Page 1

Aki Kaurismäki, Béla Tarr, Gus Van Sant, Juraj Jakubisko, Sean Penn,  Brad Pitt „Chodorkovskis“, „Turino arklys“, „Amnestija“, „Gyvenimo medis“

2011 10

Tarptautinis Kauno kino festivalis Tarptautinis trumpų filmų festivalis „Vilniaus kino šortai“ Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo kino festivalis AD HOC: Nepatogus kinas 2011


Graibstydamos pakelėse vynuoges, kapnodamos pavienius viršūnėse kabančius obuolius, strazdų grupuotės traukia pietų link. Kelionės džiugesio ir nerimastingumo pilnomis giesmėmis net ir naktimis pamalonina atsitiktinius naktinėtojus ar nemigos kankinius. Vis dar lapais kvėpuoja medžiai, dar virpina savo kūnus, bet greitai kalnais viskas suguls ant žemės. Širšės nors dar sukiojasi aplink pūvančius obuolius, bet jau vangiai, tik dėl saulės atkaklumo. Įšalusiame name sumerkęs kojas į dubenį šildėsi Béla Tarras. Už lango lyg koks širdininkas nelygiai kvėpuodamas švilpė vėjas, piktai žarstė stambias lietaus saujas. Puode šutinosi kelios bulvės. Tarras nepastebėjo, kad vanduo dubeny visai nebešildė. Jam tai nebuvo reikšminga. Jis žinojo, kaip Dievas sukūrė pasaulį. Ne šiaip žinojo, pats buvo šalia. Į duris kažkas pasibeldė. Ir darkart. Tarras tarsi negirdėjo. Beldimasis nestiprėjo, bet buvo atkaklus. Tarras lėtai iškėlė vieną koją, pastatė ją ant plūktos žemės, paskui taip pat neskubėdamas ištraukė ir kitą. Ritmiškas beldimas į duris, fone girdimas gūsingo vėjo švilpimas, lietaus žarstymas ir bulvių kunkuliavimas priminė Budos vaikų orkestrą. Kai Tarras atidarė duris, priešais save pamatė septyn­ metį Mikalojų ir japonų keliautoją Tanedą Santoką. „…saulėtekio raudonis… saulėlydžio raudonis… nėr ką valgyti“, – prašneko japonas. Tarras būtų uždaręs duris jiems prieš nosį, bet suprato, kad bel­ dimasis nesiliaus. Kai prašalaičiai buvo pasodinti prie stalo, Mika­ lojus paklausė: „Jei Ieva sukurta iš Adomo šonkaulio, tai gal Adomas yra pusiau moteris? Jei Dievas sukūrė vyrą, tai kodėl nesukūrė ir moters taip pat?“ Tai buvo paskutiniai prašalaičiai, kurie prisibeldė į Tarro namus.


spalio 13-16 d. programa: www.filmshorts.lt REMia:


Tarptautinis Kauno kino festivalis Išsiskyrimas Jodaeiye Nader az Simin Rež. Asghar Farhadi Vaid. Peyman Moaadi, Leila Hatami, Sareh Bayat, Shahab Hosseini (drama, Iranas, 2011, persų k., angl., liet. subt., 2.03) 3 d. – 15 val., 3 d. – 21.45 Sutuoktiniai Naderas ir Simina gyvena neramumų krečiamame Irane. Galvodama apie geresnes galimybes dukrai, moteris nori palikti šalį, tačiau Naderas nesutinka: jis jaučia pareigą rūpintis Alzheimerio ligos kamuojamu tėvu. Simina nenori nusileisti ir parei­ kalauja skyrybų. Dilema tarp pareigos tėvui ir meilės dukteriai sujaukia šeimos gyvenimą. „Išsiskyrimas“ – jaudinanti istorija, Tarptautiniame Berlyno kino festivalyje laimėjusi „Auksinio lokio“ apdovanojimą.  N-16 Gyvulys Odjuret Rež. Martin Jern, Emil Larsson Vaid. Rolf Jarl, Sofie Karlsson, Michael Petersson, Nicolaj Schröder (trileris, Švedija, 2011, švedų k., angl., liet. subt., 1.30) 3 d. – 17.30 Filmas „Gyvulys“ pasakoja istoriją apie neseniai iš kalėjimo išėjusį Kimą. Vaikinas trokšta susikurti normalų spalis

gyvenimą, todėl labai sunkiai dirba, o laisvą laiką leidžia su savo mergina. Kimas gyvena drauge su tėvu, kuris nepritaria sūnaus sprendimui pasitraukti iš kriminalinio pasaulio, o šio pažįstami taip pat ne šventieji. Slogios atmosferos filme atsiskleidžia Skandinavijos jaunimo pasaulis, ku­ riame nusikaltimai nieko nebestebina, o neigiama aplinkinių nuomonė tampa rimta kliūtimi jaunuoliams pakeisti savo gyvenimą.  N-16

kelia į uostamiestį. Nuo šiol ramiame vyro gyvenime svarbiausi dalykai – žmona Arletė, mėgstamas baras ir ne itin pelningas batų valytojo darbas. Tačiau netrukus įprasta Marselio kasdienybė pasikeičia: žmona sun­ kiai suserga, o jis sutinka vargingą nelegalų imigrantą iš Afrikos, kuris paprašo paslėpti jį nuo policijos. N-16 Hiperkrizė Hypercrisis

Havras Le Havre

Rež. Aki Kaurismäki Vaid. André Wilms, Kati Outinen, Jean‑Pierre Darroussin (komiška drama, Suomija, Prancūzija, Vokietija, 2011, pranc. k., est., rus., liet. subt., 1.43) 3 d. – 19.30 Garsaus suomių režisieriaus Akio Kaurismäkio komiškos dramos hero­ jus – rašytojas Marselis Marksas. Jis nesugeba išgyventi iš kūrybos, todėl, atsisakęs literatūrinių ambicijų, persi­

Rež. Josef Dabernig Vaid. Daniel Shvelidze, Karen Poghosyan, Gagik Nshanyan (eksperimentinis, Austrija, 2011, 17 min.) 3 d. – 19.30 Sovietmečiu Pietų Kaukaze įrengta kino kūrėjų poilsiavietė nuo šiol skirta tik rašytojams. Tačiau tai neatrodo geras sprendimas – joje poilsiauja tik vienas žmogus, Borisas Martovas, poetas iš Maskvos. Institucijoje, kurios iškilios dienos jau nugarmėjo praeitin, poetas stengiasi įveikti užsitęsusią kūrybinę krizę.  N-16


Rankas aukštyn Les mains en l’air Rež. Romain Goupil Vaid. Linda Doudaeva, Jules Ritmanic, Valeria Bruni-Tedeschi, Romain Goupil (drama, Prancūzija, 2010, pranc. k., angl., liet. subt., 1.30) 4 d. – 15 val. Šis filmas – tai jautrus žvilgsnis į imig­ rantų vaikų pasaulį ir jų nevaikiškas problemas. Dešimtmetė Milana yra nelegali imigrantė iš Čečėnijos, su savo šeima gyvenanti Paryžiuje. Suvokdami, kad mergaitė gali būti deportuota, jos mažieji draugai prisiekia būti vieningi it kumštis ir užkirsti tam kelią. Vienas iš jų įtikina gyvenimo išvargintą moterį Sandriną paimti mergaitę savo globon ir taip apsaugoti ją nuo valdžios rankų.  N-16 25 metai po šešiasdešimtųjų, Arba Čekoslovakų Naujoji banga 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna Rež. Martin Šulík (dokumentika, Čekija, Slovakija, 2010, slov. k., angl., liet. subt., 1 dalis – 1.40, 2 dalis – 1.45) 4 d. – 17 val. (1 dalis), 7 d. – 17 val. (2 dalis) Dviejų dalių dokumentinis filmas ap­ žvelgia Čekoslovakijos kino Naujosios bangos fenomeną. Kino režisieriai

ir istorikai aptaria dvidešimt penkis įtakingiausius vadinamojo „auksinio čekoslovakų kino amžiaus“ filmus. Šioje dokumentinėje juostoje septin­ tojo dešimtmečio Čekoslovakijos kinas įpinamas į nacionalinį ir tarptautinį kontekstą ir atskleidžiama, kaip čeko­ slovakų Naujoji banga sugriovė kine įsišaknijusius stereotipus, palikdama neabejotinai reikšmingą žymę pasauli­ nio kino istorijoje.  N-16

­laukiasi vaikelio, tad Jaronas nekant­ rauja tapti tėvu. Tačiau netikėtai susi­ dūręs su nepaprastai žiauria radikalų grupe, jis įsipainioja į Izraelio klasių ir savo vidines kovas.  N-16 Boksininkas ir mirtis Boxer a smrt

Policininkas Ha-shoter

Rež. Nadav Lapid Vaid. Yiftach Klein, Yaara Pelzig, Michael Mushonov (drama, Izraelis, 2011, hebr. k., angl., liet. subt., 1.45) 4 d. – 19 val. Policininkas Jaronas – pagrindinė eliti­ nės policininkų grupės, priklausančios Izraelio antiteroristiniam skyriui, figūra. Jis ir jo kolegos – ginklas, kuriuo šalis nusitaiko į savo priešininkus. Jaronas dievina savo skyrių, savo kolegas ir savo raumeningą kūną. Jo žmona

Rež. Peter Solan Vaid. Štefan Kvietik, Valentina Thielová, Józef Kondrat, Gerhard Rachold (drama, Čekoslovakija, 1963, slov. k., angl., liet. subt., 2 val.) 4 d. – 21 val. Manydamas, kad turi talentą koviniam sportui, nuobodžiaujantis nacių koncentracijos stovyklos komendan­ tas Kraftas ieško sau bokso partnerio. Netrukus Krafto akys užkliūna už kalinio Jano Komineko, buvusio profesionalaus boksininko. Padėtis pasikeičia pernakt: Kominekas tampa privilegijuotu asmeniu, komendanto partneriu. Kalinys priima žaidimo taisykles, tikėdamasis išvengti mirties ir iškovoti geresnes sąlygas savo draugams, tačiau ar tai įmanoma?  N-16 4

5


Tarptautinis Kauno kino festivalis Suknelės, mamos, dukterys Kleitas, mātes un meitas Rež. Ilze Burkovska-Jakobsen (dokumentinis filmas, Latvija, Norvegija, 2010, latvių, norv. k., angl., liet. subt., 55 min.) 5 d. – 15 val. Dokumentiniame filme pasakojama apie dvi trylikametes mergaites. Paula gyvena Latvijos kaime ir su pavydu seka visas populiariuose žurnaluose pasirodančias mados naujienas. Nadina gyvena Tonsbergo mieste Norvegijoje. Ji taip pat domisi mada, tik, kitaip negu Paula, nesidrovi eks­ perimentuoti su savo išvaizda. Kokia išvaizdos ir vyraujančių mados krypčių reikšmė mergaičių gyvenime? Kaip tai keičia jų bendravimą su draugais? Ir kaip mamos reaguoja į savo dukterų susižavėjimą mada?  T Įstatymas ir kumštis Prawo i pięśc Rež. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski Vaid. Gustaw Holoubek, Zofia Mrozowska, Hanna Skarżanka (drama, Lenkija, 1964, lenkų k., angl., liet. subt., 1.32) 5 d. – 17 val. Filmas pasakoja istoriją apie Andrėjų Keningą, kuris, paleistas iš koncent­ racijos stovyklos, stengiasi surasti spalis

savo vietą po saule. Įsikūręs naujuose namuose, Keningas keičia gyvenimą. Jis prisijungia prie grupės vyrų, po karo tvarkančių ir saugančių vokiečių palikimą. Jo bendražygiai, supratę, kad tai lengva galimybė praturtėti, šią veiklą ima naudoti savanaudiškais tiks­ lais. Herojui tenka rinktis, ar stoti jų pu­ sėn, ar laikytis savo principų.  N-16 Amnestija Amnistia

Rež. Bujar Alimani Vaid. Luli Bitri, Karafil Shena, Todi Llupi, Mirela Naska, Alaksander Rrapi (drama, Albanija, Graikija, Prancūzija, 2011, alb. k., angl., liet. subt., 1.23) 5 d. – 19 val. Kiekvieną mėnesį Elza keliauja į kalėjimą aplankyti savo vyro. Septimo žmona taip pat įkalinta, tad ir jis reguliariai autobusu keliauja į kalėjimą. Prie įkalinimo įstaigos durų atsitiktinai susitikę nuteistųjų artimieji karštai pamilsta vienas kitą, bet viskas keičiasi, kai staiga jų antrosioms pusėms suteikiama amnestija.  S

Mama Afrika Mama Africa Rež. Mika Kaurismäki (dokumentika, Suomija, Vokietija, Pietų Afrika, 2011, angl. k., liet. subt., 1.30) 5 d. – 21 val. Dokumentiniame Mikos Kaurismäkio filme „Mama Afrika“ pasakojama apie ypatingą moterį, įkūnijusią Afrikos bal­ są ir viltį. Iš Pietų Afrikos kilusi Miriam Makeba (1932–2008) žinoma ne tik kaip afrikietiškos muzikos atlikėja, bet ir kaip kovotoja už pilietines teises. Dėl pasisakymų prieš apartheidą ji prarado savo šalies pilietybę. Tačiau Miriam Makeba nenutilo: „Grammy“ apdovanojimą pelniusi dainininkė ne tik rengė koncertus visame pasaulyje, bet ir tapo pirmąja juodaode atstove Jungtinių Tautų organizacijoje.  N-16 Virpuliai Órói Rež. Baldvin Z Vaid. Atli Óskar Fjalarson, Hreindís Ylva Garðarsdóttir (drama, Islandija, 2010, isl. k., angl., liet. subt., 1.37) 6 d. – 15 val. Gabrielis – sutrikęs šešiolikmetis, ieškantis savo tapatybės. Kartu su keliais artimiausiais draugais


jis stengiasi ­rasti savo vietą šiame pasaulyje. Po dviejų savaičių atos­ togų Anglijoje Gabrielis į Islandiją grįžta pasikeitęs. Po kelių nelaimingų įvykių kaupiasi tragedija. Gabrielis pasineria į neviltį, pradeda savęs nekęsti. Ši situacija paauglį pastūmėja išsiaiškinti ­skausmingą paslaptį apie save patį.  N-16

mėnesių kūdikiu. Nors pradžia nežada nieko gero, kilometrams lekiant ir gau­ džiant varikliui tarp Rubeno ir Jacintos mezgasi subtilus ryšys.  N-16

Juodoji galia: kasetė The Black Power Mixtape 1967–1975

Čiko ir Rita Chico and Rita Rež. Göran Olsson (dokumentika, Švedija, 2011, šved. k., angl., liet. subt., 1.40) 6 d. – 21 val.

Akacijos Las acacias Rež. Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando (animacija, Ispanija, Didžioji Britanija, 2010, isp. k., angl., liet. subt., 1.34) 6 d. – 19 val. Uždaras seansas

Rež. Pablo Giorgelli Vaid. German de Silva, Hebe Duarte, Nayra Calle Mamani Kuba, 1948-ieji. Jaunas gabus pianistas (drama, Argentina, Ispanija, 2011, isp. k., Čiko puoselėja dideles svajones. angl., liet. subt., 1.24) Jo partnerė Rita – nepakartojamo 6 d. – 17 val. grožio ir balso dainininkė. Porą jungia muzika ir romantiški jausmai, tačiau Vienišas tolimųjų reisų vairuotojas jųdviejų gyvenimo kelionė skaus­ Rubenas metų metus iš Asunsjono į minga ir audringa. Buenos Aires vežioja medieną. Tačiau Skambant originaliam garsaus viena kelionė jam bus neeilinė – virši­ Kubos pianisto Bebo Valdéso garso ninkas paprašo pavežti pakeleivę. Taip takeliui, animaciniame filme „Čiko ir ankstyvą rytą Rubeno sunkvežimyje Rita“ perteikiamos gyvenimo dramos atsiduria Jacinta, vykstanti į Buenos bei fiksuojamas svarbus džiazo Aires ieškoti darbo. Vyras tik tuomet muzikos evoliucijos momentas.  N-16 sužino, kad moteris keliauja su kelių

Ieškodamas medžiagos naujajam filmui, švedų kino inovatorius Göranas Olssonas aptiko tikrą lobį – daugybę TV interviu apie 1967–1975 m. JAV vykusias kovas už pilietines teises. Švedijos televizija šias kovas tuomet parodė netradiciškai: šalia pokalbių su judėjimo lyderiais, buvo išradingai filmuojamas ir nepagražintas juodao­ džių kvartalų gyvenimas. G. Olssonas dokumentiniame filme šią archyvinę medžiagą jungia su šiandienos akty­ vistų portretais, kurdamas neįtikėtiną muzikinę dokumentinę kelionę.  T

6

7


Tarptautinis Kauno kino festivalis Sebė Sebbe

Gyvenimo medis The Tree of Life Rež. Terrence Malick Vaid. Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Hunter McCracken (drama, JAV, 2011, slov. k., angl., liet. subt., 2.18) 7 d. – 19 val.

jį iš savo rato tikėdami, kad jis neša nesėkmes. Tačiau vieną dieną vieni­ šius pasiaukoja kaimo labui ir žmonės jį priima atgal. Filmas pasakoja apie santykius tarp individo ir kolektyvo, apie tai, ką vyriškų principų besilai­ kančioje bendruomenėje reiškia meilė moteriai.  N-16

Rež. Babak Najafi Vaid. Sebastian Hiort af Ornäs, Kenny Wåhlbrink, Eva Melander, Adrian Ringman, Emil Kadeby (drama, Švedija, 2010, šved. k., angl., liet. subt., 1.20) 7 d. – 15 val. TKKF ir projekto „Mokausi iš kino“ seansas mokytojams

Šiųmetiniame Kanų kino festivalyje „Auksinę palmės šakelę“ pelniusi juosta – tai istorija nuo nerūpestingos Džeko vaikystės iki liūdnų suaugusiojo dienų, kai jis stengiasi susitaikyti su tėvu. Šiuolaikiniame pasaulyje pasimetęs vyras savo vaikystės poty­ riuose ieško gyvenimo prasmės. Filmo pasakojimas skleidžiasi tarsi muzikos kūrinys, kuriame tėvo pykčio, mamos meilės, brolio mirties prisiminimai pinasi su visatos grožiu ir pasikarto­ jančiais gamtos ciklais.  N-16

Vargonai Organ Rež. Štefan Uher Vaid. František Bubík, Kamil Marek, Alexander Březina, Ján Bartko, Albert Augustíny (drama, Čekoslovakija, 1965, slov. k., angl., liet. subt., 1.39) 8 d. – 15 val.

Penkiolikmetis Sebė kartu su motina Eva gyvena mažame bute. Tarp jų daž­ nai kyla nesutarimų, namuose nuolat jaučiama trintis. Eva dirba laikraščių iš­ nešiotoja, o po darbo mėgaujasi alumi. Mokykloje Sebei reikalai klostosi ne ką geriau – jis kenčia bendraklasių patyčias. Vienintelė vieta, kur Sebė gali pasislėpti ir daryti ką nori, yra metalo laužo aikštelė. Čia atsiskleidžia Sebės kaip išradėjo gabumai – iš nereikalingų daiktų jis konstruoja įvairius prietaisus.  T Įėjimas nemokamas.

spalis

Drakonas sugrįžta Drak sa vracia Rež. Eduard Grecner Vaid. Radovan Lukavský, Gustáv Valach, Emília Vásáryová (drama, Čekoslovakija, 1967, slov. k., angl., liet. subt., 1.22) 7 d. – 22 val. Drakonu pramintas pagrindinis filmo herojus gyvena atsiskyrėlio gyvenimą kalnuose. Kaimo gyventojai išstūmė

Filmo veiksmas vyksta Antrojo pasaulinio karo metais Slovakijoje, pranciškonų vienuolyne, į kurį pasibel­ džia prieglobsčio ieškantis lenkų karo dezertyras Feliksas. Vienuolyno viršininkas pastebi išskirtinius brolio Felikso muzikos gabumus ir paskiria jį groti vargonais vietinėje bažnyčioje. Talentingo vargonininko dėka visas miestelis patiria didingos muzikos palaimą. Bet, nepaisant vargonų muzikos grožio, ne visi patenkinti Felikso vaidmeniu vienuolyne… Šis filmas – netiesioginė komunis­ tinio režimo kritika.  N-16


Nenuoramos Restless Rež. Gus Van Sant Vaid. Mia Wasikowska, Henry Hopper, Ryo Kase, Jane Adams, Schuyler Fisk (drama, JAV, 2011, angl. k., liet. subt., 1.31) 8 d. – 17 val. Anabela – žavinga paauglė, dievinanti Charles’ą Darwiną, gamtos pasaulį ir gyvūnus. Deja, ji serga vėžiu. Enokas – jaunuolis, kuris nebesidžiaugia gyvenimu nuo nelaimingo atsitikimo, kai žuvo abu jo tėvai, o jo geriausias draugas Hirošis – Antrojo pasaulinio karo japonų lakūno vaiduoklis. Kai keistuoliai Anabela ir Enokas susitinka laidotuvėse, jie suvokia turintys daug bendra. Kartu praleistos dienos jiems suteikia pačias geriausias gyvenimo pamokas.  N-16 Turino arklys A torinói ló Rež. Béla Tarr Vaid. János Derzsi, Erika Bók, Mihály Kormos (drama, Vengrija, Prancūzija, Vokietija, 2011, vengr. k., angl., liet. subt., 2.26) 8 d. – 19 val., 9 d. – 21 val. Sakoma, kad vokiečių filosofas Friedrichas Nietzsche, pamatęs Turino gatvėje žiauriai mušamą arklį, netru­

kus išprotėjo. Vengrų kino meistras Béla Tarras naujausioje savo juostoje iškelia netikėtą klausimą: o kas nutiko arkliui? Atsakymas nukelia į kaimą, kur senas sergantis arklys – vienintelis šeimos pajamų šaltinis – stengiasi tarnauti jį mušusiam fermeriui. Béla Tarrui būdingu meditatyvaus stiliaus istorijoje susilieja Nietzsche’s filosofija, gyvenimo beprasmybės pojūtis ir niūri valstiečių kasdienybė.  N-16

pestingai kvailiodama trijulė sugeba išgyventi. Tačiau ir jie negali nepaisyti skausmo, kurį sukelia gyvenimas karo nuniokotoje šalyje. „Paukščiai, našlaičiai ir kvailiai“ – tai fantastinė tragikomedija, atspindinti neramų sovietų invazijos į Čekoslo­ vakiją laiką.  N-16 Gyvenimo viršūnė Kristove roky

Paukščiai, našlaičiai ir kvailiai Vtáčkovia, siroty a blázni

Rež. Juraj Jakubisko Vaid. Philippe Avron, Jirí Sýkora, Magda Vásáryová, Míla Beran, Augustín Kubán (fantastinė tragikomedija, Čekoslovakija, Prancūzija, 1969, slov. k., angl., liet. subt., 1.18) 8 d. – 21.45 Jorikas, Andrejus ir Marta gyvena cinizmo ir smurto pasaulyje. Jaunuoliai glaudžiasi subombarduo­ toje bažnyčioje. Vadovaudamasi savo džiaugsmo ir meilės filosofija, nerū­

Rež. Juraj Jakubisko Vaid. Jiří Sýkora, Jana Stehnová, Vlado Müller (drama, Čekoslovakija, 1967, slov. k., angl., liet. subt., 1.35) 9 d. – 15 val. Prahoje gyvenantis slovakų tapytojas Jurajus, sulaukęs trisdešimtmečio, pasijunta bejėgis. Iki šiol jis gyveno neatsakingai ir nieko reikšmingo nepasiekė. Jurajus suvokia, kad atėjo pasirinkimų metas: jis privalo rinktis tarp dviejų mylimų moterų, tarp gyvenimo mieste ir kaime, galiausiai – tarp aistros kūrybai ir materialiai naudingo amato.  N-16 8

9


Tarptautinis Kauno kino festivalis Šventė botanikos sode Slávnost v botanickej záhrade

Diagnozės kodas: 322 322

Rež. Eliás Havetta Vaid. Slavoj Urban, Jirí Sýkora, Nina Divísková, Dusan Blaskovic, Hana Slivková (fantastinė komedija, Čekoslovakija, 1969, slov. k., angl., liet. subt., 1.23) 9 d. – 17 val.

Rež. Dušan Hanák Vaid. Václav Lohniský, Lucyna Winnicka, Josef Abrhám, Vladimír Weiser, Miroslav Machácek (drama, Čekoslovakija, 1969, slov. k., angl., liet. subt., 1.35) 9 d. – 19 val.

„Šventė botanikos sode“ – tai vasaros linksmybių, malonumų, gero humoro ir fantazijos pasaulis. Amžina nuotaka smuklės savininkė Marija sutinka at­ vykėlį Pjerą, kuris sutrikdo mažo mies­ telio ramybę. Įvairiaspalvių fejerverkų ir šiltų jausmų kupina istorija sukasi tarsi humoristinių situacijų karuselė, įtraukdama žiūrovą nuo pat pirmo kadro iki netikėtos pabaigos.  N-16

Su buvusia žmona gyvenantis vidutinio amžiaus Jozefas serga vėžiu. Diagnozės laukiantis vyras peržvelgia savo gyvenimą ir mėgina suprasti, ar gyveno visavertiškai, ar sugebėjo palaikyti tinkamus santykius su žmonėmis. Netrukus Jozefas susitaiko su būties laikinumu ir ima rūpintis artimųjų likimais.  N-16

spalis


Repertuaras Baltas kaspinas Das weisse Band

Mergaitė Flickan

Rež. Michael Haneke Vaid. Christian Friedel, Ernst Jacobi, Leonie Benesch, Ulrich Tukur (kriminalinė drama, Austrija, Italija, Prancūzija, Vokietija, 2009, vok. k., liet. subt., 2.24) 10 d. – 19.30, 11 d. – 16.15, 12 d. – 20.40

Rež. Fredrik Edfeldt Vaid. Blanca Engström, Shanti Roney, Annika Hallin (drama, Švedija, 2009, orig. k., liet. subt., 1.38) 11 d. – 21.10, 12 d. – 17 val., 13 d. – 17 val.

Filmas nukelia į 1913 m., nedidelį Vokietijos kaimelį. Ramų bendruo­ menės gyvenimą sukrečia žiaurūs, paslaptingi įvykiai. Gydytojo žirgas parkrinta užsikabinęs už kelyje išties­ tos vielos, kažkas dalgiu iškerta visą lauką kopūstų galvų, pagrobiamas ir sadistiškai nubaudžiamas barono sūnus. Ko siekiama tokiu elgesiu? Už „Baltą kaspiną“ režisierius buvo apdovanotas „Auksine palmės šakele“. Filmas taip pat pelnė „Auksinį gaublį“, kino kritikų asociacijos FIPRESCI premiją (už geriausią 2009 m. filmą San Sebastiano festivalyje), Europos kino akademijos apdovanojimą už geriausią Europos filmą, režisūrą ir scenarijų.  N-16

Šiltą 1981-ųjų vasarą dešimtmetė mergaitė lieka namuose, kai jos tėvai išvyksta į Afriką su ilgalaike humanitarine misija. Ją prižiūrinti jauna teta netrukus taip pat išvažiuoja su vyriškiu, pažadėjusi sugrįžti po poros dienų. Vasara bėga, o mergaitė niekam nesako, kad liko visiškai viena. Po truputį ji atranda dažnai absur­ dišką ir nerūpestingą suaugusiųjų pasaulį.  N-7

10

11


Ciklas „Karlsono kinas“ Sutrikęs Maksas  NAUJIENA Max Embarrassing Rež. Lotte Svendsen Vaid. Samuel Heller-Seiffert, Ophelia Eriksen, Mette Horn, Lars Bom (drama, Danija, 2008, liet. subt., 1.34) 1 d. – 13 val., 15 d. – 13 val., 23 d. – 15 val. Maksas yra dvylikametis berniukas. Jo impulsyvi mama sūnui linki paties geriausio, bet ir toliau kalba dalykus, kurie jam ne visada malonūs. Mokyk­ loje Maksas yra pametęs galvą dėl žavios naujokės Ofelijos. Berniukas deda visas pastangas, kad padarytų jai įspūdį. Artėja Kalėdos. Ar spės Maksas iki švenčių suprasti, kuo jis nori būti ir su kuo?  Vaikams nuo 10 m. Krokodilai  NAUJIENA Vorstadtkrokodile Rež. Christian Ditter Vaid. Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Leonie Tepe (nuotykių filmas, Vokietija, 2009, liet. įgars., 1.38) 2 d. – 13 val. Naujas miesto gyventojas Kajus nesijaučia nevisavertis dėl to, kad sėdi invalido vežimėlyje. Čia pasipainioja ir puikūs kandidatai į bičiulius – vaikų grupelė, pasivadinusi „Krokodilais“. Jie turi štabą – namelį medyje, stilingus pakabukus su krokodilo atvaizdu ir yra spalis

pasirengę pasiaukoti vienas už kitą. Tačiau vežimėlis atrodo kliūtis rimtiems nuotykių ieškojimams. Viskas pasikei­ čia po miesto parduotuvės apiplėšimo, kai Kajus padeda „Krokodilams“ iš­ aiškinti nusikal­timą.  Vaikams nuo 7 m. Raudona kaip dangus  NAUJIENA Rosso come el Cielo

Rež. Cristiano Bortone Vaid. Francesco Campobasso, Luca Capriotti, Marco Cocci (drama, Italija, 2007, liet. subt., 1.36) 8 d. – 13 val. Mažas kaimelis Toskanoje. Smalsus dešimtmetis Mirkas, pamišęs dėl filmų – ypač vesternų ir nuotykių juos­ tų. Vieną dieną, jam žaidžiant su senu šautuvu, ginklas netikėtai iššauna ir sužeidžia berniuką į galvą. Jis išgyvena, bet praranda regėjimą. Tuo metu Italijoje galioja įstatymai, ­pagal kuriuos aklieji laikomi beviltiškais neį­ galiaisiais ir negali lankyti valstybinės mokyklos. Taigi Mirko tėvai priversti uždaryti sūnų į „specialią mokyklą akliesiems“.  Vaikams nuo 10 m.

Mergaitė Flickan

Rež. Fredrik Edfeldt Vaid. Blanca Engström, Shanti Roney, Annika Hallin (drama, Švedija, 2009, šved. k., liet. subt., 1.38) 9 d. – 13 val. Šiltą 1981-ųjų vasarą dešimtmetė mergaitė lieka namuose, kai jos tėvai išvyksta į Afriką su ilgalaike humani­ tarine misija. Ją prižiūrinti jauna teta netrukus taip pat išvažiuoja su vyriškiu, pažadėjusi mergaitei sugrįžti po poros dienų. Vasara bėga, o mergaitė niekam nesako, kad liko namuose visiškai viena. Po truputį ji atranda dažnai ab­ surdišką ir nerūpestingą suaugusiųjų pasaulį.  Vaikams nuo 10 m.


Tigrai ir tatuiruotės  NAUJIENA Tigers&Tattoos Rež. Karla von Bengston (animacija, Danija, 2010, liet. įgars., 43 min.) 16 d. – 13 val. Mažoji našlaitė Maj gyvena su savo dėde Soniu jo tatuiruočių salone. Nors Sonis visai nepanašus į tikrą tėtį, Maj patinka būti su juo, ypač tuomet, kai jis dirba. Ir vis dėlto, kaip Sonis nuolat kartoja, vaikai ir tatuiruotės yra gana prastas derinys.  Vaikams nuo 3 m. Animacijos dirbtuvėlės „Pikseliacija“ 15 d. – 12 val. Šių dirbtuvėlių metu vaikai ne tik kurs animacinius filmus, bet ir patys juose vaidins. Pikseliacija kuriama po kadrą fotografuojant judančius žmones. Filmo režisierius yra fotografas. Jis duoda nurodymus aktoriams, kaip judėti ir kada sustingti, kol nufotog­ rafuos. Pikseliacijos būdas leidžia su­ kurti įvairių netikėtų situacijų ir efektų. Pavyzdžiui, daug kartų nufotografavus į orą iššokusį žmogų, sukuriamas įspūdis, kad žmogus skraido.

Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis Jep! Iep! Rež. Rita Horst Vaid. Kenadie Jourdin-Bromley, Madelief Vermeulen, Huub Stapel (fantastinė drama, Nyderlandai, 2010, liet. įgars., 1.21) 22 d. – 13 val. Tai filmas apie itin mielą būtybę, kuri atrodo kaip mergaitė, tačiau vietoj rankų turi sparnus. Pagyvenęs paukščių stebėtojas randa ją po krūmokšniais ir parsineša namo. Kartu su žmona jis nusprendžia ją priglausti ir užauginti kaip paprastą mergaitę. Bet jų augintinė nori keliauti į pietus kaip ir kiti paukščiai. Ji išskrenda į ilgą, nuotykių kupiną kelionę.  Vaikams nuo 5 m. Kovotoja Fighter Rež. Natasha Arthy Vaid. Semra Turan, Nima Nabipour, Behruz Banissi, Cyron Bjørn Melville (drama, Danija, 2007, liet. subt., 1.37) 19 d. – 21 val., 22 d. – 15 val. Moksleivė Aiša – aistringa kung fu kovotoja. Jos tėvai turkai tikisi, kad ji gerai mokysis ir studijuos universitete

mediciną, kaip ir jos brolis Ali. Bet mokykla jos neįkvepia. Nepaklusdama šeimai Aiša slapta pradeda profesio­ naliai treniruotis klube. Ten ji sutinką Emilį. Jiedu įsimyli. Bet gyvenimo taisyklės nėra tokios aiškios, kaip kung fu, ir Aiša turi nuspręsti, kas ji ir ko nori.  Jaunuoliams nuo 14 m. Kukis Kuky se vrace Rež. Jan Sverak Vaid. Oldrich Kaiser, Ondrej Sverak, Kristyna Fuitova-Novakova, Filip Čapka (drama, Čekija, 2010, liet. subt., 1.35) 23 d. – 13 val. Berniukas Ondra serga astma. Kad ligos simptomai nesustiprėtų, mama išmeta Ondros mylimiausią žaislą – seną pliušinį meškiuką, vardu Kukis. Tą vakarą Ondra pasimeldžia už Kukį ir paprašo Dievo, kad žaislas saugiai grįžtų namo. O naktį susapnuoja, kad Kukis nusprendžia bet kokiu būdu grįžti iš šiukšlyno. Berniuko sapnuosesvajonėse meškiukas pasimeta miške, kur pilna keistų žvėrelių ir būtybių, kurių Kukis nė neįsivaizdavo gyvendamas ant Ondros žaislų lentynos.  Vaikams nuo 6 m.

12

13


Ciklas „Karlsono kinas“ Animacinių filmų festivalis „Tindirindis 2011“ Animacinių filmų programa „Pasakų pasaulis“ (animacija, liet. įgars., 62 min.) 29 d. – 13 val. Šioje programoje – įvairių šalių pasakos: „Princas Žiurkė“, „Kareivėlis ir balerina“, „Lapino gudrybės“, „Šilko pieva“, „Medžiotojo sūnus“, „Mažasis ūkis“.  Vaikams nuo 5 m. Animacinių filmų programa „Pasaulio pažinimas“ (animacija, liet. įgars., 68 min.) 29 d. – 15 val.

Animacinių filmų programa „Istorijos mažyliams“ (animacija, liet. įgars., 70 min.) Vaikams nuo 3 m. 30 d. – 13 val. Šioje programoje surinkti filmai patiems mažiausiems žiūrovams: „Giliukas“, „Linksmoji abėcėlė“, „Kaip skiautinukai maudėsi“, „Banano neviltis“, „Kirstukas“, „Premjera“, „Gandai“.  Vaikams nuo 3 m. Animacinių filmų programa „Geri draugai“ (animacija, liet. įgars., 67 min.) 30 d. – 15 val.

Visi vaikai turi draugų, kaip ir Šios programos filmai – „Bobas“, filmų „Angelinho“, „Linksmasis ūkis“, „Dodu – kartoninis berniukas“, „Hip-Hip ir Hurra. Skanaus, Adele“, „Lexdysia“, „Stebuklinga srauniųjų van­ „Pumasipa“ „Dantys, uodega ir ausys“ denų galia“, „Paskutinė termitų diena“, ­herojai.  Vaikams nuo 4 m. „Žvirblis, kuris laikėsi žodžio“ – supa­ žindina su įvairiais pasaulio reiškiniais, gyvūnais ir išradimais.  Vaikams nuo 5 m.

spalis


Kazachstano ambasada Lietuvoje ir Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato

Specialūs seansai „Vilniaus dienos“ seansas

Kazachų kino dienų atidarymas

Gainsbourg’as. Didvyriškas gyvenimas Gainsbourg (Vie héroïque)

Dovana Stalinui Podarok Stalinu

Rež. Rustiom Abdrašev Rež. Joann Sfar Vaid. Аleksandr Baširov, Jekaterina Vaid. Eric Elmosnino, Lucy Gordon, Rednikova, Nuržuman Ihtymbajev, Laetitia Casta, Anna Mouglalis Dalen Šintemirov (muzikinė biografinė drama, Prancūzija, (drama, Rusija, Kazachstanas, JAV, 2010, pranc. k., liet. subt., 2.10) 2008, 1.37) 10 d. – 17 val. 11 d. – 19 val. Lucieno vaikystė prabėgo nacių apgultame Paryžiuje, mokantis groti pianinu, piešiant natiurmortus ir… moterų aktus dailininko studijoje. „Aš anksti suaugau“, – paaiškina savo širdies damai berniukas, padeklama­ vęs Baudelaire’ą ir lyg vyras pešdamas dūmą. Iki trisdešimties Lucienas siekė tapti dailininku, tačiau jo išmintingasis antrininkas pakuždėjo, kad didžioji sėkmė jo laukia prie pianino. Taip prasidėjo naujas – muzikinis Serge’o Gainsbourg’o gyvenimas.  N-16 Su spalio 11 d. „Vilniaus diena“ įėjimas nemokamas.

Speciali LMTA Kino ir TV katedros studentų programa

12 d. – 19 val. Tai šiųmetinių trečiakursių, LMTA Kino ir TV katedroje studijuojančių režisūrą, dvejų metų darbai – kino portretai, muzikiniai vaizdo klipai, vaidybiniai filmukai.

1949-aisiais iš Kazachstano mažumos buvo priverstos emigruoti į Centrinę Aziją, spaudžiamos buvusios Sovietų vyriausybės. Žydų berniukas Saška su savo seneliu yra deportuojami traukiniu kartu su kitais žydais. Senelis miršta traukinyje, ir berniukas su mirusiuoju išlaipinamas mažame kai­ melyje. Jis pasilieka su seniu Kasimu. Nors kaimelio žmonės įvairių rasių ir klasių, jie sugyvena taikiai. Tačiau ištinka tragedija: visi žūsta, išgyvena vienintelis Saška. Filmas 2009 m. pelnė pagrindinį prizą Belgrado Tarptautiniame filmų festivalyje.  T 14

15


3 d. P

15.00 Kauno kino festivalis „Išsiskyrimas“ 15.00 Kauno kino festivalis „Rankas aukštyn“

4 d. A 5 d. T

15.00 Kauno kino festivalis „Suknelės, mamos, dukterys“ 15.00 Kauno kino festivalis „Virpuliai“ 15.00 Kauno kino festivalis „Sebė“

6 d. K 7 d. P 8 d. Š

13.00 Karlsono kinas „Raudona kaip dangus“ 13.00 Karlsono kinas „Mergaitė“

9 d. S 10 d. P 11 d. A

15.00 Kauno kino festivalis „Vargonai“ 15.00 Kauno kino festivalis „Gyvenimo viršūnė“ 15.00 Seansas senjorams „Viktorija: jaunoji karalienė“

12 d. T 13 d. K 14 d. P 15 d. Š 16 d. S 17 d. P

13.00 Karlsono kinas „Sutrikęs Maksas“ 13.00 Karlsono kinas „Tigrai ir tatuiruotės“

18 d. A 19 d. T 20 d. K 21 d. P 22 d. Š 23 d. S

13.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Jep!“ 13.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Kukis“

15.00 „Kino šortai“ Konkursinė programa III 13.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Belka ir Strelka – žvaigždžių šunys“ 13.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Stipriausias žmogus Olandijoje“ 13.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Degtukžmogis“ 13.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Kaip tapti nemirtingu“ 13.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „U“ 15.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Kovotoja“ 15.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Sutrikęs Maksas“

24 d. P

15.30 „Kino šortai“ Konkursinė programa V 16.40 „Kino šortai“ Konkursinė programa VII 15.30 „Kino šortai“ Konkursinė programa VIII 15.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „7, arba kodėl aš esu“ 15.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Krokodilai“ grįžta“ 15.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „7, arba kodėl aš esu“ 15.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Slapčia“ 15.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Degtukžmogis“ 17.00 Ad Hoc „Vaidinant revoliuciją“ 17.00 Ad Hoc „Aš – mergaitė!“ 15.00 Seansas senjorams „Meilė karo metu“ 16.00 Ad Hoc „Padėkit! Gėjus klasėje“ 15.30 Ad Hoc „Myliu Lenkiją“

25 d. A 26 d. T 27 d. K 28 d. P 29 d. Š 30 d. S 31 d. P

13.00 „Tindirindis“ Programa „Pasakų pasaulis“ 13.00 „Tindirindis“ Programa „Istorijos mažyliams“

15.00 „Tindirindis“ Programa „Pasaulio pažinimas“ 15.00 „Tindirindis“ Programa „Geri draugai“ 15.00 Seansas senjorams „Raudona kaip dangus“

A – įvairaus amžiaus žiūrovams.  N-7 – vaikams nuo 7 metų.  T  – vaikams iki 16 metų su tėvais.  N-14 – vaikams nuo 14 metų.  N-16 – nuo 16 metų.  S  – nuo 18 metų.


17.30 Kauno kino festivalis „Gyvulys“ 17.00 Kauno kino festivalis „25 metai po šešiasdešimtųjų, Arba Čekoslovakų Naujoji banga“ 17.00 Kauno kino festivalis „Įstatymas ir kumštis“ 17.00 Kauno kino festivalis „Akacijos“ 17.00 Kauno kino festivalis „25 metai po šešiasdešimtųjų, Arba Čekoslovakų Naujoji banga“ 17.00 Kauno kino festivalis „Nenuoramos“ 17.00 Kauno kino festivalis „Šventė botanikos sode“ 17.00 „Vilniaus dienos“ seansas „Gainsbourg’as. Didvyriškas gyvenimas“ 16.15 „Baltas kaspinas“ 17.00 „Mergaitė“ 17.00 „Mergaitė“ 17.30 „Kino šortai“ Konkursinė programa II 18.15 „Kino šortai“ Konkursinė programa IV 17.10 „Kino šortai“ Konkursinė programa X 17.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Kaip tapti nemirtingu“ 17.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Mažieji didvyriai“ 17.15 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Spork“ 17.15 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Karlos pasaulis“ 17.00 Ad Hoc „Šeima“ 18.15 Ad Hoc „Verta penkiasdešimties avių“ 17.30 Ad Hoc „Europos užkampis“ 16.45 Ad Hoc „Vaidinant revoliuciją“ 17.00 Ad Hoc „Aš – mergaitė!“ 16.45 Ad Hoc „Nuo galvos iki dangaus“ 16.00 Ad Hoc „Šeimos vardan“ 16.00 Ad Hoc „Degtinės gamykla“ 16.30 Ad Hoc „Kartu“ 16.30 Ad Hoc „Mūsų mokykla“ 17.00 „Tindirindis“

19.30 Kauno kino festivalis „Havras“, „Hiperkrizė“ 19.00 Kauno kino festivalis „Policininkas“

21.45 Kauno kino festivalis „Išsiskyrimas“ 21.00 Kauno kino festivalis „Boksininkas ir mirtis“

3 d. P

19.00 Kauno kino festivalis „Amnestija“ 19.00 Kauno kino festivalis „Čiko ir Rita“ · Uždaras seansas 19.00 Kauno kino festivalis „Gyvenimo medis“

21.00 Kauno kino festivalis „Mama Afrika“ 21.00 Kauno kino festivalis „Juodoji galia: kasetė“ 22.00 Kauno kino festivalis „Drakonas sugrįžta“

5 d. T

19.00 Kauno kino festivalis „Turino arklys“ 19.00 Kauno kino festivalis „Diagnozės kodas: 322“ 19.30 „Baltas kaspinas“

21.45 Kauno kino festivalis „Paukščiai, našlaičiai ir kvailiai“ 21.00 Kauno kino festivalis „Turino arklys“

8 d. Š

19.00 Kazachų kino dienų atidarymas „Dovana Stalinui“ 19.00 Speciali LMTA Kino ir TV katedros studentų programa 19.00 „Kino šortai“ Atidarymo programa 19.30 „Kino šortai“ Specialioji lietuviškų filmų programa 20.00 „Kino šortai“ Specialioji programa „8 mm“ 19.00 „Kino šortai“ „Kino šortų“ nugalėtojai · Uždarymas 19.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Bėk, sese, bėk“ 19.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Meilė ir įtūžis“ 19.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Rytoj bus geriau“ 19.00 Ad Hoc „Teisingumas Sergejui“ · Atidarymas 18.45 Ad Hoc „Karlos atėjimas“ 19.30 Ad Hoc „Vamzdis“ 18.35 Ad Hoc „Drnovicės Catenacci, arba ekonominės transformacijos pradžia“ 17.30 Ad Hoc „Nuodėmė tylėti“ 17.30 Ad Hoc „Sekso kaina“ 18.00 Ad Hoc „Kitas „Chelsea“ – Donetsko istorija“ 17.30 Ad Hoc „Edi ir Tėja: labai ilgos sužadėtuvės“ 17.50 Ad Hoc „Šokantys Afganistano berniukai“ 18.00 Ad Hoc „Vieta“ 18.15 Ad Hoc „Kapitalizmas – mūsų patobulinta formulė“ 19.00 „Džeinė Eir“

21.10 „Mergaitė“

11 d. A

20.40 „Baltas kaspinas“

12 d. T

20.30 „Kino šortai“ Konkursinė programa I 21.15 „Kino šortai“ Konkursinė programa IX 21.40 „Kino šortai“ Konkursinė programa VI 21.00 „Kino šortai“ Konkursinė programa III 21.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Prašyčiau pagarbos“ 21.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Eilinis Saimonas“ 21.00 Vaikų ir jaunimo filmų festivalis „Kovotoja“

13 d. K

21.15 Ad Hoc „Du Eskobarai“ 21.15 Ad Hoc „Anksčiau čia buvo sala“ 20.30 Ad Hoc „Kelias namo“

21 d. P

20.00 Ad Hoc „Kaltumo prezumpcija“ 20.00 Ad Hoc „Kundūzo karta. Kitų karas“ 20.20 Ad Hoc „Šachta nr. 8“ 20.00 Ad Hoc „Chodorkovskis“ 19.30 Ad Hoc „Nusikaltimas po nusikaltimo“ 20.20 Ad Hoc „El Sicario – kambarys nr. 164“ 20.00 Ad Hoc „Barzakh“ · Uždarymas 21.15 „Vidurnaktis Paryžiuje“

24 d. P

4 d. A

6 d. K 7 d. P

9 d. S 10 d. P

14 d. P 15 d. Š 16 d. S 17 d. P 18 d. A 19 d. T 20 d. K

22 d. Š 23 d. S

25 d. A 26 d. T 27 d. K 28 d. P 29 d. Š 30 d. S 31 d. P


Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis Belka ir Strelka – žvaigždžių šunys Belka i Strelka. Zvezdnye sobaki Rež. Inna Evlannikova, Svyatoslav Ushakov Vaid. Elena Yakovleva, Anna Bolshova, Yevgeny Mironov (Rusija, 2010, rusų k., liet. subt., 1.28) 17 d. – 13 val. Tikra jaudinanti šunų Belkos ir Strelkos, kuriuos Sovietų Sąjunga 1960 m. iš­ siuntė į kosmosą, istorija. Cirko šuo ir benamis jo bendrakeleivis pasineria į nuotykį, kuris padarė juos žymiausiais pasaulio šunimis kosmonautais!  T 7, arba kodėl aš esu 7 oder warum ich auf der Welt bin Rež. Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn Vaid. Albrecht Felsmann, Basile Grandin (dokumentika, Vokietija, 2010, vok. k., liet. subt., 1.27) 17 d. – 15 val., 19 d. – 15 val. Filmui buvo pakviesti septyni vaikai iš skirtingų pasaulio kampelių, kad žiūrovus pastatytų prieš veidrodį bei pasiūlytų netradicinę kelionę į mūsų pačių vaikystę. Skirtingi vaikai atskleidžia, kas jiems svarbu, ką jie myli ir brangina, kas juos prajuokina ir pravirkdo. Ką šiais laikais reiškia būti vaiku? Koks jausmas apima žvelgiant į pasaulį ir ateitį?  T spalis

Kaip tapti nemirtingu Wer früher stirbt, ist länger tot Rež. Marcus H. Rosenmüller Vaid. Markus Krojer, Fritz Karl, Jürgen Tonkel (Vokietija, 2006, vok. k., liet. subt., 1.44) 17 d. – 17 val., 20 d. – 13 val. Vienuolikmetis Sebastianas su tėčiu ir vyresniuoju broliu gyvena Bavarijos kaime. Vieną dieną berniukas sužino, kad mama mirė jį gimdydama, ir pa­ sijunta kaltas. Kad įveiktų šią traumą, Sebastianas imasi sunkios užduoties – išpirkti visas savo nuodėmes gerais darbais. Netrukus jis pastebi, kad dėl jo pastangų visiems padėti nuodėmių sąrašas tik ilgėja.  T Bėk, sese, bėk Sisko tahtoisin jäädä Rež. Marja Pyykkö Vaid. Ada Kukkonen, Sara Milleri (Suomija, 2010, suomių k., liet. subt., 1.52) 17 d. – 19 val. Emilija – viskuo aprūpinta mergaitė, mylima ir mylinti kitus. Tačiau šuolis nuo 10 metrų aukščio bokšto viską pakeičia. Ji patenka į policijos nuovadą, kur susipažįsta su Siri. Prasideda audringa merginų draugys­ tė. Emilija ir Siri išbando įvairias ribas, rizikuoja, klysta.  N-14

Prašyčiau pagarbos Vähän kunnioitusta Rež. Pekka Karjalainen Vaid. Outi Kero, Kari-Pekka Toivonen, Svante Martin, Elena Leeve (Suomija, 2010, suomių k., liet. subt., 1.31) 17 d. – 21 val. Mergina Siri nori tapti nepriklausoma. Tačiau Siri turi negalią. Ji įsikuria bendrabutyje ir nenorėdama gyventi iš socialinės pašalpos susiranda tikrą darbą. Siri pamilsta visiškai sveiką vaikiną Santerį. Laimė atrodo pasie­ kiama ranka.  N-14 Stipriausias žmogus Olandijoje De Sterkste Man van Nederland Rež. Mark van de Cloe Vaid. Suzan Boogaerdt, Yente Dirks, Gonny Gaakeer (Nyderlandai, 2010, olandų k., liet. subt., 1.20) 18 d. – 13 val. Luko tėtis, pasak mamos, buvo did­ vyris. Pats Lukas – tikra priešingybė: plonutis, mažutis ir dėl plaukų spalvos pramintas Raudonuoju Nykštuku. Drąsuolis Minkė apgina Luką nuo naujosios klasės, tačiau Lukas norėtų sugebėti apsiginti pats. Jam tik reikia idealo ir jis nedelsdamas ima pats ieškoti savo tėčio.  T


„Krokodilai“ grįžta Vorstadtkrokodile 2

Rež. Christian Ditter Vaid. Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Leonie Tepe (Vokietija, 2010, vok. k., liet. subt., 1.30) 18 d. – 15 val. Daug kam žinomo „Krokodilų“ būrio laukia nauji nuotykiai. Fabrikui gresia uždarymas, o tai reiškia, kad berniukų tėvai gali netekti darbo ar netgi namų, o tai būtų ir „Krokodilų“ galas. Draugai surezga naują planą ir nedelsdami pradeda veikti.  T Mažieji didvyriai Giborim Ktanim Rež. Itai Lev Vaid. Avigail Ariely, Tzion Baruch (Izraelis, 2006, hebr. k., liet. subt., 1.16) 18 d. – 17.15 Keturi žydų ir rusų tautybės vaikai ryžtasi nuotykių kupinai kelionei po vaizdingą Izraelio dykumą. Keliaudami vaikai turi įveikti tarpusavio skirtumus ir baimes. Pamažu jie tampa didvyriš­

ka komanda, kurią sudaro karys, ma­ gas, geraširdis milžinas ir vagis. Tačiau ar jie įveiks tikrą iššūkį ir sugebės padėti sužeistiems žmonėms? Meilė ir įtūžis Vanvittig Forelsket Rež. Morten Giese Vaid. Cyron Melville, Sara Hjort, Dejan Cukic, Charlotte Fich (Danija, 2009, danų k., liet. subt., 1.35) 18 d. – 19 val. Danielis yra talentingas, tarptautinės karjeros siekiantis muzikos studentas. Jis įsimyli Sofiją, ir pirmą kartą Danielio gyvenime šalia muzikos atsiranda kai kas daugiau. Jaunuoliai planuoja išvažiuoti į Niujorką, bet vaikino prisirišimas ir savininkiškumas auga kartu su nevaldomu pavydu. Įtarumas užvaldo jį atskleisdamas pavojingąją Danielio asmenybės pusę.  N-16 Eilinis Saimonas I rymden finns inga känslor Rež. Andreas Öhman Vaid. Bill Skarsgård, Martin Wallström (Švedija, 2010, švedų k., liet. subt., 1.25) 18 d. – 21 val. Aštuoniolikmetis Saimonas serga Aspergerio sindromu. Jis domisi kosmosu, mokslu ir geometrinėmis figūromis, tačiau negali suprasti

žmogiškų jausmų. Kai jo brolį Semą palieka mergina, vaikinas nusprendžia, kad jo pareiga surasti Semui naują merginą. Saimonas nieko neišmano apie meilę, tačiau turi puikų, moks­ liškai apskaičiuotą planą.  N-14 Degtukžmogis L’uomo fiammifero

Rež. Marco Chiarini Vaid. Francesco Pannofinoi, Marco Leonzi, Greta Castagna (Italija, 2009, it. k., liet. subt., 1.18) 19 d. – 13 val., 21 d. – 15 val. Plonasis Degtukžmogis gyvena Mėnulyje. Jei jį pamatysi – išsipildys visi tavo norai. Vienuolikmetis Simonas neabejoja, kad Degtuk­ žmogis po penkių dienų atvyks į Žemę. Kad būtų tinkamai tam pasiruošęs, Simonas kreipiasi pagalbos į savo draugus: Tamsųjį Marką, Dėdę Disko, Kramo, Paršiuką Nino ir mieląją Lorenzą. Simono tėvas nesupranta sūnaus misijos svarbos. Trukdo ir piktasis Rubio.  T 18

19


Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis Spork Spork Rež. J. B. Ghuman Jr. Vaid. Savannah Stehlin, Sydney Park (JAV, 2010, anglų k., liet. subt., 1.26) 19 d. – 17.15 Tai spalvinga, ironiška muzikinė komedija apie garbanotą raudonsk­ ruostę atsiskyrėlę keturiolikmetę, vardu Spork, kuri bando rasti savo vietą kasdieniame mokyklos gyvenime. Kai mokyklos šokių grupė suteikia Spork galimybę atkreipti į save pasipūtėlių dėmesį, kaimynas iš priekabų aikštelės pasisiūlo pamokyti ją kelių „užpakaliuko“ judesių. Filme gausu dešimtojo dešimtmečio šokių ir repo muzikos.  N-14 Rytoj bus geriau Jutro bedzie lepiej Rež. Dorota Kedzierzawska Vaid. Aleksandra Billewicz, Zygmunt Gorodowienko, Angelika Kozic (Lenkija, 2011, lenkų k., liet. subt., 1.58) 19 d. – 19 val. Trys rusų tautybės berniukai, gyvenan­ tys traukinių stotyje, nusprendžia patyrinėti pasaulį. Jie peržengia ne tik simbolines ribas, bet ir valstybių pasienius. Vaikiškai šelmiški ir naivūs, jie ieško vietos, kur pildosi didžiausi, bet ir paprasčiausi norai, kur pasaulis spalis

atrodo geresnis. Šis filmas – tai nuostabi trijų mažų mūsų laikų didvyrių kelionė.  T Slapčia A Pas de Loup Rež. Olivier Ringer Vaid. Wynona Ringer, Olivier Ringer (Belgija, Prancūzija, 2011, pranc. k., liet. subt., 1.17) 20 d. – 15 val. Šešiametė Keitė kiekvieną savaitgalį važiuoja su tėvais į sodybą ir ilgas kelionės valandas leidžia savo minčių pasaulyje: niekas niekada jos neklausė, ar ji nori važiuoti kartu. Turbūt vienai jai sektųsi kur kas geriau: ji galėtų tyrinėti mišką, gaudyti žuvis ir galiau­ siai panardinti abi rankas į purvą… Kam reikia namų, kai virš tavęs tokia nuostabi medžių priedanga? Bet ar Keitės tėvai pasiges miške pasiklydu­ sios mergaitės?  T Karlos pasaulis Karlas Kabale Rež. Charlotte Sachs Bostrup Vaid. Elena Arndt-Jensen, Nikolaj Støvring Hansen (Danija, 2007, danų k., liet. subt., 1.30) 20 d. – 17.15 Kalėdos jau čia pat, tačiau dešimtmetė Karla jaučiasi prislėgta. Ji taip norėtų

per Kūčias būti kartu su abiem savo tėvais, tačiau šie išsiskyrę. Pagal planą, Karla turėtų vieną vakarą praleisti su tėčiu, o kitą – su mama, bet įvykiai pakrypsta kita linkme… U U

Rež. Grégoire Solotareff, Serge Elissalde Vaid. Bernard Alane, Jean-Claude Bolle-Reddat, Maud Forget (Prancūzija, 2006, pranc. k., liet. subt., 1.15) 21 d. – 13 val. Mona yra princesė, kuriai lemties nepavydėtų jokia mergaitė. Mirus tėvams, ji liko pilyje viena su dviem grėsmingomis ir bjauriomis būtybėmis – Gūmi ir Jo Didenybe. Vieną dieną, išgirdusi princesės verks­ mą, pasirodo vienaragė, vardu U, ir prižada būti Monos drauge ir seserimi. Mona užauga ir tampa gražia princese. O gretimame miške gyvena būrelis taikių, žavių, bet įnoringų vevių, kurie sudrums ramybę.  T


Tarptautinis trumpų filmų festivalis „Vilniaus kino šortai“ Atidarymo pograma (27 min.) 13 d. – 19 val. Konkursinė programa I Samurajus. Prisiminimai. Šeima. Fantazijos (84 min.) 13 d. – 20.30 Šių metų „Vilniaus kino šortų“ programose – temų, žanrų, nuotaikų, geografijos įvairovė, įtraukianti į istorijas, kuriose skleidžiasi tarpusavio santykiai, nuobodūs monologai ūmai virsta komiksais, įamžinami ryškių as­ menybių atvaizdai ir charakteriai. Festivalyje žiūrovams bus pristatyta 10 konkursinių filmų programų, kuriose varžysis dau­ giau nei 60 stipriausių debiutuo­ jančių režisierių trumpametražių filmų iš viso pasaulio.

Konkursinė programa V Miškas. Elfas. Viršsvoris. Greitis. Napoleonas (97 min.) 14 d. – 15.30 Konkursinė programa II Skubėjimas. Dingę dantys. Liucė. Neviltis. Drąsa (83 min.) 14 d. – 17.30 Premjera. Specialioji lietuviškų filmų programa (90 min.) 14 d. – 19.30 Konkursinė programa IX Himalajai. Paslaptis. Laukimas. Išsivadavimas (80 min.) 14 d. – 21.15 Konkursinė programa III Ąžuolas svetainėje. Istorija. Palaima. Aktas (82 min.) 15 d. – 15 val., 16 d. – 21 val.

Konkursinė programa VII Pamaina. Tualetas. Frankfurtas. Siena (82 min.) 15 d. – 16.40 Konkursinė programa IV Berlynas. Meilė. Nostalgija. Londonas. Galimybė (80 min.) 15 d. – 18.15 Specialioji nekonkursinė programa „8 mm“ (70 min.) 15 d. – 20 val. Konkursinė programa VI Pavojus. Paryžius. Dienos kelionė. Tėvas. Meilė (82 min.) 15 d. – 21.40 Konkursinė programa VIII Atostogos. Košmaras. Šaltis. Mirtis (83 min.) 16 d. – 15.30 Konkursinė programa X Austriška pora. Groteskas. Viltis. Liūdesys (84 min.) 16 d. – 17.10 Uždarymas. „Kino šortų nugalėtojas“ 16 d. – 19 val.

20

21


Seansai senjorams Tarptautinis Kauno kino festivalis Išsiskyrimas Jodaeiye Nader az Simin

Rež. Asghar Farhadi Vaid. Peyman Moaadi, Leila Hatami, Sareh Bayat, Shahab Hosseini (drama, Iranas, 2011, persų k., angl., liet. subt., 2.03) 3 d. – 15 val. Sutuoktiniai Naderas ir Simina gyvena neramumų krečiamame Irane. Galvodama apie geresnes galimybes dukrai, moteris nori palikti šalį, tačiau Naderas nesutinka: jis jaučia pareigą rūpintis Alzheimerio ligos kamuojamu tėvu. Simina nenori nusileisti ir pareikalauja skyrybų. Dilema tarp pareigos tėvui ir meilės dukteriai sujaukia šeimos gyvenimą. „Išsiskyrimas“ – jaudinanti istorija, Tarptautiniame Berlyno kino festivalyje laimėjusi „Auksinio lokio“ apdovanojimą.  N-16

spalis

Viktorija: jaunoji karalienė The Young Victoria

Rež. Jean-Marc Vallee Vaid. Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany, Miranda Richardson (biografinė drama, Didžioji Britanija, JAV, 2009, angl., vok. k., liet. subt., 1.45) 10 d. – 15 val. Didžiosios Britanijos aukso amžius. Karališkuosiuose rūmuose bręsta per­ mainos – jaunajai princesei Viktorijai netrukus sukaks aštuoniolika ir ji bus karūnuota. Tačiau kelias į sostą nėra toks paprastas ir užtikrintas. Būsimoji karalienė negali pasitikėti net savo motina. Vieninteliu Viktorijos draugu tampa princas Albertas. Draugystė išaugs į meilę, kuri iki šiol laikoma romantiškiausiu romanu Anglijos istorijoje. Filmas sulaukė gausybės kino apdovanojimų bei pelnė „Oskarą“ už geriausius kostiumus.

Vaikų ir jaunimo filmų festivalis 7, arba kodėl aš esu 7 oder warum ich auf der Welt bin

Rež. Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn Vaid. Albrecht Felsmann, Basile Grandin, Chrysanthi Haralambidis-Schmitt (dokumentika, Vokietija, 2010, vok. k., liet. subt., 1.27) 17 d. – 15 val. Kodėl aš esu? Na ir klausimas! Ir kas iš tiesų galėtų į jį atsakyti? Filme pasirenkamas netradicinis būdas: septyni vaikai iš skirtingų pasaulio kampelių pastato mus prieš veidrodį ir pasiūlo kelionę į mūsų pačių vaikystę. Skirtingi vaikai atskleidžia, kas jiems svarbu, ką jie myli ir brangina, kas juos prajuokina ir pravirkdo. Ką šiais laikais reiškia būti vaiku? Koks jausmas apima žvelgiant į pasaulį ir ateitį? Tai autentiškas, nuoširdus, vaizdingas, subtilus ir linksmas filmas apie vaikys­ tę bei suaugusiųjų pasaulį.


Ad Hoc: Nepatogus kinas 2011 Meilė karo metu Love During Wartime

Rež. Gabriella Bier (dokumentika, Švedija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.32) 24 d. – 15 val. Tai šių dienų Romeo ir Džiuljetos istorija. Du žmonės – izraelietė Jasmin ir palestinietis Osama stengiasi rasti vietą, kurioje galėtų gyventi ne tik kaip pora, bet ir kaip laisvi žmonės. Jasmin yra šokėja, o Osama – skulp­ torius. Pavargę nuo kasdienio per­ sekiojimo ir kitų sunkumų, pora savo menu išreiškia abipusį ryžtą nugalėti negandas. Negalėdami gyventi savo gimtinėse pora ieškoti laimės išvyksta į Vokietiją. Stengdamiesi įveikti iš­ ankstinius nusistatymus, jie grumiasi visur ir su visais tam, kad pasiektų pilnatvę. N-16

Raudona kaip dangus Rosso come il Cielo

Rež. Cristiano Bortone Vaid. Francesco Campobasso, Luca Capriotti, Marco Cocci, Simone Colombari, Alessandro Fiori (drama, Italija, it. k., liet. subt., 2007, 1.36) 31 d. – 15 val. Mažas kaimelis Toskanoje, 1971-ieji. Mirkas yra judrus, smalsus 10-metis, pamišęs dėl filmų – ypač dėl vesternų ir nuotykių juostų. Vieną dieną, jam žaidžiant su senu šautuvu, ginklas netikėtai iššauna ir sužeidžia ber­ niuką į galvą. Jis išgyvena, bet praranda regėjimą. Tuo metu Italijoje galioja įstatymai, pagal kuriuos aklieji laikomi beviltiškais neįgaliaisiais ir negali lankyti valstybinės mokyklos. Taigi Mirko tėvai yra priversti uždaryti sūnų į „specialią mokyklą akliesiems“.  T

Įėjimas nemokamas.

22

23


Ad Hoc: Nepatogus kinas 2011 Teisingumas Sergejui Justice for Sergei Rež. Hans Hermans, Martin Maat (Nyderlandai, 2011, orig. k., liet. subt., 62 min.) 20 d. – 19 val. Atidarymas Sergejus Magnickis buvo papras­ tas mokesčių teisės specialistas vienoje Maskvos advokatų kontoroje. Atskleidęs didžiausią mokesčių vagys­ tės aferą Rusijos istorijoje – įvykdytą aukštų valdžios pareigūnų, Sergejus tapo vienu ryškiausių tokių nusikalti­ mų viešintojų. Už tai Magnickiui teko sumokėti didžiausią kainą. Jis 2009 m. lapkričio 16 d. būdamas 37-erių mirė viename Maskvos sulaikymo centrų, net nesulaukęs teismo.  N-16 Filmą pristatys režisierius. Šeima Familia Rež. Mikael Wiström, Alberto Herskovits (Švedija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.22) 21 d. – 17 val. Penkiasdešimtmetė Nati Barrientos iš mažo Limos priemiesčio iškeliauja į tolimąją Ispaniją, kad galėtų užtikrinti savo vyrui ir vaikams geresnę ateitį. Filme sekamas kiekvieno Nati šeimos nario (ir jos pačios) gyvenimas moteriai išvykus į kitą Atlanto pusę. spalis

Filme atskleidžiami net trisdešimt penkeri Barrientų šeimos gyvenimo metai.  N-16 Karlos atėjimas Karla’s Arrival Rež. Koen Suidgeest (Ispanija, 2011, orig. k., liet. subt., 1.30) 21 d. – 18.45 Devyniolikmetės Sujeylin pesimizmas išsisklaido gimus dukrytei Karlai. Mergina nusprendžia palikti gatvės gyvenimą, kad užtikrintų geresnę ateitį savo mažylei. Jos, kartu su grupe vaikų, gyvena mažame Managvos parke Nikaragvoje. Pasakojama istorija prasideda likus trims mėnesiams iki Karlos gimimo ir baigiasi pirmuoju Karlos gimtadieniu.  N-16 Filmą pristatys režisierius. Du Eskobarai The Two Escobars Rež. Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist (JAV, 2010, orig. k., liet. subt., 1.40) 21 d. – 21.15 Pablas Eskobaras buvo galingiausias visų laikų narkotikų prekeivis pasaulyje. Andres Eskobaras – viena mylimiausių Kolumbijos futbolo žvaigždžių. Vienas šalį skaldė, kitas – vienijo. Du visiškai skirtingi žmonės,

kurie galbūt niekad nebūtų susitikę. Tačiau kai Kolumbijos „Narko-futbolo“ pogrindyje XX a. pabaigoje susimaišė politika, nusikaltimai ir sportas, dviejų Eskobarų keliai neišvengiamai ir, deja, pražūtingai susipynė.  N-16 Vaidinant revoliuciją Staging a Revolution

Rež. Mathew Charles, Albina Kovalyova (Jungtinė Karalystė, 2010, orig. k., liet. subt., 27 min.) 22 d. – 17 val., 24 d. – 16.45 Nėra lengva patekti į Baltarusijoje už­ drausto „Laisvojo teatro“ pasirodymą. Naujienos apie artėjančius trupės spektaklius Minsko pogrindyje sklinda socialiniais tinklais bei SMS žinutėmis. Aktoriai žino, kad kiekvienas jų spek­ taklis, apnuoginantis A. Lukašenkos režimą, gali tapti paskutinis, tačiau jie atkakliai siekia, kad jų pasirodymai būtų laisvo žodžio erdvė „paskutinėje Europos diktatūroje“.  N-16 Filmą pristatys režisierius.


Bilieto kaina 0,01 Lt Verta penkiasdešimties avių I Was Worth 50 Sheep Rež. Nima Sarvestani (Švedija, 2010, orig. k., liet. subt., 72 min.) 22 d. – 18.15 Saberė turi savo kainą. Kai jai buvo vos dešimt, ji buvo parduota penkiasde­ šimtmečiui vyrui. Po septynerių metų, neištvėrusi smurto ir išnaudojimo, Saberė pabėga į moterų prieglaudą. Jos vyras prisiekia nužudysiąs ją vos pamatęs. Pavojus kyla ir Saberės šeimai. Tik skyrybos gali išgelbėti merginą. Deja, Islamo teismas juos išskirs tik tuomet, jei vyras, talibas, atvyks į teismą.  N-16 Vamzdis The Pipe Rež. Risteard Ó Domhnaill (Airija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.23) 22 d. – 19.30 Airių ūkininkai ir žvejai narsiai kyla į kovą, kai sužino, kad tarptautinė gamtinių dujų bei naftos gavybos bendrovė „Shell“ ketina tiesti gamtinių dujų vamzdyną per jų žemes. Vietos ūkininkų ir žvejų siekis išsaugoti tradicinį amatą tampa kliūtimi vienai galingiausių pasaulio naftos kompa­ nijų. Kai piliečiai kreipiasi į valdžią, jie pamato, kad ji yra „Shell“ pusėje.  N-16

Anksčiau čia buvo sala Once There Was an Island Rež. Briar March (Naujoji Zelandija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.20) 22 d. – 21.15 Papua Naujojoje Gvinėjoje yra salų, kurių gyventojai susiduria su neįprasta dilema: dėl iš lėto kylančio vandenynų lygio jų salos pamažu grimzta po vandeniu ir gyventojams reikia apsispręsti – palikti namus ar ne. Takuu sala – ne išimtis. Savitą kultūrą ir tradicijas puoselėjanti bendruomenė saloje tariasi, kurį kelią rinktis. Jiems padeda į salą atvykstantys moks­ lininkai, valdžios institucijos taip pat bando spręsti šį klausimą.  N-16 Aš – mergaitė! I’m a Girl Rež. Susan Koenen (Nyderlandai, 2010, orig. k., liet. subt., 15 min.) 23 d. – 17 val., 25 d. – 17 val. Jopė yra trylikametė mergaitė, kuri, kaip ir bendraamžės, svajoja apie berniukus. Tik kaip jam pasakyti, kad Jopė gimė berniuku? Nuo pat mažens Jopė – tada dar Jopas – mėgo rengtis suknelėmis, žaisti lėlėmis. Paskutiniais pradinės mokyklos metais, Jopas pa­ prašė, kad klasės draugai jį priimti kaip

mergaitę. Savimi pasitikinti paauglė pasakoja, kaip jai sekasi tvarkytis su savo emocijomis, hormonais ir bręsti kaip asmenybei.  N-16 Europos užkampis Europe’s Backyard

Rež. Ida Kleppe (Norvegija, 2010, orig. k., liet. subt., 52 min.) 23 d. – 17.30 Filmas pasakoja apie keturias skirtingų lemčių moteris. Olga yra 22-ejų metų medicinos studentė, kartu su draugė­ mis gyvenanti už 120 litų per mėnesį 15 kvadratinių metrų bute. Eva nenu­ leidžia nosies ir tvirtai stovi ant žemės teigdama, kad galingiausias vyras Moldovoje – moteris. Ji pati. 82-ejų Olia ilgisi sovietinių laikų, nes dabartis nieko jai nebegali pasiūlyti. Veronika yra graži ir talentinga mergaitė, tačiau ką ateitis šioje šalyje gali pasiūlyti šešiametei autistei?  N-16

24

25


Ad Hoc: Nepatogus kinas 2011 Drnovicės Catenacci, arba ekonominės transformacijos pradžia Catenaccio a la Drnovice or Journey to the Beginning of Time of Economic Transformation Rež. Radim Procházka (Čekija, 2010, orig. k., liet. subt., 57 min.) 23 d. – 18.35 Mažame Drnovicės kaimelyje Čekijoje gyvena du tūkstančiai žmonių, nepai­ sant to, kaimelyje yra futbolo stadio­ nas, talpinantis 8 tūkstančius sirgalių. Tai tarsi seniai nebeegzistuojančios futbolo civilizacijos piramidė. Ironiškas tiriamasis filmas nukelia į 1990-uosius, kapitalizmo pradžią, kai Rytų Europos futbolą raizgė paslaptingi rėmėjai, korupcija ir dopingas, o aukščiausi val­ džios pareigūnai nė nenutuokė apie milžiniškas finansines aferas.  N-16 Filmą pristatys režisierius. Kelias namo Which Way Home Rež. Rebecca Cammisa (JAV, 2009, orig. k., liet. subt., 1.22) 23 d. – 20.30 Filmas nukelia į Meksikos ir JAV pasienį, kur tūkstančiai vaikų, keliaujančių krovininių traukinių stogais, bando prasibrauti geres­ spalis

nio gyvenimo link. Grupė vaikų iš Centrinės Amerikos valstybių keliauja ant traukinio, vadinamo „Pabaisa“, stogo į išsvajotąją Ameriką, kur tikisi atrasti laimę ir padėti savo šeimoms. Didelei daliai tokių vaikų kelionė baigiasi mirtimi pasienio dykumoje arba po traukinio bėgiais.  N-16 Meilė karo metu Love During Wartime

Rež. Gabriella Bier (Švedija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.32) 24 d. – 15 val. Tai šių dienų Romeo ir Džiuljetos istorija. Du žmonės – izraelietė Jasmin ir palestinietis Osama stengiasi rasti vietą, kurioje galėtų gyventi ne tik kaip pora, bet ir kaip laisvi žmonės. Jasmin yra šokėja, o Osama – skulptorius. Pavargę nuo kasdienio persekiojimo ir kitų sunkumų, pora savo menu siekia išreikšti abipusį ryžtą nugalėti negandas. Negalėdami gyventi savo gimtinėse, ieškoti laimės pora išvyksta į Vokietiją.  N-16

Nuodėmė tylėti Sin by Silence Rež. Olivia Klaus (JAV, 2009, orig. k., liet. subt., 49 min.) 24 d. – 17.30 Šio filmo veikėjų balsai ataidi iš už sun­ kių kalėjimo durų. Moterys, nuteistos už savo vyrų – smurtautojų nužudy­ mus, suburia kalinių grupę, siekiančią pakeisti visuomenės požiūrį į smurtą šeimoje. Tokios kalinių iniciatyvos JAV kalėjimų istorijoje dar nebuvo. Per pasta­ruosius du dešimtmečius „Nuteistų moterų prieš smurtą“ grupė ne tik suteikė kalinėms, nukentėju­ sioms nuo smurto šeimoje bendrumo jausmą ir erdvę išsipasakoti, bet ir inicijavo įstatymų pakeitimus.  N-16 Po seanso vyks diskusija. Kaltumo prezumpcija Presumed Guilty Rež. Roberto Hernandez, Geoffrey Smith (Meksika, 2009, orig. k., liet. subt., 1.30) 24 d. – 20 val. Nepaisant daugybės įrodymų, kad Antonio Zuniga yra nekaltas, vyras buvo nuteistas už žmogžudystę, kurios nepadarė. Du teisininkai, Roberto Hernándezas ir Layda Negrete, bando išlaisvinti Antonio,


Bilieto kaina 0,01 Lt kuris tapo neveikiančios ir korupcija persmelktos Meksikos teisingumo sistemos įkaitu. Antonio atstovau­ jantys teisininkai, nagrinėdami bylą, suprato, kad labai lengva yra įrodyti Antonio Zunigos nekaltumą, tačiau itin sunku šiuo faktu įtikinti teismines Meksikos ­institucijas.  N-16 Padėkit! Gėjus klasėje Help! Een homo in de klas Rež. Doesjka van Hoogdalem (Nyderlandai, 2010, orig. k., liet. subt., 60 min.) 25 d. – 16 val. Dokumentinis filmas apie lytinio švietimo projektą Nyderlanduose. Šokiruojantys, atviri, agresyvūs, o kartais palaikantys moksleivių at­ sakymai parodo, kad informacijos apie homoseksualumą net Nyderlandų daugiakultūrėse mokyklose labai trūksta.  N-16 Sekso kaina The Price of Sex Rež. Mimi Chakarova (JAV, 2011, orig. k., liet. subt., 1.12) 25 d. – 17.30 Filmas pasakoja apie Rytų Europos merginas, įtrauktas į pogrindinį prievartos ir prekybos seksu pasaulį. Moterys, kurias turėjo nutildyti

patirtas gėdos jausmas, baimė bei smurtas, išdrįsta atskleisti savo intymias, šiurpias ir daug pasakančias istorijas. Fotožurnalistė Mimi Charakova, pati užaugusi Bulgarijoje, įtraukia žiūrovą į kelionę, kurioje atskleidžiama niūri prekyba seksu, vykdoma iš Rytų Europos į Vidurio Rytus ir Vakarų Europą.  N-16

kasdienį gyvenimą ir svajones apie šiuolaikišką visuomenę griauna niūri realybė.  N-16 Filmą pristatys režisierius. Myliu Lenkiją Kocham Polskę

Po seanso vyks diskusija. Kundūzo karta. Kitų karas Generation Kunduz, the War of Others Rež. Maria Zmarz-Koczanowicz, Joanna Sławińska (Lenkija, 2007, orig. k., liet. subt., 55 min.) 26 d. – 15.30 Rež. Martin Gerner (Vokietija, 2011, orig. k., liet. subt., 1.20) 25 d. – 20 val. Tai filmas, pasakojantis apie penkis jaunus žmones iš Kundūzo, šiaurės Afganistano. Dešimtmetis Mirvaisas karą apibūdina vaiko žodžiais, Nazanin – vietos reporterė, kovo­ janti už moterų teises, Hasibas yra studentas ir demokratijos aktyvistas, svajojantis apie laisvus ir teisingus rin­ kimus, o Gulamas ir Ketera kuria filmą tiesiog ginkluoto konflikto vidury. Jų

Režisierės dvejus metus praleido stebėdamos „Visos Lenkijos Jaunimo“ aktyvistų veiklą. Ši organizacija yra to paties pavadinimo akademinės antisemitinės prieškario organizacijos veiklos tęsėja. Tai griežtai hierarchinė, lojalumu grįsta struktūra, kurios pa­ grindinis siekis – visiškas „reliatyvizmo, liberalizmo ir tolerancijos“ panaikini­ mas. Ypač palankus politinis klimatas organizacijai augti ir stiprėti susidarė 2005–2007 m., Lenkiją valdant „Teisės ir Teisingumo“ bei „Lenkijos Šeimų Lygos“ koalicijai.  N-16 26

27


Ad Hoc: Nepatogus kinas 2011 Nuo galvos iki dangaus Dalla testa al cielo Rež. Debora Scaperrotta (Italija, 2011, orig. k., liet. subt., 53 min.) 26 d. – 16.45 Meilės poreikis, neišvengiamas gyvenimo sudėtingumas, komplikuoti santykiai su tais, kurių dėka atsiradome šiame pasaulyje – šie dalykai paliečia kiekvieną iš mūsų. Mohamedas yra jau­ nas žmogus, tačiau jo kūnas jį nuolat verčia galvoti apie gyvenimo prasmę ir žiūrėti į save iš šalies. Jis palieka gimtąjį Maroką ir iškeliauja savęs pažinimo ir susitaikymo link.  N-16

visus vienija neapykanta „Oranžinei revoliucijai“ ir meilė Donetsko „Šahtar“. Filmo kūrimo metu vietos milijar­ dieriui Achmetovui priklausantis futbolo klubas prasiveržia į Europos futbolo klubų elitą. Tačiau pergalės, atsiradusios iš dosnaus oligarcho kišenės, tik sustiprina bendrą regiono politinės ir ekonominės stagnacijos įspūdį.  N-16 Filmą pristatys režisierius. Šachta nr. 8 Pit No. 8

Kitas „Chelsea“ – Donetsko istorija The Other Chelsea – A Story from Donetsk

Rež. Jakob Preuss (Vokietija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.28) 26 d. – 18 val. Donetskas yra Ukrainos anglies gavybos pramonės širdis. Vieni čia vos suduria galą su galu dirbdami apgriu­ vusiose šachtose, kiti – lobsta. Tačiau nepaisant socialinių statuso skirtumų, spalis

Rež. Marianna Kaat (Estija, Ukraina, 2010, orig. k., liet. subt., 1.35) 26 d. – 20.20

Šeimos vardan In the Name of the Family Rež. Shelley Saywell (Kanada, 2010, orig. k., liet. subt., 52 min.) 27 d. – 16 val. Šiaurės Amerikoje kartkartėmis vis pasirodo pranešimų apie jaunų mu­ sulmonių nužudymus. Šios beprasmės mirtys yra jų pačių šeimos narių – tėvų ar brolių – darbas. Tai šimtametę tradi­ ciją skaičiuojantys „garbės nužudymai“, tikint, kad asmuo užtraukė gėdą šeimai. Nužudytųjų merginų šeimos ir draugai pasakoja skaudžių tragedijų priešistores.  N-16 Edi ir Tėja: labai ilgos sužadėtuvės Edie and Thea: A Very Long Engagement Rež. Susan Muska, Greta Olafsdottir (JAV, 2009, orig. k., liet. subt., 61 min.) 27 d. – 17.30

Po 42-ejų metų kartu žavinga lesbiečių pora Edi ir Tėja pagaliau susituokia. Nuo pat 7 dešimtmečio iki dabar nepailstančios aktyvistės Ukrainos anglies kasybos širdyje kasa atkakliai grūmėsi daugelyje mūšių – visi – nuo pensininkų iki bedarbių ir asmeninių ir politinių. Šios dvi net vaikų. Daug metų čia vyksta nele­ geraširdės ir drąsios moterys yra tikras galūs anglies kasybos darbai. Šachtų stiprybės pavyzdys. Pozityvus ir akis pilna visur: buvusiose kasyklose, ap­ atveriantis filmas leidžia suprasti, kad leistų namų rūsiuose. Sikanovų šeima – šokti, kaip ir mylėti, galima būnant bet ne išimtis. Penkiolikmetis Jura bando kokio amžiaus.  N-16 pagelbėti savo seseriai.  N-16 Po seanso vyks diskusija.


Bilieto kaina 0,01 Lt Chodorkovskis Khodorkovsky Rež. Kiril Tušči (Vokietija, 2011, orig. k., liet. subt., 1.51) 27 d. – 20 val. Michailas Chodorkovskis – turtin­ giausias Rusijos oligarchas – meta iššūkį prezidentui Vladimirui Putinui. Titanų kova prasideda. Nepaisydamas V. Putino įspėjimo, M. Chodorkovskis grįžta atgal į Rusiją, žinodamas, kad bus sulaikytas. Kodėl M. Chodorkovskis neliko „tremtyje“ su pora milijardų kišenėje? Kodėl sugrįžo į šalį, žinodamas, kad bus iškart suimtas?  N-16 Filmą pristatys režisierius. Degtinės gamykla Vodka Factory Rež. Jerzy Sladkowski (Švedija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.30) 28 d. – 16 val. Valentina gyvena mažame Rusijos kaimelyje. Moteris viena augina sūnų ir dirba degtinės gamykloje. Gyvenant mažoje bendruomenėje, lengvai įsuka pilka rutina, tačiau Valentina nori daugiau. Praėjusiais metais Leipcigo doku­ mentinių filmų festivalyje pagrindinį prizą laimėjęs filmas pasakoja apie

slaviškąją melancholiją – Rusijos kaime įstrigusias moteris, jų romantiškas svajones bei nepakeliamą kasdienybės sunkumą.  N-16

į ­prostituciją. Debora nepalūžo ir tada, kai teismo tyrėjų, gąsdinančių mirties bausme, buvo priversta prisipažinti dėl jos kankintojo nužudymo. Po teismo praėjus dviem dešimtmečiams, Deboros gyvenime įvyksta esminis posūkis – du jauni advokatai pasisiūlo padėti jai išeiti į laisvę.  N-16

Šokantys Afganistano berniukai Dancing Boys of Afghanistan Rež. Jamie Doran (Jungtinė Karalystė, 2010, orig. k., liet. subt., 52 min.) 28 d. – 17.50

Kartu Zai Yi Qi

Kai Vakarų pasaulis siunčia milijardus dolerių kovai su Talibanu pietų Afganistane, šiaurėje vėl iškilo dar anti­ koje atsiradusi, tačiau Talibano metu uždrausta tradicija, kai moterimis persirengę berniukai linksmina vyrus savo šokiais. Filme tyrėjų komanda ieško atsakymų apie pasiturinčių vyrų draugijoje šokančius berniukus.  N-16

Rež. Zhao Liang (Kinija, 2011, orig. k., liet. subt., 1.23) 29 d. – 16.30

Filmą pristatys režisierius. Nusikaltimas po nusikaltimo Crime after Crime Rež. Yoav Potash (JAV, 2011, orig. k., liet. subt., 1.33) 28 d. – 19.30 Debora Peagler jau 26-erius metus sėdi kalėjime. Tai nepalaužė jos dvasios. Kaip nepalaužė ir tai, kad prieš patenkant į kalėjimą, jos vaikinas ją žiauriai mušdavo ir įtraukė

Žinomas režisierius Gu Changwei kuria vaidybinį filmą „Gyvenimas yra stebuklas“ (Life is a Miracle) apie sergančiuosius ŽIV / AIDS. Be žymių aktorių, į komandą jis pasikviečia iš tiesų ŽIV infekuotus aktorius. Šis filmas ne tiek parodo filmavimo užkulisius, kiek praskleidžia ŽIV / AIDS sergančių asmenų diskrimina­ cijos Kinijoje mastą dengiantį šydą. Pasirodo, didelė Kinijos visuomenės dalis apie AIDS žino nedaug ir ligą sieja su ­paleistuvyste.  N-16 28

29


Ad Hoc: Nepatogus kinas 2011 Vieta La Place Rež. Marie Dumora (Prancūzija, 2011, orig. k., liet. subt., 1.40) 29 d. – 18 val. Rytų Prancūzijoje, Kolmaro miesto apylinkėse, netoli vynuogynų ir Vogėzų kalnų ramiai apsigyvena saujelė romų. Jie pusiau sėslūs, pusiau klajokliai. Apsistoję vienoje vietoje ilgiau, šie romai sugeba susikurti nuostabią erdvę tarp muzikos, žolės, gėlių ir senų automobilių. Vietą, ku­ rioje anksčiau buvo šiukšlynas, romai sutvarkė ir patys vadina tiesiog „Vieta“. Kiti ją vadina stovykla.  N-16 Filmą pristatys režisierė. El Sicario – kambarys nr. 164 El Sicario – Room 164 Rež. Gianfranco Rosi (Prancūzija, Italija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.24) 29 d. – 20.20 „El Sicario“ yra Meksikos pasienio narkokartelio grobimo ir užsakomųjų žmogžudysčių specialistas. Jis daug metų vadovavo Čihuahua policijos daliniui ir net baigė mokymus FTB. Tačiau pastaruosius 20 metų vykdė mafijos užsakymus ir pasiuntė šimtus žmonių į mirtį. Šiandien jis spalis

bando pabėgti nuo praeities, o už jo galvą mafija yra pasiūliusi 250 000 dolerių atlygį.  N-16 Mūsų mokykla Our School

Rež. Mona Nicoară, Miruna Coca-Cozma (Rumunija, Šveicarija, 2011, orig. k., liet. subt., 1.33) 30 d. – 16.30 Istorija apie tris romų vaikus iš mažo Transilvanijos kaimelio. Alina, Benjaminas ir Dana yra vieni pirmųjų, kurie integruojami į iki šiol buvusias etniškai segreguotas rumuniškas mokylas. Vaikai labai laukia mokslų naujoje miesto mokykloje, tikisi rasti naujų draugų, nepaisant įtarimų, kad vaikų integracijos lėšos iš tikrųjų yra naudojamos senosios romų mokyklos renovacijai. Šiųmetiniame „Silverdocs“ doku­ mentinių filmų festivalyje filmas laimė­ jo „Sterling“ apdovanojimą kaip geriau­ sias pilnametražis filmas.  N-16

Kapitalizmas – mūsų patobulinta formulė Kapitalism – Our Improved Formula Rež. Alexandru Solomon (Rumunija, Prancūzija, 2010, orig. k., liet. subt., 1.16) 30 d. – 18.15 Praėjus 20 metų nuo tada, kai Rumunijos diktatoriui Ceauşescu buvo įvykdyta mirties bausmė, režisierius pasikviečia jį aplankyti šalį – vaizduo­ jamas tariamas Ceauşescu sugrįžimas į Rumuniją. Diktatoriaus šmėkla išvysta naują kapitalistinę visuomenę.  N-16 Barzakh Rež. Mantas Kvedaravičius (Lietuva, Suomija, 2011, orig. k., liet. subt., 59 min.) 30 d. – 20 val. Uždarymas Čečėnijos mieste, atsigaunančiame po karo, dingsta žmogus. Gyvenimas teka įprasta vaga, tačiau ieškantieji patenka į pasaulį, kuriame susidūrimai su pranašais ir teisininkais, kankinto­ jais ir kankiniais, slaptais kalėjimais ir mitiniais ežerais tampa kasdienybe. Kai dingusieji aplanko sapnuose, sakoma, kad jie grįžta iš Barzakh – žemės tarp gyvųjų ir mirusiųjų. 2011 m. Berlyno kino festivalyje ap­ dovanotas „Amnesty International“ pre­ mija bei Ekumeninės žiuri prizu.  N-16


Bilietų kainos: 12 Lt; 8 Lt (studentams, moksleiviams, pensininkams, neįga­ liems žmonėms, „Laisvalaikio“ klubo kortelių turėtojams); 6 Lt („Skalvijos“ kino klubo nariams); 2 Lt (pensinin­ kams į „Senjorų seansus“). Kasa pradeda dirbti valanda iki pirmo seanso pradžios. Bilietai atgal nepriimami ir nekeičiami. Bilietus galima rezervuoti telefonu (8 5) 261 0505, arba elektroniniu paštu kasa@skalvija.lt. Rezervacijos atšaukiamos likus 60 min. iki seanso pradžios. „Skalvijos“ kino centro kasoje galima įsigyti „Skalvijos“ dovanų kortelę, kurią Jūsų draugas galės išsikeisti į norimo pamatyti filmo bilietą. Kortelės kaina – 12 Lt. Kasoje galima atsiskaityti tik grynaisiais pinigais.

Bilietus į filmų seansus „Skalvijos“ kino centre taip pat galima įsigyti inter­ netu (aptarnavimo mokestis – 2 Lt) – www.tiketa.lt. „Skalvijos“ kino salėje – 88 vietos. Įstok į kino klubą ir už kiną mokėk mažiau! Klubo idėja – suburti žmones, besido­ minčius kinu ne tik kaip lengva pramo­ ga, bet norinčius plačiau susipažinti su kino istorija, kiną kuriančiais žmonėmis, pamatyti kitokius (t. y. netrafaretinius) filmus, turinčius išliekamąją vertę. Klubo nario kortelė – 50 Lt (vieneriems metams), klubo nario kortelės pratęsimas – 20 Lt (kortelė turi būti pratęsiama ne vėliau nei mėnuo nuo

jos galiojimo pabaigos). Klubo nariams teikiamos privilegijos: 50 % nuolaida bilietui į filmą „Skalvijos“ kino centre; galimybė prisidėti prie kino centro programos sudarymo; galimybė organizuoti kino klubo renginius centro patalpose; reguliari informacija el. paštu apie rodomus filmus, renginius, fes­ tivalius.

· · · ·

Steigėja

Draugai

Kaip tapti kino klubo nariu? Reikia pateikti užpildytą bei pasira­ šytą registracijos formą, nuotrauką ir nario mokestį. Registracijos formą galite gauti „Skalvijos“ kino centro kasoje (A. Goštauto 2/15, Vilnius) arba elektroniniu paštu, išsiuntę prašymą info@skalvija.lt. Užpildytą formą, nuotrauką bei mokestį atneškite į „Skalvijos“ kino centrą ir per 10 dienų Jums bus išduota kino klubo nario kortelė (narystė klube ir nuolaidos prasidės anketos pridavimo dieną). Kino centras pasilieka teisę keisti repertuarą.

„Skalvijos“ kino centras A. Goštauto 2/15, Vilnius Tel. (8 5) 261 0505 El. paštas info@skalvija.lt www.skalvija.lt


© Laurynas Remeika

Priešpoliarinis Uralas. Atrasta žemė  |  Laurynas Remeika Spalio 1–16 d.

Prieš seansus ir po jų, galite žaisti stalo žaidimus. Turime Monopolį, ­šachmatus, šaškes, domino. http://skagalerija.blogspot.com | galerija@skalvija.lt

Skalvija 2011 10  

„Skalvijos" kino centro repertuaras 2011 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you