__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SVENSKA

F HÖGLÄSNING Lärarbok

Richard Hultén Magdalena W Lavebratt


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Prima Svenska F Högläsning © 2014 Richard Hultén och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Mirja Johannesson Illustratör Magdalena Wennberg Lavebratt Formgivning Helena Alvesalo Första upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-40-68919-1 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, då ej annat anges i materialet. De sidor som får kopieras får endast spridas inom skolenheten! På kopierade sidor ska © och upphovsrättinnehavarnas namn anges. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Prepress Bording AB, Borås 2014. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001 Tryck Bording AB, Borås 2014. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001


INNEHÅLL INLEDNING��������������������������������������� 3

10. Moster Karin���������������������� 26

STRUKTUR OCH ARBETSGÅNG������ 5

11. I Afrika������������������������������� 28

1. Min familj��������������������������������������� 8

12. Ett hemligt språk��������������� 30

2. Flykten � ���������������������������������������� 10

13. Amos berättar�������������������� 32

3. Huset � ������������������������������������������ 12

14. Låna grejer������������������������ 34

4. Jenny och jag������������������������������ 14

15. Katten och musen�������������� 36

5. Leka�������������������������������������������� 16

16. Kär������������������������������������� 38

6. Mamma och pappa���������������������� 18

17. Rått-VM����������������������������� 40

7. Min dag��������������������������������������� 20

18. Ostens dag������������������������ 42

8. Råttor i köket � ������������������������������ 22

19. Min nya cykel��������������������� 44

9. Morbror Jan � �������������������������������� 24

20. Semester��������������������������� 46

INLEDNING Att arbeta som lärare i en förskoleklass innebär ett ansvar för barnets första förväntansfulla möte med skolan. Barnen kommer i de flesta fall från förskolan där de i egna ögon har tillbringat hela sitt liv. Nu ska barnet vara tillsammans i en stor grupp med enbart jämnåriga elever, de kommer att få ta ett större eget ansvar och barnen genomgår en fantastisk utveckling på många plan under året i förskoleklassen, till exempel socialt och språkligt. De allra flesta barn som börjar i förskoleklassen har enbart goda erfarenheter av att vara tillsammans i en grupp, att leka tillsammans med andra och att tillsammans med vuxna och andra barn tänka, samtala, fundera, upptäcka, leka, skapa, lyssna och berätta. De allra flesta barn som vi möter i förskole­ klassen har kommit en bra bit på vägen i samspelet med andra och i lärandet och gjort många erfarenheter av språket i dess olika former. De flesta har lyssnat till högläsning och samtalat om innehållet i olika texter. De har erfarenhet av att samtala kring bilder och texter. Många har också börjat intressera sig för att berätta, sam­tala, skriva, läsa, rita, måla och illustrera. Många har erfarenheter av matematiska aktiviteter. Många har börjat upptäcka hur bokstäver och siffror får liv och börjar betyda något. Men det gäller inte alla. För de elever som har få erfarenheter av språket och matematiken i vardagen har du som lärare en särskilt viktig roll.

3


SYFTE Syftet med Prima F är att ge dig som är lärare i förskoleklassen ett underlag för samtal om språk och en grund för matematiska samtal och aktiviteter. Till hjälp har du ett antal berättelser, bilder, samtalsfrågor och övningar. Berättelsen handlar om råttan Amos, hans familj och släkt och det de är med om. Berättelsen, bilderna, samtalsfrågorna och övningarna är skapade i syfte att stimulera språket och den matematiska aktiviteten i din klass. I handledningen får du idéer till hur du kan bygga ett tema kring innehållet och hur du kan gå vidare utanför materialet. Dessutom finns material för färdighetsträning, till exempel för att träna bokstavsformen och siffrornas form. Ett läromedel kan aldrig ersätta en lärare. Din kompetens vad gäller barns språkutveckling och dina kunskaper i matematikdidaktik är den viktigaste framgångfaktorn för att dina elever skall utvecklas. Prima svenska F är tänkt att stödja dig att skapa en röd tråd och göra undervisningen stimulerande och rolig för dina elever. Glöm inte att skriva till mig tillsammans med dina elever. Mailadressen hittar du i elevbokens inledning. Skriv egna berättelser om Amos eller ställ frågor eller ge tips på nya berättelser. Kanske kan just dina elevers text publiceras på lärarwebben så att andra kan läsa den.

Lycka till med arbetet! Richard Hultén, lärare F-3 och författare till Prima svenska

4


STRUKTUR OCH ARBETSGÅNG Till varje kapitel i Prima svenska F finns det: 1. Samtalsbild

Bilden används för att föra samtal om innehållet i kapitlet. Här kan dina elever upptäcka ord och begrepp, ställa frågor och förutspå handlingen innan du läser texten.

1 MIN FAMILJ

9 Q

H

C

Efter och under läsningen ger bilden stöd till berättelsen och den kan sedan användas för att fortsätta språkarbetet och som underlag för matematiska samtal och aktiviteter.

8

– Här är min familj.

Bilderna finns också i lärarwebben så att du kan visa dem med projektor.

4

40686077_PrimaF_inl.indd 4

2. EN MENING, I ANSLUTNING TILL BILDEN

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

B

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1. EN SAMTALSBILD

2014-02-18 09:04

2. En mening

Meningen, som finns i anslutning till bilden säger något om innehållet i text och bild. Den är skriven med ett enkelt språk och du kan använda meningen på olika sätt. Samtala till exempel kring: • Kan du komma på en annan mening till bilden? • Vilka ord passar till bilden? • Kan man skriva om meningen, göra den längre, roligare, konstigare, kortare? • Kan du rimma på något ord i meningen? • Kan man byta ut något ord mot ett annat? Vad händer? • Kan man lägga till något ord? Vad händer? • Kan du ta bort något ord? Vad händer? • Vad är en bokstav? • Vad är en mening? • Vad är ett ord? • Känner ni igen någon av bokstäverna? 3 HÖGLÄSNINGSTEXT En kort högläsningstext om Amos, hans syskon, föräldrar och släktingar att utgå från i samtal och arbete. Högläsningstexterna finns i den digitala lärarwebben och i boken Prima F Högläsning. Börja alltid med samtal om innehållet: • Berätta vad du tänkte på! Berätta vad du tyckte om! • Var det något du inte tyckte om?

5


1 MIN FAMILJ

9 Q

H

C

8

B

Tänk på: • Hitta på namn åt råttorna på bilden. Hur många namn kan ni hitta på till varje råtta? • Arbeta med barnens namn. Använd namnlappar och lyssna på namnens språkljud. • Upptäck/tillverka både tallinje och alfabet.

Gå vidare: • Tillverka egna råttor. • Tillverka ett eget alfabet. • Tillverka en egen tallinje.

SAMTALSFRÅGOR

8

• Läs rubriken tillsammans. Vad tror ni texten handlar om?

• Kan du hitta din bokstav?

• Vad berättar bilden?

• Hur många råttor finns det på bilden?

• Vad händer på bilden? • Vad har hänt?

• Hur många står på första trappsteget? Hur många står på andra?

• Vad kommer att hända?

• Hur många står framför trappan?

• Vad är en familj?

• Vilka siffror kan du hitta?

• Hur kan en familj se ut?

• Vilka är era egna frågor till bilden?

• Vem räknar du till din familj?

• Kan man ha en annan rubrik till bilden?

• Hur låter din bokstav?


HÖGLÄSNING Hej, jag heter Amos. Här är min familj. Min stora härliga familj som jag tycker så mycket om. Det är jag som har den röda tröjan med ett A på. Mitt namn börjar på A och slutar på S och sen är det några fler bokstäver mellan A och S, men mamma och pappa tyckte att det räckte med bara ett A på tröjan. Jag har 28 syskon. Det finns 29 bokstäver i alfabetet så det räckte precis när mamma och pappa skulle ge oss namn. Mitt yngsta syskon heter Örjan. Han är bara en bebis. Nu vill min mamma och pappa inte har fler barn. De tycker att det räcker. – Dessutom är ju bokstäverna slut, brukar mamma säga. Om du tittar på bilden ser du alla mina syskon. Du kanske kan gissa vad de heter? Hela min stora familj bor hos en gammal dam som är väldigt snäll. Hon vill att vi råttor ska ha det bra. En del andra människor tycker inte om råttor. Jag har till och med hört talas om människor som sätter ut råttfällor för att fånga oss. Jag vet inte om det är sant eller om det bara är en sådan sak som min morbror Jan brukar hitta på för att skrämma mig och mina syskon. Morbror Jan är också med på bilden. Han har en etta på sin tröja och står på det andra trappsteget. Han var det första av mammas syskon som kom hit. Morbror Jan hörde talas om den snälla gamla damen och kom hit för att få lugn och ro. Sen kom resten av mammas syskon. De ville också få lugn och ro. Alla mina morbröder och mostrar är med på bilden. Dom räknas också till familjen. Nu kanske du undrar hur många det finns i min familj. Jag vet inte riktig. Jag kan nästan inte räkna så långt. Men det kan kanske du? Hejdå! Vi ses snart igen!

9


2 FLYKTEN Tänk på: • Upptäck antal och tal i bilden. • Samtala om de olika djuren och språkljuden. • Samtala om lägesord: framför, bakom osv.

Gå vidare: • Arbeta med namnen på alla råttorna. • Hitta tal på tallinjen och jämför med ett antal på bilden.

SAMTALSFRÅGOR • Läs rubriken tillsammans. Vad tror ni texten handlar om?

• Vilket är det största djuret och det minsta på bilden?

• Vad berättar bilden?

• Hur kan du använda orden stor, liten, bakom framför, bredvid, ovanpå, under om bilden?

• Vad händer på bilden? • Vad har hänt? • Vad kommer att hända? • Hur tror du Amos mamma känner sig? • Finns det människor som flytt? • När känner du dig rädd?

10

• Hur många kan du se? Blad, vatten­ droppar, djur osv. • Vilka geometriska objekt kan ni hitta? • Vilka är era egna frågor till bilden? • Kan man ha en annan rubrik till bilden?


HÖGLÄSNING Hej! Det är Amos som skriver igen! Här är min mamma. Bilden är från förr i tiden. Innan jag fanns. Du kanske undrar varför mamma är ute mitt i natten? Inte är det för att plocka blåbär eller titta på alla djur eller för att ta en skön promenad. Nej, hon ville bort. Bort från dålig mat och från en kall och fuktig källare. Hon ville bort från människor som satte ut fällor i skafferier och garderober eller la ut gift bakom husknutar och i källarskrymslen. Framförallt ville hon bort från Katten. Där mamma bodde förut fanns det en katt som var så hemsk att morrhåren kroknade och svansen blev stel när man såg den. Katten var svart som natten med gula stickögon och en svans som slingrade sig som en orm. – Det otäckaste var att man aldrig hörde den komma, brukar mamma berätta. Den smög på ljudlösa tassar och inte förrän det var försent hörde man kattens hemska andetag. En natt fick mamma nog, packade de få saker hon ägde, sa adjö till sina vänner och gav sig iväg. Nu kanske du förstår varför mamma var ute om natten den där gången för längesen? Det var ingen semesterresa precis. När min mamma bott hos den gamla damen ett tag dök min pappa upp. Ja, han var inte min pappa just då, det blev han lite senare. Han hade hört talas om den gamla damen genom en bekants kusin som tydligen hade pratat med en gammal näbbmus som i sin tur hade pratat med en sork som hört talas om den snälla gamla damen. Hur det än var så flyttade han också in hos den gamla damen och det dröjde inte länge innan han blev kär i min mamma. Enligt pappa var det kärlek vid första ögonkastet, men mamma brukar säga att det tog ett tag innan de blev ihop. De gifte sig en vårdag i april och firade med en ostkaka som den gamla damen hade bakat. Sen föddes jag och alla mina syskon i tur och ordning från A-Ö. Och sen flyttade mina mostrar och morbröder in. Hejdå! Vi ses snart igen!

11

Profile for Smakprov Media AB

9789140689191  

9789140689191  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded