__MAIN_TEXT__

Page 1

Ár­bæj­ar­blað­ið ("

3.­tbl.­­9.­árg.­­2011­­mars

"#

Frétta­blað­íbúa­í­Ár­bæ­og­Graf­ar­holti

Alltmilli

Hraunbæ115 – 110 Rvk. Sími 567– 4200 Fax 567– 3126 Netfang: arbapotek@internet.is

himins og jarðar =PS[\NLMH& LRRPOLUKH

Tölvu & Símavaktin Dvergshöfða 27

:¤RQ\TLM }ZRHóLY

Tölvuverkstæði 15% afsl.af tölvuvinnu út mars

M€[I¤R\Y O‚ZN€NULóHHUUHó ZLTô‚NL[\YZtóHM

BlackBerry þjónusta Opnunartími Verkstæðið er opið 8:30-17:00 alla virka daga Það­var­mikið­fjör­á­Góukvöldi­Fylkis­á­dögunum.­Páll­Óskar­skemmti­Fylkiskonum­og­fór­á­kostum­að­venju.­Sjá­nánar­í­miðopnu blaðsins.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ÁB-myndir­Einar­Ásgeirsson

Sími : 445-4500

Þú...

Dy namo Rey kj av ík

:[HUNHYO`S\Y¶9L`RQH]xR 6WPóHSSH]PYRHKHNHRS¶ ZxTHY! 

Op­ið­virka­ daga­frá­ kl.­9-18.30 Laug­ar­daga­ frá­kl.­10–14

… skiptir máli.

Komdu við í útibúinu okkar í Hraunbæ 119. Með persónulegri þjónustu TG[PWOXKÌCÌƂPPC hvað við getum gert fyrir þig.

Sími 575 4000 I hraunbaer@byr.is I www.byr.is HRAUNBÆR

! ! ! ! ! !

!"##$%&'&()$**$)&

Ekta herrastofa Pant­ið­tíma­­í­síma

+,-!"#$$%$&'(!')*+,--.(!

511–1551

/(0%)#$1'$2%*!

Hárs­nyrt­ing­Villa­Þórs­ Lyng­hálsi­3­

*3456789:!;!5<=889:!

Ný­DVD­ +­ein­ gömul­ á­450,-

Skalli Hraunbæ­102 Sími:­567-2880


2

Fréttir

Árbæjarblaðið

Ár­bæj­ar­blað­ið Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: abl@skrautas.is Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson. Ritstjórn: Höfðabakki 3 - símar 587– 9500 og 698–2844. Netfang Árbæjarblaðsins: abl@skrautas.is Útlit og hönnun: Skrautás ehf. Auglýsingastjóri: Sólveig Jóna Ögmundsdóttir. solveig@skrautas.is Prentun: Landsprent ehf. Ljósmyndari: Pjetur Sigurðsson. Dreifing: Íslandspóstur. Árbæjarblaðinu er dreift ókeypis í öll hús í Árbæ, Ártúnsholti, Grafarholti, Norðlingaholti og einnig er blaðinu dreift í öll fyrirtæki í póstnúmeri 110 og 113 (660 fyrirtæki).

Nálgast endalokin Nú gæti sú óskastund farið að nálgast að íslenska þjóðin losnaði við eitt leiðinlegasta og mest rædda mál sem á henni hefur dunið. Alla vega í seinni tíð. Kosning utan kjörstaða er hafin í Icesave málinu. Hver og einn verður að taka ákvörðun fyrir sig eins og jafnan í kosningum. Ljóst er að kjósendur eiga vandasamt verk fyrir höndum. Ekki síst vegna þess að fjölmiðlar hafa brugðist algjörlega í því að kynna málið svo ekki sé talað um stjórnvöld. Það er einn mesti réttur hvers einstaklings að geta greitt atkvæði í kosningum. Þennan rétt eigum við að nota hver sem afstaða okkar er í málum hverju sinni. Að sitja heima og nýta ekki atkvæðisréttinn er ömurleg niðurstaða. Mörgum er enn í fersku minni er Jóhanna og Steingrímur sátu heima í fýlu þegar síðast var greitt þjóðaratkvæði um Icesave. Kom þar í ljós hversu miklir lýðræðissinnar þetta ágæta fólk var og verður ekki tekið mark á þeirra orðum um lýðræði í framtíðinni. Forseti Íslands hefur staðið sig frábærlega á undanförnum misserum. Hafa mislukkaðir og örþreyttir stjórnmálamenn hnýtt í hann ónotum og reynt allt til að lækka forsetann í áliti. Hafa þeir lítinn sóma haft af því. Margir telja mikilvægt að þeir stjórnmálamenn sem hér hafa setið á alþingi áratugum saman snúi sér að öðru. Hér má nefna Steingrím J. Sigfússon. Eru menn og konur búnir að gleyma því hvernig hann lét í fjölmiðlum þegar Svavar Gestsson og Indriði H. Þorláksson komu heim með versta samning sem gerður hefur verið fyrir Íslands hönd fyrr og síðar? Steingrímur lofaði samninginn út og suður og sagði endalok lýðveldisins í augsýn ef hann yrði ekki samþykktur á alþingi og það strax. Já, mikið lá á. Ef Steingrímur hefði fengið sínu framgengt hefur því verið haldið fram með miklum rökum að íslenska ríkið væri með minnst 500 milljarða skuld á herðunum í dag. Það er til marks um getuleysi íslenskra fjölmiðla að enginn þeirra hefur tekið Steingrím á teppið. Síðast brást RUV á dögunum þegar Steingrímur slapp við spurningar vegna 500 milljarðanna í drottningarviðtali. Sjálfur á Steingrímur auðvitað að segja af sér tafarlaust en gerir það ekki frekar en aðrir óábyrgir og getulausir íslenskir stjórnmálamenn.

Björn kosinn formaður Fylkis ,,Ég er auðvitað ánægður með að hafa sighrað í kosningunni og vil þakka öllum fyrir stuðninginn. Nú tekur við mikil vinna, ekki síst í fjármálunum og aðstöðumálunum,” sagði Björn Gíslason, nýkjörinn formaður Fylkis, í samtali við Árbæjarblaðið. ,,Það er ljóst að mikið starf er framundan. Ég er þegar farinn að kynna mér starf hinna ýmsu deilda og setja mig vel inn í málin,” sagði Björn ennfremur. Á aðalfundi Fylkis s.l fimmtudag hlaut Björn Gíslason góða kosningu til formanns íþróttafélagsins en Guðrún Ósk Jakobsdóttir bauð sig einnig fram til formanns. Einnig var kosið um þrjú sæti í stjórn og voru þau Þórir Örn Árnason, Benedikt Guðmundsson og Guðrún Ósk Jakobsdóttir kosin til setu til næstu tveggja ára. Fyrir voru og sitja áfram í stjórn, Gunnlaugur Jónsson, Kristinn Eiríksson og Magnea Ragna Ögmundssdóttir.

Tveir formenn. Björn nýkjörinn og Jóhannes Óli sem hefur setið lengst formanna hjá Fylki. ÁB-myndir Einar Ásgeirsson

Um 150 félagsmenn mættu sem er metþátttaka á aðalfundi félagsins. Fram kom í ávarpi nýs formanns að megin verkefni nýrrar stjórnar verði að ná viðsnúningi í fjármálum félagsins í erfiðu umhverfi og að bæta aðstöðu knattspyrnu- og blakdeilda. Kjartan Daníelsson sóttist ekki eftir endurkjöri eftir tveggja ára setu í aðalstjórn. Halldór Frímannsson og Ólafur Loftsson sem buðu sig fram til setu í stjórn náðu ekki kjöri. Lýkur þar með stjórnarsetu Ólafs Loftssonar eftir áratuga störf í þágu félagsins.

Þrír gamlir jaxlar á aðalfundinum. Óli Lofts, Siggi og Gunnar.

Stef­án­Krist­jáns­son,­rit­stjóri­Ár­bæj­ar­blaðs­ins

abl@skrautas.is Mikið að gera í atkvæðagreiðsluni enda metfjöldi sem mætti á fundinn.


2 HVÍT HVÍTA A HÚSIÐ / SÍA 10-11-0594

o

Komdu og kynntu þér lausnir fyrir lántakendur 6WP [PS RS ¬ ¥TT[\K´N\T ® THYZ

Það verður opið til kl. 18.00 í útibúum Íslandsbanka alla ¥TT[\KHNH ¥TT[\KHNH ®® T THYZ HYZ 9 9¬NQHMHY ¬NQHMHY V VRRHY RRHY ] ]LYH LYH YYLP\I°UPY LP\I°UPY H H ]LP[H ] LP[H \ \WWSÚZPUNHY WWSÚZPUNHY \T \T °YYxP °YYxP V VN N Q¯U\Z[\ Q¯U\Z[\ I IHURHUZ HURHUZ -PUUPN PUUPN ] LY\Y V WP O Q¬ N QHSKRLY\T VN VN OxN[ OxN[ H ZZPUUH PUUH ´ SS\T ] LUQ\]LY\Y VWP OQ¬ NQHSKRLY\T H ´SS\T ]LUQ\SSLN\T LYPUK\T LN\T LYPUK\T

Húsnæðislán H ú ússnæðiisslán Íslenskt h húsnæðislán úsnæðislán

Erlen Erlentt húsnæðislán húsnæðislán

,xTP \T °YYxP ® IVP" , xTP \T °YYxP ® IVP" Endur útreikningur Endurútreikningur LH O´M\Z[¯SZSxRR\U LH O´M\Z[¯SZSxRR\U

k -UK\Y°[YLPRUPUN\Y LYSLUKYH O°ZUxPZS¬UH -UK\Y°[YLPRUPUN\Y LYSLUKYH O°ZUxPZS¬UH =P O´M\T OH¥ LUK\Y°[YLPRUPUN ¬ LYSLUK\T S¬U\T ZHTR]xT[ =P O´M\T OH¥ LUK\Y°[YLPRUPUN ¬ LYSLUK\T S¬U\T ZHTR]xT[ S´N\T 9LPRUH T¬ TL H O´M\Z[¯SS ŒLZ[YH LYSLUKYH O°ZUxPZS¬UH S´N\T 9LPRUH T¬ TL H O´M\Z[¯SS ŒLZ[YH LYSLUKYH O°ZUxPZS¬UH SxRRP ¬ IPSPU\ [PS ĺ SxRRP ¬ IPSPU\ [PS ĺ

5Ú[[ ®ZSLUZR[ 5Ú[[ ®ZSLUZR[ h úsnæðislán húsnæðislán

k ĺ HS´N\U k ĺ HS´N\U -M O´M\Z[¯SS S¬UZPUZ ®UZ LY OxYYP LU ĺ HM THYRHZ]PYP O°ZZPUZ -M O´M\Z[¯SS S¬UZPUZ ®UZ LY OxYYP LU ĺ HM THYRHZ]PYP O°ZZPUZ Z[LUK\Y ­Y [PS IVH H SxRRH OHUU ZLT ]® ULT\Y H \WWM`SS[\T Z[LUK\Y ­Y [PS IVH H SxRRH OHUU ZLT ]® ULT\Y H \WWM`SS[\T ¬R]LU\T ZRPS`Y\T ¬R]LU\T ZRPS`Y\T

ĺ HS´N\U O°ZUxPZS¬UH ĺ HS´N\U O°ZUxPZS¬UH

k :­Y[xR ZR\SKHHS´N\U :­Y[xR ZR\SKHHS´N\U :­ MYLRHYP °YYxH ´YM Z[LUK\Y ­Y Z­Y[xR ZR\SKHHS´N\U [PS IVH :­ MYLRHYP °YYxH ´YM Z[LUK\Y ­Y Z­Y[xR ZR\SKHHS´N\U [PS IVH ZLT NL[\Y OHĘ ® M´Y TL Z­Y LUU MYLRHYP UP\YMxYZS\ ZR\SKH ZLT NL[\Y OHĘ ® M´Y TL Z­Y LUU MYLRHYP UP\YMxYZS\ ZR\SKH

:­Y[xR ZR\SKHHS´N\U :­Y[xR ZR\SKHHS´N\U

§VTK\ VN MHY\ `¥Y ®U T¬S TL Y¬NQ´M\T VRRHY §VTK\ VN MHY\ `¥Y ®U T¬S TL Y¬NQ´M\T VRRHY :[HYMZM¯SR ÑZSHUKZIHURH /\SSPUIY° :[HYMZM¯SR ÑZSHUKZIHURH /\SSPUIY° )[O\NP H SVRH ]LY\Y OQ¬ M`YPY[xRQHY¬NQ´M\T TPSSP RS VN )[O\NP H SVRH ]LY\Y OQ¬ M`YPY[xRQHY¬NQ´M\T TPSSP RS VN 


4

Matur

Árbæjarblaðið

Rækjur, læri og súkkulaðiterta - að hætti Hörpu og Jónasar

Hjónin Harpa Helgadóttir og Jónas Garðarsson eru matgæðingar okkar að þessu sinni. Hér á eftir fara uppskriftir þeirra.

Eggjarauðurnar eru þeyttar mjög vel yfir vatnsbaði, bræddu smjöri bætt útí mjög varlega og við vægan hita svo að sósan skilji sig ekki. Eftir það er sósan krydduð.

Forréttur - Fyrir 6 manns 500 gr. rækjur Sítróna Hátíðarsósa: Heinz chili sauce 1 peli rjómi 125 gr. sýrður rjómi Hellið safa úr einni sítrónu yfir rækjurnar og setjið í sex skálar. Rjóminn er þeyttur og tómatsósunni blandað við eftir smekk ásamt sýrða rjómanum (sósan á að vera fallega bleik). Skreytið hverja skál með sítrónusneið.

Meðlæti 3 stórar sætar kartöflur 10 venjulegar kartöflur 1 laukur 3 hvítlauksgeirar Brokkolí Gulrætur Sætar kartöflur og venjulegar skornar í fínar sneiðar ásamt lauknum (setja í grænmetiskvörn í hrærivél, þá verða skífurnar mjög þunnar og smá maukaðar inn í ofninum), settar í eldfast mót. Smá olía sett yfir, hvítlaukur, salt og pipar. Brokkolí og gulrætur skorið í bita, smá olía, salt og pipar sett yfir og sett í annað eldfast mót við mikinn hita.

Aðalréttur - Lambalæri Lambalæri upp á gamla mátann, vel kryddað að eigin smekk. Lærið verður að vera úr frosti 3 dögum áður. Haft í ofni um 1 ½ - 2 klst, jafnvel lengur. Bearnaisessósa 5 eggjarauður (þeyttar vel yfir vatnsbaði). 500 gr. brætt smjör (Halda þeytinguni áfram og setja smjörið varlega út í við vægan hita). Kryddað með Estragon ¼ tsk. salt ½ tsk. Bearnaise Essens (nautakraftur)Eftirréttur - Súkkulaðiterta

Matgæðingarnir Harpa Helgadóttir og dóttirin Guðlaug Dagmar Jónasdóttir.

Ásthildur og Matthíasnæstu matgæðingar Jónas Garðarsson og Harpa Helgadóttir, Vesturási 25, skora á Ásthildi Lind Sverrisdóttur og Matthías Sveinsson í Kleifarási 11 að koma með uppskriftir í næsta blað. Við birtum gómsætar uppskriftir þeirra í næsta Árbæjarblaði sem kemur út í apríl.

ÁB-mynd PS smjörið bráðna í súkkulaðinu. Hræra saman 2 egg, 4 eggjarauður og 75gr. af sykri, blanda hrærunni saman við súkkulaðið. Þeyta 4 eggjahvítur í froðu, rest af sykri (100gr) út í froðuna og þeyta vel. Blanda öllu saman varlega.Nota hringform og bökunarpappír ofaní. Ofninn 180°í 50 mín (jafnvel lengur). Bræða Mars súkkulaðið og blanda rjómanum saman við. Því er síðan hellt yfir kökuna. Gott er að hafa vanilluís frá Emmessís með kökunni. Verði ykkur að góðu, Harpa og Jónas

Botn 300 gr. suðusúkkulaði 130 gr. ósaltað smjör 6 egg 2 heil og 4 sem búið er að skilja 175 gr. sykur Krem yfir 3 Mars súkkulaðistykki ½ dl. rjómi Bræða súkkulaði yfir vatnsbaði og látaStarfsstúlkurnar hjá Greifynjunni, Heiða, Þórdís, Alla, Cirilla, Jóhanna, Drífa og Hulda.

ÁB-mynd PS

Sprautað í hrukkur

Snyrtistofan Greifynjan verður 24 ára í september og er strax farin að leggja drög að stóra afmælinu á næsta ári. Ein af nýjungum sem tekin hefur verið inn er collagen sprautun í andlit. Um er að ræða náttúrulega hyaluronsýru sem viðheldur vökva og fyllir upp í húðina. Efnið heitir Juvederm ultra og hefur innbyggða deyfingu þannig að afar lítill sársauki finnst. Vinsælt er að fylla upp í línur við munnvik, milli augna og efri vör. Jóhanna Pálsdóttir skurðhjúkrunarfræðingur er komin til starfa hjá Greifynjunni eftir að hafa stundað nám í í London hjá viðurkenndri stofnun og mun hún sjá algerlega um þessa þjónustu. 20% kynning-

arafsláttur býðst viðskiptavinum á næstunni. Afar reyndir starfsmenn eru á stofunni og ber fyrst að nefna meistarana. Heiðu, sem er góð í öllu en hefur yfir að ráða sérþekkingu í ipl háreyðingu og Huldu sem sérhæfir sig einkum í tattoo í andliti. Hulda sér einnig um tattonámskeið hjá snyrtiacademiunni. Cirila klárar sveinspróf í vor en orðspor hennar hefur þegar dregið að sér viðskiptavini alls staðar að af landinu einkum í nuddinu. Drífa er snyrti og naglafræðingur með íslandsmeistaratitil í naglaskreytingum og Alla er naglafræðingur með kennsluréttindi frá professionails. Hún starfar einnig sem

kennari hjá snyrtiacademiunni. Einnig er á myndinni Þórdís förðunarfræðingur en hún býður upp á létta förðun (frítt) á föstudögum í vetur. Úrval meðferða er í boði og hægt er að skoða þær á www.greifynjan.is Greifynjan hefur einnig hafið eigin innflutning á náttúrukremum frá marziaclinic án parabena og jarðolíu og sýrukremum frá neoglis og fást þau á afar góðu verði. Hægt er að koma við og fá fría húðgreiningu og ráðleggingar. Opið er alla daga frá 08-20. Snyrtistofan mun halda veglega upp á afmælið með flutningi í nýtt 200 fm húsnæði og verða fleiri nýjungar og tilboð kynnt eftir því sem nær dregur.


ÍSLENSKA SIA.IS ARI 53117 03/11

Velkomin í nýtt útibú Arion banka á Höfða

Miðvikudaginn 23. mars opnum við nýtt útibú á Bíldshöfða 20. Í nýja útibúinu veita ráðgjafar okkar alhliða fjármálaþjónustu og sérhæfða ráðgjöf til einstaklinga og fyrirtækja. Aðstaðan í Höfðaútibúi er öll hin besta og mikið lagt upp úr því að gera heimsókn þína í útibúið sem ánægjulegasta. Við erum hér fyrir þig og hlökkum til að taka á móti þér á nýjum stað.


6

Pípulagningarþjónusta

Fréttir

Árbæjarblaðið

Nýlagnir - viðgerðir á öllum kerfum Mikil reynsla - fagleg vinnubrögð Úlfar Samúelsson Gsm 898-1642 - heimasími 567-2242 Reynið viðskiptin - Geymið auglýsinguna

Eðalbón Ný bónstöð í Árbæ Jeppar: 8000 kr. Fólksbílar: 6000 kr. Við sækjum bílinn og skilum þér að kostnaðarlausu

Pantaðu tíma í síma 848-5792

SMURT BRAUÐ

einfaldlega betri kostur

Það er ýmislegt hægt að búa til úr þessum marglitu stöngum.

Frístundaheimilin í Árbæ, Grafar- og Norðlingaholti

Í Árbæ, Grafar- og Norðlingaholti starfrækir ÍTR 6 frístundaheimili sem bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi 6-9 ára barna lýkur. Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu. Í vetur hafa rúmlega 570 börn verið skráð í frístundaheimilin og nú þegar hafa borist ríflega 450 umsóknir fyrir næsta skólaár. Við eigum von á að slegið verði met í fjölda umsókna fyrir næsta ár þ.s. von er á stórum árgangi barna sem eru að stíga sín fyrstu spor í skólum hverfanna.

Brauð með hangikjöti.

490,-

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík, sími 522 4500 www.ILVA.is mánudaga - föstudaga 11-18:30 laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18

Á fullu í vinnustund.

Flott fiðrildi.

Flottar piparkökur.


9G”<?JBA6JC>CK:GHAJBÏ7ÓCJH 9 G”<?JBA6JC>CK:GHAJBÏ 7G6JÁÌ<ÓÁJK:GÁ>  BÌ;GNHI6 

DH &&..- KKR.450 .R 4 50 g KR.450g

<DIIÌA:<<Ì7G6JÁ>Á  7ÓCJH@DGC7G 6JÁ'+HC:>Á6G

'.-KR.R 250g

& .-KR. &.-( .-KRKR.. 14143g 43g (.-

7ÓCJH=G:>CCÌK6MI6H6;> 

*. KR. 3 x 250ml 250ml ÃG?ÌG;:GCJG'*%ba#  & &*. 

&&*. &*. *.KKR R.350g KR.350g(* R 85g R. (*KR KR.* .*.;ADG>96H6;>&aig#

&&.* &.* .*KKR.R 11ltrltrtr

DI6=6;G 6B?yA'@< :H=6;G 6B?yA*%%\

,,* *KKR R. 5500 00g ,* KR. 500g

++.- +..-KKR.R 2 kg

@ @G#E@ G#E@

7ÓCJH:A9=ÖHGÖAAJG+m + %7Ay Á

( + %7AyÁÏÃ:HHJBE6@@6 #

* .*.@G#E@ @G#E@

7ÓCJHL8E6EE>G&- m'' % %7Ay Á

( + % %7AyÁÏÃ:HHJBE6@@6 #

FE ERSKUR U KJÚKLINGUR K JÚ J ÚKLI Ú L INGUR G U R FFRÁ RRÁÁ KKJÖRFUGLI J ÖR ÖRFF UG GLL I FÍ G F ÍÍN NT N TV VER E Ð Í BÓN ERÐ ER B Ó N US US FERSKUR FÍNT VERÐ BÓNUS

FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR

+*. KR.KG.

FERSKIR KJÚKLINGAVÆNGIR

'*. KR.KG.

H I TA ! ÞA R F AÐEIN S A Ð

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

&-.- KR.KG.

FERSKIR KJÚKLINGABITAR

).- KR.KG.

<‹Âjgi^aW^ccbVijg[ng^g(")   VÂZ^ch..-`g#WV``^cc 

BÓNUS

BÓNUS

BÓNUS

BÓNUS

heilsuréttur

burritos 4 stk

ítalskt Lasagne

ítalskar kjötbollur


Frábærar vörur frá Coastal Scents

Fréttir

" $

Höfðabakka 3 - Sími: 587-9500

!

Þeir eru með mottumars á hreinu félagarnir í Íslandsbanka við Gullinbrú, Brynjólfur viðskiptastjóri og Ólafur útibússtjóri

»EURO« GÍNUR DÖMU, LANGUR BÚKUR MEÐ ÞRÍFÆTI ÚR ASKI

Þjónusta er númer 1, 2 og 3

Útibú Íslandsbanka við Gullinbrú fagnaði nýlega 20 ára afmæli sínu í Grafarvogi, en útibúið var stofnað árið 1990. Bankinn er því rótgróinn í hverfinu og margir Grafarvogsbúar sem nýta sér þjónustu hans eins og fram kemur í viðtali við þá Ólaf Ólafsson útibússtjóra og Brynjólf Gíslason viðskiptastjóra einstaklinga. Opið lengur alla fimmtudaga í mars Íslandsbanki hefur ákveðið að hafa opið til kl. 18:00 í öllum útibúum á fimmtudögum í marsmánuði. „Í samtölum við viðskiptavini höfum við heyrt að viðskiptavinir myndu gjarnan vilja að við hefðum opið lengur þar sem margir þeirra eiga ekki kost á að koma í útibúið á hefðbundnum vinnutíma“ segir Ólafur. Bankinn hafi því ákveðið að bregðast við þessu og vera með opið til kl. 18:00 alla fimmtudaga í marsmánuði til reynslu. „Ég vona að viðskiptavinir nýti sér þessa auknu þjónustu okkar og komi til okkar í útibúið til að fara yfir fjármálin með ráðgjöfum okkar, sérstaklega þeir sem vilja fræðast um húsnæðislána úrræðin og endurútreikning erlendra lána“ segir Ólafur, en bendir á að einnig verði hægt að sinna almennum bankaviðskiptum. Þjónusta og lausnir í fyrirrúmi

GÓÐ FERMINGARGJÖF

17.475,Sjá meira úrval á www.supersellers.is

Hringdu / Komdu á Barðastaði / www.supersellers.is - FLJÓTLEGT - EINFALT - ÓDÝRT

Barðastaðir 1-5 112 Reykjavík Sími: 511 4100

Árbæjarblaðið

HJORTH design +45 22 31 94 34

8

Netfang: sala@supersellers.is www.supersellers.is

Brynjólfur segir að helsti styrkur útibúsins liggi í öflugu starfsfólki en starfsmenn útibúsins eru 14 talsins. „Starfsaldur í útibúinu er langur og sumir starfsmenn hafa verið í útibúinu nánast frá upphafi og býr útibúið því að viðamikilli reynslu í fjármálaþjón-

ustu fyrir heimili og fyrirtæki“ segir hann. Markmið bankans hafi ætíð verið að tengjast viðskiptavinum vel og leita bestu leiða og lausna fyrir hönd þeirra. „Sem liður í auknum tengslum buðum við viðskiptavinum að koma á stefnumótunarfund starfsmanna í janúar síðastliðnum og taka þátt í umræðum um hvernig við gætum bætt þjónustu okkar og vinnubrögð“ segir Brynjólfur.“ Fundurinn tókst afar vel og margar mjög góðar ábendingar komu fram á fundinum og vil ég þakka kærlega þeim viðskiptavinum útibúsins sem sáu sér fært að mæta á fundinn“ segir hann ennfremur. Framtíðin er Fésbók! Nýlega opnaði Íslandbanki við Gullinbrú síðu á Facebook, eða Fésbókinni svokölluðu. Ætlunin er að miðla upplýsingum um það sem er að gerast hverju sinni, t.d. ýmsum fróðleik um fjármál og upplýsingum frá bankanum í bland við það sem er á döfinni í Grafarvogi. Ólafur segir markmiðið vera að viðskiptavinir geti nýtt sér Fésbókina í samskiptum útibúið og til að fá nauðsynlegar upplýsingar um hvað er að gerast hverju sinni. „Við ætlum að hafa síðuna lifandi og skemmtilega og vonumst til að sjá sem flesta“ segir Ólafur og bætir við að lokum: „Ég hvet alla til að kynna sér þjónustu okkar í útibúi Íslandsbanka við Gullinbrú með því að kíkja til okkar í heimsókn í útibúið og fylgjast með okkur á Fésbókinni“ segir Ólafur að lokum. „Okkar markmið númer eitt, tvö og þrjú er góð þjónusta“


#

"

" $

!


10

Góugleði Fylkis 2011

Geirný, Brynja, Anna María, Jóhanna og Ragnheiður.

Aftari röð: Ingveldur, Heiða, Aðalbjörg, Jóhanna, veit ekki hver þetta er, Helga. Neðri röð: Bylgja, Ásdís, Jóhanna og Guðlaug Hrönn.

Árbæjarblaðið

Inga, Ester, Ágústa, Sólveig, og Þórunn.

Kristjana, Hjördís, Guðrún, og Rut.

Góu

Sylvía, Steinunn, Jenna Huld, Margrét Rós,

Margrét, Magnea, Svanhildur og Guðrún.

Meistarflokkur kvenna, Írís; Heiða Kristrún, Anna og Rut og Hekla.

Góugleði Fylkis fór vel fram að venju og var hátíðin vel sótt. Páll Óskar og Hera skemmtu gestum sem kunnu vel að meta þar sem þessir

f f

Guðrún Ósk og Addbjörg. Inga, Einar ljósmyndari og Sigrún.

Inga Rós, Ingibjörg, Sofía, Sigrún, Heiðrún, Una

Dagný og Guðný. Ásta Júlía, Guðlaug Harpa, Harpa, Fríða Ólöf.

Selma, Páll Óskar, Margrét, Guðrún og Telma.

Laufey, Sigrún, Unnur, Anna Helga, Guðrún, Lína, Inga Dóra, Rún, Rut, Dagrún, Anna, Gerða, Ásta, Bryndís, Bergrós, Berglind og Júlía Margrét.

Laufey, Sigrún, Unnur, Anna, Helga, Guðrún, Lí Ásta, Bryndís, Bergrós, Berglind, Júlía Margrét.


11

Góugleði­Fylkis­2011

Ár­bæj­ar­blað­ið

Góugleðisnefndin ásamt Heiðurskonu Fylkis 2011. Guðrún, Telma Birgisdóttir Heiðurskonan, Jóhanna Ósk, Selma og Margrét.

Efri röð frá vinstri, Kristín, Dísa, Anna María, Alda, Elín. Neðri röð frá vinstri; Helga, Berglind; Carola.

ugleðin­2011

, Anna Margrét, Lísa, Ingibjörg, Álfheiður, Inga Rós, Hildur, Auður, Helga, Heiðrún, Sigrún, Lína, Una og Soffía.

frábæru söngvarar höfðu fram að færa.

venju er best að láta myndirnar tala

Árbæjarblaðið var á staðnum og að

sínu máli.

Mynd­ir:­Einar­Ásgeirsson

Efri röð frá vinstri: Ása, Erna Bryndís, Kristín Þóra, Helga Birna. Neðri röð frá vinstri: Hlíf, Bryndís og Sigrún.

Hera­skemmti­af­sinni­alkunnu­snilld.

,­Lilja,­Hildur,­Margrét­Rós,­Helga,­Auður,­Lísa,­Sylvía,­Anna­Margrét,­Álfheiður,­Steinunn,­Lína­og­Jenna­Huld.

ína,­Inga­Dóra,­Rún,­Rut,­Dagrún,­Anna,­Gerða,

Frá Hægri: Ingunn, Margrét, Sigrún, Erna Björk, Heiður Rós, Heiða Björk, Sandra, Hjörný, Sigríður, Jóna, Jeanette Carias Ragot, Anna María, Þóranna.

Anna Margrét, Guðný Helga; Helga; Kristín; Valgerður og Lilja Hrönn. Neðri frá vinstri; Linda Bára, Júlla, Margrét og Brynhildur.

Fylkiskonur­á­öllum­aldri­skemmtu­sér­vel.


12

Fréttir

Árbæjarblaðið

Arion banki opnar nýtt útibú í Bíldshöfða 23. mars:

,,Viljum bjóða góða alhliða bankaþjónustu”

Hluti starfsfólks í nýja útibúi Arion banka.

- segir Ásgerður Hrönn Sveinsdóttir sem verður útibússtjóri í Arion banka Bíldshöfða Eftir nokkra daga, þann 23. mars, opnar Arion banki nýtt útibú við Bíldshöfða. Verða þar sameinuð útibú bankans við Hraunbæ, Hverafold og Suðurlandsbraut. ,,Ég er fædd og uppalin í Reykjavík. Ég er viðskiptafræðingur með MBA gráðu og 18 ára bankastarfsreynslu. Hins vegar er starfsreynsla alls hópsins sem starfa mun í hinu nýja útibúi gríðarlega mikil, spannar árhundruð,” segir Ásgerður Hrönn Sveinsdóttir sem verður útibússtjóri í nýja útibúinu. - Í upphafi þegar sú ákvörðun var tekin að sameina útibú Arion banka í Hverafold, Suðurlandsbraut og Hraunbæ í nýju útibúi í Bíldshöfða, hverjar voru helstu ástæður þess að sú ákvörðun var tekin? ,,Við viljum líta svo á að í sameiningunni felast ótal tækifæri fyrir viðskiptavini, við styttum boðleiðir,

eflum þjónustuna og náum fram auknu hagræði. Hluti af stefnu Arion banka er búa yfir öflugum útibúum sem geta veitt viðskiptavinum umfangsmikla þjónustu á sviði fjármála – fjölbreyttari þjónustu en kannski þekkist í dag. Útibúið okkar að Höfða verður í raun eitt af kjarnaútibúum Arion Banka, sem ekki aðeins þjónustar viðskiptavini sína, heldur styður einnig stærðar sinnar vegna við starfsemi annararra útibúa bankans.” - Nú höfum við orðið vör við all nokkra óánægju meðal íbúa í Grafarvogi og Árbæ. Hvað vill bankinn segja við þessa viðskiptavini sína á þessari stundu? ,,Ég held að ný staðsetning útibúsins sé mjög góð og í raun í alfaraleið fyrir íbúa þessara hverfa. Vissulega eiga þeir sem næst bjuggu gömlu útibúunum ef til vill eftir að sakna þeirrar ná-

lægðar sem þeir höfðu við útibúið sitt. Það er einfaldlega alltaf svo að öllum breytingum fylgja kostir og gallar. Við vonum þó innilega að þessi breyting eigi eftir að mælast vel fyrir. Þessi staðsetning er ein sú besta í bænum þar sem okkar viðskiptavinir geta verslað í matinn og sinnt öðrum erindum, þar sem það er afar fjölbreytt starfsemi í Höfðanum. Við vonum að okkar viðskiptavinir komi sem fyrst og heimsæki okkur. Við starfsfólkið bíðum spennt eftir að taka á móti okkar núverandi viðskiptavinum sem og nýjum sem kunna að bætast í hópinn.” - Hvenær opnar nýja útibúið í Bíldshöfða og hvað koma margir starfsmenn til með að vinna þar? ,,Útibúið mun opna 23.mars næstkomandi. Þar munu starfa 37 starfsmenn, þar af aðeins 4 karlmenn, þannig að konur eru í miklum meirihluta

Eðalbón Ný bónstöð í Árbæ Jeppar: 8000 kr. Fólksbílar: 6000 kr. Við sækjum bílinn og skilum þér að kostnaðarlausu

starfsmanna. Stjórnendateymið samanstendur af fjórum aðilum. Mér sem útibússtjóra, Ragnheiði Jóhannesdóttur aðstoðarútibússtjóra, Fannari Jónassyni viðskiptastjóra sem hefur umsjón með fyrirtækjaþjónustunni og Arnfríði Hjaltadóttur þjónustustjóra sem hefur umsjón með einstaklingsþjónustunni.” - Verður boðið upp á einhverjar nýungar í útibúinu? ,,Við viljum tryggja að viðskiptavinir okkar hafi aðgang að sérhæfðri þjónustu og því bjóðum við þjónustu sérmenntaðra fjármálaráðgjafa, hvort sem er fyrir einstaklinga eða fyrirtæki. Vissulega hafa viðskiptavinir okkar hingað til fengið góða fjármálaþjónustu en með sérhæfðum fjármálaráðgjöfum tökum við þá þjónustu upp á nýtt stig. Í okkar röðum eru öflugir og reynslumiklir starfsmenn sem veita viðskiptavinum faglega þjónustu varðandi almennan sparnað, sparnað í sjóðum, lífeyrissparnað og verðbréfaviðskipti. Við erum stöðugt að meta hvernig við getum komið betur til móts við þarfir okkar viðskiptavina það er okkar megin takmark að viðskiptavinir séu ánægðir og að við eigum gott samband við þá. Við munum líka bjóða uppá fræðslu og námskeið fyrir viðskiptavini í nýja útibúinu.” - Hver verða helstu markmið hins nýja útibús og þín sem útibússtjóra?

,,Að veita, fyrirtækjum og einstaklingum sem þurfa fjölbreytta og sérsniðnar lausnir, góða alhliða bankaþjónustu. Við munum leggja mikið upp úr frumkvæði, persónulegri þjónustu og að greina og skilja þarfir okkar viðskiptavina. Hvað starfsfólkið varðar þá munum við leggja áherslu á að viðhalda þekkingu og hæfni þess, enda er það grunnurinn að því að skapa traust og virðisauka fyrir viðskiptavini okkar. Ég mun leggja mikla áherslu á að skapa hér lifandi vinnustað þar sem starfsumhverfið einkennist af fagmennsku og metnaði og vona ég að viðskiptavinir okkar verði þess áskynja.” - Hvað gerir þú helst þegar þú ert ekki í vinnunni? Helstu áhugamál? ,,Við hér í nýju útibúi eigum fjölmörg áhugamál, prjónaklúbbur er starfræktur sem og fluguhnýtingarhópur. Hópurinn er duglegur að taka sig saman, fara í fjallgöngur á fjöllin hér í nágrenninu og kemur skemmtilega á óvart hvað mörg fjöll (sumir myndu sennilega aðeins kalla þau hóla) eru hér í túnfætinum. Einhverjir þjóta um bæinn á mótorfákum, aðrir stunda hestamennsku af kappi og enn aðrir svífa um hjólastíga á fótstignum fák. Hópurinn er mjög samheldinn og samstíga og oftar en ekki bíður manns dýrindis heimabakað bakkelsi á morgnana,” segir Ásgerður Hrönn.

Ásgerður Hrönn Sveinsdóttir - útibússtjóri.

Ragnheiður Jóhannesdóttir - aðstoðarútibússtjóri.

Arnfríður Hjaltadóttir - þjónustustjóri í einstaklingsþjónstu.

Fannar Jónasson - viðskiptastjóri í fyrirtækjaþjónustu.

Pantaðu tíma í síma 848-5792


13

Fréttir

Árbæjarblaðið

Hildur meistari

Fylkir eignaðist Íslandsmeistara í unglingaflokki í áhaldafimleikum, Hildi Ólafsdóttur, á dögunum. Það má með sanni segja að Fylkisselið hafi hleypt nýju blóði í fimleikadeildina því iðkendur hjá Fylki hafa tekið kipp í framförum í vetur. Það hefur ekki gerst í fjölda ára að Fylkir hafi átt þrjár stúlkur á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum í frjálsum æfingum en þær Hildur Ólafsdóttir, Erla Hrafnkelsdóttir og Lovísa Snorradóttir Sandholt hafa einnig æft með unglingalandsliðinu í vetur. Þá æfir Rebekka Ósk Heiðarsdóttir með landsliði fullorðinna. Fyrir rúmri viku síðan fékk líka Hildur Ösp Gunnarsdóttir silfur í fjölþraut í 2. þrepi á Íslandsmótinu í þrepum og stúlkurnar í yngri flokkum hafa einnig unnið til verðlauna á mótum í vetur. Þar eru margar mjög efnilegar stúlkur sem eiga bjarta framtíð fyrir sér. Fylkir á því láni að fagna að hafa mjög góða þjálfara við fimleikadeildina, enda gerist ekkert án þeirra.

Lovísa Snorradóttir Sandholt, Hildur Ólafsdóttir og Erla Hrafnkelsdóttir.

Verið velkomin í

Urðarapótek - nýtt einkarekið apótek í Grafarholti

Við bjóðum upp á alla hefðbundna lyfjafræðilega þjónustu s.s. lyfjaskömmtun, blóð- þrýstingsmælingar og heimsendingar lyfja. Vekjum athygli á að allir rafrænir lyfseðlar gilda hjá okkur.

Hlökkum til að sjá þig!

Vínlandsleið 16, Grafarholti 113 Reykjavík - Sími 577 1770 urdarapotek@urdarapotek.is www.urdarapotek.is

Hildur Ólafsdóttir með verðlaun sín. Við óskum henni til hamingju með glæsilegan árangur.


14

Fréttir

Árbæjarblaðið

í Árbæjarþreki Selási

+

#

+

Á mánudögum og miðvikudögum kl. 17.30-18.30 Næsta námskeið byrjar 28. mars. FitPilates styrkir allan líkamann og færir þátttakendum langa fallega vöðva. Þjálfar djúpvöðva líkamans, gefur flatan maga, stinnan rass og læri, sterkt bak, betri líkamsstöðu og aukinn liðleika.

")

Kr. 15.900 fyrir 12 tíma námskeið. Kennari er Margrét Rósa Jochumsdóttir. Upplýsingar og skráning hjá Margréti í síma 848-0685, maggajoch@gmail.com eða í afgreiðslu Árbæjarþreks og í síma 567-6471

%- 2% 0 ,% % ) 3 ! "" # #"(% %0 (! "0 " ) 3 ! "" - #+ " $$ - *** % &

Fjölmenni mætti á fjármálakvöld hjá útibúi Landsbankans í Árbæ.

ÁB-myndir PS

Fjölmenni á fjármálakvöldi Landsbankans

Fullbókað var á fyrsta fjármálanámskeiði Landsbankans á þessu ári sem fram fór fimmtudaginn 24. febrúar í útibúi Landsbankans í Árbæ. Rúmlega 80 manns mættu á námskeiðið og var fullt út úr dyrum. Á fjármálakvöldinu var fjallað um núgildandi reglur um réttindi og greiðslur lífeyrisþega frá Tryggingastofnun ríkisins. Starfsfólk á Réttindasviði Tryggingastofnunar kynnti reglurnar og þá þætti sem hafa áhrif á réttindi og greiðslur, þ.m.t.: • Þá þætti sem hafa áhrif á útreikning grunnlífeyris og tekjutryggingar. • Fjármagnstekjur og áhrif þeirra á réttindi hjá TR. • Hvernig lífeyrisþegar breyta tekjuáætlun sinni ef upplýsingar TR eru ekki réttar.

Þorsteinn Þorsteinsson útibússtjóri Landsbankans í Árbæ. Sérfræðingar bankans fóru að því loknu mennt verið mjög góð. Útibúið okkar er í yfir skattamál tengd lífeyrissparnaði, nýlegu húsnæði sem er bjart og rúmgott hvernig lífeyrissparnaður kemur út sam- og því ekki vandkvæðum bundið fyrir anborið við reglubundinn sparnað og hver okkur að halda fjölmennt námskeið sem munurinn er á skattstofni til fjármagns- þetta. Erindi sérfræðinga Tryggingastofntekna á innlánsreikningum og ríkisskulda- unar voru mjög upplýsandi og fólk fékk bréfasjóðum. færi á að spyrja spurninga og leita svara. „Ég er að vonum ánægður með nám- Ekki spillti það ánægjunni að flestir skeiðið og það hversu margir sáu sér fært stöldruðu við að námskeiðinu loknu þótt að mæta,“ segir Þorsteinn Þorsteinsson, framorðið væri, fengu sér kaffi og kleinur útibússtjóri. „Landsbankinn hefur staðið og spjölluðu við okkur starfsfólkið í útifyrir fjármálanámskeiðum fyrir almenn- búinu.“ ing frá árinu 2006 og hefur þátttaka al-

Hluti gestanna einbeittur á svip.

Fulltrúi frá TR flytur ávarp.


15

Árbæjarblaðið

Fréttir

Ein stærsta gæludýraverslun landsins

Heilsulindir í Reykjavík

1. apríl breytist afgreiðslutími lauganna í Reykjavík

- miðstöð fyrir gæludýraeigendur í Korputorgi ,,Verslun okkar er alls um 500 fermetrar og því ein stærsta ef ekki stærsta gæludýraverslun landsins. Við ákváðum strax og við opnuðum verslunina að hafa vöruúrvalið frábært og okkur hefur tekist það. Við höfum einnig stefnt að því að bjóða lágt vöruverð og ég get fullyrt að við erum að bjóða mjög góð verð,” segir Ingibjörg Salome Sigurðardóttir hjá gæludýraversluninni gæludyr.is í samtali við Árbæjarblaðið. ,,Og Ingibjörg Salome heldur áfram: ,,Allir sem hafa átt eða eiga gæludýr vita að fóðrið skiptir miklu máli. Við erum með mjög mikið úrval af fóðri í öllum verðflokkum. Við leggjum mikla áherslu á að bjóða verð á fóðrinu við allra hæfi. Við hjá gæludyr.is viljum veita hágæða þjónustu. Þess vegna erum við mjög ánægð með að geta boðið fría heimsendingarþjónustu alla virka daga. Viðskiptavinir okkar þurfa aðeins að panta hjá okkur fyrir klukkan tvö á daginn og þá fá þeir vörurnar sendar frítt heim og samdægurs. Rétt er að taka fram að það eru sömu verð hjá okkur í versluninni og á heimasíðunni. Við viljum leggja okkar að mörkum til samfélagsins og með hjálp viðskiptavina okkar höfum við styrkt Kattholt um fóður ásamt því að styrkja deildir HRFÍ um aðstöðu fyrir sýningar og sýningarþjálfanir enda höfum við hjá Gæludýr.is 500 fm sal þar sem hafa verið uppákomur um helgar tengdar gæludýrum. Við höfum til dæmis verið með stúdio og fría myndatöku fyrir gæludýrin, sýningu á hundafimi. Sleðahundaklúbburinn kom til okkar og bauð börnum í sleðaferð þar sem hundar drógu sleðana. Það var mikið fjör og mæltist vel fyrir. Framundan er mikið húllumhæ meðal annars hundasýning, sjampópartý og fleira. Nú hefur hafið starfsemi hjá okkur í Gæludýr.is Hundasnyrtistofan Hundavinir og Mio minn hundaskóli. Þetta er frábær viðbót hjá okkur og má segja að á Korputorgi sé nú komin miðstöð fyrir gæludýraeigendur,” sagði Ingibjörg Salome Sigurðardóttir.

Lyk i ll i að g óðr hei lsu

Afgreiðslutími frá 1. apríl 2011

500 fermetra verslun gæludyr.is er glæsileg og úrvalið mikið.

Mánudagar fimmtudagar

Föstudagar

Laugardagur

Sunnudagur

Árbæjarlaug

06.30 - 22:00

06.30 - 20:00

09:00 - 17:00

11:00 - 19:00

Breiðholtslaug

06.30 - 22:00

06.30 - 20:00

09:00 - 17:00

10:00 - 18:00

Grafarvogslaug 06.30 - 22:00

06.30 - 20:00

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Sundhöll

06.30 - 22:00

06.30 - 20:00

08:00 - 16:00

10:00 - 18:00

Vesturbæjarlaug 06.30 - 22:00

06.30 - 20:00

09:00 - 17:00

11:00 - 19:00

Laugardalslaug 06.30 - 22:00

06.30 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

www.itr.is

Mikið úrval fiska fæst hjá gælydyr.is í Korputorgi.

ı sími 411 5000


16

Frétt­ir

Rúnar Geirmundsson

Sigurður Rúnarsson

Elís Rúnarsson

Ár­bæj­ar­blað­ið

Þorbergur Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta Símar: 567 9110 & 893 8638 www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf. Stofnað 1990

b bfo.is fo.is 7 7^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][ ^[gZ^ÂVkZg`hi¨Â^;g^Âg^`hÓaV[hhdcVgZ][

W[d5W[d#^h W[d5W[d#^h

BG

BG

S VO

SV

T T UÐ ÞJ Ó NUS

TA

OT TUÐ ÞJÓNUS

TA

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN (GRÆN GATA) GA AT TA) · 200 KÓPAVOGI KÓPAVOGI · SÍMI: 567 7360

Ár­bæj­ar­blað­ið Erum­flutt­að­Höfðabakka­3­ Sími:­587-9500

Baksturinn lék í höndunum á þessum ungu piltum sem tóku þátt í kökukeppninni í Fókus.

Kök­­ukeppni

Það er alltaf nóg um að vera í félagsmiðstöðinni Fókus og á undanförum vikum höfum við meðal annars heimsótt aðrar félagsmiðstöðvar, haldið kökukeppni og lagt leið okkar á Samféshátíðina. Samféshátíðin er haldin árlega en í ár var hún haldin í Laugardalshöllinni helgina 4. til 5. mars og mættu tæplega 5.000 unglingar, allstaðar af landinu. Hátíðinni var skipt upp í tvo daga. Á föstudeginum var haldið risaball þar sem meðal annars Friðrik Dór, Dikta og Jón Jónsson komu fram auk þess sem nokkrar unglingahljómsveitir stigu á stokk. Á laugardeginum var svo söngvakeppni Samfés en þar kepptu félagsmiðstöðvar landsins í beinni útsendingu en Skjár einn var með beina útsendingu frá keppninni. Fókus fór með um það bil 55 unglinga og var það mat allra að krakkarnir úr Fókus hafi verið til fyrirmyndar og flottir fulltrúar félagsmiðstöðvarinnar, eins og reyndar alltaf. Við viljum þakka öllum sem komu að hátíðinni, bæði starfsfólki og unglingum, fyrir glæsilega og vel heppnaða hátíð og vonum að allir hafi farið ánægðir og sáttir heim af hátíðinni. Nýlega var einnig haldin kökukeppni þar sem krakkarnir kepptu nokkur saman og var markmiðið að gera flottustu en jafnframt ljúffengustu kökuna. Starfsmenn Fókus mynduðu dómnefnd og er óhætt að segja að kökurnar hafi verið hver annarri glæsilegri. Keppnin sló í gegn og er stefnt á að halda aðra keppni fljótlega!

Bakari framtíðarinnar í kökukeppni.

Girnilegur bakstur hjá þessum hressu dömum.


17

Fréttir

Árbæjarblaðið

Sigurjón þekkir Árbæinn betur en flestir aðrir

Sigurjón Þegar gluggað er í sögu Árbæjarhverfisins á sjöunda áratug síðustu aldar og fyrr vekur athygli eitt merkilegt framtak. Snemma bundust íbúarnir samtökum og stofnuðu með sér félag sem hét Framfarafélag Seláss- og Árbæjarhverfis, skammstafað FSÁ. Þetta félag mun hafa verið stofnað 1954 og er ef til vill enn til. Undir lok sjöunda áratugarins var Sigurjón Ari Sigurjónsson formaður í FSÁ. Árbæjarblaðið hafði samband við Sigujón og hann hitti okkur til að ræða málin og rifja upp gamla tíma. Sigurjón flutti í Árbæjarhverfið 1966. Þá stóðu yfir miklar byggingaframkvæmdir

hér og íbúum fjölgaði hratt. Margt var ógert og margt mátti betur fara. Sigurjón var og er þannig stemmdur að hann telur samtakamátt vænlegri til árangurs en að menn séu að brölta hver í sínu horni. Hann fór því fljótlega í það að stofna félag til að vinna í málefnum hverfisins. Þegar hann svo fréttir af Framfara-félaginu lét hann félag sitt sameinasta því og síðan æxlast málin þannig að hann verður formaður í FSÁ. Þegar svo var komið segist Sigurjón hafa einsett sér að gæta þess að félagið yrði ekki pólitískt félag að því hafi stefnan ætíð verið sú að í stjórn félagsins væru fulltrúar allra stjórnmálahreyfinga.

Sigurjón við tréskurð.

- &

1+!

' +,

Í stjórnartíð Sigurjón var FSÁ mjög virkt og beitti sér í mörgum málum. Á þessum tíma var Geir Hallgrímsson borgarstjóri og ber Sigurjón honum vel söguna. Hann segir að Geir hafi haft mikinn áhuga á að hafa sem mest samband við borgarbúa og ekki síst íbúa nýju hverfanna. Hann hafi einhverju sinni misst það út úr sér að Sigurjón mætti hringi í sig heima ef mikið lægi við. Svo fór að Sigurjón nýtti sér þetta þegar mikið flóð kom í Elliðárnar og stóð um tíma tæpt með brýrnar. Komið var fram á kvöld þegar Sigurjóni fannst stefna í óefni og hringdi í Geir. Þegar Geir heyrði hvað um var að vera spurði hann hvað hann gæti gert. Bað Sigurjón þá um að sendir væru, meðam fært væri, tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og slökkvuliði yrði gert viðvart. Þetta gekk eftir og telur Sigurjón að þetta hafi verið undanfari þess að um tíma var bæði lögreglustöð og slökkvistöð hér í hverfinu. FSÁ vann í því að hér yrði sérstök kirkjusókn. Félagið beitti sér fyrir því að stofnað var skátafélag og kvenfélag, komið var á fót lúðrasveit barna og stofnað íþróttafélag. Sigurjón sagðist hafa heyrt það að sumir teldu hann stefna að formennsku í öllum þessum félögum, jafnvel kvenfélaginu og þótti honum þá nokkuð djúpt í árinni tekið. Eins og oftast er í nýjum hverfum þar sam mikið er um blokkir fór svo hér að mikið var af börnum og unglingum. Við Rofabæinn var opið svæði sem varð leikvangur barnanna. Þetta var malarvöllur og kallaður sparkvöllur enda fótbolti vinsæll og sú íþrótt sem hvað minnstar kröfur gerði um aðbúnað. Ýmsar hugmyndir voru uppi um nýtingu svæðisins. Talað var um að bæta við röð af blokkum meðfram Rofabænum. Hugmynd um skrúðgarð var líka í umræðunni en íbúarnir vildu halda í sparkvöllinn. Það beindi augum að þörfum barna og unglinga. Hjá FSÁ var Theódór Óskarsson í forsvari fyrir þann málaflokk sem brátt varð svo stór að ekki var talið annað hægt en að stofna um hann sérstakt félag. 1967 var svo Knattspyrnufélag Seláss- og Árbæjarhverfis, KSÁ, stofnað. Þetta félag varð svo Íþróttafélagið Fylkir en nafnbreytingin átti sér stað kringum áramótin 1969 og 1970 . Framfarafélagið beitti sér líka fyrir ýmsum uppákomum og viðburðum. Það kom því á

+2--

Sigurjón Ari Sigurjónsson. Fáir þekkja Árbæjarhverfið betur en hann. ÁB-myndir EÁ að sumardagurinn fyrsti var hátíðisdagur í stóð Sigurjón fyrir kvikmyndasýningum á hverfinu með skrúðgöngu og dagskrá á sunnudögum. Og í þessu litla húsi voru túninu við Árbæ. Var gengið fylktu liði haldin böll fyrir unglingana. niður Rofabæinn með lúðrasveitina í Lengi vel var það svo að unglingarnir í broddi fylkingar og svo skemmti fólk sér á Árbæ sóttu lítið út fyrir hverfið eftir afþreyÁrbæjartúninu. Þá stóð FSÁ fyrir árlegri ingu. Það má leiða líkum að því að hversu fegrunarviku í hverfinu og var það mjög vel tókst til með uppbygging hverfisins sé þarft framtak meðan framkvæmdir voru að hluta til vegna tilvistar Framfara-félagshvað mestar og drasl sem því fylgir út um ins. Þá er ekki eingöngu átt við húsbyggvíðan völl. Ef til vill má rekja það til þessa ingar heldur einnig uppbyggingu mannlífsframtaks hvað hverfið er og hefur alltaf ins. Hér var fljótleg komið öflugt, heilbrigt verið snyrtilegt og umgengni almennt góð. og skemmtilegt mannlíf sem gerði hverfið Ekki má gleyma kvikmyndasýningunum. að mestu leyti sjálfbært. FSÁ kom sér upp húsi sem stóð við Álíka félög voru víðar en ekkert þeirra Hlaðbæ. Þar var aðstaða til fundarhalda og eins langlíft og FSÁ. Flest urðu pólitíkinni skemmtana. Þar fékk dansskóli inni og þar að bráð.

& ; 3 6 3 9+ 7 )!

+

+")&-#

Árbæjarblaðið er lesið á hverju heimili Mest lesni fjölmiðillinn í Árbæ og Grafarholti? Auglýsingarnar skila árangri í Árbæjarblaðinu

587-9500 9

'0( #+

#( + 9,! #+,,)(

S


18

Fréttir

Árbæjarblaðið

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Yvonne Dorothea Tix

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Gamla myndin - þekkir þú stúlkuna?

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er

! &""#

+ !!#

Ólafur K. Ólafs þjálfaði nokkra yngri flokka kvenna um aldamótin síðustu og var hann mjög áhugasamur um sitt starf, enda skilaði það miklum árangri eins og hér sést. 6 bikarar, misstórir að vísu, en allir jafnmikilvægir. Við höfum öll nöfnin nema eitt, sú fimmta í fremstu röð frá vinstri. Ef einhver þekkir hana þá er emilið: saga@fylkir.com

& )#

$( #

#

$

%!

!*

%

(!" '!# "# # !

&

+ $- $" ! '

%*

*

Opið: Mánudaga til föstudaga 09-18 - laugardaga 10-14

&&&

$

$" ! "

Pöntunarsími: 567-6330

'


19

Fréttir

Árbæjarblaðið

Nöfn fermingarbarna í Árbæjarkirkju 2011 Ferming 10. apríl kl. 10.30 Prestar: Þór Hauksson og Sigrún Óskarsdóttir Andri Hermannsson, Skógarási 13 Arnar Huginn Ingason, Hraunbæ 136 Berglind Elva Sigvaldadóttir, Vesturási 8 Bjargey Lund, Sandavaði 5 Bjarki Páll Ágústsson, Viðarási 25 Bjarki Þór Þorsteinsson, Skógarási 4 Brynjar Berg Hjaltason, Hestavaði 1 Diljá Mjöll Aronsdóttir, Brekkubæ 14 Garðar Breki Eiríksson, Sílakvísl 9 Halldóra Björk Hauksdóttir,Viðarási 83 Jóhann Emil Bjarnason, Kvistavöllum 43 Margrét Lísa Ingimarsdóttir, Krókavaði 9 Margrét Sæmundsdóttir, Brekkubæ 18 Marinó Björn Kristinsson,Hraunbæ 42 Matthildur Ylfa Þorsteinsdóttir, Helluvaði 7 Sigfríð Ólöf Sigurðardóttir, Reykási 29 Sólveig Þóra Jóhannesdóttir, Hraunbæ 144 Sveinn Aron Ævarsson, Hábæ 32 Tómas Kolbeinn Georgsson, Rafstöðvarvegi 33a Tómas Rúnar Pétursson, Hraunbæ 28 Ferming 10. apríl kl. 13.30 Prestar: Þór Hauksson og Sigrún Óskarsdóttir Dagný Rut Jónsdóttir, Melbæ 39 Dagur Adam Ólafsson, Seiðakvísl 38 Dóra Lena Aðalsteinsdóttir, Bjallavaði 7 Elmar Freyr Árnason, Hraunbæ 6 Friðfinnur Bjarni Gestsson, Hraunbæ 176 Heiðdís Vala Þorsteinsdóttir, Birtingakvísl 44 Hekla Sól Þrastardóttir, Þingvaði 23 Helgi Valur Gunnarsson, Hraunbæ 83 Hildur Lára Jónsdóttir, Vallarási 3 Hrefna Rún Einarsdóttir, Reiðvaði 5 Íris Friðriksdóttir, Eyktarási 8 Jóhann Ingi Harðarson, Hraunbæ 38 Kristjana Dís Þorvaldsdóttir, Sandavaði 3 Rebekka Rán Einarsdóttir, Reiðvaði 5 Stefán Þór Egilsson, Hraunbæ 80 Ferming 17. apríl kl. 13.30 Prestar: Þór Hauksson og Sigrún Óskarsdóttir Anna Mae Cathcart-Jones, Þverási 43 Anton Helgi Steinarsson, Viðarási 79 Arnar Rögnvaldsson, Hraunbæ 136 Aron Daniel Kantorski, Fagrabæ 10 Bjarni Þór Gomez, Helluvaði 5 Bryndís Pálsdóttir Brynhildur Helga Samúelsdóttir, Viðarási 33 Brynja Sigurðardóttir, Melbæ 25 Hafliði Sigurðarson, Hraunbæ 120 Hrafnhildur S Sigurjónsdóttir, Melbæ 37 Jenný Mikaelsdóttir, Melbæ 34 Mikael Christopher Grétarsson, Fjarðarási 7 Sólveig Daðadóttir, þingvaði 45

Guðrún Dís Emilsdóttir, Hólmvaði 24 Helgi Freyr Tryggvason, Bjallavaði 1 Hrafn Aron Hrafnsson, Brautarási 7 Jóhanna Ósk Guðmundsdóttir, Hraunbæ 178 Jón Birnir Jónsson, Viðarási 99 Michael John Kingdon, Fiskakvísl 32 Sara Sigmundsdóttir, Hraunbæ 28 Sigríður Guðbrandsdóttir, Álakvísl 86 Steinunn Birta Haraldsdóttir, Laxakvísl 8 Sæþór Elías Sæþórsson, Hraunbæ 70 Þorgils Sigurðsson, Þverási 9 Ferming 21. apríl kl. 10.30 Prestar: Þór Hauksson og Sigrún Óskarsdóttir Alex Freyr Eyþórsson, Vættaborgum 1 Berglín Mist Kristinsdóttir, Hólmvaði 26 Birgitta Ösp Ólafsdóttir, Hraunbæ 66 Egill Lilliendahl, Vesturási 2 Eva Karen Hjartardóttir, Þverási 5a Haraldur Guðjón Heiðarsson, Hraunbæ 142 Helga Hlín Stefánsdóttir, Seiðakvísl 16 Jón Frímann Jónsson, Fiskakvísl 7 Kjartan Páll Snorrason, Laxakvísl 21 Krista Hrönn Héðinsdóttir, Hraunbæ 54 Kristín Anna Jóhannsdóttir, Hraunbæ 146 Óðinn Arnarsson, Hraunbæ 152 Ólafur Engilbert Árnason, Hraunbæ 2 Sæmundur Emil Jakobsson, Hraunbæ 3 Sæmundur Þór Þórðarson, Fjarðarási 9 Tómas Snær Jónsson, Melbæ 3 Vincenzo Atli Ciullo, Bjallavaði 1 Ferming 21. apríl kl. 13.30 Prestar: Þór Hauksson og Sigrún Óskarsdóttir Alexander Bjarki Rúnarsson,Rauðavaði 5 Birta Þórisdóttir, Brúarási 9 Emilía Björt Ásgeirsdóttir, Bjallavaði 11 Guðmundur Geir Hauksson, Suðurási 8 Hólmfríður A Alexandersdóttir, Hraunbæ 74 Hulda Hrund Arnarsdóttir, Hraunbæ 152 Seselía Huld Gísladóttir, Kleifarási 9 Signý María Sigurðardóttir, Hraunbæ 26 Stefán Ingi Árnason Kröyer, Glæsibæ 14 Steinar Freyr Albertsson, Brekkubæ 16 Sæmundur Óli Björnsson, Álakvísl 13 Telma Lovísa Garðarsdóttir, Hraunbæ 132 Ævar Valur Hjartarson, Skógarási 1

Páskar í Árbæjarkirkju Helstu dagsetningar! 10. apríl Ferming 10.30 og 13.30 17. apríl Pálmasunnudagur – Ferming 10.30 og 13.30 21. apríl Skírdagur Ferming 10.30 og 13.30 22. apríl Fösudagurinn Langi Guðsþjónusta kl.11.00. Píslarsagan lesin. Sr. Sigrún Óskarsdóttir þjónar fyrir altari og prédikar. Kristina K. Szklanár organisti. Kirkjukórinn leiðir safnaðarsöng. Jóhann Björn Ævarsson hornaleikari. Pásakdagsmorgunn kl.8.00 Hátíðar - Páskaguðsþjónusta. Sr. Þór Hauksson þjónar fyrir altari og prédikar. Kristina K. Szklanár organisti. Kirkjukórinn leiðir safnaðarsöng. Guðmundur Hafsteinsson leikur á trompet. Páskadagsmorgunverður í boði safnaðarins í safnaðarheimili kirkjunnar á eftir. Fjölskylduguðsþjónusta kl.11.00. Margrét Ólöf, Sigga Rún, Hafdís og sr. Þór leiða stundina. Páskaegg og annað góðgæti á eftir. 1. maí Guðsþjónusta kl.11.00- Aðalsafnaðarfundur á eftir. Kaffiveitingar. 8. maí (Mæðradagurinn) Fylkismessa- Fjölskylduguðsþjónusta. Stífluhlaup og grillaðar pylsur. 15. maí – Safnaðarferðalag (auglýst betur er nær dregur) takið daginn frá í skemmtilegt ferðalag.

2. júní Uppstigningadagur Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00 (ath. breyttur tími) sr. Þór Hauksson þjónar fyrir altari. Emeriti prédikar. Kristina K. Szklanár organisti. Kirkjukórinn leiðir safnaðarsöng. Einar Clausen Árbæingur

og söngvari syngur. Sólrún Gunnarsdóttir leikur á fiðlu. Aldraðir lesa ritingalestra. Hátíðarkaffi í boði Soroptimstaklúbbs Árbæjar í safnaðarheimili kirkjunnar á eftir.

Árbæjarblaðið Höfðabakka 3 Ritstjórn og auglýsingar Sími 587-9500

Ferming 17. apríl kl. 10.30 Prestar: Þór Hauksson og Sigrún Óskarsdóttir Alexandra Gná Hauksdóttir, Krókavaði 15 Arna María Vignisdóttir, Seiðakvísl 34 Aþena Örk Ómarsdóttir, Hábæ 33 Baldur Ingi Agnarsson, Sílakvísl 14 Benjamín Andri Elvarsson, Hraunbæ 109a Daníel Ottó Viney, Hraunbæ 109 Erika Rós Grétarsdóttir, Hólmvaði 32 Eyrún Diljá Sigfúsdóttir, Reykási 26 Guðmundur Karel Haraldsson, Birtingakvísl 30 Guðrún Dís Emilsdóttir, Hólmvaði 24 Helgi Freyr Tryggvason, Bjallavaði 1 Hrafn Aron Hrafnsson, Brautarási 7 Jóhanna Ósk Guðmundsdóttir, Hraunbæ 178 Jón Birnir Jónsson, Viðarási 99 Michael John Kingdon, Fiskakvísl 32 Sara Sigmundsdóttir, Hraunbæ 28 Sigríður Guðbrandsdóttir, Álakvísl 86 Steinunn Birta Haraldsdóttir, Laxakvísl 8 Sæþór Elías Sæþórsson, Hraunbæ 70 Þorgils Sigurðsson, Þverási 9 Ferming 17. apríl kl. 10.30 Prestar: Þór Hauksson og Sigrún Óskarsdóttir Alexandra Gná Hauksdóttir, Krókavaði 15 Arna María Vignisdóttir, Seiðakvísl 34 Aþena Örk Ómarsdóttir, Hábæ 33 Baldur Ingi Agnarsson, Sílakvísl 14 Benjamín Andri Elvarsson, Hraunbæ 109a Daníel Ottó Viney, Hraunbæ 109 Erika Rós Grétarsdóttir, Hólmvaði 32 Eyrún Diljá Sigfúsdóttir, Reykási 26 Guðmundur Karel Haraldsson, Birtingakvísl 30

NÝTT FÉLAG á traustum grunni

BDO ehf. er nýtt endurskoðunarfyrirtæki sem veitir alhliða þjónustu á sviði endurskoðunar og ráðgjafar. BDO ehf. er aðili að alþjóðlegu neti sérfræðifyrirtækja sem öll starfa undir merkjum BDO. www.bdo.is BDO ehf. | Köllunarklettsvegi 1 | 104 Reykjavík | Sími: 531 1111


Styrkir fyrir námsmenn

Námufélagar eiga nú kost á veglegum námsstyrkjum á framhalds- og háskólastigi fyrir skólaárið 2011-2012. Styrkjum hefur verið fjölgað og styrkupphæðir hækkaðar.

Veittir verða styrkir í fjórum flokkum

Umsóknarfrestur er til 25. mars. Sæktu um námsstyrk Námunnar á landsbankinn.is.

  

4 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms, 200.000 kr. 4 styrkir til háskólanáms (BA/BS/BEd), 350.000 kr. 4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi, 400.000 kr. 4 styrkir til listnáms, 400.000 kr.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Profile for Skrautás Ehf.

Arbaejarbladid 3.tbl 2011  

Arbaejarbladid 3.tbl 2011

Arbaejarbladid 3.tbl 2011  

Arbaejarbladid 3.tbl 2011

Profile for skrautas
Advertisement