Page 1

Læs bl.a. om: Ungdomsafdelingen Generalforsamlingen 07 Beomasters 07 Turneringskalenderen Nyt fra chefgreenkeeperen

MEDLEMSBLAD FOR SKOVBO GOLFKLUB

NR. 1

APRIL 2007

7. ÅRGANG


Dalbyvej 50 4140 Borup Telefon 70 20 02 82 Fax 56 82 24 21 skovbogolfklub@skovbogolfklub.dk www.skovbogolfklub.dk 

Bestyrelse

Formand: Henning Larsen......................43 40 49 33 Næstformand: Henning Sørensen.........46 19 46 51 Torben Binderup Jensen.......................... 56 14 41 61 Michael Østerbye.....................................56 14 20 10 Thomas Gadegaard................................ 43 90 84 00 Suppleant: Erling Elberg.........................46 18 54 24 Suppleant: Thomas Nielsen....................32 96 77 93

Udvalg

Baneudvalg: Henning Larsen........................................43 40 49 33 Turnerings- og handicapudvalg: Henning Brændeholm.............................20 30 79 41 Eliteudvalg: Thomas Gadegaard................................ 43 90 84 00 Ungdomsudvalg:     Christian Andersen..................................21 48 39 45 Sponsor- og markedsføringsudvalg: Torben Binderup Jensen.......................... 56 14 41 61 IT-udvalg: Henning Sørensen...................................46 19 46 51 Husudvalg: Henning Sørensen...................................46 19 46 51 Visionudvalg: Henning Sørensen...................................46 19 46 51

Sekretariat

Klubber i klubben

Herreklubben: Gunnar Vive.............................................25 39 06 70 Dameklubben: Merete Andersen....................................43 90 26 27 Seniorklubben: Christian Andersen..................................21 48 39 45 Begynderklubben: Erik Olsen.................................................43 90 97 19 Parmatchklubben: Inger og Robert Hansen..........................56 27 50 36

Restaurant Mulligan

Gert Rindom............................................ 51 21 04 98 gert@bjaeverskovforsamlingshus.dk

Faste tider

Begynder....................................................... Mandag Herredag......................................................... Tirsdag Damedag........................................................ Onsdag Ungdom......................................................... Torsdag Eliten............................................................... Torsdag Senior............................................................. Torsdag

Redaktør

Erling Elberg............................................ 46 18 54 24 erlingelberg@mail.tele.dk

Forside

Majbritt Brændeholm............ majbritt@skovbogolfklub.dk Rie Seidenfaden............................ rie@skovbogolfklub.dk

Det gamle træ er blevet skåret ned.

Chef-greenkeeper

15. juni 2007.

Mads Kragh..............................................20 33 02 82

Pro

Deadline for næste nummer Tryk

SHS Tryksager ApS

David Philp...............................................40 38 31 21

SKOVBO GOLFKLUB er officielt medlemsblad for Skovbo Golfklub. Bladet vil udkomme i ca. 1000 eksemplarer 4 gange årligt og sendes gratis til medlemmernes husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører, sponsorer samt institutioner i Skovbo Kommune. Meninger, der kommer til kende i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Skovbo Golfklubs officielle synspunkter. Redaktionen af bladet forbeholder sig ret til at nedkorte og redigere de indsendte indlæg. Eftertryk er kun tilladt med angivelse af kilde.

2


Indholdsfortegnelse Redaktøren har ordet.....3 Ungdomsafdelingen......4 Begynderafdelingen.......5 Parmatchklubben...........5 Seniorklubben................6 Dameklubben.................7 Dameklubbens matchkalender...............8 Herreklubben.................9 Herreklubbens matchkalender.............10 Referat fra generalforsamlingen.... 11 Velkommen til Beomasters 2007.........15 Generelle turneringsbetingelser...16 Turneringskalender 2007.............................17 Baneudvalget...............18 Til jer der gerne vil kombinere golf og familieferie..............19 Nyt fra chefgreenkeeperen......20 Nyt fra sekretariatet.....22 Sponsorer.....................23

Redaktøren har ordet Endelig vil mange nok sige, når I står med klubbladet i hænderne. Nok ikke for bladets skyld, men mere det, at vejrsituationen – som den ser ud i skrivende stund – tyder på tidligere start på sommerbanen end især sidste år. Siden sidst har der været afholdt klubbens årlige generalforsamlingen, hvor vi ud over at få valgt ny formand og bestyrelsesmedlem også fik truffet gode beslutninger med hensyn til - udvidelse af banen med 2 nye huller på engområdet ved nuværende hul 6 - senere mulighed for anlæggelse af en par-3 bane - forbedrede mandskabsfaciliteter ved ny bygning - principbeslutning om etapevis udvidelse af eksisterende klubhus. Alt sammen noget, der er til gavn for os alle på sigt, men allerede ved sæsonstart kan ses forbedringer i form af vandpost ved hul 9 (ved den store sten) samt etablering af et toilet på banen. Der blev også på generalforsamlingen truffet beslutning om at udvide antallet af seniormedlemmer fra 850 til 900, og da der omkring os er stor konkurrence på nye medlemmer er det vigtigt for os at kunne tiltrække nye og fastholde værende medlemmer. Derfor vil der også blive "annonceret" efter prøvemedlemmer i 2007 på lige fod med sidste år. Sæsonen starter med åbningsturnering i weekenden den 14.-15. april 2007 og det sker bl.a. via det nye GolfBox system, som er det, vi skal bruge fremover med alle de fordele, det indebærer. Redaktøren ønsker velkommen til en ny dejlig golfsæson i Skovbo Golfklub! Erling Elberg

3


Ungdomsafdelingen Christian Andersen Så er vinteren ved at være over for denne gang, og solen er begyndt at varme banen op til en ny og spændende sæson her i Ungdomsafdelingen. Det betyder jo ikke, at vi bare har gået rundt og ikke lavet noget i vinter. Der har været udtaget 20 spillere til vintertræning og med et snit på 17 fremmødte til vore træningssamlinger, er det flot at se tilbage på. Vi har også påbegyndt en kursusrække for vore ældste spillere i fysik og ernæring. Det bliver spændende at komme i gang med den fysiske træning gennem hele sommeren og til vinter næste år.

Vi har en lille bøn til vore øvrige medlemmer om at tage samme hensyn til vore ungdomsspillere, som til andre spillere der er på banen. Vi oplevede sidste år, at der var spillere (voksne), der skældte ud på vore ungdomsspillere. Ungdomsspillerne har samme ret, men alligevel skulle de vige tilbage, når der var voksne, der havde særlig travlt ude på banen. Vore spillere har et berettiget handicap til at spille på stor bane som andre, derfor også de samme rettigheder – på forhånd tak.

Vi starter op først i april, hvis der ikke kommer mere sne. Mandagsholdet starter også op med at spille Torsdagsmatcher, som bliver afviklet som en gennemgående turnering med en vinder hver måned + en gennemgående vinder for hele sæsonen.

Desværre har bestyrelsen og generalforsamlingen valgt ikke at anlægge en midlertidig par 3 bane på driving range. Det betyder jo, at vi fylder lidt mere på den store bane de næste to sæsoner. Det har bestyrelsen og de medlemmer der stemte imod ungdomsudvalgets forslag, forhåbentlig taget med i deres betragtninger, da de stemte imod.

Alle ungdomsspillere der spiller på stor bane skal huske at følge de regler, der hører med til spillet. Så bliver det sjovt at spille nede på banen sammen med andre.

Vi har i sæson 2007 en hel del spillere der skal spille turneringer rundt om på Sjælland. Der er blevet meldt to hold til Thomas Bjørn Cup + der skal spilles JDT. På minitouren

4


er der også mange, der skal ud og spille. Derudover er der jo juniorcuppen, der skal spilles her på vore egen bane - så held og lykke med jeres spil, når i kommer i gang. Jeg vil følge op på jeres resultater i næste klubblad. Vi vil også byde velkommen til alle de nye medlemmer i ungdomsafdelingen, der her i vinter har meldt sig ind i Skovbo Golfklub. Vi skal nok sørge for, at det bliver spændende at komme herned og spille golf. Husk at kigge på vores hjemmeside en gang imellem - det er her nyhederne kommer

Begynderafdelingen Erik Olsen

Til medlemmmer ben af begynderklub

være tid til at Så er det ved at rne af. påsken støvet golfkølle t plejer at benærmer sig og de ner og at vi skal tyde, at banen åb ille golf. igang med at sp dvanlig om Vi spiller som sæ arter mandag mandagen. Vi st 17.00 (9 huller den 16. april kl. spiller vi ellers så stableford) og dtagen hvis det hver mandag, un l blive hængt helligdag. Der vi huset og den vil en liste op i klub ttet, så man være synlig på ne ge, vi spiller og kan se hvilke da vil ligesom sidhvad vi spiller. Vi kellige matcher. ste år spille fors , at mange vil Vi håber igen i år  nogle hyggelige få komme ned og , spillet ned i hcp. timer samt få sig på t nd ru e komm så man selv kan andag den 16. M til te Lis banen. t op i uge 15. ng april vil blive hæ

Parmatchklubben Inger & Robert Hansen Så er det slut med vintergolf om søndagen. Der har været spillet 20 søndage i løbet af vinteren, og der har deltaget rigtig mange i de hyggelig golfsøndage. Primo november vil vintergolf igen starte op, men først står forhåbentlig en god sommer foran os. Vi kan nu begynde at glæde os til at komme ud til rigtige greens, og vi har til mixed parmatch planlagt 6 matcher. Vi har i år fået lov til at lægge vores matcher på lørdage og det skulle kunne give flere mulighed for at deltage.

Matchprogram for sæson 2007 Lørdag den 21. april fra kl. 14.00 Lørdag den 26. maj fra kl. 14.00 Lørdag den 30. juni fra kl. 14.00 Lørdag den 14. juli fra kl. 14.00 Lørdag den 4. august fra kl. 14.00 Lørdag den 25. august fra kl. 14.00

Forudsætning for deltagelse

Begge deltagere skal være medlem af Skovbo Golfklub. Man skal tilmelde sig med makker af modsat køn. Ca. 14 dage før hver match, vil der være opslag i klubhuset vedr. matchen. Alle matcher er med spisning, hvis man har tid og lyst til dette.

Matchfee

30 kr. pr. par. Prisen for spisning er ikke aftalt endnu, men se opslagstavlen til den tid. Forskellige matchformer vil blive afprøvet i løbet af sommeren. Vi ser frem til en hyggelig golfsæson i Parmatchklubben!

5


Seniorklubben Bestyrelsen for Seniorklubben Endnu en gang har seniorerne, som den eneste klub i klubberne, kæmpet sig igennem en vinter med spil på banen hver torsdag + spisematch hver måned. De gange, der var lukket på grund af sne, var der alligevel spisematch med speciel putte matcher i klubhuset. Jeg skal måske lige retfærdigvis nævne at mandagsholdet og skindklubben (tirsdag) også har spillet igennem hele vinteren - men her er det også seniorerne, der er rygraden i matcherne. Vi har her i vinter fået afslag fra Turneringsudvalget på, at der i åbnings- og afslutningmatcherne kunne blive lavet en senior- og veteranrække, så vi kunne komme ned og spille med i de matcher. Det blev for meget arbejde til Turneringsudvalget, at skulle køre de turneringer med yderlige to rækker indblandet. Vi tog også her i vinter fat på noget nyt, som der vil blive bygget yderligere på, når vi kommer frem til vinteren 2007 / 2008. Vi har startet i vinter med et foredrag i Køge Marineforening, omkring søhelten Niels Juul og slaget i Køge bugt. Der var mødt 30 medlemmer op, og det blev en rigtig hyggelig aften med andet end golf, som er vores naturlige samlingspunkt. Her til sommer kommer der som altid vores spændende og hyggelige venskabsmatcher, der plejer at være godt besøgt. Vi lægger

6

ud med matchen mod Harekær den 10. maj. Her spilles der om pokalen, som har overvintret i Skovbo. Når sommerbanen åbner, mødes vi torsdag mellem kl. 9.00 og 10.00. Man kan starte ud på hul 1 & 10 på sommerbanen. Efter aftale med klubben, kan vi starte ud på hul 10 men ikke før kl. 9.00! Husk at flette, når du starter på hul 10, hvis der er spillere (green fee m.m.), der på vej fra hul 9 og skal spille videre. Hvis der skulle være nogle der vil spille i seniorklubben, kan man som dame spille med fra det år, man fylder 50 og for herrerne fra det år, man fylder 55 år. Medlemskab koster 150,00 kr. pr. år samt 250 kr. for match hele året = 400,00 kr. (billigt). Derudover kommer så lidt "yderligere" betaling for venskabsmatcher og fortæring til vore spisematcher. Held og lykke med golfen i sæson 2007.


Dameklubben Lene T.A. Jensen I den kommende sæson vil dameklubben prøve noget nyt.

Dameklubbens bestyrelse

Vi vil gerne invitere alle kvindelige medlemmer af Skovbo golfklub til en aften sammen med os. Både for at vise hvem vi er, og også for at vise, hvor sjovt vi har det. Så meld jer til vores invitationsmatch, det er ligegyldig hvilket handicap du har, om du er ung eller gammel, om du er medlem af begynderklubben, eliteklubben, seniorklubben eller slet ikke medlem af nogen af de interne klubber. Eneste betingelse: at du er et feminint medlem af Skovbo Golfklub. Vi spiller 9 huller og derefter hygger vi os sammen med lidt spisning og lidt præmier. Skriv jer på vores liste som hænger på tavlen i klubhuset. Listen kommer på tavlen ca. 14 dage før.

Formand Merete Andersen Tlf. 43 90 26 27 Mail: imca@mail.tele.dk Kasserer Lene T.A. Jensen Tlf. 46 15 33 27 Mail: lj@purus.dk Bestyrelsesmedlem Nete Seidenfaden Tlf. 46 18 67 95 Mail: shs@havdrup.dk Bestyrelsesmedlem Lene Sjøstrøm Tlf. 56 87 07 44 Mail: lene.sjoestroem@cpkelco.dk Bestyrelsesmedlem Eva Sellberg Tlf. 36 30 04 11 Mail: sellbergeva@get2net.dk

Alt i tryksager ! shs@havdrup.dk Tlf. 46 18 58 09

7


Dameklubben Lene T.A. Jensen

Matchkalender for 2007 Dato April 11 18 25 Maj 2 9 16 23 30 Juni 6 13 16 20 27 Juli 4 11 18 25

Spilleform Åbningsmatch – 9 huller – Texas Scramble S Stableford/A-rk. Slagspil - 9-huller Tæl puts Stableford/A-rk. Slagspil - 9-huller Tæl puts Åben damedag kun for Skovbo-damer - 9 huller S Stableford E Tæl puts Stableford E Tæl puts Hjemmekamp Rønnede S Stableford/A-rk. Slagspil E Tæl puts Stableford fra gul tee - 9 huller S Stableford/A-rk. Slagspil E Tæl puts Pink Cup Stableford E Stableford/A-rk. Slagspil E Flagspil/A-rk. - 9 huller S Stableford/A-rk. Slagspil E Stableford Stableford/A-rk Slagspil E

Aug.

1 8 15 22 29

Grusome - 9 huller Udekamp Værløse Stableford Stableford/A-rk. Slagspil Hjemmekamp Sjöbo

S S E E S

Sept.

5 12 19 26 29/30

Damerne udfordrer herrerne - 9 huller Stableford 9 huller Stableford 9 huller Stableford 9 huller Weekend tur

S

S

Okt.

3

Afslutningsmatch - 9 huller

Nov.

23

Generalforsamling/Julefrokost

S = Spisning E = Eclectic, rettes over 10 gange A rækken 0,0 - 23,0 Slagspil/stableford Kontingent kr. 125,B rækken 23,1 - 34,0 Stableford Sæsonfee kr. 250,- eller kr. 40,- pr. gang C rækken 34,1 - 48,0 Stableford Danske Bank reg.nr. 3345 konto nr. 3345 056 580 P.S. Forbehold for ændringer

8


Herreklubben Gunnar Vive Så nærmer tiden sig hastigt, til at en ny sæson kan komme i gang. Vi starter op den 3. april. De 3 første spilledage bliver 9 hullers matcher. Matchkalenderen kan ses på hjemmesiden og på tavlen i klubhuset.

Rækkeinddelingen er uændret fra sidste år

Tilmelding til spisematcher sættes på tavlen 2 uger før og sidste frist for tilmelding er torsdag kl. 12.00 inden matchen. Der modtages ikke efteranmeldelser, og tilmelding er bindende. Startlister til spisematcher kan ses på tavlen i løbet af weekenden og på nettet i løbet af mandagen før matchen.

*AA-rækken hcp. 0 - 11,4 Spiller slagspil på alle tirsdagsmatcher A-rækken hcp. 11,5 - 16,8 (se matchkalenderen) B-rækken hcp. 16,9 - 23,2 (se matchkalenderen) C-rækken hcp. 23,3 - 37 Spiller stableford på alle tirsdagsmatcher

Vor regel med kun at lede efter bolden i 2 minutter gælder stadig for herreklubben. Scorekort skal lægges i herreklubbens postkasse. Scorekort skal udfyldes tydeligt. Ikke korrekt udfyldt scorekort medfører diskvalifikation. Resultatlister er på tavlen næstfølgende tirsdag.

Som sædvanlig har vi specielle arrangementer i herreklubben, så noter jer allerede nu disse datoer i kalenderen:

Kontingent:..................................... Kr. 150,Matchfee for sæsonen....................Kr. 350,Hulspilturnering..............................Kr. 50,I alt..................................................Kr. 550,Uden hulspil . .................................Kr. 500,som indbetales til herreklubbens konto:

12. juni har vi invitationsmatch - start kl. 8.00 6.-7. og 8. juli er der udenbys tur til Sverige 28. august skal vi til Sjöbo. Vi har igen i år vor gennemgående hulspilturnering med 5 rækker á 16 spillere med laveste hcp. i første række osv. Vi gør opmærksom på, at der ikke gives udsættelse på de forskellige deadlines i turneringen. Er matcher ikke afviklet, trækker matchledelsen lod om videre deltagelse, ingen undskyldninger vil være gode nok for udsættelse. Der kan ikke spilles hulspilmatch om tirsdagen. Matchleder på hulspilturneringen er Marinus Nørgaard. Som tidligere år bliver tilmeldingslister sat på tavlen tirsdag før næste match. Vi har fortrinsret på 1. og 10. teested. Spillere

som starter på 10. skal ubetinget lukke igennem fra 9!

Betaling til herreklubben for sæsonen 2007

Regnr. 2277 konto 6876776837. Seneste frist for indbetaling er den 10. april.

Restanter kan ikke modtage præmier.

Herreklubbens bestyrelse i 2007

Formand: Gunnar Vive.............................tlf. 25390670 Kasserer: Mads Bjørn............................. tlf. 40140634 Matchleder: Leif Bredil................................. tlf. 30280322 Matchleder: Henrik Jensen........................... tlf. 27820970 Turkoordinator: Denis Ljungbeck.......................tlf. 40757830 Til sidst vil vi ønske alle, både nye og gamle medlemmer en god sæson! 9


Herreklubben Gunnar Vive

Matchkalender for 2007 Dato Antal huller 03.04. 9 10.04. 9 17.04. 9 24.04 18 01.05. 18 08.05. 18 15.05. 18 22.05. 9 29.05. 18 05.06. 18 12.06. 18 19.06. 18 26.06. 18 03.07. 18 10.07. 9 17.07. 18 24.07. 18 31.07. 18 07.08. 9 14.08. 18 21.08. 9 28.08. 18 04.09. 9 11.09. 9 18.09. 9 25.09. 9 02.10. 9

Matchform Stableford Stableford Spisematch / præmieuddeling Stableford Stableford Stableford Stableford Spisematch / præmieuddeling A+B Slagspil / C- Stableford Stableford Invitationsmatch start kl. 8.00 A+B Slagspil / C- Stableford A+B Slagspil / C- Stableford A+B Slagspil / C- Stableford Spisematch / præmieuddeling A+B Slagspil / C- Stableford A+B Slagspil / C- Stableford Stableford Stableford Stableford Spisematch / præmieuddeling Venskabsmatch mod Sjöbo i Sjöbo Stableford Stableford Stableford Stableford Spisematch / præmieuddeling

*AA-rækken spiller på almindelig herredag altid slagspil. Til spisematcher, invitaionsmatch mv. spiller alle den på tilmeldingslisten anførte matchform. Til hver tirsdagsmatch med 18 huller er der en match i matchen – se tilmeldingslisten.

10


Generalforsamling 2007 Erling Elberg, referent Skovbo Golfklub afholdt onsdag den 7. marts 2007 sin årlige generalforsamling på Hotel Hvide Hus i Køge. Indkaldelse og dagsorden med årsberetning og bilag med diverse forslag til behandling på generalforsamlingen var med personligt brev sendt til samtlige medlemmer pr. 16. februar 2007. Der var mødt 194 stemmeberettigede medlemmer frem (nogle var repræsenteret ved fuldmagter). Fung. Formand Henning Larsen bød velkommen og indledte med at udtale mindeord over klubbens afdøde formand Birger Fiala, der afgik ved døden i efteråret. Birger Fiala var initiativtager til stiftelse og oprettelse af Skovbo Golfklub og til minde om Birger har stien/vejen fra parkeringspladsen til klubhuset fået navnet Birger Fialas Allé. Forsamlingen mindedes klubbens afdøde formand med 1 minuts stilhed. Derefter gik Henning over til den udsendte dagsorden.

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Thykier, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenens punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Henning Larsen aflagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning og den er i sin fulde længde optrykt på klubbens hjemmeside og bringes derfor ikke i dette referat.

Der henvises derfor til beretningen på hjemmesiden. Den mundtlige beretning blev uden bemærkninger vedtaget med akklamation.

Dagsordenens punkt 3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Kassereren Michael Østerbye fremlagde det revidere regnskab – som var udsendt sammen med indkaldelsen. Michael kommenterede de forskellige poster i hovedtræk og kunne konstatere, at det havde været et fornuftigt år med tilgang af prøvemedlemmer og en fornuftig greenfee, uanset at den lod vente på sig. Regnskabet udviste et overskud på 362.563 kr., hvilket var en stigning i forhold til budgettet på 253.972 kr. Regnskabet blev uden bemærkninger godkendt.

Dagsordenens punkt 4:

Fremlæggelse af budget til godkendelse samt godkendelse af kontingent Michael Østerbye fremlagde budgetforslaget og kommenterede forslaget i hovedtræk. Forudsætningerne for budgettet var naturligvis også forslaget til kontingent. Såvel kontingentet som budgettet blev vedtaget uden bemærkninger.

Dagsordenens punkt 5: Fastlæggelse af indskud og fastsættelse af ansvarligt lån Henning Larsen foreslog på bestyrelsens vegne indskuddet uændret til 2.400 kr. og det ansvarlige lån uændret til 8.000 kr. Vedtaget uden bemærkninger. 11


Dagsordenens punkt 6: Forslag fra bestyrelsen

lemmer og fastsætte deres rettigheder og pligter af bestyrelsen.

Sammen med indkaldelsen var udsendt bestyrelsens forslag til behandling under dette punkt. De 3 første forslag var forslag til vedtægtsændringer, der ved godkendelse her skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 27. marts 2007, jf. vedtægternes § 13.

Forslaget og bemyndigelsen til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 1 På grund af kommunalreformen var der forslag til ændring af vedtægternes §1, 2. punktum, således at Skovbo kommune blev ændret til Køge kommune.

Henning Larsen kunne oplyse, at tilladelse til de 2 nye huller i engen nu er OK, og han fandt en omlægning af banen med mulighed for en senere anlæggelse af en par 3-bane bydende nødvendig af hensyn til ungdomsafdelingen og bedre muligheder for nye medlemmer.

Vedtaget uden bemærkninger – enstemmigt. Forslag 2 Vedtægternes §3, 1. punktum blev foreslået ændret fra "Der kan være max. 850 aktive seniormedlemmer i klubben" til "Der kan være max. 900 aktive seniormedlemmer i klubben". Motiveringen fremgår af det udsendte materiale. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal og Henning Larsen gav tilsagn om, at såfremt forhøjelsen vil skabe problemer, vil bestyrelsen følge op på dette. Forslag 3 Indsættelse af nyt afsnit i §3, 6. punktum med en bemyndigelse til bestyrelsen om at udvide medlemsskaren med prøvemed-

Forslag 4 Forslaget gik ud på at anlægge 2 nye huller på engarealet syd for 6. fairway. Forslaget fremgår af det udsendte materiale.

Der var en del spørgsmål til forslaget. Anders Clausen fik på et spørgsmål om brug af sprøjtemidler på området svar på, at dette ikke anses for et problem, da tilladelsen til at etablere golfhuller på området er givet og klubben anvender meget få pesticider ved drift af banen. Carsten Iversen havde virkelig forberedt sig på sit indlæg og nævnte bl.a. - at han ikke anså anlæggelse af en par 3 bane nødvendig - 2 mill. Kroner var mange penge, når han ikke forventede stor brug af en kort par 3 bane - omkostningerne ved en ny par 3 bane, f.eks. også til vedligeholdelse/greenkeepere

Forstand på boligmarkedet

Borup afdeling Tlf. 5752 1160 Ejby afdeling Tlf. 5682 0842

12


- - -

at banen i givet fald vil være for kort til en pay and play bane at det var mere vigtigt at få ordnede forhold for greenkeeperne at han ikke kunne gå ind for en omlægning af banen med 2 nye huller og anlæggelse af en par 3 bane bl.a. var det et sumpet engområde, der ofte stod under vand - at de nye huller så kedelige ud og at det var synd at ødelægge hul 6. Erik Bjerregaard, Bent Høst og Erik Fensmark havde også indlæg, der varmt støttede det fremlagte forslag. Både Henning Larsen og Thomas Gadegaard takkede for indlæggene og roste Carsten Iversen for hans engagement i sagen. Det var dog bestyrelsens holdning, at anlæggelse af de nye huller og efterfølgende en par 3 bane vil give andre muligheder, bl.a. ved companydays og også et vist hensyn til de lidt ældre medlemmer, der måske vil bruge par-3 banen. For så vidt angik engen og vandforhold skulle området naturligvis drænes i forbindelse med anlæggelse af de nye huller. Vi kan økonomisk gøre det og det vil give klubben et løft. Efter disse indlæg og svar satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget om anlæg af 2 nye huller blev vedtaget med overvældende flertal.

Etablering og formidling af bl.a. - Bygge-/entreprisefinansiering - Driftsmiddelfinansiering - Projektfinansiering Økonomisk rådgivning indenfor bl.a. - Virksomhedsoverdragelser - Generationsskifte - Rekonstruktioner

Forslag 5. Forslaget fremgår af det udsendte materiale og vedrører opførelse af bygning til greenkeepere og maskiner. Henning Sørensen motiverede forslaget om forbedrede mandskabsfaciliteter og omtalte de mulige placeringsmuligheder og omkostninger. Efter få uddybende spørgsmål og svar blev forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag 6. Forslaget omfattede en principbeslutning til bestyrelsen om etapevis udvidelse af det eksisterende klubhus i Skovbo Golfklub. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dagsordenens punkt 7: Forslag fra medlemmerne Christian Andersen havde fremsendt forslag om midlertidig anlæggelse af par 3 bane ved at inddrage driving range på visse tidspunkter. Christian uddybede og motiverede forslaget og anbefalede et ja til det fremsendte forslag. Henning Larsen kommenterede forslaget, der ikke var af ny dato og behandlet tidligere i bestyrelsen med afslag til følge. Bestyrelsen mener af forskellige årsager, at forslaget ikke kan anbefales, da der er administrative og arbejdsmæssige omkostninger forbundet hermed. Der skal uanset

MS Mercantile Consultants

Mercantile Consultants (Danmark) ApS | H.C. Andersens Boulevard 10, 3. | 1553 København V Telefon +45 70 33 40 00 | Telefax +45 70 33 40 40 | Mail: info@mercantile-consultants.dk

13


tidspunkter være muligt for alle at kunne bruge driving range uden begrænsninger. Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Dagsordenens punkt 8: Valg af formand for bestyrelsen Henning Larsen blev foreslået som klubbens nye formand. Henning blev valgt uden modkandidater og med akklamation.

Dagsordenens punkt 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter: Henning Sørensen og Torben Binderup-Jensen var på valg, men begge var villige til genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation. Som følge af Henning Larsens valg til formand, skulle der foretages nyvalg af et bestyrelsesmedlem for 1 år. Thomas Gadegaard, der siden Birger Fialas død var indtrådt i bestyrelsen som suppleant – blev foreslået og valgt med akklamation. Herefter skulle der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Erling Elberg og Thomas Nielsen og seniorafdelingen foreslog Christian Andersen.

14

Efter skriftlig afstemning blev resultatet, at - Erling Elberg blev valgt som 1. suppleant med 132 stemmer - Thomas Nielsen blev valgt som 2. suppleant med 115 stemmer og - Christian Andersen fik 107 stemmer.

Dagsordenens punkt 10: Valg af revisor Den af bestyrelsen foreslåede revisor – LVM Revision v/ statsuat. Revisor Lars Madsen – blev enstemmigt valg.

Dagsordenens punkt 11: Eventuelt Under dette punkt var der enkelte spørgsmål, bl.a. - om antallet af fuldtidsansatte i klubben (gennemsnitlig 8) - om kvinder i bestyrelsen (ses gerne) - start på hul 10 i visse tilfælde (f.eks. mandag aften ) – svar = ja - vintertræning i de nye mandskabs faciliteter ? – spørgsmål om oprydning/ bestyrelsen positiv. Til sidst takkede den nyvalgte formand Henning Larsen forsamlingen for en rigtig god generalforsamling med god og positiv debat, og han takkede for opbakningen til de fremsatte forslag. Tak til dirigenten for hans ledelse af mødet. Derefter afsluttedes generalforsamlingen umiddelbart før kl. 22.00.


Turneringsudvalget Henning Brændeholm

Velkommen til BeoMasters '07 Sponsor

Bang & Olufsen Ringsted ved indehaver Christian Andersen. Bang & Olufsens golfturnering BeoMasters spilles nu mere end 60 steder i Norge, Sverige og Danmark. Turneringen blev startet op i 2004 med 15 deltagende klubber. I 2005 var antallet øget til 28, og sidste år blev der afviklet 38 turneringer i Danmark og i Sverige. Også i år er forskellige partnere tilknyttet turneringen. Lancôme har været med siden starten i 2004 og har bidraget med flotte præmier og diverse produkter til startpakkerne. Også i år vil Lancômes produkter præge turneringen. Audi og B&O har for nogen tid siden indgået et samarbejde, hvor B&O-produkter kan tilkøbes i udvalgte Audimodeller. Dette samarbejde har Audi også i år valgt at fortsætte på golfbanen ved at markedsføre deres produkt over for golfspillerne. SEB bank og pension er ligeledes en genganger fra 2006. SEB fik meget stor synlighed på deres deltagelse i BeoMasters06. Heller ikke i år skal de danske golfspillere snydes for cognac på præmiebordet og i startpakkerne. Braastad Cognac er også med på banen i 2007. Som nye partnere har Telia og SAS Radisson valgt at deltage. Der vil blive særdeles flotte præmier fra de to firmaer.

B&O er glade for tilsagnet fra disse partnere, der med deres tilskud gør, at så stort et arrangement kan gennemføres. Men det er meget væsentligt at fastslå, at uden støtte fra vores lokale B&O forhandler Christian Andersen, var grundlaget for at gennemføre BeoMasters ikke tilstede. Køber du dine B&O-produkter hos din lokale BeoMasterssponsor, er gennemførelse af BeoMasters08 en stor mulighed. Turneringen vil som tidligere år blive afviklet i 3 rækker, en damerække, en herre A og herre B række. Der er ændret en smule i propositionerne i forhold til tidligere. Ved tilmelding gælder først til mølle princippet. Ved evt. overtegning vil de, der har meldt sig til på nettet på www.beomasters.dk have første prioritet. Der vil i år blive spillet med 7/8 handicap. BeoMasters afvikles den 9. juni 2007 i Skovbo Golfklub. Tilmelding kan foretages via Golfbox efter den 1. april eller på www. beomasters.dk Her kan I også se propositioner, hvad startpakkerne indeholder i år og hvilke præmier, der er i spil. Som tidligere går vinderne af de 3 rækker videre til en landsfinale i Struer. Vi glæder os til at se jer til BeoMasters07!

15


16


17

Se indbydelse Se indbydelse Se indbydelse Texas Scramble Slagspil/Stableford

12.05.07 Begynderturnering

09.06.07 BeoMasters07

16.06.07 Pink Cup

23.06.07 Royal Sponsormatch

01.07.07

Slagspil Hulspil Hulspil Se indbydelse Slagspil/Stableford Texas Scramble

02.09.07 Klubmesterskab, Slagspil

08.09.07 Klubmesterskab, Hulspil

09.09.07 Klubmesterskab, Hulspil

15.09.07 Begynderturnering

22.09.07 Restaurant Mulligan

Proshop turnering

Afslutningsturnering

07.10.07

27.10.07

28.10.07 Afslutningsturnering

Slagspil

01.09.07 Klubmesterskab, Slagspil

Slagspil/Stableford

Stableford

Se indbydelse

26.08.07 Invitationsturnering

Golf Digest

Slagspil/Stableford

15.04.07 Åbningsturnering

Spilform Stableford

Turnering

14.04.07 Åbningsturnering

Dato

Turneringsudvalget (ret til ændringer forbeholdes)

Skovbo Golfklub / turneringsudvalg

Skovbo Golfklub / turneringsudvalg

ProShoppen / turneringsudvalg

Restaurant Mulligan / turneringsudvalg

Skovbo Golfklub / begynderudvalg

Skovbo Golfklub / turneringsudvalg

Skovbo Golfklub / turneringsudvalg

Skovbo Golfklub / turneringsudvalg

Skovbo Golfklub / turneringsudvalg

Skovbo Golfklub / turneringsudvalg

Golf Digest / turneringsudvalg

Royal Unibrew / turneringsudvalg

Kræftens Bekæmpelse / dameklub

Bang & Olufsen Ringsted / t-udvalg

Skovbo Golfklub / begynderudvalg

Super Golf / turneringsudvalg

Super Golf / turneringsudvalg

Sponsor

Turneringskalender 2007

0-23,9

24-48

0-48

0-48

37-66

Se indbyd.

Se indbyd.

Se indbyd.

Se indbyd.

0-36

0-48

0-48

0-48

0-36

37-66

0-23,9

24-48

Hcp.

9.00

9.00

8.30

8.30

8.30

8.30

8.30

8.00

8.00

8.30

8.30

8.30

8.30

8.30

8.30

9.00

9.00

Tid

1./10. tee 00.00-14.00

1./10. tee 00.00-14.00

Gunstart 00.00-14.30

1./10. tee 00.00-14.00

1. tee 07.30-11.00

1. tee 07.30-10.30

1. tee 07.30-10.00 & 12.00-14.00

1. tee 07.30-14.00

1. tee 07.30-14.00

1./10. tee 00.00-14.00

1./10. tee 00.00-14.00

Gunstart 00.00-14.30

1. tee 07.30-11.00

Gunstart 00.00-14.30

1. tee 07.30-11.00

1./10. tee 00.00-14.00

1./10. tee 00.00-14.00

Banelukning

Turneringsudvalget Ret til ændringer forbeholdes


Baneudvalget Henning Larsen

Nyt om banen til sæsonstart Ny rating og handicapnøgle Vær opmærksom på, at banens rating er ændret pr. 1. januar – for mange betyder det, at man har et ekstra slag i forhold til sidste år. Ligeledes er banens handicapnøgle ændret, så den følger anvisningerne fra DGU bedre.

50 meter markering På alle huller – bortset fra par 3 – er sat 50 meter markering i blå farve, målt til forkant af green.

”Grønne tee-steder” Der er nu opsat grøn teesteds markeringer på alle huller – særligt scorekort og rating er også tilgængelige. Den grønne bane er primært tiltænkt ungdomsafdelingen og begyndere, men alle med banetilladelse må selvfølgelig spille banen.

Nye bunkers Der er anlagt greenbunkers på 12. og 16. hul.

Ny puttinggreen Der anlægges ny og større puttinggreen nær klubhuset – men den bliver først spilbar senere.

18


Til jer, der gerne vil kombinere golf og familieferie Carsten Hartmann, GTO, medl. nr. 1119

Hej Skovbo golfere, må vi anbefale jer at se på denne hjemmeside! Vi er 8-10 personer fra Skovbo Golfklub, der de sidste 6 år har deltaget i en rigtig hyggeturnering Golf Turist Open www.gtopen.dk, hvor der har været deltagere fra bl.a. Tyskland, Holland, Sverige og Danmark. Vi spiller i uge 26, og turneringen afvikles på nogle af de bedste baner i Jylland: Holstebro, en bane der simpelthen er utrolig smuk og svær. Trehøje, der er en fantastisk anlagt bane med nogle spændende udfordringer. Struer, en åben bane hvor naturen i området også præger banen. Dejberg, en dejlig bane hvor hul 18 er et par tre hul over en lille kløft, hvor vi fra terrassen henover vores fadøl tydeligt kan følge bolden, det er meget, meget underholdende. Jeg vil anbefale jer turneringen, fordi det er råhygge og golf for alle niveauer sammen med famile og venner. I kan til en fornuftig pris leje sommerhus tæt ved Vesterhavet og Vedersø klit.

Vi spiller i 3 rækker, så alle kan være med til at spille med nogle på deres eget niveau. Sidstedagen (fredag) slutter vi af med en super gallamiddag på Hotel Fjordgården Ringkøbing 3 retters lækker menu og vin ad libitum, ledsagere er velkomne mod betaling. Gå ind på hjemmesiden www.gtopen.dk der kan I se, hvem der er tilmeldt, leje hus og tilmelde jer turneringen. Turneringen er non profit. Vi har sponsorpræmier fra de af deltagerne, der har lyst til at bidrage med noget. Der er et maximum antal deltagere på ca. 100, så vær obs på det.

T.M.S. Produktion A/S Møllebjerggård . Syvvejen 14 . 4621 Gadstrup . Tlf. 4396 5252 . Fax 4393 5452 www.tmsproduktion.dk info@tmsproduktion.dk Vi udfører alt indenfor: Døre og vinduer i ædeltræ . Håndsnedkerarbejde . Maskinsnedkerarbejde Inventar, køkkener mv. Specielle ønsker Ring for uforpligtende tilbud!

Deres leverandør af byggeprodukter

19


Nyt fra chefgreenkeeperen Mads Kragh Så er golfsæsonen atter i gang. Skønt at det var muligt at åbne bag 9 en måned før end sidste år. Jeg har været meget imponeret over så aktive Skovbos golfere er om vinteren. Selv om banen har været dækket af sne, har I samlet jer, om ikke andet så for at gå en tur på banen og blot være lidt sammen. Det må da siges at være et sundhedstegn for en klub. Dejligt at se. Vi er sluppet rigtigt fint igennem vinteren, uden svampe og skimmel skader af betydning. Vinteren skulle lige vise tænder en sidste gang i slutningen af februar og smeltevandet fra det efterfølgende tøbrud var ret voldsomt. F.eks. var 1. fairway, 2 herre og dame tee, 4. green bl.a. sat under vand.

20

Det bliver en spændende sæson vi går i møde. Først og fremmest etableringen af de 2 nye huller + sø nede på engen, som vi skal have til at fungere, samtidig med den "gamle" bane ikke må forsømmes. I forbindelse med udvidelsen af banen, vil der på 6. fairway være nogle landmålerpinde. Lad dem endelig stå, selv om de måske er i vejen. Vi har købt en ny semi-rough klipper, så vi har mulighed for at ændre lidt på den måde, vi udnytter maskinparken på. De øvrige maskiner er blevet gået grundigt igennem - alle klippeled er nyslebne, så jeg føler at vi er godt rustet. Med ønsket om en god sæson til alle!


21


Nyt fra sekretariatet Mortifikation Efterlysning af obligation (lånebevis). I henhold til klubbens vedtægter (§4) efterlyses herved følgende obligationer Lb. nr.: 181 Hvis man er i besiddelse i en af disse obligationer, bedes man omgående kontakte sekretariatet.

Gældende for sommersæson 2007

Mandag................... kl. 12.00-18.00 Tirsdag.................... kl. 10.00-16.00 Onsdag.................... kl. 10.00-15.00 Torsdag................... kl. 10.00-16.00

Ledige pladser

GolfBox Informationsmøde i GolfBox Onsdag den 25. april 2007 kl. 17.30 Tilmelding til kontoret er påkrævet. Hold øje med hjemmesiden i tilfælde af aflysning.

Bagmærker

Åbningstider

Vi har stadig ledige pladser! Udfyld en indmeldelsesblanket fra vores hjemmeside www.skovbogolfklub.dk under Klubben -> Medlemskab -> Indmeldelse og mail den til skovbogolfklub@skovbogolfklub.dk

Har du endnu ikke modtaget dit bagmærke, kan det afhentes på kontoret, når vi har registreret din betaling . Der er pt. 69 restanter!

En tryg kontakt! Hovedgaden 56E 4140 Borup Tlf. 57 52 64 75 Sønder havnevej 2 4600 Køge Tlf. 56 65 64 75

22

www.eselektrikeren.dk


Sponsorer for Skovbo Golfklub AB gruppen

metalwork danmark

a.h. nicro Haardchrom A/S

MIRANDA Partners A/s

Danbolig Borup/Ejby

Monarch

Danbolig Solrød

Nykredit

es-elektrikeren

PRO DAVID PHILP

EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S

restaurant mulligan

Finn Jepsen VVS A/S

Ret & Råd Sydkysten A/S

golf digest

royal unibrew a/S

Greve By’s Auto

SK Stok K/S

Hagbo Adm. Service

Sonofon

Ishøi Bogholderiservice

Stender Solrød

Jens Folmer Olsen A/S

Superkøl A/S

Jyske Bank

TG-Clean

K&K Business Excellence

SHS Tryksager ApS

Købmandsgården

Super golf

Linuxbutikken

tms produktion A/s

MCM Karosseri A/S

VTS - Vigersted Tømrer-, Snedker & Entreprenørservice

Mercantile Consultants

23


Skovbo Golfklub . Dalbyvej 50 . 4140 Borup

B

Marts 07  

Golfmagazine

Marts 07  

Golfmagazine

Advertisement