Page 1

Ghid start rapid Scoaterea aparatului foto din cutie

3

Primii paşi

4

Fotografierea şi redarea

9

Instalarea Nikon Transfer

12

Transferarea fotografiilor la un computer 17 Alte funcţii

20

Ro


Vă mulţumim că aţi cumpărat un aparat foto digital Nikon COOLPIX L20/COOLPIX L19. În acest ghid sunt prezentate pe scurt procedurile necesare pentru a folosi acest aparat foto prima dată. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Manualul utilizatorului în format digital, pe care îl găsiţi pe discul CD inclus. Pentru informaţii despre vizualizarea Manualului utilizatorului în format digital de pe CD, consultaţi „Vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto de pe CD”.

Vizitarea sitului portal Nikon Europa Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi pentru a fi la curent cu ultimele informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. http://www.europe-nikon.com/

Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune superioară, iar acesta poate fi descărcat gratuit de pe situl Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi dublu-clic pe pictograma CD COOLPIX L20/COOLPIX L19 în Computer (Windows Vista) sau My Computer (Computerul meu) (Windows XP) sau pe spaţiul de lucru (Macintosh). 3 Faceţi dublu clic pe pictograma INDEX.pdf pentru a afişa ecranul de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi adresele indicate pentru a accesa Manualul utilizatorului.

Notă importantă referitoare la accesorii Aparatele foto digitale Nikon COOLPIX sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Numai folosirea accesoriilor Nikon, de exemplu a încărcătoarelor, bateriilor şi adaptoarelor CA este certificată de Nikon special pentru aparatele foto Nikon COOLPIX şi acestea sunt construite şi testate pentru a funcţiona în limitele permise de sistemele electronice ale aparatelor noastre foto. 2


Scoaterea aparatului foto din cutie Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele enumerate mai jos.

COOLPIX L20/COOLPIX L19 Aparat foto digital

Curea aparat foto

Cablu audio/video EG-CP14 CD de instalare a Software (numai pentru COOLPIX L20) Suite (Pachet software)

• Ghid start rapid (acest ghid)

LR6/L40 (tip AA) baterii alcaline (×2)

Cablu USB UC-E6

CD cu Manualul utilizatorului

• Garanţie

NOTĂ: nu este inclus un card Secure Digital (SD), numit mai jos „card de memorie”. Consultaţi pagina 104 a Manualului utilizatorului pentru o listă cu cardurile de memorie aprobate. Bateriile incluse sunt numai pentru efectuarea probelor. Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual sunt pentru COOLPIX L19.

Componentele aparatului foto 1 2

34 5

6

11

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

Butonul Shooting mode (mod fotografiere) Buton c (redare) Indicator luminos aparat pornit Comutator alimentare Buton declanşare Butoane zoom

7 8 9 10 11

Selector multiplu Buton k (confirmare selecţie) Buton l (ştergere) Capac cameră acumulator/fantă card de memorie Monitor

Scoaterea aparatului foto din cutie

3


Primii paşi Pasul 1

Fixaţi cureaua aparatului foto 2 3 1

Pasul 2

Introduceţi bateriile şi un card de memorie*

* Dacă nu este introdus un card de memorie, aparatul foto stochează fotografiile în memoria internă (aproximativ 20 MB). Dacă doriţi să stocaţi fotografiile în memoria internă, nu introduceţi un card de memorie în pasul 2.2.

2.1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

3

1

4

Primii paşi

2


2.2

Introduceţi bateriile sau un card de memorie.

Scoaterea cardului de memorie. Apăsaţi pe card pentru a scoate cardul puţin. Apoi, cardul poate fi scos cu mâna. Împingeţi corect un card de memorie în fantă până când se blochează cu un clic.

La introducerea acumulatorilor sau a cardurilor de memorie • Verificaţi dacă bornele pozitive (+) şi negative (-) ale bateriilor sunt orientate corect. • Introducerea greşită a cardului de memorie poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie să fie orientat corect.

B

Scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie

• Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorilor/fantei cardului de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos şi monitorul sunt oprite. • Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorilor/fantei cardului de memorie, ţineţi aparatul invers pentru a preveni căderea bateriilor.

B

Acumulatori destinaţi

Pentru a folosi alte baterii decât bateriile alcaline incluse, consultaţi pagina 12 din Manualul utilizatorului.

Paginile 12, 13, 16 şi 17 din Manualul utilizatorului

Primii paşi

5


2.3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

1

2

Pasul 3

Porniţi aparatul foto

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

C

Funcţia de oprire automată în modul de fotografiere (Modul de aşteptare)

Dacă timp de aproximativ 30 de secunde (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat iar aparatul foto va intra în modul veghe. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă în următoarele trei minute nu este efectuată nicio operaţiune (Auto off (Oprire automată)). Dacă în modul veghe, monitorul este stins şi apăsaţi pe întrerupătorul de pornire sau pe cel de declanşare, monitorul se va deschide.

6

Primii paşi


Pasul 4 Alegeţi limba şi setaţi ceasul aparatului foto Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Selectorul multiplu Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege şi confirma setările. Acţionaţi selectorul multiplu apăsând în sus, jos, dreapta, stânga sau apăsând pe k. Deplasaţi selecţia în sus.

Întoarcerea la ecranul anterior (Apăsaţi pe partea din stânga a selectorului multiplu).

Trecerea la următorul ecran (Apăsaţi pe partea din dreapta a selectorului multiplu). Confirmaţi selecţia.

Deplasaţi selecţia în jos.

4.1

4.2

Date

Set time and date?

No Yes Cancel

Alegeţi limba dorită şi apăsaţi pe k. Utilizările selectorului multiplu rotativ indicate prin .

4.3 London Casablanca

Back

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k . Se afişează meniul cu fusurile orare.

Dacă aparatul foto este folosit în zone în care se foloseşte ora de vară, apăsaţi pe selectorul multiplu pentru a defini ora de vară. Dacă ora de vară este selectată, semnul W apare sus pe monitor. Pentru a activa ora de vară, apăsaţi în jos.

Selectaţi fusul orar local şi apăsaţi pe k. Este afişat meniul Date (Dată).

Primii paşi

7


4.4

4.5

Date

Date

D

M

Y

D

M

Y

01

01

2 009

15

05

2009

00

00

15 Edit

Edit

Editarea datei. Apăsaţi pe selectorul multiplu în sus sau în jos, pentru a edita elementul evidenţiat. Apăsaţi în dreapta pentru a deplasa selecţia în următoarea ordine: D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ Hour (oră) ➝ Minute ➝ D M Y (în ordinea în care ziua, luna şi anul sunt afişate). Apăsaţi în stânga pentru a reveni la elementul anterior.

4.6

10

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul D M Y şi apăsaţi pe k. Setările definite sunt aplicate.

4.7

Easy auto mode

Press this button in shooting mode for shooting-mode selection menu.

Pentru a ieşi din acest ecran, apăsaţi butonul modului fotografiere. • Aparatul va intra în ecranul de selectare a modului fotografiere. • Obiectivul se va deschide.

Atunci când este afişat Easy auto mode (mod automat facil), apăsaţi k. • Aparatul foto intră în modul fotografiere şi puteţi face fotografii în modul Easy auto mode (mod automat facil). • În următorul pas este explicat modul în care puteţi realiza fotografii folosind G (easy auto mode (mod automat facil)).

Pentru a modifica din nou Language (limbă) sau Date and Time (dată şi oră) • Language (limbă): selectaţi Language (limbă) din meniul de configurare pentru a modifica setările pentru limbă. • Date and time (dată şi oră): selectaţi Date (dată) din meniul de configurare pentru a modifica setările pentru dată şi oră. Pentru a modifica fusul orar şi setările orei de vară, selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată).

Paginile 83 şi 86 din Manualul utilizatorului

8

Primii paşi


Fotografierea şi redarea Pasul 1

Verificaţi indicatoarele de pe monitor

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase. Indicator încărcare acumulator Afişaj

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulatori complet încărcaţi. B 7

Baterii descărcate. Pregătiţi-vă pentru încărcarea bateriilor.

N Nu se poate fotografia. Înlocuiţi Battery exhausted. cu baterii noi. (Baterie consumată.)

Număr de expuneri rămase*

* Dacă se foloseşte memoria internă a aparatului foto, este afişată pictograma C. Pagina 18-19 din Manualul utilizatorului Pasul 2

Încadraţi o fotografie Butoanele zoom Apăsaţi g pentru a mări subiectul astfel încât acesta să acopere o zonă mai mare din cadru. Apăsaţi f pentru a micşora, mărind astfel zona vizibilă a cadrului. 7

• Aparatul foto determină automat modul de fotografiere adecvat în funcţie de subiect sau de compoziţie. • Când aparatul foto recunoaşte o faţă (vizualizare frontală), faţa este încadrată cu o margine galbenă dublă (implicit). Dacă sunt recunoscute mai multe feţe, faţa cea mai apropiată de aparat va fi înconjurată cu o margine dublă iar celelalte cu o margine simplă. • Dacă nu fotografiaţi persoane sau dacă nici o faţă nu a fost recunoscută, aparatul va focaliza în centrul monitorului. Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului. Pagina 20-21 din Manualul utilizatorului Fotografierea şi redarea

9


Pasul 3

3.1

Focalizarea şi fotografierea

Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă.

• Dacă în pasul 2 aparatul Zonă focalizare Lampa bliţ recunoaşte feţele oamenilor: Focalizarea se va face pe faţa încadrată de marginea dublă de culoare galbenă. După ce faţa este focalizată, marginea dublă de culoare galbenă îşi va schimba culoarea în verde. • Dacă aparatul foto nu recunoaşte nici o faţă: 1/125 F3.1 Aparatul va focaliza automat pe subiectul aflat în zona centrală de focalizare. Dacă subiectul este în această zonă, c (focus area Viteză Diafragmă (zonă de focalizare)) aceasta va declanşator străluci şi va avea culoarea verde. • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va lumina intermitent şi va avea culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate.

Lampa bliţ Starea bliţului poate fi verificată apăsând la jumătate butonul de declanşare. Pornit

Bliţul se va declanşa când se efectuează o fotografie.

Clipeşte

Bliţul se încarcă.*

Oprit

Bliţ oprit sau nu este necesar.

* Dacă bateria este descărcată, monitorul se va stinge şi va rămâne stins în timp ce bliţul se încarcă.

3.2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imaginile vor fi neclare.

Pagina 22-23 din Manualul utilizatorului 10

Fotografierea şi redarea


Pasul 4

Redarea fotografiilor

c

Dacă apăsaţi pe c aparatul foto intră în modul redare. • Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg.

05/15/2009 15:30 0001.JPG

4

4

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi în sus, în Vizualizarea fotografiei anterioare jos, la stânga sau la dreapta pentru a afişa alte imagini.

Vizualizarea fotografiei următoare

Pentru a schimba modul de fotografiere, apăsaţi butonul modului fotografiere ( ).

C

Ştergerea fotografiilor

Apăsaţi l pentru a şterge fotografia afişată în acest moment pe monitor. Dacă se afişează un dialog de confirmare, folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe k pentru a şterge fotografia. • Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. • Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k.

Erase 1 image?

No Yes

Pagina 24-25 din Manualul utilizatorului Pasul 5

Oprirea aparatului foto

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto.

Fotografierea şi redarea

11


Instalarea Nikon Transfer Nikon Transfer poate fi utilizat pentru a copia (transfera) fotografii pe un computer pentru a fi stocate. Instalaţi Nikon Transfer de pe CD-ul Software Suite (Pachet software). Pentru mai multe informaţii, consultaţi informaţiile de asistenţă de pe CD-ul cu pachetul de programe software sau pe cele din programul Nikon Transfer.

Înainte de a începe: cerinţele sistemului pentru instalarea programului Nikon Transfer Confirmaţi dacă sistemul dumneavoastră întruneşte cerinţele privind sistemul. Windows

CPU

Sistem de operare*

Versiunea preinstalată a Windows Vista Service Pack 1 (ediţiile Home Basic/Home Mac OS X Premium/Business/Enterprise/Ultimate pe (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5) 32 de biţi), Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional)

RAM Spaţiu pe discul fix de stocare *

Macintosh

Model PowerPC G4 sau G5 sau Intel Celerom, Pentium 4 sau procesor seria Core cu o viteză ceas de 1 GHz sau Intel Core sau Xeon (Cod binar universal) superioară, recomandat

Windows Vista: 512 MB sau mai mult cu minimum 128 MB liberi Windows XP: 256 MB sau mai mult cu minimum 128 MB liberi 60 MB necesari pentru instalare; 1 GB necesar când programul Nikon Transfer este deschis

Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare. Adresa URL a sitului web Nikon se află la pagina 2 a acestui ghid.

Înainte de instalare • Închideţi orice program antivirus. • Închideţi toate celelalte aplicaţii. În timpul instalării, utilizării sau dezinstalării Nikon Transfer Accesaţi un cont cu drepturi de administrator. A: Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui ghid. NOTĂ: Ilustraţiile din acest ghid sunt realizate folosind Windows Vista. În funcţie de sistemul dumneavoastră de operare, dialogurile afişate în timpul instalării pot diferi faţă de cele prezentate aici.

12

Instalarea Nikon Transfer


1

Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu pachetul software de instalare în fanta CD-ROM-ului. Windows Vista Pentru a lansa programul Install Center, selectaţi Run Welcome.exe din dialogul AutoPlay. Treceţi la pasul 3*. Windows XP Programul de instalare va începe automat. Treceţi la pasul 3*. * Dacă programul Install Center (Centru de instalare) nu porneşte automat, deschideţi computerul selectând Computer (Computer) din meniul Start (Start) (Windows Vista); deschideţi My Computer (Computerul meu) selectând My Computer (Computerul meu) din meniul Start (Start) (Windows XP) şi faceţi dublu clic pe pictograma discului CD Software Suite (Pachet software). Mac OS X Dosarul Software Suite (Pachet software) se va deschide automat. Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit). Dacă dosarul nu se deschide automat, faceţi dublu-clic pe pictograma CD-ului Software Suite (Pachet software) de pe spaţiul de lucru.

2

Introduceţi numele şi parola de administrator şi apoi faceţi clic pe OK (OK) (doar Macintosh).

3

Alegeţi limba şi faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa caseta de dialog a programului de instalare Software Suite.

C Dacă programul Nikon Transfer este deja instalat Caseta de dialog pentru selectarea limbii nu va fi afişată dacă Nikon Transfer este instalat. Caseta cu succesiuni imagini instalare este afişată în limba selectată când Nikon Transfer este instalat pentru prima dată.

Instalarea Nikon Transfer

13


4

Faceţi clic pe Standard Install (Instalare standard). Instalaţi Nikon Transfer şi programul aferent.

C Alte opţiuni de instalare Custom Install (Instalare personalizată): instalaţi programul software selectat. Link to Nikon (Legătură către Nikon): descărcaţi versiunile de încercare ale altor programe software oferite de Nikon de pe un sit Nikon sau vizitaţi siturile de asistenţă tehnică ale Nikon*. my Picturetown (Photo Storage and Sharing Service) (my Picturetown (serviciul de stocare şi partajare a fotografiilor)): conectaţi-vă la situl Nikon de administrare a fotografiilor my Picturetown, este comod şi uşor de folosit*. Install Guide (Ghid de instalare): vizualizaţi informaţiile de asistenţă de pe discul CD Software Suite (Pachet software). * Aveţi nevoie de o conexiune la internet.

5

Instalaţi Panorama Maker. Panorama Maker este un program software care combină mai multe imagini pentru a crea o imagine panoramică. Windows Alegeţi limba dorită din cutia de dialog Choose Setup Language (alegeţi limba de instalare) şi faceţi clic pe OK (OK). Când cutia de dialog a programului ArcSoft Panorama Maker 4 este afişată, faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe Yes (Da) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Mac OS X Se va afişa acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe Accept (Accept) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Treceţi la pasul 7.

14

Instalarea Nikon Transfer


6

Faceţi clic pe Yes (Da) pentru a instala QuickTime* (doar Windows). QuickTime este un program folosit pentru redarea filmelor. Pentru anumite sisteme, instalarea poate dura câteva minute. * Consultaţi situl Apple Inc. pentru informaţii de asistenţă Windows Vista. Nikon recomandă descărcarea şi instalarea cele mai noi versiuni QuickTime pentru Windows Vista.

7

Instalaţi Nikon Transfer. Windows Faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie conţinutul acestui acord, selectaţi I accept the terms in the license agreement (sunt de acord cu termenii acordului de licenţă), pentru a accepta prevederile acestuia şi faceţi clic pe Next (Următorul). Se va afişa dialogul Read Me (Citeşte). Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe Next (Următorul) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Mac OS X Se va afişa acordul de licenţă. Citiţi cu atenţie acordul de licenţă şi faceţi clic pe Accept (Accept). Se va afişa dialogul Read Me (Citeşte). Citiţi cu atenţie acordul de licenţă, apoi faceţi clic pe OK (OK) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Când se afişează dialogul de setare Auto-Launch, faceţi clic pe Yes (Da) astfel încât Nikon Transfer să se deschidă automat de fiecare dată când aparatul foto este conectat.

C Opţiunea de lansare automată (Mac OS X) De asemenea, opţiunea Auto-Launch (Lansare automată) poate fi activată după instalarea Nikon Transfer bifând opţiunea Launch automatically when device is attached (Lansare automată atunci când dispozitivul este ataşat) din panoul cu opţiuni de transfer Preferences (Preferinţe).

Instalarea Nikon Transfer

15


8

Instalaţi programul software propus; este disponibil online. Programul software recomandat este disponibil pe internet şi poate fi descărcat. Aveţi nevoie de o conexiune la internet. • Programul afişat diferă în funcţie de sistemul de operare al computerului. • Când cursorul se află deasupra numelui programului, este afişată o explicaţie a programului. Dacă descărcaţi programul Verificaţi programul software care va fi instalat şi faceţi clic pe Confirm (Confirmare). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea(ările). Dacă nu descărcaţi programul Faceţi clic pe Skip (Omitere).

C Microsoft DirectX 9 (doar Windows XP) Dacă DirectX 9 nu este deja instalat, un dialog de instalare pentru DirectX 9 va fi afişat. Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala DirectX 9.

9

Faceţi clic pe Yes (Da) (Windows) sau pe OK (OK) (Macintosh) pentru a închide fereastra programului de instalare. Dacă vi se cere să reponiţi computerul, urmăriţi instrucţiunile de pe ecran.

10

Scoateţi CD-ul cu pachetul software de instalare din fanta CD-ROM-ului. Acest lucru încheie instalarea. Treceţi la „Transferarea fotografiilor la un computer” (A17).

16

Instalarea Nikon Transfer


Transferarea fotografiilor la un computer B

Utilizarea unei surse electrice corecte

Nikon recomandă utilizarea unui acumulator destul de încărcat pentru a alimenta aparatul foto pentru perioade mari de timp.

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect şi introduceţi conectorul drept. Nu introduceţi şi nu scoateţi conectorul forţându-l.

Transferarea fotografiilor la un computer

17


3

Porniţi aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Windows Vista Atunci când dialogul AutoPlay (redare automată) este afişat, faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer. (Copiere fotografii într-un dosar de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer.). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK (OK). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea Auto-Launch (Lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

4

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Source device (Dispozitiv sursă) * Va fi afişat L20 sau L19.

Buton Start Transfer (Start transfer)

În cazul utilizării setării implicite a programului Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate în computer.

18

Transferarea fotografiilor la un computer


În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, dosarul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat. Dacă ViewNX a fost instalat în pasul 8 al „Instalare Nikon Transfer” (A16), ViewNX va porni automat şi pot fi vizualizate imaginile transferate. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer sau ViewNX.

5

Deconectaţi aparatul foto. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

Folosirea unui cititor de carduri De asemenea, imaginile stocate pe cardul de memorie introdus în cititorul de carduri sau întrun dispozitiv similar pot fi transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 4 „Transferarea fotografiilor pe un calculator” (A18). • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto.

Paginile 83 şi 102 din Manualul utilizatorului

Transferarea fotografiilor la un computer

19


Alte funcţii Selectarea unui mod de fotografiere Prin apăsarea butonului modului fotografiere ( ) în timpul fotografierii se va afişa meniul de selectare a modului fotografiere. Alegeţi modul de fotografiere cu selectorul multiplu şi apăsaţi pe butonul k pentru a selecta acel mod. Meniul de selectare a modului de fotografiere Easy auto mode (mod automat facil) Mod scenă

Easy auto mode

Mod zâmbet Mod film Mod automat

Mod Auto (automat) Pentru fotografiere puteţi defini opţiunile pentru balansul de alb, fotografierea continuă şi color din meniul de fotografiere. De asemenea, puteţi modifica setările modului control bliţ. Pagina 27 din Manualul utilizatorului

Auto mode

Mod Scene (scenă) Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul selectat doar prin selectarea modului scenă. Pagina 33 din Manualul utilizatorului Portrait

20

Alte funcţii


Mod bliţ, autodeclanşator, mod macro şi compensare expunere Folosiţi selectorul multiplu în modul fotografiere pentru a confirma următoarele setări. Modul Flash (bliţ) Setările modului bliţ pot fi modificate. Modurile disponibile sunt A (auto), U (auto), V (automat cu reducere ochi roşii), W (oprit), X (bliţ de umplere) şi Y (sincronizare lentă). Pagina 28 din Manualul utilizatorului

Flash mode

Compensarea expunerii Exposure compensation (Compensare expunere) este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, pentru ca fotografiile să fie mai Exposure compensation strălucitoare sau mai întunecate. Atunci când fotografia este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sens „+”. Dacă fotografia este prea luminoasă, reglaţi compensarea expunerii în sens negativ „–”. Pagina 32 din Manualul utilizatorului Modul macro Este utilizat pentru prim-planuri. Modul Macro poate fi utilizat pentru a face o fotografie folosind poziţia actuală de zoom dacă F sau indicatorul de zoom străluceşte şi are culoarea verde. Macro mode În modul A (auto) şi în unele moduri scenă, aparatul poate focaliza pe obiecte aflate la numai 5 cm folosind cel mai mare zoom dacă G este afişat şi la numai 7 cm dacă funcţia zoom se foloseşte într-un singur pas de la acea poziţie de zoom. Pagina 31 din Manualul utilizatorului Autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu declanşator cu întârziere de zece secunde pentru autoportrete. Pagina 30 din Manualul utilizatorului Self-timer

Alte funcţii

21


Utilizarea meniurilor aparatului foto Din meniurile aparatului de fotografiat poate fi reglată o varietate de setări pentru fotografiere şi redare. Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul modului curent şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune (A7). Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Pagina 10 din Manualul utilizatorului

Shooting menu Image mode White balance Continuous Color options Exit

de exemplu modul A (auto)

Selectaţi fila z pentru a afişa meniul de setare. Din meniul de setare, pot fi definite setările elementare ale aparatului foto. Apăsaţi pe butonul d sau apăsaţi în stânga pe selectorul multiplu şi selectaţi o altă filă pentru a ieşi din meniul de setare. Pagina 88 din Manualul utilizatorului Dacă pictograma M/j este afişată pe monitor, în dreapta jos, puteţi vizualiza pagina ajutătoare pentru elementul curent din meniu apăsând g (j). Pentru a afişa meniul, apăsaţi din nou pe butonul g (j). Pagina 11 din Manualul utilizatorului

22

Alte funcţii

Set up

Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit


Mod redare Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Opţiune

Utilizaţi

Descriere

Selectare fotografii pentru vizualizare

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza alte imagini. Pagina 24 din Manualul utilizatorului

Zoom redare

Apăsaţi pe butonul g (i) pentru a mări de până la 10× imaginea fotografiei afişate pe monitor. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg. Pagina 48 din Manualul utilizatorului

Vizualizare miniaturi/ calendar

g (i)

f (h)

Apăsaţi pe butonul f (h) pentru a afişa 9, 16 sau 25 miniaturi ale imaginilor sau calendarul. Paginile 46 şi 47 din Manualul utilizatorului

Vizualizare meniu de redare

d

Pentru a vizualiza meniul de redare, apăsaţi pe butonul d. Puteţi şterge fotografiile selectate sau toate fotografiile, puteţi vizualiza fotografiile în modul prezentare automată diapozitive şi edita fotografii. Paginile 49 şi 78 din Manualul utilizatorului

Ştergere fotografii

l

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge fotografiile afişate în acel moment pe monitor. Pagina 24 din Manualul utilizatorului

Comutarea în modul fotografiere

Apăsaţi butonul modului fotografiere pentru a trece în meniul de fotografiere selectat în meniul de selectare a modului de fotografiere.

Alte funcţii

23


Alte funcţii ale aparatului foto COOLPIX L20/L19 a

Mod Smile (zâmbet)

Aparatul foto va detecta în mod automat o figură zâmbitoare şi o va fotografia automat. Pagina 44 din Manualul utilizatorului

c

D-Lighting

Evidenţiază detaliile obiectelor de interes din umbră sau cu fundal luminos. Pagina 50 din Manualul utilizatorului

PictBridge Dacă aparatul foto este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge, fotografiile pot fi tipărite. Pagina 61 din Manualul utilizatorului

CT8L01(Y5)

© 2009 Nikon Corporation

6MM650Y5-01

Ghid de instalare rapida Nikon L19_L20  

Instalarea Nikon Transfer Fotografierea şi redarea Primii paşi 20 12 3 4 9

Advertisement