__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Skrivcirkeln Otroliga rekord Åk 5

Skrivcirkeln

I den här arbetsboken får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Det genrepedagogiska arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

By g g a

1

1

Eleverna bygger upp kunskaper om ämnena, olika ämnesord och begrepp, för att förstå texterna i varje genre.

V i s a va d du kan

4

2

up

Otroliga rekord

pk u nskaper

Läsa o c h l ä ra

3 iva s Lära och skr ma n ti l l s a m

2

Eleverna läser exempeltexter och lär sig om genrernas struktur och språkliga drag.

3

Eleverna samtalar, lär och skriver tillsammans i par eller grupp, genom att diskutera formuleringar och struktur.

4

Eleverna visar vad de lärt sig genom att skriva individuella texter i varje genre.

I serien ingår: H Skrivcirkeln Mysterier Åk 4 H Skrivcirkeln Otroliga rekord Åk 5 H Skrivcirkeln Resor i världen Åk 6 H Skrivcirkeln Metodbok

Skrivcirkeln

Best.nr 47-11992-9 Tryck.nr 47-11992-9

Maria Södergren

Skrivcirkeln_5_OMS.indd 1

åk 5

2016-06-10 10:23


åk 5

Skrivcirkeln

Otroliga rekord INNEHÅLL Till dig som ska arbeta i den här boken

Förklarande text Bygga upp kunskaper

2

29

Läsa och lära: Varför är det så farligt att bestiga Mount Everest? 30

Berättande text Bygga upp kunskaper

Hur byggdes Kinesiska muren? 32

3

Läsa och lära: Dagens rekord 4

Lära och skriva tillsammans 35

Lära och skriva tillsammans 9

Visa vad du kan

Visa vad du kan

36

10

Instruerande text Återberättande text

Bygga upp kunskaper

Bygga upp kunskaper

Läsa och lära:

12

Att så frön 39

Läsa och lära: Giftiga gäster

Regler för bordshockey

13

Sarah Sjöström satte världsrekord Lära och skriva tillsammans 17 Visa vad du kan

38

16

41

Lära och skriva tillsammans 43 Visa vad du kan

44

18

Argumenterande text Bygga upp kunskaper

Beskrivande text Bygga upp kunskaper

46

Läsa och lära: Vad är intelligens? 47

20

Lära och skriva tillsammans 51

Läsa och lära: Världens högsta byggnad

21

Visa vad du kan

52

Till läraren

55

Världens snabbaste däggdjur 24 Lära och skriva tillsammans 26 Visa vad du kan

27

liber Maria Södergren

Skrivcirkeln_5_160530.indd 1

2016-06-10 10:54


Till läraren I Skrivcirkeln Otroliga rekord Åk  lär sig eleven skriva olika genrer, texttyper: berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande text.

Att ställa frågor: Genom att ställa frågor på texten

Det genrepedagogiska arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser. Här kallas de Bygga upp kunskaper, Läsa och lära, Lära och skriva tillsammans och Visa vad du kan.

Att sammanfatta: För att kunna sammanfatta

går eleven djupare in i förståelsen av texten. Eleven tränar samtidigt på att göra inferenser (läsa mellan raderna) och att reflektera. texten med egna ord måste eleven fokusera på det viktiga i texten och visar då samtidigt hur väl hen förstår texten. Att skapa inre bilder: Genom att med bilder visa

Fas 1 – Bygga upp kunskaper: Eleven lär sig om

ämnet, olika ämnesord och begrepp, som behövs för att förstå de kommande texterna i genren. Fas 2 – Läsa och lära: Eleven läser olika texter i

genren och genom exempel och olika övningar lär sig hur texttypen är uppbyggd. Fas 3 – Lära och skriva tillsammans: Eleven

tränar och lär tillsammans med en eller flera kompisar genom att diskutera struktur, ordval och skriva texter gemensamt. Fas 4 – Visa vad du kan: Eleven skriver egna texter

och visar vad hen lärt sig.

För att kunna lära sig att skriva olika genrer, behöver eleverna läsa och förstå olika texter. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. De olika strategierna är: Att förutspå: Genom att läsa rubriker och titta

på bilder förutspår eleven vad texten kommer att handla om. Förförståelsen aktiveras också då eleven berättar om sina förkunskaper i ämnet. Att reda ut oklarheter: Genom att ta reda på vad ord och uttryck betyder förstår eleven texten bättre. Till hjälp kan eleven använda ordbok eller internet. Att fråga en kompis är också ett sätt att lösa det.

hur eleven tänker sig någon eller något använder hen sina sinnen för att förstå vad texten handlar om.

 Gå gärna igenom sidan  tillsammans med eleverna innan de börjar arbeta i boken, så att de förstår på vilket sätt boken är uppbyggd och vilken hjälp de har av symbolerna för lässtrategierna. Till vissa övningar behöver eleven söka fakta på internet. Det är viktigt att du som lärare visar eleverna hur man söker information och värderar olika källor, för att eleverna ska kunna hitta och använda säkra sidor på internet. I slutet av varje kapitel finns en självbedömning. Det allra bästa är om du som lärare kan göra den tillsammans med eleven. Om det inte är möjligt är det ändå viktigt att du, för den formativa bedömningen, tar del av den och ger återkoppling till eleven. I Skrivcirkeln Metodboken får du som lärare mycket mer information kring genrepedagogik, cirkelmodellen, språkutvecklande arbetssätt för alla elever samt olika läs- och skrivstrategier. Där får du också kopieringsunderlag som du kan använda tillsammans med dina elever, för att fortsätta utveckla deras förmågor att läsa, skriva och tala. Läs mer om Skrivcirkeln Metodboken på liber.se.

Kopiering förbjuden, se s. 56

Skrivcirkeln_5_160530.indd 55

2016-06-10 10:57


Läs och gå igenom den här sidan tillsammans med din lärare.

I varje kapitel arbetar du på samma sätt:

Här får du arbeta med olika

By g g a u pp

typer av texter. Ibland kallas

1

de för genrer. Visa vad du kan

Alla texter i den här boken handlar om olika rekord.

4

2

kuns kaper

Läsa och lära

3 iva Lära och skr ans m til lsam

1 2

Bygga upp kunskaper: Lär dig ord och

begrepp för att lättare förstå vad texterna och uppgifterna handlar om. Läsa och lära: Läs olika texter och lär dig

3 4

Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär

och skriv tillsammans med en kompis. Visa vad du kan: Skriv egna texter och visa vad du lärt dig.

hur man skriver liknande texter.

Lässtrategierna hjälper dig att förstå vad du läser, hur du ska tänka och vad du ska göra:

Förutspå: Fundera över vad texten

Sammanfatta: Välj ut det viktigaste

kommer att handla om, hur den kommer att fortsätta, sluta eller vad du vet om textens ämne.

i texten och berätta med egna ord. S på

Co

wb

oyen

g u m man

Skapa inre bilder: Visa med bilder

hur du tänker dig att något eller någon ser ut.

Reda ut oklarheter: Ta reda på vad

Kon stn ä

svåra och ovanliga ord och uttryck betyder. Använd ordbok, internet eller fråga någon. De te ktive

n

e Skrivbok

Ställa frågor: Ställ frågor kring

textens innehåll och sådant som du undrar över.

re n

n!

Den här symbolen betyder att du behöver skriva i ett separat

Re port

2

Skrivcirkeln_5_160530.indd 2

e rn

skrivhäfte, eller på ett papper. Kopiering förbjuden, se s. 56

2016-06-10 10:54


1 Bygga upp kunskaper

Berättande text En berättande text är ofta en påhittad berättelse. Syftet med en berättande text kan vara att roa och underhålla, eller att lära ut något. I en berättande text finns ofta dialoger mellan personerna i berättelsen. En dikt kan också vara en berättande text.

Läs orden. Ta reda på vad de betyder genom att till exempel använda en ordbok.

altan

tatuerad

piercad

rekord

ras

Ord som du behöver känna till för att lättare förstå.

Skriv in orden på rätt plats i meningarna.

Eva hade en ros

på armen.

Det finns olika sorters hundar, till exempel schäfer och tax. Man brukar säga att de tillhör en

.

Det var så varmt och skönt att sitta ute på vår Alex var till och med Kajsa vann och hon satte ett

. i tungan. .

Titta på bilden. Vad tror du att texten på nästa sida kommer att handla om?

Vilka rekord känner du till? Skriv och berätta.

Kopiering förbjuden, se s. 56

Skrivcirkeln_5_160530.indd 3

Berättande text

3

2016-06-10 10:54


2 Läsa och lära Läs texten. Stryk under ord som du tycker är svåra att förstå. Ta reda på vad orden betyder genom att till exempel använda en ordbok. Skriv orden och förklaringarna i ditt skrivhäfte.

Dagens rekord – Vi måste hitta ett rekord som vi kan slå! Vad coolt det skulle vara om vi kom med i boken nästa år! Ibrahim, Kim och Martin satt i soffan på altanen hemma hos Kim och bläddrade i rekordboken som Kim hade fått på sin födelsedag. Solen sken och de hade sommarlov. De läste med stort intresse om alla otroliga rekord och såg med lysande ögon på alla häftiga bilder i boken. – Titta här! fortsatte Ibrahim. Världens mest tatuerade människa! Han är tatuerad över hela kroppen. Det står att han tatuerat sig i över  timmar! Wow! – Ja, men titta på den här kvinnan då! Hon är den mest piercade kvinnan i hela världen,  piercingar! sa Kim imponerad. – Det här tycker jag var häftigt, sa Martin: Världens största pizza. Den skulle man ha på en fest!

– Vilka häftiga rekord det finns! fortsatte Kim. Vilket rekord ska vi slå? – Vi kan ju knappast bli de mest tatuerade eller piercade, skämtade Martin. Det skulle aldrig mina föräldrar gå med på! De letade i boken efter ett lämpligt rekord. Plötsligt hittade Martin ett som han tyckte passade. – Äta flest varmkorvar på tre minuter, det skulle vi väl kunna testa? En kille i Japan åt sex varmkorvar på tre minuter. – Det verkar ju inte svårt, höll Kim med om. Vi kan testa! Jag är förresten jättehungrig! De hittade korv och korvbröd i frysen. Det gick snabbt att tina i mikron. – Får man ha senap och ketchup, tror ni? undrade Ibrahim. Fast då tar det ju förstås längre tid att äta upp. – Ja, men det blir mycket godare! svarade Martin.

Tror du att de kommer att slå rekordet? Skriv och berätta. 4

Berättande text

Skrivcirkeln_5_160530.indd 4

Kopiering förbjuden, se s. 56

2016-06-10 10:54


2 Läsa och lära I inledningen till en berättande text får man veta vem eller vilka det handlar om, var de är, vad som händer och när det händer.

När utspelar sig den här berättelsen tror du? Vilken årstid är det? Vilka ledtrådar får man i texten så att man förstår det?

I den här berättande texten är det många dialoger, det betyder att det är flera som pratar. Varje gång det är någon ny som pratar måste man visa det.

Hur visar man det i den här texten?

När man skriver en dialog är det också viktigt att tala om vem som säger något och hur den säger det. I den här texten står det till exempel: sa Kim, undrade Ibrahim och skämtade Martin. Verben i den här texten är skrivna i preteritum, dåtid.

Vilka andra verb i preteritum som talar om att en person sa något kan du hitta i texten som du läste? Stryk under dem. Läs vidare.

Ibrahim satte tidtagning på mobilen på tre minuter. – Då kör vi, sa han. Ät! De började med den första korven. Men att äta på tid var inte lätt. De tuggade och tuggade men korven och korvbrödet liksom växte i munnen. När de nästan hade fått i sig två korvar var ringde klockan. – Usch, sa Ibrahim. Jag vill aldrig mer se en korv. – Nej inte jag heller, svarade Kim. Vi får prova något annat. Martin nickade, han mådde illa. – Det finns ju många djurrekord. Vi kanske kan prova med din hund, sa Ibrahim till Kim. – Ja, han skulle lätt äta fler än sex korvar på tre minuter, skrattade Kim. – Nej, sa Ibrahim. Vi kollar på hundrekord! Hämta hunden!

Kopiering förbjuden, se s. 56

Skrivcirkeln_5_160530.indd 5

Berättande text

5

2016-06-10 10:54


2 Läsa och lära Kims hund var av rasen basset och de är kända för att vara lite tröga och slöa. – Hm, få se nu, sa Ibrahim och läste i boken… längsta tunga  cm. De öppnade hundens mun och kollade på hans tunga. – Inte en chans, sa Kim. – Kan han några tricks? undrade Martin. Kim ruskade på huvudet. – Synd, sa Martin. Den här hunden kunde  stycken. Det hinner vi aldrig lära honom. – Men någonting måste vi kunna lära honom. Det här kanske: fånga flest bollar på

en minut, läste Martin. Man kastar bollen och han ska ta den med tassarna. – Vi kan testa, sa Kim. Han är ganska lättlärd.

En berättande text handlar ofta om ett problem som ska lösas. Ibland, som i den här berättelsen, får man veta det redan i inledningen.

Vilket problem är det som ska lösas i den här berättelsen?

Sedan brukar det följa olika försök till lösningar av problemet.

Vilka olika sätt att försöka lösa problemet har de hittills kommit på?

När personerna pratar med varandra märker man hur de är och vilka egenskaper de har.

Hur skulle du beskriva Martin? Vilka egenskaper har han?

6

Berättande text

Skrivcirkeln_5_160530.indd 6

Kopiering förbjuden, se s. 56

2016-06-10 10:54


Bildförteckning

Samtliga fotografier från Shutterstock.com s. 20: Anna Omelchenko

s. 33, illustration: Georgios Kollidas

s. 21: S-F

s 46: Orren Jack Turner, Princeton, N.J.

s. 22: Diagram av Ali Zifan (own work; used data from Emporis.com) [CC BY-SA . (http://creativecommons.org/licenses /by-sa/.)], via Wikimedia Commons)

s. 47: Decltype (En skrivtavla använd av Albert Einstein i en föreläsning i Oxford, år 1931. De tre sista raderna ger numeriska värden för densitet, radie och universums ålder. Tavlan visas permanent i Museum of History of Science, Oxford)

s. 25: Kaliva

isbn 978-91-47-11992-9 © 2016 Maria Södergren och Liber ab Redaktör: Ulrika Wendéus Projektledare: Karin Örn Bildredaktör: Marta Coronel Formgivare: Marta Coronel Illustratör: Susanne Fredelius (s. 3, 5, 6, 8, 12, 34, 40) Produktionsledare: Eva Runeberg Påhlman Omslag: Marta Coronel Första upplagan  Repro: Repro  AB, Stockholm Tryck: People Printing, Kina 2016

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i bonus-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber ab, 113 98 Stockholm Tfn: 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30 Fax: 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Skrivcirkeln_5_160530.indd 56

2016-06-10 10:57


Skrivcirkeln Otroliga rekord Åk 5

Skrivcirkeln

I den här arbetsboken får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Det genrepedagogiska arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

By g g a

1

1

Eleverna bygger upp kunskaper om ämnena, olika ämnesord och begrepp, för att förstå texterna i varje genre.

V i s a va d du kan

4

2

up

Otroliga rekord

pk u nskaper

Läsa o c h l ä ra

3 iva s Lära och skr ma n ti l l s a m

2

Eleverna läser exempeltexter och lär sig om genrernas struktur och språkliga drag.

3

Eleverna samtalar, lär och skriver tillsammans i par eller grupp, genom att diskutera formuleringar och struktur.

4

Eleverna visar vad de lärt sig genom att skriva individuella texter i varje genre.

I serien ingår: H Skrivcirkeln Mysterier Åk 4 H Skrivcirkeln Otroliga rekord Åk 5 H Skrivcirkeln Resor i världen Åk 6 H Skrivcirkeln Metodbok

Skrivcirkeln

Best.nr 47-11992-9 Tryck.nr 47-11992-9

Maria Södergren

Skrivcirkeln_5_OMS.indd 1

åk 5

2016-06-10 10:23

Profile for Smakprov Media AB

9789147119929  

9789147119929  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded