Page 1

NELSON MANDELA föddes i en liten by i Sydafrika. I hela sitt liv kämpade han mot det grymma och orättvisa system som rådde i hans hemland. De vita hade allt. De svarta hade inget. Systemet kallades apartheid.

Frances Ridley NELSON MANDELA

”Allt verkar omöjligt innan man klarat av det.”

NELSON MANDELA Ett liv

Nelson fick offra mycket. Han satt 27 år i fängelse på grund av sina åsikter. Men han slutade aldrig att kämpa. När han var 76 år gammal blev han president i Sydafrika. Så fort han kunde avskaffade han apartheid.

www.viljaforlag.se

Frances Ridley

VILJA


Originalets titel: Nelson Mandela Copyright © Ruby Tuesday Books Limited 2014 Copyright © engelsk utgåva ReadZone Books 2014 Published by arrangement with ReadZone Books Utveckling och produktion: Ruby Tuesday Books Ltd Projektledare: Ruth Owen Formgivare: Trudi Webb Bildkällor: Alamy 28–29; Getty Images omslag, 4–5, 8–9, 11, 12–13, 14–15, 17, 18, 22–23, 25, 27; offentlig egendom omslag, 1, 19, 20–21, 26–27; Shutterstock 6–7, 16–17 (bakgrund), 29. Tack till Gini Holland, vars omfattande kunskaper om Sydafrika varit helt oumbärliga vid tillkomsten av denna bok. Svensk utgåva Copyright © Nypon förlag 2014 Översättning: Hans Peterson och Eva Andreasson Omslag och layout: Eva Andreasson Första upplagan 2014 Sidantal: 32 Lättlästnivå: 4 av 4 (X-Large) Lix: 31 ISBN 978-91-7567-174-1 Vilja förlag – en del av Nypon förlag AB info@viljaforlag.se www.viljaforlag.se www.facebook.com/viljaforlag På vår hemsida finns gratis arbetsmaterial.


Innehåll Kapitel 1

En symbol för hopp ................................ 4

Kapitel 2

Pojken från landet ................................... 6

Kapitel 3

Rebellen ....................................................... 10

Kapitel 4

Frihetskämpen ........................................ 12

Kapitel 5

Fången .......................................................... 16

Kapitel 6

Frige Mandela! ........................................ 20

Kapitel 7

President Mandela................................ 24

Kapitel 8

Farväl, Madiba ........................................ 28

Ordlista ........................................................... 30 Register ........................................................... 32


Kapitel 1

En symbol för hopp I slutet av 1980-talet var det kaos i Sydafrika. Landet styrdes av Nationalistpartiet. Det hade sett till så att vita människor hade den bästa marken att odla på och de finaste husen att bo i. De vita fick den bästa utbildningen och de bästa jobben. De svarta människorna hade inga rättigheter. De fick inte rösta. De fick inte vara i de vitas områden när solen gått ner. Och de var tvungna att bära med sig sitt pass överallt. I passet stod var det var tillåtet för ägaren att vara och vid vilka tider. Detta grymma och orättvisa system kallades apartheid. De svarta protesterade. De ordnade demonstrationer. Det blev upplopp. På deras plakat fanns en bild på en man. Mannen var en symbol för de svartas lidande. Han var också en symbol för hopp. Hans namn var Nelson Mandela. Och han hade suttit i fängelse i över 25 år.

4


Apartheid Nationalistpartiet bestämde att apartheid skulle vara lag i Sydafrika. De vita människorna skulle vara mer värda än de svarta. Apartheid betyder ”åtskillnad” på afrikaans. Afrikaans är ett av språken i Sydafrika.

5


Kapitel 2

Pojken från landet Nelson Mandela föddes 1918 i byn Mvezo. Han hörde till ett folk som heter tembu. Tembu talar ett afrikanskt språk som heter xhosa. Nelsons familj hade tre hus med halmtak. I ett av husen lagade familjen mat. I ett annat av husen sov de. Det tredje huset användes som förråd. Alla i familjen sov på mattor på golvet. De lagade sin mat utomhus över öppen eld. Nelson lekte där djuren betade och på de gröna kullarna utanför byn. Han fiskade och simmade i bäckar och floder. Han gjorde slangbågar och sköt med dem på fåglarna som flög över husen. Och han lärde sig att fäktas med pinnar.

6


Livet i byn var enkelt. Nelson Mandela sa: ”I den här byn hade jag de lyckligaste åren av min barndom.” 7


Men det blev bråk mellan Nelsons pappa och byns äldsta män. Nelson och hans familj flyttade till en annan by. Den hette Qunu. När Nelson var nio år dog hans pappa av en sjukdom. Då fick Nelson flytta in hos tembufolkets hövding. Nelson saknade sin mamma men trivdes i sitt nya hem. Han blev vän med hövdingens son som hette Justice. De började skolan tillsammans. Hövdingen höll möten för hela byn i sitt hus. Alla fick säga vad de ville. Hövdingen lyssnade på alla utan att säga något. När solen gick ner sammanfattade hövdingen vad alla sagt. Han ville att alla i byn skulle vara överens. Men han försökte aldrig tvinga någon att tycka som han. Om folket inte kunde komma överens höll hövdingen ett nytt möte. Nelson Mandela försökte leva på samma sätt som hövdingen. Nelson lyssnade alltid på alla.

Bråkmakare Nelson var Mandelas engelska namn. Hans afrikanska namn var Rolihlahla. Det betyder ”bråkmakare”. I dag är Nelson Mandelas sonson hövding. Han heter Mandla Mandela. Här deltar Mandla i en traditionell dans vid ett bröllop.

8


9


NELSON MANDELA föddes i en liten by i Sydafrika. I hela sitt liv kämpade han mot det grymma och orättvisa system som rådde i hans hemland. De vita hade allt. De svarta hade inget. Systemet kallades apartheid.

Frances Ridley NELSON MANDELA

”Allt verkar omöjligt innan man klarat av det.”

NELSON MANDELA Ett liv

Nelson fick offra mycket. Han satt 27 år i fängelse på grund av sina åsikter. Men han slutade aldrig att kämpa. När han var 76 år gammal blev han president i Sydafrika. Så fort han kunde avskaffade han apartheid.

www.viljaforlag.se

Frances Ridley

VILJA

Profile for Smakprov Media AB

9789175671741  

9789175671741  

Profile for smakprov