Page 1

ANNA ABRAHAMSSON

SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2–4

SUPER_TYSKA_texter_framsida.indd 1

2014-06-16 15.14


Anna Abrahamsson

SUPER TYSKA texter för Tyska 2–4

SANOMA UTBILDNING

Titelsida, förord etc.indd 1

2014-06-16 15.31


SANOMA Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02

Vi tackar Zora Bergström, Centralskolan, Falköping för värdefulla råd och synpunkter. Redaktör

Marie Bergman Kareketo

Grafisk form

Camilla Atterby

Omslag

Lina Rehnstedt

Illustrationer

Camilla Atterby

Språkgranskning

Ralja Noll

Bildrättigheter 9 Provektor

22

Sanoma Utbildning

40b Photodisc

61

Ingram

10

© Johanna Abrahamsson

23

Photodisc

40c Ingram

62

Illustrationer:

12

© Johanna Abrahamsson

28

Ingram

43

Image Source

Camilla Atterby

13

Dynamic Graphics

30

ImageState

45

Ingram

64

NASA, ESA

15a Corel

31

© Johanna Abrahamsson

46

Ingram

66a PhotoDisc

15b Photodisc

32

Dynamic Graphics

47

Ingram

66b Provektor

17

Provektor

33

Ingram

49

Ingram

67

Ingram

18

Ingram

34

© IKEA Försäljnings AB

51

© Johanna Abrahamsson

68

Dynamic Graphics

19

Ingram

37

Ingram

54

ImageState

71

Ingram

21

Sanoma Utbildning

40a Photodisc

60

PhotoDisc

SUPER Tyska texter för Tyska 2–4 ISBN 978-91-523-0659-8 © 2011 Anna Abrahamsson och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Tredje tryckningen Kopiering tillåten Tryck: Ineko, Göteborg 2016

Titelsida, förord etc.indd 2

2014-06-16 15.31


Innehåll

Förord.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 Wie gut kennt ihr einander?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Meine Freunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 Was isst du gern?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Gepäckliste.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 Redewendungen für die Reise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 Sommer-Quiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7 Fragespiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8 Interview mit einem Superstar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9 Fußball.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 10 Fußballwörter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 Welches Tier?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 12 Wer weiß die Antwort als Erster?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 13 Wörterspiel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 14 Gewinnt!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 15 Tierwitze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 16 Schulwitze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 Welcher Hund passt zu dir?. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 18 Die H&M-Story. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 19 Die IKEA-Story. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 20 Was ist das für ein Rezept?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 21 Macht Fernsehen dumm?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 22 Wie ehrlich bist du?.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 23 Jetzt sprechen wir darüber.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 24 Wie wird man glücklich?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 25 Hits aus Schweden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 26 Lena hat gewonnen!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 27 Warum Hunde es in Deutschland besser haben. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 28 Wie gesund bist du?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 29 Ein Leben ohne Handy. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 30 Kannst du die Wörter erklären?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 31 Was sagt ihr?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 32 Was ist dein Sternzeichen?. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 33 Kann man an Horoskope glauben?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 34 Horoskop-Quiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 35 Interview Schule damals.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 36 Seid ihr euch einig?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 37 Twilight – Bis(s) zum Ende der Nacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 38 Was würdest du tun, wenn ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Lösungen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Titelsida, förord etc.indd 3

2014-06-16 15.31


Förord  •  SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2-4

Förord SUPER Tyska texter för Tyska 2–4 är ett kopieringsmaterial som kan användas som ett komplement till det ordinarie läromedlet. Målet är att eleverna ska kunna läsa och förstå olika texttyper och kunna bearbeta dem skriftligen eller muntligen. Övningarna kan göras i klassrummet, men en del är även lämpliga som läxunderlag som redovisas i klassrummet. Övningarna är svårighetsgraderade och av olika längd. Övningar med en stjärna kan fungera bra redan i årskurs 7 (Tyska 1), medan övningar med två eller tre stjärnor passar bättre senare under högstadiet eller på gymnasiet. Ord och fraser kan eleverna ibland få som läxa och många texter kan följas upp med diskussioner i helklass eller i grupp.

1  Wie gut kennt ihr einander? Först kryssar eleverna enskilt för de påståenden som är sanna för dem. Därefter arbetar de i par och försöker gissa vad deras kompisar har kryssat för. Eleverna tränar läsförståelse och får därefter möjlighet att prata med varandra om vad de tycker stämmer eller inte stämmer. Tips: En trevlig läxuppgift är att eleverna hemma skriver om samtliga meningar så att de stämmer på dem. (Enklast genom att byta ut ett eller några ord i de meningar som inte stämmer.)

2  Meine Freunde Eleverna tränar sig i att prata om sig själva och att ta reda på hur andra är. Bra ordförråd och nyttig talövning. Tips: Kanske vill eleverna skriva rent sina rättade formulär riktigt fint och klistra dem på ett färgat papper tillsammans med ett foto på sig själva? Trevligt att sätta upp i klassrummet.

3  Was isst du gern? Eleverna lär sig 23 användbara matord och får berätta för en kompis vad de gillar eller inte gillar. Tips: Vill man passa på att låta eleverna träna på att använda ordlista, kan de få slå upp ytterligare matord. Antingen egna favoriter eller ord som läraren skriver på tavlan. Kanske kan de få sätta ihop en trerättersmeny?

4 Gepäckliste Först ska eleverna enas om ett resmål. Därefter ska de gå igenom listan med saker att packa, välja ut de 10 viktigaste sakerna och rangordna dem från 1 till 10. Sen går de igenom listan en gång till och försöker stryka 10 saker, som inte känns särskilt viktiga alls på resan. Till sist funderar de tillsammans över om det finns ytterligare något som de behöver, som inte finns med på listan. Tips: Mer avancerade elever, som snabbt blir färdiga, kan få använda ordlista för att ta reda på vilka bestämda artiklar och pluralformer orden har.

5  Redewendungen für die Reise I denna övning lär sig eleverna ord och uttryck som de har nytta av när de är ute och reser. De går igenom och översätter meningarna muntligt, därefter skriver de en längre eller kortare dialog, beroende på hur mycket tyska de kan. Tips: Uppmuntra gärna mer avancerade elever att försöka göra en dialog som blir rolig för kompisarna i gruppen att lyssna på. Ett missförstånd, ett problem eller en lite speciell resenär eller kypare kan ju göra en dialog jättekul. Och kanske kan eleverna ta med t.ex. en hatt, ett par solglasögon, en karta eller ett paraply, som kan göra framförandet ännu bättre? SUPER Tyska texter för Tyska 2-4 © Anna Abrahamsson och Sanoma Utbildning

4

Titelsida, förord etc.indd 4

2014-06-16 15.31


2 Meine Freunde

2 2

SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2-4

Meine Freunde Name e

Mein Spitznam Geburtstag

Sternzeichen Größe

Pepsi mte Hund! Der verdam 31. August

40+20

Jungfrau 47 cm braun

n nen Flecke u a r b it m weiß nzeichen Besondere Ken eine trage ich k en tt o m la n! Lieblingsk ders Laufe n o s e b , t r o Sp en er Lieblingsfäch ie den ganz s n e s s ü m Warum ? die h dort sein ic m Was ich über e n h o Tag Dinge eressante Schule denke t in , n e g en, ja Katzen lernen, ess s k ys b ic b r o T H e e n u ei e en, M zerkauen, n reichelt werden, kau est schlafen, g spielen. bellen und bitte! ht zu laut, ic n r e b a , s Alle k Lieblingsmusi ilie Meiner Fam n vo n Fa n n Hund” Ich bin ei t du deine s n h ö w r e v “So Lieblingsbuch Kaninchen ! r ie st g lin Lieb essen darf t h ic n h ic Alles, was den am liebsten nderen Hun a Das esse ich it m h ic Wenn echt cool f Das finde ich spielen dar er! n mich imm r e g r ä ie s , Katzen , blöd finde eine Tricks m , n e h Was ich echt c u s ge bellen, Din nn ka t u g h ic jagen as W Kaninchen ie einer Famil m it m a f o auf dem S Augenfarbe

liebsten Hier bin ich am nmal werden Das will ich ei Wunsch für Mein größter die Zukunft

verdammte jäkla Dinge zerkauen

Zirkushund

r!

tte ht Hundefu ic n , e t it b Fleisch

bellen skälla tugga sönder saker

verwöhnst du

skämmer du bort

gestreichelt werden bli klappad

sie ärgern mich

kauen

Dinge suchen leta efter saker

tugga

ein Fan von en beundrare av

de retar mig, irriterar mig, gör mig arg

Fleisch kött

›››

SUPER Tyska texter för Tyska 2-4 © Anna Abrahamsson och Sanoma Utbildning

10

SUPER DEUTSCH.indd 10

2014-06-17 13.20


2 Meine Freunde

SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2-4

2

››› Aufgaben A Macht zu zweit ein Interview mit Pepsi. Schreibt Fragen und Antworten wie diese. Frage

Antwort

Wie heißt du? Hast du einen Spitznamen? Wann bist du geboren?

Ich heiße Pepsi. Sie sagen manchmal auch „Der verdammte Hund!“ Ich bin am 31. August geboren.

B

Wer bist du? Fülle das Formular aus.

Name Mein Spitzname Geburtstag Sternzeichen Größe Augenfarbe Besondere Kennzeichen Lieblingsklamotten Lieblingsfächer Was ich über die Schule denke Meine Hobbys Lieblingsmusik Ich bin ein Fan von Lieblingsbuch Lieblingstier

››› SUPER Tyska texter för Tyska 2-4 © Anna Abrahamsson och Sanoma Utbildning

11

SUPER DEUTSCH.indd 11

2014-06-17 13.20


2 Meine Freunde

2

SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2-4

››› Das esse ich am liebsten Das finde ich echt cool Was ich echt blöd finde Was ich gut kann Hier bin ich am liebsten Das will ich einmal werden Mein größter Wunsch für die Zukunft

C

Dann erzählst du einem Freund/einer Freundin, was du über dich geschrieben hast. Versuche alles mit vollständigen Sätzen zu sagen.

Ich heiße … und mein Spitzname ist … Mein Geburtstag ist am … und mein Sternzeichen ist … Ich bin … groß und meine Augenfarbe ist … Besondere Kennzeichen sind … und meine Lieblingsklamotten sind …

SUPER Tyska texter för Tyska 2-4 © Anna Abrahamsson och Sanoma Utbildning

12

SUPER DEUTSCH.indd 12

2014-06-17 13.20


17 Welcher Hund passt zu dir?

17

SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2-4

17

Welcher Hund passt zu dir?

35

In Deutschland gibt es rund 800 Tierheime. Sie versuchen, Hunden ohne ein Zuhause zu helfen. Manchmal suchen sie in der Zeitung ein neues liebevolles Zuhause für die Hunde.

Bandit (3 Jahre)

TINA (1 Jahr)

Der Labrador-Mix wurde im Wald ausgesetzt. Er hört nur das, was er hören will. Aber er ist kinderlieb und kann viele Tricks, zum Beispiel Türen öffnen. Für nur Stöckchen holen ist er zu clever. ■

Die Mischlings-Hündin braucht Bewegung und Erziehung. Sie vergisst manchmal, dass Menschenbeine kein Spielzeug sind. Sie allein zu Hause zu lassen ist also keine gute Idee. ■

im Wald ausgesetzt

braucht Bewegung und Erziehung

lämnad i skogen

Stöckchen holen hämta pinnar

uppfostran

Pepsi (6 Jahre)

LADY (5 Jahre) Die Schäferhund-Mischlings-Dame ist gesellig und lieb. Sie ist lernwillig und mag die Gesellschaft von älteren Kindern. Sie läuft gern neben einem Fahrrad. ■ Mischling

Das Springer Spaniel-Weibchen würde für ein Leckerli fast alles tun, sie ist sehr lernwillig. Aber sie hat leider nie gelernt, still zu sitzen. Sie liebt Autofahren. ■

blandras

gesellig und lieb Gesellschaft

behöver mycket fysisk träning och konsekvent

trevlig och snäll

sällskap

Weibchen

hona

würde fast alles tun

Kumpel (5 Jahre)

skulle göra nästan vad som helst

Leckerli godisbit

Der Border-Collie-Mix ist so lieb, er würde sogar mit Katzen seinen Knochen teilen. (Das ist nur wenig übertrieben). Er ist ein sehr geduldiger Kinderfreund. ■

Viktor (7 Jahre)

seinen Knochen teilen dela tuggben med

Der Pitbull-Mischling lässt an “seinen” Menschen keine anderen Hunde heran. Er ist ein Wachhund und braucht ein hundeerfahrenes Zuhause. Kinder mag er nicht. ■

nur wenig übertrieben bara lite överdrivet

lässt heran låter komma fram till

geduldiger tålmodig

ein hundeerfahrens Zuhause

Franz (4 Jahre)

Hera (3 Jahre) und Luna (2 Jahre)

Der kleine Westi-Mix mag lange Spaziergänge fast noch mehr als Schmusen. Er ist folgsam, lernt schnell und ist sehr kinderlieb. ■

Die zwei Siberian-Husky-Hündinnen werden nur zusammen vermittelt. Sie sind unzertrennlich, aber können auch ein bisschen ängstlich sein. Sie brauchen ein ruhiges Zuhause, mit geduldigen Menschen. ■

er würde sogar han skulle till och med

Spaziergänge

promenader

ett hundvant hem

Schmusen bli klappad

werden vermittelt här omplaceras

folgsam lydig

unzertrennlich

Stella (2 Jahre)

Jack (3 Jahre)

Das nette Rottweiler-Mädchen spielt gern, ist sportlich, und hat keine Angst vor großen Tieren. Sie kann sich sogar ein Leben mit Pferden vorstellen. ■

Der Terrier-Pudelmix ist gut erzogen, hat Kinder gern, aber mag andere Hunde nicht. Er versteht sie einfach nicht. Er wird gern an die Leine genommen. ■

kann sich vorstellen kan tänka sig

gut erzogen väluppfostrad Leine

oskiljaktliga

koppel

››› SUPER Tyska texter för Tyska 2-4 © Anna Abrahamsson och Sanoma Utbildning

31

SUPER DEUTSCH.indd 31

2014-06-17 13.21


17 Welcher Hund passt zu dir?

17

SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2-4

››› Aufgaben A Welchen Hund würdest du wählen?

B

Finde passende Hunde aus den Anzeigen für diese Personen.

1

Herr Müller ist Rentner. Er lebt allein, aber er ist fast immer den ganzen Tag zu Hause. Er hat einen großen Garten und er geht gern im Wald spazieren. Er hat viel Erfahrung mit Hunden. Wenn er Autotouren macht, kann der Hund auch gern mitkommen.

2

Herr und Frau Schröder lieben Hunde, aber haben schon zwei kleine Kinder und eine Katze. Frau Schröder arbeitet nicht, und die Katze und die Kinder spielen gern mit einem Hund. Herr Schröder läuft viel, und mit einem Hund macht das noch mehr Spaß.

3

Herr und Frau Schmidt haben zwei Teenager, also nachmittags ist immer jemand zu Hause. Die Familie hat viele Hunde gehabt und macht gern Fahrradtouren und Wanderungen zusammen mit einem Hund. In der Nähe wohnt Oma Schmidt. Sie hat gerne einen Hund bei sich für ein paar Stunden jeden Tag. Auch sie ist gern viel draußen.

4

Frau Laute fühlt sich sehr allein, und will gern mit einem Hund auf dem Sofa schmusen. Ihr Hund muss kinderlieb sein, weil ihre kleinen Enkelkinder oft zu Besuch kommen. Frau Laute verbringt viel Zeit in ihrem Garten, und geht jeden Tag lange spazieren. Rentner pensionär im Wald spazieren draußen

på promenad i skogen

utomhus

Enkelkinder

barnbarn

SUPER Tyska texter för Tyska 2-4 © Anna Abrahamsson och Sanoma Utbildning

32

SUPER DEUTSCH.indd 32

2014-06-17 13.21


30 Kannst du die Wörter erklären?

30 30

SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2-4

Kannst du die Wörter erklären?

Du sollst deinem Freund/deiner Freundin jedes Wort erklären, so dass er/sie raten kann, was dein Wort ist. Zu jedem Wort bekommst du Wörter, die dir helfen können. Bevor ihr beginnt, kannst du selbst noch ein paar Wörter zu jedem Wort schreiben. Dann weißt du, was du sagen kannst. Falls du ein Wort nicht erkennst, musst du es in einem Wörterbuch nachschlagen. raten

Schüler

A

35

gissa

falls om erkennst

känner igen

nachschlagen

slå upp

Krokodil

Zähne, Wasser, gefährlich

Ring

rund, Silber/Gold, Hand

Jacke

draußen, anziehen, Winter/Sommer

Sonnenbrille

Augen, Schutz, Gläser

Löwe

Katze, Afrika, König, Raubtier

Garten

Gras, Blumen, Zaun

Bett

Kissen, Matratze, schlafen

Computer

surfen, schreiben, spielen

Fußball

Torwart, Mannschaft, spielen

Bleistift

Holz, schreiben, ausradieren

Handtuch

Badezimmer, abtrocknen, weich

Tafel

Schule, Wand, schreiben

Vater

Familie, Mann, Kind

Lehrer

Arbeit, Schule, Unterricht

Haus

Gebäude, Fenster, Tür

Fernseher

Programm, Nachrichten, Serien

Löffel

Besteck, Suppe, backen/kochen

Schlüssel

Tür, schließen, vergessen

Hausaufgaben

lernen, schreiben, abends

Rucksack

Tasche, Schultern, Riemen SUPER Tyska texter för Tyska 2-4 © Anna Abrahamsson och Sanoma Utbildning

58

SUPER DEUTSCH.indd 58

2014-06-17 13.21


SUPER TYSKA TEXTER för Tyska 2–4

SUPER Tyska texter för Tyska 2–4 är ett bredvidmaterial avsett för högstadiet, gymnasiet, studieförbund och motsvarande nivåer inom vuxenutbildningen. 38 varierade textövningar som ökar läsförståelseförmågan och förbättrar den språkliga slutledningsförmågan. I SUPER-serien finns kopieringsunderlag i tyska, franska och spanska.

ISBN 978-91-523-0659-8

(523-4298-5)

SUPER_TYSKA_baksida.indd 1

2014-06-16 15.16

Profile for Smakprov Media AB

9789152306598  

9789152306598  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded