Vemdalsjournalen 2015 /2016

Page 2

Författad av Olles barnbarn Fabian Rimfors och utgiven på Jengel förlag.

Olle Rimfors skidfärd För ett antal år sedan fick jag denna bok i julklapp av SkiStars VD Mats Årjes. Sedan dess har jag avverkat den 3 gånger. Olle Rimfors och hans parhäst Sigge Bergman kan med absolut sanning sägas vara den svenska utförsåkningens fäder. Olle själv har precis som bokens prolog anger haft många titlar. Som till exempel ”slalompionjären, skidprofessorn, skidorakel, vallaguru, fjällräven och Sveriges Skidlärare”

Redaktionen Ansvarig utgivare

VemdalsJournalen ges ut av SkiStar Vemdalen. Anders Lundqvist, tel 0684-151 01

Upplaga 130.000 ex

Fotografer Mellan pärmarna hittar man födseln av många av de begrepp som vi använder i dag. Som varför det finns en Segebadenpulka, varför man säger ”snöka” eller hur det gick till när utförslöpning blev utförsåkning. Här kan man även fördjupa sig i svängen ”diagonalsväng höger med passivt kantskär och stavstöd höger”. En sväng som var en förtida variant av den klivsväng som revolutionerade utförsåkningen på 70 – talet. En sväng som Ingemar Stenmark förfinade till absolut fulländning. Boken redogör i text och bild för en skidgärning utöver det vanliga. Den är lättläst, intressant och efter att man konsumerat den känner man sig helt enkelt bildad i ämnet svensk utförsåkning och dess historia. Många av de slalombackar som finns i dag är designade av Olle. Så även klassiska Hovdebacken på Vemdalsskalet som under Olles ledning såg dagens ljus 1938. Olle som var född 1896 gick ur tiden dagen innan den olympiska elden slocknade vid OS i Lillehammer 1994. Han blev därmed hela 96 år.

Per Eriksson, Jocke Lagercrantz, Johan Lindwert, Annika Robért, Jonathan Birkemyr, Lars Enarsson, HJ Videll, Ola Matsson, Karl Vertergård, Jan-Erik Håkansson.

Illustrationer

Arkitektrådet AB, Studio 3d, Visualisera Arkitektur AB, 3D House

Skribenter

SkiStar; Torgny Svensson, Anders Lundqvist, Maria Hasselgren mfl. Per Bäckman och Niclas Sjögren.

Omslagsfoto

Åkare Erik Hammarsten Plats: Björnrike, Blästerdalen Foto: Per Eriksson

Annonsförsäljning

Journalen uppmanar härmed er alla. Läs boken.

Anders Lundqvist tel 0684-151 01

Torgny Svensson

Forssa Print

I

SkiStar Vemdalen

Bokning: skistar.com • 0771-84 00 00

Tryck


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.