{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

JARÐSTRENGIR Jarðvinna og lagning

Landsnet óskar eftir tilboði í lagningu jarðstrengja. Verkið felst í því að grafa fyrir og leggja 66 kV jarðstreng, Neskaupstaðarlínu 2, og fjarskiptarör, alls um 10 km leið. Þar af um 0,5 km frá tengivirki á Eskifirði að gangamunna Norðfjarðarganga að sunnanverðu og um 9,5 km leið frá gangamunna Norðfjarðarganga að norðanverðu að tengivirki á Neskaupstað. Grafa fyrir og leggja 132 kV jarðstreng og fjarskiptarör frá tengivirkinu á Eyvindará, Eskifjarðarlínu 1, um 1,7 km leið að nýju endamastri á loftlínu ES1.

Opnun tilboða verður föstudaginn 13. mars 2020 kl. 11:00 hjá Landsneti að Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík. Allar nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða birt á utbod.landsnet.is í síðasta lagi þriðjudaginn 11. febrúar 2020.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Profile for Skráin

Skráin 6. tbl. 2020  

13. feb. - 19. feb.

Skráin 6. tbl. 2020  

13. feb. - 19. feb.

Profile for skrain
Advertisement