Page 1

nr. 3 • 2010

• Skovly-Gruppen

Dette ser du på FDV-messen Tregulv – kost i bruk Skovly-Gruppen, et godt miljøvalg

3/2010

SKOVLY-GRUPPENS RENHOLDSMAGASIN

13


«Naturen begår aldri feil, skaper den en tosk, - så mener den det.» Josh Billings

I

denne utgaven av FAG har vi fokus på miljø. For selv om noen synes det kan bli litt for mye miljøfokus, så kan det selvfølgelig ikke det. Muligens er det mye snakk, - men det er fortsatt altfor lite handling. Som Ravi pleier å synge (han lille med det røde skjegget som liker å pante flasker), - kloden er sjuk! Og selv de mest navlebeskuende politikerne har kommet med visse innrømmelser.

- men det monner jo ikke. Det settes for vage krav, - disse igjen gis for liten vekting i konkurranser, og man har et altfor snevert fokus på merkeordninger. Det er lov å stille spørsmål om ikke miljørådgivning og merkehysteri har blitt litt for mye kommersiell handel. Når det skal være dyrt å få et miljømerke, blir ikke det feil fokus? Er ikke målet at flest mulig skal ta miljøhensyn …?

Så da blir jo spørsmålet hva vår bransje kan gjøre med saken? En ting er sikkert: Vi kan ikke gjøre som strutsen: Stikke hodet i sanda! Erfaringsmessig har det vært slik at stat og kommune må være med å dra lasset dersom man skal få til varige endringer hos leverandørene. De har for så vidt gjort noen spede forsøk,

Så hvorfor er Skovly-Gruppen et godt miljøvalg? Kanskje finner du en god grunn lenger bak i bladet. En ting er i hvert fall sikkert. Naturen begår aldri feil, den blir slik vi alle påvirker den, og det har ikke akkurat gått i riktig retning de siste hundre årene.

INNHOLD

Hvorfor er Skovly-Gruppen et godt miljøvalg Suksesshistorie: City Maid Hjemmeservice Ny forhandler i stallen til Viking Cimex Aktiviteter høsten 2010

Thomas A. Sagen Konsernsjef

redaksjon Ansvarlig redaktør: Thomas A. Sagen Koordinator: Christine Røgenæs I redaksjonen: Trond Karlsen, Thomas A. Sagen, Christine Røgenæs Neste utgivelse: 45 – 2010 Opplag: 1500 mail: redaksjonen@skovly.no Design og trykk: Nr1 Trykk Grefslie Postboks 25 – 1851 Mysen Tlf. 69 89 83 00 – Fax 69 89 60 70

3/2010

Produktnytt I vinden: Svanestiftelsen

8 9 10

Velkommen til FDV-messe 2010

Med ønske om en god høst!

KIB: Tregulv og pleie av disse Vi i redaksjonen ønsker alle en flott høst!

Skovly-Gruppen

4 5 6 7

fag nr. 3 • 2010

Til slutt en liten oppklaring: At strutsen stikker hodet i sanda er faktisk en myte. Trolig har den oppstått fordi den spiser med hodet så nært bakken. På avstand ser det ut som den har hodet i sanden. Men hvis vi ikke ser lengre enn vår egen nesetipp, er vi vel uansett like langt.

3


Velkommen til FDV-messen 20.–22. oktober Det er med stor glede vi kan ønske dere velkommen til FDV-messen på Lillestrøm. Dette er Norges største møteplass for profesjonelt renhold og forvaltning av bygg, og en god anledning til å bli kjent med leverandører, trender og nyheter. Hvis du forventer en revolusjon, bør du kanskje heller lese historiebøker. Men litt ny teknologi, og et par produkter du aldri før har sett, håper vi å kunne friste deg med.

V

iking Cimex er Skovly-Gruppens representant på messen

Cobra diamantpads rengjør du enklere

denne gang. De 10 siste årene er det i gjennomsnitt lansert

og rimeligere enn noe annet system på markedet.

20 – 30 produktnyheter hvert eneste år, og 2010 forventes ikke å være noe unntak. Innovasjon og nyskapning har vært et

• VMS Nordlys Guløvpleie

sentralt satsningsområde for oss i mange år.

Systemet som snart har 10 års jubileum i Norge var en revolusjon da det første gang kom på markedet. Teknologien

Vårt fokus under messen vil være gulvpleie – maskiner og

som benyttes er fortsatt helt unik på verdensbasis, og

renholdsmetoder. Vi kan vise deg et produkt som rengjør og

produktene har i dag en betydelig markedsandel. Dette er

desinfiserer en overflate (selv influensavirus !!) kun ved hjelp av

konseptet for de som tenker kostnader og langsiktig ved-

rent vann fra springen. Og vi kan vise deg et miljømerket

likehold. ”Gulvet som snakker ….” og det er nesten helt sant.

produkt for oppskuring som fjerner polish med en helt annen teknologi enn tradisjonelle produkter.

• ProLine Teppepleie Ingen steder i verden har de mer erfaring med tepper enn på de

Du finner fem demo-stasjoner hos oss, og her møter du:

britiske øyer. For oss i Norge kan det ofte bli litt i meste laget når selv toalettet har fløyel på gulvet. Men vært trygg på en

• Polar Trepleie

ting: Her finner du de beste løsningene på tepperens,

Et komplett system for grunnbehandling, rengjøring, rens og

flekkfjerning og tekstiler. ProLine serien dekker også et

rehabilitering av tregulv. Denne typen gulv kan være svært

komplett sortiment fra daglig til temporært renhold.

ømfintlige for vann og kjemi, så her bør du være bevisst på dine produktvalg. Vi demonstrerer også hvordan du enkelt kan

• Wax – rengjøring og pleie av linoleum

vedlikeholdsolje gulv, slik at de får tilbake den naturlige gløden.

Noen kunder foretrekker voks på sine linoleumsgulv, og på vår stand finner du det enkleste systemet som finnes på markedet.

• Hulken Steinprogram

Et høykvalitetsprodukt basert på det mest anerkjente råstoffet

Behandling av steingulv var sett på som vanskelig og tungvint,

verden over: Carnuba voks. Til daglig rengjøring og pleie viser

men det var før Hulken kom på markedet for noen år siden.

vi deg også Enviro teknologien, og det unike Salto systemet.

Vi demonstrerer et av Norges mest populære systemer for

Skovly-Gruppen

3/2010

rengjøring, rens, impregnering og sliping av stein. Og med

4

En komplett leverandør – uansett gulv.


Hvorfor er Skovly-Gruppen et godt miljøvalg? I møte med kunder over hele landet, opplever vi et økende engasjement for miljøspørsmål og moderne rasjonelle renholdsmetoder. Takket være offensive organisasjoner i bransjen, er det nå også mange som gjør noe med dette i praksis, - og ikke bare i høflige festtaler. Miljøfyrtårn, Svanemerking og ISO-sertifisering er de mest brukte ordninger pr i dag, men dette alene gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av bedriftens miljøfokus. Vi ser ofte at det er litt for stor avstand mellom diplomet på veggen – og den praktiske hverdagen. Men hvordan skal du som kunde kunne avdekke dette?

E

n renholdsavdeling bør ha et sterkt fokus på forbruk og

En grossist i seg selv er et godt miljøvalg. Du sparer først og

metoder. Et miljømerke gir deg ingen garantier i forhold til

fremst tid på innkjøp og logistikk, men det viktigste argumentet

den renholdsjobben som utføres. Spesielt innenfor gulvpleie og

er kanskje besparelsen på transport. Jo flere leverandører du

hovedrengjøring kreves det effektive produkter som kan

har, jo flere biler kjører etter hverandre til ditt lager. Norske

benyttes med lav dosering. Systemet og metodene du velger

lastebiler kjører årlig mer enn 400 millioner kilometer uten last,

skal ivareta det langsiktige kvalitetskravet, slik at miljøgevinsten

noe som betyr ca 27 % med tomkjøring. Med samkjøring og

ikke blir borte litt lenger ut i verdikjeden. Som eksempel:

sampakking av varer er det et enormt innsparingspotensial for

Et miljømerket oppskuringsmiddel må kunne fjerne polish på en

veitrafikken.

effektiv måte. Uten riktig tekologi, må du kanskje skure gulvet flere ganger, og med et større forbruk, forsvinner både

Skovly-Gruppen er i dag blant svært få leverandører i Norge

økonomien og miljøgevinsten. Det samme gjelder for pleie av

som kan levere en totalitet av produkter og tjenester innenfor

gulv, eller et grovrengjøringsmiddel for kjøkken. Kvalitet og

gulvpleie. Vår ekspertise gjør det mulig for deg å samle en stor

effektivitet er svært viktige kriteria når du skal velge et

og viktig del av kjemiforbruket hos oss. Uansett type gulv

miljøriktig produkt.

(belegg, stein, tepper, tre) eller metode, finner du et gjennomtestet og godt kvalitativt system hos våre forhandlere.

Skovly-Gruppen er blant landets ledende fagspesialister på

En partner med høy kompetanse på gulv, kan hjelpe deg å

renhold. Ved hjelp av utdanning og kurs i Skovly-Akademiet

gjøre valgene som både sparer penger og miljø.

hjelper vi kundene med å velge miljøriktig. Vi går befaringer

I sortimentet for øvrig finner du også et svært bredt tilbud av

sammen, og gir deg grundige analyser om valg av metoder og

miljømerkede produkter, både med Svanemerke og EU-blomst

kost i bruk. Skal du ut kjøpe renholdstjenester eller temporære

(som er likestilte offisielle merker i Norge). Nær sagt alle

oppdrag, bør du se etter rengjøringsbyråer med fokus på

produktområder har miljømerkede alternativer, og innenfor

metoder, fagopplæring og materialkunnskap. Alle kan vaske et

eksempelvis toalett- og tørkepapir, har alle våre største

gulv – men alle er ikke i stand til å verne om de langsiktige

produkter Svanemerking.

verdiene i ditt bygg, - på en miljøvennlig måte.

Miljøansvarlige leverandører er ikke bare opptatt av å selge til deg – de tar også ansvar i etterkant av salget.

Som grossist i renholdsbransjen, var Skovly Engros først i

Skovly-Gruppen har siden tidlig på 90-tallet hatt omfattende

Norge som etablert Miljøfyrtårn. Under siste resertifisering

systemer for retur ev emballasje, plast og brukte kanner, for å

(2010) ble selskapet godkjent både som grossist, kontorbedrift

sikre riktig miljøhåndtering. Renholdsmaskiner og elektriske

og vaskeri. Med gode dokumenterte rutiner for avfalls-

artikler tas også i retur for kildesortering, og selskapene betaler

håndtering, energisparing, innkjøp og arbeidsmiljø er du sikret

miljøvederlag både ved import (Renas) og salg, - til norske

en samarbeidspartner som investerer i viktige miljøspørsmål.

ordninger som Grønt Punkt. Det finnes mange aktører som

Som eksempel investerte gruppen over 5 mill. i ny vaskerilinje

”snylter” på markedet ved å ikke delta i det speleiselaget som

2009, - med omfattende systemer for gjenbruk og energi-

miljøordninger medfører. Det er et viktig poeng når du skal

sparing. Maskinparken var helt unikt i Norge, og i følge

sammenligne priser og leverandører for din bedrift.

Skovly-Gruppen

3/2010

leverandøren et av Nord-Europas mest miljøvennlige anlegg.

5


SUKSESSHISTORIE: Dette er historien om en sommerjobb som utviklet seg til en suksesshistorie av de store. Søstrene Elisabeth og Charlotte Sagvik jobbet en sommer som rengjøringshjelper, og det tok ikke lang tid før de så behovet for et hjemmeservicebyrå som rettet seg mer mot privatmarkedet. Slik gikk det til at City Maid HjemmeService i 1987 så dagens lys.

Skovly-Gruppen

3/2010

F

6

AG var så heldige at vi fikk et intervju med Charlotte Sagvik, som er markedsansvarlig i CityMaid og den ene av de to gründerne. Hun kan fortelle at City Maid er Norges første hjemmeserviceselskap, og tilbyr sine tjenester til bedrifter som personalgode, privatpersoner og hjemmehjelpstjenesten. Dette inkluderer alt fra husvask til hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA ordningen). CityMaid ønsker å legge til rette for familielivet, og søker å lette på hverdagen for de som synes det av og til kan bli litt tunge tak. Kundemassen økte raskt de første årene, og har hatt en stabil vekst på 15–20 % årlig. Det har selvfølgelig vært noen ”voksesmerter”, men veien har blitt tråkket til underveis. Modellen som City Maid er bygget etter, er hentet fra USA. Elisabeth og Charlotte var franchisetaker i et amerikanskeid firma, men det ble for tøft å få det til i norske markedet. Kombinasjonen av at Norge er et lite marked med dyr drift, og høye royalties til det amerikanske selskapet, var noe av grunnene til at avtalen ble avsluttet. Dermed fortsatte CityMaid eventyret på egen hånd, og det har gått over all forventning. Den berømte Tidsklemmen kan vel sies å være en av de bakenforliggende årsakene, sammen med hard jobbing, og en litt over middels evne til å tilpasse seg markedet. Hovedgruppen av kundemassen er mellom 30 og 55 år, som enten selv har følt tidsklemmens klamme tak, eller som av andre helsemessige årsaker trenger hjelp i hjemmet. CityMaid er Norges største private aktør på hjemmehjelpsmarkedet. Som en tilbyder av hjemmehjelpstjenester har de avtale med syv kommuner, hvilket gjør at de med behov for hjelp fritt kan velge mellom kommunens egne hjemmehjelpere, eller City Maid sine. De har 60 - 70 hjemmehjelpere, og er Norges største private leverandør i dag. Totalt har de 170 medarbeidere på heltid. Det å operere på privatmarkedet byr på mange utfordringer. Hvert hjem er forskjellig, og det stiller store krav til de ansatte i forhold til det å behandle jobben med respekt. Engasjementet til kunden er følgelig også stort, det kan vel nesten karakteriseres som et urinstinkt å verne om sin private sfære. Det ligger også en utfordring i forhold til det å balansere servicen uten å tråkke utenfor de profesjonelle linjene. Kunden er, og kan være privat, mens CityMaids ansatte er på jobb og må te seg i forhold til dette. Servicemedarbeiderne opererer i team på to, en teamleder og et teammedlem. Disse utfører samme oppgaver, men på denne måten er det alltid en som er har hovedansvaret. Størsteparten av CityMaid sine servicemedarbeidere er fra øst europeiske land. Ikke alle har erfaring fra Norge like lenge, og det viser seg ved at ikke alle kan norsk. Men de lærer fort,

og de som har vært mer enn 2-3 år kan norsk. Men det byr ikke på noen problemer forteller Charlotte, de fleste er høyt utdannet så kommunikasjonen flyter godt på engelsk. Alle som jobber som hjemmehjelpere og personlige assistenter snakker norsk, som er et krav. CityMaid har også svært lav gjennomtrekk av ansatte, og det må jo være et resultat av god personalpolitikk og et hyggelig arbeidsmiljø. CityMaid representeres av en hjertelogo, - som viser det de ønsker å stå for. Kunden skal føle seg trygg, og det legges stor vekt på service, sikkerhet og kvalitet. Den største utfordringen City Maid møter, er den utstrakte bruken av svart arbeid, sier Charlotte. Vårt naboland Sverige ligger et hestehode foran oss der, de subsidierer hjemmetjenester, hvilket har ført til en sterk reduksjon av svart arbeid. Charlotte sier at de merker liten vilje fra myndighetene i Norge til å slå et slag for dette, men det er allikevel en liten fremgang. Hjemmetjenester har nå blitt egen bransje i HSH, og hun håper at det vil være med på å bedre rammevilkårene noe. CityMaid søker å belyse alle de positive og viktige sidene ved å benytte seg av ”hvit” hjelp, - som tryggheten man får i forhold til jobben som blir utført, og boligen i seg selv. Også det at man er med å bidra til fellesskapet og sikrer arbeidsplasser med ryddige forhold. CityMaid signerte ny leverandøravtale med Skovly Engros Oslo juli 2010, hvilket vi synes var veldig hyggelig. Den første rengjøringsleverandøren til CityMaid for 23 år siden var nettopp Skovly, men det er først nå Skovly Engros har fått status som totalleverandør. Valget ble tatt på bakgrunn av en totalvurdering, hvor faktorer som pris, tilgjengelighet, produkter og utstyr var avgjørende. Skovly Engros tilbyr alt fra de kjente profilerte merkevarene, samt egne merkevarer tilpasset det profesjonelle renholdsmarkedet. Charlotte sier de lærer deres ansatte opp til å utføre det de kaller et ”halvtørr” rengjøring. Dette fordi man ønsker å redusere bruken av kjemi mest mulig, samt at det i moderne hjem er mange flater som ikke tåler mye fukt eller kjemi. Microfiberkluter og mopper er helt uunnværlige i denne sammenhengen. Det er ikke bare lett å få forbrukeren over på den nye ”moderne” trendene i vaskebransjen. Bare det å innføre moppen var en stor utfordring, forteller Charlotte. Langkosten hadde da fungert ypperlig i alle år, og det var stor motvilje blant kundene for å prøve ut denne ”nyvinningen”. Men heldigvis kan vi vel nå fastslå at mopp er nå vel etablert, og langkosten er på vei inn i vaskehistorien. FAG gratulerer CityMaid med suksessen så langt, og må berømme den stå på viljen Charlotte og Elisabeth har vist. Det blir spennende å følge dere videre, og vi håper at deres kamp for økt fokus på viktigheten av hvitt arbeid når frem.


FORHANDLERNYTT

Ny Viking Cimex-forhandler i Mjøsområdet ”En dag i våres kom det inn en kunde av oss og ønsket seg et vaskemiddel som skulle være så bra”, sier Stene Gilberg. Litt undersøkelser viste at produktet blir levert av Viking Cimex, og så var samarbeidet mellom storhusholdsningsleverandøren Gilberg og Viking Cimex i gang. Gilberg er i dag fullverdig leverandør av profesjonelle renholdsprodukter, kjemi/vaskemidler, maskiner og rekvisita.

G

ilberg ble etablert i 1972 av Berit og Tor Gilberg. Bedriften er fremdeles familiedrevet og omsatte sist år for 45 millioner. De har nylig flyttet inn i nye lager- og kontorlokaler i Brumunddal. Dette sikrer gode interne logistikkløsninger, men også at de kan tilby et rikt utvalg renholdsasrtikler og mat i Gilberg Storkjøp. Butikken er åpen for alle, både private og profesjonelle. Gilberg - storhusholdningsgrossisten er i dag et team på 10 ansatte, og har over 2500 vareslag som dekker det meste for de fleste. ”Produkter innenfor renhold vil være et viktig stasingsområde for oss fremover”, sier Stene Gilberg. ”Vi skal utvide vår kundeportefølje til mer enn tradisjonell storhusholdning, og da er det ypperlig å ha en profesjonell partner som Viking Cimex på laget.” Viking Cimex ser frem til et tosidig, spennende samarbeid, og takker for tilliten så langt.

Høstaktiviteter!

• Skovly-Gruppen

Våre forhandlere med butikkløsning vil også få tilbud om en ny promo-vegg i løpet av høsten. Konseptet ”Viking møter veggen …” er inspirert av to virile bergensere med godt humør. Det er bare å glede seg.

3/2010

Viking Cimex bistår sine forhandlere med en rekke høstaktiviteter og tilbud i september og oktober. En helt ny maskinkatalog vil være på plass til FDV-messen, og det gis noen helt spesielle messetilbud for ukene 41 – 42 – 43. Benytt sjansen nå, dersom du skal ha gulvvaskemaskiner denne høsten

7


PRODUKTNYHETER Terra Cyclic En helt ny sanitærbeholder for gulv og vegg er nå klar for lansering i Norge. Terra Cyclic er en unik og økologisk løsning for sanitæravfall på alle typer toalettrom. Dette er et produkt for de som er opptatt av miljø og hygiene. Terra Cyclic kan stå på gulv eller henges på vegg (brakett medfølger), og den inneholder et lukket posesystem med lukthemmende teknologi. Topplokket er montert i posen, og består av 100 % nedbrytbar plast som kildesorteres. Du løfter enkelt ut hele toppen i beholderen og setter inn en ny refill.

Terra Cyclic

- RASKT, - ENKELT, - MILJØVENNLIG

Skuremaskinen CR-43 er nå blitt oppgradert med et sterkere håndtak og et nytt beskyttende motordeksel. Tekniske spesifikasjoner er uforandret, og med høyt padtrykk og jevnt driv er dette fortsatt en av markedets mest solgt modeller. CR-43 leveres med padholder og flere typer børster, og kan benyttes til rens, skuring, sliping og vedlikehold av de fleste typer gulv; belegg, tepper, tre og sten.

CR-43

Salto Vindusrent er tilbake i sortimentet med en ny og mer miljøvennlig formel. Salto Vindusrent er en del av en serie på 7 produkter. Serien bygger på en helt unik teknologi, som kombinerer tørre og aktive konsentrater med en forpakning som er en del av produktformelen. Systemet er sikkert, raskt og enkelt, takket være ferdige porsjonspakker som blandes ut i vann. Nye Salto Vindusrent gir rene og klare glassflater.

Salto Vindusrent

Jet Drier håndtørker er nå på plass i vårt sortiment innenfor toaletthygiene. Dette er en høyeffektiv lufttørker for hender, i en stilren sølvgrå design. Jet Drier har en kraftig luftstrøm på 65 m/s, og tørker hendene på drøye 10 sekunder. Den har et LCD display som teller ned tørketiden fra max 18 sekunder. Jet Drier

Jet Drier

har også innebygget drenering som absorberer restfuktigheten, og et eget luftfilter som samler støv. Modellen er relativt lydsvak, og bruker kun 1/3 av normal wattstyrke for slike produkter.

Active Ionator EXP er en revolusjonerende teknologi for renholdsmarkedet. Dette er en helt unik doseringsflaske som rengjør og dreper bakterier med helt rent vann, -rett fra springen. Du trenger ingen kjemikalier eller tilsetninger,

Skovly-Gruppen

3/2010

så du sparer penger, arbeid og tid så vel som miljøet.

8

Vannet lades (ioniseres) ved hjelp av strøm, - og som et resultat av dette brytes overflatespenningen i vannet. Det ioniserte vannet bryter raskt ned bakterier og smuss, med dokumentert effekt fra uavhengige laboratorietester. Spray på overflaten som skal vaskes, smuss og skitt løsner fra underlaget, og du får en helt rent flate på en effektiv og miljøvennlig måte. Active Ionator kan benyttes til daglig rengjøring på alle flater som tåler vann.

Active Ionator


I VINDEN

Navn: Alvhild Hedstein “Vi må være flinkere til å vise fram gode og miljøriktige løsninger”, sier Alvhild Hedstein, Direktør i Stiftelsen Miljømerking. “I dag er vi litt for opptatt av å gi folk dårlig samvittighet.”

D

e fleste av oss har fått

hatt en enorm pågang av mer

med seg at vi nå er inne i

eller mindre seriøse

en tid med stort fokus på

leverandører og produsenter

miljø, både lokalt, nasjonalt og

som ville få sjekket sine varer.

globalt. Skovly-Gruppen

I tillegg er offisielle miljø-

merker et trykk fra sine kunder

merker en sterk merkevare.

som har økt bevissthet på

Smarte og miljøbevisste

miljøriktig kjemi,

leverandører, skjønner at en

avfallshåndtering og

lisens både er miljømessig

returordninger av plast og

riktig og en god økonomisk

maskiner for å nevne noe.

investering.”

FAG besøker derfor Alvhild

Hedstein mener vi nå er inne i

Hedstein som er Direktør i

en tid hvor bevaring av miljøet

Stiftelsen Miljømerking i Norge.

står sterkt i folks bevissthet,

At miljø har vært en del av

og vil gjøre det lenge. Etter at

hennes liv viser denne CV’en:

jappetida på slutten av

Hun er utdannet Sivilagronom,

80-tallet ødela forrige ”miljø-

har jobbet i Miljøverndeparte-

periode”, er det nå i større

mentet, Bellona, Statens

grad ledere av større bedrifter

Forurensingstilsyn og vært

som tar miljøansvar. De er

rådgiver for Lars Sponheim da

kanskje igjen under trykk fra

han var Landsbruksminister.

sine kunder, men at

”I dag er politikk en fritids-

bevisstheten om gode

syssel,” sier hun. ”I tillegg

miljøløsninger er befestet i

håper jeg på en god bær og

toppledelsen er utrolig

sopphøst.” Av andre interesser

positivt, og mer forpliktende

står lesing av norsk og

på lang sikt. opplever Skovly-Gruppen at kvaliteten på

floraen av egenproduserte miljømerker,”

nå, inspirert etter ferie i USA.

miljømerkede produkter, enkelte ganger,

forteller Hedstein. ”Det er selvsagt

”Jeg trives som toppleder,” sier Hedstein.

trekkes i tvil. ”Det er en myte,” sier

hyggelig at ulike bransjer ønsker å

”Jeg har høye foreventninger til meg selv

Hedstein. ”Miljømerking stiller selvsagt

fremstå med miljøprofil, men skal dette

og andre. Jeg håper og tror jeg er en

krav til funksjonalitet og krever at

ha troverdighet, bør man benytte

inspirerende leder, som alltid klar for nye

eksterne instanser kvalitetskontrollerer

offisielle miljømerker, og ikke lage sitt

utfordringer, og de er det mange av.”

produktene. Kvaliteten på f. eks Svane-

eget.”

Stiftelsen Miljømerking har blant annet

eller EU - blomstmerkede produkter skal

”Hva kan vi som vanlige forbruker enkelt

som ansvar å forvalte de to eneste,

være svært god. Det er jo ingen vits med

gjøre for å bidra til positiv miljøutvikling,”

offisielle miljømerkene innen renhold i

et miljøtilpasset produkt hvis det ikke

spør vi i FAG.

Norge, den nordiske Svanen og

fungerer.”

Alvhild Hedstein er rask med svaret.

EU-Blomsten. Svanen er mest kjent av

Å miljømerke et produkt koster fort noen

”Velg produkter med offisielt miljømerke i

disse, forteller Hedstein, både fordi den

tusen kroner. Det synes Hedstein er

butikken, og har de det ikke, spør om

har vært lenger på markedet, og dekker

riktig. ”Det å ha et miljømerket produkt av

hvorfor ikke, og be de om å ta det inn,”

flere varegrupper, men innenfor

god kvalitet i dag, er et enormt konkur-

sier hun.

renholdsrelaterte områder, er disse

ransefortrinn. Hadde det ikke kostet

FAG bukker seg ut og takker for gode råd

to miljømerkene likestilt.

penger å lisensiere et produkt, ville vi

og en fin samtale.

Skovly-Gruppen

Som leverandører til renholdsmarkedet

dagsorden, John Steinbeck leses akkurat

3/2010

”Noe som er en utfordring er

amerikansk litteratur høyt på

9


KOST I BRUK:

l

I denne spalten spinner vi videre på økonomi og ”Kost i bruk” begrepet. Ambisjonen er å skape en sunn og etterlengtet debatt om totaløkonomi i renholdsbransjen. Kanskje klarer vi å rokke ved noen etablerte sannheter og til og med skape litt engasjement. Innspill mottas med takk, følg med!

– Tregulv

Fokus på økonomi

B

åde byråer og eiere av offentlige bygg kvier seg for å gå på

vedlikeholdsjobben der de har tregulv. De utsetter det altfor

lenge, slik at jobben blir omfattende og kostbar, eller man setter det bort til firmaer som er spesialister på tregulv, og får relativt høye kostnader på dette.

Viking Cimex lansert tidligere i sommer Polar serien som er spesialutviklet for tregulv. Ambisjonen med lanseringen var tredelt: •

En egen serie for tregulv kompletterer oss som leverandører av gulvpleie

Produktene skal være enkle å bruke

Serien skal gi god kost – nytte effekt for bruker og byggeier

Polar trepleie Daglig renhold Polar Gulvvask inneholder Carnuba voks. Denne egner seg godt til pleie av de fleste typer overflater; fra biler - til stein og tregulv. Ved daglig bruk vil Carnuba voksen sørge for en vakker overflate, bedre motstandsdyktighet mot trafikk/slitasje og lengre vedlikeholdsintervaller.

Vedlikehold av oljede gulv Polar Vedlikeholdsolje kan brukes både på rene naturoljer og

Skovly-Gruppen

3/2010

alkydoljer. Den har kort tørketid, har et høyt tørrstoffinnhold og er lett å legge ut. Dette er viktige faktorer for en bruksvennlig olje. I de fleste operasjoner utføres en rens av oljen med Polar trerens før det påføres ny olje. I noen tilfeller kan Polar vedlikeholdsolje benyttes med en tøffere pad (eks. blå) der du gjør rens og ny påføring i en og samme operasjon. Deretter sluttpoleres gulvet med egnet gulvklut. På denne måten spares det arbeidstid, men metoden krever høy kompetanse. Vanligvis vil vi anbefale en tradisjonell rens med Polar trerens før påføring av vedlikeholdsolje.

10

Tregulv er populært. Ikke bare hjemme hos oss selv, men også i offentlige miljøer. Årsaken til at tregulv legges er ofte varmefølelsen dette gir, - det rent estetiske, og at det er et naturmateriale. Vi har ikke noe statistisk bevis for påstanden, - men det føles som tregulv legges på steder med stor og konsentrert trafikk, som for eksempel kantiner og trapper.

Vedlikehold av lakkede gulv I Polar serien finnes en egen Refresher/oppfrisker for lakkede tregulv. Dette er et meget prisgunstig alternativ til lakk. Den har ikke lakkens slitestyrke, men er luktfri, har lavere pris og krever mindre forarbeid enn lakk. Det benyttes en del polish på lakkede gulv. Ulempen med polish på lakk er at den kan pudre. Det vil ikke skje med Polar Refresher. Her vil du beskytte dine lakkede gulv, samtidig som du ustetter kostbare slipe- og lakkeringsoperasjoner.

Noen nøkkeltall Polar Refresher legges ut med mopp, med tørketid opp til en time under normale omstendigheter. Vanligvis dekker Refresheren 60 kvm/liter, og to strøk er normalt tilstrekkelig. Dette gir en kjemikost på ca kr 2,30 pr. kvm pr. strøk. Legger man 200 kvm pr time gir dette en egenkost i lønn på ca kr 1 pr. kvm pr. strøk. Refresher kjemi/lønn inkludert vil gi en egenkost på ca kr 3,30 pr. kvm pr. strøk innenfor normal arbeidstid. Polar vedlikeholdsolje dekker ca 50 kvm pr. liter. Dette gir en kjemikost på ca 18 kr. pr. kvm. Her er et strøk tilstrekkelig ved normalt vedlikehold. Ved utlegg av vedlikeholdsolje, bearbeiding og etterpolering vil man normalt klare 25 kvm. pr. time. Dette gir en egenkost på arbeidstid på ca kr 8 pr. kvm. Egenkosten på vedlikehold med olje vil da ligge på drøyt 40 kr pr. kvm. I tillegg kommer eventuell rens. Alle Polar produktene kan brukes både på heltre og parkettgulv. I tillegg er både Polar Gulvvask og Trerens godt egnet på laminat. Det er utarbeidet egne brukerveiledninger til de ulike operasjonene. Ta kontakt med Viking Cimex direkte på 22 79 35 45 eller din nærmeste forhandler, - og spør etter Polar.


NYANSATT I SKOVLY-GRUPPEN: Skovly Engros avdeling Oslo har nå fått sin nye salgssjef på plass. Det er en stilling som setter store krav til personen som innehar den, både i forhold til arbeid man må nedlegge og ansvar i forhold til ansatte og kunder. Men vårt nye ”ansikt utad” har falt fort inn i rollen, og rytmen til Skovly Huset. Vi vil gjerne ønske han hjertelig velkommen og lykke til. Navn: Frode Svendsen Alder: 42 Stilling: Salgssjef Skovly Engros Ansatt: 1.8.2010

Send ditt svar til: redaksjonen@skovly.no og vær med i trekningen av en knalltøff Next Base fotoramme. Vi gratulerer renholderne ved Betania Malvik som vinneren av nøtten i FAG nr. 2. Premien er på vei i posten.

Profesjonelle vaskerimaskiner fra IPSO er gjennomført kvalitet. Lave driftskostnader, lang levetid og enkel betjening sikrer deg en lønnsom, miljøvennlig og ren investering. Besøk oss på www.ipso.no. Tel. 66 99 50 90 e-post: post@ipso.no

Interesser: Jakt, fiske og trening

Hvem er egentlig smartest her? Begge polishene dekker ca 50 kvm pr. strøk. Pål legger 3 strøk av Superultra, det vil si at Pål bruker 10 liter polish pr. strøk og 30 liter polish/6 kanner totalt. Hvor mange strøk må Per bruke for å få tilsvarende beskyttelse? Hva blir henholdsvis Per og Påls kostnader på polish?

Skovly-Gruppen

Ikea og Baker Samson

Per og Pål er to brødre som driver konkurrerende renholdsbyråer. De krangler om det meste, og selvsagt også hvem som er best til å drive økonomisk. Tilfeldighetene vil det til at de samme dagen skal bone hver sin butikk, begge på 500 kvm, inne på et kjøpesenter. Underveis i jobben tar de pause samtidig, og kikker på hverandres polishkanner. ”Hva betalte du for en 5 - liter, Pål?” sier Per. ”Jeg fikk en god rabatt, så prisen ble kr 400,-”, sier Pål. ”Nå er du grundig,” lurt flirer broren, ”jeg betalte bare 300,- for denne konkurrerende kanna her.” Pål ser nærmere på kanna til broren, og ser at tørrstoffinholdet der er 15 %, og så på sin egen kanne med favoritten Superlutra som har et tørrstoffinhold på 25 %. ”He-he, sier, hvem som er lurt kan vi alltids diskutere,” sier han.

3/2010

Erfaring: Ledererfaring fra Compass Group,

GÅTE

11


B RETUR: Skovly Engros AS Prof. Birkelandsv. 24A, 1081 Oslo

SkovlyGruppen skovly@skovly.no Skovly Engros AS Avd. Oslo Prof. Birkelandsv. 24a 1081 Oslo Tlf.: 22 79 35 55 Skovly Engros AS Avd. Kongsvinger Eidskogveien 46b 2211 Kongsvinger Tlf.: 62 88 85 70 Skovly Engros AS Avd. Trondheim Øvre Flatåsv. 2c 7079 Flatåsen Tlf.: 72 59 42 00 Vitopan Engros As Tanangergata 10 4004 Stavanger Tlf.: 51 51 06 00

Skovly-Gruppen

3/2010

Viking Cimex As Prof. Birkelandsv. 24a 1081 Oslo Tlf.: 22 79 35 35

12

FAG nr 3 - 2010  

Skovly-Gruppens renholdsmagasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you