Page 1

FELIX och tidsmaskinen

jan lööf

Felix och tidsmaskinen

KARTAGO

Jan Lööf


felix och tidsmaskinen © Jan Lööf 2012 Utgiven av Kartago Förlag Box 3159 103 63 Stockholm www.kartago.se Tryck: Livonia Print, Lettland, oktober 2012 Första upplagan isbn 978-91-87057-03-8


5


6


7


8


9


10


11


Pris 119 kr INTERPRESS 0388-01

7 388038 811908 RETURVECKA

v 04

KARTAGO12

9789187057038  
9789187057038