Page 1

Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 12:01 Page 1

Ár­bæj­ar­blað­ið '

2.­tbl.­15.­árg.­­2017­­febrúar

+%

0-

Op­ið­virka­ daga­frá­ kl.­9-18.30 Laug­ar­daga­ frá­kl.­10–14

%,''

Hraunbæ 115 – 110 Rvk. Sími 567–4200 Fax 567–3126 arbapotek@internet.is Arbaejarapotek.is

4 - 0 - 3% 1 #

Frétta­blað­íbúa­í­Ár­bæ­og­Norðlinga­holti

Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

' %% &'# "' 4 '-!

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

- &-!

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili

Grafarholtsblaðið

Grafarholtsblaðið, fréttablað Grafarholts og Úlfarsárdals, fylgir Árbæjarblaðinu.

+%&"*%' " 6.%& *"Fylkis. + &Sverrir Sveinsson fyrir miðri mynd, Sölvi Ólafsson tengdasonur Fjör á Herrakvöldi hans til vinstri og Guðjón tengdasonur Sölva. Sjá bls. 8 og 13. ÁB-mynd Einar Ásgeirsson.

Sparaðu fyrir útborgun í fyrstu íbúðina landsbankinn.is/sparadufyrirutborgun Landsbankinn

Nýr miði

Ný Happaþrenna

landsbankinn.is

410 4000

b bfo.is fo.is 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

%- 2% 0 ,% % ) 3 ! "" # #"(%

er komin í ljós! Þú færð Happaljósið á næsta sölustað.

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó N US

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 ((GRÆN GRÆN GATA) GA AT TA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

Til þjónustu reiðubúinn

Sími 893-6001 Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali

Guðbergur Guðbergsson Löggiltur fasteignasali beggi@fasteignasalan.is

Veiðiflugur %0 (! "0 "-)Langholtsvegi 3 ! "" - #+111 "

$$ - *** % & Sími 527-1060


Ă rbĂŚ 9. tbl. okt._Ă rbĂŚ 1. tbl. JanĂşar.qxd 14/02/17 13:46 Page 2

2

FrĂŠttir

Ă rbĂŚjarblaĂ°iĂ°

à r­bÌj­ar­blað­ið Útgefandi: Skrautås ehf. Netfang: abl@skrautas.is Ritstjóri og åbm.: Stefån Kristjånsson. Ritstjórn: Leiðhamrar 39 - símar 698–2844 og 699-1322. Netfang à rbÌjarblaðsins: abl@skrautas.is Útlit og hÜnnun: Skrautås ehf. Auglýsingar: 698-2844 og 699-1322 - Stefån Kristjånsson - abl@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Katrín J. BjÜrgvinsdóttir og Einar à sgeirsson. Dreifing: �slandspóstur og Landsprent. à rbÌjarblaðinu er dreift ókeypis í Üll hús í à rbÌ, à rtúnsholti, Grafarholti, Norðlingaholti og einnig er blaðinu dreift í Üll fyrirtÌki í póstnúmeri 110 og 113 (700 fyrirtÌki).

Undarlegt tíðarfar MÜnnum og konum hefur orðið tíðrÌtt um veðurfarið í vetur. Víst hefur veturinn ekki enn låtið sjå sig og úr Þessu mÌtti hann alveg sleppa Því að mÌta til leiks. Það er undarlega stutt til vorsins og Þetta hrikalega góða veður í vetur hefur gert Það að verkum að tíminn hefur flogið åfram og undanfarnir månuðir verið fljótir að líða. à ferðum mínum um hverfið undanfarnar vikur hefur borið mikið å rusli og sóðaskap í hverfinu. Vera kann að tíðarfarið umrÌdda eigi hÊr einhverja sÜk og vissulega hefur vantað snjóinn til að fela ruslið. Það er rÊtt að skora å íbúa að ganga vel um hverfið sitt og skilja ekki eftir sig rusl å víðavangi. Gaman vÌri ef íbúar í hverfinu eða íbúasmtÜkin lÊtu verða af Því að efna til årlegs hreinsunardags í hverfinu. Ég er Þess fullviss að íbúar myndu taka mjÜg vel til hendinni å slíkum degi og að honum loknum vÌri mun fallegra um að litast í hverfinu okkar. Ég skora å rÊtta aðila að gangast fyrir svona degi að vori. Hvarf­Birnu­Brjånsdóttur var mikið åfall fyrir okkur Üll og ekki hÌgt að greina frå Þeim vonbrigðum í orðum. Enn einu sinni sÜnnuðu bjÜrgunarsveitirnar gildi sitt og unnu mikið Þrekvirki við leitina og hreint ótrúlega fagleg vinnubrÜgð og framkoma lÜgreglunnar vakti óskipta athygli mína og margra annarra. Það er ekki annað hÌgt en að nefna nafn Gríms Grímssonar yfirlÜgregluÞjóns í Reykjavík sem stjórnað hefur rannsókninni å hvarfi Birnu. Að Üðrum ólÜstuðum hefur Grímur með yfirvegun sinni og framkomu allri vakið mikla athygli og hefur verið hrein unun að fylgjast með hans stÜrfum frå Því målið kom upp. Grímur hefur afgreitt fjÜlmiðla å einkar faglegan hått en ekki verður að sama skapi sagt að allir fjÜlmiðlar hafi haft fagmennsku að leiðarljósi í Þessu måli sem er mjÜg sÊrstakt fyrir margra hluta sakir. Sumir netmiðlar spilltu hreinlega fyrir rannsókn målsins með flumbrugangi og óvÜnduðum vinnubrÜgðum sem Þeir eru Þekktir fyrir. Ungir og óreyndir blaðamenn fóru algjÜrlega framúr sÊr og voru ekki til að greiða fyrir stÜrfum lÜgreglunnar. Þetta var og er mjÜg sÊrstakt sakamål og samkennd Þjóðarinnar einstÜk. En óvandaðir netmiðlar fÊllu enn einu sinni å prófinu. Vonandi kemur Það ekki að sÜk.

Gervigras lagt å gamla malarvÜllinn. ViðrÌður standa yfir við borgina og vonandi skila ÞÌr gervigrasi å aðalvÜllinn.

Nýr gervigrasvÜllur? - viðrÌður við borgina í gangi. Vígsla gÌti orðið 28. maí í vor

,,Það er mjÜg mikil samstaða um Þessa framkvÌmd å meðal Fylkismanna og við erum Þess fullviss að Þetta eigi eftir að verða mjÜg mikil lyftistÜng fyrir knattspyrnuna í Fylki ef samningar takast,� sagði BjÜrn Gíslason formaður Fylkis í samtali við à rbÌjarblaðið. Miklar breytingar eru framundan å knattspyrnuvelli Fylkis. SamningaviðrÌður eru í gangi å milli Fylkis og Reykjavíkurborgar um lagningu gervigrass å FylkisvÜllinn og er stefnt að Því, ef um semst, að gervigrasið verði komið å vÜllinn fyrir komandi keppnistímabil og å 50 åra afmÌli fÊlagsins Þann 28. maí. Kostnaður við lagningu gervigrassins å FylkisvÜllinn er um 300 milljónir króna með lýsingu en å móti leggur Fylkir til mjÜg verðmÌtt land til

íbúðabygginga við HraunbÌ Þar sem åður var ÌfingasvÌði fÊlagsins. ,,Ég lít å Þetta sem mikil tímamót í sÜgu fÊlagsins ef af verður. Nýtingin å grasvellinum hefur verið lÊleg og viðhald grasvallarins hefur reynst okkur dýrt og erfitt. Við munum strax finna fyrir Því að nýtingin å gervigrasinu verður miklu betri en å grasvellinum og Það mun skila sÊr í mun betri ÌfingaðstÜðu fyrir fÊlagið. Nýtingin å grasvellinum hefur ekki verið nema um Það bil 90 klukkustundir å sumri og Það gefur auga leið að nýtingin å vellinum með gervigrasi verður mÜrgum sinnum betri,� segir BjÜrn Gíslason formaður Fylkis. GrasvÜllurinn å FylkissvÌðinu hefur verið fÊlaginu erfiður å síðustu årum. VÜllurinn er í um 70 metra hÌð yfir

sjåvarmåli og sú staðreynd gerir alla vinnu við vÜllinn mjÜg erfiða. Mikill einhugur er innan Fylkis um Þå åkvÜrðun að leggja gervigras å aðalvÜll fÊlagsins og ef að líkum lÌtur mun gervigrasvÜllurinn skila Fylki betri knattspyrnumÜnnum og konum å skÜmmum tíma.

Stef­ån­Krist­jåns­son,­rit­stjóri­à r­bÌj­ar­blaðs­ins

abl@skrautas.is

FylkisvĂśllurinn. VerĂ°ur komiĂ° gervigras ĂĄ vĂśllinn 28. maĂ­ ĂĄ 50 ĂĄra afmĂŚli fĂŠlagsins? BjĂśrn GĂ­slason formaĂ°ur Fylkis er ĂĄ innfelldu myndinni.

Vottað V ottað rÊttinga- o og g målningarverkstÌði målningarverkstÌði GB Tjóna Tjónaviðgerðir viðgerðir er rÊttinga- o og g målningarverkstÌði målningarverkstÌði vottað vottað af Bílgreinasambandinu. Bílgreinasambandinu. Við tryggjum håmarksgÌði V ið tr yggjum håmar ksgÌði með Því að nota fyrsta flokks tÌkjabúnað og og efni. Styðjumst tÌkniupplýsingar framleiðanda S tyðjumst við tÌk niupplýsingar fr amleiðanda um hvernig hvernig skuli skuli staðið að viðgerð.

TjĂłnask koĂ°un ViĂ° skoĂ°um bĂ­linn og undirbĂşum tjĂłnamatiĂ° sem sent er til tryggingafĂŠlaga.

RÊtting og målning nnum eftir t stÜðlum framleiðenda Við vinnum og notum aðeins viðurkennd efni og tÌkjabúnað sem stenst ítrustu krÜfur.

Framrúðuskipti Skiptum um framrúður og Ünnumst annars konar rúðuskipti. S Sjåum jåum um Üll rúðutjón jafnt límdar rúður sem og aðrar, åsamt glerhreinsun å bíl.

BílaÞvottur / djúphreinsun Bjóðum við upp å almennan bílaÞvott, djúphreinsun, bón ofl. Frír Þvottur fylgir Üllum viðgerðum.

MÜssun / snyrting å lakki Við bjóðum upp å råðleggingar og gerum tilboð í lakkmÜssun og blettanir. DekkjaÞjónusta Sparaðu tíma. Við getum skipt um dekk å bílnum å meðan hann er í viðgerð.

$RAGHÉLS s2EYKJAVÓKSÓMI NETFANGTJON TJONISsWWWTJONIS

InnrÊttingar / åklÌði TÜkum að okkur viðgerðir å sÌtum, innrÊttingum ofl. Småviðgerðir Samhliða viðgerðum getum við skoðað åstand helstu slitflata og ÜryggisÞåtta, s.s. bremsur.


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 11/02/17 02:06 Page 3

peugeotisland.is

NÝR

PEUGEOT

3008

GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX

KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT Í DAG

TILNEFNDUR SEM BÍLL ÁRSINS Í EVRÓPU 2017 VERÐ FRÁ:

3.790.0 0 0

kr. Eyðsla frá 3,9 l/ 100 | CO2 losun frá 104g/km

Nýr P eugeot 3008 Cr ossover er tilnefndur sem Bíll ársins í Evr aklega vel heppnaða hönnun og Peugeot Crossover Evrópu ópu 2017. Það er til marks um einst einstaklega framúrskarandi gæði. Það er sama hvar borið ið er niður r,, glæsilegt útlit bílsins að innan sem ut an, gæðin, þægindin, aksturseiginleikarnir, aksturseiginleikarnirr, framúrskarandi niður, utan, allt er eins og best ver ður á kkosið. osið. P eugeot 3008 er hár fr á götu, 22 cm undir lægst a punkt og framdrifið framdrifið er fáanlegt fáanlegt með öflugri Grip verður Peugeot frá lægsta Control spól vörn sem kkemur emur honum í gegnum erfiðustu aðst æður. Þr áðlaus ttækni ækni hleður símann þinn og með Mirr or Scr een ttækninni ækninni Control spólvörn aðstæður. Þráðlaus Mirror Screen getur þú not að Apple C ar Play eða Mirr or Link fyrir Andr oid til að tengja tengja snjallsímann við 8“ skjáinn. Mát aðu þig í frábær frábær sætin og notað Car Mirror Android Mátaðu kíktu á rúmgott ffarangursrýmið. arangursrýmið. P eugeot 3008 er tímamót abíll . Peugeot tímamótabíll.

PEUGEOT 3008

Brimborg Reykjavík Bíldshöfða 8 Sími 515 7000

Brimborg Akureyri Tryggvabraut 5 Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar virka daga kl . 9-17 og laugardaga kl . 12-16


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 15:11 Page 4

4

Matur

Árbæjarblaðið

VAXTARÆKT FYRIR LENGRA KOMNA VERTU MEISTARI OG MASSAÐU SPARNAÐINN


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 15:21 Page 5

Úrvals humar Stór og fallegur Framúrskarandi hráefni • topp þjónusta • sanngjarnt verð


รrbรฆ 9. tbl. okt._รrbรฆ 1. tbl. Janรบar.qxd 14/02/17 13:52 Page 6

6

Frรฉttir

รrbรฆjarblaรฐiรฐ

Borgarbรณkasafniรฐ hefur รบtlรกn รก raf- og hljรณรฐbรณkum ร dรถgunum hรณf Borgarbรณkasafniรฐ รบtlรกn รก raf- og hljรณรฐbรณkum. Meรฐ รพessari nรฝjung รญ รพjรณnustu safnsins geta lรกnรพegar nรบ nรกlgast fjรถlda titla รก hljรณรฐ- og rafbรณkum รก auรฐveldan og aรฐgengilegan hรกtt. Fyrst um sinn verรฐur safnkosturinn einkum รก ensku en vonast er til aรฐ รญslenskir titlar bรฆtist fljรณtlega viรฐ. Hvernig er hรฆgt aรฐ nรกlgast efniรฐ? Rafbรณkasafniรฐ virkar รญ raun eins og hefรฐbundiรฐ bรณkasafn. รžaรฐ eina sem fรณlk รพarf er gilt bรณkasafnsskรญrteini og pinnรบmer og meรฐ รพvรญ skrรกir รพaรฐ sig inn รก Rafbรณkasafniรฐ โ€“ rafbokasafnid.is. Lรญkt og รญ hefรฐbundnu bรณkasafni standa

lรกnรพegum รฝmsir efnisflokkar til boรฐa en รพar mรก finna hrollvekjur, skvรญsubรณkmenntir, sรถgulegar skรกldsรถgur, ferรฐahand-bรฆkur, matreiรฐslubรฆkur, รฆvisรถgur, sรถgulegt efni og รญ raun allt milli himins og jarรฐar lรญkt og รญ hefรฐbundnu bรณkasafni. Hรฆgt er aรฐ lesa efniรฐ beint af tรฆkinu รญ gegnum streymi en auk รพess er hรฆgt aรฐ hlaรฐa efninu niรฐur รญ gegnum sรฉrstakt app, Overdrive, sem finna mรก รญ App Store og Play Store. รslenskar bรฆkur vรฆntanlegar fljรณtlega Vonast er til รพess aรฐ lรกnรพegar geti

Vonast er til รพess aรฐ lรกnรพegar geti fengiรฐ lรกnaรฐar hljรณรฐ- og rafbรฆkur รก รญslensku sรญรฐar รก รพessu รกri. fengiรฐ lรกnaรฐar hljรณรฐ- og rafbรฆkur รก รญslensku sรญรฐar รก รพessu รกri. Undirbรบningur fyrir rafbรณkaรบtlรกn hefur staรฐiรฐ yfir รญ nokkurn tรญma. Lรญtiรฐ hefur veriรฐ gefiรฐ รบt af raf- og hljรณรฐbรณkum รก รญslensku og รพvรญ รกkveรฐiรฐ aรฐ semja viรฐ erlenda rafbรณka-

veitu til รพess aรฐ auka รบrvaliรฐ รญ safninu. Fyrir valinu varรฐ rafbรณkaveitan Overdrive sem รพjรณnustar bรณkasรถfn um allan heim. รžegar Rafbรณkasafniรฐ fรณr รญ loftiรฐ voru titlarnir รญ safninu um 1000 bรฆkur en รพeim fer รถrt fjรถlgandi. Hรฆgt er aรฐ fรก lรกnaรฐar รพrjรกr bรฆkur รญ einu รญ allt aรฐ 21 dag. Aรฐ lรกnstรญma liรฐnum hverfa bรฆkurnar รบr tรฆkinu. รžetta รพรฝรฐir aรฐ engar sektir myndast รพegar bรณk er tekin aรฐ lรกni รญ Rafbรณkasafninu og รพaรฐ er alltaf opiรฐ!

Bรณkasรถfn annarra sveitarfรฉlaga fylgja รญ kjรถlfariรฐ Borgarbรณkasafniรฐ er fyrsta bรณkasafniรฐ til aรฐ hefja rafbรณkaรบtlรกn og mun รพaรฐ sjรก um bรณkakaup og notendaรพjรณnustu fyrir safniรฐ. Landskerfi bรณkasafna fer hinsvegar fyrir kerfislegum รพรกttum verkefnisins. Fleiri sveitarfรฉlรถg fylgja fljรณtlega รญ kjรถlfariรฐ og munu lรกnรพegar รพeirra safna รพรก einnig geta nรฝtt sรฉr รพjรณnustuna.

,YZ[xร…Hรณ& -1(93ย”.1<4:;ร-3<9 ย‹9ย€YHT`UKH]tSHY ย‹/P[HT`UKH]tSHY ย‹+ยคS\IxSS รฎLRRPUNVNmYH[\NHYL`UZSH

รrยญbรฆjยญarยญblaรฐยญiรฐ

9$/85  + (/*$621 HKI 6tPL ย‹^^^Z[Pร…HPZ

Sรญmi: 698-2844 Verkstรฆรฐi 110 10 Reykjavรญk - Sรญmi 534 4433 รslensk-Bandarรญska ehf - V erkstรฆรฐi og varahlutaverslun - Smiรฐshรถfรฐa 5 - 1 www.isband.is thjonusta@isband.is - www .isband.is - OPIร VIRKA A DAGA A KL. KL 07:45 - 18:00


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 12/02/17 00:35 Page 7

7

Árbæjarblaðið

Fréttir eykjavík Laugarnar í R

Executive útgáfan kemur á 18“ Tucan álfelgum og er með leðurklædd sportsæti.

Volvo XC60 í nýrri Executive útgáfu

NÆRING FYRIR LÍKAMA OG SÁL

Hinn margrómaði og einstaklega öruggi Volvo XC60 AWD er nú fáanlegur í sérstakri Executive útgáfu á enn hagstæðara verði en áður. Executive útgáfan kemur á 18“ Tucan álfelgum og er búinn leðurklæddum sportsætum með meiri bólstrun og auknum þægindum. Ökumannssætið er rafdrifið með minni. Í innra rýminu er jafnframt TFT digital mælaborð, 7 tommu skjár, nettenging, DVD, leiðsögukerfi með Íslandskorti og bakkmyndavél. Olíumiðstöð með tímastilli er staðalbúnaður í Volvo XC60 þar sem ökumaður gengur að því vísu að bíllinn sé heitur að morgni á köldum vetrarmorgnum. Veghæð Volvo XC60 eru heilir 23 cm undir lægsta punkt. Hann er ríkulega búinn með Xenon gasljósum með beygjustýringu, tölvustýrðri loftkælingu með hitastýringu (ECC), lofthreinsikerfi og Volvo High Performance hljómtækjum. Bíllinn er búinn fyrsta flokks öryggisbúnaði en þar má nefna margverðlaunaða öryggiskerfið „Borgaröryggi“. Volvo XC60 AWD er búinn sparneytinni og aflmikilli D4 dísilvél með sjálfskiptingu sem skilar 190 hestöflum og 440 Nm togi. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri er 5,7 l/100 km og CO2 losun er 149 g/km. Glæsileg hönnun, frábærir aksturseiginleikar og mjög ríkulegur staðalbúnaður gerir Volvo XC60 að mjög áhugaverðum kosti og bestu kaupunum í þessum flokki í dag. Verðið á Volvo XC60 AWD í Executive útfærslu hjá Brimborg er frá kr. 8.385.000.

fyrir alla fjölskyldu na

í þín u hv erfi

Fr á mo rg ni t i l kvölds Sími: 411 5000

Veghæð Volvo XC60 eru heilir 23 cm undir lægsta punkt.

Fæst nú hjá okkur

30%

kynningarafsláttur

í febrúar

Lífrænar húðvörur Kynning verður á staðnum: Miðvikudaginn 22. febrúar kl. 15:00-18.00 Fimmtudaginn 23. febrúar kl. 15:00-18:00

• www.itr.is


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 11:40 Page 8

8

Fréttir

Ár­bæj­ar­blað­ið

Lúlli, Einar og Tommi.

Freygarður með mágum sínum, Gísli, Magnús og Jón Halldór.

Herrakvöld

Fulltrúi Ölgerðarinnar, Jói í Danól, Björn Gíslason og Þórður Gíslason.

Herrakvöld Fylkis fór fram á bóndadaginn að venju og var margt um manninn í Fylkishöllinni. Ræðumaður var alþingismaðurinn Brynjar Níelsson og veislustjóri Gísli Einarsson að venju. Ari Eldjárn fór á kostum eins og allir sem fram komu og var kvöldið mjög vel heppnað í alla staði. Og eins og alltaf segja myndirnar meira en mörg orð.

Mynd­ir:­ Einar­Ásgeirsson Viggó Viggósson með félaga sínum. Steinn Helgason og Brynjar Níelsson.

Ámundi, Hallgrímur og Benni. Ásgeir Ásgeirsson og Jón Þór Hjaltason ásamt vini. Þorvaldur Árnason og Rúnar Pálsson.

Willum Gunnarsson ásamt tengdasyni. Sveinbjörn Runólfsson ásamt vini.

Valli bakari og Guðmundur Sigurðsson.

Old boys.

Óli Pu og til hægri eru frændurnir Jón Þorsteinn Jónsson og Jón Þór Júlíusson.

Axel Axelsson í öruggum höndum Örvars Karlssonar.


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 01:21 Page 9

+%

0-

Sparaðu fyrir útborgun í fyrstu íbúðina Bifreiðaverkstæði Grafarvogs

landsbankinn.is/sparadufyrirutborgun

Grafarholtsblað­ið Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

- &-!

Allar almennar bílaviðgerðir Gylfaflöt 24 - 30 • 112 Reykjavík Sími 577 4477

www.bilavidgerdir.is

Þjónustuaðili

2. tbl. 6. árg. 2017 febrúar - Fréttablað íbúa í Grafarholti og Úlfarsárdal

Steinunn Björnsdóttir íþróttamaður FRAM 2016

%- 2% 0 ,% % ) 3 ! "" # #"(%

%0 (! "0 " ) 3 ! "" - #+ " $$ - *** % & Steinunn Björnsdóttir er ein besta handknattleikskona landsins.

Fiskislóð 11, 101 Reykjavík

Kle tth áls

Bæja rbrau t r Hábæ Tunguháls 8, 110 Reykjavík

ur sveg

Í næ æsta t nágrenni á i við ið þig! þi þ ! Við höfum opnað að Tunguhálsi 8, Reykjavík.

Notaðu plássið heima til þess að stækka heimilið og geymdu hlutina hjá okkur.

Geymslur ehf. sími 555 3464 www.geymslur.is geymslur@geymslur.is

Rofa bær

állss Klettthh

IG VANTAR ÞIG MEIRA PLÁSS? RA A PLÁ

Bæja rháls Hrau nbæ r

rland Suðu

Bæja rháls

áls y gháls yngh LLy Lyng

Tung uhál s

Rétta rháls

hálss K hál Krók

Stuð lahá ls

háls háls gh ragh Drag Dra

b aut áls bra HHálsabra Hálsabrau

Hefð er fyrir því að útnefna íþróttamann Fram 30. desember ár hvert í glæsilegu hófi í íþróttahúsi Fram í Safamýri. Steinunn Björnsdóttir var valin íþróttamaður Fram 2016. Steinunn er fædd 1991 og er uppalinn Framari. Hún æfði og spilaði upp yngri flokka Fram. Hún tók sér síðan frí frá handbolta nokkurn tíma meðan hún bjó í Kanada. Þegar hún flutti heim aftur tók hún upp þráðinn með Fram og má segja að hún hafi tekið stöðugum framförum síðan. Steinunn hóf að leika með meistaraflokki Fram veturinn 2009 – 2010 og hefur nú leikið um það bil 200 leiki með meistaraflokki Fram. Hlutverk Steinunnar hafði þar til í fyrravetur verið varnarhlutverk að stórum hluta. En vegna forfalla leikmanna s.l. vetur þá var hún sett inná línu og sagt að spila þar. Árangurinn er sá að hún er að verða einn af betri línumönnum í deildinni hér heima. Hún hefur í vetur skorað 49 mörk í deildinni í 10 leikjum eða um 5 mörk að meðaltali í leik ásamt því að ná í ófá vítaköst. Steinunn var valinn mikilvægasti leikmaður mfl. kvenna Fram á lokahófi deildarinnar s.l. vor. Steinunn hefur átt sæti í landsliði Íslands og á að baki alls 21 landsleik, en varð að draga sig út úr landsliðshópi núna í vetur vegna meiðsla. Steinunn er það sem þjálfari myndi líklega kalla nánast fullkominn leikmann. Leggur sig alltaf fram 110% á æfingum og leikjum og dregur aðra leikmenn með sér. Leikmaður sem gerir samherja sína betri leikmenn. Til hamingju Steinunn Björnsdóttir.

Fiskislóð 25, 101 Reykjavík

Miðhraun 4, 210 Garðabær

Iðavellir 13, 230 Reykjanesbær


Ă rbĂŚ 9. tbl. okt._Ă rbĂŚ 1. tbl. JanĂşar.qxd 14/02/17 01:49 Page 10

10

11

GrafarholtsblaĂ°iĂ°

FrĂŠttir

GrafarholtsblaĂ°iĂ°

FrĂŠttir

BorgarbĂłkasafniĂ° hefur ĂştlĂĄn ĂĄ raf- og hljóðbĂłkum Ă dĂśgunum hĂłf BorgarbĂłkasafniĂ° ĂştlĂĄn ĂĄ raf- og hljóðbĂłkum. MeĂ° Ăžessari nĂ˝jung Ă­ ĂžjĂłnustu safnsins geta lĂĄnĂžegar nĂş nĂĄlgast fjĂślda titla ĂĄ hljóð- og rafbĂłkum ĂĄ auĂ°veldan og aĂ°gengilegan hĂĄtt. Fyrst um sinn verĂ°ur safnkosturinn einkum ĂĄ ensku en vonast er til aĂ° Ă­slenskir titlar bĂŚtist fljĂłtlega viĂ°. Hvernig er hĂŚgt aĂ° nĂĄlgast efniĂ°? RafbĂłkasafniĂ° virkar Ă­ raun eins og hefĂ°bundiĂ° bĂłkasafn. Ă&#x17E;aĂ° eina sem fĂłlk Ăžarf er gilt bĂłkasafnsskĂ­rteini og pinnĂşmer og meĂ° ĂžvĂ­ skrĂĄir ĂžaĂ° sig inn ĂĄ RafbĂłkasafniĂ° â&#x20AC;&#x201C; rafbokasafnid.is. LĂ­kt og Ă­ hefĂ°bundnu bĂłkasafni standa lĂĄnĂžegum Ă˝msir efnisflokkar til boĂ°a en Ăžar mĂĄ finna hrollvekjur, skvĂ­subĂłkmenntir, sĂśgulegar skĂĄldsĂśgur, ferĂ°ahandbĂŚkur, matreiĂ°slubĂŚkur, ĂŚvisĂśgur, sĂśgulegt efni og Ă­ raun allt milli himins og jarĂ°ar lĂ­kt og Ă­ hefĂ°bundnu bĂłkasafni. HĂŚgt er aĂ° lesa efniĂ° beint af

tÌkinu í gegnum streymi en auk Þess er hÌgt að hlaða efninu niður í gegnum sÊrstakt app, Overdrive, sem finna må í App Store og Play Store. �slenskar bÌkur vÌntanlegar fljótlega Vonast er til Þess að lånÞegar geti fengið lånaðar hljóð- og rafbÌkur å íslensku síðar å Þessu åri. Undirbúningur fyrir rafbókaútlån hefur staðið yfir í

nokkurn tĂ­ma. LĂ­tiĂ° hefur veriĂ° gefiĂ° Ăşt af raf- og hljóðbĂłkum ĂĄ Ă­slensku og ĂžvĂ­ ĂĄkveĂ°iĂ° aĂ° semja viĂ° erlenda rafbĂłkaveitu til Ăžess aĂ° auka ĂşrvaliĂ° Ă­ safninu. Fyrir valinu varĂ° rafbĂłkaveitan Overdrive sem ĂžjĂłnustar bĂłkasĂśfn um allan heim. Ă&#x17E;egar RafbĂłkasafniĂ° fĂłr Ă­ loftiĂ° voru titlarnir Ă­ safninu um 1000 bĂŚkur en Ăžeim fer Ăśrt fjĂślgandi. HĂŚgt er aĂ° fĂĄ

lĂĄnaĂ°ar ĂžrjĂĄr bĂŚkur Ă­ einu Ă­ allt aĂ° 21 dag. AĂ° lĂĄnstĂ­ma liĂ°num hverfa bĂŚkurnar Ăşr tĂŚkinu. Ă&#x17E;etta Þýðir aĂ° engar sektir myndast Ăžegar bĂłk er tekin aĂ° lĂĄni Ă­ RafbĂłkasafninu og ĂžaĂ° er alltaf opiĂ°! BĂłkasĂśfn annarra sveitarfĂŠlaga fylgja Ă­ kjĂślfariĂ° BorgarbĂłkasafniĂ° er fyrsta bĂłkasafniĂ° til aĂ° hefja rafbĂłkaĂştlĂĄn og mun ĂžaĂ° sjĂĄ um bĂłkakaup og notendaĂžjĂłnustu fyrir safniĂ°. Landskerfi bĂłkasafna fer hinsvegar fyrir kerfislegum Þåttum verk-

efnisins. Fleiri sveitarfÊlÜg fylgja fljótlega í kjÜlfarið og munu lånÞegar Þeirra safna Þå einnig geta nýtt sÊr Þjónustuna.

,YZ[xĂ&#x2026;HĂł& -1(93Â&#x201D;.1<4:;Ă?-3<9

ReykjavĂ­kurmeistarar 6. flokkur eldri.

Framarar ReykjavĂ­kurmeistarar

UppskeruhĂĄtiĂ° meistaraflokks karla fyrir 2016 Fyrir skĂśmmu fĂłr fram uppskeruhĂĄtiĂ° meistaraflokks karla Ă­ knattspyrnu fyrir ĂĄriĂ° 2016 hjĂĄ KnattspyrnufĂŠlaginu Fram. EftirtĂśldum leikmĂśnnum voru veittar viĂ°urkenningar: Efnilegasti leikmaĂ°urinn 2016: ArnĂłr DaĂ°i AĂ°alsteinsson. ArnĂłr sem fĂŚddur er ĂĄriĂ° 1997 mĂŚtti kalla fyrstu kynslóð leikmanna Fram Ăşr Ă&#x161;lfarsĂĄrdalnum en faĂ°ir hans er AĂ°alsteinn AĂ°alsteinsson sem lengi ĂžjĂĄlfaĂ°i hjĂĄ fĂŠlaginu og hefur fjĂślskylda hans bĂşiĂ° Ă­ Grafarholtinu nĂĄnast frĂĄ upphafi vega Ăžar. ArnĂłr er

varnarmaður að upplagi en getur leyst stÜðu miðjumanns að auki. � sumar var Arnór í lykilhlutverki og fyrirliði 2. flokks Þar til hann var kallaður í stÌrra hlutverk í meistaraflokknum. Um mitt sumar var hann orðinn fastamaður í byrjunarliðinu sem vinstri bakvÜrður og skilaði Því hlutverki með sóma. Arnór Daði lÊk samtals 12 leiki með meistarflokki í deild og bikar 2016 og å að auki 8 leiki årið 2015. Mestu framfarir 2016: Sigurpåll Melberg Pålsson. Sigurpåll sem fÌddur er årið 1996 er uppalinn í Aftureldingu og lÊk 23 leiki í deild og bikar fyrir meistara-

ReykjavĂ­kurmĂłtiĂ° Ă­ handbolta var haldiĂ° um miĂ°jan desember. Ă kveĂ°iĂ° var aĂ° fĂŚra ReykajvĂ­kurmĂłtiĂ° Ă­ 5. og 6 fokki. karla og kvenna sem alltaf hefur veriĂ° spilaĂ° Ă­ september og prĂłfa aĂ° leika ĂžaĂ° Ă­ desember. ViĂ° Framarar nĂĄĂ°um aĂ° vinna titla Ă­ nokkrum flokkum. Stelpurnar Ă­ 6. flokki kvenna A Ăşr Grafarholti urĂ°u ReykjavĂ­kurmeistarar rĂŠtt eins og strĂĄkarnir Ă­ 5. flokki karla og 6. flokki karla eldri. Ă&#x2013;ll Ăžessi liĂ° hafa veriĂ° aĂ° spila vel Ă­ vetur og eru ĂžvĂ­ vel aĂ° Ăžessum sigrum komin. Til hamingju Framarar!

Dino Gavric.

SigurpĂĄll Melberg PĂĄlsson.

ArnĂłr DaĂ°i AĂ°alsteinsson.

flokk í MosfellsbÌnum årið 2014. Hann lÊk með 2. flokki Víkings Rvk årið 2015 og kom í Fram haustið 2015. Hann lÊk nokkrar stÜður å undirbúningstímabilinu m.a. sem hÌgri bakvÜrður en nåði ekki alveg að festa sig í sessi í liðinu. Sigurpåll er gríðarlega metnaðarfullur leikmaður og hefur lagt mikið å sig aukalega undanfarin år og Það skilar sÊr inn å vÜllinn. Hann kom snemma å tímabilinu 2016 inn í liðið sem varnarsinnaður miðjumaður og greip Þå stÜðu traustataki. Hann óx mikið å tímabilinu sem

leikmaĂ°ur og seinni hluta mĂłtsins Ăžegar liĂ°inu gekk sem best var SigurpĂĄll einn besti leikmaĂ°ur liĂ°sins. Hann lĂŠk samtals 21 leik Ă­ deild og bikar 2016.

mikill fagmaður og var mjÜg fljótur að komast inn í leikstíl liðsins. Dino er sterkur karakter og var fljótt kominn með hugarfar å við uppalinn Framara. Dino Gavric er traustur varnarmaður, hann stýrði varnarleik liðsins í sumar, lÊk samtals 21 leik í deild og bikar og skoraði auk Þess 3 mÜrk.

Besti leikmaðurinn 2016: Dino Gavric Dino Gavric kom åsamt nokkrum Üðrum leikmÜnnum til liðsins skÜmmu fyrir tímabilið 2016. Nýjum leikmÜnnum gekk misvel að aðlagast en Dino Gavric stóð uppúr. Dino er

ViĂ° Ăłskum Ăžessum leikmĂśnnum hjartanlega til hamingju meĂ° vel unnin stĂśrf og vĂŚntum mikils af Ăžeim ĂĄ komandi tĂ­mabili.

GrĂśfum nĂśfn veiĂ°imanna ĂĄ boxin Uppl. ĂĄ www.Krafla.is (698-2844)

HĂłpurinn sem lauk beltaprĂłfi.

BeltaprĂłf Taekwondodeildar FRAM BeltaprĂłf Taekwondodeildar Fram var haldiĂ° Ă­ desember eins og venja er. Vel ĂĄ annan tug iĂ°kenda ĂĄ aldrinum 5 â&#x20AC;&#x201C; 45 ĂĄra tĂłk prĂłfiĂ° og stóðust Ăžeir allir. Spenna og eftirvĂŚnting einkenndi hĂłpinn enda stĂ­far ĂŚfingar aĂ° baki. HĂŚrri beltin krydduĂ°u daginn meĂ° glĂŚsilegum tilĂžrifum viĂ° aĂ° kĂ˝la og sparka Ă­ gegn um plĂśtur og GuĂ°mundur Pascal sĂ˝ndi hvernig ĂĄ aĂ° brjĂłta mĂşrsteina meĂ° berum hĂśndum. AĂ° Ăžessu sinni voru tveir iĂ°kendur sem hlutu sĂŠrstakar viĂ°urkenningar, Arnar Valsson fĂŠkk verĂ°laun fyrir aĂ°

vera fyrirmyndar nemandi og Loftur Bjarni Ingvarsson fyrir mestu framfarir ĂĄ Ăśnninni. AĂ° prĂłfinu loknu fĂśgnuĂ°u stoltir iĂ°kendur, foreldrar og ĂžjĂĄlfarar nĂ˝um beltagrĂĄĂ°um meĂ° glĂŚsilegri pizzuveislu frĂĄ EldsmiĂ°junni. Miklar framfarir hafa ĂĄtt sĂŠr staĂ° ĂĄ Ăśnninni enda stĂĄtar deildin af frĂĄbĂŚrum ĂžjĂĄlfurum og einbeittum hĂłpi iĂ°kenda. Eftir ĂĄramĂłt mun deildin einbeita sĂŠr aĂ° fjĂślda verkefna sem mĂŚta taekwondo iĂ°kendum ĂĄ komandi Ăśnn. Ă&#x17E;ar ber aĂ° nefna RIG, tvĂś bikarmĂłt, Ă?slandsmeistaramĂłtiĂ° Ă­ bardaga og keppn-

isferĂ° til BerlĂ­nar. Ă&#x17E;aĂ° verĂ°ur ĂĄn efa ĂĄnĂŚgjulegt aĂ° fylgjast meĂ° Ăžessum glĂŚsilega hĂłpi takast ĂĄ viĂ° Ăžessi krefjandi verkefni sem framundan eru. AĂ° lokum viljum viĂ° minna ĂĄ aĂ° taekwondo er Ă­ĂžrĂłtt fyrir alla og aldrei of seint aĂ° byrja aĂ° ĂŚfa. Ă&#x2020;fingar eru ĂžriĂ°judaga, fimmtudaga og fĂśstudaga kl 18:00 og ĂĄ laugardĂśgum kl 12:00. Ă&#x17E;aĂ° eru allir velkomnir aĂ° koma og prufa, enda tilvaliĂ° aĂ° byrja aĂ° ĂŚfa skemmtilega og krefjandi Ă­ĂžrĂłtt ĂĄ nĂ˝ju ĂĄri.

ĂŽLRRPUNVNmYH[\NHYL`UZSH

9$/85  + (/*$621 HKI 6tPL Â&#x2039;^^^Z[PĂ&#x2026;HPZ

Grafarholtsblaðið Ritstjórn og auglýsingar - sími 698-2844

ReykjavĂ­kurmeistarar 6. flokkur kvenna.

FrĂĄbĂŚr gjĂśf fyrir veiĂ°imenn og konur

Â&#x2039;9Â&#x20AC;YHT`UKH]tSHY Â&#x2039;/P[HT`UKH]tSHY Â&#x2039;+¤S\IxSS

ReykjavĂ­kurmeistarar 5. flokkur karla.

VeriĂ° velkomin OpiĂ° virka daga kl. 09.00-18.30 og laugardaga kl. 12.00-16.00 VĂ­nlandsleiĂ° 16 Grafarholti urdarapotek.is SĂ­mi 577 1770


Ă rbĂŚ 9. tbl. okt._Ă rbĂŚ 1. tbl. JanĂşar.qxd 14/02/17 01:49 Page 10

10

11

GrafarholtsblaĂ°iĂ°

FrĂŠttir

GrafarholtsblaĂ°iĂ°

FrĂŠttir

BorgarbĂłkasafniĂ° hefur ĂştlĂĄn ĂĄ raf- og hljóðbĂłkum Ă dĂśgunum hĂłf BorgarbĂłkasafniĂ° ĂştlĂĄn ĂĄ raf- og hljóðbĂłkum. MeĂ° Ăžessari nĂ˝jung Ă­ ĂžjĂłnustu safnsins geta lĂĄnĂžegar nĂş nĂĄlgast fjĂślda titla ĂĄ hljóð- og rafbĂłkum ĂĄ auĂ°veldan og aĂ°gengilegan hĂĄtt. Fyrst um sinn verĂ°ur safnkosturinn einkum ĂĄ ensku en vonast er til aĂ° Ă­slenskir titlar bĂŚtist fljĂłtlega viĂ°. Hvernig er hĂŚgt aĂ° nĂĄlgast efniĂ°? RafbĂłkasafniĂ° virkar Ă­ raun eins og hefĂ°bundiĂ° bĂłkasafn. Ă&#x17E;aĂ° eina sem fĂłlk Ăžarf er gilt bĂłkasafnsskĂ­rteini og pinnĂşmer og meĂ° ĂžvĂ­ skrĂĄir ĂžaĂ° sig inn ĂĄ RafbĂłkasafniĂ° â&#x20AC;&#x201C; rafbokasafnid.is. LĂ­kt og Ă­ hefĂ°bundnu bĂłkasafni standa lĂĄnĂžegum Ă˝msir efnisflokkar til boĂ°a en Ăžar mĂĄ finna hrollvekjur, skvĂ­subĂłkmenntir, sĂśgulegar skĂĄldsĂśgur, ferĂ°ahandbĂŚkur, matreiĂ°slubĂŚkur, ĂŚvisĂśgur, sĂśgulegt efni og Ă­ raun allt milli himins og jarĂ°ar lĂ­kt og Ă­ hefĂ°bundnu bĂłkasafni. HĂŚgt er aĂ° lesa efniĂ° beint af

tÌkinu í gegnum streymi en auk Þess er hÌgt að hlaða efninu niður í gegnum sÊrstakt app, Overdrive, sem finna må í App Store og Play Store. �slenskar bÌkur vÌntanlegar fljótlega Vonast er til Þess að lånÞegar geti fengið lånaðar hljóð- og rafbÌkur å íslensku síðar å Þessu åri. Undirbúningur fyrir rafbókaútlån hefur staðið yfir í

nokkurn tĂ­ma. LĂ­tiĂ° hefur veriĂ° gefiĂ° Ăşt af raf- og hljóðbĂłkum ĂĄ Ă­slensku og ĂžvĂ­ ĂĄkveĂ°iĂ° aĂ° semja viĂ° erlenda rafbĂłkaveitu til Ăžess aĂ° auka ĂşrvaliĂ° Ă­ safninu. Fyrir valinu varĂ° rafbĂłkaveitan Overdrive sem ĂžjĂłnustar bĂłkasĂśfn um allan heim. Ă&#x17E;egar RafbĂłkasafniĂ° fĂłr Ă­ loftiĂ° voru titlarnir Ă­ safninu um 1000 bĂŚkur en Ăžeim fer Ăśrt fjĂślgandi. HĂŚgt er aĂ° fĂĄ

lĂĄnaĂ°ar ĂžrjĂĄr bĂŚkur Ă­ einu Ă­ allt aĂ° 21 dag. AĂ° lĂĄnstĂ­ma liĂ°num hverfa bĂŚkurnar Ăşr tĂŚkinu. Ă&#x17E;etta Þýðir aĂ° engar sektir myndast Ăžegar bĂłk er tekin aĂ° lĂĄni Ă­ RafbĂłkasafninu og ĂžaĂ° er alltaf opiĂ°! BĂłkasĂśfn annarra sveitarfĂŠlaga fylgja Ă­ kjĂślfariĂ° BorgarbĂłkasafniĂ° er fyrsta bĂłkasafniĂ° til aĂ° hefja rafbĂłkaĂştlĂĄn og mun ĂžaĂ° sjĂĄ um bĂłkakaup og notendaĂžjĂłnustu fyrir safniĂ°. Landskerfi bĂłkasafna fer hinsvegar fyrir kerfislegum Þåttum verk-

efnisins. Fleiri sveitarfÊlÜg fylgja fljótlega í kjÜlfarið og munu lånÞegar Þeirra safna Þå einnig geta nýtt sÊr Þjónustuna.

,YZ[xĂ&#x2026;HĂł& -1(93Â&#x201D;.1<4:;Ă?-3<9

ReykjavĂ­kurmeistarar 6. flokkur eldri.

Framarar ReykjavĂ­kurmeistarar

UppskeruhĂĄtiĂ° meistaraflokks karla fyrir 2016 Fyrir skĂśmmu fĂłr fram uppskeruhĂĄtiĂ° meistaraflokks karla Ă­ knattspyrnu fyrir ĂĄriĂ° 2016 hjĂĄ KnattspyrnufĂŠlaginu Fram. EftirtĂśldum leikmĂśnnum voru veittar viĂ°urkenningar: Efnilegasti leikmaĂ°urinn 2016: ArnĂłr DaĂ°i AĂ°alsteinsson. ArnĂłr sem fĂŚddur er ĂĄriĂ° 1997 mĂŚtti kalla fyrstu kynslóð leikmanna Fram Ăşr Ă&#x161;lfarsĂĄrdalnum en faĂ°ir hans er AĂ°alsteinn AĂ°alsteinsson sem lengi ĂžjĂĄlfaĂ°i hjĂĄ fĂŠlaginu og hefur fjĂślskylda hans bĂşiĂ° Ă­ Grafarholtinu nĂĄnast frĂĄ upphafi vega Ăžar. ArnĂłr er

varnarmaður að upplagi en getur leyst stÜðu miðjumanns að auki. � sumar var Arnór í lykilhlutverki og fyrirliði 2. flokks Þar til hann var kallaður í stÌrra hlutverk í meistaraflokknum. Um mitt sumar var hann orðinn fastamaður í byrjunarliðinu sem vinstri bakvÜrður og skilaði Því hlutverki með sóma. Arnór Daði lÊk samtals 12 leiki með meistarflokki í deild og bikar 2016 og å að auki 8 leiki årið 2015. Mestu framfarir 2016: Sigurpåll Melberg Pålsson. Sigurpåll sem fÌddur er årið 1996 er uppalinn í Aftureldingu og lÊk 23 leiki í deild og bikar fyrir meistara-

ReykjavĂ­kurmĂłtiĂ° Ă­ handbolta var haldiĂ° um miĂ°jan desember. Ă kveĂ°iĂ° var aĂ° fĂŚra ReykajvĂ­kurmĂłtiĂ° Ă­ 5. og 6 fokki. karla og kvenna sem alltaf hefur veriĂ° spilaĂ° Ă­ september og prĂłfa aĂ° leika ĂžaĂ° Ă­ desember. ViĂ° Framarar nĂĄĂ°um aĂ° vinna titla Ă­ nokkrum flokkum. Stelpurnar Ă­ 6. flokki kvenna A Ăşr Grafarholti urĂ°u ReykjavĂ­kurmeistarar rĂŠtt eins og strĂĄkarnir Ă­ 5. flokki karla og 6. flokki karla eldri. Ă&#x2013;ll Ăžessi liĂ° hafa veriĂ° aĂ° spila vel Ă­ vetur og eru ĂžvĂ­ vel aĂ° Ăžessum sigrum komin. Til hamingju Framarar!

Dino Gavric.

SigurpĂĄll Melberg PĂĄlsson.

ArnĂłr DaĂ°i AĂ°alsteinsson.

flokk í MosfellsbÌnum årið 2014. Hann lÊk með 2. flokki Víkings Rvk årið 2015 og kom í Fram haustið 2015. Hann lÊk nokkrar stÜður å undirbúningstímabilinu m.a. sem hÌgri bakvÜrður en nåði ekki alveg að festa sig í sessi í liðinu. Sigurpåll er gríðarlega metnaðarfullur leikmaður og hefur lagt mikið å sig aukalega undanfarin år og Það skilar sÊr inn å vÜllinn. Hann kom snemma å tímabilinu 2016 inn í liðið sem varnarsinnaður miðjumaður og greip Þå stÜðu traustataki. Hann óx mikið å tímabilinu sem

leikmaĂ°ur og seinni hluta mĂłtsins Ăžegar liĂ°inu gekk sem best var SigurpĂĄll einn besti leikmaĂ°ur liĂ°sins. Hann lĂŠk samtals 21 leik Ă­ deild og bikar 2016.

mikill fagmaður og var mjÜg fljótur að komast inn í leikstíl liðsins. Dino er sterkur karakter og var fljótt kominn með hugarfar å við uppalinn Framara. Dino Gavric er traustur varnarmaður, hann stýrði varnarleik liðsins í sumar, lÊk samtals 21 leik í deild og bikar og skoraði auk Þess 3 mÜrk.

Besti leikmaðurinn 2016: Dino Gavric Dino Gavric kom åsamt nokkrum Üðrum leikmÜnnum til liðsins skÜmmu fyrir tímabilið 2016. Nýjum leikmÜnnum gekk misvel að aðlagast en Dino Gavric stóð uppúr. Dino er

ViĂ° Ăłskum Ăžessum leikmĂśnnum hjartanlega til hamingju meĂ° vel unnin stĂśrf og vĂŚntum mikils af Ăžeim ĂĄ komandi tĂ­mabili.

GrĂśfum nĂśfn veiĂ°imanna ĂĄ boxin Uppl. ĂĄ www.Krafla.is (698-2844)

HĂłpurinn sem lauk beltaprĂłfi.

BeltaprĂłf Taekwondodeildar FRAM BeltaprĂłf Taekwondodeildar Fram var haldiĂ° Ă­ desember eins og venja er. Vel ĂĄ annan tug iĂ°kenda ĂĄ aldrinum 5 â&#x20AC;&#x201C; 45 ĂĄra tĂłk prĂłfiĂ° og stóðust Ăžeir allir. Spenna og eftirvĂŚnting einkenndi hĂłpinn enda stĂ­far ĂŚfingar aĂ° baki. HĂŚrri beltin krydduĂ°u daginn meĂ° glĂŚsilegum tilĂžrifum viĂ° aĂ° kĂ˝la og sparka Ă­ gegn um plĂśtur og GuĂ°mundur Pascal sĂ˝ndi hvernig ĂĄ aĂ° brjĂłta mĂşrsteina meĂ° berum hĂśndum. AĂ° Ăžessu sinni voru tveir iĂ°kendur sem hlutu sĂŠrstakar viĂ°urkenningar, Arnar Valsson fĂŠkk verĂ°laun fyrir aĂ°

vera fyrirmyndar nemandi og Loftur Bjarni Ingvarsson fyrir mestu framfarir ĂĄ Ăśnninni. AĂ° prĂłfinu loknu fĂśgnuĂ°u stoltir iĂ°kendur, foreldrar og ĂžjĂĄlfarar nĂ˝um beltagrĂĄĂ°um meĂ° glĂŚsilegri pizzuveislu frĂĄ EldsmiĂ°junni. Miklar framfarir hafa ĂĄtt sĂŠr staĂ° ĂĄ Ăśnninni enda stĂĄtar deildin af frĂĄbĂŚrum ĂžjĂĄlfurum og einbeittum hĂłpi iĂ°kenda. Eftir ĂĄramĂłt mun deildin einbeita sĂŠr aĂ° fjĂślda verkefna sem mĂŚta taekwondo iĂ°kendum ĂĄ komandi Ăśnn. Ă&#x17E;ar ber aĂ° nefna RIG, tvĂś bikarmĂłt, Ă?slandsmeistaramĂłtiĂ° Ă­ bardaga og keppn-

isferĂ° til BerlĂ­nar. Ă&#x17E;aĂ° verĂ°ur ĂĄn efa ĂĄnĂŚgjulegt aĂ° fylgjast meĂ° Ăžessum glĂŚsilega hĂłpi takast ĂĄ viĂ° Ăžessi krefjandi verkefni sem framundan eru. AĂ° lokum viljum viĂ° minna ĂĄ aĂ° taekwondo er Ă­ĂžrĂłtt fyrir alla og aldrei of seint aĂ° byrja aĂ° ĂŚfa. Ă&#x2020;fingar eru ĂžriĂ°judaga, fimmtudaga og fĂśstudaga kl 18:00 og ĂĄ laugardĂśgum kl 12:00. Ă&#x17E;aĂ° eru allir velkomnir aĂ° koma og prufa, enda tilvaliĂ° aĂ° byrja aĂ° ĂŚfa skemmtilega og krefjandi Ă­ĂžrĂłtt ĂĄ nĂ˝ju ĂĄri.

ĂŽLRRPUNVNmYH[\NHYL`UZSH

9$/85  + (/*$621 HKI 6tPL Â&#x2039;^^^Z[PĂ&#x2026;HPZ

Grafarholtsblaðið Ritstjórn og auglýsingar - sími 698-2844

ReykjavĂ­kurmeistarar 6. flokkur kvenna.

FrĂĄbĂŚr gjĂśf fyrir veiĂ°imenn og konur

Â&#x2039;9Â&#x20AC;YHT`UKH]tSHY Â&#x2039;/P[HT`UKH]tSHY Â&#x2039;+¤S\IxSS

ReykjavĂ­kurmeistarar 5. flokkur karla.

VeriĂ° velkomin OpiĂ° virka daga kl. 09.00-18.30 og laugardaga kl. 12.00-16.00 VĂ­nlandsleiĂ° 16 Grafarholti urdarapotek.is SĂ­mi 577 1770


Ă rbĂŚ 9. tbl. okt._Ă rbĂŚ 1. tbl. JanĂşar.qxd 14/02/17 13:56 Page 12

12

Helgihald­og­Ünnur starfsemi­í GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju Vikan: 13. febrĂşar til 19. febrĂşar MĂĄnudagur: KyrrĂ°arbĂŚn Ă­ GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju kl: 17:30. Ă&#x17E;riĂ°judagur: BarnakĂłrinn ĂŚfir Ă­ SĂŚmundarskĂłli 13:45 og GuĂ°rĂ­Ă°arkirkja 14:45. FyrirbĂŚnastund Ă­ kirkjunni kl: 18:00. AA fundur Ă­ safnaĂ°arheimili kl:19:00. Al-anon fundur kl: 19:30. MiĂ°vikudagur: Foreldramorgun kl: 10.00. FĂŠlagstarf eldriborgara kl: 13:10. KĂłrĂŚfing kirkjukĂłrsins kl: 19:30. Fimmtudagur: BĂŚnastund Ă­ Ă&#x17E;ĂłrĂ°arsveig kl: 10:00. 12 sporin vinir Ă­ bata, GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju kl: 19.00. AA fundur Ă­ Ă&#x2020;skulýðsherbergi kl: 19:00 FĂśstudagur: AA fundur KL:19:30. Sunnudagur: GuĂ°sĂžjĂłnusta og sunnudagaskĂłli kl: 11:00. Vikan: 20. febrĂşar til 26. febrĂşar. MĂĄnudagur: KyrrĂ°arbĂŚn Ă­ GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju kl: 17:30. Ă&#x17E;riĂ°judagur: BarnakĂłrinn ĂŚfir Ă­ SĂŚmundarskĂłli 13:45 og GuĂ°rĂ­Ă°arkirkja 14:45. FyrirbĂŚnastund Ă­ kirkjunni kl: 18:00. AA fundur Ă­ safnaĂ°arheimili kl: 19:00. Al-anon fundur kl: 19:30. MiĂ°vikudagur: Foreldramorgun kl: 10.00. KĂłrĂŚfing kirkjukĂłrsins kl: 19:30 Fimmtudagur: BĂŚnastund Ă­ Ă&#x17E;ĂłrĂ°arsveig kl: 10:00. 12 sporin vinir Ă­ bata, GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju kl: 19.00. AA fundur Ă­ Ă&#x2020;skulýðsherbergi kl: 19:00 FĂśstudagur: AA fundur KL:19:30. Sunnudagur: FjĂślskyldujassbollumessu kl: 11:00. BarnakĂłrinn, jass og boĂ°iĂ° upp ĂĄ rjĂłmabollur eftir messu. Vikan: 27. febrĂşar til 5. mars MĂĄnudagur: KyrrĂ°arbĂŚn Ă­ GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju kl: 17:30. Ă&#x17E;riĂ°judagur: BarnakĂłrinn ĂŚfir Ă­ SĂŚmundarskĂłli 13:45 og GuĂ°rĂ­Ă°arkirkja 14:45. FyrirbĂŚnastund Ă­ kirkjunni kl: 18:00. AA fundur Ă­ safnaĂ°arheimili kl: 19:00. Al-anon fundur kl: 19:30. MiĂ°vikudagur: Foreldramorgun kl: 10.00. FĂŠlagstarf eldriborgara kl: 12:00. KyrtlamĂĄtun fermingarbarna kl: 17:00 til 21:00. KĂłrĂŚfing kirkjukĂłrsins kl: 19:30 Fimmtudagur: BĂŚnastund Ă­ Ă&#x17E;ĂłrĂ°arsveig kl: 10:00. 12 sporin vinir Ă­ bata, GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju kl: 19.00. AA fundur Ă­ Ă&#x2020;skulýðsherbergi kl: 19:00 FĂśstudagur: AA fundur KL: 19:30. Sunnudagur: Ă&#x2020;skulýðsdagur. Ă&#x2020;skulýðspoppmessa kl: 11:00. Vikan: 6. mars til 12. mars MĂĄnudagur: KyrrĂ°arbĂŚn Ă­ GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju kl: 17:30. Ă&#x17E;riĂ°judagur: BarnakĂłrinn ĂŚfir Ă­ SĂŚmundarskĂłli 13:45 og GuĂ°rĂ­Ă°arkirkja 14:45. FyrirbĂŚnastund Ă­ kirkjunni kl: 18:00. AA fundur Ă­ safnaĂ°arheimili kl:19:00. Al-anon fundur kl: 19:30. MiĂ°vikudagur: Foreldramorgun kl: 10.00. FĂŠlagstarf eldriborgara kl: 13:10. KĂłrĂŚfing kirkjukĂłrsins kl: 19:30 Fimmtudagur: BĂŚnastund Ă­ Ă&#x17E;ĂłrĂ°arsveig kl: 10:00. 12 sporin vinir Ă­ bata, GuĂ°rĂ­Ă°arkirkju kl: 19.00. AA fundur Ă­ Ă&#x2020;skulýðsherbergi kl: 19:00 FĂśstudagur: AA fundur KL:19:30. Sunnudagur: GuĂ°sĂžjĂłnusta og sunnudagaskĂłli kl: 11:00.

Grafarholts­blað­ið

FrĂŠttir

sr. Karl V. MatthĂ­asson sĂłknarprestur Ă­ Grafarholti.

Vonandi­ekki­of­flókið -­eftir­sr.­Karl­V.­Matthíasson­sóknarprest­í­Grafarholti

Af hverju trĂşarjĂĄtning? Ă&#x17E;essari spurningu var beint til mĂ­n um daginn Ă­ sambandi viĂ° fermingarfrĂŚĂ°sluna. Er nema von aĂ° spurt sĂŠ? Ă&#x2030;g man sjĂĄlfur hvaĂ° erfitt var aĂ° lĂŚra hana og hvaĂ° mĂśrg orĂ° voru flĂłkin Ă­ henni og jafnvel setningar. Ă&#x2020;ttum viĂ° kannske bara aĂ° sleppa Ăžessum lĂŚrdĂłmi og ĂştskĂ˝ra eingĂśngu? AuĂ°vitaĂ° er nauĂ°synlegast aĂ° skilja, fatta, en ekki sĂ­st aĂ° upplifa, skynja og finna. Ă&#x17E;aĂ° er mikilvĂŚgast Ă­ trĂşarlĂ­finu. AĂ° finna fyrir nĂŚrveru og nĂĄlĂŚgĂ° GuĂ°s er Ăśllu leitandi og trĂşuĂ°u fĂłlki mikilvĂŚgasti Þåttur trĂşarlĂ­fsins. GuĂ° er hjĂĄ ÞÊr og GuĂ° vill fylgja ÞÊr, hjĂĄlpa ÞÊr til aĂ° lifa Ă­ friĂ°i, kĂŚrleika og sĂĄtt. En hver er Ăžessi GuĂ° og hvaĂ° vill hann okkur. TrĂşarjĂĄtningin er til aĂ° ĂştskĂ˝ra ĂžaĂ° og hvert eĂ°li trĂşar okkar er. ,,Ă&#x2030;g trĂşi ĂĄ GuĂ° fÜður almĂĄttugan, skapara himins jarĂ°arâ&#x20AC;?. Svona hljóðar fyrsta grein trĂşarjĂĄtningarinnar. HvaĂ° Þýðir ĂžaĂ°? Svar: Ă&#x2030;g trĂşi ĂžvĂ­ aĂ° allt sem til er eigi sĂŠr skapara og aĂ° ekkert vald sĂŠ meira en vald hans. Hans vald er kĂŚrleikur og Ăžess vegna er sagt ,,fÜður almĂĄttuganâ&#x20AC;? Ăžar sem orĂ°iĂ° faĂ°ir ĂĄ aĂ° fela Ă­ sĂŠr allan Ăžann mĂśgulega fÜðurkĂŚrleika sem til er. Sem sagt: GuĂ° elskar skĂśpun sĂ­na eins heitt og innilega og kĂŚrleiksrĂ­kasti faĂ°ir getur elskaĂ° bĂśrnin sĂ­n og fjĂślskyldu.

DĂłttir mĂ­n spurĂ°i mig einu sinni af hverju er ekki lĂ­kt og sagt móðir almĂĄttug. Og svariĂ° er einfalt; trĂşarjĂĄtningin er sett saman Ă­ feĂ°raveldisumhverfi og ĂžvĂ­ er ĂĄst GuĂ°s hĂŠr tjĂĄĂ° meĂ° miklum takmĂśrkunum mĂĄls og samfĂŠlagsgerĂ°ar, sem hĂşn verĂ°ur til Ă­. Ă? dag myndi maĂ°ur segja: Ă&#x2030;g trĂşi ĂĄ GuĂ°, skaparann, sem elskar okkur Ă­ botn meĂ° dĂ˝pstu móðurĂĄst og fÜðurĂĄst og barnaĂĄst sem til er. LĂ­fsins lind, kĂŚrleikur GuĂ°s ĂžvĂ­ GuĂ° er kĂŚrleikur. Ă&#x17E;etta var fyrsta greinin af Ăžremur greinum trĂşarjĂĄtningarinnar. Ă&#x2013;nnur greinin fjallar um JesĂş Krist. GuĂ° er svo góður aĂ° hann kemur til okkar, hann gekk inn Ă­ mannleg kjĂśr, gerĂ°ist maĂ°ur sem fĂŠkk nafniĂ° JesĂşs. ViĂ° trĂşum ĂžvĂ­ aĂ° frĂĄ fyrsta augnabliki tilvistar JesĂş hafi andi GuĂ°s veriĂ° Ă­ honum og ĂžvĂ­ er MarĂ­a móðir hans kĂślluĂ° móðir GuĂ°s ĂĄ jĂśrĂ°. Svo heldur jĂĄtningin ĂĄfram og Ăžar er lĂ­ka greint frĂĄ ĂžvĂ­ hversu illa valdhafarnir fĂłru meĂ° hann og hvernig mĂşgurinn sefjaĂ°ist gegn honum svo hann var krossfestur, tekin af lĂ­fi ĂĄ dĂśgum PontĂ­usar PĂ­latusar, en ĂžaĂ° undirstrikar aĂ° koma GuĂ°s Ă­ heiminn er raunverulegur sĂśgulegur atburĂ°ur. Ă? greinininni um JesĂş Krist er lĂ­ka undirstrikaĂ° aĂ° hann var pĂ­ndur, aĂ° hann dĂł, aĂ° hann steig niĂ°ur Ă­ dauĂ°ans kĂśldu skelfingu

en svo kemur sigurinn ĂžvĂ­ hann reis upp frĂĄ dauĂ°um og var meĂ° fĂłlkinu sĂ­nu Ă­ 40 daga og fĂłr svo til himina og er meĂ° GuĂ°i og Ă­ GuĂ°i. SĂ­Ă°asta grein trĂşarjĂĄtnignarinnar er um heilagan anda, anda fÜðurins og sonarins sem kemur til okkar Ă­ hinni heilĂśgu almennu kirku Ăžar sem viĂ° ÞÜkkum Ă­ gleĂ°i fyrir ĂĄst GuĂ°s ĂĄ okkur, Ăžess GuĂ°s sem krefur okkur Ăžess aĂ° lifa heilĂśgu lĂ­fi, Ăž.e Ă­ kĂŚrleika og ĂĄst til hvert annars. Hvar sem Þú sĂŠrĂ° ĂžjĂĄĂ° barn, konu eĂ°a karl Ăžar ĂĄttu Þú aĂ° hjĂĄlpa (samfĂŠlag heilagra). Ă&#x2030;g trĂşi lĂ­ka ĂĄ fyrirgefningu syndanna. Ă&#x17E;aĂ° undirstrikar aĂ° ekkert okkar er vonlaust eĂ°a glataĂ° ef viĂ° treystum og trĂşum kĂŚrleika GuĂ°s. Og svo Ă­ lokin er jĂĄtaĂ° aĂ° viĂ° trĂşum ĂĄ eilĂ­ft lĂ­f, sem Þýðir aĂ° lĂ­fi manna lĂ­kur ekki meĂ° dauĂ°anum hĂŠr ĂĄ jĂśrĂ° heldur mun ĂžaĂ° alltaf vera og verĂ°a til Ă­ heilĂśgum faĂ°mi GuĂ°s. Ă&#x17E;ĂĄ er Ăžessari grein um trĂşarjĂĄtninguna lokiĂ° og ĂŠg vona aĂ° hĂşn hafi ekki veriĂ° of flĂłkin. Um trĂşarjĂĄtninguna hafa veriĂ° skirfaĂ°ar milljĂłnir blaĂ°sĂ­Ă°na fram og til baka allt frĂĄ Ăžeim dĂśgum er hĂşn var sett saman til aĂ° ĂştskĂ˝rja megin stef trĂşar okkar. Reyndar eru til fleiri trĂşarjĂĄtningar Ă­ kristinni trĂş en lĂĄtum Ăžetta duga a.m.k. Ă­ bili.

Grafarholtsblað­ið­ 698-2844 verkstÌði målningarverkstÌði g målningar og rÊttinga- o ottað rÊtt Vottað V

Bílgreinasambandinu. ottað af Bílgreinasambandinu. vottað målningarverkstÌði v g målningarverkstÌði og viðgerðir er rÊttinga- o Tjónaviðgerðir GB Tjóna og efni. ksgÌði með Því að nota fyrsta flokks tÌkjabúnað og håmarksgÌði yggjum håmar tryggjum ið tr V Við skuli staðið að viðgerð. hvernig skuli amleiðanda um hvernig framleiðanda niupplýsingar fr tÌkniupplýsingar tyðjumst við tÌk S Styðjumst

oĂ°un koĂ°u TjĂłnask ViĂ° skoĂ°um bĂ­linn og undirbĂşum tjĂłnamatiĂ° sem sent er til tryggingafĂŠlaga.

RÊtting og målning nnum effttir stÜðlum framleiðenda Við vinnum og notum aðeins viðurkennd efni og tÌkjabúnað sem stenst ítrustu krÜfur.

Framrúðuskipti Skiptum um framrúður og Ünnumst Sjjåum um Üll annars konar rúðuskipti. S rúðutjón jafnt límdar rúður sem og aðrar, åsamt glerhreinsun å bíl.

BílaÞvottur / djúphreinsun Bjóðum við upp å almennan bílaÞvott, djúphreinsun, bón ofl. Frír Þvottur fylgir Üllum viðgerðum.

MÜssun / snyrting å lakki Við bjóðum upp å råðleggingar og gerum tilboð í lakkmÜssun og blettanir. DekkjaÞjónusta Sparaðu tíma. Við getum skipt um dekk å bílnum å meðan hann er í viðgerð.

$RAGHĂ&#x2030;LS   s  2EYKJAVĂ&#x201C;K SĂ&#x201C;MI   NETFANGTJON TJONIS s WWWTJONIS

InnrĂŠttingar / ĂĄklĂŚĂ°i TĂśkum aĂ° okkur viĂ°gerĂ°ir ĂĄ sĂŚtum, innrĂŠttingum ofl.

Småviðgerðir Samhliða viðgerðum getum við skoðað åstand helstu slitflata og ÜryggisÞåtta, s.s. bremsur.


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 11:38 Page 13

13

Fréttir

Árbæjarblaðið

Kátir félagar á Herrakvöldi.

Kiddi málari, sr. Pálmi Matthíasson, Dagur B. Eggertsson og Steinn Halldórsson.

Ljósmyndir: Einar Ásgeirsson

Teddi smiður ásamt félögum.

Bræðurnir Jón Þór og Felli fyrir miðri mynd ásamt vinum sínum.

Gerast ekki öllu snyrtilegri.

Fulltrúi Ölgerðarinnar ásamt Ragnari Vernharðssyni og Jóa Danól.

Björn Gíslason og

Feðgar á ferð. Hilmar, Brynjar og Toni.

Dagur borgarstjóri, Magnús Ólafsson og Björn Gíslason.

Þrír óreglumenn, Nonni, Siggi og Axel.

Hressir Fylkisstrákar sem skemmtu sér vel.


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 12:39 Page 14

14

Árbæjarblaðið

Fréttir

GASTROPUB

KONU DAGURINN Núverandi árgangur Iðna og tækni er flottur hópur nemenda í 10. bekk Árbæjarskóla.

Verknám eða bóknám? - Orkuveitan og Árbæjarskóli í frábæru samstarfi

5 SV ÍN GIR SLEGA NILE RÉT GIR TIR FORDRYKKUR – GLAS AF CODORNÍU CAVA HROSSA "CARPACCIO", döðlur, rucola-mayo, stökkir jarðskokkar, parmesan OFNBAKAÐIR HUMARHALAR, hvítlaukssmjör, humar-mayo, maís-chilisalsa

Stundum finnst manni eins og foreldrar vilji frekar að börnin þeirra séu óhamingjusöm í bóknámi en hamingjusöm í verknámi. Að betri sé fúll lögfræðingur en farsæll rafvirki. Þetta viðhorf er sem betur fer ekki eins útbreitt og maður óttast því verkefnið sem við hjá Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfyrirtækjum höfum unnið að með Árbæjarskóla síðustu ár hefur gengið vonum framar. Starfsfólk skólans, nemendurnir sem hafa tekið þátt í því og foreldrar þeirra hafa lokið á það lofsorði. Iðnir og tækni heitir verkefnið og felst í því að stelpum og strákum í 10. bekk stendur til boða valáfangi sem kenndur er hjá OR, Veitum, Orku náttúrunnar og Gagnaveitu Reykjavíkur. Markmiðið er að auka áhuga nemenda á iðngreinum og gera þeim hærra undir höfði. 16 nemendur í 10. bekk Árbæjarskóla hafa heimsótt OR tvisvar í mánuði þar sem þeir hafa fræðst um iðngreinar, öryggismál, umhverfismál, vatn, rafmagn, fráveitu og ekki síst gagnaflutninginn sem þeim sjálfum er svo nauðsynlegur í daglegu lífi. Fjöldi starfsmanna fyrirtækjanna hafa komið að verkefninu og tekið þátt í að leiðbeina nemendum. Í kennslunni er haft að leiðarljósi að nemendur prófi fjölbreytt iðn- og tæknistörf og sjái þau sem raunhæfan kost í sínu náms- og starfsvali eftir grunnskóla. Iðnir og tækni eru þannig verklegur áfangi sem líka er tengdur markvissu jafnréttisstarfi innan OR samstæðunnar. Það er ekki tilviljun að jafnmörgum strákum og stelpum eru tekin inn í áfangann. Við viljum sjá fleiri ungar konur leggja iðn- og tæknistörfin fyrir sig. Við sjáum að hefðbundin kynhlutverk síðustu áratugi hafa skilað OR sem kynskiptum vinnustað þar sem hlutfall kvenna með iðnmenntun er mjög lágt. Við trúum því (og það er reyndar stutt rannsóknum) að vinnustaðurinn verði

NAUTALUND, steiktir ostrusveppir, möndlukartöflur, gulrætur, nautadjús, bernaisefroða Tveir eftirréttir SÚKKULAÐIKAKA "NEMISIS" bökuð á 90°C MÍNÍ KLEINUR, Dulce de Leche-karamella, kanill, sítróna

6.900 kr. Aðeins framreitt fyrir allt borðið.

SÆTA SVÍNIÐ // Hafnarstræti 1–3 / Sími 555 2900 / saetasvinid.is

Nemendur prófa körfubíla Veitna sem er alls ekki fyrir lofthrædda!

Nemendur hanna og smíða stigaeiningu sem notuð verður í hitaveitubrunn.

Leiðarljós Iðna og tækni er að nemendur fái fjölbreytta verklega kennslu og geri sem mest sjálf.

Verkefnaskil nemenda eru á formi myndbanda og hefur afraksturinn verið skemmtilegur og skapandi. betri með jafnara hlutfalli kynja í störf- uppskeruhófi að vori. Að foreldranna um. Það blasir líka við að ef við ætlum sögn hefur verkefnið aukið víðsýni að manna störf iðnaðarfólks næstu ára- þeirra og haft áhrif á afstöðu þeirra til tugina verðum við að leita til þess rúm- námsvals barnanna. Þau vita að lega helmings þjóðarinnar sem er kven- iðngreinar eru skemmtilegar, fjölbreyttkyns. ar, krefjandi, gefa góð laun og skapa Af þeim 16 nemendum sem tóku ótal tækifæri til að þróa sig áfram. áfangann veturinn 2015-2016 hófu sjö nám í iðn- og tæknigreinum haustið 2016. Þar af er ein stelpa í grunnnámi rafiðna og nokkrar hinna eru í bóknámi og segjast stefna á verkfræðina. Við erum býsna hress með að eiga kannski svolítinn þátt í þessum framtíðarskrefum unga fólksins. Það sem mér hefur kannski fundist áhugaverðast við vinnuna að Iðnum og tækni er að sjá hvernig afstaða foreldra til iðnnáms hefur breyst við það að kynnast verkefninu. Þau kynnast því Ásdís Eir Símonardóttir, greinarhöfundur náttúrulega fyrst og fremst í gegnum er mannauðssérfræðingur hjá Orkuveitu börnin sín. Við hittum þau síðan öll í Reykjavíkur og dótturfyrirtækjum.


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 11:49 Page 15


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 19:43 Page 16

16

Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105

!"#$%&'()*&+)*(,-./$0,12-345! !"#$%&''&%(&)&%*+,%-./0123.00% 4''#+%56'789$#+% !"#$%&'(%

Dagskrá:

Opin alla daga frá kl. 8:30 til 16:00 Allir velkomnir

:,$;(&);+% <+#=>;(&);+% :#=5#7;(&);+% ?#99@;(&);+% ?AB@;(&);+% C&**#%7'DEE;+%7'FG% C&**#%7'DEE;+%7'FG% C&**#%7'DEE;+%7'FG% C&**#%7'DEE;+%7'FG% C&**#%7'DEE;+%7'FG% 1%20./2H%*+I@@%7&**#% 1%20./2H%*+I@@%7&**#% 1%20./2H%*+I@@%7&**#% 1%20./2H%*+I@@%7&**#% 1%20./2H%*+I@@%7&**#% J&$(&5#$$&% J&$(&5#$$&% J&$(&5#$$&% J&$(&5#$$&% J&$(&5#$$&% C'F%G%K%2L.00% C'F%G%K%2L.00% C'F%G%K%2L.00% C'F%G%K%2L.00% C'F%G%K%2L.00% MN$&B@;$(% OP)&% M8QQ#&% !"#=%RDB%I%S+B6'#% U+VB7;+=;+H% C'F%G./0%K%20.00% C'F%20.20%K%22.20% C'F%20.00%K%22.00% C#**#H%M#''#&+(H% 6#);9%56+7*N+#%@#'% E8+=@6$$#B%8*'F%%% ',$B%,%B@&=$;9F% 7'F%G./0%12T.00% 7'F%G.00%K%2T.00% WA$);RP";+% MP$;BEI''#$$% % OP)&% M8QQ#&% C'F%20./0% C'F%2T.2X% C'F%20.20%K%22.20% C'F%20.00%K%22.00% J,(6)#B9&@;+% J,(6)#B9&@;+% J,(6)#B9&@;+% J,(6)#B9&@;+% J,(6)#B9&@;+% C'F%22./0%K%2T./0% C'F%22./0%K%2T./0% C'F%22./0%K%2T./0% C'F%22./0%K%2T./0% C'F%22./0%K%2T./0% Y+>P$&7&**#% ?V'&)B5#B@% % ZA$)B@;$(% M#$)P%[T\%I%9,$]% C'F%2L.00123.00% C'F%2/.2X%K%2X./0% C'F%2/./0% 7'F%2/.2X% C&**#%7'F%2L./0% C&**#%7'F%2L.2X% % C&**#%7'F%2L./0% C&**#%7'F%2L.LX% % % % % % ^,$&+#%;""'_B#$)&+%;9%(&)BB7+,%8)%5#=E;+=#%9,%*#$$&%,%?&Q6E887%BI=;.% ```F*&Q6E887FQ89aR+&;$E&6+20X%%6=&%I%BI9&%L221Tb/0%

Velkomin á heilsugæsluna Árbæ Í sænska læknablaðinu númer 14/15 árið 2012 er sagt frá könnun á ánægju sjúklinga með heilsugæslustöðina sína og rætt um hvað ræður upplifuninni. Michael Lövtrup segir frá tveimur rannsóknum. Um er að ræða sjálfstætt starfandi fyrirtæki sem gerir slíkar kannanir. Svo virðist sem veikustu sjúklingarnir séu ánægðastir með þá þjónustu sem þeir fá á sinni stöð. Einnig kom fram að því lengur sem heilbrigðisstarfsmaður hefur starfað á stöðinni því ánægðari eru sjúklingarnir með þjónustu hans. Þá virðist ánægjan meiri eftir því sem læknarnir taka hlutfallslega fleiri samskipti og hitta sitt fólk oftar. Þá eru sjúklingar ánægðari ef þeir hitta oftar lækni jafnvel þó að gæði þjónustunnar sé jafngóð sinnt af hjúkrunarfræðingum. Þeir sjúklingar sem sjálfir fá að velja sinn heimilislækni eða hjúkrunarfræðing eru ánægðari en þeir sem ekki fá að velja aðila til að sinna sér. Heilsugæslan Árbæ vill því að sjálfsögðu gera sitt til að fólk geti valið sér umönnunaraðila enda endurspeglar það góða þjónustu. Slíkt gerum við því að því marki sem mögulegt er. Nú eru tveir af læknum heilsugæslunnar að skipta um starfsvettvang og viljum við bjóða þeim sem hafa haft þessa lækna fyrir heimilislækni að velja sér nýjan

Heilsuhornið Heilsugæslustöðin í Árbæjarhverfi - Hraunbæ 115. lækni við næstu komu. Við viljum gjarnan veit ykkur áfram góða þjónustu. Nú sem endranær þarftu ekkert að gera ef þú vilt áfram vera á Heilsugæslunni Árbæ. Það eru þau Hildur og Gunnlaugur sem í vor hverfa til annarra starfa. Áfram verða við stöðina starfa sérfræðingarnir Björn Blöndal, Guðmundur Björgvinsson, Guðmundur Karl Sigurðsson, Jón Tryggvi Andrésson, Óskar Reykdalsson, Hólmfríður Ásta Pálsdóttir, María Ólafsdóttir og Egill Rafn Sigurgeirsson. Við munum svo væntanlega bæta við einum lækni í haust. Þessum læknum til viðbótar eru alltaf nokkrir almennir læknar og sérnámslæknar við vinnu hjá okkur. Óskar Reykdalsson, sérfræðingur í heimilislækningum og stjórnun heilbrigðisþjónustu, svæðisstjóri og fagstjóri lækninga á Heilsugæslustöðinni í Árbæ.

Árbæjarblaðið

Fréttir

Staður og stund - eftir sr. Þór Hauksson Í sannleika sagt á hver stund sinn tíma og hver tími á sína stund. Sjaldnast sláum við upp tjaldbúðum þar. Við erum ekki gömul í mánuðum talið þegar hugur okkar reikar áleiðis, eitthvað lengra frá þeim stað sem við erum á akkúrat þá stundina. Hver kannast ekki við að spyrja nokkura mánaða gamalt barn; rétt innan við eins árs, hversu stórt það er og barnið myndast við að lyfta smáum höndum upp yfir höfuð sér til að sýna hversu stórt það er orðið þrátt fyrir að standa vart úr hnefa. Það er krúttlegt. Ég stóð sjálfan mig að því um daginn að lyfta upp höndum og fagna, þegar febrúar mánuður rann upp og segja sem svo. „Ah! febrúar, það er að koma vor.“ Það var ekki krúttlegt. Ég var ekki komin langt frá þessari hugsun minni þegar kippt var í mig og ég minntur á að lofandi vetrarmánuðir væru á milli áður en vorið í sínum pastellitaða pallettukjól léti sjá sig. Jú, birtan mætir fyrr á morgnana með hverjum deginum og heldur í sér fram eftir degi þar til hún þolir ekki við lengur og felur sig bak við myrkrið eins og feimin skólastelpa. Birtunni vex hugur með hverjum deginum eða þangað til hún á sviðið skuldlaust. Aldrei skal það vera of lengi því það er eins farið með vorið og sumarið þegar sú ártíð kemur er hugurinn farinn að daðra við haustið með sína litadýrð fallandi laufa og vængjataks fugla sem setja stefnuna suður á bóginn. Dagatalið segir febrúar en umhverfið segir allt annað eins og það væri komin góður aprílmánuður með sínar lofandi björtu stundir sem standast sjaldan væntingar frekar en núna. Er nema von að maður lyfti upp höndum og fagni en samt...ekki. Yfirleitt hefur það verið þannig að við getum treyst vetrinum að þekkja sinn vitjunartíma. Hann lætur ekki bíða eftir sér, kannski vegna þess að við erum ekkert að bíða eftir honum. Öðru máli gegnir með brottfarartíma hans, vegna þess að væntingar okkar eru aðrar og bjartari. Það er talað um vetrarþreytu, en ég hef aldrei heyrt talað um sumarþreytu hér á norðuhveli jarðar. Íslenskt veðurfar er stundum eins og ósamsett húsgagn lítur vel út á mynd lofandi, en þegar til kastanna kemur, yfirleitt eitthvað sem gengur ekki upp. Veðráttan þessi dægrin er á einhvern hátt ósamsett eins og Ikea fataskápur með leiðbeiningum hvernig skal setja saman. Svo auðvelt! Það vantar herslumuninn á, að veðrið sé eins og það á að sér að vera í febrúar. Við höfum myndina af febrúar í huga, ramma fyrir ramma (pardon my language-Idiot proof) dimmt-kalt-snjór-bylur-ófærð. Í raun einfalt eins og setja saman húsgagn frá Ikea með myndir og ramma fyrir ramma - nema það er ein eða tvær, ef ekki þrjár skrúfur sem vilja ganga af. Urðu eftir í einhverjum rammanum og ómögulegt að leita. Það er febrúar og það er dimmt og þá er það upptalið. Það er sama hversu mjög þú reynir í huga og minnist liðinna febrúarmánaða að fá fyrirmyndirnar til að ganga upp, gerist það ekki.

Ekki frekar heldur en hjá ungu konunni sem keypti fataskáp í Ikea um árið. Þegar heim var komið tók hún við að setja hann saman, myndaramma fyrir myndaramma. Daginn eftir er hún mætt í verslunina til ráðgjafa. Ungur maður tekur á móti henni og hlustar með athygli á það sem konan hefur að segja. Það væri ekki málið að hún kæmi ekki skápnum saman heldur í hvert sinn sem strætó keyrði hjá hrundi hann saman. Ungi maðurinn ráðlagði henni að setja skápinn saman aftur og hún kæmi sér fyrir inni í honum til að sjá hvað færi úrskeiðis þegar strætó færi hjá. Unga konan gerði eins og henni var ráðlagt. Daginn eftir hringir hún og ungi maðurinn varð fyrir svörum. Þau sammæltust um að hann kæmi til hennar eftir vinnu til að finna út hvað hann gæti gert. Seinni part dags um kvöldfréttaleytið kemur ungi maðurinn og setur skápinn fumlaust saman. Þessu næst kom hann sér fyrir í skápnum og bað konuna um vasaljós svo hann myndi sjá hvað gerðist þegar strætó færi hjá. Ungi maðurinn kemur sér þægilega fyrir inni í skápnum með vasaljósið og bíður eftir því sem verða vildi. Eftir dágóða stund er skápahurðinni hrundið fruntanlega upp. Fyrir framan hann stendur eiginmaður konunnar og horfir illilega á unga manninn með vasaljósið í fataskápnum. Unga manninum varð veru-

sr. Þór Hauksson. lega brugðið og gat vart komið upp orði, en stundi upp úr sér. „Ég veit að þú trúir mér ekki, en ég er að bíða eftir strætó.“ Ég veit að þú lesandi góður trúir því ekki enda lyginni líkast, að ég er að bíða eftir vetrinum þannig að ég geti með góðri samvisku tekið á móti vorinu...seinna. Það er bara þannig eða ætti að vera þannig að hver stund á sinn tíma. Hver tími á sína stund. Þór Hauksson

Um allt annað Núna er sýkingar að ganga um borgina, mikið um sýkla sem berast manna í milli og valda einkennum. Munum að handþvottur og spritt draga úr líkum á smiti. Förum því vel með okkur, snertum veikt fólk takmarkað og ásundum handþvott í smitvörn. Vertu velkomin(n).

Heilsugæslustöðin í Árbæ Hraunbæ 115 - Sími 585 7800

– gefðu okkur tækifæri! Söfnunarkassar í þínu hverfi eru m.a. við: Skátamiðstöðina Hraunbæ 123


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 14:01 Page 17

17

Fréttir

Árbæjarblaðið

Þessi mynd er tekin eftir frækinn bikarsigur 2002 og á myndinni eru þeir Jón í Nóatúni, faðir Sigrunar og svo er nema hver, Jón Ellert, sem Fylkismenn sakna alla daga.

Sigrún Jónsdóttir á samt Gunnari eiginmanni sínum. ÁB-myndir Einar Ásgeirsson

110 Reykjavík:

Sigrún Jónsdóttir Sigrún ólst upp í Teigunum og skólaganga hennar hófst í Laugarnesskóla. Grunnskólanum lauk hún í Laugarlækjarskóla. Þaðan lá leiðin í Ármúlaskólann. Þar lauk Sigrún stúdentsprófi og fór síðan í Kennaraháskólann. Að námi þar loknu hóf hún störf sem kennari. Ævibrautin virtist mörkuð og skýr. En lífið tekur oft óvænta stefnu. Sigrún kynnist Gunnari og þau stofna heimili. Þegar annað barnið kom vildi hún taka ársfrí. Það fékk hún ekki og sagði þá starfi sínu lausu og þar með lauk kennaraferlinum. Jón Júlíusson, faðir Sigrúnar, var vélstjóri og var í siglingum, en verslunarrekstur var honum alltaf hugleikinn. Kom hann víða við, ýmist einn eða í félagi með öðrum. Oftar en ekki var Oddný, kona hans, með honum. Fyrsta verslunin hét Þróttur og var í Höfðaborginni. Svo kom Nóatún. Jón og Oddný létu byggja húsið að Nóatúni 17 þar sem verslunin var til húsa. Svo lá leiðin í Árbæjarhverfið. Fyrst hét verslunin þar Árbæjarmarkaðurinn og var hún í sérstöku húsi við Rofabæinn þar sem Krónan er í dag en hýsti lengst af eina af verslunum Nóatúns þar sem Sigrún var verslunarstjóri. Gunnar og Sigrún áttu og ráku verslunina Vogaver við Gnoðavoginn um árabil. Starfsævi Sigrúnar skiptist ekki í kennslu til að byrja með og síðan versl-

unarstörf, heldur skarast þessi störf töluvert. Sem unglingur vann hún í verslunum foreldra sinna við ýmis störf og orðin fullgild kassadama 16 ára. Svo hefur hún komið að kennslu með einum eða öðrum hætti gegnum árin. Nú er tími brauðstritsins að baki og áhugamálin tekin við. Iðjulaus er hún ekki, fjarri því. Hún er formaður sóknarnefndar Árbæjrsóknar, hún er í skátastarfinu hér. Hún hefur með höndum ýmis störf fyrir Rauðakrossinn. Svo sinnir hún barnabörnunum og þykir það skemmtilegt og gefandi. Hún rekur með systkynum sínum fyrirtækið Íshamra og fjölskylda hennar rekur ferðaþjónustufyrirtæki sem heitir Iceland go tours. Þá hefur Sigrún unnið mikið fyrir Fylki. Hún hefur alla tíð verið mjög hófsöm í iðkun íþrótta svo ekki tengdist hún félaginu þá leiðina. Nóatún var lengi helsti styrktaraðili Fylkis og sem verslunarstjóri þar kynntist Sigrún stjórnarmönnum og starfi félagsins. Þau kynni hafa haldist og þær eru ófáar vinnustundirnar sem Sigrún hefur lagt fram til styrktar félagsstarfinu. Rétt er að geta þess að Sigrún var um árabil formaður knattspyrnudeildar Fylkis en það er fátítt að kona sé í þeirri stöðu, ekki aðeins hjá Fylki, heldur þó víðar væri leitað. GÁs


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 14:09 Page 18

18

Gamla myndin

Árbæjarblaðið

Hágæðabón Hágæðabón ehf. var stofnað 7. september árið 2007 og er til húsa að Viðarhöfða 2 - Stórhhöfða megin. Hágæðabón býður upp á fjölbreytta þjónustu - þar á meðal: Alþrif, mössun, djúphreinsun, blettanir, teppahreinsanir. Hágæðabón notar eingöngu bestu efnin fyrir bílinn þinn.

Í stofunni heima í Glæsibæ 20 Gamla myndin að þessu sinni er orðin yfir 30 ára, en hún er tekin í stofunni að Glæsibæ 20 en það hús byggðu hjónin Guðrún Árnadóttir og Vilhjál-

mur Bjarni Vilhjálmsson (1932 2015). Á myndinni er Vilhjálmur Bjarni og honum á hægri hönd er dóttursonur

hans Skúli Magnússon, en á vinstri hönd er Vilhjálmur Guðmundur Vilhjálmsson með son sinn Vilhjálm Hilmar.

Kyrrðarstundir í hádeginu Á miðvikudögum kl. 12 eru kyrrðar- og

fyrirbænastundir í kirkjunni. Þetta er einföld helgistund sem hefst með orgelleik. Sungnir eru sálmar, lesið úr ritningunni og hugleitt í kyrrðinni. Tekið er á móti fyrirbænaefnum sem lagðar eru í Guðs hendi og alltaf er gefið rými fyrir hljóða bæn. Það er gengið til altaris og stundinni lýkur með sálmi Hallgríms

Péturssonar „Son Guðs ertu með sanni“. Boðið er upp á létta máltíð í safnaðarheimilinu að stundinni lokinni. Kyrrðarstundir og hádegisverðurinn er gott samfélag og þið eruð öll hjartanlega velkomin. Opið hús fyrir eldri borgara er frá 12.30-15.30.

Æskulýðsdagurinn sunnudaginn 5. mars kl. 11.00 Æskulýðsdagurinn er tekinn alvarlega í Árbæjarkirkju. Í guðsþjónustunni kl.11.00 verða börn og unglingar í öllum helstu þáttum guðsþjónustunnar. Boðið verður upp á vandaða dagskrá sem börn í yngri barna starfi kirkjunnar og meðlimir æskulýðsfélagsins Sakúl hafa veg og vanda að. Kirkjan mun óma af söng og æskuþrótti sem vert er að upplifa. Á eftir verða létta veitingar.

Helgihald Árbæjarkirkju 19. febrúar - 19. mars 2017

Viðurkenndur þjónustuaðili Toyota í nágrenni við þig - heildarþjónusta við Toyota eigendur

Hjá Arctic Trucks starfa reyndir bifvélavirkjar sem veita þér fyrsta flokks þjónustu. Almennar bílaviðgerðir Þjónustuskoðanir Ábyrgðarviðgerðir Ástandsskoðanir Smurþjónusta Hjólastillingar Hjólbarðaverkstæði

Sunnudaginn 19.febrúar kl.11.00 Guðsþjónusta og Sunnjudagaskólinn í safnaðarheimili kirkjunnar Sunnudaginn – 26. febrúar kl.11.00 Barnakór Selásskóla syngur undir stjórn Rósalind Gísladóttur Sunnudaginn - 5. mars kl.11.00 – Æskulýðsdagurinn - Börn og unglingar sjá um guðsþjónustuhaldið (nánari upplýsingar á heimasíðu og fésbókarsíðu kirkjunnar þegar nær dregur) Sunnudaginn 12. mars kl. 11.00 Fjölskylduguðsþjónusta Sunnudaginn 19. mars kl.11.00 Guðsþjónusta og sunnudagaskólinn. Fundur með foreldrum fermingarbarna vorsins 2017 e. guðsþjónustu.

Árbæjarblaðið Ritstjórn og auglýsingar sími 698-2844

SKUTLÞJÓNUSTA Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Elís Rúnarsson

Þorbergur Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • runar@utfarir.is ARCTIC TRUCKS | KLETTHÁLSI 3 | 110 REYKJAVÍK | SÍMI 540 4900 | WWW.ARCTICTRUCKS.IS

Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 14:12 Page 19

19

Fréttir

Árbæjarblaðið

Fréttamolar frá kirkjustarfinu Sunnudaginn 26 mars næstkomandi verður haldið upp á 30 ára vígsluafmæli kirkjunnar með hátíðarmessu kl. 11.00. Í tilefni tímamótana verður boðið upp á veglega tónlistarveislu í kirkjunni vikurnar fyrir og eitthvað fram á vorið.

Tónlistardagskrá á 30 ára vígsluafmæli Árbæjarkirkju 18. febrúar kl. 16:00 - Tónleikar í Árbæjarkirkju Kór Árbæjarkirkju, stjórnandi Krisztina K. Szklenár. Kór Grafarvogskirkju, stjórnandi Hákon Leifsson. Kór Grafarholtskirkju, stjórnandi Hrönn Helgadóttir. Vox Populi, stjórnandi Hilmar Örn Agnarsson Ókeypis aðgangur!

19. mars kl. 11:00 - Gospelmessa Gospelkór Árbæjar og Bústaðarsafnaða. 22. mars kl. 12:00 - Hátíðarbænastund Sverrir Sveinssonar leikur á Cornett. 26. mars kl. 11:00 - Hátíðarmessa Útvarpsmessa Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands prédikar. Prestar safnaðarins þjóna fyrir altari. Frumfluttir kaflar úr passíunni - Píslargráti- eftir Sigurð Bragason, sem var saminn fyrir Árbæjarkirkju. 29. mars kl. 20:00 - Afmælistónleikar Skúli Sverrissin bassaleikari, Vox Populi, Regina Ósk syngur. Aðgangur ókeypis! 14. apríl (föstudagurinn langi, kl. 12:30 - Stabat Mater eftir Pergolesi

26. febrúar kl. 11.00 Barnakór Seljakirkju syngur. Stjórnandi Rósalind Gísladóttir.

Erla Björg Káradóttir og Rósalind Gísladóttir einsöngvarar Aðgangur er ókeypis !

15. mars kl. 20:00 - Tónleikar með hljómsveitum (létt tónlist) 18. maí kl. 20:00 - Tónleikar kórs Árbæjarkirkju Hljómsveitirnar - Lame Dudes, Spaðar, Anna Sigga Helgadóttir og Aðalheiður Þorsteinsdóttir. Ókeypis aðgangur!

Frumflutningur á tónverkinu Píslargráti eftir Sigurð Bragason. Ókeypis aðgangur er á alla viðburðina.

Tung uhál s Kle tth áls

Bæja rbrau t Hábæ r Fiskislóð 11, 101 Reykjavík

ur sveg

Tunguháls 8, 110 Reykjavík

ls áls Klettthh

Í næ æsta t nágrenni á i við ið þig! þi þ ! Við höfum opnað að Tunguhálsi 8, Reykjavík.

Notaðu plássið heima til þess að stækka heimilið og geymdu hlutina hjá okkur.

Geymslur ehf. sími 555 3464 www.geymslur.is geymslur@geymslur.is

Rofa bær

rland

VANTAR ÞIG IG MEIRA PLÁSS? RA A PLÁ

Bæja rháls Hrau nbæ r

Suðu

Bæja rháls

áls gháls yyngh LLy Lyng

Stuð lahál s

Rétta rháls

hálss K hál Krók

áls bbraaut Hálsabra H Hálsabrau

háls ghháls ragh Drag Dra

Fiskislóð 25, 101 Reykjavík

Miðhraun 4, 210 Garðabær

Iðavellir 13, 230 Reykjanesbær


Árbæ 9. tbl. okt._Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 14/02/17 11:46 Page 20

sskkilaar til vviðsk kipt pta tav avvina

ólöög ól glleeg grri g gj gjaldtöku jaald ld dttöökkku rrí ríkisins íkkiissiin ns vvi við ið ú út útboð tb boð oð á RQ‚RRSPUNHR SPUNHR] R]}[[H[[PS P PPUUÅ UUÅ Å\[UPUNZ \[UPUN mRQ‚RRSPUNHRQ SPUNHRQ

398 krr. kg

60 TONN í boði á þessu

Danpo Kjúklingur Danskurr, heill, frosinn

erði ve

900g

1.198 kr. 900 g ES K F

GOTT GOTT VERÐ Í BÓNUS Íslen

PEPPERsOkNt I

Íslenskt kon BóndaBeiik

9prróó0tegini

3 8 398

1.398 kr. kg

kr. 420 g

59

395

Stjörnugrís Bónda beikon Meira kjöt - Minni fita

Bakaðar baunir ba 420 g

Stjörnugrís Pepperoni 180 g

krr. pk.

PRÓTEINBRAUÐ PRÓTEINBRA INBRAUÐ

kr. 1 kg

Inniheldur 25% p prótein pr Aðeins 12g kolvetni pr pr. 100g

Eggjahvítur 1 kg

259 Íslensk Fr ramle l idsla a

kr. 55 g

Barebells Próteinbar 55 g, 3 tegundir

95

398 kr. 420 g

Bónus Próteinbrauð 420 g

blöð

898

98

298 kr.. stk.

krr. kg

Pepsi, 0,5 l Pepsi Max, 0,5 l

Fatarúlla 95 límblöð

Frosinn

kr. 0,5 l

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00 Verð gildir gil til og með 19. febrúar eða meðan birgðir endast - *Sjá dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 317/2015 frá 21. janúar 2016

Profile for Skrautás Ehf.

Árbæjarblaðið 2.tbl 2017  

Árbæjarblaðið 2.tbl 2017  

Profile for skrautas
Advertisement