Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 10 | ročník XIII | listopad 2010

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, přemýšlel jsem, jak bych okomentoval průběh předvolební kampaně a výsledky komunálních voleb ve Slaném tak, abych nemohl být podezříván z  prezentování svých politických názorů. A pak jsem získal inspiraci v době, kdy demokracie vznikala – starém Řecku. Již tenkrát věděli vše podstatné! O hodnotovém systému člověka: Hérakleitos z  Efesu (kol 500 př. n. l.): „Nemoc dává poznat hodnotu zdraví, zlo hodnotu dobra, hlad nasycení, únava klidu“. O  Slaňácích: Thúkýdidés (460–399 př. n. l.): „Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoliv zdi“. O  předvolební rétorice: Diogenés ze Sinópy (400–323 př. n. l.): „Lichotivá řeč je smyčka natřená medem“ a Menandros (342–293 př. n. l.): „Charakter člověka se odhaluje při řeči“ i  Epikúros ze Samu (341–270 př. n. l.): „U mnoha lidí je klid zdřevěněním, vzrušení vzteklostí“. O  úpornosti prosazování věcí: Démosthenés (384– 322 př. n. l.): „Bylo-li co usneseno a odhlasováno, je to pak stejně vzdálené provedení jako před usnesením“. O  vrtkavosti volby: Titus Maccius Plautus (251–184 př. n. l.): „Své hodnoty poznáme až tehdy, když jsme je už ztratili“. O namyšlenosti některých kandidujících: Marcus Portius Cato starší (234–149 př. n. l.): „Obci nemůže být prospěšné tělo, v  němž prostor mezi hrdlem a  slabinami vyplňuje břicho“. O  přátelství: Marcus Tullius Cicero (106–43 př. n. l.): „Zapomínat na staré přátelé pro nové je jako vyměňovat plody za květy“. O naslouchání voličům: Lucius Annaeus Seneca mladší (4 př. n. l.–65 n. l.): „Používej častěji uší než jazyka“. O zkušenosti místního politika: Marcus Fabius Quintilianus (35–100 n. l.): „Největším plodem studia a plným úspěchem práce je schopnost improvizovat“. O negativní kampani: Publius Cornelius Tacitus (55–120 n. l.): „Lidská zloba vždy chválí minulé a s pohrdáním hledí na současné“ a „středověcí filosofové“ Martin Luther (1483–1546): „Nepravda je jako sněhová koule: čím déle ji valí, tím je větší“ i Francis Bacon (1561–1626): „Statečně pomlouvej, vždy se něco uchytí“. O  senzacechtivosti novinářů: Michel de Montaigne (1533–1592) „Shoda je v  rozpravě činitelem naprosto nudným“. Dnešní úvodník zakončím citací novověkého filosofa na  téma povolebního vyjednávání: Jean Jacques Rousseau (1712–1778): „Bez upřímnosti je jakákoliv diskuse pouhý žvást“. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Kanalizace v Kvíčku je hotová, další opravy komunikací pokračují

Práce ve Kvíčku neskončily. Je třeba opravit narušené povrchy komunikací.

V

ýstavba kanalizace v Kvíčku je dokončena. Obyvatelé této městské části si při náročné stavbě užili své a několik měsíců museli snášet bojové podmínky života na  staveništi. Odměnou jim je nejen kanalizace, ale také nová silnice, chodníky a veřejné osvětlení. Práce v této oblasti však nekončí. V ulicích Tyršova a Karla Havlíčka Borovského bude probíhat rekonstrukce narušeného povrchu. Opravy se budou týkat celé šíře narušené části komunikace ulice K. H. Borovského a  zhruba poloviny Tyršovy ulice. Ve  druhé polovině Tyršovy ulice bude

FOTO: PAVEL ŠTĚPÁNEK

upravena pouze kanalizační rýha, vzhledem k tomu, že bude třeba opravit i  mostek přes Šternberský potok. Protože město musí provést podrobnou analýzu stavu mostku a  jeho statický posudek, a  to bude možné až po  odkrytí povrchu komunikace. V tuto chvíli by tedy oprava celé Tyršovy ulice byla neekonomická, neboť by se při opravě mostku muselo zasahovat do nového povrchu. Opravy v těchto dvou ulicích by měly podle odhadů trvat do  19. listopadu a náklady na ně činí 4,5 milionu korun.

Slaný pomohlo, Heřmanice děkují Vážení přátelé, dovolte nám, vděčným občanům obce, poděkovat za vaši mimořádně obětavou pomoc při likvidaci škod vzniklých po  ničivé bleskové povodni, která na nás nečekaně udeřila v prvních srpnových dnech letošního roku. Bez vás, nezištných lidí z  Čech, Moravy a Slezska, bychom materiální škody zcela jistě nedokázali zvládnout. Ještě jednou vám děkuji za vaši velkou morální, materiální i finanční podporu jménem svým, zastupitelů obce a všech obyvatel Heřmanic. Děkujeme! Vladimír Stříbrný, starosta obce

-RED -


KULTURA

Program: Pátek 19. listopadu Městské divadlo, 19.30 hodin • Michal Prokop – Jan Hrubý – Luboš Andršt • Tutu Puoane Quartet (JAR/B/CZ) • Bo Big Band

Restaurace Na Střelnici - Šantán, 24.00 hodin • Dixieland pražských aviatiků

Sobota 20. listopadu Městské centrum Grand, 18.00 hodin • • • • • •

Big Band Slaný a Andrew Lee Davison HarmCore Jazz Band Josef Vejvoda Trio a Petr Král Scott DuBoise Quartet (USA/D) Jan Kořínek & Groove feat. Alice Bauer (CZ/UK) Evan Christopher & J.J.Jazzmen a Petra Vlková (USA/CZ)

Restaurace Na Střelnici - Šantán, 00.30 hodin • Luke Martin´s Private Earthquake

Neděle 21. listopadu Kaple Městského muzea, 10.30 hodin • Geshem

Restaurace Na Střelnici - Šantán, 00.30 hodin • Gwyn Ashton Duo (Australia/SK)

Přijďte rozsvítit město a vánoční strom

Slánské jazzové dny – 44. ročník Slánské jazzové dny se budou konat tradičně třetí listopadový víkend a budou mít podobný model jako minulý rok. Úvodní páteční koncert se uskuteční v Městském divadle a zahájí ho hvězdné akustické trio Michal Prokop - Luboš Andršt – Jan Hrubý. Druhým účinkujícím bude jihoafrická zpěvačka Tutu Puoane s mezinárodním triem, v němž přivítáme belgického pianistu Ewouta Pierreux. Večer uzavře se svým do latiny střiženým repertoárem pražský Bó Big Band, který hraje výlučně vlastní repertoár a který vede trumpetista František Schejbal.

F

estival bude, proti minulým ročníkům, pokračovat v sobotu večer ve velkém sále Městského centra Grand, kde již v  18 hodin vystoupí pod vedením Karola Hevessyho s  klasickým swingovým repertoárem Big Band Slaný spolu se zpěvákem Andrew Lee Davisonem. Večer bude pokračovat triem bubeníka Josefa Vejvody, se  kterým jako host vystoupí tenorsaxofonista Petr Král. Tento bývalý člen orchestrů JOČR, TOČR, ale i Jazz Celuly Laca Decziho žije již léta v  Německu a do Slaného si odskočí z  Mnichova. Jednou z  největších hvězd letošního ročníku bude mezinárodní kvarteto vedené americkým avantgardním kytaristou Scottem DuBoise, v jehož obsazení najdeme vynikajícího něměckého saxofonistu a hráče na basklarinet Gebharda Ullmanna. Na tenkou linii mezi blues a jazzem je zaměřena hudba souboru Groove, který bude rozšířen o UK Horns - dva anglické hráče na dechové nástroje. Soubor vede hráč na Hammondky Jan Kořínek, zpívat bude Alice Bauer. Večer uzavře další hvězda, a to neworleánský klarinetista Evan Christopher, který nám spolu s doprovázejícími J. J.

Jazzmeny a Petrou Vlkovou předstvaví hudbu přímo z kolébky jazzu. Třetí koncert se uskuteční tradičně v neděli dopoledne v  kapli muzea, kde přivítáme soubor Geshem. Tento smíšený vokální soubor patří dnes u nás k nejlepším v oblasti gospelů a spirituálů. Závěr jazzových dnů proběhne v neděli odpoledne v klubu Šantán Na Střelnici, kde vystoupí hvězdný australský bluesman Gwyn Ashton. V  první „klasičtější“ půli zahraje sólově, ve druhé „rockovější“ pak se slovenským bubeníkem Tomášem Bobrovnickým. Chybět nebudou ani doprovodné akce, kterými bude – vůbec poprvé v  historii výstava SJD, soch s hudební tématikou, a to sochaře Václava Česáka, dále koncert v přísálí Grandu a páteční a JAROSLAV ČEČRDLE sobotní jam sessions.

Loňské překvapení – nádherný ohňostroj. Jste zvědaví i na to letošní? Přijďte rozsvítit vánoční strom a nasát adventní náladu. FOTO: R. KOVÁŘ ML.

S

tarosta Královského města Slaného zve všechny děti a jejich rodiče na tradiční Slavnost světla, při které rozsvítíme vánoční strom a světelnou výzdobu města. Masarykovo náměstí pátek 26. listopadu od 16 hodin Kromě tradičního programu s pohádkou, průvodem a koncertem jsme pro vás opět připravili překvapení. Program najdete na straně 19.

2|

Program:

PIETNÍ AKT 13.45–14.00 shromáždění účastníků před budovou MÚ Slaný

14.00–14.25 průvod od městského úřadu položení věnce u desky obětem totality slavnostní projev starosty města

17.00 NENÍ TO O MNĚ, ALE O NÁS Beseda s Vladimírem Hučínem, hlavním protagonistou knih „Hrdinům se neděkuje“ a „Není to o mně, ale o nás“, které pojednávají o událostech před a po listopadu 1989. Přednášková místnost knihovny Václava Štecha ve Slaném.

www.meuslany.cz


INFORMACE

Výsledky komunálních voleb 2010 ve Slaném

Slánský VideoMagazín

Počet mandátů v zastupitelstvu

Ve Slaném je v zastupitelstvu 27 členů

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v  Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz.

Z jednání rady města Slaného 20. 10. 2010 • Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 29/2010 a to zapojení mimořádných příjmů z tržeb v Knihovně V. Štecha ve výši 100 000,- Kč a  navýšení rozpočtu kultury – ORG 605 Knihovna V. Štecha o tuto částku. (7 pro) • Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 30/2010 a to navýšení výdajové části rozpočtu o 605 000,-. Kč na akci „Kvíček – vybudování kanalizace“ a to přesunem finančních prostředků z  výdajové části rozpočtu a to 50 000 Kč z akce „Zpracování územní studie Háje – sever“, 255 000 Kč z  akce „Zpracování územní studie u  BILLY“

a 300  000 Kč zapojením příjmu neplánované vratky daně z přidané hodnoty. (7 pro) • Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu s výše uvedenými nájemci a vypořádání složených finančních prostředků dle původní Smlouvy o nájmu bytu. (7 pro) • Rada města neschválila uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 22 v čp. 273 se stávajícím uživatelem tohoto bytu. (7 pro) • Ing.  Grohmann předvedl modul záměru Výstavby parkovacího domu a  seznámil radu města s ekonomickými ukazateli. Celý zápis ze zasedání RM najdete na www.meuslany.cz

• • • • • • • •

Listopad Šachový turnaj REMEX CHESS 2010 Slánské rozhovory Argippo znovuzrozený Komunální volby Odhalení pamětní desky Františka Bílka Slánsko před sto lety v kresbách Karla Liebschera Slavnostní zasedání zastupitelstva u příležitosti státního svátku Historické okénko Slánský videomagazín najdete

na www.meuslany.cz

Poradenské centrum Zelená úsporám ve Slaném V   programu Zelená úsporám, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR a administruje Státní fond životního prostředí, jsou podporovány tři základní oblasti podpory. Oblast A  je věnována  úspoře energie na vytápění, a to buď celkové, nebo dílčí zateplení budov. Oblast B je věnována výstavbě domů v pasivním energetickém standardu. Oblast C se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. V této oblasti může zájemce uspořit energie výměnou neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalací nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do  novostaveb   nebo instalací solárně-termických kolektorů. Pokud zvolíte kombinace úspor z více oblastí v rámci jedné žádosti, můžete získat dotační bonus. Požádat o  podporu v  programu Zelená úsporám mohou vlastníci a  stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám.

www.meuslany.cz

Jedná se o fyzické osoby nepodnikající i  podnikající, dále společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty či případně další právnické osoby. O  dotaci lze žádat po dobu trvání programu, buď před realizací úsporných opatření, nebo po nich. Pokud máte zájem o  informace k  programu, můžete je získat na  stránkách www.zelenausporam. cz nebo v některém z poradenských center programu Zelená úsporám.

Do sítě poradenských center Zelená úsporám se od června 2010 zapojila Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy. Poradenské centrum programu Zelená úsporám je připravené zájemcům – samozřejmě zdarma – poradit a pomoci.  Informační stojan programu Zelená úsporám naleznete v  budově Městského úřadu ve Slaném při vstupu na odbor životního prostředí a samozřejmě také přímo ve slánském v sídle MAS ve Wilsonově ulici č. 599. Zde zájemcům o  program poskytneme potřebné formuláře, příručky, ale také kontakty na firmy, které v této oblasti působí. Máte–li zájem o  bližší informace, můžete nás kontaktovat buď mailem rehorova@premyslovci.cz, tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny telefonicky +420/604 980 082), nebo osobně. Poradna je otevřena každé pondělí 12:00–16:00 a  středu 8:00–12:00. Po telefonické domluvě je možné sejít se v dohodnutém termínu i mimo úřední hodiny poradny. Těší se na vás pracovníci poradny.

|3


KULTURA

Pozvánka na koncert

3. Slánský divadelní festival

Francouzská hudba v proměnách staletí

K

lub přátel hudby zve příznivce vážné hudby na koncert ve středu 24. listopadu od 19,30 do Piaristické kaple Vlastivědného muzea. Na programu je francouzská hudba v proměnách staletí „Od královny Marie Antoinette, k  barvám impresionismu“. Hrají Žofie Vokálková-flétny a Zbyňka Šolcová-harfa.

Pamětní deska významnému rodákovi

N

a rodném domě akademika Františka Bílka na  Masarykově náměstí je od  16. října pamětní deska. Pan František Bílek byl zakladatelem československé zootechniky a  hipologie a  patřil mezi čtyři nejvýznamnější genetiky planety. Mimo jiné se také zasloužil o záchranu kladrubských koní.

Vlastivědné muzeum ve Slaném

S

lánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera. To je název výstavy věnované kouzelným pohledům na známá místa ve Slaném a okolí, jak je zachytil malíř Karel Liebscher na přelomu 19. a 20. století. Výstava potrvá do 20. prosince 2010.

Divadelní představení Limonádový Joe

Program pátek 26. 11. 2010 v 19.30 hodin W. Shakespeare SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ vstupné 60,- Kč …Zatímco se bohové hádají, „šéfové“ náramně baví a zmatení milenci na útěku bloudí, skupina děsivě dobrých divadelníků nacvičuje veselou tragédii... A největší osel se vyspí s bohyní. Kdo za to může? Skřítek Puk, tajemná droga, láska... anebo Shakespeare? V této nejznámější a snad nejhranější Shakespearově hře v  podání Slánské scény, o.s. hrají: M. Zápotocký, T. Vott, Vl. Fantová, M. Chrapová, K. Beránková, V. Maliňák, M. Jakeš, Fany, L. Dobner, M. Musch, D. Košta, K. Vidimský, J. Řeháková a spousta dalších sobota 27. 11. 2010 v 15.00 hodin E. Dobešová CO BY BYLO, KDYBY… vstupné 30,- Kč Pohádkový příběh o tom, jak zlá královna zamotá osudy několika známých pohádkových postav… Premiéra nového slánského dětského divadelního souboru Bambinesko. Hrají: N. Fantová, M. Gažiová, P. Koutná, B. Cimrmanová, Š. Tesař. M. Frolík, N. a J. Novákovi, B. Fantová a další

Sňatky ve Slaném 1. 10.2010 Patrik Michalovský, Přelíc a Klára Suchá, Slaný Ing. Jaroslav Uhlík, Libovice a Šárka Nováková, Jedomělice 8. 10. 2010 Daniel Stříbrný, Kladno a Martina Pražáková, Slaný Novomanželům přejeme hodně štěstí

4|

sobota 27. 11. 2010 v 19.30 hodin C. Goldoni POPRASK NA LAGUNĚ vstupné 60,- Kč …V malém městečku Chiozza nedaleko Benátek čekají ženy dvou rodů na návrat mužů - rybářů z moře. Sestra patrona Toniho Lucietta vyhlíží svého milého Titta Nane. Na toho si však myslí i Checca, sestra paní Libery, ženy patrona Fortunata. Orsetta, druhá sestra paní Libery, čeká na Beppa, bratra patrona Toniho. Na Toniho čeká jeho manželka paní Pasqua. Zprvu poklidná rozmluva žen se brzy

mění v temperamentní hádku. Nadávají si, pomlouvají. Mezi hašteřící ženy přichází lodičkář Toffolo a flirtuje se svobodnými dívkami. Muži se vracejí z moře. Rozmíšky a pomluvy způsobí, že se Lucietta i Orsetta se svými vyvolenými rozejdou. Titto Nane a Beppo zuří a napadnou Toffola. Tím se spor stává soudním případem. Soudce Isidoro, člověk „nad věcí“, vyslýchá rodinu patrona Fortunata. Výpovědi jsou tak zmatené, že se vlastně nic podstatného nedoví. Nakonec se mu po mnoha komplikacích podaří konflikt urovnat. A tak má Lucietta opět svého Titta Nane, Orsetta Beppa. I Checca se dočká manžela - zasnoubí se s Toffolem. Muzikálová inscenace divadelního spolku J. K. Tyla z Lomnice nad Popelkou. Host festivalu neděle 28. 11. 2010 v 19.30 hodin J. Brdečka LIMONÁDOVÝ JOE vstupné 60,- Kč …Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých komedií, kde správní muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a zákon má podobu pistolníka, vybaveného přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem. Úspěšná a cenami ověnčená inscenace Divadla EXIL Pardubice. Host festivalu pondělí 29. 11. 2010 v 11.00 hodin BOŽKA, ANEB JAK TO MOŽNÁ NEBYLO + OSMÝ JOHN A KRVAVÉ KOLENO vstupné 10,- Kč Dvojpředstavení slánské Hladké vrtule a divadelního souboru ZŠ Bechyně. pondělí 29. 11. 2010 v 19.30 hodin J. Tejkl ELEGIE TYROLSKÁ (CHRÁM BOLESTI) vstupné 60,- Kč Hra vznikla na základě skutečných událostí. Jak uvádí autor: Vytryskla z duše táty, čerstvě zmučeného ztrátou milovaného syna. Drama Rádobydivadla Klapý. Host festivalu www.meuslany.cz


VOLNÝ Č AS, INFORMACE

Program „OSTROVA“ na listopad 4.–8. 10. PAPÍROVÉ LUCERNIČKY tvořivá sobota Do mlhavého listopadu jedině papírové lucerničky. Od 14.00 do 17.00 v Ateliéru Hliněnka. Cena 85 Kč. Přihlášky do 4. 11. Info: J. Hrnčířová, 777 127 136 nebo na Ostrově. 6. 11. SLÁNSKÁ CENA 2011 2. kolo ve spolupráci se SRC Slaný. Závody s  modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný, E. Beneše 528, 3.patro. Tréninkové jízdy od 8:30. Start závodu v 9:30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: A. Špiritová 7. 11. DRAKIÁDA 3. ročník Hřiště Slavoj od 13.30. Pouštění draků, soutěže, ocenění nejlepších. Opékání špekáčků (s sebou), chléb a ostatní zajistíme. Vstupné 40 Kč. Info: V. Ranecká 8. 11. Posíláme své básně po Vltavě do moře poezie Pořad v pražském klubu Ceres v rámci celostátního festivalu Den poezie s  programem

Loutkového divadla Marky Míkové, literární hry, soutěže o ceny a psaní básniček. Srdečně zvou členové Novinářské dílny. Cena pro členy ND 100 Kč, nečlenové 150 Kč. Odjezd: 13.45 z autobusového nádraží ve Slaném, příjezd cca v 19.00. Přihlášky a další info: Monika Javoříková 12. 11. Turnaj v playstationu – snowboardy Od 14.00 v klubu PAVLAČ. Pro děti do 15 let. Vstupné 30 Kč, členové klubu po předložení klubové karty sleva 20%. Info: M. Javoříková 19. 11. 1. SOUTĚŽNÍ HERNÍ PÁTEK Celoroční soutěž o věcnou cenu – společenskou hru. Začínáme v 14.00. Vstupné 40 Kč, pro členy kroužku deskových her 30 Kč. Info: Monika Javoříková 20. 11. Bowling učitelů a „přátel školy“ Od 14.00 bowling na zimním stadionu. Startovné/družstvo 350 Kč. Počet týmů omezen. Přihlášky do 19. 12. na OSTROVĚ. Info: M. Javoříková

Nadstandardní služby • dopoledne bez maminek – pro děti od 3 do 6 let • hlídání dětí v rodinách • doprovod dětí ze školek a škol do zájmových činností • půjčovna masek a kostýmů • možnost ubytování výprav do 20 členů (děti a mládež) • nabídka volných kapacit kluboven a sálu pro zájmové spolky a organizace.

Obchodní akademie Slaný na setkání českých, slovenských a maďarských pedagogů

V

e dnech 26.–28. září 2010 proběhlo pracovní setkání pedagogů sedmi partnerských obchodních akademií (Beroun, Kolín, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Příbram, Rakovník a  Slaný) zapojených do  projektu „Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem – metodicko-materiální zajištění“ financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Setkání, jež se konalo v Rimavské Sobotě na Slovensku a v Egeru v Maďarsku, bylo zaměřeno především na  výměnu zkušeností a získávání nových poznatků z vyučovacího procesu. První den jsme navštívili Neumann János Középiskola és Kollégium v  Egeru, v níž nás přivítal ředitel školy Dr. Sipos Mihály. Seznámil nás s  historií školy i města a zajistil prohlídku nejen areálu školy, ale i jejich podnikatelského centra.

Velice zajímavá byla i návštěva Obchodní akademie v  Rimavské Sobotě. S  prostředím školy, ve které probíhá výuka ve slovenštině a  v  maďarštině, nás seznámila její ředitelka Mgr.  Katarína Mattyašovská. Zodpověděla i otázky českých pedagogů týkající se především implementace školního vzdělávacího programu a  problematiky státních maturit, jež na Slovensku již několik let probíhají. Za OA Slaný se tohoto setkání zúčastnili ředitelka PhDr. Zdeňka Voráčková, zástupkyně ředitelky Mgr.  Zdeňka Lusková, výchovná poradkyně Mgr.  Kvetoslava Mansfeldová, Ing. Jana Švejdová a Mgr. Zdeněk Víšek. Toto setkání bylo velice přínosné a získané odborné poznatky budou využity ve výuce na partnerských školách. ING. DAGMAR NOVOTNÁ, MGR. ZDENĚK VÍŠEK

27. 11. Hurvínkův popletený víkend V divadle S+ H v Praze. Odjezd v 12.00 z autobusového nádraží ve Slaném, návrat v 16.45. Cena 230 Kč/dítě, 260 Kč/dospělý. Přihlášky do 12. 11. na OSTROVĚ. Info: L:Geringová 4. 12. MIKULÁŠSKÁ NA OSTROVĚ Začátek v 16.00, předpokládaný konec v 18.00. Vstupné 40 Kč pro děti a 20 Kč pro dospělé. Přihlášky do 3. 12. Rodiče mohou přinést vzkazy Mikuláši předem. Info: J. Jindřich 4. 12. SLÁNSKÁ CENA 2011 3. kolo ve spolupráci se SRC Slaný Závody s  modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný, E. Beneše 528, 3.patro. Tréninkové jízdy od 8:30. Start závodu v 9:30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: A. Špiritová 11. 12. VÁNOČNÍ JARMARK – 3. ročník Prodejní přehlídka výrobků šikovných lidiček. Přijďte se inspirovat a vybrat vánoční dárek svým nejbližším. Ateliér Hliněnka od 9.00 do 17.00. Info a přihlášky pro vystavující: J. Hrnčířová 777 127 136, hlinenkaatelier@seznam.cz

Programy pro školy, školky a jiná školská zařízení 8. 11. Středočeský taneční pohár okresní kolo, 2. ročník vyhlašovatel Středočeský kraj. Pro ZŠ a SŠ kladenského a slánského regionu. Sokolovna Kvíček od 9.30. Soutěž pro skupiny a dvojice v disko tancích. Vstupné pro diváky zdarma. Přihlášky do soutěže do 31.10. v DDM OSTROV. Info: V. Ranecká 9. 11. Basketbal III. – hoši 3. kolo „1000“ emSPORTslany.cz AGENTPC.cz, základní kolo AŠSK. Od 8.00 v tělocvičně 3. ZŠ ve Slaném. Info: J. Jindřich 10. 11. Basketbal III. – dívky 4. kolo „1000“ emSPORTslany.cz AGENTPC.cz, základní kolo AŠSK. Od 8.00 v tělocvičně 3. ZŠ ve Slaném. Info: J. Jindřich

Slánský region – mimoslánské aktivity 24. 11. ve Zlonicích ADVENTNÍ VĚNCE v baby klubu „Korálek“ v ZŠ Zlonice od 15:00. Cena 150 Kč/věnec + přízdoba. Přihlášky do 17. 11. v klubu Korálek nebo na OSTROVĚ. Info: Lenka Geringová 1. 12. ve Zlonicích v baby klubu „Korálek“ v ZŠ Zlonice od 15.00 čertovská nadílka. Vstupné 40 Kč/osoba. Nadílku pro děti s sebou. Info: L. Geringová

www.meuslany.cz

|5


KULTURA

Lack of silence 2010

. Již třetí ročník slánského rockového minifestu je za dveřmi. Termín hudební akce, kterou pravidelně pořádá slánské „hard-rockové“ seskupení Voltage pod příznačným názvem „Lack of Silence“ („Nedostatek ticha“), byl letos stanoven na sobotu 3. prosince. Z  důvodu změny majitele klubu Lokalita, a tím tedy i podmínek pro pořádání festivalu, letošní ročník proběhne v nové Staročeské restauraci „Na zimáku“.

I

tentokrát se mají příznivci rockové hudby na co těšit. Tak jako v roce 2009 i letos přijaly pozvání kapely Area Core a Kapišto. Sestavu uzavírá nová tvář slánského rocku – Enola’s Day. Jejich vystoupení bude, ostatně jako vždy, spjato s pestrým doprovodným programem a bohatými cenami, které čekají opravdu na každého. Area core: Mladá naděje české crossover scény, která funguje necelé 3 roky. Její sound bývá směsice melodického crossoveru smíchaného s  post-hardcorem. Tato „partička“ z České Lípy bude zcela nekompromisním nářezem na úvod večera. Enola´s Day: Nová slánská black – popová kapela, která vznikla v  lednu loňského roku spojením členů kapel Darwien, Kartmaggy a Ju:Ken. Může se pyšnit čerstvě natočeným Demo – CD (Birth), které zde patřičně pokřtí. Silné melodie a  zkušený muzikantský zážitek vás zcela jistě nemine. Voltage: Slánská „Hard-rocková“ kapela, která strhne publikum energickou show a patřičnou dávkou emocí. Kapela při této příležitosti pokřtí své připravované „Ípíčko“. Máte se na co těšit. Kapišto: Toto naprosto nekontrolovatelné těleso lze jen těžko zařadit do  jakéhokoliv žánru. Jejich tvorba prosycena prvky ska, rocku, funku, popu, metalu či rapu, bude odvrácenou tváří celého večera. Tak jako na  minulých ročnících Lack of Silence si můžete Kapišto vychutnat v úplném závěru. DATUM: 3. 12. 2010 START: 19:00 MÍSTO: Staročeská restaurace „Na zimáku“

6|

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Knižní tipy z knihovny Pro děti Ať žijí rytíři Ivona Březinová Ať žijí rytíři! Kdo by neznal tento seriál z televizních obrazovek?! Napínavý příběh se vrací k  drsnému životu našich předků, k  bitevním vřavám, třeskotu zbraní při rytířských kláních i  drobných šarvátkách a  nabízí také humorné příhody a kouzlo romantiky. Strašidelná zvířata Lynn Hogginsová-Cooperová Která ropucha je velká jako malý pes? Která ryba má v lebce tak tenké kosti, že je jí vidět mozek? Který červ stříká na útočníka sliz, aby se zachránil? Odpovědi na tyto maličko odporné otázky najdete jedině v  knize Strašidelná zvířata! Odhalte bizarní chování a příšerné zvyky těch nejpodivnějších tvorů na světě! Mýty a  legendy v  komiksech: Řecko, Řím a Egypt Rob Shone, David West, Gary Jeffrey Devět starověkých legend zpracovaných jako komiks. Kniha je určena starším dětem. Převyprávěné jsou tady jedny z nejznámějších legend a mýtů. Najdete zde příběh o cestě Iásóna za zlatým rounem, o založení města Říma nebo o egyptském bohu Reovi..

Biomanželka Michal Viewegh „Od začátku jsem přesvědčena, že Mojmírovo manželství s Hedvikou je moderní soft verzí pradávného příběhu o Modrovousovi, který vraždí své ženy. Jistě jej znáte: nezkušená kráska se provdá za chlípné bohaté monstrum, které jí naoko poskytuje svobodu, ale ve skutečnosti zabíjí její přirozenou krásu, talent a  nespoutanost,“ říká dula, vypravěčka nové knihy Michala Viewegha Biomanželka. Level 26 Anthony E. Zuiker & Duane Swierczynski Anthony E. Zuiker ve  spolupráci s  Duanem Swierczynským vytvořili celosvětovou novinku – multimediální digi-thriller, knihu propojenou zároveň s  webovou stránkou www.level26.com, na níž jsou umístěny takzvané „cyberbridges“ – krátké filmové sekvence (včetně hraných) doplňující či posunující děj knihy – jež se spustí poté, co se čtenář zaloguje a zadá heslo uvedené v knize.

Akce na listopad 2010: Přednášky třetího cyklu Setkávání seniorů ve  Slaném „ Jak na  stáří…“. Sejdeme se v přednáškové místnosti knihovny ve 14 hodin. •

Úterý 9. listopadu – Trestná činnost páchaná na seniorech. Přednáška s  nprap. Milanem Cimrmanem, inspektorem Policie ČR a tiskovou mluvčí územního odboru PČR Kladno pí. nprap. Janou Šteinerovou.

Úterý 23. listopadu – „Jak se bránit manipulaci v rozhovoru aneb má ANO i NE berte vážně“. Přednášející: PhDr.  Milada Záborcová, Ph.D.

V úterý 16. listopadu od  17 hodin v  přednáškové místnosti knihovny. Není to o  mně, ale o nás – beseda s Vladimírem Hučínem hlavním protagonistou knih „Hrdinům se neděkuje“ a  „Není to o  mně, ale o  nás“, které pojednávají o  událostech před a po listopadu 1989.

Naučné

Beletrie

Sovákova kuchařka Anna Sováková Sovákova manželka Anna sepsala nejen vynikající kuchařskou knížku, ale současně také své vzpomínky na život s  tímto originálním umělcem. Učinila tak s nadhledem a vtipem.

Zloději ostatků Vlastimil Vondruška Čtenáři netrpělivě očekávaný čtvrtý díl z cyklu příběhů o  mladém zemanovi, skvělém trubadúrovi a příležitostném obchodníkovi s ostatky Martinovi ze Stvolna se odehrává záhy po návratu z  římské jízdy císaře Karla IV. domů. Martin nalézá svou manželku Johanku, kterou považoval za mrtvou, jenže osvobodit ji z kláštera není snadné...

Werwolfové : Hitlerova poslední tajná zbraň Roman Cílek Zplnomocnění zástupci Německa podepsali v květnu 1945 bezpodmínečnou kapitulaci. Tím však boj s nacismem neskončil. Tisíce jeho podporovatelů vytvořily podzemní organizace, všeobecně ztotožňované s werwolfy - vlkodlaky. Autor přináší vzrušující příběhy plné nečekaných zvratů a dramatických událostí.

Vstupní chodba knihovny: •

Jazz očima slánských fotografů. Občanské sdružení JazzClub Slaný pořádá výstavu u příležitosti 44. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Slánské jazzové dny 2010. Od 1. do 21. listopadu. www.jazzclubslany.cz.

Dětské ilustrace Renáty Frančíkové. Výstava ilustrací slánské výtvarnice u příležitosti Dne dětské knihy. Od  23. listopadu do 3. prosince.

Dne 10. listopadu 2010 na Masarykově náměstí od 14:00 hodin

DĚSIVÉ HALLOWEENSKÉ PŘÍŠERY

9. ročník knihovnické drakiády Vyhlášení nejstrašlivějšího a nejrychlejšího draka. Sladká odměna pro každého účastníka. Za deště se akce nekoná.

www.meuslany.cz

|7


ŠKOLKY, EKOLOGIE

Ekologická výchova v mateřince

V

ycho vávat děti k zájmu o  přírodu a vést je k  její aktivní ochraně lze od malička. Proto jsme ve školce U Divadla uvítali nabídku Záchranné stanice AVES z  Brandýska, která mimo jiné připravuje výchovné programy pro nejmenší děti. Tato stanice již 10 let organizuje programy ekologické výchovy pro starší děti přímo v  Brandýsku, nejmenší ,,školkáčky“ navštěvují pracovníci stanice ve třídě. A tak děti ze tříd U Vodníka a U Princezny měly možnost zhlédnout příběh O  jablíčku, kdy je dva plyšoví kamarádi seznámili postupně s  tím, co se děje v přírodě během všech čtyř ročních období. Děti se aktivně do příběhu zapojily, naučily se nové básničky a seznámily se s  důležitostí ochrany přírody a životního prostředí vůbec. Přestože se děti ve  školce s tématikou ochrany přírody setkávají během celého školního roku, návštěva z AVESu ve třídách byla milá a příjemná. DAGMAR MACHÁLKOVÁ

Hastrman uklidil Slánskou horu Nová skupina dobrovolníků s názvem Hastrman zahájila svou činnost 25. září sběrem odpadků na Slánské hoře.

V

deset hodin dopoledne se nás sešlo osm s pytli a rukavicemi, abychom se záhy pustili do důsledného sběru odpadků. K  docílení maximální ekologické šetrnosti jsme třídili odpad rovnou na místě. Pytel na papír sloužil ke sběru veškerého papíru, který nebyl biologicky či jinak znečištěn. Byl-li ušpiněný, ocitl se v pytli na směsný odpad jako všechny ostatní znečištěné odpadky. Tříděn byl rovněž plast, do něhož byly zahrnuty mikrotenové sáčky, obaly od brambůrků či tetrapak a další. Ani baterky, sklo či kovy nebyly opomíjeny. Nutno dodat, že nejhojnější výskyt na Slánské hoře byl právě skleněných střepů a lahví. První místo zároveň obsadily plasty, kterým směle konkuroval papír a směsný odpad. Chemického odpadu či nebezpečného odpadu bylo minimum. S  úklidem jsme skončili zhruba po dvou hodinách. Výsledný počet pytlů se vyšplhal na číslo dvanáct. Své místo našel obsah každého pytle v příslušném kontejneru. Jak bylo řečeno, celá akce byla zorganizována skupinou Hastrman. Jsme občané města Slaného, kteří se rozhodli podpořit ekologii, šířit osvětu třídění odpadu nejen mezi dospělými, ale i malými občánky, čas od času konat sběry odpadků, pořádat přednášky a další. Název skupiny je inspirován stejnojmenným románem Miloše Urbana. Po jeho přečtení

Radost nad dobře provedenou prací. Slánská FOTO: K ATEŘINA BRTINSKÁ hora je bez odpadků. (zejména druhé části knihy) pochopíte, co se členům na současné době nelíbí. Skupina je veřejná, kdokoliv by se rozhodl k ní přidat či jakkoliv jinak ji podpořit, bude přijat s otevřenou náručí . Veškeré dotazy a připomínky směřujte na Facebook, kde nás najdete pod názvem skupina Hastrman. -HASTR-

Pestrý začátek školního roku v mateřské škole „U Divadla“ Prázdniny skončily a  jako ve  všech školách, tak i  u  nás, v  MŠ „U  Divadla,“ začal nový školní rok. Však už se na něj všechny děti těšily – na své kamarády, paní učitelky, třídu, zahradu. Vždyť tady strávily nejeden rok v radosti a tvořivé činnosti. Dokonce i téma školního vzdělávacího programu nese název: „Škola – místo pro radost“ s hlavním cílem: formou radostné hry všestranně rozvíjet osobnost dítěte. Jako motto jsme si zvolili úryvek z Ódy na radost Fridricha Schillera „Nad radost nic v světě není, budiž zdráva radosti, vstupujeme  opojení ve tvé krásné království.“

P

rvního září se také otevřely dveře naší MŠ novým dětem a jejich rodičům, kteří mohou se svým dítětem pobývat ve třídě, jak uznají za vhodné, a pomoci mu tak se začleněním do kolektivu. Adaptace probíhala celé září, děti se seznamovaly s  novým prostředím, učitelkami, poznávaly a učily se orientovat v  jednotlivých „pracovních koutcích“ – tzv. centrech aktivit, kde děti aktivně tvoří, pracují a učí se. Děti z  mladších tříd navštívily začátkem října lektorky z Centra ekologické výchovy „Čabárna“ s  enviromentálním programem „O  jablíčku.“ Dalším zajímavým pořadem, tentokrát společně pro malé i  starší děti, byla pohádka „Prasečí slečinky,“ kterou nám do školy přijela zahrát divadelní společnost „Divadélko z pytlíčku.“ Společně jsme také podnikli exkurzi k hasičům, kteří dětem v  rámci Dne otevřených dveří ochotně přiblížili, v čem spočívá jejich náročné zaměst-

8|

nání, ukázali jim techniku, kterou používají nejen při požárech, ale i např. při dopravních nehodách, ekologických haváriích a dalších záchranných akcích. Děti byly ohromeny především velkými auty, vysouvacím žebříkem a  vysílačkami, zatleskaly hasiči, který jim předvedl skluz po  tyči a  ocenily možnost vyzkoušet si hasičskou helmu i  vylézt na auto se žebříkem. Za toto velmi podnětné dopoledne patří hasičům velký dík. Ve  třídě „U  Vodníka,“ kterou navštěvují mladší děti, začala již v  září celoroční hra „Kruh radosti“, při které se děti každý týden vzájemně obdarují malým dárečkem. Každý si tak zažije pocit, jaké to je dárek dávat i přijímat. Koncem října pak proběhne „U Vodníka“ podzimní tvořivá odpolední dílna, při které si děti se svými rodiči budou moci z  různých přírodnin vyrobit svého skřítka „Podzimníčka.“ Ve  starších třídách byla s  dětmi prodi-

skutována pravidla soužití a otázka bezpečnosti. Děti ze starších oddělení začaly opět chodit každý měsíc do  divadla na  divadelní předplatné a  na  plavání do  VSH Slaný. Pomalu se rozjíždí Angličtina pro děti a ostatní zájmové kroužky – dramatický kroužek Rolnička, Breptík, výtvarný kroužek Štěteček, tanečky, keramika, jóga pro děti i  dospělé, flétnička, které si děti mohly vybrat podle svého zájmu. Ve  třídě „U  Čaroděje“ byly děti na  začátku září slavnostně pasovány na Čarodějovy učedníky. Ten si pro ně připravil malý dárek, pohoštění a  medaile s  jeho obrázkem. Maskot třídy – maňásek Čaroděj Dobroděj opět zahájil své víkendové putování do rodin svých svěřenců. Jaká jsou jeho dobrodružství – kde všude byl a co tam zažil, si můžete každý rok přečíst v deníku Čaroděje ve třídě. Tento rok máme už v pořadí čtvrtý. Na konci měsíce října proběhne tvořivá dílna s rodiči a  Čarodějem „Zdravé vaření“, která se již v loňském roce setkala s velkým úspěchem, a poslední týden přivítáme všechny Čarodějovy abiturienty. Těšíme se na tyto i další akce, které školní rok 2010/2011 přinese, a všem dětem i jejich rodičům přejeme jeho příjemné prožití. ZA KOLEKTIV MŠ „U DIVADLA“ OLA JEHLÍKOVÁ A JANA MAREŠOVÁ

www.meuslany.cz


INFORMACE

Rady, jak nespáchat ekologický zločin Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už často nezabere.

Č

eské chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji ovšem z  vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i  mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků zbavit stejně jako těch, co už definitivně přestali fungovat. Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá sekačku s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z  lednice, zároveň ale má na  triku ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k  ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní! Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do  velkého kontejneru na  komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Je-

jich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a  obce s  likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z  vašich peněz. Za  spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun! Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a  obce, prodejci elektro nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najdete na  internetu (na  stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v  celé České

Již 7 let Slaný prosazuje „Nulovou toleranci“ Pokračování z minulého čísla

Město se pravidelně již od roku 1999 zapojuje do programu prevence kriminality, který v průběhu času prošel různými obměnami. Jedním z nejúčinnějších preventivních prvků je stále „Městský kamerový dohlížecí systém“ (MKDS), který neustále budujeme, doplňujeme a modernizujeme. Jedná se o prvek situační prevence, který je velice moderní a účinný v boji s kriminalitou. Oblast prevence kriminality nechápeme pouze jako doplňování a modernizaci MKDS, ale v posledním období se nám povedlo prosadit i další hodnotné projekty: Soubor přednášek na všech slánských školách pod názvem „Právo pro každého“, které provedli fundování lektoři z  Obvodního oddělení Police ČR, Městské policie Slaný a Odboru sociálních věcí Městského úřadu Slaný; dále v rámci tohoto projektu se všechny školy zúčastnily exkurze na jednání Okresního soudu v Kladně a ve vybraném vězeňském zařízení. Uvedený projekt byl kladně hodnocen a určitě přispěl ke zvýšení právního povědomí na všech školách. Kurz sebeobrany pro ženy, který proběhl v září až listopadu 2009 a pro velký zájem navazuje ve stejném období letošního roku kurz sebeobrany pro ženy a dívky (rozšířeno pro dívky slánských škol od 14 let) www.meuslany.cz

Letos již třetím rokem organizujeme prázdninové pobyty pro vybrané děti (vybírají pracovnice OSPOD sociálního odboru ze sociálně slabých rodin), které by jinak neměly šanci se podobných akcí zúčastnit. Již teď připravujeme projekty na r. 2011, protože získané prostředky v dotacích, ale i vložené povinné podíly města jsou do  této oblasti určitě účelně vynaloženy. V  mnoha případech je účelnější přestupkové a trestné činnosti předcházet, než ji následně s daleko větším úsilím a značnými prostředky řešit. Závěrem můžeme hodnotit, že program nulové tolerance se nám na území města daří úspěšně naplňovat, na čemž se podílejí MP Slaný, Obvodní oddělení Policie ČR, ale i všechny odbory MěÚ Slaný a vedení města. V  nemalé míře k  tomu přispívají i různé součinnostní akce, ale i pravidelné jednání „Bezpečnostní komise města“, na kterých 1x měsíčně řešíme všechna bezpečnostní opatření, vyměňujeme si poznatky a přijímáme společné úkoly ke zlepšování bezpečnostní situace ve městě. V nastoleném trendu nulové tolerance chceme i nadále pokračovat a bezpečnostní politice věnovat trvalou pozornost, protože to je oblast, která si neustále vyvíjí a mění, a odpovědní pracovníci nikdy nemůžou usnout na vavřínech, protože boj s kriminalitou nikdy nekončí. Z PODKLADŮ MP SLANÝ, OO PČR SLANÝ A ODBORŮ MĚ Ú SLANÝ SESTAVIL MANAŽER-KOORDINÁTOR PK MĚSTA

republice – www.elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce, který k  vám domů dopraví nový. Rada čtvrtá: Počkejte na  mobilní svoz! Pokud to máte k  nejbližšímu sběrnému místu daleko, počkejte, až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do  roka. ELEKTROWIN například zdarma nabízí svazkům obcí a mikroregionům Putující kontejner, který je možné pro obec zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!. Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do  míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.

Akce Svazu diabetiků

Pozvánka na Den diabetu Kdy: 18. 11. 2010 Kde: v Penzionu na Sadech Ochutnávka salátů, které připraví studenti Integrované školy Slaný Potravinové výrobky zdravé výživy nabídne prodejna Zdravíčko Možnost vstupu do Svazu diabetiků Na organizaci Dne diabetu se budou podílet studentky z kladenské zdravotní školy

Návštěva Adventních trhů Kdy: 10.12.2010 Kde Lysá nad Labem Srdečně zve na tyto naše akce výbor Svazu diabetiků.

Klub vojenských důchodců zve na setkání

Z

veme všechny členy našeho klubu – bývalé vojáky z povolání a občanské zaměstnance vojenské správy na společné setkání. Vyhodnotíme činnost klubu za letošní rok a upřesníme aktivity pro rok 2011. Popřejeme jubilantům. Těšíme se na příjemné setkání. Kdy: 16. listopadu 2010 od 14.30 hodin Kde: sál restaurace Na Skalkách ve Slaném

|9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný vstupní brána do města Masarykovo námstí 159, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. listopadu do 31. března má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední den od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky má zavřeno.

Víte, že by měl člověk denně nachodit 10 000 kroků?

K

lub nordic walking Slaný při Infocentru zve na pravidelné nedělní vycházky. Sraz v 15:00 před recepcí Zimního stadionu ve  Slaném. Trasy jsou voleny podle počasí, nálady a fyzické zdatnosti příchozích. Délka vycházek se pohybuje mezi 10 až 15 kilometry. Doporučujeme s sebou pohodné sportovní oblečení zejména obuv, lahev s pitím a chuť pro sebe alespoň jednou týdně něco udělat. Hůlky nejsou podmínkou! Termíny vycházek: 7., 14., 21., 28. listopadu 2010 v 15:00 před recepcí Zimního stadionu ve Slaném. UPOZORNĚNÍ – Od  1. prosince 2010 až do  odvolání se začátek vycházek posouvá na 14:00. Přihlášky do klubu jsou k dostání v IC Slaný nebo ke stažení na http://infoslany.cz/cs/ sekce/turista/klub-nordic-walking-slany/

Nové díly Tipů na vycházku

V

říjnu vyšly nové díly úspěšných Tipů na vycházku (z Edice Městská turistika). Díl č. 5 je zaměřen na  pamětní desky, v  č. 6 se seznámíte s architektonickými památkami 19. a  20. století a  poslední (zatím) č. 7 vám přiblíží osudy slánského opevnění. První čtyři části vyšly již v roce 2009 a jsou stále k  dostání ve  slánském Infocentru. Jen krátké připomenutí – celá sada těchto čtyř letáků získala v  Písku druhé místo v  celorepublikové soutěži Tourptopag 2010

Infocentrum hledá ponocného

I letos se bude kalendář prodávat za zvýhodněnou cenu! V pondělí 8. listopadu 2010 v 16 hodin bude představen veřejnosti každoročně očekávaný tradiční stolní kalendář Slaného s  replikami starých pohlednic. Tentokrát bude tato série doplněna novou řadou a tou jsou slánské osobnosti a jejich rodné domy.

Pospěšte si… Z

ájemci o tuzemský cestovní ruch mají možnost si u  nás rezervovat časopisy Kam po  Česku nebo TIM (Turistický informační magazín). Najdete v  nich tipy na  vý-

Putování s vílou stále pokračuje Pojďte si hrát…chcete poznat krásnou vílu Šuměnku od Slaného pramene? Pak přijeďte do Slaného a s její pomocí vyluštěte tajenku a dostanete odměnu. Jakou? To je velké tajemství.... Více informací v IC Slaný. lety, pozvánky na  zajímavé akce, nevšední krajová jídla. Můžete se v nich seznámit s originálními výrobky či produkty v jednotlivých lokalitách. Oba dva časopisy jsou distribuovány do Infocenter po  celé České republice ZDARMA, ale v omezeném množství.

Adventní jarmark

I

nfocentrum Slaný hledá pro novou turistickou sezonu 2011 muže pro funkci ponocného. Více informací v IC Slaný nebo na tel 312 523 448.

10 |

Kreativní klub Čtyřlístek Míly Blahníkové vás zve na adventní jarmark zaměřený na klasická řemesla a  staré zvyky českých Vánoc. Přijeďte se potěšit přehlídkou řemeslného umění, nakoupit originální dárky, vytvořit si adventní svícny, šperky, ozdoby a výrobky týkající se adventu a zimy a krásných Vánoc. kde: ZŠ Komenského náměstí ve  Slaném kdy: 27. 11. 2010 čas: 9:00–15:00 www.meuslany.cz


PROGRAM

š

Kino listopad 2010 4.–7. čtvrtek–neděle Hrajeme pouze v 19.30 hodin! NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ Premiéra nového českého filmu režiséra Roberta Sedláčka. Hlavními hrdiny nízkorozpočtového snímku je štáb intelektuálních filmařů, který dostane za úkol natočit zemitý film o rekordmanech. Režie : Robert Sedláček Přístupno 8. pondělí Hrajeme pouze od 17.00 hodin! SHREK : ZVONEC A KONEC Americká animovaná komedie v českém znění. Rodinným blázincem znavený Shrek zatoužil alespoň na jeden den žít jako kdysi. Netušil, jaké to bude mít následky … Režie : Mike Mitchell Přístupno 9.–11. úterý–čtvrtek Hrajeme pouze v 19.30 hodin! KAJÍNEK Český kriminální thriller, inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. V hlavních rolích Konstantin Lavroněnko a Tatiana Vilhelmová. Reži : Petr Jákl Nepřístupno 12.–14. pátek–neděle Hrajeme pouze v 19.30 hodin! POČÁTEK Americko-britský sci-fi thriller s titulky. Hrát si se sny je velmi nebezpečné, ale i krásné a fascinující. V hlavní roli Leonardo DiCaprio. Režie: Christopher Nolan Přístupno 15. pondělí Hrajeme pouze v 17.00 hodin! KUKY SE VRACÍ Český dobrodružný rodinný film režiséra Jana Svěráka zobrazuje dětský fantazijní svět, kde hlavní postavou je odvržený medvídek vydávající se na cestu domů. Režie: Jan Svěrák Přístupno 16.–17. úterý–středa Hrajeme v 17.00 a 19.30 hodin! TAJEMSTVÍ MUMIE Premiéra francouzského dobrodružného fi lmu v českém znění. Sympatická „dobrodružka“ krotí pterodaktyla a zachraňuje sestru. Režie: Luc Besson Přístupno 18. čtvrtek Hrajeme pouze v 16.00 hodin! MÁJ Český film na motivy básně K. H. Máchy. Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše ve strhujícím příběhu o milostném trojúhelníku dvou

mužů a jedné ženy. Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnerová a další. Režie: F. A. Brabec Přístupno 18.–20. čtvrtek–sobota Hrajeme pouze v 19.30 hodin! RESIDENT EVIL: AFTERLIFE Premiéra koprodukčního akčního sci-fi hororu USA, Velké Británie a SRN s titulky. Čtvrté pokračování velmi úspěšné série videoher, kde hlavní postavu opět ztvárnila Milla Jovovich. Režie: Paul W. S. Anderson Nepřístupno 21.–24. neděle–středa Hrajeme pouze v 19.30 hodin! BASTARDI Premiéra nového českého filmu režiséra Petra Šíchy. O brutální vraždě mladé praktikantky, kterou mají na svědomí tři mladíci z jedné základní školy. Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, Jana Šulcová, Jan Přeučil, Jan Šťastný a další. Režie: Petr Šícha Přístupno 25.–28. čtvrtek–neděle Hrajeme pouze v 19.30 hodin! WALL STREET : PENÍZE NIKDY NESPÍ Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka. Režie: Oliver Stone Přístupno 27.–28. sobota–neděle Hrajeme pouze v 17.00 hodin! LET´S DANCE 3 Premiéra americké taneční romance je volným pokračováním úspěšné filmové série s titulky. Velkolepá taneční čísla plná dokonalosti vás určitě pobaví. Režie: Jon Chu Přístupno 29.–30. pondělí–úterý Hrajeme pouze v 17.00 hodin! JÁ, PADOUCH Premiéra americké animované rodinné komedie v českém znění. Klaďasové už nefrčí! Režie : Pierre Coffin a Chris Renaud Přístupno 29.–30. pondělí–úterý Hrajeme pouze v 19.30 hodin! JÍST , MEDITOVAT , MILOVAT Premiéra americké romantické komedie s Julií Roberts v hlavní roli. Ta se po rozvodu vydává na cesty po světě, aby změnila svůj dosavadní způsob života a objevila sebe samu … České titulky. Režie: Ryan Murphy Přístupno

Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo listopad 2010 Středa 10. 11. v 10.00, 13.00 a 15.00 hod. ČERT A KÁČA Klasická divadelní pohádka v podání Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. Dětské divadelní předplatné. Úterý 16. 11. v 19.30 hodin KONCERT – TOTÁLNÍ NASAZENÍ Oslava 20 let TOTÁLNÍ NASAZENÍ – UNPLUGGED UNPNKED. Speciální akustický narozeninový koncert. Jako host vystoupí skupina DÉMOPHOBIA. Pátek 19. 11. v 19.30 hodin 44.SLÁNSKÉ JAZZOVÉ DNY 2010 Michal Prokop – Jan Hrubý – Luboš Andršt Tutu Puoane Quartet (JAR/B/CZ) Bo Big Band

www.meuslany.cz

3. SLÁNSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL – SLANÝ 2010 Pátek 26. 11. v 19.30 hodin SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Repríza úspěšné divadelní inscenace. Hraje divadelní soubor Slánská scéna, o.s. Sobota 27. 11. v 15.00 hodin CO BY BYLO, KDYBY … Premiéra dětského divadelního představení. Hraje divadelní soubor Bambinesko Slaný. Sobota 27. 11. v 19.30 hodin POPRASK NA LAGUNĚ Muzikálové zpracování předlohy Carla Goldoniho.

Hraje divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou. Neděle 28. 11. v 15.00 hodin O SNĚHURCE Premiéra dětského divadelního představení. Hraje divadelní soubor Dětská scéna Slaný. Neděle 28. 11. v 19.30 hodin LIMONÁDOVÝ JOE Úspěšné divadelní představení. Hraje divadelní soubor EXIL Pardubice. Pondělí 29. 11. v 11.00 hodin BOŽKA, ANEB JAK TO MOŽ-

NÁ NEBYLO + OSMÝ JOHN A KRVAVÉ KOLENO Hrají divadelní soubory Hladká Vrtule Slaný a ZŠ Bechyně. Školní představení. Pondělí 29. 11. v 19.30 hodin ELEGIE TYROLSKÁ (CHRÁM BOLESTI) Divadelní drama. Hraje divadelní soubor Rádobydivadlo Klapý. Všechna divadelní představení letošní divadelní přehlídky jsou na volný prodej.

| 11


PRO DĚTI, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Milé děti, tak jsou tady podzimní plískanice. Ani dětem, ani nám kocourům se to nelíbí, protože nemůžeme běhat venku tak jako v létě. Stejně jako vy, musím dávat pozor kam šlapu, abych si nezašpinil tlapky. To mě pak moje panička vezme a strčí mi nohy do umývadla s vodou. A  to je horší, než když si vy musíte umýt boty. My kočky totiž nemáme rády vodu. Přestože je venku bláto, má podzim své kouzlo. Venku jsou krásně barevné stromy, na zemi můžete najít kaštany, na keřích rostou šípky. Z toho všeho se dají vyrobit hezké dárečky třeba pro maminku nebo babičku. Tak si pěkně letošní podzim užívejte. VÁŠ KOCOUREK KUBA.

Horká jablka s francouzským toustem Sychravé sobotní ráno přímo svádí ke zdlouhavé přípravě voňavé snídaně.  Rychlý jablečný kompot jsem navíc spojila s klasikou oblíbenou v mnoha zemích. Na snídani pro dva bude třeba:

Tajenka: Nic nedáváme tak ochotně jako radu

• 6 plátků toustového chleba (dá se využít zbylá vánočka, bochánek apod.) • 1 vejce • 1 dcl plnotučného mléka • pár kapek vanilkového extraktu • máslo s olivovým olejem na opečení toustů • skořicový cukr na obalení toustů • 6 jablek • 2 vrchovaté lžíce třtinového cukru • kus celé skořice • hvězdička badyánu • asi 6 hřebíčků Jablka oloupeme, nakrájíme na osminky a zbavíme jádřince. Během loupání uchováváme kousky jablek ve vodě s několika kapkami citrónové šťávy. Poté je slijeme a v hrnci na vaření pak přidáme vodu tak, aby zakrývala povrch jablek. Osladíme třtinovým cukrem a přidáme kus skořice, hřebíček a badyán. Vaříme na mírném plameni do doby, než povrch jablek začíná být měkký, ale uvnitř jsou stále ještě pevná. Příprava toustů: V misce rozmícháme vejce a mírně ho rozředíme mlékem. Přidáme několik kapek vanilkového extraktu. Na pánvi rozehřejeme máslo společně se lžící olivového oleje. Plátky toustového chleba ve směsi vejce a mléka velmi rychle smočíme z obou stran a položíme na pánev. Opečeme z obou stran dozlatova a pak ještě horké obalíme ve skořicovém cukru. Na každý toust položíme několik jablečných dílků ještě teplého kompotu a navrch přidáme lžičku šípkové zavařeniny. Trocha kompotu nám zbyla, takže si můžeme takto upravená jablka vychutnat nejméně další dva dny. Povařená jablka v této podobě však nejsou určena k dlouhému skladování. Dobrou chuť! AUTORKA RECEPTU: PAVLÍNA VOSYKOVÁ DALŠÍ RECEPTY NAJDETE NA WWW.MLSNAKOCKA.BLOG.CZ

12 |

www.meuslany.cz


POZVÁNK A

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na listopad Městská hvězdárna je pro veřejnost v listopadu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování dalekohledy začínají v 19.00,19.30,20.00,20.30 hodin. 17. listopadu bude otevřeno od 19 do 21 hodin. Tip na pozorování: Jupiter a Uran - večer nad jihovýchodním obzorem 2.–5. 11. Hvězdokupy a mlhoviny - za mimořádně čisté a klidné oblohy pozorujeme objekty vzdáleného vesmíru 4. 11. Tauridy – maximální frekvence meteorického roje. V roji je značné množství větších těles, která se projevují jako jasné bolidy. Roj je aktivní už nyní a bude ještě deset dní po maximu. Jeho původem jsou prachové částečky, které ve své dráze zanechává kometa Encke. 10.–19. 11. Měsíc na večerní obloze – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami bude kolem první čtvrti, která nastává 13. 11. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 21. 11.), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. 18. 11. Leonidy – maximální frekvence meteorického roje. Jejich pozorování bude rušit Měsíc před úplňkem. Podmínky pro pozorování se zlepší až k ránu, po západu Měsíce.

Průvodce listopadovou oblohou

J

upiter je večerní hvězdou, která se objevuje nad jihovýchodním obzorem brzy po západu Slunce. Velmi dobrý výhled na planetu se nabízí proto, neboť 21. září se ocitla v tzv. opozici, tj. že se nacházela přesně na opačné straně pozemské oblohy než Slunce. V tuto dobu byla viditelná po celou noc – vycházela už za  večerního soumraku, zapadala až nad ránem. V téže době dosahuje i největší jasnosti (-2,8 magnitudy) a  dokonce se k  Zemi přiblíží na  rekordně malou vzdálenost 591,5 milionu kilometrů. Blíže nám bude až v roce 2022, kdy bude o zanedbatelných 200 tisíc kilometrů ještě blíže. Nicméně nejlepší pozorovací podmínky pro Jupiter v době opozice nastávají až kolem půlnoci. Z večera bude nejlépe viditelný v průběhu listopadu. Jupiter se po pěti letech dostává do oblasti oblohy, která kulminuje poměrně vysoko nad obzorem (získává tzv. kladnou deklinaci – leží nad nebeským rovníkem). Díky tomu se z něj stává čím dál lepší objekt i pro větší přístroje, v nichž je obraz objektu nízko nad obzorem značně poznamenán neklidem zemské atmosféry. Jupiter je největší a  na  detaily bezesporu nejbohatší planeta, která se zrodila v  okolí Slunce. V  době opozice dosahuje jeho úhlový průměr až padesát vteřin, takže jej předčí pouze zcela tenký srpek Venuše. Přestože je nejhmotnější planetou (více než třistakrát

hmotnější než Země), má vzhledem ke svým rozměrům malou hustotu. Jeho složení je podobné spíše Slunci než kamenným planetám. Ve  vnějších oblastech, kde je teplota -120 stupňů Celsia, je vodík a  helium v  plynném stavu. Blíže k centru tlak, hustota i teplota narůstají, takže se plyn mění v tekutinu a nakonec v pevnou látku. Tento přechod je ale postupný, nikde nenarazíme na  ohraničený pevný povrch, tak jak jej známe ze Země. První, co každého pozorovatele v  dalekohledu zaujme, však nebude Jupiter sám, nýbrž čtyři jeho největší satelity. Jako hvězdy páté velikosti jsou patrné i  v  malém triedru. První je pozoroval v  roce 1610 Galileo Galilei – odtud název Galileovské měsíce. Nejblíže se pohybuje Io (s  periodou oběhu 42 hodin), následuje Europa (3 dny 13 hodin), Ganymedes (7 dní 4 hodiny) a Callisto (16 dní 17 hodin). Celkem Jupiter obklopuje několik desítek dalších těles, všechna zbývající jsou ale natolik slabá, že je běžně dostupnými dalekohledy nezahlédneme. I když jsou tři z Jupiterových družic větší než náš Měsíc, jejich úhlové průměry jsou příliš malé (menší než 2 úhlové vteřiny) na to, abychom u nich zahlédli jakékoli detaily. Mnohem důležitější je, že oběžné dráhy všech čtyř měsíců jsou vůči rovině rovníku planety skloněny pouze pod malým úhlem a totéž platí pro sklon roviny Jupiterova rovníku vůči rovině oběhu

Hvězdárna pro školy: Návštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na všech typech škol od  mateřských po  vysoké. Návštěva školní skupiny je možná po předchozí rezervaci. Závazné rezervace přijímáme v dostatečném předstihu na adrese hvezdarna@volny.cz.

Program školní exkurze: Projekce pořadu dle vlastního výběru. V naší nabídce jsou pořady pro všechny věkové kategorie od předškoláků po dospělé. Pořady trvají typicky 30min. Přehled našich pořadů naleznete na webu hvězdárny.

14 |

tel: 312 525 730 http://www.hvezdarna-slany.cz

planety i roviny Jupiterova oběhu vůči rovině ekliptiky. Díky vhodné kombinaci těchto tří faktorů jsou na  Zemi běžně pozorovatelé stínohry, při které jsou i  středně velikými dalekohledy patrné nejrůznější zákryty a zatmění. Snad nejjednodušší je zachytit temné stíny, jež satelity vrhají do atmosféry planety. Vypadají jako oválné skvrnky o  průměru kolem jedné úhlové vteřiny, jež se v průběhu několika hodin přesunou napříč celým diskem Jupiteru. Ve větších přístrojích zahlédneme také začátky a konce zákrytů měsíců planetou, jejich vstupy či výstupy ze slunečního stínu a eventuálně přechody satelitů přes planetu. Jupiter není jediná planeta Sluneční soustavy, kterou spatříme v první polovině noci. S Jupiterem můžeme v  průběhu listopadu spatřit planetu Uran. Tato planeta se sice nachází pětkrát dál, avšak na pozemské obloze se promítá přibližně jeden úhlový stupeň od  Jupiteru. V pořadí od Slunce sedmou planetu najdeme východně od Jupiteru, bude mít srovnatelnou jasnost jako Galileovské měsíce a  na  rozdíl od nich i zřetelný světlomodrý odstín. Ve  druhé polovině kalendářního měsíce zdobí ranní oblohu Saturn a Venuše. Vycházejí zhruba hodinu před Sluncem a po celou dobu se promítají do blízkosti nápadné hvězdy Spica ze souhvězdí Panny. Jupiter bude nepochybně hlavní ozdobou listopadové oblohy. Proto neváhejte a při první příležitosti zavítejte v průběhu nadcházejících večerů do Městské hvězdárny. Jasné nebe a pěkný výhled! JAROSLAV TRNKA

Po skončení pořadu nabízíme diskusi s astronomem nad dotazy žáků (a samozřejmě i učitelů). Naši lektoři mají rozsáhlé zkušenosti a přizpůsobí svůj výklad věku a znalostem třídy. Délka diskuse je individuální a řídí se především zájmem ze strany publika. Diskusi lze po  dohodě vést na  dané téma (např. v souvislosti s učivem). Návštěva kopule spojená s pozorováním oblohy dalekohledem. Pozoruje se především Slunce (exkurze probíhají typicky ve dne). Při nepříznivém počasí je možná návštěva kopulí s demonstrací práce s přístroji (demonstrace zvětšení, manipulace s dalekohledem atd.).

www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánské rozhovory posedmé tentokrát o české husitské reformaci ve Slaném VLADIMÍR PŘIBYL

S

lánské rozhovory 2010 navázaly na kolokvium M. Jan Hus a  M. Štěpán z  Pálče, které ve Slaném proběhlo před deseti lety (25. 5. 2000). Odbornou část konference zahájil děkan Husitské teologické fakulty prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek (HTF UK Praha), který v referátu Pohled na českou reformaci včera a dnes načrtl přehled dosavadního husitologického bádání. Připomněl významné osobnosti, které zásadně ovlivnily studium doby husitské (Palacký, Masaryk), přičemž podotkl, že u  jejich děl nebyl dostatečně brán zřetel na teologickou rovinu Husova díla, což je podstatné. Prof. Lášek ve stručnosti popsal vývoj na katolické straně, kde sice teologický pohled hrál rozhodující úlohu, ale Husovo dílo bylo hodnoceno mimo obecnou církev. Děkan Husitské teologické fakulty připomněl, jak dokumenty Druhého vatikánského koncilu rovněž přispěly na katolické straně ke  změně vnímání M. J. Husa. V  této souvislosti bylo vzpomenuto rozsáhlé dílo, které sepsal benediktin Paul de Vooght. Prolomil se tak bludný kruh „husovské otázky“– část odborníků tehdy chápala dílo M. J. Husa v Palackého rovině a druhá část vše sledovala v katolicky odmítavé pozici. Proces sblížení stanovisek byl rozpracován tzv. Husovskou komisí a nakonec vyvrcholil vyhlášením Jana Pavla II., který zařadil M. Jana Husa mezi reformátory církve. Prof. Lášek naznačil další cesty husovského bádání – kritickou edici textů Husových předchůdců, vydávání Husova díla a vypracování ekumenicky akceptovatelného životopisu M. Jana Husa. V teologické rovině se nesl i referát ThDr. Jaroslava Hrdličky (HTF UK Praha) Husovo pochopení církve v díle Vlastimila Kybala. Jaroslav Hrdlička se podstatně podílí na  přípravě vydání vzpomínek exilového historika Vlastimila Kybala, jehož první díl se již připravuje k tisku.

Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. na Slánských rozhovorech 2010 uvádí neslavnou historii o  dobývání města na  jaře  v  roce 1425. Tehdy 5. dubna oblehla táborsko-sirotčí vojska vedená Janem Roháčem z Dubé Slaný. Město bylo tehdy silně zpustošeno a v masných krámech na náměstí byla podle tradičního podání upálena celá městská rada i s rychtářem (to jsou ty známé tři kříže na  slánském náměstí). Historický blok uzavřel PhDr. Pavel Kůrka, Ph.D. (Historický ústav AV ČR), který promluvil v referátu – Utrakvismus 16. století – měšťanská konfese? – o proměně náboženského vyznání měšťanů, o ústupu utrakvismu a příklonu měšťanů k luteránství.

Historický blok uvedlo vystoupení PhDr. Jany Kobrlové (CČSH, Praha - na obrázku) – Čechy v  době husitské – základní přehled. Na  tento rámcový referát navázal konkrétní příběh města Loun – Louny mezi Husem a  Zikmundem, který poutavě přednesl Mgr.  Jan Mareš, Ph.D.  (Státní okresní archiv Louny). Příběh o tom, jak se město z donucení i v intenci svých vlastních interesů zachovalo v  pohnuté době ve vztahu k Husovi a Zikmundovi. Jako příklad byl uveden rozdílný přistup k dominikánskému klášteru, který byl zničen, a ke konventu magdalenitek, ke kterému mělo město bližší vztah, a tak nakonec nezanikl.

Odpolední blok zahájil prof. PhDr.  Tomáš Durdík, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR), který v  příspěvku Husitství – vliv na  hradní architekturu – uváděl příklady, jak způsob husitského boje ovlivnil stavby městského opevnění (monumentální opevnění města Tábor), a  zabýval se hrady husitských hejtmanů v Českém středohoří (Oltářík, Kalich). Zcela zásadní byl příspěvek PhDr.  Milady Studničkové (Ústav dějin umění AV ČR) – Martinická bible. V  pozoruhodném referátu se dr.  Studničková zabývala původem rukopisu – připomněla práci slánského prof. Švába, který na vyobrazení identifikoval postavu u  hranice jako Petra z  Mladoňovic, jenž byl očitým svědkem Husovy smrti.   

Slánskou husitskou historií se dlouhodobě zabývá PhDr. Karel Křesadlo (Jihlava), který se však pro nemoc nemohl setkání zúčastnit. V  zaslaném referátu Město Slaný za  husitství, jehož část byla auditoriu tlumočena,

Odbornou část konference završila dvě vystoupení v prostorách expozice o  Rudolfu Urbánkovi. PhDr. Miloš Sládek (PNP Praha) komentoval výstavu Souvislý svazek rukou a duší aneb Květina vzpomínek na slánského

www.meuslany.cz

FOTO JAN RYBÁŘ

rodáka a českého historika Rudolfa Urbánka, kterou připravil z  jeho pozůstalosti z  fondu Památníku národního písemnictví. Urbánkovský blok uzavřel PhDr.  Jaroslav Boubín (Historický ústav AV ČR), který v medailonku historika také zdůraznil, nakolik se město Slaný a  jeho poděbradská minulost odrazily v jeho díle – není jisté, zda by se Urbánek tak intezivně zabýval poděbradskou dobou, nebýt toho, že se v tomto městě narodil, studoval na gymnáziu a dotýkal se památek s poděbradskou historií spojených.  Na  konferenci navázalo ekumenické setkání, kterému předsedal Doc.  ThDr.  David Tonzar, Th.D., biskup Pražské diecéze Církve československé husitské. Ten ve svém vystoupení představil současný stav církve, která je jednou z cest ke Kristu. Křesťanské církve v České republice charakterizoval jako mozaiku, nikoliv jako jednotlivé kameny. Mgr. Stanislav Jurek (CČSH, Slaný) v  příspěvku Husitství stále živé ve  slánském sboru CČSH přiblížil dnešní život slánského společenství. Mgr.  Jana Daněčková (farářka evangelické církve metodistické, Slaný) promluvila o slánských metodistech a Mgr. Pavel Táborský (farář ŘKC, Slaný) zavzpomínal na  svoji cestu k ekumenismu po Druhém vatikánském koncilu, kdy působil v  Praze, Královicích a  nyní ve  Slaném. Vystoupení duchovních obohatil zpěv Husitského pěveckého sboru (Kladno, Slaný) pod vedením doc. PhDr. Zuzany Jurkové, Ph.D. Setkání zakončila společná modlitba Otčenáše. Zvukové záznamy z přednášek naleznete na webových stránkách odboru kultury – www.pamatky.slany.cz.

| 15


SPORT Zveme vás na Slánské běhy

Šachisté uctili památku Dr. Karla Treybala

M

S

portovní klub orientačního běhu Slaný vás zve na 19. ročník tradičního běžeckého závodu „Slánské běhy“. Závod se koná v sobotu 4. prosince 2010. Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.skobslany.unas.cz.

30 let otevření zimního stadionu Slaný sobota 6. listopadu 2010 Program: 12.00 h Krasobruslení 1. ukázka 12.30h – 16.10 h Zápasy. 2. třída HK LEV SLANÝ 2. třída HC Sparta Praha 2. třída HC Slávia Praha 2. třída HC Kladno Krasobruslení 2. ukázka Předání cen a vyhlášení žákovského turnaje ÚPRAVA LEDOVÉ PLOCHY

17.00 h zápas LEGEND ČR vs. HK LEV SLANÝ

ístní šachové kluby SK DDM Slaný, TJ Slovan Velvary a Šachový klub Zlonice uspořádaly dne 2. října 2010 za podpory města Slaného a společnosti REMEX CZ, a.s. v Městském centru Grand otevřený šachový turnaj REMEX CHESS 2010 / Memoriál Dr. Karla Treybala. Šachový turnaj byl sehrán na památku velvarského soudce a předního rakousko-uherského a československého šachisty – mistra Československa 1921 a pokořitele mistra světa A. Aljechina z  Karlových Varů 1923 – Dr. Karla Treybala, který byl v  roce 1941 popraven nacisty. Devítikolový turnaj byl sehrán tempem 2*15 minut (15 minut na partii pro hráče). Na startovní listinu se zapsalo celkem 77 šachistů, z toho dva mezinárodní mistři a tři mistři Šachového svazu ČR, celkem 26 hráčů mělo národní rating (tzv. ELO) vyšší než 2000 bodů, což je úroveň krajského přeborníka / přeborníka oddílu. Z místních oddílů se přihlásilo 15 účastníků. V  turnaji zvítězil mezinárodní mistr Vítězslav Priehoda (ŠK Joly Lysá nad Labem), který získal 7,5 bodu z  9 možných a který vítězství vybojoval v posledním kole v náročné partii s  mezinárodním mistrem Josefem Přibylem. Druhou příčku ve Slaném obsadil mistr Jiří Gregor (TJ Praga Praha) se 7 body a lepším pomocným hodnocením. Tentýž počet bodů získal třetí Zdeněk Hába (ŠK Gordic Jihlava). Nejlépe umístěnou ženou v  turnaji se stala Kateřina Palková (ŠK Líně) se ziskem 5 bodů. Pohár pro nejlepšího juniora si odnesla sedmnáctiletá Nikola Palková se 4,5 body (ŠK Líně). Z aktivních hráčů oddílů SK DDM Slaný, TJ Slovan Velvary a Šachový klub Zlonice se nejlépe umístil Ing. Jindřich

Trejbal st., který s celkem 6 body získal vynikající 14. místo. Samotnou přípravu turnaje fakticky zajistil Šachový oddíl Zlonice za aktivní podpory zástupců SK DDM Slaný a TJ Slovan Velvary. Poděkování nicméně patří především společnosti REMEX CZ, a.s. (mobilní drcení a třídění, dopravní stavby a odpadové hospodářství), která poskytla finanční ceny pro nejlépe umístěné šachisty, a Královskému městu Slanému, které poskytlo příspěvek na úhradu hlavního sálu MC Grand. Sál byl pronajat pro účely turnaje od společnosti Kulturní zařízení města Slaného, za podporu i bezchybnou organizaci a přípravu sálu patří poděkování panu Liškovi. Účastníci turnaje sportovní akci velmi ocenili, pochvalovali si zejména dosaženou vysokou účast včetně vysoké kvality turnaje a v neposlední řadě také reprezentativní prostory MC Grand. K  celkové úrovni turnaje velmi přispělo úvodní slovo a vystoupení zástupce pořádajícího oddílu, rozhodčího, sponzora a prvního místostarosty Ing. Pavla Bartoníčka, který připomněl šachovou tradici na Slánsku. JINDŘICH TREJBAL ML .

Úvod: Státní hymna Slavnostní vhození buly vhazuje starosta města Slaný RNDr. Ivo Rubík Předání cen nejlepším hráčům zápasu obou mužstev významnými osobnostmi hokejového zákulisí

19:30h Něco z historie k VSH v restauraci zimního stadionu Večeře formou rautu Dražba dresů hokejových LEGEND výtěžek bude věnován oddílu HK LEV Slaný na rozvoj mládeže pro rozvoj hokejové základny Večer bude doprovázet živá hudba

16 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Městská organizace Českého červeného kříže ve Slaném informuje Ve čtvrtek dne 30. září 2010 se konala v penzionu Na Sadech společná schůze organizace Svazu důchodců a MO ČČK ve Slaném. Byla rozdělena do dvou částí.

V

první probíhala členská schůze Svazu důchodců, ve  které byli přítomní informováni o činnosti organizace za uplynulé období a o plánech do budoucnosti. Druhou část programu zajistila MO ČČK přednáškou na  téma ,,Jak poskytovat první předlékařskou pomoc“. Přednášku uvedla předsedkyně MO ČČK paní Jindřiška Fenclová uvítáním přednášející paní Stanislavy Klicmanové, ředitelky a lektorky OS ČČK v Kladně. Přednáška byla velmi zajímavá, ale také hlavně poučná. Posluchačům byla předvede-

na funkce defibrilátoru a jeho použití v praxi. Na  fantomu Andule předvedla umělé dýchání, které si mohli sami posluchači vyzkoušet. Po zodpovězení četných dotazů a zájmu o další podobné akce bylo setkání ukončeno. Děkujeme přednášející paní ředitelce Klicmanové za  skvělý výklad a  budeme pokračovat v  cyklu přednášek o  první pomoci, protože ve většině případů na správném poskytnutí první pomoci je závislý lidský život a ten máme všichni jen jeden, jen jeden! ZA MO ČČK SLANÝ PAVLÍNA HOFFMANNOVÁ

Volnočasové aktivity dětí ze sociálně vyloučených rodin

J

iž po třetí se slánské děti ty rozšířeny i  o  volnočasové ze sociálně vyloučených aktivity v  průběhu školního rodin o letních prázdninách roku. Všichni táborníci se zúčastnily táborových pozúčastnili potáborového sebytů. Letní prázdniny si tkání s  kamarády V  DDM děti zpestřily na  táborové „Ostrov“ Slaný. Shledali se základně Domu dětí a  mlázde se svými táborovými deže (DDM) „Ostrov“ Slaný kamarády a  zažili další nev  Tisu u  Blatna. Celkem 12 tradiční zážitky. Dále byla dětí mělo možnost poznat v  pořadu zahrnuta návštěnové kamarády, stanovat Děti hrály táborovou hru s nasazením va filmového představení s nimi v přírodě, společně si v městském kině ve Slaném, zazpívat u táborového ohně, ale i zahrát si řadu kde děti zhlédly film Alvin a  Chipmankové. zajímavých her v  přírodě. Na  programu ne- V průběhu měsíce listopadu 2010 se plánuje náchyběla ani sportovní utkání, koupání a  výlety. vštěva bowlingu a slánského aquaparku. Zábavu dětí pravidelně střídaly i povinnosti vyCelý projekt byl uskutečněn v  rámci proplývající z denního režimu, získávání sociálních gramu prevence kriminality za finanční poda hygienických návyků, dovedností a kompeten- pory Středočeského kraje, města Slaného cí za přítomnosti táborových vedoucích. a samotných rodičů. BC. MARCELA REZLEROVÁ, VEDOUCÍ OSVA Z V letošním roce byly poprvé táborové aktivi-

Obezita – handicap nebo běžný jev? Patříte do skupiny osob s nadváhou či obezitou? Pak se pravděpodobně i vy setkáváte s  těmito jevy: nižší fyzická kondice, zúžená nabídka pěkného oblečení v obchodech, stísňující prostor v cestovních prostředcích, leckdy nepříjemné poznámky okolí, častá nespokojenost se svou postavou, poznámky, kterým neuniknete při návštěvách ordinace, kdy váš lékař určitě často poukazuje na podíl nadváhy na vašich problémech (Bolí vás záda, kyčle, kolena...? Máte vysoký krevní tlak? Objevují se u vás náznaky cukrovky II.typu? Zadýcháváte se? Zvýšeně se potíte? Nemůžete otěhotnět? ... Zhubněte!) Jenže zhubnout není jen tak (a udržet případné úbytky už vůbec ne!). Většina z nás je téměř odborníky na výživová doporučení, všichni víme, co bychom měli dělat. Je to ale vůbec v prostředí našeho uspěchaného života reálné? V  nabídce občerstvení převládá ke koupi hlavně nevhodné jídlo, cukrárny prodávají rok od roku lákavější dobroty, přáwww.meuslany.cz

telé se pravidelně setkávají u pivka a „něčeho malého“, nenabídnout/nevzít si na návštěvě pohoštění je skoro hřích, celá rodina jezdí na nákupy do supermarketu s akčními nabídkami...jak to má jeden vydržet? Přece se člověk nebude společensky izolovat? Je z toho otrávený, a pak se má ještě ztrapňovat v tělocvičně, kde to tutově nezvládne? Nehledě na fakt, že je za celý den „ták“ utahaný, sotva i na tom gauči leží... Ach jo, dnes si ještě naposledy dáme, ale od pondělí (od zítřka, od prvního, od září, od ledna, po dovolené...) se do toho určitě dáme! Znáte to? Pak vězte, že takto smýšlí velká část obyvatel ČR, cesta z kola ven není snadná. Klub MATYLDA je občanské sdružení založené s cílem pravidelné podpory občanů města Slaný a jeho okolí v jejich snaze nejen snížit jejich nadváhu úpravou životního stylu bez dramatických hladovek a nepříjemných jojo-efektů, ale hlavně si novou kondici a osvěžení psychiky i zdraví po dlouhé období udržet.

Rekvalifikační kurz obsluhy PC + Motivační kurz Termín kurzu: od 10. 1. 2011 Kurz je zdarma a je určen pro maminky na MD a ženy hledající zaměstnání. Během kurzu zajišťujeme zdarma hlídání dětí. Na konci kurzu obdržíte certifikát MŠMT o rekvalifikaci s platností po celé ČR. Další kurz se připravuje na jaro 2011.

Motivační kurz RC Rybička, Tomanova 1671, Tematické okruhy motivační části • • • • • •

Rodinné kompetence a jejich vazba na trh práce Sladění rodinného a pracovního života Komunikace v rodině Vlastní možnosti Zaměstnanecká práva, hledání zaměstnání Komunikace při vstupu do zaměstnání

Rekvalifikační počítačový kurz 3. ZŠ Slaný Rabasova 821 Tematické okruhy rekvalifikační části • • • • • •

Konfigurace počítače, zásady práce s počítačem Základy Windows, práce LAN, správa souborů Práce s textem, textový editor MS Word, internet Správa e-mailů, kontaktů, úkolů a kalendáře MS Outlook, MS Excel, MS PoverPoint Grafické a prezentační práce, záloha dat

Kontakt: J. Vránová , tel. 775 558 011, e-mail: jitka.vranova@dumrodin.cz www.dumrodin.cz

Klub MATYLDA o.s. organizuje: • Kurzy snižování nadváhy STOB • Pokračovací snižování nadváhy kurzy MATYLDA. • Cvičení pro osoby s nadváhou vedené s  fyzioterapeutickým přístupem (přispívá ZP METAL ALIANCE). • Pravidelné vycházky a výlety nordic walking. • Programy pro uzavřené skupiny a školy. • Přednášky s  danou tématikou a přátelská setkání. • Kurzy zdravého vaření a pečení. • Sportovně relaxační odpoledne, sportovně relaxační pobyty. • Bezplatná miniporadna výživového poradenství na webových stránkách. Aktuální nabídku akcí najdete vždy na webových stránkách www.matyldaslany.cz. Pokud jste se právě rozhodli svůj životní styl pozměnit – MATYLDA a její partneři (zařízení a firmy z našeho okolí, které naši práci podporují, najdete na našem webu) vám drží palce!

| 17


INZERCE

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYT Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 1376 v  Navrátilově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 82,60 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny,  WC, spíže, komory, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2010 ve výši 67,39 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. Bližší informace o termínu prohlídky bytů, výši a termínu složení kauce, způsobu a termínu podání žádosti o přidělení bytu a o dalších podmínkách a požadavcích je možno

získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www. meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, tel. 312 511 231.

K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY

lou č. k. 1771/5 o výměře 149 m2 zahrada vše v k. ú. Slaný. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, tel. 312 511 231. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Nebytový prostor v 1. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 62,49 m2. 3 garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u paní Banertové, tel. 312 511 231.

K ODPRODEJI Bytový dům č. p. 520 se stavební parcelou č. k. 763 o výměře 277 m2 a pozemkovou parce-

Nově otevřená prodejna

BEZPEČNĚJI

na lyžích i kole!

SPODNÍ PRÁDLO

sleva 10% na všechny přilby a přední i koncová světla

celý listopad

nabízí:

Kvalitní zboží od českých i zahraničních výrobců. Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme!

Šultysova 1926, 274 01 Slaný (vedle bývalého Okresního úřadu) telefon: +420 602 382 064, e-mail: urbanova@tulipstyl.cz

VŠE PRO VÁS A PŘÍMO NA TĚLO

v eMsport Slaný Třebízského 163 www.meuslany.cz

Navštivte webové stránky vašeho města

dámské prádlo pánské prádlo dětské prádlo funkční prádlo pro sport i turistiku noční prádlo ponožky, punčochové zboží čepice, šály, klobouky módní doplňky

Na webových stránkách Královského města Slaného najdete řadu důležitých informací a rad. Jak vyřídit různé agendy, kontakty, informace a aktuality, pozvánky, novinky z kulturního dění, využití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánský videomagazín nebo aktuální a starší vydání Slánské radnice.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 0023877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Slaný v barvách podzimu

FOTO: PAVEL ŠTĚPÁNEK

Slánská radnice, listopad 2010  
Slánská radnice, listopad 2010  

Listopad 2010 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 11 ročník XIII, listopad 2010

Advertisement