__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kommunikation och resonemang Uppgiften utvecklar kommunikations- och resonemangsförmågan.

Metod Uppgiften utvecklar metodfömågan. Begrepp Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska förmågorna och i läromedlet används metoder för att utveckla kommunikation och självbedömning. Koll på matematik 1B består av en elevbok, en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer även en digital värld fylld med färdighetsträning.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé eller ställningstagande utifrån en given situation.

Rita Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal i par eller mindre grupp och slutar med att allas tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Hanna Almström Pernilla Tengvall

1B

matematik

Koll på

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Begreppskoll 1. Självbedömning av förförståelse inför arbete med nytt begrepp. 2. Självbedömning av begreppsförståelse under arbetets gång. 3. Visas och förklaras i Stora begrppskollen.

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6.

Koll på matematik

Problemlösning Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

1B

1B

SYMBOLFÖRTECKNING

Pernilla Tengvall och Hanna Almström är legitimerade lärare för åk 1–7 och är verksamma inom grundskolans årskurser 1–3 samt arbetar med skolutvecklingsuppdrag inom Nässjö kommun. De har även under de senaste åren föreläst om sin matematikundervisning.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av kalkylator/miniräknare. ISBN 978-91-523-2840-8

Pil Börja här.

KollpaMatematik_1B_omslag.indd 1-4

(523-2840-8)

2014-12-01 09:55


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TACK TILL alla elever på Handskerydsskolan som har arbetat med våra uppgifter och talat om hur det har fungerat.

11

12

13

14

15

16

Tack också till lärarna i vår referensgrupp som kommit med värdefulla synpunkter och idéer.

10 1711 12 1318 14 15 1619 17 18 19 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KollpaMatematik_1B_omslag.indd 5-8

2014-12-01 09:55


1B

matematik

Koll på

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Sanoma Utbildning

KollpåMatte_framvagn.indd 1

2014-12-01 10:13


INNEHÅLL KAPITEL 7

6

Dubbelt av antal

8

1 Dubbelt 2 Dubbelt 9 Hälften och dubbelt av antal Addition, subtraktion – strategier Tiokamrater Geometriska objekt Symmetri MIX Triangeltrubbel, Kvadratkluring, Fisketuren KOLL PÅ Dubbelt av antal, strategier, geometriska objekt, symmetri GULT Dubbelt av antal, strategier GRÖNT Dubbelt av antal, strategier GULT Geometriska objekt, symmetri GRÖNT Geometriska objekt, symmetri

10 12 16 18 20 22 24 26 27 28 29

KAPITEL 8

30

Tiogrupper Hela tiotal 0-100 Addition, subtraktion – se samband Ordningstalen 1-10 Hur tänker du? Ordningstalen 1-10 Tio- och hundrakamrater MIX Växelspelet, Guldtians loppis KOLL PÅ Hela tiotal 0-100, tiogrupper, ordningstalen 1-10 GULT Hela tiotal 0-100 GRÖNT Hela tiotal 0-100 GULT Tiogrupper, ordningstalen 1-10 GRÖNT Tiogrupper, ordningstalen 1-10

46 48 49 50 51

KAPITEL 9

52

Talen elva till nitton Addition, subtraktion – strategier Tiotal och ental Subtraktion – strategier Tanketavlor Räknehändelser MIX Rymdresan KOLL PÅ Talen elva till nitton, strategier, tanketavlor GULT Talen elva till nitton GRÖNT Talen elva till nitton GULT Strategier, tanketavlor GRÖNT Strategier, tanketavlor

32 34 38 40 41 43 44

54 57 58 62 64 66 68 70 72 73 74 75

2 INNEHÅLL

KollpåMatte_framvagn.indd 2

2014-12-01 10:13


KAPITEL 10

76

Jämna tal

78

1 Jämna tal Udda tal

80

1 Udda tal Jämna tal och udda tal

82

2 Jämna tal 2 Udda tal Mönster i talföljder Addition, subtraktion – välja räknesätt Talfamiljer Samband addition och subtraktion Klockan – halva timmar Hela och halva timmar MIX Talgåtor, Spökvinden KOLL PÅ Jämna tal och udda tal, mönster i talföljder, välja räknesätt, halva timmar GULT Jämna tal och udda tal, mönster i talföljder GRÖNT Jämna tal och udda tal, mönster i talföljder GULT Välja räknesätt, halva timmar GRÖNT Välja räknesätt, halva timmar

83 84 86 87 88 90 92 94

96 97 98 99

KAPITEL 11

100

Rimligt och orimligt

102

1 Rimligt 1 Orimligt

Längd Hur tänker du? Längd Jämföra längder Uppskatta och mäta med gem Mäta i centimeter Uppskatta och mäta i centimeter Addition – se samband Subtraktion – se samband Likheter, = MIX Fingerstickning, Verkstaden KOLL PÅ Längd, se samband, likheter =, rimligt och orimligt GULT Längd GRÖNT Längd GULT Rimligt och orimligt, se samband, likheter GRÖNT Rimligt och orimligt, se samband, likheter

123

KAPITEL 12

124

Problemlösning – rita, pröva MIX Taktik, Larvigt, Längst KOLL PÅ Problemlösning GULT Problemlösning GRÖNT Problemlösning

126 134 136 138 139

STORA BEGREPPSKOLLEN

140

104 105 106 107 108 109 110 112 114 116 118 120 121 122

3 Dubbelt 140 3 Hälften och dubbelt 141 3 Jämna tal och udda tal 142 3 Rimligt och orimligt 143

2 Rimligt 103 2 Orimligt

KollpåMatte_framvagn.indd 3

INNEHÅLL

3

2014-12-01 10:13


VÄLKOMMEN TILL KOLL PÅ MATEMATIK! Koll på matematik är utarbetad efter det centrala innehållet i Lgr 11 och lägger tonvikten på de matematiska förmågorna. Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna mot kunskapskraven i årskurs 3. Elevernas lärande stöds genom ett formativt förhållningssätt. Metoder för att utveckla förmågor, kommunikation och bedömning används kontinuerligt. Våra symboler för förmågor och metoder finns beskrivna i lärarguiden samt på fliken längst bak här i elevboken. Följ med oss in i matematikens spännande värld!

Hanna och Pernilla

KAPITELUPPLÄGG 8 KAPITEL 8

8

handlar om:

• tiogrupper • hela tiotal 0-100 • ordningstalen 1-10

Jag har byggt ett tal.

Här är mina kapsyler!

Oj, hur många är det?

Jag står först.

Jag står på fjärde plats.

30 KAPITEL 8

KAPITEL 8

10

Jämna tal

0 Jämna tal

Fyra går att dela upp jämnt, lika många i varje torn.

Nytt för mig

1

2

4

6

8

10

12

14

10

16

18

Hoppa på alla jämna tal. Ringa in.

1

3

5

7

9

11

13

Då är 4 ett jämnt tal!

0

2

0

1

1

15

20

17

19

4

6

8

10

12

14

16

18

2

3

4

5

6

7

8

9

3

10

5

11

12

7

13

9

14

11

13

15

15

16

20 10

17

17

18

19

19

20

Jämna antal går att dela upp i två lika stora delar. Dra streck till alla jämna tal. 8

4

5

3

1

14

12

13

10 18

2

7

11

9

6

Jag visar jämna tal och antal.

17

16

15

19

20 0

78 KAPITEL 10

8

31

Jag vet lite Jag kan förklara

KAPITEL 10

MIX

MIX Växelspelet

• Hämta pengar och sortera dem. • Turas om att slå tärningen. • Ta lika många som tärningen visar. • När du fått tio växla till en . . • När du fått tio växla till en • Först till 100 kronor vinner. Nu har jag tio enkronor.

Guldtians loppis

Ni behöver:

• 10 st var • 10 st var var • 1 st • 1 tärning.

8

• Rita vad barnen kan köpa. • Jämför med en kompis.

Då kan du växla till en tiokrona!

KAPITEL 8

11 Koll på

Koll på

Längd

Koll på

Se samband

Rita så det stämmer.

5 + 2 =

Kort

Kortare

Lång

79

Varje barn har 10 st tiokronor.

44 KAPITEL 8

Likheter, =

5 – 3 =

15 + 2 =

15 – 3 =

3 + 4 =

7 – 5 =

13 + 4 =

17 – 5 =

Skriv så tecknet stämmer.

Kortast

Längre

Längst

Uppskatta först längden. Mät sedan med linjal. Skriv.

Jag tror den är

cm lång.

Den är

cm lång.

Jag tror den är

cm lång.

Den är

cm lång.

Jag tror den är

cm lång.

Den är

cm lång.

Jag tror den är

cm lång.

Den är

cm lång.

6 + 3 =

8 – 4 =

16 + 3 =

18 – 4 =

8 + 1 =

9 – 3 =

18 + 1 =

19 – 3 =

6 +

Koll på samband?

=

6 + 1

10 –

11

9 – 1

=

5 + 4

Koll på likheter, =?

Koll på

Rimligt och orimligt Li har 5 pennor i sitt pennfack.

Kim har 5 kr. Han köper en hamburgare och en dricka.

Tage har 4 fotbollar i sin skolväska.

rimligt

rimligt

rimligt

orimligt

orimligt

orimligt Koll på rimligt och orimligt?

Koll på längd? 118 KAPITEL 11

KAPITEL 11

11

Rimligt och orimligt, se samband och = Ringa in det som är rimligt.

Rita och skriv så = stämmer.

Det är rimligt att bära en

katt

7

häst

=

Det är rimligt att simma i en

sjö

+

vattenpöl

+

Det är rimligt att

11 .

Det är orimligt att

.

Det är orimligt att

.

.

Rita eller skriv en räknehändelse till uttrycken.

Det är rimligt att hoppa över ett

hus

119

Det är rimligt att

Läs och skriv klart.

staket

= 4 + 3 =

4 – 3 =

14 + 3 =

14 – 3 =

7 + 2 =

7 – 2 =

17 + 2 =

17 – 2 =

6 + 2 =

6 – 2 =

16 + 2 =

16 – 2 =

5 + 3 =

5 – 3 =

15 + 3 =

15 – 3 =

+

+

=

+

+

7 – 5 = 2

17 – 5 = 12

Skriv egna uttryck så tecknet stämmer.

= +

+

122 KAPITEL 11

+

=

+

+

=

=

KAPITEL 11

Grundkursen innehåller sidor för både gemensamt och enskilt arbete. Rosa rutor innebär introduktion och resonemang kring ett matematiskt innehåll. Ugglor ger eleven möjlighet att löpande självbedöma sin förståelse för nya begrepp (se fliken). Mixsidorna är uppslag med aktiviteter där kunskaper och färdigheter används i ett nytt sammanhang. Symboler visar kopplingen mellan uppgifter och matematiska förmågor (se fliken).

45

4 +

=

Startsidorna introducerar kapitlets innehåll. Bilderna inbjuder till samtal och tankeutbyte som skapar förförståelse inför det fortsatta arbetet.

123

Koll på−sidorna sammanfattar grundkursen och ger eleven möjlighet att självbedöma sin förståelse och sina färdigheter. Uppgifterna möjliggör återkoppling mellan elev och lärare och ger läraren underlag för bedömning samt fortsatt arbete. Gula och gröna sidor följer rubrikerna i Koll på och ger eleven möjlighet att arbeta vidare utifrån sin förståelse i självbedömningen. Gula sidor ger ytterligare erfarenheter av grundkursen och gröna sidor erbjuder fördjupande uppgifter. För mer information om upplägg och arbetsgång se lärarguiden.

4

KAPITEL 1

KollpåMatte_framvagn.indd 4

2014-12-01 10:13


1

Jag tänker om matematik

Kim Ella

13 – 3

Tage Li

Alex

10 + 3 5

KollpåMatte_framvagn.indd 5

2014-12-01 10:13


8 KAPITEL 8

8

handlar om:

••tiogrupper ••hela tiotal 0 -100 ••addition - se samband ••subtraktion - se samband ••ordningstalen 1-10

Här är mina kapsyler!

Jag bygger tal.

Oj, hur många är det?

Jag står först.

30 KAPITEL 8

Jag står på fjärde plats.

KAPITEL 8

31


8 KAPITEL 8

8

handlar om:

••tiogrupper ••hela tiotal 0 -100 ••addition - se samband ••subtraktion - se samband ••ordningstalen 1-10

Här är mina kapsyler!

Jag bygger tal.

Oj, hur många är det?

Jag står först.

30 KAPITEL 8

Jag står på fjärde plats.

KAPITEL 8

31


8

Tiogrupper Hur ska vi kunna räkna dem?

Jag har en idé!

Jag visar tiogrupper.

32 KAPITEL 8

8

Ringa in 10 och 10. Dra streck till rätt tal.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

KAPITEL 8

33


8

Tiogrupper Hur ska vi kunna räkna dem?

Jag har en idé!

Jag visar tiogrupper.

32 KAPITEL 8

8

Ringa in 10 och 10. Dra streck till rätt tal.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

KAPITEL 8

33


8

8

Hela tiotal 0-100

Dra streck från 0 till 100.

Dra streck från 100 till 0.

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

40

20

60

70

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Skriv tiotalen som fattas.

0

10

20

30

10

70 20

30

90 100

60

50

40

0

0

Ordna talen. Börja med det minsta.

40

50

60

70

80

90 100

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 100 90 100

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 100 90 100

34 KAPITEL 8

90 100

50

0

80

80

70

10

50

90

40

30

60

100

20

80

Skriv tiotalen som fattas.

20

40

80 KAPITEL 8

35


8

8

Hela tiotal 0-100

Dra streck från 0 till 100.

Dra streck från 100 till 0.

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

40

20

60

70

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Skriv tiotalen som fattas.

0

10

20

30

10

70 20

30

90 100

60

50

40

0

0

Ordna talen. Börja med det minsta.

40

50

60

70

80

90 100

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 100 90 100

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 100 90 100

34 KAPITEL 8

90 100

50

0

80

80

70

10

50

90

40

30

60

100

20

80

Skriv tiotalen som fattas.

20

40

80 KAPITEL 8

35


8

Tiotal och ental

Tio enkronor har samma värde som en tiokrona. Nu blir det ett helt tiotal. 10, 20, 30!

Här är 9 ental.

9

10

ental

tiotal ental

Skriv talet som visas.

= enkronor

tiokrona

Kronor kan skrivas kr.

Skriv talet som visas.

30

36 KAPITEL 8

8

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr KAPITEL 8

37


8

Tiotal och ental

Tio enkronor har samma värde som en tiokrona. Nu blir det ett helt tiotal. 10, 20, 30!

Här är 9 ental.

9

10

ental

tiotal ental

Skriv talet som visas.

= enkronor

tiokrona

Kronor kan skrivas kr.

Skriv talet som visas.

30

36 KAPITEL 8

8

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr KAPITEL 8

37


8

Addition, subtraktion

Räkna. Skriv bokstaven.

– se samband

1+1=

3+2=5

10 + 10 =

5–2=3

2+2=

30 + 20 = 50

50 – 20 = 30

20 + 20 =

2

A

20

L

4

E

40

X

6

S

60

T

8

Å

80

R

10

K

100

Ö

8

3+3= Öka med 1 och 10. Se samband.

Minska med 1 och 10. Se samband.

4+1=

7+1=

4–1=

7–1=

40 + 10 =

70 + 10 =

40 – 10 =

70 – 10 =

6+1=

8+1=

6–1=

8–1=

60 + 10 =

80 + 10 =

60 – 10 =

80 – 10 =

30 + 30 = 4+4= 40 + 40 =

I 5+5=

Öka med 2 och 20. Se samband.

Minska med 2 och 20. Se samband.

4+2=

7+2=

4–2=

7–2=

40 + 20 =

70 + 20 =

40 – 20 =

70 – 20 =

6+2=

8+2=

6–2=

8–2=

2–1=

4–2=

6–3=

8–4=

60 + 20 =

80 + 20 =

60 – 20 =

80 – 20 =

20 – 10 =

40 – 20 =

60 – 30 =

80 – 40 =

38 KAPITEL 8

50 + 50 =

KAPITEL 8

39


8

Addition, subtraktion

Räkna. Skriv bokstaven.

– se samband

1+1=

3+2=5

10 + 10 =

5–2=3

2+2=

30 + 20 = 50

50 – 20 = 30

20 + 20 =

2

A

20

L

4

E

40

X

6

S

60

T

8

Å

80

R

10

K

100

Ö

8

3+3= Öka med 1 och 10. Se samband.

Minska med 1 och 10. Se samband.

4+1=

7+1=

4–1=

7–1=

40 + 10 =

70 + 10 =

40 – 10 =

70 – 10 =

6+1=

8+1=

6–1=

8–1=

60 + 10 =

80 + 10 =

60 – 10 =

80 – 10 =

30 + 30 = 4+4= 40 + 40 =

I 5+5=

Öka med 2 och 20. Se samband.

Minska med 2 och 20. Se samband.

4+2=

7+2=

4–2=

7–2=

40 + 20 =

70 + 20 =

40 – 20 =

70 – 20 =

6+2=

8+2=

6–2=

8–2=

2–1=

4–2=

6–3=

8–4=

60 + 20 =

80 + 20 =

60 – 20 =

80 – 20 =

20 – 10 =

40 – 20 =

60 – 30 =

80 – 40 =

38 KAPITEL 8

50 + 50 =

KAPITEL 8

39


8

Ordningstalen 1-10

första andra tredje fjärde femte sjätte sjunde åttonde nionde tionde 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e

Hur tänker du?

8

På tredje hyllan står en låda.

Fyra f laskor är gröna.

Det andra glaset är lila.

Den fjärde flaskan är grön. 40 KAPITEL 8

KAPITEL 8

41


8

Ordningstalen 1-10

första andra tredje fjärde femte sjätte sjunde åttonde nionde tionde 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e

Hur tänker du?

8

På tredje hyllan står en låda.

Fyra f laskor är gröna.

Det andra glaset är lila.

Den fjärde flaskan är grön. 40 KAPITEL 8

KAPITEL 8

41


8

8

Tio- och hundrakamrater

Måla 3. Ringa in den 3:e.

Måla 5. Ringa in den 5:e.

Skriv tiokamraterna och hundrakamraterna.

0 + 10 10 + 0

Måla 7. Ringa in den 7:e.

Måla 9. Ringa in den 9:e.

+ 100 +0

+9

+ 90

+1

+ 10

+5

+ 50

+5

+ 50 +6

+ 60

+4

+ 40

+8

+ 80

+7

+ 70

+2

+ 20

+3

+ 30

Rita mönster. 2:a, 5:e och 8:e 1:a, 4:e, 7:e och 10:e 3:e, 6:e och 9:e

Dra streck mellan tiokamraterna.

Dra streck mellan hundrakamraterna.

0 8

10 5

7 9

5

2

42 KAPITEL 8

80

10 0

70 4

1

100 20

90 3

6

60 50

50 30 40

KAPITEL 8

43


8

8

Tio- och hundrakamrater

Måla 3. Ringa in den 3:e.

Måla 5. Ringa in den 5:e.

Skriv tiokamraterna och hundrakamraterna.

0 + 10 10 + 0

Måla 7. Ringa in den 7:e.

Måla 9. Ringa in den 9:e.

+ 100 +0

+9

+ 90

+1

+ 10

+5

+ 50

+5

+ 50 +6

+ 60

+4

+ 40

+8

+ 80

+7

+ 70

+2

+ 20

+3

+ 30

Rita mönster. 2:a, 5:e och 8:e 1:a, 4:e, 7:e och 10:e 3:e, 6:e och 9:e

Dra streck mellan tiokamraterna.

Dra streck mellan hundrakamraterna.

0 8

10 5

7 9

5

2

42 KAPITEL 8

80

10 0

70 4

1

100 20

90 3

6

60 50

50 30 40

KAPITEL 8

43


8

Växelspelet

••Hämta pengar och sortera dem. ••Turas om att slå tärningen. ••Ta lika många som tärningen visar. ••När du fått tio växla till en . . ••När du fått tio växla till en ••Först till 100 kronor vinner. Nu har jag tio enkronor.

44 KAPITEL 8

Guldtians loppis

Ni behöver:

8

Varje barn har 10 st tiokronor.

••Rita vad barnen kan köpa. ••Jämför med en kompis.

••10 st var ••10 st var var ••1 st ••1 tärning. Då ska du växla till en tiokrona!

KAPITEL 8

45


8

Växelspelet

••Hämta pengar och sortera dem. ••Turas om att slå tärningen. ••Ta lika många som tärningen visar. ••När du fått tio växla till en . . ••När du fått tio växla till en ••Först till 100 kronor vinner. Nu har jag tio enkronor.

44 KAPITEL 8

Guldtians loppis

Ni behöver:

8

Varje barn har 10 st tiokronor.

••Rita vad barnen kan köpa. ••Jämför med en kompis.

••10 st var ••10 st var var ••1 st ••1 tärning. Då ska du växla till en tiokrona!

KAPITEL 8

45


8

Koll på

Koll på

Skriv tiotalen som fattas.

Hur många? Ringa in 10 och 10. Skriv.

Hela tiotal 0-100

0

10

20

8

Tiogrupper

30

40

50

60

70

80

90 100

30

40

50

60

70

80

90 100

Skriv talet som visas.

0

10

20

Koll på tiogrupper?

Koll på

Ordningstalen 1-10 Måla.

1:a, 10:e

3:e, 5:e, 7:e

2:a, 9:e

4:e, 6:e, 8:e

Skriv talet som visas.

Koll på hela tiotal 0-100? KAPITEL 8 46

Koll på ordningstalen 1-10?

KAPITEL 8 47


8

Koll på

Koll på

Skriv tiotalen som fattas.

Hur många? Ringa in 10 och 10. Skriv.

Hela tiotal 0-100

0

10

20

8

Tiogrupper

30

40

50

60

70

80

90 100

30

40

50

60

70

80

90 100

Skriv talet som visas.

0

10

20

Koll på tiogrupper?

Koll på

Ordningstalen 1-10 Måla.

1:a, 10:e

3:e, 5:e, 7:e

2:a, 9:e

4:e, 6:e, 8:e

Skriv talet som visas.

Koll på hela tiotal 0-100? KAPITEL 8 46

Koll på ordningstalen 1-10?

KAPITEL 8 47


8

Hela tiotal 0-100

Läs och lös gåtan. Skriv talet.

Skriv talen på rätt plats.

0

10

20 20

30 50

Skriv talet som visas.

0

10

20

30

40 70

40

50

60

70

80

80

30

10

90

50

60

70

80

Större än 60. Mindre än 100. Dubbelt av 40.

90 100

90 100

Större än 20. Mindre än 50. Hälften av 60.

Hur många poäng? Räkna och skriv.

10 20

10 20

10 20

30 40

30 40

30 40

Skriv talet som visas.

48 KAPITEL 8

Större än 10. Mindre än 40. Hälften av 80 och hälften igen.

8

Välj tal. Rita bollar.

20 30

10 20

40 50

40 50

KAPITEL 8

49


8

Hela tiotal 0-100

Läs och lös gåtan. Skriv talet.

Skriv talen på rätt plats.

0

10

20 20

30 50

Skriv talet som visas.

0

10

20

30

40 70

40

50

60

70

80

80

30

10

90

50

60

70

80

Större än 60. Mindre än 100. Dubbelt av 40.

90 100

90 100

Större än 20. Mindre än 50. Hälften av 60.

Hur många poäng? Räkna och skriv.

10 20

10 20

10 20

30 40

30 40

30 40

Skriv talet som visas.

48 KAPITEL 8

Större än 10. Mindre än 40. Hälften av 80 och hälften igen.

8

Välj tal. Rita bollar.

20 30

10 20

40 50

40 50

KAPITEL 8

49


8

Tiogrupper, ordningstalen 1-10 Ringa in 10 och 10. Skriv talet.

Måla.

3:e, 5:e, 7:e

8

Det finns 60 flaskor. Hur många lådor behövs för att alla flaskor ska få plats? Visa din lösning.

1:a, 10:e

4:e, 6:e, 8:e

2:a, 9:e

Läs och skriv. Tredje bokstaven är L.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

Sjätte bokstaven är I. 8:e

2:a

1:a

3:e

4:e

5:e

6:e

7:e

Första bokstaven är M. 9:e

10:e

Tionde bokstaven är N. Åttonde bokstaven är F. Andra bokstaven är Å.

Dra streck från 1:a till 10:e. 2:a

Nionde bokstaven är I.

1:a

Fjärde bokstaven är A.

3:e

9:e 7:e

4:e 5:e 50 KAPITEL 8

8:e 10:e

Sjunde bokstaven är G. Femte bokstaven är M.

6:e

KAPITEL 8

51


8

Tiogrupper, ordningstalen 1-10 Ringa in 10 och 10. Skriv talet.

Måla.

3:e, 5:e, 7:e

8

Det finns 60 flaskor. Hur många lådor behövs för att alla flaskor ska få plats? Visa din lösning.

1:a, 10:e

4:e, 6:e, 8:e

2:a, 9:e

Läs och skriv. Tredje bokstaven är L.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

Sjätte bokstaven är I. 8:e

2:a

1:a

3:e

4:e

5:e

6:e

7:e

Första bokstaven är M. 9:e

10:e

Tionde bokstaven är N. Åttonde bokstaven är F. Andra bokstaven är Å.

Dra streck från 1:a till 10:e. 2:a

Nionde bokstaven är I.

1:a

Fjärde bokstaven är A.

3:e

9:e 7:e

4:e 5:e 50 KAPITEL 8

8:e 10:e

Sjunde bokstaven är G. Femte bokstaven är M.

6:e

KAPITEL 8

51


Kommunikation och resonemang Uppgiften utvecklar kommunikations- och resonemangsförmågan.

Metod Uppgiften utvecklar metodfömågan. Begrepp Uppgiften utvecklar begreppsförmågan.

Med Koll på matematik 1–3 arbetar eleverna enligt det centrala innehållet i Lgr 11, mot kunskapskraven i årskurs 3. Tonvikten läggs på de matematiska förmågorna och i läromedlet används metoder för att utveckla kommunikation och självbedömning. Koll på matematik 1B består av en elevbok, en läxbok och en lärarguide. Till materialet följer även en digital värld fylld med färdighetsträning.

Hur tänker du? Formulering av egen tanke, idé eller ställningstagande utifrån en given situation.

Rita Enskilt, Par, Alla Kommunikationsmetod som startar i enskilt tänkande, fortsätter med samtal i par eller mindre grupp och slutar med att allas tankar och idéer förs fram i helgrupp.

Hanna Almström Pernilla Tengvall

1B

matematik

Koll på

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Begreppskoll 1. Självbedömning av förförståelse inför arbete med nytt begrepp. 2. Självbedömning av begreppsförståelse under arbetets gång. 3. Visas och förklaras i Stora begrppskollen.

Koll på matematik är ett läromedel för årskurs 1–6.

Koll på matematik

Problemlösning Uppgiften utvecklar problemlösningsförmågan.

1B

1B

SYMBOLFÖRTECKNING

Pernilla Tengvall och Hanna Almström är legitimerade lärare för åk 1–7 och är verksamma inom grundskolans årskurser 1–3 samt arbetar med skolutvecklingsuppdrag inom Nässjö kommun. De har även under de senaste åren föreläst om sin matematikundervisning.

Räknare Uppgiften kan behöva lösas med hjälp av kalkylator/miniräknare. ISBN 978-91-523-2840-8

Pil Börja här.

KollpaMatematik_1B_omslag.indd 1-4

(523-2840-8)

2014-12-01 09:55

Profile for Smakprov Media AB

9789152328408  

9789152328408  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded