I VALUE SPORT – Educaţia copiilor bazată pe valori

Page 1

RESPECT COMPASIUNE ONESTITATE RESPONSABILITATE CINSTE 6-8 9-11 12-14

I VALUE SPORT – Educaţia

copiilor bazată pe valori

Autori: Nina Makuc, Marija Andjelković, Gabriela Andrieasu, Nenad Dikić, Elisa Engels, Alex Gheondea, Andrei Valeriu Micle, David Senft, Charles Thomas, Janko Dvoršak

Design: Neža Tomori Kontrec

Illustratii: Marko Kočevar

2022

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Planurile de lecţii 1-41 I-XII CONŢINUTUL TRUSEI CONŢINUTUL TRUSEI Instrucţiuni pentru profesori Planurile de lecţii Grupa de vârstă 6-8 I-XII 1-41 42-84 Grupa de vârstă 9-11 Grupa de vârstă 12-14 42-84 85-114 85-114 115 115 Detalii despre proiectul I Value

Trusa „I VALUE SPORT” ajută profesorii să promoveze în școli educația bazată pe valori. Fiind cunoscut faptul că profesorilor li se cer deja multe, toate resursele sunt construite în format „ready to go”, pentru a putea fi implementate cu ușurință. Materialele au o aplicare generală, nefiind potrivite doar pentru elevii sportivi, ci pentru toți copiii.

Trusa conține planuri de lecții pentru profesori și diverse activități și sarcini pentru elevi. De asemenea, se pun la dispoziție și sugestii de organizare a activităților și sarcini online. Planurile lecțiilor pot fi utilizate pe parcursul diverselor teme.

I
I VALUE SPORT I VALUE SPORT INSTRUCŢIUNI PENTRU PROFESORI INSTRUCŢIUNI PENTRU PROFESORI

1. VALORI ÎN SPORT

1. VALORI ÎN SPORT

Într-un înțeles general, valorile consolidează principiile de viață a unei persoane sau grup (Schwartz, 1992). Așadar, când ne gândim la valorile noastre, ne gândim la ceea ce considerăm a fi important în viață (Schwartz, 2012).

Particularități ale valorilor (de la Schwartz, 2012):

(1) Valorile sunt credințe legate într-o manieră inexplicabilă de simțiri. În momentul în care devin parte a personalității, acestea sunt alimentate de simțiri (ex: oamenii pentru care cinstea este o valoare importantă, se simt vinovați atunci când observă o nedreptate).

(2) Valorile se referă la obiective dezirabile, care pot motiva acțiunea. Persoanele pentru care ordinea socială, dreptatea și altruismul reprezintă valori importante, sunt foarte motivate să urmărească aceste obiective.

(3) Valorile se ridică deasupra unor acțiuni specifice și situații. Prețuirea onestității, de exemplu, poate fi relevantă în școală, acasă, pe terenul de joc, cu prieteni sau cu persoane străine. Acest aspect diferențiază valorile de normele și comportamentele care, de obicei, se referă la activități, obiecte sau situații specifice.

(4) Valorile servesc drept standarde sau criterii. Valorile conduc selecția sau evaluarea acțiunilor, politicilor, oamenilor și evenimentelor. Oamenii decid ce este bun sau rău, justificat sau nelegitim, ce merită atenție sau ce trebuie evitat, bazându-se pe posibilele consecințe conform valorilor lor. Dar impactul valorilor în deciziile din viața reală este rareori conștientizat. Acestea devin evidente atunci când acțiunile sau considerațiile altcuiva intră în conflict direct cu valorile diferite pe care altul le susține.

(5) Valorile sunt ordonate după importanța pe care o au raportate una la cealaltă. Valorile oamenilor formează un sistem ordonat de priorități care îi caracterizează ca indivizi. Acordă mai multă importanță cinstei sau accepțiunii sociale? Și acest aspect ierarhic diferențiază între valori și norme și atitudini.

(6) Importanța relativă a valorilor multiple ghidează acțiunile. De exemplu, a merge la biserică poate promova valori tradiționale și conformitate, în detrimentul hedonismului și al valorilor stimulative. Schimbul de valori relevante, concurente, definește atitudini și comportamente. (Schwartz, 1992, 1996). Valorile influențează acțiunile atunci când sunt relevante în context (deci probabil să fie activate) și importante pentru individ.

II

Valorile sunt, așadar, parte integrantă din formarea comportamentului copilor, atât acum, cât și în viitor. Având ca bază studiul amănunțit al literaturii în domeniu, care a dat forma inițială dezvoltării acestui program, cinci valori personale, valide intercultural, au fost recunoscute drept cele mai importante pentru această trusă.

Valorile sunt, așadar, parte integrantă din formarea comportamentului copilor, atât acum, cât și în viitor. Având ca bază studiul amănunțit al literaturii în domeniu, care a dat forma inițială dezvoltării acestui program, cinci valori personale, valide intercultural, au fost recunoscute drept cele mai importante pentru această trusă.

CINSTEA

Cinstea reflectă importanța egalității de șanse în angajarea și izbutirea în diverse activități, fără a avea un avantaj nedrept. Cinstea reprezintă și o formă de imparțialitate față de protagoniști.

RESPECTUL

Respectul înseamnă să îi tratezi pe ceilalți așa cum vrei tu să fii tratat. Acesta reflectă calități precum politețe, bunătate, curtoazie, toleranță față de viziunea, cultura sau credințele celorlalți.

III

COMPASIUNEA

Compasiunea este capacitatea de a le proteja și de a ține cont de sentimentele, bunăstarea și liniștea mentală ale altora. Reflectă sprijinul, ajutorul și înțelegerea celorlalți, în special în vremuri grele.

ONESTITATEA

Onestitatea reflectă calitatea de a fi onest față de alții și față de sine, dar și de a prezenta încredere. În sport această calitate se traduce prin a nu minți, fura, trișa sau păcăli și prin comunicarea, într-un mod sincer, a gândurilor și viziunilor proprii, în cel mai corect și respectuos mod cu putință.

RESPONSABILITATEA

Responsabilitatea presupune să avem grijă de alții, de ceea ce ne înconjoară și de noi înșine. A fi responsabil înseamnă să faci lucrurile pe care trebuie să le faci și să accepți consecințele faptelor tale.

IV

2. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A TRUSEI

2. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A TRUSEI

Posterul cărarea valorilor

Posterul cărarea valorilor este o hartă a întregului program, care vă ghidează în desfășurarea planurilor de lecție. De asemenea, posterul permite elevilor din clasa dumneavoastră să numească cele două personaje principale. Puteți lipi posterul în clasă și să invitați copiii să dea nume personajelor, apoi scrieți numele personajelor alese de aceștia pe poster.

Planurile de lecţii

Trusa este compusă din planuri de lecții și cartonașe cu activități adiționale și/sau alte materiale pentru copii (vezi Capitolul 6. Design plan de lecție). În general, trusa este împărțită în trei grupe de vârstă: 6-8 ani, 9-11 ani și 12-14 ani. În fiecare grupă de vârstă există planuri de lecție pentru toate cele cinci valori, dar și modulele de bază și avansat sunt disponibile. Fiecare plan de lecție este conceput pentru o oră de școală (50 minute) și există sugestii pentru conexarea subiectelor (programă integră). Ordinea planurilor de lecții este descrisă, dar profesorii pot decide dacă urmează opțiunea avansată sau nu. Odată ce elevii au terminat toate lecțiile de bază din grupa lor de vârstă, profesorii pot să le dea certificate de absolvire a nivelului. Dacă profesorii decid să abordeze nivelul avansat, elevii pot primi, de asemenea, certificate pentru nivelul acesta.

V

Exemplu: Predați clasei a doua, ceea ce înseamnă că elevii clasei se încadrează în grupa de vârstă 6-8 ani. Dacă în clasa întâi au avut parte de un alt învățător, vă puteți consulta pentru a afla dacă elevii au urmat sau nu programul respectiv în primul an.

Dacă răspunsul este NU, începeți cu nivelul de bază pentru grupa 6-8 ani. Începeți cu lecția de bază pentru cinste, urmate de cele pentru respect, compasiune, onestitate și responsabilitate. După ce le parcurgeți pe toate, puteți acorda elevilor câte un certificat pentru nivelul de bază. Abia după acest demers puteți alege să treceți la nivelul avansat în același an școlar sau să îl includeți în planul pentru anul următor.

Dacă răspunsul este DA, alegeți planurile de lecție pentru grupa de vârstă 6-8 ani, modulul avansat. Începeți cu lecția avansată pentru cinste, urmate de cele pentru respect, compasiune, onestitate și responsabilitate. După ce le parcurgeți pe toate, puteți acorda elevilor câte un certificat pentru nivelul avansat.

Dacă copiii au finalizat nivelul de bază și cel avansat, puteți să reluați unele activități, astfel încât valorile să fie mai bine asimilate.

VI
3. DESIGN-UL PLANULUI LECŢIEI VII 3. DESIGN-UL PLANULUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 2 3 4 5 6 7 8
LECŢIEI
Numele valorii de bază
Definiția valorii
Grupa de vârstă și nivelul - sunt trei grupe de vârstă (6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani) și două niveluri (de bază și avansat)
Titlul planului de lecție
Scopul planului de lecție și al activităților lui
Obiective pentru planul de lecție
Echipament/materiale necesare - cele necesare implementării activităților, apendicele pot fi găsite la sfârșitul planului de lecție
Cărarea valorilor - stadiul programului în care acest plan al lecției este folosit

9. Titlul activității 10. Instrucțiuni pentru activitate 11. Timpul necesar realizării activității - aproximativ 12. Diferențiere - cum puteți adapta instrucțiunile pentru a răspunde nevoilor individuale 13. Modificarea pentru mediul online - cum puteți adapta activitatea dacă ora are loc online

VIII
9 10 11 12
13

14. APENDICE CU SIMBOLURI

Printați o copie a apendicelui. Numărul de copii este proporțional cu numărul elevilor și al grupurilor.

Decupați dvs. Sau copiii, cartonașele cu activități din apendice

Arătați apendicele elevilor

Scoateți cartonașele din plic Distribuiți materialele elevilor

Dacă considerați că nu aveți nevoie de apendice, deoarece copii știu să scrie cuvintele sau dacă considerați că exemplele sunt prea ușoare și aveți o altă idee de activitate, puteți să nu folosiți apendicele.

IX
14

4. ROLUL PROFESORULUI

Rolul profesorului este să:

• Selecteze și să adapteze materialele și resursele într-o manieră care să fie conformă clasei.

• Explice definiția fiecărei valori astfel încât să ajute elevii să o înțeleagă și să o rețină.

• Pregătească toate materialele necesare pentru lecții și să le împartă copiilor.

• Explice elevilor sarcinile sau activitățile astfel încât aceștia să le înțeleagă. Să ghideze și să supervizeze lecțiile sau activitățile.

• Înceapă discuțiile cu ajutorul întrebărilor sugerate și să modereze răspunsurile.

• Observe copiii în timpul lecțiilor sau activităților, să îi încurajeze să dea tot ce au mai bun și să îi ajute dacă este cazul.

• Motiveze copiii să participe la activități și să își împărtășească opiniile în cadrul discuțiilor.

• Dacă sunteți presați de timp sau activitățile sugerate durează prea mult, alegeți dintre activități (acolo unde sunt mai multe activități) sau extindeți planul pentru o oră școlară adițională.

• Să evalueze nivelul de învățare a copilului (vezi pagina XI a trusei).

5. ROLUL COPIILOR

4. ROLUL PROFESORULUI 5. ROLUL COPIILOR

Rolul copiilor este:

• Să urmeze instrucțiunile pentru lecții sau activități și să participe în discuții.

• Să se gândească la propriile sentimente și să le exprime.

• Să recunoască situații diferite în legătură cu lecția sau activitatea.

• Să caute mereu să înțeleagă definiția fiecărei valori.

• Să aplice în fiecare zi a vieții lor cele învățate.

X

EVALUAREA ÎNVĂŢĂTURII

6. EVALUAREA ÎNVĂŢĂTURII

Pentru grupa de vârstă 6-8 ani puteți:

• întreba copiii ce înseamnă o anumită valoare.

• cere copiilor să facă un desen reprezentând o anumită valoare.

• să încurajați copiii să fie mai atenți și conștienți de sentimentele altora.

• să reflectați, alături de copii, ce au reținut, scoțând în eviden

Pentru grupa de vârstă 9-11 ani puteți:

• întreba copiii ce cred că este o anumită valoare.

• motiva copiii să se gândească la comportamente conforme cu aceste valori din viața de zi cu zi și sport și să demonstreze asemenea comportamente.

• încuraja copiii să ajute oamenii aflați în nevoie și să fie buni unii cu ceilalți.

• discuta cu copiii dacă este în regulă să trișezi sau să ai un comportament neadecvat, chiar dacă nimeni nu îi vede sau dacă nimeni nu este afectat de o asemenea purtare.

Pentru grupa de vârstă 12-14 ani puteți:

• cere copiilor să identifice situații în care cineva se comportă - sau nuconform unei valori anume.

• întreba copiii ce idei din lecție au reținut și ar fi important să le știe și trei ani mai târziu.

• să recapitulați împreună cu copiii importanța regulilor și care sunt consecințele încălcării acestora.

5 min

XI
6.
Pentru încheierea fiecărei lecții, ultimele cinci minute ar trebui să fie ocupate de evaluarea învățăturii.
7. NOTE XII 7. NOTE

Grupa de vârsTA 6-8

ˇ

CINSTE

Cinstea reflectă importanța egalității de șanse a tuturor de a se implica și de a avea succes în activități, fără a avea un avantaj nedrept. Cinstea reprezintă, de asemenea, și o lipsă de favoritism din partea unei părți.

CE ESTE CINSTEA?

• Introducerea conceptului de cinste, sau fair-play copiilor

Copiii vor:

• învăța definiția cinstei (prin intermediul unei terminologii adecvate vârstei) și a fair-play-ului.

• recunoaște importanța cinstei în viața și sport.

• putea recunoaște și memora comportamente pozitive și negative ce reprezintă cinstea.

Planul lecției necesită:

• Echipament tipic școlii sau lucrului manual

• Cartonașe activități (Apendice)

˙
CINSTE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 1
6-8
NIVEL DE BAZĂ

Este cinstit?

Descrierea activităţii

1. Dați copiilor un set de cartonașe (apendice) care au imaginea unei acțiuni pe o parte și descrierea acțiunii pe partea cealaltă.

2. După ce copiii le parcurg, întrebați-i dacă acele acțiuni li s-au părut cinstite sau necinstite.

3. Dați-le definiția scurtă a cinstei, care este scrisă la pagina anterioară. În funcție de nivelul copiilor de cunoaștere, puteți să dezbateți definția cuvânt cu cuvânt, până ce vor deprinde o minimă înțelegere a valorii.

Modificare pentru utilizare online

Prezentați pe ecran cartonașele de activități (apendice) și continuați online activitatea cu aceleași întrebări.

Mâini cinstite

Descrierea activităţii

1. Spuneți-le copiilor că veți citi cu voce tare anumite afirmații, iar ei vor trebui să prezinte ce e cinstit sau necinstit: pentru „cinstit” vor ridica o mână, pentru „necinstit” își vor încrucișa mâinile formând un X.

2. Citiți cu voce tare următoarele afirmații și acordați-le copiilor un pic de timp de gândire înainte să manifeste alegerea făcută. Răspundeți pozitiv de fiecare dată când reacționează corect.

• Un copil mai mic este lăsat să înceapă cursa înaintea celorlalți.

• Unui jucător nu îi este niciodată pasată mingea.

• Un copil primește o felie de tort mai mare decât ceilalți.

• Ajut pe cineva să se ridice de jos după ce l-am împiedicat din greșeală.

• Nu primesc pe cineva în joc pentru că nu este din clasa sau grupul meu.

• Le spun coechipierilor sau colegilor mei că este în regulă să trișezi puțin pentru a câștiga.

• Respectarea regulilor

3. Dați-le copiilor câtva exemple din viața de zi cu zi sau din cele întâmplate în clasă

Modificare pentru utilizare online Nu este necesară nicio modificare pentru ora online.

CINSTE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 2 20 min
20 min
APENDICE: CINSTE 6-8 NIVEL DE BAZĂ • Este corect? CINSTE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 3 UN COPIL IA DOUĂ CREIOANE ÎN LOC DE UNUL SINGUR UN COPIL SE BAGĂ ÎNAINTEA ALTORA LA COADĂ UN COPIL CARE VREA MEREU SĂ FIE PRIMUL
APENDICE: CINSTE 6-8 NIVEL DE BAZĂ • Este corect? CINSTE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 4 O FATĂ ALEGE DOAR FETE PENTRU ECHIPA EI DE FOTBAL UN COPIL ÎL AJUTĂ PE ALTUL SĂ SE RIDICE DUPĂ O CĂZĂTURĂ UN COPIL FELICITĂ UN ADVERSAR LA FINALUL MECIULUI

RESPECT

Respectul înseamnă să îi tratezi pe alții așa cum ți-ar plăcea ție să fii tratat. Asta reflectă calitatea de a fi politicos, bun, permisiv și tolerant față de viziunea, credința și cultura altora.

6-8

NIVEL DE BAZĂ

TRATEAZĂ CÂINELE FRUMOS!

• Promovarea respectului ca o valoare necesară atunci când se joacă.

Copiii vor:

• Cunoaște definiția respectului (terminologie relevantă vârstei)

• Deveni conștienți de importanța respectului (în sport și viață)

• Învăța cum să recunoască și să rețină comportamente, care demonstrează respectul( de ex: a fi bun).

Planul lecției necesită:

• Materiale tipice școlii și lucrului manual

RESPECT • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 5
˙

Tratează câinele frumos! 40 min

Descrierea activităţii

1. Copiii stau în cerc pe podea. Se poate utiliza și așezarea normală a clasei. Asigurați-vă că toată lumea stă confortabil și are suficient spațiu de mișcare. Spuneți-le că vor învăța ce este respectul și scrieți cu majuscule pe tablă „RESPECT”.

2. Spuneți-le copiilor să își imagineze că au un câine și că vor să se joace cu el. Ar trebui să îi pună câinelui un nume. Subliniați-le faptul că acum sunt responsabili de bunăstarea animalului.

3. Întrebați copiii „Ce ar face câinele să vrea să se joace cu voi?” (Cele mai probabile răspunsuri sunt cuvinte precum dragostea, bucuria, jucăriile, mâncarea etc.). Spuneți-le să deseneze răspunsurile pe o hârtie.

4. Scrieți „CÂINE” pe partea stângă a tablei (sau undeva unde poate fi văzut de toată lumea) și lipiți desenele pe tablă sau scrieți cuvintele copiilor.

5. Scrieți „PRIETEN” pe partea dreaptă a tablei (sau undeva unde poate fi văzut de toată lumea). „De ce au nevoie prietenii de voi? (Cele mai probabile răspunsuri vor fi cuvinte precum încredere, interes, jucării, joacă, prietenie etc). Din nou, spuneți-le să deseneze răspunsurile pe o hârtie.

6. La fel ca înainte, lipiți răspunsurile pe tablă sau scrieți răspunsurile copiilor.

7. Cereți copiilor să identifice cuvinte sau desenele similare. Subliniați acele desene care descriu o atitudine pozitivă și empatică, precum „dragoste, prietenie și încredere”. Ignorați celelalte desene sau cuvinte. Spuneți copiilor că acele desene descriu ceea ce reprezintă respectul.

Alternativă:

Spuneți-le copiilor cu o zi înainte să vină cu lucruri de care animalele sau prietenii lor au nevoie.

Modificare pentru utilizare online

Ca profesor aveți nevoie de o tabla sau un flip chart, unde puteți scrie sau desena ceva. În caz contrar, procedura este aceeași ca și în cazul orei cu prezență fizică.

RESPECT • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 6
CÂINE
PRIETEN RESPECT

COMPASIUNE

Compasiunea este calitatea de a fi protectiv și grijuliu cu privire la sentimentele altora, la bunăstarea și bunul trai al altora. Reflectă suportul, ajutorul și înțelegerea altora, în special la nevoie.

O INTRODUCERE A COMPASIUNII

• Să prezinte copiilor valoarea „compasiune”, în general și în sport, în așa fel încât să poată recunoaște emoțiile corespunzătoare.

Copiii vor:

• Defini compasiunea și vor înțelege motivul pentru care este o valoare importantă

• Recunoaște modurile în care oamenii își exprimă sentimentele.

• Recunoaște situațiile în care îți poți exprima compasiunea (de ex: când cineva are nevoie de sprijin sau ajutor), și cum putem să îl manifestăm.

Planul lecției necesită

• Materiale tipice școlii și lucrului manual

• Poze cu manifestări ale compasiunii (Apendice)

• Desene cu paleta de emoții (Apendice)

• Ecran și player video

COMPASIUNE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 7
6-8 ˙ NIVEL DE BAZĂ

Introducere în compasiune

Descrierea activităţii

1. Arătați copiilor poze cu manifestări ale compasiunii (apendice) și întrebați-i ce văd în imagini și ce se întâmplă, apoi explicați-le aceste acte de compasiune. 2. Întrebați copiii dacă știu ce înseamnă compasiunea sau la ce îi duce gândul când aud „compasiune” și cum ar defini-o cu propriile cuvinte. Puteți scrie cuvinte sau propoziții scurte din răspunsurile copiilor pe tablă. După ce ați adunat toate răspunsurile, dați o definiție scurtă a valorii „compasiune”, pe care o găsiți la pagina anterioară. În funcție de nivelul de înțelegere a copiilor, puteți să analizați alături de ei definiția, propoziție cu propoziție, până când vor deprinde o minimă cunoaștere a valorii. 3. Comparați această definiție cu ideile pe care le-au pronunțat copiii, apoi notați-le pe cele care exprimă valori similare, sau subliniați-le pe cele care au alte înțelesuri și explicați-le acest lucru.

Alternativă:

Dumneavoastră sau copiii joacă scenele din poze, iar apoi continuă cu întrebările și conversația.

Modificări pentru utilizarea online:

Pozele vor fi prezentate pe ecran.

Introducere în emoţii

Descrierea activităţii

1. Cereți copiilor să dea exemple de lucruri care îi supără, întristează, dezamăgesc și întrebați-i cum ar reacționa dacă ar vedea o persoană care manifestă aceste emoții.

2. Printați setul de pictograme din apendice pentru fiecare copil, dați-le exemple de situații și cereți-le să ridice o poza în care se găsește modul în care se simt.

Exemple:

• Cineva te trântește la podea.

• Cineva te complimentează sau îți spune că ești drăgut.

• Te împiedici, cazi și te rănești.

• Mănânci felul tău preferat

• Includeți exemple care au avut loc în clasa dvs.

Alternativă

Arătați poze cu chipuri adevărate sau personaje din desene animate cunoscute (Mickey Mouse zâmbind, Elsa plângând etc) în locul pictogramelor.

Modificări pentru utilizare online

Pozele vor fi prezentate pe ecran.

10 min
15
min
COMPASIUNE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 8

Exemple de compasiune în sport

Descrierea activităţii

1. Arătați copiilor unul sau ambele videoclipuri sugerate în care compasiunea este arătată în diferite situații sportive.

2. Puneți pauze după cum este sugerat - după ce ați văzut prima persoană chinuindu-se și înainte ca cineva să-i fi venit în ajutor - și întrebați copiii:

• Cum credeți că se simte persoana respectivă?

• Ce anume face persoana care ne spune cum se simte ea?

• Dacă ai vedea o persoană în această situație, ce ai putea face pentru a o ajuta?

3. Lăsați să ruleze și restul videoclipului, iar la sfârșit copiii vor putea din nou să spună dacă ar fi făcut la fel sau ar fi procedat altfel, sau cum se simt cu privire la situație.

Video 1:

https://www.youtube.com/watch?v=l8zG jLBrWi4&ab_channel=euronews%28enfr an%C3%A7ais%29

Un suporter al echipei învinse este îmbărbătat de către un copil, fan al echipei învingătoare, care încearcă să îl înveselească. Puneți pauză după cinci secunde.

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=liCR rheKIOI&ab_channel=JohnChambers

Cu puțin înainte de linia de finiș, primul alergător rămâne fără energie, este prins din urmă de fratele său. Acesta îl ajută să termine cursa. Clasându-se astfel pe locul doi. Puneți pauză după 43 de secunde.

Modificări pentru utilizare online

Filmulețele vor fi prezentate pe ecran.

15 min
COMPASIUNE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 9
COMPASIUNE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 10 APENDICE: COMPASIUNE 6-8 NIVEL DE BAZĂ • Introducere
în compasiune
COMPASIUNE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 11 APENDICE: COMPASIUNE 6-8 NIVEL DE BAZĂ • Introducere
în compasiune
COMPASIUNE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 12 APENDICE: COMPASIUNE 6-8 NIVEL DE BAZĂ • Introducere
în compasiune
COMPASIUNE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 13 APENDICE: COMPASIUNE 6-8 NIVEL DE BAZĂ • Introducere
în compasiune
COMPASIUNE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 14 APENDICE: COMPASIUNE 6-8 NIVEL DE BAZĂ •
Introducere în emoţii

ONESTITATE

Onestitatea reflectă calitatea de a fi onest față de alții și față de sine și aceea de a fi de încredere. În viață și sport se traduce prin a nu minți, fura, trișa sau dezinforma, iar așa îți vei comunica propriile gânduri și viziuni în mod autentic, onest și respectuos, cât mai bine cu putință.

IMPORTANŢA ONESTITĂŢII

• Să învățați copiii cum să se comporte și să comunice autentic, onest și respectuos.

Copiii vor:

• Descoperi valori în sport și vor putea să le recunoască pe cele pozitive.

• Deveni conștienți de importanța onestității în sport și viață.

• Învăța că a nu fi onest are consecințe (sau de ce este importantă onestitatea).

Planul lecției necesită:

• Materiale tipice școlii sau lucrului manual

• Afirmațiile “Adevărat sau fals” (Apendice)

• Cărticica „Ieduțul Mihăiță și prima lui competiție” (Apendice)

ONESTITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 15
6-8 ˙ NIVEL DE BAZĂ

Adevăr sau minciună

Descrierea activităţii

1. Desenați o linie în mijlocul clasei (sau utilizați marcajul sălii de sport), așezați litera A pe o parte a terenului și litera M pe cealaltă parte.

2. Jucați „Adevăr sau Minciună”: faceți o afirmație familiară copiilor (de exemplu: părul meu este mov, copiii din clasa noastră sunt mai înalți decât cei din clasa a noua,…). Copiii ar trebui să meargă pe marginea liniei de adevăr sau minciună, în funcție de afirmație.

3. După câteva exemple din partea dumneavoastră, încurajați copiii să vină cu propriile exemple de afirmații.

4. După ce ați terminat activitatea, întrebați copiii:

• De ce credeți că am jucat acest joc?

• A mințit cineva?

• De ce au mințit?

5. Explicați că a fi sincer este important, iar a fi mincinos poate avea consecințe și poate răni sentimentele cuiva.

Alternativă: Puteți folosi activitatea și în online

Modificări pentru utilizarea online

Printați afirmațiile adevărat sau fals (apendice) și dați-le copiilor. Copiii trebuie să se uite la poze și să încercuiască adevărat sau fals pentru fiecare afirmație pe baza a ce văd. După ce au terminat, explicați-le de ce este important să spună adevărul și că a spune o minciună poate duce la consecințe nefaste și rănesc sentimentele cuiva.

15 min
ONESTITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 16
A
M

Ieduţul Mihăiţă și prima lui competiţie

Descrierea activităţii

1. Citiți cartea copiilor (sau copiii o pot citi singuri) (apendice)

2. Discutați cartea cu copiii la final și menționați pasaje

din carte care evidențiază bunătatea, trișatul, cinstea, iubirea pentru sport etc.

3. Adresați-le întrebări precum:

• Ce sport practicau ieduții?

• Care era cea mai importantă competiție?

• Ce a făcut Toma în timpul competiției?

• A fost ok ce a făcut Toma?

• Cine a ajuns primul la linia de sosire?

• Cine a fost adevăratul câștigător al competiției?

25 min
ONESTITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 17
pentru utilizarea online: Nu
utilizarea online.
Modificări
sunt necesare modificări pentru
APENDICE: ONESTITATE 6-8 NIVEL DE BAZĂ •
ONESTITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 18
Ieduţul Mihăiţă și prima lui competiţie
APENDICE: ONESTITATE 6-8 NIVEL DE BAZĂ • Adevăr sau minciună? ONESTITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 19 CINCI COPII JOACĂ VOLIEI ADEVĂRAT FALS O FATĂ STĂ PE MARGINE ADEVĂRAT FALS ESTE UN CĂȚEL ÎN IMAGINE ADEVĂRAT FALS O FATĂ ÎN CĂRUCIOR CU ROTILE JOACĂ VOLEI ADEVĂRAT FALS UN BĂIAT MĂNÂNCĂ UN SANDVIȘ ADEVĂRAT FALS

RESPONSABILITATE

Responsabilitatea înseamnă să avem grijă de alții, de ce ne înconjoară și de noi înșine. A fi responsabil înseamnă să faci lucrurile pe care trebuie să le faci și să accepți consecințele faptelor tale.

6-8

NIVEL DE BAZĂ

ÎNŢELEGEREA DE BAZĂ A RESPONSABILITĂŢII

• Promovarea responsabilității ca valoare necesară pentru joc

Copiii vor:

• Deveni conștienți, își vor aminti și vor recunoaște responsabilitatea prin exemple.

• Ști definiția responsabilității.

• Avea reprezentarea importanței responsabilității în viață și sport.

• Putea să recunoască și să își amintească moduri pozitive și negative de a se comporta responsabil

Planul lecției necesită

• Cărți de joc (Apendice)

RESPONSABILITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 20
˙

Responsabilitate de sine

Descrierea activităţii

1. Scrieți „RESPONSABILITATE” (cu majuscule) pe tablă și definiți termenul.

2. Arătați cărțile de joc (apendice) copiilor și explicați faptul că fiecare carte arată o ipostază a responsabilității.

3. Împărțiți copiii în șase grupuri și spuneți-le că vor avea discuții de grup.

4. Puneți un copil din fiecare grup să aleagă o carte și să o arate și celorlalți. Acordați timp grupurilor să discute despre ce reprezintă acea carte.

5. Puneți un copil din fiecare grup să explice tuturor ce cred ei că reprezintă poza. După ce au terminat, citiți textul de pe spatele și faceți legătura cu responsabilitatea.

6. Începeți o discuție cu următoarele întrebări:

• Ce înseamnă responsabilitatea în acest caz?

• Ce rol au copiii?

• Ce rol au părinții?

• Ce rol au antrenorii?

7. Repetați procedura cu fiecare grup.

Modificări pentru utilizare online

Pentru utilizarea online folosiți o prezentare PowerPoint, unde copiii aleg numărul unui diapozitiv (slide), apoi fac totul ca și cum ar fi în clasă.

40 min
RESPONSABILITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 21

I

Nutriția sportivă potrivită, pe lângă fitness, influențează rezultatele sportive. Copiii ar trebui să mănânce cu minimum două ore înainte de antrenament, să fie complet pregătiți și să nu aibă probleme în timpul antrenamentului. Este, de asemenea, esențial să mănânce și să consume lichide imediat după antrenament pentru a reface nivelurile de fluide și energie pierdute, pentru a proteja mușchii și recuperare. Mâncatul în exces și lipsa de responsabilitate cu privire la propria dietă afectează sănătatea, mișcarea și, în definitiv, conduce la rezultate slabe.

II III

III

Copiii ar trebui să mănânce legume pentru a fi sănătoși și puternici. Se recomandă să consume câteva pe zi și să fie de toate culorile. În legume se regăsesc toate vitaminele și mineralele esențiale necesare activității cerebrale și musculare.

II II

RESPONSABILITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 22

III III

Fructele asigură necesarul de vitamine, minerale, fibre și multe alte substanțe, care asigură copiilor un trai sănătos. Pentru că fructele sunt foarte slabe caloric (aport energetic) în raport cu multe alte tipuri de mâncare, mâncându-le în fiecare zi poate ajuta la prevenirea creșterii excesive în greutate și îmbolnăvire. Nu există sportiv să nu aibă în dieta sa zilnică fructe. Este responsabilitatea copilului să își aducă orice fruct pentru gustarea de după antrenament.

I
I APENDICE: RESPONSABILITATE 6-8 NIVEL DE BAZĂ •
Responsabilitatea de sine
I II

Responsabilitatea de sine

VI IV IV

V

Pentru menținerea formei atletice, copiii trebuie să își asigure hidratarea, consumând multe lichide. Deshidratarea apare atunci când un corp pierde mai multă apă decât asimilează.

Atunci când este cald sau în timpul verii, este important să bem apă, sucuri sau alte băuturi. Responsabilitatea copiilor este să își aducă o sticlă de băut pentru antrenament.

IV IV

V V

Toți copiii ar trebui să fie organizați, în special cei care se antrenează într-un sport. Este imposibil să obții totul, să mergi la școală, joacă, antrenament, dacă nu există ordine. Este de datoria tuturor să fie organizați, de când se trezesc, până la culcare. Sportivul, în special, are nevoie să fie organizat la club, tot timpul să lase vestiarul curat și cu toată recuzita la locul ei.

VI VI

RESPONSABILITATE • 6-8 • NIVEL DE BAZĂ • 23
V
Un zâmbet frumos este important în orice activitate, și atunci când facem sport. Dacă vrei să ai un zâmbet frumos, atunci trebuie să te speli pe dinți dimineața și seara. Copiii trebuie învățați să își facă duș după fiecare antrenament. Este o chestiune de responsabilitate față de propria sănătate menținerea unei igiene sănătoase. APENDICE: RESPONSABILITATE 6-8 NIVEL DE BAZĂ •
VI
Locul și data: Semnătura profesorului: A ABSOLVIT NIVELUL DE BAZĂ AL PROGRAMULUI ”I VALUE SPORT” PENTRU GRUPA DE VÂRSTĂ 6-8 CERTIFICAT

CINSTE

Cinstea reflectă importanța egalității de șanse a tuturor de a se implica și de a avea succes în activități, fără a avea un avantaj nedrept. Cinstea reprezintă, de asemenea, și o lipsă de favoritism din partea unei părți. 6-8

CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII ȘI ÎNŢELEGEREA REGULILOR

• Să învățați copiii cum poate un mediu înconjurător bazat pe cinste să ajute la dezvoltarea caracterului și la susținerea oamenilor.

Copiii vor:

• învăța despre reguli.

• recunoaște trăsăturile unei competiții cinstite.

• deveni conștienți de însemnătatea unui comportament bun.

Planul lecției necesită:

• Materiale tipice școlii/lucrului manual

• Un pahar transparent cu 250 ml de apă, un ou proaspăt, sare, un marker permanent și o lingură

• Jocul „Vaporașe” (Apendice)

CINSTE • 6-8 • AVANSAT • 24
˙ AVANSAT

Experimentul oului cinstit

Descrierea activităţii

1. Arătați copiilor oul - îl puteți numi „Edi” – și desenați o față cu marker-ul, dacă doriți și paharul cu apă.

2. Puneți oul în pahar, cu atenție, cu ajutorul lingurii. Spuneți copiilor că oul reprezintă o persoană care este tratată necinstit și scufundarea oului reprezintă modul în care se simte cineva care este lăsat pe dinafară sau tratat nedrept - trist, învins, neapreciat, neiubit.

3. Scoateți oul din apă și puneți-l deoparte.

4. Cu lingura, una câte una, puneți sare în apă 9aveți nevoie de o cantitate considerabilă de sare – cel puțin cinci linguri). În timp ce amestecați, explicați copiilor faptul că sarea reprezintă modurile prin care putem să fim cinstiți unii cu alții. De exemplu: respectând regulile atunci când ne jucăm, respectându-ne rândul și împărtășind, tratându-i pe alții cu corectitudine și respect și luând măsuri atunci când cineva este tratat nedrept.

5. După ce ați adăugat toată sarea, puneți oul înapoi în apă și acum va pluti. Explicați că Edi este susținut acum de bunătate și “ținut la suprafață” de cinstea și acceptarea celorlalți.

Modificări pentru utilizare online

Nu sunt necesare modificări pentru ora online și este recomandă supravegherea de către un adult în cazul în care copiii vor face propriul experiment cu oul.

15 min
CINSTE • 6-8 • AVANSAT • 25

Vaporașe

Descrierea activităţii

1. Oferiți copiilor o introducere cu privire la însemnătatea cinstei, amintindu-le definițiile de la prima activitate, dar și despre importanța învățării și utilizării regulilor unui joc și punerea lor în practică. Scoateți în evidență faptul că cinstea este și despre învățarea regulilor sociale, precum cooperare, respectarea ordinii, politețe, flexibilitate, și a da dovadă de politețe. Explicați-le că jocul nu este doar despre a câștiga sau a pierde, este și despre distracție, învățarea jocului, despre cum să fii „de gașcă” și despre respectarea regulilor).

2. Spuneți copiilor să își deschidă caietele de matematică și să deseneze două tabele (9x9) sau printați tabelele de „Vaporașe” din apendice.

3. Explicați regulile: Flota fiecărui jucător conține:

a. 1 x transportator avioane - 5 pătrățele

b. 1 x fregată - 4 pătrățele

c. 1 x vapor de croazieră - 3 pătrățele

d. 2 x distrugătoare - 2 pătrățele fiecare

e. 2 x submarine - un pătrățel fiecare Fiecare navă ocupă un număr adiacent de pătrățele pe tabel, orizontal sau vertical.

Fiecare jucător va trage pe rând în oponentul său, rostind coordonatele pe care le țintește (ex. D5). Adversarul răspunde cu „lovit” dacă îi este atinsă o navă sau cu „ratat” dacă nu este atins. Dacă a fost lovit ultimul pătrățel al unei nave, oponentul trebuie să anunțe numele navei (ex: „Mi-ai scufundat fregata”). În timpul jocului fiecare jucător va nota loviturile adversarului pe partea tabelul din stângă, iar propriile lovituri pe tabelul din partea dreaptă, folosind „X” pentru lovit și „0” pentru ratare. Primul jucător care pierde toate navele pierde jocul. Puteți încuraja copiii să trișeze, iar atunci când adversarul lovește, să mintă și să spună că a ratat.

4. După jocul de Vaporașe, vorbiți cu copiii cum li s-au părut regulile jocului. Au fost ușor de înțeles și de urmat, cred că pot fi modificate regulile în așa fel încât să jocul să devină mai distractiv? Ce ar putea fi necinstit în acest joc? Toată lumea a respectat regulile sau cineva a trișat?

Puteți și să îi întrebați ce ar trebui să facă dacă un coleg nu are caiet de matematică? Ar trebui să îi dăm noi o hârtie? Dacă nu are nici creion sau pix?

Acest joc este foarte util în dezvoltarea gândirii strategice și critice, atenție, concentrare, abilități sociale și logică.

Modificări pentru utilizare online

Copiii desenează sau printează acasă tabelele cu Vaporașe. Se joacă pe echipe în grupuri de lucru.

25 min CINSTE • 6-8 • AVANSAT • 26
A B C D E F G H A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 CINSTE • 6-8 • AVANSAT • 27 APENDICE: CINSTE 6-8 AVANSAT • Vaporașe

Respectul înseamnă să îi tratezi pe alții așa cum ți-ar plăcea ție să fii tratat. Asta reflectă calitatea de a fi politicos, bun, permisiv și tolerant față de viziunea, credința și cultura altora.

6-8

˙

AVANSAT SPORTIVITATE

• Să promoveze respectul ca o valoare necesară în timpul jocului

Copiii vor:

• Identifica tipul de comportament respectuos în timpul jocului.

• Învăța cum să recunoască și să rețină comportamente, care reprezintă respectul (de ex. A fi bun).

• Acest lucru depinde de ce jocuri alegeți

RESPECT
RESPECT • 6-8 • AVANSAT • 28

Sportivitate

Descrierea activităţii

1. Pregătiți mai multe jocuri (de ex: aruncarea la țintă, jocuri de memorie, cu cartonașe, etc). Se recomandă minim doi jucători.

2. Aranjați „stații de joc”, unde vor fi jucate timp de 5-10 minute.

3. Înainte de începerea jocurilor, spuneți unui singur copil, că atunci când joacă trebuie să își strângă mâinile înaintea jocului. De exemplu, când echipa adversă joacă bine sau marchează, aceștia trebuie să bată palma Alternativ, pot să aplaude sau să spună „bine jucat!”.

4. După câteva minute schimbați rolurile.

5. Adunați copiii în cerc și întrebați-i cum s-au simțit când adversarul a fost respectuos atunci când ei au jucat bine sau au marcat. Întrebați dacă acest comportament le-a influențat starea de spirit din timpul

Alternativă:

Modificări pentru utilizarea online

Această oră nu poate fi desfășurată online.

40 min

Desfășurați activitatea printr-un sport (handbal, fotbal, etc). RESPECT • 6-8 • AVANSAT • 29

COMPASSION COMPASIUNE

Compasiunea este calitatea de a fi protectiv și grijuliu cu privire la sentimentele altora, la bunăstarea și bunul trai al altora. Reflectă suportul, ajutorul și înțelegerea altora, în special la nevoie.

AVANSAT

CONTINUAŢI DRUMUL CUNOAȘTERII COMPASIUNII

• Să recunoască emoțiile

Copiii vor:

• Defini compasiunea și vor înțelege de ce este o valoare importantă.

• Recunoaște modurile în care oamenii își exprimă sentimentele.

• Recunoaște situații în care poți arăta compasiune (ex: când cineva are nevoie de suport sau ajutor)

Planul lecției necesită

• Materiale tipice școlii sau lucrului manual

• Foi tăiate în formă de frunză (Apendice)

• un copac desenat pe tablă

• Scene de film potrivite pentru copii în care sunt surprinse acte de compasiune și nemiloase (Apendice)

• Videoproiector și ecran

˙
COMPASIUNE • 6-8 • AVANSAT • 30
6-8

Introducere în compasiune

Descrierea activităţii

1. Instruiți copiii să se așeze în cerc (stați alături de ei) și să închidă ochii, mai puțin copilul care stă în stânga dumneavoastră. Șoptiți copilului numele unei emoții. Apoi copilul o mimeză pentru copilul din stânga lui, care acum are ochii deschiși, în timp ce restul clasei tot nu se uită).

2. Jocul continuă până ce ultimul copil din cerc a văzut mima și poate să spună în fața clasei despre ce emoție este vorba.

3. Întrebați copiii cum au știut că este acea emoție și de ce au mimat-o în felul în care au făcut-o.

4. Dacă mai rămâne timp, puteți repeta acțiunea cu o emoție nouă.

Alternativă:

Arătați o poză a unei emoții în loc să o mimați.

Modificări pentru utilizarea online: În funcție de sistemul utilizat de către profesor, puteți crea o cameră separată pe care să o monitorizați și unde invitați primul copil, acesta mimează emoția, apoi îl chemați pe cel de al doilea - căruia îi va mima primul și tot așa până când ultimul copil vede emoția și numele acesteia.

10 min
COMPASIUNE • 6-8 • AVANSAT • 31

Copacul compasiunii de sine

Descrierea activităţii

1. Dați fiecărui copil o hârtie în formă de frunză (apendice). Fiecare copil va scrie pe o parte o calitate sau ceva care le place la propria persoană, iar pe cealaltă parte ceva ce le place mai puțin sau ce simt că ar fi putut face mai bine (puteți, în prealabil, să dați câteva exemple pe tablă)

2. Adunați toate frunzele și așezați-le în formă de copac pe tablă, cu partea pozitivă în sus.

3. Întrebați copiii ce văd și explicați-le că pomul reprezintă toată clasa și că fiecare copil are lucruri pe care nu le plac prea mult la propria persoană, dar - așa cum arată copacul - important este să privești partea pozitivă a fiecăruia.

4. Dacă mai aveți timp și vi se pare potrivit, copiii pot lua o frunză, sau mai multe, fără să identifice autorul, să citească ce e scris pe partea negativă, apoi întrebați clasa ce părere are despre acea slăbiciune și ce aspect pozitiv pot găsi în ea.

Alternativă:

Scrieți calitățile și slăbiciunile pe bucăți de hârtie, amestecați-le într-un bol/borcan/pălărie sau ceva asemănător, rugați copii să alegă una și purtați conversația pe baza caracteristicilor.

Modificări pentru utilizare online:

Deschideți un document comun online, unde toți copiii pot contribui.

O poţi vedea?

Descrierea activităţii

1. Arătați clasei poze din filme sau seriale TV populare printre copii, unde sunt surprinse diferite gesturi de compasiune sau acțiune unde personajul nu manifestă empatie sau bunătate.

2. Copiii trebuie să identifice dacă personajul din fiecare poză manifestă compasiune sau nu și să explice cum recunosc acest lucru.

Alternativă:

Cereți copiilor să descrie o scenă dintr-un film sau serial TV pe care îl cunosc, în care se arată compasiune sau unde personajul este cu adevărat răutăcios.

Modificări pentru utilizarea online:

Pozele sunt distribuite pe ecran.

20 min
COMPASIUNE • 6-8 • AVANSAT • 32
10 min
COMPASIUNE • 6-8 • AVANSAT • 33 APENDICE: COMPASIUNE 6-8
AVANSAT
Copacul compasiunii de sine

Big Hero 6

Personajul principal s-a rănit la degetul de la picior, iar asta a trezit marele robot bezea.

Vizionați această scenă pe Youtube, accesând link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=o8ZPHsvzdfs

Inside Out

Această scenă surprinde eșecul eforturilor de a o opri pe Riley (fetița) să fugă de părinții ei, așa că Bucuria (Amy Poelher - Sabrina Iașchevici pentru versiunea în română) îi dă ocazia și Tristeții (Phyllis Smith - Rodica Ionescu pentru versiunea în română) să încerce, iar aceasta reușește. Riley se întoarce acasă și Tristețea interacționează cu amintirile ei de la vechea casă din Minnesota, transformându-le din amintiri plăcute în amintiri triste,

totul într-un cadru foarte emoționant. Riley, înlăcrimată, le spune părinților săi că îi este dor de vechea casă, iar ei o îmbrățișează pentru a o liniști, iar insula familiei din creierul ei începe din nou să funcționeze.

Vizionați această scenă pe Youtube, accesând link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=y2CJ46XkwxA

The Lion King (Regele Leu)

Scar, unchiul lui Simba, pune la cale o capcană pentru fratele său Mufasa, atrăgându-l pe Simba într-un defileu unde hienele alergau o turmă de animale sălbatice care aveau să îl blocheze pe leu. Lui Scar nu îi pasă de familia sa, nici de consecințele acțiunilor sale. Este interesat doar de propria persoană și de țelul lui de a deveni rege.

Vizionați această scenă pe Youtube, accesând link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=O2-Fci_SZTc

COMPASIUNE • 6-8 • AVANSAT • 34 APENDICE: COMPASIUNE 6-8
• O
vedea?
AVANSAT
poţi

ONESTITATE

Onestitatea reflectă calitatea de a fi onest față de alții și față de sine și aceea de a fi de încredere. În viață și sport se traduce prin a nu minți, fura, trișa sau dezinforma, iar așa îți vei comunica propriile gânduri și viziuni în mod autentic, onest și respectuos, cât mai bine cu putință.

6-8

AVANSAT

ONESTITATE ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI

• Să învățați copiii cum să fie onești în activitățile lor cotidiene.

Copiii vor:

• Descoperi valori în sport și vor putea să le recunoască pe cele pozitive.

• Deveni conștienți de importanța onestității în sport și în viață.

• Reține că a nu fi onest are consecințe (sau de ce este importantă onestitatea).

Planul lecției necesită

• Materiale tipice școlii sau lucrului manual

• Carton

• Foarfecă

• Sfoară

• Perforator

• Marker

• Cartonașe imprimate (Apendice)

ONESTITATE • 6-8 • AVANSAT • 35
˙

Gândește înainte să vorbești!

Descrierea activităţii

1. Scrieți „Spune cu voce tare!” și „Gândește și reformulează!” pe tablă.

2. Dați copiilor exemple și întrebați-i dacă ar trebui să spună așa ceva cu voce tare sau ar trebui să se gândească și să reformuleze. Discutați despre ce ar putea spune ca să nu rănească sentimentele cuiva:

• Pantofii tăi sunt foarte urâți.

• Văd că ai probleme cu echipamentul. Pot să te ajut cumva?

• Joacă atât de prost. De ce l-o fi luat antrenorul în echipă?

• Prânzul ăsta e dezgustător!

• Echipa noastră a câștigat cu 10 puncte. În cealaltă echipă sunt numai ratați.

• Folosiți câteva exemple întâmplate în clasă.

Modificări

pentru utilizarea online: Nu sunt necesare modificări pentru utilizarea online.

Tabla onestităţii

Descrierea activităţii

1. Dați fiecărui copil două bucăți mici de carton și spuneți-le să scrie în ce fel sunt ei corecți, precum nu trișez, tot timpul spun adevărul, îmi recunosc greșelile, etc. (pentru copiii mai mici puteți folosi cartoane imprimate, iar ei le pot alege pe cele care sunt cele mai importante pentru ei - apendice).

2. Cu perforatorul faceți o gaură în carton, iar cu sfoara legați cartonul mai mic de bucata mai mare (vedeți apendice). Copiii ar trebui să ajute la conceperea tablei.

3. După ce tabla este gata, o puteți așeza pe un perete din clasă pentru a fi văzută de către copii în fiecare zi.

4. Citiți afirmațiile de pe tablă sau puneți copiii să le citească cu voce tare. Discutați afirmațiile și subliniați de ce sunt importante.

Modificări pentru utilizarea online

Copiii își creează acasă propria tablă a onestității sau pe cea a familiei lor.

min 30 min

10
ONESTITATE • 6-8 • AVANSAT • 36
NU TRIȘEZ NU FUR RESPECT REGULILE NU RǍSPÂNDESC ZVONURI NU MINT POT FI DE ÎNCREDERE ÎNTOTDEAUNA SPUN ADEVǍRUL RECUNOSC CÂND GREȘESC ONESTITATE • 6-8 • AVANSAT • 37 APENDICE: ONESTITATE 6-8 AVANSAT • Tabla corectitudinii
ONESTITATE • 6-8 • AVANSAT • 38 APENDICE: ONESTITATE 6-8 AVANSAT • Tabla corectitudinii SUNT SINCER NU FUR NU TRIȘEZ ÎNTOTDEAUNA SPUN ADEVǍRUL

RESPONSABILITATE

Responsabilitatea înseamnă să avem grijă de alții, de ce ne înconjoară și de noi înșine. A fi responsabil înseamnă să faci lucrurile pe care trebuie să le faci și să accepți consecințele faptelor tale.

6-8

AVANSAT

RESPONSABILITATEA ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI

• Motivarea copiilor de a veni cu exemple proprii de responsabilitate

Copiii vor:

• Defini responsabilitatea și importanța acesteia.

• Recunoaște exemple de responsabilitate de sine în viața de zi cu zi.

• Identifica situații în care copiii manifestă responsabilitate.

Planul lecției necesită

• Materiale tipice școlii sau lucrului manual

• Cărți de joc (Apendice)

RESPONSABILITATE • 6-8 • AVANSAT • 39
˙

Responsabilitatea ne înconjoară

Descrierea activităţii

1. Scrieți „RESPONSABILITATE” (cu majuscule) pe tablă și definiți termenul.

2. Arătați cărțile de joc (apendice) copiilor și explicați că unele cărți au o poză, iar copiii vor trebui să descrie situațiile, celelalte fiind goale, iar copiii vor trebui să deseneze un exemplu de responsabilitate.

3. Arătați copiilor o carte goală și spuneți-le să își deseneze ideea responsabilității. Permiteți copiilor să își exprime originalitatea și ajutați-i dacă au întrebări. 4. Arătați copiilor o carte cu o imagine și întrebați-i dacă poza reprezintă responsabilitatea. Cereți copiilor câteva exemple din viața lor de zi cu zi.

Ponturi pentru cărți: II Responsabilități școlare • a ține banca din clasă curată • a face temele • a asculta profesorul • a aduce materialele necesare • a ajunge la timp la școală

III Responsabilități sportive • a pregăti echipamentul pentru antrenament • a se antrena • a da tot ce poate mai bun • a respecta arbitrii • a asculta antrenorul

IV Responsabilități acasă • a păstra camera curată • a strânge • a ajuta la treburile casei • a avea grijă de familie

V Responsabilități față de sine • a avea grijă de sine • a mânca sănătos • a citi o carte • a se îmbrăca adecvat • a fi răspunzător de propriile acțiuni și consecințele acestora

VI Responsabilități față de ceilalți • a manifesta dragoste și respect celorlalți • a asculta când alții oameni vorbesc • a ajuta alți oameni • a nu bârfi • a trata omenii cum se cuvine

Modificări pentru utilizarea online: Nu sunt necesare modificări pentru ora online

40 min
RESPONSABILITATE • 6-8 • AVANSAT • 40
APENDICE: RESPONSABILITATE 6-8 AVANSAT • Responsabilitatea
înconjoară RESPONSABILITATE • 6-8 • AVANSAT • 41 I
IV IV
V
VI
ne
I II II
V
VI
III III
Locul și data: Semnătura profesorului: A ABSOLVIT NIVELUL AVANSAT AL PROGRAMULUI ”I VALUE SPORT” PENTRU GRUPA DE VÂRSTĂ 6-8 CERTIFICAT

Grupa de vârsTA 9-11

ˇ

Cinstea reflectă importanța egalității de șanse a tuturor de a se implica și de a avea succes în activități, fără a avea un avantaj nedrept. Cinstea reprezintă, de asemenea, și o lipsă de favoritism din partea unei părți.

9-11

NIVEL DE BAZĂ

CINSTE
CINSTE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 42
˙

Tot mai sus, posibilităţi noi

Descrierea activităţii

1. Explicați copiilor că cinstit înseamnă că fiecare primește ceea ce îi este necesar pentru a reuși, apoi întrebați-i ce știu despre cinste sau fair-play.

2. Cereți doi voluntari, unul mai înalt, unul mai scurt.

3. Așezați două obiecte undeva în clasă la același nivel, de exemplu cărți pe un raft. Cel înalt ar trebui să ajungă fără probleme la obiect, în timp ce pentru cel mai scund ar fi dificil.

4. Cereți copiilor idei despre ce se poate face pentru a ajuta copilul mai scund să ajungă la obiect.

• Dacă sunt un băiat și o fată în această situație: Poate fata să ceară ajutorul băiatului? Ar trebui să ceară doar ajutorul celorlalte fete? Cum putem ajuta?

5. După răspunsurile lor, faceți tranziția către subiectul cinste vs egal, pentru că doi voluntari nu pot avea tratament egal. În definitiv, nu este corect, întrucât copilul înalt are un avantaj în acest exercițiu. Celălalt copil are nevoie de ajutor pentru a avea oportunități egale.

6. Arătați imaginea (apendice), ce poveste spune?

7. Explicați că egalitatea impune condiții identice, exact ca în matematică unde, atunci când folosim semnul egal, care indică faptul că ambele părți ale ecuației sunt la fel. A fi cinstit înseamnă ca fiecare să primească ce îi este necesar pentru a reuși.

Modificări pentru utilizare online

Este nevoie de ajutorul unui părinte, tutore sau frate mai mare pentru a completa această activitate în online.

Sportivitate

Descrierea activităţii

1. Urmăriți un videoclip unde poate fi observat un comportament fair-play. Videoclipurile sportive sunt pline de momente de sportivitate, și analizați-le împreună cu copiii.

2. Puneți pauză după fiecare exemplu de fair-play și cereți-le copiilor să identifice acțiunea.

Video: Top 10 Fair Play Moments of TheDecade 2010-2019GreatSportsmanship by Alaba, Hummels &Co. https://www.youtube. com/watch?v=8ohw7lOm9Sw

25 min

Modificări pentru utilizare online

Prezentați pe ecran cu videoclipul, cartea sau desenul animat pe care ați vrea să îl analizeze și continuați cu întrebările.

CINSTE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 43 15 min

mai sus, posibilităţi noi

CINSTE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 44 APENDICE:
CINSTE 9-11 NIVEL DE BAZĂ
Tot

Tot mai sus, posibilităţi noi

CINSTE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 45
APENDICE: CINSTE 9-11 NIVEL DE BAZĂ

Respectul înseamnă să îi tratezi pe alții așa cum ți-ar plăcea ție să fii tratat. Asta reflectă calitatea de a fi politicos, bun, permisiv și tolerant față de viziunea, credința și cultura altora.

9-11

NIVEL DE BAZĂ

• Fișa de lucru - Respect (Apendice)

• Fișa de lucru – Sport (Apendice)

RESPECT
RESPECT • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 46
˙

Descrierea activităţii

1. Dați copiilor fișa de lucru cu literele R E S P E C T (Apendice) sau pot scrie cuvântul pe caiete.

2. Cereți-le să adauge litere pentru a forma cuvinte asociate respectului. Literele nu trebuie neapărat să se afle la începutul cuvântului.

3. Dați copiilor fișa de lucru cu literele S P O R T (Apendice) sau pot scrie cuvântul pe caiete.

4. Cereți-le să adauge litere pentru a forma cuvinte asociate respectului. Literele nu trebuie neapărat să se afle la începutul cuvântului.

5. Întrebați copiii, literă cu literă, ce cuvinte au scris asociate cu respectul. Dacă preconizați că durează prea mult, limitați-vă la 3-5 cuvinte. Apoi procedați la fel pentru sport.

6. Formați grupe cu asocierile scrise. Împărțiți grupurile astfel încât să aveți 2-3 copii per grupă cu 2-3 cuvinte similare sau identice.

7. Fiecare grupă ar trebui să își aleagă un sport și să facă un joc de rol scurt în care trebuie să interpreteze cele 2-3 cuvinte.

8. Între timp, adunați hârtiile și numărați de câte ori apar cuvintele. Scrieți pe tablă RESPECT și SPORT și adăugați 15 sau cele mai des folosite cuvintele de pe fișe. Cu cât mai multe apariții ale cuvântului, cu atât mai mare ar trebui scris. Puteți folosi una dintre soluțiile oferite online. Puteți căuta pe Google „wordcloud online”.

9. Rugați copiii să își desfășoare jocurile de rol. Înainte să înceapă, trebuie să spună profesorului ce cuvinte vor interpreta. După ce au interpretat, ceilalți copii ar trebui să ghicească ce cuvinte au fost jucate.

Alternativă

Utilizați un cuvânt diferit și mai lung decât „sport”.

Modificări pentru utilizare online

Nu sunt necesare modificări pentru ora online; deși este recomandat să folosiți un sistem de videoconferință în care să puteți face sesiuni rapide.

R-E-S-P-E-C-T 40
RESPECT • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 47
min
R
E S P E C T
S
P O R T

R E S P E C T

RESPECT • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 48 APENDICE: RESPECT 9-11 NIVEL DE BAZĂ • R-E-S-P-E-C-T

P O R T

RESPECT • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 49 APENDICE: RESPECT 9-11 NIVEL DE BAZĂ • R-E-S-P-E-C-T
S

COMPASIUNE

9-11

NIVEL DE BAZĂ

Compasiunea este calitatea de a fi protectiv și grijuliu cu privire la sentimentele altora, la bunăstarea și bunul trai al altora. Reflectă suportul, ajutorul și înțelegerea altora, în special la nevoie. goale de completat (Apendice)

COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 50
˙

Introducere în compasiune

Descrierea activităţii

1. Întrebați copiii dacă își amintesc ce este compasiunea și ce își pot aminti din lecția anterioară (6-8). Dacă sunt copii noi în clasă, atunci cei care au luat parte la prima lecție pot explica ce își amintesc.

2. Începând de la cele spuse, faceți o scurtă recapitulare a primei lecții (Lecțiile 6-8: Introducere în compasiune). Pentru a ajuta copiii să-și amintească lecția anterioară puteți folosi paleta emoțiilor și pozele cu manifestările compasiunii (apendice).

3. Cereți copiilor să identifice ce se întâmplă în poze și în ce mod demonstrează compasiunea și ce emoții portretizează emoji-urile.

Alternativă:

Profesorul poate juca scenele prezentate în poze sau poate cere copiilor acest lucru și apoi să continue cu întrebările și conversația.

Modificări pentru utilizarea online: Pozele sunt prezentate pe ecran.

Cei patru muschetari

Descrierea activităţii

1. Împărțiți copiii în grupuri (ideal grupuri de patru persoane, dar orice altă combinație funcționează)

2. Explicați copiilor regulile jocului: În fiecare grup trei copiii vor trebui să stea într-o poziție stabilită (mâinile întinse deasupra capului, repetând o mișcare cu una dintre mâini, ținând în echilibru un obiect deasupra palmei, etc) în timp ce al patrulea aleargă pe ruta stabilită. Alergătorul continuă până când unul dintre colegii lui cere să fie schimbat, iar aceștia schimbă rolurile. Noul alergător începe să alerge, dar, dacă ceilalți se plâng, de data aceasta nu mai pot cere să fie schimbați, ci alergătorul trebuie să caute indicii non-verbale și apoi să le ofere posibilitatea de a face schimb.

3. Activitatea ia sfârșit după minimum două runde pentru fiecare grupă (una verbală, una non-verbală)

4. Întrebați copiii cum și-au dat seama că ceilalți se chinuiau să-și păstreze poziția sau cum și-au exprimat ei efortul și porniți o discuție despre comunicarea non-verbală a emoțiilor.

Alternativă:

10 min

Acestea sunt exemple. Puteți alege orice altă poziție sau mișcare, dar trebuie să vă asigurați că nu există risc de accidentare. Puteți instrui un copil care a obosit să abandoneze poziția sau să îi dea alergătorului un indiciu și să vadă ce se întâmplă.

Modificare pentru utilizare online:

Utilizați poziții sau mișcări care sunt ușor de văzut pe ecran, precum brațele și mâinile întinse în fața copiilor, un obiect ținut în echilibru pe cap sau deasupra palmei etc.

10 min
COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 51

Scrisoarea de compasiune

Descrierea activităţii

1. Cereți clasei să identifice toți oamenii, fără de care sportivii nu ar putea să se antreneze sau să facă performanță în sportul practicat (antrenori, arbitrii și judecători, doctori, nutriționiști, părinți, dar și vânzători de bilete, grădinari, responsabilii de curățenie, voluntari etc) și cum ar afecta sportul lipsa acestor persoane. Puteți să alegeți și persoane din contexte diferite, care susțin activitatea sportivilor, cum ar fi cadre didactice.

2. Continuați cu următoarele întrebări:

• Cum te-ai simți dacă nimeni nu ți-ar mulțumi pentru munca pe care o faci?

• Cum te-ai simți dacă nimeni nu și-ar da seama ce faci pentru ei?

• Cum crezi că te-ai simți dacă cineva ți-ar mulțumi pentru munca pe care o faci?

4. Rugați copiii să scrie o scurtă scrisoare unei persoane, pe care ați identificat-o că îl ajută în practicarea activității sportive. Fiecare scrisoare trebuie să cuprindă persoana respectivă, cu ce se ocupă și care ar fi consecințele renunțării la ceea ce fac. Dacă copiii întâmpină dificultăți în a scrie singuri scrisoarea, puteți să formați grupe sau să completeze exemplul din apendice.

5. După ce toată lumea a scris scrisoarea, alegeți câțiva copii care să își citească scrisorile cu voce tare și vedeți dacă toată lumea e de acord cu ei.

Sugestie: După încheierea activității, clasa poate merge la un club local de sport și să le înmâneze scrisorile persoanelor care ocupă poziția la care s-au gândit (dacă un copil din clasă este într-un club, profesor îl poare ruga să le ofere. Dacă aceste persoane reacționează (trimit scrisori clasei, telefonează etc.) clasa va vedea efectele pozitive pe care le are recunoașterea meritelor altora pentru munca depusă. Acest lucru face ca experiența să fie reală.

3. Cu aceste întrebări încercați să faceți copiii să se gândească la importanța oamenilor pe care nu îi prea observi, dar care sunt cruciali pentru bunul mers al sportului. Mai mult, puteți pune accent pe faptul că, dacă apreciezi și ai compasiune pentru efortul depus de o persoană, dacă știe că cineva este atent la ce face sau apreciază acest lucru, atunci va da tot ce are mai bun. Alternativă: Imaginați-vă o poveste desfășurată în timpul competiției sau antrenamentului, identificați toate personajele și creați un dialog între sportiv și o persoană fără care activitatea sportivă s-ar desfășura cu dificultate.

Modificări pentru utilizarea online:

Nu sunt necesare modificări pentru ora online.

20 min
COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 52
COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 53 APENDICE: COMPASIUNE 9-11 NIVEL DE BAZĂ • Introducere
în compasiune
COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 54 APENDICE: COMPASIUNE 9-11 NIVEL DE BAZĂ • Introducere
în compasiune
COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 55 APENDICE: COMPASIUNE 9-11 NIVEL DE BAZĂ • Introducere în compasiune
COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 56 APENDICE: COMPASIUNE 9-11 NIVEL DE BAZĂ • Introducere
în compasiune
COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 57 APENDICE: COMPASIUNE 9-11 NIVEL DE BAZĂ •
Introducere în compasiune
COMPASIUNE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 58 APENDICE: COMPASIUNE 9-11 NIVEL DE BAZĂ • Scrisoarea de compasiune Am compasiune pentru Fără această persoană, care este responsabilă de ar fi (personaj cheie în sport) (consecinţele absenţei acestei persoane din sport). (tipul de acţiune pe care această persoană o face pentru bunul mers al sportului)

ONESTITATE

Onestitatea reflectă calitatea de a fi onest față de alții și față de sine și aceea de a fi de încredere. În viață și sport se traduce prin a nu minți, fura, trișa sau dezinforma, iar așa îți vei comunica propriile gânduri și viziuni în mod autentic, onest și respectuos, cât mai bine cu putință.

ONESTITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 59 9-11 ˙
NIVEL DE BAZĂ

Bingo

Descrierea activităţii

1. Printați cartonașele de bingo și oferiți fiecărui copil câte unul.

2. Printați afirmațiile (apendice), tăiați-le, împăturiți-le și puneți-le într-un bol, săculeț sau alt recipient.

3. Explicați copiilor regulile: dumneavoastră, ca anunțător, veți citi afirmațiile. Copiii trebuie să găsească pe cartonașul lor de bingo ceva corespunzător afirmației și să-l acopere cu mâinile, să acopere cu o bucată de hârtie pătrățelul de pe cartonaș. Când un copil acoperă toate pătrățelele de pe un rând - vertical sau orizontalridică mâna și strigă „BINGO!”. Copil explică apoi ce înseamnă cuvintele de pe acel rând.

4. Jocul se termină după ce citiți toate afirmațiile.

Modificări pentru utilizarea online: Copiii își printează cartonașele de bingo acasă. Alte modificări nu sunt necesare pentru utilizarea online.

Întâlniri rapide

Descrierea activităţii

1. Pregătiți alături de copii clasa, în așa fel încât să aveți două rânduri de scaune față în față, formând un cerc.

2. Dacă sunt mai mult de 20 de copii în clasă, împărțiți-i în două grupe și pregătiți două cercuri de scaune.

3. Rugați copiii să stea pe scaune față în față.

4. Explicați activitatea: fiecare copil are un minut să spună ceva onest și politicos despre persoana așezată în fața lui. Apoi schimbă rolurile. După ce ambii copii au jucat ambele roluri, toată lumea schimbă scaunul, mergând pe cel din dreapta lor și continuă jocul cu un nou partener. Activitatea se termină atunci când fiecare copil a ajuns pe scaunul pe care a început.

20 min

5. După terminarea jocului întrebați copiii:

• A fost greu să spui ceva politicos și onest despre colegii tăi?

• Cum te-ai simțit atunci când ceilalți copii spuneau lucruri frumoase despre tine?

Modificări pentru utilizarea online: Împărțiți copiii în grupuri mai mici de lucru online, unde pot schimba cuvinte sincere și politicoase unii despre ceilalți. Schimbați membrii grupurilor după 10 minute (sau 15, în funcție de mărimea grupurilor).

20 min
ONESTITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 60
ONESTITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 61 APENDICE: ONESTITATE 9-11 NIVEL DE BAZĂ . Bingo A TRIȘA A INDUCE ÎN EROARE A-ȚI RECUNOAȘTE GREȘEALA A FI SINCER A FI RESPECTIOS A FI SINCER CU CEILALȚI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI A SPUNE ADEVĂRUL A MINȚI A BÂRFI A FURA A RESPECTA REGULILE
ONESTITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 62 APENDICE: ONESTITATE 9-11 NIVEL DE BAZĂ . Bingo A TRIȘA A TRIȘA A TRIȘA A TRIȘA A SPUNE ADEVĂRUL A SPUNE ADEVĂRUL A SPUNE ADEVĂRUL A SPUNE ADEVĂRUL A MINȚI A MINȚI A MINȚI A MINȚI A BÂRFI A BÂRFI A BÂRFI A BÂRFI A FURA A FURA A FURA A FURA A RESPECTA REGULILE A RESPECTA REGULILE A RESPECTA REGULILE A RESPECTA REGULILE A AMĂGI A AMĂGI A AMĂGI A AMĂGI A RECUNOAȘTE GREȘEALA A RECUNOAȘTE GREȘEALA A RECUNOAȘTE GREȘEALA A RECUNOAȘTE GREȘEALA A SE PURTA CORECT A SE PURTA CORECT A SE PURTA CORECT A SE PURTA CORECT A FI RESPECTUOS A FI RESPECTUOS A FI RESPECTUOS A FI RESPECTUOS A FI SINCER CU CEILALȚI A FI SINCER CU CEILALȚI A FI SINCER CU CEILALȚI A FI SINCER CU CEILALȚI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI
ONESTITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 63 APENDICE: ONESTITATE 9-11 NIVEL DE BAZĂ . Bingo A TRIȘA A TRIȘA A TRIȘA A TRIȘA A SPUNE ADEVĂRUL A SPUNE ADEVĂRUL A SPUNE ADEVĂRUL A SPUNE ADEVĂRUL A MINȚI A MINȚI A MINȚI A MINȚI A BÂRFI A BÂRFI A BÂRFI A BÂRFI A FURA A FURA A FURA A FURA A RESPECTA REGULILE A RESPECTA REGULILE A RESPECTA REGULILE A RESPECTA REGULILE A AMĂGI A AMĂGI A AMĂGI A AMĂGI A RECUNOAȘTE GREȘEALA A RECUNOAȘTE GREȘEALA A RECUNOAȘTE GREȘEALA A RECUNOAȘTE GREȘEALA A SE PURTA CORECT A SE PURTA CORECT A SE PURTA CORECT A SE PURTA CORECT A FI RESPECTUOS A FI RESPECTUOS A FI RESPECTUOS A FI RESPECTUOS A FI SINCER CU CEILALȚI A FI SINCER CU CEILALȚI A FI SINCER CU CEILALȚI A FI SINCER CU CEILALȚI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI A GÂNDI ÎNAINTE DE A VORBI
înseamnă să avem grijă de alții, de ce ne înconjoară și
A fi responsabil înseamnă să faci lucrurile pe care trebuie să le faci și să accepți consecințele faptelor tale. • Materiale tipice școlii sau lucrului manual • Cărți de joc (Apendice) RESPONSABILITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 64 9-11 ˙ NIVEL DE BAZĂ
RESPONSABILITATE Responsabilitatea
de noi înșine.

Responsabilitatea este parte din succes

Descrierea activităţii

1. Cereți copiilor să deseneze și să descrie un sportiv și responsabilitatea în sport.

2. Arătați cărțile (printate înainte de oră) și explicați copiilor că fiecare carte arată un desen care descrie responsabilitatea.

3. Împărțiți copiii în șase grupuri și rugați-i să poarte discuții.

4. Invitați un copil din fiecare grup să aleagă o carte și să o arate celorlalți copii. Acordați grupului puțin timp pentru a discuta conținutul cărții.

5. Cereți unui copil din fiecare grup să explice întregii clase ce cred ei că înseamnă desenul. După ce termină, citiți textul de pe spatele cărții și faceți legătura cu responsabilitatea.

6. Începeți o discuție cu ajutorul următoarelor întrebări pentru fiecare carte:

Cartea I:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care a fost rolul bunicii?

• Care a fost rolul doctorului?

• Care a fost rolul tatălui?

• Care a fost rolul clubului?

Cartea II:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care a fost rolul fraților?

• Care a fost rolul părinților?

Cartea III:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care a fost rolul mamei?

• Care a fost rolul antrenorului?

Cartea IV:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care a fost rolul mamei?

• Care a fost rolul tatălui?

• Care a fost rolul jucătorului de fotbal?

Cartea V:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care a fost rolul femeilor de la curățenie?

• Care a fost rolul jucătorului de baschet?

Cartea VI:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care este rolul tău ca jucător?

• Care a fost rolul antrenorului?

• Care a fost rolul coechipierilor?

Modificări pentru utilizarea online:

Pentru ora online folosiți o prezentare PowerPoint, unde copiii aleg un număr de diapozitiv (slide), apoi faceți totul la fel ca în clasă.

40 min
RESPONSABILITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 65

9-11 NIVEL

I II

I

II III

Când era mic se uita la frații săi când jucau baschet. El avea câte ceva din fiecare frate: unul era talentat, iar al doilea puternic. El era un pic din amândoi, iar ei l-au învățat primii pași din baschet. Apartamentul familiei era unul foarte mic. Ei aveau două camere, o bucătărie și o baie. Mama, tatăl, doi frați și bunică a sa locuiau aici. Era o casă plină. Aveau chiar și un mic coș în apartament, așa că cei trei băieți se jucau tot timpul. Părinții lui îl susțineau și nici nu se plângeau de zgomot. Dar vecinii care locuiau dedesubt se plângeau de fiecare dată părinților despre zgomot. Acel băiat este acum unul dintre jucătorii din top 10 NBA, iar vecinii lui sunt mândri de el.

III

RESPONSABILITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 66

O tânără a fost destinată sportului, la fel ca mama sa, care a susținut-o de la bun început. Ea chiar a moștenit și canapeaua mamei sale. A crescut într-un mic orășel din Serbia, unde se juca mult alături de copii. Era rapidă, foarte rapidă, și putea să sară departe. Acest lucru o făcea fericită, așa că nu i-a fost greu să asculte de antrenor, care îi era foarte dedicat. Ea iubea sportul mai presus de orice și în curând a început să câștige campionat după campionat. Are medalii de la competiții Europene, Mondiale și de la Jocurile Olimpice.

III III

I APENDICE: RESPONSABILITATE
I DE BAZĂ •
II II
Responsabilitatea e parte din succes
A fost odată un băiat în Argentina care iubea să joace fotbal. Știind asta, bunica sa l-a dus să se antreneze, pentru că nimeni nu avea timp să îl ajute. Antrenorul i-a spus că era prea mic de statură. Un medic i-a pus diagnosticul de „Deficiență de hormon de creștere” și i-a prescris tratament medical. Pentru că tratamentul era scump, se părea că băiatul trebuie să renunțe la antrenament. Totuși, tatăl său a găsit o cale de a-l aduce la un club mare, Barcelona, care a decis să plătească pentru medicamentele copilului dacă el accepta să joace pentru ei. Astăzi, acel copil este unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii.

Responsabilitatea e parte din succes

IV IV

Un băiat s-a născut pe o mică insulă din mijlocul oceanului Atlantic. În loc să înoate, mulțumită tatălui său care lucra la un club de fotbal, el a luat o mingie și nu s-a mai despărțit de ea niciodată. Mama lui povestea că el mânca, învăța și dormea cu mingea. Și, într-adevăr, la vârsta de 16 ani juca pentru Manchester United, unul dintre cele mai bune cluburi din lume. A devenit și membru al echipei naționale a Portugaliei și, grație talentului său, a ajuns în Campionatul European. Pentru că și-a pierdut părinții la o vârstă fragedă, el a înțeles ce înseamnă să fii singur și a decis să ajute copiii care au necazuri, peste tot în lume. După cutremurul din Nepal și Tsunami-ul din Thailanda și dezastrul nuclear din Japonia, el a ajutat mai mult decât unele țări bogate, nu doar în bani, ci și în educația copiilor care și-au pierdut părinții.

V VI

V

VI

Nu este ușor să faci parte dintr-o echipă, dar este important, mai ales dacă vrei să ai un rezultat de top. Nu este important să fii mereu primul, dar este important să îți dai mereu silința și să îți asculți antrenorul. De aceea este cel mai important spiritul de echipă. Să fii într-o echipă este și o obligație, dar și o responsabilitate. Este bine, dacă faci parte dintr-o echipă, să te integrezi, să asculți antrenorul și mereu să îți susții coechipierii și să îi tratezi că parte din familia sportului. Responsabilitatea personală ține de cum trăiești alături de coechipierii tăi și de antrenor.

V

IV IV RESPONSABILITATE • 9-11 • NIVEL DE BAZĂ • 67
VI VI
Un tânăr se trezea la ora cinci sau șase și, înainte de școală, mergea la sala de sport. Femeile de la curățenie îl ajutau și îi permiteau să se antreneze acolo înaintea tuturor. Ele făceau ordinea în sală. El arunca la coș de sute de ori în fiecare zi înainte de școală. Își așeza scaune și dribla. Lui îi plăcea mult baschetul și era cel mai responsabil jucător din clubul său. A fost o perioadă când își atingea norma de câteva sute de coșuri pe zi. El era responsabil pentru că se antrena opt sau nouă ore pe zi, în fiecare zi, fără excepții. Nu a ratat cinci sau zece antrenamente planificate în întreaga sa carieră.
V APENDICE: RESPONSABILITATE 9-11 NIVEL DE BAZĂ •
Locul și data: Semnătura profesorului: A ABSOLVIT NIVELUL DE BAZĂ AL PROGRAMULUI ”I VALUE SPORT” PENTRU GRUPA DE VÂRSTĂ 9-11 CERTIFICAT

Cinstea reflectă importanța egalității de șanse a tuturor de a se implica și de a avea succes în activități, fără a avea un avantaj nedrept. Cinstea reprezintă, de asemenea, și o lipsă de favoritism din partea unei părți.

AVANSAT

CINSTE
CINSTE • 9-11 • AVANSAT • 68
9-11 ˙

Cinstit înseamnă egal?

Descrierea activităţii

1. Întrebați copiii dacă „cinstit” presupune întotdeauna tratament egal.

2. După ce răspund, dați exemple din diferite subiecte sau sporturi unde copiii sau sportivii au parte de tratament egal, dar aceasta nu este neapărat cinstit.

3. Aflați cum percep copiii cinstea:

• cereți copiilor să scrie ce cred că este cinstea

• cereți copiilor să scrie ce nu este cinstea

• cereți copiilor să scrie ce este egalitatea

• cereți copiilor să scrie ce nu este egalitatea

Modificări pentru utilizarea online

Nu sunt necesare modificări pentru ora on-line.

Înaltul are mingea?

Descrierea activităţii

1. Dați copiilor următorul exemplu:

„Bogdan și Marc sunt colegi de clasă și amândoi iubesc baschetul. Bogdan are 1,2 metri, iar Marc, cel mai înalt de la el din clasă, are 1,6 metri. În timpul orei de sport, unde au ales să joace baschet, antrenorul le-a spus să joace unu-contra-unu, iar cel care ajunge primul la patru puncte câștigă, fiecare coș valorând un punct.”

2. Întrebați copiii:

• Credeți că este cinstit că Bogdan să joace împotriva lui Marc?

• Cum poate fi adaptat acest joc pentru a fi cinstit față de Bogdan?

• Imaginați-vă că Bogdan ar pierde cu 4-0 în fața lui Mark, cum s-ar simți?

3. Explicați copiilor că tratamentul egal nu înseamnă întotdeauna tratament cinstit. Poți acorda tuturor aceleași instrumente, statut și oportunități, dar pentru unii copii sunt necesare alte adaptări pentru a fi cinstit.

4. Pe baza exemplelor, de mai sus discutați cu copiii:

• Ce ar putea face antrenorul pentru a asigura un joc cinstit

• Ar putea să aleagă un adversar mai potrivit pentru Bogdan și Marc, bazat pe înălțime și aptitudini?

10 min

• Ar putea să organizeze un joc trei-contra-trei sau cinci-contra-cinci unde echipele ar fi mai echilibrate și fiecare ar avea propriu rol?

• La ce alte situații se mai pot gândi unde cinstit nu înseamnă întotdeauna egal?

Definițiile cinstei adesea include egalitatea sub diverse forme, dar definițiile egalității rareori fac referire la cinste. Egal înseamnă la fel, în timp ce cinstit înseamnă imparțial și tratament just sau comportament fără favoritism sau discriminare.

Modificări pentru utilizarea online

Nu sunt necesare modificări pentru ora on-line.

10
min
CINSTE • 9-11 • AVANSAT • 69

Respectarea regulilor

Descrierea activităţii

1. Explicați copiilor că se vor juca un joc asemănător celor de „RAȚELE ȘI VÂNĂTORII” și „FAZAN”, doar că vor primi o literă atunci când ratează un șut. Când acumulează toate literele, pierd jocul și trebuie să părăsesc jocul.

2. Acest joc cu mingea necesită un careu delimitat în care copiii să se joace. Regulile sunt simple:

• Un copil are mingea primul și devine vânător.

• Vânătorul trebuie să numere până la 10, în timp ce copiii din joc intră în careu.

• Când se ajunge la 10, toată lumea trebuie să se oprească.

• Vânătorul poate să facă cinci pași de la poziția lui în direcția jucătorului pe care îl alege.

• După acești cinci pași, vânătorul trebuie să arunce mingea spre jucător. Dacă ratează, primește prima literă - F. Dacă vânătorul reușește să lovească celălalt jucător, acesta va deveni vânător, iar cel lovit primește litera F.

• Câștigătorul este ultimul jucător rămas în joc.

3. Înainte de a începe jocul, întrebați copiii dacă este importantă respectarea regulilor. Dacă da, întrebați de ce sunt regulile jocului importante? Într-un joc ca „rațele și vânătorii”, ce am putea schimba pentru a face jocul mai permisiv sau mai cinstit pentru toți copiii?

4. După ce copiii au terminat de jucat, întrebați-i:

• Ce alte reguli putem adăuga jocului pentru a-l face mai distractiv.

• Dacă putem elimina cei cinci pași și să îi înlocuim cu doi. Sau asta ar crea un avantaj necinstit jucătorilor care aleargă în jur?

• Putem elimina careul și să îi lăsăm vânătorului cei cinci pași?

• Cum putem adăuga mai mulți jucători, dar să ținem jocul scurt. (ex: să scurtăm cuvântul „FAZAN”)

• De ce sunt regulile importante în orice joc. Scrieți răspunsurile lor.

Modificări pentru utilizarea online

Nu sunt necesare modificări pentru ora on-line.

20 min CINSTE • 9-11 • AVANSAT • 70

Respectul înseamnă să îi tratezi pe alții așa cum ți-ar plăcea ție să fii tratat. Asta reflectă calitatea de a fi politicos, bun, permisiv și tolerant față de viziunea, credința și cultura altora.

9-11

AVANSAT

RESPECT
RESPECT • 9-11 • AVANSAT • 71
˙

Prinde-mă, dacă poţi!

Descrierea activităţii

1. Spuneți copiilor să joace leapșa în diferite forme. Au voie să calce doar pe liniile terenului de joc sau a sălii de sport. Ar trebui să existe suficiente „zone-sigure”, unde copiii pot sta fără să fie atinși și fără să părăsească jocul.

2. Alegeți doi sau mai mulți „prinzători”. Dacă un copil este atins și prins, iese din teren. Cronometrați jocul și notați cât timp a fost necesar pentru prinderea tuturor. 3. Începeți jocul.

4. Acum adăugați doi sau trei copii cu “deficiențe” induse (de ex: șireturi legate între ele, vestă cu greutăți, legați la ochi etc.)

5. Copiii joacă din nou, dar în această rundă trebuie să strângă mâna prinzătorilor după ce au fost atinși și să spună: „bine jucat!”. Restul alergătorilor ar trebui să ajute copiii cu deficiențe să nu fie atinși, cărându-i sau sacrificându-se pentru ei. Toți copiii prinși ar trebui să îi încurajeze de pe margine pe cei rămași în joc. Obiectivul pentru alergători este că acum prinzătorii au nevoie de mai mult timp decât în prima rundă.

6. Adunați copiii în cerc și dezbateți următoarele aspecte:

• Cum s-au simțit când au fost încurajați și i-au ajutat pe cei cu deficiențe, în cea de-a doua rundă?

• A existat vreo diferență între cele două runde? Dacă da, ce anume.

Alternativă:

Jucați acest joc cu regulile de rațele și vânătorii.

Modificări pentru utilizarea online Această oră nu poate fi desfășurată online.

40 min RESPECT • 9-11 • AVANSAT • 72

COMPASIUNE

Compasiunea este calitatea de a fi protectiv și grijuliu cu privire la sentimentele altora, la bunăstarea și bunul trai al altora. Reflectă suportul, ajutorul și înțelegerea altora, în special la nevoie.

9-11

AVANSAT

COMPASIUNE • 9-11 • AVANSAT • 73
˙

Comportamentul corespunzător

Descrierea activităţii

1. Prezentați situații din sport cu două personaje principale (Nume1 și Nume2). Jocul este jucat ori individual, ori în grupuri mici.

2. Dați patru cartonașe copiilor: A, B, C și D (dacă este jucat individual, fiecare copil primește un set de patru cartonașe, dacă e grup, fiecare grup primește un set) (apendice). Fiecare literă va avea o culoare diferită (A = verde, B = roșu, C = albastru, D = galben). Pentru fiecare situație vor fi patru răspunsuri posibile dintre care copiii trebuie să aleagă. Pentru fiecare situație, fiecare copil sau grup va ridica un cartonaș cu răspunsul pe care îl consideră corect. Puneți copiii cu răspunsuri diferite să își explice alegerea.

3. Situația 1: Nume 1 și Nume 2 sunt în ora de educație fizică. Profesorul a pregătit cursa în care copiii vor trebui să alerge cât mai repede cu putință. Nume 1 termină cursa și îl vede pe Nume 2 pe ultimul loc și are ceva probleme în a termina cursa. Ce ai face dacă ai fi Nume 1?

A. Nu blochez finalul cursei, am terminat primul și asta este tot ce contează;

B. Mă duc să vorbesc și cu ceilalți copii care au terminat;

C. Îmi iau sticla de apă și mă așez singur așteptând să termine cu toți;

D. Stau pe margine să îl încurajez pe Nume 2 și îl aștept la linia de finiș.

Situația 2: Nume 1 și Nume 2 se joacă leapșa cu prietenii în timpul pauzei de prânz. Nume 1 îl atinge accidental pe Nume 2, care se împiedică și cade. Se pare că Nume 2 este accidentat și că și-a luxat glezna. Cum ai reacționa la această situație?

A. O gleznă luxată nu este atât de grav, le spun celorlalți că pot continua jocul;

B. Sunt supărat pentru că Nume 2 a stricat jocul, accidentându-se și nu mai pot să mă joc din cauza lui;

C. Încerc să îl liniștesc pe Nume 2 și să găsesc un profesor sau pe cineva care poate să ajute;

D. Râd, pentru că felul în care a căzut Nume 2 este foarte amuzant.

Situația 3: Nume 1 tocmai a câștigat un joc împotriva lui Nume 2. Jocul a fost foarte intens și ambii jucători și-au dorit victoria. Din păcate, Nume 2 a pierdut și este atât de dezamăgit încât a început să plângă. Cum ai reacționa dacă ai fi Nume 1?

A. Nu este vina mea că Nume 2 plânge, am făcut ce a trebuit ca să câștig jocul;

B. Nu îmi pare rău de Nume 2, eu îmi văd de treaba mea, nu e problema mea;

C. E doar un joc, nu înțeleg de ce plânge Nume 2; D. Încerc să îi alin suferința lui Nume 2 cauzată de pierdere și să îl felicit pentru cât de bine a jucat și îi spun că data viitoare este posibil să câștige.

Situația 4: Un copil nou este în clasa lui Nume 1 și Nume 2. Noul copil este rușinos și se chinuie să își facă noi prieteni în școală. Nume 1 și Nume 2 se joacă „1,2,3, la perete, stai!” în fiecare pauză. La un moment dat, Nume 1 îl vede pe noul copil stând singur, cum ar trebui să reacționeze?

A. Vreau să mă joc doar cu prietenul meu;

B. Pauza este prea scurtă pentru a-ți face noi prieteni; C. Întreb copilul dacă vrea să se joace cu noi; D. Nu este problema mea dacă nu e în stare să își facă prieteni.

Alternativă:

Puteți alege situații din cărți sau evenimente cunoscute clasei.

30 min
COMPASIUNE • 9-11 • AVANSAT • 74

Modificări pentru utilizarea online:

1. Creați un sondaj online pentru a obține răspunsurile copiilor în mod anonim. Mai jos găsiți 2 link-uri gratuite pe care puteți crea un sondaj fără să vă faceți cont. https://freeonlinesurveys.com/pricing https://xoyondo.com/plans

2. Pentru a crea un sondaj urmați pașii din link.

3. Dacă aveți deja un cont pe un alt nume sau cunoașteți alte site-uri, puteți să le folosiți.

NE PRINDE!

OW!

COMPASIUNE • 9-11 • AVANSAT • 75

Spune-mi o poveste

Descrierea activităţii

1. Spuneți copiilor o poveste despre o situație care descrie compasiunea, fără să dați prea multe detalii.

2. Fiecare copil adaugă câte o propoziție poveștii, pe rând (de ex: ziua în care s-a întâmplat, câți oameni erau acolo, cum era vremea etc.)

3. De fiecare dată când se adaugă ceva poveștii, următorul vorbitor trebuie să repete fiecare detaliu, repetând toată povestea cu toate detaliile. Dacă este prea complicat, următorul jucător poate doar să înceapă cu ultimul detaliu al poveștii.

4. Odată ce simțiți că s-au adăugat suficiente detalii, începeți altă poveste despre compasiune. Fiecare poveste ar trebui să aibă un început rău și un final fericit. Exemple de început rău: Ieri mergeam pe bicicletă și am căzut…, Mergeam pe stradă și am văzut o pisică plângând… etc.

Alternativă:

15 min

Faceți-o ca pe o activitate scrisă. Fiecare copil scrie prima propoziție pe o bucată de hârtie, apoi o dă mai departe următorului copil din stânga - sau oricare ordine stabilită dinainte - dar trebuie să fie mereu aceeași ordine - care trebuie să adauge o altă propoziție și așa mai departe. Pentru a nu dura foarte mult, vă puteți opri pe la runda cinci sau șase, astfel copiii vor ști că trebuie să se gândească la un final fericit destul de repede.

Modificări pentru utilizarea online:

Scrieți propozițiile într-un document comun.

COMPASIUNE • 9-11 • AVANSAT • 76
COMPASIUNE • 9-11 • AVANSAT • 77 APENDICE: COMPASIUNE 9-11 AVANSAT • Comportamentul corespunzător

ONESTITATE

Onestitatea reflectă calitatea de a fi onest față de alții și față de sine și aceea de a fi de încredere. În viață și sport se traduce prin a nu minți, fura, trișa sau dezinforma, iar așa îți vei comunica propriile gânduri și viziuni în mod autentic, onest și respectuos, cât mai bine cu putință.

ONESTITATE • 9-11 • AVANSAT • 78
9-11 ˙ AVANSAT

Găsește cuvântul

Descrierea activităţii

1. Împărțiți hârtiile cu jocul „Găsește cuvântul” și spuneți copiilor să caute cuvintele scrise în indicii. Cuvintele pot fi scrise în orice direcție, dar nu pot împărți litere.

2. Atunci când un copil găsește primul cuvânt, ar trebui să îl încercuiască și să ridice mâna.

3. Copilul trebuie să explice clasei ce înseamnă acest cuvânt, iar ei trebuie să îl ajute cu explicația, dacă este cazul.

Alternativă:

• Pentru a îngreuna activitatea, nu dați copiilor lista cu indicii, spuneți-le doar numărul de cuvinte pe care trebuie să îl găsească.

• Pentru a ușura activitatea, copiii pot să o facă în perechi sau grupuri mici.

Modificări pentru utilizarea online:

Nu sunt necesare modificări pentru utilizarea online, copiii își pot printa acasă hârtiile.

Ieduţul Mihăiţă și fructele de pădure magice

Descrierea activităţii

1. Spuneți copiilor că vor citi pe rând din carte.

2. Discutați despre carte după ce au terminat și evidențiați pasajele din poveste care au legătură cu bunătatea, trișatul, cinstea, iubirea sportului etc.

3. Adresați-le întrebări de genul: • Este în regulă că Toma a folosit fructele de pădure magice? • De ce le-a folosit Toma?

• A fost cinstit față de competitori?

• Ce ai fi făcut dacă erai Toma?

• Ai fi fost dispus să celebrezi victoria, dacă ai fi știut că ai obținut-o trișând?

Alternativă:

• Cereți copiilor să scrie un rezumat al poveștii, în care să surprindă acțiunile pozitive și cele negative.

• Împărțiți copiii în grupuri mici și cereți-le să citească povestea și să discute despre conținutul acesteia. Părerile lor trebuie împărtășite cu clasa.

Modificări pentru utilizarea online:

Nu sunt necesare modificări pentru utilizarea online.

15 min ONESTITATE • 9-11 • AVANSAT • 79
25 min R N R X T R R X Z C I R Z L E B G W E Ă R H T S Y E N Î R T Î M C V S E U U U G R Y N P A Z N E B M P S F U P I T C L T E D Ș R A Ţ E L Y N U H R G I A N E E I O I C N Y B Q E U L W G U N L C S F T K I Q D S A Z T E I X Ă R X W O R H E S G W R M N S O C O U B T I R J E E Z M U Z I D I N M S K E Y R N G W C Z B M L U X I C G P L E R I G Ă M A O S N D W W Q L O B R A Z N I C R D E F H L B K M I N C I U N Ă P V K D X A E N I D U T I T C E R O C P J
APENDICE: ONESTITATE 9-11 AVANSAT • Găsește cuvântul ONESTITATE • 9-11 • AVANSAT • 80 R N R X T R R X Z C I R Z L E INDICII ÎNȘELĂCIUNE MINCIUNĂ ADEVĂR EGALITATE PROMISIUNE CORECTITUDINE REGULI ÎNCREDERE RESPECT OBRAZNIC DISTRIBUIRE FURT AMĂGIRE SUSȚINERE B G W E Ă R H T S Y E N Î R T Î M C V S E U U U G R Y N P A Z N E B M P S F U P I T C L T E D Ș R A Ţ E L Y N U H R G I A N E E I O I C N Y B Q E U L W G U N L C S F T K I Q D S A Z T E I X Ă R X W O R H E S G W R M N S O C O U B T I R J E E Z M U Z I D I N M S K E Y R N G W C Z B M L U X I C G P L E R I G Ă M A O S N D W W Q L O B R A Z N I C R D E F H L B K M I N C I U N Ă P V K D X A E N I D U T I T C E R O C P J
APENDICE: ONESTITATE 9-11 AVANSAT • Ieduţul
ONESTITATE • 9-11 • AVANSAT • 81
Mihăiţă și fructele de pădure magice

RESPONSABILITATE

Responsabilitatea înseamnă să avem grijă de alții, de ce ne înconjoară și de noi înșine. A fi responsabil înseamnă să faci lucrurile pe care trebuie să le faci și să accepți consecințele faptelor tale.

AVANSAT

RESPONSABILITATE • 9-11 • AVANSAT • 82
9-11 ˙

Responsabilitatea în timpul activităţile sportive

Descrierea activităţii

1. Arătați cărțile de joc (apendice) copiilor și explicați-le că unele cărți au un desen, iar copiii vor trebui să descrie situația, în timp ce alte cărți sunt goale, pe care copiii vor trebui să deseneze un exemplu care surprinde responsabilitatea.

2. Arătați copiilor o carte goală și cereți-le să deseneze propria reprezentare a responsabilității. Permiteți-le să se exprime liber pe un anumit subiect și oferiți-le ajutor dacă au nevoie.

3. Arătați copiilor o carte cu un singur desen și întrebați-i cum este reprezentată responsabilitate în acea poză. Cereți-le și exemple din viața de zi cu zi.

Indicii pentru cărți:

II Responsabilitate pentru adversar

• A trata adversarii cu respect

• A fi drăguț cu adversarii tăi

• A nu adresa cuvinte urâte adversarilor

• A nu subestima adversarii

• A proteja adversarii

• A juca cinstit împotriva adversarilor

III Responsabilitate pentru a fi protejat

• A purta echipament de protecție, dacă este cazul

• A fi în siguranță

• A respecta deciziile arbitrilor

• A proteja pe cei mai slabi

• A fi “curat”

• A te proteja

IV - Responsabilitatea de a menține spiritul sportului

• A respecta regulile

• A ști a pierde și a câștiga

• A-ți urma visele

• A nu renunța

• A nu încerca să câștigi cu orice preț, corect sau nu

Modificări pentru utilizarea online: Nu sunt necesare modificări pentru ora online.

40 min
RESPONSABILITATE • 9-11 • AVANSAT • 83
RESPONSABILITATE • 9-11 • AVANSAT • 84 APENDICE: RESPONSABILITATE 9-11 AVANSAT • Responsabilitatea în timpul activităţilor sportive I I III III IV IV II
II
Locul și data: Semnătura profesorului: A ABSOLVIT NIVELUL AVANSAT AL PROGRAMULUI ”I VALUE SPORT” PENTRU GRUPA DE VÂRSTĂ 9-11 CERTIFICAT

Grupa de vârsTA 12-14

ˇ

Cinstea reflectă importanța egalității de șanse a tuturor de a se implica și de a avea succes în activități, fără a avea un avantaj nedrept. Cinstea reprezintă, de asemenea, și o lipsă de favoritism din partea unei părți.

NIVEL DE BAZĂ

CINSTE
CINSTE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 85
12-14 ˙

„Faircon” - Clasificare pe grupuri

Descrierea activităţii

MIMĂ

1. Selectați un copil care să stea în fața clasei și dați-i un cuvânt pe care să îl mimeze, iar ceilalți să îl ghicească. Vorbitul nu este permis.

2. Spuneți-le celorlalți copii să ghicească ce mimează colegul lor ori, ridicând mâna, sau spunând răspunsul corect.

3. Cel care răspunde corect va mima următorul cuvânt.

4. Repetați jocul până când sunt mimate toate cuvintele de mai jos. Dacă vă rămâne timp, puteți adăuga și alte cuvinte..

Modificări pentru utilizarea online

Trimiteți un mesaj doar copilului care trebuie să mimeze cuvântul și faceți un grup separat cu ceilalți copii.

CINSTE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 86 40 min
• GENEROS • CURAT • EGALITATE • ONESTITATE • CINSTIT • TRIȘOR • FURT • CINSTIT • RESPONSABIL • RESPECT • ÎNȚELEGĂTOR
LISTĂ DE CUVINTE

Respectul înseamnă să îi tratezi pe alții așa cum ți-ar plăcea ție să fii tratat. Asta reflectă calitatea de a fi politicos, bun, permisiv și tolerant față de viziunea, credința și cultura altora.

12-14

NIVEL DE BAZĂ

RESPECT
RESPECT • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 87
˙

Testul în oglindă/cu părinţii/ conferinţei de presă 40 min

Descrierea activităţii

1. Explicați copiilor că trebuie să facă o scurtă compunere. Personajul principal este un sportiv de elită și este important ca el/ea să aibă o poveste în spate. Compunerea ar trebui să conțină un personaj fictiv cu nume, vârstă și sport. Copiii trebuie să se gândească și la o situație în care sportivul a trișat prin dopaj și să explice de ce a făcut acest lucru și cu ce substanța sau metodă (aici găsiți mai multe informații despre Lista Interzisă:

3. În această nouă configurare copiii trebuie să joace rolul sportivului și să explice acțiunile, în situațiile date –față de ei înșiși, testul conferinței sau cu părinții. Interlocutorul citește întrebările una după alta:

a. De ce ai luat substanța interzisă?

b. Ce crezi că gândesc ceilalți sportivi despre acest lucru?

c. Cum te-ai simțit când ai luat substanța?

d. Ai fi luat substanța/medicația dacă prietenul tău cel mai bun ar fi avut nevoie pentru tratamentul afecțiunii sale?

e. Poți să îți imaginezi o situație care te-ar fi împiedicat să iei substanța?

https://www.anad.ro/project/lista-interzisa-2021/ sau https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibi ted).

Un exemplu simplificat poate fi: „Un sprinter de 20 de ani a consumat stimulente înainte de finala de la Jocurile Olimpice.” Puteți întreba copiii mai multe înainte de a începe compunerea. Pregătirea acestei compuneri ar trebui să dureze 10-15 min.

2. Invitați copiii să citească poveștile în fața clasei. După ce au terminat toți copiii, formați grupuri și așezați-i:

a. în fața unei oglinzi (TESTUL OGLINZII)

b. pe un scaun în fața clasei (TESTUL CONFERINȚEI DE PRESĂ)

c. față în față cu dumneavoastră (jucați rolul părintelui) (TESTUL CU PĂRINȚII)

4. Rugați copiii să scrie o scrisoare/e-mail transpunându-se în viitor, jucând în continuare rolul sportivului. Povestea trebuie să fie scrisă explicând faptele petrecute și modul cum ai fi putut evita alegerea drumului greșit..

Alternativă:

Desfășoară această activitate într-un cadru diferit * de ex. Politic, afaceri, școlar, etc)

Modificări pentru utilizare online

Nu sunt necesare modificări pentru ora online; deși este recomandat să folosiți pauze.

RESPECT • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 88

COMPASIUNE

Compasiunea este calitatea de a fi protectiv și grijuliu cu privire la sentimentele altora, la bunăstarea și bunul trai al altora. Reflectă suportul, ajutorul și înțelegerea altora, în special la nevoie.

12-14

NIVEL DE BAZĂ

COMPASIUNE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 89
˙

Introducere în compasiune

Descrierea activităţii

Se presupune că majoritatea copiilor, care au luat parte la lecțiile 6-8 și 9-11, știu definiția și principiile compasiunii și ce reprezintă ea.

1. Rugați copiii să definească compasiunea cu propriile cuvinte și să dea exemple.

2. Începeți o conversație despre cum poate fi aplicată compasiunea în situații sportive.

Alternativă:

Copiii pot juca situații de compasiune și pot oferi exemple de situații la care au luat parte sau au fost martori, unde a fost manifestată compasiune.

Modificări pentru utilizarea online: Nu sunt necesare modificări pentru utilizarea online.

10 min
COMPASIUNE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 90

Desenează și explică

Descrierea activităţii

1. Împărțiți copiii în grupe de câte cinci (poate varia în funcție de numărul de copii)

2. Înainte de începerea jocului, cereți fiecărui copil să creeze un caiet cu foi goale - pot fi capsate pentru a fi utilizate mai ușor - în care numărul de pagini este egal cu numărul copiilor din grup.

3. Fiecare copil începe prin a scrie o situație scurtă legată de compasiune (un om ajută altă persoană să se ridice, un copil îmbrățișează alt copil care plânge etc.) pe prima pagină a „caietului”.

4. Odată ce a terminat toată lumea, fiecare trebuie să își paseze caietul către copilul din dreapta. Primind noul caiet, fiecare copil citește situația scrisă pe prima pagină, trec la a doua pagină și desenează ce reprezintă situația pe care tocmai au citit-o.

5. După ce au terminat toți de desenat, pasează caietul următorului copil, deschid la pagina cu desenul (pagina anterioară ar trebui să nu se vadă). După ce a primit caietul, al treilea copil se uită la desenul făcut de cel de-al doilea, dă pagina și scrie o frază care să descrie desenul.

6. Jocul continuă respectând șablonul: frază, desen, frază, desen...arătând următorului copil doar ultima pagină. Se termină după o tură completă, odată ce fiecare copil și-a primit caietul înapoi.

7. Puteți stabili un timp pentru fiecare stagiu, trei minute de exemplu (deci pentru o grupă de cinci, o tură completă ar ține 15 minute).

8. Odată ce o rundă completă s-a terminat, selectați un caiet și întrebați clasa:

a. Este situația originală cu adevărat despre compasiune?

b. Cum a fost interpretată situația de către membrii clasei?

c. De unde ar putea să apară eventualele diferențe dintre prima și ultima pagină?

d. Cum ar fi reușit să ajute persoana în această situație?

9. Dacă observați că situația nu este chiar despre compasiune, întrebați copiii ce schimbări pot aduce să ajungă la compasiune.

Modificări pentru utilizarea online:

Se aplică a aceleași principii, dar totul se va desfășura cu ajutorul site-ului https://garticphone.com/en. Profesorul va trebui să creeze camere de chat separate și să desemneze lideri de grup care vor trebui să conducă acest joc în fiecare cameră, evitând supraaglomerarea și durata prea lungă a rundelor.

30 min
COMPASIUNE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 91

ONESTITATE

Onestitatea reflectă calitatea de a fi onest față de alții și față de sine și aceea de a fi de încredere. În viață și sport se traduce prin a nu minți, fura, trișa sau dezinforma, iar așa îți vei comunica propriile gânduri și viziuni în mod autentic, onest și respectuos, cât mai bine cu putință.

ONESTITATE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 92 12-14 ˙
NIVEL DE BAZĂ

Menţine egalitatea pe terenul de joc

Descrierea activităţii

1. Rulați videoclipul „Menține egalitatea pe terenul de joc” copiilor.

2. După terminarea videoclipului, întrebați copiii și începeți o discuție după cum urmează:

• Care este subiectul principal al videoclipului?

• Cum ar arăta sportul dacă nu ar exista reguli?

• Puteți da câteva exemple de avantaje nedrepte în sportul vostru?

• Cum te-ai simți dacă ai concura împotriva cuiva care are un avantaj necuvenit?

Link către video: www.youtube.com/watch?v=gZY-syOm qNQ.

Modificări pentru utilizarea online: Nu sunt necesare modificări pentru utilizarea online.

10 min
ONESTITATE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 93

Reguli în sport

Descrierea activităţii

1. Împărțiți copiii în grupe mai mici (5-7 copii în grupă).

2. Fiecare grupă selectează un sport pe care îl preferă, listează regulile de bază ale jocului și răspunde întrebărilor din foaia „Reguli în sport” (Apendice).

3. Copiii își prezintă răspunsurile celorlalte grupe și discută în clasă:

• Ce organizație stabilește regulile?

• Care este scopul regulilor?

• Cum se asigură respectarea regulilor?

• Cât de eficiente sunt aceste reguli în atingerea scopurilor?

• Cum afectează dopajul și aranjarea meciurilor acest sport?

30 min
ONESTITATE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 94 Modificări pentru utilizarea online: Nu sunt necesare modificări pentru utilizarea online, grupele intră în camere de lucru online.
APENDICE: ONESTITATE 12-14 NIVEL DE BAZĂ •
sport ONESTITATE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 95
Reguli ale acestui sport • • • • • • Cine determină dacă acele reguli au fost încălcate? Care sunt consecințele pentru încălcarea regulilor? Sunt reguli pe care le-ai schimba și care ar fi efectul? Cunoașteți vreo încălcare a regulilor în acest sport, precum aranjarea meciurilor, dopaj (utilizarea de substanțe interzise și de îmbunătățire a performanței), discriminare sau abuz?
Reguli în
Sportul ales:

RESPONSABILITATE

Responsabilitatea înseamnă să avem grijă de alții, de ce ne înconjoară și de noi înșine. A fi responsabil înseamnă să faci lucrurile pe care trebuie să le faci și să accepți consecințele faptelor tale.

12-14

˙

NIVEL DE BAZĂ

RESPONSABILITATE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 96

Responsabilitate de echipă

Descrierea activităţii

1. Spuneți copiilor că vor învăța ce înseamnă comportamentul responsabil în sport.

2. Arătați cărțile (printate înainte de oră) și explicați copiilor că fiecare carte arată un desen care descrie responsabilitatea.

3. Împărțiți copiii în șase grupuri și invitați-i să poarte discuții de grup.

4. Invitați un copil din fiecare grup să aleagă o carte și să o arate celorlalți copii. Acordați grupurilor puțin timp pentru a discuta conținutul cărții.

5. Cereți unui copil din fiecare grup să explice întregii clase ce cred ei că înseamnă desenul. După ce termină, citiți textul de pe spatele cărții și faceți legătura cu responsabilitatea.

6. Începeți o discuție cu ajutorul următoarelor întrebări pentru fiecare carte:

Cartea I:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care este rolul lui înotătorului?

• Care este rolul federației de Natație?

Cartea II:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care a fost rolul jucătorilor?

• Care a fost rolul arbitrilor?

Cartea III:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care este rolul părinților?

• Care este rolul oficialilor echipei?

Cartea IV:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care este rolul sportivilor?

• Care este rolul antrenorilor?

• Care a fost rolul fanilor echipei?

Cartea V:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care este rolul societății?

• Care este rolul tuturor celor care iubesc sportul?

• Care este rolul echipelor?

• Care este rolul persoanei cu dizabilități?

Cartea VI:

• Cine a acționat responsabil în acest caz?

• Care este rolul antrenorului?

• Care este rolul sportivului?

• Care este rolul personalului asistent al sportivului?

Modificări pentru utilizarea online: Pentru ora online folosiți o prezentare PowerPoint, unde copiii aleg un număr de diapozitiv (slide), apoi faceți totul la fel ca în clasă.

40 min
RESPONSABILITATE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 97

Responsabilitatea de echipă

II

III II

I III

IResponsabilitatea în sport este mult mai vizibilă decât în alte aspecte ale vieții. Regulile sportului sunt cunoscute în general și este greu să le încalci, pentru că sportivii sunt mereu urmăriți de public. Cu toate acestea, un înotător a fumat marijuana în fața publicului, ceea ce nu face cinste unui sportiv care se presupune că este un model pentru tineri. Federația de Natație l-a pedepsit, nu pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, ci pentru o abatere disciplinară, suspendându-l trei luni din activitatea competițională. Și nu doar atât, acesta a pierdut și unele contracte de sponsorizare. Sportul este doar despre responsabilitate.

I

Judecătorii sportivi și arbitrii sunt în măsură să ia decizii care trebuie respectate. Există o metodă prin care sportivii pot contesta deciziile arbitrilor, dar nu se face niciodată pe teren. Problema responsabilității față de sine, de echipă și de joc înseamnă că tot timpul trebuie să te supui deciziilor. Frustrarea față de o decizie a arbitrului nu contribuie la nimic, niciun punct mai bun, niciun rezultat mai bun, nicio victorie. Discuția în contradictoriu cu un arbitru duce la pierderea atenției și pierdere. Așadar, deciziile arbitrilor nu se comentează în timpul meciului, ci, eventual, după ce s-a terminat.

II II

Adesea, părinții au aspirații pe care copii lor nu le au și, din acest motiv, există multe neînțelegeri. Rolul părinților nu este acela de a-și atinge propriile vise prin intermediul copiilor, ci acela de a-i ajuta să devină buni sportivi. Este responsabilitatea întregii echipe sportive de a observa ambițiile nerealiste ale părinților și de a preveni efectul negativ al acestora asupra copiilor. Cel mai bine este atunci când părinții sunt fani înfocați ai copiilor ca antrenorii și experții în domeniu să se ocupe de tot.

III III

APENDICE: RESPONSABILITATE 12-14 NIVEL DE BAZĂ •
RESPONSABILITATE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 98
I

Responsabilitatea de echipă

IV APENDICE: RESPONSABILITATE 12-14 NIVEL DE BAZĂ •

V VI

VI

Salutul sportiv este parte integrantă a culturii sportive și reprezintă esența jocului cinstit (fair-play). Este responsabilitatea tuturor participanților, sportivilor și antrenorilor, dar și a fanilor, de a respecta adversarul și de a se saluta unul pe celălalt, chiar și după o înfrângere. O astfel de atitudine este rar întâlnită în viața oamenilor, deși uneori suntem și martorii unor scene deplasate, certuri, chiar și bătăi din cauza rezultatelor sportive. Cu toate acestea, dacă nu ar fi existat salutul sportiv, ideea de sport nu ar fi același.

IV IV

V V

Sportul pregătește o persoană să câștige și să piardă. Sportul învață o persoană să fie parte dintr-o echipă și parte dintr-o comunitate. Sportul motivează o persoană să asculte și să se pregătească pentru un scop comun. Și, cel mai important, sportul educă o persoană să fie mândră și modestă în victorie și să nu își umilească niciodată adversarul. Pur și simplu -comportamentul responsabil în sport este la fel de important ca jocul în sine.

VI VI

RESPONSABILITATE • 12-14 • NIVEL DE BAZĂ • 99
IV
Multe persoane au o dizabilitate și nu pot fi cu totul activi. Rolul întregii societăți este să facă eforturi să îi integreze în activitățile pe care ceilalți le desfășoară. Din acest motiv, este important ajutorul dat fiecăruia dintre noi, întrucât oameni cu probleme de sănătate sunt în jurul nostru. Persoanele cu dizabilități care concurează la cel mai înalt nivel se numesc Paralimpici. Cu rezultatul lor ating imposibilul și inspiră pe toată lumea să încerce să-și depășească limitele.
V
Locul și data: Semnătura profesorului: A ABSOLVIT NIVELUL DE BAZĂ AL PROGRAMULUI ”I VALUE SPORT” PENTRU GRUPA DE VÂRSTĂ 12-14 CERTIFICAT

Cinstea reflectă importanța egalității de șanse a tuturor de a se implica și de a avea succes în activități, fără a avea un avantaj nedrept. Cinstea reprezintă, de asemenea, și o lipsă de favoritism din partea unei părți.

CINSTE
12-14
CINSTE • 12-14 • AVANSAT • 100
˙ AVANSAT

Ai făcut vreodată?

Descrierea activităţii

1. Spuneți-le copiilor să formeze un rând, stând unul lângă celălalt.

2. Pentru fiecare acțiune din listă pe care au făcut-o, trebuie să facă un pas în față.

3. Adresați elevilor următoarele întrebări:

• Ai strâns vreodată mâna altui jucător la finalul unui joc?

• Ai felicitat vreodată un alt jucător la finalul unui joc?

• Ai ajutat vreodată un coechipier în timpul unui joc?

• Ai ajutat vreodată un coleg de clasă în timpul unei activități?

• Ai trișat vreodată în timpul unui joc?

• Ai mințit vreodată pentru a câștiga?

• Ai încălcat vreodată regulile?

• Ai țipat vreodată la profesor sau antrenor?

• Le-ai multumit vreodată profesorilor tăi pentru munca lor?

• Ți-ai mințit vreodată părinții cu privire la ceva ce ai făcut?

4. Începeți discuția cerându-le copiilor să își amintească momentul în care au desfășurat activitățile sus-menționate și cum s-au simțit după aceea.

Modificări pentru utilizarea online

Online se poate juca doar varianta întrebări-răspunsuri, urmată de o discuție.

40 min
CINSTE • 12-14 • AVANSAT • 101

Respectul înseamnă să îi tratezi pe alții așa cum ți-ar plăcea ție să fii tratat. Asta reflectă calitatea de a fi politicos, bun, permisiv și tolerant față de viziunea, credința și cultura altora.

RESPECT
12-14
RESPECT • 12-14 • AVANSAT • 102
˙ AVANSAT

Ușor sau complicat?

Descrierea activităţii

1. Pregătiți segmente de la 1 la 10 sau lăsați copiii să le deseneze. Fiecărui copil îi vor trebui 8 segmente.

2. Prezentați-le următoarele scenarii și lăsați-i să decidă dacă este o decizie ușoară (segmentul 1) sau complicată (segmentul 10). (notă: Nu ar trebui să decidă cum să răspundă, cu da sau nu, ci să măsoare dificultatea procesului de luare a deciziei):

a. Hainele tale preferate pentru sport sunt fabricate în străinătate de către copii săraci. Continui să folosești această firmă de haine?

b. Te joci fotbal pe consolă împotriva unui prieten. Scorul este egal și controller-ul său se defectează în ultimele minute ale jocului. Ai profita de această ocazie pentru a marca?

c. În timpul unei curse de biciclete au fost aruncate pe jos piuneze și mulți dintre cicliști au făcut pană și au fost nevoiți să-și repare bicicletele. Ai profita de această ocazie mărind ritmul?

d. Lista interzisă intră în vigoare în fiecare an, începând cu 1 ianuarie. Acum este 1 septembrie. Un nou medicament promite recuperare mai eficientă. Mai mult, acest medicament a fost lansat ca răspuns la o nouă afecțiune care amenință viața nou-născuților. În acest moment sunt permise în sport substanțele active ale acestui medicament, dar Agenția Mondială Anti-Doping a anunțat deja că medicamentul va fi interzis la începutul următorului an. L-ai lua?

3. Rugați copiii să compare rezultatele și să discute pe tema lor. Modificări

4. Chemați câțiva copii în fața clasei pentru a citi textele (de la 1 la d) ca și cum ar fi afectați de aceste situații. De ex:

• „Numele meu este NUME, am 7 ani și muncesc în NUMELE ȚĂRII PRODUCĂTOARE în stația de cusut. Câștig doar 0,1% din venitul mediu din țara ta.”

• „Mă numesc NUME, sunt foarte nervos că prietenul meu a dat gol când mi s-a stricat maneta. Asta m-a făcut să mă simt…”

• „Sunt ciclist profesionist. Asta era o cursă foarte importantă pentru mine, dar am fost împiedicat, pentru că cineva a pus piuneze pe drum și am făcut pană. Dacă aș fi terminat cursa pe o poziție bună, aveam șanse mari la podium.”

• „Sunt părintele unui copil de trei ani. Copilul nostru suferă de această nouă afecțiune și este foarte greu să îi luăm tratamentul necesar. Este cu atât mai dureros faptul că am auzit despre sportivi care iau medicamentul acesta pentru a-și îmbunătăți performanța.”

5. Lăsați copiii să reevalueze situația și observați dacă opinia lor s-a schimbat.

6. Faceți grupe de 3 sau 4 copii. Rugați copiii să se gândească la câteva decizii dificile din mediul politic, alimentar, mediu înconjurător. Telefoanele mobile pot fi folosite pentru a găsi idei, dacă credeți că este cazul.

Alternativă:

Întrebați copiii cum ar fi acționat în fiecare situație și discutați pe tema asta.

pentru utilizare
pentru
online Nu sunt necesare modificări
ora online
40
RESPECT • 12-14 • AVANSAT • 103
min
RESPECT • 12-14 • AVANSAT • 104 APENDICE: 12-14 • AVANSAT • Complicat sau ușor? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPASIUNE

12-14

˙ AVANSAT

• Eșarfe pentru

Compasiunea este calitatea de a fi protectiv și grijuliu cu privire la sentimentele altora, la bunăstarea și bunul trai al altora. Reflectă suportul, ajutorul și înțelegerea altora, în special la nevoie. COMPASIUNE • 12-14 • AVANSAT • 105
acoperit ochii

Ajutor reciproc

Descrierea activităţii

1. Creați o cursă cu obstacole din bănci, scaune sau alt echipament găsit (bănci, mingii, etc). Trebuie să fie solicitant, dar suficient de ușor de terminat și cu o dizabilitate. (Dacă nu aveți acces la sale de sport, puteți crea cursa în clasă, folosind băncile pe post de obstacole). Asigurați-vă că este suficient spațiu între obstacole, pentru a nu reprezenta niciun pericol pentru copii.

2. Împărțiți copiii în perechi. În fiecare pereche unul dintre copii este legat la ochi.

3. Prima rundă presupune ca fiecare copil legat la ochi să încerce să termine cursa fără niciun ajutor. În cea de-a doua rundă , copilul legat la ochi va fi ghidat pe tot circuitul de copilul care vede.

4. Repetați jocul inversând rolurile, astfel încât fiecare participant să poată înțelege importanța fiecărei poziții.

5. Odată ce toată lumea a jucat ambele roluri, începeți conversația cu întrebări de genul:

• Cum s-a simțit circuitul fără niciun ajutor? Dar cu ajutor?

• Cum te-a ajutat colegul tău?

• Dacă a fost sau nu de folos?

Alternativă:

Desenați un fel de labirint - sau orice traseu cu start și sosire - pe o hârtie. După ce îl privește o dată, copilul legat la ochi trebuie să deseneze calea de ieșire din labirint, fără niciun ajutor; a doua rundă va avea același obiectiv, însă de data asta cu ajutor din partea celui de-al doilea copil de-a lungul traseului.

Modificări pentru utilizarea online:

Folosiți metoda alternativă. După ce își arată ecranul și deschid Microsoft Paint sau orice alt program cu funcție de creion, copiii își vor desena drumul spre sosire cu ochii închiși (sau legați la ochi), apoi vor repeta, dar cu ajutorul unul alt copil.

30 min
COMPASIUNE • 12-14 • AVANSAT • 106

Cuvântul interzis

Descrierea activităţii

1. Invitați copiii să poarte o discuție despre compasiune și să vorbească despre ce își amintesc și ce au învățat în această lecție. Obiectivul este ca fiecare copil să vorbească despre și să descrie compasiunea fără pauză sau fără întârzieri de genul „ăăă…” ,sunet pe care îl faci când te gândești, aceste fiind interzise. Toată lumea trebuie să spună ceva , minimum o propoziție, despre compasiune; poate fi un exemplu (din în viața reală, într-un film, sport…,) o definiție, un sinonim, o acțiune.

2. Oferiți copiilor cinci minute de gândire cu privire la compasiune înainte de începerea jocului. Pentru a asigura un timp corect de pregătire, nu va fi o ordine anume. Odată ce un copil a terminat propoziția, numesc alt copil în timp ce îl privesc și astfel desemnată următoarea persoană.

3. Când cineva folosește un cuvânt interzis, acesta iese din joc, iar jocul continuă până rămâne unul singur.

4. Puteți interveni atunci când simțiți că discursul unui copil nu are legătură cu compasiunea și explicați-le de ce.

Alternativă:

CUVÂNTUL SUPLIMENTAR - Jocul este opus, în loc să piardă atunci când spune „ăăă…”, copilului îi este dat un cuvânt legat de compasiune și pierde runda atunci când nu îl plasează în discursul său.

Exemple de cuvinte: Ajutor, înțelegător, emoție, bunătate, simpatie, empatie, simțire…

Modificări pentru utilizarea online: Nu sunt necesare modificări pentru utilizarea online.

10 min
COMPASIUNE • 12-14 • AVANSAT • 107

ONESTITATE

Onestitatea reflectă calitatea de a fi onest față de alții și față de sine și aceea de a fi de încredere. În viață și sport se traduce prin a nu minți, fura, trișa sau dezinforma, iar așa îți vei comunica propriile gânduri și viziuni în mod autentic, onest și respectuos, cât mai bine cu putință.

12-14
ONESTITATE • 12-14 • AVANSAT • 108
˙ AVANSAT

Ce faci când nu te vede nimeni

Descrierea activităţii

1. Formați grupe alcătuite din 4-5 copii.

2. Rugați copiii să discute despre următorul scenariu: Un copil cumpără o băutură și își dă seama că vânzătorul le dă din greșeală prea mult rest. Unul dintre părinții lor este prezent, dar nu este atent.

3. Fiecare grup decide ce ar trebui să facă. Îi spun vânzătorului și îi dau banii înapoi? Iau banii și nu spun nimănui? Îi spun părintelui?

4. Fiecare grup va raporta clasei ce au stabilit și își vor justifica alegerile.

5. Conduceți discuția cu întrebările acestea:

• Care sunt valorile de bază testate aici?

• Ar face vreo diferență dacă ar lua banii și și-ar cumpăra ceva ce le este necesar?

• Dar dacă iau banii și îi dau cuiva căruia îi sunt necesari?

• Ce înseamnă pentru vânzător faptul că banii i-au fost luați?

• Ce ar face dacă ar fi prinși de către vânzător sau de către părinte?

• Care sunt consecințele fiecărei acțiuni și cum s-ar simți fiecare persoană din poveste?

• Este influențat comportamentul tău dacă cineva te vede?

Modificări pentru utilizarea online:

Nu sunt necesare modificări pentru utilizarea online, grupurile intră în camere de lucru online.

10 min ONESTITATE • 12-14 • AVANSAT • 109

Experimentul minciunii

Descrierea activităţii

1. Faza 1: Întrebați copiii care sunt aspectele cu privire la care mint cel mai des. Alături de ei formulați cinci întrebări simple despre aceste subiecte.

2. Faza 2: Rugați cinci voluntari să participe la experiment. Explicați-le că vor fi întrebați cinci lucruri simple și că ar trebui să mintă la două dintre ele și că minciunile ar trebui să fie credibile. Împărțiți hârtiile de scor celorlalți copii (apendice) și rugați-i să scrie numele celor 5 voluntari.

3. Chemați voluntarii în fața clasei pentru a răspunde întrebărilor. Ceilalți copii ar trebui să îi observe atent și să încerce să ghicească dacă voluntarii mint sau nu. Dacă un copil răspunde corect, își trece un punct pe foaia de scor și numele voluntarului.

4. Scrieți numele voluntarilor pe tablă (sau în foaia dumneavoastră de scor) și rugați copiii să vă spună scorurile lor. Voluntarul care a avut cel mai mare punctaj este cel mai slab mincinos și cel cu numărul cel mai mic este cel mai bun.

5. Discutați experimentul cu copiii:

• Cum ți-ai dat seama că cineva minte? Doar pentru că îl cunoșteai atât de bine și știai că ce spune este fals sau pentru că s-a comportat diferit?

• De ce mint oamenii?

• De ce mințitul are beneficii și dezavantaje?

• Faza 2 - Voluntarii se filmează răspunzând, astfel încât videoclipurile să poată fi redate în timpul orei online, iar ceilalți copiii să-i poată vedea bine.

30 min ONESTITATE • 12-14 • AVANSAT • 110 Modificări pentru utilizarea online:
• Faza 1 - nu sunt necesare modificări

Nume Scor 1. 2. 3. 4. 5. Nume Scor 1. 2. 3. 4. 5.

APENDICE: ONESTITATE 12-14
ONESTITATE • 12-14 • AVANSAT • 111
AVANSAT
Experimentul minciunii
Nume Scor 1. 2. 3. 4. 5.

RESPONSABILITATE

Responsabilitatea înseamnă să avem grijă de alții, de ce ne înconjoară și de noi înșine. A fi responsabil înseamnă să faci lucrurile pe care trebuie să le faci și să accepți consecințele faptelor tale.

RESPONSABILITATE • 12-14 • AVANSAT • 112
• Cărți de joc (Apendice)
12-14 ˙ AVANSAT

Cine trebuie să fie responsabil în sport?

Descrierea activităţii

1. Arătați cărțile de joc (apendice) copiilor și explicați-le că unele cărți au un desen, iar copiii vor trebui să descrie situația, în timp ce alte cărți sunt goale, pe care copiii vor trebui să deseneze un exemplu care descrie responsabilitatea.

2. Arătați copiilor o carte goală și cereți-le să deseneze propria reprezentare a responsabilității. Permiteți-le să se exprime liber și oferiți-le ajutor dacă au nevoie.

3. Arătați copiilor o carte cu un desen și întrebați-i cum este reprezentată responsabilitate în acea poză. Cereți-le și exemple din viața de zi cu zi.

Indicii pentru cărți:

II Responsabilitatea de a menține un sport curat

• A cunoaște reglementările anti-doping

• A acționa în conformitatea cu reglementările anti-doping

• A raporta o persoană pe care o suspectați de dopaj

• A nu permite niciunei substanțe interzise să pătrundă în corpul vostru

• A spune NU dopajului

• A motiva coechipierii să joace cinstit

III Responsabilitatea față de personalul asistent al sportivului

• A trata cu respect personalul asistent

• A asculta antrenorul

• A face tot ce poți

• A face parte din echipă

• A înțelege importanța personalului asistent

• A ține cont de personalul asistent

• A mulțumi personalului asistent

IV Responsabilitatea de a nu utiliza droguri

• A cunoaște consecințele utilizării drogurilor

• A nu sta în preajma persoanelor care consumă droguri

• A nu sta în preajma persoanelor care fumează marijuana

• A încuraja coechipierii să nu folosească droguri

• A vorbi în public despre lupta împotriva drogurilor

• A sprijini campaniile care sunt împotriva drogurilor

V Responsabilitatea unei diete sănătoase

• A mânca sănătos

• A nu folosi suplimente alimentare

• A conștientiza pericolul utilizării suplimentelor alimentare

• A fi hidratat tot timpul

• A respecta sfatul unui nutriționist

• A-ți prepara singur mâncarea

• A-ți cumpăra singur alimentele

Modificări pentru utilizarea online: Nu sunt necesare modificări pentru ora online.

40 min
RESPONSABILITATE • 12-14 • AVANSAT • 113

Cine trebuie să fie responsabil în sport?

APENDICE: RESPONSABILITATE 12-14
RESPONSABILITATE • 12-14 • AVANSAT • 114
V IV
AVANSAT
I I II II III III V
IV
Locul și data: Semnătura profesorului: A ABSOLVIT NIVELUL AVANSAT AL PROGRAMULUI ”I VALUE SPORT” PENTRU GRUPA DE VÂRSTĂ 12-14 CERTIFICAT

DESPRE PROIECTUL I VALUE

ȘI ACEASTĂ TRUSĂ DESPRE PROIECTUL I VALUE ȘI ACEASTĂ TRUSĂ

Trusa „I Value Sport” a fost pregătită ca parte din proiectul Erasmus + project I Value. Acesta a început în 2019 și își dorește să dezvolte, să implementeze și să evalueze științific un program timpuriu de prevenire a dopajului, adresându-se copiilor cu vârste între 6-14 ani, profesorilor acestora și părinților. Programul, care a fost dezvoltat de către educatori experimentați din cadrul a șase organizații naționale anti-doping, academicieni experimentați din două universități de top din domeniul prevenirii dopajului și profesori de școală, se bazează pe valori, pe dovezi științifice și răspunde nevoilor socio-politice și de mediu ale statelor membre.

Dopajul a devenit o problemă socială și o amenințare la sănătatea publică. Din cauza presiunilor sociale și sportive, mulți tineri sunt împinși, aparent îndreptățiți, către substanțele care îmbunătățesc performanțele și/sau aspectul, pentru a-și desăvârși aspectul fizic, a munci mai mult, a studia mai mult timp și a fi mai concentrați. Din aceste motive este esențială implementarea timpurie a eforturilor de prevenție, prin dezvoltarea unei palete de valori pozitive, astfel încât generația tânără să poată perceapă dopajul ca o formă de a trișa, și astfel să respingă atât dopajul, cât și comportamentul aferent. Astfel putem avea o influență semnificativă asupra faptelor și atitudinilor copiilor.

Programele de prevenție a dopajului existente nu sunt bazate pe dovezi științifice. Când programele de prevenție și planurile pe termen lung sunt pregătite, cei care lucrează împotriva dopajului rareori se consultă cu cercetătorii sau invers. Mai mult, cercetătorii rareori iau în considerare importanța practicanților, și astfel cum să implementeze eficient rezultatele activității lor. Programele eficiente de prevenție (și cercetare) necesită colaborare între personalul anti-doping și academicieni; așadar, proiectul I Value stabilește un exemplu prin ridicarea unui pod care facilitează cooperarea celor două grupuri.

În timpul dezvoltării programului echipa I Value s-a adunat și a revizuit materialele de prevenție a dopajului existente în lume, dar și literatura internațională existentă. Descoperirile acestor demersuri stau la baza dezvoltării acestui program de prevenție și a resurselor acestuia.

Mai mult despre proiectul I Value la: www.i-value.eu

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.