Page 1

NUMMER 1 쎲 NOVEMBER 2006

UITGAVE VAN SLBDIENSTEN SOFTWARE VOOR VO, VMBO EN MBO

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN E-LEARNING ROC MIDDEN NEDERLAND EIGENTIJDS & VERNIEUWEND

ROB ELSINGA VAN MICROSOFT:

WINDOWS VISTA EN MICROSOFT OFFICE 2007

REVOLUTIONAIRE VOORUITGANG

NIEUWE PRODUCTEN 쎲 UPDATES BOEKEN 쎲 MAGAZINES Windows Vista en Microsoft Office 2007 binnenkort beschikbaar bij slim.nl 쎲 Bestellen via slim.nl eenvoudig en snel SLB_Berichten_1_2006.pdf 1

16-01-2009 16:17:06


Inhoud SLBberichten is een uitgave van SLBdiensten, software voor VO, VMBO en MBO. Uitgever: SLBdiensten Redactieadres: SLBdiensten, Marinka Birkhoff, Brouwersgracht 286, 1013 HG Amsterdam, telefoon: 020-4201396, e-mail: admin@slbdiensten.nl Redactie: Joost Wasch, Marinka Birkhoff, Charles Stork (SLBdiensten), Marjolein Houweling (U-Cap) Vormgeving: Cynthia Schalkwijk (U-Cap) Wilt u meer exemplaren ontvangen van SLBberichten dan kunt u een e-mail sturen naar admin@slbdiensten.nl. U kunt SLBberichten en de brochure van SLBdiensten ook bekijken en downloaden via onze website: www.slbdiensten.nl. Uit deze uitgave mag uitsluitend iets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt na voorafgaande toestemming van de uitgever.

3

Redactioneel

3

Wat en Wie Waar op het Web

4

NotebookNotities

5

Korte berichten

13

Licentienieuws

19

SLBdiensten en samenwerking

19

Column Sjoerd Spoelstra

21

Slim.nl nieuws

6

START GAME Pong, Pac-man en Tetris, Donkey Kong en Mario de loodgieter hebben plaats gemaakt voor complexe games als Dungeon Siege, Legends of Nations, World of Warcraft en Age of Empires deel III! De computergame zag, kwam en overwon. In een razend tempo. Maar wat kan een computergame betekenen voor het onderwijs?

10

VISTA EN OFFICE 2007 REVOLUTIONAIRE VOORUITGANG Binnenkort komt Microsoft met een nieuwe versie van Office, Office 2007. Gelijktijdig wordt Windows Vista gepresenteerd, het nieuwe operating systeem. Aan de vooravond van wat wellicht de grootste introductie aller tijden wordt, een gesprek met Rob Elsinga bij Microsoft.

16

EIGENTIJDS & VERNIEUWEND ‘Het is voor ons ondoenlijk om zelf het juiste product bij de juiste leverancier en het juiste licentiemodel in te kopen,’ stellen Dick Aarsen en Henk van Rijssen van ROC Midden Nederland. De schaalgrootte, de diverse vormen van onderwijs, het aantal vestigingen én de vele doelgroepen hebben hun betekenis voor de samenwerking tussen ROC Midden Nederland en SLBdiensten.

2 앫SLBBERICHTEN

SLB_Berichten_1_2006.pdf 2

16-01-2009 16:17:07


REDACTIONEEL

BESTE LEZER, Heeft u opeens een magazine van SLBdiensten in handen. Tamelijk onverwacht wellicht. Wij communiceren met u op verschillende manieren. Zo is er regelmatig persoonlijk contact tussen u en onze medewerkers, er worden e-zines en e-mails verstuurd en er is een website waarop u alle informatie over SLBdiensten kunt vinden. En dan toch bieden wij u dit magazine aan. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Elk medium heeft zijn eigen kracht en dus ook zijn eigen mogelijkheden. Feit is dat een pagina van een tijdschrift nu eenmaal wat rustiger en makkelijker leest dan een webpagina of e-mailbericht. We kunnen u door middel van dit tijdschrift dan ook wat meer achtergrondinformatie aanreiken en dieper op bepaalde onderwerpen ingaan. Het gemak dient de mens: de leesmomenten laten zich gemakkelijker uitkiezen met een tijdschrift, simpelweg

omdat u er dan geen computer bij nodig heeft. U kunt gewoon lekker in een luie stoel blijven zitten. In dit eerste nummer passeren tal van onderwerpen de revue. Margreet van den Berg, gamesprofessor, laat haar licht schijnen op de rol van games in het onderwijs. We kunnen al een tipje van de sluier oplichten inzake de op handen zijnde introductie van Windows Vista en Microsoft Office 2007. En we namen een kijkje achter de schermen van ROC Midden Nederland. Verder treft u in dit magazine veel kort nieuws aan, en er mag natuurlijk ook gelachen worden: daarvoor hebben we een gastcolumnist uitgenodigd. JOOST WASCH Wij wensen u veel leesplezier! DIRECTEUR SLBDIENSTEN

앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫

WAT EN WIE WAAR OP HET WEB

앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫

WWW.ICTCAFE.KENNISNET.NL Een website door en voor mensen die betrokken zijn bij ICT en onderwijs in de Benelux. Het ICT-Cafe is een initiatief van de stichting Muis en heeft als doelstelling het gebruik van ICT te promoten en te ondersteunen, door het organiseren van workshops en door het openstellen van ‘digitale oefenruimtes’. Daarnaast moet de website een platform zijn voor het delen van ervaringen met ICT op scholen, van basis- en speciaal- tot voortgezet onderwijs.

WWW1.GOEDVOORONDERWIJS.NL Deze webkrant is bedoeld voor scholen en geïnteresseerden in ICT in het onderwijs en wordt samengesteld door ICT-onderwijsadviseurs van verschillende educatieve dienstverleners. Hier kunt u informatie vinden over de integratie van ICT in het onderwijs. U kunt hier doorklikken naar de speciale subsite ICT.

WWW.EDUCOS.NL EduCos houdt zich bezig met ICT-zaken. Het accent ligt op ICT in het onderwijs. WWW.BIGWEB.NL B.I.G. (Ban Illegale Games & Software) is een virtuele organisatie die campagne voert tegen het illegaal downloaden en kopiëren van games en andere software.

WWW.INFORMATICAVO.NL Een website over informatica in het voortgezet onderwijs. WWW.LOKETMBOICT.NL Loket MBO-ICT zet zich in voor praktijkgericht ICT-beroepsonderwijs. Nu vervult het Loket die rol nog uitsluitend voor ‘echte’ ICT-opleidingen. Het streven is om ervoor te zorgen dat onderwijs en bedrijfsleven nauw op elkaar zijn aangesloten. Op de website kunnen bezoekers zich verdiepen in de actuele opleidingseisen of in contact treden met experts. In Opinie kan men reageren op en ervaringen delen met vakgenoten. Kijk in de dynamische vraagbaak of bezoek de besloten online communities: Loket Groups.

en producten om het leren te vernieuwen. Kennisnet ICT op School is het expertisecentrum op het gebied van ICT en onderwijs. De activiteiten van Kennisnet ICT op School zijn ondergebracht in de clusters Dienstverlening (Kennisnet) en Belangenbehartiging (ICT op School).

WWW.KENNISNET.NL EN WWW.KENNISNETICTOPSCHOOL.NL Stichting Kennisnet ICT op School is de publieke ICT-ondersteuningsorganisatie van, voor en door het onderwijs. De stichting behartigt de belangen van de Nederlandse onderwijssector op het gebied van ICT, biedt hulpmiddelen bij het maken van keuzes voor ICT-producten en diensten en levert educatieve diensten

Heeft u ook interessante links? Meld het ons op: admin@slbdiensten.nl SLBBERICHTEN 앫 3

SLB_Berichten_1_2006.pdf 3

16-01-2009 16:17:07


앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫

NotebookNotities

Beurzen en congressen 23 t/m 27 januari 2007

14 en 15 februari 2007

NOT 2007

NATIONAAL VMBO CONGRES

Tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Met een beurs, innovatieplein en talloze andere activiteiten, zoals congressen, workshops, lezingen, seminars, prijsuitreikingen en onderzoeken. De NOT, het grootste en belangrijkste onderwijsplatform in Nederland, vernieuwt en staat model voor trends en productinnovaties in het vakgebied. Het onderwijs is volop in beweging. Vragen en behoeften van leerlingen komen steeds meer centraal te staan. Hierdoor groeit de vraag naar meer flexibel inzetbare onderwijsproducten. Het thema voor de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2007 is dan ook: flexibilisering van het onderwijsaanbod. En natuurlijk geeft ook Slim op deze beurs acte de présence. Meer informatie op: www.not-online.nl

7 en 8 februari 2007

NEDERLANDS ICT ONDERWIJS CONGRES (NIOC) Het Nederlands ICT Onderwijs Congres (NIOC) is een tweejaarlijkse traditie van vele jaren. Een forum voor docenteninformatica, nu uitgebreid tot ICT, in alle sectoren van het onderwijs. Het motto voor de eerstvolgende NIOC in Amsterdam luidt: ‘Het perspectief op de lange termijn’. Het thema van het congres is: Leren in alle fasen. Dit is opgedeeld in vier deelthema’s: ICT als zelfstandig vakgebied, ICT in andere disciplines, doorlopende leerlijnen en vorm van het ICT-onderwijs. Meer informatie op: www.nioc.nl

Op 14 en 15 februari is het Nationaal VMBO Congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Een unieke dag met alle belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen uit het vmbo op een rij, zoals nieuwe wetgeving, maatwerk in onderwijs, doorlopende leerlijnen, nieuwe eisen aan toetsing en examens en voortijdig schoolverlaten. Een programma met lezingen, leerzame sessies, praktijkvoorbeelden, een actualiteitencafé en workshops. Thema’s zijn: didactisch activerende leervormen, vakoverstijgend leren op alle niveau’s, aansluiting vmbombo en po-vmbo, maatwerk in de onderwijsprogramma’s en competentiegericht onderwijs. Meer informatie op: www.sbo.nl

14 en 15 februari 2007

NATIONALE E-LEARNING CONGRES Het vormgeven van leersituaties met behulp van ICT – kortweg ‘E-learning’ genoemd – wordt volwassen! Werden de mogelijkheden van E-learning eerst onderschat, nu weten we steeds beter wanneer en hoe ICT toegevoegde waarde kan hebben voor het vormgeven van leren. Wilt u ook weten hoe u leren sneller en efficiënter kunt maken middels e-learning? Wilt u de interactieve mogelijkheden optimaal benutten? Heeft u wellicht al de eerste stappen met e-learning gemaakt en bent u geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van e-learning? Tijdens het Nationale E-learning congres gaat u in workshops aan de slag en u hoort vele best practices van voorlopers. Meer informatie op: www.sbo.nl

NIEUWE WEBSITES: SLBDIENSTEN EN SLIM.NL Begin volgend jaar hebben SLBdiensten en Slim een nieuwe, toegankelijke en duidelijke website. Heldere productinformatie en het laatste nieuws vindt u op slbdiensten.nl en slim.nl. Bovendien kunt u op slbdiensten.nl te zijner tijd op een eenvoudige manier elk contract digitaal afsluiten. En bestellen via slim.nl gaat voortaan eenvoudiger en sneller. Bovendien heeft Slim een nieuw logo.

KIJK NU OOK NAAR LICENTIE TV! SLBdiensten start met licentie tv. U kunt op onze website informatieve videopresentaties over onze leveranciers en over onze licenties bekijken. Daarnaast zijn er informatieve video’s te zien over onderwerpen zoals beveiliging en de elektronische leeromgeving. Vanaf november op slbdiensten.nl.

4 앫SLBBERICHTEN

Meer exemplaren van SLBberichten ontvangen? Stuur een e-mail naar admin@slbdiensten.nl 쎲 Slim verkoopt ook games, bo ek SLB_Berichten_1_2006.pdf 4

16-01-2009 16:17:07


앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫

KORTE

SLIMME SOFTWARE OP SCHOOLWEB.NL Slimme Software is een nieuwe webpagina speciaal bedoeld voor jongeren op schoolweb.nl. Schoolweb.nl is de internetsite voor iedereen die zich bezighoudt met studie- en beroepskeuze en is een onderdeel van uitgever Aromedia Educatief. Jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vinden hier alles over het kopen van voordelige officiële software. Het gaat om software die scholieren thuis kunnen gebruiken, waaronder de populaire producten van Microsoft, McAfee en Adobe. Slimme Software wordt verzorgd door Slim. Aromedia Educatief ondersteunt jongeren en scholieren van 11 tot en met 17 jaar bij het maken van belangrijke keuzes in studie en leven. Onder de merken B-Zik, TKMST en Schoolweb worden hiervoor onder andere tijdschriften, gidsen, agenda’s, websites en cd-rom’s ontwikkeld. Deze media bieden jongeren alle informatie over studie en toekomst. Ook organiseert Aromedia elk jaar het evenement Studie Beurs, dat wordt bezocht door zo’n 88.000 scholieren en studenten, en doet ze onder andere met de TKMST Monitor onderzoek onder circa 200.000 scholieren. Aromedia Educatief en Slim werken samen om de scholieren nog beter te kunnen informeren over zaken die van belang zijn voor scholieren.

KLANKBORDGROEPEN:

WAT ZEGT U? SLBdiensten wil graag weten wat er in het onderwijs leeft. Wat vindt u van onze dienstverlening, hoe kunnen we de dienstverlening verbeteren? Hoe kunnen wij ons productenaanbod nog beter toespitsen op uw wensen? Daarom hebben we een aantal contactpersonen uitgenodigd om samen met ons te praten over de tendensen op het gebied van ICT binnen het voortgezet onderwijs. In oktober heeft SLBdiensten de eerste klankbordgroep georganiseerd. Wij zijn met name benieuwd naar suggesties van klanten over mogelijke nieuwe leveranciers die softwareproducten bieden die in het onderwijs veel gebruikt worden. De klankbordgroep zal regelmatig bijeenkomen. Heeft u ook suggesties of adviezen, dan kunt u ons dat uiteraard laten weten via e-mail: admin@slbdiensten.nl.

BERICHTEN

NIEUWE AANMELDMETHODE SLIM.NL VOOR LEERLINGEN Veel studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van de webwinkel slim.nl om officiële software voor thuis bestellen. Voorheen kon een leerling alleen via het schoolemailadres bestellen, nu is dat niet meer nodig. Het kan ook via hun hotmailadres. Via de nieuwe methode kiest de leerling zijn school. Nieuw is dat ouders dit ook kunnen. Het is noodzakelijk dat nieuwe inschrijvers aantonen dat ze zijn aangesloten bij een officiële onderwijsinstelling. Via de knop ‘Nieuwe student/ouder’ op de homepage van slim.nl dienen studenten of hun ouders zich eerst te registreren voordat zij kunnen bestellen. Daarbij moeten ze ook de naam van de school opgeven. Slim.nl controleert elke inschrijving. Wij maken hierbij gebruik van de databank met daarin de instellingen die bij SLBdiensten en slim.nl zijn aangesloten. GEEN ROMPSLOMP VOOR DE SCHOOL Als onderwijsinstelling heeft u in het geheel geen omkijken naar deze werkwijze. Slim.nl informeert u over de nieuwe inschrijvingen en verzorgt het volledige administratieve, financiële en logistieke proces rechtstreeks met de bestellers. De bestelde software wordt binnen 24 uur op het opgegeven huisadres bezorgd. De inschrijvers worden ook met onder andere naam, geboortedatum en persoonlijk e-mailadres toegevoegd aan de lijst van toegestane bestellers binnen uw instelling. Hierdoor ontstaat er voor u en ons een volledig overzicht van de gebruikers van slim.nl. U kunt nog steeds op de voor u bekende manier inschrijvers toevoegen of verwijderen. Voortaan kunnen alle studenten of hun ouders op een snelle en eenvoudige manier officiële software voor thuis bestellen tegen een voordelige prijs. En kunnen ze hun huiswerk of werkstukken maken met dezelfde pakketten als op school. Voor medewerkers en docenten gelden meestal nog gunstiger voorwaarden. Zij kunnen hun software voor thuisgebruik via de bestaande weg – het schoolemailadres – bestellen bij slim.nl.

SLBBERICHTEN 앫 5

bo eken en tijdschriften 쎲 Vergeet niet uw Registratie Microsoft 2007 te doen op www.slbdiensten.nl 쎲 Kijk nu naar licentie tv SLB_Berichten_1_2006.pdf 5

16-01-2009 16:17:07


DE ONSTUITBARE OPMARS VAN E-LEARNING

A G T R A T S

6 앫SLBBERICHTEN

SLB_Berichten_1_2006.pdf 6

16-01-2009 16:17:08


START GAME

E M GA Pong, Pac-man en Tetris, Donkey Kong en Mario de loodgieter hebben plaats gemaakt voor complexe games als Dungeon Siege, Legends of Nations, World of Warcraft en Age of Empires deel III! De computergame zag, kwam en overwon. In een razend tempo. Maar wat kan een computergame betekenen voor het onderwijs?

SLBBERICHTEN ě•Ť 7

SLB_Berichten_1_2006.pdf 7

16-01-2009 16:17:08


Margreet van den Berg is zelfstandig adviseur en projectleider op het gebied van onderwijs en ICT. Ze kent het onderwijs uit en te na. Ze heeft in alle denkbare vormen van onderwijs gewerkt, van lager onderwijs tot aan de universiteit. Ze begon haar loopbaan als bibliothecaris, en vanuit haar fascinatie voor informatie verdiepte ze zich in alle wegen en mogelijkheden van informatie. ‘Games zijn ook informatie,’ stelt Van den Berg. ‘Informatie zit overal in, los van de drager. Positieve informatie, onbevooroordeeld, maar ook negatieve: gekleurde, tendentieuze informatie zonder dat de zender dat vooraf duidelijk maakt. De vraag is: zijn we ons bewust van het feit dat we continu informatie op ons af gestuurd krijgen en hoe gaan we daar mee om? Wat doet informatie met je, in welke media en hoe kun je zelf informatie geven? Onderwijs en informatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’ Spelen om te leren, het bestaat op zich al heel lang in het onderwijs. Van den Berg: ‘Computerspellen zijn daar de nieuwste variant op. Een jaar of tien, vijftien geleden kwamen in Nederland de eerste computerspellen met een educatief karakter op de markt. Op schijfjes. Er zat weliswaar een spelelement in, maar de nadruk lag meestal op het educatieve element. Maar wat je nu ziet is van een andere orde: “Massively Multiplayer online rolplaying games” zijn heel sterk in opkomst. Grote en complexe spellen, zoals World of Warcraft. Maar ik pleit ervoor om met de komst van het nieuwe niet het oude overboord te zetten. Een aantal van die games is nu nog steeds bruikbaar.’ SPELEN EN HET ONDERWIJS ‘Het onderwijs is niet zo conservatief als wel eens wordt gedacht,’ stelt Van den Berg. ‘De veronderstelde weerstand van het onderwijs tegen computergames kan voor een groot deel naar het rijk der fabelen worden verwezen. Maar de omstandigheden in het onderwijs zijn vaak heel moeilijk. Het is lastig om in een bepaald bestel creatief te kunnen zijn, regelgeving bijvoorbeeld kan remmend werken. De meeste docenten willen graag, maar ze hebben meer speelruimte nodig om dingen te kunnen doen. Vanmorgen kreeg ik op mijn weblog als commentaar op een website, dat die te weinig structuur had. “Mooi”, denk ik dan. “Dat is leuk, spannend, daar doe ik wat mee!”. Als

iemand roept “hier kan ik niets mee in het onderwijs” ga ik kijken of het wel kan, ik werk graag buiten de gebaande paden.’ Maar wat de toepassing van games in het onderwijs vaak ingewikkeld maakt, onderkent Van den Berg, is dat de leerdoelstelling van een game heel impliciet kan zijn. En dat is lastig voor een docent. In het onderwijs gaat het altijd om expliciete kennis. Van den Berg: ‘Neem een spel als Crazy Machine, waarbij je, kort samengevat, moet proberen om een balletje van a naar b te krijgen. In dit spel zit veel kennis over magnetisme en mechanica verborgen. Maar het is niet zo dat als je Crazy Machine speelt, je dan meteen feitelijk álles afweet van magnetisme of mechanica. Maar de kennis zit er wel degelijk in. Echter, de leraar moet de kennis expliciet maken. En daar is onze manier van lesgeven niet op afgestemd. Ons onderwijssysteem is gebaseerd op feitenkennis. Ook al roepen we allemaal dat competenties zoals samenwerken, plannen en organiseren, communicatieve vaardigheden belangrijk zijn en onderschrijft iedere docent dat: competenties worden niet op een examen getoetst. En een leraar wil toch dat zijn leerlingen slagen, want dan kunnen ze verder komen. Daarin schuilt waarschijnlijk ook een deel van de weerstand tegen computergames.’ Met name samenwerken is een competentie die met computergames kan worden ontwikkeld. ‘Om online games zitten hele gemeenschappen heen, daarbinnen moeten kinderen zich manifesteren. Ze maken deel uit van een community, een alliantie, een clan. Daarbinnen moet je samenwerken. En dan komt er ruzie in jouw clan, hoe ga je daarmee om? Ik kijk naar mijn zoon van zestien, hij kreeg ruzie met de leider. Hij sprong er bovenop. En werd meteen uit de alliantie gegooid. Daar heeft hij van geleerd: hij is congsi’s (een vorm van samenwerking) gaan vormen, en kroop heel behoedzaam naar boven in de hiërarchie. Dat leert hij nu op z’n zestiende, anders kom je daar pas aan toe in je eerste baan.’ STEEDS INDIVIDUELER ‘Niet alle kinderen vinden gamen leuk, dat is een misverstand,’ zegt Van den Berg. ‘Er moeten dus ook andere vormen van leren in het onderwijs worden aangeboden. Er is sowieso al een groot verschil tussen wat meisjes en jongens leuk vinden.

8 앫SLBBERICHTEN

SLB_Berichten_1_2006.pdf 8

16-01-2009 16:17:09


START GAME

Scènes uit World of Warcraft

‘IK DENK DAT GAMES HEEL ERG AANSLUITEN BIJ WAT LEERLINGEN WILLEN. ZE WILLEN HUN EIGEN KEUZES MAKEN EN ZELF DINGEN ONTDEKKEN.’

Jongens houden, heel generaliserend gesproken, van grote, complexe, competitieve games. Meisjes houden van minigames en simulatiegames, spellen die je even in kwartiertje kunt doen. En ze vinden samenwerken veel leuker. Jongens vinden het geweldig om urenlang te praten over een game, meisjes gaan naar buiten of verder met msn’en. Maar goed, een dergelijk verschil in voorkeur heb je met boeken ook. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Het onderwijs is nu zo ingericht dat alle leerlingen van zestien jaar allemaal dezelfde leerstof krijgen. Het zal in de toekomst meer individueler gericht gaan worden en computergames passen daarin.’ Ook de commercie heeft de computergames ontdekt. Reclame, verborgen boodschappen en infotainment rukken op. Van den Berg: ‘De commercie neemt toe in sommige nieuwe computergames. Ook zijn er games waarin de spot wordt gedreven met personen of waarin bijvoorbeeld oorlogen worden geïdealiseerd. Het lijkt mij het beste dat je kinderen daarmee leert omgaan en ze leert de – al dan niet verborgen – boodschappen in games te herkennen. Verbieden geeft zo’n spel alleen maar aantrekkingskracht.’ HEEL MOEILIJK, MAAR NET BEHAPBAAR ‘Ik denk dat games heel erg aansluiten bij wat leerlingen willen. Ze willen graag hun eigen keuzes maken, zelf dingen ontdekken en contact leggen met mensen die zijzelf autoriteit toekennen. Daar spelen games op in. De leiders van de allianties in online games hebben hun sporen zelf verdiend. Een goed spel heeft altijd keuzemogelijkheden, er is nooit maar één manier waarop je een spel kunt winnen, er zijn verschillende strategieën. De speler moet een eigen keuze maken. Zeker de grote spellen zijn een grote ontdekkingsreis, dat past helemaal bij de leerlingen van nu. Het liefst moet een spel heel moeilijk zijn, dat het nog maar net behapbaar is. Een spel dat ze makkelijk winnen, boeit hen

niet. En ze willen ook op niveau aangesproken worden, op je knieën gaan zitten is helemaal uit den boze. Het is niet makkelijk om als docent te durven zeggen dat je er niks van af weet. Maar door je te laten helpen door de leerlingen kun je heel goed contact krijgen met ze. Mijn zoon kan zich oeverloos verliezen in een computergame. Maar omdat ik me door hem laat helpen, maak ik deel uit van zijn wereld, hij leidt me er doorheen. Zo’n benadering is in het onderwijs minder vanzelfsprekend. Maar ik denk dat je veel meer respect krijgt door oprecht te zijn. Dan kun je juist reflectiemomenten aanbieden en een spiegel voor ze zijn. Niemand heeft de wijsheid in pacht, reken maar dat leerlingen dat weten.’ ‘Wat erg in de belangstelling komt te staan, is dat kinderen zélf games kunnen gaan ontwerpen, dat is minstens net zo interessant als een spel spelen. Je moet boven de leerstof kunnen staan, en je moet vakoverschrijdend werken, samenwerken, organiseren. De muziek, geluid, tekst en vormgeving op elkaar afstemmen. Alles komt daarin samen. Zelf content maken is enorm leerzaam. Maar een game is niet het enige middel. Ik vind het ontzettend leuk, maar het is één van de middelen. En dat is een krijtje ook, gooi het krijtje niet weg.’ 앫앫앫

VOOR MEER INFORMATIE: MARGREET VAN DEN BERG E-MAIL: MARGREET@ICTENONDERWIJS.NL WEBSITE: WWW.ICTENONDERWIJS.NL WEBLOG: HTTP://ICT-EN-ONDERWIJS.BLOGSPOT.COM COMMUNITY GAMES2LEARN: WWW.GAMES2LEARN.NL WEDSTRIJD MAKE-A-GAME: WWW.MAKE-A-GAME.NL SLBBERICHTEN 앫 9

SLB_Berichten_1_2006.pdf 9

16-01-2009 16:17:09


GROOTSTE INTRODUCTIE ALLER TIJDEN Binnenkort komt Microsoft met een nieuwe versie van Office, Office 2007. Gelijktijdig wordt Windows Vista gepresenteerd, het nieuwe operating systeem. Aan de vooravond van wat wellicht de grootste introductie aller tijden wordt, een gesprek met Rob Elsinga, Business Group Lead Information Worker (Business Marketing Organization) bij Microsoft.

VISTA EN OFFICE 200 Rob Elsinga is samen met zijn team met name verantwoordelijk voor de producten én de marketing van producten die te maken hebben met persoonlijke en teamproductiviteit. ‘Daaronder vallen producten zoals Office,’ vertelt hij. Hij is dus zeer nauw betrokken bij de introductie van de nieuwe versie van Office, Office 2007 en het nieuwe operating systeem Windows Vista, de opvolger van Windows XP. Onder de noemer persoonlijke en teamproductiviteit valt bij Microsoft het werk van medewerkers van een onderneming of instituut, maar ook dat van consumenten en natuurlijk: studenten. Elsinga: ‘Het onderwijs vormt voor ons een belangrijke doelgroep. Wij zijn voortdurend bezig met het vraagstuk hoe we met onze diensten en producten studenten en docenten beter kunnen laten samenwerken. Hoe kunnen wij als Microsoft ervoor zorgdragen dat zij op een makkelijke wijze informatie kunnen delen en informatie kunnen zoeken. Wij willen informatie toegankelijk maken, kortom.’ EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN Rob Elsinga kenschetst Microsoft als een vooruitstrevend bedrijf. ‘Daarom is het zo leuk om hier te werken,’ zegt hij. ‘Het bedrijf is heel innovatief, we lopen voorop in ontwikkelingen die heel veel impact hebben op het leven van mensen. Er werken wereldwijd zo’n 450 miljoen mensen met Microsoft Office. En als je dan ook nog bedenkt dat sommige mensen bijna acht uur per dag met onze software werken, dan is dat veelzeggend.’ Een dergelijke voorname positie brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, stelt Elsinga. ‘We zijn in de positie om ook werkelijk dingen te veranderen in de wereld. Als medewerker van Microsoft krijg je alle ruimte en middelen om dat te doen, maar het geeft ook veel verantwoordelijkheid. Zo willen

SLB_Berichten_1_2006.pdf 10

16-01-2009 16:17:10


WINDOWS VISTA EN MICROSOFT OFFICE 2007

we graag dat iedereen binnen onze samenleving kan participeren in de veranderende wereld. Een belangrijke trend die Microsoft heeft gesignaleerd en waar ze met haar nieuwe producten sterk op inspeelt, is dat werk en privé steeds sterker in elkaar overlopen. ‘Steeds meer mensen geven de voorkeur aan thuiswerken,’ zegt Elsinga. ‘Dan is het de vraag aan het bedrijfsleven, de overheid en aan ons: hoe ga je ermee om, wat betekent het voor de cultuur, hoe ga je het managen en daadwerkelijk mogelijk maken?’ Windows Vista en Office 2007 kunnen een belangrijke rol spelen om mensen succesvol te laten zijn in hun werk of op school. ‘Met onze technologie zijn we in staat om mensen te helpen; om ze te empoweren om goed met elkaar te kunnen communiceren.’

messenger noemen. Bijvoorbeeld het direct en veilig chatten met leerlingen of docenten vanuit het programma of de omgeving waar je op dat moment inzit. CONTROLE DOOR OUDERS ‘De herkenning van Nederlands handschrift in combinatie met Nederlands gesproken vertaling is uniek. Je kunt de e-mails die je hebt ontvangen, via de mobiele telefoon afluisteren. Als ik in de auto zit en ik wil mail horen, kan het in foutloos Nederlands worden voorgelezen. Zelfs een zin als “de kat krabt de krullen van de trap”!’ Elsinga zelf is het meest enthousiast over de mogelijkheden tot parental control. ‘De security is uitstekend en dat is zeker voor ouders heel belangrijk. Ouders krijgen nu de mogelijkheid

007 REVOLUTIONAIRE VOORUITGANG DE VERSCHILLEN ZIJN REVOLUTIONAIR Elsinga benadrukt dat Microsoft er niet naar streeft om de hele maatschappij digitaal te maken. Maar: ‘kantoor en school krijgen misschien wat meer een andere bestemming. Aanwezigheid op met name het kantoor is dan vooral bedoeld om werkelijk diepgaande contacten met collega’s te leggen. De kantooromgeving is dan meer gericht op de sociale aspecten. En ook dat is erg belangrijk, er is een vorm van basisvertrouwen nodig tussen collega’s of docenten en studenten om met elkaar digitaal te kunnen werken.’ Waarom zou elke gebruiker van Microsoft moeten overstappen op Windows Vista en Office 2007? ‘De verschillen zijn revolutionair,’ zegt Elsinga onomwonden. ‘Ik ben enthousiast over met name de zoekmogelijkheden. Was je voorheen bezig om e-mail,

om te bepalen op welke tijdstippen en hoelang hun kinderen met de computer bezig mogen zijn. Ook is het mogelijk om vast te leggen welke categorie games of specifieke games wel of niet gespeeld kunnen worden. Programma’s kunnen geblokkeerd worden en er kan een activiteitenrapport worden opgevraagd van wat het kind heeft gedaan op de computer. Wij maken het zo voor ouders mogelijk om verantwoordelijk te kúnnen zijn. Dat alleen al zou voor mij een reden zijn om over te stappen.’ 앫앫앫

‘WIJ ZIJN VOORTDUREND BEZIG MET HET VRAAGSTUK HOE WE STUDENTEN EN DOCENTEN BETER KUNNEN LATEN SAMENWERKEN.’ documenten en foto’s in verschillende hokjes te plaatsen en te benoemen, binnen Windows Vista en Office 2007 word je dat uit handen genomen. Je kunt nu heel gemakkelijk terug bij documenten die je ooit gemaakt hebt: je zoekt gewoon op inhoud. Dat is echt revolutionair. Over de integratie van de PC met de mobiele telefoon was ik zelf verbaasd toen ik mijn mobiele telefoon installeerde, de integratie tussen PC en telefoon is fantastisch.’ ‘Wat de Office-kant betreft ben ik enorm te spreken over de eenvoudigere gebruikers interface en visualisatiemogelijkheden. Het is een megaverschil met de huidige mogelijkheden. Je hoeft geen DTP specialist meer te zijn om snel documenten of presentaties te maken die er super professioneel uitzien. En verder moet ik ook beslist de mogelijkheid ten aanzien van instant

VOOR MEER INFORMATIE: ROB ELSINGA E-MAIL: ROBELSINGA@MICROSOFT.COM WEBSITE: WWW.MICROSOFT.COM SLBBERICHTEN 앫 11

SLB_Berichten_1_2006.pdf 11

16-01-2009 16:17:10


Als uw Windows-bescherming verouderd is, moet u niet vreemd opkijken als uw instelling binnenkort ook tot het verleden behoort. Virussen, systeemcrashes, rampen… de bedreigingen voor uw Windows® omgeving zijn legio én veranderlijk. Dat is de reden dat onze Windows-bescherming niet dezelfde is als twee jaar geleden – of zelfs maar twee weken geleden. Symantec is een van de marktleiders op het gebied van Windows-beveiliging, backups en systeemherstel. Onze missie is het volledig beschermen van uw systemen, data en applicaties – en daarmee van uw instelling. Vind de juiste bescherming op www.symantec.com/nl_windows.

Copyright ©2006 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. Symantec en het Symantec logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Symantec Corporation of haar dochterbedrijven in de VS en andere landen.

SLB_Berichten_1_2006.pdf 12

16-01-2009 16:17:10


앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫

LICENTIE

MINDMAPPING: VISUALISEER INFORMATIE

NIEUWS

GRAFISCH Tekenen, ontwerpen en bewerken van afbeeldingen, animaties en video. SLBdiensten heeft met verschillende leveranciers van grafische software licentieovereenkomsten afgesloten, onder meer Adobe en Corel. Ook hebben wij grafische software van Quark.

Mindmapping is een techniek die kan helpen om gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt om nieuwe verbanden te zien en op andere ideeën te komen. Door vanuit een onderwerp te associëren en deze associaties daadwerkelijk op te schrijven of te tekenen, ontstaat een zogenaamde mindmap. Mindmapping is ook goed geschikt om met collega’s van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp. Door met elkaar te werken aan een mindmap ontstaat een proces van kennisdelen en kennis creëren. SLBdiensten heeft licentieovereenkomsten met Mindjet en Visiria. Beide leveranciers bieden software waarmee kennis visueel kan worden weergegeven.

MINDJET: MINDMANAGER PRO Het programma MindManager Pro kent een gebruikersvriendelijke interface die het mogelijk maakt om eenvoudig ideeën en informatie te visualiseren, te structureren, te organiseren en te presenteren. Doordat vele aspecten van een onderwerp in één oogopslag kunnen worden bekeken op het scherm, wordt het mogelijk om relaties tussen diverse aspecten snel op te pikken. Het gebruik van visuele middelen zoals kleur, ruimtelijke oriëntatie en symbolen zorgt ervoor dat informatie beter wordt onthouden.

VISIRIA: INSPIRATION Het pakket Inspiration is een ideaal hulpmiddel bij het visueel weergeven van kennis in de vorm van begrippen en relaties daartussen. Begrippen (concepten) kunnen onderling worden verbonden door pijlen die de relaties weergeven. Ingewikkelde structuren kunnen zo op een heldere en overzichtelijke (visuele) manier worden weergegeven. Binnen het onderwijs kan het pakket zeer behulpzaam zijn bij het opzetten van een onderzoek, het vastleggen van samenhangen en wisselwerkingen, het uitwerken daarvan in een verslag en de presentatie van de resultaten. In situaties waarbij van de leerling een zelfstandige aanpak van problemen wordt verwacht, is dit een prima hulpmiddel. Maar ook de docent kan het programma goed gebruiken om complexe verbanden inzichtelijk te maken of om overzichten en planningen te maken.

ADOBE De Adobe Illustrator software geeft u nieuwe creatieve vrijheid om uw ideeën snel en krachtig te verwezenlijken. Bespaar tijd met intelligente paletten en geoptimaliseerde werkruimten. Bovendien kunt u door de nauwe integratie met andere software bijzondere afbeeldingen maken voor afdrukken, video, het web en mobiele apparatuur. Adobe Photoshop software is de professionele standaard voor beeldbewerking. Baanbrekende creatieve functies helpen u uitzonderlijke resultaten te behalen. Unieke aanpasbaarheid waarmee u Photoshop kunt aanpassen aan de manier waarop u werkt. En door de efficiëntere mogelijkheden voor bewerking, verwerking en bestandsbeheer vertraagt niets uw tempo meer. COREL Paint Shop Pro Photo zit boordevol unieke fotogereedschappen. Download foto’s en videoclips moeiteloos van de camera naar de computer. Vind uw foto’s met gemak door binnen een paar seconden door honderden miniatuurweergaven te gaan met een krachtige browser. Gebruik kalenderweergave om uw foto’s te bekijken in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. Na het downloaden van de foto’s kunt u ze in een schermvullende diapresentatie bekijken, waarbij u waarderingen kunt geven maar ook bijschriften en tags kunt toevoegen. E-mail foto’s of diapresentaties naar vrienden en familie. Corel Paint Shop Pro Photo heeft een ingebouwd Studiecentrum dat beginnende gebruikers op weg helpt. Het programma biedt de gemakkelijkste manier om in een handomdraai professioneel ogende foto’s te krijgen. Gebruikers hebben nu één enkele toepassing ter beschikking voor hun gehele werkstroom – van begin tot eind. KEYTUTORIALS Voor Paint Shop Pro en Photoshop zijn zogenoemde KeyTutorials verkrijgbaar bij slim.nl. Praktijkgerichte lessen waarmee u, stap voor stap en aan de hand van duidelijke voorbeelden, leert werken met de vele gereedschappen van Paint Shop Pro of Photoshop. Dankzij het unieke bovenvenster hoeft u niet langer met het lesboek op schoot en kunt u uw aandacht op het scherm én bij de les houden. De heldere stap voor stap benadering van KeyTutorials is de methode om een programma snel en gemakkelijk onder de knie te krijgen. QUARKXPRESS Welk soort document er ook nodig is, QuarkXPress maakt er een professionele pagina van. Met dit programma kunt u thuis brochures, tijdschriften, boeken, advertenties, catalogi en nieuwsbrieven op een hele eenvoudige manier maken. Het gereedschap-palet, de rolmenu’s en documentvensterposities kunt u geheel naar eigen wens instellen. Uiteraard ontbreken de handige opmaaktools, zoals spellings- en grammaticacontrole, afbreken en uitvullen en automatische tekstomloop (bijvoorbeeld rondom een illustratie) niet in dit pakket. Het is verkrijgbaar via slim.nl en hiervoor is geen licentieovereenkomst nodig bij SLBdiensten.

SLBBERICHTEN 앫 13

Kijk op slim.nl voor de nieuwste antivirus software 쎲 KeyTutorials verkrijgbaar bij slim.nl 쎲 Altijd korting bij slim.nl SLB_Berichten_1_2006.pdf 13

16-01-2009 16:17:11


wij zien

scholen toekomsten bouwen. Scholen helpen de toekomst vorm te geven. Hier groeit kennis, hier komen talenten tot ontplooiing. Omdat het onze missie is, mensen met technologie te helpen het beste uit zichzelf en uit anderen te halen, gaat onze speciale aandacht daarom uit naar scholen. Met ons Partners in Learning programma ondersteunen we leraren en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs om leren makkelijker en kennis toegankelijker te maken. Want voor de toekomst telt elk talent. Wilt u daar meer over lezen, kijk dan op microsoft.nl/potential

SLB_Berichten_1_2006.pdf 14 16601-031_KIDINV_210X297.indd 1

16-01-2009 16:17:11 07-11-2006 09:33:11


앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫 앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫

LICENTIE

NIEUWE CONTRACTEN

NIEUWS

VERMINDER DE KANS OP EEN MUISARM MET EXMOUSE!

SLBdiensten breidt regelmatig haar portfolio uit met nieuwe contracten. Een overzicht.

NUANCE: BEELD-, SPRAAK- EN TAALTOEPASSINGSSOFTWARE Dragon Naturally Speaking Standard is spraakherkenningsoftware. Met Dragon Naturally Speaking Standard verschijnt alles wat u zegt direct in een document of e-mailbericht. U kunt zelfs met uw stem op internet surfen. Het programma is ongelofelijk nauwkeurig – tot 99% – en eenvoudig in het gebruik. U hoeft geen scripts meer voor te lezen of een stemtraining uit te voeren. U kunt direct aan de slag en beginnen met dicteren. Typen is overbodig. Met Omnipage is het mogelijk om papieren documenten (via een scanner) of PDF-bestanden om te zetten in andere digitale bestanden zoals Word (.doc), Excel (.xls) of PDF, in totaal zijn er 30 verschillende bestandsformaten mogelijk. Volgens de leverancier biedt dit product de meest nauwkeurige conversie van papier naar digitaal in 119 talen waaronder Nederlands. Opvallend is de mogelijkheid om niet alleen PDF-bestanden te maken, maar ze ook weer terug te zetten naar bijvoorbeeld een Word-document. Deze functie is overigens ook beschikbaar in andere producten van Nuance. Andere producten van Nuance die onder de Nuance overeenkomst vallen, zijn Paperport Professional en PDF Converter Professional.

Werken met sneltoetsen is een gezond alternatief voor het klikken en slepen met de muis. eXmouse leert mensen minder met de muis en meer met sneltoetsen werken, zo voorkomt u een muisarm, haalt u meer uit uw software, werkt u plezieriger en bespaart u computertijd: een half uur per dag. EXMOUSE SOFTWARE eXmouse legt vast hoe u werkt. Van elke minuut dat u bezig bent op de pc wordt vastgelegd hoeveel muiskliks, toetsaanslagen, scrolls en sneltoetsen u gemaakt heeft. eXmouse berekent de verhouding tussen muisklik en sneltoets. Naarmate u minder met de muis werkt, verbetert u uw eXmouse score. Iedere dag toont eXmouse u hoe u de vorige dag hebt gewerkt. U ziet in één oogopslag of u vooruit gegaan bent. De eXmouse indicator kleurt groen wanneer u veel sneltoetsen gebruikt. Wanneer eXmouse u, voor een veel gebruikte opdracht, regelmatig de muis ziet gebruiken, verschijnt een venster met de alternatieve sneltoets. U kunt gewoon doorwerken, het venster verdwijnt automatisch weer. Zo leert u spelenderwijs, elke dag een paar nieuwe sneltoetsen. eXmouse is ook bij slim.nl aan te schaffen voor thuisgebruik.

PLATESPIN Met PlateSpin wordt het mogelijk een volledig geautomatiseerde migratie uit te laten voeren tussen fysieke en virtuele omgevingen en vice versa. De oplossing voor grote server consolidatie projecten. Daarnaast is PlateSpin zeer geschikt voor het snel en eenvoudig opzetten van test-, ontwikkeling-, productie- en Disaster Recovery omgevingen. Met een simpele drag-and-drop functionaliteit kan een fysieke of virtuele server snel en eenvoudig worden gemigreerd naar een nieuwe operationele virtuele machine.

MICROSOFT

NOTEBOOKREGELING SLBdiensten heeft met Microsoft een extra regeling getroffen voor het gebruik van notebooks door studenten. Deze regeling maakt het gebruik van notebooks die eigendom zijn van studenten gemakkelijker. De Microsoft School- en Campusovereenkomsten die op 1 januari van dit jaar zijn ingegaan bevatten een strenge regeling voor het gebruik van notebooks door studenten. U kunt als instelling projecten starten waarbij het gebruik van Microsoftprogramma’s op notebooks gewenst is. Dit moeten wel projecten zijn van enige omvang. Verder geldt hierbij dat u de notebooks als actief leermiddel in het onderwijs inzet en dat u eigenaar blijft van de notebooks tijdens de opleiding. Wilt u echter notebookprojecten starten waarbij u als instelling geen eigenaar bent van de notebooks? Dan kunt u gebruikmaken van de nieuwe regeling. Voor deze regeling geldt dat het eigendom van de notebooks bij de studenten ligt.

VOLWAARDIG ONLINE ONDERZOEK IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN Met Parantion Web Survey kunt u in 3 eenvoudige stappen een volwaardig online onderzoek doen: Stap 1: Maak een vragenlijst (eenvoudig knippen en plakken en maak de vragenlijst in uw huisstijl). Stap 2: Verzenden en ontvangen van de gegevens. Stap 3: Tonen van grafieken en uitprinten van standaard rapportages. Bijvoorbeeld: een docent wil zijn studenten de mogelijkheid bieden om kennis te toetsen. In de ene situatie zet hij een link in de elektronische leeromgeving voor een open onderzoek. De andere keer mailt hij op verzoek een vragenlijst naar een specifieke student. Daarnaast gebruikt hij de mogelijkheid om een open vragenlijst te laten starten vanaf de intranetsite van de school. De student krijgt in alle gevallen direct feedback en het resultaat te zien; van hem/haarzelf en in relatie met zijn medestudenten.

VOOR MEER INFORMATIE: KIJK VOOR UITGEBREIDE PRODUCT- EN PRIJSINFORMATIE OVER DEZE LICENTIES OP SLBDIENSTEN.NL

SLBBERICHTEN 앫 15

Nu 3 games samen voor maar E 33,- bij slim.nl 쎲 Altijd korting bij slim.nl 쎲 Verminder de kans op een muisarm met eXmouse 07-11-2006 09:33:11

SLB_Berichten_1_2006.pdf 15

16-01-2009 16:17:12


앫앫앫 KLANT AAN HET WOORD 앫앫앫 앫앫앫

ROC Midden Nederland is voorloper

EIGENTIJDS & VERNIEUWEND De cursisten van ROC Midden Nederland volgen beroepsopleidingen (mbo). Op het gebied van volwasseneneducatie biedt ROC Midden Nederland onder andere vmbo, havo en vwo-opleidingen, lees- en schrijfcursussen, Nederlands voor anderstaligen en trainingen in sociale vaardigheden. Dick Aarsen: ‘ROC Midden Nederland wil een open onderwijsinstelling zijn, met respect voor alle levensbeschouwingen en culturen in onze maatschappij. De samenleving verandert en het ROC Midden Nederland verandert mee. Ons onderwijs is eigentijds en vernieuwend. We passen de leerstof en de lesmethodes regelmatig aan.’ ROC Midden Nederland bevindt zich in de woelige fase van een reorganisatie en met functies en titels wordt uiterst omzichtig omgesprongen. Henk van Rijssen: ‘We zitten vooralsnog in een situatie dat we alles tijdelijk doen. Er zijn meerdere mensen voor het huidige aantal functies, er zullen nieuwe functies bij gaan komen. De reorganisatie behelst, kort door de bocht, werken met gemeenschappelijke dienstencentra, een veranderingsproces dat bij een grootschalige instelling als ROC Midden Nederland enige tijd en aanpassing vergt. Maar, zoals zo vaak in het onderwijs geldt ook hier: tijdens de verbouwing gaat de verkoop door.’ EEN BRUG BOUWEN Geen functies dus, maar wél taken. Dick Aarsen: ‘Ik ben verantwoordelijk voor de inrichting van het frontoffice van de ICT. In die zin ben ik verantwoordelijk voor de mensen die op dienstenniveau afspraken maken met de mensen in de units. Tegelijkertijd valt ook de helpdesk van de frontoffice onder mijn hoede. Tevens ben ik verantwoordelijk voor klantencontacten. Ik ben deelgenoot in ROC-i-partners, ik zit in de werkgroep Licenties.’ Vanuit die verantwoordelijkheden onderhoudt hij contact met SLBdiensten. In het overlegorgaan ROC-i-partners heeft ook SLBdiensten zitting. ‘Wat wij feitelijk doen is gezamenlijk de behoeften van ROC’s in kaart brengen, en vervolgens proberen we daar de juiste licenties bij te vinden.’ Henk van Rijssen: ‘Ik zit aan backoffice kant. Ik beheer de softwarelicenties en enkele onderwijsapplicaties, zoals

앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫앫

ICT STAAT IN HET HART VAN HET ONDERWIJS. SLBDIENSTEN IS INTERMEDIAIR TUSSEN DE SOFTWAREBRANCHE EN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS. EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ DE KLANT.

Blackboard. Je kunt zeggen dat ik een brug probeer te vormen tussen het onderwijs en de applicaties. Ik zorg ervoor dat de inrichting aansluit bij de mensen in het veld.’ UNIEK IN EUROPA SLBdiensten wordt in ROC-i-partners vertegenwoordigd door Joost Wasch en Charles Stork. Aarsen: ‘SLBdiensten onderhandelt voor ons met softwareleveranciers, zodat wij dat niet als alle ROC-vestigingen apart hoeven te doen. Het is voor ons ondoenlijk om zelf het juiste product en het juiste licentiemodel in te kopen bij de juiste leverancier. En dan ook nog voor de laagste prijs. Gezien onze schaalgrootte zouden we nog een eind kunnen komen, maar dan moeten we ook onze organisatie erop inrichten. Dat zou ons veel tijd kosten en dus veel geld. Voor ons heeft SLBdiensten een duidelijke toegevoegde waarde. Het waarmaken van de ”laagste prijsgarantie” gaat erg goed. Wij zijn het enige land in Europa dat het contact tussen de softwarebranche en het onderwijs op deze manier voor elkaar krijgt. Ook de prijzen van de Microsoft-licenties kunnen we nog

‘WELLICHT ZIJN LEERLINGEN AL VEEL VERDER DAN WIJ DENKEN, EN KAN ER EEN GROOT GAT ONTSTAAN TUSSEN HOE EN WAT ZE LEREN EN WAT ZE AANGEBODEN KRIJGEN.’

steeds laag houden. Uiteindelijk zullen we ook in Nederland langzaam gelijk trekken met de rest van Europa, onder druk van de Europese Unie, maar zover is het nog niet.’ Van Rijssen heeft te maken met slim.nl en dan met name voor de Blackboard-applicatie. Blackboard is een elektronische leeromgeving, waarin cursisten bijvoorbeeld hun roosters kunnen vinden. ‘Het is een generieke applicatie, waarop slim.nl een pagina heeft. Deze pagina wordt door slim.nl zelf onderhouden en bevat nieuws en aanbiedingen van slim.nl. ‘Het ROC is een voorloper in het gebruik van Blackboard, er wordt steeds meer gebruik van gemaakt,’ zegt Van Rijssen. ‘Het bijzondere van Blackboard is dat je deze applicatie een eigen gezicht kunt geven. Het is belangrijk voor ons dat als we een centrale

16 앫SLBBERICHTEN

SLB_Berichten_1_2006.pdf 16

16-01-2009 16:17:12


‘Het is voor ons ondoenlijk om zelf het juiste product bij de juiste leverancier en het juiste licentiemodel in te kopen,’ stellen Dick Aarsen en Henk van Rijssen van ROC Midden Nederland. ROC Midden Nederland is de grootste onderwijsinstelling in Midden Nederland. De school telt 27.000 studenten en 2.200 medewerkers op 52 locaties. De schaalgrootte, de diverse vormen van onderwijs, het aantal vestigingen én de vele doelgroepen hebben hun betekenis voor de samenwerking tussen ROC Midden Nederland en SLBdiensten.

Henk van Rijssen (links) en Dick Aarsen

ROC MIDDEN NEDERLAND IS ONTSTAAN UIT DE FUSIE TUSSEN ROC UTRECHT EN ROC DE AMERLANDEN. OM DE FUSIE TE LATEN SLAGEN IS ER EXTRA GEÏNVESTEERD IN ICT-MIDDELEN, HUISVESTING EN ONDERWIJSONTWIKKELING. ROC MIDDEN NEDERLAND VERZORGT BEROEPSOPLEIDINGEN (MBO) IN DE VOLGENDE RICHTINGEN: INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE, ECONOMIE & DIENSTVERLENING, TECHNIEK & INNOVATIE, KUNST, CULTUUR & MEDIA, ZORG & WELZIJN, TOERISME, RECREATIE & HORECA, SPORT & BEWEGEN.

applicatie aanbieden, daarbinnen ruimte is voor een eigen signatuur. Leerlingen ervaren hun vestiging van het ROC Midden Nederland als hún school, en niet het grote geheel dat ROC Midden Nederland vormt. Er is behoefte om te profileren en deze applicatie biedt daartoe de mogelijkheden. Het maakt voor de standaardisatie verder niet uit.’ Soms is er weleens naamsverwarring over SLBdiensten versus slim.nl (de licentieovereenkomsten versus de aanschaf van materialen). Beide heren ervaren dat niet als een nadeel, maar zien het eerder als een gevolg van nauwe samenwerking. DIVERSITEIT HEEFT GEVOLGEN Bij ROC Midden Nederland volgen 27.000 cursisten (een vorm van) onderwijs. ‘Ik vond vroeger een school met 1.500 leerlingen een leerfabriek,’ zegt Aarsen, die net als Van Rijssen uit het onderwijs komt. ‘Maar voor ROC is een vestiging met 1.500 leerlingen een kleine locatie. Onze scholen zijn verspreid over de hele provincie Utrecht. Er zijn overigens ook kleinere locaties, soms breng je onderwijs naar de leerling toe.’ Het wijdvertakte netwerk van vestigingen, de onderlinge verschillen in grootte, het onderscheid in vormen van onderwijs en de diversiteit van de doelgroepen, dat alles is uiteraard van betekenis voor de aanpak en invulling van automatisering en informatisering binnen ROC Midden Nederland. Aarsen: ‘Het betekent in de eerste plaats standaardisatie en daar nauwgezet afspraken over maken. Bijvoorbeeld zorgen dat

je overal op dezelfde manier werkt en dat je weet wat waar staat. Alleen dan kun je het schaalvoordeel optimaal gebruiken.’ Belangrijk is ook in de contacten met SLBdiensten dat duidelijk is wie de contactpersonen zijn. Aarsen: ‘Toeleveranciers moeten in principe maar met één persoon hoeven te praten. Ze mogen onze schaalgrootte merken aan het aantal bestellingen, niet aan het grote aantal contactpersonen.’ BLIK OP DE TOEKOMST Hoe kijkt ROC Midden Nederland tegen de toekomst aan, en de samenwerking met SLBdiensten? ‘We moeten heel duidelijk de behoefte van leerlingen en van de ROC’s kunnen blijven aangeven,’ stelt Aarsen. ‘Daarvoor zullen we in elk geval marktonderzoeken moeten blijven doen. Hoe kom ik erachter wat mijn 26.000 klanten willen? Leerlingen zouden weleens heel andere vragen kunnen hebben dan wij veronderstellen. Ik denk dat er een andere marketingstrategie moet komen, om voeling te kunnen blijven houden met de leerlingen. Wellicht zijn zij al veel verder dan wij denken, en kan er een groot gat ontstaan tussen hoe en wat ze leren en wat ze aangeboden krijgen.’ Van Rijssen geeft een concreet voorbeeld: ‘Je ziet nu sterke aandacht voor gaming ontstaan. Maar ik zie echt niet alle docenten met computergames omgaan. Terwijl een spel wel degelijk leermomenten kan hebben. Binnen ROC Midden Nederland worden initiatieven genomen, wellicht kunnen we zelf een game laten ontwikkelen.’ 앫앫앫 SLBBERICHTEN 앫 17

SLB_Berichten_1_2006.pdf 17

16-01-2009 16:17:12


SLB_Berichten_1_2006.pdf 18

16-01-2009 16:17:12


SLBDIENSTEN EN SAMENWERKING

SLBDIENSTEN, SURFDIENSTEN, APS IT-DIENSTEN EN SLIM WORDEN VAAK IN ÉÉN ADEM GENOEMD. MAAR WIE DOET WAT – EN WAAROM? SLBdiensten is leverancier van softwarelicenties voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijf is in 1992 opgericht. SLBdiensten werkt al meer dan 10 jaar intensief samen met SURFdiensten en APS IT-diensten. De drie organisaties richten zich elk op een ander segment in het onderwijs. SURFdiensten levert software en diensten aan de hbo’s en universitaire instellingen. APS IT-diensten is er voor het primair onderwijs. De drie bedrijven hebben de krachten gebundeld op het gebied van onderhandelingen met ICT-aanbieders. Door deze bundeling van krachten wordt een schaalvoordeel behaald dat in veel gevallen tot nog gunstigere voorwaarden leidt. EN SLIM? Slim bestaat sinds 1996. Slim levert de software van een groot aantal bekende leveranciers aan het onderwijs in Nederland, zowel aan de onderwijsinstellingen als aan de eindgebruikers (studenten en medewerkers). De licentieverstrekkers SLBdiensten, SURFdiensten, en APS IT-diensten sluiten

contracten met instellingen voor het gebruiksrecht. Deze rechten zijn niet tastbaar. Slim biedt deelnemende instellingen de mogelijkheid om rechtstreeks de bij de licentie behorende media aan te schaffen. Deze materialen zijn tastbaar. Slim draagt zorg voor de duplicatie en logistieke afhandeling van de software op cd’s, dvd’s, en via downloads, licentiesleutels en manuals zoals vermeld in de licentieovereenkomsten, zowel voor onderwijsinstellingen als voor het gebruik thuis. Zij doet dit meestal onder eigen label: de Slimme rom. Hierdoor kan Slim de software voor een zeer lage prijs aanbieden. Slim onderhoudt nauw contact met de softwareleveranciers, zodat altijd sprake is van de meest actuele versies van de media. Maar ook oudere versies kunnen vaak nog door Slim worden geleverd. Ook verkoopt Slim games, tijdschriften en boeken. Bovendien is het mogelijk om een cd met informatie over een school te laten produceren of om lesmateriaal op een cd te laten zetten. De cd kan worden aangeleverd met het logo van de onderwijsinstelling.

COLUMN

STUPID BOARD Op onze school cirkelen de leraren Nederlands als gieren rond lokaal 201. Ze konden elkaars bloed altijd al drinken maar nu is de boot echt helemaal aan. Het begon met het aanstellen van een ‘ICT-coördinator’ per sectie, een half jaar geleden. En omdat niemand anders zijn vinger op stak – ze keken wel uit – werd de jongste collega de ICT-specialist van de sectie Nederlands. Beste vent, tot dat moment, die Broekmans, een tikje een lichtgewicht, geen eerstegrader en ook geen drs, maar hij deed het altijd leuk in de onderbouw en kende zijn plaats. Maar toen werd er dat ‘Smart Board’ aangeschaft. De school kon zich één zo’n dure toverplank veroorloven, en in de zomervakantie werd dat ding dus gemonteerd in lokaal 201. Het is centraal gelegen op de eerste verdieping en ook in verband met de inbraakgevoeligheid moest het daar komen. Het lokaal – al jaren het vaste lokaal van de sectievoorzitter en de bovenbouw docenten – en nu zit daar die Broekmans dus. En daar is het rooster op aangepast. De andere leraren draaien letterlijk rondjes. In een dagelijkse dans schuiven ze van het ene lokaal naar het andere. En Broekman houdt dat lokaal 201 maar bezet. Want HIJ weet hoe dat ding werkt. Hij heeft de cursus gevolgd! Zoals het een ICT-coördinator betaamt heeft hij de complete handleiding van het ding onder het kopieërkonijn doorgehaald, en via de postvakjes verspreid… Toen de sectievoorzitter het er uit haalde

hoorde men hem zeggen: ‘Nou nou, ik ben benieuwd hoe de handleiding van een Stupid Board er uit ziet…’ Hij heeft één keer les gegeven met dat duivelse ding, daarna hield-íe het voor gezien. Omdat hij een beetje corpulent is – in elk geval geen lichtgewicht – en niet zo lang, had hij wat moeite om de rechterbovenhoek van het scherm aan te tikken. Hij moest een beetje springen… voor een volle klas… en alsof de afgoden van de ICT het precies zo uitgerekend hadden: met zijn buikje raakte hij precies de START knop. En gek hoe dan altijd nét de meest compromitterende websites op je rug geprojecteerd worden…

NAAM: FUNCTIE: WAAR:

SJOERD SPOELSTRA DOCENT NATUURKUNDE EN ICT-COÖRDINATOR COENECOOP COLLEGE IN WADDINXVEEN

SLBBERICHTEN 앫 19

U kunt SLBberichten en de brochure van SLBdiensten ook bekijken en downloaden via onze website: www.slbdiensten.nl SLB_Berichten_1_2006.pdf 19

16-01-2009 16:17:13


SLB_Berichten_1_2006.pdf 20

16-01-2009 16:17:13


PROMOOT SLIM Slim promoten op school? Wij hebben onder meer posters die u op uw school kunt ophangen of flyers om uit te delen. Of een banner. Er is van alles mogelijk. Interesse? Stuur dan een e-mail naar admin@slim.nl.

SLIM.NL: ANTIVIRUS PRODUCTEN EN NIEUWE GHOST VANAF DECEMBER ZIJN DE NIEUWE THUISGEBRUIKVERSIES VAN ANTIVIRUS SOFTWARE VAN MCAFEE EN NORTON VERKRIJGBAAR: 쎲 쎲 쎲

MCAFEE INTERNET SECURITY SUITE 2007 MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2007 NORTON INTERNET SECURITY 2007

MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2007 Door de automatische updates die op de achtergrond worden uitgevoerd, bent u altijd verzekerd van bescherming tegen de uitbraak van de nieuwste internetdreigingen. VirusScan 2007 detecteert spionage- en advertentiesoftware voordat deze programma’s op uw pc worden uitgevoerd. Het zorgt voor automatische verwijdering van virussen en andere soortgelijke gevaren en voorkomt de verspreiding van virussen naar andere pc’s. Automatische updates beschermen tegen nieuwe gevaren.

NORTON INTERNET SECURITY 2007 De bedreigingen van virussen, Trojaanse paarden, wormen en andere malware worden teniet gedaan door de continu actueel gehouden beveiliging. U bent beveiligd tegen gevaarlijke spyware, evenals tegen het risico virtueel ontvoerd te worden naar websites waar spyware in uw computer binnengevoerd en opgeslagen wordt. Pop-ups en banner ads worden van uw scherm geweerd en u weet dat u veilig bent, aangezien e-mails en instant messaging (IM) attachments grondig op bedreigingen zijn gecontroleerd.

MCAFEE INTERNET SECURITY SUITE 2007 McAfee Internet Security Suite beschermt, onderschept virussen, blokkeert hackers, identificeert spam en beveiligt uw identiteitsgegevens. U kunt e-mailen, instant messaging gebruiken, foto’s delen, online bankieren en winkelen in de wetenschap dat uw pc, documenten en persoonlijke gegevens beveiligd zijn tegen internetdreigingen. Door de automatische updates bent u altijd verzekerd van de nieuwste beveiliging.

NIEUW PRODUCT: NORTON SAVE & RESTORE Norton Save & Restore beveiligt foto’s en belangrijke bestanden en biedt de mogelijkheid automatische back-ups te plannen. Het brengt alles weer in orde na een systeemcrash. Save & Restore bewaakt en optimaliseert automatisch de schijfruimte voor back-ups en codeert back-ups voor extra beveiliging. Dit alles is gebaseerd op Norton Ghost-technologie. Nieuw: Met de functie voor het kiezen van bestanden en mappen kunt u specifieke bestanden en mappen voor de back-up kiezen, in plaats van een compleet station. Nieuw: Beveiligt alle bestanden van een bepaald type (zoals foto’s of documenten) door de bestandstypen die u opgeeft op te sporen en op te slaan. Nieuw: Dankzij de integratie met Norton Protection Center-console kunt u al uw Nortonbeveiligingstoepassingen vanaf één overzichtelijke interface beheren.

SLBBERICHTEN 앫 21

SLB_Berichten_1_2006.pdf 21

16-01-2009 16:17:13


MAGAZINES [N]GAMER Nintendo gamers lezen [N]Gamer, een Nederlandstalige tijdschrift dat zich volledig richt op de roemruchte spellenmaker uit Japan en zijn spelcomputers, de GameCube, de Game Boy Advance en de Nintendo DS. Iedere twee maanden vindt u in [N]Gamer talloze reviews en previews, het laatste nieuws, besprekingen van hardware en accessoires en de handigste cheats. In de retrorubriek worden de beste Nintendo games ooit in het zonnetje gezet. Nintendo-producten staan garant voor kwaliteit en innovatie, daar is de redactie van [N]Gamer zich als geen ander van bewust. Onafhankelijkheid komt bij de bespreking ervan echter op de eerste plaats. Frequentie: 6x per jaar

FREEK JONKMAN IS ICT-COÖRDINATOR BIJ HET VECHTDAL COLLEGE, EEN CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VMBO MET LWOO (LEERWEG ONDERSTEUNEND ONDERWIJS), HAVO EN VWO. HET COLLEGE HEEFT DRIE VESTIGINGEN, IN HARDENBERG (HOOFDVESTIGING), DEDEMSVAART EN OMMEN. HET VECHTDAL COLLEGE HEEFT ONGEVEER 3200 LEERLINGEN EN 360 PERSONEELSLEDEN.

5 KEER… 1 ‘Van een nieuwe medewerker worden hier op school alle gegevens ingevoerd, en automatisch ook bij Slim. En hij krijgt een infogidsje mee over Slim en de mogelijkheden om ook zelf rechtstreeks tegen een gereduceerde prijs software te bestellen. Ook leerlingen kunnen nu zelf rechtstreeks bestellen. Onze systeembeheerder maakt e-mailadressen aan en als een leerling de school verlaat, verdwijnt het mailadres en kan hij niet meer via de school goedkope software bestellen. Heel simpel eigenlijk.’

2 ‘Wij werken bijvoorbeeld met Office XP, en dan is het efficiënt als de leerlingen zo’n zelfde pakket kunnen aanschaffen voor in hun thuissituatie, zodat het naadloos aansluit op school. Wij maken gebruik van een groot aantal softwarepakketten die we via slim.nl bestellen, het gaat daarbij vooral om Microsoft-producten. Je kunt haast niet zonder Microsoft-producten, er is echt sprake van een monopoliepositie.’

3 ‘Voor op school is Slim zeker de beste oplossing. De bestellingen zijn snel binnen. Goed, Adobe duurt soms wat langer, maar dat is omdat zij een eigen distributieweg volgen.’

4 ‘Ook medewerkers en leerlingen maken veel gebruik van de mogelijkheden van Slim. Ik heb nog wel zicht op het aantal bestellingen dat wordt geplaatst, en ik zie dat het regelmatig gebeurt.’

5 ‘We werken met Slim omdat het voor ons “kort, goed en efficiënt” is. En bepaalde software is anders niet te verkrijgen, zonder dat je vele malen meer moet betalen. Er zijn goede contracten afgesloten.’ 22 앫SLBBERICHTEN

SLB_Berichten_1_2006.pdf 22

16-01-2009 16:17:13


GAMESKLAPPER SLIM.NL BREIDT HAAR ASSORTIMENT UIT MET GAMES. OM DAT TE VIEREN GELDT ER, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, EEN PRACHTIGE INTRODUCTIEAANBIEDING: NU DRIE GAMES SAMEN VOOR SLECHTS EURO 33,-!

CHESSMASTER Schaakmeester of beginner, iedereen zal iets van zijn gading vinden tussen deze tegenstanders. Er zijn bovendien schaaklessen met gesproken commentaar, visuele hints en instructies van befaamde schaaklegendes. Leer (eindelijk) alles, over de basisstrategieën en befaamde openingsbewegingen, tot aan de geheimen van de perfecte aanval. Ook geschikt voor online spelen. Kijk voor alle details over deze game op de website, www.chessmaster.com.

MYST V: END OF AGES Het grootste point & click avontuur aller tijden krijgt een overweldigende finale met deze End of Ages. Het boek van deze vreemde werelden wordt voorgoed gesloten. Myst is meer dan een spel, het is een interactieve ervaring. Alleen deze game is ook geschikt voor gebruik op een Mac. Kijk voor alle details over deze game op de website, www.mystvgame.com.

SETTLERS: HERITAGE OF KINGS Bouw levendige en succesvolle nederzettingen om economische dominantie te bereiken. Verzamel grondstoffen als goud, ijzer en hout. Haal nieuwe inwoners binnen en onderzoek nieuwe technologieën. Herover jouw koninkrijk en wordt zo weer de koning in de nieuwe, levende Settlers wereld! Je kunt kiezen uit een van de zes helden, elk met zijn eigen unieke kenmerken voor meerdere strategische opties. Kijk voor alle details over deze game op de website, www.thesettlers.com.

BOEKEN BIJ SLIM.NL KUNT U TERECHT VOOR SOFTWARE, MAAR SLIM.NL VERKOOPT OOK BOEKEN. OVER HET ONTWERPEN VAN GAMES BIJVOORBEELD. WIE ZICH WIL VERDIEPEN IN DE KUNST VAN HET GAMES ONTWERPEN EN DUS IN DE WONDERE WERELD VAN GAMES, HEEFT RUIME KEUZE. VOOR ALLE NIVEAUS, VAN BEGINNER TOT PROFESSIONELE DESIGNER, ZIJN ER HANDBOEKEN VOL TIPS, WEETJES EN SUGGESTIES VERKRIJGBAAR. EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:

THE GAME MAKER’S APPRENTICE GAME DEVELOPMENT FOR BEGINNERS Een meer dan volledige introductie voor de beginner. Compleet met cd en website voor vragen. auteur(s): Jacob Habgood, Mark Overmars

QUAKE 4 MODS FOR DUMMIES Alles wat u nodig heeft om een eigen game te ontwerpen. Tot aan distributiemogelijkheden toe. auteur(s): Erik Guilfoyle

AI FOR GAME DEVELOPERS Hoeveel er mogelijk is in een game ontdekt u met dit boek. En dus ook hoe de diverse technieken toe te passen. auteur(s): David M. Bourg, Glenn Seeman

RETRO GAMING HACKS Heimwee naar Atari 2600? Dan is dit boek een must. Geen toekomst zonder geschiedenis, dit keer de historie van computergames en de ontwikkeling. En met instructies om zelf een oude Commodore 64 weer tot leven te brengen. auteur(s): Chris Kohler

U KUNT DEZE BOEKEN BESTELLEN IN DE SLIM BOOKSHOP OP SLIM.NL SLBBERICHTEN 앫 23

SLB_Berichten_1_2006.pdf 23

16-01-2009 16:17:14


SLB_Berichten_1_2006.pdf 24

16-01-2009 16:17:14

SLBberichten nummer 1 * november 2006  
SLBberichten nummer 1 * november 2006  

SLBberichten nummer 1, november 2006

Advertisement