9789127448179

Page 1

Ordförståelse för nyanlända åk 7–9 Lär dig – Ord är ett läromedel i ordförståelse. Det riktar sig till nyanlända elever i åk 7 – 9 och på språkintroduktion.

teman, till exempel Min familj, Ute i naturen och Resor. Eleven möter ungdomarna Selam, Mikael, Elsa och Jonas och får genom deras vardag arbeta med svenska ord och fraser i olika sammanhang. Detta sker med övningar som till exempel att koppla begrepp till bilder, att placera ord i rätt ordföljd och att använda rätt tempus för nu och då. Eleven får även möjlighet att kontinuerligt jämföra svenskan med sitt modersmål.

Joel Berglund

Lär dig – Ord bygger upp elevens ordförråd utifrån sju olika

Lär dig består av : Lär dig – Läs Lär dig – Ord

ISBN 978-91-27-44817-9

Joel Berglund 9 789127 448179

Lar digOrd_omslag_170922.indd Alla sidor

2017-10-03 16:00


Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 1

2017-10-03 16:04


Innehåll Min skola  •  •  •  •

• •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Jag och min familj  •   •

• •  • •  • •  • •  • •  •

På fritiden  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

20 – 37 38 – 55

• •  •

56 – 71

• •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

72 – 89

• •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  •

90 – 99

Hemma  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Ute i naturen  •   •   Pengar  •   •   •   •

• •

4 – 19

Resor  •   •  •   •   •   •

• •  • •  • •  • •  • •  • •  •

100 – 111

Symbolerna i boken betyder: Skriv

Slå upp orden

Läs

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 3

2017-10-03 16:04


Jag och min familj

Översätt orden till ditt modersmål.

en kropp

ett ansikte

en hals

20

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 20

2017-10-03 16:05


en axel

en arm

en hand

ett finger

ett bröst

en mage

en rygg

en rumpa

ett ben

ett knä

en fot

en tå

21

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 21

2017-10-03 16:05


Kommer du ihåg? Skriv orden på svenska.

22

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 22

2017-10-03 16:05


En, ett, flera

ett ansikte

flera ansikten

en arm

flera armar

en hand

flera händer

ett ben

flera ben

en fot

flera fötter

23

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 23

2017-10-03 16:05


Jonas berättar

Jag heter Jonas och jag är sexton år. Min syster heter Lina. Hon är två år äldre än mig. Min mamma heter Bibi och min pappa heter Ulf.

Svara på frågorna. a) Hur gammal är du?

b) Varifrån kommer du?

c) Berätta om din familj.

24

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 24

2017-10-03 16:05


Färger Översätt orden till ditt modersmål.

röd

lila

rosa

svart

blå

orange

gul

brun

grön

25

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 25

2017-10-03 16:05


Jonas familj

ett hår

ett skägg

en t-shirt

en luvtröja en tröja

kjol

en skjorta

ett par jeans

ett par byxor

ett par skor

Läs texten. Ulf har brunt hår och skägg. Han är ganska kort. Han har på sig bruna byxor och en blå skjorta. Bibi är ljushårig och lång. Hon är klädd i svarta byxor och en röd tröja. Lina är blond och har en grön kjol och en vit t-shirt på sig. Jonas är klädd i jeans och en lila luvtröja.

26

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 26

2017-10-03 16:05


Kläder a) Beskriv hur Selam är klädd.

b) Beskriv hur Helen är klädd.

c) Beskriv hur du är klädd.

ett linne en jacka

ett par shorts

en klänning

ett par sandaler Selam

Helen

27

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 27

2017-10-03 16:05


Vad gör de? Översätt meningarna till ditt modersmål.

Jonas ler

Lina lyssnar

Jonas gråter

Lina skrattar

Jonas gäspar

Lina skriker

28

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 28

2017-10-03 16:05


Vilka ord hör ihop? Dra streck mellan ord som hör ihop.

skrattar skriker rodnar ler trött hostar glad nyser arg gråter ledsen dansar sjuk gäspar kär kräks älskar

29

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 29

2017-10-03 16:05


Utseende a) Hur ser Jonas ut?

b) Hur ser du ut? Rita en bild.

c) Skriv och berätta hur du ser ut.

30

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 30

2017-10-03 16:05


d) Hur ser Lina ut?

e) Rita av en klasskompis

f ) Skriv och berätta hur din kompis ser ut.

31

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 31

2017-10-03 16:05


Personuppgifter

Jag heter Jonas i förnamn och Nilsson i efternamn. Jag är född den 21 maj 2001.

Ulf är född den 13 oktober 1969. Ulfs personnummer är 69 10 13-XXXX

Lina är född den 19 januari 1998. Linas personnummer är 98 01 19-XXXX

Svara på frågorna. a) Jonas är född den 21 maj 2001.

Jonas personnummer är

-XXXX.

b) När är du född?

Jag är född den c) Vilket är ditt personnummer?

Mitt personnummer är

32

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 32

2017-10-03 16:05


Jonas dag Läs texten till bilderna.

Jonas vaknar kl 7.

Han äter frukost.

Han går till skolan halv 8.

Han börjar skolan kl. 8.

Han slutar skolan halv 3.

Han äter middag.

Han tittar på tv.

Han somnar.

33

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 33

2017-10-03 16:05


Din dag Skriv och berätta om din dag.

Jag vaknar

34

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 34

2017-10-03 16:05


Nu och då En vanlig dag för Jonas Jonas vaknar klockan sju på morgonen. Han äter frukost kvart över sju. Jonas går till skolan halv åtta. Han börjar skolan klockan åtta. Jonas slutar skolan klockan halv tre. Han äter middag klockan sex. Jonas tittar på tv klockan halv åtta. Han somnar klockan tio på kvällen.

Nu vaknar äter går börjar

Då vaknade åt gick började

Nu slutar äter tittar somnar

Då slutade åt tittade somnade

Vad gjorde Jonas i går? klockan sju på morgonen. Han

Jonas

till skolan tjugo i åtta. Han

frukost kvart över sju. Jonas skolan klockan åtta. Jonas tre. Han klockan åtta. Han

middag klockan sex. Jonas

skolan klockan halv på teve

klockan tio på kvällen.

35

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 35

2017-10-03 16:05


Ordföljd Bilda meningar med orden i rutorna.

a)

Bibi

Jonas mamma

heter

Jonas mamma heter Bibi. b) är

Ulf

47 år

äter

middag

klockan

c)

Jonas

d)

en blå skjorta

e)

långt brunt hår

har

f)

börjar

Jonas

g)

två år äldre

Ulf

skolan

Lina

sex

har på sig

Lina

klockan åtta

än Jonas

är

36

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 36

2017-10-03 16:05


Översätt orden!

Kan du orden på något annat språk?

Svenska

Mitt modersmål

Ett annat språk

en byxa en skjorta ett hår ett skägg en kjol en tröja ett utseende ett förnamn ett efternamn ett personnummer en frukost en middag vaknar somnar berättar

37

Lär dig Ord 170928_ÅL.indd 37

2017-10-03 16:05


Ordförståelse för nyanlända åk 7–9 Lär dig – Ord är ett läromedel i ordförståelse. Det riktar sig till nyanlända elever i åk 7 – 9 och på språkintroduktion.

teman, till exempel Min familj, Ute i naturen och Resor. Eleven möter ungdomarna Selam, Mikael, Elsa och Jonas och får genom deras vardag arbeta med svenska ord och fraser i olika sammanhang. Detta sker med övningar som till exempel att koppla begrepp till bilder, att placera ord i rätt ordföljd och att använda rätt tempus för nu och då. Eleven får även möjlighet att kontinuerligt jämföra svenskan med sitt modersmål.

Joel Berglund

Lär dig – Ord bygger upp elevens ordförråd utifrån sju olika

Lär dig består av : Lär dig – Läs Lär dig – Ord

ISBN 978-91-27-44817-9

Joel Berglund 9 789127 448179

Lar digOrd_omslag_170922.indd Alla sidor

2017-10-03 16:00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.