PortoRose2 rose & roses festival wine list

Page 1

FESTIVAL VRTNIC IN ROSÉ VIN FESTIVAL DELLE ROSE E DEI VINI ROSÉ FESTIVAL OF ROSES AND ROSÉ WINES D A S R O S E N - U N D R O S É - F E S T I VA L

24.–25. 5. 2019 Portorož – Portorose

www.rose.si www.portoroz.si


EVENTS

EVENTS


Čas je za vrtnice in vina rosé Dragi ljubitelji Portoroža, vrtnic in roséjev, Portorož je ponovno zaživel v prefinjenih odtenkih vrtnic in vin rosé. Rožni vrt se je ta konec tedna prelevil v eleganten vrtnični lounge, kjer je poskrbljeno za sproščeno vzdušje v družbi odličnih vin. Rdeča nit Festivala vrtnic in vin rosé - PortoRose² ostaja vrtnica Portorož, cvetoča lepotica, ki krasi mnoge vrtove doma in v tujini. Njeni cvetovi so žareče oranžne barve, ki s cvetenjem spreminjajo barvo v rumeno in bledo rožnato. Turistično združenje Portorož je vrtnico z imenom Portorož registriralo leta 2012, z željo po razvoju novih turističnih produktov, povezanih s simbolom vrtnice. Vrtnica pa se je kot zaščitni znak Portoroža v različnih oblikah pojavljala že v prejšnjem stoletju. Prepričan sem, da bo svoj razcvet ponovno doživela na Festivalu vrtnic in vin rosé - PortoRose², ki postaja nepogrešljivi del turistične ponudbe Portoroža in kraj druženja ljubiteljev vrtnic, izbranih vin in vsega lepega. V času festivala bo v portoroških gostinskih lokalih in hotelih na voljo tudi posebna ponudba na temo vrtnic in roséjev, od wellness in lepotnih tretmajev do degustacijskih menijev in vrtničnih koktejlov. Veseli me, da je lokalno turistično gospodarstvo podprlo ta projekt in da dogodek živi skupaj s krajem. Vabim vas, da se skupaj sprehodimo med elegantnimi vrtnicami in ob spremljavi lahkotne glasbe nazdravimo z vrhunskimi vini rosé. mag. Igor Novel direktor Turističnega združenja Portorož

EVENTS

EVENTS


È tempo di rose e di rosé Cari amanti di Portorose, città delle rose e dei vini rosé, Portorose torna a vivere nei suoi colori sofisticati delle rose e dei vini rosé. Il giardino delle rose questo fine settimana si è trasformato in un elegante salotto di rose in cui potete godere un’atmosfera rilassante degustando degli ottimi vini. Tema dominante del Festival delle rose e dei vini rosé - PortoRose² rimane la rosa di Portorose, la bellezza in fiore che orna tantissimi giardini sia qui da noi che all’estero. I suoi fiori sono di un colore arancio raggiante che fiorendo cambiano il colore, da giallo a rosa pallido. L’Ente per il turismo Portorose ha registrato il nome di Portorose con »la rosa« già nel 2012, auspicando lo sviluppo di nuovi prodotti turistici, legati al simbolo della rosa. La rosa come marchio e simbolo di Portorose appariva in diverse forme già nel secolo scorso. Sono convinto che la città vivrà di nuovo il suo grande sviluppo durante il Festival delle rose e dei vini rosé - PortoRose² che sta diventando parte indispensabile dell’offerta turistica di Portorose e località di frequentazione degli amanti delle rose, dei vini selezionati e delle cose belle. Durante il festival i locali di ristorazione e gli hotel di Portorose offriranno anche occasioni speciali sempre in tema di rose e di vini rosé, che comprenderanno trattamenti wellness e di bellezza, menù di degustazione e cocktail di rose. Sono molto lieto che l’economia locale sostiene questo progetto e che questo evento si realizzi con il coinvolgimento dell’intera località. Vi invito a fare una passeggiata assieme a noi tra le bellissime rose e a brindare, accompagnati da dolci note musicali, con gli eccezionali ed unici vini rosé. Dott. Mag. Igor Novel

Direttore dell’Ente per il turismo Portorose


PortoRose² - festival vrtnic in rosé vin Leto dni je od tega, ko smo po večletnih prizadevanjih v letu 2018 izpeljali prvo edicijo zelo odmevne prireditve PortoRose² - festival vrtnic in vin rosé. Še bolj pa nas veseli, da obstaja pri domačih in tujih turistih prav po tem festivalu največ zanimanja med vsemi festivali in prireditvami na destinaciji. Sistematično smo začrtali razvojno pot, ki pa ne bo ne lahka in ne kratka, saj gre za zelo kompleksno in z vidika organizacije zelo zahtevno prireditev. Njena uspešnost in prepoznavnost bo odvisna od stopnje povezanosti »lokalnega« in »globalnega« ter od naše kreativnosti in inovativnosti. Prepričani smo, da ima festival PortoRose² izjemno velik razvojni potencial in da se lahko razvije v enega najpomembnejših, mednarodno prepoznavnih festivalov, ki bo pripomogel h krepitvi lokalne identitete in k še večji mednarodni prepoznavnosti destinacije, kot tudi Slovenije. Portoroža ne želimo razvijati le kot mesta rož, ampak tudi kot mesto roséjev v vseh možnih variacijah. Vina rosé so globalni trend, saj so primerna kot osvežujoč poletni aperitiv ali kot odličen spremljevalec k številnim jedem, tako morskim kot kontinentalnim. Obiskovalci festivala bodo lahko okušali mirna in peneča vina rosé iz kar 27-ih kleti. Slovenskim vinarjem, ki prihajajo iz vseh slovenskih vinorodnih dežel se pridružujeta vinarja iz Italije in Hrvaške. Posebna poslastica za vinoljube bo zagotovo Rosé Wines MasterClass v Boutique Hotelu Portorose z več kot 20-imi izbranimi roséji, ki ga bosta vodili veliki poznavalki, prof. dr. Tatjana Košmerl in specialistka za vinarstvo Tadeja Vodovnik Plevnik. Poleg vrhunskih roséjev bo na festivalu tudi priložnost za okušanje izbranih jedi. Gostinci so v kontekstu festivala vzpodbujeni, da razmišljajo tako kuharsko - o uporabi vrtnic in vin rosé pri pripravi enostavnejših ali bolj kompleksnih jedi, kot tudi someljejsko, da razmišljajo o jedeh, ki se lahko dobro povezujejo z vini rosé. Ponosni pa smo tudi na povezave s strateškimi partnerji, s katerimi želimo v prihodnjih letih festival nadgrajevati tudi po gastronomski plati: s Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije, ki skrbi za povezovanje tradicionalnih slovenskih gostiln, ki delujejo pod blagovno znamko Gostilna Slovenija, z JRE Slovenija (Jeunes Restaurateurs d’Europe), združenjem mladih kreativnih gostincev, z Turistično gostinsko zbornico Slovenije, ki skrbi za povezovanje gostincev in hotelirjev ter s strokovnim Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije ter Društvom vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije. vodja Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem.


K sodelovanju vabimo lokalne gostince ter druge ponudnike gastronomsko turističnih proizvodov in storitev. Nekateri ponudniki so že v času tega festivala pripravili posebne »rose ponudbe« in s tem podprli projekt ter pripomogli k prepoznavnosti festivala in destinacije. Vsem partnerjem se zahvaljujemo za tvorno sodelovanje, ki ga želimo v letu 2020 še nadgraditi v smeri, da bo festival v letu 2021, ko bo Slovenija evropska gastronomska regija, lahko v še večji ponos lokalnemu prebivalstvu in destinaciji. dr. Aleš Gačnik, vodja Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem Dejan Baier, direktor zavoda SloVino

PortoRose² - festival delle rose e dei vini rosati E’ passato un anno da quando dopo anni di sforzi nel 2018 abbiamo realizzato la prima edizione dell’evento più prestigioso di PortoRose² - il festival delle rose e dei vini rosé. Ancora di più ci rallegra il dato che è emerso dalle analisi dell’Associazione Turistica di Portorose secondo cui i turisti sia nazionali che stranieri proprio dopo questo evento hanno dimostrato di aver maggior interesse proprio per questo festival tra tutti gli eventi locali. In modo sistematico abbiamo definito il percorso di sviluppo, che non sarà né facile né breve, in quanto si tratta di un evento molto complesso, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Il successo e la visibilità dell’evento dipenderanno dal grado di connettività tra gli attori “locali” e “globali”, nonché dalla nostra creatività e dal nostro spirito di innovazione. Riteniamo che il festival PortoRose² abbia un ampio raggio di sviluppo e possa diventare uno dei festival internazionali più importanti e che contribuirà a rafforzare l’identità locale e ad aumentare la fama a livello internazionale della destinazione in questione, nonché dell’intera Slovenia. Noi ci adoperiamo affinché Portorose non solo diventi nota come cittadina dei fiori, ma anche come luogo dei vini rosé in tutte le possibili variazioni. I vini rosati sono una tendenza globale, in quanto si addicono non solo come rinfrescanti aperitivi estivi, ma anche come ottimi vini che si abbinano a piatti a base di pesce nonché a piatti continentali. I visitatori del festival potranno degustare le diverse varietà di vini rosé più o meno frizzanti nelle 26 cantine vinicole locali.


Ai produttori vitivinicoli che arrivano da tutte le zone vitivinicole della Slovenia si aggiungeranno anche i produttori vitivinicoli italiani e croati. Una vera e propria prelibatezza per tutti gli amanti del vino è sicuramente il Rosé Wines MasterClass nella Boutique dell’Hotel Portorose con la presentazione di più di 20 vini rosè selezionati che sarà condotto da due grandi intenditrici vitivinicole, la dott.ssa Tatjana Kosmerl e l’etnologa Tadeja Vodovni Plevnik. Oltre alla possibilità di degustare i diversi vini rosè i visitatori del festival avranno l’occasione di degustare anche i diversi piatti tradizionali. L’evento per altro mira a incoraggiare tutti i ristoratori partecipanti al festival a presentare il loro savoir fair culinario nella preparazione di piatti più o meno complessi con l’uso di rose e dei vini rosè nonché a dimostrare le loro capacità sommelieristiche, soprattutto in relazione all’abbinamento dei piatti offerti ai vini rosè. Inoltre siamo orgogliosi di avere dei partner strategici con i quali miriamo ad ampliare il festival anche dal punto di vista gastronomico: la Sezione per la ristorazione e il turismo della Camera di Commercio slovena si occupa dell’interconnessione dei ristoranti sloveni tradizionali che operano sotto l’egida del brand Ristorante Slovenia con JRE Slovenia (Jeunes Restaurateurs d’Europe) collegando giovani ristoratori creativi, la Camera di commercio slovena per la Ristorazione e il Turismo che si occupa dell’interconnessione tra ristoratori e albergatori, l’Associazione slovena di cuochi professionisti e Pasticceri sloveni nonché l’Associazione slovena di Sommelier. Per tanto si invitano tutti i ristoratori locali nonché altri operatori e fornitori di prodotti e di servizi gastronomici e turistici a partecipare all’evento. Alcuni operatori hanno preparato già in seno al festival alcune »offerte rosé« speciali sostenendo in tal modo il progetto e contribuendo ad aumentare la visibilità del festival e della destinazione in questione. Ringraziamo tutti i partner per la costruttiva cooperazione che intendiamo ulteriormente ampliare nel 2020 affinché nel 2021, anno in cui la Slovenia sarà la regione europea della gastronomia, il festival divenga motivo di maggiore orgoglio sia per gli abitanti nonché per la destinazione stessa. Dott. Ric. Aleš Gačnik Direttore del Centro di gastronomia e cultura del vino dell’Università del Litorale Dejan Baier, direttore dell’Istituto SloVino NA

O RO ZE N O M I JO I N K U L T U NA PR I M O R SK E M

VI

R

CEN

T ER ZA

R ST GA V ER I UN

R


WINES MASTERCLASS Vodena degustacija 24 mirnih in penečih rosé vin iz vseh vinorodnih dežel Slovenije, ki jo bosta z izbranimi besedami pospremili prof. dr. Tatjana Košmerl in Tadeja Vodovnik Plevnik. Hotel Boutique Portorose, Portorož Sobota, 25. 5. 2019, ob 14. uri. Degustazione guidata di 24 campioni vini rosati fermi e frizzanti provenienti da tutte le regioni vinicole della Slovenia, accompagnata dalle parole scelte delle professoresse PRof. Dott. Tatjana Košmerl e Tadeja Vodovnik Plevnik. Hotel Boutique Portorose, Portorose Sabato, 25 maggio 2019, alle ore 14:00.


WINES MASTERCLASS

VINA Champagne brut rosé Roederer brut, Šampanja, Francija Koželj d.o.o. Gazirano vino pinot noir Nympha 2018, zelo suho Family Estate Leber Vračko Štajerska Slovenija Rosé penina Anima 2017, suho Anima Istra Slovenska Istra Penina Valentina rosé 2016, suho Zdravko Mastnak s.p. Bizeljsko Sremič Penina Ana 2015, zelo suho Hiša pesmi in vina SAGMEISTER Bizeljsko Sremič Rosé 2018, suho Vipava 1894 Vipavska dolina Rosé 2018, suho Vina Ratoša Slovenska Istra Rosé 2018, suho Ščurek Wine - Vino Stojan Ščurek Goriška Brda Rosé 2017, suho Vina Senekovič Štajerska Slovenija Rosé zweigelt 2017, suho Vino Jamnik Štajerska Slovenija Rosé modra frankinja 2017, suho Albiana - Vinska klet Žaren Dolenjska


WINES MASTERCLASS VINA Rosé 2017, suho Brič d.o.o., Posestvo Brič Slovenska Istra Penina Vincent rosé, extra dry Winery Mihelin Bizeljsko Sremič Zlata radgonska penina Selection rosé 2013, brut Radgonske gorice Štajerska Slovenija Penina Gourmet rosé 2011, zelo suho Penine Istenič, Bizeljsko-Sremič Penina Capris Rosé classic 2017, polsuho Vinakoper Slovenska Istra Rosé barbera 2018, polsuho Bric Vipavska dolina Rosé Istrijan 2018, polsuho Domačija Ražman Slovenska Istra Rosé 2018, polsuho Domačija Bizjak Goriška Brda Rosé 2018, polsuho Vino Marc Vipavska dolina Val rosé cuvée 2017, polsuho Vina Božič Slovenska Istra Julijin rosé 2018, polsladko Kmetija Jogan Damijan Slovenska Istra Pinky chick 2017, polsladko Ptujska klet d.o.o. Štajerska Slovenija E.vin rosé (slamno vino) 2005, sladko Boris Bordon - Vina Bordon Slovenska Istra


Petek, 24. maj ROŽNI VRT, PORTOROŽ 17.00 – 22.00 PREDSTAVITEV IN DEGUSTACIJA IZBRANIH VIN ROSÉ S SPREMLJAJOČO KULINARIKO

Venerdì, 24 maggio Giardino delle rose, Portorose 17:00–22:00 Presentazione e degustazione dei vini rosati selezionati e speciale offerta culinaria Brič d.o.o., Posestvo Brič Dekani 3a, 6271 Dekani +38631382420, dajana.vatovec@vinabric.si Da-Bo Trade, Borut Radovčič s.p. Kampel 103, 6000 Koper +38641709625, borut@elb.si Family Estate Leber Vračko Jedlovnik 28, 2201 Zg. Kungota info@leber-vracko.si Hiša pesmi in vina SAGMEISTER Orešje 76, 8259 Bizeljsko +38631362284, blaz.zagmajster@gmail.com Istenič d.o.o. Celovška cesta 72, 1000 Ljubljana +38615157885, office@istenic.si KOŽELJ, hiša dobrih vin Moste 54, 1218 Komenda +38618343560, info@kozelj.si Kmetija Jogan Damijan Cikuti 10, 6276 Pobegi +38651366566, jogi.damjan@gmail.com Ptujska klet d.o.o. Vinarski trg 1, 2250 Ptuj +38627879810, tanja.vinkler@perutnina.eu Radgonske gorice d.o.o. Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona +38625648510, info@radgonske-gorice.si Ščurek Wine – Vino Stojan Ščurek Plešivo 44, 5212 Dobrovo v Brdih +38641625842 Vina Božič Ulica S. Allendeja 5, 6310 Izola +38641784719, kristjan@vina-bozic.com Vina Ratoša Prade, Sončna pot 9, 6000 Koper +38641916720, vina.ratosa@gmail.com Vina Senekovič Sp. Jakobski Dol 64, 2222 Jakobski Dol +38641514422, vina.senekovic@gmail.com


Petek, 24. maj ROŽNI VRT, PORTOROŽ 17.00 – 22.00 PREDSTAVITEV IN DEGUSTACIJA IZBRANIH VIN ROSÉ S SPREMLJAJOČO KULINARIKO

Venerdì, 24 maggio Giardino delle rose, Portorose 17:00–22:00 Presentazione e degustazione dei vini rosati selezionati e speciale offerta culinaria Vinakoper Šmarska cesta 1, 6000 Koper +38651364330, vinakoper@vinakoper.si Vino Jamnik Svečina 13, 2201 Zg. Kungota +38640247468, vinojamnik@gmail.com Vino Marc Slap 4e, 5271 Vipava +38641698566, marc.srecko@gmail.com Vinska klet Kralj Škocjan 27, 6000 Koper +38631761324, vinakralj@gmail.com Vipava 1894 Vinarska cesta 5, 5271 Vipava +38653671207, info@vipava1894.si Knez – Strunjan d.o.o., PE Kantina Rikardo Strunjan 86, 6320 Portorož +38641639166, mladen.knez@gmail.com Oljčno olje Jenko Pobeška cesta 11, 6000 Koper +38641920678, info@oiljenko.si Radenska d.o.o. Boračeva 37, 9252 Radenci +38625202020, info@radenska.si Organizator / Organizzatore Turistično združenje Portorož, g.i.z. Obala 16, 6320 Portorož +38656748260, info@portoroz.si Zavod SloVino Mlinska ulica 1, 2000 Maribor +38622283030, info@slovino.com Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem Obala 11a, 6320 Portorož ales.gacnik@fts.upr.si


Sobota, 25. maj ROŽNI VRT, PORTOROŽ 17.00 – 22.00 PREDSTAVITEV IN DEGUSTACIJA IZBRANIH VIN ROSÉ S SPREMLJAJOČO KULINARIKO

Sabato, 25 maggio Giardino delle rose, Portorose 17:00–22:00 Presentazione e degustazione dei vini rosati selezionati e speciale offerta culinaria Albiana – Vinska klet Žaren Nemška vas 1, 8273 Leskovec pri Krškem +38641910409, info@albiana.si

Boris Bordon – Vina Bordon Dekani 63, 6271 Dekani +38641721228, bordon.wines@gmail.com Bric Vogrsko 126, 5293 Volčja Draga +38631705026, info@bric-vino.si Brič d.o.o., Posestvo Brič Dekani 3a, 6271 Dekani +38631382420, dajana.vatovec@vinabric.si Da-Bo Trade, Borut Radovčič s.p. Kampel 103, 6000 Koper +38641709625, borut@elb.si Domačija Bizjak Brestje 13a, 5211 Kojsko +38651299405, jakob.bizjak@gmail.com Domačija Ražman Gračišče 1, 6272 Gračišče +38640708600, info@razman.si Hiša pesmi in vina SAGMEISTER Orešje 76, 8259 Bizeljsko +38631362284, blaz.zagmajster@gmail.com KOŽELJ, hiša dobrih vin Moste 54, 1218 Komenda +38618343560, info@kozelj.si Kmetija Jogan Damijan Cikuti 10, 6276 Pobegi +38651366566, jogi.damjan@gmail.com Ščurek Wine – Vino Stojan Ščurek Plešivo 44, 5212 Dobrovo v Brdih +38641625842 Vina Božič Ulica S. Allendeja 5, 6310 Izola +38641784719, kristjan@vina-bozic.com Vina Ratoša Prade, Sončna pot 9, 6000 Koper +38641916720, vina.ratosa@gmail.com


Vina Senekovič Sp. Jakobski Dol 64, 2222 Jakobski Dol +38641514422, vina.senekovic@gmail.com Vinakoper Šmarska cesta 1, 6000 Koper +38651364330, vinakoper@vinakoper.si Vino Jamnik Svečina 13, 2201 Zg. Kungota +38640247468, vinojamnik@gmail.com Vino Kolar Spodnja Ponkvica 13, 3231 Grobelno +38631694782, kolaruros91@gmail.com Vino Kupljen Jeruzalem Svetinje Svetinje 21, 2259 Ivanjkovci +38631307417, vino.kupljen@siol.net Vino Marc Slap 4e, 5271 Vipava +38641698566, marc.srecko@gmail.com Vinska klet Kralj Škocjan 27, 6000 Koper +38631761324, vinakralj@gmail.com Vipava 1894 Vinarska cesta 5, 5271 Vipava +38653671207, info@vipava1894.si Winery Mihelin Vinarska cesta 62, 8259 Bizeljsko +38641581651, vinko@winerymihelin.com Zdravko Mastnak s.p. Otavnik 14, 8295 Tržišče +38641690136, zdravko.mastnak@gmail.com Knez – Strunjan d.o.o., PE Kantina Rikardo Strunjan 86, 6320 Portorož +38641639166, mladen.knez@gmail.com Oljčno olje Jenko Pobeška cesta 11, 6000 Koper +38641920678, info@oiljenko.si Radenska d.o.o. Boračeva 37, 9252 Radenci +38625202020, info@radenska.si Organizator / Organizzatore Turistično združenje Portorož, g.i.z. Obala 16, 6320 Portorož +38656748260, info@portoroz.si Zavod SloVino Mlinska ulica 1, 2000 Maribor +38622283030, info@slovino.com Center za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem Obala 11a, 6320 Portorož ales.gacnik@fts.upr.si


Besedila: Igor Novel, Aleš Gačnik, Dejan Baier Grafično oblikovanje: Jure Butorac / STUDIO18 Oblikovanje publikacije: PRefekt.si Uredil: Aleš Gačnik in Maja Plahutnik Nahtigal Založnik: Zavod SloVino Portorož, 24. maj 2019 Testi: Igor Novel, Aleš Gačnik, Dejan Baier Design: Jure Butorac / STUDIO18 Design dell’opuscolo: PRefekt.si Redattore: Aleš Gačnik, Maja Plahutnik Nahtigal Editore: Istituto SloVino Portorose, 24 maggio 2019


www.rose.si

www.portoroz.si


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.