Page 1

DMR – digitalt och analogt i skön mix

NYA HETA PRYLAR

SKEF NEWS Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening

Professionell trådlös kommunikation  December 2010

Sista etappen i Rakel invigd

Unik chans för prova på-Rakel

Mobitexnätet på väg ut

86 företag har insett värdet med SKEF

Din fiende både ser och hör dig. Så här går det till när affärshemligheter byter rum.

iranfrossan – ingen vill ha stuxnet

”OSÄKERT RÄTTSLÄGE FÖRSTÖR FÖR BRANSCHEN”


Ordförande har ordet

SKEF News

Vem i hela världen kan man lita på?

D

et är inte bara en sångtext utan även den stora frågan vad gäller Ditt företag och Dina affärshemligheter. Temat detta nummer är säkerhet och spionage.

erås! Fråga Kvarn svar på? ni vill ha n Har ni frågor la dem till mig ai m Passa på att i med i intervjun så kommer de . er nästa numm

Utges av: SKEF, Sveriges Kommunikations Elektronik ­Företagareförening. Tel: 08-531 912 01, Fax: 08-534 720 73. Ansvarig utgivare: Liza Törngren, liza.torngren@skef.se Redaktion: Anders Edström Frejman, redaktör, 070-589 83 80, skefnews@skef.se, Rune Tapper, Arnold Jansson, Mikael Olsson, Mats Larsson, Tord Sjölund, Liza Törngren och Ulf Seijmer Produktion: Nyberg Förlag, www.nybergforlag.se Redaktions­sekreterare och redigerare: Tomas Tirén Grafisk formgivning: Isra Feyli

Nätet är klart Nyligen hände något väldigt viktigt för Sverige. Det var invigning för Rakel i Norrland, vilket betyder att vårt gemensamma kommunikationsnät nu är klart! Så här säger Stefan Kvarnerås, verksamhetschef Rakel, när jag frågar hur det känns just nu: ”Det är oerhört glädjande att vi nu har gått i mål med den landsomfattande utbyggnaden av Rakel. Vi har därmed avslutat ett projekt som varat i nästan sju år, resultatet har blivit mycket gott. Rakelprojektet har hållit sig inom den tilldelade tiden och budgetramen och vi har samtidigt levererat ett system med Sveriges bästa yttäckning.”

Upplaga: 5 000 Tryck: Hallvigs Omslagsbild: Stock.XCHNG, www.sxc.hu Utgivningsplan: SKEF News utkommer mars, juni, september och november. Annonsbokning och tips: skefnews@skef.se Enskilda artikelförfattares åsikter/påståenden reflekterar inte nödvändigtvis redaktionens/organisationens ståndpunkt i olika frågor. Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. SKEF förbehåller sig rätten att publicera levererat material elektroniskt.

Styrelsen SKEF Ordförande: Liza Törngren, Zodiac, 070-5913003 Vice ordförande: Mikael Olsson, Dialect Haninge, 0706-420000 Sekreterare: Jan Lennström, FRO, 0738-18 39 65 Kassör: Sten Gustafsson

Mer om Kvarnerås En djupare intervju med Kvarnerås samt resten av teamet uppe på MSB blir det i SKEF News 1-2011. Ta chansen att ställa dina egna frågor – se ruta här intill! Med vänlig hälsning,

LizaTörngren

Revisorsuppleant: Vakant Kontaktpersoner Företagarna: Styrelsen Utbildning: Mats Larsson, 070-6508030 Branschförb. repr:  Liza Törngren, 070-5913003

Ledamöter: Thomas Källman, Telecom Örebro, 0705-232700 Anders Nygren, Malux, 0660-29 29 30 Dan Segerbjörk, Eltel, 076-1007362

Webmaster: Ulf Seijmer

Suppleant: Lars Melin, Melins Radio, 0708-15 51 10, Mats Larsson, Mic Nordic, 070-6508030

Postadress: SKEF Kansli, Box 2026, 128 21 SKARPNÄCK, Tel: 08-531 912 01, Fax: 08-534 720 73

Revisor: Bo Sernvik, Celab

Hemsida: www.skef.se, kansli@skef.se

SKEF News: Anders Edström Frejman, 070-5898380 Medlem i: Företagarna

Fel adress? Eller känner du någon som vill ha en prenumeration på SKEF News? Maila till skefnews@skef.se

Liza Törngren, ordförande SKEF liza.torngren@skef.se

Nu startar PTS-bloggen Nu startar kommunikationsmyndigheten PTS en blogg. Den kommer att ta upp både konsument- och branschfrågor som handlar om telefoni, internet, radio och post. Inläggen kommer att skrivas av olika medarbetare 2

Skef News nummer 4 2010

på PTS. Det går att prenumerera på inläggen via rss och e-post och det går att lämna kommentarer. Det är PTS förhoppning att bloggen ska bidra till ökad dialog både med konsumenter och med branschen.

a: Bloggen nås vi www.pts.se blogg.pts.se eller direkt via www.skef.se


Vi kan radiokommunikation över hela världen Fyra affärsområden, en tanke – att göra morgondagens radiokommunikationssystem snabbare, kraftfullare och säkrare. Där det finns radiosignaler finns våra produkter och de har spridits över världen under mer än 75 år. Här är några aktuella exempel: Radiokommunikation: - Testsystem för utveckling och produktion, som används för att verifiera varannan producerad mobiltelefon i världen - Testsystem för utveckling och produktion av basstationer och terminaler för TETRA samt de flesta mobiltelefonstandarder i världen ♦ Analog och digital radio och TV: - TV-sändare levererade till mer än 80 länder ♦ Säkerhetsradio samt luftfartsradio: - Levererad radioutrustning för mer än 200 flygplatser, radiosystem och krypteringslösningar för försvarsmakter och myndigheter runt hela världen - TETRA-nät levererade till oljefält, flygplatser, lokaltrafik och järnvägsbolag samt räddningstjänster över hela världen ♦ Frekvensövervakning: - Instrument och system för frekvensövervakning levererade till myndigheter i mer än 150 länder ♦

För att fortsätta vara ledande inom alla dessa områden, arbetar vi nära viktiga kunder och marknader - med dotterbolag i mer än 70 länder, samt utvecklingscenters i USA, Asien och Europa.

Läs mer på www.rohde-schwarz.com/ad/cor2 Tel 08 - 605 19 00 | info.sweden@rohde-schwarz.com


INNEHÅLL

SKEF NEWS

Professionell trådlös kommunikation December 2010 g reförenin Företaga lektronik ikations-E Kommun Sveriges

NYA HETAR PRYLA

MIX

EWS N F E K S

SKÖN OGT I H ANAL LT OC g reförenin DIGITA Företaga ronik DMR – ikationsKommun Sveriges

TEMA

Elekt

on Professi

ell trå

dlös ko

mmun

ikation

mbe Dece

r 2010

Industrispionage

n etappe Sista igd l inv i Rake

r ans fö Unik ch -Rakel på prova

xnätet Mobiteut

KERT ”OSÄ LÄGE RÄTTS R FÖR FÖRSTÖ HEN” SC BRAN

g på vä

86 tt har inse företag med SKEF värdet

de de bå Din fien hör dig. Så h ser oc det till när r ter här gå emlighe affärsh . rum byter

RO IRANF n.indd

N – INGE SSAN

T STUXNE VILL HA

5

2-07

09:52:4

2010-1

1

_01_m

14

Foto: Stock.XCHNG

Omslag

Synas men inte höras Så skyddar du ditt företag mot illegal avlyssning och industrispionage.

Nyheter 6. Mobitex läggs ned

Redan till årsskiftet 2009/2010 diskuterades en stängning av Mobitex radioaccessnät. Den gången räddades nätet av användarna då ett antal aktörer gick in och betalade en högre avgift. Nu är det dock klart att stora delar av radioaccessnätet stängas till årsskiftet 2010/2011.

8

6. Sista etappen i Rakel invigd

14. Industrispionage

7. Prova på-Rakel

22. Förödande rättsosäkerhet

8. Alla är rädda för Stuxnet

24. Eltel driftar Sjöfartsverkets radio

Den 1 december 2010 invigdes officiellt Rakel i Norrland som den sista etappen i Rakelutbyggnaden i Sverige. Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län driftsattes i samband med invigningen. I och med driftsättningen i Norrland kan nu alla användare av Rakelsystemet använda sina mobilstationer i skarp drift i hela Sverige.

Zodiac har fått tillstånd av MSB att expandera försäljningen av Rakel-abonnemang till organisationer som inte omfattas av de tidigare ramavtalen. Målet är att locka nya användare till Rakel-nätet. Företaget erbjuder ”prova på-abonnemang” där nya kunder har möjlighet att låna olika fabrikat av Rakel-godkända produkter.

Allt sedan sommarens rapporter om viruset Stuxnet – en mask som infekterade bland annat ett styrsystem till en kärnkraftsanläggning i Iran – har debatten gått het. Hur säker är M2M-kommunikation, det vill säga kommunikation mellan maskiner? Vilka är riskerna och hur skyddar man sig mot avlyssning, störningar och angrepp?

Industrispionage kan enklast beskrivas som aktiv informationsinhämtning genom till exempel avlyssning. 1 000 miljarder USD omsätts på handel med illegalt förvärvad företagsinformation enligt beräkningar från MSB. Det bästa skyddet är ett generellt högt säkerhetstänkande på alla nivåer i organisationerna.

Den svenska rättsosäkerheten förstör för telekombranschen och riskerar vår position som ledande IT-nation. Det senaste beviset för detta var när PTS tidigare i höstas valde att tillsvidare stoppa den planerade 1800 MHz-auktionen. Det skriver Mats Sjödin i sin krönika.

Eltel Networks AB har tagit över det tekniska driftansvaret för Sjöfartsverkets kustradionät. Nätet övervakas dygnet runt från ElTels Nätövervaknings central i Göteborg, (NMC). Radionäten består av cirka 60 kustradiostationer placerade runt vår kust och vid de stora insjöarna.

26. Hett just nu Foto: Stock.XCHNG

Larm i fickformat.

Nästa nummer av SKEF News kommer i mars 2011. 4

Skef News nummer 4 2010

www.skef.se


www.srsab.se

ET!

NYH

ProEquip

Exempel på direktanpassade tillbehör

ProEquip är VHF Groups eget tillbehörs-

märke. Det står för hög kvalitet och är en samling innovativa tillbehörsprodukter.

Tillbehören i ProEquip-serien är speciellt

framtagna för att möta de höga kraven från marknaden när det gäller kvalitet och prestande. Samtliga tillbehör är ruggade och

har en vattentät konstruktion. Kontakter

PRO-SP380 Monofon

och anslutningar är förstärkta för att klara

hårt slitage. ProEquip-sortimentet är kon-

PRO-AT35L Öronmussla med luftslang

PRO-U600 Universal PTT-kit (Peltor-kontakt)

PRO-P180 Mini-PTT med luftslang

struerat för att möta kraven för IP65-klassning. Passar både analog och digital radio.

ProEquip tillbehör passar till ett flertal varumärken

Bygg själv din kommunikationslösning

1

Välj Radio

Tillbehören passar till en rad olika varumärken.

2

Välj PTT-lösning

Välj standard-PTT som fästes i bältet eller en finger-PTT.

3

Välj headset

Det breda utbudet av headset och öronmusslor gör variationen stor. Några exempel nedan.

Vårt nya flexibla koncept i ProEquip-serien gör det möjligt att välja den lösning som passar just dig och dina behov. Ytterligare information finns på www.srsab.se.

3

1

2

PRO-2 Wire PTT LS (2,5 mm hona för headset, 3,5 mm finger-PTT)

PRO-BONE 25L Skallbensheadset

PRO-Surveillance 25L Headset med luftslang och myggmikrofon

PRO PTT-box 25LS Robust PTT med skruvfäste (2,5 mm hona)

PRO-GMS style 25L Miniheadset

PRO-LWB 25L Lättviktsheadset med nackbygel

A COMPANY IN THE VHF GROUP

www.skef.sewww.srsab.se | tel. 054-67 05 00

Skef News nummer 2 2010

5


Stora delar av Mobitexnätet stängs I år räddade användarna Mobitexnätet genom att betala en högre avgift. Men nu kommer stora delar av radioaccessnätet att stängas vid årsskiftet. 26 januari Rakeldagen 2011 Stockholmsmässan, Älvsjö 14-17 februari GSMA Mobile World Fira de Barcelona, Spanien 9-11 mars TETRA Workshop Las Vegas, USA 5-13 mars Allt för sjön Stockholmsmässan, Älvsjö 10-13 mars Vildmark Stockholmsmässan, Älvsjö 30 mars Säkerhetsgalan Stockholm April Årsmöte 2011 SKEF Medlemsmöte 24-27 maj Tetra World Congress Hungexpo, Budapest 6-8 september FLISA Kongress 2011 Gävle

Tipsa oss gärna! Saknar du ditt evenemang i kalendariet? Mejla till skef@skefnews.se

sRedan till årsskiftet 2009/2010 diskuterades en stängning av Mobitex radioaccessnät. Den gången räddades nätet av användarna då ett antal aktörer gick in och betalade en högre avgift för att nätet skulle fortsätta under 2010. Försvaret, landsting och privata aktörer säkrade driften för i år. Nu kommer dock stora delar av radioaccessnätet att stängas till årsskiftet 2010/2011. – Av affärsmässiga skäl går det inte att driva hela nätet vidare. Det går med förlust och räddades 2010 av att vi kunde ta ut en högre avgift av användarna. För 2011 ligger vi i slutskedet av förhandlingar med nyckelkunder och underleverantörer för en fortsatt drift av Mobitexnätet i Värmland och Västra Götalandsregionen under ytterligare två år efter utgången av 2010, säger Erik Tjerneld, marknads- och försäljningschef på Multicom Security. Radioacessnätet avvecklas Multicom kommer fortsättningsvis tillhandahålla både Mobitex Data och Mobitex Tal inom hela täckningsområdet. Mobitex radioaccessnät i övriga delar av landet kommer att avvecklas i linje med den avisering som gjordes i augusti.

Att Mobitexnätet har tappat kunder beror till stor del på det riksdagsbeslut som styrt över blåljusmyndigheterna till Rakel. Eftersom Mobitexnätet samlat många olika typer av användare har en del andra organisationer valt att gå vidare med gprs- och 3G-lösningar och en Erik Tjerneld, del har valt att att gå Multicom Security vidare med Multicoms Foto: Ulf Seijmer Mobitex Combi. Mobitex Combi använder Telias gprsinfrastruktur som bärare och finns tillgängligt överallt där Telia har byggt ut gsm/gprs-nätet.;  Text: Ulf Seijmer

Fakta

Mobitex

Mobitex, system för trådlös överföring av text och data med mobila skrivarterminaler, togs fram av dåvarande svenska Televerket och Ericsson. Dataöverföringen sker i frekvensområdena 80 och 400 MHz i Sverige.

Rakel i hela Sverige sRakel i Norrland invigdes officiellt som den sista etappen i Rakelutbyggnaden i Sverige den 1 december 2010 . Västernorrland driftsattes i december 2009. Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län driftsattes i samband med invigningen. Det har nu gått sju år ef-

ter det att riksdagen i december 2003 beslutade att införa ett gemensamt radiokommunikationssystem i Sverige. I och med driftsättningen i Norrland kan nu alla användare av Rakelsystemet använda sina mobilstationer i skarp drift i hela Sverige.;

mobil

INOMHUSTÄCKNING sparar 40%! Mobilen som enda telefon, ett modernt sätt att spara pengar. Open Antenna System – Multioperatörsnätet • Tappar inte samtal • Längre batteritid

• Garanterad samtalskvalitet • Bättre arbetsmiljö

• Använd befintligt datanät för GSM- och 3G-kommunikation

08-22 23 20 • www.absolutemobile.se

6

SKEF News nummer 4 2010

www.skef.se


Zodiac låter fler prova på Rakel Zodiac ger fler organisationer möjlighet att prova på Rakelnätet.

sZodiac har fått tillstånd av MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) att expandera försäljningen av Rakelabonnemang till organisationer som inte omfattas av de tidigare ramavtalen. Målet är att locka nya användare till Rakelnätet. Företaget erbjuder ”prova på-abonnemang” där nya kunder har möjlighet att låna olika fabrikat av Rakelgodkända produkter, som till exempel terminaler, fordonsdatorer, och navigerings- och positioneringsprodukter. Zodiac skräddarsyr paketlösningar och tillhandahåller märkesoberoende hårdoch mjukvara efter varje kunds specifika behov. Skräddarsydda lösningar – Vi kan hjälpa användarna med till exempel verksamhetsutredningar, oberoende vägledning och projektledning för införande av Rakel i organisationen. Dessutom hjälper vi till med inköp eller lån av Rakelterminaler samt programmering av dessa, säger Zodiacs vd Liza Törngren. Zodiac erbjuder även kompletta mjukvarulösningar, fordonsnavigering, ärendemottagning via SOS Alarm, samt integrerade insatskort och objektkort. Företagets olika ledningssystem ger organisationer full kontroll över alla tillgängliga resurser, och erbjuder även möjlighet att tillfälligt dela resurser inför olika händelser. Systemen inkluderar positionering, statusrapportering, historik, larmplan, stationsstyrningar, trygghetslarm, KCdispatch DWS, dygnet runt-support och mycket mer.;

www.skef.seInstallation på hö g höjd.

nSå här såg det ut när Lidingöföretaget AB Intensa i september levererade och installerade en ny antenn för Digital-TV vid Lillhärads FM/TV-station i Väs-

terås. Antennen, som består av en 17 meter lång och fem ton tung glasfibercylinder, lyftes på plats på 300 meters höjd av en rysk militärhelikopter.;

nEn högre kostnad men bättre utbildad personal, en ny aktör på marknaden och vite om företaget inte klarar de krav som landstingen och Gotland ställer. Det är resultatet av en gemensam upphandling av larmcentraler. SOS Alarm har hittills varit ensamma i Sverige om att ta emot samtal till 112 och

dirigera ambulanser. Genom upphandlingen delas ansvaret. SOS Alarm fortsätter att ta emot 112-samtalen, men kopplar till Medhelp som utför intervjun och dirigerar ambulanserna från larmcentraler i Eskilstuna, Västerås och Uppsala. Avtalet gäller på tre år med möjlig förlängning i ytterligare två år. ;

nBatterigrossisten AB har vunnit ett statligt ramavtal gällande batterier. Avtalet, som tidigare innehades av GP Batteries, beräknas vara värt i storleksordningen 8-10 miljoner kronor och löper på två år med möjlighet till förlängning upp till

ytterligare två år. Företagets vd, Mikael Olsson, är särskild glad över att den Statliga upphandlingsenheten valt att köpa delvis europeiska produkter. – Detta visar att tyska Varta inte bara kan konkurrera med kvalitet utan även med pris.;

EADS Defence & Security har blivit Cassidian nEADS Defence & Security

har bytt namn till Cassidian. Cassidian är fortfarande en del av EADS, som är en stor

leverantör av säkerhetslösningar inom digitala radionät, terminaler och relaterade tillämpningar.;

Skef News nummer 4 2010

7


Allt sedan sommarens rapporter om viruset Stuxnet – en mask som infekterade bland annat ett styrsystem till en kärnkraftsanläggning i Iran – har debatten gått het. Hur säker är M2M-kommunikation, det vill säga kommunikation mellan maskiner? Vilka är riskerna och hur skyddar man sig mot avlyssning, störningar och angrepp? Vi ger svaren.

Iranfrossan

Alla rädda

8

Skef News nummer 4 2010

www.skef.se


för Stuxnet

Trådlöst. Moderna fabriker har lokala trådlösa sensornätverk för informationsinsamling. 

www.skef.seFoto: Stock.XCHNG

Skef News nummer 4 2010

9


GPRS. Robotar fjärrövervakas och fjärrservas via General Packet Radio Service. 

Foto: Stock.XCHNG

Antennfäste NCD

Filter TETRA CT-ClipCom öronmikrofon

N

är du behöver tillbehör för TETRAkommunikation – vänd dig till oss vi har ett komplett program. CT-ClipCom, vårt nya headset-system, sätts direkt runt örat och fungerar bra för dig både med och utan hjälm. Öronsnäckor finns i olika utföranden, även med bommikrofon. CT-ClipCom är godkänt som hörselskydd. GPS-repeater för uppdatering av GPSmottagare även inomhus är ett perfekt sätt att alltid ha rätt koordinater inställda vid utryckning. Övriga produkter i tillbehörssortimentet är:

Roger GPS-Repeater

• Antenner • Filter • Batteriladdare • Kablar & Kontakter • GSM-repeater

Batteriladdare för komradio

TETRA – kommunikationssystem för blåljus 10

Skef News nummer 4 2010

Malux Sweden AB Box 221 • 891 25 Örnsköldsvik Tel 0660-29 29 00

www.skef.se


S

å kallade man-in-the-middleattacker, där man går in och lurar mottagaren att man är rätt sändare, är inte särskilt svåra att genomföra. Det finns program att ladda ner via internet som lätt kan knäcka systemen, hävdar Leif Åkesson, vd på Informasic, som utvecklar säkerhetslösningar. Till M2M hör dels lokala, trådlösa nät som kommunicerar inom ett avgränsat område, dels system baserade på gsm och 3G. I näten finns två säkerhetsrisker att beakta – risk för avlyssning och risk för störningar. Kryptering av informationen Med kryptering blir näten säkrare och informationen svårare att lyssna av. – I M2M-kommunikation används kryptering för att förhindra att information kan läsas eller ändras av obehöriga. För att uppnå ett fungerande nät krävs att man dessutom möter kraven på driftsäkerhet, tillförlitlighet och enkelt användande. Först då får man en godtagbar och användbar säkerhetsnivå, menar Leif Åkesson. Samtidigt har trådlösa sensornätverk begränsade krypteringsmöjlighe-

ter menar Mats Björkman professor i datakommunikation vid Mälardalens högskola – Små noder saknar ibland processorkraft eller energi för att handha tunga krypteringar, nyckelhantering kan bli ett problem: hur skall den lilla sensornoden få sin hemliga nyckel på ett säkert sätt? Krypteringarna knäckta Vad gäller M2M-kommunikation via gsm och 3G så är krypteringarna knäckta och därmed avlyssningsbara. – Terminalerna bör inte vara öppna för åtkomst från internet utan bör ligga bakom en brandvägg. De flesta M2Mutrustningar har dock ingen brandvägg inbyggd. Då får trafiken styras över en central brandvägg hos kunden eller hos en service provider, säger Johnny Olsen på Multicom Security. Den vanligaste lösningen för M2M via gsm och 3G är att skicka trafiken genom en så kallad vpn-tunnel, då skapas en säker förbindelse mellan två anslutna enheter. Som alternativ kan man komplettera enheterna i nätet med en krypteringsmodul. Därmed skapas en krypterad och skyddad förbindelse hela vägen

Leif Åkesson VD Informasic 

Foto: Informasic

”Det finns program att ladda ner som lätt kan knäcka systemen”

• Blåljus • Komradio/Rakel • Spårning/Navigation • • • • •

Projektledning Rikstäckande montering Hög kvalitet & service En kontaktpunkt Journummer 24hr/365dgr

Kontakta oss! 08-606 20 00 installationscenter@dialect.se

Dialect Haninge, Installationscenter, Träffgatan 2, 136 44 Haninge. www.skef.seSkef News nummer 4 2010

11


från sändare till mottagare, på samma sätt som med en vpn-tunnel. Ökat säkerhetstänkande Störningar förekommer i lokala M2M-nät, vilket också är en säkerhetsrisk som kan kräva åtgärder som frekvenskartläggning och tillgänglighetsanalyser. Detta är något Mats Björkman hoppas råda Johnny Olsen. Produktchef, bot på med sina två Mobildata Multicom forskningsprojekt. Security AB Målet med projekten är att kartlägga hur elektromagnetiska störningar påverkar trådlös kommunikation samt att ta fram beräkningsmodeller av huruvida kommunikationen kan anses tillförlitlig eller inte i specifika situationer inom industrin. I framtiden kommer trenden att gå mot ett ökat säkerhetstänkande menar bland annat Johnny Olsen på Multicom Security. – Trenden går mot bättre skydd ända ute i M2M-utrustningarna.;

Fakta

Kryptering • Välj ett känt och väl beprövat krypto. • Det vanligaste kryptot är AES. • Nyckelutbyte mellan sändare och mottagare säkerställer att rätt enheter kommunicerar med varandra. • Nyckelns längd är viktig, minimilängden ökar för varje år då datorerna blir snabbare. • Nycklarna skall brukas under kort tid och bytas ofta.

 Text: Ulf Seijmer

Snabbhet. Responstiden är A och O vid M2M-kommunikation.

Foto: Stock.XCHNG

The Sound Solution

Nyhet

WSNuLite-Com med inbyggd Bluetooth

™ ™

Förenar nytta med nöje

NYHET! 3M™ Peltor™ WS Lite-Com™ ger Dig: * inbyggd licensfri kommunikationsradio, 8 kanaler 446 MHz PMR * trådlös anslutning via Bluetooth™ till mobil, DECT-telefon eller komm.radio * möjlighet att via Bluetooth™ “streama” Din favoritmusik från mobilen, Spotify etc. * medhörning med nivåbegränsning samt bullerkompenserad mikrofon För mer information, se www.personskydd.se

12

Skef News nummer 4 2010

www.skef.se


M2M

kommunikation

M2M-kommunikation är beroende av hög tillgänglighet i överföringen. En operatör som trycker på en knapp utan att maskinen reagerar är helt enkelt inte säker, därför är störningar på grund av interferens eller angrepp en säkerhetsrisk. Samtidigt påverkas svarstiderna av säkerhetssystemen. Kraven skiljer sig från administrativa system, där kan komplexare säkerhetssystem och längre svarstider accepteras. På den tekniska sidan har säkerheten definierats utifrån tillgänglighet snarare än datasäkerhet vilket är en potentiell säkerhetsrisk.

Trådlöst. Moderna fabriker har lokala trådlösa sensornätverk för informationsinsamling.

BatteriGrossisten ger tillförlitlig kraft till din Ingen funktion, kommunikation, ingen radio. applikation!

Foto: Stock.XCHNG

God Jul POWER BY

Ingen hjälp, inget tack!

& Gott Nytt År

Vad vet du om dina batterier! Testar Li-ion, Li-polymer, NiMH, NiCd & bly/SLA i en och samma utrustning!

Box 1194, 181 23 Lidingö phone +46 8 766 75 50 fax +46 8 766 57 25 www.batterigrossisten.com info@batterigrossisten.com www.skef.seSkef News nummer 4 2010

13


ser di

Din fiende kanske inte bara

Foto: Stock.XCHNG

14

Skef News nummer 4 2010

www.skef.se


ig www.skef.seGlobalt sett utgör industrispionage en mycket stor marknad. Vi visar hur det går till när din värsta konkurrent hör dig. Och hur du gör för att skydda dig.

Skef News nummer 4 2010

8

15


age

Industrispion

Handeln med illegalt förvärvad företagsinformation omsätter en biljon dollar årligen, enligt beräkningar från MSB.

Dataintrång. Stora utvecklingsföretag är bäst förberedda. 

G

lobalt används olika tekniker för att avlyssna kommunikation. Bland de vanligaste är inhämtning av information via riktmikrofoner och buggar samt angrepp mot mobilsamtal. Dessutom är en stor del av avlyssning och angrepp riktade mot datorer och datakommunikation. De som utför angreppen är inte bara kriminella och kriminella organisationer. Bland uppdragsgivarna finns även olika stater och organisationer. Tiden när man försökte in-

16

Skef News nummer 4 2010

filtrera den organisation man ville hämta information från är förbi. Det existerar, men har i det stora ersatts med digitala angrepp. Säpo har gått ut med varningar Enligt Säpos hemsida har över 15 länder personal från sina respektive underrättelsetjänster stationerade i Sverige. Länder som Sverige normalt har gemensamma säkerhetspolitiska intressen med, kan vara bittra konkurrenter inom kommersiella områden. Säpo har gått ut med varningar, men reaktionerna har varit svala.

Foto: Stock.XCHNG

Den förhastade slutsatsen är att de som är mest utsatta för angrepp är stora utvecklingsföretag, men enligt Emil Pilavic, vd på NextX, är det dessa som är bäst förberedda för eventuella angreppsförsök och som ofta redan vidtagit åtgärder. – Att avfärda hotet med att detta är något som inte förekommer i den här delen av världen är också att göra det alltför lätt för sig. Angreppen finns på mycket bredare front. Ett färskt exempel på detta är SAS som i år fälldes i norsk hovrätt för företagsspionage mot konkurrenten Norwegian och dömdes att betala www.skef.se

8


www.skef.seSkef News nummer 4 2010

17


age

Industrispion

8

ett skadestånd på cirka 200 miljoner kronor. I Tyskland gör näringslivsorganisationer löpande undersökningar och uppskattar att det till följd av industrispionage årligen försvinner 3 000 arbetstillfällen, och att det genererar förluster på 50 miljarder euro per år. Möjligheter till kryptering De enklaste tipsen för att skydda sig är att undvika att diskutera känsliga saker via mobil eller öppet på gator, restauranger, hotell och flygplatser. Diskutera inte heller känslig information i taxi, hissar eller vanlig telefon. För den som vill skydda sin gsm-kommunikation mot avlyssning finns möjlighet att kryptera samtalen via såväl hårdvaru- som mjukvarulösningar. Man pratar internationellt om två nivåer av säkerhet: ”restricted level” samt ”secret level”, som är den högsta nivån. Nivån av säkerhetsbehov avgör vilken lösning för kryptering av gsmkommunikationen man ska välja. När det gäller datakommunikation är det viktigt att undvika att surfa på öppna trådlösa nätverk som hotspots

på flygplatser, restauranger, hotell och köpcenter. Att skydda sin information på datorn genom att kryptera den och bara använda säker uppkoppling via till exempel en vpn-tunnel är två användbara tips. Det bästa skyddet är ett generellt högt säkerhetstänkande på alla nivåer i organisationerna. Det handlar inte om att anlita vakter, skaffa bättre larm eller IT-skydd. Det handlar inte heller om att utbilda sin IT-avdelning, problemet är mer komplext än så. Marknaden för avlyssningsutrustning – Det finns färdiga verktyg att köpa för avlyssning med priser från 100 euro till flera miljoner kronor, berättar Emil. När det gäller avlyssning finns det både en öppen och en dold marknad. När det gäller mer avancerad avlyssning av gsm så används så kallade interceptionsystem som delas in i två kategorier, aktiva och passiva. Passiv interception är att lyssna och dekryptera trafiken men inte på något sätt kontrollera eller modifiera informationen.

– Aktiv interception är att ta över kommunikationen och modifiera den, exempelvis modifiera sms, modifiera samtal, styra över uppringda samtal till annat nummer eller ändra nummer vid nummerpresentation. Basstationen kapar uppkopplingen En utrustning för aktiv interception kostar ungefär fem miljoner kronor, en utrustning för passiv interception kostar från 15 000 till 600 000 kronor. Interceptionsystem för att avlyssna telefoner kräver tillstånd, men Emil berättar att sådan finns att köpa på den internationella marknaden utan vare

”Infiltration har i det stora ersatts med digitala angrepp” sig licens eller alltför stora svårigheter. Den som vill avlyssna gsm använder en så kallad IMSI-catcher. En IMSIcatcher eller virtuell basstation är en

THR9

Merlot THR880i Ex

TGR990 18

Skef News nummer 4 2010

THR880i

www.skef.se


Fakta

NextX AB NextX AB är ett företag inom säkerhetsbranschen med expertis på hur företag och organisationer kan skydda sin viktigaste tillgång - företagsinformation. Företaget har genomfört uppdrag både på den svenska och internationella marknaden och har anlitats av bland annat börsnoterade företag och myndigheter. Arbetet innefattar att höja säkerhetstänkandet, att utbilda och informera om hur avlyssning sker och vilka verktyg som finns på marknaden. Företaget erbjuder även olika svepningstjänster mot industrispionage, där det till exempel ingår att undersöka ifall en byggnad är buggad. Hos hela 5-10 procent av uppdragsgivarna hittar man någon form av utrustning för avlyssning eller spionage med ett tvivelaktigt ursprung eller ändamål.

Höjer säkerhetstänket. Emil Pilavics arbetar med att höja säkerhetstänkandet inom företag, att utbilda och informera om hur avlyssning sker.  Foto: A.C.F - StockholmTC Connects Rakel-koncept garanterar trygghet, funktion och tillgänglighet. Med terminaler från EADS och applikationer från Logica skapar vi unika kundlösningar. www.skef.seTC Connect AB, Box 903, 692 29 KUMLA Skef News nummer 4 2010 Phone: +46(0)19-500 10 00 www.tcconnect.se

19


age

Industrispion

anordning för att identifiera IMSI (International Mobile Subscriber Identity) i en närliggande gsm-telefon och avlyssna dess samtal. Enligt gsm-standarden måste telefonen autentisera sig till gsm-nätet, men gsm-nätet behöver inte autentisera tillbaka till telefonen. Detta välkända säkerhetshål kan utnyttjas av en IMSI-catcher.

Marknaden för avlyssning omsätter miljarder Foto: Stock.XCHNG

Har grannen på bänken ärliga avsikter? Foto: Stock.XCHNG

Okrypterade samtal och sms IMSI-catchern utger sig för att vara en basstation och loggar IMSI-nummer för alla enheter i närområdet. Detta gör det möjligt för IMSI-catchern att tvinga en viss mobiltelefon att kommunicera i så kallat A5/0-läge, vilket gör att samtal och sms sänds okrypterade. Därmed är det lätt att avlyssna ljudet och läsa sms i klartext. IMSI-catchern identifierar sig mot gsm-nätet som en vanlig gsm-enhet och behöver ett SIMkort för att fungera. För 3G-nätet är det mer komplext då autentiseringen i nätet sker åt bägge håll. Utöver avlyssning via gsm förekommer det att organisationer tillverkar egna datorvirus skräddarsydda för att angripa enskilda företag. Tack vare att man begränsar spridningen

blir det inte publikt känt av de stora antivirusföretagen. Emil beräknar att ett mindre börsnoterat svenskt bolag skulle kunna skydda sig för mellan 600 000 till 1 000 000 kronor per år när det gäller att uppnå

”Skräddarsydda datorvirus tillverkas för att angripa enskilda företag” en säker kommunikation via gsm-nätet. För en mer genomgripande analys av det övergripande säkerhetstänkandet bör man anlita en expert. Vad gäller samhällsnyttiga system som Rakel gör Emil bedömningen att det är intressantare för journalister än kriminella att avlyssna. Värdet av informationen är ringa för den som arbetar med organiserad brottslighet. Vanlig radiotrafik via kommunikationsradio kan ofta avlyssnas med väldigt enkla medel, men detta är enligt Emil ingenting som intresserar någon i egentlig mening eftersom det inte finns några större värden i informationen som utbyts.;  Text: Ulf Seijmer

Antenner & kablar! Är du i behov av professionella antenner, filter, kablar & kontakter? Då skall du kontakta Intensa! Vi är generalagenter i Sverige, Finland och Danmark för KathreinWerke KG, världsledande inom antennsystem och antennelektronik. Kathrein har ett brett program när det gäller antenner och tillbehör för de flesta radiosystem, däribland TETRA. Vi på Intensa har det mesta som behövs till era installationer. Antenner med tillbehör, kablar från Eupen samt kontakter. Allt som krävs till er site-installation. Tack vare vår långa erfarenhet och stora lagerkapacitet, kan vi garantera en hög servicegrad och säker leveransprecision.

ab Intensa Box 1253, 181 24 LIDINGÖ, Telefon 08-767 01 95. Fax 08-765 22 56 E-Post: intensa@intensa.se, www.intensa.se 20

Skef News nummer 4 2010

www.skef.se


Fakta

Industrispionage n Illegalt förvärvad företagsinformation

omsätter årligen en biljon USD. n Över 15 stater har personal från sina län-

ders respektive säkerhetstjänster stationerade i Sverige med ett mer eller mindre uttalat syfte att stödja det egna landets näringsliv. n 0,1 % av företagens investeringar går till

säkerhet enligt MSB. n 20 % av tyska företag är drabbade av

industrispionage. n Avlyssningsutrustning för GSM kostar från

15 000 kr.

Dedikerade virus. Riktas mot en enskild organisation.

Foto: Stock.XCHNG

Vi säkrar samhällets livsviktiga el- och telenät Säker radiokommunikation En mycket viktig del av landets infrastruktur är kommunikationen inom och mellan myndigheter (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) samt inom flyget. Här finns Eltel Networks med och ser till att allt fungerar smidigt. Inom Luftfart och Public Safety är Eltel mer känt som RMS (Radio Maintenance Services) där vi under många år ansvarat för både framtagning av nya plattformar som installation och servicetjänster. Utbudet av tjänster är brett och förutom service och instal-

lationstjänster erbjuder vi såväl drift och övervakning av våra kunders nät i syfte att snabbt upptäcka eventuella fel och kunna vidta åtgärder. Mångsidighet Eltel Networks arbetar på uppdrag för exempelvis LFV, med en mängd olika utrustningar och inom flera tekniska områden. Uppdragen är allt ifrån att säkra driften av system för flygtrafikledning, radiokommunikation, navigations- och radarutrustningar till att tillhandahålla speciella flygplatsutrustningar,

Eltel Networks Infranet AB … är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga nät för el- och tele. Med sina närmare 9 800 medarbetare verkar Eltel Networks för att göra norra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2 200 anställda fördelade över hela landet.

www.skef.sesom t ex ILS (Instrument Landing System) och meteorologiska system. Bygger basinfrastruktur Eltel Networks erbjuder både konstruktion och beräkningar av master och torn som ofta är en grundförutsättning för att sedan kunna bära den kommunikation som sedan kunden efterfrågar. Bland våra uppdragsgivare inom detta område återfinns bl.a. försvarsmakten och flertalet av landets teleoperatörer.

www.eltelnetworks.se 08-585 376 00

Skef News nummer 4 2010

21


DMR. En öppen digital radiostandard för professionella användare av mobil radio. 

Foto: Motorola

Gammalt och nytt i skön mix Digital kommunikationsradio kombinerar fördelarna i traditionell analog radio med avancerade funktioner för bland annat prioriterade samtal och datatjänster.

D

igital Mobile Radio (dmr) är en öppen digital radiostandard för professionella användare av mobil radio (PMR). Standarden har tagits fram av European Telecommunications Standards Institute (ETSI) och används idag i produkter som säljs i över 100 länder över hela världen. En av fördelarna med dmr är att den kan användas inom de existerande frekvensband som brukas globalt för kommunikation på land. Det grundläggande syftet med dmr-standarden är att specificera ett system med låg komplexitet, till låg kostnad och interoperabilitet mellan olika tillverkare så att användare inte ska vara beroende av en enskild leverantör. Ung standard I dagsläget är dock inte interoperabiliteten inom dmr optimal, men standarden är ung och viljan finns bland tillverkare att uppnå detta, eftersom det i förlängningen gynnar alla parter. Dmr-standarden har stöd för tal, data och många andra ytterligare funktioner, till exempel telemetri,

22

arbetsledning, gps-positionering och textmeddelanden. Dmr är baserat på tdma (Time Divison Multiple Access), vilket gör det möjligt att bevara full bandbredd samtidigt som man delar upp den i så kallade time slots som var och en kan bära ett samtal. Tdma är en väl beprövad teknik som bland annat används inom Tetra och gsm. Fördubblad kapacitet En enskild 12.5 kHz-kanal kan i DMR alltså bära två oberoende samtal vid användning av en repeater. Finessen med detta är att kanalen behåller samma profil som en analog 12.5 kHz-kanal, vilket innebär att en licensinnehavare av ett 12,5 eller 25 kHz-band inte behöver ansöka om nytt tillstånd samtidigt som kapaciteten fördubblas. Tetra, P25, dPMR och MPT-1327 är precis om dmr baserade på öppna standarder. Var och en är baserad på sitt särskilda protokoll, är inte kompatibla med varandra och är inriktade på olika marknader. Till exempel används Tetra och P25 mycket inom public safety i Europa respektive USA.; Text: Anders Edström Frejman

DMR Association

Medlemmar

öppet för alla

i DMR Association:

The DMR Association grundades 2005 av en grupp ledande mobilradiotillverkare för att stödja ETSI vid framtagandet av DRM-standarden. DRM Association är en global organisation som verkar för att göra DMR till 2000-talets mest spridda och accepterade standard för professionellt bruk av digital radio. Organisationen är öppen mot varje organisation, företag eller individ som önskar använda DMR-produkter eller på något sätt vill stödja DMR-standarden. www.dmrassociation.org

Aeroflex Incorporated, CML Microcircuits, Democom Radiocomunicaciones, S.L Etherstack, FCS, Funkwerk Koelleda, Fylde Micro Ltd, Hytera, ICOM Inc, Kenwood, Motorola, Radio Activity S.r.l., Sepura, Team Simoco, Selex Communications, Tait Radio Communications, Vertex Standard, Professioneller Mobilfunk e.V

Skef News nummer 4 2010

6

fördelar med dmr

Drm-standarden har många fördelar framför traditionella analoga system: 1. I alla lägen en fördubbling av kapaciteten i befintliga 12.5 kHz-kanaler utan behov av att ansöka om nya licenser. 2. Bakåtkompatibilitet med analoga system vad avser spektrumanvändning. 3. Effektiv användning av infrastruktur. Dmr- och tdma-tekniken möjliggör två stabila kommunikationskanaler med en repeater, en antenn och en enkel duplexer. 4. Längre batteritid. Eftersom en sändare bara använder en av de två timeslotsen i tdma kan den spara 40 procent ström eller mer. 5. Dmr är rakt igenom digital, vilket gör det möjligt att använda applikationer som till exempel gps, telemetri och textmeddelanden i tdma-kanalen. 6. Kraftigt förbättrad ljudkvalitet genom teknikerna Forward Error Correction (FEC) och Cyclic Redundancy Check (CRC).

www.skef.se


88 x 43 mm

Service på plats hos kund

Krönika

• Felsökning/service av extramonterad fordonselektronik. • Installation av Rakel, TETRA i räddningstjänst, polis, ambulans och andra yrkesfordon. • Egen mobil serviceverkstad!

Mats Sjödin

Brämhults Teleservice

Gör rätt från början

D

en svenska rättsosäkerheten förstör för telekombranschen och riskerar vår position som ledande IT-nation. Det senaste beviset för detta var när PTS tidigare i höstas valde att tillsvidare stoppa den planerade 1800 MHz-auktionen. Den officiella anledningen är de tre överklaganden mot den redan gjorda tilldelningen av spektrum i 1800-bandet som kom in redan tidigt i våras. Att detta skulle vara det egentliga skälet ger jag inte fem öre för. I själva verket handlar den inställda auktionen om det rättsosäkra läge som har uppstått sedan kammarrätten i somras återförvisade nordisk Mobiltelefon Internationals överklagande av 900 MHztilldelningen till förvaltningsrätten. Samma dödläge som tidigare Eftersom PTS med en dåres envishet hävdat att förlängningen av 900 MHzfrekvenserna gick rätt till så kan man i det rådande läget självklart inte medge detta som ett misstag. Vad blir då konsekvensen av det rådande läget där PTS skulle visa framfötterna och vara bland de första länderna i Europa att hantera de gsmtillstånd som tog slut? Trots att PTS förlängde 900 MHz-tillstånden för ett och ett halvt år sedan så står vi idag i samma dödläge som tidigare i frågan. Beslutet är överklagat till såväl EGdomstolen som till de svenska rättsinstanserna. Det tog lansrätten/förvaltningsrätten ett drygt halvår att komma fram till sitt första beslut – sjutton rader som konstaterade att Nordisk Mobiltelefon International inte hade talerätt. Därefter tog det kammarrätten ett knappt halvår att komma fram till att de har talerätt. Ytterligare dröjsmål Nu kommer det säkerligen att ta ytterligare ett och ett halvt år innan 900 MHz-förlängningen vinner laga kraft och ytterligare en tid innan operatörerna kan göra anspråk på de frekvenser som de såväl behöver for att kunna erbjuda 3G-tjänster i 900 MHz-bandet. Först därefter kan processen med 1 800 MHz-frekvenserna återupptas. Under tiden får operatörerna fokusera på att erbjuda 4G-tjänster i 2 400 MHzoch 800 MHz-banden.;

www.skef.seMats Sjödin chefredaktör för Telekomnyheterna www.telekomnyheterna.se

80, 507 90 BRÄMHULT, 88 x 43 033-24 mm Kyrkvägen 18 35, 0706-24 18 35, www.teleservice.se

Tel 035-17 77 00, E-post info@telium.se

88 x Sliparegatan 43 mm 13, 302 60 Halmstad, www.telium.se

Dataöverföring · larm · fjärrstyr · Generalagent för SATEL radiomodem · Fjärrstyr via SMS · SMS och MMS larm · GSM modem och 3G routers · GSM gateway

”Den svenska rättsosäkerheten förstör för telekombranschen.”

I n d u o AB · 0 8 - 659 43 0 0 · w w w. i n du o. co m

Oberoende servicepartner

88 x 43Tel mm 08-556 151 00 cue Re s

199

20 å

www.zsc.se

r!

10 0-20

Utrustning för utalarmering av personal för ambulanssjukvård och räddningstjänst.

Rescue Electronic AB, Box 805, 801 30 GÄVLE, Tel 026-105250, christer.fahlstedt@rescue.nu

88 x 43 mm

Vi har sedan 1987 framgångsrikt levererat kommunikationsradio

Försäljning - Uthyrning - Installation - Service - Reservdelar TeleCom System AB, Virkesvägen 1, 703 63 ÖREBRO, Tel. 019-23 27 00, www.telecomsystem.se Skef News nummer 4 2010

23


Eltel driftansvarigt för Sjöfartsverkets kustradionät 60 kustradiostationer övervakas dygnet runt Nätövervakning. Sker centralt från ElTels nätövervakningscentral, NMC, i Göteborg. Foto: Malin Lundemol, ElTelE

ltel Networks AB har nu tagit över det tekniska driftansvaret för Sjöfartsverkets kustradionät. Nätet övervakas dygnet runt från Eltels nätövervakningscentral i Göteborg. För att hålla en hög tillgänglighet är flertalet stationer anslutna via två separata transmissionsnät. Radionäten består av cirka 60 kustradiostationer placerade runt vår kust och vid de stora insjöarna. Talkommunikation på VHF-bandet är anslutna till två redundanta radioväxlar placerade i Stockholm. Stationerna manövreras från elva operatörscentraler med totalt 57 operatörsplatser. Stockholm Radio, Sjöfartsverkets sjöräddningscentral JRCC i

Göteborg, VTS-centraler och ett flertal lotsstationer samt Kustbevakningen. Kanal 16 är den som används för nödanrop. Nödanrop kan också göras på MF-frekvenserna. Tre olika system System som ingår i kustradionätet är ett resultat av den kravbild som finns gällande GMDSS – Globalt Sjöräddningssystem. n AIS (Automatic Identification System) är ett positioneringssystem som innebär att fartygen är utrustade med transpondrar, vilka sänder ut sin position och identitet. Även information om kurs, fart, last med mera sänds ut. Angränsande fartyg kan på så sätt plotta in positionen på någon typ av display.

Repeaterlösningar för FM, TETRA, CDMA, GPS, GSM, UMTS samt LTE

n DSC (Digital Selective Calling) är ett

system där fartyg i nödläge kan sända ut ett datameddelande om detta. Meddelandet innehåller bland annat identitet och position. Fartyg i närheten kan också uppfatta nödmeddelandet. n Navtex sänder ut textmeddelande med låg datahastighet över MF-stationerna. Informationen som går ut kan innehålla varningsmeddelanden om hårt väder, drivande föremål etc. Näten övervakas dygnet runt och när fel och störningar uppstår kan NMC kalla ut tekniker från Eltel stationerade runt om i landet. Systemen är i första hand avsedda för handelsflotta men används också i stor utsträckning av fritidsbåtar.;  Text: Mats Landén

Eget mobilnät – bättre än DECT!

Vi ser till att du ga a k n rin ! s u inomh

Förbättrad arbetsmiljö

Högre samtalskvalitet

Lägre effektförbrukning

Global räckvidd

Minskad strålning

Bättre ekonomi

Repeatrar är radiosändare. Användning kräver tillstånd. Det hjälper vi till med!

Med hjälp av ett eget mobilnät kan vanliga mobiltelefoner användas som DECT-lösning.

MIC Nordic AB 08-23 97 00 info@micnordic.se s! www.micnordic.se Kontakta os

0 08-23 97 0ic.se rd

info@micno

24

Skef News nummer 4 2010

ordic.se

www.micn

www.skef.se


Skydd 2010 SKYDD 2010 lockade 14 550 besökare. Foto: Stockholmsmässan

FLISA 2010 Volvoambulans. Som vanligt visade många av påbyggarfirmorna upp nya ambulanser.

Årets FLISA-kongress hölls i Leksand.

Stor bredd på Skydd 2010 Fordon och Rakel dominerade FLISA sSäkerhets- och brandmässan SKYDD lockade 14 550 besökare under fyra dagar i september. Mässan hade en stor bredd och samlade utställare som visade allt från hjärt- och lungräddning till säkerhetsprodukter. Intressanta trådlösa lösningar för företag och myndigheter sammanfattades på mässan med SKEF:s medlemmar som ett naturligt nav. Genomgående trend var trådlöst kombinerat med positionering där bland andra SVB försäljning visade komradion PT7200GPS med inbyggd gps och stöd för att visa positionen på en PC. Swedish Radio Supply visade en mobil Tetra Dispatcher färdig att användas direkt på fältet i en bärbar dator. MSB informerade om Rakel och vikten av att kommunerna anslöt sig för ökad krisberedskap.;

sFLISA står för ”Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård”. Varje år arrangerar FLISA en kongress för folk inom branschen ambulanssjukvård. Årets kongress hölls i Leksand den 7–9 september och bjöd på många intressanta föredrag. Bland annat höll Rodney Peyton – engelsk kirurg med lång erfarenhet av utbildning och simuleringsträning – föredrag i ämnet ”Teaching the teachers”. I samband med kongressen ställde leverantörer ut, mest dominerande var som vanligt påbyggarfirmorna som bygger ambulanser. Bland andra kunde man titta på den senaste Volvoambulansen byggd på ett chassi av Volvo V70 D5 AWD från Nilsson Special Vehicles.

Även flera av SKEF:s medlemmar fanns bland utställarna. Det var givetvis Rakel och utrustning för Rakelnätet som var hett i år. Under 2011 ska alla landsting köra med Rakel i sina ambulanser, och flera län är redan klara och igång. En dag var speciellt fokuserad på Rakel och föredrag i detta ämne. Bland annat höll poliskommisarie Ola Siljedahl tillsammans med Mikael Abbemo, Socialstyrelsen, ett intressant föredrag om samverkan i Rakel mellan olika blåljusaktörer.;

Nästa års Flisakongress vle kommer att hållas i Gä 11 20 r be em pt se 8 – den 6

DU SKALL INTE BEHÖVA TÄNKA PÅ DIN UTRUSTNING I EN KRITISK SITUATION Motorolas höga kvalitet, goda ljudegenskaper och användarvänlighet ger dig som användare ett förtroende för din utrustning. Detta tilllåter dig att tänka mindre på din utrustning och fokusera mer på din uppgift. På detta sätt hjälper en terminal från Motorola dig att prestera ännu bättre, oavsett vilken situation du finner dig i. Dessutom, förutom att vi på Celab är exklusiv distributör av Motorolas terminaler för RAKEL, kan vi erbjuda ytterligare funktioner och lösningar som kan hjälpa dig att prestera. Kontakta oss så berättar vi mer.

www.celab.se | info@celab.se www.skef.seSkef News nummer 4 2010

25


u n t s u j t t He Nya funktioner i TRBOnet 4TRBOnet är en avancerad programvara för dis-

Mobil larmhantering på en helt ny nivå 4BXO Solutions platt-

form för mobil larmhantering får nya funktioner. Plattformen som ingår i OPAS-konceptet (One Phone Alarm Solutions) har utvecklats under fyra års tid. Bland de nya funktionerna märks bland annat personlig inloggning, vilket gör att mobiltelefonen kan användas av flera personer, tydligare visualisering och kompetensstyrning som skickar larm till rätt kompetens – inte direkt till ett telefonnummer eller en person.

www.mobillarmhantering.se

patchers specialskriven för MOTOTRBO. Systemet hanterar bland annat gps-positionering via olika kartsystem, ensamarbetslarm, och trafikloggning med talinspelning. Nu lanseras funktioner som direktanslutning till repeatern DR3000. monitorering av repeatertrafiken, anslutning av IP-telefoni och crosspatch mellan IP Site-system. Det går nu även att direkt hämta gatunamn vid positioneringen. TRBOnet finns i tre olika versioner. Standard, Professional och Enterprise.

www.mlsab.se

Ny produktfamilj 4SoftEquip är samlingsnamnet på Swedish Radio

Supplys nya mjukvarulösningar. T80 Mobile Tetra Dispatcher är en flexibel, mobil operatörsplats som möjliggör överblick och kontroll över radiotrafiken. Med T60 Sepura Distance Programing kan man på ett kostnadseffektivt och säkert sätt se till att terminalflottan är rätt programmerad utan att avsätta egna resurser för uppgiften. T20 Tetra Text Manager är ett program för att enkelt sända och ta emot Tetra-textmeddelanden.

www.srsab.se

Ny THR9i från Cassidian 4THR9i

är en ny bärbar TETRA-terminal från Cassidian, med kapslingsklass IP65 och avancerad ”Man-down”-funktion. Dessutom har THR9i en ”Lifeguard”-funktion som larmar en ledningscentral med koordinater om radion slutar att röra sig inom stipulerad tid. Lämplig för ensamarbetare eller väktare som ronderar.

Amsys AIO – spindeln i nätet! 4Speciallösningar för att

knyta ihop och överföra information mellan exempelvis gsm, Rakel, analog radio, seriellt data, TCP/IPtelefoni med mera är ett minne blott, menar Amity Systems AB. Produkten Amsys AIO tolkar inkommande data från en eller flera källor och behandlar denna enligt inställda villkor, samt genererar önskat resultat på ett eller flera ”utmedia”. En tänkbar tillämpning är till exempel att skicka ett CCIR-anrop från en brandbil via Aurora. Beroende på anrop kan AIO skicka vidare larmet till Rakel, aktivera reläer och spela upp ljud på stationen. AIO hanterar displayer, skrivare, ingångar och utgångar (analoga som digitala) och kan spela upp inspelade ljudfiler. Realtidsklocka och kalender finns. Konfigureras via färdig programvara.

www.amity-systems.se

www.tcconnect.se Tipsa mig om nya produkte r! Anders Edströ m Frejman Ring 070-58 9 83 80, elle skefnews@sk r mejla till ef.se

26

Skef News nummer 4 2010

www.skef.se


FRITZ!Box Fon WLAN 7270

Koll via sms 4ESIM264 från Induo

möjliggör fjärrövervakning av temperaturen i en basstation, repeaterstation eller ett serverrum på distans. Så fort angivna temperaturgränser över- eller underskrids skickas sms till driftsansvarig samtidigt som externa funktioner kan styras lokalt via reläutgångar. Reläutgångarna kan dessutom fjärrstyras via sms, användbart för att stänga av en station som går varm eller för att starta om en dator eller sändare på distans.

www.induo.com

Allt i ett-gateway 4Fritz Box är en allt i ett-gateway som stöder adsl2+,

voip, dect, isdn, wifi, 3G och usb 2. Fritz Box kan tillgodose såväl företags som privatpersoners behov av IP-telefoni, Internet, fax och larmöverföringar. Fritzbox 7270, är den tyska hårdvaruutvecklaren AVM:s första med både Dect och anslutning för analog- och isdn-telefoni. Upp till sex trådlösa dect-telefoner kan anslutas samtidigt. Med Isdn Duo upp till åtta telefonnummer. För säkra anslutningar och för att försvåra för obehöriga att avlyssna trådlösa förbindelser finns wpa/wpa2kryptering. I den medföljande mjukvaran ingår även brandvägg och vpn-anslutning.

Combiner för fyra Tetra-stationer 4Procom har lanserat en

combiner för att kunna använda fyra Tetra-stationer på en gemensam antenn, där det behövs högsta möjliga isolation mellan sändarna. Enheten trimmas för att optimera isolationen. Upp till -50dB isolation vid centerfrekvensen är möjligt. Högsta effekten är 50W per kanal. www.procom.se

www.lookc.se

rakel erbjudande Zodiac låter fler prova RAKEL! Som oberoende leverantör kan vi hjälpa er med rådgivning och leverera alla typer av kommunikationslösningar och tillbehör, allt efter dina behov.

Rakel GPS-positionering Alecom ger er möjlighet att se positioner, status och ärende som era resurser jobbar med. Ni kan även förmedla er information till andra organisationer.

Zodiac erbjuder abonnemang där nya rakel kunder har möjlighet att välja olika fabrikat av Rakel godkända terminaler.

299 kr/mån*

*abonnemanget kan ändras utifrån er tillhörighet i Rakel pris/ resurs, exkl.moms

Zodiac tillhandahåller egna fordonsdatorer, navigering och positioneringsprodukter.

Rakel abonnemang + valfri terminal

Välj terminalen som passar din organisation och era behov med en fast månadskostnad inklusive rakel abonnemang.

Rakel fordons navigering + fordonsdator

Vill ni ta emot larminformation från er larmcentral. Leda Nasta navigerar dina resurser och skickar statusmeddelanden till en eller flera larmcentraler.

Kontakta oss för pris!

1999 kr/mån*

*abonnemanget kan ändras utifrån hårdvaran ni väljer pris exkl.moms

* Priserna är en indikation och kan variera beroende på avtalsperiod och antal användare, kontakta oss för besök.

Zodiac Sverige ab Tel: 08-556 585 00 www.skef.seFlygfältsgatan 15 epost: rakel@zodiac.se

128 30 SkarPnÄCk www.zodiac.se Skef News nummer 4 2010

27


Full fart på rekryteringen Zodiac nyanställer

Swedish Radio Supply

Vasilios Toutouzoglou är ny i Zodiac-koncernen. Han har en gedigen erfarenhet av att driva komplexa projekt där verksamhetens krav möter olika typer av tekniska lösningar. Hans nya roll är att driva affärsområdet Zodiac Wireless System.

Henrik Eriksson är ny applikationsingenjör på Swedish Radio Supply i Karlstad. Han ansvarar för företagets SoftEquiptjänst, Sepura Distance Programming. Åke Eriksson är ny på logistikavdelningen i Karlstad. Han kommer att avlasta logistik med både ut- och inleveranser.

0730-67 76 30, valle@zodiac.se

Mats Alpmark är ytterligare ett tillskott i Zodiackoncernen. Han har 35 års erfarenhet av kommunikationsradio och hans nya uppgift är att arbeta fram kundspecifika lösningar, driva avancerade radionät (analoga/DMR/ Tetra) och ansvara för dess service och support. Han har tidigare installerat och underhållit nät åt bland annat SL.

Patrik Ångman förstärker filialkontoret i Stockholms som teknisk säljare. Han kommer främst att stödja säljorganisationen med teknisk kompetens, ta fram och utveckla kommunikationsutrustning samt hålla i seminarier. www.srsab.se

0708-26 85 14, mats@zodaic.se

SKEF hälsar två nya medlemmar välkomna

Varningsljusteknik Norden AB Företaget som grundades 1990 säljer och monterar i första hand varnings/ utryckningsljus, fordonsinredningar, kommunikationsradio och övrig fordonselektronik. Företaget är också installationspartner till SRSAB och TC Connect när det gäller såväl analog systemradio som Rakelterminaler. www.varningsljusteknik.se

Blekinge Radioteknik Har funnits i tio år på marknaden och sysslar huvudsakligen med speciallösningar och konsultation inom radio, data och larm. Företaget erbjuder även försäljning och service av bl.a. Motorola och Kenwood. Förekommande kunder är elbolag, kommuner och industrier. Tel. 0702-850048, blekinge.radioteknik@gmail.com

På kryss med SKEF sSKEF:s hösmöte hölls som vanligt på Ålandsbåten Cinderella. Ett 50-tal medlemmar träffades för ett intressant och givande program ombord. Bland föredragshållarna märktes Pontus Fernström från Garmin Sweden, Peter Damgaard Brusendorff från Motorola, Mats Larsson från MIC Nordic samt PeO Olsson från polisens länskommuniktionscentral i Stockholm. Dessutom passade SKEF-medlemmarna Zodiac, Telium, Malux, Procom och Kuntze Communications på att visa upp nya produkter. Höstmötet var en mycket intressant och givande tillställning som kombinerade nytta med nöje – och som säkert uppskattades av alla deltagare.

Systemet Alitis var en av alla produkter som visades på höstmötet.

PeO Olsson från polisens länskommunikationscentral.

r webmaster: ef.se. Kontakta vå sk webmaster@ , Ulf Seijmer

Ny hemsida för SKEF SKEF har lanserar en ny hemsida under hösten. Nu hoppas vi på din hjälp för att fylla den med relevant information! Har du tips om affärsnytt, produktnytt eller något som passar i kalendern? Kanske en synpunkt på innehållet på hemsidan? Eller du kanske rent av vill hjälpa till med det löpande arbetet med hemsidan?

28

Skef News nummer 2010

www.skef.se


86

företag har förstått – nu väntar vi på dig! n SKEF består av väl utvalda, oberoende företag inom kommunikation och säkerhet och har därmed all expertis samlad under samma tak. Behöver du som myndighet, kommun eller företag rådgivning – kontakta oss så ger vi dig en lösning utan tekniska gränser.

43 Återförsäljare över hela landet Alf Eng Comservice i Kristianstad AB Backners Radio Bilradiospecialisten i Gävle AB

KRISTIANSTAD NORRKÖPING GÄVLE

044-24 59 50 011-257900 026-18 63 70

Blekinge Radioteknik

KALLINGE

0702-850048

Brämhults Teleservice BSAB Biltelefonservice Sv.AB Carl Radiokontroll AB CELAB Communications AB Com-Radio Center i Lund AB Com-Radioservice Comsystem i Sundsvall AB Dialect Haninge DR Digital Radio AB

BRÄMHULT HÄGERSTEN KARLSTAD KUNGÄLV STAFFANSTORP TROLLHÄTTAN SUNDSVALL HANINGE JÖNKÖPING

033-24 18 35 08-97 98 60 054-10 04 25 0303-24 60 00 046-25 99 40 0520-125 55 060-66 37 00 08-722 80 20 036-30 77 25

E-Com AB

HUDIKSVALL

0650-15545

E-Com AB Eric Wermelin Comm. AB Gellivare Radio Communication AB GN Radio & Telekom. AB Hälsinge Tele Center AB Jan Evert Persson AB KB Radio Kommunikationsteknik i Gävle AB KRT Comm. Systems AB Leifs Mobilradiocenter LTS Telekommunikation AB Länna Com Center AB Melins Radio AB Mobiltelefonservice i Värnamo AB MRC AB MRG-Radio AB PEMA Kommunikation AB Radiosystem Bertil Åhs AB Sv. Radiokommunikation AB Södertälje Teleanläggn. AB TeleCom System AB Telepart Communication AB Teleservice Skåne AB TeleTeknik EC AB Telium i Halmstad AB TICAB, Tele-InterConsult AB Tjust Elektronik AB Tricom AB Vianet Sverige AB

STOCKHOLM FALUN GÄLLIVARE FALUN SÖDERHAMN SVEG MARIESTAD GÄVLE LULEÅ VARBERG UMEÅ SKOGÅS GUSTAVSBERG VÄRNAMO ÖSTERSUND SALTSJÖ-BOO ALINGSÅS UPPSALA GÄVLE SÖDERTÄLJE ÖREBRO UMEÅ SJÖBO STOCKHOLM HALMSTAD MALMÖ VÄSTERVIK SURTE

08-656 61 61 023-631 55 0970-105 80 023-148 00 0270-187 01 0680-71 85 60 0470-345 66 026-64 77 80 0920-672 00 0340-86888 090-70 44 70 08-640 40 40 08-715 51 10 0370-101 00 063-57 48 00 08-715 06 99 0322-66 55 00 018-15 02 60 026-10 20 62 08-550 605 00 019-23 27 00 090-71 70 80 0416-251 00 08-720 20 00 035-17 77 00 040-29 46 05 0490-822 50 031-98 22 60 0920-22 24 10

LULEÅ

Leverantörer, operatörer och tjänsteföretag

www.skef.seSveriges KommunikationsElektronik Företagareförening

3M (Peltor) AB Intensa Absolute Mobile Sweden AB Albecom Sweden AB Amity Systems AB BXO Solutions AB CellTech Energy Systems AB

VÄRNAMO LIDINGÖ STOCKHOLM ÅTVIDABERG KUMLA STOCKHOLM SÖLVESBORG

0370-65 65 00 08-767 01 95 08-22 23 20 0120-248 20 08-559 249 60 070-638 33 38 0456-234 56

Connectron AB Copab AB EADS Secure Networks AB ELTEL Networks Infranet AB Frivilliga Radioorganisationen Garmin Sweden AB Generic Mobile Systems Sweden AB Induo JMR i Stockholm AB Kuntze Communication LookC Malux Sweden AB MIC Nordic AB Mobinet Communication AB Motorola AB Multicom Security AB MultiLocator Systems AB Niracom Electronic Design Procom AB Radiokonsult E Nilsson Radio-Master AB Rescue Electronic AB RFSYS Communications AB Rohde & Schwarz Sv AB S:t Erik Kommunikation Saab AB Saab Performit AB SAC Electronics AB SAFE4U Security of Sweden AB Swedish Radio Supply AB TC Connect AB TETRA Communication Sweden AB Tre Innovatörer AB ZENITA AB Zodiac Service Center AB Zodiac Sverige AB

SKÄRHOLMEN NACKA STOCKHOLM STH-ARLANDA STOCKHOLM BILLDAL NACKA JOHANNESHOV SKARPNÄCK STIGTOMTA NORSBORG ÖRNSKÖLDSVIK SOLLENTUNA KARLSTAD KISTA STOCKHOLM BORÅS TYRESÖ LINKÖPING FÄRJESTADEN TYRESÖ GÄVLE LIDINGÖ SKARPNÄCK STOCKHOLM ARBOGA KARLSTAD LAGAN STOCKHOLM KARLSTAD KUMLA TYRESÖ STOCKHOLM STOCKHOLM SKARPNÄCK SKARPNÄCK

08-710 01 10 08-716 65 60 08-440 49 80 031-339 68 43 08-6642808 031-794 00 00 08-601 38 00 08-659 43 00 08-556 812 00 070-662 97 20 08-5511 0080 0660-29 29 00 08-23 97 00 054-13 04 00 08-734 88 00 08-685 15 00 075-7000700 073-3388817 013-12 62 00 07-06069006 08-712 00 60 026-10 52 50 08-765 12 65 08-605 19 00 08-508 302 00 0589-39 71 00 054-51 56 50 0372-35000 08-410 700 88 054-67 05 00 019-500 10 00 08-12018171 08-652 08 10 08-602 00 00 08-55615100 08-556 156 90

Skef News nummer 2 2010

29


Krönika Olle Rosén

Kreativa företagare prisas – men för sällan

K

an man tävla i företagande? Ja, i drygt 20 år har vi på Företagarna i alla fall gjort sken av detta genom att dela ut utmärkelsen Årets Företagare på lokal och regional nivå runtom i landet. Och sedan 2007 är Företagarnas pris även en nationell angelägenhet i och med korandet av en Årets Företagare i Sverige. Utmärkelsen är ett sätt att premiera företagare som visat sig särskilt kreativa och företagsamma. Men det handlar också om att lyfta fram företagare som kan tjäna som inspirationskällor för andra. För dels är vi alla i behov av förebilder, dels förtjänar företagare rent generellt sett att lyftas fram som hjältar och uppmärksammas för sitt arbete i större utsträckning. Tyvärr sker detta allt för sällan. Man kan summera höstens valrörelse på flera olika sätt. Det talades en hel del om både jobb och välfärd – men ofta

missade man att diskutera hur föruthälften högsta betyg i vår granskning. sättningarna för jobben och välfärden Det bådar gott för framtiden och skapas och utav vem. Att det beror inför framtida debatter om företapå våra företagare och att ett framgande. ; gångsrikt företagande i själva verket är grundplåten till välstånd och tillväxt hamnade tråkigt nog i att lyftas ”Företagare förtjänar skymundan i debatten.

fram som hjältar”

Höga betyg Därför kan man ju kanske tycka att några som skulle kunna behöva tävla lite mer i företagande, eller kanske rät�tare sagt företagarvänlighet, är våra politiker. Inför höstens val ställde Företagarna frågor om företagarpolitik till alla riksdagsledamotskandidater, rankade dem efter deras svar och sammanställde resultaten i en Kandidatguide. Nu så här i efterhand kan vi glädjas åt att av de som besvarade enkäten och sedan kom in i Riksdagen fick faktiskt nära

Repeaterlösningar för FM, TETRA, CDMA, GPS, GSM, UMTS samt LTE

Olle Rosén, Företagarna

Eget mobilnät – bättre än DECT!

Vi ser till att du ga kan rin ! s u h inom

MIC Nordic AB 08-23 97 00 info@micnordic.se s! www.micnordic.se Kontakta os

0 08-23 97 0ic.se rd

info@micno

30

Skef News nummer 4 2010

Förbättrad arbetsmiljö

Högre samtalskvalitet

Lägre effektförbrukning

Global räckvidd

Minskad strålning

Bättre ekonomi

Repeatrar är radiosändare. Användning kräver tillstånd. Det hjälper vi till med!

Med hjälp av ett eget mobilnät kan vanliga mobiltelefoner användas som DECT-lösning.

.se

ordic www.micn

www.skef.se


Kompakt och digital – framtiden för professionell mobilradio Det nya ACCESSNET®-T Campus IP från Rohde & Schwarz är en ekonomiskt fördelaktig lösning för att gå över till digital professionell mobilradio “PMR“ baserad på TETRA, både för nya och erfarna användare. Först på marknaden med en integrerad lösning med växel och basstation i samma rack ♦ Enkel installation och drift (plug and play) ♦ IP baserad - vilket ger ett kostnadseffektivt utnyttjande av befintligt nätverk ♦ Kompatibel med alla TETRA terminaler ♦ Hög kvalitet - “Made in Germany“ ♦

Nya ACCESSNET®-T Campus IP ger möjlighet att enkelt gå över till digital PMR – kostnadseffektivt och redo för framtiden! Läs mer på www.rohde-schwarz.com/ad/campus-ip Tel 08 - 605 19 00 | info.sweden@rohde-schwarz.com


Avsändare: SKEF Kansli, Box 2026 128 21 SKARPNÄCK

Goose Neck Hands-Free Microphone DM6600 6600FF DM

IF;9?<?97J?EDI IF;9?<?97J?EDI

Goose Neck Hands-Free Microphone Goose Neck Hands-Free Microphone :;I9H?FJ?ED :;I9H?FJ?ED Goose neck microphone for hands-free operation in vehicles. Goose neck microphone for hands-free operation in vehicles. Mounting on steering column, dash board, window frame etc. Mounting on steering column, dash board, window frame etc. Attractive design. Attractive design.

High-sensitivity electret cartridge with amplifier. High-sensitivity electret cartridge with amplifier.

Voltage supply 9â&#x20AC;&#x201C;15 VDC when connected as shown in the diagram Voltage below. supply 9â&#x20AC;&#x201C;15 VDC when connected as shown in the diagram below. Supplied with 4 m cable terminated with a 3.5 mm plug. Supplied with 4 m cable terminated with a 3.5 mm plug.

9NB-&#+>:%$$$#FJ 9NB-&#+>:%$$$#FJ IjkhZo"+Z8Z"Ecd_Z_h[Yj_edWb8Wi[IjWj_ed7dj[ddW\ehj^[ J;JH78WdZi IjkhZo"+Z8Z"Ecd_Z_h[Yj_edWb8Wi[IjWj_ed7dj[ddW\ehj^[ J;JH78WdZi :;I9H?FJ?ED

:;I9H?FJ?ED &;/+'ÂŤ37LVDQG%GYHUWLFDOO\SRODULVHGRPQLGLUHFWLRQDO EDVHVWDWLRQDQWHQQDIRUWKH7(75$EDQGV &;/+'ÂŤ37LVDQG%GYHUWLFDOO\SRODULVHGRPQLGLUHFWLRQDO EDVHVWDWLRQDQWHQQDIRUWKH7(75$EDQGV 7KHDQWHQQDKDVDEDQGZLGWKRI0+] 7KHDQWHQQDKDVDEDQGZLGWKRI0+] 7KHDQWHQQDKDVEHHQDSSURYHGWRZLWKVWDQGOLJKWQLQJ Ç&#x2039;VLPSXOVHVN$ DFFRUGLQJWR(19'( 7KHDQWHQQDKDVEHHQDSSURYHGWRZLWKVWDQGOLJKWQLQJ DQG9'(LQ)+.LHO/DERUDWRU\LQ*HUPDQ\ Ç&#x2039;VLPSXOVHVN$ DFFRUGLQJWR(19'( DQG9'(LQ)+.LHO/DERUDWRU\LQ*HUPDQ\ 7KHDQWHQQDLVSURYLGHGZLWKRXUVWXUG\W\SHÂł+'´PDVWPRXQW ZKLFKLVDKHDY\GXW\PXOWLSXUSRVHPRXQWLQJEUDFNHWPDGHRIQRQ 7KHDQWHQQDLVSURYLGHGZLWKRXUVWXUG\W\SHÂł+'´PDVWPRXQW FRUURVLYHDOXPLQLXP7KHDFFRPSDQ\LQJ8EROWVDQGILWWLQJVDUH ZKLFKLVDKHDY\GXW\PXOWLSXUSRVHPRXQWLQJEUDFNHWPDGHRIQRQ PDGHRIVWDLQOHVVVWHHO FRUURVLYHDOXPLQLXP7KHDFFRPSDQ\LQJ8EROWVDQGILWWLQJVDUH PDGHRIVWDLQOHVVVWHHO 7KHDQWHQQDFDQEHPRXQWHGRQPDVWWXEHVRIWRPPLQ RXWHUGLDPHWHU)XUWKHUWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHPRXQWPDNHVLW 7KHDQWHQQDFDQEHPRXQWHGRQPDVWWXEHVRIWRPPLQ SRVVLEOHWROHDGWKHFDEOHHLWKHUDORQJWKHLQVLGHRURQWKHRXWVLGHRI RXWHUGLDPHWHU)XUWKHUWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHPRXQWPDNHVLW WKHPDVWWXEH SRVVLEOHWROHDGWKHFDEOHHLWKHUDORQJWKHLQVLGHRURQWKHRXWVLGHRI WKHPDVWWXEH 7KHDQWHQQDHOHPHQWLVVHDOHGLQDKLJKTXDOLW\FRQLFDOJODVVILEUH WXEHZLWKORZZLQGORDGZKLFKZLOOHQVXUHXQGLVWXUEHGSHUIRUPDQFH 7KHDQWHQQDHOHPHQWLVVHDOHGLQDKLJKTXDOLW\FRQLFDOJODVVILEUH LQDOOFOLPDWHV WXEHZLWKORZZLQGORDGZKLFKZLOOHQVXUHXQGLVWXUEHGSHUIRUPDQFH LQDOOFOLPDWHV 7RVXEVWDQWLDOO\UHGXFHQRLVHFDXVHGE\DWPRVSKHULFDOGLVFKDUJHVDOO PHWDOSDUWVLQWKHDQWHQQDDUH'&JURXQGHG&RQVHTXHQWO\WKH 7RVXEVWDQWLDOO\UHGXFHQRLVHFDXVHGE\DWPRVSKHULFDOGLVFKDUJHVDOO DQWHQQDVKRZVD'&VKRUWDFURVVWKHFRD[LDOFDEOH PHWDOSDUWVLQWKHDQWHQQDDUH'&JURXQGHG&RQVHTXHQWO\WKH DQWHQQDVKRZVD'&VKRUWDFURVVWKHFRD[LDOFDEOH &;/+'ÂŤ37LVDYLEUDWLRQSURRIVOLPOLQHFRUURVLRQUHVLVWDQW PRGHUQVW\OHEDVHVWDWLRQDQWHQQD &;/+'ÂŤ37LVDYLEUDWLRQSURRIVOLPOLQHFRUURVLRQUHVLVWDQW PRGHUQVW\OHEDVHVWDWLRQDQWHQQD  

DM 6600 F DM 6600 F Goose neck microphone Goose neck microphone Uni-directional Uni-directional 1 kΊ 1 kΊ Shown in diagram below Shown in diagram below -44 dB ¹ 3 dB at 1 kHz rel. 1 V/Pa -44 dB ¹ 3 dB at 1 kHz rel. 1 V/Pa Electret Electret Nominal: 2 V (Max. 10 V) directly on cartridge Nominal: 2 V (Max. 10 V) directly on cartridge Approx. 0.5 mA Approx. 0.5 mA

Procom Ăśnskar Ăśnskar alla alla kunder kunder en en Procom God Jul Jul och och ett ett Gott Gott Nytt Nytt Ă&#x2026;r Ă&#x2026;r God

Uni-directional pattern. Uni-directional pattern.

Wind cap. Wind cap.

ELECTRICAL ELECTRICAL MODEL MODEL TYPE TYPE POLAR PATTERN POLAR PATTERN IMPEDANCE IMPEDANCE FREQ. RESPONSE FREQ. RESPONSE SENSITIVITY SENSITIVITY CARTRIDGE TYPE CARTRIDGE TYPE VOLTAGE SUPPLY VOLTAGE SUPPLY CURRENT CONSUMPTION CURRENT CONSUMPTION MECHANICAL MECHANICAL CABLE CABLE COLOUR COLOUR TEMP. RANGE TEMP. RANGE MATERIALS MATERIALS

IF;9?<?97J?EDI IF;9?<?97J?EDI (/(&75,&$/ 02'(/ (/(&75,&$/

&;/+'37

$17(11$7<3( 02'(/

+LJKJDLQFROLQHDU &;/+'37

)5(48(1&< $17(11$7<3(

0+]DQG0+] +LJKJDLQFROLQHDU

,03('$1&( )5(48(1&<

1RPĆť 0+]DQG0+]

5$',$7,21 ,03('$1&(

2PQLGLUHFWLRQDO 1RPĆť

32/$5,6$7,21 5$',$7,21

9HUWLFDO 2PQLGLUHFWLRQDO

*$,1 32/$5,6$7,21

G%LG%G 9HUWLFDO

+$/)32:(5 *$,1 %($0:,'7+ +$/)32:(5 %$1':,'7+ %($0:,'7+

Â&#x192; G%LG%G

6:5 %$1':,'7+

Â&#x201D; 0+]

6:50$;32:(5

: Â&#x201D;

$17,67$7,& 0$;32:(5 3527(&7,21 $17,67$7,& 0(&+$1,&$/ 3527(&7,21

$OOPHWDOSDUWV'&JURXQGHG : &RQQHFWRUVKRZVD'&VKRUW

$OOPHWDOSDUWV'&JURXQGHG &RQQHFWRUVKRZVD'&VKRUW

7(035$1*( 0(&+$1,&$/

Â&#x192;

0+]

1IHPDOH Â&#x192;&Ć&#x17E;Â&#x192;&

:,1'685)$&( &211(&725

PĂ° 1IHPDOH

:,1'/2$' :,1'685)$&(

1#NPK PĂ°

:,1'9(/2&,7< :,1'/2$'

7HVWHGWRNPK 1#NPK

&2/285 :,1'9(/2&,7<

0DULQHZKLWH 7HVWHGWRNPK

0$7(5,$/6 &2/285

5DGRPH3RO\XUHWKDQHFRDWHGJODVVILEUH 0DULQHZKLWH 0RXQWLQJEUDFNHW6HDZDWHUUHVLVWDQWDOXPLQLXP 5DGRPH3RO\XUHWKDQHFRDWHGJODVVILEUH SRO\HVWHUFRDWHG 0RXQWLQJEUDFNHW6HDZDWHUUHVLVWDQWDOXPLQLXP $SSUR[P SRO\HVWHUFRDWHG

727$/+(,*+7

02'(/ 0$;,138732:(5

%3)7(75$ %3)7(75$1RU : %3)7(75$

,H[iedWjeh8WdZFWii<_bj[h\ehJ;JH78WdZ :;I9H?FJ?ED

7;5;)5(48(1&< 0$;,138732:(5

6HHPRGHOVHOHFWLRQWDEOHEHORZ :

:;I9H?FJ?ED 7KH%3)7(75$1DQG%3)7(75$DUHUHVRQDWRU EDQGSDVVILOWHUVGHVLJQHGIRU7(75$ 7KH%3)7(75$1DQG%3)7(75$DUHUHVRQDWRU EDQGSDVVILOWHUVGHVLJQHGIRU7(75$ 7KHILOWHUVXVHUHGXFHGOHQJWKÇ&#x160;FDYLWLHVLQDFRPSDFWVWURQJ DOXPLQLXPKRXVLQJ7HIORQLQVXODWLRQKDVEHHQDSSOLHGLQWKHFRD[LDO 7KHILOWHUVXVHUHGXFHGOHQJWKÇ&#x160;FDYLWLHVLQDFRPSDFWVWURQJ FDEOHVDQGLQWKHFRQQHFWRUV DOXPLQLXPKRXVLQJ7HIORQLQVXODWLRQKDVEHHQDSSOLHGLQWKHFRD[LDO FDEOHVDQGLQWKHFRQQHFWRUV 7KHILOWHUVDUHVLOYHUSODWHG

,16(57,21/266,13$66%$1' 7;5;)5(48(1&<

Â&#x201D;G% W\S

6HHPRGHOVHOHFWLRQWDEOHEHORZ

$77(18$7,21,16723%$1' ,16(57,21/266,13$66%$1' $77(18$7,21,16723%$1' ,03('$1&(

!G%0+] Â&#x201D;G% W\S

7\SG%0+] !G%0+] 1RPĆť 7\SG%0+]

6:5 $OOSRUWV

,03('$1&(

Â&#x201D; W\SÂ&#x201D;

1RPĆť

0(&+$1,&$/ 6:5 $OOSRUWV

Â&#x201D; W\SÂ&#x201D;

,H[iedWjeh8WdZFWii<_bj[h\ehJ;JH78WdZ

7KHILOWHUVDUHVLOYHUSODWHG ´GUDZHUVDYDLODEOHDVRSWLRQV ´GUDZHUVDYDLODEOHDVRSWLRQV    

7(035$1*( 0(&+$1,&$/

ÂąÂ&#x192;&Ć&#x17E;Â&#x192;&

&211(&7256 7(035$1*(

1IHPDOHRUIHPDOH ÂąÂ&#x192;&Ć&#x17E;Â&#x192;&

',0(16,216 /[:[+

&211(&7256

[[PP 1IHPDOHRUIHPDOH

:(,*+7 ',0(16,216 /[:[+

$SSUR[J [[PP

:(,*+7

$SSUR[J

Â&#x192;&Ć&#x17E;Â&#x192;&

&211(&725 7(035$1*(

0$7(5,$/6

DIMENSIONS DIMENSIONS WEIGHT WEIGHT

4 m 1 wire with shield with 3.5 mm plug 4 m 1 wire with shield with 3.5 mm plug Black Black Operating : -25° C to + 55° C Operating -25° CC to to + + 55° 55° CC Storage :: -40° Storage : -40° C to + 55° C Brass, epoxy laquered. Brass, epoxy laquered. Impact-proof ABS Impact-proof ABS 350 (L) x 12 (D) mm 350 (L) x 12 (D) mm IF;9?<?97J?EDI Approx. 100 g IF;9?<?97J?EDI (/(&75,&$/ Approx. 100 (/(&75,&$/ g 02'(/ %3)7(75$1RU

CE:;BI;B;9J?EDJ78B; CE:;BI;B;9J?EDJ78B; 0+] 7<3(12

7<3(12

%3)7(75$1 0+] 7<3(12

%3)7(75$ 7<3(12

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

:(,*+7 727$/+(,*+7

$SSUR[NJ $SSUR[P

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

02817,1* :(,*+7

2QPPGLDPDVWWXEH $SSUR[NJ

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

02817,1*

2QPPGLDPDVWWXEH

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$

 %3)7(75$1 %3)7(75$1 

%3)7(75$ %3)7(75$%3)7(75$

JOF?97B=7?D7D:IMH9KHL;I

 

%3)7(75$1 %3)7(75$1

 

%3)7(75$ %3)7(75$

JOF?97B=7?D7D:IMH9KHL;I

%3)7(75$1

JOF?97BH;IFEDI;9KHL;I JOF?97BH;IFEDI;9KHL;I

CKBJ?#FKHFEI;CEKDJ?D=8H79A;J CKBJ?#FKHFEI;CEKDJ?D=8H79A;J

352&20$6UHVHUYHWKHULJKWWRDPHQG VSHFLILFDWLRQVZLWKRXWSULRUQRWLFH 352&20$6UHVHUYHWKHULJKWWRDPHQG  VSHFLILFDWLRQVZLWKRXWSULRUQRWLFH 

PROCOM A/S reserve the right to amend PROCOM A/S reserve the right to amend specifications without prior notice. specifications without prior notice. 16/03/2009 16/03/2009

PROCOM SWEDEN â&#x20AC;˘ Industrigatan 11, Hus C â&#x20AC;˘ SE-582 77 LinkĂśping PROCOM SWEDEN â&#x20AC;˘ Industrigatan 11, Hus C â&#x20AC;˘ SE-582 77 LinkĂśping Telefon 013 12 62 00 â&#x20AC;˘ Fax 031 12 62 09 â&#x20AC;˘ www.procom.se Telefon 013 12 62 00 â&#x20AC;˘ Fax 031 12 62 09 â&#x20AC;˘ www.procom.se

SKEF News 2010 nr 4  

SKEFnews 2010 nr4 Läs mer om RAKEL, avvecklingen av Mobitex, Industrispionage och Säkerhet i M2M nät.

SKEF News 2010 nr 4  

SKEFnews 2010 nr4 Läs mer om RAKEL, avvecklingen av Mobitex, Industrispionage och Säkerhet i M2M nät.

Advertisement