Page 1

vårterminen 2017 16 januari - 31 maj

En vinter tillsammans

Nu startar vårterminen i Skarpnäcks församling, en termin fylld av verksamheter i gemenskap. Förhoppningsvis kan du hitta inspiration att testa ett nytt sammanhang genom att läsa denna bilaga!

GEMENSKAP

För dig som är ledig dagtid eller vill hitta ett sammanhang på lunchen. SID 3

PILGRIMSLIV

I väntan på första pilgrimsvandringen för året kan du gå på flera olika föreläsningar. SID 5

RUM FÖR BARNEN

Församlingens barnverksamhet startar 16 januari. SID 7

Varje söndag är det Söndagsmässa i Bagarmossens kyrka kl 11.00 och Gudstjänst i tältet vid Markuskyrkan kl 15.00. En söndag i månaden firar vi Söndagsgudstjänst med barnkör.


en bilaga från skarpnäcks församling

2

Tillsammans

Nåd – en saklig omsorg

jag satt målet så fyller Gud ut resten. Så är det också för oss när vi möter vår nästa som inte har nått ända fram. Vi får hjälpa till att skarva med resten. Vara nådig för varandra. Nåd är saklig omsorg. Alltid något tydligt och konkret. Låt oss söka det konkreta från Gud och berätta om det för varandra.

I församlingslivet kan det vara att ta tillvara min och din nästas rättigheter. Eller att vara vägvisare för en som inte längre orkar. Församlingen får fylla ut med saklig omsorg. Skarva, så att tillvaron blir fullkomlig för fler. Tillsammans har vi som församling möjligheten att ta emot nåden från Gud i våra liv och sedan möjlighet

att ge nåd till vår nästa. Gud skarvar för oss och vi skarvar för varandra.

foto: jonas petersen

Ett år av nåd. Vi får alla ta del av Guds nåd på många olika sätt, men ändå alltid konkret. Till livets mysterium hör att leva i otillräcklighet. Det finns alltid mer att göra. Mer att hinna. Mer av det mesta. I detta vakum av all ofullkomlighet, just där kommer Gud med sin nåd och skarvar. När jag inte älskar fullt ut, inte bry mig helt, inte når fram dit där

Vad ger Gud mig idag?

Ett nådens år 2017 och en välsignad vår önskar jag dig! Maria Berg Kyrkoherde genom Skarpnäcks församling

”Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland er.” Matteusevangeliet 18:20 illustration: karin efraim

anmäl dig till nyhetsbrevet Anmäl dig till församlingens nyhetsbrev där du får veta mer om vad som är på gång i församlingen och vilka uppdrag som är aktuella för dig som vill engagera dig konkret i församlingslivet! Skicka din mejladress och ditt namn till: skarpnacks.forsamling@svenskakyrkan.se (märk mejlet Nyhetsbrevet) eller anmäl dig via webben på: www.svenskakyrkan.se/ skarpnack/nyhetsbrev

Kyrkoval 2017

17 september i år är det dags för alla medlemmar i Svenska kyrkan att göra ett viktigt val: Vilka vill du ska styra din församlings arbete de kommande fyra åren? Genom din röst i kyrkovalet avgör du vilka kyrkopolitiker som får flest röster och som får mandat att sätta den övergripande strategin för församlingsarbetet år 2018-2022. Utifrån det får sedan församlingens kyrkoherde i uppdrag att skapa verksamhet som går

i linje med den strategin.

Kyrko 1 7 sepval 201 7

Under våren och sommaren 2017 kommer du att få material och information om dina valmöjligheter. Missa inte möjligheten att påverka – varje röst är viktig och din röst gör skillnad!

Att vara ideell är ett uppdrag som ger lika mycket tillbaka som du investerar. I Bibeln beskrivs församlingen som Kristi kropp där kroppsdelarna sinsemellan är olika och har olika uppgifter, men där alla behövs. Vill du bli värd i Markuskyrkans tält? Uppdraget handlar om att bidra med din tid och närvaro för att hålla tältet vid Markuskyrkan öppet för någon som vill komma in och sitta i en stunds meditation, tända ett ljus eller göra ett stopp på väg från eller in i reservatet. Kontakta Pär Friberg för mer information: par.friberg@svenskakyrkan.se eller 08-505 815 09.

foto: ikon

Aktuella uppdrag

Vill du vara kyrkvärd i samband med Gudstjänster Bagarmossens kyrka eller i tältet vid Markuskyrkan? Kontakta Åsa Bertilsson: 08-505 815 54, asa.bertilsson@svenskakyrkan.se Vill du bidra till en gemensam vår? Under rubriken ”En stund i Gemenskap” kommer vi runt om i vår församling i höst att samlas för andakt, fika, lunch och samtal. Vill du dela med dig av dig själv till andra genom samtal, sång, föredrag, fixa med fikat eller annat? Hör i så fall av

Skarpnäcks församling Malmövägen 51, 121 53 Johanneshov Växel 08-505 815 00 E-post skarpnacks.forsamling@svenskakyrkan.se Webb www.svenskakyrkan.se/skarpnack

denna bilaga är en annons från skarpnäcks församling

dig till Karin Löfgren: 08-505 815 07 eller karin.t.lofgren@svenskakyrkan.se Drömmer du om att starta en verksamhet i församlingens regi? Lev i din kallelse, gör något som du gör med glädje i hjärtat. Kontakta Karin Löfgren: 08-505 815 07, karin.t.lofgren@ svenskakyrkan.se med din idé.

läs mer om idealitet och se aktuella uppdrag på webben: svenskakyrkan.se/skarpnack/ideell

Ansvarig för innehåll Maria Berg, kyrkoherde Layout Berith Elvhult Omslagsfoto Berith Elvhult/Matton Tryck Bold DNS Upplaga 24 100 Distribution SDR


EN STUND I

3

GEMENSKAP

GEMENSKAP är för dig som är ledig mitt på dagen som vill hitta ett sammanhang. Det bjuds alltid på ett program av något slag: en föreläsning, ibland med gäster och ibland med anställda och på onsdagar kan du njuta av härlig musik! Allt är kostandsfritt. Välkommen till en gemensam vår!

MÅNDAG BJÖRKHAGEN - VARANNAN MÅNDAG PÅ UDDA VECKOR PAVILJONGEN, HELSINGBORGSV 51

FRUKOSTGEMENSKAP kl 10-11.30 Andakt, bordssamtal och kyrkkaffe BAGARMOSSEN - VARJE MÅNDAG BAGARMOSSENS KYRKA, LAGAPLAN 6

GEMENSKAP kl 14-16 Andakt, program och kyrkkaffe

ONSDAG SKARPNÄCK - VARJE ONSDAG MARKUSPLATSEN, SKARPNÄCKS ALLÉ 38

GEMENSKAP kl 12-14. Musik, andakt och kyrkmåltid Möjlighet till styrkepromenad kl 11.30

FREDAG BAGARMOSSEN - VARJE FREDAG BAGARMOSSENS KYRKA, LAGAPLAN 6

GEMENSKAP kl 12-14 Andakt, program och kyrkmåltid

foto: matton

Markus Stämmor söker röster!

Kom och sjung i församlingens seniorkör för dig som är 60 år eller äldre. Övning varannan måndag, på udda veckor kl.12.30-14.00 i Björkhagen. För information kontakta körledare Eva Karpe på: 08-505 815 24 eller eva.karpe@svenskakyrkan.se

Församlingens internationella insamlingsprojekt 2017 FÖRHINDRA VÅLD MOT KVINNOR I INDIEN (p245)

I slumområdena i östra Indien är det ofta kvinnor och flickor som är de mest utsatta. Våld i hemmet och diskriminering på arbetsmarknaden är vanliga exempel på utsatthet. Svenska kyrkan och ACT-alliansen stöttar kvinnorna att organisera sig i självhjälps-

foto: ikon

grupper, föreningar mot våld och fackföreningar. Då ökar deras möjlighet att stärka varandra och förändra sin situation. Då kan de också kräva sina rättigheter gentemot myndigheterna. Men det räcker inte att arbeta med kvinnorna, det är också viktigt att arbeta med männen, liksom med polisen och andra myndigheter. Läxhjälp till både flickor och pojkar är också ett stöd till familjerna och får fler

flickor att fortsätta sin skolgång. Läs mer om projektet på vår webb: www.svenskakyrkan.se/ skarpnack/hoppforhelavarlden

stöd projektet! Vill du vara med och stödja projektet ”Förhindra våld mot kvinnor i Indien”? Du kan enkelt skänka pengar på tre sätt: Swisha till: 123 079 36 04 Plusgironummer: 90 01 22-3 Bankgironummer: 900-1223 Märk din inbetalning med P245 som är numret för projektet.

ditt lokala stöd gör skillnad globalt!

Församlingen har Swish! Veckans kollekt (gäller från söndag-lördag)

123 231 45 40 Rättvis handel (Fairtrade)

123 174 51 24 Skarpnäcks församlings internationella projekt:

123 079 36 04 Skriv den aktuella P-koden som meddelande: P245 (”Förhindra våld mot kvinnor i Indien”)


en bilaga från skarpnäcks församling

4

Där orden inte räcker till tar musiken vid ... Det är alltid musik i församlingen! Under renoveringen av Markuskyrkan gör några av församlingens körer gästspel i andra församlingar med det blir också musik i Kärrtorps gymnasium och i egna lokaler. Här är tre smakprov och du hittar alltid en uppdaterad kalender med aktuell musik på vår webb: www.svenskakyrkan.se/skarpnack

Psalmsångsgudstjänst

Sacred Concert

Gästspel i Slottskyrkan

26 FEBRUARI KL 15.00

19 MARS KL 15.00

2 APRIL & 23 APRIL KL 11.00

Sacred Concert av Duke Ellington med Markuskyrkans kammarkör, Vox Marci, Huddinge big band och Ulla-Carin Börjesdotter, solist.

Församlingen firar högmässa tillsammans med hovförsamlingen i Slottskyrkan och flera av församlingens körer sjunger. Dessa datum är det även gudstjänst i Bagarmossens kyrka kl 11 och gudstjänst i tältet vid Markuskyrkan kl 15.

TÄLTET VID MARKUSKYRKAN Med Markuskyrkans Kammarkör och kören Isafold.

”Gläns över sjö och strand, stjärna i fjärran”

KÄRRTORPS GYMNASIUM

Psalm 134

Körsång i församlingen Musiken är en inkörsport till kyrkans liv och kan öppna upp för livets andliga dimensioner. Skarpnäcks församling har körer med både barn och vuxna och olika musikaliska inriktningar. Läs mer om körerna på: www.svenskakyrkan.se/skarpnack/korer n

= körer som söker röster!

Barnkörer Minisar 5-6 år n onsdagar kl 16.00-16.45 i Bagarmossen Bagarmossens kyrka, Lagaplan 6

Storisar 7-9 år n onsdagar kl 17.15-18.00 i Bagarmossen Bagarmossens kyrka, Lagaplan 6 För information om Minisar, och Storisar kontakta körledare Anne Öberg, 08-505 815 72 anne.oberg@svenskakyrkan.se

Markustigrarna 5-6 år Måndagar kl 16.00-16.45 i Björkhagen Paviljongen, Helsingborgsvägen 51 För information kontakta körledare Anna Hallberg, 08-505 815 42 anna.hallberg@svenskakyrkan.se

Markuslejonen 5-6 år onsdagar kl 16.00-16.35 i Björkhagen Paviljongen, Helsingborgsvägen 51 För information kontakta körledare Åsa Schmidt, 08-505 815 00 asa.schmidt@svenskakyrkan.se

Lilla barnkören 7 år n Tisdagar kl 15.30-16.05 i Björkhagen Paviljongen, Helsingborgsvägen 5 För information kontakta körledare Anna Bysveen, 08-505 815 22 anna.bysveen@svenskakyrkan.se

Barnkören 8-9 år n tisdagar kl 16.15-17.00 i Björkhagen Paviljongen, Helsingborgsvägen 51 För information kontakta körledare Anna Bysveen, 08-505 815 22 anna.bysveen@svenskakyrkan.se

Ungdomskörer Sing Out Loud 9-12 år n Tisdagar kl 16.30-17.30 i Bagarmossen Bagarmossens kyrka, Lagaplan 6, För information kontakta körledare Niklas Hidmark, 070-786 08 70 eller niklas.hidmark@svenskakyrkan.se

Diskantkören 10-12 år n Onsdagar kl 17.00-17.45 i Björkhagen Paviljongen, Helsingborgsvägen 51 För information kontakta körledare Anna Bysveen, 08-505 815 22 eller anna.bysveen@svenskakyrkan.se

Ungdomskören 13 år och äldre

n

Onsdagar 19.30-21.00 i Bagarmossen Bagarmossens kyrka, Lagaplan 6 För information kontakta körledare Niklas Hidmark, 070-786 08 70 eller niklas.hidmark@svenskakyrkan.se

Vuxenkörer Isafold n tisdagar kl 18.00-20.00 i Bagarmossen För information kontakta körledare Brynja Gudmundsdottir, brynja.gudmundsdottir@svenskakyrkan.se

Markus Stämmor n Seniorkör för dig från 60 år måndagar varannan vecka kl.12.30-14.00 i Björkhagen För information kontakta körledare Eva Karpe 08-505 815 24 eller eva.karpe@svenskakyrkan.se

Markuskyrkans damkör Vox Marci (för körvana) tisdagar kl. 18.45–21.00 i Björkhagen För information kontakta körledare Åsa Schmidt 08-505 815 00 eller asa.schmidt@svenskakyrkan.se

Markuskyrkans kammarkör n Körvana herrstämmor sökes onsdagar 19.00–21.30 i Björkhagen För information kontakta körledare Eva Karpe 08-505 815 24 eller eva.karpe@svenskakyrkan.se


en bilaga från skarpnäcks församling

Andlig fördjupning

5

Andlig fördjupning handlar om att reflektera över vår tro och vårt liv. Att närma sig en egen tro kräver mod - mod att öppna sig för oväntade möten, mod att dela med sig av hela en själv. Det spelar ingen roll om du är troende, tvivlare, sökare eller ateist. Alla får plats. foto: jonas petersen

SINNESROGUDSTJÄNSTER Under våren kommer församlingen att fortsätta med Sinnesrogudstjänster, i Paviljongen vid Markuskyrkan. Efter gudstjänsten samlas vi för en gemensam kyrkmåltid. DATUM FÖR VÅREN 2017: Ti 21/2 kl 18.00 Ti 21/3 kl 18.00 Ti 18/4 kl 18.00 Ti 16/5 kl 18.00 Ti 13/6 kl 18.00

Pilgrimsliv i församlingen PILGRIMSVANDRINGAR

FÖREDRAG

Pilgrimslivet lockar och Skarpnäcks församling fortsätter satsningen på pilgrimsvandring under 2017 – du är varmt välkommen att vandra med! Info och anmälan till Pär Friberg: par.friberg@svenskakyrkan.se eller 0707-860 850.

Under vårterminen blir det flera tillfällen till fördjupning genom föredrag i Paviljongen vid Markuskyrkan. Innan föredraget kl 19 är det även gemenskap genom veckomässa kl 18 i Paviljongen vid Markuskyrkan och kyrkmåltid kl 18.30.

KOMMANDE VANDRINGAR: Första pilgrimsvandringen 2017 är lördag 8 april. Start kl 10 vid tältet vid Marksukyrkan och vandring till Pilgrimscentrum i Tyresö.

7 FEBRUARI kl 19: Pilgrim Människa på väg, med Pär Friberg.

Läs mer på församlingens webb: www.svenskakyrkan.se/skarpnack/sinnesro

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan o ch förstånd att inse skillnaden.  Amen.”

28 MARS kl 19: Frälsarkransen Livets pärlor, med Pia Whalqvist. Mer information på vår webb: svenskakyrkan.se/skarpnack/pilgrim

Övriga planerade pilgrimsvandringar under våren 2017:

22/4, 6/5, 20/5 och 3/6 Håll utkik på vår webb information om tider och platser: svenskakyrkan.se/skarpnack/pilgrim

Frälsarkransen är ett armband skapat av Martin Lönnebo.

bagarmossens kyrka i samlingssalen, lagaplan 6 datum vt17: 13/2, 13/3, 10/4 och 8/5 tid: kl 17.30-19.00 Att yoga minskar stress och är allmänt välgörande för vår hälsa och välmående kan utövare av yoga vittna om. Yoga är något du gör för dig, för att du ska må bra, för att du ska må bättre. Nu finns möjlighet för dig att kostnadsfritt prova Kundaliniyoga en gång i månaden under våren med start 13/2 – ingen förkunskap krävs. Yogamattor till 20 personer finns men ta gärna med en egen matta! Lärare: Maria Sjöström

Församlingen har längtat efter att vara i kära Markuskyrkan under renoveringen. Lösningen blev två tält med både närhet till Markuskyrkan och närhet till naturen! 12 december 2016 restes stommarna till tälten och från och med januari kommer söndagens gudstjänst i Björkhagen kl 15.00 att vara i det stora tältet. I båda tälten finns en eldstad och genom dessa viss värme. Men det kan ändå bli kallt i tälten under kallare vinterdagar så klä dig varmt! TÄLTVÄRDAR SÖKES! Församlingen söker dig som vill bidra med tid och närvaro för att hålla tältet vid Markuskyrkan öppet för någon som vill komma in och sitta i en stund eller tända ett ljus. (Läs mer på sidan 3). Är du intresserad, kontakta: par.friberg@svenskakyrkan.se. Läs mer om tälten på församlingens webb: www.svenskakyrkan.se/skarpnack/talt

foto: jonas petersen

foto: matton

Yoga

TÄLTEN VID MARKUSKYRKAN


en bilaga från skarpnäcks församling

Ung mötesplats

6

Ungdomskväll med mässa onsdagar kl 17.30-21 För tidigare konfirmander. Vi börjar kvällen med mat i

Innehållet på ungdomshäng och ungdomskväll bestämmer de som är på plats tillsammans och möjligheterna är många: film, spel, diskussioner... Vad vill du göra? Kom och ge förslag!

församlingssalen i Bagarmossens kyrka, fortsätter med veckomässa kl 18.00, kör kvällens aktiviteter och avslutar med runda. Ledare: Emelie 070-786 08 87.

Ungdomshäng i Skarpnäck måndagar kl 14-16

Öppet för alla! Kom till Markusplatsen efter skolan på måndagar.

Öppet för alla! Kom till Markusplatsen efter skolan på måndagar, precis innan läxhjälpen på Skarpnäcks bibliotek. Vi bjuder på fika. Kontaktperson: Crippa 070-786 08 85.

Ungdomskväll i Bagarmossen måndagar kl18-22

Öppet för alla! Kom och umgås med Miguel, Crippa och vänner i Bagarmossens kyrka på måndagkvällar. Vi bjuder på mat och äter tillsammans. Kontaktperson: Crippa 070-786 08 85.

Ungdomshäng i Skarpnäck onsdagar kl14-15.30 Öppet för alla! Kom och häng med Crippa och Emelie efter

skolan. Vi bjuder på fika. Kontaktperson: Crippa 070-786 08 85.

Ungdomshäng i Bagarmossen torsdagar kl 15-17 Vi bjuder på fika. Kontaktperson: Crippa 070-786 08 85.

Ungdomskväll i Bagarmossen torsdagar kl 18-20 Öppet för alla! Kom till Bagarmossen och häng med Emelie

foton som inte är märkta på uppslaget: matton

Ungdomshäng

och Miguel på måndagkvällar Vi bjuder på fika. Kontaktperson: Emelie 070-786 08 87.

Ungdomskväll i Skarpnäck söndagar 18-22

Öppet för alla! Kom till Markusplatsen och häng med Crippa, Emelie och vänner. Vi bjuder på mat och äter tillsammans. Kontaktperson: Crippa 070-786 08 85.

START vecka 3

19 jan uari

Fotboll året om Kom och spela fotboll och häng tillsammans med andra unga (ca 10-25 år) i området – öppet för alla oavsett fotbollsnivå!

foto: miguel ortega

måndagar kl 16.00-17.00 torsdagar 17.00-18.00 Vi är i Skarpnäckskyrkans gympasal på Skarpnäcks allé 31 fram till mars och sedan spelar vi utomhus. För mer information ring Crippa 070-786 08 85 eller Miguel 070-786 08 94.

Vill du låta döpa ditt barn?

Hä ng m ed svän g ”Häng med Sväng” är en fritidsverksamhet som riktar sig till dig i årskurs 6 och 7. Vi kommer att sjunga, spela musik, baka, leka lekar och ha spännande samtal. Alla är välkomna!

Björkhagen, Paviljongen vid Markuskyrkan Torsdagar kl 15.00-16.30 Kontaktperson: anna.hallberg@svenskakyrkan.se

Boka direkt på tel: 08-505 815 01. Församlingens präster finns tillgängliga om du har frågor och funderingar. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på www.svenskakyrkan.se/skarpnack/dop foto. ikon


Öppen Förskola

7

VT17

T R A STcka 3 ve anuari 16 j

SKARPNÄCK

MARKUSKYRKAN BARNLOKALEN MALMÖV. 51

SKARPNÄCKS ALLÉ 38

Måndagar kl 13.00-15.00 (0-6 år) Sångstund kl 13.30.

Måndagar kl 09.00-13.00 (0-6 år) med sångstund kl 10.30.

Tisdagar kl 09.00-13.00 (0-6 år) Sångstund kl 10.30.

BAGARMOSSEN

BJÖRKHAGEN

Onsdagar kl 09.00-12.00 (0-6 år) Sångstund kl 10.00.

LAGAPLAN 6

MARKUSPLATSEN

NACKARESERVATET

Onsdagar kl 13-15.00 (0-8 mån) Babyöppet med sångstund kl 13.30

Måndagar kl 10.00-11.30 Tillsammans under bar himmel och Sångstund i skogen kl 10.00 (0-6 år). Vi håller till i Nackareservatet bakom Markuskyrkan, strax före utegymmet. Klä er efter väder och ta med er sittunderlag!

Öppen förskola på en fredag 10/2, 10/3, 7/4 och 5/5 kl 10.00-14.00 med sångstund kl 10.30.

Öppen förskola på en lördag 11/2, 11/3, 8/4 och 6/5 kl 10.00-14.00 med sångstund kl 10.30.

BAGARMOSSENS KYRKA Onsdagar kl 09.30-13.00 (0-6 år) Vi startar med sångstund i kyrkan kl 09.30 och efter det öppen förskola i församlingssalen kl 10-13.00.

All barnverksamhet i Skarpnäcks församling är gratis!

STA RT vec k a3 18 janu

ari

enastående för ensamstående

med barn

SKARPNÄCK ONSDAGAR kl 16.30-18.30 MARKUSPLATSEN, SKARPNÄCKS ALLÉ 38 Kom med dina barn och ät en måltid tillsammans med andra barn och vuxna. Mat serveras kl 16.30-17.30 och efter det umgås och leker vi tillsammans. Har du frågor ringer du Nadia Enoksson: 08-505 815 28. Har du önskemål om specialkost skickar du ett SMS senast samma dag kl 13.00 till 070-786 08 71.

fredagsmys med vardagsgudstjänst 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 och 12/5 Mobilfri, mysig samvaro för barn mellan 0-9 år tillsammans med vuxen. Vi pysslar, leker och äter tillsammans. Kvällen startar 16.00 och avslutas med en gemensam vardagsgudstjänst i Bagarmossens kyrka kl 18.00. Vi är i församlingssalen på Lagaplan 6 i

bagarmossens kyrka

Har du frågor ringer du Åsa Peterson: 08-505 815 55. Har du önskemål om specialkost skickar du ett SMS senast onsdag eftermiddag till 070-786 08 94


en bilaga från skarpnäcks församling

Gudstjänst och andakt ANDAKTER VARJE VECKA

GUDSTJÄNSTER VARJE VECKA

GUDSTJÄNST PÅ ÄLDREBOENDE

måndag

söndag

gudstjänst på hemmet för gamla kl 11.00 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj och 20 juni.

14.00 i Bagarmossens kyrka

11.00 i Bagarmossens kyrka varannan måndag, udda veckor 15.00 i tältet vid Markuskyrkan 10.00 Paviljongen vid tisdag Markuskyrkan 18.00 i Paviljongen vid Markuskyrkan onsdag 12.00 på Markusplatsen

onsdag

fredag

18.30 i Bagarmossens kyrka

12.00 i Bagarmossens kyrka

gudstjänst på oscars minne kl 13.30 17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 16 maj och 13 juni.

”Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.” Heliga Birgitta Med reservation för eventuella förändringar. Kalendern på webben är alltid uppdaterad!

illustration: karin efraim

Någon att prata med? Om du vill boka tid för samtal hos någon av våra präster och diakoner ring eller skicka ett SMS. Ewa Munther Präster Eva Abragi tel 08-505 815 75, 070-786 08 90 Åsa Bertilsson tel 08-505 815 54, 070-786 08 81 Annelie Ekström tel 08- 505 815 23, 070-238 32 23 Pär Friberg tel 08-505 815 09, 070-786 08 50

tel 08-505 815 76, 070-786 08 92

Diakoner

Anette Arebo tel 08-505 815 77, 070-786 08 95 Karin Löfgren tel 08-505 815 07, 070-786 08 62 Katarina L Thompson tel 08-505 815 41, 070-786 08 75

Sara Kjellerhag tel 08-505 815 32, 070-786 09 82

Christer Olsson tel 08-505 815 10, 070-786 08 57

Lars Lifvendahl tel 08-505 815 84, 070-786 0584

Pia Wahlqvist tel 08-505 815 57, 070-786 08 86

Kontakt Skarpnäcks församling Malmövägen 51 121 53 Johanneshov Växel 08-505 815 00

Bokning av dop, vigsel eller begravning 08-505 815 01 Tider må, ti, onsd och fre kl 9-12 samt to kl 10-14

E-post skarpnacks.forsamling@ svenskakyrkan.se

Bagarmossen kyrka Lagaplan 6, T-bana Bagarmossen

Digitalt

Markusplatsen Skarpnäcks allé 38, T-bana Skarpnäck vid Markuskyrkan Tältet till höger om Markuskyrkan, Paviljongen på Helsingborgsv 51 och Barnlokalen i kanslibyggnaden på Malmöv 51, T-bana Björkhagen.

WEBB

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

Uppdaterad information och kalender om församlingens verksamheter. www.svenskakyrkan.se/ skarpnack

Följ församlingslivet genom bild/text, få information om när våra våra verksamheter startar och inbjudningar till event. www.facebook.com/ skarpnacksforsamling

Följ församlingslivet genom att en ny medarbetare varje vecka visar sin vardag genom bilder. www.instagram.com/ skarpnacksforsamling

Följ församlingens kyrkoherde och prost Maria Bergs församlingsliv och tankar genom 140 tecken per inlägg. www.twitter.com/ Berghelenamaria

hejdå

Bilaga i lokaltidningen Hammarby/Skarpnäck 170417  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you