Page 1

KONTRAST FARGER OPPGAVE 2018 KomplementÌrkontrast Va r m & K a l d k o n t r a s t Egenkontrast Lys & Mørk kontrast Kvantitet kontrast Kvalitet kontrast Simultankontrast


NCS S 4550-R80B

Til denne oppgaven har jeg valgt å jobbe med kvalitetskontrast. Jeg har brukt forskjellige blå valører til å style stua. Stilen i denne stua er NCS S 4040-R90B

veldig moderne og enkel som fargene jeg har valgt passer veldig godt til. Som du kan se er hovedfargen i

NCS S 2030-R90B

rommet gråblå og aksentfargen er forskjellige nyanse av hovedfargen. Kontrastfargen er varme duse brun farger som skiller seg fra det blå fargene.

NCS S 2005-B

NCS S 3005-Y80R

KVA LIT ETS KON TRA ST

Farge kontraster Oppgave  
Farge kontraster Oppgave  
Advertisement