Page 1

Jim Jarmusch, Fritz Lang, Mindaugas Survila, Sofia Coppola, Colin Firth, Tom Waits, Jodie Foster „Apie dievus ir žmones“, „Biutiful“, „Keisčiau nei rojuje”, „Stebuklų laukas“, „Bebras“, „Anapus“

2011 12

„Nežiūrėtas Jarmuschas“ – ankstyvųjų filmų programa Celiulioidinė uždanga: Europos Šaltasis karas kine Ciklas „Metų geriausieji“


Tik dabar paaiškėjo, kad etatinė vasaros rytų sveikin­ toja varna buvo pirmoji geros žinios pranašė. Tam net specialiai klevo šakų raizginy buvo susuktas liz­ das. Išlįsdavo iš lapų palapinės, nusileisdavo ant antenos ir visu kūnu išrėkdavo tą žinią. Tada dar ne­ buvo galima suprasti, ko ji ten kranksi, net traukinių bildesį nustelbdama. Bet tebūnie. Antrasis buvo kėkštas. Prilėkė prie lango ir, galvą pakreipęs, ėmė barškinti į stiklą. Žiūrėjo, įdėmiai žiū­ rėjo į akis. Iš kur gali žinoti, ką reiškia tokie žiūrėjimai. Kitąkart, vakarojant po medžiu, ant peties nutūpė plunksnasvoris sparnuotis. Ausų būgnelius pasiekė švelnus garsas. Tačiau pasidarė dar neaiškiau. Ir ką pagaliau reiškia, kai gatvėje merdėjančio ba­ landžio akyse pamatai žmogišką žvilgsnį? „Būk smalsus, stebėk viską, kas daro tave laimingą, ir stenkis suprasti kodėl“, – patarė Nicolas Ray’us. Kai virš lango pastogėje apsigyveno balandžiai ir naktimis per miegus vis kažką suburkuodavo, ­apėmė neviltis. Tačiau vieną rytą paskambino į duris: – Kas ten? – Jimas, Jimas Jarmuschas. Neprisimeni manęs? – Ne, juk niekad Tavęs nemačiau. Iš kur man žinot, kad čia Tu? – Ar laiminga mane pamačius?


Apie dievus ir žmones Des hommes et des dieux

Rež. Xavier Beauvois Vaid. Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Philippe Laudenbach (drama, Prancūzija, 2010, pranc., arabų k., liet. subt., 2.02) 9–30 d. Alžyre įsikūrusio vienuolyno abatas Kristijanas pui­ kiai išmano ir Bibliją, ir Koraną. Įsigilinimas į islamą jam padeda suprasti ir gerbti šalį, kurioje nusprendė dirbti. Tačiau Alžyras vis labiau terorizuojamas is­ lamo fundamentalistų, tad vienuoliai turi kuo grei­ čiau nuspręsti: likti ar išvykti. Istorija paremta tikrais faktais: 1996 m. iš Tibhirino vienuolyno buvo pa­ grobti septyni trapistai ir, anot pagrobėjų pareiš­ kimo, nužudyti perpjaunant gerkles. Filmo kūrėjai stengėsi perteikti dvasią, kuri tuo metu vyravo vienuolyne. Kūčių vakarą vienuoliai privalo pagaliau išspręsti esminę dilemą – likti ša­ lyje ir rizikuoti gyvybe ar išvykti. Kiekvienas vienuo­ lis, įvertindamas žmogišką, religinį, politinį aspektą, įsigilindamas į savo sielą ir sąmonę, turi priimti savo sprendimą. 2010 m. Kanų kino festivalyje filmas pelnė Didįjį žiuri ir Ekumeninės žiuri prizus.  N-16 2

3


„Nežiūrėtas Jarmuschas“ – ankstyvųjų filmų programa Iš pradžių aš norėjau būti rašytoju, po to muzikantu – grojau roko grupėje, kol nufilmavau savo pirmą pilnametražį filmą „Amžinos atostogos“. Turiu prisipažinti, kad po jo norėjau viską mesti. Filmo montažas užėmė tiek laiko ir pareikalavo tiek lėšų, kad sukėlė man pasibjaurėjimą.  Jim Jarmusch Lietuvos kino žiūrovai Amerikos nepriklausomo kino režisieriaus Jimo Jarmuscho filmus pamėgo nuo filmo „Negyvėlis“ (1995), kuris Lietuvoje buvo parodytas praėjus keleriems metams nuo jo sukūrimo. Iki tol šio režisieriaus kūryba nepatekdavo į lietuviškus kino ekranus. Todėl tęsdamas pažintį su kino klasika „Skalvijos“ kino cent­ ras šįkart nusprendė žiūrovams pristatyti gyvojo klasiko J. Jarmuscho ankstyvuosius filmus. „Skalvijos“ kino centre bus parodyta septynių filmų programa, iš kurios penki filmai dar nė karto viešai Lietuvoje nerodyti. Poetas, muzikantas, kino režisierius Jimas Jarmuschas gimė Ohajo valstijoje 1953 m. Kinu susidomėjo ne iškart. Paauglystėje priklausė subkultūriniam jaunimui: domė­ josi bitnikų bei hipių literatūra, vėliau Kolumbijos uni­ versitete studijavo amerikiečių ir britų literatūrą. Tačiau išvykęs į Paryžių, dienų dienom žiūrėdamas kiną pran­ cūzų sinematekoje, „susirgo“ kinu. Grįžęs į Niujorką, ap­ sisprendė imtis kino režisūros. Pamėginęs to mokytis Niujorko universitete, suprato, kad tik dirbdamas su re­ žisieriais filmavimo aikštelėje gali kažko išmokti. Taip jis tapo Nicholaso Ray’as asistentu, o Wimui Wendersui pa­ dovanojus kino juostos, sukūrė filmą „Keisčiau nei rojuje“, atnešusį tarptautinę šlovę. Beje, Jarmuschas yra sakęs, kad įtaką jam padarė ir lie­ tuvis poetas, rašytojas, filmininkas Jonas Mekas.

Gruodis


Amžinos atostogos Permanent Vacation

Keisčiau nei rojuje Stranger Than Paradise

Vaid. Chris Parker, Leila Gastil, John Lurie, Richard Boes, Sara Driver, Charlie Spademan (drama, JAV, 1980, anglų k., liet. subt., 1.15) 2 d. – 19 val., 4 d. – 19 val.

Vaid. John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson, Cecillia Stark, Danny Rosen, Tom DiCillo (komiška drama, JAV, VFR, 1984, anglų k., liet. subt., 1.29) 2 d. – 20.30, 6 d. – 19.10

Dvidešimtmetis Krisas Parkeris klajoja po Manheteno gatves, tuščias ir apgriuvusias lyg po karo. Jis sutinka spalvingų žmonių, fi­ losofuoja apie vienišumą, svajoja sutikti savo mėgstamą saksofonininką Charlie Parkerį. Tai debiutinis Jimo Jarmuscho pilnametražis filmas, kuriame jau išryškėja savitas režisūrinis braižas. Pagrindinį herojų sukūrė neprofesio­ nalus aktorius.  T

Žemutiniame Manhetene gyvena vengras Vilis. Jis niekuo neužsiima, nuobodžiauja. Vieną dieną pas Vilį atvyksta pusseserė Eva, kuri sutrikdo monotonišką gyvenimą. Tačiau neilgam; ji išvyksta į Klivlendą pas močiutę. Po metų Vilis ir jo bičiulis Edis nusprendžia ap­ lankyti Evą. Susitikusi trijulė patraukia į Floridą, „kur saulė, palmės ir merginos su bikiniais“. Režisierius filme fiksuoja Amerikos nykynę, Jis nevaidino, kaip vaidina aktoriai, jis kaltačiau neslepia, kad jam patinka visi šie post­ bėjo, judėjo, egzistavo lyg realiame pasaulyje. industriniai peizažai. „Juose yra nenusakomo Teko spręsti svarbią dilemą: ar turiu jį koreguoti, liūdesio…“ – sako J. Jarmuschas. versti greičiau vaikščioti, ar išsaugoti jo laisvą Pagrindinius ir savo pirmuosius vaidmenis eiseną ir intonacijas? Prisiliečiau prie pačios rekine sukūrė J. Jarmuscho draugai – muzikan­ žisūros esmės, kai turi rasti kompromisą tarp to, tai Johnas Lurie ir Richardas Edsonas. Lurie ką nori pasakyti, ir to, kaip visa tai geriau pada- taip pat šiam filmui kūrė ir muziką. ryti.  J. Jarmusch 1984 m. Kanų kino festivalyje filmas pelnė „Auksinę kamerą“, Lokarno kino festivalyje – „Auksinį leopardą“ bei specialų žiuri prizą Sandanso kino festivalyje (1985).  T 4

5


„Nežiūrėtas Jarmuschas“ – ankstyvųjų filmų programa Už įstatymo ribų Down by Law

Paslaptingas traukinys Mystery Train

Vaid. Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Ellen Barkin, Rockets Redglare (komiška drama, JAV, 1986, anglų k., liet. subt., 1.47) 3 d. – 19 val., 6 d. – 21 val.

Vaid. Masatoshi Nagase, Youki Kudoh, Screamin’ Jay Hawkins, Cinqué Lee, Rufus Thomas, Jodie Markell, Joe Strummer (komiška drama, JAV, Japonija, 1989, anglų, jap. k., liet. subt., 1.50) 3 d. – 21 val., 7 d. – 19 val.

Naujasis Orleanas. DJ Zekas, meilužės išmes­ tas į gatvę, pamėgina greitai ir lengvai už­ sidirbti pinigų. Jam tereikia perduoti vogtą automobilį. Tačiau Zeką pagauna policija ir jis atsiduria kalėjime. Į tą pačią kamerą užda­ romas ir sąvadautojas Džekas, kurį pakišo jo kolega. Netrukus jų kompaniją papildo italas Roberto, menkai kalbantis angliškai. Žvitrus vyrukas pastebi, kad yra galimybė pabėgti iš kalėjimo. Trijulė ištrūksta į laisvę – į Luizianos pelkes. Filme skamba Tomo Waitso dainos. Pats muzikantas sukūrė Zeko vaidmenį. Kanų kino festivalyje filmas nominuotas „Auksinei palmės šakelei“ (1986), Danijoje Roberto filmų festivalyje išrinktas geriausiu užsienio filmu.  T

Filmas sudėliotas iš trijų vienu metu vyks­ tančių istorijų. Jų susilietimo taškas – naktis, 2.17, kai vienoje radijo stotyje suskamba Elvio Preslio daina „Blue Moon“. Du jaunuoliai iš Japonijos traukiniu vyksta į Memfį – rokenrolo karaliaus Elvio Preslio miestą. Jų didžiausia svajonė – bent kiek prisi­ liesti prie savo dievaičio – aplankyti įrašų studi­ jas, kuriose jis dirbo, prisėsti skvere priešais jo skulptūrą. Preslį gerbėjai įžiūri visur. Jis pana­ šus į Madoną ir į Laisvės statulą. Memfyje įstri­ gusiai italei rokenrolo karalius – tik vaiduoklis. O vietinius Memfio gyventojus Preslis erzina. Filme apie rokenrolo karalių vaidina net keli garsūs muzikantai – bliuzo legenda Rufus Thomas, britų pankroko garsenybė Joe Strummeris ir Screamin’ Jay Hawkinsas. Filmas 1989 m. nominuotas „Auksinei pal­ mės šakelei“.  T

Gruodis


Naktis Žemėje Night on Earth

Vaid. Winona Ryder, Gena Rowlands, Lisanne Falk, Alan Randolph Scott, Armin Mueller-Stahl, Rosie Perez (komiška drama, Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija, JAV, Japonija, 1991, anglų, pranc., it., suomių k., liet. subt., 2.09) 4 d. – 20.30, 8 d. – 18.30 Penki taksi, penki miestai, viena naktis. Skambant Tomo Waitso dainai, kamera iš aukštybių pirmiausiai nusileidžia į Los Andželą. 19.10. Jauna, be perstojo rūkanti taksistė veža delikačią aktorių agentę. Per trumpą kelionės laiką jos išsiaiškina, kas kiekvienai svarbiausia gyvenime. 22.10, Niujorkas. Jaunas tamsiaodis mėgina susistabdyti taksi. Į Brukliną važiuoti nedaug norinčių. Prie jo sustoja bu­ vęs klounas. 4.10 ryto Paryžiuje. Juodaodis taksi vairuoto­ jas, vežantis du savo rasės žmones, patiria rasistinį išpuolį, o paėmęs akląją suvokia, kad aklumas kartais padeda matyti daugiau, nei galima įsivaizduoti. Tuo pačiu metu Romoje. Ekspresyvus, nenutylantis taksistas nenorom su­ stoja prie arkivyskupo. Veždamas šventiką, vairuotojas nu­ sprendžia atlikti išpažintį. Helsinkyje tuo metu – 5.10. Trys draugai, prie butelio apraudoję vieno jų darbo praradimą, grįžta namo. Važiuodami jie supranta, kad būna ir dides­ nių bėdų, nei girtuoklio draugo problemos. Filme atskleidžiama kiekvieno miesto dvasia, žmonių bendravimo ypatumai ir trumpų pažinčių reikšmingumas.  T 6

7


„Nežiūrėtas Jarmuschas“ – ankstyvųjų filmų programa Negyvėlis Dead Man

Šuo vaiduoklis: samurajaus kelias Ghost Dog: The Way of the Samurai

Vaid. Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen, Crispin Glover, John Hurt (drama, JAV, Vokietija, Japonija, 1995, anglų k., liet. subt., 2 val.) 5 d. – 19 val., 7 d. – 21.10

Vaid. Forest Whitaker, John Tormey, Isaach De Bankolé, Cliff Gorman, John Tormey, Henry Silva (kriminalinė drama, Prancūzija, Vokietija, JAV, Japonija, 1999, anglų, pranc. k., liet. subt., 1.56) 5 d. – 21.10, 8 d. – 21 val.

Filmo herojus Viljamas Bleikas atvyksta į Laukinių Vakarų miestelį, kur jam pažadėta buhalterio vieta. Tačiau niekas čia jo nelau­ kia. Gindamas merginą, Viljamas įsivelia į konfliktą ir jam tenka sprukti. Pasiklydusį ir sužeistą vyrą suranda keistas indėnas, vardu Niekas. Kartu jie leidžiasi į mistinę kelionę. Filme indėnas nuolat klausia Bleiko, ar šis neturįs tabako, į ką šis atsako, kad ne­ rūko. Tabako motyvas „Negyvėlyje“ atsklei­ džia reikšmingus kultūrinius skirtumus. Baltiesiems rūkymas – blogis. Amerikos čia­ buviai tabaką naudoja šventoms apeigoms, maldoms, sielai apvalyti. Filmas Kanų kino festivalyje nomi­ nuotas „Auksinei palmės šakelei“ (1995), o operatorius Robby Mülleris už šį filmą ap­ dovanotas Niujorko kino kritikų sąjungos apdovanojimu.  T Gruodis

Šunimi vaiduokliu pramintas juodaodis sam­ domas žudikas besąlygiškai paklūsta vienam iš mafijos narių Luji, kuris kažkada jam išgel­ bėjo gyvybę. Šuo vaiduoklis žavisi samurajų papročiais, jų garbės kodeksu ir zen filosofija, gyvena ant stogo, o jo geriausi draugai – ba­ landžiai. Jie jo ryšininkai, atnešantys užduotį – žudyti. Tačiau ne visi šiame žaidime laikosi garbės kodekso, ir Šuo vaiduoklis tampa taikiniu. Filme skamba originali hip hopo kūrėjo RZA muzika. Viename epizode prasilenkda­ mas jis pasisveikina su Šunimi vaiduokliu. Filmas Kanų kino festivalyje nominuo­ tas „Auksinei palmės šakelei“ ir prancūzų „Cezariui“ kaip geriausias užsienio filmas.  T


Repertuaras Bebras The Beaver

Stebuklų laukas

Anapus Svinalängorna

Rež. Jodie Foster Vaid. Jennifer Lawrence, Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin (komiška drama, JAV, 2011, anglų k., liet. subt., 1.31) 9–14 d.

Rež. Mindaugas Survila (dokumentika, Lietuva, 2011, 62 min.) 9–23 d.

Rež. Pernilla August Vaid. Noomi Rapace, Ola Rapace (drama, Švedija, 2010, švedų, suo­ mių k., liet. subt., 1.32) 16–30 d.

„Stebuklų laukas“ – dokumentinė poema apie žmones, daugiau negu 20 metų gyvenančius Budos miške, Vidutinio amžiaus vyras Volteris Blekas netoli buvusio Kariotiškių sąvartyno. jaučiasi pavargęs, jo niekas nedžiu­ Ketverius metus kurtas dokumenti­ gina. Volteris serga gilia depresija. nis filmas tarsi iš paties sąvartyno gy­ Kai žmona Meredit jį išgrūda iš namų, ventojo perspektyvos pasakoja apie Volteris apsistoja motelyje. Čia Volteris nykstančią unikalią bendruomenę, randa bebrą – pliušinį žaislą, kuris su jos dienos ritmą, savotišką gyvenimo juo kalbasi. Volteris pajunta, jog kal­ būdą, kasdienius džiaugsmus ir rū­ bantis žaislas gali būti jo išsigelbėji­ pesčius. „Stebuklų laukas“ – pirmas mas. Vyras grįžta namo kartu su bebru. Mindaugo Survilos filmas, pasakojan­ Šeima mėgina su šia Volterio keis­ tis ne apie gyvūnus, o apie žmones.  T tenybe susigyventi. Tačiau paaiškėja, kad bebras tebuvo išgijimo pradžia.  T

Gruodis

Prieš pat Kalėdas Lena sulaukia skam­ bučio iš gimtojo miestelio ligoninės – jos motina guli mirties patale. Lena išsiruošia susitikti su motina, pirmą kartą savo, kaip suaugusios moters, gyvenime. Su skausmingais vaikystės prisiminimais kovojančiai Lenai teks akis į akį susidurti su praeitimi. Filmą režisavo Pernilla August – švedų aktorė, vaidinusi Ingmaro Bergmano filme „Fani ir Aleksandras“. 1992 m. ji buvo pripažinta geriausia ak­ tore Kanų kino festivalyje už vaidmenį Bille’s Augusto filme „Geri ketinimai“. „Anapus“ – pirmasis jos režisuotas pil­ nametražis filmas, laimėjęs beveik de­ šimtį įvairių festivalių apdovanojimų, tarp jų – Venecijos kino festivalio kri­ tikų žiuri prizą.  T


Gyvenimo medis The Tree of Life

Pragaro marimbos Las marimbas del infierno

Rež. Terrence Malick Vaid. Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Hunter McCracken (drama, JAV, 2011, angl. k., liet. subt., 2.18) 26–30 d.

Rež. Julio Hernańdez Cordón Vaid. Alfonso Tunché, Blacko González (komiška drama, Gvatemala, Meksika, Prancūzija, 2010, isp. k., liet. subt., 1.13) 26–30 d.

Šiųmetiniame Kanų kino festiva­ lyje „Auksinę palmės šakelę“ pelniusi juosta – tai istorija nuo nerūpestingos Džeko vaikystės iki liūdnų suaugu­ siojo dienų, kai jis stengiasi susitai­ kyti su tėvu. Šiuolaikiniame pasaulyje pasimetęs vyras savo vaikystės poty­ riuose ieško gyvenimo prasmės. Filmo pasakojimas skleidžiasi tarsi muzikos kūrinys, kuriame tėvo pykčio, mamos meilės, brolio mirties prisiminimai pi­ nasi su visatos grožiu ir pasikartojan­ čiais gamtos ciklais. Tai istorija apie gyvenimo kelionę, ieškant to, kas tikra ir amžina.  N-16

Don Alfonsas groja marimba, tra­ diciniu Gvatemalos muzikos inst­ rumentu. Anksčiau jis dalyvaudavo prašmatnaus viešbučio folkloriniame šou. Dabar niekas jo nebekviečia. Vis daugiau žmonių laiko marimbas at­ gyvenomis. Vieną dieną Don Alfonsas susitinka Bleką, sunkiojo metalo mu­ zikantą, kuris dirba gydytoju ir gąs­ dina pacientus savo ilgais susivėlusiais plaukais bei tatuiruotėmis. Don Alfonsas ir Blekas sugalvoja muzikinį projektą „Pragaro marimbos“, sudre­ binsiantį ne vieną ausį ir širdį.

10

11


Ciklas „Metų geriausieji“ Biutiful Biutiful

Potiche. Žmonos maištas Potiche

Karaliaus kalba The King’s Speech

Rež. Alejandro Gonzalez Inarritu Vaid. Javier Bardem, Maricel Alvarez, Hanaa Bouchaib, Eduard Fernandez (drama, Ispanija, Meksika, 2010, anglų, isp. k., liet. subt., 2.27) 10 d. – 18.30, 20 d. – 18.20

Rež. François Ozon Vaid. Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Judith Godreche (komedija, Prancūzija, 2010, pranc. k., liet. subt., 1.43) 12 d. – 19 val., 18 d. – 18.50

Rež. Tom Hooper Vaid. Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi, Robert Porta (istorinė drama, Australija, Didžioji Britanija, 2010, anglų k., liet. subt., 1.58) 15 d. – 20.40, 19 d. – 17 val.

Vidutinio amžiaus vyras Uksbalis ver­ čiasi neteisėtais darbeliais. Drauge su broliu Tito jis parūpina darbą ne­ legaliems imigrantams iš Azijos ir Afrikos. Po skyrybų Uksbalis augina Aną ir Mateo. Visais įmanomais būdais jis stengiasi aprūpinti vaikus. O sąži­ nės priekaištus dėl išnaudojamų imi­ grantų ramina mintimi, jog padeda žmonėms įsitvirtinti naujoje šalyje. Tačiau sužinojęs, kad serga nepagy­ doma liga, Uksbalis mėgina keisti li­ kusį gyvenimą. Kanų fino festivalyje aktorius Javieras Bardemas pelnė geriausio ak­ toriaus prizą.  T

Gruodis

Pirmoje XX a. pusėje Anglijos mo­ Robertas Pažolis ne vienus metus sėk­ narchijoje susiklosto keista situacija. mingai vadovavo lietsargių gamybos Karalius Edvardas VIII atsisako sosto, verslui. Tvirtame kumštyje jis laikė ne nes nori vesti nekilmingą ir išsituo­ tik fabriką, bet ir meilužę, vaikus bei kusią moterį. Todėl į sostą tektų sėsti žmoną Suzaną. Tačiau vieną dieną fab­ Edvardo broliui Jurgiui VI. Tačiau šis riko darbininkams trūksta kantrybė ir karalius turi rimtą kalbos sutrikimą. jie surengia streiką, o tironą Robertą Tuo metu Europoje kyla Trečiojo rei­ paima įkaitu. Po šio įvykio sušlubuoja cho grėsmė. Reikia drąsaus, patikimo Roberto sveikata. Jis išvyksta pail­ monarcho. Deja, Jurgis VI viešai kal­ sėti, o jo žmona perima vadovavimą. bėdamas mikčioja. Įtikintas žmo­ Nors iš pradžių daug kam tai kelia nos, jis kreipiasi į logopedą Lajonelį. juoką, Suzana užgesina streiką ir fab­ Gydytojas supranta, kad karalius rikas dirba kaip dirbęs. Tačiau padėtis mikčioja dėl psichologinių priežas­ komplikuojasi – grįžta Robertas. čių, todėl pritaiko netikėtą būdą šiai 2010 m. filmas Venecijos kino festiva­ problemai spręsti. Filmas pelnė keturis lyje nominuotas „Auksiniam liūtui“.  T „Oskarus“.  T


Kažkur tarp ten ir čia Somewhere

Geresniame pasaulyje Hævnen

Rež. Sofia Coppola Vaid. Stephen Dorff, Michelle Monaghan, Elle Fanning, Laura Ramsey (drama, JAV, 2010, anglų, it. k., liet. subt., 1.38) 16 d. – 21.10, 21 d. – 17 val.

Rež. Susanne Bier Vaid. Ulrich Thomsen, Mary Hounu Moat, William Johnk Nielsen, Markus Rygaard (drama, Danija, Švedija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.59) 17 d. – 20.40, 22 d. – 18.50

Vos trisdešimt perkopęs Džonis Marko Filmas pasakoja dviejų šeimų istorijas. jau šlovės viršūnėje. Absurdiškos Dėl vietos po saule mokykloje kovoja spaudos konferencijos, kvaili žurna­ vaikai, skiriasi tėvai, nesiklosto tėvo ir listų klausimai, nuobodžios valandos sūnaus santykiai, mirus jiems brangiai filmavimo aikštelėje, nevykę televizi­ moteriai, – tokia „Geresnio pasaulio“ jos šou, vakarėliai ir rytinės pagirios – herojų realybė. Nepaisant visų juos už­ visa tai jį nustekeno ir pavertė zombiu. klumpančių išgyvenimų, jie tiki, kad Tačiau vieną rytą praplėšęs akis Džonis geresnis pasaulis – tai tas, kuriame pamato vienuolikmetės dukters Kleo yra meilė. veidą. Po skyrybų mergaitė gyveno su Filmo veiksmas nukels žiūrovus ir į mama, susitikimai su tėvu buvo rete­ triukšmingą Londoną, ir į ramią Daniją, nybė. Kleo susipažįsta su tėvo aplinka ir net į kariaujančią Afriką, kur žmonės, ir gyvenimo rutina. Mergaitės gyvy­ nors ir skirtingi, ieško vieno vieninte­ bingumas išjudina monotonijoje įstri­ lio – geresnio pasaulio. gusį Džonį. Filmas 2011 m. apdovanotas Filmas 2010 m. Venecijos kino festi­ „Auksiniu gaubliu“ kaip geriausias už­ valyje pelnė „Auksinį liūtą“.  T sienio filmas.  N-16 12

13


1 d. K 2 d. P 3 d. Š 4 d. S 5 d. P

13.00 Karlsono kinas „Krokodilai“ 13.00 Karlsono kinas „Yp!“

6 d. A

15.00 Karlsono kinas „Mergaitė“ 15.00 Karlsono kinas „Mažylis Nikolia“ 14.30 Seansas senjorams „Frida“

7 d. T 8 d. K

15.30 Konkurso „Nemarinuok laiko – savanoriauk!“ filmų programa

9 d. P 10 d. Š 11 d. S 12 d. P

13.00 Karlsono kinas „Raudona kaip dangus“ 13.00 Karlsono kinas „Krokodilai“

15.00 Karlsono kinas „Yp!“ 15.00 Karlsono kinas „Raudona kaip dangus“ 14.30 Seansas senjorams „Valandos“

13.00 Karlsono kinas „Yp!“ 13.00 Karlsono kinas „Krokodilai“

15.00 Karlsono kinas „Sutrikęs Maksas“ 15.00 Karlsono kinas „Sutrikęs Maksas“ 15.00 Seansas senjorams „Tėve mūsų, kuris esi medyje“

13 d. A 14 d. T 15 d. K 16 d. P 17 d. Š 18 d. S 19 d. P 20 d. A 21 d. T 22 d. K 23 d. P 24 d. Š 25 d. S 26 d. P 27 d. A

14.30 Seansas senjorams „Apie dievus ir žmones“

28 d. T 29 d. K 30 d. P 31 d. Š

A – įvairaus amžiaus žiūrovams.  N-7 – vaikams nuo 7 metų.  T  – vaikams iki 16 metų su tėvais.  N-14 – vaikams nuo 14 metų.  N-16 – nuo 16 metų.  S  – nuo 18 metų.


19.10 Lietuvių kino vakaras „Barzakh“ 19.00 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Amžinos atostogos“ 19.00 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Už įstatymo ribų“ 19.00 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Amžinos atostogos“ 19.00 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Negyvėlis“ 19.10 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Keisčiau nei rojuje“ 19.00 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Paslaptingas traukinys“ 18.30 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Naktis Žemėje“ 18.50 „Apie dievus ir žmones“

20.30 „Bebras“

1 d. K

20.30 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Keisčiau nei rojuje“ 21.00 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Paslaptingas traukinys“ 20.30 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Naktis Žemėje“ 21.10 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Šuo vaiduoklis: samurajaus kelias“ 21.00 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Už įstatymo ribų“ 21.10 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Negyvėlis“ 21.00 Jimo Jarmuscho filmų retrospektyva „Šuo vaiduoklis: samurajaus kelias“ 21.10 „Bebras“

2 d. P

21.10 „Apie dievus ir žmones“

10 d. Š

17.00 „Apie dievus ir žmones“

18.30 Ciklas „Metų geriausieji“ „Biutiful“ 19.20 „Stebuklų laukas“

20.40 „Bebras“

11 d. S

17.00 „Vilniaus dienos“ seansas „Mažylė“ 17.00 „Apie dievus ir žmones“

19.00 Ciklas „Metų geriausieji“ „Potiche. Žmonos maištas“ 19.20 „Stebuklų laukas“

21.00 „Apie dievus ir žmones“

12 d. P

20.40 „Bebras“

13 d. A

17.00 DEMOS kritinės minties institutas pristato: „Ateitis dabartyje“ 17.00 „Stebuklų laukas“

19.10 „Bebras“

20.50 „Apie dievus ir žmones“

14 d. T

18.20 „Apie dievus ir žmones“

15 d. K

17.00 „Apie dievus ir žmones“

19.20 „Anapus“

17.00 „Stebuklų laukas“

18.20 „Apie dievus ir žmones“

17.00 „Anapus“

18.50 Ciklas „Metų geriausieji“ „Potiche. Žmonos maištas“ 19.10 „Apie dievus ir žmones“

20.40 Ciklas „Metų geriausieji“ „Karaliaus kalba“ 21.10 Ciklas „Metų geriausieji“ „Kažkur tarp ten ir čia“ 20.40 Ciklas „Metų geriausieji“ „Geresniame pasaulyje“ 20.50 „Apie dievus ir žmones“ 21.20 „Anapus“

19 d. P

18.20 Ciklas „Metų geriausieji“ „Biutiful“ 19.00 „Apie dievus ir žmones“

21.00 „Apie dievus ir žmones“

20 d. A

21.20 „Anapus“

21 d. T

21.00 „Apie dievus ir žmones“

22 d. K

17.00 „Stebuklų laukas“

18.50 Ciklas „Metų geriausieji“ „Geresniame pasaulyje“ 18.20 „Apie dievus ir žmones“

20.50 „Anapus“

23 d. P

Šventės

Šventės

Šventės

24 d. Š

Šventės

Šventės

Šventės

25 d. S

16.50 „Paslaptis jų akyse“ 17.00 Europos Šaltasis karas kine „Didžiosios šnipų gaudynės“ 17.00 Europos Šaltasis karas kine „Tūkstantis daktaro Mabuzės akių“ 17.00 Europos Šaltasis karas kine „Pasimatymas su šnipu“ 17.00 Europos Šaltasis karas kine „Pirmyn į prarają“ 17.00 Europos Šaltasis karas kine „Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio“ 17.00 Europos Šaltasis karas kine „Visiškai slaptai“ 17.00 Europos Šaltasis karas kine „Pavogtoji bomba“ 17.30 „Stebuklų laukas“ 16.40 „Bebras“

17.00 Ciklas „Metų geriausieji“ „Karaliaus kalba“ 17.00 „Stebuklų laukas“ 17.00 Ciklas „Metų geriausieji“ „Kažkur tarp ten ir čia“ 17.00 „Anapus“

3 d. Š 4 d. S 5 d. P 6 d. A 7 d. T 8 d. K 9 d. P

16 d. P 17 d. Š 18 d. S

17.00 „Anapus“

18.50 „Pragaro marimbos“

20.10 „Gyvenimo medis“

26 d. P

17.00 „Gyvenimo medis“

19.30 „Apie dievus ir žmones“

21.40 „Anapus“

27 d. A

17.00 „Pragaro marimbos“

18.30 „Anapus“

20.20 „Gyvenimo medis“

28 d. T

17.00 „Anapus“

18.50 „Pragaro marimbos“

20.20 „Apie dievus ir žmones“

29 d. K

17.00 „Pragaro marimbos“

18.30 „Gyvenimo medis“

21.10 „Anapus“

30 d. P

31 d. Š

Šventės

Šventės

Šventės


Celiulioidinė uždanga: Europos Šaltasis karas kine Kino ekspertų Oliverio Baumgarteno ir Nikolajaus Nikitino kuruojamą filmų ciklą „Celiulioidinė uždanga“ („The Celluloid Curtain“) sudaro filmai apie šnipus, sukurti abi­ pus geležinės uždangos 1960– 1974 m. Tai plačiai žinomas ir populiarus žanras, skirtas ne vien pramogai – jis atskleidžia ir Šaltojo karo prieštaras, pasau­ lio dualizmą. Filmų ciklas jau aplankė Londono, Berlyno bei Budapešto kino teatrų sales ir to­ liau keliauja po Europos miestus.

Gruodis

Bilieto kaina 6 Lt

Didžiosios šnipų gaudynės Les barbouzes

Tūkstantis daktaro Mabuzės akių Die 1000 Augent des Dr. Mabuze

Rež. Georges Lautner Vaid. Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Blier (komedija, Prancūzija, Italija, 1964, pranc. k., liet. subt., 1.49) 2 d. – 17 val.

Rež. Fritz Lang Vaid. Dawn Addams, Peter van Eyck, Wolfgang Preiss (trileris, Vokietija, Italija, Prancūzija, 1960, vok. k., liet. subt., 1.44) 3 d. – 17 val.

Filmų apie agentus žanro parodija prasideda mirus vienam garsiausių pasaulyje ginklų gamintojų. Prancūzų agentas gauna užduotį aplankyti ža­ viąją našlę ir išvilioti iš jos paveldėtus masinio naikinimo ginklų patentus. Pasirodo, apie tai pagalvojo ne tik prancūzai: atvykęs į našlės pilį, hero­ jus susiduria su užsimaskavusiais ir jau pas našlę įsikūrusiais šveicarų, vo­ kiečių ir sovietų agentais. Visiška su­ maištis prasideda jėga į pilį įsiveržus kinams ir pasirodžius amerikiečiams su doleriais.  T

Žymusis austrų kino režisierius Fritzas Langas, sukūręs filmą „Metropolis“, pa­ skutiniame savo kūrinyje atgaivino personažą, su kuriuo 4-ajame de­ šimtmetyje patyrė didžiulę sėkmę – Daktarą Mabuzę. Šįkart herojus į vieną nacių laikais statytą viešbutį prikai­ šioja optinių žvalgybos prietaisų ir ima sekti viešbučio svečius. Bet tai daro ne jis vienas – nieko nenutuokian­ tys svečiai nuolat kontroliuoja ir stebi vieni kitus.  T


Bilieto kaina 6 Lt Pasimatymas su šnipu Spotkanie ze szpiegiem

Pirmyn į prarają Smyk

Rež. Jan Batory Vaid. Ignacy Machowski, Beata Tyszkiewicz, Katarzyna Laniewska, Stanisław Mikulski (kriminalinė drama, Lenkija, 1964, lenkų k., liet. subt., 1.45) 4 d. – 17 val.

Rež. Zbyněk Brynych Vaid. Jirí Vala, Jirina Jirásková, Jirina Svorcová (drama, Čekija, 1960, čekų, vok. k., liet. subt., 1.44) 5 d. – 17 val.

Paslaptingas vyras oro balionu nusi­ leidžia Lenkijoje. Vos pasiekęs žemę, šaltakraujiškai nužudo pirmąjį jį paste­ bėjusį liudininką, tačiau prasprūsti pro lenkų saugumo tarnybos akiratį šnipui nepavyksta – jam įkandin paleidžiami geriausi agentai ir medžioklė prasi­ deda. Persekiotojams vis lipant ant kulnų, ima aiškėti paslaptingojo atvy­ kėlio planai.  T

Čekoslovakų imigrantą, Vakarų Berlyne patekusį į baisią avariją, pa­ siglemžia Vakarų žvalgyba: pakei­ čia nukentėjusiojo veidą ir, skendintį dalinėje amnezijoje, ruošia šnipinė­ jimo užduočiai – pargabenti iš Prahos mikrofilmą. Apsimetęs klounu jis turi keliauti su Vakarų Vokietijos cirku gast­ rolių į Prahą, tačiau grižęs į gimtinę ir susitikęs su šeimos nariais jis suvokia, jog buvo apgautas.  T

16

17


Celiulioidinė uždanga: Europos Šaltasis karas kine

Bilieto kaina 6 Lt

Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio The Spy Who Came in From the Cold

Visiškai slaptai For Eyes Only

Pavogtoji bomba S-A Furat o Bomba

Rež. Martin Ritt Vaid. Richard Burton, Oskar Werner, Claire Bloom (drama, Didžioji Britanija, 1965, anglų k., liet. subt., 1.52) 6 d. – 17 val.

Rež. János Veiczi Vaid. Gerry Wolff, Alfred Müller, Helmut Schreiber (trileris, Vokietija, 1963, vok. k., liet. subt., 1.43) 7 d. – 17 val.

Rež. Ion Popescu-Gopo Vaid. Eugenia Balaure, Haralambie Boros, Emil Botta (komedija, Rumunija, 1961, nebyl., 1.12) 8 d. – 17 val.

Jau keliolika metų Alekas Lymas vado­ vauja visoms britų agentų misijoms Vakarų Berlyne ir VDR. Vieną dieną jo priešininkas Rytų Vokietijoje suduoda ypač sėkmingą smūgį: VDR suardoma visa britų agentų tinklo sistema. Britai nusprendžia atsigriebti ir inscenizuoti socialinį Lymo nuopuolį, kad Rytai juo susidomėtų. Kai Rytai užkimba, Lymas ir jo meilužė įsivelia į regimybės ir tik­ rovės žaidimą tarp frontų, keliantį vis didesnį pavojų jų gyvybei.  T

Slaptas VDR agentas Hansenas, dir­ bantis įmonėje, užmaskuotoje JAV armijos slaptųjų tarnybų būstinėje, at­ skleidžia keliolika amerikiečių šnipų. Jo viršininkas žūtbūt siekia išaiškinti nutekėjimo priežastis ir pradeda įtari­ nėti Hanseną, tačiau pastarasis narsiai išlaiko melo detektoriaus testą, taip išlošdamas laiko, reikalingo pavogti ypač svarbius dokumentus apie pla­ nuojamą invaziją į VDR.  T

Gruodis

Jaunas kostiumuotas vyras skina pie­ voje gėles, kai staiga kartu su sraigtas­ parniu išnyra visas karinis batalionas. Mūsų herojus – be vardo, praeities ir be misijos – pradžioje pasirodo esąs tik netinkamas žmogus netinkamoje vietoje, bet staiga viskas apsiverčia aukštyn kojom. Herojui atitenka la­ gaminas, kuriame, anot visų požymių, paslėpta atominė bomba, ir netrukus paskui vyrą pasileidžia visi pasaulio piktadariai.  T


karlsono kinas Filmai šeimoms su vaikais kiekvieną savaitgalį „Yp!“

„Kovotoja“

„Raudona kaip dangus“

„Sutrikęs Maksas“


Seansas senjorams Frida Frida

Valandos The Hours

Rež. Julie Taymor Vaid. Antonio Banderas, Salma Hayek, Valeria Golino, Alfred Molina, Diego Luna (drama, JAV, Kanada, 2002, orig. k., liet. subt., 1.58) 5 d. – 14.30

Rež. Stephen Daldry Vaid. Nicole Kidman, Meryl Streep (drama, JAV, 2002, anglų k., liet. subt., 1.55) 12 d. – 14.30

Filmas pasakoja žymios meksikietės dailininkės Fridos Kahlo gyvenimo is­ toriją. Jaunystėje Frida pateko į ava­ riją. Norėdami palengvinti dukters skausmą ir vienatvę, tėvai nupirko jai tapybos reikmenis. Įgimta energija, aistra gyvenimui ir tapybai padėjo jai atsitiesti ir iškovoti pripažinimą. Jos darbai buvo įvertinti meno pasau­ lyje. Tačiau kur kas sunkiau jai sekėsi tvarkytis asmeninį gyvenimą, o ypač suvaldyti žavų vyrą Diegą Riverą, taip pat talentingą dailininką. Jis atėmė ne mažiau jėgų nei tapyba. Filmas pelnė du „Oskarus“.  N-16

Gruodis

Pagal Michaelo Cunninghamo romaną sukurtas filmas pasakoja apie tris mo­ teris, kurių likimus sujungė Virginijos Woolf romanas „Ponia Delovėj“. Filmo herojės kenčia, myli, bėga nuo gyve­ nimo tuštybės. Nicole Kidman už geriausią moters vaidmenį įvertinta „Oskaru“.  T


Tėve mūsų, kuris esi medyje L’arbre

Apie dievus ir žmones Des hommes et des dieux

Rež. Julie Bertucelli Vaid. Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Morganas Davies (drama, Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija, 2010, anglų k., liet. subt., 1.40) 19 d. – 15 val.

Rež. Xavier Beauvois Vaid. Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin (drama, Prancūzija, 2010, pranc., arabų k., liet. subt., 2.02) 26 d. – 14.30

Onylai laimingai gyveno atokiame Australijos kaime, tačiau idilei nebuvo lemta tęstis amžinai – mirus vyrui Dona lieka viena su keturiais vaikais. Aštuonmetė Simona tiki, kad tėtis įsi­ kūnijo milžiniškame figmedyje greta namų. Tačiau medis darosi pavojingas namui, tad turi būti nukirstas. Simona neketina to leisti.  N-16

Alžyre įsikūrusio vienuolyno abatas Kristijanas puikiai išmano ir Bibliją, ir Koraną. Įsigilinimas į islamą jam pa­ deda geriau suprasti ir gerbti šalį, ku­ rioje nusprendė dirbti. Tačiau Alžyras vis dažniau terorizuojamas islamo fundamentalistų, tad vienuoliai turi kuo greičiau nuspręsti: likti ar išvykti. Filmas paremtas tikrais faktais: 1996 m. iš Tibhirino vienuolyno buvo pagrobti septyni trapistai ir, anot pagrobėjų pareiškimo, nužudyti perpjaunant gerkles.  N-16

20

21


Ciklas „Karlsono kinas“ Krokodilai Die Vorstadtkrokodile

Mergaitė Flickan

Rež. Christian Ditter Vaid. Nick Romeo Reimann (nuotykių filmas, Vokietija, 2009, liet. įgars., 1.38) 3 d. – 13 val., 11 d. – 13 val., 18 d. – 13 val.

Rež. Fredrik Edfeldt Vaid. Blanca Engström, Shanti Roney (drama, Švedija, 2009, švedų k., liet. subt., 1.38) 3 d. – 15 val.

Naujas miesto gyventojas Kajus nesi­ jaučia nevisavertis dėl to, kad sėdi in­ valido vežimėlyje. Čia pasipainioja ir puikūs kandidatai į bičiulius – vaikų grupelė, pasivadinusi „Krokodilais“. Jie turi štabą – namelį medyje, sti­ lingus pakabukus su krokodilo at­ vaizdu ir yra pasirengę pasiaukoti vienas už kitą. Tačiau vežimėlis at­ rodo kliūtis rimtiems nuotykių ieško­ jimams. Viskas pasikeičia po miesto parduotuvės apiplėšimo, kai Kajus pa­ deda „Krokodilams“ išaiškinti nusikal­ timą.  Vaikams nuo 7 m.

Šiltą 1981-ųjų vasarą dešimtmetė mer­ gaitė lieka namuose, kai jos tėvai išvyksta į Afriką su ilgalaike humanita­ rine misija. Ją prižiūrinti jauna teta ne­ trukus taip pat išvažiuoja su vyriškiu, pažadėjusi mergaitei sugrįžti po poros dienų. Vasara bėga, o mergaitė nie­ kam nesako, kad liko namuose visiškai viena. Po truputį ji atranda dažnai ab­ surdišką ir nerūpestingą suaugusiųjų pasaulį.  Vaikams nuo 10 m.

Gruodis


Yp! Iep!

Mažylis Nikolia Le petit Nicolas

Rež. Rita Horst Vaid. Kenadie Jourdin-Bromley, Madelief Vermeulen, Huub Stapel (fantastinė drama, Nyderlandai, 2010, liet. įgars., 1.21) 4 d. – 13 val., 10 d. – 15 val., 17 d. – 13 val.

Rež. Laurent Tirard Vaid. Maxime Godart, Valerie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain (komedija, Prancūzija, 2009, liet. įgars., 1.31) 4 d. – 15 val.

Tai filmas apie itin mielą būtybę, kuri atrodo kaip mergaitė, tačiau vie­ toj rankų turi sparnus. Pagyvenęs ­paukščių stebėtojas randa ją po krū­ mokšniais ir parsineša namo. Kartu su žmona jis nusprendžia ją pri­ glausti ir užauginti kaip paprastą mer­ gaitę. Bet jų augintinė nori keliauti į pietus kaip ir kiti paukščiai. Ji iš­ skrenda į ilgą, nuotykių kupiną ke­ lionę.  Vaikams nuo 5 m.

Nikolia – laimingas vaikas: jį supa my­ lintys tėvai ir būrys šaunių draugų, su kuriais niekada nepristigsi links­ mybių. Vienintelis Nikolia troški­ mas – kad niekas niekada nesikeistų. Tačiau vieną dieną iš nugirsto po­ kalbio berniukas supranta, kad gy­ venimas gali pasikeisti negrįžtamai: jo brangiausioji mama laukiasi dar vieno vaikelio. Nikolia pradeda bi­ joti to nežinia iš kur atsirasiančio bro­ liuko.  Vaikams nuo 7 m.

22

23


Ciklas „Karlsono kinas“ Raudona kaip dangus Rosso come el Cielo

Rež. Cristiano Bortone Vaid. Francesco Campobasso, Luca Capriotti, Marco Cocci, Simone Colombari, Alessandro Fiori (drama, Italija, 2007, liet. subt., 1.36) 10 d. – 13 val., 11 d. – 15 val. Mažas kaimelis Toskanoje. Mirkas yra smalsus dešimtmetis, pamišęs dėl filmų – ypač vesternų ir nuoty­ kių juostų. Vieną dieną, jam žaidžiant su senu šautuvu, ginklas netikėtai iš­ šauna ir sužeidžia berniuko galvą. Jis išgyvena, bet praranda regėjimą. Tuo metu Italijoje galioja įstatymai, pagal kuriuos aklieji laikomi beviltiškais neį­ galiaisiais ir negali lankyti valstybinės mokyklos. Taigi Mirko tėvai yra pri­ versti uždaryti sūnų į „specialią mo­ kyklą akliesiems“.  Vaikams nuo 10 m.

Gruodis

Sutrikęs Maksas Max Embarrassing

Rež. Lotte Svendsen Vaid. Samuel Heller-Seiffert, Ophelia Eriksen, Mette Horn, Lars Bom (drama, Danija, 2008, liet. subt., 1.34) 17 d. – 15 val., 18 d. – 15 val. Maksas yra dvylikametis berniukas. Jo impulsyvi mama sūnui linki pa­ ties geriausio, bet ir toliau kalba da­ lykus, kurie jam ne visada malonūs. Mokykloje Maksas yra pametęs galvą dėl žavios naujokės Ofelijos. Berniukas deda visas pastangas, kad padarytų jai įspūdį. Artėja Kalėdos. Ar spės Maksas iki švenčių suprasti, kuo jis nori būti ir su kuo?  Vaikams nuo 10 m.

Siluetų animacijos dirbtuvėlės 17 d. – 12 val. Pirmąjį žiemos mėnesį, kai dienos trumpėja ir vis ilgiau karaliauja tamsa, gaminsime animacinius filmus iš si­ luetų. Šia animacijos technika kuriama iškerpant personažus iš juodo po­ pieriaus ir animuojant juos ant švie­ čiančio stalo. Kad personažas gražiai judėtų, reikia atskirai iškirpti rankas, kojas ir galvą, o paskui juos pritaisyti prie kūno siūlu arba viela. Po kadrą fotografuojant sukonstruotą plokš­ čią lėlę ant šviečiančio stalo, mato­ mas tik lėlės kontūras. Nepastebimi nei sujungimai, nei siūlai. Dirbama tamsioje patalpoje, kur šviečia tik ek­ ranas. Siluetų animacijos dirbtuvėlių tema – stebuklas.


DEMOS kritinės minties institutas pristato

Specialieji seansai Konkurso „Nemarinuok laiko – savanoriauk!“ filmų programa

„Vilniaus dienos“ seansas Mažylė La Pivellina

8 d. – 15 val. Besibaigiant savanorystės me­ tams, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia į jaunimo filmukų konkurso „Nemarinuok laiko – savano­ riauk!“ apdovanojimų renginį. Jo metu bus galima pamatyti visus geriausius konkurso darbus ir sužinoti, kas tapo nugalėtojais.

Įėjimas nemokamas Gruodis

Rež. Tizza Covi, Rainer Frimmel Vaid. Patrizia Gerardi, Asia Crippa (drama, Austrija, Italija, 2009, italų k., liet. subt., 1.40) 12 d. – 17 val. Žiema italų cirko artistams – niūrokas metas. Vieną lietingą pavakarę rau­ donplaukė artistė Pati ant sūpuoklių randa vienišą mažylę. Moteris parsiveda ją namo ir ima rūpintis lyg savo vaiku. Tai pirmas Tizzos Covi ir Rainerio Frimmelio vaidybinis filmas, kurį jie kūrė vienu du – filmavo, įrašinėjo garsą, montavo. Iki tol jie kūrė do­ kumentinį kiną, todėl natūralu, kad ir šis filmas išliko arti dokumentinio tikroviškumo. Kanų ir Berlyno kino festivalių atra­ dimas – filmas „Mažylė“ – apie gerumą ir gebėjimą juo dalintis.  T Su gruodžio 12 d. „Vilniaus diena“ įėjimas nemokamas

Filmas „Ateitis dabartyje“ Diskusija „Apgink Sokratą nuo sofistų reformos!“ 14 d. – 17 val. Šiandien neoliberali švietimo reforma aukštąjį mokslą pavertė eiline preke rinkoje, pamindama jo idealus. Todėl dabar aukštasis mokslas – antikos filo­ sofo Sokrato, puolamo sofistų, vietoje. Aukštasis mokslas, simbolizuojantis analitines ir kritines įvairialypės min­ ties tradicijas, akademinį išsilavinimą, plataus akiračio užmojį, šiandien pra­ laimi komercializuotam, pramoniniam, primityviam, paviršutiniškam „aukšta­ jam mokslui“. Rinkai siūloma atiduoti viską – specialybes, studijų programas ir jų turinį, universitetų veikimą ir net tarpasmeninius santykius. Jaunos režisierės Severijos Bielskytės filmas „Ateitis dabartyje“ kartu su DEMOS kritinės minties instituto eks­ pertais kviečia atsiimti aukštąjį mokslą iš „nematomų“ rinkos rankų.

Įėjimas nemokamas


Dėmesio! Nuo lapkričio 1 d. mažinamos nuolaidos. Bilietų kainos: 12 Lt; 10 Lt (studentams, „Laisvalaikio“ klubo kortelių turėto­ jams); 8 Lt (moksleiviams, pensinin­ kams, neįgaliems žmonėms, „Skalvijos“ kino klubo nariams); 2 Lt (pensinin­ kams į „Senjorų seansus“). Kasa pradeda dirbti valanda iki pirmo seanso pradžios. Bilietai atgal nepriimami ir nekeičiami. Bilietus galima rezervuoti telefonu (8 5) 261 0505, arba elektroniniu paštu kasa@skalvija.lt. Rezervacijos atšaukia­ mos likus 60 min. iki seanso pradžios. „Skalvijos“ kino centro kasoje ga­ lima įsigyti „Skalvijos“ dovanų kortelę, kurią Jūsų draugas galės išsikeisti į no­ rimo pamatyti filmo bilietą. Kortelės kaina – 12 Lt. Kasoje galima atsiskaityti tik grynai­ siais pinigais.

Bilietus į filmų seansus „Skalvijos“ kino centre taip pat galima įsigyti inter­ netu (aptarnavimo mokestis – 2 Lt) – www.tiketa.lt. „Skalvijos“ kino salėje – 88 vietos. Įstok į kino klubą ir už kiną mokėk mažiau! Klubo idėja – suburti žmones, besi­ dominčius kinu ne tik kaip lengva pramoga, bet norinčius plačiau susi­ pažinti su kino istorija, kiną kuriančiais žmonėmis, pamatyti kitokius (t. y. ne­ trafaretinius) filmus, turinčius išlieka­ mąją vertę.

Klubo nario kortelė – 50 Lt (vieneriems metams), klubo nario kortelės pratę­ simas – 20 Lt (kortelė turi būti pratę­ siama ne vėliau nei mėnuo nuo jos galiojimo pabaigos). Klubo nariams teikiamos privilegijos: 50 % nuolaida bilietui į filmą „Skalvijos“ kino centre; galimybė prisidėti prie kino centro programos sudarymo; galimybė organizuoti kino klubo renginius centro patalpose; reguliari informacija el. paštu apie rodomus filmus, renginius, fes­ tivalius.

· · · ·

Steigėja

Draugai

Kaip tapti kino klubo nariu? Reikia pateikti užpildytą bei pasira­ šytą registracijos formą, nuotrauką ir nario mokestį. Registracijos formą ga­ lite gauti „Skalvijos“ kino centro ka­ soje (A. Goštauto 2/15, Vilnius) arba elektroniniu paštu, išsiuntę prašymą info@skalvija.lt. Užpildytą formą, nuotrauką bei mokestį atneškite į „Skalvijos“ kino centrą ir per 10 dienų Jums bus išduota kino klubo nario kortelė (narystė klube ir nuolaidos prasidės anketos pridavimo dieną). Kino centras pasilieka teisę keisti repertuarą.

„Skalvijos“ kino centras A. Goštauto 2/15, Vilnius Tel. (8 5) 261 0505 El. paštas info@skalvija.lt www.skalvija.lt


Skalvija 2011 12  

„Skalvijos" kino centro repertuaras 2011 12