Page 1

Språkvägen B

Samtalsövningar med kopieringsunderlag

Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist

978-91-523-5111-6_Sprakvagen_B-Samtalsovningar_Framsida_Tryck.indd 1

2017-10-18 07:46


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör/Projektledare: Susanne Risberg Omslag: Miber Bildredaktör: Miber, Caroline Söderqvist och Jonas Berglund – Trudani AB Sättning: Jonas Berglund – Trudani AB Samtliga foton från Shutterstock Språkvägen B – Samtalsövningar ISBN 978-91-523-5111-6 © 2017 Ulrika Ekblad, Caroline Söderqvist och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Tryck: Exakta print, Malmö 2017 Första upplagan Första tryckningen

Kopiering tillåten.


Innehåll Tema:

Vardagsliv nivå 1 .......................................................................................................................................... 4 nivå 2 .......................................................................................................................................... 10 Bostad nivå 1 .......................................................................................................................................... 14 nivå 2 .......................................................................................................................................... 19 Vänskap nivå 1 .......................................................................................................................................... 24 nivå 2 .......................................................................................................................................... 29 På stan nivå 1 .......................................................................................................................................... 31 nivå 2 .......................................................................................................................................... 36 Familj nivå 1 .......................................................................................................................................... 41 nivå 2 .......................................................................................................................................... 48 Hälsa nivå 1 .......................................................................................................................................... 52 nivå 2 .......................................................................................................................................... 56 Natur nivå 1 .......................................................................................................................................... 59 nivå 2 .......................................................................................................................................... 64 Arbete nivå 1 .......................................................................................................................................... 68 nivå 2 .......................................................................................................................................... 74 Resor nivå 1 .......................................................................................................................................... 78 nivå 2 .......................................................................................................................................... 83 Teknik nivå 1 .......................................................................................................................................... 87 nivå 2 .......................................................................................................................................... 92


Bostad nivå 1

Ledet Till läraren: Eleverna får i uppgift att ställa sig på ett led i ordning efter tid, storlek eller dylikt. Detta gör de genom att ställa frågor till varandra.

• Vilken våning bor du på?

• Vilken gata bor du på? (alfabetisk ordning)

Bildkort Till läraren: Klipp ut bilderna. Exempel på hur eleverna kan jobba med bildkorten:

• Läraren sitter i grupp med eleverna och tränar muntligt på uttal av orden.

• Elever sitter i par och säger vilket ord som bilden illustrerar.

Bilderna visar: ett kök, ett vardagsrum, ett sovrum, ett badrum, en bok, en säng, ett bord, en stol, en soffa, en fåtölj, en lampa, en kyl, en frys, en hall.

14

Språkvägen B – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Bostad nivå 1

Språkvägen B – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

15


Bostad nivå 2

Dilemma Till läraren: Låt eleverna, i par eller i grupp, diskutera frågeställningarna.

Din granne grillar på balkongen. Vad gör du?

Din granne i lägenheten ovanför röker på balkongen och kastar ut fimpen så att den landar på din balkong. Vad gör du?

Din vän ska flytta på lördag och hon frågar om du kan hjälpa henne. Samma dag ska du ha en fest hemma och du behöver laga mat. Du vill gärna hjälpa din vän men du vet inte om du har tid. Vad gör du?

Språkvägen B – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

21


Bostad nivå 2

Hitta felen Till läraren: Eleverna jobbar i par. Den ena eleven har bildkort 1 och den andra har bildkort 2. De får inte visa varandra sina bilder utan de ska beskriva vad de ser på sin bild och hitta de något som skiljer bilderna åt.

BILDKORT 1 Ni får inte titta på varandras bilder. Beskriv för din kompis vad du ser på bild nr. 1. Hitta något som är olika på era bilder. Fortsätt med nästa bild.

22

1

2

3

4

Språkvägen B – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Familj nivå 1

Rollspel Till läraren: Beroende på elevernas nivå kan de behöva olika grad av stöttning. Eleverna skriver en dialog i grupp eller så skriver ni en dialog tillsammans. Uppmuntra dem att inte läsa innantill när de framför dialogen.

Arbeta i grupp på fyra personer. Skriv en dialog och träna sedan på dialogen flera gånger.

• Varför är kvinnan arg?

• Vad säger de?

Språkvägen B – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.

45


Familj nivå 1

Mingel Till läraren: Eleverna får varsitt formulär med frågor och minglar sedan runt i klassrummet och ställer frågor till varandra. När någon svarar ja på frågan ska eleven skriva namnet på klasskamraten vid frågan. När någon elev har ett namn vid alla frågorna har hen klarat av uppgiften.

Fråga dina klasskamrater. Om någon svarar ja skriver du namnet på raden.

46

Namn

1 Har du två bröder?

__________________________

2 Har du fyra systrar?

__________________________

3 Har du barn?

__________________________

4 Bor du nära dina föräldrar?

__________________________

5 Har din mamma en syster?

__________________________

6 Har din pappa en bror?

__________________________

7 Är du gift?

__________________________

8 Har du släkt i Sverige?

__________________________

9 Kan din mamma prata svenska?

__________________________

10 Bor din farfar i Sverige?

__________________________

Språkvägen B – Samtalsövningar, Lärarhäfte. © 2017 Sanoma Utbildning AB. Kopiering tillåten.


Språkvägen B – Samtalsövningar Språkvägen B Samtalsövningar är ett lärarhäfte som innehåller muntliga övningar för samtal. Övningarna består av många bilder som väcker elevernas inspiration och igenkänning från vardagslivet. Exempel på övningar är diskussionsfrågor, mingelövningar, bildserier, rollspel, dialoger och frågekort. Samtalsövningarna är ett komplement till Språkvägen B men kan användas helt fristående. Materialet är fritt för kopiering.

978-91-523-5111-6

978-91-523-5111-6_Sprakvagen_B-Samtalsovningar_Baksida_Tryck.indd 1

2017-10-18 07:46

Profile for Smakprov Media AB

9789152351116  

9789152351116  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded