SKEF News 2-2022 - 5G i skogen - Elektronik som stör radio - nr plus

Page 1

Professionell trådlös kommunikation sommar

Solceller som stör FLYGtrafiken Billig skaparelektronikradiostörningar

”Dect på stereoider”och 5G-teknik utan basstation

Här

SKEF NEWS Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening
www.criticalcommunication.se
2022
skogsmaskiner
Ready www.micnordic.se 08-23 97 00 Vi levererar robusta lösningar för säker mobiltäckning inomhus Film om MIC med referensprojekt
fjärrstyrs med lokal 5G-mast
sitter inte
förare till skogsmaskinen... nr+
framtidens

O blev ett TV-spel

kej. Jag håller med om att rubriken är lite tillspetsad. Men Skogforsks experiment i skogen är faktiskt rätt coolt. En flyttbar 5G-mast vid hygget, en inredd container med TV-skärmar, VR-glasögon och kontroller hämtade från skogsmaskinen. Och i skotaren ett 5G-modem och lite annat. Försöket visade att det går att sitta bekvämt inomhus och slippa skumpa omkring i skogen. Förhoppningsvis kan detta inom en inte allt för avlägsen framtid öka yrkets attraktivitet. Detta då återväxten är ett problem.

Per Samuelsson från Elsäkerhetsverket skriver om de lite oväntade och kraftiga radiostörningar som kan inträffa vid större installationer av solcellsanläggningar. Men billiga konsumentprodukter som inte uppfyller krav kan också ställa till det lokalt i hemmet. En gemensam nämmade är att radiostörningarna är svåra att upptäcka.

Vi har även fått en ny standard i 5G-familjen på rekordtid i samma spektrum som DECT. Kanske detta kan sätta fart på industriella tillämpingar av IoT?

Dan Segerbjörk

Dan Segerbjörk Ordförande ordforande@skef.se

Nu slipper man tack vare 5G och VR (snart) skumpa runt i skogsmaskinen.

Hjälp oss gärna sprida tidningen....

SKEF gör, av miljö- och kostnadsskäl, en stor genomgång av adresserna för distributionen av SKEF News, vilket vi inte har gjort på 25 år. Om kontaktpersonen slutat eller adressen är felaktig är vi tacksamma om ni meddelar det till skefnews@skef.se. Om ni av

någon anledning inte får nästa papperstidning, eller önskar en digital kopia, så är ni välkomna att meddela det.

Vill någon affärsbekant, kollega eller vän ha tidningen, meddela oss i så fall uppgifterna så uppdaterar vi vårt register. Vi vill med

SKEF News

tges av:

KeF, sveriges Kommunikations lektronik

Företagareförening.

nsvarig utgivare:

Dan Segerbjörk, 0761-007362

edaktion:

edaktör:

Anders Edström Frejman, 070-589 83 80, skefnews@skef.se

Övrig redaktion:

Fredrik Stark, Ulf Seijmer

Mats Larsson, Håkan Söderholm, Alexander Paulsson

Produktion:

Kuggit aB

www.kuggit.se

redigerare/original:

Anders Edström Frejman

upplaga:

3 300

tryck:

ljungbergs, Klippan omslagsbild: skogforsk

utgivningsplan: SKEF News utkommer mars, juni, september och december.

annonsbokning & tips: skefnews@skef.se

Enskilda artikelförfattares åsikter och påståenden reflekterar inte nödvändigtvis redaktionens eller organisationens ståndpunkt i olika frågor. Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. SKEF förbehåller sig rätten att publicera levererat material elektroniskt.

utg./identifikation:

utg. nr. 28 827 issn 2002-1526

Styrelsen SKEF

ordförande:

Dan Segerbjörk, Aviseq, 0761-007362

Vice ordförande:

Mats Larsson

Mic Nordic AB, 08-239700

Kansli / sekreterare:

Thomas Källman

TeleCom System AB 0705-232700

Kansli@skef.se

Kassör: Håkan Söderholm

Copab AB, 0707-522600

Kassor@skef.se

ledamöter:

Henrik Roos

Dialect Kalmar 0480-444267

Karin Lundgren

Niracom Electronic Design, 0709-941601

Lars Melin

Melins Radio AB 0708-155110

Joakim Guttman

Frivilliga Radioorganisationen,0762-900002

Alexander Paulsson

Zodiac, 070-9455500

Håkan Åberg

Northcom, 076-8063600

suppleant:

Sven-Erik Wahl

TC Connect, 070-8932212

Robert Hamberg

Malux AB, 0660-292944

Mikael Anderssson

Audire AB, 070-8977460

revisor: Åke Holmberg RFSYS Communications AB, 0705-125760

revisorssuppleant Vakant

Kontaktpersoner

Företagarna:

Dan Segerbjörk, 0761-007362

utbildning: Mats Larsson, 08-239700

Branschförb. repr: Dan Segerbjörk 0761-007362

webmaster:

Alexander Paulsson, 070-9455500

sKeF news:

Anders Edström Frejman 0705-898380

Valberedning:

Roland Ehne

LS Elektronik AB, 070-666 80 80

Sören Ejby

Sören Ejby Teleteknik AB, 0705-787870

medlem i: Företagarna

Postadress:

SKEF Kansli Box 2026

128 21 SKARPNÄCK

Hemsida: www.skef.se

Fel adress? Eller känner du någon som vill ha en prenumeration på SKEF News?

Maila till skefnews@skef.se

detta rikta ett stort TACK till er som hjälper oss att kunna fortsätta ha detta organ möjligt för alla intressenter i denna bransch, såsom medlemmar, kunder, användare och de som har ett brinnande intresse av att följa den spännande utvecklingen.

2 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se

THE WORLD OF MIC NORDIC

Infrastrukturprojekt

Vi

levererar säkra robusta lösningar för

Rakel G2 och Mobiltelefoni

Vad gör MIC Nordic?

Vi tillhandahåller möjligheten för kommunikation ”MIC360° As A Service” Det betyder att vi är en systemintegratör med fullt ansvar för projekten från FoU, projektering, design och installation av kvalitetsprodukter till service, drift och övervakning med NOC.

MIC Nordic erbjuder säkerhetstekniska system som byggradio, positionering, inpassering och larm med service och support. Omfattar alla typer av radiosystem från FM, Rakel, Rakel G2 och mobiltelefoni till WiFi6 och 5G. RakelG2byggerpåsammateknologisom4Goch5G,dvsLTEochNyRadio(NR)

City-DAS®

City-DAS är MIC Nordics koncept för täckning där mobiloperatörernas basstationer samt Rakel G2 centraliseras för att kunna nyttjas av flera byggnader i samma område. MIC Nordic levererar även system baserat på O-RAN. Systemen kan utföras som Neutral-Host eller byggas som Privata nät

Framtidssäkra antennsystem

Våra egenutvecklade MIC360° komponenter klarar allt från Rakel till 5G. De svensktillverkade antennerna är diskreta och av högsta kvalitet och bestyckade med den nya kontakstandarden 4.3-10 för bästa PIM prestanda.

3 Skef News nummer 2 2022 ” www.micnordic.se 08-23 97 00
3G 4G 5G IOT WIFI6 RAKEL RAKEL G2
2G
© Tomas Öhrling 2016 Film om MIC med referensprojekt

Ridå ned för Huawei i Sverige Kammarrätten i Stockholm avslår den kinesiska tillverkaren Huaweis överklagan i två mål. Enligt rätten har Post- och Telestyrelsen, PTS, haft skäl att formulera villkor för potentiella leverantör på det sätt som myndigheten gjort.

Skogsmaskin fjärrstyrs med 5G

Skogsforsk har utfört fälttester i skarp miljö med skotare som styrs via en lokal mobil 5G-mast. En av de stora potentiella vinsterna är kraftigt förbättrad arbetsmiljö.

Solceller stör flygradion

Bristfällig elektronik kan orsaka radiostörningar som kan vara svåra att spåra och åtgärda skriver Elsäkerhetsverket.

NR+ standard på fria frekvenser

På rekordtid kunde en ny standard klubbas som ryms inom 5G-familjen. Den använder befintliga fria frekvenser som idag används inom DECT. Standarden är tänkt att underlätta IoT inom industriellla tillämpningar.

Kommunikation i kriser

Fredrik Stark skriver om vikten av en fungerande kommunikation i större kriser. Här behövs både statliga aktörer och frivilla insatser.

Plötsligt händer det

Ulf Seijmer förklarar bakgrunden till att den nya standarden i 5G-familjen, NR+, kunde tas fram så snabbt och vad vi har att vänta.

4 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se Nästa nummer av SKEF News kommer i septermber 2022 innehåll sommar 2022 6 20 27
14 16 BatteriGrossistenBG AB Ekholmsnäsvägen 46, 181 41 Lidingö Telefon 08-766 75 50 www.batterigrossisten.com / info@batterigrossisten.com Cadex C7400ER-C Battery Analyzers
8
20 Mats Nyström, Försvarsmakten.

PLATTFORM FÖR DIREKT, SÄKER OCH SNABB GRUPPKOMMUNIKATION

LIFELINE

INTE BARA EN VANLIG APP

Efter flera års utveckling har man skapat en plattform som skiljer sig från många andra PoC-appar på marknaden. Lifeline har en modern codec som komprimerar ljudet på ett överlägset sätt vilket genererar ett ljud med högsta kvalitet. Applikationen klarar att simultant hantera tre olika talgrupper som också kan användas i fullduplex likt en telefonkonferens. Lifeline är 100% utvecklad inom EU och skapad som en modulär och anpassningsbar applikation.

PUSH TO TALK FÖR 4G/5G

Användare och grupper kan kommunicera i realtid och har funktioner som gör att Tetraanvändare direkt känner igen sig. Mycket bra ljudkvalitet, extremt snabb uppkopplingstid, ett antal unika funktioner för att möta användares krav och de flesta befintliga tillbehör kan användas.

ÖVERGÅNG TILL UPPDRAGSKRITISK POC

FÖR SEPURAANVÄNDARE

Lifeline är skapad för typiska Sepuraanvändare som söker en uppdragkritisk applikation som verkar i 4G/5G mobiltelefonsystem med funktioner från Tetravärlden.

Läs mer på www.northcom.se/lifeline

En helt skalbar kommunikationsplattform med över-

Totalleverantör av lösningar för kritisk kommunikation. Läs mer på northcom.se
Följ oss på sociala medier

2022

24-27 augusti

Elmia Lastbil

Elmia, Jönköping

13-15 september

Water & Wastewater Stockholmsmässan

19-20 oktober

Elmässan Stockholm Kistamässan

20 oktober

SKEF Höstmöte

Viking Cinderella

25-27 oktober

Persontrafik Stockholmsmässan

25-27 oktober

Skydd Stockholmsmässan

2023

9-19 mars

Allt för Sjön Stockholmsmässan

25-27 april

Train & Rail Stockholmsmässan

19-20 september

Water & Wastewater Stockholmsmässan

SKEF kalender -23

Annonsera i SKEFs kalender som ges ut inför 2023.

Nytt slag mot kinesiska tillverkaren Förbud mot produkter från Huawei står fast

Mycket har skrivits runt att Huawei och ZTE inte fick delta i upphandlingen runt nya Rakel.

Huawei har dessutom stämt den svenska staten vid den internationella skiljedomstolen ICSID i Washington, USA. Företagets krav är minst 5,2 miljarder kronor för perioden 2021 till 2025.

5G-licenserna löper på 25 år. Därför kan beloppet bli mångdubbelt större.

Kammarrätten i Stockholm avslog i början av sommaren Huaweis överklagande i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

Kammarrätten har kommit fram till att det kan antas att radioanvändning kan orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-nätet.

Post- och telestyrelsen har därför haft skäl att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i 5G-nätet.

Detsamma gäller för villkor som innebär att en avveckling av befintliga produkter från Huawei ska vara genom-

förd senast den 1 januari 2025.

Kammarrätten anser att villkoren tillkommit på ett lagligt sätt och att de inte strider mot vare sig svensk eller internationell rätt.

– Sveriges säkerhet är ett synnerligt starkt intresse och Post- och telestyrelsens beslut grundar sig på ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet säger rättens ordförande lagmannen Anita Linder.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

Kalendarium Vi hjälper dig inom säkerhet, flyg, service, transport, bygg, offshore, taxi, handel och myndigheter. Push-to-talk, personlarm, positionering, kö status, messaging, recording och dispatch fr din smartphone, PC eller LTE radio. Integration med befintligt komradiosystem. GroupTalk erbjuder effektiv gruppkommunikation i realtid www.grouptalk.se 077-082 00 55

IKAMMARRÄTTEN STOCKHOLM

Avdelning 01 DOM

2022-06-22

Meddelad i Stockholm

KLAGANDE

Huawei Technologies Sweden AB, 556595-6827

Ombud:

MOTPART

Post- och Telestyrelsen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

och 2378-21

Mål nr 5222-21 5223-21

Sida 1 (45)

Personnytt

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 juni 2021 i mål nr 24231-20

SAKEN

Tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation

_________________________ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

1. Kammarrätten avslår begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

2. Kammarrätten avslår överklagandet.

_________________________

www.domstol.se

I KORTHET

Elektronisk kommunikation

sVB Försäljning aB förstärker försäljningsorganisationen. Företaget skriver: ”Vi välkomnar Stefan Svanborg in i gemenskapen. Stefan kommer att fördjupa samarbetet med befintliga kunder samt stärka vår position på Rakelmarknaden. Stefan har tidigare arbetat med försäljning mot industri och har ett klart och starkt fokus på långsiktiga samarbeten och relationer.”

Affärsnytt

induo aB har tilldelats utmärkelsen Nordiskt Tillväxtföretag från UC för framgångar bokslutsåret 2021. Detta var andra året i rad Induo fick utmärkelsen och företaget har sett en fortsatt stark utveckling och tillväxt.

Dok.Id 556441 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Box 2302 103 17 Stockholm Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00

E-post: www.domstol.se/kammarrattenkammarrattenistockholm@dom.se-i-stockholm/

Målen om Huawei och upphandlingen av 5G-teknik till kommande Rakel G2 har nått den sista instansen, Kammarrätten, där dom föll i början av sommaren. Utfallet blev till Huaweis nackdel.

Expeditionstid

måndag – fredag 08:00–16:00

Enligt lagen om elektronisk kommunikation omfattar begreppet elektronisk kommunikation alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. Lagen innebär att det finns en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation, oberoende av plattform.

Kammarrätten är sista instans i mål enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Läs

- Förra bokslutsåret var ett framgångsrikt år. Inget ser ut att ändras, vi ser en alltjämt fortsatt positiv utveckling med stadig tillväxt under innevarande bokslutsår, säger Björn Moberg, styrelsemedlem Induo AB.

- Vi ser en mycket positiv utveckling inom IoT och allt tyder på en fortsatt god tillväxt för oss. Efterfrågan på Induos kompetens och våra produkter fortsätter att öka. Det ökade fokuset digitalisering och IoT gör att många efterfrågar vår kunskap, säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer vid Induo AB.

Vi säkrar kommunikation dygnet runt – så att du kan vara trygg i samhället

Vår vardag är helt beroende av digitala tjänster och information som hanteras är ofta känslig.

Är dina tekniska system kritiska för din verksamhet?

Är din verksamhet kanske samhällskritisk?

Har du höga krav på säkerhet?

Välkommen till AVISEQ – detta är vår vardag! Vi säkerställer kritisk kommunikation inom samhällsviktig infrastruktur genom att möjliggöra rådighet och kontroll 24/7.

Ring oss på 08-50253125

7 www.skef.se Skef News nummer 2 2022
AVISEQ.se
mer på
info@aviseq.se
AVISEQ annonser SKEF_november 2021.indd 2 2021-11-12 13:37:07

Framtiden i skogen: Fjärrstyrning

Markant förbättrad arbetsmiljö. Effektivare personal- och maskinutnyttjande. Det är är några av resultaten

Vi har ju genom åren matats med visionen att 5G kommer med självkörande fordon och obemannade farkoster. Så nu är 5G här, typ, och då är det så klart dags att se vad som

händer inom fordonsindustrin och telekom, har vi äntligen fått alla bitar på plats för att köra fordon via 5G-näten?

Är näten mogna?

Som du säkert förstår så är det första tekniska hindret som måste

övervinnas att data överförs på ett sätt som motsvarar kraven. När man pratar om kommunikation med fordon innebär det en hög och jämn hastighet och en jämn och konsekvent tidsfördröjning, samt naturligtvis att data kan överföras på ett säkert sätt.

8 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se
När Skogforsk testar 5G ser det inte ut som på andra labb. I en barack i skogen så finns den senaste tekniken och en bekväm sittplats. En lokal 5G-mast, tre ihopkopplade stora skärmar, ett VR-headset och fordonskontroller. Härifrån fjärrstyr maskinföraren sin skotare.

Det finns flera drivkrafter bakom att fjärrstyra skogsmaskiner.

Till exempel att öka yrkets attraktivitet genom kraftigt förbättrad arbetsmiljö.

Men också att öka graden av maskinutnyttjande.

över lokalt 5G-nät med VR

resultaten av ett forskningsprojekt - i skogen.

Just nu byggs 5G ut, och de publika näten är i dagsläget inte ultimata plattformar för ovanstående scenario, men det finns ju privata 5G-nät och dedikerade frekvenser som gör att man kan komma igång med att testa och utvärdera tekniken för att nå slutmålet, de självkörande fordonen i stora volymer.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut.

Kan skogen dra nytta av 5G? Uppgiften är att tillföra kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart svenskt skogsbruk för att säkerställa viktiga samhällsmål.

Det var därför naturligt att se om skogsindustrin skulle kunna dra nytta av den nya 5G-tekniken.

I sitt labb i Jälla utanför Uppsala, ville man testa på riktigt genom att koppla upp en fjärrstyrd så kallad skotare via fjärrstyrning över mobil-

9 www.skef.se Skef News nummer 2 2022
<<

Inte en förare så långt ögat kan nå i Skogsforsks storskaliga experiment med en fjärrstyrd skotare i skarp miljö.

Ett

normat 5G-nät är primärt byggt för höga stabila dataflöden nedströms. Men när man ska fjärrstyra en åtta meter lång kran är varje bråkdel av en sekund viktig.

näten. När Skogforsk testar 5G ser det inte ut som på andra labb. I en barack i skogen så finns den senaste tekniken, stora skärmar, spakar och en bekväm sittplats. Från denna plats kan föraren av skotaren styra maskinen via 5G, utan att sitta i maskinen. Med hjälp av kameror kan både maskin och kran fjärrstyras trådlöst.

arbetsmiljön största vinsten Skogsforsks vision är att man tar med sig och etablerar ett eget 5G-nät i skogen för att kunna bygga ett system för fjärrstyrning i närområdet runt där basstationen etableras.

Att ha kontroll på dataströmmarna uppströms blir särskilt kritiskt...

köra flera maskiner på en gång.

En annan vinst är minskade kostnader, det är betydligt enklare och billigare att bygga en maskin utan hytt och utan hänsyn om människans arbetsmiljö.

lyfta yrkets status

Arbetsmiljön i skogsmaskiner är riktigt utmanande. Många personer kan inte arbeta hela sitt yrkesliv utan kroppen tar stryk i förtid. Därför är det viktigt att få ut föraren ur maskinen Maskinerna går dygnet runt och ensamarbete i skogen är inte jätteattraktivt för unga. Med fjärrstyrning blir skogen en attraktivare arbetsplats där man kan samla flera förare på en och samma plats, och en förare kan

Men det handlar också om att lyfta yrkets status. I exempelvis timmerbilar har man infört ny teknik vilket ökat yrkets popularitet. Med hjälp av VRglasögon kan föraren lasta släpet från hytten i stället för att klänga på en kran i mörker och kyla.

Att bygga ett eget 5G nät i skogen innebär så klart en del utmaningar. Den första utmaningen är att få rätt förhållanden mellan nedlänk och upplänk i dataöverföringen.

Försöken visade att med tillräckligt hög mast och inte allt för många berg i vägen gick det bra att bygga 5G- täckning i skogsmiljö.

5G kanske främst är avsedd för snabb nedlänk och Skogforsk behöver det omvända. De andra utmaningarna rör täckning och fördröjning. Skogforsk har testat trådlöst i dessa utmanande förhållanden och försökt hitta gränserna.

-All trådlös teknik innebär utmaningar, vi började med att testa wifi och gick sedan över till 5G. Problemen i terrängen är att vi har både träd och höga berg som hindrar signalen att nå fram obehindrat i varje läge berättar Tobias Semberg, Civilingenjör driftsystem vid Skogforsk.

antennplacering a och o

För att Skogforsk lösning skall fungera så krävs en kombination av högupplöst video, hög hastighet och låg latens, något som enligt testerna fungerar bäst vid fri sikt.

- Vi har testat högre antennplaceringar och det påverkar överföringen på ett positivt sätt genom att täckningen förbättras. Först testade vi med en belysningsmast på 12 meter och sedan med en skylift på 22-23 meter.

10 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se

I KORTHET

Detta är en skotare

En skotare är en skogsmaskin som används för transport i terräng (skotning) av virke och delar från avverkningen.

Transporten sker genom terräng till en upplagsplats tillgänglig för exempelvis en timmerlastbil.

Skotaren är specialbyggd för att klara körning med full last i svår terräng.

Detta gör att den som kör en skotare utsätts för ganska stora påfrestningar när maskinen körs genom terrängen. Arbetsmiljön för föraren är därför inte den bästa.

Det finns ett klart samband mellan antennmasthöjd och hur lång man kan nå. Det fungerar ganska långt in i skogen men vi skulle säkert nå längre med högre antennplacering. Skogen i sig var inget problem. Bergen är problemet, berättar Tobias.

Bra realtidsstyrning avgörande

Att det är viktigt med realtidsöverföring menar han beror på att mycket i maskinen styrs med hydraulik. Hydraulik har en naturlig fördröjning när man sitter i maskinen så detta är inte ett problem för föraren normalt sett.

Men ett ojämnt dataflöde kan ställa till bekymmer. Hydrauliken i sig har inte några problem med ojämna flöden av datapaket. Effekterna av detta kan programmeras bort genom att logiken i maskinen håller kvar det

senaste värdet tills det kommer ett nytt.

Det problem som kan uppstå är när kranen fortsätter på det senaste värdet tills ett nytt värde kommer. Om det är stora fördröjningar kan problem uppstå. Då kranen är cirka åtta meter lång, och kan rotera med en rätt hög hastighet, hinner mycket hända ute i kranspetsen på bråkdelar av sekunder.

inbyggd säkerhet

Det är betydligt enklare och billigare att bygga en skogsmaskin utan hytt och därmed utan hänsyn till människans arbetsmiljö.

I Systemet Skogforsk byggt finns en säkerhetsfunktion där alla signaler återgår till ett noll-läge om det dröjer för lång tid mellan kontrollsignalspaketen.

Vid stora avvikelser i fördröjning i överföring kan systemet upplevas hackigt då det skickar ut en stoppsignal mellan två datapaket.

I testsystemet utrustades maskinen med en 5G-router av typen Advantech ICR-4453 från Induo. Hårdvaran kan täcka både publika och privata radionät och kan alltså användas i olika typer av miljöer.

Framtiden för 5G i skogen

På toppen av maskinen monterades en 5G-antenn avsedd för fordonsmontage. I vissa delar av testet höjdes antennen på en stolpe för att få bättre mottagning.

12 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se
Vyn från den virtuella förarplatsen där ljud och video från kameror sammanställs.

På toppen av maskinen monterades en 5G-antenn avsedd för fordonsmontage.

I vissa delar av testet höjdes antennen på en stolpe för att få bättre mottagning.

Högre antennplaceringar gör att täckningen förbättras. avsevärt. De första testerna var med en belysningsmast på tolv meter och sedan med en skylift på 22-23 meter. Det finns ett tydligt samband mellan antennmastens höjd och hur långt man kan nå. Skogen visade sig inte vara något problem. Däremot bergen.

VR-teknik har bidragit till att lyfta statusen för att köra och lasta lastbil. Nu hoppas skogsbranschen kunna göra samma resa för skogsindustrin.

Tillsammans med Telenor byggde Skogforsk ett dedikerat nät som är begränsat till 20 MHz. Nätet baseras på Industry connect från Ericsson som kan beskrivas som ett ”network in a box”. Ett sådant nät liknar inte den vanliga kommunikationen i Telenors makronät, där Telenor aktivare kan styra och påverka trafiken.

-Vi skulle gärna fortsätta att utöka testet med en ny version av basstation från Ericsson som vi tror ger ännu bättre prestanda säger Andreas Kristensson, Head of IoT & 5G New Bu-

siness Telenor. Det finns idag en större portfölj av 5G-basar med större förmåga som säkert skulle innebära förhöjda prestanda.

när kan man se detta ute i verkligheten?

-Det är svårt att berätta när det finns i skarp drift, man kan säkert räkna med några år innan det är i kommersiell drift, troligen är 3-5 år ett rimligt perspektiv säger Petrus Jönsson, biträdande programchef driftsystem Skogforsk.

Text: Ulf Seijmer

Foto: Skogforsk

www.skef.se

Krönika

Per samuelsson

När elektroniken stör radiotrafiken

Utvecklingen av kraftelektronik och digitalisering gör att allt fler produkter riskerar att alstra oacceptabla störningar. Kraftelektroniken utvecklas för att bli mer energieffektiv, därför används snabbare switchfrekvenser som kräver mer avancerade och dyrare filter för att inte avge elektromagnetiska störningar.

Eftersom kostnaderna för effektiva filter är höga prioriteras det inte alltid. Störningarna sprider sig dels via ledningar, dels genom luften till andra apparater som påverkas. Det är ofta svårt att förstå vad som orsakar störningar, hur de yttrar sig och vad som påverkas.

Lagstiftningen och standardiseringen är långsamma processer som inte alltid hinner med den snabba teknikutvecklingen. Det leder till att tillverkare måste ta ett stort ansvar för att genomföra omfattande riskbedömningar.

Omhändertas inte skyddskravet i lagsstiftningen av harmoniserade produktstandarder, måste tillverkare hitta andra sätt för att visa att kraven är uppfyllda.

Det kan innebära att tillverkarna behöver vända sig till ett anmält organ för att få hjälp med bedömningen, val av

standarder eller hitta alternativa testmetoder. Vid stora installationer som exempelvis solceller, fläktstyrningar och varvtalsstyrda motordrifter måste också särskild hänsyn tas till installationens utförande, hur kablar förläggs och användning av korrekta störskydd. Installationen måste följa tillverkarens anvisningar för att uppfylla kraven.

När det rör sig om installationer med höga effekter, som dessutom är monterade på hustak, kan problemen bli mycket stora och sprida sig över stora avstånd. Det finns exempel på kraftigt påverkad radiokommunikation eller störda navigationssystem för flyget. Den här typen av problem är ofta mycket svåra att lösa i efterhand och kan leda till höga kostnader.

Men det är inte bara stora installationer som orsakar störningar. Vi ser att mindre och billiga elektriska produkter orsakar en hel del störningar, vanligtvis är det nätdelar, batteriladdare och ljuskällor med LED-teknik.

Störningarna sprids via ledningar när filterkomponenter åldras, det kan röra sig om elektrolytkondensatorer i nätfilter som torkar eller andra komponenter som tappar specificerade toleranser. Detta kan ställa till en hel del problem.

Billiga konsumentprodukter kan också helt sakna filter eller kanske inte ens

är konstruerade för att uppfylla de krav som ställs i EU. Problemen med mindre produkter är däremot oftast lokala, störningarna påverkar andra elektriska produkter i närheten och sprider sig sällan längre än till grannfastigheter. Däremot kan de vara väldigt svåra att förstå och lokalisera. Är det din gamla TV som håller på att gå sönder eller är det grannens elcykelladdare som stör den?

Elsäkerhetsverket har nyligen fått ett resurstillskott för att utveckla arbetet med EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, och håller på att bygga en mer effektiv organisation kring dessa frågor.

Störningsproblematiken är ofta komplex och vi är beroende av anmälningar om problemen för att kunna bedriva en effektiv tillsyn.

Utredningarna är komplexa och tar tid, därför är det viktigt att vi har en bra organisation och bra samverkan med andra myndigheter, företag och användare.

Per Samuelsson, Elsäkerhetsverket

14 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se
Kostnader för effektiva filter för att undvika elektroniska störningar är dyra och lagstiftning och standardisering halkar efter. Det har hänt att stora installationer av solpaneler stört navigationssystem för flyget. Lokalt kan billiga elektroniska produkter eller åldrande komponenter ställa till problem. Foton: Pixabay

Teknik-spaning med med Ulf Seijmer

nr+ Dect på stereoider (och väldigt mycket mer)

DECT befriade oss från kabelbundna (företags)telefoner strax innan mobiltelefonin slog igenom. DECT lever nu en tynande tillvaro. Men det kan bli ändring på det.

För mindre än ett år sedan klubbades (på rekordtid) en ny standard i 5G-familjen som sannolikt kommer ge oss smarta produkter utan behov av basstation.

Om du upplevt fast telefoni, du vet de där telefonjacken på väggen, har du säkert upplevt trådlösa telefoner med DECT-teknik. Men vad har denna teknik med 5G att göra?

Jo, under slutet av 2021 lyckades en grupp att kvala in en 5G-standard, DECT NR+ 5G, som en del av 5G. Den är dessutom baserad på icke-cellulär topologi, det vill säga inga basstationer behövs.

Idén till att kunna ta fram en ny 5G-standard som avlö-

sare till de allt mer utrotningshotade DECT-telefonerna är genial. Den absolut största utmaningen nya standarder möter är brist på spektrum. Spektrum som tar tiotals år att frigöra och som beslutas av FN-organet Internationella Teleunionens Radiokommunikationssektor (ITU-R).

Så tänk vilken bonus att springa på ett spektrum som är redo för en global marknad, som inte används av så många och som är en stark kandidat att fylla med ny teknik.

16 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se
<<

stereoider

DECT-telefoner för förtagsbruk eller privat slog igenom på bred front för ett par decennier sedan som smidiga ersättare till kabelbundna telefoner.

DECT har naturligtvis fått hård konrkurrens av mobiltelefoner,men används alltjömt flitigt på sina håll.

Finessen är att den nya 5G-standarden (NR+) använder samma fria frekvenser som DECT använder idag.Skillnaden är att den kommer att kunna så mycket mer och opererar helt utan behov av basstation. Förbered dig på en uppsjö av - förhopp- ningsvis - billiga,men framför allt smarta produkter framöver.

17 www.skef.se Skef News nummer 2 2022

DECT NR+ 5G behöver inte basstationer eller mobilmaster, för att fungera. Den är istället byggd för att vara decentraliserad och bygger på MESH-teknik.

Den fungerar autonomt utan ett fast nätverk. Den skall möta behovet av massiv IoT för företag som vill kommunicera med maskiner i stor skala.

Finska Wirepas har varit tongivande under processen.

- När jag började på Wirepas för några år sedan hade jag en fråga i åtanke: hur kan man lösa den tekniska inlåsning som finns i de flesta spektrum globalt? Wirepas hade en fantastisk teknik, så vilket spektrum kunde vi få tillgång till med den och hur? Och inom vilket spektrum kan vem som helst inrätta en trådlös tjänst, säger Jussi Numminen, Head of RF på Wirepas.

icke cellulär 5G standard Även om du och jag inte hållit i en DECT-telefon på många år så finns det en grupp som fortfarande står bakom DECT-tekniken och förvaltar dess in tressen, DECT-forum kallas de.

För att summera vad man lyckats få igenom som ny standard så är DECT NR+ 5G en teknik som på ett fritt frekvensband kan överföra data på ett säkert sätt över kortare avstånd.

ingen infrastruktur behövs Angreppet var att demokratisera utbyggnaden av IoT-nät (Internet of Things) inom industriella segment som tillverkningsindustri, lagerhante ring, energi och fastigheter. Standarden har utformats och optimerats med dessa värderingar i botten, med syfta att till låg kostnad, låg effekt och decentra liserad drift skapa ett nät tillgängligt för alla. Ett nät som ger möjligheter till nya tillämpningar inom flera branscher. Därför är tekniken helt ”icke-cellulär” och kräver ingen basstation eller mo bilnät. Den består inte av infrastruktur som basstationer eller mobilmaster, för att fungera. DECT NR+ 5G är istället byggd för att vara decentraliserad. Den bygger på MESH-teknik, den skall fung era autonomt utan ett fast nätverk och den skall möta behovet av massiv IoT för företag som vill kommunicera med maskiner i stor skala.

nätverkstopolgin är annorlunda DECT NR+ 5G går att använda i nätverk av både mesh-typ och stjärntyp. Enhe terna associeras dynamiskt med varan dra, de kan dynamiskt ändra sin roll

till en routing-enhet och de kan skapa både mycket täta och stora nätverk helt på egen hand. Varje nod kan vara accesspunkt ansluten till internet (dessa kallas för ”sink-noder”). De vanliga noderna kallas för ”leaf-noder”.

Varje nod kan också vara en relänod som skickar trafik från en leaf-nod genom så många routerrelänoder som

skall sänka nätet om den ger upp, eftersom trafiken automatiskt omdirigeras.

Fri frekvens

Tekniken är till för att bygga privata radionät på en fri kanal för kortare avstånd. Tack vare gott om spektrum och det faktum att det finns tillgängliga kanaler över hela världen kan den

Begreppet fri frekvens innebär inte att man kan göra vad man vill på frekvensen, men man måste följa de gemensamma regler som fastställts för frekvensbandet. 5G NR+ har den senaste tekniken för samexistens med andra radiosändare vilket möjliggör effektiv samordning av användningen av radiospektrum.

-Standarden har inbyggda möjligheter att utöka kommunikationsmöjligheterna i framtiden för ökande kommunikationskrav, både avseende nya frekvensband och nätverksdensiteter, säger Wirepas

NR+ tar sikte på att fånga industriella tillämpningar som kräver antingen ett stort antal anslutningar eller låg latens, eller kombination av dessa. DECTforum menar att man täcker en lucka här, idag finns det ingen tillförlitlig och prisvärd lösning trots att det finns ett starkt behov

Visst finns det icke 5G-tekniker som aspirerar på detta, som LoRaWAN eller slumrande Sigfox, men

Jussi Numminen har varit djupt involverad i framtagningen av den nya standarden.

18 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se

dessa erbjuder inte en pålitlig tillgänglighet och de erbjuder synnerligen inte låg latens.

För vilket frekvensband?

Om du är litet insatt i den gamla DECTtekniken så vet du att det är 1,9 GHZbandet som använts, medan standarden NR+ täcker hela 17 band i frekvensbandet till 6 GHz. Med 1,9 GHz-bandet får man tillgång till ett dedikerat globalt frekvensband och en radiomiljö med begränsade störningar från andra användare och ut-

märkta möjligheter till att hantera dessa eventuella störningar.

Den stora utmaningen

Det var naturligtvis en stor utmaning att få till stånd en ny standard. Teknikutvecklingen inom ETSI TC DECT har varit fantastisk, och de företag och personer som deltog delade den gemensamma visionen att tillhandahålla en ny och mycket konkurrenskraftig teknik för framtida IoT-tillämpningar. Det tog oss mer än två år och många möten att ta

oss igenom hela processen, berättar Jussi Numminen.

Det är fascinerande när landskapet ändras till det bättre. NR+ är en extremt tilltalande teknik för IoT. Det är en korthållsteknik som till skillnad från LoRaWAN funnit sin plats i korthållskommunikation i stor skala för egna, isolerade radionät. Eftersom tekniken begränsas till en viss yta finns stora chanser till att den får stort genomslagskraft.

Text: Ulf Seijmer

Foto: Wirepass och Pixabay

19 www.skef.se Skef News nummer 2 2022
Tekniken tar sikte på massiv IoT genom att vara en lågkostnadsteknik, men samtidigt erbjuda möjlighet till en hög densitet av enheter.

Extraordinära omständigheter kräver okonventionella lösningar. Vid de stora skogsbränderna i (bland annat) Hälsingland 2018 användes framgångsrikt gödselspridare (!) för att bekämpa bränderna. Bilden är från Kårböle, Hälsingland den 24 juli. FOTO Mats Nyström, Försvarsmakten

Kommunikation i ex

Det har säkert inte undgått någon att kraven på vår digitala infrastruktur blir allt högre och att fungerande internetuppkoppling och telekommunikation inte längre är något som bara är bra att ha,

utan en helt nödvändig del för att vårt moderna samhälle ska fungera över huvud taget.

Men hur ser robustheten ut i den svenska infrastrukturen vid oväntade händelser och vad pågår inom området

på nationell, regional och lokal nivå? I den här artikeln tar jag upp min syn på läget idag och vad vi kan komma att se inom några år, följt av några exempel på projekt som pågår inom området för att säkra robust kommunikation nu och

traordinära lägen

i framtiden. Jag har i tidigare artiklar här i SKEF News skrivit om vikten av att bygga robust, pålitlig och hållbar infrastruktur för internet hela vägen fram till användaren, oavsett om den byggs med fiber, trådlös teknik, eller koppar som

bärare. Robusthet har länge varit ledord hos många nätägare och operatörer, men under de senaste åren har ovanligt kraftiga oväder, skogsbränder, cyberattacker och nu senast Ukraina-kriget aktualiserat ämnet än mer.

Även krav på bättre kapacitet och en mer allmän förståelse för risker och möjligheter, har drivit på arbetet med att ta fram strategier för redundant kommunikation både inom företag och

<<

Batteri- eller vevdriven FM-radio, levande ljus, spritkök och en buffert med bränsle, mat och vatten. Som medborgare förväntas man klara sig utan yttre hjälp i 72 timmar i händelse av till exempel ett större strömavbrott.

I

Radio vid större strömavbrott

MOLOS står för Mobilt Lednings- och Sambandsstöd och är en viktig del av Svenska Kraftnäts satsning på förstärkt samband vid stora och långvariga strömavbrott.

MOLOS enheterna finns spridda på ett antal strategiska platser över landet, där man på kort varsel kan assistera insatsledning, röjningsgrupper och räddningstjänst, med robust kommunikation för tal och data i de flesta typer av terräng och miljöer. Systemet bemannas av speciellt utbildad personal från Frivilliga Radioorganisationen FRO, som också är en viktig aktör i arbetet med att utveckla MOLOS systemet för framtida behov av redundant kommunikation vid till exempel skogsbränder och oväder. https://www.fro.se/web/ civilauppdrag/

inte minst inom den offentliga sektorn.

Jag upplever också att medvetenheten hos privatpersoner har ökat, även om det då kanske snarare handlar mer om att man nu vet vad som händer när mat-

FOTO: MSB

butikens system blivit hackat, än att vid middagsbordet fundera på strategin för framtidens nationella blåljusnät.

Om vi håller oss kvar vid just blåljusnät, så syftar jag på den infrastruktur

Kontinuerlig elförsörjning är en förutsättning för all form av kommunikation.

Därför är fungerande samband vid strömavbrott helt avgörande. MOLOS är SVKs kommunikationssatsning vid långvariga störmavbrott.

FOTO: Tomas Ärlemo, Svenska Kraftnät

22 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se

RAKEL används även av Försvarsmakten, men precis som för blåljus och andra samhällsviktiga funktioner som även använder RAKEL väntar ett teknikskifte i RAKEL 2.0 I grunden handlar det om behov av snabbare datatjänster. Höger en hemvärnsman använder sin privata mobil med värmekamera vid skogsbränderna i Hälsingland 2018. FOTO: Jimmy Croona, Försvarsmakten respektive Mats Nyström, Försvarsmakten.

som räddningstjänst, sjukvård, polis och vissa andra inom offentlig sektor använder för kommunikation i sitt vardagliga arbete.

Kommunikation för ledning Som många av er säkert redan vet, så heter det svenska blåljusnätet RAKEL. Namnet RAKEL är en förkortning av RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är ett nationellt nät baserat på den digitala Tetra tekniken. Nätet är framförallt avsett för röstkommunikation, även om det finns enklare tjänster för text och data i systemet.

RAKEL, då de inte räknas som samhällsviktiga. Men till exempel ett vaktbolag kan få tillgång att använda nätet, under förutsättning att de har ett uppdrag från en samhällsviktig aktör som använder RAKEL. Elnätsbolag är också exempel på företag som använder RAKEL i olika

i princip täcka hela Sveriges yta (med vissa undantag för fjällvärlden) med fordonsterminal med en yttre antenn. Begränsad kapacitet

RAKEL G2 är ett massivt infrastrukturprojekt och kommer i stort sett att baseras på samma typ av teknik som används i moderna mobiltelefoninät. Rakel G2 kommer dessutom att till viss del dela nät med kommersiella aktörer. Detta för att vinna skalfördelar, men sannolikt kommer staten behålla rådighet över ”kärnnätet”.

Det är MSB som ansvarar för RAKEL, där så kallade samhällsviktiga aktörer kan få ansluta sig till en rad olika tjänster.

Beroende på vilken typ av aktör man är, så får man genom olika abonnemangstyper tillgång till funktioner anpassade för sin verksamhet. Kommersiella företag får normalt inte tillgång till

sammanhang. Mer information om tjänster och funktioner i RAKEL finns att hitta på MSB:s hemsida.

Radioapparater för RAKEL, eller terminaler som de kallas på teknikspråk, finns både handburna och för fordonsmontering. Nätet är byggt för att

Trots detta är täckningen med en hanterminal god, framförallt i stadsmiljö men också på landsbygden där avståndet är längre till basstationerna. Den goda yttäckningen beror till stor del på det förhållandevis låga frekvensband i ett område runt 390MHz som används av systemet. En större utmaning är den relativt begränsade kapaciteten och bristen på snabba datatjänster, där det huvudsakligen kan uppstå problem vid större händelser i stadsmiljö. Kapacitet för röstkommunikation kan tillfälligt utökas med MSB:s mobila MOBAS enheter, men för datatjänster pågår flera projekt både för att lösa problemen här och nu, men också för att skapa ett nytt nät som täcker framtidens behov.

Nästa generations RAKEL,

23 www.skef.se Skef News nummer 2 2022
<<

För några år sedan drabbades APM Terminals, som då ansvarade för driften av Göteborgs Hamn, av en allvarligt IT-attack. Följden blev att hamnen fick stängas under en längre tid.

Det sätter fingret på samhällets beroende av att civila verksamheter fungerar.

eller RAKEL G2 som det också kallas, är ett massivt infrastrukturprojekt som pågått en tid och som kommer ta flera år till innan det slutförts. Regeringen har gett i uppdrag till MSB och Trafikverket att utreda och planera för det nya nätet, där vissa delar av uppdraget nu presenterats. Under flera år framöver kommer det gamla RAKEL nätet att finnas kvar, för att slutligen ersättas av RAKEL G2 som i stort baseras på samma typ av teknik som används i moderna mobiltelefoninät. Många detaljer kvarstår, men upplägget i det nya nätet baseras delvis på kommersiella aktörer. Telia presenterade i slutet av januari att man vunnit en delupphandling, huvudsakligen omfattande radioaccess från användarens terminal till nätet. Men det är i och med det inte sagt att Telia kommer att bygga hela nätet. Det är många andra delar som ska upphandlas och byggas för att få till en komplett infrastruktur, lämpliga terminaler och funktionella tjänster till användarna.

industri och företag

Även om blåljus och offentlig sektor kanske har det största uttalade behovet av robusta och redundanta lösningar för kommunikation vid en kris, så är många industrier och företag helt beroende av fungerande kommunikation både för drift och säkerhet. Jag tänkte ta upp två olika kategorier där behoven ser olika ut, men där man delvis valt samma lösningar för redundans.

Den första kategorin är sjöfarten och hamnindustrin, som kanske kan ses som en blandning av privat och offentlig sektor, men jag har ändå valt att se den som ett gemensamt område. I en modern hamnanläggning baseras det mesta av godshanteringen på komplexa digitala system som håller ordning på godset, där till exempel RFID-märkning av containrar gör det möjligt att optimera flöden genom hela anläggningen. Men vad händer om ett sådant komplext system stannar och hur kommunicerar

personalen på plats med varandra?

För några år sedan drabbades APM Terminals, som då ansvarade för driften av Göteborgs Hamn, av en allvarligt IT-attack. Följden blev att hamnen fick stängas under en längre tid. I media rapporterades det framförallt om störningen i godshanteringen och jag kan bara spekulera i hur övrigt arbete på plats påverkades.

analog radio fortfarande viktig Sjöfarten över hela världen använder fortfarande analog VHF-radio som kommunikationsväg fartyg till fartyg och fartyg till hamn. Likt den analoga radion inom luftfarten, är den marina VHF-radion en förutsättning för hela sjöfartens funktion, även om de flesta fartyg också har moderna digitala kommunikationslösningar via satellit till sjöss och mobilnät när de ligger i hamn.

För den interna kommunikationen i själva hamnområdet används troligtvis ett eget analogt eller digitalt radionät. Framförallt på grund av de regelmässiga begränsningar som finns när det gäller kommunikation på land på de marina VHF frekvenserna, men också för att ha ett helt fristående system som inte blandas med annan radiotrafik.

interna och externa nät Här kan också en liknelse dras till luftfarten, där trafikledningens röstkommunikation med flygplan och fordon i anslutning till landningsbanor sker på gemensamma VHF frekvenser, medan övrig intern kommunikation ofta sker med interna radionät, mobiltelefoni, eller push to talk lösningar över mobilnätet.

Den andra kategorin som satsat på egen redundant infrastruktur för den interna kommunikationen är skidanläggningar och större nöjesparker. Denna typ av anläggningar drivs ofta av privata företag där man har stora krav på effektiv kommunikation

24 Skef News nummer 2 2022
<<
FOTO: Göteborgs Hamn

I KORTHET

Den stora betydelsen av amatörradio

och säkerhet för besökare och personal. Mycket av den interna kommunikationen sker såklart via vanlig mobiltelefoni och internetbaserade lösningar, men med ett separat system för röstkommunkation får man både redundans och enkelhet. Under de senare åren har äldre analoga system bytts ut mot digitala och här kan som exempel nämnas Skistar Sälen, som under 2021 bytte sitt analoga system till ett som baseras på Tetra.

Digitalt den stora trenden

Det finns många olika aspekter som behöver tas i beaktande vid val av radiosystem, men trenden går mot digitalt och där finns flera olika alternativ. Tetra har funnits på marknaden länge och även DMR standarden har fått en allt större spridning. Sedan finns ett antal företagsunika lösningar där bland annat Icoms IDAS kan nämnas.

Sist men inte minst kommer allt fler lösningar inom segmentet PoC, som står för Push to talk over Cellular. Detta är lösningar för en slags “komradiofunktion” som baseras på appar i mobiltelefoner, eller andra mer anpassade terminaler. Trafiken sker över mobilnätet eller Wi-Fi, vilket gör att lösningen är effektiv att använda både inomhus och över stora områden utomhus.

PoC är en teknik som är mycket enkel att komma igång med på befintlig infrastruktur och som är förhållandevis billig, men eftersom den i de flesta fall kräver internet så skulle jag troligtvis

inte rekommendera den som en redundant lösning till mobiltelefoni.

summering

Även om många delar av de samhällsviktiga funktionerna med stor sannolikhet kommer att använda RAKEL G2 för kommunikation i framtiden, så är min bedömning att uppbyggnad och underhåll av alternativa lösningar fortfarande kommer att fylla en viktig funktion för att säkra kommunikationen vid oväntade händelser och störningar i den normala infrastrukturen.

Det kommer alltså inte att vara ett ensamt system som löser alla kommunikationsbehoven och jag tycker det är viktigt att lyfta fram exempel på projekt där frivilliga resurser är nyckeln till ett lyckat resultat.

Behoven ser olika ut på nationell, regional och lokal nivå, där också olika tekniska lösningar och bemanningsstrategier kan användas. I faktarutorna här intill kan du läsa om MOLOS inom Svenska Kraftnät, som bygger på personal från Frivilliga Radioorganisationen och om Ölands Radioamatörer som lagt stora egna resurser på att bygga ett fristående krisradionät som täcker hela ön.

I många fall kan just fristående och förhållandevis enkla radiosystem, oavsett om de är analoga eller digitala, vara en viktig del av strategin för redundant kommunikation och lösa problemen vid oväntade händelser och kriser.

Text: Fredrik Stark, specialist på trådlös kommunikation. Frivillig resurs MOLOS.

För många är kanske en stereotyp radioamatör, någon som tycker om teknik och som trivs bäst med att sitta hemma i stugvärmen och skruva på radioapparater.

Svenska radioamatörer och amatörradion som helhet är en enorm tillgång just för redundant kommunikation vid till exempel kriser.

I många andra delar av världen, bland annat USA och Australien finns en stark tradition med amatörradion som en viktig kompetens- och kommunikationsresurs.

Under lång tid har vi i Sverige inte varit lika öppna för denna resurs, men på vissa håll börjar nu intresset öka för vilka möjligheter som finns.

Ett aktuellt exempel är Ölands Radioamatörer, som med stora frivilliga insatser och stöd från lokala företag och organisationer, byggt upp ett nödradionät som täcker hela ön. Nätet kan vid kriser användas av radioamatörerna för att bistå kommunerna med viktigt nödsamband. https://www.sk7rn.se/

26 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se
Radioamatörer är en stor tillgång vid kriser. Ett exempel är Ölands radioamatörer. FOTO: Pixabay

Ute? Det nya ”inne”?

DECT

Plötsligt händer det: Ny standard för ”ledigt” fritt spektrum på nolltid

Det finns mycket att säga om 2022. Man skulle kunna kalla det året som var ett magplask, eller året som vände upp och ned på mycket.

Antiklimax att Covid tar slut och byts mot krig i Europa. Sverige vill helt plötsligt på bred front vara med i Nato.

Hur mer omvälvande kan det bli på kort tid? Så mitt i denna upp och nedvända världsordning, passar det då inte bra att vi just nu får se en ny 5Gstandard födas, utan basstationer och cellulär infrastruktur? Tvärt emot vad vi väntat oss skulle hända.

Jag trodde att vi skulle få se ett mer blandat utbud av trådlösa standarder i 5G. Men jag hade gissat på att wifi skulle vara en del av 5G (2012 när jag skrev en artikel i SKEF News om det, sen har jag nog sakta tonat ned tanken).

Jag hade inte för en sekund kunnat se att avsomnade DECT skulle segla in på en räkmacka och ta den platsen. Den såg jag inte komma. Att hitta fritt spektrum för nya tillämpningar tar

tiotals år. Internationella Tele Unionens Radisoektion, ITU-R, tar på sig just så lång tid minst för att hitta harmoniserat spektrum. Så tänk då att en morgon vakna upp och komma på att det finns spektrum ledigt.

Eller, ja spektrum som inte är så populerat. Vet inte om det var exakt det som hände, men det är en kittlande tanke. Att komma på att DECT-spectrum är globalt-ish och det är ganska ledigt för nya gäster att flytta in.

Och att sen kunna knyta upp en ny 5G-standard runt detta, som dessutom har stadiga fötter i norra Europa. Häpnadsväckande.

Med en bakgrund inom RF så klappar mitt hjärta för fria frekvensband. Det kan inte bli mer demokratiskt än att spektrum som är fritt är fritt för alla. Den senaste tiden har jag hört röster höjas mot att denna standard skall kunna användas i Sverige.

Anledningen är att det finns större organisationer som kommuner, sjukhus och så vidare som använder DECT. Men faktum är ju att frekvensen är fri. Och det är så demokratiskt det kan bli.

Men för den som tror att man kan använda fritt spektrum till en enda applikation, teknik eller system, kan demokratin i luften bli en kalldusch.

Det handlar om att söka och sätta gränser. Att ta fritt spektrum för givet är en stor tankevurpa. Extra sårbar blir man om man använder den till långa länkhopp. Med 5G NR+ har man tänkt rätt med korta hopp från enhet till enhet.

Det är min fasta övertygelse att detta är rätt sätt att utnyttja fritt spektrum. För hur charmigt det än låter med uppstickartekniker på fria band, så gäller det att de har en genomtänkt struktur.

Med 5G NR+ har man träffat helt rätt. Så sorry alla ni som använder DECT-telefoner, ni kommer att behöva ge plats till annat. Ni som tänker att långa länkhopp på fria band är grejen, akta er för nästa kalldusch, 2022 lämnar alla dörrar öppna.

27 www.skef.se Skef News nummer 2 2022
Ulf Seijmer, Induo AB
Krönika ulf seijmer

SKEFs årsmöte 2022

Årets upplaga av SKEFs årsmöte hölls på Best Western, Årsta. Trevlig samvaro varvades med intressanta och aktuella föredrag som blandade kommunikationsteknik med beredskap och säkerhetspolitik.

Mats Larsson, MIC Nordic, talade om PTS, MSB och nedstängningen av 2G och 3G som kryper allt närmare. Och vikten av att fasa ut all utrustning som använder dessa ”gamla” system.

SKEF på plats på CCW i Wien

För första gången var SKEF representerade på Critical Communicaitons World genom ett antal medlemsföretag. SKEF News återkommer med ett omfattande reportage i nästa nummer. Trender och höjdpunkter på denna viktiga mässa.

Foton: Håkan Åberg

28 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se
Svante Nygren från Svenska Kraftnät berättade om cybersäkerhet och Sveriges kommunikationsberedskap. Foton: Lars Melin Roland Ehne, MIMER Softradio berättade om trenden med obemannade fartyg och flygplan och hur man löser kraven på talad radiokommunikationen för dessa farkoster. Rysslandsexperten och författaren Joakim von Braun hade ett intressant föredrag på temat ”Vad håller Ryssland på med?”

88 x 43 mm

Skräddarsydda produkter inom radio, elektronik och mekanik

LS Elektronik AB utvecklar och tillverkar kundanpassade produkter inom kommunikation, styrning och mätning. Lång erfarenhet av egenutvecklad mekanik, elektronik och RF-delar.

88 x 43 mm

Avestagatan 35, Spånga, Tel. 08-364225, www.lse.se

88 x 43 mm

Vi har sedan 1987 framgångsrikt levererat kommunikationsradio

Försäljning - Uthyrning - Installation - Service - Reservdelar

TeleCom System AB, Virkesvägen 1, 703 63 ÖREBRO, Tel. 019-23 27 00, www.telecomsystem.se

Montering samt driftsättning av analog/digital komradio inkl Rakel. Installation och försäljning av varnings/utryckningsljus, fordonsinredningar, backkamerasystem, styrsystem och alkolås.

88 x 43 mm

Varningsljusteknik Norden AB, Smista Allé 48, 141 70 SEGELTORP, 08-749 01 00, www.varningsljusteknik.se

Projektledning vid införande av inomhusnät. Leverantörsoberoende utbildning i Rakel/TETRA. Hjälp vid upphandling, montering och besiktning.

Butängsgatan 12, 602 23 NORRKÖPING, 0706-62 97 20, www.kuntzeab.se

Någon annan som du tycker borde läsa tidningen? Fär kostnadsfri tidning, skicka ett mail till skefnews@skef.se eller anmäl intresse direkt på skef.se/skef-news/prenumerera-pa-skef-news/

29 www.skef.se Skef News nummer 2 2022
Professionell trådlös kommunikation
SKEF NEWS

Hett just nu

Kompakt

RF-modul för

400 MHz

4Induo presenterar SATEL-TR4+, en kompakt och flexibel RF-modul för 400 MHz-frekvensband. Modulen har kompakta yttermått och en vikt på 20 g. TR4+ är en radiomodul redo för integration. Modulen har inbyggd kryptering och upp till 1W uteffekt. www.induo.com,

Oelmann LX7 - Professionell mångsidig digital sökare

4Oelmann LX7 är en liten och mångsidig, digital POCSAG-personsökare med hög tillförlitlighet och en robust radioinfrastruktur. Den kan användas inom alla myndigheter och organisationer med säkerhetsupp

UPS för switch eller router

4BAT120 är en robust och kompakt UPS som presenteras av Induo. Det är en strömförsörjningsenhet avsedd att strömmata en switch eller router även om strömmen går. Denna robusta och tillförlitliga UPS är perfekt för tillämpningar som kräver konstant uppkoppling, även vid strömavbrott eller fluktuationer i strömförsörjningen. BAT120 är inrymd i en robust kapsling med en lättåtkomlig On-Off switch. www.induo.com, 08-6594300

Tipsa mig om nya produkter! Anders Edström Frejman Ring 070-589 83 80, eller mejla till skefnews@skef.se

BR2 Pro 5G har dubbelt så många LAN-portar som BR1 Pro 5G vilket möjliggör anslutning av flera trådbundna enheter utan att behöva använda sig av en separat switch. Denna modell har även en serieport för direktanslutning mot t.ex. en Sepura SCG22 och LTE.

www.northcom.se, 054-67 05 00

Robusta backkameror från Garmin

4Garmin har lanmserat nya trådlösa robusta backkameror, BC 50 och BC 50 med Night Vision, som hjälper dig att tydligt se omgivningen bakom ditt fordon och känna dig trygg då du backar. BC 50 kan lysa upp till sex meter bakom fordonet för att ge optimal sikt då det är mörkt.

BC 50-serien är kompatibel med flera av Garmins navigationsenheter och är framtagen specifikt för att fungera i många olika situationer. Från att fickparkera på en trafikerad gata inne i stan till att backa in din husbil på en campingplats, körning off-road till att backa vid en trång lastbrygga.

tering på vägg, fasad eller antennmast. GOA03b är en antenn som fungerar för 4G- och 5G-banden samt wifi-banden och klarar även GSM och 3G. Antennen är lätt att montera med hjälp av medföljande fäste i rostfritt. En UVsäker antenn för många års problemfri drift. www.induo.com, 08-6594300 00 55

Backkamerorna i BC 50-serien har HD-upplösning, en bred vy på 160 grader, en lång rådlös räckvidd och en kompakt IP67 väder- och dammtålig konstruktion som kan stå emot snö, regn och andra vägförhållanden. Dessutom kan du köpa till en 15 meter lång förlängningskabel som utökar den trådlösa räckvidden upp till 30 meter. www.garmin.se, 031-3631000

Ny Wi-Fi-radio

Icom IP110H är den andra generationens Wi-Fi-radio som ersätter den banbrytande IP100H. IP110H är en handhållen radio som använder Wi-Fi-nätverk som kommunikationsplattform. Man kan enkelt skapa en infrastruktur med hjälp av en eller flera accesspunkter eller ansluta lösningen i ett lokalt befintligt nätverk som redan finns installerat i en byggnad.

www.northcom.se, 054-67 05 00

30 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se

Bli medlem i SKEF

SKEF

av väl utvalda, oberoende företag inom kommunikation och säkerhet och har därmed all expertis samlad under samma tak. Behöver du som

31 Skef News nummer 2 2022
består
rådgivning – kontakta
en lösning utan tekniska gränser
myndighet, kommun eller företag
oss så ger vi dig
Alla dessa företag har förstått! Nu väntar vi på dig! sKeF:s medlemsföretag 3M (Peltor) SOLNA 08-92 21 00 AB Intensa LIDINGÖ 08-767 01 95 ACT AB LIDINGÖ 0709-10 48 16 AE Comservice AB KRISTIANSTAD 044-24 59 50 Airbus Defence & Space STOCKHOLM 08-440 49 80 Albecom Sweden AB ÅTVIDABERG 0120-248 20 Amity Systems AB KUMLA 019-555 50 75 Amtele Communication AB KUNGENS KURVA 08-556 466 00 AUDIRE AB TÄBY 070-897 74 60 AVISEQ Critical Communications AB STH-ARLANDA 08-50253000 Batterigrossisten AB LIDINGÖ 08-766 75 50 Blekinge Radioteknik KALLINGE 0702-85 00 48 Borås Radio AB BORÅS 033-722 08 00 Brämhults Teleservice AB BRÄMHULT 033-24 18 35 BXO Solutions AB STOCKHOLM 070-638 33 38 Carl Radiokontroll AB KARLSTAD 054-10 04 25 CELAB Communications AB KUNGÄLV 0303-24 60 00 Combitech AB LINKÖPING 010-216 90 00 Com-it Uppsala AB UPPSALA 0768-545415 Copab AB NACKA 08-716 65 60 Dataprotect Sverige AB BORÅS 075-700 07 00 Dispatch Communication Sweden AB BORLÄNGE 070-689 00 06 DMTonline ApS, DANMARK +45 9846 1333 E-Com Stockholm AB STOCKHOLM 08-656 61 61 Eltel Networks Infranet AB STOCKHOLM 08-585 376 00 Frivilliga Radioorganisationen STOCKHOLM 08-664 28 08 Garmin Sweden AB HOVÅS 031-794 00 00 Gellivare Radio Communication AB GÄLLIVARE 0970-105 80 GroupTalk Sweden AB SOLNA 077-082 00 55 Hivako RIALA 070-753 05 80 Induo AB JOHANNESHOV 08-659 43 00 Jan Evert Persson AB SVEG 0680-71 85 60 Kamrad Teknik AB ÅKERSBERGA 070-278 51 29 KomTeknik Gävle AB GÄVLE 026-647780 Kuntze Communication NORRKÖPING 070-662 97 20 Lantbruksit.se LINKÖPING 013 10 34 20 Lars Nygren Service GUSTAFS 076-677 56 70 LEMAB Elektronik AB KALMAR 0480-883 12 LS Elektronik AB SPÅNGA 08-364 225 Malux Sweden AB ÖRNSKÖLDSVIK 0660-29 29 00 Maven Wireless Sweden AB STOCKHOLM 08-760 43 00 Melins Radio AB GUSTAVSBERG 08-715 51 10 MIC Nordic AB KISTA 08-23 97 00 MPT Kommunikation NACKA 08-716 65 60 MK MobilKontakt AB HAMMARSTRAND 070-557 48 00 MRG Radio AB SALTSJÖ-BOO 070-2946155 NewCom AB ÖREBRO 019-609 06 90 Niracom Electronic Design TYRESÖ 073-338 88 17 Nordlander Radiosystem AB STOCKHOLM 073-0612500 Northcom AB KARLSTAD 054-67 05 00 OrbiGo SKARPNÄCK 010-494 95 00 PEMA Kommunikation AB VÅRGÅRDA 0322-66 55 00 Radio-Master AB TYRESÖ 08-712 00 60 Radiosystem Bertil Åhs AB UPPSALA 018-15 02 60 RFSYS Communications AB LIDINGÖ 08-765 12 65 RTAntenner AB GÄVLE 026-12 23 00 Securitas Sverige AB STOCKHOLM 010-470 17 87 Signalstyrkan AB TÄBY 08-298 298 StjärnaFyrkant Linköping/Fast & Mobilt LINKÖPING 013-24 20 81 StjärnaFyrkant Umeå/LTS Telekom. AB UMEÅ 090-70 44 70 StjärnaFyrkant Sverige AB SUNDSVALL 060-16 64 00 Stockholms Marine El TYRESÖ 070-774 56 56 SVB Försäljning AB NACKA 08-556 038 38 Sv. Radiokommunikation AB GÄVLE 026-10 20 62 Svensk Byggradio AB NACKA 08-410 305 05 Södertälje Teleanläggn. AB SÖDERTÄLJE 08-550 603 55 Sören Ejby Teleteknik AB DALARÖ 070-5787870 TC Connect Sweden AB KUMLA 019-500 10 00 TeleCom System AB ÖREBRO 019-23 27 00 Telium Sweden AB HALMSTAD 035-16 61 00 Teleton AB VÄXJÖ 0470-45550 Teracom AB STOCKHOLM 08-555 420 00 The Production Office STOCKHOLM 08-500 035 00 Tjust Elektronik AB VÄSTERVIK 0490-822 50 Tre Innovatörer AB STOCKHOLM 08-652 08 10 Varningsljusteknik Norden AB HÄGERSTEN 08-749 01 00 Vianet Sverige AB LULEÅ 0920-22 24 10 WESTEL/ Lappland Network Services AB DOROTEA 0690-221 30 Zodiac Sverige AB SKARPNÄCK 08-556 156 90 SVERIGES KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING

Avsändare:

SKEF Kansli, Box 2026

128 21 SKARPNÄCK

Om kontaktperson behöver uppdateras eller adressen är felaktig är vi tacksamma om ni mailar till skefnews@skef.se

Vill du ha tidningen kostnadsfritt digitalt? Maila till skefnews@skef.se

ANTENNER

FÖR OPTIMAL K ONT AKT

ANTENNER

FÖR OPTIMAL K ONT AKT

Flexibla antennlösningar för företag

Flexibla antennlösningar för företag

SSedan 80-talet har vi sålt antenner, kablar, kontakter och andra tillbehör främst för mobil kommunikation.

edan 80-talet har vi sålt antenner, kablar, kontakter och andra tillbehör främst för mobil kommunikation.

Vi säljer och distribuerar Panoramas kompletta utbud, en av världens främsta tillverkare av antennmaterial, kabel och kontakter.

Vi säljer och distribuerar Panoramas kompletta utbud, en av världens främsta tillverkare av antennmaterial, kabel och kontakter.

Förutom försäljning av över 1500 produkter, tillverkar vi skräddarsydda speciallösningar och specialprodukter.

Förutom försäljning av över 1500 produkter, tillverkar vi skräddarsydda speciallösningar och specialprodukter.

Vi är flexibla och hittar en lösning som passar ert behov!

Vi är flexibla och hittar en lösning som passar ert behov!

GPSD:

GPSD: MiMo LTE (617-6000MHz), GPS, upp till 4xMiMo WiFi, Radiatorfäste

MiMo LTE (617-6000MHz), GPS, upp till 4xMiMo WiFi, Radiatorfäste

LPB: 617-6000 MHz

LPB: 617-6000 MHz

Finns med väggfäste

Finns med väggfäste

”Dold” TETRA-antenn samt GPS, 4G och 2,4-5GHz

”Dold” TETRA-antenn samt GPS, 4G och 2,4-5GHz

Fordonsantenn:

Fordonsantenn:

LPBEM, 617-6000 MHz, Magnetmontage

LPBEM, 617-6000 MHz, Magnetmontage

32 Skef News nummer 2 2022 www.skef.se
RT Antenner AB, www.rtantenner.se, Fältskärsleden 20, 802 80 Gävle, info@rtantenner.se, 026 - 12 23 00
RT Antenner AB, www.rtantenner.se, Fältskärsleden 20, 802 80 Gävle, info@rtantenner.se, 026 - 12 23 00
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.