Page 1


PROTECT YOUR SENSES TIO AV TIO VILL FORTFARANDE HÖRA BRA VID 70 ÅRS ÅLDER. Det påstår vi utan någon vetenskaplig undersökning i ryggen. Dessutom vågar vi påstå att de flesta vill ha både fungerande ögon och hälsan i behåll oavsett om man är 20 eller 70 år. En och annan vill också känna sig snygg och bekväm – även på jobbet. Zekler garanterar varken perfekt hörsel, din hälsa eller ett skadefritt liv. Inte heller en fotomodells utseende. Däremot vill vi underlätta för dig att vara rätt skyddad på din arbetsplats. Rätt skyddad är du om du använder produkterna hela arbetsdagen och då måste du först av allt ha ett bekvämt skydd som sitter bra. För att ytterligare motivera dig att använda skyddsprodukter satsar vi på att utveckla stilrena och designade produkter som du känner dig nöjd med. Givetvis ska du välja det skydd som passar bäst för den arbetsmiljö eller arbetssituation du är i. Därför jobbar vi för att göra valet så enkelt som möjligt för dig. Zekler designar och utvecklar personligt skydd för att skydda dig när du är på arbetet. VAR RÄDD OM DINA SINNEN.


3

INNEHÅLL HÖRSELSKYDD Om hörselskydd

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 3

6 8

Hörselkåpor

10

Tillbehör hörselkåpor

20

Hörselproppar

22

ÖGONSKYDD

24

Om ögonskydd

26

Skyddsglasögon, korgglasögon

30

Tillbehör skyddsglasögon, korgglasögon

41

Visir

42

Svetshjälmar

45

ANDNINGSKYDD

48

Om andningsskydd

50

Filtrerande halvmasker

52

PRODUKTÖVERSIKT

55

2014-07-27 19:19


Zeklerkatalog 2014_orig.indd 4

2014-07-27 19:19


5

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 5

2014-07-27 19:19


6

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

HÖRSELSKYDD Hörseln är ett av dina viktigaste sinnen och vi vill vägleda dig till hur du bäst skyddar hörseln när du är på jobbet. Först och främst är det 100 % användningstid som gäller och för att vilja bära hörselskydd en hel arbetsdag måste de sitta skönt och få dig att känna dig nöjd och bekväm.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 6

2014-07-27 19:19


7

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 7

2014-07-27 19:19


HEY! LISTEN För att på bästa sätt skydda sin hörsel är det viktigt att veta dels vilka ljudnivåer som finns i den omgivande miljön och dels i vilka frekvenser ljudet förekommer. Därför ska ljudmiljön man arbetar i mätas. Resultatet av den uppmätta ljudmiljön använder man när man ska välja sitt hörselskydd. Varje hörselskydds redovisade dämpningsförmåga tillsammans med resultatet av den uppmätta ljudmiljön ger en bild av vilket förväntat skydd ett hörselskydd ger.

HÖRSELSKYDDETS DÄMPNINGSFÖRMÅGA Hörselskyddets dämpningsförmåga beskrivs i nedanstående metoder. De olika dämpningsvärdena anges för varje hörselskydd i produktavsnittet eller i bruksanvisningen till respektive skydd.

OKTAVBANDSMETODEN

SNR

används för att bestämma ett hörseskydds dämpning uttryckt i medelvärde och standardavvikelse i de åtta oktavband som standarden kräver.

(SINGLE NUMBER RATING)

är en förenklad beskrivning av hörselskyddets dämpning. Ett värde beräknas utifrån hörselskyddets oktavbandsvärden.

H-M-L

används för att bestämma hörselskyddets dämpning i hög- (H), mellan- (M) respektive lågfrekvens-dominerat (L) buller.

DÄMPNINGSNIVÅER

För att förenkla valet har vi delat upp skydden i tre nivåer.

Level 1. Bra dämpning som passar vid lättare buller i industrimiljöer. Särskilt bra dämpning vid mellan och höga frekvenser.

Level 2. Högre dämpning i både låga och höga frekvenser, för en mer krävande bullermiljö.

Level 3. Extra hög dämpning vid framför allt mellan och låga frekvenser.

HUR FÅR DU REDA PÅ VILKEN SKYDDSNIVÅ DU BEHÖVER?

Valet av hörselskydd görs med några olika parametrar – skyddets komfort, användningsområde och vilket buller du måste skydda dig mot. Dämpningen skall varken vara för hög eller för låg, det är viktigt att välja ett skydd som inte ”överdämpar”. När du ska välja hörselskydd behöver du först införskaffa information om bullrets karaktär - ljudtrycksnivå (dB), varaktighet, frekvensinnehåll (Hz) och eventuella inslag av impulsljud - för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna välja rätt skyddsnivå. Vi tål bara en viss mängd buller per dag innan vi riskerar att få bestående hörselskador. Exempelvis påverkas vi lika mycket av 15 minuter i 100 dB(A) som 8 timmar i 85 dB(A). Kom också ihåg att det är inte bara på arbetsplatsen som din hörsel kan påverkas av buller.

YTTERLIGARE FAKTORER ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV HÖRSELSKYDD

Tänk på att även i buller med relativt låga ljudnivåer, omkring 75-80 dB(A), kan det vara motiverat att du använder hörselskydd. Detta eftersom särskilt känsliga personer kan riskera bullerskada även vid lägre nivåer än de övre insatsvärdena. Användning vid dessa lägre nivåer kan även vara aktuellt om du samtidigt är exponerad för ototoxiska ämnen eller för buller och vibrationer. Ototoxiska ämnen är kemiska ämnen som vid inandning eller hudexponering kan skada eller förändra innerörat eller hörsel-

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 8

nervens funktion eller struktur, och därigenom orsaka akut eller kronisk hörselnedsättning och/eller balansstörning. Att hörselskyddet erbjuder en bra komfort är naturligtvis viktigt, likaså att du får rätt dämpnivå och att det finns ett hörselskydd som passar dig i ditt arbete. Tänk också på att hår och polisonger kan göra att buller läcker in och därmed påverkar dämpvärdet negativt. När du kombinerar hörselskydd med annan skyddsutrustning är det viktigt att hörselskyddets dämpning inte försämras på grund av kombinationen. • Hörselskyddet skall bäras under skyddskläder och huvor. • När du använder andningsskydd är det viktigt att andningsskyddets band inte hindrar hörselkåpans tätningsringar från att täta mot huden. • Glasögonskalmar kan dramatiskt försämra dämpningsförmågan. För att undvika detta är det viktigt att du väljer ett glasöga i rätt storlek och med tunna skalmar. • När det gäller hörselskydd för montering på skyddshjälm skall du alltid välja sådana kombinationer som är särskilt utprovade och godkända tillsammans. • Vid användning av ansiktsvisir är det viktigt att visiret passar ihop med övrig utrustning och att det inte kommer i kontakt med någon del av hörselskyddet.

2014-07-27 19:19


TYP AV SKYDD

HJÄSSBYGEL

NACKBYGEL

VISIRSYSTEM

En justerbar hjässbygel med gaffelmontering av kåpan. Kombinationen tillsammans med kåpans breda tätningsringar ger ett komfortabelt skydd som kan användas långa perioder. Den mjuka hjässkudden och tätningsringarna är lätt utbytbara.

Nackbygel av plastöverdraget rostfritt stål. Tillsammans med kåpans breda tätningsringar ger den ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning. För användning tillsammans med annan skyddsutrustning, t.ex visir, svetshjälm eller skyddshjälm.

Zekler Visirsystem kan kombineras med hjässbygel och hjälmbygel i Zekler 400serien samt med en separat huvudställning. Det finns även ett separat fäste för hjälmmontage som används när man inte använder hörselskydd tillsammans med skyddshjälmen. Se visir i kapitlet Ögonskydd på sid 24-45.

MONTERING PÅ

GODKÄNDA FÖR

SKYDDSHJÄLM

MONTERING PÅ

För montering på skyddshjälm (30 mm slitfäste). Bygeln med gaffelmontering av kåpan tillsammans med de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning. Hjälmadaptern är förberedd för montering av Zekler visirsystem.

DESSA SKYDDSHJÄLMAR

TILLBEHÖR

IRIS 2, Style 300, Style 600, Balance AC, Balance HD, Peltor G2000, Peltor G3000, Uvex Airwing, Uvex Pheos, Uvex Pheos Alpine, JSP EVO2, EVO3, MK7 och LAS Rockman S14, S16 och S17.

Gamla, stela och/eller slitna tätningsringar försämrar hörselkåpornas dämpningsförmåga och bullret ”läcker in”. Byt därför regelbundet ut tätningsringarna så bibehålls kåpans prestanda och komfort. Om du arbetar i hårt smutsade miljöer eller delar skyddet med andra rekommenderar vi att du förser tätningsringarna med ett hygieniskt engångsskydd.

ELEKTRONIKFUNKTIONER

FM RADIO

AUX INPUT

Gör det möjligt att lyssna på radio istället för buller utan att störa någon annan. Höjer trivseln och ökar samtidigt användningen av hörselskydd. Nivåbegränsare i kåporna gör det omöjligt att få skadligt höga ljudnivåer i högtalarna.

3,5 mm Audio-ingång för inkoppling av extern ljudkälla, t.ex. MP3-spelare eller FM radio.

NIVÅBEROENDE MEDHÖRNING,

BLUETOOTH® TRÅDLÖS

LEVEL DEPENDENT SYSTEM

TEKNOLOGI

Funktionen är precis som det låter ”Nivåberoende”. Mikrofonerna tar in ljudet från omgivningen så att du kan höra vad som händer runt omkring dig och underlättar kommunikation med dina arbetskamrater. Skulle ljudet komma upp på skadliga nivåer reagerar elektroniken omgående och tar ned nivån till max 82 dB. Extra bra vid miljöer med impulsljud eller varierande bullernivåer. Volymkontrollen gör att du även kan förstärka omgivande ljud och ändå känna dig säker. Funktionen reducerar risken för överdämpning och ger möjlighet att ha skyddet på sig hela tiden det finns risk för skadliga ljudnivåer.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 9

Bluetooth® trådlös teknologi för kommunikation med t.ex. mobiltelefon, laptop, iPad och för att strömma musik.

2014-07-27 19:19


10

HÖRSELKÅPOR BLUETOOTH®

Hörselkåpor ZEKLER 412RDB Komfortabla hörselkåpor med inbyggd FM stereo radio, nivåberoende medhörning och Bluetooth® trådlös teknologi för anslutning till telefon och för att strömma musik. Musikströmning pausar och FM radio sänks vid inkommande samtal, av säkerhetsskäl bibehålls dock medhörningsfunktionen. Bra dämpning vid låg, hög och mellanfrekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel andvändning.

H

M

L

SNR

34

27

20

30

· Bluetooth® trådlös teknik för kommunikation med t.ex. mobiltelefon, laptop, iPad. · Bommikrofon med mycket effektiv bullerundertryckning för klar och tydlig kommunikation även i kraftiga bullermiljöer. · Funktionen "Side Tone" gör att du själv hör din röst tydligt och klart och hjälper dig att tala i normal samtalsnivå även i miljöer med kraftigt buller. · Vid inkommande samtal bibehålls av säkerhetsskäl medhörningsfunktionen. · Funktionen ”Adaptive Volume Control” justerar automatiskt volymen vid inkommande telefonsamtal utifrån omgivande ljudnivå. · FM stereo radio 88 - 108 MHz med ljudnivåbegränsare (82dB(A)). · Funktionen "Automatic Frequency Control" (AFC) minskar bruset mellan radiokanaler vid sökning, låser och behåller vald kanal även vid sämre mottagningsförhållanden. · Automatisk omkoppling mellan Stereo/Mono för stabilare ljudbild beroende på mottagningsförhållanden. · Nivåberoende medhörning Level Dependent System förstärker svaga ljud samt låter dig höra omgivande ljud samtidigt som du är skyddad mot höga impulsljud. · Dämpningsnivå: Level 2. · 3,5 mm AUX- ingång. · Kabel med 2 x 3,5 mm stereokontakt ingår. · Justerbar hjässbygel. · Mjuk, utbytbar hjässkudde. · Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar. · Räckvidd upp till 10 m till ansluten Bluetooth® enhet. · Levereras med 2 st 1,5V AA batterier. · Uppladdningsbara batterier (HR6 2100 mAh) samt batteriladdare finns som tillbehör. Laddning ca 3 h i vägguttag och ca 8 h i USB-uttag. · Drifttid upp till 23 h med samtliga funktioner aktiva. · Batterivakt/strömsparfunktion för automatisk avstängning om inga inställningar har gjorts inom 6 h. Överensstämmer med EN 352-1, 352-4, 352-6, 352-8 samt EMC-direktivet 89/336/EEC.

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 10

Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

21

18,4

21,1

27,7

36,9

36,1

42,1

38,8

Standardavvikelse (dB)

6,3

4,5

4,2

3,5

4

3,6

3,5

5,4

Förväntad dämpning (dB)

14,7

13,9

16,9

24,2

32,9

32,5

38,6

33,4

Art.nr

Utförande

Typ

380682161

Hörselskydd

412RDB

Färg

Enh ST

Inh

Förp 1

380684068

Uppladdningsbara AA (HR6) batterier

HR6

PAR

1

380684100

Universal batteriladdare med USB-kabel

ST

1

380684076

Komplett bommikrofon

ST

1

380684084

Vindskydd till bommikrofon

ST

1

380684092

Vindskydd till medhörningsmikrofon

PAR

1

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

ST

1

380684118

Hygiensats

HK3B

STS

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1 20

1

2014-07-27 19:19


11

HÖRSELKÅPOR BLUETOOTH®

Hörselkåpor ZEKLER 412RDBH Komfortabla hörselkåpor för hjälmmontage med inbyggd FM stereo radio, nivåberoende medhörning och Bluetooth® trådlös teknologi för anslutning till telefon och för att strömma musik. Musikströmning pausar och FM radio sänks vid inkommande samtal, av säkerhetsskäl bibehålls dock medhörningsfunktionen. Bra dämpning vid låg, hög och mellanfrekvens. Hjälmmontaget med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel andvändning. Hjälmadaptern är förberedd för montering av Zekler visirsystem.

H

L

M

SNR

33

26

19

29

· Bluetooth® trådlös teknik för kommunikation med t.ex. mobiltelefon, laptop, iPad. · Bommikrofon med mycket effektiv bullerundertryckning för klar och tydlig kommunikation även i kraftiga bullermiljöer. · Funktionen "Side Tone" gör att du själv hör din röst tydligt och klart och hälper dig att tala i §normal samtalsnivå även i miljöer med kraftigt buller. · Vid inkommande samtal bibehålls av säkerhetsskäl medhörningsfunktionen. · Funktionen ”Adaptive Volume Control” justerar automatiskt volymen vid inkommande telefonsamtal utifrån omgivande ljudnivå. · FM stereo radio 88 - 108 MHz med ljudnivåbegränsare (82dB(A)). · Funktionen "Automatic Frequency Control" (AFC) minskar bruset mellan radiokanaler vid sökning, låser och behåller vald kanal även vid sämre mottagningsförhållanden. · Automatisk omkoppling mellan Stereo/Mono för stabilare ljudbild beroende på mottagningsförhållanden. · Nivåberoende medhörning, Level Dependent System förstärker svaga ljud samt låter dig höra omgivande ljud samtidigt som du är skyddad mot höga impulsljud. · Dämpningsnivå: Level 2. · 3,5 mm AUX- ingång. · Kabel med 2 x 3,5 mm stereokontakt ingår. · För montering på skyddshjälm · Hjälmadapter förberedd för montering av Zekler visirsystem. · Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar. · Räckvidd upp till 10 m till ansluten Bluetooth® enhet. · Levereras med 2 st 1,5V AA batterier. · Uppladdningsbara batterier (HR6 2100 mAh) samt batteriladdare finns som tillbehör. Laddning ca 3 h i vägguttag och ca 8 h i USB-uttag. · Drifttid upp till 23 h med samtliga funktioner aktiva. · Batterivakt/strömsparfunktion för automatisk avstängning om inga inställningar har gjorts inom 6 h. Överensstämmer med EN 352-1, 352-3, 352-4, 352-6, 352-8 samt EMC-direktivet 89/336/EEC.

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 11

Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

17,8

16,3

19,5

26,9

34,3

33,8

41,8

37,4

Standardaavvikelse (dB)

4,2

4

3,2

3,1

4

2,9

3,3

3,8

Förväntad dämpning (dB)

13,6

12,3

16,3

23,8

30,3

30,9

38,5

33,6

Art.nr

Utförande

Typ

380682179

Hörselskydd

412RDBH

Färg

Enh ST

Inh

Förp 1

380684068

Uppladdningsbara AA (HR6) batterier

HR6

PAR

1

380684100

Universal batteríladdare med USB-kabel

ST

1

380684076

Komplett bommikrofon

ST

1

380684084

Vindskydd till bommikrofon

ST

1

380684092

Vindskydd till medhörningsmikrofon

PAR

1

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

ST

1

380684118

Hygiensats

HK3B

STS

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1 20

1

2014-07-27 19:19


12

HÖRSELKÅPOR BLUETOOTH®

Hörselkåpor ZEKLER 412DB Komfortabla hörselkåpor med nivåberoende medhörning och Bluetooth® trådlös teknologi för anslutning till telefon och för att strömma musik. Musikströmning pausar vid inkommande samtal, av säkerhetsskäl bibehålls dock medhörningsfunktionen. Bra dämpning vid låg, hög och mellanfrekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel andvändning. · Bluetooth® trådlös teknik för kommunikation med t.ex. mobiltelefon, laptop, iPad. · Bommikrofon med mycket effektiv bullerundertryckning för klar och tydlig kommunikation även i kraftiga bullermiljöer. · Funktionen "Side Tone" gör att du själv hör din röst tydligt och klart och hjälper dig att tala i normal samtalsnivå även i miljöer med kraftigt buller. · Vid inkommande samtal bibehålls av säkerhetsskäl medhörningsfunktionen. · Funktionen ”Adaptive Volume Control” justerar automatiskt volymen vid inkommande telefonsamtal utifrån omgivande ljudnivå. · Nivåberoende medhörning, Level Dependent System förstärker svaga ljud samt låter dig höra omgivande ljud samtidig som du är skyddad mot höga impulsljud. · Dämpningsnivå: Level 2. · 3,5 mm AUX- ingång. · Kabel med 2 x 3,5 mm stereokontakt ingår. · Justerbar hjässbygel. · Mjuk, utbytbar hjässkudde. · Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar. · Räckvidd upp till 10 m till ansluten Bluetooth® enhet. · Levereras med 2 st 1,5V AA batterier. · Uppladdningsbara batterier (HR6 2100 mAh) samt batteriladdare finns som tillbehör. Laddning ca 3 h i vägguttag och ca 8 h i USB-uttag. · Drifttid upp till 23 h med samtliga funktioner aktiva. · Batterivakt/strömsparfunktion för automatisk avstängning om inga inställningar har gjorts inom 6 h. H

M

L

SNR

34

27

20

30

Överensstämmer med EN 352-1, 352-4, 352-6, 352-8 samt EMC-direktivet 89/336/EEC.

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 12

Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

21

18,4

21,1

27,7

36,9

36,1

42,1

38,8

Standardavvikelse (dB)

6,3

4,5

4,2

3,5

4

3,6

3,5

5,4

Förväntad dämpning (dB)

14,7

13,9

16,9

24,2

32,9

32,5

38,6

33,4

Art.nr

Utförande

Typ

380682187

Hörselskydd

412DB

Färg

Enh ST

Inh

Förp 1

380684068

Uppladdningsbara AA (HR6) batterier

HR6

PAR

1

380684100

Universal batteriladdare med USB-kabel

ST

1

380684076

Komplett bommikrofon

ST

1

380684084

Vindskydd till bommikrofon

ST

1

380684092

Vindskydd till medhörningsmikrofon

PAR

1

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

ST

1

380684118

Hygiensats

HK3B

STS

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1 20

1

2014-07-27 19:19


HÖRSELKÅPOR BLUETOOTH®

13

Hörselkåpor ZEKLER 412DBH Komfortabla hörselkåpor för hjälmmontage med nivåberoende medhörning och Bluetooth® trådlös teknologi för anslutning till telefon och för att strömma musik. Musikströmning pausar vid inkommande samtal, av säkerhetsskäl bibehålls dock medhörningsfunktionen. Bra dämpning vid låg, hög och mellanfrekvens. Hjälmmontaget med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel andvändning. Hjälmadaptern är förberedd för montering av Zekler visirsystem.

H

M

L

SNR

33

26

19

29

· Bluetooth® trådlös teknik för kommunikation med t.ex. mobiltelefon, laptop, iPad. · Bommikrofon med mycket effektiv bullerundertryckning för klar och tydlig kommunikation även i kraftiga bullermiljöer. · Funktionen "Side Tone" gör att du själv hör din röst tydligt och klart och hjälper dig att tala i normal samtalsnivå även i miljöer med kraftigt buller. · Vid inkommande samtal bibehålls av säkerhetsskäl medhörningsfunktionen. · Funktionen ”Adaptive Volume Control” justerar automatiskt volymen vid inkommande telefonsamtal utifrån omgivande ljudnivå. · Nivåberoende medhörning, Level Dependent System förstärker svaga ljud samt låter dig höra omgivande ljud samtidig som du är skyddad mot höga impulsljud. · Dämpningsnivå: Level 2. · 3,5 mm AUX- ingång. · Kabel med 2 x 3,5 mm stereokontakt ingår. · För montering på skyddshjälm. · Hjälmadapter förberedd för montering av Zeker visirsystem. · Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar. · Räckvidd upp till 10 m till ansluten Buetooth® enhet. · Levereras med 2 st 1,5V AA batterier. · Uppladdningsbara batterier (HR6 2100 mAh) samt batteriladdare finns som tillbehör. Laddning ca 3 h i vägguttag och ca 8 h i USB-uttag. · Drifttid upp till 23 h med samtliga funktioner aktiva. · Batterivakt/strömsparfunktion för automatisk avstängning om inga inställningar har gjorts inom 6 h. Överensstämmer med EN 352-1, 352-3, 352-4, 352-6, 352-8 samt EMC-direktivet 89/336/EEC.

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 13

Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

17,8

16,3

19,5

26,9

34,3

33,,8

41,8

37,4

Standardavvikelse (dB)

4,2

4

3,2

3,1

4

2,9

3,3

3,8

Förväntad dämpning (dB)

13,6

12,3

16,3

23,8

30,3

30,9

38,5

33,6

Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Förp

380682195

Hörselskydd

412DHB

Färg

ST

1

380684068

Uppladdningsbara AA (HR6) batterier

HR6

PAR

1

380684100

Universal batteriladdare med USB-kabel

ST

1

380684076

Komplett bommikrofon

ST

1

380684084

Vindskydd till bommikrofon

ST

1

380684092

Vindskydd till medhörningsmikrofon

PAR

1

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

ST

1

380684118

Hygiensats

HK3B

STS

1

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

2014-07-27 19:19


14

HÖRSELSKYDD - HÖRSELKÅPOR

Hörselkåpor ZEKLER 412RD Komfortabla hörselkåpor med inbyggd FM stereo radio och nivåberoende medhörning. Mikrofonerna på kåpans framsida tar in ljudet från omgivningen så att du kan höra vad som händer runt omkring dig och underlättar kommunikation med dina arbetskamrater. Skulle ljudet komma upp på skadliga nivåer, reagerar elektroniken omgående och tar ned nivån till max 82 dB(A). Extra bra vid miljöer med impulsljud eller varierande bullernivåer. Du kan själv välja vilken mix av funktionerna (radiolyssning eller nivåberoende medhörning) som är mest lämplig för tillfället. Försedd med 3,5 mm aux audioingång för inkoppling av t.ex. MP3 spelare. Bra dämpning vid mellan, hög och låg frekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning. · · · · · · · · ·

Dämpningsnivå: Level 2. FM stereo radio 88 - 108 MHz med ljudnivåbegränsare (80dB(A)). Nivåberoende medhörning, Level Dependent System. 3,5 mm AUX ingång. Kabel med 2x3,5 mm stereokontakt ingår. 2 st 1,5V AA batterier - drifttid ca 120 timmar. Justerbar hjässbygel. Mjuk, utbytbar hjässkudde. Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar.

Överensstämmer med EN 352-1, 352-4, 352-6, 352-8 Dämpningsvärden med elektroniken avstängd Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

21

18,4

21,1

27,7

36,9

36,1

42,1

38,8

Standardavvikelse (dB)

6,3

4,5

4,2

3,5

4

3,6

3,5

5,4

Förväntad dämpning (dB)

14,7

13,9

16,9

24,2

32,9

32,5

38,6

33,4

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682005

Hörselskydd

412RD

Svart

ST

1

380684027

Hygiensats

HK3

STS

1

CR1

PÅS

1

ST

1

H

M

L

SNR

380684035

Komfortring

34

27

20

30

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

Hörselkåpor ZEKLER 412RDH Samma egenskaper som 412RD ovan, fast med hjälmfäste. Se lista på godkända skyddshjälmar för montering på sid 9 eller på zekler.com Överensstämmer med EN 352-3, 352-4, 352-6, 352-8

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

17,8

16,3

19,5

26,9

34,3

33,8

41,8

37,4

Standardavvikelse (dB)

4,2

4

3,2

3,1

4

2,9

3,3

3,8

Förväntad dämpning (dB)

13,6

12,3

16,3

23,8

30,3

30,9

38,5

33,6

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682013

Hörselskydd

412RDH

Svart

ST

1

380684027

Hygiensats

HK3

STS

1

CR1

PÅS

1

ST

1

H

M

L

SNR

380684035

Komfortring

33

26

19

29

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 14

2014-07-27 19:19


HÖRSELSKYDD - HÖRSELKÅPOR

15

Hörselkåpor ZEKLER 412R Komfortabla hörselkåpor med inbyggd FM stereo radio. Gör det möjligt att lyssna på radio istället för buller, utan att störa någon annan. Höjer trivseln och ökar samtidigt användningen av hörselskydd. Försedd med 3,5 mm aux audioingång för inkoppling av t.ex. MP3 spelare. Bra dämpning vid mellan, hög och låg frekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning. · · · · · · · ·

Dämpningsnivå: Level 2. FM Stereo Radio 88 - 108 mhz med ljudnivåbegränsare (80dB(A)). 3,5 mm AUX ingång. Kabel 2x3,5 mm stereokontakt ingår. 2 st 1,5V AA batterier - drifttid ca 130 timmar. Justerbar hjässbygel. Mjuk, utbytbar hjässkudde. Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar.

Överensstämmer med EN 352-1, 352-6, 352-8

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

21

18,4

21,1

27,7

36,9

36,1

42,1

38,8

Standardavvikelse (dB)

6,3

4,5

4,2

3,5

4

3,6

3,5

5,4

Förväntad dämpning (dB)

14,7

13,9

16,9

24,2

32,9

32,5

38,6

33,4

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682021

Hörselskydd

412R

Svart

ST

1

380684027

Hygiensats

HK3

STS

1

CR1

PÅS

1

ST

1

H

M

L

SNR

380684035

Komfortring

34

27

20

30

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

Hörselkåpor ZEKLER 412RH Samma egenskaper som 412R ovan, fast med hjälmfäste. Se lista på godkända skyddshjälmar för montering på sid 9 eller på zekler.com Överensstämmer med EN 352-3, 352-6, 352-8.

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd Frekves Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

17,8

16,3

19,5

26,9

34,3

33,8

41,8

37,4

Standardavvikelse (dB)

4,2

4

3,2

3,1

4

2,9

3,3

3,8

Förväntad dämpning (dB)

13,6

12,3

16,3

23,8

30,3

30,9

38,5

33,6

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682039

Hörselskydd

412RH

Svart

ST

1

380684027

Hygiensats

HK3

STS

1

CR1

PÅS

1

ST

1

H

M

L

SNR

380684035

Komfortrinig

33

26

19

29

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 15

2014-07-27 19:19


16

HÖRSELSKYDD - HÖRSELKÅPOR

Hörselkåpor ZEKLER 412D Komfortabla hörselkåpor med nivåberoende medhörning. Mikrofonerna på kåpans framsida tar in ljudet från omgivningen så att du kan höra vad som händer runt omkring dig och underlätta kommunikation med dina arbetskamrater. Skulle ljudet komma upp på skadliga nivåer, reagerar elektroniken omgående och tar ned nivån till max 82 dB(A). Extra bra i miljöer med impulsljud eller varierande bullernivåer. Försedd med 3,5 mm aux audioingång för inkoppling av t.ex. MP3 spelare. Bra dämpning vid mellan, hög och låg frekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning · · · · · · · ·

Dämpningsnivå: Level 2. Nivåberoende medhörning, Level Dependent System. 3,5 mm AUX ingång. Kabel 2x3,5 mm kontakt ingår. 2 st 1,5V AA batterier - drifttid ca 1000 timmar. Justerbar hjässbygel. Mjuk, utbytbar hjässkudde. Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar.

Överensstämmer med EN 352-1, 352-4, 352-6

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

21

18,4

21,1

27,7

36,9

36,1

42,1

38,8

Standardavvikelse (dB)

6,3

4,5

4,2

3,5

4

3,6

3,5

5,4

Förväntad dämpning (dB)

14,7

13,9

16,9

24,2

32,9

32,5

38,6

33,4

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682047

Hörselskydd

412D

Svart

ST

1

380684027

Hygiensats

HK3

STS

1

CR1

PÅS

1

ST

1

H

M

L

SNR

380684035

Komfortring

34

27

20

30

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

Hörselkåpor ZEKLER 412DH Samma egenskaper som 412D ovan, fast med hjälmfäste. Se lista på godkända skyddshjälmar för montering på sid 9 eller på zekler.com Överensstämmer med EN 352-3, 352-4, 352-6

Dämpningsvärden med elektroniken avstängd Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

17,8

16,3

19,5

26,9

34,3

33,8

41,8

37,4

Standardavvikelse (dB)

4,2

4

3,2

3,1

4

2,9

3,3

3,8

Förväntad dämpning (dB)

13,6

12,3

16,3

23,8

30,3

30,9

38,5

33,6

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682054

Hörselskydd

412DH

Svart

ST

1

380684027

Hygiensats

HK3

STS

1

CR!

PÅS

1

ST

1

H

M

L

SNR

380684035

Komfortring

33

26

19

29

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 16

2014-07-27 19:19


HÖRSELSKYDD - HÖRSELKÅPOR

17

Hörselkåpor ZEKLER 401 Komfortabla hörselkåpor med hjässbygel. Särskilt bra dämpning vid mellan och högre frekvenser. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning. Speciellt lämplig för lättare bullermiljöer. · · · ·

Dämpningsnivå: Level 1 Justerbar hjässbygel. Mjuk, utbytbar hjässkudde. Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar.

Överensstämmer med EN 352-1 Dämpningsvärden Frekens HZ

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

13,8

10,9

15,6

25,4

31,1

30,8

33,8

33,5

Standardavvikelse (dB)

4,7

2,3

2,2

3,4

3,0

2,3

3,1

2,6

Förväntad dämpning (dB)

9,1

8,6

13,4

22,0

28,1

28,5

30,7

30,9

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682062

Hörselskydd

401

Svart

ST

1

H

M

L

SNR

380684001

Hygiensats

HK1

STS

1

30

23

15

26

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

Hörselkåpor ZEKLER 401H Samma egenskaper som 401 ovan, fast med hjälmfäste. Se lista på godkända skyddshjälmar för montering på sid 9 eller på zekler.com Överensstämmer med EN 352-3 Dämpningsvärden Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

15,0

15,0

14,7

24,7

33,1

26,8

32,2

34,6

Standardavvikelse (dB)

4,2

3,1

2,9

2,9

3,2

2,7

2,8

3,7

Förväntad dämpning (dB)

10,8

11,9

11,8

21,8

29,9

24,1

29,4

30,9

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682070

Hörselskydd

401H

Svart

ST

1

H

M

L

SNR

380684001

Hygiensats

HK1

STS

1

27

23

16

25

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

Hörselkåpor ZEKLER 401N Samma egenskaper som 401 ovan, fast med nackbygel. Överensstämmer med EN 352-1 Dämpningsvärden

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 17

Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

12,6

11,7

15,9

22,5

30,5

31,2

34,5

33,8

Standardavvikelse (dB)

4,1

2,7

1,9

2,7

2,8

3,5

3,2

4,7

Förväntad dämpning (dB)

8,5

9,0

14,0

19,8

27,7

27,7

31,3

29,1

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682088

Hörselskydd

401N

Svart

ST

1

H

M

L

SNR

380684001

Hygiensats

HK1

STS

1

29

23

16

26

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

2014-07-27 19:19


18

HÖRSELSKYDD - HÖRSELKÅPOR

Hörselkåpor ZEKLER 402 Komfortabla hörselkåpor med hjässbygel för mer krävande bullermiljöer. Bra dämpning vid mellan, hög och låg frekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning. · · · ·

Dämpningsnivå: Level 2 Justerbar hjässbygel. Mjuk, utbytbar hjässkudde. Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar

Överensstämmer med EN 352-1 Dämpningsvärden Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

18,2

13,6

21,8

30,7

39,4

35,8

37,6

40,0

Standardavvikelse (dB)

5,4

3,4

2,7

3,1

3,0

2,9

2,8

4,8

Förväntad dämpning (dB)

12,8

10,2

19,1

27,6

36,4

32,9

34,8

35,2

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682096

Hörselskydd

402

Svart

ST

1

H

M

L

SNR

380684019

Hygiensats

HK2

STS

1

35

28

18

30

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

Hörselkåpor ZEKLER 402H Samma egenskaper som 402 ovan, fast med hjälmfäste. Se lista på godkända skyddshjälmar för montering på sid 9 eller på zekler.com Överensstämmer med EN 352-3 Dämpningsvärden Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

15,0

15,0

21,0

28,1

35,3

34,0

34,0

37,3

Standardavvikelse (dB)

4,1

2,6

3,1

3,5

4,0

3,8

4,5

4,4

Förväntad dämpning (dB)

10,9

12,4

17,9

24,6

31,3

30,2

29,5

32,9

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682104

Hörselskydd

402H

Svart

ST

1

H

M

L

SNR

380684019

Hygiensats

HK2

STS

1

31

27

19

29

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

Hörselkåpor ZEKLER 402N Samma egenskaper som 402 ovan, fast med nackbygel. Överensstämmer med EN 352-1 Dämpningsvärden

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 18

Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

17,9

16,4

21,9

29,0

40,2

35,9

36,2

39,0

Standardavvikelse (dB)

5,4

4,1

3,8

4,0

4,9

3,3

5,8

6,1

Förväntad dämpning (dB)

12,5

12,3

18,1

25,0

35,3

32,6

30,4

32,9

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682112

Hörselskydd

402N

Svart

ST

1

H

M

L

SNR

380684019

Hygiensats

HK2

STS

1

33

27

19

30

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

2014-07-27 19:19


HÖRSELSKYDD - HÖRSELKÅPOR

19

Hörselkåpor ZEKLER 403 Komfortabla hörselkåpor med hjässbygel och extra hög dämpning vid mellan och låg frekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel användning. · · · ·

Dämpningsnivå: Level 3 Justerbar hjässbygel. Mjuk, utbytbar hjässkudde. Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar.

Överensstämmer med EN 352-1 Dämpningsvärden Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

20,5

17,5

24,8

32,7

43,8

36,4

35,9

38,1

Standardavvikelse (dB)

5,4

3,0

2,4

2,6

3,7

3,5

3,1

4,1

Förväntad dämpning (dB)

15,1

14,5

22,4

30,1

40,1

32,9

32,8

34,0

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682120

Hörselskydd

403

Svart

ST

1

H

M

L

SNR

380684019

Hygiensats

HK2

STS

1

34

31

22

33

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

Hörselkåpor ZEKLER 403H Samma egenskaper som 403 ovan, fast med hjälmfäste. Se lista på godkända skyddshjälmar för montering på sid 9 eller på zekler.com Överensstämmer med EN 352-3 Dämpningsvärden

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 19

Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

16,4

17,7

23,5

31,8

41,6

36,4

34,2

35,2

Standardavvikelse (dB)

4,3

3,3

4,2

3,5

3,4

3,8

3,9

5,7

Förväntad dämpning (dB)

12,1

14,4

19,3

28,3

38,2

32,6

30,3

29,5

Art.nr

Utförande

Typ

Färg

Enh

Förp

380682138

Hörselskydd

403H

Svart

ST

1

H

M

L

SNR

380684019

Hygiensats

HK2

STS

1

32

29

21

31

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

1

2014-07-27 19:19


20

TILLBEHÖR HÖRSELKÅPOR

TILLBEHÖR HÖRSELKÅPOR

Hygiensats ZEKLER HK1

Zekler HK1 innehåller: 2 st tätningsringar, 2 st absorbenter och 1 st hjässkudde. Passar för Zekler hörselkåpor 401. Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Förp

380684001

Hygiensats

HK1

STS

1

Hygiensats ZEKLER HK2

Hygiensats ZEKLER HK3

Zekler HK2 innehåller: 2 st tätningsringar, 2 st absorbenter och 1 st hjässkudde.

Zekler HK3 innehåller: 2 st tätningsringar, 2 st absorbenter och 1 st hjässkudde.

Passar för Zekler hörselkåpor 402 och 403.

Passar för Zekler hörselkåpor 412.

Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Förp

Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Förp

380684019

Hygiensats

HK2

STS

1

380684027

Hygiensats

HK3

STS

1

ZEKLER HK3B

Komfortring ZEKLER CR1

Zekler HK3 innehåller: 2 st tätningsringar, 2 st absorbenter och 1 st hjässkudde.

Zekler CR1 innehåller: 20 st svettabsorbenter/påse.

Passar Zekler hörselkåpor 412RDB, 412RDBH, 412DB, 412DBH.

Passar för Zekler hörselkåpor 401,402,403 och 412.

Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Förp

Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Inh

Förp

380684118

Hygiensats

HK3B

STS

1

380684035

Komfortring

CR1

PÅS

20

1

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 20

2014-07-27 19:19


TILLBEHÖR HÖRSELKÅPOR

Laddningsbara batterier till 412 Bluetooth®

Batteriladdare till 412 Bluetooth®

1 par uppladdningsbara batterier HR6, 2100 mAh.

För laddning via USB-ingång liksom via vägguttag.

Passar till Zekler hörselkåpor 412RDB, 412RDBH, 412DB, 412DBH.

Passar till Zekler hörselkåpor 412RDB, 412RDBH, 412DB, 412DBH.

21

Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Förp

Art.nr

Utförande

Enh

Förp

380684068

Uppladdningsbara AA batterier

HR6

PAR

1

380684100

Batteriladdare Universal

ST

1

Komplett bommikrofon inklusive vindskydd

Vindskydd till bommikrofon

Passar Zekler hörselkåpor 412RDB, 412RDBH, 412DB, 412DBH.

Passar Zekler hörselkåpor 412RDB, 412RDBH, 412DB, 412DBH.

Art.nr

Utförande

Art.nr

Utförande

380684076

Komplett bommikrofon

380684084

Vindskydd till bommikrofon

Vindskydd till medhörningsmikrofon

Anslutningskabel med 2x3,5 mm stereokontakt

Passar Zekler hörselkåpor 412RD, 412RDH, 412D, 412DH, 412RDB, 412RDBH 412DB, 412DBH.

Passar Zekler hörselkåpor 412R, 412RH, 412RD, 412RDH, 412D, 412DH, 412RDB, 412RDBH, 412DB, 412DBH.

Art.nr

Utförande

Art.nr

Utförande

380684092

Vindskydd till medhörningsmikrofon

380684043

Anslutningskabel 3,5 mm x 2

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 21

2014-07-27 19:19


22

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

Zekler engångsproppar finns i storlek S och L och är tillverkade av polyuretanskum. Propparna är koniskt formade, helt silikonfria och dämpar bra vid både höga och låga frekvenser. Storlek L har en mycket jämn dämpning, vilket ger en naturlig ljudåtergivning. Materialets sammansättning ger en väl avvägd expansion, vilket bidrar till både hög säkerhet och komfort. En robust, väggmonterad dispenser finns som tillbehör.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 22

2014-07-27 19:19


HÖRSELSKYDD - HÖRSELPROPPAR

23

Hörselpropp ZEKLER 802 S, 802 L Engångspropp i storlek Small (S) och Large (L) som passar de flesta hörselgångar. Materialets sammansättning gör att proppen har en väl avvägd expansion. 802 L har en mycket jämn dämpning, vilket ger en naturlig ljudåtergivning. Robust, väggmonterad dispenser som rymmer 500 par proppar finns som tillbehör. · · · · · ·

Koniskt formad engångspropp tillverkad i PU-material, helt utan silikon. Smutsavvisande yta. Finns i storlek Small (S) och large (L) för bästa passform. Form och materialsammansättning gör att proppen har en väl avvägd expansion. Sitter stabilt och bekvämt utan att trycka i hörselgången. 802 L har en mycket jämn dämpning, vilket ger en naturlig ljudåtergivning.

Överensstämmer med EN 352-2 samt AS/NZS 1270 Dämpningsvärden Zekler 802 S Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

28,9

31,0

33,6

33,8

33,6

36,2

40,6

44,3

H

M

L

SNR

Standardavvikelse (dB)

3,4

5,2

5,4

5,4

4,0

4,2

3,7

2,9

33

30

29

33

Förväntad dämpning (dB)

25,5

25,8

28,2

28,4

29,6

32,0

36,9

41,4

Dämpningsvärden Zekler 802 L Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

35,3

38,4

39,3

40,8

38,9

37,8

45,9

45,1

H

M

L

SNR

Standardavvikelse (dB)

4,2

6,3

5,3

5,5

5,5

4,3

3,9

4,6

36

34

34

37

Förväntad dämpning (dB)

31,1

32,1

34,0

35,3

33,4

33,5

42,0

40,5

Art.nr

Utförande

Färg

Enh

Inh

Förp

380688002

802 S (1 par/PP-påse, 200 par/låda)

Röd

LDA

200

1

380688010

802 L (1 par/PP-påse, 200 par/låda)

Röd

LDA

200

1

380688028

802 S refill (300 par löst packade/låda)

Röd

LDA

300

1

380688036

802 L refill (300 par löst packade/låda)

Röd

LDA

300

1

380687988

802 S 10-PAC (10 par löst packade i återförslutningsbar påse)

Röd

PAC

10

1

380687996

802 L 10-PAC (10 par löst packade i återförslutningsbar påse)

Röd

PAC

10

1

380687970

Dispenser för låda 802 S refill eller 802 L refill (rymmer 500 par)

Svart/röd

ST

1

Hörselpropp ZEKLER 922 L Flergångspropp i en universal storlek. Proppen har styvt skaft men mjuka, följsamma flänsar, vilket underlättar isättning. Materialet mjuknar av kroppsvärmen, vilket gör att proppen anpassar sig snabbt efter hörselgången. Levereras med limmat plastband samt en praktisk och hygienisk förvaringsask av plast. · · · · · · ·

Formgjuten flergångspropp i TPE-material, helt utan silikon. Vändbara flänsar för enkel rengöring. Universal storlek som passar de flesta hörselgångar. Styvt skaft och mjuka flänsar för enkel isättning. Mjukt och följsamt material för komfortabel användning. Limmat plastband. Plastask för hygienisk förvaring.

Överensstämmer med EN 352-2 samt AS/NZS 1270 Dämpningsvärden Zekler 922 L

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 23

Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

26,6

26,9

24,3

26,1

28,8

32,8

32,6

38,1

H

M

L

SNR

Standardavvikelse (dB)

6,1

6,1

4,1

5,1

5,1

5,0

6,5

5,3

27

24

22

27

Förväntad dämpning (dB)

20,5

20,8

20,2

21,0

23,7

27,8

26,1

32,8

Art.nr

Utförande

Färg

Enh

Inh

Förp

380688051

922 L i förvaringsask av plast (1 par/ask)

Röd m mörkgrått plastband

PAC

1

50*

2014-07-27 19:19


24

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 24

2014-07-27 19:19


25

ÖGONSKYDD Det enda sättet att vara helt skyddad mot ögonskador på arbetsplatsen är att bära rätt ögonskydd 100 % av arbetstiden. För att göra det krävs det att man är nöjd med sitt ögonskydd. Det ska ha rätt passform, rätt skydd för arbetsuppgiften och inte minst – rätt stil! Det ena ger det andra. Är du nöjd med ditt ögonskydd är du säker på din arbetsplats!

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 25

2014-07-27 19:19


26

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

HEY! LOOK Ögonskydd används för att man ska vara skyddad mot risker riktade mot ögonen och ansiktet. Dessa risker kan vara dels mekaniska, t.ex. flygande partiklar och dels kemiska, t.ex. stänk av kemikalier. Även skydd mot strålning, t.ex UV-strålning eller starkt ljus, kan vara risker som man utsätts för i sin arbetsvardag. För att på ett säkert sätt kunna välja rätt skydd är det viktigt att man tar reda på vilka risker som finns i den omgivande miljön och att man är noggrann med att skyddet är anpassat till den person som ska bära det.

VÄLJ RÄTT PASSFORM För att ett skyddsglasöga ska skydda på ett säkert sätt är det viktigt att det är väl anpassat till den som bär det. Passar inte glasögat som det ska, finns det risk att det uppstår glipor där farliga partiklar eller strålning kan tränga in och skada ögat. Vi har alla olika ansiktsform och det finns inte ett glasöga som passar alla.

Detta kan ge dig en vägledning i val av glasöga, men det är ändå viktigt att prova glasögat så att det sitter bra på just dig.

För att ett glasöga ska sitta optimalt är det många saker som spelar in, såsom både ansiktsbredd och ansiktsform. För att göra det enklare i valet av glasöga har vi valt att dela in dem i tre kategorier – Small, Medium och Large.

TYP AV SKYDD

GLASÖGON

KORGGLASÖGON

VISIR

Ska ha sidoskydd. Vissa glasögon går att använda utanpå vanliga glasögon. Linserna är tillverkade i slagtålig polykarbonat.

Lämpliga vid risk för stänk av kemikalier eller miljö med mycket partiklar.

Skyddar både ögon och ansikte. Siktskivor finns i olika material för att passa till olika miljöer.

SVETS

Skyddar ögon och ansikte mot strålning i samband med svetsarbete. Det finns även glasögon som endast skyddar ögonen för t.ex. gaslödning/skärning AUTOMATISKT NEDBLÄNDBARA SVETSGLAS (AUTO/VARIABEL)

Skyddar ögon och ansikte. Bländar ner då ljusbåge tänds. Detta möjliggör arbete med båda händerna under hela svetsprocessen vilket ökar kvaliteten och gör så att ”Svetsarnacke” undviks. Glaset och skärmen ger svetsaren skydd mot skadlig UV- och IR- strålning. Rekommenderad användning av de olika täthetsgraderna enligt tabell på www.zekler.com. SVETSSKÄRMAR MED FÄRGAD LINS (FAST)

Skyddar ögon och ansikte mot strålning i samband med svetsarbete. Även glasögon som endast skyddar ögonen för t.ex. gaslödning/skärning. Rekommenderad användning av de olika täthetsgraderna enligt tabell på www.zekler.com.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 26

2014-07-27 19:19


27

FUNKTIONER

HC

HC/AF

STÄLLBAR

STÄLLBAR

UTANPÅ

MJUK

REPSKYDD

REPSKYDD/

LINSVINKEL

SKALMLÄNGD

GLASÖGON

NÄSBRYGGA

Linsen är belagd med en beläggning för att ge ett starkt repskydd som förlänger livslängden på ditt ögonskydd.

IMSKYDD

Ger möjlighet att j ustera linsens vinkel mot ansiktet för optimal passform.

Ger möjlighet att ändra skalmlängden för bästa komfort och passform.

Avsedda att passa utanpå befintliga glasögon. Skyddar dina ögon och dina vanliga glasögon samtidigt som du behåller synskärpan.

Mjuk näsbrygga för bästa användarkomfort.

Linsen är belagd med en kombinerad im- och repskyddsbeläggning. Motverkar imma på linsen samtidigt som det ger bra repskydd.

LINSTYPER FÖR SKYDDSGLASÖGON

KLAR PC

GUL PC

I/O PC

Slagtålig För mekaniska risker Användbar i dåliga ljusförhållanden UV-skydd alt. UV400 Optisk klass 1 Linsmärkning 2-1.2 alt. 2C-1.2 SK 1F Överensstämmer med EN166 och EN170

Slagtålig Förstärker kontraster Lämplig för inspektionsarbete UV-skydd alt. UV400 Optisk klass 1 Linsmärkning 2-1.2 SK 1F Överensstämmer med EN166 och EN170

Slagtålig Solskyddslins (Light gold mirror) Lämplig vid omväxlande arbete inne/ute. UV 400 Optisk klass 1 Linsmärkning 5-1.7 SK 1F Överensstämmer med EN166 och EN172

BRUN PC

GRÅ PC SILVERSPEGEL PC

BIFOCAL

BLÅ SPEGEL PC

Slagtålig Skydds-/läsglasögon. Positiv bifocal slipning i styrkorna +1,0/+1,5/+2,0/+2,5 UV-skydd alt. UV400 Optisk klass 1 Linsmärkning 2-1.2 SK 1F Lämplig vid avsyningar av precisionsarbeten, ritningsunderlag, maskinarbete, instruktioner mm. Med Zeklers slipade skyddsglasögon slipper du problem med dubbla glasögon under arbetet.

Slagtålig Solskyddslins Lämplig för utomhusarbete UV 400 Optisk klass 1 Linsmärkning 5-2.5 SK 1F Överensstämmer med EN166 och EN172

Slagtålig Solskyddslins Lämplig för utomhusarbete UV 400 Optisk klass 1 Linsmärkning 5-2.5 alt. 5-3,1 SK 1F Överensstämmer med EN166 och EN172

SVETSFILTER PC

Slagtålig Täthetsgrad 3 Lämplig för hårdlödning, gasskärning Täthetsgrad 5 Lämplig för gassvetsning, hårdlödning UV-skydd Optisk klass 1 Linsmärkning 3 alt. 5 SK 1F Överensstämmer med EN166 och EN169

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 27

ORANGE PC

Slagtålig Förstärker kontraster Upplevs vilsamt för ögat UV-skydd Lämplig för inspektionsarbete Optisk klass 1 Linsmärkning 2-1.7 SK 1F Överensstämmer med EN166 och EN170

(LÄSGLASÖGON) PC

UV SKYDD

>99,9% UV-skydd upp till min. 385 nm UV 400

100% UV-skydd upp till min. 400 nm

2014-07-27 19:19


28

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

TYP AV SKYDD

MÄRKNING AV BÅGAR (a)

Tillverkare

(b)

Nummer på EN standard

(c)

Tillämpliga användningsområden.

Ingen märkning = basanvändning (glasögon) 3 = Vätskor (korgglasögon, visir) 4 = Dammpartiklar > 5µm (korgglasögon) 5 = Gas och små dammpartiklar < 5µm (korgglasögon) 8 = Kortslutning elektriska ljusbågar (visir) 9 = Smält metall och heta ämnen. (korgglasögon, visir) (d)

Mekanisk resistens

S = Förstärkt fasthet F = Hög hastighet, lågenergi anslag (6 mm stålkula i 45 m/s) B = Hög hastighet, mediumenergi anslag (6 mm stålkula i 120 m/s) A = Hög hastighet, högenergi anslag (6 mm stålkula i 190 m/s) Märkning ”T” efter symbol för mekanisk resistens anger skydd vid extrema temperaturer (FT, BT, AT) (e)

H = anpassad för liten huvudform

(f)

Högsta färgtonsnummer kompatibelt med bågen

MÄRKNING AV LINSER (a)

Filtertyp

2 eller 2C = UV 4 = IR 5 eller 6 = Solfilter (b)

Färgtonsnummer (Utan filtertypsnummer = svetsfilter)

(c)

Tillverkare

(d)

Optisk klass

1= Permanent bruk 2 = Tillfälligt bruk 3 = Används i undantagsfall (e)

Mekanisk resistens (Se märkning av bågar)

(f)

Övriga krav

8 = Kortslutning elektriska ljusbågar (visir) 9 = Smält metall och heta ämnen (korgglasögon eller visir) K = Resistens mot ytskador av fina partiklar N = Resistens mot imma. R = Förhöjd reflektionsfaktor

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 28

2014-07-27 19:19


29

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 29

2014-07-27 19:19


30

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

Skyddsglasögon ZEKLER 71 S/M/L Lätta skyddsglasögon i stilren design med tunna skalmar. · · · · · · ·

Finns i storlek S, M och L för optimal passform. Lins i polykarbonat. Mjuk och inställbar näsbrygga. Tunna skalmar och tight passform för ökad komfort och skydd i kombination med hörselkåpor. Klar, gul eller grå lins. UV400. HC/AF = rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FTHN respektive 1FTN. Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172.

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380605295

Glasögon

Klar HC/AF

S

ST

6*

380605303

Glasögon

Klar HC/AF

M

ST

6*

380605311

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

6*

380605329

Glasögon

Gul HC/AF

S

ST

6*

380605337

Glasögon

Gul HC/AF

M

ST

6*

380605345

Glasögon

Gul HC/AF

L

ST

6*

380605352

Glasögon

Grå HC/AF

S

ST

6*

380605360

Glasögon

Grå HC/AF

M

ST

6*

380605378

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 72 S/M/L Lätta skyddsglasögon i ren och strömlinjeformad design med tunna skalmar. · Finns i storlek S, M och L för optimal passform. · Lins i polykarbonat. · Mjuk näsbrygga. · Tunna skalmar och tight passform för ökad komfort och skydd i kombination med hörselkåpor. · Klar, gul eller grå lins. · UV400. · HC/AF = rep- och imskyddad lins. Överensstämmer med EN 166, klass 1FTHN respektive 1FTN. Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 30

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380605386

Glasögon

Klar HC/AF

S

ST

6*

380605394

Glasögon

Klar HC/AF

M

ST

6*

380605402

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

6*

380605410

Glasögon

Gul HC/AF

S

ST

6*

380605428

Glasögon

Gul HC/AF

M

ST

6*

380605436

Glasögon

Gul HC/AF

L

ST

6*

380605444

Glasögon

Grå HC/AF

S

ST

6*

380605451

Glasögon

Grå HC/AF

M

ST

6*

380605469

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

6*

2014-07-27 19:19


ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

31

Skyddsglasögon ZEKLER 73 S/M/L Lätta och justerbara skyddsglasögon i stilren design med tunna skalmar. · · · · · · · · ·

Finns i storlek S, M och L för optimal passform. Lins i polykarbonat. Ställbara skalmar. Linsens vinkel är ställbar och fixeras med ett enkelt knapptryck. Mjuk och inställbar näsbrygga. Tunna skalmar och tight passform för ökad komfort och skydd i kombination med hörselkåpor. Klar, gul eller grå lins. UV400. HC/AF = rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FTHN respektive 1FTN. Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172.

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380605477

Glasögon

Klar HC/AF

S

ST

6*

380605485

Glasögon

Klar HC/AF

M

ST

6*

380605493

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

6*

380605501

Glasögon

Gul HC/AF

S

ST

6*

380605519

Glasögon

Gul HC/AF

M

ST

6*

380605527

Glasögon

Gul HC/AF

L

ST

6*

380605535

Glasögon

Grå HC/AF

S

ST

6*

380605543

Glasögon

Grå HC/AF

M

ST

6*

380605550

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 55 Skyddsglasögon med många funktioner och linsalternativ. · · · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Ställbara skalmar i en blandning av hård och mjuk plast. Linsens vinkel är ställbar. Mjuk näsbrygga. Klar, gul, grå och I/O (Indoor/Outdoor) lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå och I/O = UV400. HC = Repskyddad lins. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1F (HC, I/O-lins) respektive 1FN (HC/AF). Klar och Gul lins även med EN 170. Grå och I/O lins även med EN 172.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 31

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380600551

Glasögon

Klar HC

L

ST

6*

380600569

Glasögon

Gul HC

L

ST

6*

380600577

Glasögon

Grå HC

L

ST

6*

380605071

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

6*

380605022

Glasögon

Gul HC/AF

L

ST

6*

380605030

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

6*

380605063

Glasögon

I/O HC/AF

L

ST

6*

2014-07-27 19:19


32

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

Svetsglasögon ZEKLER 55 Skyddsglasöga med många funktioner och svetsfilter med täthetsgrad 3 respektive 5. · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Ställbara skalmar i en blandning av hård och mjuk plast. Linsens vinkel är ställbar. Mjuk näsbrygga. Svetsfilter täthetsgrad 3 eller 5. Skydd mot UV- och IR-strålning. HC = Repskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166 klass 1F samt EN 169. Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380605089

Svetsglasögon

Täthetsgrad 3

L

ST

6*

380605097

Svetsglasögon

Täthetsgrad 5

L

ST

6*

Skydds- och läsglasögon ZEKLER 55 Bifocal Skydds- och läsglasögon med 4 olika bifocala styrkor. · · · · · · ·

Klar lins av polykarbonat. Ställbara skalmar i en blandning av hård och mjuk plast. Linsens vinkel är ställbar. Mjuk näsbrygga. Klar = UV-skydd. Positiv bifocalslipning i styrkorna +1,0/+1,5/+2,0/+2,5 HC = Repskyddad lins

Överensstämmer med EN 166, klass 1F samt EN 170 Art.nr

Utförande

Lins

Linsstyrka

Passform

Enh

Förp

380605105

Glasögon

Klar HC

+1,0

L

ST

6*

380605154

Glasögon

Klar HC

+1,5

L

ST

6*

380605204

Glasögon

Klar HC

+2,0

L

ST

6*

380605253

Glasögon

Klar HC

+2,5

L

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 255 Skyddsglasögon med många funktioner och linsalternativ, speciellt anpassade för smalare huvudform. · · · · · · · ·

Lins av polykarbonat Ställbara skalmar i en blandning av hård och mjuk plast. Linsens vinkel är ställbar. Mjuk näsbrygga. Klar, gul eller grå lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå = UV400. HC = Repskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FH. Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 32

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380650408

Glasögon

Klar HC

S

ST

6*

380650416

Glasögon

Gul HC

S

ST

6*

380650424

Glasögon

Grå HC

S

ST

6*

2014-07-27 19:19


ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

33

Skyddsglasögon ZEKLER 32 Lätta och justerbara glasögon för optimal passform. · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Ställbara skalmar. Linsens vinkel är ställbar. Klar, gul eller grå lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå = UV400. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166 klass 1F. Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380604561

Glasögon

Klar HC/AF

M

ST

12*

380604579

Glasögon

Gul HC/AF

M

ST

12*

380604587

Glasögon

Grå HC/AF

M

ST

12*

Skyddsglasögon ZEKLER 45 Funktionella skyddsglasögon med ett flertal linsalternativ. · · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Ställbara skalmar i en blandning av hård och mjuk plast. Mjuk näsbrygga. Klar, gul, grå eller orange lins. Klar, gul och orange = UV-skydd. Grå = UV400. HC = Repskyddad lins. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1F (HC) respektive 1FN (HC/AF). Klar, gul och orange lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172 Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380600452

Glasögon

Klar HC

M

ST

6*

380600460

Glasögon

Gul HC

M

ST

6*

380600478

Glasögon

Grå HC/AF

M

ST

6*

380600486

Glasögon

Orange HC/AF

M

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 22 Skyddsglasögon i traditionell design. · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Ställbara skalmar. Klar, gul eller grå lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå = UV400 HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1F. Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 33

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380600155

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

6*

380600163

Glasögon

Gul HC/AF

L

ST

6*

380600171

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

6*

2014-07-27 19:19


34

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

Skyddsglasögon ZEKLER 34 Justerbart skyddsglasöga med extra skydd ovanifrån. · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Ställbara skalmar. Klar, gul eller grå lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå = UV400. HC/AF = rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FN. Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172.

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380604454

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

12*

380604462

Glasögon

Gul HC/AF

L

ST

12*

380604470

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

12*

Skyddsglasögon ZEKLER 75 Funktionella skyddsglasögon för dig som inte kräver inställlningsmöjligheter. · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Mjuk näsbrygga. Klar, gul eller grå lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå = UV400. HC = Repskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1F. Klar och Gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172.

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380600705

Glasögon

Klar HC

L

ST

6*

380600718

Glasögon

Gul HC

L

ST

6*

380600726

Glasögon

Grå HC

L

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 70 Lätta skyddsglasögon med metallbåge. · · · · · ·

Lins av polykarbonat Metallbåge med fjädrande, formbara, gummiklädda skalmar för extra komfort och passform. Klar, grå eller blå spegellins. Klar = UV-skydd. Grå och blå spegel = UV400 HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FN. Klar lins även med EN 170. Grå och blå spegellins även med EN 172.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 34

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380605261

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

6*

380605279

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

6*

380605287

Glasögon

Blå HC/AF

L

ST

6*

2014-07-27 19:20


ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

35

Skyddsglasögon ZEKLER 30 Lätta skyddsglasögon med optimal passform. · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Båglös modell. Klar, gul eller grå lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå = UV400 HC = Repskyddad lins. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FT (HC) respektive 1 FTN (HC/AF). Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172. Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380600304

Glasögon

Klar HC/AF

M

ST

12*

380600312

Glasögon

Gul HC/AF

M

ST

12*

380600320

Glasögon

Grå HC/AF

M

ST

12*

380600502

Glasögon

Klar HC

M

ST

12*

380600510

Glasögon

Gul HC

M

ST

12*

Skyddsglasögon ZEKLER 235 Lätta skyddsglasögon med optimal passform, speciellt anpassade för smalare huvudform. · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Båglös modell. Klar, gul eller grå lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå = UV400 HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FHN. Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172. Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380650200

Glasögon

Klar HC/AF

S

ST

12*

380650218

Glasögon

Gul HC/AF

S

ST

12*

380650226

Glasögon

Grå HC/AF

S

ST

12*

Skyddsglasögon ZEKLER 31 Lätta och komfortabla skyddsglasögon med optimal passform. · · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Båglös modell. Mjuk näsbrygga. Mjuka skalmändar för extra komfort. Klar, gul, silverspegel- eller I/O (Indoor/Outdoor)-lins. Klar och gul = UV-skydd. Silverspegel och I/O = UV400. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1F (I/O-lins) eller 1FN. Klar och gul lins även med EN 170. Silverspegel- och I/O även med EN 172.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 35

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380604504

Glasögon

Klar HC/AF

M

ST

12*

380604512

Glasögon

Gul HC/AF

M

ST

12*

380604520

Glasögon

Silver Spegel HC/AF

M

ST

12*

380604496

Glasögon

I/O HC/AF

M

ST

12*

2014-07-27 19:20


36

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

Skyddsglasögon ZEKLER 231 Lätta och komfortabla skyddsglasögon med optimal passform, speciellt anpassade för smalare huvudform. · · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Båglös modell. Mjuk näsbrygga. Mjuka skalmändar för extra komfort. Klar, gul, grå eller I/O (Indoor/Outdoor)-lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå och I/O = UV400. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, Klass 1FH (I/O-lins) eller 1FHN. Klar och gul även med EN 170. Grå och I/O-lins även med EN 172 Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380604538

Glasögon

Klar HC/AF

S

ST

12*

380604546

Glasögon

Gul HC/AF

S

ST

12*

380604553

Glasögon

Grå HC/AF

S

ST

12*

380604611

Glasögon

I/O HC/AF

S

ST

12*

Skyddsglasögon ZEKLER 15 Lätta skyddsglasögon i båglös modell. · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Båglös modell. Linsens vinkel är ställbar. Klar, gul eller brun lins. Klar och gul = UV-skydd. Brun = UV400 HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FN. Klar och gul lins även med EN 170. Brun lins även med EN 172

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 36

Art.nr

Utförnade

Lins

Passform

Enh

Förp

380620005

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

12*

380620013

Glasögon

Gul HC/AF

L

ST

12*

380620021

Glasögon

Brun HC/AF

L

ST

12*

2014-07-27 19:20


ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

37

Skyddsglasögon ZEKLER 80 Flexibla skyddsglasögon med bra passform. · · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Mjuk näsbrygga och tätningskant som sluter tätt. Levereras med justerbart nackband samt löstagbara skalmar. Med nackband, lämpligt i kombination med hörselkåpor. Klar eller grå lins. Klar = UV-skydd. Grå = UV400. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FN. Klar lins även med EN 170 Grå lins även med EN 172.

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380600833

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

6*

380600841

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 81 Flexibla skyddsglasögon med bra passform. · · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Mjuk näsbrygga och tätningskant som sluter tätt. Levereras med justerbart nackband, lämpligt i kombination med hörselkåpor. Justerbar sidoventilation. Klar, grå, I/O (Indoor/Outdoor)-lins. Klar = UV-skydd. Grå och I/O = UV400. HC/AF = rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1F. Klar och grå lins även med klass 1FN. Klar lins även med EN 170. Grå och I/O-lins även med EN 172.

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380605600

Glasögon

Klar HC/AF

L

ST

12*

380605618

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

12*

380605626

Glasögon

I/O HC/AF

L

ST

12*

Svetsglasögon ZEKLER 81 Flexibla skyddsglasögon med bra passform och svetsfilter med täthetsgrad 3 respektive 5. · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Mjuk näsbrygga och tätningskant som sluter tätt. Levereras med justerbart nackband, lämpligt i kombination med hörselkåpor. Justerbar sidoventilation. Svetsfilter täthetsgrad 3 eller 5. Skydd mot UV- och IR-strålning. HC/AF = rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FN samt EN 169.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 37

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380605634

Svetsglasögon

Täthetsgrad 3

L

ST

12*

380605642

Svetsglasögon

Täthetsgrad 5

L

ST

12*

2014-07-27 19:20


38

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

Skyddsglasögon ZEKLER 25 Skyddsglasögon avsedda att passa utanpå befintliga glasögon. · · · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Ställbara skalmar. Linsens vinkel är ställbar. Kan bäras över vanliga glasögon. Klar, gul eller grå lins. Klar och gul = UV-skydd. Grå = UV400 HC = Repskyddad lins. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1F (HC) eller 1FN (HC/AF). Klar och gul lins även med EN 170. Grå lins även med EN 172. Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380600213

Glasögon

Klar HC

L

ST

6*

380600221

Glasögon

Gul HC

L

ST

6*

380600239

Glasögon

Grå HC/AF

L

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 33 Skyddsglasögon avsedda att passa utanpå befintliga glasögon. · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Brett synfält och god ventilation. Kan bäras över vanliga glasögon. Lämpliga även som besöksglasögon. Klar eller gul lins. Klar och gul = UV-skydd.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FT samt EN 170.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 38

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380600338

Glasögon

Klar

L

ST

12*

380600346

Glasögon

Gul

L

ST

12*

2014-07-27 19:20


ÖGONSKYDD - KORGGLASÖGON

39

Korgglasögon ZEKLER 95 · · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Ventilerad stomme. Mjuk, komfortabel tätningskant som följer ansiktets form och sluter tätt. Justerbart nackband. Tilläggstestad: Skydd mot vätskedroppar (3), grovt damm (4) och resistens mot imma (N). UV-skydd. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN166, Klass 1BT34N samt EN 170 Art.nr

Utförand

Lins

Enh

Förp

380600940

Korgglasögon

Klar HC/AF

ST

1

Korgglasögon ZEKLER 90 · · · · · · · ·

Klar lins av polykarbonat eller acetat med god beständighet mot kemikalier. Stomme tillverkad av PVC som följer ansiktets form och sluter tätt. Ventilerad stomme. Justerbart nackband. Tilläggstestad:Skydd mot vätskedroppar (3), grovt damm (4) och resistens mot imma (N). Enkelt utbytbar lins. UV-skydd. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1BT34N. (polykarbonatlins), klass 1FT34 (acetatlins) samt EN 170. Art.nr

Utförande

Lins

Enh

Förp

380600908

Korgglasögon

Klar HC/AF PC

ST

1

380600916

Korgglasögon

Klar HC/AF AC

ST

10*

380600924

Reservlins

Klar HC/AF PC

ST

1

380600932

Reservlins

Klar HC/AF AC

ST

60*

Korgglasögon ZEKLER 88 · · · · · · ·

Klar lins av polykarbonat. Stomme tillverkad av PVC som följer ansiktets form och sluter tätt. Ventilerad stomme. Justerbart nackband. Kan bäras utanpå egna glasögon. UV-skydd. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1BN samt EN 170. Art.nr

Utförande

Lins

Enh

Förp

380600882

Korgglasögon

Klar

ST

1

380600890

Reservlins

Klar

ST

1

Korgglasögon ZEKLER 44 · · · · · · ·

Klar lins av polykarbonat. Stomme tillverkad av PVC som följer ansiktets form och sluter tätt. Ventilerad stomme. Justerbart nackband. Kan bäras utanpå egna glasögon. UV-skydd. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1BN samt EN 170.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 39

Art.nr

Utförande

Lins

Enh

Förp

380600445

Korgglasögon

Klar HC/AF PC

ST

100*

2014-07-27 19:20


40

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON MED SOLSKYDDSLINS

HEY! CATCH THE SUN

Vissa har förmånen att få jobba utomhus, andra att få jobba inne. Hur man ser på saken är individuellt, liksom valet av glasögon. Skyddsglasögon med 100% UV-skydd är glasögon du kan ha soliga dagar - även de lediga! Tänk på att de flesta av modellerna på föregående sidor också finns med ett sollinsalternativ.

Skyddsglasögon ZEKLER Z101 Sportiga skyddsglasögon med solskyddslins. · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Mjuk näsbrygga. Mjuka och gummiklädda skalmändar för extra komfort. Grå lins. UV400. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FTN samt EN 172.

Art.nr

Utförande

Lins

Bågar

Passform

Enh

Förp

380670026

Glasögon

Grå HC/AF

Röd metall/svart

M

ST

6*

380670018

Glasögon

Grå HC/AF

Blå zebra/svart

M

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 201 Sportiga skyddsglasögon med solskyddslins, speciellt anpassade för smalare huvudform. · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Mjuk näsbrygga. Mjuka och gummiklädda skalmändar för extra komfort. Grå lins. UV400. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FHN samt EN 172

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 40

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380650002

Glasögon

Grå HC/AF

S

ST

6*

2014-07-27 19:20


ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON MED SOLSKYDDSLINS

41

Skyddsglasögon ZEKLER Z104 Sportiga skyddsglasögon med solskyddslins. · · · · · ·

Lins av polykarbonat. Mjuk och justerbar näsbrygga. Skalmar i en blandning av hård och mjuk plast. Grå lins. UV400. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FN samt EN 172

Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380670091

Glasögon

Grå HC/AF

M

ST

6*

Skyddsglasögon ZEKLER 106 Skyddsglasögon i tidlös design med solskyddslins. · · · ·

Lins av polykarbonat. Grå lins. UV400. HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Överensstämmer med EN 166, klass 1FN samt EN 172 Art.nr

Utförande

Lins

Passform

Enh

Förp

380670141

Glasögon

Grå HC/AF

M

ST

6*

TILLBEHÖR SKYDDSGLASÖGON, KORGGLASÖGON Glasögonfodral ZEKLER hårt

Glasögonfodral ZEKLER hårt med filterfodrad insida

Glasögonfodral ZEKLER hårt för korgglasögon

Art.nr

Utförande

Art.nr

Utförande

Art.nr

Utförande

380600767

Hårt fodral med bälteshållare

380600783

Hårt fodral med filterfodrad insida

380600817

Hårt fodral med bälteshållare

Glasögonpåse ZEKLER

Glasögonsnöre ZEKLER

Glasögonsnöre ZEKLER

Art.nr

Utförande

Art.nr

Utförande

Art.nr

Utförande

380600403

Microfiberpåse

380600791

Universal och justerbar snodd

380600809

Justerbar snodd med ögla

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 41

2014-07-27 19:20


42

ÖGONSKYDD - VISIR

HEY! COVER UP

Lätt ska det vara, det kan vi inte säga nog många gånger! När det är dags för arbete där man ska täcka hela ansiktet är det visir som gäller. Dessa passar fint till Zekler hörselskydd och är anpassade för hjälmfäste när det behövs.

SÅ HÄR VÄLJER DU

Arbete som kräver

HÖRSELKÅPOR, ANSIKTS- OCH HUVUDSKYDD

Arbete som kräver

HÖRSELKÅPOR, ANSIKTSSKYDD

Produktalternativ 67PC200 + 61A2 eller 61B 67PC250 + 61A2 eller 61B 67PC200C + 61B 67AC200 + 61B 67ME185 + 61A2 eller 61B 67MS185 + 61A2 eller 61B

Produktalternativ 67PC200 + 61F 67PC250 + 61F 67PC200C + 61F 67AC200 + 61F 67ME185 + 61F 67MS185 + 61F

Arbete som kräver

ANSIKTS- OCH HUVUDSKYDD

Produktalternativ 67PC200 + 61E+61F 67PC250+ 61E+61F 67PC200C+ 61E+61F 67AC200+ 61E+61F 67ME185+ 61E+61F 67MS185+ 61E+61F

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 42

Arbete som kräver ANSIKTSSKYDD

Produktalternativ 67PC200 + 61B 67PC250 + 61B 67PC200C + 61B 67AC200 + 61B 67ME185 + 61B 67MS185 + 61B Zekler 10

2014-07-27 19:20


ÖGONSKYDD - VISIR

Visir PC ZEKLER 67PC200

Visir PC ZEKLER 67PC200C

· · · ·

· · · ·

Klart visir av polykarbonat. Högsta optiska klass, mycket god slagtålighet. Bredd 200 mm, tjocklek 1 mm, höjd 200 mm. Passar till visirhållare Zekler 61A2, 61F, 61E och 61B.

Överensstämmer med EN 166, klass 1B39.

43

Klart visir av polykarbonat med hakskydd. Högsta optiska klass, mycket god slagtålighet. Bredd 200 mm, tjocklek 1 mm, höjd 220 mm. Passar till visirhållare Zekler 61A2, 61F, 61E och 61B.

Överensstämmer med EN 166, klass 1B39.

Art.nr

Utförande

Lins

Dimension mm

Enh

Förp

Art.nr

Utförande

Lins

Dimension mm

Enh

Förp

380686006

Visir polykarbonat

Klar

200x200

ST

1

380686014

Visir polykarbonat

Klar

200x220

ST

1

Visir PC ZEKLER 67PC250

Visir AC ZEKLER 67AC200

· Klart visir av polykarbonat. · Högsta optiska klass, mycket god slagtålighet. · Imskyddsbehandlat. · Bredd 200 mm, tjocklek 1 mm, höjd 250 mm. · Passar till visirhållare Zekler 61A2, 61F, 61E och 61B.

· Klart visir av acetat med god beständighet mot kemikalier. · Högsta optiska klass, god slagtålighet. · Imskyddsbehandlat. · Bredd 200 mm, tjocklek 1 mm, höjd 200 mm. · Passar till visirhållare Zekler 61A2, 61F, 61E och 61B.

Överensstämmer med EN 166, klass 1B39N.

Överensstämmer med EN 166, klass 1F3N

Art.nr

Utförande

Lins

Dimension mm

Enh

Förp

Art.nr

Utförande

Lins

Dimension mm

Enh

Förp

380686022

Visir polykarbonat

Klar

200x250

ST

1

380686030

Visir cellulosa-acetat

Klar

200x200

ST

1

Visir Nät ZEKLER 67ME185

Visir Nät ZEKLER 67MS185

· · · ·

· · · ·

Visir av etsat, rostfritt stålnät. Ljusgenomsläpp 82-85,5%. Bredd 200 mm, höjd 185 mm. Passar till visirhållare Zekler 61A2, 61F, 61E och 61B.

Överensstämmer med EN 1731, klass F.

Visir av lackat stålnät. Ljusgenomsläpp 67-70%. Bredd 200 mm, höjd 185 mm. Passar till visirhållare Zekler 61A2, 61F, 61E och 61B.

Överensstämmer med EN 1731, klass F.

Art.nr

Utförande

Lins

Dimension mm

Enh

Förp

Art.nr

Utförande

Lins

Dimension mm

Enh

Förp

380686055

Visir etsat, rostfritt stålnät

Klar

200x185

ST

1

380686063

Visir lackat stålnät

Klar

200x185

ST

1

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 43

2014-07-27 19:20


44

ÖGONSKYDD - VISIR

Art.nr

Visirhållare ZEKLER 61A2 för hjässbygel

Fäste 61E för ZEKLER visirhållare 61F

· Stadig och bekväm visirhållare för montering av visir på hörselkåpor. · Pannskydd av mycket slagtålig polykarbonat. · Passar alla Zekler hörselkåpor 400-serien med hjässbygel. · Passar Zekler visir 67PC200, 67PC200C, 67PC250, 67AC200, 67ME185 och 67MS185.

· Fäste för montering av visirhållare på skyddshjälm utan hörselkåpor. · Passar Zekler visir 67PC200, 67PC200C, 67PC250, 67AC200, 67ME185 och 67MS185.

Art.nr

380686527

Visirhållare ZEKLER 61F för hjälmmontage

Huvudställning ZEKLER 61B

· Visirhållare för stabil montering av visir på skyddshjälm. · Passar alla Zekler hörselkåpor 400-serien för hjälmmontage. · Passar Zekler visir 67PC200, 67PC200C, 67PC250, 67AC200, 67ME185 och 67MS185.

· Stadig och bekväm huvudställning för visir där skyddshjälm inte krävs. · Justerbart hjässband och resårband i nacken för komfort och stabilitet. · Passar Zekler visir 67PC200, 67PC200C, 67PC250, 67AC200, 67ME185 och 67MS185. Art.nr

Kombinationen visir/visirhållare överensstämmer med EN 166 och EN 1731

380686535

Kombinationen visir/visirhållare överensstämmer med EN 166 och EN 1731.

Art.nr

Kombinationen visir/visirhållare överensstämmer med EN 166 och EN 1731.

380686501

Kombinationen visir/visirhållare överensstämmer med EN 166 och EN 1731.

380686543

Ready Pac Visor System ZEKLER 61A2

Ready Pac Visor System ZEKLER 61B

Visirkombination med Zekler hörselkåpor.

Visirkombination för användning där skyddshjälm inte krävs.

· · · · ·

Uppfällbart visir av polykarbonat (Zekler 67PC200). Högsta optiska klass, mycket god slagtålighet. Visirhållare med pannskydd av mycket slagtålig polykarbonat. Kombinerat med hörselkåpor Zekler 402 med hjässbygel. Enkel montering med snäppfäste.

· · · ·

Uppfällbart visir av polykarbonat (Zekler 67PC200). Högsta optiska klass, mycket god slagtålighet. Stadig och bekväm huvudställning. Justerbart hjässband och resårband i nacken för komfort och stabilitet.

Överensstämmer med EN 166, klass 1B9 och EN 1731.

Överensstämmer med EN 166, klass 1B9, EN 1731 och EN 352-1. Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Förp

Art.nr

Utförande

Typ

Enh

Förp

380686600

Visirsystem

402-61A2-67PC200

ST

1

380686618

Visirsystem

61B-67PC200

ST

1

Ansiktsskärm ZEKLER 10 · · · · · · ·

Klart, uppfällbart visir av polykarbonat. Imskyddsbehandlat visir. Högsta optiska klass, mycket god slagtålighet. Huvudställning och pannskydd av mycket slagtålig polykarbonat. Huvudställning med rattjustering. Visiret är kantförstärkt med lättmetall. Pannband av velour absorberar svett och ger maximal komfort.

Art.nr

Utförande

380601005

Ansiktsskärm komplett

380601013

Siktskiva PC

Zekler 10 är en enskild produkt som ej passar med ovanstående system.

Överensstämmer med EN 166, klass 1B.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 44

2014-07-27 19:20


ÖGONSKYDD - SVETSHJÄLMAR

45

ZEKLER SVETSHJÄLMAR Oavsett om du svetsar dagligen eller bara då och då, har du rätt till en bekväm svetshjälm som sitter stabilt och har en god balans. Zekler hjälper dig med det! Och du kan alltid vara säker på att Zeklers svetshjälmar har hög optisk kvalitet och prestanda som du kan lita på. Vill sedan stilpolisen i dig visa vägen - välj något av våra grafikmotiv till din svetshjälm!

MÄRKNING

Optiska egenskaper

Den märkning som finns på svetskassetten ger dig information om hur produkten uppfyller kraven i EN 379. Här följer ett exempel på märkning för ett automatiskt nedbländande svetsglas.

Exempel på märkning

4

Ljusa läget täthetsgrad

X

Ljusa läget, lägsta täthetsgrad

5

13

SK

1*

1*

1*

2*

379

X

Mörka läget, högsta täthetsgrad

X

Tillverkarens identifikation

X

Optisk klass

X

Spridning av ljuset

X

Variation i mörkhetsgrad

X

Ljusgenomsläpp beroende på infallsvinkel

X

Nummer på EN-standard

X

* De optiska egenskaperna graderas 1, 2 eller 3 där 1 är bästa värde och 3 är sämsta värde.

Svetshjälm ZEKLER 4050 Automatiskt nedbländbar svetshjälm för dig som inte svetsar så ofta. · · · · · ·

Ger ett optimalt skydd av hela ansiktet, såväl ögon som öron och hals. Aerodynamisk design för att leda bort svetsröken. Mjukt rundad kant runt hela svetshjälmen ger hög komfort. Komfortabel och stabil huvudställning med rattjustering ger god balans i hjälmen. Yttre och inre skyddsglas byts enkelt utan att ta ur svetskassetten. Vikt 440 g med svetskassett.

Överensstämmer med EN 166, EN 379, EN 175, DINplus.

Art.nr

Utförande

Lins

Enh

380614008

Svetshjälm Zekler 4050 inkl kassett

Auto/ Variabel 9–13

ST

Svetskassett Zekler 4050

Auto/ Variabel 9–13

ST

380614024

380614099

Inh

0,16 ms. 0,1 s – 1,0 s via utvändigt vred.

Antal sensorer:

2

UV/IR-skydd täthetsgrad:

Upp till 13 konstant

Förp

Ljusa läget täthetsgrad:

3,5

1

Mörka läget täthetsgrad:

Variabel 9-13

Siktyta:

98 x 44 mm.

Storlek på kassett:

110 x 90 x 9 mm.

Kraftkälla:

Solcell+ utbytbart batteri (2xAAA Alkaline batterier). TEST-knapp med alarm låg batterinivå.

Användningstemperatur:

-10 °C - +55 °C.

Lagringstemperatur:

-20 °C - +70 °C.

Vikt svetskassett:

124 g

Low TIG amps rated:

≥5 amps (DC);≥5 amps (AC)

Slipläge:

Ja

Användningsområde:

Punktsvetsning (DC, AC) TIG (DC,DC Pulse) TIG (AC Pulse) MIG/MAG/CO² MIG/MAG Pulse Plasma (tillskärning, svetsning) Air Carbon Arc Cutting Slipning

PAC

Inre skyddsglas Zekler 4050, 95.9x47. 2x1.0 mm

PAC

Huvudställning till Zekler 4050

ST

380614081

Svettband till Zekler 4050

PAC

380614131

Föstoringslins +1,5

ST

1

380614149

Föstoringslins +2,0

ST

1

380614156

Föstoringslins +2,5

ST

1

380614065

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 45

5

1

1

1 2

1/1/1/2.

Steglös justering av fördröjning från mörk till ljus:

Yttre skyddsglas Zekler 4050, 109.8x90.6x1.5 mm

380614107

Zekler 4050

Optisk klass (EN 379): Omslagstid ljus – mörk:

1

5

Svetshjälm

1

2014-07-27 19:20


46

ÖGONSKYDD - SVETSHJÄLMAR

Svetshjälm ZEKLER 4060 Automatiskt nedbländbar svetshjälm för dig som har höga krav på prestanda. Kan även fås i två olika motivlack för dig som också har höga krav på design. · · · · · · ·

Ger ett optimalt skydd av hela ansiktet, såväl ögon som öron och hals. Aerodynamisk design för att leda bort svetsröken. Mjukt rundad kant runt hela svetshjälmen ger hög komfort. Komfortabel och stabil huvudställning med rattjustering ger god balans i hjälmen. Finns även i två olika motivlack. Yttre och inre skyddsglas byts enkelt utan att ta ur svetskassetten. Vikt 445 g med svetskassett.

Överensstämmer med EN 166, EN 379, EN 175, DINplus.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 46

Svetshjälm

Zekler 4060

Optisk klass (EN 379):

1/1/1/2

Omslagstid ljus - mörk:

0,25 ms

Steglös justering av fördröjning från mörk till ljus:

0,1 s - 1,0 s via utvändigt vred

Antal sensorer:

4

UV/IR-skydd täthetsgrad:

Upp till 13 konstant

Ljusa läget täthetsgrad:

3,5

Mörka läget täthetsgrad:

Variabel 5-8/9-13

Siktyta:

95 x 62 mm

Storlek på kasett:

110 x 90 x 9 mm

Kraftkälla:

Solceller + utbytbart batteri (1 x CR2450 lithium batteri)

Användningstemperatur:

-10 °C - +55 °C.

Lagringstemperatur:

-20 °C - +70 °C.

Vikt svetskassett:

130 g

Low TIG amps rated:

≥2amps (DC) ;≥2amps (AC)

Slipläge:

Ja

Användningsområde:

Punktsvetsning (DC, AC) TIG (DC, DC Pulse) TIG (AC Pulse) MIG/MAG/CO² MIG/MAG Pulse Plasma (tillskärning, svetsning) Air Carbon Arc Cutting Gassvetsning Gasskärning Slipning

Art.nr

Utförande

Lins

Enh

380614016

Svetshjälm Zekler 4060 inkl kassett

Auto/Variabel 5-8/9-13

ST

1

380614032

Svetskassett Zekler 4060

Auto/Variabel 5-8/9-13

ST

1

380614040

Svetshjälm Zekler 4060 SPARK inkl kassett

Auto/Variabel 5-8/9-13

ST

1

380614057

Svetshjälm Zekler 4060 FLAME inkl kassett

Auto/Variabel 5-8/9-13

ST

1

380614115

Yttre skyddsglas Zekler 4060, 111.9x91x1.5 mm

PAC

5

1

380614123

Inre skyddsglas Zekler 4060, 95.1x66.9x1.0 mm

PAC

5

1

380614073

Huvudställning till Zekler 4060

ST

380614164

Svettband till Zekler 4060

PAC

380614131

Förstoringslins +1,5

ST

1

380614149

Förstoringslins +2,0

ST

1

380614156

Förstoringslins +2,5

ST

1

Inh

Förp

1 2

1

2014-07-27 19:20


ÖGONSKYDD - SVETSHJÄLMAR

47

Svetshjälm ZEKLER Fusion Zekler Fusion automatiskt nedbländbar svetshjälm. · · · · · · ·

Ger ett optimalt skydd av hela ansiktet, såväl ögon som öron och hals. Aerodynamisk design för att leda bort svetsröken. Det yttre skyddsglaset är konvext för att reducera värme och reflexer. Mjukt rundad kant runt hela svetshjälmen ger hög komfort. Komfortabel huvudställning med rattjustering. Yttre och inre skyddsglas bytes enkelt utan att ta ur svetskassetten. Vikt, 430 g med svetskassett.

Överensstämmer med EN 379 och EN 175

Svetshjälm

Zekler Fusion

Optisk klass (EN 379):

1/1/1

Omslagstid ljus - mörk:

0,15 ms (+23°C)

Steglös justering av fördröjning från mörk till ljus:

0,2 - 0,8 s

UV/IR-skydd täthetsgrad:

UV15 / IR14 konstant

Ljusa läget täthetsgrad:

4

Mörka läget täthetsgrad:

Variabel 9 - 13

Siktyta:

95x46,5 mm

Kraftkälla:

Solceller - ej batteribyte

Användningstemperatur:

-10°C till +60°C

Vikt, svetskassett:

95 g

Art.nr

Utförande

Lins

Enh

380610006

Svetshjälm Zekler Fusion. inkl. kassett

Auto/Variabel 9-13

ST

1

380611004

Svetskassett

Auto/Variabel 9-13

ST

1

380612002

Yttre skyddsglas

PAC

10

1

380612010

Inre skyddsglas

PAC

10

1

380612044

Svettband

PAC

5

1

Förp

Inh

Förp

Svetshjälm ZEKLER W130 · · · · · ·

Tillverkad av brandskyddad plast. Uppfällbart svetsglas. Ställbart huvudband med rattjustering. I uppfällt läge skyddas ögonen av klart glas. Vikt 495 g. Levereras med svetsglas 110x60 mm i täthetsgrad 11.

Överensstämmer med EN 166 och EN 175.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 47

Art.nr

Utförande

Lins

Enh

380613000

Svetshjälm Zekler W130

Täthetsgrad 11

ST

1

380612010

Inre skyddsglas

PAC

1

380612044

Svettband

PAC

1

2014-07-27 19:20


48

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 48

2014-07-27 19:20


49

ANDNINGSSKYDD Det handlar om dina lungor. Det handlar om dina luftvägar. För att de ska kunna fylla sina livsviktiga funktioner både idag och i framtiden, krävs det att du skyddar dem mot skadliga partiklar. Vissa partiklar är inte bara obehagliga att andas in utan faktiskt så pass elaka att de kan orsaka livslång och ibland dödlig sjukdom. Först och främst är det 100 % användningstid som gäller och för att vilja bära andningsskydd hela arbetspasset måste det passa ditt ansikte och vara bekvämt att använda.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 49

2014-07-27 19:20


HEY! BREATHE Filtrerande halvmasker används för att förhindra att skadliga partiklar kommer ner i andningsvägarna. För att på ett säkert sätt kunna välja rätt typ av filtrerande halvmask är det viktigt att man tar reda på vilka partiklar som finns i den omgivande miljön samt i vilken koncentration de förekommer. För att masken ska skydda optimalt är det också viktigt att den på ett smidigt och flexibelt sätt kan anpassas till ansiktsbredd, form etc. så att inläckage av partiklar förhindras. Vi har ett sortiment av filtrerande halvmasker som passar perfekt när man vill arbeta bekvämt i de riskmiljöer där den typen av skydd behövs.

HUR FUNGERAR DET? Vid inandning passerar luften genom filtermaterialet, vid utandning genom filtermaterialet eller genom utandningsventilen. Skyddsfunktionen i filtrerande halvmasker utgörs av högpresterande filtermaterial som kombinerar traditionell mekanisk filtrering och avancerad filtreringsteknik. Partiklar fångas upp och hålls effektivt kvar i filtermaterialet.

enligt gällande standard EN 149:2001 + A1:2009 har Zeklers masker med vikbar design betydligt lägre andningsmotstånd - mellan 68% 82% under gällande gränsvärde. Filtrerande halvmasker är endast lämpliga att bäras vid normal syrehalt i luften. NEJ TILL SKÄGG

Sammansättningen av filtermaterial, typ, ytvikt och prestanda har avgörande betydelse för hur effektivt partiklar filtreras, liksom för nivån på andningsmotståndet. Om masken är försedd med utandningsventil blir andningsmotståndet lägre. I Zeklers filtrerande halvmasker med vikbar design finns ett nytt innovativt filtermaterial, som reducerar andningsmotståndet till en minimal nivå, samtidigt som filtreringseffektiviteten är mycket hög. I jämförelse med det maximalt tillåtna andningsmotståndet

Din filtrerande halvmask ger bra och rätt skydd när den används rätt och sitter tätt. Vid skägg eller kraftigare skäggstubb sitter den inte helt tätt mot anskiktet och då minskar skyddsfaktorn markant och ger därför inte tillräckligt skydd.

FUNKTIONER

FORM

MATERIAL

ODÖRFILTER

UTANDNINGS-

TÄTNING

RESÅR-

Vikbara eller kupformade masker. Bäst är om du provar dig fram till den modell som passar dig bäst.

Mycket effektivt filtermaterial som fångar upp och effektivt håller kvar partiklar och samtidigt ger mycket lågt andningsmotstånd.

Vikbar modell med ett integrerat lager aktivt kol som skyddar mot illaluktande organiska ångor och gaser under det hygieniska gränsvärdet.

VENTIL

Flexibel, mjuk nästätning, i vissa modeller runt hela maskens insida.

JUSTERING

SKYDDSKLASSER

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 50

Ventil som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid och ger en komfortabel användning under hela arbetspasset.

Ändlöst, vävt resårband alternativt två vävda resårband med 4-punkts-spännen för optimal justering och till-passning.

FFP2 respektive FFP3.

2014-07-27 19:20


SKYDDSFAKTOR Skyddsfaktorn är ett mått på en skyddsutrustnings förmåga att reducera hälsorisker. Vilken skyddsfaktor en filtrerande halvmask ger bestäms av summan av läckagen från omgivningen. Skyddsfaktorn anger maskens förmåga att rena luften och man anger upp till hur många gånger det hygieniska gränsvärdet som den filtrerande halvmasken kan användas. Begreppet skyddsfaktor kan användas som hjälpmedel vid val av filtrerande halvmask - ju farligare luftföroreningar det finns i omgivningen, desto högre skyddsfaktor måste masken ge. I EN 529:2005 finns en förteckning över de nominella skyddsfaktorer som gäller för filtrerande halvmasker.

Följande filtreringsgrader och nominella skyddsfaktorer gäller för filtrerande halvmasker som godkänts enligt EN 149:2001+A1:2009:

Skyddsklass

EN 149:2001+A1:2009 filtreringsgrad, paraffinolja

Nominell skyddsfaktor enligt EN 529:2005

FFP1*

80%

4

FFP2**

94%

12

FFP3***

99%

50

* Ej mot cancerogena och radioaktiva ämnen, mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller mot biokemiska ämnen (enzymer, hormoner). ** Ej mot mikroorganismer (virus, sporer) eller biokemiska ämnen (enzymer, hormoner). *** Skyddar mot alla typer av partiklar.

KLASSIFICERING OCH MÄRKNING

Filtrerande halvmasker godkänns i skyddsklasserna FFP1, FFP2 och FFP3 och måste uppfylla krav på t.ex. hur effektivt partiklar avskiljs, andningsmotstånd och inläckage. En högre klass täcker även in de lägre. Zeklers filtrerande halvmasker finns i skyddsklasserna FFP2 och FFP3. Filtrerande halvmasker testas och godkänns enligt EN 149:2001+A1:2009. I testet används paraffinolja som aerosol för att simulera partiklar, dvs. maskerna utsätts för vätskeformiga partiklar vilka normalt sett är svårare att filtrera än fasta partiklar med denna typ av mask. Andningsmotståndet får inte heller överstiga fastställda nivåer vid olika luftflöden.

• Namn/varumärke/annat som identifierar tillverkaren/ distributören • Typ av mask och skyddsklass • Nummer och utgivningsår för EN-standarden • CE-symbolen och benämning för anmält organ Batchmärkning kan finnas med som komplement.

Filtrerande halvmasker kan också genomgå dolomittest enligt EN 149:2001+A1:2009, där man simulerar en förhöjd nivå av fasta partiklar liknande situationen i t.ex. en gruva. Masker som efter dolomittest klarar kraven för filtreringsgrad och andningsmotstånd får märkas D. Masker märkta R = Reusable. Dessa får användas under mer än ett arbetspass, förutsatt att tillverkaren tillhandahåller instruktion för hur masken ska rengöras. Dolomittest är obligatoriskt för att få märka masker R. Masker märkta NR = Not Reusable. Dessa får användas under maximalt ett arbetspass och ska därefter kastas. Dolomittest är frivilligt för masker märkta NR. Om masken skadats eller vid känsla av ökat andningsmotstånd ska den dock alltid bytas ut.

MÄRKNING

Filtrerande halvmasker som har testats och godkänts enligt EN 149:2001+A1:2009 ska minst märkas med:

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 51

2014-07-27 19:20


52

ANDNINGSSKYDD - FILTRERANDE HALVMASKER

Filtrerande halvmask ZEKLER 1402, 1402V FFP2 Bekväm filtrerande halvmask i vikbar design. Nytt innovativt filtermaterial med mycket hög filtreringseffektivitet, som samtidigt ger exceptionellt lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband med resårstopper gör masken enkel att justera. Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform. Utandningsventil (1402V) som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset. · · · · · · · · · ·

Skyddsklass FFP2, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x HGV. För användning under max ett arbetsskift (NR). Dolomittestad (D). Nytt innovativt filtermaterial. Mycket hög filtreringseffektivitet kombinerad med exeptionellt lågt andningsmotstånd. Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken. Flexibel, mjuk nästätning. Ändlöst, vävt resårband med resårstopper för optimal tillpassning. Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform. Hygieniskt styckförpackad i plastpåse alternativt 3-pack blisterförpackning.

Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009. .

Art.nr

Utförande

Färg

Klassificering

Antal per förpackning

Enh

Förp

380680165

1402 utan ventil

Vit

FFP2 NR D

20

ST

20

380680173

1402 utan ventil

Vit

FFP2 NR D

3

PAC

1

380680290

1402 utan ventil

Vit

FFP2 NR D

200 bulk

ST

200

380680199

1402 med ventil

Vit

FFP2 NR D

15

ST

15

380680207

1402 med ventil

Vit

FFP2 NR D

3

PAC

1

380680295

1402 med ventil

Vit

FFP2 NR D

200 bulk

ST

200

Filtrerande halvmask ZEKLER 1403V FFP3 Bekväm filtrerande halvmask i vikbar design. Nytt innovativt filtermaterial med mycket hög filtreringseffektivitet, som samtidigt ger exceptionellt lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband - med eller utan resårstopper - gör masken enkel att justera. Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform. Utandningsventil som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset. · · · · · · · · · ·

Skyddsklass FFP3, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 50 x HGV. För användning under max ett arbetsskift (NR). Dolomittestad (D). Nytt innovativt filtermaterial. Mycket hög filtreringseffektivitet kombinerad med exeptionellt lågt andningsmotstånd. Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken. Flexibel, mjuk nästätning. Ändlöst, vävt resårband - med eller utan resårstopper - för optimal tillpassning. Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform. Hygieniskt styckförpackad i plastpåse alternativt 3-pack blisterförpackning.

Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 52

Art.nr

Utförande

Färg

Klassificering

Antal per förpackning

Enh

Förp

380680223

1403 med ventil , med resårstopper

Vit

FFP3 NR D

15

ST

15

380680231

1403 med ventil, med resårstopper

Vit

FFP3 NR D

3

PAC

1

380680285

1403 med ventil, med resårstopper

Vit

FFP3 NR D

200 bulk

ST

200

380680280

1403 med ventil, utan resårstopper

Vit

FFP3 NR D

200 bulk

ST

200

2014-07-27 19:20


ANDNINGSSKYDD - FILTRERANDE HALVMASKER

53

Filtrerande halvmask ZEKLER 1202VC FFP2 Bekväm filtrerande halvmask i vikbar design. Mycket effektivt filtermaterial som samtidigt ger mycket lågt andningsmotstånd. Ett integrerat lager aktivt kol för komfort även i miljöer med organiska ångor och gaser. Ändlöst, vävt resårband gör masken enkel att justera. Utandningsventil som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset.3 · Skyddsklass FFP2, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x nominellt HGV. · Integrerat lager aktivt kol som skyddar mot organiska ångor och gaser under det hygieniska gränsvärdet. · För användning under max ett arbetsskift (NR). · Dolomittestad (D). · Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken. · Flexibel, mjuk nästätning. · Ändlöst, vävt resårband för optimal tillpassning. · Hygieniskt styckförpackad i plastpåse alternativt 3-pack blisterförpackning. Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 53

Art.nr

Utförande

Färg

Klassificering

Antal per förpackning

Enh

Förp

380680090

1202 med ventil och aktivt kol

Grå

FFP2 NR D

15

ST

15

380680108

1202 med ventil och aktivt kol

Grå

FFP2 NR D

3

PAC

1

2014-07-27 19:20


54

ANDNINGSSKYDD - FILTRERANDE HALVMASKER

Filtrerande halvmask ZEKLER 1302 FFP2 Bekväm filtrerande halvmask i kupformad design. Mycket effektivt filtermaterial som samtidigt ger mycket lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband med resårstopper gör masken enkel att justera. Mjuk nästätning i textil för komfortabel användning. · · · · ·

Skyddsklass FFP2, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x nominellt HGV. För användning under max ett arbetsskift (NR). Dolomittestad (D). Flexibel, mjuk nästätning i textil. Ändlöst, vävt resårband med resårstopper för optimal tillpassning.

Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009. Art.nr

Utförande

Färg

Klassificering

Antal per förpackning

Enh

Förp

380680116

1302 utan ventil

Vit

FFP2 NR D

20

ST

20

380680124

1302 utan ventil

Vit

FFP2 NR D

3

PAC

1

Filtrerande halvmask ZEKLER 1302V FFP2 Bekväm filtrerande halvmask i kupformad design. Mycket effektivt filtermaterial som samtidigt ger mycket lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband med resårstopper gör masken enkel att justera. Mjuk nästätning i textil för komfortabel användning. Utandningsventil som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset. · · · · · ·

Skyddsklass FFP2, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x HGV. För användning under max ett arbetsskift (NR). Dolomittestad (D). Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken. Flexibel, mjuk nästätning i textil. Ändlöst, vävt resårband med resårstopper för optimal tillpassning.

Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009. Art.nr

Utförande

Färg

Klassificering

Antal per förpackning

Enh

Förp

380680132

1302 med ventil

Vit

FFP2 NR D

10

ST

10

380680140

1302 med ventil

Vit

FFP2 NR D

3

PAC

1

Filtrerande halvmask ZEKLER 1303V FFP3 Bekväm filtrerande halvmask i kupformad design. Mycket effektivt filtermaterial som samtidigt ger mycket lågt andningsmotstånd. Två vävda resårband med justeringsmöjlighet för bästa passform. Mjuk nästätning i textil runt hela masken för komfortabel användning. Utandningsventil som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset. · · · · · · ·

Skyddsklass FFP3, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 50 x nominellt HGV. För användning under max ett arbetsskift (NR). Dolomittestad (D). Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken. Flexibel, mjuk nästätning i textil runt hela masken. Två vävda resårband för optimal justering och tillpassning. Hygieniskt styckförpackad i plastpåse.

Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009.

Zeklerkatalog 2014_orig.indd 54

Art.nr

Utförande

Färg

Klassificering

Antal per förpackning

Enh

Förp

380680157

1303 med ventil

Vit

FFP3 NR D

5

ST

5

2014-07-27 19:20


ZEKLER ARTIKELREGISTER

HÖRSELSKYDD - HÖRSELKÅPOR

ZEKLER 412RDB ZEKLER 412RDBH ZEKLER 412DB ZEKLER 412DBH ZEKLER 412RD ZEKLER 412RDH ZEKLER 412R ZEKLER 412RH ZEKLER 412D ZEKLER 412DH ZEKLER 401 ZEKLER 401H ZEKLER 401N ZEKLER 402 ZEKLER 402H ZEKLER 402N ZEKLER 403 ZEKLER 403H

ÖGONSKYDD - KORGGLASÖGON

10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19

TILLBEHÖR HÖRSELKÅPOR

Hygiensats ZEKLER HK1 Hygiensats ZEKLER HK2 Hygiensats ZEKLER HK3 Hygiensats ZEKLER HK3B Komfortring ZEKLER CR1 Anslutningskabel 3,5 mm x 2 Uppladdningsbara batterier AA HR6 Batteriladdare med USB-kabel Komplett bommikrofon med vindskydd Vindskydd till bommikrofon Vindskydd till medhörningsmikrofoner

20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21

HÖRSELSKYDD - HÖRSELPROPPAR

Hörselpropp ZEKLER 802 S, 802 L Hörselpropp ZEKLER 922 L

23 23

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON

ZEKLER 71 S/M/L ZEKLER 72 S/M/L ZEKLER 73 S/M/L ZEKLER 55 ZEKLER 255 ZEKLER 32 ZEKLER 45 ZEKLER 22 ZEKLER 34 ZEKLER 75 ZEKLER 70 ZEKLER 30 ZEKLER 235 ZEKLER 31 ZEKLER 231 ZEKLER 15 ZEKLER 80 ZEKLER 81 ZEKLER 25 ZEKLER 33

30 30 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 38

ÖGONSKYDD - SVETSGLASÖGON

ZEKLER 55 Svetsglasögon ZEKLER 81 Svetsglasögon

32 37

ZEKLER 95 ZEKLER 90 ZEKLER 88 ZEKLER 44

39 39 39 39

ÖGONSKYDD - SKYDDSOCH LÄSGLASÖGON

ZEKLER 55 BIFOCAL

32

ÖGONSKYDD - SKYDDSGLASÖGON MED SOLSKYDDSLINS

ZEKLER Z101 ZEKLER 201 ZEKLER Z104 ZEKLER 106

40 40 41 41

TILLBEHÖR SKYDDSGLASÖGON OCH KORGGLASÖGON

Glasögonfodral ZEKLER hårt Glasögonfodral ZEKLER hårt med filterfodrad insida Glasögonfodral ZEKLER hårt för korgglasögon Glasögonpåse ZEKLER Glasögonsnöre ZEKLER

41 41 41 41 41

ÖGONSKYDD - VISIR

PC ZEKLER 67PC200 PC ZEKLER 67PC200C PC ZEKLER 67PC250 AC ZEKLER 67AC200 Nät ZEKLER 67ME185 Nät ZEKLER 67MS185

43 43 43 43 43 43

ÖGONSKYDD - VISIRSYSTEM

Ansiktsskärm ZEKLER 10 Ready Pac Visor System ZEKLER 61A2 Ready Pac Visor System ZEKLER 61B

42 43 43

TILLBEHÖR VISIR

Visirhållare ZEKLER 61A2 för hjässbygel Fäste 61E för ZEKLER visirhållare 61F Visirhållare ZEKLER 61F för hjälmmontage Huvudställning ZEKLER 61B

43 43 43 43

ÖGONSKYDD - SVETSHJÄLMAR

ZEKLER 4050 ZEKLER 4060 ZEKLER 4060 Flame ZEKLER 4060 Spark ZEKLER Fusion ZEKLER W130

45 46 46 46 47 47

ANDNINGSSKYDD FILTRERANDE HALVMASKER

ZEKLER 1402, 1402V FFP2 NR D ZEKLER 1202VC FFP2 NR D ZEKLER 1403V FFP3 NR D ZEKLER 1302 FFP2 NR D ZEKLER 1302V FFP2 NR D ZEKLER 1303V FFP3 NR D

52 52 52 53 53 53


www.zekler.com

Skydda. 0321-67 73 30. 523 85 Ulricehamn. www skydda.se

Zek 2015 se  
Zek 2015 se  
Advertisement