Page 1

Mededelingenblad van de Sionskerkgemeente Verschijnt sinds 1993

September 2013

Woord voor de maand september: Ben Ik alleen een God van dichtbij, ben Ik niet ook een God van ver? Spreekt de HEER. Ben Ik niet overal? Jeremia 23: 23

De kerkdiensten Zondag 1 september Heilig Avondmaal

10.00 uur

ds. H. Evers Ouderling van dienst: Mevr. M. Vijfvinkel

Zondag 8 september Startdienst met Sjema

10.00 uur

ds. H. Evers, ds. R van Putten, ds. Vonk Ouderling van dienst: mevr. M. Koerhuis-de Jong

Zondag 15 september

10.00 uur

ds. Oosterwijk, Wezep Ouderling van dienst: dhr. N. Hukubun

Zondag 22 september

10.00 uur

ds. H. Evers en ds. G. de Goeijen Ouderling van dienst: mevr. H. Smelt-Koops

Zondag 29 september Jeugddienst

10.00 uur

ds. R. van Putten Ouderling van dienst: mevr. M. de Jong-Visser

Koffiedrinken op 8 en 29 september.

Eind- of doelcollectes Zondag

1 september

Extra Diaconie

Zondag

8 september

WIJKKAS

Zondag

15 september

Stille hulp

Zondag

22 september

Onderhoud kerkgebouwen

Zondag

29 september

Diaconale noodhulp

1


Kindernevendienst Datum 1 september 8 september 15 september 22 september 29 september

Jongste groep Elisabeth en startzondag Marjolein en Judith Gonnie en Denise Gerard en Navayo

middenbouw

Greet en Vincent Anita en Thijs José, Josina, Mirjam

Oudste groep Marc startzondag Annemarie en Mark Astrid en Niels Marc en Vartan

verhaal 1 Koningen 10 1 Koningen 12 1 Koningen 16 1 Koningen 17

Vanaf startzondag is er kindernevendienst in 3 groepen Onderbouw: basisschool groep 1 en 2 Middenbouw: basisschool groep 3,4, en 5 Bovenbouw: basisschool groep 6, 7 en 8 Wie wil ons 1 x in de maand komen helpen? We hebben zo wel meer leiding nodig…….

Oppasdienst: Zondag

1 september

Zondag

8 september

Zondag

15 september

Zondag

22 september

Zondag

29 september

Evelina Bijleveld, Sanne Bijleveld en Anke Visscher Erik en Ellen Lindeboom, Mirjam van Dijk en Josina Balke Deniese Reins, Niels Winkler en Elisabeth Steenbergen Henrieke Knobbe, Elise Oostenbrink en Vincent Kamphof Christiaan v. Nieukerken, Judith Steenbergen en Daphne Koetsier

Ter overdenking Markus 10: 15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. In het dagelijks leven kunnen we gemakkelijk voorbij gaan aan kinderen. Al jong hebben we geleerd op eigen benen te staan. Vinden wij onszelf al heel wat. Is onze wereld, de echte wereld. Daarin gebeurt het allemaal. De rest is kinderspel. Als je zelf kleine kinderen hebt, dan ligt dat natuurlijk wel anders. Zuigelingen kunnen ook niet zonder ons. Ze willen hun eten, een schone broek. Zij zijn afhankelijk van anderen en in het bijzonder hun moeder. Ze vertrouwen er helemaal op dat ze geholpen worden. En ze ontvangen onvoorwaardelijk liefde. In het Evangelie zijn niet veel verhalen waarin Jezus kinderen ontmoet. Het eerste voorbeeld daarvan is het moment waarop moeders met hun kinderen bij Jezus willen komen. Ze willen Hem om een zegen vragen, maar worden op afstand gehouden. ‘Jezus heeft wel wat beters te doen.’ Toch grijpt Jezus dan in. Haalt de kinderen naar zich toe en schuift ze als een voorbeeld weer naar voren. Een voorbeeld voor iedereen. Wordt als een kind! Kleine kinderen hebben een levenshouding die past bij een gelovige. Een levenshouding die zich laat kenmerken door afhankelijkheid en een open staan voor onvoorwaardelijke liefde. 2


Een tweede moment waarop Jezus kinderen ontmoet is nadat Hij zijn woede heeft laten zien over de manier waarop mensen met de tempel omgaan. De Sadduceeën, de hogepriesters, zijn verantwoordelijkheid voor de tempel. Ze hebben een systeem gebouwd waarmee ze veel geld kunnen verdienen aan de handel op het tempelplein. Ze maken misbruik van hun positie. Ja, denk ik dan, er is echt niks nieuws onder de zon. Jezus noemt de tempel op dat moment een rovershol. Het had een huis van gebed moeten zijn, maar de Naam van God wordt gekwetst. Dat doet Hem écht wat en Hij veegt het tempelplein schoon. Daarmee roept Hij de boosheid van de Sadduceeën over zich af. Ze zijn hun inkomstenbron kwijt. En als dan juist kinderen erop wijzen wie Jezus werkelijk is, namelijk de Zoon van David, de Messias, dan schiet de vlam in de pan. Jezus distantieert zich van de mensen die geen ontzag tonen voor de Naam van God. Die heilige Naam die verbonden is aan de tempel. Jezus heeft het uiteindelijk met zijn leven moeten bekopen. Vanaf het allereerste begin heeft God oog gehad voor juist het zwakke, het tere, het eenvoudige. Niet voor niets roept Hij het volk Israël telkens weer opnieuw op om zorg te dragen voor de weduwe, de wees en de vreemdeling in hun midden. De grote, machtige God verbindt zich aan kinderen. Hij schakelt ze zelfs in. En de Psalmist zingt er ook over. ‘Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd.’ Woorden uit Psalm 8 die door Jezus in herinnering worden geroepen als zijn tegenstanders hem dwars willen zitten. Waar is het ontzag voor God, de machtige Schepper van hemel en aarde, gebleven? Jezus schuift kinderen naar voren als een voorbeeld. Besef hoe nietig wij zijn. Heb ontzag voor God. Weet je afhankelijk van Hem. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. God heeft de mens prachtig gemaakt. Machtig zelfs. We hebben een positie die er toe doet. Maken we daar misbruik van? Is ons leven een rovershol? Of een huis van gebed? Wordt als een kind! Dat is een leven in afhankelijkheid van God. Een leven dat weet heeft van de onvoorwaardelijke liefde van een hemelse Vader. dsruilof@kpnmail.nl of 06-34069041

Bij de kerkdiensten: De kerkdiensten beginnen in september weer om 10.00 uur Na de vakantie is er een prekenserie van zeven begonnen over de psalmen. In de psalmen wordt er van hart tot hart gesproken met de HERE God, heel persoonlijk. 1 sept, psalm 103, Hij is een God van liefde en genade. Er is de bediening van het Heilig Avondmaal in een lopende viering. 8 sept, psalm 74 Gedenk uw gemeente uit Sion. We mogen de dankdienst voor het 30jarig jubileum vieren. We ontvangen Toraja-predikanten in ons midden 15 sept, ds. Oosterwijk, Wezep 22 sept, ds. de Goeijen uit Indonesië en ds. Evers 29 sept, ds. Van Putten, Psalm 121 en Lucas 14: 15-24 In september is de zomer bijna voorbij en gaat het dagelijkse leven weer is beginnen. De kinderen gaan weer naar school en ook in de kerk mogen we een nieuw seizoen gaan starten. Ik hoop dat de zomer voor velen een tijd van rust en ontspanning is geweest. Zelf heb ik fijne weken gehad, waarin we tijd hadden voor het gezin, sportieve activiteiten, lezen, ontmoetingen met vrienden, christenen elders, waar ik erg blij met ben. Startweekend: 6 en 8 september! We hopen het nieuwe seizoen te starten met een mooi startweekend, dat dit jaar tegelijk het jubileumweekend is. Er zijn allerlei activiteiten waarvoor u van harte bent uitgenodigd! Op vrijdag 6 september is er de BBQ en op zondag 8 september de startdienst, High Tea 3


en een kinderprogramma. Elders in dit blad leest u er meer over. Ook vragen we of u zich voor sommige activiteiten wilt opgeven, met name de BBQ voor de hele gemeente op vrijdagavond! En natuurlijk wordt het koffiedrinken zondag na de dienst pas echt gezellig als u massaal taarten meeneemt….. We verheugen ons op een feestelijk en gezellig weekend als een mooie start voor het nieuwe seizoen, waarin het Evangelie verkondigd mag worden, waarin we samen gemeente mogen zijn van Jezus Christus. En waarin we dankbaar mogen zijn omdat we alles, heel ons leven, ons geloof, ons leven met de HERE God, met Jezus Christus onze Heer, ja alles aan Hem te danken hebben. Kinderen Alle kinderen die weer naar school gaan: veel succes en ook sterkte gewenst, en natuurlijk veel plezier! Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Er is voor jullie deze maand weer van alles te beleven. Op 7 september is er ook voor jou een gezellige BBQ en 9 september is er na de dienst een speciaal kinderprogramma voor jullie in de kerk. Komend seizoen is er voor jullie van alles te doen, die leuk zijn voor jullie, maar die jullie vooral helpen om Jezus te leren kennen en Hem te volgen in je leven. We leven mee met: Abigaïl Beumer-Rahajaan. Aan het begin van de zomer is zij begonnen aan een chemokuur, maar pas werd bekend dat de kuur niet aanslaat. Het is een erg bericht. Op dit moment zoeken artsen naar andere mogelijkheden, en wachten we dit af. De artsen zijn niet positief gestemd. Wij bidden voor Abigaïl en haar gezin en dragen hen op aan de Heer. Liesbeth Kaajan is begin augustus geopereerd en heeft een moeilijke tijd. Wij bidden voor haar en haar man en wensen hen veel sterkte en moed toe. Anton Simmelink heeft een ziekte aan zijn longen gekregen. Het is een langzame ziekte, die de longen verder zal aantasten. Ook voor Betsy en Anton bidden wij. Zij zijn er rustig en moedig onder, maar kunnen ons medeleven en gebed goed gebruiken. Ook leven wij mee met ouderling Minkjan. Hij heeft een zeer zwakke gezondheid en is deze zomer opgenomen geweest in het ziekenhuis. Verder gaat ons medeleven uit naar de Koninklijke familie nu prins Johan Friso is overleden. Wij bidden om troost voor zijn gezin, prinses Mabel en de dochters, en ook voor Prinses Beatrix en onze koning en koningin. Het is een groot verdriet voor hen allen en ieder die zich verbonden weet met hen. We bidden of de Heer hen wil troosten met Zijn nabijheid en met Zijn Woord. Verder leven wij mee met zieken thuis, ieder die behandelingen ondergaat. We bidden ook voor de kring van geliefden om zieken heen. Wij denken aan onze jongeren. Wij bidden voor de kinderen, voor hun opgroeien en ontwikkelen, voor de gezinnen en de school, maar vooral dat zij de Here God in hun leven mogen vinden en Jezus gaan volgen. Geboren Op 15 augustus is een baby geboren bij Marinke en Ane Jan Reitsma, een zoon met de Friese naam Hette Jan. Allereerst natuurlijk felicitaties voor de ouders en de grootouders, Jan en Margriet van der Veen, en de overgrootouders, fam. Ottink. Tegelijk zijn er zorgen om de kwetsbare ontwikkeling van de baby vanwege de al vroeg geconstateerde hartafwijking. Hette Jan is in het ziekenhuis in Groningen en zal daar verder behandeld worden. Wij bidden voor hem en zijn familie. In het gezin van ds. E. van ’t Slot van de Stinskerk is op 28 juli een dochter geboren. Het meisje heet Gezina. Wij feliciteren ds. en mevr. van ’t Slot en de broertjes en de grote zus van harte met dit nieuwe leven en wensen hen Gods zegen toe.

4


Overlijden Op 22 juni is op 86-jarige leeftijd overleden mevrouw Lammigje de Fluiter-Richter. Zij woonde aan de Larixstraat 34 en later in woon- zorgcentrum Arcadia. De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaatsgehad op 27 juni. Boven de kaart staat psalm 23 vers 4 “Want Gij zijt bij mij”. Wij wensen haar zoon heel veel sterkte en troost toe.

Op 28 juni is op 90-jarige leeftijd overleden de heer Jan Smit. Hij woonde aan de Waallaan 7, tot op de laatste dag nog zelfstandig. De afscheidsdienst werd gehouden op 3 juli 2013 in de kapel op begraafplaats Kranenburg. De overdenking is genomen uit Psalm 8:10, “Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde”. En als slotlied hebben we gezongen uit ELB 409:1,2 “Ik zie een poort wijd openstaan. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen de troost van de Heer toe.

Op 8 augustus 2013 is overleden Johanna Willemina Goudkamp – Stremmelaar in de leeftijd van 80 jaar. Op 13 augustus 2013 hebben we haar mogen gedenken tijdens de afscheidsdienst in de Open Kring. Daarna is ze ter aarde besteld op begraafplaats Bergklooster. Tijdens de dienst is gelezen uit Psalm 23, die gekozen is door de kinderen van mevrouw Goudkamp – Stremmelaar. Ook het slotlied uit Liedboek der Kerken, Gezang 293, “Wat de toekomst brenge moge”, hebben ze gekozen ter bemoediging voor de toekomst.

Doopdienst De volgende gelegenheid tot dopen is op zondag 6 oktober. Het doopgesprek is gepland op maandag 16 september om 20.15 uur in de pastorie, Boomkensdiep 14. Graag vooraf opgeven. Stagier De Sionskerk mag zich regelmatig verheugen op een stagier in haar midden! Ook nu is er weer een verzoek ontvangen om stage te mogen lopen in onze gemeente. Wij werken hier graag aan mee, omdat het bijdraagt aan de vorming van studenten in hun werk in de kerk en zodoende werkt het mee aan de opbouw van de kerk. Hieronder stelt Robert van Ommen zich voor. Hij wordt opgeleid tot kerkelijk werker. In de kerkdienst van 18 augustus zal hij zich persoonlijk voorstellen en ook de belofte van geheimhouding afleggen. Hieronder vertelt hij alvast iets over zichzelf. Wij zijn blij dat Robert een jaar meeloopt in onze gemeente en we wensen hem Gods zegen toe. Even voorstellen: Hallo, ik ben Robert van Ommen en ik ben 24 jaar oud . In het volgende seizoen loop ik stage bij ds. Evers. Ik studeer Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de GH. Ik ga mijn derde jaar in en ga me voornamelijk bezig houden met pastoraat. Naast mijn studie GPW, volg ik aan de TU Kampen nog de talen Grieks en Hebreeuws. Al met al druk genoeg dus, maar ik heb er erg veel zin in. 5


Naast studeren steek ik veel tijd in mijn hobby’s, voornamelijk sporten (squash en voetbal) en piano spelen.

Joodse feesten Drie keer per jaar viert Israël zijn grote feesten. De HERE God schrijft het volk voor deze feesten te vieren. Jezus heeft deze feesten ook gevierd en in Hem hebben deze feesten verdieping en vernieuwing gevonden. Zo zijn het ook christelijke feesten geworden. Israël viert Pesach in het vroege voorjaar, ons Pasen, Pinksteren in het late voorjaar en in de herfst het Joodse Nieuwjaar, Jom Kippoer, het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. Voor deze drie grote feesten trok het hele volk drie keer per jaar op naar de tempel in Jeruzalem. In verbondenheid met Israël noemen wij hier de najaarsfeesten. Het begint met Rosj Hashana, het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het gedenkt de schepping. Het is geen uitbundig feest, maar juist ingetogen. Eenvoudig wenst met elkaar een gezegend Nieuwjaar om vervolgens meteen de 10 Hoogheilige dagen in te luiden, dagen van inkeer, van verzoening met elkaar en tenslotte de allerheiligste dag, Jom Kippoer, Grote Verzoendag, de dag van verzoening met God. Lezen: Leviticus 16 Daarna begint het Loofhuttenfeest. Dit eindigt met de feestdag Vreugde der Wet. Data 2013: Rosj Hashana: 5 en 6 september 2013 Grote Verzoendag: 26 september Loofhuttenfeest: 1-8 oktober Vreugde der Wet: 9 oktober Wij wensen Israël gezegende feest- en gedenkdagen toe en dragen het volk op aan de HERE. In de maand oktober willen wij in de kerkdiensten stilstaan bij de verhouding tussen Joden en Christenen. Wij hebben één Heer, één belofte, één Redder en één toekomst. Wij kunnen meeleven met Israël en Joodse gemeenschap in onze stad door ons gebed. Ook kunnen we een kaartje sturen naar de synagoge: Samuël Hirschstraat 8, 8011 PT Zwolle. Indonesië Ds. de Goeijen is voor zes jaar uitgezonden naar Indonesië. Hij werkt in Rantepao onder de Toraja’s aan de theologische opleiding om speciaal jonge predikanten te begeleiden. Onze gemeente steunt dit zendingswerk. Het is één van onze diaconale doelen. Komende september is hij met verlof in Nederland en wij verheugen ons op onze ontmoeting met hem en zijn gezin. In de dienst van 22 september is hij gast in ons midden en zal hij preken. Op zijn initiatief komt er een groep predikanten voor enkele weken vanuit Indonesië naar Nederland. In het startweekend zullen twee beginnende Torajapredikanten in onze gemeente te gast zijn. Zij logeren bij gemeenteleden thuis en nemen deel aan de BBQ, de kerkdienst, en zo is er gelegenheid voor onderling contact. Met dank aan Lucky Rahakbauw staan hieronder een paar Indonesische woorden, zodat wij hen in ieder geval welkom kunnen heten! Misschien moeten we een beetje oefenen. Indonesische woordenlijst (de u wordt in Indonesië uitgesproken als oe) Welkom in Nederland  Selamat datang di Belanda Goede zondag  Selamat hari minggu Goede morgen  Selamat pagi Hoe gaat het?  Apa kabar? Het gaat goed  baik baik Eten  Makan Drinken  Minum Slapen  Tidur 6


Jubileumzendingsblad Alle Volken Precies 100 jaar geleden is de GZB begonnen met het zendingswerk in het gebied waar nu ds. de Goeijen werkt. Dit jaar vieren zij hun jubileum. Ter ere van dit jubileum is hun blad, Alle Volken, gewijd aan het gebied en de kerk van de Toraja’s. Wij hebben 100 van deze speciale exemplaren besteld zodat wij een indruk krijgen van het werk van ds. de Goeijen en de kerk en de leefwereld van onze komende gasten. Geloofsverdieping en geloofsgroei “Leven door de Geest” Er beginnen in het nieuwe seizoen ook weer allerlei groepen en cursussen om het geloof te verdiepen, om elkaar in het geloof te bemoedigen, samen te praten over de Bijbel, over de Here God, over wie Jezus is. Die groepen zijn er niet zomaar. Het is belangrijk om samen over het geloof te praten. Zo help je jezelf en elkaar op om in deze drukke wereld tijd en aandacht te geven aan Gods Woord om samen te ontdekken wat het leven met de Here Jezus inhoudt, hoe je Hem kunt volgen, hoe je je leven leidt als kind van God. Het thema van veel groepen is “Leven door de Geest”. Het gaat precies over bovenstaande vragen, die van levensbelang zijn voor een christen. Ik zal wat extra boekjes bestellen ter inzage. Wilt u erover nadenken of u deel wilt nemen aan een groep of een cursus. In de startgids staan alle groepen vermeld, met namen en tel. nr. voor info en in het startweekend is er gelegenheid groepsleiders te ontmoeten en kunt u zich aanmelden. Wat kan ik doen? Er zijn allerlei taken te vervullen om gemeente te kunnen zijn. Wij vragen uw hulp bij alles. Alleen samen kunnen we gemeente zijn. Als u rondkijkt en informeert ziet u al snel welke taak bij u en uw gaven past. Dat kunnen hand- en spandiensten zijn, bij het koffieschenken, leiding in het jeugdwerk, ouderenwerk, pastoraal en diaconaal werk, financieel, technisch, administratief, rondom de kerkdiensten, beamer, te veel om allemaal te noemen. Wat het pastoraat betreft zijn er in ieder geval vacatures bij de ouderlingen: Er is behoefte aan vijf ouderlingen voor het huisbezoek. We verdelen de taken zo dat er twee ouderlingen per blok nodig zijn. Dat betekent dat er ouderlingen nodig zijn voor: - blok Midden, - blok Holtenbroek, - blok Noord, - blok Oost. Verder is er voor Rivierenhof ook pastorale versterking nodig. We denken aan een ouderling en/of een pastoraal medewerker voor Rivierenhof. Adressticker startgids Alle activiteiten voor het komende seizoen staan in de startgids. Als het goed is heeft u deze gids (door één de vele vrijwilligers!) ook thuisbezorgd gekregen. Aan de adressticker kunt u zien of uw gegevens kloppen. Heeft u geen gids met een naamsticker, dan staat u niet officieel bij de Sionskerk ingeschreven (of is er iets bij de bezorging mis gegaan…). Het is dus tegelijk een mooie check. We zijn blij met veel gasten in ons midden en we vinden het fijn dat u meeleeft met de Sionskerk! Het is tegelijk ook belangrijk dat u daadwerkelijk ingeschreven staat bij de Sionskerkgemeente. Dit kan: aanmelden bij predikant of kerkelijk bureau: administratie@pknzwolle.nl of 4217596 Informatiegids Voor belangstellenden en nieuwe leden hebben we een informatiemap klaarliggen, die u helpt wegwijs te worden in onze gemeente. Vraag er gerust één aan bij de gastheren/vrouwen in de kerk of bij de scriba. Alle info staat overigens ook te lezen op de website.

Gift 7


In de zomermaanden heb ik de volgende giften mogen ontvangen: Gift: 100, = euro in juni, Gift: 100,= in juli, verder in juli: 30,= voor de wijkkas en 30,= euro voor de tekorten van de kerk en 15 euro op huisbezoek. Gevers allen hartelijk dank!

Vrije dag Net als in het vorige seizoen is woensdag mijn vrije dag. Ik hoop dat het mij zal lukken om deze dag vrij te houden. Uw hulp en begrip zullen mij hierbij zeker helpen! 30 jaar Sionskerk 1983-2013 Als gemeente van de Sionskerk zijn we dankbaar dat we 30 jaar gemeente van Jezus Christus mogen zijn in Zwolle Noord. Dit willen we dankbaar gedenken en vieren, zoals het past bij onze gemeente, identiteit en doelstelling met natuurlijk met de missionaire en diaconale accenten, dus ook mét en vóór de bewoners van Zwolle Noord. Jubileum startweekend 6-8 september 2013 Vrijdag 6 september: jubileumdienst in de Havezate, 16.00 uur. Elke 1e vrijdag van de maand organiseert de Sionskerk een weeksluiting in de Havezate. BBQ: met de hele gemeente, 17.30 uur Zondag 8 september: Jubileum-dankdienst met Sjema, the Sion-singers, the Sion-kids. Waarin we in deze dankdienst de HERE God danken! De melkbus: de melkbus in de hal van de kerk is belangrijk. Hierin kunt u uw aanmeldingsformulieren in deponeren. Verder zal de melkbus bij de BBQ staan. Daar kunt u een bijdrage of gift stoppen voor gemaakte kosten.

Met vriendelijke groet, ds. Hélène Evers

Agenda 2 sept: Kleine Kerkenraad, 20.00 uur Sionskerk 6 sept, 16.00 weeksluiting in de Havezate 19.00 BBQ voor de hele gemeente 16 september: doopgesprek, 20.15 uur Pastorie 17 sept. Tim Keller-studiekring, 20.30 uur Sionskerk 23 sept. Algemene Kerkenraad, besluitvorming over het beleid PGZ 24 sept. 19.30-22.00 ouderlingenoverleg, Sionskerk 30 september 2013 breng en haal moment verjaardagsfonds tussen 15.30-18.00 uur

8


Vijf workshops vol inspiratie voor je gezin. DOE MEE MET DE TIJD VAN JE LEVEN! Op donderdag 19 september start in de Sionskerk De Tijd van je Leven, een serie van vijf workshops over gezin-zijn en opvoeding. Het programma wordt georganiseerd om ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd de kans te geven met andere ouders ideeën en ervaringen uit te wisselen. We willen ook niet-leden van de Sionskerk van harte uitnodigen voor deze workshops. Bijtanken Petra Eikelboom en Astrid Winkeler zijn de initiatiefnemers van de workshopserie. De Tijd van je Leven gaat over hoe je van je gezin iets geweldigs kunt maken. Gezin-zijn is misschien wel de belangrijkste baan van je leven. Er is ontzettend veel om van te genieten, maar het vraagt ook best veel van je. Daarom kun je in de workshops even bijtanken en energie opdoen. Voor deelnemers is er bovendien een prachtig full colour werkboek dat meteen ook een Dagboek voor je gezin is”. Praktische informatie Hoe je gezin er ook uitziet: iedereen is welkom om aan de workshops deel te nemen. De Tijd van je Leven wordt gehouden vanaf 19 september, om de week. De workshops beginnen steeds om 19.30 uur. Om de kosten te dekken vragen we een bijdrage van 20,-euro per persoon. Meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met Astrid Winkeler amvanwerven@home.nl of Petra Eikelboom petra.eikelboom@solcon.nl De Tijd van je Leven is een initiatief van stichting The Family Factory dat op tientallen plaatsen in ons land wordt georganiseerd. Kijk voor meer info op www.familyfactory.nu. Nu ff niet! ‘Geloven is niet voor tieners. Dat komt later wel.’ Nu ff niet! – is het thema van de jeugddienst op 29 september a.s. Sjema werkt mee aan deze dienst. Centraal staan het verhaal dat Jezus vertelt over mensen, die worden uitgenodigd voor een feestje, maar niet komen. Ze zijn te druk. De ene heeft een nieuwe vriend. De ander een nieuwe scooter. Zo hebben ze allemaal wel een excuus. Het verhaal kun je lezen in Lucas 14 vanaf vers 15. Het duurt echt wel even voor we als mensen zeggen: onze hulp komt van God (Psalm 121). Van harte uitgenodigd om dit feestje wél mee te maken! Of heb jij ook een excuus? Ben jij tussen de 12, 13 of 14 jaar? Doe dan mee aan de Tienerbijbelklas Steeds een avond kletsen over belevenissen, geloof, de Bijbel en nog veel meer. Het is op maandag om de week om 18.30 uur in de Sionskerk. Het duurt maar drie kwartier, tenzij je het zo gezellig is dat je nog even door wilt gaan. De eerste tienerbijbelklas is op maandag 30 september. We zitten in het jeugdhonk. Een hartelijke groet vanuit ’t Harde, Ds Ruilof van Putten dsruilof@kpnmail.nl of 06-34069041

Verslag Kerkenraadsvergadering In het vorige verslag melden we u over het Beleidsplan 2013-2016 van de PGZ en de notitie Financiële decentralisatie. Hierover bent u als gemeente na de dienst van zondag 7 juli verder geïnformeerd. De kerkenraad is verheugd dat de termijn voor besluitvorming van het definitieve Beleidsplan is uitgesteld van juni 2013 naar juni 2014. De Financiële decentralisatie zal m.i.v. januari 2014 wel doorgang vinden. Verder zal de noodzaak tot samenwerking met andere wijkgemeenten nodig zijn.

9


Er heeft een positieve evaluatie plaatsgevonden betreffende het terugkomen van de oudste kinderen bij de avondmaalsdienst in zittende viering. De kerkenraad zal aan de leiding van de Kindernevendienst voorleggen of dit een vervolg zal krijgen. In de Sionskerk wordt gebruik gemaakt van het Liedboek. Sinds 2005 wordt er ook gezongen uit de Evangelische Liedbundel (2 liederen). Vanaf 2011 is dit aantal losgelaten en gekozen voor een evenwichtige keuze passend bij dienst en liturgie. Met de komst van Sjema worden er ook liederen uit de bundel Opwekking gezongen. Ds. Van Putten heeft de begeleidingsbundel gekregen horend bij de nieuwe uitgekomen liedbundel. De Kerkenraad gaat akkoord met het voorstel tot gebruik van deze nieuwe bundel, alleen door de eigen predikanten. Voor gastpredikanten geldt het gebruik van Liedboek of een enkel lied uit de Evangelische Liedbundel. De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat Dhr. Huffenreuter op 18 augustus jl. is bevestigd als kerkrentmeester en penningmeester van de wijkkas. Helaas zijn er ook nog een aantal onvervulde vacatures geldend voor de gehele kerkenraad. In de hal op de tafel liggen sinds enige tijd briefjes met namen van (langdurig) zieken. Op deze manier kan een ieder hen eens een kaartje sturen. In het licht van de Joodse traditie heeft de kerkenraad besloten tot het gebruik van symbolen tijdens de Gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voor volwassenen een witte steen, voor kinderen een speciale steen in de vorm van een Davidsster. Deze stenen zullen vóór in de kerk liggen met daarbij losse kaartjes met de naam van de overledene. Na afloop van de dienst kunnen nabestaanden een steen met bijbehorend kaartje mee naar huis nemen, thuis bewaren of op het graf leggen. De zomerperiode is achter de rug, een nieuw seizoen ligt voor ons. Het Startweekend begint op vrijdag 6 september met een barbecue, heeft u zich al opgegeven? Op zondag 8 september is er na de dienst de High-Tea waarbij we hopen dat velen iets lekkers maken of meenemen. Dit najaar is de gemeenteavond op woensdag 6 november, een datum om alvast te noteren. Voor zover, Namens de kerkenraad, Marjan en Janita Schuurman (notulisten)

Collectemunten Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid bij de Sionskerk om van 18:00 – 19:00 uur collectemunten te kopen. Dit zijn de verkrijgbare collectemunten: € 0.20 - € 0,50 - € 1,00 - € 2,00 - € 5,00 en € 10,00. Er kan zowel contant als met een machtiging tot eenmalige afschrijving van bank /girorekening worden betaald.

10


Mededelingen van de wijkkerkrentmeesters 1. Stand Kerkbalans per 14 augustus 2013 Voor de Sionskerk gelden de volgende bedragen*: Toezeggingen Ontvangen op toezeggingen Extra ontvangen boven toezegging Ontvangen zonder toezegging

€ 121.856,70 € 83.557,42 € 155,72 € 2.769,78

Totaal ontvangen Nog te ontvangen

€ 86.482,92 € 38.299,28

*Bron: Kerkelijk Bureau

EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE. Indien u alsnog of extra (boven de toezegging) wilt bijdragen aan Kerkbalans dan kan dat door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 69.96.41.705 t.n.v. CVK Prot. Gemeente Zwolle o.v.v. gift Kerkbalans 2013. 2. Giften en collecte voor de wijkkas Ook in juni/juli 2013 hebben we voor de wijkkas giften mogen noteren. Verrassend was een gift van € 1.000,-- van een gemeentelid. Verder zijn in juni giften bijgeschreven van € 30,-- € 25,-- € 50,-- € 20,-- en in juli van € 100,-- (2x), € 30,-- € 50,-- € 60,-- en € 25,-- . Rest ons nog te melden dat de collecte voor de wijkkas op 14 juli 2013 € 192,80 heeft opgebracht. Al met al heel mooie bedragen. Onze hartelijke dank daarvoor. Wilt u ook of extra bijdragen? Het nummer van de wijkgirorekening staat achter in dit blad vermeld onder ‘Adressen Sionskerk’. 3. Vacatures We zijn blij dat dhr. Boy Huffenreuter zich bereid heeft verklaard om het penningmeesterschap van de wijk op zich te nemen. Hij beschikt over ruime kennis en ervaring op financieel gebied. Voor het kerkrentmeesterschap zijn nu nog twee vacatures. Eén voor het kerkbeheer en één voor de administratie. Wij roepen nogmaals dringend belangstellenden op om vrijblijvend contact met ons op te nemen voor verdere informatie. Dit kan persoonlijk met één van de kerkrentmeesters: Jan Denekamp (tel. 4551306), Harry van Dijk (tel. 4524768), Theo Lamers 7852021 of Herman Aaldenberg (tel. 4539465).

11


4. Parkeerplaatsen

Theo Lamers en Boy Huffenreuter druk aan het werk. De parkeerplaatsen op het terrein bij de kerk zijn wat afmetingen betreft van gelijke grootte. Voor minder valide kerkgangers levert het gebruik van deze voor hen krappe parkeerplaatsen nog wel eens problemen op. Daarom hebben we besloten om dicht bij de hoofdingang 3 parkeerplaatsen ‘om te bouwen’ tot 2 parkeerplaatsen. Theo Lamers heeft hiervoor het nodige werk verricht. Boy Huffenreuter heeft het bord met de paal bij de leverancier opgehaald. De verruimde parkeerplaatsen zijn specifiek aangewezen als invalidenparkeerplaats. Wilt u bij het parkeren hiermee rekening houden? Een ander punt is het plaatsen van fietsen bij de kerk. Fijn dat u op de fiets naar de kerk komt. Wel vragen wij u om uw fiets zo veel mogelijk in de fietsklemmen te zetten. Daarbuiten geplaatste fietsen kunnen voor automobilisten hinderlijk zijn bij het parkeren en wegrijden. Ook kan dit problemen opleveren voor hulpdiensten. Plaatst u daarom ook geen fietsen voor de tuindeur (nooduitgang). Dank voor uw medewerking. Uw wijkkerkrentmeesters

Mededelingen van het verjaardagsfonds Het verjaardagsfonds heeft in mei het bedrag van € 200,80 ontvangen. Aan bloemen en andere kosten is € 75,75 uitgegeven, het restant te weten € 125,05 is overgemaakt aan de diaconie. Het verjaardagsfonds heeft in juni het bedrag van € 292,00 ontvangen. Aan bloemen en andere kosten is € 152.90 uitgegeven, het restant te weten € 139.10 is overgemaakt aan de diaconie. Alle gevers hartelijk bedankt en de bezorgers van de kaarten en bloemen dank voor jullie inzet. Mocht er bij u om welke reden ook, het bruine envelopje niet zijn opgehaald dan kan u deze ook in de collecte zak van de diaconie doen. Als u uw bijdrage per bank of giro overmaakt wilt u dat dan doen onder vermelding van “het verjaardagsfonds” zodat het op de juiste plek terecht komt. Het blijkt dat de vermelding “verjaardagsfonds “ bij de gift nogal eens wordt vergeten, dit houdt helaas in dat het niet op de juiste plek terecht komt. Heeft u vragen over het verjaardagsfonds kunt u een mail sturen naar verjaardagsfonds@gmail.com . Met vriendelijke groet Angeline Vermeulen

Koffiem 12


orgen 50+groep voor vrouwen. Nog enkele dagen en de maand september staat weer op de kalender. Dan beginnen de koffiemorgens van de 50+groep voor vrouwen weer in de Sionskerk. Deze morgens beginnen we om half tien met een kopje koffie of thee en praten we elkaar weer helemaal bij. Om ongeveer 10 tien uur beginnen we aan een gesprek in groepjes aan de hand van een Bijbels thema. Om 11.15 uur besluiten we de morgen. In september 2013 is de startdatum 11 september. De verdere data voor het komende seizoen zijn: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april. Hartelijke groet, Anne-Marie Alblas.

Schoenendoos actie 2013 Ook dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie. Deze actie heeft tot doel om kinderen die in moeilijke omstandigheden leven rond de feestdagen een blij moment te geven. Naast de schoenendoos met allerlei verrassingen krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelverhalen in hun eigen taal. Zo willen we hen graag laten weten dat God van alle kinderen houd. De schoenendoos is een prachtige actie die ons leert delen vanuit onze eigen welvaart. Vorig jaar hebben we 115 dozen weggebracht. Waar de dozen dit jaar naar toe gaan is nu nog niet bekend maar dat leest u in een latere versie van de Driehoek Zijn er nog vragen dan kunt u contact met mij opnemen Tine Wittenaar

Inzameling oud papier Op elke eerste donderdag van de maand van 09.00 uur tot vrijdag 09.00 uur staat de oud papiercontainer op het plein voor de Sionskerk. Nu dus op donderdag 5 september 2013

60-jarig huwelijk Lieve mensen allemaal, Wat zijn we door jullie verwend met ons 60jarig huwelijksfeest .De kaarten die we kregen, de mensen die ons kwamen feliciteren, het was geweldig. We zijn dankbaar voor de fijne dagen, die we met onze kinderen mochten door brengen en daarna zaterdags het feest. Daarom ook namens onze kinderen: BEDANKT. Fam. Douma

13


Website Sionskerk in nieuw jasje De website van de Sionskerk speelt een steeds belangrijker rol. Dat geldt voor leden van de Sionskerk, maar zeker ook voor een ieder buiten de Sionskerk. Steeds vaker oriĂŤnteren mensen zich via internet, ook als het gaat om kerken. De website bepaalt anno 2013 voor een deel het beeld van een kerk. Recent werd dat nog eens onderstreept tijdens een missionair onderzoek, waarin ook de website van de Sionskerk (www.sionskerkzwolle.nl ) werd betrokken. Na jaren van uitstekend werk van Dries van 't Veen, die onze website grotendeels alleen beheerde, zet Dries er een punt achter. Vanuit de kerkenraad is dit moment aangegrepen om de website niet alleen te handhaven, maar ook te vernieuwen vanuit een andere opzet. Streven is om de nieuwe website te lanceren op de startzondag, begin september. Een kwartet betrokkenen is om de tafel gaan zitten om dat streven in de steigers te zetten: Ruilof van Putten, Peter van Pruissen, Ray Westerkamp en Wout Sleijster. Een uitgangspunt is dat huisstijl en uitstraling van de website de Sionskerkgemeente treffend in beeld moeten brengen. Ray speelt met (webmaster) Peter een grote rol in de opzet, in de vormgeving. Wout wordt de eindredacteur. Het is de opzet om kernactiviteiten binnen de Sionskerk, zoals (de aankondiging van) de erediensten, direct in beeld te brengen. Ook dienen in een oogopslag prominente deelgebieden van de Sionskerk in beeld te komen. Denk daarbij aan jeugdwerk, seniorenactiviteiten, de agenda, diaconie, de overdenking en beluisteren kerkdienst. Doel is tevens een websitecommissie te formeren, waarin de belangrijkste deelgebieden direct toegang hebben tot de nieuwe website. We zijn uiteraard zeer benieuwd naar uw reactie als het gaat om de website van de Sionskerk. Reageren kan door te mailen naar Wout Sleijster ( woutwil@hetnet.nl ) of Peter van Pruissen ( petervanpruissen@kpnmail.nl ).

Nacht zonder dak, Hallo Sions-jeugd. In het startweekend gaan we speciaal voor jullie de nacht zonder dak houden, net zoals veel kinderen en zwervers die geen dak boven hun hoofd hebben om te slapen. Dit houdt in dat we een nacht gaan doorbrengen op het veldje bij de Sionskerk alleen dan zonder tent. Je vraagt je zeker af wat je hiervoor allemaal moet betalen? Omdat wij jullie graag na de vakantie weer willen zien hebben wij besloten dat jullie mee mogen doen zonder iets te betalen. Jullie moeten wel je best gaan doen om je te laten sponseren voor deze nacht. De opbrengst gaan we dan schenken aan de Herberg te Zwolle. Dat is de nacht opvang voor de zwervers in Zwolle. Wil je meer weten over de Herberg kijk dan op www.herbergzwolle.nl. ’s morgens in de startdienst maken we dan bekend hoeveel geld jullie hebben verzameld voor de zwervers. 14


Wat je wel mee mag (moet) meenemen is bv een grote doos een stuk plastic of wat je denkt nodig te hebben voor je slaapplek. Onthoud wel dat de straatkinderen geen geld hebben om wat te kopen, het mag dus geen tent of zo zijn. Je maakt dus een geïmproviseerde slaapplek onder de hopelijk mooie sterrenhemel. Afgelopen jeugdkamp hebben we -8 overleefd dus dit moet een makkie worden. Zit je al op het Meander / Groene tak / Thomas á Kempisch / CCC / Greijdanus / Celeanum / Capelle scholen gemeenschap of andere school het maakt niet uit je maakt niet uit doe gewoon mee en neem al je vrienden die zich ook laten sponseren mee, hoe meer hoe gezelliger, de leeftijd is maximaal 18 jaar dat je mee mag doen aan deze nacht. Hoe gaat deze nacht? Op zaterdag 7 september zijn jullie vanaf 17.30 uur welkom. Wij zorgen dan voor eten een BBQ. Ook wordt er voor drinken gezorgd. We gaan ’s avonds een leuk programma voor jullie in elkaar zetten. Voor de zondagmorgen wordt een ontbijt geregeld. Daarna gaan we met zijn allen naar de startdienst en wat er op de zondag nog meer is (o.a. high tea). Hebben jullie er al zin in en durf je de uitdaging aan geef je dan op bij één van onderstaande personen. Wij hebben er zin in. Laten we proberen om het hele veldje vol te krijgen. Jan Denekamp (038-4551306), Tine Wittenaar (038-4213635)of Gerald Kamphof (0384213635). Een mailtje sturen kan ook. Dit kun je doen naar geraldkamphof@gmail.com . Je krijgt een berichtje terug als je mail is aangekomen.

Weet je hoe het is om een nacht buiten te slapen zonder tent, dus zo onder een boom een stuk plastic of in een doos, je kunt het beleven in de nacht van op 7 op 8 september (startweekend) in de tuin van de Sionskerk. Omdat we volgend jaar pas in september weer een jeugdkamp hebben (en niet in april omdat het dan vaak zo koud is dit jaar - 8 graden) willen we dit jaar speciaal voor jullie nog een keer een soort jeugdkamp houden maar dan zonder een dak boven je hoofd, lijkt ons erg spannend en gezellig. Wat moet je daarvoor doen, je moet je laten sponseren (dat is zoveel mogelijk geld verzamelen van je ouders, opa en oma oom en tante, de buren, enz. ) Want iedereen denkt natuurlijk dat je dat je niet buiten durft te slapen zonder een dak, net zoals de zwervers en de kinderen in arme landen die hebben ook geen huis of tent maar jij durft dat echt wel. Je kunt ook geld verdienen met klusjes doen bijvoorbeeld de stoep vegen bij iemand of een boodschap doen, zo zijn er heel veel dingen die je kunt doen, je moet zoveel mogelijk geld bij elkaar verdienen en dat geven we aan de Herberg , dat is een opvanghuis voor de zwervers en daar kunnen ze de zwervers dan eten geven en een slaapplek en hoeven ze niet buiten te slapen vooral in de winter is dat erg koud, wil je er meer over weten kijk dan op www.herbergzwolle.nl Zit je in groep 6-7-8 doe dan gewoon mee en neem al je vrienden ,vriendinnen neven, nichten, buurjongen en buurmeisje die zich ook laten sponseren mee, hoe meer hoe gezelliger . 15


WE HEBBEN PROGRAMMA’S VOOR JULLIE EN JE MAG JE EIGEN PLEKJE KIEZEN WAAR JE GAAT SLAPEN IN DE SIONSKERKTUIN. Je mag voor die nacht wel een doos of stukje plastic meenemen dat doen de zwervers en arme kinderen ook, ze hebben geen geld om een tentje te kopen, en dan natuurlijk heel veel sponsorgeld wat je hebt verdiend door een werkje te doen of je te laten sponseren

CONNECT! Connect! is dit seizoen op elke 2e zondag van de maand tijdens de kerkdienst. Ben jij nieuwsgierig aangelegd en zit je in groep 8 of klas 1? Kom dan naar Connect! Wij zoeken uit hoe alles werkt in de kerk. Hoe luidt de koster op zondag de klokken, wie maait het gras en hoe kom ik bij het beamteam? Het antwoord op deze en andere vragen krijg je bij Connect! Connect! in het najaar van 2013: 13 oktober 2013 10 november 8 december Connect! is dit jaar voor het eerst tijdens de dienst en werkt als volgt: je staat heel vroeg op en gaat met je ouders naar de kerk. Tijdens de dienst – als de kinderen naar de kindernevendienst gaan – ga je naar het jeugdhonk. Daar staan cola en koekjes klaar en kan het Connecten! beginnen…! Meer informatie?:

Minke Koerhuis - minkeanna@hotmail.com

Social media Social media zijn voor de meeste jongeren – en wat oudere jongeren – niet meer weg te denken. Ook de Sionskerk is te vinden op Twitter, Facebook en Hyves. Via deze kanalen houden wij de gemeente op de hoogte van de activiteiten in de kerk. Op dit moment richten wij ons voornamelijk op de jeugd. Activiteiten, events en diensten die voor de jeugd van belang zijn worden via Internet gepromoot. Neemt niet weg dat het een Sionskerk-account is en dat de doelgroep breder is. Het komende seizoen zullen wij dit dan ook verder uitbreiden. Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste actualiteiten:  Twitter: @sionskerkzwolle  Facebook: https://www.facebook.com/SionskerkZwolle  Hyves: http://sionskerkzwolle.hyves.nl/ Voor vragen omtrent social media of het aanleveren van informatie ben ik te bereiken via e-mail (minkeanna@hotmail.com) of Twitter (@minkedj) Tot ziens op de digitale snelweg! Minke Koerhuis

16


November oogstdienst Genesis 8:22, zolang de aarde blijft bestaan, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte, winter en zomer, dag en nacht niet ophouden. Wat ik zaai zal ik ook oogsten. Wat zaai ik? Ik kan alleen tarwe oogsten als ik tarwe heb gezaaid. Als ik bemoediging zaai, zal ik bemoediging oogsten. Als ik liefde zaai, zal ik liefde oogsten. Maar als ik kritiek zaai zal ik kritiek oogsten. 2 Corinthiërs 9:6, onthoud dit goed: wie niet veel weggeeft, zal ook niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten; maar wie veel zaait zal ook veel oogsten.7, ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. 10, God, Die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogst geven. Vertrouw op Hem, Hij doet wat Hij belooft. Numeri 23:19, God is geen man, dat Hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder Zijn belofte na te komen. Er staat zoveel wijsheid en waarheid in de bijbel, Gods woord! Dat is voor mij veel meer waard dan al het goud wat hier over de hele wereld is. Neemt u eens de tijd erin te lezen. Galaten 6 bijvoorbeeld. Hij wil ook een wonder voor u doen! Als ik op mensen en geld was blijven vertrouwen dan lag ik nog steeds in de put. Hartelijke groet, Gonnie (Diaconie)

Diaconale hulp Wat is diaconie? De diaconie van de Sionskerk geeft hulp aan ieder die dat nodig heeft, ongeacht afkomst of religie. Diaconie is het ‘doen’, het in praktijk brengen van geloven. Basis voor de diaconale hulpverlening is de Bijbelse boodschap van Matteüs 25: 31-41 Persoonlijke hulp van de diaconie Er wordt geholpen onder het motto ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’. Een aantal mensen raakt in (grote) financiële problemen. Soms kunnen zij niet meer of niet tijdig door de reguliere hulpverlening geholpen worden. Uiteindelijk kunnen zij dan een beroep doen op de individuele hulp van de Diaconie. Maar: 'We willen graag helpen, maar we weten niet hoe we de mensen met een hulpvraag kunnen bereiken'. Dit is een veel gehoorde opmerking binnen onze diaconie. Om hier zicht op te krijgen hebben wij uw sociale antenne hard nodig! Uiteraard kunt u altijd melding doen bij een van de leden van de kerkenraad. Mocht u dat echter niet willen omwille van bijvoorbeeld de “gevoelige kant van de melding” dan bieden we u twee mogelijkheden:

17


Ten eerste heeft de diaconie een eigen e-mailadres die alleen door de voorzitter van de diaconie wordt beheerd. Het e-mail adres is: diaconiesionskerk@gmail.com Ten tweede hebben we in de gang (op een onopvallende plek) een brievenbus geplaatst waar u schriftelijk (en desgewenst) anoniem uw melding kunt achterlaten. Deze brievenbus is op slot en kan alléén door een diaken geopend worden. De plek is aan het begin van de gang bij de kapstok op de schuine binnenmuur en er staat duidelijk DIACONIE op. U kunt ook eventuele giften hierin doen. We hopen hiermee met elkaar de armoede binnen onze wijk te kunnen bestrijden. Namens de diaconie

Beste spaarders! Alle spaarzegels zoals DE, AH, benzinestations etc. zijn bij ons van harte welkom. In de hal van de kerk staat een speciale spaarzegelbus alleen voor spaarzegels en niet voor theezakjes en postzegels. Spaarzegels staat er aan de buitenkant opgedrukt! Van de opbrengst van de spaarzegels kunnen wij voor de Bazaar leuke prijsjes verzamelen. De Activiteitencommissie.

Seniorenmiddag Woensdag 25 sept. om 15.00 uur beginnen we weer met onze seniorenmiddag. Marjan Elshof komt ons vertellen over manege Het Hoefijzer. Wat doet Het hoefijzer ? Het biedt lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en mensen met psychische problemen de mogelijkheid om paard te rijden onder deskundige begeleiding. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers en stagiaires uit Zwolle en omgeving. We hopen weer op een gezellige middag. Vr.groeten en tot ziens van de commissie.

Pastoraat Als u pastorale of diaconale zorg nodig heeft, uw eigen of andermans nood of ziekte wilt melden, of als u of iemand die u kent meer bij de kerk betrokken wil raken, of om andere reden contact zoekt, dan is er voor elk gedeelte van de wijk een coördinator die u hiervoor kunt benaderen. Hieronder staat de verdeling van onze gemeente in vijf blokken. Blok Oost:

Alle Beken met daarbij de leden in Berkum en Zwolle-Zuid: Coördinator en ouderling: mevr. H. Smelt-Koops 4548093 Ouderling: Nader in te vullen Diaken: mevr. G. Last 06-47255219 Pastoraal medewerker: dhr. F. Bergman (Beken) Pastoraal medewerker: dhr. H.F. Sijbolts 4652288 (Zwolle-Zuid). 18


Blok Zuid:

Alle straten ten zuiden van de Zwartewaterallee (Botlek), en verder gemeenteleden in Dieze, Centrum, Wipstrik, Assendorp. Coรถrdinator: mevr. M. Vijfvinkel 4550250 (ouderling) Ouderling: J. van der Velde 4600403 Diaken: G. Wittenaar 4219219 Pastoraal medewerker: mevr. H. Roebersen (Biesbosch, Alm, Gantel) Pastoraal medewerker: mevr. T. Scheper (Noord, Aa-park, Gaasp) Pastoraal medewerker: mevr. T. Stremmelaar (Dieze, Centrum, Wipstrik en Assendorp)

Blok Noord: Alle straten ten noorden van de Waallaan (alle Diepen en straten rond de Hunzelaan) met daarbij de leden in Stadshagen: Coรถrdinator: mevr. K. Deutekom (ouderling) Ouderling: mevr. M. van der Veen 4606018 (Stadshagen) Diaken: mevr. H. Knobbe 4222896 Diaken: C. van Nieukerken 4546331 Pastoraal medewerker: mevr. L. Kaajan Pastoraal medewerker: mevr. J. Oude Wesselink (Zonnehuis) Pastoraal medewerker: mevr. J. Steenbergen (Boeier) Pastoraal medewerker: mevr. T. van Wijngaarden (Tweestromenveste) Blok Midden: Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee; rond de Amer, Scheldelaan, de Platen, Haringvliet en Dollard, de Kreken, Grevelingen. Coรถrdinator: G.J. Flim 4544146 (Pastoraal medewerker) Ouderling: J. Mulder 4527431 (Arcadiaflat en ouderenpastoraat) Diaken: E. Kleinlugtenbeld 4534441 Diaken: mevr. E. Boshoeve 4659214 Pastoraal medewerker: vakant (Bosplaat en Engelsmanplaat) Pastoraal medewerker: mevr. M. Hukubun (ouderen) Pastoraal medewerker: P. van Pruisen (Kreken, Dollard en Haringvliet) Pastoraal medewerker: mevr. H. Verhagen ( Rottumer- en Huibertplaat) Blok Holtenbroek: Coรถrdinator: B. Steenbergen 4545788 (Pastoraal medewerker) Ouderling: H. van den Berg 4543319 (Fermate en ouderen-bezoek) Diaken: C. Kloosterman 4534942 Pastoraal medewerker: J. van Assen 4541713 (Havezate) Pastoraal medewerker: S. Rahakbauw Pastoraal medewerker: mevr. J. Steenbergen (Holtrust)

Rivierenhof: Ds. J. Vonk Ouderling: dhr. J. Minkjan 4220445 Jeugdwerk: Coรถrdinator: ds. R. van Putten 0525-652345 Jeugdouderlingen: Maria de Jong, Minke de Jong, Tine Wittenaar Jeuddiaken: Janine Oude Wesselink 4200884 Vrouw en Kerk: Voorzitster: mevr. H. Roebersen, tel. 454 29 19 Ouderenbezoek: mevr. C. Hoogenraad, tel. 454 13 65 Nieuw ingekomenen: mevr. J. Docter, tel. 453 66 13 Verjaardagsfonds: mevr. A.G. Vermeulen, tel. 453 65 03 Wilt u een ziekenhuisopname doorgeven, neemt u dan contact op met ouderling 19


Mevr. M. van der Veen, 4606018 of 06-42332255

Adressen Sionskerk Kerkgebouw

Sionskerk, Glanerbeek, 8033 BA Zwolle, Tel. 453 70 75 Predikant Mevr. Ds. H. Evers, e-mail: predikantsionskerk@live.nl Boomkensdiep 14, 8032 XX Zwolle, Tel. 455 06 50 De woensdag is een vrije dag voor de predikant. In dringende gevallen kan dan de scriba gebeld worden Ds R. van Putten, email: dsruilof@kpnmail.nl, mobiel: 06-34069041 Prins Johan Frisolaan 15, 8084 AC ’t Harde, tel. 0525-652345. Scriba R.N. Hukubun, Pergolesistraat 10, 8031 VT Zwolle, tel. 038-4227212, mob tel. 06-14023430. E-mail: scribasionskerk@live.nl e 2 Scriba dhr .W. Oude Wesselink, Zwanenbloem 68, 8043 NG Zwolle Tel. 420 08 84 E-mail: scribasionskerk@live.nl Koster J. van Assen, Beeldsnijderstraat 341, 8043 CS Zwolle Tel. 454 17 13 Beheerder Sionskerk Mevr. Dolly Noordman, Wilgenstraat 25, Zwolle Tel: 038 454 64 37 E-mail: beheerdersionskerk@live.nl Kerkelijk bureau Molenweg 241, 8012 WG Zwolle, tel. 421 75 96 Wijkgirorekening ING Bank 1212888 t.n.v. Wijkkas Sionskerk Diaconie banknummer: 62.21.67.669 (verjaardagsfonds, giften) Kerktelefoon banknummer: 69.95.43.320 Centr.Diac.Herv.Gem. onder vermelding van kerktelefoon E-mail: diaconiesionskerk@gmail.com Organist G.Hendriks, Tel: 454 54 38. Kerktelefoon W. Docter, Wielingen 10, 8032 EK Zwolle, tel. 453 66 13 Audioserver: G.Hendriks, Tel : 454 54 38. CD’s T. Lamers, Tel. 785 20 21 Autodienst: B. Kremer, Morra 43, 8032 ZM Zwolle, tel. 454 03 04 Website www.sionskerkzwolle.nl E-mail info@sionskerkzwolle.nl Webmasters Peter van Pruisen, Ray Westerkamp en Wouter Sleijster E-mail: webmastersionskerk@live.nl Beam-Team G.Wittenaar, Tel. 4219219, E-mail: beamteamsionskerk@gmail.com Preekvoorziener A. Simmelink, Tel. 454 52 95 Ledenadm.: E-mail: ledensionskerk@live.nl

Redactie: G. Wittenaar Hortensiastraat 50 P. Mensink Hofbeek 10 W. Oude Wesselink Zwanenbloem 68

8013 AE Zwolle 8033 BG Zwolle 8043 NG Zwolle

tel: 421 92 19 tel: 453 68 48 tel: 420 08 84

Deze Driehoek is verzorgd door Walter Oude Wesselink. De volgende Driehoek zal verzorgd worden door Peter Mensink Kopij voor het volgende nummer van de DRIEHOEK kunt u inleveren in de Sionskerk of via E-mail adres: driehoekmail@gmail.com uiterlijk vrijdag 20 september 2013 20

driehoek-a  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you