Page 1

Læs bl.a. om: Formanden har ordet Golfens Dag Referat fra generalforsamlingen Turneringskalender 09

MEDLEMSBL AD FOR SKOVBO GOLFKLUB . NR. 1 . MA J 20 09 . 9. ÅRGANG


Dalbyvej 50 4140 Borup Telefon 70 20 02 82 Fax 56 82 24 21 skovbogolfklub@skovbogolfklub.dk www.skovbogolfklub.dk 

Bestyrelse

Formand: Henning Larsen..................... 43 40 49 33 Næstformand: Thomas Gadegaard...... 43 90 84 00 Torben Binderup Jensen......................... 56 14 41 61 Michael Østerbye.................................... 56 14 20 10 Betina Pedersen...................................... 36 41 59 96 Suppleant: Erling Elberg........................ 46 18 54 24 Suppleant: Mads Bjørn.......................... 32 96 03 85

Udvalg

Sportsudvalg Torben Binderup Jensen......................... 56 14 41 61 Ungdom  Christian Andersen............................. 21 48 39 45 Elite Christian Andersen............................. 21 48 39 45 Begynder Keld Becker......................................... 22 72 55 70 Turnering- og handicap Henning Brændeholm........................ 20 30 79 41 Sponsor- & markedsføringsudvalg Thomas Gadegaard................................ 43 90 84 00 Baneudvalg Thomas Gadegaard................................ 43 90 84 00 IT-udvalg Henning Larsen....................................... 43 40 49 33 Husudvalg Betina Pedersen...................................... 36 41 59 96 Visionudvalg Henning Larsen....................................... 43 40 49 33

Chef-greenkeeper

Mads Kragh..............................................20 33 02 82

Pro

Søren Telling.............................................20 92 72 04

Klubber i klubben

Herreklubben Gunnar Vive.............................................25 39 06 70 Dameklubben Alice Kjældgaard.....................................56 66 15 06 Seniorklubben Kirsten Berg.............................................29 92 62 65 Parmatchklubben Inger og Robert Hansen..........................56 27 50 36

Faste tider

Begynder....................................................... Mandag Herredag......................................................... Tirsdag Damedag........................................................ Onsdag Senior............................................................. Torsdag Eliten............................................................... Torsdag Ungdom..........................Mandag, onsdag og fredag

Skovbo Golf Café

Susie & Johnnie Sundgaard.23 11 92 80 skovbogolfcafe@mail.dk

Sekretariat

Majbritt Brændeholm.......... majbritt@skovbogolfklub.dk Rie Seidenfaden...........................rie@skovbogolfklub.dk

Redaktør

Erling Elberg............................................ 46 18 54 24 erlingelberg@mail.tele.dk

Forside

Foto: Mads Bjørn Hansen

Deadline for næste nummer 1. juni 2009.

Tryk

SHS Tryksager ApS

SKOVBO GOLFKLUB er officielt medlemsblad for Skovbo Golfklub. Bladet vil udkomme i ca. 1000 eksemplarer 3 gange årligt og sendes gratis til medlemmernes husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører, sponsorer samt institutioner i Skovbo Kommune. Meninger, der kommer til kende i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Skovbo Golfklubs officielle synspunkter. Redaktionen af bladet forbeholder sig ret til at nedkorte og redigere de indsendte indlæg. Eftertryk er kun tilladt med angivelse af kilde.

2


Indholdsfortegnelse Redaktøren har ordet.....3

Redaktøren har ordet

Formanden har ordet.....4 Golfens Dag...................5 Begynderudvalget..........6 Opstart i begynderafdelingen.......6 Parmatchklubben...........7 Ungdomsafdelingen......8 Seniorklubben................9 Referat fra generalforsamlingen....10 Skovbo Golf Café..........13 Golf mod kræft............14 Baneudvalget...............17 Generelle turneringsbetingelser...18 Åbningsturnering ........20 Afsked fra David Philip...................20 Turneringskalender 2009.............................21 Nyt fra administrationen..........21 Sponsorer.....................23

Dette nummer af klubbladet er i 2009 det eneste nummer, der sendes ud til alle som hidtil. Bestyrelsen har besluttet, at majnummeret med referat fra generalforsamlingen i marts måned udsendes som hidtil, hvorimod de efterfølgende 2 numre i 2009 udarbejdes "som vi plejer", men lægges på hjemmesiden samt trykkes/kopieres i en beskedent antal, der lægges i klubhuset. Det er naturligvis bl.a. af økonomiske årsager, at dette sker, men redaktøren finder, at tros alt er en acceptabel måde fortsat at lave klubblad på og håber på forståelse fra alle om denne ændring. Når bladet kommer på gaden er vi allerede et pænt stykke inde i sæson 2009 med mange spændende tiltag på vores bane. Det være sig • • •

færdiggørelse af hul 1,2 ,3 og 6 anlæg og ibrugtagning af par 3 banen ibrugtagning af nye udslagsmåtter og puttinggreens.

Redaktøren henviser til formandens beretning fra generalforsamling 2009, der i sin fulde ordlyd er lagt på hjemmesiden. Her anføres og de ca. tider, de enkelte huller tages i brug. Selv en medlemsejet golfbane som vores må se finanskrisen i øjnene og konstatere, at det er svært at tiltrække nye medlemmer til klubben. Flere klubber i omegnen har problemer og andre på landsplan har måttet lukke. Vi er meget fortrøstningsfulde for fremtiden og håber og tror på, at vi kan tiltrække nye medlemmer i tilstrækkeligt antal, ligesom vi er sikre på, at vores endelige bane vil tiltrække et stort antal greenfee spillere. En meget velbesøgt generalforsamling med god og saglig debat er et sikkert tegn på en god og sund klub med tilfredse medlemmer. Redaktøren byder velkommen til en ny og spændende golfsæson 2009. Erling Elberg

3


Formanden har ordet Henning Larsen En for golfspillere god tid på året – banen er lige åbnet, og man får lyst til at få banket den værste rust af udstyret, og ikke mindst svinget, med den der særlige følelse af, at det skal være i år. Og hvad er så ”det” – det er sikkert meget forskelligt fra person til person, men vi oplever forhåbentlig alle sammen noget i løbet af sæsonen, som vi kan huske tilbage på med glæde når sæsonen slutter. Den kommende tid bliver særdeles spændende: Hvornår åbner par 3 banen i fuldt omfang, og hvornår vil de sidste nyanlæg på den store bane være klar til åbning, så vi alle kan få afprøvet, om første hul bliver præcist så udfordrende en åbning af banen, som det tegner til. Jeg håber, alle vil udvise hensyn til de nyanlagte arealer i den kommende tid. Dette klubblad bliver det sidste, der udkommer som trykt eksemplar til alle medlemmer – i bestræbelserne på at tilpasse

Formand Henning Larsen og næstformand Thomas Gadegaard.

4

vores omkostninger har generalforsamlingen tiltrådt, at klubbladet fremover primært udkommer via vores hjemmeside, og til de medlemmer, der ikke har adgang til internettet vil der blive trykt et begrænset oplag, som udleveres fra kontoret. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at alle sørger for at få registreret deres email-adresse korrekt i Golfbox, så vi kan sende information til alle, når klubbladet er udkommet – og ligeledes basere fremtidig kommunikation til medlemmerne direkte via email. Vær også opmærksom på at meddele adresseændring til kontoret og opdater adresseinfo i Golfbox ved flytning, vi bruger uforholdsmæssig mange ressourcer på at eftersende fx indkaldelser til generalforsamling m.v. Og lad mig benytte denne lejlighed til at bede alle medlemmer om at være med til at stoppe trafikken fra parkeringspladsen til 1. tee via 9. green/fairway – vær venlig og brug de anlagte stier.


Golfens Dag I samme kategori af praktiske informationer og små ”hip”, skal jeg igen gøre opmærksom på, at det er tilladt at rette nedslagsmærker op, også hvis det nu skulle være en anden, der har lavet mærket, samt ikke mindst: Der er endnu ikke nogen, der er faldet om, fordi de lukkede en hurtigere bold bagfra igennem!! Allerede på banens første åbningsdag kunne man iagttage en tre-bold på herredag, som ikke kunne se den enlige spiller, der gik og ristede bagved – prøv nu at gøre det lidt bedre i år, det er altså ikke så svært og kan praktiseres helt uden smerter. Til afdelingen for praktiske nyheder hører også udskiftning af bagmærker – alle skal have nyt bagmærke, da vi har fået ny sponsor, så hjælp dig selv og vores baneservice ved at få hentet dit nye mærke på kontoret. På det sportslige område glæder ser jeg frem til at følge det nyetablerede damehold og ligeledes om sammenlægning af elite og ungdom giver den ønskede effekt på vores herrehold. Ligeledes ser jeg frem til samarbejdet med vores nye træner Søren Telling og assistent Rikke Rasmussen – tilsammen tilbyder de lektioner på næste alle dage, så der skulle være muligheder for alle for at få undervisning. Hvervning af nye medlemmer bliver en at årets helt store opgaver, og alle medlemmer har en egen interesse i at deltage i denne proces, da klubbens eksistens er betinget af, at vi hele tiden kan besætte de ledige pladser med nye medlemmer. Så jeg må igen opfordre alle til at være på mærkerne og tage godt imod nye ansigter i klubben, og ligeledes tage aktiv del i udbredelsen af kendskabet til vores klub. Ha' en rigtig god sæson!

Torben Binderup-Jensen Søndag den 26. april gennemførte Skovbo Golfklub i lighed med en lang række andre golfklubber Golfens Dag. Et arrangement som DGU er initiativtager til. Ud fra en række aktivitetsforslag fra DGU og med erfaring fra forrige års arrangement, udarbejdede Rie og Majbritt en detaljeret plan for dagen i Skovbo. Vi annoncerede i lokalaviserne under temaet: Lev 5 år længere - spil golf i Skovbo. Vi havde ikke de bedste erfaringer med forrige års arrangement, hvor kun meget få gæster dukkede op. Det var derfor med spænding, vi mødtes i golfklubben søndag formiddag. Vejret var strålende, som en varm sommerdag og ca. 50 gæster lagde vejen forbi Skovbo Golfklub. Mange hjælpere fra Ungdomsafdelingen, Seniorklubben, Begynderafdelingen og fra bestyrelsen stod parat til at modtage gæsterne. De kunne få uprofessionel hjælp til at slå bolde på driving range eller deltage i en puttekonkurrence. De kunne også komme på banevandring og opleve vores smukke bane. Herefter blev gæsterne inviteret på pølser og vand/øl eller en kop kaffe. Vi var alle sammen i gang hele dagen, men vi var også enige om, at vi havde haft en pragtfuld dag som resulterede i at 13 gæster meldte sig ind som prøvemedlemmer. Det betyder, at vi alt har 30 prøvemedlemmer, som nu er godt i gang under kyndig ledelse af Søren Telling og med Michael Nielsen som allestedesnærværende kontaktperson. Det bliver forhåbentlig til 30 nye medlemmer, som vi alle skal være med til at tage godt imod 5


Begynderudvalget Keld Becker

Vi har brug for din hjælp Begynderudvalget mangler hjælpere til begynderaftenerne. Vi vil derfor blive glade for din hjælp. Har du under hcp. 36, nogle ledige mandag aftener og lyst til at hjælpe de nye spillere i gang, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du behøver ikke binde dig for alle mandage i sæsonen, som løber fra uge 17 til og med uge 40.

Dine opgaver vil være at guide spillere rundt på banen. Du skal ikke undervise i teknik, men du må hjælpe spillerne, hvor der opstår tvivl om reglerne, og gerne opmuntre undervejs, så spillerne får en god oplevelse og lyst til at komme igen. Du skal også hjælpe spillerne med at komme rundt på banen i et fornuftigt tempo – til glæde for os alle. Vi vil meget gerne høre fra dig snarest på mail: kbb@c.dk eller på telefon: 2272 5570.

Opstart i begynderafdelingen Erling Elberg Begynderudvalget er startet op igen med spil på for- eller bag ni på mandage indtil september/oktober. Der er fortsat et stort antal medlemmer, der har et handicap fra 37 og opefter og dermed berettiget til at deltage i begynderudvalgets spil på mandage. Vi henviser til oplysninger på opslagstavlen i klubhuset, hvor man kan finde • • •

deltagerliste til mandagens spil liste med ansvarlige for mandag aftener samt hjælpere andre relevante oplysninger fra udvalget.

P.t. er udvalget i den situation, at det er meget svært at rekruttere nye til bestyrelsen i begynderudvalget, som naturligvis er ansvarlig for afvikling af matcher m.v. Det drejer sig om at få tilstrækkelige til at deltage i vagtordningen samt stille sig til rådighed som hjælpere – især for medlemmer med et rimeligt højt handicap samt prøvemedlemmer. Vi vil derfor gerne med dette indlæg anmode interesserede om at melde sig som bestyrelsesmedlemmer samt hjælpere, hvilket kan ske ved henvendelse til formanden Keld Becker, Jette Halk eller Erling Elberg. Vore mailadresser samt telefonnumre står på hjemmesiden under begynderudvalget/begynderklubben. Vi glæder os til at høre fra rigtig mange af jer, der indtil nu har nydt godt af udvalgets arbejde.

6


Parmatchklubben Inger & Robert Hansen Så er det slut med vintergolf om søndagen, men vi har også i rigt mål nydt denne vinter, hvor vi har kunne gennemføre vintergolfen. Det gode vintervejr har virkelig kunne lokke medlemmerne til Skovbo Golfklub. Primo november vil vintergolfen starte op igen, men først står en forhåbentlig god sommer foran os. Vi skal nu til at tænke på at sætte kryds i kalenderen til sommerens matcher, hvor Partmatchklubben også i år har planlagt 6 matcher til mixed parmatch.

Matchprogram for sæson 2009 Søndag den 17. maj kl. 13.00 Søndag den 28. juni kl. 13.00 Søndag den 19. juli kl. 13.00 Lørdag den 15. august kl. 13.00 Søndag den 13. september kl. 13.00 Søndag den 11. oktober kl. 13.00 Matchplan ophænges i klubhuset 14 dage før matchen. Alle matcher er med spisning, hvis man har tid og lyst til dette.

Forudsætninger for deltagelse • • •

Begge deltagere skal være medlem af Skovbo Golfklub. Man skal tilmelde sig med en makker af modsat køn. Handicap max. 48.

Matchfee 30,- kr. pr. par. Beløbet går ubeskåret til præmier. Vi ser frem til en god og hyggelig golfsæson i Parmatchklubben!

7


Ungdomsafdelingen Bestyrelsen for ungdomsafdelingen Endelig ser det ud til, at vi kan komme igen efter den lidt kedelige vinter. Men selvfølgelig har vi passet vores træning, hvor det har været mørkt og koldt, så vi har ikke helt glemt, hvordan det er at spille golf.

På mødet fortalte Bent om de turneringer, som I alle sammen skal ud og spille på andre baner. Men vi har også juniorturneringer her på vores egen bane, så der bliver nok at se til. Spændende bliver det.

Der var spiller- og forældremøde den 14. marts i klubhuset. Her var der mødt mange op for at høre, hvad vi havde at fortælle om den nye sæson, som nu er kommet i gang.

Alle skal ud og spille Firkløverturneringen i Rønnede – Næstved – Sydsjælland og her hos os selv. Derudover skal spillerne fra onsdagsholdet sikkert ud og spille en lille turnering i Sorø. Vi har også startet et lille samarbejde med med dem, hvor vi spiller på par 3 bane hos Sorø og her hos os selv.

På spillermødet fik alle også hilst på vores nye træner Søren. Her fra ungdomsafdelingen skal der lyde et velkommen til Søren. Vi glæder os alle sammen til den ny sæson sammen med ham som træner.

Onsdagsholdet skulle også meget gerne sammen med forældrene komme ned og spille par 3 banen her hos os selv. Det er hver fredag kl. 16.30, at spillere og forældre kan øve sig i, hvordan det er at spille Firkløverturneringen, hvor forældrene går sammen med spillerne rundt. Mandagsholdet får også nok at se til med de mange juniorturneringer, de skal deltage i. Hold øje med hjemmesiden, hvor alle datoer står, og ellers få fat i trænerne, hvis der skulle være nogle spørgsmål omkring træning eller kampe. Vi starter også op med fælles spisning en gang om måneden efter fredagstræningen. Her er det Charlotte, der styrer det. Mon ikke der kommer sedler op på opslagstavlen? Den skal I alligevel huske at kigge på, hver gang i er nede og træne her på banen. Husk at selv om det regner, så er trænerne parat hver mandag og onsdag. Så mød bare op til træning hver gang! Vi glæder os meget til at se jer alle sammen her på banen ...

fordrer alle Bestyrelsen op at passe på banen! medlemmer til 8


Seniorklubben Kirsten Berg I seniorklubben spiller vi golf hele vinteren, og vi har været en fast skare på 20-40 personer, der har trodset vejret, og døjet med måtter og vintergreens hver torsdag - bortset fra enkelte dage, hvor sneen simpelthen var for høj til at vi kunne finde boldene. Nu glæder vi os som små børn til at komme igang igen på hele sommerbanen med brug af vogne. Vi har så godt af motion og vi har et dejligt socialt samvær, men vi glemmer ikke det sportslige, så der kæmpes hver torsdag om de bedste placeringer i 3 spillerækker, og en gang hver måned holder vi spisematch, hvor vi spiller forskellige holdspil og deler præmier ud - både for dagen og den forløbne måned. I år har bestyrelsen givet seniorklubben lov til at have fortrinsret både på for 9 og bag 9 i tidsrummet kl. 8.00 til 9.00, det betyder jo så, at de spillere der starter på bag 9 kommer til 1. hul efter et par timer og spiller for 9 i rækkefølge med andre spillere, som måtte dukke op.

På den månedlige spisematchdag starter vi efter aftale med bestyrelsen på alle huller og tager hensyn til andre spillere, som kommer ud på banen i løbet af formiddagen. Vi har 3 venskabsklubber: Harekær, Næstved og Mølleåen. I år får vi kun besøg af Harekær, som kommer den 14. maj. Denne dag har vi gunstart, og vi plejer at være 80 spillere til start. Selvom vi er mange, er der stadig plads til flere, når vi har de rettigheder jeg har beskrevet. Så har du lyst til at spille i seniorklubben, så kig ind på vores hjemmeside, hvor betingelserne for medlemsskab er beskrevet. Vi spiller ikke på faste hold, eller har lister man skal skrive sig op på, vi spiller i den rækkefølge man møder op på. Så hvis du gerne vil spille med forskellige, så kan du bare variere din mødetid med ti minutter til en halv time. Med ønsket om en rigtig god 2009 sæson!

Seniorklubben har over 100 medlemmer, så vi fylder selvfølgelig godt op torsdag formiddag.

9


Referat fra generalforsamlingen Erling Elberg, referent Skovbo Golfklub afholdt onsdag, den 18. marts 2009 sin årlige generalforsamling i nye omgivelser, nemlig i teatersalen på Asgård Skole i Køge. Indkaldelse og dagsorden med årsrapport (regnskabet + budget) var med personligt brev sendt til samtlige medlemmer pr. 26. februar 2009. Der var mødt 190 stemmeberettigede medlemmer frem, hvilket må siges at være meget flot. Formand Henning Larsen bød velkommen og glædede sig over at se så mange af klubbens medlemmer og han håbede på en udbytterig aften. Han rettede en stor tak til ungdomsafdelingen for opsætning af borde og stole og salg af øl og vand og et godt salg ville hjælpe ungdomsafdelingen. Efter at have præsenteret bestyrelsen og de enkelte medlemmers arbejdsopgaver gik Henning over til den udsendte dagsorden.

Dagsorden punkt 1 Valg af dirigent

Der var et enkelt spørgsmål, der gik på overvejelser om et nyt klubhus, hvortil formanden svarede, at der efter bygning af nye mandskabsfaciliteter og maskinhal samt problemer med at nå de 900 medlemmer var der behov for konsolidering lige nu og trække vejret med hensyn til klubhusudvidelser. Bestyrelsen fik ros for beslutningen om ændringer af hul 1 og hul 2 (godt tilbud i forbindelse med andet arbejde på banen) i efteråret uanset manglende beslutning på en generalforsamling. Formanden oplyste de forventede tidspunkter på ibrugtagning af de huller på banen, der er under ændring. Banens par er p.t. 71 indtil endelig færdiggørelse, hvorefter den igen vil være en par 72 bane. Den mundtlige beretning blev efter ovenstående spørgsmål og svar vedtaget med akklamation.

Bestyrelsen foreslog Peter Thykier, der blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt 3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Kassereren Michael Østerbye fremlagde det revidere regnskab – som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Dagsorden punkt 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Henning Larsen aflagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning og den er i sin fulde længde optrykt på klubbens hjemmeside og bringes derfor ikke i dette referat.

10

Der henvises derfor til beretningen på hjemmesiden.

Michael kommenterede de forskellige poster i hovedtræk og forklarede udførligt de poster i regnskabet, der grundet byggeri m.v. havde givet anledning til større udsving end normalt. Dog kunne han konstatere, at det efter omstændighederne havde været et fornuftigt år med tilgang af ca. 100 nye medlemmer og en udmeldelse på i alt ca. 80.


Regnskabet udviste et underskud på i alt 738 kr. og det må betragtes som et godt resultat for året set i forhold til budgettet for 2008.

reelle kontingentforhøjelse, idet de tidligere forhøjelser alene var baseret på prisreguleringer.

Under gennemgangen af aktiver og passiver kom Michael udførligt ind på de kort- og langsigtede gældsposter og hvilke muligheder, bestyrelsen skal drøfte nærmere med Jyske Bank for at opnå det bedst mulige resultat..

Såvel kontingentet som budgettet blev vedtaget uden bemærkninger.

Beklageligvis var der i 2007 sket en beklagelig fejl, der betød, at klubben var nødsaget til ekstraordinært at udbetale indskuddet (8.000 kr.) tilbage til 77 medlemmer, der retmæssigt havde meldt sig ud. Klubbens medlemstal pr. 1.12.2008 var 900 minus udmeldelser på 80 udgangen af 2008. Af de 820 medlemmer er ca. 50 medlemmer passive. Formanden redegjorde for reglerne om tilbagebetaling af indskuddet ved udmeldelser og oplyste, at klubben har 900 indskud fra medlemmer, hvilket indebærer, at hver indmeldelse automatisk udløser tilbagebetaling af indskud til udmeldte medlemmer og at der er ca. 100 på ”venteliste” til at få deres indskud tilbagebetalt. Det blev også pointeret, at det er vigtigt at betale sit kontingent til tiden og ikke vente, til græsset bliver grønt. Det er stort set de samme medlemmer, der skal rykkes hvert år. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.

Dagsorden punkt 4 Fremlæggelse af budget til godkendelse samt godkendelse af kontingent Michael Østerbye fremlagde budgetforslaget og kommenterede forslaget i hovedtræk. Dirigenten pointerede, at godkendelse af budgettet samtidig indebar godkendelse af forslaget til kontingent. Formanden oplyste, at kontingentforhøjelsen fra 5.000 kr. til 5.500 faktisk var den første

Dagsorden punkt 5 Fastlæggelse af indskud og fastsættelse af ansvarligt lån Henning Larsen foreslog på bestyrelsens vegne indskuddet uændret til 2.400 kr. og det ansvarlige lån uændret til 8.000 kr. Vedtaget uden bemærkninger.

Dagsorden punkt 6 Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag fra bestyrelsen til behandling på denne generalforsamling.

Dagsorden punkt 7 Forslag fra medlemmerne Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmer til behandling under dette punkt.

Dagsorden punkt 8 Valg af formand for bestyrelsen Henning Larsen var på valg og var villig til genvalg. Formanden blev genvalgt med akklamation.

Dagsorden punkt 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter Som det fremgik af indkaldelsen var Torben Binderup-Jensen og Betina Pedersen på valg. De var begge villige til genvalg. Torben og Betina blev begge genvalgt med akklamation. Herefter skulle der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Erling Elberg og Mads Bjørn. Begge blev valgt med akklamation.

 11


Dagsorden punkt 10 Valg af revisor Den af bestyrelsen foreslåede revisor – LVM Revision v/ statsaut. Revisor Lars Madsen – blev enstemmigt valgt.

Dagsorden punkt 11 Eventuelt Jakob Slangerup gjorde opmærksom på opslag i klubhuset om at deltage på Royal golf hold. Der var plads til flere og visse hold manglede lige nu tilmeldinger. Der fremkom forslag om skiltning rundt omkring på banen med opfordring til at rette opslagsmærker op på greens. Formand Henning Larsen takkede for tilliden ved genvalget og oplyste herefter, at • •

• •

Golfens Dag afholdes overalt den 26. april 2009 Det er muligt på par 3 banen at medtage venner/bekendte til at prøve at spille golf mod naturlig "pasning og instruktion" Der arbejdes på en ny hjemmeside, som forventes klar i nær fremtid Der er indgået aftale med en ny PRO i stedet for David, nemlig Søren Telling

Inden endelig afslutning af generalforsamlingen introducerede Christian Andersen en film om ungdomsudvalgets arbejde. Filmen – der varede ca. 15 minutter – viste et meget flot stykke arbejde med ungdommen og deres udvikling til golfspillere. Meget flot. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og formanden takkede til sidst for den gode debat og det store fremmøde.

12


Skovbo Golf Café

v/ Johnnie & Susie Sundgaard Dalbyvej 50 . 4140 Borup . Mail: skovbogolfcafe@mail.dk Tlf.: 23 11 92 80 / 26 57 33 20 / 28 31 71 68

Kære Golfer! Sæsonen 2009 er nu skudt i gang, og vi glæder os til fortsat at servicere jer igennem hele sæsonen. Med et nyt udvidet menukort håber vi at kunne dække alles behov for lidt at spise og drikke. Af nye tiltag har vi: Pølser, toast, æggekage, laksefilet, bøffer, stegt kyllingebryst, kyllingeburger, og ikke mindst en nykreeret caféburger (lækkert brød med soltørret tomat og olivenolie, frisk sprød salat, tomat, agurk, stegte skiver af oksefilet, herpå stegte bløde løg, agurkesalat og dressing). Du kan stadig få hele vores sortiment som sidste år: Smørrebrød, store og små baneboller (nu med bedre brød), store sandwichboller med diverse pålæg, forårsruller, fiskefileter, frikadeller, flæskesteg, diverse søde kager, kaffe-the-cacao, diverse drikkevarer, udvidet golftilbehør, diverse slik og ikke mindst personlig betjening! På den yderste terrasse er der sat 4 store parasoller op, som kan bruges efter behov. Lidt hen på sæsonen vil samtlige borde blive beklædt med ”kroduge”- alt sammen for at gøre caféen lidt hyggeligere. Som noget nyt kan det store spiselokale nu lejes til private fester (max. 50 prs.), så nu kan du holde din fest i rigtige golfomgivelser. Kontakt os gerne for tilbud. Husk vi leverer også gerne maden til din private fest. Fadølsanlæg kan du ligeledes leje gennem os. Med alle disse nye tiltag, glæder vi os til sæsonen 2009! På gensyn i Caféen. Susie og Johnnie

MS

Etablering og formidling af bl.a. - Bygge-/entreprisefinansiering - Driftsmiddelfinansiering - Projektfinansiering Økonomisk rådgivning indenfor bl.a. - Virksomhedsoverdragelser - Generationsskifte Kontakt Lars Stevens! - Rekonstruktioner

Mercantile Consultants

Mercantile Consultants (Danmark) ApS Bredgade 56 1260 København K Telefon +45 70 33 40 00 Telefax +45 70 33 40 40 Mail: info@mercantile-consultants.dk l

l

l

l

13


Golf mod kræft Per Korsgaard I maj sidste år mistede Søren W. Iversen sin svigerfar til kræft, i år i oktober sov hans far ind, også han af kræft. Begge i en alt for tidlig alder. Dette blev start skuddet til foreningen Golf mod kræft. Det er ikke nyt at bruge golf til at samle penge ind til diverse velgørende formål. De fleste kender nok til Pink Cup, Slå et slag og Stjernegolf. Alligevel mente Søren W. Iversen, at der manglede ’noget’. En turnering hvor der blev sat fokus på kræft som den frygtede sygdom den nu engang er. Og det blev starten på Golf mod Kræft. Foreningen blev startet på det digitale mødested Facebook. Formålet med foreningen er, at skabe fokus om kræftsygdomme og samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Ganske kort efter gruppen blev oprettet på Facebook, gik Per Korsgaard ind i projektet og sammen med Søren W. Iversen fik de startet en forening op. I dag, kun godt 2 måneder efter foreningens start, er der over 1.900 medlemmer af gruppen. På hjemmesiden www.golfmodkraeft.dk, der blev oprettet i forbindelse med foreningen, er der over 140 betalende medlemmer og der kommer dagligt nye medlemmer til. ”Sorgen og fortvivlelsen over tabet af både svigerfar og sin egen far forvandlede Søren W. Iversen til en drivkraft til at bekæmpe denne frygtelige sygdom. Man er som tilskuer til sygdommen magtesløs, men ved at gå til kamp med golfkøller og via Internettet, kan vi prøve at gøre en forskel for nogen af de omkring 230.000 danskere der hvert år rammes af kræft. Kræft berører mange. Alle kender nogen der har eller har haft kræft. I foreningens korte historie har

14

vi fået rigtig mange positive tilkendegivelser. Vi har hørt rigtig mange forfærdelige historier om kræft, men heldigvis også mange med en positiv udgang, trods et hårdt sygdomsforløb. Fælles for alle er, at de støtter vores projekt”, udtaler Per Korsgaard. I starten var det tanken, at arrangere en lille lokal turnering hvor der kunne samle nogle tusinde kroner ind, men projektet er vokset voldsomt og det har udviklet sit til et landsdækkende arrangement med hele 3 turneringer i henholdsvis Haderslev Golfklub, Fredensborg Golf Club og senest har bestyrelsen på Samsø Golfklub takket ja til omkostningsfrit, at stille deres bane til rådighed for foreningen. Foreningen har fået særdeles prominente navne til at støtte projektet: Knud Storgaard, som selv har været gennem en kræftsygdom, Peter Jespersen, Lisa Holm Sørensen, Nikolaj Jacobsen og Jesper Kjærbye der alle er protektorer for foreningen. Men også andre kendte danskere bakker op omkring arrangementet. Den tidligere konservative vicestatsminister Bendt Bendtsen, Odenses tidligere socialdemokratiske borgmester Anker Boye, Flemming Østergaard (Don Ø), Benedicte Balling kendt fra bla. Scenen er din, musikeren Kim Schwarts og revymanden Leif Maibom er nogen af de mange prominente navne der har meldt deres ankomst. Projektets vokseværk er naturligvis meget positivt, men det har givet en masse arbejde til de frivillige i foreningen. Søren W. Iversen er formand for Golf mod Kræft, Per Korsgaard næstformand og René Finseth, Tom Holmskov og den tidligere kræftpatient Torben Rysgaard er alle bestyrelsesmedlemmer. Foreningen er naturligvis non-profit. Alle penge der samles ind går 100% til Kræftens bekæmpelse. Der


er ingen udgifter til administration og ingen skjulte omkostninger der skal dækkes.

Bestyrelsesmedlem Torben Rysgaards historie I forsommeren 2007 får jeg konstateret kræft. Et modermærke på ryggen viser sig at være ondartet og jeg skal opereres. Fra at være - i mine egne øjne - sund og rask, stod jeg nu som 34-årig med en kræftdiagnose! Jeg syntes verden var uretfærdig og kunne ikke forstå hvorfor det her skulle ramme mig. Det sker jo kun for naboen, men pludselig var det mig selv der var naboen!!

Sygdomsforløbet Efter at have fået diagnosen gennemlever jeg – kort fortalt – den sværeste periode i mit liv. Jeg gennemfører i sommeren 2007 min første operation. Får fjernet hud fra ryggen samt 8 lymfeknuder i højre armhule. Januar 2008 mærker jeg en knude i min højre armhule. Knuden undersøges og der tages vævsprøve. Kræften er tilbage og jeg skal have fjernet alle lymfeknuder i højre armhule. Jeg opereres i februar 2008 og udskrives efter en uge på sygehuset. I august mærker jeg på ny en knude i min højre armhule og denne gang behøver lægerne ingen vævsprøve – knuden skal ud! Det kommer den så i september 2008. Efter hver af de tre operationer har jeg fået beskeden at jeg skal opfatte mig selv som værende rask. En besked som er svær at tro på da kræften bliver ved med at ”poppe up”. Tanken om tilbagefald kombineret med tanker om døden gør at jeg lukker mig inde i mig selv og ændrer adfærd. Jeg er aldrig rigtig glad og familie, venner og kollegaer kan se det på mig selvom jeg lyver overfor mig selv og dem og siger at der intet er i vejen. Jeg indser dog heldigvis at jeg har brug for hjælp,

udover den som jeg fik af folk omkring mig.Sommeren 2008 kontakter jeg Kræftens Bekæmpelse i Århus og beder dem om hjælp efter at have forklaret dem min situation. De træder til med det samme og tilbyder mig samtaler med en af deres psykologer. Samtalerne forløber henover sommeren 2008 og gør en kæmpe forskel for mig. I slutningen af september 2008 afslutter jeg mit forløb hos Kræftens bekæmpelse da vi ikke føler vi på dette tidspunkt kan komme videre. Jeg ved hvad jeg skal gøre når de svære tanker kommer og at de helt sikkert vil dukke op med jævne mellemrum. Jeg er blevet udstyret med en del redskaber som kan hjælpe mig i den rigtige retning.

Golf med kræft En af de ting som har været altafgørende i mit forsøg på at lægge tankerne over på noget andet end kræft er golfen. Jeg er selv aktiv spiller i Samsø golfklub og har været det siden 2003. En stor bekymring hos mig under hele det her forløb har været om alle operationerne ville betyde at jeg ikke ville kunne spille golf mere. Golfen har haft så stor en afstressende effekt på mig at jeg ville være utrolig ked af at skulle blive tvunget til at sige farvel til den. Det har været et ”frirum” for mig hvor jeg kunne koncentrere mig om alt andet end kræft. Alle der spiller golf ved hvor opslugt af spillet man kan blive under en runde og hvor få andre ting man egentlig kan have tænkt på når runden er slut. Det, kombineret med motionen og bevægelsen af specielt min højre skulder har haft meget

 15


stor betydning for at jeg har klaret mig igennem mit sygdomsforløb på en, for mig, fornuftig måde. Jeg blev derfor utrolig glad da jeg på Facebook så, at der var blevet oprettet en gruppe som hed ”Golf mod kræft”. Glad fordi jeg selv havde gået med den idé, men ikke vidste hvor jeg skulle starte og hvor det skulle ende. Det var derfor dejligt at nogen havde fået idéen før mig og yderligere ført den ud i livet! Der kan ikke støttes nok op om det arbejde Kræftens Bekæmpelse laver det er en højaktuel organisation som fortjener al den støtte der overhovedet kan gives dem. Det ved jeg nu jeg selv er kræftpatient. Den hjælp de yder til patienter og pårørende er uvurderlig! Så en stor opfordring til alle golfspillere - og meget gerne en hel masse andre - meld jer ind i Golf mod kræft og støt det gode formål. Der er masser af mennesker som har brug for støtte og det kan vi være med til at give dem ved bla. at spille golf og melde os ind i ”Golf mod kræft” - det er da en privilegeret måde at støtte på! For både Søren W. Iversen og Torben Rysgaard har golfen været et frirum samt ren terapi for sjælen. Alle kan blive medlem af foreningen. Medlemskontingentet er for private medlemmer kun 99 kr. og gælder et helt år. På hjemmesiden www. golfmodkraeft.dk kan man læse mere om foreningen, baggrunden og dens aktiviteter.

16


Baneudvalget Thomas Gadegaard Sæsonen er i fuld sving, og baneudvalget kan med glæde konstatere, at stort set alt på banen forløber både godt og planmæssigt:

Par 3 banen Vores par 3 bane er åben, dog endnu ikke med alle huller. Baneudvalget hører gerne fra medlemmers opfattelse af sikkerheden, primært i området mellem det gamle hul 2 og den nye drivingrange, og selvfølgelig hører vi også gerne om oplevelsen af at spille de åbnede huller. De endnu ikke åbnede huller udvikler sig som de skal. Der mangler endnu en del fin afretning og eftersåning, hvilket er tidskrævende arbejde for vores greenkeepere. Desværre er det også konstateret, at der på banen ”spilles overalt”, hvilket har betydet, at greenkeeperne flere gange, har måtte lægge tørv på plads i de områder, som endnu ikke er åben, og der er sågar konstateret spil fra nogen af de nyanlagte greens. Baneudvalget skal kraftigt opfordre til at spil på par 3 banen kun udøves på de åbne huller, og at tørv genplaceres.

18 hullers banen Det varme forår med tidlig varme og sol, har gjort det nemt at starte banen op, og greenkeeperne har ramt plet med udbringningen af gødning, inden ”tørken” satte ind. Vores greens er anlagt med Rødsvingel og almindelig Hvene, og vil i perioder opleves hårde – specielt i tørt vejr. Det betyder ikke, at der ikke vandes, men vandingen kontrolleres, for ikke at fremme spirringen af Et årig rapgræs, som er en ukrudtsgræs, og som endvidere ødelægger det eksisterende rodnet. Den hårde overflade behandles løbende med topdressing og prikning/skæring, hvilket allerede er påbegyndt. Målet er at få mellemhurtige og bløde greens, som er ensartede. Vi er ikke helt nede i den klippehøjde på greens endnu, men det forventes vi at komme når denne skrivelse er udkommet. Greenkeeperne har fået suppleret vognparken med en ny greenklipper, og også fået ekstra mandskabshjælp. Fairways og rough er som det skal være, og til orientering bliver 6 green gjort mindre, da den oprindelige green tilhørte et par 5 hul, og ikke som nu et par 3 hul. Der er blevet arbejdet hårdt på at få de sidste detaljer på plads omkring de nye kommende tee-steder på hul 3 og hul 6. Alt er forløbet planmæssigt, og vi forventer at kunne tage de nye tiltag til 18 hullers banen i brug ultimo august / start september.

17


Skovbo Golfklubs generelle turneringsbe

18


etingelser 2009

19


Turneringsudvalget:

Åbningsturnering 09 A-rækken, lørdag

A-rækken, søndag

Pos Navn 1 AARØE, Sandra Munk 2 THORVIG, Brian 3 JENSEN, Mogens 4 CLAUSEN, Hans Ove 5 MØLLGAARD, Kasper

Pos Navn 1 LEHNERT, Flemming Bjørn 2 JACOBSEN, Martin 3 CLAUSEN, Søren 4 BIRK, Mads 5 WARMING, Kasper

B-rækken, lørdag Pos Navn 1 BECH CHRISTENSEN, Lars 2 MADSEN, Knud Lamers 3 HØJ RASMUSSEN, Søren 4 MINDEGAARD, Birgit 5 HOFFMEYER, Jens

C-rækken, lørdag Pos Navn 1 PEDERSEN, John H. 2 LASSEN, Bent 3 KRISTIANSEN, Jesper 4 SVEINSDÓTTIR, Ólöf 5 THOMASSEN, John

Afsked fra David Philip Kære alle medlemmer af Skovbo Golfklub! Hermed vil jeg gerne sige tak for 8 fantastiske og givtige år, som cheftræner i Skovbo Golfklub. Det har været absolut en fornøjelse og meget lærerrigt for mig at få lov til at undervise jer. Jeg har fra årets udgang valgt at søge nye udfordringer, men jeg glæder mig til at se jer ude i det grønne i løbet af 09. God golfvind fremover!

20

B-rækken, søndag Pos Navn 1 ANDERSEN, Per Marquardt 2 AARØE, Katja Munk 3 THUNØ, Kenni 4 NØRGÅRD, Marinus 5 SJØSTRØM, Lene Inga


Turneringskalender 09 Dato

Turnering

18-04

Åbningsturnering

19-04

Åbningsturnering

26-04

Golfens Dag

03-05

Junior Årgangsmesterskab

09-05

Skovbo Golf Café turnering

16-05

Danmarksturneringen, 1. og 2. runde

06-06

Danmarksturneringen 3. og 4. runde

12-06

Erhvervsgolf 09

13-06

Pink Cup

21-06

Junior Cup, distriktsfinale

27-06

Royal Sponsormatch

01-08

Generationsturnering

09-08

Danmarksturneringen 5. og 6. runde

16-08

Firkløverturnering

21-08 Companyday Sonofon 23-08

Invitationsturnering

28-08

Companyday FL Smidth

04-09

Companyday Pharma Cup

05-09

Klubmesterskab

06-09

Klubmesterskab

11-09

Sponsorturnering

12-09

Klubmesterskab, hulspil

27-09

JDT Tour

04-10

Proshop Turnering

24-10

Afslutningsturnering

25-10

Afslutningsturnering

Nyt fra administrationen Åbningstider Gældende fra 15.04.09-31.10.09 Mandag................ kl. 12.00-18.00 Tirsdag.................. kl. 10.00-16.00 Onsdag................. kl. 10.00-15.00 Torsdag................. kl. 10.00-16.00

Bagmærke Bagmærket 2009 kan afhentes i cafeen, såfremt kontingentet er betalt!

Ledige pladser Udfyld en indmeldelsesblanket fra vores hjemmeside www.skovbogolfklub.dk -> Klubben -> Medlemskab -> Indmeldelse Send eller mail den derefter til skovbogolfklub@skovbogolfklub.dk

Administrationen er her for din skyld! Har du spørgsmål - stort som småt - er du altid velkommen til at kontakte os. Så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe!

Husk at rette nedslagsmærker op!

Dette er ikke et udtryk for samtlige arrangementer og lukning på banen. Se mere på www.golfbox.dk eller på fladskærmen i klubhuset. Ret til ændringer forbeholdes.

21


Forstand på boligmarkedet

Borup afdeling Tlf. 5752 1160 Ejby afdeling Tlf. 5682 0842

TA Byg ApS Møllebjerggård . Syvvejen 14 . 4621 Gadstrup . Tlf. 4396 5252 . Fax 4393 5452 www.tmsproduktion.dk info@tmsproduktion.dk Vi udfører alt indenfor: Døre og vinduer i ædeltræ . Håndsnedkerarbejde . Maskinsnedkerarbejde Inventar, køkkener mv. Specielle ønsker Ring for uforpligtende tilbud!

Deres leverandør af byggeprodukter

En tryg kontakt! Hovedgaden 56E 4140 Borup Tlf. 57 52 64 75 Sønder havnevej 2 4600 Køge Tlf. 56 65 64 75

22

www.eselektrikeren.dk


Sponsorer for Skovbo Golfklub Danbolig Borup

mulligan golf

Dansk golfdesign

nicobelli aPs

Danske bank køge

QS danmark

E.M. MEYERS EFTF.A/S

RET & RÅD sydkysten a/s

es-elektrikeren

royal unibrew

Finn Jepsen VVS A/S

SHS Tryksager ApS

gf forsikring post & tele

skovbo begravelsesforretning

Hagbo Adm. Service

Sonofon

interbyg sjælland

Stender Solrød

Ishøi Bogholderiservice

stok emballage

Jens Folmer Olsen bygge- og ejendomsadministration A/S

Super golf

Jyske Bank K&K Business Excellence MCM Karrosseri A/S Mercantile Consultants aps mercoprint a/s

Superkøl A/S TA byg aps team3service TG-Clean tømrermester morten f. henriksen & søn aPs

MIRANDA Partners A/s

23


Skovbo Golfklub . Dalbyvej 50 . 4140 Borup

B

Maj 09  

Klubblad Skovbo Golfklub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you