Dobrodružství personalistiky č. 17- Prospectea

Page 1

Dobrodružství pers

číslo 17

nalistiky Jiří Halousek: Chtěli jsme, aby setkání s námi byl zážitek str. 8–10

Čechům kreativita v najímání rozhodně nechybí str. 14–15

téma

KREATIVITA

V NÁBORU


Editorial

K

reativita vede ke svobodě. Proč? Protože opravdu svobodní jsme, když dokážeme své prostředí přizpůsobit sobě, na rozdíl od přizpůsobování se svému okolí. A toto číslo Dobrodružství, které se chystáte přečíst, je celé o tom. Věřím, že to co nejvíce dokazuje, že každá lidská bytost je jedinečná, a právě její schopností je být kreativní. Omlouvám se za to filozofické zamyšlení, ale k tomuto číslu se to hodí více než k jakémukoli jinému. Můžete se těšit na skvěle inspirující rozhovor s Jiřím Halouskem, ředitelem brněnské společnosti IReSoft, který naplňuje vše výše zmíněné. Stejně tak v rubrice Příklady z praxe najdete kreativitu ve zcela odlišných oborech a zjistíte, že nezáleží na tom, jestli vaše společnost poskytuje služby, nebo je ryze technického zaměření. Být kreativní je možné prostě všude. A abychom vám přiblížili aktuální situace v najímání i z jiných, mnohem vzdálenějších zemí, vyzpovídali jsme naše kolegy ze Švédska a vzdálené Kolumbie. Věřím, že po přečtení tohoto čísla získáte více sebedůvěry a zároveň chuti přizpůsobovat své prostředí sobě, a být tak svobodnější. Bez kreativity to prostě nepůjde. Užijte si naše (a hlavně vaše) Dobrodružství personalistiky.

Lucie Spáčilová Výkonná ředitelka společnosti PERFORMIA Česká republika

Opravdu svobodní jsme, když dokážeme své prostředí přizpůsobit sobě, na rozdíl od přizpůsobování se svému okolí.

Napište nám, jak se vám líbí! Dobrodružství personalistiky vytváříme pro vás, proto je pro nás váš názor moc důležitý. Napište nám, co se vám líbí nebo co vám v časopise chybí, na adresu: marketing@performia.cz

Sledujte nás na Facebooku Dobrodružství personalistiky

Obsah 2

Editorial

3–5

Živá voda pro váš nábor. Doba si žádá kreativitu, ale jak na ni?

6–7

Trendy (nejen) v HR: Kreativita kolem nás

8–10

Jiří Halousek: Chtěli jsme, aby setkání s námi byl zážitek od prvního momentu

11

Co se děje v Performii

12–13

Teorie je skvělá, ale jak to chodí v praxi?

14–15

Čechům kreativita v najímání rozhodně nechybí

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 29028809, skochova@prospectea.cz Vydáno v srpnu 2017 v Praze. EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 20755

2


KREATIVITA V NÁBORU

Živá voda pro váš nábor Doba si žádá kreativitu, ale jak na ni?

Zažíváme jakousi nouzi v oblasti náboru, a to nejen z hlediska množství reakcí na vydaný inzerát, ale také množství a kvality kandidátů, kteří dorazí k pohovorům. A v neposlední řadě je také v závěrečné fázi rozhodování a nástupu často napjatá situace, která ne vždy končí úspěchem. Potřebujeme tedy pro sebe, ale i pro nábor ve firmách doslova živou vodu. A kreativita takovou živou vodou rozhodně je. Pokračování na str. 4 

3


KREATIVITA V NÁBORU  Pokračování ze str. 3

D

ěláte vše tak jako vždy, a děláte toho dokonce více než kdy jindy, a přesto to nemá takové výsledky, které byste očekávali? Co dělat, když standardní postupy náboru už nefungují? Zkuste „kreativní nábor“! O co vlastně jde? Je to jednoduché. V různých fázích výběrového řízení uskutečňujete tvořivé změny, které vás a vaši firmu odliší od ostatních firem. Vaše jedinečnost může způsobit, že kandidáti nebudou chtít pracovat „mimo jiné“ i ve vaší firmě, ale budou chtít pracovat PRÁVĚ v té vaší firmě.

Základní pravidla, bez kterých to nejde Než se pustíte do kreativního náboru, musíte se ujistit, že stále fungují základní pravidla a od nich nikdy neupusťte. Mezi základní pravidla patří zejména následující: ■ V inzerci neslibujte snadnou práci za vysokou odměnu a komunikujte upřímně. ■ Reagujte rychle na obdržené žádosti a informujte vždy všechny kandidáty o vašich rozhodnutích (ať už pozitivních či negativních). ■ Na pohovoru se upřímně zajímejte o kandidáta a bez předsudků se soustřeďte na jeho úroveň motivace, znalostí a produktivity. ■ Rychle doplňujte chybějící informace, abyste byli schopni se správně rozhodnout, a své rozhodnutí vyšlete opět velmi rychle ke všem kandidátům. ■ Dodržujte své sliby a sledujte, jak drží slovo kandidáti. ■ Postarejte se o kvalitní a promyšlené zaškolení nově přijatého pracovníka tak, aby jeho nadšení neochablo, ale naopak bylo podpořeno.

Kde a jak být konkrétně kreativní V kterékoli fázi náboru to lze. Například místo klasického inzerátu umístěte do místních novin (nebo odborného časopisu) hádanku nebo hlavolam s tím, že ti, kteří našli řešení, prošli prvním kolem výběrového řízení na pozici, o které se více dozví na vašich stránkách. Možná vás napadnou jiné varianty, které budou pro vaši firmu, produkt nebo službu typické, výstižné a zaujmou čtenáře a potenciální kandidáty.

4

Nebo můžete vyhlásit ve firmě měsíc náborů a zapojit všechny pracovníky, aby oslovovali lidi ve svém okolí s výzvou pracovat u vás. Celoročně je to možná vysoká ambice, ale takto to může opravdu přinést ovoce. Nezapomeňte na kreativní odměnu pro ty, díky kterým uspějete. Kontaktujte kandidáty ihned, když se přihlásí. Prostě jim zavolejte a poděkujte za to, že se přihlásili. Popřejte jim hezký den a rychle zjistěte jednu informaci, která může urychlit jednání z vaší strany. Nebo jim pošlete profil společnosti, který máte připravený pro potenciální zaměstnance. Případně pošlete potvrzovací zprávu SMS o tom, že jste obdrželi jejich žádost a že je budete brzy kontaktovat. Rychlost a příjemná komunikace dnes pořád není úplnou samozřejmostí. Na pohovoru máte možnost kreativitu opravdu rozjet naplno. Pro některé kandidáty je velmi zajímavé vidět své potenciální budoucí pracovní místo. Moci prohodit pár slov s možnými budoucími spolupracovníky nebo si prohlédnout nějakou část firmy nebo „ochutnat“ trochu z toho, co firma vyrábí nebo poskytuje. Nahlédnutí pod pokličku může být velkým lákadlem, které kandidáty přitáhne právě k vám. Využijte toho, že o kandidátovi víte více díky porozumění jeho osobnosti. Když víte, že miluje nové výzvy a hodně se zajímá o budoucnost, pak víte, o čem s ním budete hovořit. Samo sebou pokud jste si jisti, že je to správná osoba pro vámi obsazovanou pozici. Zde mají výhodu všichni, kdo testují osobnost pomocí U-testu.


Zajímavost

Věděli jste, že…

Opravdu funkční je jen to, co vytvoříte sami

To bylo několik příkladů, ale opravdu funkční bude to, co si vytvoříte sami. Jak na to? Rozdělte váš reálný náborový cyklus do několika fází (počínaje inzercí, procesem nástupu konče) a sejděte se s někým z firmy. Tento parťák by měla být loajální, produktivní a pozitivní osoba. Spolu projdete každý každou jednotlivou fázi náboru a budete probírat své myšlenky a nápady, jak ji udělat jedinečnou, čím ji obohatit a udělat pro kandidáta zajímavou. A rozhodně tomu nerozumějte tak, že to musí

stát mnoho času navíc. Spíše čerpejte z toho, co už teď máte k dispozici a jen vás nenapadlo to využít. A jeden podstatný údaj na závěr. Kreativitě vždy předchází komunikace. Jednoduše komunikujte a dříve nebo později vás napadnou ty správné věci. Takže jestli máte pocit, že nejste dostatečně kreativní, je to jen nedostatek komunikace, která by vás ke skvělým a kreativním nápadům přivedla. Zkuste to, opravdu to funguje. A inspirovat ke kreativitě v najímání se teď můžete i od našich klientů či kolegů na následujících stránkách tohoto čísla časopisu, protože to je právě to, proč jsme ho připravili. ■

■ Kreativita se nejčastěji popisuje jako „generování nových, neobvyklých, ale také přijatelných, užitečných myšlenek, řešení či nápadů“. Tvořivý proces je potom charakterizován dvěma základními prvky, originalitou (novostí, původností) a užitečností (hodnotou, prospěšností). A to nám ukazuje, že kreativita nemusí nutně patřit pouze do rukou umělců či v dnešní době v souvislosti s kreativitou často zmiňovaných marketingových či reklamních specialistů, ale projevuje se všude tam, kde někdo nějak nově a zároveň prospěšně vyřeší nějaký problém – třeba právě nedostatek kandidátů ve výběrovém řízení. (Zdroj: cs.wikipedia.org)

5

Text: Lucie Spáčilová Foto: Shutterstock

■ Slovo kreativita vychází z latinského creo (tvořím) a představuje podle jedné z definic zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje nejen jako vynalézavost, vznik nového originálního díla nebo myšlenky, ale také jako tvůrčí řešení problémů.


Trendy (nejen) v HR

Kreativita kolem nás

V tomto čísle jsme si dali za cíl přinést vám co nejvíce inspirace a nápadů pro oblast najímání a pro to, abyste opravdu mohli být kreativní. Proto vám na těchto stránkách přinášíme několik obrázkových inzerátů z Česka i zahraničí a věříme, že dostanete třeba právě díky nim nějaký vlastní nápad.

Domácí inspirace Kde jinde se nechat inspirovat než v naší česko-moravsko-slezské kotlině. Tady je pár inzertních tvořivců.

Takovéto pozornost přitahující inzeráty vytváří na svou facebookovou stránku jeden z našich velmi úspěšných klientů společnost GUMEX, spol. s r.o. (Zdroj: www.facebook.com/ gumex)

Společnost O2 hledala před nějakou dobou šéfa do jednoho z jejích týmů. No uznejte, nechtěli byste je? (Zdroj: www.LinkedIn.com/ companybeta/592565)

6

Jeden z našich klientů, jazyková škola Perfect World, hledala velmi výjimečným způsobem paní na uklízení. No posuďte sami. (Zdroj: www.perfect-world.cz)


Inspirace ze zahraničí Když jsme pro vás hledali zajímavé inzeráty, zjistili jsme, že v porovnání se zahraničím na tom nejsme rozhodně špatně. Můžeme říci, že Češi jsou dnes ve svém najímání opravdu tvořiví. Ale vždy se máme co učit, že?

Americká IT společnost SolarWinds pojala svůj inzerát bojovně a napsala do něj: „Bojujte s námi za lepší IT software…“ (Zdroj: solarwinds.jobs) Americká společnost Y&R (původně Young & Rubicam), která se věnuje marketingu a reklamní komunikaci, hledala na Ukrajině někoho kreativního do týmu jednoduchým, ale velmi funkčním způsobem. Doplňte slovo kreativita v angličtině. (Zdroj: cz.pinterest.com/verally/ recrutiment, www.yr.com)

i

Připravila: Barbora Hartmannová Zdroje obrázků: Uvedené u jednotlivých obrázků. Děkujeme.

Londýnská společnost CRC, která pomáhá marketingovým agenturám monitorovat vztahy se zákazníky, hledala své nové kolegy velmi účinným zvoláním „TOTO NENÍ PRO TEBE“. Jak moc právě takový inzerát přitáhl vaši pozornost? Naši tedy velmi výrazně. (Zdroj: www.joincrc.com)

Napadlo vás při prohlížení obrázkových inzerátů něco, co by mohlo zafungovat vám? Napište nám o tom, nebo nám svůj výtvor rovnou pošlete na adresu marketing@performia.cz. Budeme se těšit na vaše nápady.

7


Rozhovor

Jiří Halousek: Chtěli jsme, aby setkání s námi byl zážitek od prvního momentu Je vystudovaný „ajťák“, ale více než tvořit programový kód ho dnes baví vést lidi. Společnost IReSoft, s.r.o. spoluzaložil ve svých 21 letech a dnes je pyšný na to, že funguje, aniž by na něm byla firemní operativa závislá. Před dvěma lety se ve vysoce konkurenčním IT prostředí rozhodl, že nebudou lidi hledat, ale budou si je k sobě přitahovat. A díky tomu mohou dnes být obrovskou inspirací v tom, jak tvořivě získávat šikovné lidi pro sebe. Nechte se inspirovat i vy. ➤➤Na úvod vždy každého prosím, aby v jedné větě popsal to, čemu se jeho společnost věnuje. Ani u vás neudělám výjimku. To hlavní, co děláme, je softwarové řešení pro poskytovatele sociálních služeb (což jsou např. domovy pro seniory), kterým pomáháme zvládat administrativu a nutnou byrokracii a umožňujeme jim efektivněji fungovat a věnovat se klientům. Kromě toho vytváříme produkty i pro komerční sféru, tím nejnovějším je docházkový systém ALVENO. ➤➤Společnost IReSoft vznikla ve vaší a kamarádově hlavě už v roce 2002, je to tak? Jak vás napadlo začít podnikat právě v oblasti softwarů a tehdy konkrétně s docházkovým systémem? S tím přišel můj společník. Jeho známý prodával docházkové čtečky, ke kterým byl dodáván opravdu špatný izraelský software, který se moc nehodil do českých podmínek. Proto k tomu vytvořil vlastní aplikaci, kterou jsme od té doby za těch 15 let existence společnosti IReSoft inovovali už několikrát. ➤➤Co pro vás v začátcích podnikání bylo tím nejtěžším? Nejtěžší a nejvíc frustrující pro mě byla práce s lidmi, což je paradoxně něco, co si nyní užívám. Vystudoval jsem IT školu a neměl jsem žádné zkušenosti, jak vést lidi, a dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, jak na to. ➤➤Kolik máte v současné době zaměstnanců? Je nás okolo 65.

8

Dnes se k nám hlásí lidé, o kterých víme, že k nám zapadnou a budou s námi sdílet naše hodnoty. Já tomu říkám „culturefit“. ➤➤V rozhovoru pro časopis TRADE NEWS jste v roce 2013 uvedl, že se vám těžko hledají lidé. A já vím, že v současné době velmi intenzivně pracujete na firemní kultuře, hodnotách firmy a na tom, jak k sobě přitahovat nové šikovné lidi. Bylo právě to tím impulzem k tomu začít některé věci ohledně náboru lidí dělat jinak? Ten impulz přišel ještě o něco později, ale ano, bylo jím to, že se nám nedařilo hledat nové lidi. Do té doby jsme zveřejňovali inzeráty na portálu jobs.cz, a to nám přestalo fungovat. Téměř nikdo se nám nehlásil a pro nás bylo, a stále ještě je, nemožné dorovnávat finanční nabídky a benefity nadnárodních IT korporací, kterých je v Brně opravdu hodně. Věděli jsme, že kdo zažil IReSoft, ten u nás rád zůstával. Ale jak dát světu vědět, že jsme uvnitř pohodová parta? Do té doby jsme se soustředili na

budování značky směrem k zákazníkům, ale ne k potenciálním uchazečům. Vždyť my jsme ani nevěděli, čeho si lidé u nás nejvíc váží a proč s námi zůstávají, i když dostávají vyšší finanční nabídky od jiných firem. Bylo na čase se na to podívat z jiného úhlu pohledu. ➤➤Kdybyste měl posoudit, jak náročné bylo najít nové lidi právě v roce 2013 a jak (ne)náročné je to pro vás teď, jak byste to shrnul? Přijde mi, že tehdy jsme byli docela bezmocní, protože o naší malé české firmičce v Brně nikdo neslyšel. Rozhodně se nám nestávalo, že by se k nám lidé hlásili sami od sebe, protože by se chtěli stát naší součástí. Co se zásadně změnilo, je typ lidí, kteří se k nám hlásí. Tím, že se snažíme být transparentní a autentičtí, tak to na jednu skupinu lidí působí jako magnet a táhne je to k nám, druhou skupinu to pak logicky odpudí, protože to není jejich představa, kde by chtěli pracovat. Jinými slovy se k nám hlásí lidé, o kterých víme, že k nám zapadnou a budou s námi sdílet naše hodnoty. Já tomu říkám „culturefit“. ➤➤Kdy přesně jste se rozhodl jít v náboru novou cestou a v čem vaše vize téhle cesty spočívala? Je to tak dva roky zpátky, kdy jsme si řekli, že nebudeme lidi hledat, ale budeme je k sobě přitahovat. Je to odvážná myšlenka, ale když se nad tím zamyslíte, dává to smysl. Věděli jsme, že to bude běh na dlouhou trať, ale sám jsem byl překvapen, že výsledky se začaly objevovat už tak po půl roce. Pokračování na str. 10 


PROFIL Jiří Halousek ■ Vystudoval IT a se svým kamarádem při studiích programoval na zakázku. Společnost IReSoft založili ještě při studiu, protože chtěli jednoduše své podnikání zvětšit, a tak potřebovali lidi. Tehdy mu bylo 21 let. Za svůj největší úspěch považuje to, že se mu podařilo přestat být tím nejužším hrdlem ve firmě a firma je teď na něm operativně téměř nezávislá. Společnost IReSoft je dnes leaderem na trhu sociálních služeb, kde má přes 1 000 zákazníků používajících jejich informační systémy. ■ Ve svém volnu ho baví trávit čas s lidmi, kteří jsou mu blízcí, rád se neustále učí něčemu novému, užívá si cestování po světě a poznávání nových míst nebo hraje golf. Má rok a půl starého syna, a proto se snaží hodně času trávit s ním a se svou partnerkou.

9


Rozhovor  Pokračování ze str. 9

▲ Kniha firemní kultury zvaná „IReBook“ z dílny společnosti IReSoft svým heslem naznačuje, že nejde o žádné „plané tlachy“, jak to někdy u takových knih bývá.

kterou pečou naše holky. Samotný pohovor připomíná spíše povídání si s kamarádem v příjemném prostředí, kde sedíte na „fatboji“ v naší útulné knihovničce. Nehrajeme si na žádné formality, tykáme si hned od první chvíle. Kandidátům také dáváme jako dárek naše tričko, abychom jim poděkovali za jejich čas. Já osobně trávím hodinku, někdy i dvě, povídáním si s kandidátem ve třetím kole, abych zjistil, jestli je to naše krevní skupina, jaký má pohled na svět a jak má srovnané hodnoty v životě. Kladu si otázku, jestli bych s tímto člověkem rád strávil týdenní dovolenou na stejném pokoji, a pokud ano, vítám ho do naší iresoftí rodiny. Podle mě to je spousta drobností, které jako celek vytvoří jedinečný zážitek. A když se s kandidátem nakonec nedomluvíme? I tak s ním jednáme, jako by to pro nás byl důležitý zákazník. Vždyť on bude svým přátelům říkat, co u nás zažil, a tím si dlouhodobě budujeme svoji pověst zaměstnavatele. ➤➤Dnes se často říká, že „my si nevybíráme kandidáty, ale kandidáti si vybírají nás“. Tuším, že u vás to tak není. Co se týká již zmíněného přitahování lidí,

Nikoho nepřemlouváme, naopak se snažíme to udělat tak, aby bylo velmi těžké se k nám dostat.

10

snažíme se být maximálně transparentní, aby nás kandidát mohl co nejlépe poznat a sám se rozhodl, jestli by chtěl být součástí naší firmy, či nikoli. Nikoho nepřemlouváme, naopak se snažíme to udělat tak, aby bylo velmi těžké se k nám dostat. Věříme totiž, že komu to opravdu stojí za to u nás pracovat, toho neodradí, že bude muset nejdřív věnovat nějaký čas tomu, aby nás přesvědčil. A to se týká všech pozic. ➤➤Na věcech ohledně výběru lidí spolupracujete s Performií. Je něco z našich nástrojů a know-how, co vám „usnadnilo život“? Byl jsem se svými kolegy na pár seminářích a musím říct, že mi pomohly lépe se vyznat v lidech. Jsem vystudovaný ajťák, takže oblast psychologie pro mě byla velká neznámá. Vaše semináře pro mě byly takovou první vstupenkou do úplně jiného světa, kde jsem začal chápat, co lidi motivuje, jak je ovlivňují emoce a jak využít jejich potenciál. ➤➤Na závěr mi řekněte, co vás na vaší práci dnes nejvíce baví. Nedívám se na svoji firmu jako na prostředek ke generování zisku, ale jako na svůj produkt, na který chci být hrdý. S určitou nadsázkou by se dalo říct, že zaměstnanci jsou mými zákazníky a já se pro ně snažím vytvořit takové podmínky pro práci a pro život, ve kterých můžou být šťastní. Nejvíc mě proto asi baví být v kolektivu lidí, kteří mají podobný pohled na svět a stejné hodnoty jako já, a společně s nimi vytvářet něco, co pomáhá ostatním. To mi dává největší smysl. ■

Rozhovor vedla: Barbora Hartmannová Foto: archiv společnosti IReSoft

Abychom mohli přitahovat, museli jsme nejdřív pojmenovat, jaké vlastně jsou naše silné stránky, jací jsme a jaké hodnoty jsou nám blízké. Do této diskuze jsem zapojil úplně celou firmu, tehdy 70 lidí. Na základě toho jsme vydali naši knihu firemní kultury, kterou jsme pojmenovali IReBook a která obsahuje příběhy všech našich lidí. Ta kniha měla podtitulek „No Bullshit Inside“, což je jedna ze silných stránek, se kterou přišli někteří naši kolegové, kteří dříve pracovali v korporátu. ➤➤V roce 2015 jste vydali první IReBook. Co jste tím sledovali? Smyslem naší knížky je manifestovat, kdo je to společnost IReSoft a proč tady je, co děláme a jak se nám daří, jak přemýšlíme nad podnikáním, jakou vizi firemní kultury máme nebo třeba jaké hodnoty nás spojují. Zároveň to je naše ročenka, kde je zachycen náš rok v podobě fotek, kreseb, videí a zážitků. Vše je doplněno autentickými příběhy iresofťáků, které jsme zveřejnili přesně tak, jak nám je lidé sami poslali. Knížka je určena veřejnosti, čímž myslím zákazníky, partnery nebo kandidáty, aby nás mohli lépe poznat. A zároveň je to velké poděkování všem našim lidem. ➤➤Celé vaše webové stránky jsou hodně o vašem týmu a o tom, jací jste. Dokonce i v sekci „Co děláme“ je hned v úvodu právě váš tým. Je toto ten záměr, kterým chcete přitáhnout lidi do vaší firmy? Myslím si, že naše firma je hodně o lidech a o vztazích. Dokonce 85 % našich lidí říká, že mají v práci velmi dobré kamarády, nebo dokonce jednoho z nejlepších přátel. Hlavní firemní web jsme si udělali takový, abychom ukázali, kdo je IReSoft, jak přemýšlíme a jací jsme. I za softwarem totiž stojí lidé. ➤➤Co konkrétně pro přitahování a najímání šikovných lidí do firmy děláte? Chtěli jsme, aby setkání s námi byl zážitek od prvního momentu. Takže to začíná webem, Facebookem nebo třeba knížkou firemní kultury. Když se chystáte k nám na pohovor, pošle vám Eliška, expertka na iresoftí talenty, video, kde vás pozve a seznámí vás s tím, co vás čeká. Ochutnáte naši domácí iresoft-made sušenku,


Co se děje v Performii

Letos opět podpoříme začínající podnikatele Spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Komerční bankou jsme se už podruhé zapojili do projektu „Nastartujte se“, který podporuje začínající podnikatele na cestě za jejich sny. Těšíme se, že i letos se podaří najít projekt,

který bude nejen skvěle vymyšlený, ale i v praxi užitečný, třeba jako ten minulý, který pomáhal dětem učit se matematiku jednodušším způsobem. Projekt byl odstartován 5. května 2017 a vyhlášení bude na podzim. Vítěz získá od Komerční banky

300 000 Kč na rozjezd svého podnikání. My jsme do soutěže přispěli službami, publikacemi a semináři v hodnotě 75 000 Kč a podílet se budeme také na rozhodování o vítězi, v porotě totiž bude naše výkonná ředitelka Lucie Spáčilová.

Více informací o projektu najdete na stránkách www.nastartujtese.cz

Mårten Runow a jeho tři dny v Praze ▲

Seminář Tajemství úspěšného týmu proběhl 3. května 2017 v centru Prahy a zúčastnilo se ho 80 lidí.

Určitě už víte, že mezinárodně uznávaný spíkr v oblasti personalistiky a zakladatel společnosti Performia International Mårten Runow dorazil v květnu do Prahy, aby se aktivně zúčastnil hned třech událostí.

Přinášíme vám pár fotografií z těchto akcí a těšíme se na další podobného typu, kterých se třeba zúčastní ještě více z vás.

▲ Konference HR Meeting 2017 proběhla 4. května 2017 a přišlo více než 150 účastníků.

▲ Setkání na Golfu Hostivař v pátek 5. května 2017 s našimi nejšikovnějšími klienty bylo velmi příjemným završením Runowova pobytu v Praze. Děkujeme všem, že přišli a náležitě si to užili.

Co se děje ve společnosti Performia a co pro vás chystáme nového, můžete průběžně sledovat na našem Facebooku Performia CZ. 11

Text: Barbora Hartmannová Foto: Barbora Hartmannová, Performia

Odpřednášel půldenní odborný seminář Tajemství úspěšného týmu, vystoupil na konferenci HR Meeting 2017: Jak si udržet klíčové zaměstnance (pořádal vydavatelský dům Economia) a poslední den si našel čas na setkání s našimi VIP klienty, kteří plně využívají licenci a know-how společnosti Performia.


Příklady z praxe

Teorie je skvělá, ale jak to chodí v praxi? Tentokrát jsme se s našimi klienty podívali na to, jak dělat nábor trochu jinak a jak si konkrétně oni udržují náskok před konkurencí. Pojďte se s námi inspirovat. 1. Co pro vás znamená kreativita v náboru? 2. Inspiruje vás někdo nebo něco k vašim nápadům při najímání? 3. Co konkrétně děláte v oblasti náboru trochu jinak než ostatní a jaké to má efekty? Vladislav Polášek výkonný ředitel ve výrobní společnosti Karel Kaňák, s.r.o.

1.

Používáme systém Performia a myslím si, že nám tento způsob výběru, včetně stylu inzerce, hodně pomohl, a získali jsme tak velmi zajímavé lidi do týmu. V inzerátech používáme výzvy a dáváme si naopak pozor na „omezovače“. Mám teď ale pocit, že pracovních pozic je spousta a lidé si začínají více vybírat. Přijde mi, že inzeráty jsou dnes takové agresivnější a nám přestává fungovat to, co fungovalo doteď. Zároveň však těch, co hledáme, je pořád stejně a většinou už práci mají. Tak jsme si řekli: „Pojďme se odlišit ještě víc. Zapojíme mimo jiné i Facebook.“

2.

Spolupracujeme s Performií a také s jedním kreativním brněnským studiem specializujícím se na budování silných značek, se kterým jsme v takové vzájemné symbióze, a moc dobře se nám s ním spolupracuje.

se my tomuto úplně vymykáme, a kdybychom volili nějakou legrační formu, tak bychom si to spíše pokazili. Doporučili nám, že bychom měli komunikovat to, jací jsme a jak se chováme. Diskusí jsme pak došli k závěru, že lidé hledají takovou práci, kde chtějí slušného zaměstnavatele, a chtějí pracovat ve férové firmě, kde platí vše, co se řekne. Firma Kaňák a její majitel má v okolí výborné jméno, a tak jsme se rozhodli, že do inzerátu dáme jeho a kolegu z druhé pobočky, který je také všeobecně velmi dobře vnímán. Ti budou k budoucím kolegům promlouvat a nabízet jim to, co je pro nás absolutním standardem, tedy slušnou práci. Inzeráty jsme umístili na firemní Facebook a nakonec se

rozhodli, že příspěvek nebudeme sponzorovat. Během několika hodin měly inzeráty více než 60 sdílení s dosahem asi kolem 5 000 lidí. V takové míře a rychlosti jsme to opravdu vůbec nečekali. Kolegovi, který byl na jednom ze dvou

3.

Facebook jsme rozjeli v minulém roce. Mám ověřené, že fungují obrázky a videa, texty skoro nikdo nečte. V té době jsme hledali konstruktéry a výrobní dělníky a chtěli jsme nábor trochu odlehčit, dát tomu veselou formu, ale právě od našich grafiků jsme dostali zpětnou vazbu, že to není dobrá cesta. Podle jejich zkušeností jsou lidé demotivovaní tím, jak se k nim zaměstnavatelé chovají a jak to ve firmách funguje. Podle nich a hlavně toho, jak nás znají,

12

Inzeráty společnosti Karel Kaňák, s.r.o., které měly velký ohlas a úspěch.

inzerátů, zvonil telefon celý víkend. Po pár dnech mu volal známý, o kterém řekl: „Ten kdyby u nás chtěl pracovat… To je člověk, za kterého dám ruku do ohně. Úžasný člověk, ale má práci, je tam už asi 20 let.“ Když spolu pak mluvili, zjistil, že známý viděl náš inzerát na Facebooku a že by chtěl vědět víc. Nehledal aktivně práci, takže by na žádný pracovní portál nešel, ale naše nabídka slušné práce ho na Facebooku oslovila. Výsledek je ten, že tento člověk u nás pracuje a jsme s ním moc spokojení. Máme další plány ohledně najímání, na kterých pracujeme. Chceme lidem ještě více přiblížit, kdo jsme a co děláme, jak se u nás pracuje a v jakém prostředí, jak se chováme. Dát lidem více informací, třeba pomocí příběhů našich lidí. Pořád vidím spoustu rezerv a stále je co vylepšovat.


Jan Vašourek lektor a personalista v jazykové škole LITE Brno, o.p.s.

1.

Odlišení se. Pokud v dnešní době chceme najít dobré lidi, musíme se odlišit, a to hned na startu, což je inzerát a pak první kontakt s novými lidmi.

2.

Ano. Konkrétně mě jakožto personalistu inspirují dva zdroje. Vy – společnost Performia – a pak americký podnikatel Grant Cardone, který absolutně dominuje sociálním médiím a nemá problém s náborem lidí. Má i svoji show WHATEVER IT TAKES (Za každou cenu), která je právě o výběru lidí do jeho firem.

3.

Hodně sázíme na sociální sítě Facebook a YouTube, kde pravidelně komunikujeme naši vizi a emoci do světa, což naláká jen lidi na podobné vlně, jako jsme my. A co nám tedy funguje nejvíce? Oslovovat naše studenty a kolegy s konkrétními pracovními pozicemi. Takto už jsme našli

Příklad toho, jak inzeruje jazyková škola LITE Praha na své stránce na Facebooku

3 učitelky a šéfku marketingu. Definovali jsme si, koho přesně potřebujeme, a s tímto jsme to komunikovali všem studentům, známým, kamarádům a prostě všem. Lidé se pak ozvali „sami“. Zrovna nedávno jedna studentka a jeden student přišli s tím, že by u nás rádi pracovali. A to si myslím, že je nejlepší zdroj pracovníků – lidé, kteří naší školou prošli a vědí tedy, jakou sílu má náš tým, a sami bez váhání nás chtějí podpořit.

Martin Čermák manažer lidských zdrojů ve společnosti TGS nástroje-strojetechnologické služby spol. s r.o. Dneska se nábor musí dělat úplně jinak, než jsme byli všichni zvyklí, a proto by každý personalista měl být i kreativec. Měl by trochu přemýšlet i nad marketingem, protože získávat lidi je dnes trochu jako obchod. Už to není tak, že si firma vybírá zaměstnance, ale zaměstnanec si vybírá firmu, kde chce pracovat. Musíme být o to kreativnější, abychom vymýšleli zajímavější způsoby, aby to zaměstnance bavilo a chtěli u nás pracovat.

2.

Určitě. Jedna z věcí je, že člověk musí být neustále v obraze, dívat se kolem sebe, dávat si dohromady od každého trochu, co ho kde zaujme, a přidat k tomu to své koření, aby to bylo taky z jeho hlavy a jen to od někoho neokopíroval.

Část inspirace přišla od společnosti Performia, část od dalších firem, se kterými spolupracujeme, část z toho, že si člověk někde něco přečte, podívá se, zúčastní se nějakého setkání lidí podobného myšlení a z tohoto pelmelu se snaží upéct nejlepší dort, který bude kandidátům chutnat.

3.

Naším cílem je být zajímaví už jenom naší prezentací, třeba právě na sociálních sítích. Být neustále v obraze, v kontaktu s lidmi, i když právě nikoho nenabíráme. Pořád dávat lidem víc. Díky tomu, že jsme takto aktivní, jsme dnes už více sledovaní. Začátek byl o tohle těžší. Musíme zaujmout i věcmi, které nejsou přímo čistě strojařské, ale třeba i fotkami, jak to u nás vypadá. Prostě jenom chceme ukázat, že

Malou ukázku, jak se společnost TGS prezentuje na stránkách Cocuma, najdete na stránkách www.cocuma.cz/company/tgs

strojařina je stejně zajímavý obor jako jakýkoli jiný obor v republice. A obecně na trhu práce chceme ukázat, že strojařina není jenom o tom, že někdo stojí v montérkách u mašiny, ale že i tento obor se posunul. Do kontaktu musíme zapojit inzerci, abychom zaujali i mladé lidi, a je samozřejmě obrovský rozdíl v tom, koho hledáme. Inzerce musí být jiná, než je zvykem. Já třeba

věděl, že na klasických portálech nechci nikdy inzerovat, a to se nám daří. Je tam přehršle inzerátů a skoro všechny stejné. Tohle se snažíme dělat jinak. Hodně komunikujeme přes Facebook a prezentujeme se na portálu Cocuma. Pracujeme s fotkami i videy. Zavedli jsme třeba den na zkoušku, kdy ten člověk u nás stráví celý den, podívá se a sám si posoudí, jaké to u nás je. Další nápady nám kvetou v hlavě a pořád vymýšlíme nové a nové varianty.

13

Připravila: Lenka Macháčková Foto: archiv dotázaných

1.


Pohled zvenčí

Čechům kreativita

v najímání rozhodně nechybí Abychom trochu zapátrali v jiných vodách najímání a přinesli vám odlišný pohled na to, jak najímání funguje v jiných zemích, oslovili jsme kolegy ze dvou zemí, kde společnost Performia působí. Ač jsme hledali větší kreativitu, tolik jako u nás jsme jí nenašli. Nějakou inspiraci jsme ale přeci jen objevili.

Jairo Pinilla: Kreativita je něco, co přitahuje pozornost Jairo Pinilla je výkonným ředitelem a spolumajitelem pobočky Performia v Kolumbii. Kolumbijská Performia patří spolu s tou českou v síti 30 zemí k těm nejlepším. Kromě toho je Jairo známý tím, že mluví slovensky, protože se svou slovenskou ženou žil 20 let v její rodné zemi. Situace na kolumbijském trhu práce V Kolumbii je situace na trhu práce v tuto chvíli naprosto opačná než u nás. „Vydali jsme inzerát na pozici HR manažera s dobrým platem (to je v přepočtu asi 45 000 Kč hrubého) a během méně než 8 hodin jsme obdrželi 350 životopisů,“ popisuje Jairo. A u nižších pozic, jako je dělník, je situace ještě extrémnější. Co to vlastně znamená „kreativita“? „Pro mě to znamená něco, co je vytvořeno jiným způsobem než pouhým kopírováním toho, co dělá většina lidí. Také to pro mě znamená, že něco přitahuje mou pozornost na první pohled,“ popisuje kreativitu Jairo Pinilla. Jak to mají s kreativitou v Kolumbii? V Kolumbii se podle Jaira najdou firmy, které jsou kreativní, ale většina jich jen kopíruje to, co považují za „formální cestu“, takže jejich inzerce je na kreativitu dost chudá. Moderní trendy jsou pravděpodobně stejné jako v mnoha dalších zemích: najímání přes sociální sítě (LinkedIn, Facebook atd.) či větší zapojování současných zaměstnanců. „Mnoho moderních a funkčních trendů najímání jsem v Kolumbii nepotkal… kromě toho, kterému se říká „Performia“,“ směje se Jairo a ukazuje nám tím, že možná v kreativitě nejsme tak moc pozadu, jak si v Česku myslíme.

14

Příklad jednoho z kolumbijských inzerátů, které opravdu zafungovaly:

Hledáme někoho statečného, kdo věří v Kolumbii! Přijďte na pohovor dne … na adresu … Jednoduché, vzbuzující kolumbijskou hrdost. Pro nás možná nepředstavitelný inzerát, který by zřejmě velký ohlas neměl, v prostředí „divoké“ Kolumbie však měl velmi dobré výsledky, i když inzerát vůbec nemluvil

o tom, koho hledají. A koho vlastně hledali a do jaké společnosti? Šlo o obchodníka pro firmu, která vyrábí textil. Jak najít odolné zaměstnance? Jedna společnost v Bucaramanze udělala v budově s bazénem jeden, jak sám Jairo potvrzuje, trochu šílený test. Psychologové požádali kandidáty, aby stáli vedle bazénu. Potom přišli ohromní chlapi a nastrkali je všechny do vody. A psychologové tak otestovali, jak kandidáti zvládají frustraci. Ano, je to opravdu šílené, ale i takové věci můžeme sem tam v oblasti HR vidět.


Mårten Runow: Nabízet více peněz není moc kreativní Mårtena Runowa již většina našich čtenářů důvěrně zná. Je to zakladatel a majitel společnosti Performia International, který nejen že stál u zrodu Performie a všech jejích 30 poboček na světě, stíhá ještě jezdit po světě a přednášet o budování týmů a najímání. Tentokrát jsme se ho ale ptali na to, jak to vypadá s najímáním a kreativitou v jeho rodné zemi – Švédsku, kde sídlí centrála společnosti Performia. a my můžeme mít dojem, že ve Švédsku je velmi podobná situace jako u nás. Švédi jsou ale poměrně hodně konzervativní, a tak budou možná pro výraznou kreativitu potřebovat více času. I tak tam ale nějaké výjimky najdeme. V inzerci se toho Švédi nebojí Tady je jeden příklad inzerce světoznámé švédské značky IKEA, která hledala designéra. A jaké byly ohlasy? Dle Mårtenových slov

IKEA hledá nejlepšího designéra ve Švédsku Možná víte, že ještě nejste nejlepší designér, ale víte, že jím být můžete? Pak chceme, abyste se o tuto pozici ucházel.

„Řekl bych, že Švédi nejsou moc kreativní. Zřídkakdy tu vidíme přístupy, které by byly nějak výrazně jiné nebo vynikaly. Mnoho firem u nás si myslí, že nabízet více peněz je „kreativní“, ale dle naší zkušenosti je to velmi slabý model toho, jak přitáhnout dobré a pracovité kandidáty,“ říká Mårten. „V poslední době se najímání hodně přemístilo do online světa. To znamená, že když nejste dobří v inzerování na sociálních sítích, nepoužíváte blogy a tak dále, začínáte být čím dál více pozadu,” popisuje Mårten a dodává: „Pracovní „trh“ se v posledních dvou letech výrazně posunul a velká většina inzerovaných pozic je na internetu. Tištěné inzeráty už téměř vymizely,“ říká Mårten

?

se jim přihlásilo velké množství těch nejlepších designérů. Našli jste v těchto dvou pohledech alespoň kus inspirace či nápadu? Nebo jste si uvědomili, že jste opravdu dobří, protože se snažíte odlišovat se a být v kreativitě napřed? Pak tyto pohledy zvenčí splnily svůj účel. ■

O jaké zemi byste si rádi přečetli v příštím čísle? Napište nám na adresu marketing@performia.cz. Budeme se těšit na vaše nápady. 15

Text: Barbora Hartmannová Foto: archiv dotázaných

Švédský trh práce má také své problémy „Ve Švédsku máme velmi podobnou situaci jako vy v Česku. Nejspíše máme větší počet nezaměstnaných, ale problém je v tom, že to jsou většinou nekvalifikovaní lidé nebo lidé, kteří nemluví Švédsky,“ vysvětluje Mårten Runow. Co to vlastně znamená „kreativita“? „Je to to, když děláte něco, co se moc často nevidí, co je neobvyklé nebo určitým způsobem nové,“ popisuje Mårten svůj pohled na pojem kreativita. Jak to mají s kreativitou v inovativním Švédsku? Ačkoli je Švédsko považováno za jednu z nejrychleji se rozvíjejících zemí Evropy, v najímání tolik inovativní nejsou. Že by nakonec Česko učilo severní země, jak být více tvořiví? Nebylo by to v jistém ohledu poprvé.

Již teď vás ale chceme informovat, že i když tuto pozici získáte, po dobu 9 měsíců NEBUDETE navrhovat. Místo toho budete pracovat v naší divizi dodávání, abyste se naučil, jak funguje naše distribuce. Nedostanete firemní vůz a na začátek nedostanete ani vysoký plat, ale můžeme vám slíbit, že dostanete velké množství zodpovědnosti, protože vaše následné návrhy budou vyrobeny a distribuovány po celé planetě. Pokud jste na tuto výzvu připraven, prosím, pošlete nám svou přihlášku.


Workshop

SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

Další zdroj Vašich nových kolegů 

Víte, že nezaměstnanost u nás v současné době výrazně klesá a firmám pomalu ubývají kandidáti? Cítíte i Vy, že potřebujete další zdroj kandidátů pro Vaše výběrová řízení?

 

Věděli jste, že více než 61 % mladých lidí očekává, že jejich potencionální zaměstnavatel bude aktivní na Facebooku? A víte, že více než 75 % Vašich zaměstnanců je aktivních na sociálních sítích a že by se to k Vašemu najímání dalo využít?

Nespoléhejte se na pouhou inzerci na pracovních portálech! Běžte tam, kde kandidáti opravdu jsou. Využijte sociální sítě ve svůj prospěch – a zdarma! Naučte se na půldenním workshopu mimo jiné: ■ jak vyšperkovat Vaše sociální sítě tak, aby přitahovaly nové kandidáty; ■ jak hledat bezplatně nové zaměstnance na síti LinkedIn; ■ jak k hledání nových kandidátů využít aktivit Vašich kolegů. Rezervujte si své místo na workshopu ještě dnes u svého konzultanta nebo na stránkách www.performia.cz a objevte další zdroj Vašich nových kolegů!

Eu s!vého C o AK s seb á osoba h měte

Vez gu! Dru téměř kole stup za nu. má v viční ce polo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.