Page 68

ANMELDELSER ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08 ELLER MAIL TIL SKOLELEDERNE@SKOLELEDERNE.ORG Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort.

Didaktiske ambitioner Alle elever med Per Fibæk Laursen Hans Reitzels Forlag

Nye design for undervisning og uddannelse Undervisning og læring Moocs – massive open online courses Dafolo

Den finske skole Hvad kan vi lære af Finlands undervisningsformer Pasi Sahlberg Hogrefe

Hvad vi ved om udsatte unge Historik, omfang og årsager Signe Hald, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen, Jan Rose Skaksen Gyldendal

Styrken ved professionel læring

Bæredygtig undervisning

Helen S. Timperley Dafolo

Suna Christensen Aarhus Universitetsforlag

Elevens læring og dannelse Fem læringspsykologiske forståelser af motivation, identitet, læring og dannelse

Ulighed, fattigdom, og sociale problemer

Søren Pjengaard Dafolo

Morten Ejrnæs Dafolo

Formålsdrevet uddannelse og undervisning

Metakognition, selvregulering og konsolidering Fra teori til praksis

Læringsrejsen Målorienteret undervisning i indskolingen

Pædagogisk engagement og relationel musikalitet Kunsten at skabe trivsel og vitale læringsfællesskaber

Thomas R. S. Albrechtsen, Søren S. E. Bengtsen m.fl. Dafolo

Dorthe Geisnæs & Preben Olund Kirkegaard Dafolo

Alice Olsen Dafolo

Anne Linder, Jørgen Lyhne Dafolo

Livsduelighed Fra Grundtvig til konkurrencestat

Kodeknækkeren Din vej ind i gymnasiet

Beslutninger i teori og praksis Søren Voxted (red.) Hans Reitzels Forlag

Mette Louise Graah Rasmussen, Ronja Billum Skovsbøl Turbine

Ledelse i politisk styrede organisationer

En god (nok) leder Hans Reitzels Forlag Professionalisering af skoleledelse Katrin Hjort (red.), Jakob Ditlev Effektive sammen Bøje, Peter Henrik Raae m.fl. Om at skabe tid, motivation Werkstatt og arbejdsglæde

Undervisning mellem hensigt og uforudsigelighed Undervisning og læring Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding Dafolo

Spørgsmål og interaktion i klasserummet Emilia Andersson-Bakken Dafolo

Diversitet i uddannelsen Hvordan man effektivt når ud til eleverne David Mitchell Dafolo

New public management i Danmark Baggrund, erfaringer og fremtid Jens Linder (red.), Søren Voxted, Morten Østergaard m.fl. Dafolo

68 plenum – maj 2019

Pia Rose Böwadt

Peter Aagaard, Annika Agger (red.) Læringsglemsel Hans Reitzels Forlag Lene Tanggaard Klim

Trine Kolding Gyldendal

En designtilgang til teknologiforståelse

Slå til! Den effektive rådgivers DNA

Relationskompetence

Anne Katrine Lund, Helle Petersen Gyldendal

Louise Klinge Aarhus Universitetsforlag

Ole Sejer Iversen, Christian Dindler, Rachel Charlotte Smith Dafolo

Mål med mening Mellem dannelse og målstyring

Anvendelse af forskningsbaseret viden i skolen

Læring mellem udvikling og tilpasning

Rasmus Godsk, Morten Stockholm Hansen, Thomas Iskov m.fl. Hans Reitzels Forlag

Terje Ogden Dafolo

Knud Illeris Samfundslitteratur

Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber PLF i en dansk skolepraksis

På kanten af ledelse Analyser af aktuelle konstruktive og destruktive ledelsesformer

Mads Brandsen (red.) Dafolo

Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag

Mål & formål Didaktiske pejlemærker i dagtilbud og skole

15 aktuelle læringsteorier

Relationsbaseret vejledning Om processer, der har relationel værdi for andre Anne Linder Dafolo

Didaktik i udvikling Torben Spanger Christensen, Nikolaj Elf m.fl. Klim

Stig Broström Samfundslitteratur

Knud Illeris Samfundslitteratur

Profile for Skolelederforeningen

Plenum nr. 3 - april/maj 2019  

Plenum nr. 3 - april/maj 2019