Fonden Skovhaven 20 års jubilæumsskrift

Page 1

2003-2023 20 ÅR MED TID TIL DET HELE JUBILÆUMSSKRIFT FONDEN SKOVHAVEN

Redaktion

Chanette Lindgren

Jonas Toräng

Jeanne Knudsen

Tabita K. R. Larsen

Jytte Weiss Brinks

FONDEN SKOVHAVEN JESSENS MOLE 11

5700 SVENDBORG

TLF 6222 2410

Fonden Skovhaven 2023

2
WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK
3 INDHOLD 4 20 ÅR MED TID TIL DET HELE 6 EN BEVÆGELSE UD I VER DEN 8 VEJEN HERTIL 10 MENNESKERNE BA G - PERSONALET 12 MA THILDE 14 SARAH 16 ALEX 18 EMIL Y 20 DAVID 22 JONAS 24 JESS 26 SIMON 28 MICHAEL 30 CECILIE 32 MA THIAS 36 ET SOLIDT GR UNDLAG 38 BESTYRELSEN HAR ORDET 40 SÅ MEGET GODT I VENTE 42 SKOVHAVENS JUBILÆUMSSANG

20 ÅR MED TID TIL

Tid er blevet et modefænomen i en verden, hvor folk får mindre og mindre af den - og hvor det at have travlt næsten er blevet et mantra. Tiden udråbes som en mangelvare - specielt når det kommer til arbejdet med at passe på vores medborgere.

TID TIL DET HELE

Heldigvis behøver tid ikke være nogen mangelvare. Det er vi bevis på, her i Fonden Skovhaven, og det er da heller ikke for sjov, at vores credo i mange år har været “TID TIL DET HELE”.

Betyder det så, at vi aldrig har travlt? Selvfølgelig ikke. Dette jubilæumsskrift er jo en markering af, at vi runder 20 år - og på dén tid er vi godt og vel femdoblet i antallet af ansatte, og vores fysiske tilstedeværelse i Svendborg har knopskudt med botilbud, udslusninger, dagtilbud, cafédrift og meget mere. Og selvfølgelig er der kommet mere fart på for os, der arbejder her. Det kan slet ikke undgås.

Men når det er sagt, så er der altid tid til det, der er vigtigst - til det, der er grunden til, at vi er her: Nemlig samarbejdet med de unge.

GRUNDLAGT PÅ EN KONSTANT

Fonden Skovhaven har ændret sig meget gennem tiden. Vi startede som et privat initiativ fostret af forældreparret - Fonden Skovhavens grundlæggereKirsten og Niels Erik Jørgensen, som har en søn med autisme.

De søgte et sted, hvor tid og menneskeligt overskud var i fokus, og hvor hver enkelt blev set og forstået som den, han eller hun er.

Det blev til grundlæggelsen af botilbuddet Skovhaven i 2003, som skulle blive det Fonden Skovhaven, som vi kender det i dag. Og essensen har ikke ændret sig: Vi giver os stadig tid til at se og forstå de unge som dem, de er.

4
Uanset tidsånden og tidernes skiften, er god tid en konstant i Fonden Skovhaven. Det har det været de sidste 20 år - og det vil det blive ved med at være.

TIL DET HELE

KNOPSKYDNINGER OG UDVIKLING

Fonden Skovhaven af i dag har 21 boliger fordelt på to botilbud og opgangsfællesskab; et omfattende beskæftigelsestilbud med praktiske værksteder, den udadvendte arbejdsplads Café Væredygtig, sociokratisk organisering, ressourceforløb, kursusdelen SKOVHAVEN | KLOGERE, en ekstern del, et socialt cafétilbud- og ikke mindst: Et dedikeret fagpersonale, der tager dét med udvikling og støtte meget personligt.

Visionen og ånden i Fonden Skovhaven er uændret fra dengang: Al vores udvikling og vækst har én primær prioritet og ét sigte: Det er de unge mennesker.

FLERE MULIGHEDER FOR DE UNGE

Når vi åbner en ny afdeling eller starter et nyt samarbejde med en aktør i byen, så er det for at skabe flere muligheder

og en større berøringsflade for de unge mennesker.

Vi har eksisteret i 20 år med tid til det hele; gennem lav- og højkonjunkturer; gennem udvikling og udvidelser.

Der er meget at se til, og mange bolde i luften, når man prøver at favne de unges behov og drømme – og måske endda vise dem veje, de ikke havde drømt om.

Men der har altid - og der VIL altid være tid til det hele her hos os.

5

Da jeg startede mit pædagogiske virke, var det altoverskyggende samfundsparadigme for at arbejde med autister, at man skulle isolere og beskytte.

Man skulle holde disse smukke planter i en glasboble af ren struktur og uforanderlighed, for det tjente dem bedst, sagde man.

Nu sidder jeg som leder af et tilbud, der har 20 år på bagen, og når jeg skuer tilbage, kan jeg se, hvor meget, tingene

EN BEVÆGELSE

præger Fonden idag. Vores sted har derfor aldrig været helt dén glasboble, men selvfølgelig har vi haft fokus på struktur og forudsigelighed; det har vi bestemt også nu.

AT ÅBNE SIG UDAD

I Fonden Skovhaven har vi altid ønsket at se de unge voksne som hele mennesker: Mennesker med erfaringer, succeser, nederlag, oplevelser, styrker, svagheder og potentialer i bagagen. Altså, de uendelig mange nuancer, der er omkring den enkelte Den tænkning har vokset sig stærkere og mere dominerende med årene, og det har udviklet os mere og mere. Både i vores måde at tænke autismepædagogik på – men også i vores relation til omverdenen.

Når man ser de unge voksne som hele mennesker med forskellige potentialer og drømme, så bør man også hjælpe med at forløse disse – dvs. åbne nye horisonter, skabe muligheder og følge til dørs. Og det kan ikke ske i en glasboble alene.

I løbet af disse 20 år er vi således gået fra at være et lille tilbud i Svendborgs udkant til at være en omfangsrig og ekstrovert organisation med mange kombinérbare tilbud spredt over hele byen.

har udviklet sig, og hvor meget vi har udviklet os - og det glæder mig inderligt.

INGEN GLASBOBLE

Fonden Skovhaven anlagde den kurs, vi holder idag med strategiudspillet New Deal, der skulle åbne døren for en ny slags autismetilbud.

Udspillet lagde sig op ad den eksisterende tilgang, og blev en startpatron til at frigøre de interne tankesæt hen imod de mange progressive tiltag, der

Vi har startet kursusdelen SKOVHAVEN | KLOGERE i samme udadrettede bevægelse; for at skabe videndeling og et stærkere fundament for at udbrede en progressiv autismepædagogik og vise andre fagfolk, at mere altid er muligt. På den måde holder vi ikke bare faklen højt for vores egne unge, men taler alle autisters sag.

VÆKST I MØDET MED ANDRE

At have forbindelse til verden er således vigtigt; næsten uanset hvem man er: Det er et stort trin på vejen til selvrealisering, at man får lov at opleve, at det, man kan og det man skaber, giver glæde og gavn til ens medmennesker.

Vi har løbende dialog med de unge voksne, og får derved indsigt i den enkeltes ressourcer og forudsætninger for at

BEVÆGELSE UD I VERDEN

få ”mod til mere”. Det giver styrket mod og tro på egne evner, når man oplever succeser.

TIGERSPRING

På et fundament af indsigt, dialog, god tid og afprøvede pædagogiske metoder kan man faktisk tage tigerspring som et ungt menneske, der måske hele sit liv er blevet fortalt, at man ikke kan ret meget, og da slet ikke bør turde drømme om ret meget.

Når jeg ser tilbage på de seneste 20 år, kan jeg se en masse unge mennesker, der har foldet sig ud som smukke planter. Nogle har gjort det i en hverdag her hos os, hvor de føler større glæde ved frit at kunne være den de er med det, de kan; hvor de har fundet dyb glæde i at åbne sig lidt mere mod deres medmennesker.

Andre har fået modet til at bo i egen lejlighed, hvor de rækker ud i verden i et omfang, der virker godt for dem. Der er endog unge voksne, som har lyst og mod til at stille sig op foran større forsamlinger, hvor de ærligt øser af deres erfaringer og den betydning, Fonden Skovhaven har haft for deres tro på sig selv.

VORES EVIGE AMBITION

Vi har en evig ambition om at forløse de ønsker og kompetencer, som de unge voksne er i besiddelse af, men ofte gemmer lidt på.

Derfor har vi skabt en mangfoldighedsvifte af tilbud med mest muligt at vælge og bevæge sig mellem for de unge og kommunerne.

Uanset om det er en udadvendt og væredygtig café i et iværksætterhus med arbejdspladser til de unge –eller dagtilbud, hvor man kan være kreativ, komme ud i naturen eller bruge sine kræfter; eller om det er et socialt tilbud, hvor man kan træne sig selv i at være del af et fællesskab:

Vores sigte er altid at tilbyde de rammer, der kan styrke den enkeltes udvikling mod en højere grad af selvstændighed.

Alt dette lader sig bl.a. gøre, fordi vi har medarbejdere, der bakker op om de unge voksne, og tilbyder den udviklende og sammenhængende støtte, der er brug for.

FAGLIGE RAMMER OG SOCIOKRATI

Sådan en indsats er kun mulig, hvis man skaber faglige rammer, hvor medarbejderen kan have sit handlerum for bedst muligt at bakke op om den enkelte unge.

Derfor valgte vi at omkalfatre vores organisation til et sociokrati med det formål at øge hver medarbejders handlerum indenfor en faglig ramme – det vil sige en ny ledelsesstruktur, hvor hver medarbejder i højere grad kan få indflydelse

på sine opgaver og udvikle de gode idéer, der opstår, når man er tæt på opgaver.

ET GODT STÅSTED - SAMMEN

Fonden Skovhaven står godt i dag. Det gør vi bl.a. fordi vi har en nuanceret tilbudsvifte, der giver kommunerne mange strenge at spille på. Vores bevægelse udad omfatter et godt samarbejde med landets kommuner generelt, vores omkringliggende kommuner og - ikke mindst - med vores beliggenhedskommune.

Det er her, de fine ting sker, i solidt samspil mellem vores dedikerede medarbejdere, de pårørende, de unge voksne og kommunerne Det er her, vores fælles indsats spiller en rolle og er medvirkende til en afgørende og stor forskel for den enkelte.

Det er vores ståsted nu - og vores afsæt for fremtiden, hvor vi vil bygge endnu mere på af alt det gode, der vokser og spirer frem.

TILLYKKE TIL OS ALLESAMMENMED 20 FANTASTISKE ÅR!

7
20 års rejse er tilbagelagt. Fonden Skovhaven er idag et sted, der forbinder sig til verden og baner vejen for de unge.

VEJEN HERTIL

Fonden Skovhaven var de første år et lille men godt tilbud i byens udkant.

BOTILBUDDET

SKOVHAVEN ÅBNER PÅ HELLEGÅRDSVEJ - SENERE KALDET TIPSVÆNGET

NEW DEAL-STRATEGIEN UD MED MANGE PRÆGER
TILBUDDET ER OFFICIELT I FULD DRIFT
Med New Deal kom der skub i udviklingen, der har skabt den organisation, vi ser idag. DAGVÆRKET ÅBNER I MØLLERGADE 87
RÆKKEHUSENE STÅR FÆRDIG PÅ HELLEGÅRDSVEJ 7 ALLE 8 VÆRELSER ER BEBOET PÅ HELLEGÅRDSVEJ
2014
2010 2004 2003

-STRATEGIEN RULLES MANGE TILTAG, DER PRÆGER FONDEN IDAG

2018

FONDEN SKOVHAVEN BRANDES OG FÅR VISUEL IDENTITET OG SLOGAN: “TID TIL DET HELE”

2023

20-ÅRS JUBILÆUM

2023

BOTILBUDDET DRONNINGHOLMSVEJ INDVIES

TIPSVÆNGET UDVIDER MED DEN 13. LEJLIGHED

2018

ÅBNING AF LEJLIGHEDSFÆLLESSKABET I KORSGADE

SOCIOKRATI INTRODUCERES

2020

DAGTILBUDDET CAFÉ VÆREDYGTIG INDVIES

SKOVHAVEN | KLOGERE SER DAGENS LYS SOM KURSUSKONCEPT

2019

EKSTERN AFDELING ETABLERES SOM SELVSTÆNDIG ENHED

BOTILBUDDET SKOVHAVEN ÅBNER PÅ TIPSVÆNGET

ÅBNING AF DAGTILBUDDENE DESIGNVÆRKET OG BRØDVÆRKET I MØLLERGADE 29

2020

SOCIOKRATI IMPLEMENTERES FORMELT SOM NY ORGANISERING

2017 2017 2016

MENNESKERNE BAG

“Jeg har været her snart 18 år, og det er der en grund til. Den helt store konstant gennem den tid har nemlig været, at man altid har rammerne til at gøre det allerbedste man kan for de unge voksne”.

Sådan sagde en medarbejder til et møde forleden. Hun fortæller, at trods det faktum, at Fonden Skovhaven har ændret sig markant i kraft af, at organisationen er vokset og mangedoblet i aktiviteter og personale på forholdsvis få årså er ånden og de grundlæggende værdier forblevet intakte.

MEGET NYT

I de seneste år er der kommet en masse nye medarbejdere til, og i alt dette nye er der bygget videre på de gode elementer af den “gamle” kultur, og der er opstået nye kulturer og praksisser, som dels er bibragt i mødet mellem de længst siddende medarbejdere og de mange

nye kollegaer, og dels gennem de seneste fire år, hvor organisationen er blevet omkalfatret til sociokrati og medledelse.

SOCIOKRATIET OMFAVNET

Det er respektindgydende at se, hvordan både de nye og “gamle” medarbejdere har formået at tage sociokratiet til sig - ikke blot som “noget, ledelsen har bedt om” - men som et aktivt og smidigt redskab i deres daglige samarbejde med de unge voksne og hinanden.

Her er medarbejdere, der har grebet muligheden for at tilegne sig beslutningskraften og autonomien omkring deres opgaver.

Her medarbejdere, som i dén grad udviser faglig styrke og handlemod, når de sammen med deres kollegaer udtænker nye og bedre måder at gøre tingene på, baseret på den konstante dialog.

UTRÆTTELIGT

OG KÆRLIGT

Det er disse stolte fagpersoner, der med deres menneskekendskab og varme professionalisme dagligt sætter nye standarder for, hvad det vil sige at støtte og samarbejde med autister.

De fremelsker trivsel, selvforståelse og mod, så de unge mennesker får mod på lidt mere - og det er dem, der udretter det, andre steder ønsker at gøre os efter.

Med deres utrættelige og kærlige arbejde for og med de unge voksne, er medarbejderne Fonden Skovhavens rygrad.

10
Fonden Skovhavens rygrad er de medarbejdere, der hver dag lægger liv og sjæl i at se, høre og forstå de unge voksne.

BAG

MATHILDE

Mit navn er Mathilde, jeg er 25 - bliver 26 i maj. jeg er født på Kolding Sygehus, og da jeg blev omkring 3-4 år, flyttede min mor og far fra hinanden, så jeg boede sammen med mor i nogle få år på Bøgevej. Men jeg er opvokset med far, fra da jeg var 6 til jeg skulle starte i skole. Det var i Jylland; Brørup og Vejen.

Jeg har været del af Skovhaven imellem to og tre år; jeg kan ikke helt huske det 100%, og er del af dagtilbuddet og botilbuddet. Lige nu bruger jeg Dagligt Liv. Før havde jeg bare sangundervisning, når jeg var ude.

PRØVET FORSKELLIGT

Jeg prøvede at starte op på Brødværket, men det endte galt. Det var sådan set lige mig, men det var ikke et miljø, der passede til mig. Jeg kunne ikke holde det ud.

Jeg går til sangundervisning hver tirsdag ved Zita, og det er udenfor Skovhaven.

Jeg fik først en diagnose, da jeg blev 17, så Skovhaven er det første sted jeg har været, hvor man har en decideret autisme-ordning.

Det sted, jeg var på før, var ikke ligefrem det bedste, så jeg tænker, det har givet traumer med hertil, men jeg prøver at få dem løst her. Det er lidt ærgerligt at tænke på, at jeg ikke kunne blive behandlet lige som jeg gør nu, dengang.

VIGTIG TRAFIKLYSORDNING

Indtil nu er det vigtigste, jeg har fået fra Skovhaven, den trafiklysordning, som mig og Lisette har fået i stand. Normalt hvis jeg har sagt noget, er det ikke blevet hørt, føler jeg, og så er jeg holdt op med at sige min mening, fordi hvad nyttede det?

Og når jeg siger, at der er noget, jeg ikke magter, så kan det betyde hvad som helst. Men det er et udtryk, jeg er faldet tilbage på, fordi jeg ikke havde andre muligheder. Fordi jeg ikke har høje forventninger hvis det er, at jeg har lav energi.

Men siden trafiklys kan jeg nemmere og hurtigere sige rød, gul eller grøneller start-gul eller whatever.

FASTE KONTAKTPERSONER

Jeg kunne godt tænke mig, at I ville holde op med at udskifte personale så ofte, fordi da jeg startede hernede, fik jeg at vide, at man havde to faste kontaktpersoner.

Der er ikke noget, der hedder faste kontaktpersoner her - i mit hovedfordi det er blevet skiftet så ofte på mig, at jeg er holdt med at ville knytte mig 100% til dem, fordi jeg ved ikke hvornår, der kommer en ny.

At få et sprog for, hvordan man har det, kan betyde alverden.
12

Og så kunne jeg godt ønske mig, at dem, der har været på barsel, når de kommer tilbage, så er det de samme, de bliver koblet på igen.

BEDRE FORNEMMELSE

Her på Skovhaven har jeg fået en fornemmelse af, hvad jeg kan holde ud at gøre til daglig med en hånd, der er ødelagt, og som sagt er trafiklys også noget jeg bruger henne ved min familie, og som hjælper dem.

Jeg har ingen drømme for fremtiden på længere sigt lige nu, fordi det i mit hoved er pointless, urealistisk. Måske bare i første omgang at få det lidt psykisk bedre.

13

SARAH

Det var dejligt at komme væk fra storbyen til landet og den rene luft.

Jeg hedder Sarah og jeg er 42 år. Jeg er født i Spanien, i Torremolinos, og voksede op på Frederiksberg.

Jeg kom til Skovhaven i januar 2006, og er tilknyttet dagtilbuddene Madværket og Dagligt Liv. Tidligere har jeg været i dagaktiviteten på Tipsvænget før det blev bygget om, på Dagværket, der lå nede i Møllergade, og i Brødværket og Designværket. Og i Naturværket også.

Tidligere arbejdede jeg lidt på biblioteket som en aktivitet udenfor Skovhaven, men det gør jeg ikke længere.

MINDRE STRESS

Det har været dejligt for mig at komme væk fra storbyen til landet og provinsen, og få søde mennesker og ren luft omkring mig, og ikke

så meget stress. I Skovhaven lader de mig være som jeg er - det er det vigtigste.

IT OG GRANOLA

Jeg kunne godt tænke mig lidt ITundervisning. Det interesserer mig meget.

Jeg drømmer bare om at være her og ikke straffe mig selv, når der er noget, jeg gør forkert. Det får jeg hjælp til her.

Min drøm for fremtiden er at leve et godt, roligt liv, hvor jeg kan være god ved mig selv.

Når jeg nu skal til at være i Madværket om fredagen, kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave granola og bage lørdagsboller og sådan noget. Det har jeg ikke tidligere gjort så meget.

ET GODT OG ROLIGT LIV

Jeg vil gerne lave elektronisk musik. Men hvis jeg skulle komme bredt ud så skulle det nok ikke være Pademusik (den danske musikpioner indenfor elektronisk musik, Else Marie Pade, red.) men lidt mere techno.

Og så ville jeg skulle lave begge dele - både bred og smal elektronisk musik, så det skulle nok bare være for min egen skyld og ikke udgives.

Jeg har ikke så mange andre drømme for fremtiden end at leve et godt og roligt liv.

Og det synes jeg, at jeg kan her på Skovhaven - ikke bare til jeg bliver 49, men at jeg kan bo her hele tiden.

14
15
16

ALEX

Lykken er at få egen lejlighed og en hund, ikke mindst!

Jeg hedder Alex, jeg er 32 år, og jeg blev født i London, men er opvokset i Mexico City.

Jeg har været en del af Fonden Skovhaven i 2 år til sommer 2023. Der er to tilbud, jeg lige nu benytter mig af. Det er Ekstern Afdeling og Caféværket.

Tidligere var jeg i Naturværket, Café Væredygtig og Brødværket. Nogle af dem var jeg ikke så glad for, så jeg skiftede. Jeg bruger ikke andre tilbud eller aktiviteter udenfor Fonden.

TÆT PÅ BYEN

Jeg føler, jeg er en del af byen og ikke er så langt fra det hele, når jeg bor i egen lejlighed (Fonden Skovhavens udslusningsboliger red.) her i Svendborg.

Besøgene fra personalet betyder meget, så jeg ikke keder mig og er alene.

Jeg føler, jeg er vokset siden jeg kom til Fonden Skovhaven. Det har ændret mig at være her; jeg er blevet bedre til at sige fra.

MERE SELVSTÆNDIGHED

OG EGEN HUND

Det har givet mig mere selvstændighed i mit liv at være i Skovhaven. Jeg er blevet bedre til at afgøre, hvornår der skal gøres rent, og jeg nyder at bestemme selv, hvad jeg skal spise til aften.

Jeg drømmer om at få en hund og min helt egen lejlighed, som jeg sparer op til. Lejligheden skal ligge i Svendborg, og man skal kunne have hund. Jeg ønsker mig en stor labrador – det er den bedste hund!

17

EMILY

Café Væredygtig har fået en bagesucces med Emily.

Jeg hedder Emily og er 23 år. Jeg er født og opvokset i Svendborg, og har været del af Skovhaven siden 2020.

Jeg benytter botilbuddet og Café Væredygtig, og har også været i Brødværket og Madværket.

Ud over Skovhaven er jeg i praktik på Café Aroma, der ligger i Svendborg by.

Jeg har det rigtig godt og arbejder en del i Café Væredygtig.

Siden jeg startede, er jeg blevet mere åben og mere selvstændig, selvom jeg nu altid har været ret selvstændig.

Jeg ville elske at være noget mere i Café Væredygtig.

Jeg har umiddelbart ingen drømme om fremtiden men er tilfreds med, hvordan tingene er.

18
19
20

DAVID

Et aktivt liv med kreativitet, frisk luft og orden på tingene.

Jeg hedder David. Jeg er 40 år, og blev født i Esbjerg. Jeg er opvokset i Sønderjylland, i Ribe.

Jeg har været en del af Fonden Skovhaven i 18 år: Jeg flyttede ind i juni 2004, hvor jeg fik et værelse på gården i Tipsvænget. Det var før rækkehusene kom til i efteråret 2010, hvor jeg var en af dem, der fik en lejlighed.

DELTAGER I MANGE TING

Jeg benytter mig lige nu af Naturværket og Dagligt Liv og modtager tilbud om fitness og motion. Jeg deltager i mange ting, men kun, når jeg er i form til det. Det er ikke altid.

I 2014-2016 benyttede jeg dagbeskæftigelsen i Møllergade, som er lukket eller flyttet nu. Helt i starten brugte jeg tilbuddene i Tipsvænget.

ORDEN OG INDHOLD

Dengang kaldte man det dagaktiviteter, men så blev det ændret til Dagværket – og nu hedder det dagbeskæftigelse med brødværk, designværk og mange andre værker.

Det har betydet meget for mig at være på Skovhaven. Det er et godt sted til at beskæftige sig og løfte gode opgaver, og jeg synes også der er meget orden på tingene i beskæftigelsen med gode tidsplaner. De daglige ting kører meget godt.

AT PASSE IND

Det bedste ved Skovhaven er Dagligt Liv. Her kan jeg tegne og male, og det elsker jeg.

Jeg kan ikke komme i tanker om andet eller mere, jeg kunne ønske mig ved Skovhaven. Jeg passer til at være her i Fonden Skovhaven.

21

JONAS

Målet er at komme mere rundt og på sigt få et godt arbejde.

Jeg hedder Jonas og jeg er 24 år gammel. og er født og opvokset i Lejebølle på Langeland.

De sidste to år har jeg boet på Skovhaven. Her bruger jeg tilbuddet Brødværket hver torsdag og fredag, og de andre hverdage har jeg ikke noget, jeg skal afsted til. Så er jeg i Dagligt Liv på Tipsvænget. Jeg har ikke prøvet andre værksteder.

COMPUTER OG

HVERDAGSLIV

I Dagligt Liv laver jeg forskelligt, men jeg kan ikke huske det lige nu. Når jeg er hjemme i min lejlighed her i Skovhaven, kan jeg bedst lide at sidde hele dagen ved min computer.

Jeg har lidt svært ved at huske, hvad jeg er blevet bedre til mens jeg har

været her, men at købe ind, gøre rent og lave mad er nok nogle af dem.

På sigt kunne jeg godt tænke mig at komme hen et sted, hvor der er mere plads - få en større lejlighed.

GLAD

FOR BRØDVÆRKET

Jeg kan ikke sige, hvad jeg ønsker mig mere af - jeg ved det faktisk ikke. Men jeg er glad for at bage nede i Brødværket.

OM FREMTIDEN

Jeg drømmer om at komme til at arbejde i et supermarked. Så kan jeg måske komme i El-Giganten på et senere tidspunkt.

Det kunne være dejligt at få min egen trehjulede elcykel, så jeg kan komme mere rundt.

22
23
24

JESS

Jess drømmer om at tage helt til Chile, og besøge sin mor og sine søskende.

Mit navn er Jess, og jeg er 43 et halvt år. Jeg er født på Hospital Salvador i kommunen Providencia i Santiago de Chile, den 13. april 1980, og jeg voksede op i Ringe på Midtfyn hos mine danske adoptivforældre i 1980erne og 1990erne. Jeg flyttede fra dem i år 2000, hvor jeg var et år på højskole, og kom tilbage og boede ved dem igen i 2002.

Jeg har boet i Svendborg siden januar 2003, hvor jeg var tilknyttet ASV Sydfyn og deres bykollegie med støttetime i halvandet år, mens jeg læste HF enkeltfag i 2003-2004.

10 ÅR I SKOVHAVEN

Siden 2013 har jeg været tilknyttet Skovhaven, Tipsgården- altså 10 år. Jeg startede i det store fælles dagtilbud Dagværket indtil 2019, hvor det blev splittet op i mindre dagtilbud, hvor Mette Schmidt var her de første seks år. Så havde jeg Michael Kirketerp von Struve i to år. Og så havde jeg Mads et år

og derefter havde jeg de fire et års tid; Mathias, Frederik, Lars og Marianne i dagtilbuddet Naturværket. Jeg har kun været i dagtilbuddene - aldrig bodelen i Skovhaven.

Bostøtte fik jeg vel omkring 2015-16 stykker, tror jeg. Jeg kombinerer dagtilbud, bostøtte og aflastningslørdage to gange om måneden, og så har jeg mulighed for at komme i Caféværket.

STABIL HVERDAG

Det kører ret stabilt med at have en husholdning i en lejlighed, og få bostøtte til indkøb, madlavning om tirsdagen og bostøtte til rengøring og gåture hhv. tirsdage og onsdage.

Jo, jeg synes, det går meget fint. Det er dejlige at have det dagtilbud 12 timer om ugen fordelt på tre dage.

Jeg kunne godt ønske mig nogle flere timers bostøtte til at blive

ledsaget i biograf og teater og til foredrag og forelæsninger. Og så kunne det være lækkert, hvis Skovhaven var mere som et husmandssted med mange dyr.

Jeg har haft faldende funktionsevne i 10-15 år pga. voksende angst i takt med at mine adoptivforældre bliver ældre. Jeg er meget afhængig af den følelsesmæssige og sociale støtte, de kan give. Også økonomisk, med transport i bil og tøj i gave og de der ugeferier, hvor vi kan være sammen.

DRØMMER OM TUR TIL CHILE

Jeg kunne godt drømme om at komme en tur til Chile og besøge min mor og mine søskende dernede. Jeg ved godt, jeg ikke lige får råd til en ejerbolig, men jeg ville gerne bo i et lidt pænere kvarter med en større følelse af tryghed.

25

SIMON

Stabilitet og indhold har åbnet for drømme om jagttegn og kørekort. Simon er klar.

Mit navn er Simon, jeg er 26 år, og jeg er født og opvokset i Ryslinge på Midtfyn.

Jeg har været en del af Skovhaven i snart 9 år. Idag er jeg en del af Ekstern afdeling, og bor i min egen lejlighed i Svendborg.

MANGE TILBUD

Derudover kommer jeg i Café Væredygtig på Fremtidsfabrikken, og jeg kommer fast til caféaftnerne i Caféværket.

Jeg har tidligere benyttet mig af Brødværket, og jeg benytter lige nu ikke andre tilbud end Skovhavens.

STABILITET OG INDHOLD Skovhaven betyder og har betydet en stabilitet i mit liv, som jeg ikke har oplevet i lang tid. Jeg har fået

stabilitet og indhold i hverdagen. Jeg føler, jeg har fået flere handlemuligheder i mit liv, fordi jeg i samarbejde med personalet har lært at turde ting.

Sammen med dem har jeg lært ikke at være bange for mig selv og andre, hvilket jeg har været tidligere i mit liv.

Jeg har lært at være social og bare generelt være et godt menneske. Nu bor jeg i egen lejlighed og har en scooter og kan komme rundt og dyrke mine interesser.

FISKER OG SANKER I NATUREN

Min store interesse er fiskeri og sankning i naturen. Jeg drømmer om at få nogle flere bekendtskaber. Jeg drømmer også om at kunne tage

på fiskeferie i Norge og længere fisketure i Danmark, blandt andet laks og pighvar i Vestjylland.

Jeg håber at kunne få jagttegn og kørekort i fremtiden.

26
27
28

MICHAEL Michael kender Skovhaven ud og ind, og har været med fra starten.

Jeg hedder Michael og jeg er 39 år gammel, og voksede op i Odense. Jeg kan fejre jubilæum sammen med Skovhaven, fordi jeg har været her i 20 år. Lige så længe som det har eksisteret.

Jeg bruger Brødværket, og derudover er jeg også del af ekstern afdeling, men jeg bruger ikke Caféværket mere. Det gjorde jeg det første halve år.

MED FRA STARTEN

Tidligere har jeg brugt Naturværket og jeg var i dagaktiviteten til at starte med, på Tipsvænget, for mange år siden. Og så var der jo Dagværket i Møllergade overfor Føtex. Der har jeg også været.

I starten, der var det så let - da skulle man bare lige gå fra sin lejlighed over til dagaktiviteten, da det lå på det, der dengang hed

Hellegårdsvej. Så skulle man lave flere lejligheder, og det blev til Tipsvænget derude - sikkert fordi vores bygning hedder Tipsgården.

NYE TIDERNYE INTERESSER

Dengang kom jeg i UFL-klubben, og møder stadig personalet derfra engang imellem eller ser dem på Facebook, men jeg kommer der ikke mere.

Jeg kom jo ikke så tit der. Idag har jeg andre interesser. Jeg går til fitness to gange om ugen - der siger jeg hej til nogle af dem, der kommer der.

Jeg har udviklet mig en del i Skovhaven. Jeg har lært en del om alt det man skal, når man bor i egen lejlighed.

Det jeg kan se er, at idag flytter beoerne hurtigere ud. De bor der

måske halvandet år eller to - og så flytter de videre. Skovhaven har jo fået en ny afdeling med seks lejligheder, hvor man så kan bo et år eller to.

MERE SOCIAL

Jeg har også boet på Tipsvænget i 15 år, men det havde jeg brug for dengang. Jeg havde det jo ikke så godt de første par år. Men nu har jeg lært at lave mad og gøre rent. Og så har jeg lært at være social.

Jeg ved godt, at der er beboere, der ikke er så vilde med det sociale og hellere vil være for sig selv, og så er der dem, der gerne vil. Det er jo frit.

Jeg føler, jeg er hvor jeg skal være nu. Den støtte jeg får nu passer fint til det, jeg har brug for. Vi har snakket om, at vi snart skal ud at vinterbade ved Christiansminde. Jeg bor jo tæt på, og kører derud i bil med personalet.

FLERE FESTER

Mit liv har fået flere fester, jeg er blevet lidt bedre til at være sammen med mange mennesker; f.eks. til Majfesterne.

Nu er jeg jo flyttet ud, så jeg kender ikke så mange som jeg gjorde før.

Jeg har ikke så mange drømme på længere sigt. Jeg er godt tilfreds med tingene som de er. Måske kommer der noget senere.

29

CECILIE

Mit navn er Cecilie Bjerg Meier

Olsen og jeg er 24 år. Jeg er født på Langeland, og er opvokset på både Fyn, Langeland og Tåsinge.

VUC OG UNIVERSITETET

Jeg har været tilknyttet Fonden Skovhaven i ca. 5 år. Jeg benytter mig af ekstern bostøtte, men har tidligere boet på Skovhaven. Jeg går samtidig på VUC, og bliver færdig til juni, og har sat blikket for at starte på universitet i Odense til september, hvis jeg bliver optaget.

EN KÆMPE HJÆLP

For mig har Skovhaven været en kæmpe hjælp, og jeg ville ikke have været kommet så langt, til at bo for mig selv og snart flytte ind med min kæreste, hvis de ikke havde været der for mig og givet mig den støtte.

De har været der når jeg har haft brug for hjælp mht. angst og mit forløb nede ved lokalpsykiatrien vedrørende min angst.

SELVSTÆNDIGHED OG TRO

Det vigtigste jeg har fået med mig, er helt klart selvstændighed, troen på, at jeg godt kan bo for mig selv og en glød som er tændt mht. at blive bedre til at sige fra og stå ved min ret, når jeg føler mig uretfærdig behandlet.

Jeg har helt klart fået mere selvstændighed, og blevet bedre til at håndtere ikke så sjove situationer. Jeg har lært, at hvis der er noget som fylder meget, så er jeg nødt til at få problemet løst hurtigst muligt, men på den bedst mulige måde.

Der har Skovhaven være god til at kalde til møder, så vi har fundet den bedst mulige løsning der er. Mine største drømme er at blive optaget på universitetet og læse historie.

DRØM OM AT SKRIVE

Jeg ved ikke hundrede procent hvad jeg vil med det, men indtil videre håber jeg på at få en Ph.d. indenfor historie. Hvor jeg så ender henne, ved jeg ikke.

Jeg drømmer også om at udgive bøger, at fortælle historier som får folk draget ind, og håbet er, at jeg kan kombinere min historieuddannelse med mine forfatterdrømme.

30
Skovhaven gav glød og selvstændighed til at drømme om fremtiden.

Min største drøm indenfor bogskrivning er at skrive en serie, som er en blanding af Indiana Jones og Engle og Dæmoner/Da Vinci mysteriet/Dan Brown-ish, men hvor den danske og skandinaviske historie bliver indblandet, med håbet om at få folks øjne op for den danske historie, og hvor spændende det faktisk er.

FREMTID MED KÆRESTE

Jeg er så småt begyndt at flytte sammen med min kæreste i hans hus, og håber snart på, at det bliver fuld tid.

Måske senere hen, forhåbentlig, bliver jeg gift med min kæreste.

31
32

MATHIAS

Friluftsmennesket og mesterfiskeren Mathias vil rejse Danmark rundt solo.

Jeg hedder Mathias Jensen, jeg er 28 år. Jeg er født i Odense, og vokset op i Rynkeby.

Jeg har været en del af Skovhaven siden jeg var 15 år gammel, dermed har jeg været en del af Skovhaven i 13 år.

Jeg benytter pt. Ekstern afdeling, men startede med at bo på Tipsvænget for 13 år siden. Jeg benytter ikke andre tilbud ud over Skovhaven pt.

TRYG BASE

Skovhaven har givet mig en tryg base, der hjælper mig gennem hverdagen, og har støttet mig i at få venner, som jeg ser på daglig basis.

Personalet i Skovhaven er meget vigtige for mig og min hverdag, de støtter mig, så jeg får ordnet praktiske ting i hverdagen, og har

et meningsfuldt liv med oplevelser. Jeg har nogle gode forældre, der også støtter mig i mit liv, men i takt med, at jeg bliver ældre, gør de også.

Dermed vil de på sigt ikke kunne støtte mig så meget som jeg har brug for.

AFGØRENDE FOR ORDENTLIG HVERDAG

Derfor er Skovhaven altafgørende for, at jeg kan opretholde en ordentlig hverdag.

Skovhaven støtter mig i at håndtere det økonomiske, så jeg ikke bruger penge de forkerte steder.

Det vigtigste for mig er, at jeg har fået støtten til ikke at være endt som en ’sofakartoffel’ eller endt på gaden, fordi jeg har brugt mine penge forkert.

OPLEVELSER I LIVET

Pædagogerne støtter mig i at tage fornuftige økonomiske valg, at betale regninger, mv. Jeg har fået støtte til at have mennesker - både pædagoger og andre borgereomkring mig, som giver mig gode oplevelser i livet.

Jeg er meget tilfreds med min tilværelse. Skovhaven har givet mig støtte til at udviklet min evne til at bruge min vilje og tage initiativ til at komme ud og gøre de ting, jeg har lyst til.

PÅ EGEN HÅND

Jeg drømmer om at finde en ny lejlighed, hvor jeg kan blive mere selvstændig ift. madlavning, etc.

Og så drømmer jeg om at være bedre i stand til at rejse Danmark rundt på egen hånd.

33

ET SOLIDT GRUNDLAG

Grundlæggerne fortæller, hvordan det hele begyndte - og hvorfor.

Fonden Skovhavens grundlæggere; parret Kirsten og Niels Erik Jørgensen kan vist med rette kaldes pionerer. Det er dem, vi har at takke for, at rigtig mange unge voksne mennesker gennem de sidste 20 år er blevet støttet til et liv med indhold, fremdrift og større tro på eget værd og kunnen.

Det er kort sagt Kirsten og Niels Erik der har æren for, at der i dag er et Fonden Skovhaven.

ØNSKET OM ET BEDRE TILBUD

“Vi etablerede bostedet Skovhaven på Tipsgården på et ønske om at skabe et tilbud, der til fulde favner det enkelte menneske, og tager sig den samme tid og omsorg, som man ville få i et kærligt hjem.

For det eksisterede ikke rigtig dengang, og vi ønskede noget bedre for vores søn Simon og andre unge med autisme,” fortæller Niels Erik, der var den drivende kraft bag selve etableringen.

OMFATTENDE OPERATION

“Det var en meget omfattende operation at starte op. Vi tog fat i de daværende amtspolitikere, og lå i flere måneders drøftelser. Det krævede utallige beregninger og en god bankforbindelse, der troede på projektet. Og det havde vi heldigvis.

Der var mange brikker, som skulle falde på plads samtidig - ikke mindst, da vi købte ejendommen og skulle have den godkendt af amtet; samtidig med, at vi var nødt til at ansætte

personale, før der overhovedet var kommet beboere ind.”

ALDRIG FOR PROFIT

Botilbuddet Skovhaven blev etableret som en fond, uden sigte på økonomisk profit, og det er det stadig den dag i dag.

“Der var en del aktører dengang, som havde startet tilbud, som nok mere havde til formål at tjene penge end hjælpe de mennesker, der var i deres formålsparagraf, og det gav de private tilbud et dårligt ry.

Vi var omvendt meget fokuseret på, at Skovhavens drift skulle have fokus på at hjælpe unge autister, der havde det vanskeligt, og vi fik god hjælp til at starte op som fond af folkene i Fonden Asgaard; her i særdeleshed af souschef Susie Klausholm og Frank Ibsen fra

36

autismecenter Nord-Bo, der er Danmarks største fondsejede bosted.”

EN GOD START

Kirstens og Niels Eriks søn Simon startede på Skovhaven, da han fyldte 18; det vil sige nogle måneder efter stedets åbning. Han blev således del af tilbuddet, da det var kommet i drift med medarbejdere og et par unge beboere.

“Vores søn bor stadig i Skovhaven den dag i dag. Han har en lejlighed i et af de rækkehuse, der i sin tid blev bygget til for at skabe endnu bedre levestandard for de unge, og han har et livsindhold, som måske havde været svært at få andre steder.

STOR INTERESSE

Da vi startede tilbuddet, fik vi utrolig mange henvendelser fra interesserede forældre, der forgæves havde søgt efter det samme som os. Så det er jo helt tydeligt, at vi skabte grundlaget for et tilbud, der i høj grad var brug for.”

Niels Erik sad i Fonden Skovhavens bestyrelse som bestyrelsesformand, fra da han og Kirsten grundlagde det i 2003 og 10 år frem. I dag deltager de primært som forældre og pårørende, men følger med opvakt interesse organisationens udvikling og drift.

37
KIRSTEN OG NIELS ERIK ØNSKER HJERTELIG TILLYKKE MED 20-ÅRS JUBILÆET!

Fonden Skovhaven er efterhånden blevet en lille, men betydelig civilsamfundsaktør på Sydfyn inden for det sociale område. Som civilsamfundsaktør agerer Fonden Skovhaven i mellemrummet mellem det offentlige og det liberale økonomiske.

AT HAVE EFFEKT

En af Fondens grundlæggende værdier er at agere på en måde, så vores samarbejdspartnere oplever den ønskede effekt. Det gælder såvel den enkelte borger i vores sociale tilbud, den enkelte kunde i vores socialøkonomiske

BESTYRELSEN

butikker, kursisterne som deltager i Fondens kurser, vores medarbejdere i de vidtforgrenede aktiviteter – og sidst men ikke mindst; kommunerne, som er Fondens største samarbejdspartner.

LØSNINGER OG INSPIRATION

Fonden Skovhaven medvirker til at finde løsninger på fremtidens udfordringer indenfor - og tilgrænsende Fondens formålsområder.

Vores aktiviteter har derfor altid udforskende, nytænkende, iværksættende og vidensdelende

elementer indlejret. Som civilsamfundsaktør ønsker Fonden Skovhaven også at inspirere andre, og Fonden opfatter sig som et aktivt supplement til såvel offentlige som andre private tilbud.

SOCIOKRATI SOM NY STANDARD

Fonden Skovhavens udvikling af den sociokratiske organisationsmodel, gældende for hele organisationen, er nytænkende, og har sikret en høj standard, både kvalitets- og effektivitetsmæssigt indenfor møde-, beslutningsog organisationsprocesserne.

Fonden Skovhaven bidrager gennem forskning og videndeling til et effektivt og frisættende beslutningssystem. En dialog, som er højaktuel i såvel i den offentlige sektor som i erhvervslivet.

VÆKST FOR AT KUNNE GIVE MERE

Fonden Skovhaven har gennem de seneste år fulgt en ekspanderende strategi, og alene antallet af medarbejdere er firedoblet siden 2016/17.

Ekspansionsstrategien udspringer af et ønske om at øge stabiliteten for det økonomiske fundament, men måske væsentligst ud fra et ønske om at kunne mere, kvantitativt, kvalitativt og i bredden.

BESTYRELSEN HAR ORDET

Det forpligter, når man løber foran. Fonden Skovhavens udvikling er altid sket indenfor sunde, stabile rammer med overskud, plads og tid til alle.

Behovet for at udvikle og kunne mere i bredden, øges i takt med den udvikling, den forskning og den opsamling af viden, der løbende finder sted. Denne afdækkende og fremadskridende proces kalder på nye tværgående og anderledes initiativer indenfor Fondens arbejdsområde.

NON-PROFIT: VI GIVER TILBAGE

Vi tager vores status som nonprofitorganisation alvorligt, og det giver os muligheden for at give alt tilbage til drift og udvikling. Det giver en stor frihed og mulighed til at sætte nye skibe i søen og høste erfaringer, der måske ikke ellers ville være høstet.

Økonomien, effektivitet og styring og høj faglighed har altid været fokuspunkter for Fonden Skovhavens bestyrelser, - nu mere end nogensinde. Fondens aktiviteter vokser, og ansvaret overfor samarbejdspartnere om en stabil drift på et højt kvalitativt niveau øges i takt med udvidelserne, såvel i opgavedefinitionen som i antal tilbud.

Fonden Skovhaven sikrer sig at kunne tiltrække kompetencer, der matcher udviklingen indenfor såvel specialområdet autismepædagogik som administration af en stadig større og bredere økonomi og ledelse.

VI KIGGER INDAD OG FREMAD

Bestyrelsen for Fonden Skovhaven sætter en ære i at forholde os konstant undersøgende på egne kvalifikationer og kompetencer, holdt op imod morgendagens krav.

Bestyrelsen gennemgår årligt en eksternt faciliteret selvevaluering for at sikre den mest optimale sammensætning af fondens bestyrelse; alt sammen til gavn for Fonden, Fondens medarbejdere og ikke mindst i sidste ende det vigtigste - nemlig vores brugere, de unge mennesker.

Fonden Skovhaven er således i dag en moderne, effektiv, voksende og fremadskuende organisation hvor det at være bestyrelsesmedlem er en spændende, lærerig og udfordrende rolle.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE ØNSKER JEG

ALLE TILLYKKE MED 20-ÅRS JUBILÆET!

39

MEGET GODT I VENTE

Væredygtighed

Der er dukket mange nye betegnelser op, når det kommer til trivsel og udvikling for en bedre verden - og “væredygtighed” er en af dem.

MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED

Betegnelsen er udledt af FN’s bæredygtighedsmål, der favner en fremtid, hvor vi bl.a. sætter klima, miljø, menneskerettigheder, arbejdsmiljø og ligestilling i højsædet.

Men fænomenet “væredygtig” går lidt dybere: På Center for Væredygtighed i Aarhus kalder man det “indersiden af bæredygtighed” - det vil sige, den måde, vi mennesker behandler os selv og vores næste på, i tilgift til, hvordan vi behandler vores fysiske verden og

miljøet. Det er et tankesæt, der f.eks. sætter fokus på vores egne evner til at mærke efter og sige fra, så vi ikke løber hovedløst ned i et hul af stress og udbrændthed.

BIDRAG TIL DET NÆRE

Det er idéen om, at vi har ansvar for, hvordan vi behandler kollegaen og næsten, når vi skal skabe et godt menneskeligt miljø - men det er også holdningen til, at vi er del af noget mere end os selv.

I Fonden Skovhaven går væredygtigheden i ét med vores tankesæt, og derfor er det naturlig praksis for os. Da vi i sin tid åbnede Café Væredygtig, var Fonden en af de første i landet, der forankrede betegnelsen “væredygtig” i et fysisk

sted. Her er en forpost, der praktiserer kernen i Fonden Skovhaven - at man kan indgå og udfolde sig i et fællesskab som præcis den, man er.

EN FREMTID FOR DE UNGE

Fremtiden for Fonden Skovhaven og de unge voksne, vi samarbejder med, har meget godt i vente.

Vi er på vej med endnu flere nye og væredygtige udviklingstiltag, initiativer og projekter, der har det ene overordnede formål at tale de unge menneskers sag, hjælpe dem til mere ligestilling og fremme deres interesser, så de kan få det liv, de ønsker sig og har ret til. Og vi har ikke tænkt os at stoppe med indsatsen. Nogensinde.

er Fonden Skovhavens fortid, nutid og fremtid.
40
41

TAG MIG MED TIL

SKOVHAVEN

SANG TIL SKOVHAVENS 20 ÅRS JUBILÆUM

Musik: Kim Larsen

Tekst: Jørgen Hallberg

Tag mig med ud på landet en tur

Der hvor man kan ånde

Og tag mig med ind til Svendborgs liv

Der hvor man kan leve

Tag med mig til Skovhaven

Ta mig med tag mig med tag mig med

Hvis det er der hvor man kan få lov til

At være sig selv

Tag mig med på en rejse en dag

Op til Norges fjelde

Og tag mig med ud til Danmark et sted

Hvor man kan se noget andet

42

Tag med mig til Skovhaven

Ta mig med tag mig med tag mig med

Hvis det er der hvor man kan få lov til

At være sig selv

Tag og hør på hvordan det går

Med mig selv om mit liv

Jeg vil mødes som den jeg er

Så giv mig lidt tid

Tag med mig til Skovhaven

Ta mig med tag mig med tag mig med

Hvis det er der hvor man kan få lov til

At være sig selv

Og vi har jubilæum i år

Så nu vil vi feste

20 år i et fællesskab

Hvor alle vil det bedste

Tag med mig til Skovhaven

Ta mig med tag mig med tag mig med

Hvis det er der hvor man kan få lov til

At være sig selv

43
44
45

TAK

Tak til alle de unge voksne og personalet i Fonden Skovhaven for jeres åbenhjertige input til dette skrift, og for jeres daglige bidrag til vores fælles hverdag.

Det er jer, der gør Skovhaven til et godt sted at være!

FONDEN SKOVHAVENS AFDELINGER

ADMINISTRATION

Jessens Mole 11 5700 Svendborg

BOTILBUD

Tipsvænget 1 5700 Svendborg

DAGTILBUD

Tipsvænget 1 & Møllergade 29 5700 Svendborg

CAFÉ VÆREDYGTIG

Jessens Mole 11 & Kvægtorvet 5700 Svendborg

EKSTERN AFDELING §85 støtte i borgerens egen bolig

OPGANGSFÆLLESSKABET I KORSGADE & BOTILBUDDET DRONNINGHOLMSVEJ

Korsgade 10 & Dronningholmsvej 32 5700 Svendborg

SKOVHAVEN | KLOGERE Kursusafdeling

Jessens Mole 11 5700 Svendborg

47
WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK
48

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.