Page 1

Proceduralne modelowanie miast. Nowe narzędzie w rękach (nie tylko) urbanistów

Jakub Zasina


Język wzorców? Genius loci?

fotografia: interfacelift.com


Język wzorców? Genius loci?

fotografia: interfacelift.com


Różnica między modelowaniem „veridical”

wizualizacja: turbosquid.com

a „procedural”

wizualizacja: Procedural (ESRI)


Co składa się na miasto proceduralne? Obszary zastosowania modelowania

siatka ulic zabudowa roślinność miasto 3D opracowanie własne na podstawie: „Procedural Modeling for Digital Cultural Heritage” S. Haegler, P. Muller, L. Van Gool


Metoda „Shape grammar”: Computer Graphic Architecture

1234 opracowanie własne na podstawie: „Procedural Modeling for Digital Cultural Heritage” S. Haegler, P. Muller, L. Van Gool


ESRI CityEngine

źródło: ESRI


ESRI CityEngine

baza danych 2D

ulice, działki, bloki zabudowy

nadanie bryły

teksturowanie i detalizacja

model gotowy do eksportu

123 45 opracowanie własne na podstawie: „CityEngine Brochure” ESRI


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne,


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

wizualizacja: Procedural (ESRI)


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne,

rynek nieruchomości,


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

wizualizacja: ETH Zurich


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne,

rynek nieruchomości,

rekonstruowanie miast (badania, edukacja, turystyka),


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

wizualizacja: horusdigital.co.nz


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne,

rynek nieruchomości,

rekonstruowanie miast (badania, edukacja, turystyka),

telewizja i kino,


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

wizualizacja: Pixar


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

• •

making of >>> efekt końcowy >>>

wizualizacja: Paul Clements & Fold 7


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne,

rynek nieruchomości,

rekonstruowanie miast (badania, edukacja, turystyka),

telewizja i kino,

gry wideo.


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

wizualizacja: Christian Holzer


Zastosowanie modelowania proceduralnego na przykładzie ESRI CityEngine

wizualizacja: Christian Holzer


spatium.uni.lodz.pl

Dziękuję za uwagę Jakub Zasina jakub@zasina.net

Proceduralne modelowanie miast. Nowe narzędzie w rękach (nie tylko) urbanistów  

Referat Jakuba Zasiny z GIS Day 2012 w Łodzi. Artykuł do referatu znajduje się pod adresem: http://issuu.com/sknspatium/docs/kwarta___17__01...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you