__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Frigjør talentet ditt!


Skeisvang videregående skole er en offentlig videregående skole som ligger sentralt plassert i Haugesund. Skolen har programområder for Studiespesialisering og Musikk, dans og drama, og har et bredt tilbud av programfag. Trivselen er stor, og den tradisjonsrike aulaen fungerer som en naturlig møteplass mellom timene. Skolen er moderne, med godt utstyrte klasserom og spesialrom. Vi er stolt over å være regionens eldste ”gymnas”, og over at elevene utmerker seg i nasjonale og internasjonale konkurranser.


Hvorfor velge Skeisvang? Studiearbeidstimer (STARB) med forelesningstilbud og kurs, repetisjonshjelp, øvinger og leksehjelp (6 t/u) Dyktige og engasjerte lærere Velutstyrt bibliotek Moderne og godt utstyrte laboratorier Lydstudio, dansesaler, konsertsal og blackbox Lyse lokaler og fine uteområder Flotte idrettsanlegg: Djervhallen, kunstgressbane, styrketreningsrom Breddeidrett (mulighet for utvidet treningstilbud) Høy trivsel og godt miljø


Trygt, inkluderende og trivelig læringsfellesskap/skolemiljø Følg oss på Facebook: facebook.com/skeisvang/

Etter 3 år hos oss er du kvalifisert til studier på høgskoler og universiteter både innenlands og utenlands bl.a. NTNU, UIB, UIS, UIO, HSH, Politihøgskolen, Norges Handelshøyskole, Harvard University og Oxford University.


– Fotball- og volleyball- turneringer – Aktivitetsdager – VK-festival – Konserter – Danse- og drama– forestillinger


Fagtilbud ved skolen UTDANNINGSPROGRAM – Utdanningsprogram for studiespesialisering – Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Begge utdanningsprogrammene fører fram til studiekompetanse. VALGMULIGHETER I vår region er Skeisvang videregående skole størst innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram. Skolen har et bredt fagtilbud og elevene har derfor mange valgmuligheter når de skal velge programfag på Vg2 og på Vg3. STUDIEARBEIDSTIMER Våre populære studiearbeidstimer (STARB) gir muligheter til deg som vil oppnå bedre karakterer og til deg som sliter i fag. Du har anledning til å velge om du vil arbeide på egen hånd eller om du vil følge undervisning i utvalgte emner som tilbys. Mange elever bruker studiearbeidstimene til å gjøre lekser, oppgaver og lese til prøver. I klasserommene er lærerne klar til å hjelpe deg.


Hva ønsker du å bli? Vi hjelper deg med å ta de riktige valgene


LEGE

SIVILINGENIØR

Da trenger du: – Generell studiekompetanse – Matematikk R1 – Kjemi 1 + Kjemi 2 – Fysikk 1

Da trenger du: – Generell studiekompetanse – Matematikk R1 + R2 – Fysikk 1

Evt. Matematikk S1 + S2

JOURNALIST Da trenger du: – Generell studiekompetanse (Du kan velge programfag utfra egne interesser)

ADVOKAT

SIVILØKONOM

Da trenger du: – Generell studiekompetanse (Du kan velge programfag utfra egne interesser)

Da trenger du: – Generell studiekompetanse – Matematikk R1 (S1 og S2)


Ja takk begge deler! Uansett om du velger ren studiespesialisering eller en kombinasjon med musikk, dans eller drama, vil du som elev på Skeisvang nyte godt av det unike miljøet på tvers av studieretningene. Les mer om oss og vårt fagtilbud på skeisvang.vgs.no


Skeisvang vgs er en studieforberedende skole. Våre programområder:

MUSIKK, DANS, DRAMA

STUDIESPESIALISERING

FELLES ALLMENNE FAG

PROGRAMFAG

PROGRAMFAG

Fordypning i realfag

Fordypning i språk og samfunnsfag

Musikk, dans, drama

Se tabell på de neste sidene.

Se tabell på de neste sidene.

Se tabell på de neste sidene.

SPESIELL STUDIEKOMPETANSE (f. eks medisin, sivilingeniør)

GENERELL STUDIEKOMPETANSE (f. eks advokat, sykepleier, samfunnsviter, lærer, journalist, musiker, skuespiller, danser)

Kan velge fordypning i realfag (Matematikk og fysikk)

SPESIELL STUDIEKOMPETANSE (f. eks sivilingeniør, økonomi)


FELLES ALLMENNE FAG

Programfag ST

Vg1

Vg2

Vg3

4

4

6

Matematikk

5

3

Naturfag

5

Samfunnsfag Engelsk

Norsk

REALFAG

Vg2 t/uke

Vg3 t/uke

Matematikk R1

5

Matematikk R2

5

Matematikk S1

5

Matematikk S2

5

Kjemi 1

5

Kjemi 2

5

3

Fysikk 1

5

Fysikk 2

5

5

Biologi 1

5

Biologi 2

5

Geofag 1

5

Geofag 2

5

Teknologi og forskningslære 1

5

Teknologi og forskningslære 2

5

Informasjonsteknologi 1

5

Informasjonsteknologi 2

5

Fremmedspråk II (Bygger på fremmedspråk fra grunnskolen) Tysk II / Spansk II / Fransk II

4

Geografi

2

Historie

4

2

Religion

4 3

Kroppsøving

2

2

2

Sum fellesfag

30

15

15

Programfag fra eget programområde

0

10

10

Programfag fra eget eller et annet programområde

0

5

5

Sum timer pr uke

30

30

30

SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Historie og filosofi 1

5

Historie og filosofi 2

5

Økonomistyring

5

Økonomi og ledelse

5

Sosiologi og sosialantropologi

5

Politikk og menneskerettigheter

5

Samfunnsgeografi

5

Samfunnsgeografi

5

Rettslære 1

5

Rettslære 2

5

Medie- og informasjonskunnskap 1

5

Medie- og informasjonskunnskap 2

5

Psykologi 1

5

Psykologi 2

5

Internasjonal engelsk

5

Samfunnsfaglig engelsk

5

Engelskspråklig litteratur og kultur

5

Fremmedspråk III Fortsettelse av fellesfaget i språk (fr/sp/ty)

5

ANDRE PROGRAMFAG Breddeidrett 1

5

Breddeidrett 2

5

Fagtilbud studiespesialisering

Fagtilbud studiespesialisering

Felles allmenne fag


Skeisvang videreg책ende skole Rogalandgata 197 5518 Haugesund Telefon 52 70 37 10 skeisvang-vgs@skole.rogfk.no www.skeisvang.vgs.no


FELLES ALLMENNE FAG

Programfag MDD

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4

4

6

Matematikk

5

3

Naturfag

5

Samfunnsfag

MUSIKK

Vg1 t/uke

Musikk, dans og drama

5

Musikk

5 Musikk i perspektiv 1

3

Engelsk

5

Fremmedspråk II

4

5

4

Geografi

2

Historie

2

Religion

4 3

Sum fellesfag

23

18

13

Programfag fra eget programområde

12

12

17

Programfag fra eget eller et annet programområde

0

5

5

Sum timer pr uke

35

35

35

REALFAGSFORDYPNING PÅ MDD

Vg2 t/uke

Lytting

2

Musikkfag totalt

12

Vg3 t/uke

Musikk i perspektiv 2

5

Instruksjon og ledelse

5

Musikk fordypning 1

5

Musikk fordypning 2

5

Instrument, kor, samspill 1

5

Instrument, kor, samspill 2

5

Ergonomi og bevegelse 1

2

Ergonomi og bevegelse 2

2

17

22

DANS Musikk, dans og drama

5

Danseteknikk

5

VG2 Matematikk R1 og/eller Fysikk 1 (Fysikk 1 erstatter et fordypningsfag) VG3 Matematikk R2 (erstatter et fordypningsfag) Bevegelse

2

Dansefag totalt

12

Scenisk dans 1

5

Scenisk dans 2+3

Dans i perspektiv 1

5

Dans i perspektiv 2

5

Scenisk dans fordypning 1

5

Scenisk dans fordypning 2

5

Grunntrening i dans 1

2

Grunntrening i dans 2

2

17

5+5

22

DRAMA Musikk, dans og drama

5

Teaterensemble

5

Bevegelse

2

Teaterfag totalt

12

Teaterproduksjon 1

5

Teaterproduksjon 2

5

Teater i perspektiv 1

5

Teater i perspektiv 2

5

Teaterproduksjon fordypning 1

5

Teaterproduksjon fordypning 2

5

Drama og samfunn

5

Teater og bevegelse 2

2

Teater og bevegelse 1

2 17

22

Fagtilbud musikk / dans / drama

Fagtilbud musikk / dans / drama

Felles allmenne fag


Skeisvang videreg책ende skole Rogalandgata 197 5518 Haugesund Telefon 52 70 37 10 skeisvang-vgs@skole.rogfk.no www.skeisvang.vgs.no


Vi kan hjelpe deg med å nå dine mål Hva kan du tenke deg å bli?

Ta kontakt med en av våre rådgivere på Studiespesialiserende eller Musikk, dans og drama Telefon: 52 70 37 10


Skeisvang videreg책ende skole Rogalandgata 197 Foto: Haakon Nordvik

5518 Haugesund Telefon 52 70 37 10 skeisvang-vgs@skole.rogfk.no www.skeisvang.vgs.no


Profile for Skeisvang vgs

Skeisvang vgs  

Skeisvang vgs  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded