Page 1

pwc.com/se

Världen, Norden, Sverige – kooperationens olika vägval Torsdag den 27 oktober 2011


2012 är det FN:s internationella år för kooperationen Hela världen uppmanas att sätta fokus på kooperationens roll för ekonomisk och social utveckling. Med två månader kvar till årsskiftet vill PwC därför rikta strålkastaren mot svenska, kooperativt drivna företag. För andra gången bjuder vi in till ett gemensamt möte mellan tongivande företrädare för den etablerade kooperationen och de nya, kooperativa entreprenörerna. Vi presenterar också helt ny forskning kring affärsstrategier och medlemskapets betydelse inom större kooperativ. Under en intensiv eftermiddag ska vi diskutera vad som är på väg in och vad som är på väg ut i Sverige och Norden. Vilka lärdomar finns att ta med sig på en global marknad? Hur ser morgondagens affärsmöjligheter ut och vilken roll får medlemmarna? Moderator är frilansjournalisten Ulrika Beck-Friis, som skrivit boken ”Kooperation i framkant”, utgiven av PwC. Möt och samtala med: Marcus Borgström, lantbruksråd och fd styrelseordförande för HK Scan Torbjörn Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm Stefan Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm Frank Fiskers, koncernchef för KF Helena Jonsson, ordförande för LRF Anders Lago, ordförande HSBs riksförbund Anna-Karin Stenberg, CFO på Praktikertjänst Magnus Schön och Eveliina Hafvenstein Säteri, Combine arkitekter Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt chef för forskningsstiftelsen SSE Institute for Research (SIR)


Program 13.00

Sociala möten och relationer ett vinnande koncept Lars Wennberg, auktoriserad revisor, PwC

Medlemskapets dimensioner Torbjörn Einarsson, forskare och Filip Wijkström, docent, Handelshögskolan i Stockholm

Medlemmen ingen given vinnare på ny spelplan Marcus Borgström, lantbruksråd och fd ordförande i HK Scan

14.15

Kaffe och kaka

14.45

Utmanande att få entreprenörer gå åt samma håll Anna-Karin Stenberg, CFO Praktikertjänst

Medlemstänket avgjorde affärsmodellen Magnus Schön och Eveliina Hafvenstein Säteri, Combine arkitekter, Årets Kooperativ i Stockholm 2010

Strategiformering i kooperativa sammanhang Stefan Einarsson, forskare och Filip Wijkström, docent, Handelshögskolan i Stockholm

16.15

Paneldiskussion Helena Jonsson, ordförande LRF Åke Hantoft, styrelseordförande Arla Frank Fiskers, koncernchef KF Anders Lago, ordförande HSB

Efteråt mingel och enklare tilltugg

Varmt välkommen!

Datum Torsdag den 27 oktober 2011 Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset), Stockholm, hörsalen plan 5 Anmälan Senast torsdag den 20 oktober 2011, via www.pwc.com/se/kalendariet Kontakt Om du har frågor maila Moa Bergqvist, moa.bergqvist@ se.pwc.com eller ring 0709-29 43 10


Välkommen att kontakta oss Lars Wennberg lars.wennberg@se.pwc.com 0709-29 36 11 Lennart Danielsson lennart.danielsson@se.pwc.com 0709-29 33 35

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 161 000 medarbetare i 154 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

© 2011 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Inbjudan – Kooperationens år 2012  

Världen uppmanas att sätta fokus på kooperationens roll för ekonomisk och social utveckling. Med två månader kvar till årsskiftet vill PwC d...

Advertisement