Page 1

Ghid de start rapid Scoateţi aparatul foto din cutie

3

Primii paşi

5

Fotografierea şi redarea

11

Instalarea ViewNX 2

17

Utilizarea ViewNX 2

19

Alte funcţii

24

Ro


Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX P500. Acest ghid vă oferă informaţiile necesare pentru utilizarea pentru prima dată a acestui aparat foto. Pentru detalii, consultaţi Manualul utilizatorului în format digital, aflat pe discul CD furnizat cu acest aparat. Pentru informaţii despre vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto în format digital, consultaţi „Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD”, procedură descrisă mai jos.

Vizitarea portalului Nikon Europa Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. http://www.europe-nikon.com/

Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto de pe CD Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune ulterioară, disponibil pentru a fi descărcat gratuit pe situl web Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi discul CD cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ului COOLPIX P500 în Computer (Windows 7 / Windows Vista) sau My Computer (Computerul meu) (Windows XP) ori pe desktop (Macintosh). 3 Faceţi dublu clic pe pictograma INDEX.pdf pentru a afişa un ecran de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi link-urile pentru a accesa Manualul utilizatorului.

Notă importantă privind accesoriile Aparatul foto digital Nikon COOLPIX este conceput pentru a satisface cele mai înalte standarde şi este echipat cu circuite electronice complexe. Numai accesoriile Nikon, inclusiv încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele CA de încărcare şi adaptoarele CA sunt certificate de Nikon special pentru utilizarea cu aparatul foto digital Nikon COOLPIX. Aceste accesorii au fost create şi testate pentru a funcţiona conform cerinţelor circuitelor electronice cu care sunt echipate aparatele noastre foto.

2


Scoateţi aparatul foto din cutie Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele prezentate mai jos.

Aparat foto digital COOLPIX P500

Curea aparat foto

Acumulator li-ion EN-EL5 (cu capac terminal)

Capac obiectiv LC-CP23 (cu şnur)

Cablu USB UC-E6

Cablu audio video EG-CP16

CD de instalare ViewNX 2

CD cu Manualul utilizatorului

• Ghid de start rapid (acest ghid)

Adaptor CA de încărcare EH-69P*

• Garanţie

* Adaptorul pentru priză este furnizat doar în ţările sau regiunile unde este necesar şi forma sa diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat (A7). NOTĂ: Nu se furnizează un card de memorie Secure Digital (SD), denumit în continuare „card de memorie”. Consultaţi pagina 213 din Manualul utilizatorului pentru lista cardurilor de memorie aprobate. • Pentru înregistrarea filmelor este necesar un card de memorie.

A: Această pictogramă indică faptul că în altă secţiune a acestui ghid sunt disponibile mai multe informaţii.

Scoateţi aparatul foto din cutie

3


Componentele aparatului foto 12 3

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4

7

9 10

11 12 13 14 15

16

6

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit Buton C (mod declanşare continuă) Selector moduri Bliţ Buton declanşare Control zoom Control zoom lateral Buton m (ridicare bliţ) Buton x (monitor) Control ajustare dioptrii Vizor electronic

8

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21

Buton s (afişaj) Buton b (e înregistrare film) Comutator mod film Selector de comandă Monitor Buton c (redare) Buton d Selector multiplu Buton l (ştergere) Buton k (aplică selecţia)

Schimbarea unghiului monitorului Monitorul poate fi coborât la 82° sau ridicat la 90°. Această reglare este avantajoasă atunci când se realizează fotografii cu aparatul foto ţinut în poziţii înalte sau joase. • Readuceţi monitorul în poziţia iniţială atunci când îl utilizaţi în situaţii normale.

4

Scoateţi aparatul foto din cutie


Primii paşi Pas 1 Prindeţi cureaua aparatului foto şi ataşaţi capacul obiectivului Ataşaţi capacul obiectivului la curea, apoi prindeţi cureaua de aparatul foto (în două locuri).

Pas 2 Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, atunci când fotografiaţi, imaginile sunt salvate pe cardul de memorie. Dacă nu există un card de memorie introdus, imaginile sunt salvate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 102 MB). • Introduceţi un card de memorie în aparatul foto atunci când înregistraţi filme.

2.1

Glisaţi zăvorul capacului în direcţia Y (1) şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (2).

2.2

Introduceţi acumulatorul (EN-EL5). • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). • Atunci când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul îl blochează în poziţia respectivă. Camera acumulatorului

Introducerea corectă a acumulatorului Introducerea acumulatorului invers sau cu partea din spate înainte poate deteriora aparatul foto. Asiguraţi-vă că acumulatorul este orientat corect.

Primii paşi

5


2.3

Introduceţi cardul de memorie. • Glisaţi cardul de memorie în fantă până când se blochează cu un clic.

Introducerea corectă a cardului de memorie Introducerea cardului de memorie invers sau cu partea din spate înainte poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

2.4

Fanta cardului de memorie

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie (1) şi glisaţi zăvorul capacului spre poziţia Z (2).

Scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. • Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după utilizarea aparatului foto. Aveţi grijă atunci când scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie. Scoaterea acumulatorului • Pentru a ejecta acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi glisaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1), apoi scoateţi acumulatorul având grijă să îl ţineţi drept (2). Scoaterea cardului de memorie • Apăsaţi cardul în fantă (1) pentru a-l face să iasă parţial, apoi scoateţi-l cu mâna având grijă să îl ţineţi drept (2).

Paginile 18, 19, 26 şi 27 din Manualul utilizatorului

6

Primii paşi


Pas 3 Încărcaţi acumulatorul Utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-69P furnizat şi cablul USB UC-E6 pentru a încărca acumulatorul li-ion EN-EL5 în timp ce acesta este introdus în aparatul foto.

3.1

Pregătiţi adaptorul CA de încărcare EH-69P. Dacă în pachetul livrat este inclus un adaptor de priză*, conectaţi adaptorul de priză la priza adaptorului CA de încărcare. Apăsaţi cu putere adaptorul de priză, până când se fixează în poziţie. După ce cele două componente au fost conectate, încercarea de a scoate cu forţa adaptorul de priză poate deteriora produsul. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat aparatul foto. În Argentina şi Coreea, adaptorul pentru priză este montat pe adaptorul CA de încărcare.

3.2

Asiguraţi-vă că aparatul foto rămâne oprit şi conectaţi-l la priza electrică respectând ordinea de la 1 la 3. Verificaţi orientarea corectă a conectorilor. Nu încercaţi să introduceţi conectorii oblic şi nu conectaţi sau deconectaţi forţat cablul USB. 3

2 1

Cablu USB Indicatorul luminos aparat pornit clipeşte lent în portocaliu pentru a semnala că acumulatorul se încarcă. Încărcarea este încheiată în momentul în care indicatorul luminos aparat pornit se stinge. Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ patru ore şi 50 de minute.

3.3

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza electrică, apoi deconectaţi cablul USB. Paginile 20-22 din Manualul utilizatorului

Primii paşi

7


Pas 4 Porniţi aparatul foto Înainte de a porni aparatul foto, scoateţi capacul obiectivului. Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde, apoi monitorul porneşte (în momentul în care monitorul sau vizorul pornesc, indicatorul luminos aparat pornit se stinge).

• Dacă se afişează mesajul Opriţi aparatul foto, scoateţi capacul şi porniţi aparatul foto., confirmaţi că a fost îndepărtat capacul obiectivului şi apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni din nou aparatul foto.

C

Ataşarea capacului obiectivului Apăsaţi spre interior ambele laturi ale capacului obiectivului în momentul în care îl fixaţi pe aparatul foto. • Scoateţi capacul obiectivului înainte de a fotografia. • Când nu fotografiaţi, de exemplu dacă aparatul foto este oprit sau în timp ce este transportat, fixaţi capacul obiectivului pe aparat pentru a proteja obiectivul.

C

Modul de veghe (Oprire automată) Dacă nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se stinge automat, aparatul foto intră în modul de veghe şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte. Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe pentru aproximativ trei minute. • Atunci când indicatorul luminos aparat pornit clipeşte, reporniţi monitorul efectuând una dintre următoarele operaţiuni. - Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul c sau pe butonul b (e înregistrare film). - Rotiţi selectorul de moduri. • În modurile de fotografiere sau redare, aparatul foto intră în modul de veghe în aproximativ un minut (setare implicită).

8

Primii paşi


Pas 5

Alegeţi o limbă şi setaţi ceasul intern al aparatului foto

Dialogurile pentru selecţia limbii şi setarea ceasului intern al aparatului foto se afişează la prima pornire a aparatului foto. Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta setările. Selectorul multiplu Pentru a efectua operaţiunile dorite, apăsaţi pe partea de sus (H), jos (I), stângă (J) sau dreaptă (K) a selectorului multiplu sau apăsaţi pe butonul k. Mutaţi evidenţierea în sus Avansaţi la ecranul următor (mutaţi evidenţierea spre dreapta)

Reveniţi la ecranul anterior (mutaţi evidenţierea spre stânga)

Aplicaţi selecţia Mutaţi evidenţierea în jos

5.1

Limba/Language Polski Português Русский Română Suomi Svenska Anulare

Apăsaţi H sau I pentru a alege limba dorită, apoi apăsaţi pe butonul k.

5.3 London Casablanca

Înapoi

Apăsaţi J sau K pentru a alege fusul orar de reşedinţă (Fus orar), apoi apăsaţi pe butonul k.

5.2

Fus orar şi dată Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora? Da Nu Anulare

Apăsaţi H sau I pentru a alege Da, apoi apăsaţi pe butonul k. Timpul de economisire a luminii zilei Pentru a seta data şi ora într-o regiune unde timpul de economisire a luminii zilei (ora de vară) este în vigoare, activaţi setarea pentru economisirea luminii zilei cu H. • Atunci când setarea este activată, pictograma W este afişată pe partea de sus a ecranului. • Pentru a dezactiva setarea, apăsaţi I.

Primii paşi

9


5.4

Format dată

5.5

An/Lună/Zi Lună/Zi/An Zi/Lună/An

Dată şi oră Z 15

L 05 15

A 2011 10 Editare

Apăsaţi H sau I pentru a alege ordinea de afişare a datei şi apăsaţi pe butonul k.

Editaţi data şi ora. • Alegeţi un element: apăsaţi K sau J (comută între Z, L, A, oră, minut). • Editaţi elementul evidenţiat: apăsaţi H sau I. • Încheiaţi setarea: alegeţi minut, verificaţi dacă a fost îndepărtat capacul obiectivului, apoi apăsaţi pe butonul k sau pe K. • După finalizarea setării, obiectivul se extinde uşor şi se afişează ecranul de fotografiere.

Procedura următoare explică operaţiile de bază pentru fotografiere utilizând modul A (automat).

C

Imprimarea datei pe imagini în timpul fotografierii După setarea datei şi a orei, apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul z (configurare) şi activaţi setarea Imprimare dată. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta şi seta opţiunile de meniu. • Apăsaţi pe butonul d pentru a ieşi din meniu.

Pagina 191 din Manualul utilizatorului

C

Modificarea datei, a orei sau a limbii curente Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul z (configurare) şi setaţi Limba/Language sau Fus orar şi dată.

Paginile 187 şi 200 din Manualul utilizatorului

10

Primii paşi


Fotografierea şi redarea Pas 1

Rotiţi selectorul de moduri şi aliniaţi pictograma A (Automat) cu marcajul

Mod automat

Pas 2

Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase Indicatorul de încărcare a acumulatorului Afişaj

Descriere

b

Nivelul de încărcare a acumulatorului este ridicat.

B

Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Bateria este consumată.

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

1/250

F5.6

32

Viteza de Valoarea diafragmei declanşare Numărul de expuneri rămase* * Atunci când se înregistrează date în memoria internă, se afişează C.

Paginile 28-29 din Manualul utilizatorului

Fotografierea şi redarea

11


Pas 3

3.1

Încadraţi o imagine

Folosiţi ambele mâini şi pregătiţi aparatul foto. • Aveţi grijă să nu sprijiniţi degetul sau altceva pe obiectiv sau pe bliţ.

3.2

Încadraţi o imagine. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/250

F5.6

32

Pagina 30 din Manualul utilizatorului

Utilizarea vizorului Folosiţi vizorul pentru a încadra imagini atunci când monitorul se distinge cu dificultate din cauza luminii puternice. Apăsaţi butonul x pentru a comuta la vizor. Atunci când imaginea din vizor se distinge cu dificultate, reglaţi rotind controlul de ajustare a dioptriilor în timp ce priviţi prin vizor. Aveţi grijă să nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile atunci când rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriilor.

Controlul de ajustare a dioptriilor

Pagina 30 din Manualul utilizatorului Vizorul

C

Butonul x (monitor) şi butonul s (afişaj) • Apăsaţi pe butonul x pentru a comuta între monitor şi vizor. • Apăsaţi pe butonul s pentru a schimba informaţiile afişate pe monitor sau pe vizor.

1/250

12

Fotografierea şi redarea

F5.6

32


Folosirea zoomului

Depărtare Apropiere

Rotiţi controlul zoomului. • Pentru a apropia imaginea subiectului: rotiţi controlul zoomului spre g (telefotografie). • Pentru a depărta imaginea subiectului şi a vedea o zonă mai extinsă: rotiţi controlul zoomului spre f (unghi larg). • Zoomul poate fi acţionat şi prin rotirea controlului zoomului lateral (A4) spre g sau f. • Când aparatul foto este pornit, zoomul este la poziţia de unghi larg maxim.

Pagina 31 din Manualul utilizatorului

Controlul zoomului lateral

C

Notă privind bliţul Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul în situaţiile în care acesta este necesar, de exemplu în locuri întunecate sau atunci când subiectul este situat pe un fundal iluminat. • Atunci când este coborât, bliţul este fixat la setarea W (dezactivat). • Dacă nu utilizaţi bliţul, coborâţi-l apăsându-l uşor în jos până când se închide cu un clic.

Pagina 7 din Manualul utilizatorului

Fotografierea şi redarea

13


Pas 4

4.1

Focalizaţi şi fotografiaţi

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă atunci când simţiţi că opune rezistenţă.

• Aparatul foto focalizează automat pe subiectul aflat în zona de focalizare centrală. În momentul în care subiectul este focalizat, zona de focalizare se aprinde în culoarea verde. • Atunci când zona de focalizare clipeşte în culoarea roşie, aparatul foto nu poate focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

Zona de focalizare

1/250

Indicatorul bliţului Becul bliţului indică starea bliţului atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

4.2

Aprins

Bliţul se declanşează când butonul de declanşare este apăsat.

Clipeşte

Bliţul se încarcă.

Stins

Bliţul nu se declanşează.

Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • Fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă. • Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului foto şi imagini neclare. Apăsaţi încet pe buton.

Paginile 32-33 din Manualul utilizatorului

14

Fotografierea şi redarea

F5.6


Pas 5 Redaţi imaginile Apăsaţi pe butonul c (redare). Aparatul foto intră în modul de redare. • Ultima imagine fotografiată este afişată în modul redare cadru întreg. 15/05/2011 15:30 0004.JPG

4

• Pentru a afişa imaginile anterioare sau următoare, apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu. • Imaginile pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă. • Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi din nou pe butonul c sau apăsaţi pe butonul de declanşare ori pe butonul b (e înregistrare film).

4

Afişaţi imaginile anterioare

Afişaţi imaginile următoare

Pagina 34 din Manualul utilizatorului

Ştergerea imaginilor care nu mai sunt necesare Pentru a şterge imaginea afişată la momentul respectiv pe monitor, apăsaţi pe butonul l (ştergere). Când se afişează ecranul de ştergere, apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a selecta Imagine curentă, apoi apăsaţi pe butonul k. În momentul în care apare dialogul de confirmare, apăsaţi H sau I pentru a alege Da, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge imaginea afişată. • După ce apăsaţi pe butonul l, apăsaţi H sau I pentru a alege Ştergere imagini selectate şi selectaţi mai multe imagini pentru ştergere. Alegeţi Toate imaginile pentru a şterge toate imaginile. • Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a anula operaţiunea, alegeţi Nu şi apăsaţi pe butonul k.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4

4

Ştergere

Imagine curentă Ştergere imagini selectate Toate imaginile

Pagina 35 din Manualul utilizatorului

Fotografierea şi redarea

15


Pas 6 Opriţi aparatul foto Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto. • Atunci când nu utilizaţi aparatul foto, coborâţi bliţul şi fixaţi capacul obiectivului.

16

Fotografierea şi redarea


Instalarea ViewNX 2 Instalaţi programul software inclus pentru a afişa şi edita fotografiile şi filmele copiate pe calculatorul dumneavoastră. Înainte de instalarea ViewNX 2, verificaţi dacă caracteristicile calculatorului dumneavoastră îndeplinesc cerinţele sistemului (A23).

Softul tău de editare a imaginii

Pas 1

ViewNX 2™

Deschideţi calculatorul şi introduceţi discul CD cu programul de instalare Windows

Mac OS

Faceţi dublu clic pe pictograma de pe spaţiul de lucru

Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit!)

Instalarea ViewNX 2

17


Pas 2

Selectaţi o limbă

1 Selectaţi limba

2 Faceţi clic pe Next (Înainte)

Pas 3

Deschideţi programul de instalare

Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată)) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată))

C

Installation Guide (Ghid de instalare) Faceţi clic pe Installation Guide (Ghid de instalare) pentru a afişa informaţii referitoare la instalarea ViewNX 2.

Pas 4

Părăsiţi programul de instalare Windows

Mac OS

Faceţi clic pe Yes (Da).

Faceţi clic pe OK.

Următorul program va fi instalat: • ViewNX 2 • Apple QuickTime (numai pentru Windows) • Panorama Maker 5 Pas 5

18

Scoateţi discul CD cu programul de instalare din unitatea de CD-ROM

Instalarea ViewNX 2


Utilizarea ViewNX 2 Pas 1 Copiaţi imaginile pe calculator Utilizaţi funcţia Nikon Transfer 2 din ViewNX 2 pentru a copia imaginile pe calculator.

1.1 1.2

Opriţi aparatul foto. Conectaţi aparatul foto şi calculatorul folosind cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii şi apoi introduceţi corect conectorul, asigurându-vă că nu introduceţi conectorii înclinaţi. La deconectarea cablului, asiguraţi-vă că nu scoateţi conectorul înclinat.

Aparatul foto porneşte automat şi indicatorul luminos aparat pornit se aprinde sau clipeşte. Monitorul aparatului foto va rămâne închis. Atunci când caseta de dialog pentru selectarea acţiunii este afişată pe calculator, selectaţi Nikon Transfer 2. Dacă utilizaţi Windows 7 Dacă ecranul prezentat mai jos este afişat, utilizaţi indicaţiile de mai jos pentru a selecta Nikon Transfer 2.

1 Selectaţi Nikon Transfer 2 ca fiind programul specificat pentru Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). • Faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor) şi apoi selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din următorul ecran şi faceţi clic pe OK. 2 Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier).

Utilizarea ViewNX 2

19


B

Deschiderea programului Nikon Transfer 2 Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult.

B

Alimentarea aparatului foto în timpul unui transfer de imagini • La conectarea aparatului foto la calculator, utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un calculator folosind cablul USB inclus, iar setarea Automată (setare implicită) este selectată pentru opţiunea Încărcare de la computer din meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se va încărca automat. Indicatorul luminos aparat pornit clipeşte rar în timp ce acumulatorul se încarcă. Paginile 177 şi 201 din Manualul utilizatorului

C

Transferul imaginilor folosind un cititor pentru carduri, disponibil în comerţ, sau fanta pentru carduri a calculatorului Pentru a transfera imaginile salvate pe cardul de memorie pe un calculator puteţi utiliza şi metodele de mai jos. • Conectaţi un cititor de carduri, disponibil în comerţ, la calculator şi apoi introduceţi cardului de memorie. • Introduceţi cardul de memorie direct în fanta pentru carduri a calculatorului.

1.3

Verificaţi dacă este selectată sursa corectă. Verificaţi dacă aparatul foto sau discul amovibil este afişat ca un buton al dispozitivului pe panoul „Source (Sursă)” din zona Nikon Transfer 2 „Options (Opţiuni)”.

Butonul dispozitivului

1.4

Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer). Dacă folosiţi setările implicite, toate imaginile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe calculator.

Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer)

20

Utilizarea ViewNX 2


1.5

Închideţi conexiunea. Dacă aparatul foto este conectat la calculator, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Dacă utilizaţi un cititor de carduri sau o fantă pentru carduri, selectaţi opţiunea respectivă în sistemul de operare al calculatorului pentru a scoate discul amovibil corespunzător cardului de memorie, iar apoi scoateţi cardul de memorie din cititorul de carduri sau din fanta pentru carduri.

Pas 2

Vizualizare imagini

Când transferul imaginii s-a terminat, va fi afişat ecranul ViewNX 2 şi vor fi afişate imaginile transferate.

C

Deschiderea manuală a programului ViewNX 2 • Windows: faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide a programului ViewNX 2 de pe spaţiul de lucru. • Mac OS: faceţi clic pe pictograma programului ViewNX 2 de pe Dock.

C

Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2 Porniţi ViewNX 2 şi faceţi clic pe pictograma Transfer din bara de unelte în pasul 2.

Utilizarea ViewNX 2

21


Retuşarea fotografiilor Faceţi clic pe Edit (Editare) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Imaginile pot fi editate folosind compensarea nuanţelor, reglarea clarităţii, potrivirea (decuparea) imaginilor.

Editarea filmelor Faceţi clic pe Movie Editor (Editor film) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Filmele înregistrate cu acest aparat foto pot fi editate prin ştergerea secţiunilor nedorite din filmul respectiv, etc.

Tipărirea imaginilor Faceţi clic pe Print (Imprimare) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Pe ecran este afişată o casetă de dialog, iar imaginile pot fi tipărite folosind o imprimantă conectată la calculator.

C

Pentru detalii despre utilizarea programului ViewNX 2 Consultaţi informaţiile ajutătoare din programul ViewNX 2.

22

Utilizarea ViewNX 2


C

Cerinţele sistemului

CPU

Sistem de operare

RAM

Windows

Mac OS

• Fotografii/filme Motion-JPEG: Intel Celeron/Pentium 4 sau seriile Intel Core,1,6 GHz sau mai puternic • Filme (format H.264/MPEG-4 AVC): - La redare: 3,0 GHz sau mai puternic, Pentium D - La editare: 2,6 GHz sau mai puternic, Core 2 Duo

• Fotografii/filme Motion-JPEG: PowerPC G4 (1 GHz sau mai puternic), G5, seriile Intel Core sau seriile Xeon • Filme (format H.264/MPEG-4 AVC): - La redare: PowerPC G5 Dual sau Core Duo, 2 GHz sau mai puternic - La editare: 2,6 GHz sau mai puternic, Core 2 Duo

Versiuni preinstalate ale Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/ Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Mac OS X versiunea 10.4.11, 10.5.8 sau Enterprise/Ultimate (Service Pack 2), sau 10.6.5 Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Toate programele instalate rulează ca aplicaţii pe 32 de biţi în ediţiile pe 64 de biţi ale Windows 7 şi Windows Vista. • Windows 7/Windows Vista: 1 GB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat) • Windows XP: 512 MB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat)

512 MB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat)

Spaţiu pe discul fix de 500 MB sau mai mult disponibil pe discul de pornire (recomandat 1 GB sau mai mult) stocare

Monitor

Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau superioară (recomandat 1280 × 1024 pixeli sau superioară) Culori: culori pe 24 de biţi (True Color) sau mai multe

Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau superioară (recomandat 1280 × 1024 pixeli sau superioară) Culori: milioane sau mai multe

Utilizarea ViewNX 2

23


Alte funcţii Modul bliţ, autodeclanşatorul, modul focalizare şi compensarea expunerii Utilizaţi selectorul multiplu în modul fotografiere pentru a aplica următoarele setări. Mod bliţ Modurile bliţ disponibile sunt U (Automat), V (Automat cu reducere ochi roşii), W (Dezactivat), X (Bliţ de umplere), Y (Sincronizare lentă) şi Z (Sincronizare perdea posterioară). Pagina 36 din Manualul utilizatorului

Compensare expunere Luminozitatea întregii imagini poate fi ajustată prin setarea compensării expunerii înainte de realizarea fotografiilor. Dacă imaginea este prea întunecată, aplicaţi o valoare pozitivă (+) a compensării expunerii. Dacă imaginea este prea luminoasă, aplicaţi o valoare negativă (-) a compensării expunerii. Pagina 43 din Manualul utilizatorului Mod Focalizare Alegeţi între A (Focalizare automată), D (Primplan macro), B (Infinit) şi E (Focalizare manuală). Pagina 40 din Manualul utilizatorului

Mod bliţ

+0.3

Focalizare

Autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu declanşatoare cu timp de reacţie de zece şi două secunde. Pagina 39 din Manualul utilizatorului Autodeclanşator

24

Alte funcţii


Selectarea unui mod de fotografiere Atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul marcajului, aparatul foto comută la modurile de fotografiere corespunzătoare, prezentate în continuare.

Mod automat

Moduri j, k, l, m

M Mod User settings (Setări utilizator)

Alegeţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra vitezei de declanşare şi a valorii diafragmei. Pagina 69 din Manualul utilizatorului

Combinaţiile de setări frecvent utilizate pentru fotografiere pot fi salvate. Setările salvate pot fi preluate imediat pentru fotografiere prin simpla rotire a selectorului de moduri la M. Pagina 107 din Manualul utilizatorului

A Mod automat Un mod „vizează şi fotografiază” automat, recomandat pentru utilizatorii începători ai aparatelor foto digitale. Pagina 28 din Manualul utilizatorului

F Mod Portret inteligent Aparatul foto detectează figurile zâmbitoare utilizând funcţia Prioritate faţă şi eliberează automat declanşatorul. Funcţia Estompare piele face ca pielea subiectului uman să pară mai netedă. Pagina 65 din Manualul utilizatorului

Mod scenă Fotografiaţi cu setări adecvate pentru scenă alegând unul dintre modurile scenă. y (Scenă): alegeţi scena dorită din 15 tipuri diferite de scenă şi setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru scena selectată. În modul Selector aut. scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. j (Peisaj noapte): produce fotografii cu peisaje surprinse noaptea, cu neclaritate şi zgomot atenuate, sau captează atmosfera unui peisaj de noapte cu o viteză redusă de declanşare. e (Portret de noapte): bliţul se declanşează pentru a lumina subiectul portretului în timp ce se păstrează atmosfera cadrului de seară sau nocturn. o (Iluminare fundal): bliţul se declanşează pentru ca subiectul situat pe un fundal iluminat să nu rămână ascuns în umbră sau funcţia HDR poate fi utilizată pentru fotografierea scenelor cu contrast puternic. Pagina 45 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

25


Înregistrarea filmelor Filmele pot fi înregistrate indiferent de modul de fotografiere ales. Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea filmului. Apăsaţi din nou pe butonul b (e înregistrare film) pentru a opri înregistrarea filmului. Pagina 156 din Manualul utilizatorului

Utilizarea meniurilor aparatului foto Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul şi pentru a selecta opţiuni pentru elementele din meniu.

• Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A9). • Selectaţi o filă de pe marginea stângă a monitorului pentru a afişa meniul corespunzător. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d.

Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Trecerea de la o filă la alta în ecranul meniului Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Apăsaţi J pe selectorul multiplu pentru a evidenţia fila.

Meniu fotografiere Calitate imagine Dimensiune imagine Optimizare imagine Balans de alb Sensibilitate ISO Măsurare Bracketing expunere

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a alege altă filă şi apăsaţi fie butonul k, fie K.

Pagina 13 din Manualul utilizatorului

26

Alte funcţii

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată Reducere vibraţii Detecţie mişcare Asistenţă AF

Se afişează meniul corespunzător.


Modul redare Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în modul redare cadru întreg.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4

Operaţiune

Utilizaţi

f (h)

Zoom de redare

g (i)

Ascunderea sau afişarea informaţiilor despre fotografiere

s

Comutarea între afişaje

x

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa imaginile sub formă de 4, 9, 16, 72 de miniaturi. Paginile 114 şi 116 din Manualul utilizatorului Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a mări vizualizarea imaginii afişate pe monitor la momentul respectiv, până la aproximativ 10×. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul de redare cadru întreg. Pagina 117 din Manualul utilizatorului Ascundeţi sau afişaţi pe monitor informaţiile despre fotografiere şi fotografie. Pagina 17 din Manualul utilizatorului Comutaţi între afişajul monitorului şi afişajul vizorului. Pagina 16 din Manualul utilizatorului Dacă se apasă în timp ce pe monitor este afişată doar imaginea importantă a unei secvenţe, toate fotografiile aparţinând secvenţei sunt afişate ca fotografii individuale. Pagina 112 din Manualul utilizatorului

Afişarea fotografiilor individuale ale unei secvenţe Deplasarea unei fotografii înregistrate cu funcţia Panoramă simplă

Descriere Folosiţi selectorul multiplu sau selectorul de comandă pentru a alege o fotografie. Paginile 11-12 din Manualul utilizatorului

Alegerea fotografiilor

Afişarea miniaturilor/ calendarului

4

k

Redarea filmelor Ştergerea fotografiilor

l

Afişarea meniului de redare

d

Comutarea la modul de fotografiere

c

Afişaţi imaginea redusă a fotografiei curente pe întregul ecran şi deplasaţi fotografia în mod automat. Pagina 62 din Manualul utilizatorului Apăsaţi pe butonul k pentru a reda filmele afişate. Pagina 167 din Manualul utilizatorului Selectaţi metoda de ştergere şi ştergeţi fotografia (fotografiile). Paginile 35 şi 113 din Manualul utilizatorului Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul de redare. Selectaţi fila N (mod redare) pentru a comuta la modul de redare. Paginile 119 şi 134 din Manualul utilizatorului Apăsaţi pe butonul c sau pe butonul de declanşare. Puteţi comuta la fotografiere şi prin apăsarea butonului b (e înregistrare film). Paginile 34 şi 156 din Manualul utilizatorului

Alte funcţii

27


Alte funcţii ale aparatului foto COOLPIX P500 Modul fotografiere

Pagina 44 din Manualul utilizatorului

Cu ajutorul selectorului de moduri se pot alege diverse moduri de fotografiere. În modurile j, k, l, m şi M puteţi selecta manual setările pentru fotografiere, cum ar fi viteza de declanşare şi valoarea diafragmei. În modul scenă puteţi fotografia cu setări adecvate pentru scenă prin simpla alegere a unuia dintre modurile scenă. Ca alternativă, puteţi seta modul Selector aut. scene pentru ca aparatul foto să selecteze automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. În modul j Peisaj noapte puteţi fotografia cu neclaritate şi zgomot atenuate sau cu viteză redusă de declanşare pentru a capta atmosfera unui peisaj nocturn. În modul e Portret de noapte puteţi fotografia noaptea portrete ale unui subiect uman, aşezat în faţa unei lumini din fundal. În modul o Iluminare fundal, bliţul se declanşează pentru ca subiectul situat pe un fundal iluminat să nu rămână ascuns în umbră sau funcţia HDR poate fi utilizată pentru fotografierea scenelor cu contrast puternic. În modul F Portret inteligent, aparatul foto detectează figurile zâmbitoare şi eliberează automat declanşatorul.

Înregistrarea filmelor

Pagina 156 din Manualul utilizatorului

Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, filmele pot fi înregistrate la înaltă definiţie. Anumite porţiuni ale filmelor pot fi înregistrate pentru redare încetinită sau rapidă.

PictBridge

Pagina 178 din Manualul utilizatorului

Imprimaţi fotografiile conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge.

FX1A01(Y5) © 2011 Nikon Corporation

6MM008Y5-01

Ghid+de+instalare+rapida+Nikon+P500+-+romana  

Ghid de start rapid Ro Scoateţi aparatul foto din cutie Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi pentru a fi la cur...

Ghid+de+instalare+rapida+Nikon+P500+-+romana  

Ghid de start rapid Ro Scoateţi aparatul foto din cutie Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi pentru a fi la cur...

Advertisement