Page 1

Ali je SLOADO skladna s Svetovnim protidopinškim programom Janko Dvoršak, direktor 9. Protidopinška konferenca, 22. nov. 2017, Ljubljana


področja, vključena v preprečevanje in preganjanje dopinga

Kaj je doping?

(velja samo za šport)

1

dobro, pregledno in učinkovito upravljanje v športu in ustrezna športna regulativa

2

bio-medicinska stroka z močnim raziskovalnim potencialom na področju odkrivanja prepovedanih snovi in analitičnih metod

3

pravna stroka, ki s protidopinškimi pravili in celo z zakoni postavlja osnovo za dobro in pravično pravno regulacijo, kjer morata obe strani imeti razvite visoke pravne standarde v pravnih postopkih

4

Po Kodeksu je opredeljen kot kršitev enega ali več protidopinških pravil! V prenesenem smislu pa doping predstavlja: zavržno dejanje, goljufijo, krajo, kaznivo dejanje, prevaro, korupcijo, preprodajo, zavajanje …


Vladna in nevladna – športna stran bosta morali v prihodnosti zagotoviti popolno neodvisno strukturo, katere ključna funkcija bo:

ZAŠČITA ČISTIH ŠPORNIKOV

VAROVANJE INTEGRITETE ŠPORTA

9. PDK =

Kodeks 2019?

izobraževanje, ozaveščanje in informiranje predvsem naše mlade generacije športnikov, njihovih staršev in vseh, ki kakorkoli sodijo v trenažne procese športnikov!


Dopinški škandal v Rusiji? Enter your text here

RUSADA – skladna s Kodeksom?

WADA izjava za javnost 16.11.2017 Ruska atletska zveza

(ne)skladnost s Kodeksom?

Bodo ruski športniki lahko nastopili na ZOI v Pjongčangu ? RUSADA je še vedno izključena izključena že od novembra 2015

enake posledice za vse države


1. KORAK: SPREJEM KODEKSA strinjati se z doloÄ?ili Kodeksa in skladnostjo

Kaj pomeni biti skladen s Kodeksom?

2. KORAK: USKLAJEVANJE uskladiti pravila in politike s Kodeksom

3. KORAK: IZVRĹ EVANJE uveljavljanje politik v vsakodnevne programe

nadzor nad skladnostjo pravil in politik s Kodeksom ter dejansko implementacijo


Temeljni elementi Svetovnega programa ADAMS VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI

IT administrativna podpora vseh procesov

- pravilnik in izjave

TESTIRANJA & PREISKAVE

- GDPR maj 2018

- ocena tveganosti in program razporeditve testiranj na nacionalnem nivoju - registrirna testna skupina in program lokacij - biološki potni list športnika, hematološki in steroidni profil - obveščanje, priprava in izvedba doping kontrol - Uradniki za kontrolo dopinga, izobraževanje in licenciranje - zaščita integritete vzorcev in po-odvzemna administracija - preiskave - zbiranje informacij in analize

- razno: podatki o organiziranosti, strategiji, kadrih, pravnih osnovah

PREVENTIVNI PROGRAMI na vrednotah in dokazih zasnovano izobraževanje in ozaveščanje

TERAPEVTSKE IZJEME postopki za pridobivanje TI

UPRAVLJANJE Z REZULTATI - začetni pregled, AAF, ATF, WHB, neanalitični primeri, začasni suspenz, udeležba, prepovedano sodelovanje, znatna pomoč - neodvisni disciplinski in pritožni organi


Skupno število odvzetih vzorcev in % AAF

Vir: WADA statistika za leto 2016

olimpijski športi

ne-olimpijski športi

skupaj


Dodatne analize

ESAs

vzorci

# šport

# TAs

AAFs

2016

46.710

108

212

67

2015

36.218

95

179

46

2014

30.563

55

129

66

GH

vzorci

# šport

# TAs

AAFs

GHRFs

vzorci

# šport

# TAs

AAFs

2016

17.538

68

111

6

2016

49.358

111

207

15

2015

14.264

81

105

4

2015

21.727

88

154

14

2014

6.075

44

64

2

2014

1.084

41

18

6

ABP testiranja

13% povečanje v letu 2016 Slovenija začela z ABP programom v 2017 Vir: WADA statistika za leto 2016


Odvzemi po športu

ŠPORT

VZORCI

AAFs

%AAF

ATLETIKA

31.433

373

1,2

BIATLON

1.688

16

0,9

KOLESARSTVO

23.132

252

1,1

KOŠARKA

5.079

51

1,0

NOGOMET

33.227

168

0,5

PLAVANJE

15.174

145

1,0

TEK NA SMUČEH

2.135

9

0,4


Število odvzetih vzorcev - NADO 02

01

106 NADO 134.028 vzorcev 63%

AVSTRIJA

1

2

04

SRBIJA 554 vzorcev IC - 475 OOC - 79 1,1%

1.561 vzorcev IC - 362 OOC – 1.110 KRI - 89 0,4%

03

4

3 SLOVENIJA

227 vzorcev (IC – 162, OOC – 65) 0,4%

HRVAŠKA 654 vzorcev IC - 334 OOC - 320 0,5%


Program testiranj v Sloveniji 250

235 221

235 198

250 200

227

221

200

198 175

223

154

154

227

169

158

167

150

149

150 100

100 50

NACIONALNI TUJI

0 2014

2015

2016 TUJI

63

60

2015

2016

2017

50 23

2017

NACIONALNI

66

0 2014 SKUPNO

NA TEKMOVANJIH

IZVEN TEKMOVANJ


Pozitivni primeri glede na klasifikacijo snovi

1% 4%

4%

3% 3% 43%

12%

13%

17%

Skupina snovi

Št. primerov

% primerov

1.804

43%

S1

Anabolični agensi

S4

Hormoni in metabolični modulatorji

721

17%

S6

Poživila

568

13%

S5

Diuretiki in drugi maskirni agenti

499

12%

S9

Glukokortikosteroidi

184

4%

S3

Beta-2 Agonisti

172

4%

S8

Kanabidoidi

110

3%

S2

Peptidni hormoni, rastni faktorji

109

3%

S7

Narkotiki

49

1%

Dvoršak - Ali je sloado skladna s svetovnim protidopinškim  

9. Protidopinška konferenca

Dvoršak - Ali je sloado skladna s svetovnim protidopinškim  

9. Protidopinška konferenca

Advertisement