Page 1

Ro

Primii paşi cureaua. q Ataşaţi Ataşaţi cureaua în mod sigur la cele două bucle de pe corpul aparatului foto, după cum este arătat mai jos.

Aparat foto digital D3000

Ghid de start rapid

e Introduceţi un card de memorie (disponibil separat).

Verificaţi pentru a vă asigura că orientarea cardului este corectă.

4.0GB

Acest ghid furnizează începătorilor informaţii despre fotografierea cu aparatul D3000, copierea fotografiilor pe computer şi imprimarea fotografiilor. Pentru informaţii suplimentare privind efectuarea fotografiilor, consultaţi Manualul utilizatorului; informaţiile complete privind utilizarea aparatului dumneavoastră foto digital Nikon sunt disponibile în Manual de referinţă şi meniul Ajutor al fiecărei aplicaţii software furnizate.

Imprimat în Europa SB9G01(Y5)

6MB067Y5-01

acumulatorul. w Introduceţi Verificaţi pentru a vă asigura că orientarea acumulatorului este

un obiectiv. r Ataşaţi Trebuie prevenită infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când este

corectă.

Înainte de a începe

scos obiectivul sau capacul corpului.

aparatul foto. z Despachetaţi Confirmaţi că pachetul conţine următoarele elemente: Capac cuplă accesorii BS-1

Focalizarea automată este disponibilă cu obiective AF-S. Opţiunea trusei de obiective conţine un obiectiv AF-S; pentru informaţii privind alte obiective care pot fi folosite cu aparatul D3000, consultaţi pagina 47 din Manualul utilizatorului.

Capac corp BF-1A Aparatul foto D3000 7.2 EL-E V 10 L9 7.8 80mAa Wh h

Acumulator Li-ion EN-EL9a (cu capac terminal)

Capac ocular DK-5

Fotografierea Încărcător rapid MH-23 (cu cablu de alimentare; forma cablului depinde de ţara de achiziţie)

Cablu USB UC-E4

M Rotiţi z

Curea AN-DC3

Ghid de start rapid (acest ghid) Manualul utilizatorului CD de referinţă (alb) CD-ROM Software Suite (negru) Garanţie

Cumpărătorii trusei de obiective opţionale trebuie să confirme că pachetul include, de asemenea, un obiectiv. Cardurile de memorie se vând separat.

acumulatorul. x Încărcaţi Băgaţi în priză încărcătorul rapid şi introduceţi acumulatorul.

M Alegeţi o limbă şi setaţi ora x aparatului foto.

2.1 Porniţi aparatul foto. Va fi afişată o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Pentru a vizualiza fotografii: Apăsaţi K.

în cel puţin unul dintre cele unsprezece puncte de focalizare. Pentru informaţii privind focalizarea vizorului, consultaţi pagina 16 din Manualul utilizatorului.

b Focalizaţi şi fotografiaţi. M

5.1 Apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate pentru a focaliza. Se va auzi un beep şi indicatorul în focalizare (I) va apărea pe vizor.

Punct de focalizare

2.2 Selectaţi o limbă şi apăsaţi J. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta un fus orar, pentru a alege formatul datei, pentru a activa sau dezactiva ora de vară şi pentru a seta ceasul intern al aparatului foto; apăsaţi J după fiecare pas pentru a trece la dialogul următor.

aparatul foto. M Pregătiţi c Scoateţi capacul

7.2 EL-E V 10 L9 7.8 80mAa Wh h

Indicator imagine focalizată

Încărcare Încărcare acumulator completă

selectorul de moduri la i.

o fotografie. M Încadraţi v Încadraţi o fotografie în vizor cu subiectul principal

Un acumulator consumat se încarcă în aproximativ o oră şi patruzeci de minute.

Băgaţi în priză

Ţinând semnele aliniate, poziţionaţi obiectivul pe aparatul foto, apoi rotiţi până când obiectivul se fixează în poziţie cu un clic.

Setaţi comutatoarele în modul ilustrat (dacă este cazul).

Vizor din cauciuc DK-20

5.2 Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt pentru a elibera declanşatorul şi a face o fotografie.

obiectivului. Tineţi mânerul cu mâna dreaptă, iar partea de jos a corpului aparatului sau obiectivul cu mâna stângă.

Pentru a şterge fotografia curentă: Apăsaţi O de două ori. Pentru a vizualiza alte imagini, apăsaţi selectorul multiplu spre stânga sau dreapta.

Mod GUIDE (GHID) Atunci când selectorul de moduri este rotit la g, puteţi face, vizualiza şi şterge fotografii şi puteţi seta aparatul foto cu ajutorul unui ghid comod afişat pe ecran. Consultaţi pagina 27 din Manualul utilizatorului pentru informaţii suplimentare.


Copierea fotografiilor pe un computer

Instalarea software-ului CD-ul Software Suite CD-ul Software Suite furnizat conţine Nikon Transfer, ViewNX şi software-ul legat de acestea. Nikon Transfer este folosit pentru a copia (transfera) imagini de pe aparatul foto pe computer şi pentru a realiza alte operaţiuni legate de transferul imaginilor, cum ar fi efectuarea de rezerve şi includerea de informaţii in imagini atunci când sunt transferate. ViewNX este folosit pentru vizualizarea imaginilor după transfer; între alte activităţi, poate efectua grupări de imagini, conversii de imagini în diferite formate de fişier, editare de fotografii NEF/RAW şi ajustare de imagini NEF/RAW şi JPEG. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi asistenţa online.

Cerinţe de sistem CPU

SO

RAM

Windows Intel Celeron, Pentium 4 sau seriile Intel Core cu viteză de ceas echivalentă cu 1 GHz sau mai bună Versiuni preinstalate de Windows Vista (32-biţi) (Service Pack 1) sau Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) • Windows Vista: 1 GB sau mai mult • Windows XP: 512 MB sau mai mult (se recomandă 1 GB sau mai mult)

Macintosh

Versiuni preinstalate de Mac OS X versiunile 10.3.9, 10.4.11 sau 10.5.6 512 MB sau mai mult (se recomandă 1 GB sau mai mult)

Utilizaţi o sursă de alimentare sigură

Microsoft DirectX 9 (numai Windows XP) Dacă instalarea Microsoft DirectX 9 nu începe, urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a completa instalarea.

computerul şi introduceţi CD-ul de instalare. 1 Porniţi Introduceţi CD-ul Software Suite în unitatea CD-ROM.

cablul USB. 2 Conectaţi Conectaţi cablul UC-E4 USB furnizat aşa cum se arată. Nu utilizaţi forţa şi nu

Macintosh

Va fi afişat un AutoPlay dialog (Dialog de redare automată); faceţi clic pe Run Welcome.exe (Executaţi Bineaţivenit.exe). Un dialog “User Account Control” (Control cont utilizator) va fi apoi afişat; faceţi clic pe Continue (Continuaţi).

Va fi afişată o casetă de dialog pentru selectarea limbii. Dacă Nikon Transfer sau ViewNX sunt deja instalate Dialogul pentru selectarea limbii nu este afişat dacă Nikon Transfer sau ViewNX sunt deja instalate. Dialogul programului de instalare Software Suite este afişat în limba selectată la prima instalare a Nikon Transfer sau ViewNX.

Dacă instalarea nu începe automat Dacă programul de instalare nu porneşte automat, selectaţi Computer sau My Computer (Computerul meu) din meniul Start (Pornire), apoi faceţi dublu clic pe pictograma CD-ului Software Suite.

o limbă. 2 Selectaţi Selectaţi o limbă şi faceţi clic pe Next (Următorul). Dialogul programului de instalare Software Suite va fi afişat. q Standard Install (Instalare standard): Instalaţi Nikon Transfer, ViewNX şi software-urile în raport cu acestea. q w Custom Install (Instalare personalizată): w Instalaţi software-ul selectat. e e Link to Nikon (Link la Nikon): Descărcaţi r versiunile de probă ale software-urilor Nikon sau vizitaţi site-urile Nikon t pentru ajutor tehnic (este nevoie de conexiune la internet). r my Picturetown (Photo Storage and Sharing Service) (serviciu de stocare şi partajare de fotografii): Conectaţi-vă la site-ul Nikon de administrare convenabilă şi uşor de utilizat a fotografiei, my Picturetown. (Este necesară conexiunea la internet. Nu este disponibil în câteva zone.) t Install Guide (Ghid de instalare): Vizualizaţi asistenţa online pentru instalarea şi utilizarea Software Suite. Pornire instalare. Faceţi clic pe Standard Install (Instalare standard) şi urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala Apple QuickTime, Nikon Transfer şi ViewNX. Apple QuickTime Poate fi necesar un timp semnificativ pentru finalizarea instalării pe unele sisteme.

Windows XP Disponibil2

Disponibil

Disponibil

Nu este suportat de către D3000.

1 NEF Codec este un Nikon RAW Codec care permite imaginilor NEF (RAW) să fie manevrate cu aceeaşi uşurinţă ca şi imaginile tip JPEG sau TIFF. 2 Selectat automat. Se recomandă instalarea. 3 O versiune de probă a software-ului Nikon de finisare a fotografiei. Software-ul suportat poate fi instalat, de asemenea, folosind opţiunea Custom Install (Instalare personalizată). Timpul necesar pentru descărcare variază în funcţie de condiţiile de reţea.

imprimat.

2 Porniţi imprimanta. cablul USB. 3 Conectaţi Conectaţi cablul UC-E4 USB furnizat aşa cum se arată. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii în unghi.

dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit). 2 Faceţi Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ului de instalare Software Suite de pe desktop şi apoi faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit). Introduceţi un nume de administrator şi o parolă când vi se solicită şi faceţi clic pe OK. Va fi afişată o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

Software Suite va fi afişat. q Standard Install (Instalare standard): Instalaţi Nikon Transfer, ViewNX şi software-urile în raport cu acestea. q w Custom Install (Instalare personalizată): w Instalaţi software-ul selectat. e e Link to Nikon (Link la Nikon): Descărcaţi r versiunile de probă ale software-urilor Nikon sau vizitaţi site-urile Nikon t pentru ajutor tehnic (este nevoie de conexiune la internet). r my Picturetown (Photo Storage and Sharing Service) (serviciu de stocare şi partajare de fotografii): Conectaţi-vă la site-ul Nikon de administrare convenabilă şi uşor de utilizat a fotografiei, my Picturetown. (Este necesară conexiunea la internet. Nu este disponibil în câteva zone.) t Install Guide (Ghid de instalare): Vizualizaţi asistenţa online pentru instalarea şi utilizarea Software Suite. instalare. 4 Pornire Faceţi clic pe Standard Install (Instalare standard) şi urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala Nikon Transfer şi ViewNX. Auto-launch (Lansare automată) Când vi se cere, faceţi clic pe Yes (Da) pentru a porni automat Nikon Transfer oricând aparatul foto este conectat sau când cardul de memorie al aparatului foto este introdus într-un cititor de carduri sau în fanta pentru carduri. Această setare poate fi schimbată după instalare în panoul opţiunilor de transfer „Preferinţe”.

caţi descărcările recomandate. 5 Verifi Nikon furnizează software adiţional pentru descărcare prin internet. Selectaţi software-ul pe care vreţi să îl descărcaţi şi faceţi clic pe Confirm (Confirmare) (este necesară conexiunea la internet). Pentru a continua fără descărcarea software-ului adiţional, faceţi clic pe Skip (Salt). Software disponibil Software-ul care nu este suportat de sistemul de operare de pe computerul dumneavoastră nu este disponibil pentru descărcare şi nu va fi afişat în dialogul „View Suggested Online Install” (Vizualizaţi sugestiile de instalare online). Mac OS X versiune 10.5.6 Capture NX Free Trial * (Capture NX Demo gratuit)

Disponibil

Thumbnail Selector

Mac OS X versiune 10.4.11 Disponibil

Mac OS X versiune 10.3.9 Nu este disponibil

Nu este suportat de către D3000.

* O versiune de probă a software-ului Nikon de finisare a fotografiei. Software-ul suportat poate fi instalat, de asemenea, folosind opţiunea Custom Install (Instalare personalizată). Timpul necesar pentru descărcare variază în funcţie de condiţiile de reţea.

Software disponibil Windows Vista Disponibil2

aparatul foto. 1 Opriţi Opriţi aparatul foto şi introduceţi cardul de memorie care conţine imaginile de

încercaţi să introduceţi conectorii în unghi.

WT-4 Setup Utility

Verificaţi descărcările recomandate. Nikon furnizează software adiţional pentru descărcare prin internet. Selectaţi software-ul pe care vreţi să îl descărcaţi şi faceţi clic pe Confirm (Confirmare) (este necesară conexiunea la internet). Pentru a continua fără descărcarea software-ului adiţional, faceţi clic pe Skip (Salt).

Fotografiile JPEG pot fi imprimate direct de pe aparatul foto conectat la o imprimantă PictBridge (fotografiile RAW/NEF nu pot fi imprimate prin conexiune USB directă).

Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul de instalare. Introduceţi CD-ul Software Suite într-o unitate CD-ROM.

o limbă. 3 Selectaţi Selectaţi o limbă şi faceţi clic pe Next (Următorul). Dialogul de instalare

Windows Vista

Thumbnail Selector

transferate pe computer.

Dialogul pentru selectarea limbii nu este afişat dacă Nikon Transfer sau ViewNX sunt deja instalate. Dialogul programului de instalare Software Suite este afişat în limba selectată la prima instalare a Nikon Transfer sau ViewNX.

Windows

NEF Codec 1 Capture NX Free Trial 3 (Capture NX Demo gratuit) WT-4 Setup Utility

aparatul foto. 1 Opriţi Opriţi aparatul foto şi introduceţi cardul de memorie cu imaginile care urmează a fi

6 Scoateţi CD-ul de instalare din unitatea CD-ROM.

1

Nikon recomandă utilizarea unei baterii EN-EL9a pline sau un adaptor CA EH-5a cu un conector de alimentare EP-5 pentru ca aparatul foto să nu se închidă neaşteptat. Nu folosiţi un altfel de model de adaptor CA.

aparatul foto. 4 Porniţi Un ecran de întâmpinare va fi afişat pe monitor (q), urmat de afişajul de redare

Dacă Nikon Transfer sau ViewNX sunt deja instalate

Instalare

4

Ilustraţiile din Paşii 4 şi 5 sunt din Windows Vista.

încheiată. Faceţi clic pe Yes (Da) pentru a închide dialogul programului de instalare Software Suite.

Power PC G4, Power PC G5, seriile Intel Core sau Intel Xeon (cu Universal Binary)

Spaţiu hard Minim 1 GB spaţiu liber necesar pe hard disc când se execută aplicaţiile Software Suite disc Rezoluţie 1.024 × 768 (XGA) sau mai mare cu culori 24-biţi (True Color/milioane de culori) sau mai video mult

3

din fereastra de instalare. 5 Ieşiţi Mesajul din dreapta va fi afişat când Instalarea este

Imprimarea prin conexiunea directă USB

din fereastra de instalare. 6 Ieşiţi Mesajul din dreapta va fi afişat când Instalarea este încheiată. Faceţi clic pe OK pentru a închide dialogul programului de instalare Software Suite.

7 Scoateţi CD-ul de instalare din dispozitivul de redare CD-ROM.

Hub-uri USB Conectaţi aparatul foto direct la computer. Computerul poate eşua la detectarea aparatului foto dacă acesta este conectat prin hub USB sau tastatură.

3

Porniţi aparatul foto. Când computerul detectează aparatul foto: • Windows Vista: Va fi afişat un dialog de redare automată. Faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copierea imaginilor pe computerul meu folosind Nikon Transfer) pentru a porni Nikon Transfer. Pentru a sări peste dialogul de redare automată în viitor, selectaţi Always do this for this device (Execută întotdeauna pentru acest dispozitiv) înainte de a face clic pe opţiunea Nikon Transfer. • Windows XP: Va fi afişat un dialog de redare automată. Selectaţi Nikon Transfer ca programul care va fi folosit pentru a copia imaginile într-un dosar pe computerul dumneavoastră şi faceţi clic pe OK pentru a porni Nikon Transfer. Pentru a sări peste dialogul de redare automată în viitor, selectaţi Always use this program for this action (Foloseşte întotdeauna acest program pentru această acţiune) înainte de a face clic pe OK. • Macintosh: Nikon Transfer va porni automat dacă opţiunea de lansare automată a fost selectată când a fost instalat Nikon Transfer.

rmaţi că aparatul foto este selectat pe panoul „Source” (Sursă). 4 Confi Confirmaţi că aparatul foto apare ca buton al unui dispozitiv în panoul „Source” (Sursă) din zona de „Options” (Opţiuni) ale Nikon Transfer. Dacă aparatul foto nu este listat, verificaţi dacă este pornit şi conectat la computer.

Butonul dispozitivului

clic pe Start Transfer (Porniţi transferul). 5 Faceţi La setările implicite, Nikon Transfer va copia toate fotografiile pe computer şi apoi ViewNX va porni automat. Utilizaţi ViewNX pentru a vizualiza fotografii după transfer. ViewNX poate fi pornit, de asemenea, prin dublu clic pe scurtătura ViewNX de pe desktop (Windows) sau făcând clic pe pictograma din Dock (Macintosh). Ajutor online

PictBridge (w).

q

w

o fotografie. 5 Selectaţi Apăsaţi selectorul multiplu la stânga sau dreapta pentru a vizualiza fotografiile adiţionale sau apăsaţi X pentru a mări imaginea actuală. Pentru a vedea şase fotografii în acelaşi timp, apăsaţi W şi apoi utilizaţi selectorul multiplu pentru a accentua sau apăsaţi X pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru întreg. şaţi opţiunile de imprimare. 6 Afi Pentru a imprima fotografia selectată actualmente de pe afişajul de redare PictBridge, apăsaţi J. Va fi afişat meniul indicat în dreapta; apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a accentua o opţiune şi apăsaţi selectorul multiplu la dreapta pentru a selecta.

Page size (Dimensiune pagină)

No. of copies (Nr. de copii)

Time stamp (Amprentă moment)

Cropping (Tăiere)

Border (Margine)

Pentru a vizualiza ajutorul online, porniţi Nikon Transfer sau ViewNX şi selectaţi opţiunea potrivită din meniul Help (Asistenţă).

aparatul foto. 6 Deconectaţi Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a accentua o optiune sau a selecta un număr de copii şi apăsaţi J pentru a selecta şi a vă întoarce la meniul PictBridge. Start printing (Porniţi imprimarea). 7 Selectaţi Pentru a porni imprimarea accentuaţi Start printing (Pornire imprimare) şi apăsaţi J. Aparatul foto se va întoarce la afişajul de redare PictBridge când imprimarea este completă. Pentru a anula şi a vă întoarce la afişajul PictBridge înainte de terminarea imprimării, apăsaţi J. aparatul foto. 8 Deconectaţi Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

© 2009 Corporaţia Nikon

Ghid de instalare rapida Nikon D3000  
Ghid de instalare rapida Nikon D3000  

separat). Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Scoateţi capacul obiectivului. Tineţi mânerul cu mâna dreaptă, iar partea de jos a corpulu...

Advertisement