Page 1

stadskroniek SINT-NIKLAAS

juni / augustus

2013

013 - 43ste jaargang - nr. 4 - Sint-Niklaas 1 lijks - juni 2 e d n a a Tweem

Sint-Niklaas

zomert

Verantw. uitg.: F. Willockx, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

van alle markten thuis


Sint-Niklaas

zomert 2013

In de zomer komen de straten en pleinen van de stad tot leven. Ook de zomer van 2013 heeft weer heel wat te bieden: muziek, markten, sport en spektakel. Keuze genoeg om regelmatig het stadscentrum te bezoeken. Al is het maar om een gezellig terrasje te doen. Op deze twee pagina’s zijn de voornaamste zomeractiviteiten samengebracht. Alle details van het programma van ‘Sint-Niklaas zomert 2013’ vindt u in de uitgebreide ‘Uit in Sint-Niklaas’ te midden deze Stadskroniek. 500 jaar markt (22 en 23 juni) Een uitzonderlijk hip marktevenement met 150 tijdloze marktkramen, muziek, dans en theater. Dit alles in het teken van de 500ste verjaardag van de donderdagse marktdag.

Beachvolleyhappening (28 juni – 2 juli) Sinds enkele jaren de aftrap van de zomervakantie op de Grote Markt. Vier dagen beachvolleybal en animatie.

Terrasjesdagen (27 - 30 juni) De stadskern is in feestelijke stemming in de aanloop naar de zomersolden. Op zondag 30 juni is het winkelzondag, van 13 tot 18 uur.

2


Sint-Niklaas kermis (6 - 21 juli)

Vijfde nacht van de musea (17 augustus)

Terwijl de kermis op de Grote Markt staat, is er op het plein heel wat te beleven: Vlaamse artiesten, muziek van Barry White, motortreffen, straatvoetbal, Ketnetcup… Met het muzikaal vuurwerk op zondag 21 juli als orgelpunt.

De stedelijke musea vanuit een onverwachte hoek, met muziek en animatie.

Na-Tourcriterium (26 juli) Grote wielerkampioenen uit de Tour de France 2013 zijn te zien op de Grote Markt. De dag wordt afgesloten met een spetterend concert van Natalia.

Walburgconcerten Elke dinsdagavond van 9 juli tot 20 augustus sfeer en muziek in het stadspark.

Pleinconcerten Gratis concert op het Sint-Nicolaasplein, elke donderdagavond van 27 juni tot 22 augustus.

Sinnekloas danst Muziek en dansinitiaties in verschillende genres, elke woensdagavond op het Sint-Nicolaasplein van 3 juli tot 28 augustus.

Guldensterrenslag (3 – 4 augustus) De middeleeuwen komen weer tot leven in het recreatiepark De Ster! Een uniek evenement voor iedereen die van een historische sfeer, spanning en avontuur houdt.

Viva Lola festival (23 – 25 augustus) Zomers familiaal openluchtfestival met concerten, straattheater, kinderanimatie…

Vredefeesten (6 – 8 september) Driedaags stadsfestival met ballonvluchten, wereldmarkt en gratis concerten op de stadspleinen.

Tips voor een zomers terrasje Café Congé: sfeervol zomerterras in de mooie tuin van de salons voor schone kunsten, van 28 juni tot 4 augustus. Parklife: zomer in het park van De Casino, drie maanden lang.

De sportzomer van Sint-Niklaas Nog tot 15 september 2013 loopt de ‘Sportzomer’ van de stedelijke sportraad. Deze campagne staat voor drie maanden sport in al zijn facetten. Alle informatie is terug te vinden op www.sinsport.be of bij de stedelijke sportdienst, tel. 03 778 37 53.

! Volg ons op Facebook en Twitter voor de laatste nieuwtjes en updates.

3


Heeft u een melding, suggestie of klacht?

Bij de klanten- en ombudsdienst vindt u gehoor! De kortste weg voor de behandeling van een melding of klacht Wie een probleem wil melden waarvoor het stadsbestuur bevoegd of verantwoordelijk is, kan daarvoor terecht bij de klanten- en ombudsdienst in het stadhuis. Alle problemen worden daar centraal geregistreerd en op een eenvormige manier doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst. De melder krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbewijs, met een registratienummer en de contactgegevens van de ambtenaar die de zaak opvolgt. Concreet kan het publiek onder meer beroep doen op de klantendienst om problemen te melden in verband met de rijbaan, het fietspad, het voetpad, hondenpoep, zwerfvuil, glasbollen, signalisatie, sluikstort, parkeerautomaten, openbare verlichting, verkeerslichten, geurhinder, lawaai, ongedierte, verstopte rioolkolk … Jaarlijks worden gemiddeld zo’n 3.000 meldingen geregistreerd door de klantendienst. In 2012 ging het exact om 3.264 meldingen, of zo’n 15 per werkdag. Daarbij dient opgemerkt dat niet alle klantencontacten tot een registratie leidden, omdat heel wat meldingen onmiddellijk opgelost werden of omdat het om een informatievraag ging. De meeste burgers namen contact op met de klantendienst via e-mail (33%), tegenover 27% telefonisch en 19% aan het loket. Het grootste deel van de meldingen (70%) heeft te maken met de directe leefomgeving van de burger: een voetpad zonder putten, een ijzelvrije weg, mooi onderhouden groen… Een burger die ontevreden is over een bepaalde dienstverlening en daarover al contact had met de betrokken dienst kan bij de klanten- en ombudsdienst ook terecht om een klacht in te dienen.

De rol van de ombudsvrouw Sofie Anthuenis is de nieuwe ombudsvrouw van de stad SintNiklaas. Het is haar opdracht om de klacht te onderzoeken. Zij

4

kan daarbij alle documenten opvragen die zij nuttig acht voor het onderzoek en alle betrokkenen uitnodigen voor een gesprek. De ombudsvrouw treedt bemiddelend op, waarbij getracht wordt de standpunten van de klager en de betrokken dienst of het betrokken personeelslid te verzoenen. Nieuw is dat de ombudsvrouw niet alleen de klachtenbehandeling coördineert, maar ook het geheel van het meldingenbeheer aanstuurt. De ombudsvrouw is niet alleen bevoegd voor klachten over de stadsdiensten, maar ook over het OCMW, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, de brandweer of de politie. Maar telkens geldt hetzelfde principe: eerst moet er contact opgenomen worden met de bevoegde dienst, zodat die de mogelijkheid krijgt om eventuele fouten of tekortkomingen recht te zetten. De ombudsvrouw behandelt geen klachten die anoniem zijn of die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke of administratieve procedure. Ook voor klachten die geen verband houden met de werking van de lokale overheden, zoals bijvoorbeeld consumentenproblemen, is de ombudsvrouw niet bevoegd. Om haar onafhankelijkheid en neutraliteit te garanderen rapporteert de ombudsvrouw rechtstreeks aan de gemeenteraad. Jaarlijks maakt zij een verslag op van haar werkzaamheden, dat voor iedereen ter inzage is.

Meldpunt discriminatie Wie het gevoel heeft gediscrimineerd te worden of getuige is van discriminatie, kan in het stadhuis ook terecht bij het meldpunt discriminatie. Het meldpunt discriminatie luistert naar de klager, registreert de klachten en er wordt gezocht naar een oplossing. Discreet, in alle vertrouwen en altijd in overleg met de klager.

Contactgegevens klanten- en ombudsdienst en meldpunt discriminatie Stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 778 30 00 e-mail: klantendienst@sint-niklaas.be Openingsuren van het stadhuis: - elke werkdag van 8.15 tot 12.15 uur - dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur - woensdag en vrijdag ook van 13.30 tot 16 uur De ombudsvrouw is in de regel aanwezig tijdens de openingsuren van het stadhuis. Maar het is aangewezen om een afspraak te maken, zodat zij voldoende tijd kan uittrekken voor een grondig gesprek over een klacht.


500 jaar Markt De donderdagse marktdag op het grootste marktplein van het land bestaat in 2013 precies 500 jaar. Deze bijzondere verjaardag wordt op zaterdag 22 en zondag 23 juni gevierd met een feestelijk marktevenement. ‘sdonderdaechs voor der noenen In juni 1513 geeft keizer Maximiliaan de toestemming om ‘sdonderdaechs voor der noenen’ een wekelijkse markt te houden. Vijf eeuwen later is de donderdagse markt in SintNiklaas uitgegroeid tot één van de grootste, gezelligste en meest bedrijvige markten van het land. In juni 2013 bestaat dit hart van de stad 500 jaar. Tijd voor een groots evenement met een exclusief aanbod van bijzondere producten.

Plaats van verteer… met een uitzonderlijk marktaanbod Slenter op 22 en 23 juni urenlang rond tussen 150 tijdloze marktkramen. Verwacht u aan exclusieve standhouders met authentieke, streekeigen, vintage, retro, originele en ambachtelijke producten. De oude Warande, ‘het plein van vertier’, herleeft: rondom de kiosk, kan u van op een groot terras genieten van lekkere dranken en hapjes uit alle hoeken van de wereld. Van heel gewoon tot heel uniek en exclusief. ‘500 jaar markt’ is twee dagen lang kopen, proeven, beleven. Een lust voor oog, neus, oor en smaakpapillen.

Plaats van vertier… de levendige markt Het kruim van het straattheater komt naar ‘500 jaar markt’: een interactieve paardenmolen, een fotocamera waar u met het hele gezin kunt inkruipen, goochelaars met vuur, vreemde figuren en zelfs een exclusieve ganzen-fanfare. Stichting Klassieke Dans brengt twee dagen lang demonstraties van dansen uit de 16de tot en met de 19de eeuw. Lokale harmonieën en het Kunstencentrum ’t EY nemen de kiosk in met sfeervolle muziek, terwijl Erik Wille en zijn accordeonist de markt afschuimen met sfeervolle markliedjes. Herbeleef de vijf eeuwen en bezoek een laat-middeleeuws dorp, het Spaanse tentenkamp, een Tweede Wereldoorlog-site … of raak verwikkeld in een Napoleontische strijd. Laat u verleiden door oldtimers uit vorige eeuw en neem plaats in een koninklijke Chrysler Limousine uit 1954.

Het feest der feesten met ‘Radio Modern’ Geen marktplein is te groot voor Radio Modern, ook niet de grootste markt van het land. Het plein wordt een danszaal ten tijde van de fifties! Radio Modern komt u het roest uit de benen schudden en neemt u volledig terug mee in het tijdperk van de vrolijke charleston, de gezwinde lindy hop en stomende rock’n roll. Met animatie op het podium, dj’s en de immer goedlachse Modernettes!

Dubbeltentoonstelling ‘500 jaar markt’ wordt ook gevierd met een dubbeltentoonstelling. Nog tot 11 augustus kan u terecht in de hal van het stadhuis, waar 15 kostbare documenten uit het stadsarchief voor het eerst gepresenteerd worden. En op verschillende plaatsen in de Bib schetsen foto’s, prentkaarten, films, affiches en voorwerpen de geschiedenis van het Sint-Niklase marktleven.

PRAKTISCH De Grote Markt met 150 tijdloze kramen Retro*vintage*origineel*artisanaal* streekproducten Muziek, dans, theater Zaterdag 22 juni 10.00 uur tot 23.00 uur: markt & animatie 10.00 uur tot 01.00 uur: ‘De Warande’ – groot cateringterras 20.00 uur tot 01.00 uur: Radio Modern – uniek retrofeest Zondag 23 juni 10.00 uur tot 18.00 uur: markt & animatie 10.00 uur tot 18.00 uur: ‘De Warande’ – groot cateringterras Bekijk het aanbod van standhouders en animatie op www.500jaarmarkt.be

5


Nieuw park voor bewoners en buurt tussen Lamstraat en Azalealaan De tuinaanleg rond woonzorgcentrum De Spoele in de Lamstraat is klaar. Eén jaar na de ingebruikname van het nieuwe woonzorgcentrum kunnen de bewoners van de woonzorgcentra op de OCMW-campus genieten van veel meer groen midden in de stad. Ook buurtbewoners zijn welkom. De parktuin is zowel toegankelijk via de Lamstraat (voetgangerstoegang naar woonzorgcentrum De Spoele) als via het poortje in de Azalealaan (naast de uitrit van de bezoekersparking AZ Nikolaas). Een groenzone met wandelpaden, zithoeken en zachte glooiingen verbindt WZC De Spoele en de nieuwe serviceflats. Het bos met vijver achter de serviceflats, een gedeelte van de oude parktuin rond het vroegere kasteel Vermeire, is opgenomen in de groenzone. Enkele rolwagenvriendelijke paden lopen tussen het groen door.

Door de heraanleg veranderen ook de doorgangen en parkeerregeling op de campus OCMW en Campus SL van het ziekenhuis AZ Nikolaas: De bezoekersparking van AZ Nikolaas campus Lodewijk De Meesterstraat is heraangelegd en is heel binnenkort terug in gebruik. De inrit is in de Lodewijk De Meesterstraat. De uitrit is enkel via de Azalealaan.

De parking met inrit in de Hospitaalstraat is bezoekersparking van de woonzorgcentra Ter Wilgen en De Plataan. Het groene hek op de campus, dat het afgelopen jaar open was voor voetgangers en fietsers, is opnieuw dicht en is enkel toegankelijk met badge. Voetgangers die de campus willen oversteken tussen Lamstraat en Hospitaalstraat, kunnen via het park.

Goede afspraken maken goede vrienden: •

• •

• •

De parktuin is niet toegankelijk voor motorvoertuigen. De aangelegde paden zijn wandelpaden en geen fietspaden. Fietsers stappen dus af. Honden zijn niet toegelaten. Respecteer de rust van de bewoners van woonzorgcentrum De Spoele en serviceflats De Priesteragie. Dit is in de eerste plaats een tuin voor onze bewoners. Blijf op de aangelegde paden. Hou het proper.

OCMW-beleidsplan 2013-2018 goedgekeurd De OCMW-raad heeft op 25 april het beleidsplan 2013-2018 goedgekeurd. Tegen eind 2013 werkt het OCMW het beleidsplan ook uit in een meerjarenplan 2014-2019. De actieplannen zullen onze diensten uitwerken tot concrete acties. We geven ook aan welke financiële middelen we daarin zullen investeren en welke ontvangsten daar mogelijk tegenover staan. Dit meerjarenplan wordt tegen eind 2013 aan de OCMW-raad voorgelegd.

6

We bedanken alle burgers en organisaties die ons opmerkingen en suggesties bezorgden tijdens de inspraakprocedure. Elke burger kan het beleidsplan raadplegen op www.ocmwsintniklaas.be. Wie graag even terugblikt op de werking van het OCMW van 2012, kan hier ook het jaarverslag 2012 raadplegen vanaf eind juni 2013.

www.ocmwsintniklaas.be


De Dementiewijzer geeft raad! Hoe gaat u om met mensen met dementie? De Dementiewijzer geeft raad. Dit instrument is letterlijk en figuurlijk een waaier van antwoorden over omgaan met dementie, voor iedereen die in aanraking komt met personen met dementie. Thuiszorgcentrum ’t Punt ontwikkelde de Dementiewijzer naar het voorbeeld van die van de stad Brugge. Op de voorzijde krijgt u een waaier van antwoorden rond dementie. Dit omvat een overzicht van het ruime aanbod aan diensten en voorzieningen die reeds bestaan, in de vorm van vraag/antwoord en een tip.

en initiatieven die ’t Punt ontwikkelt, passen hierin en willen: • een positieve beeldvorming rond personen met dementie stimuleren. • personen met dementie mens laten zijn. De Dementiewijzer is verkrijgbaar bij: Thuiszorgcentrum ’t Punt, Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas: voor al uw vragen over dementie en thuiszorg. Sociale Dienst van de stad Sint-Niklaas, stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Meer informatie over dementie? www.tpunt.be, tel. 03 778 68 68, dementie@tpunt.be en info@tpunt.be

Enkele voorbeelden: • Wie kan me informeren over premies en tegemoetkomingen? • Wie kan onze familie helpen bij omgaan met groeiende spanning en conflicten? • Bestaan er diensten waar de persoon met dementie tijdelijk kan verblijven? • Wie kan er de zorg af en toe van mij overnemen? • Wie kan ons helpen in het huishouden (was, poetsen, maaltijden, boodschappen…)? • Waar kan ik terecht voor een diagnose? Op de achterzijde vindt de gebruiker praktische en eenvoudige communicatietips, voor een aangenaam contact met personen met dementie. Enkele voorbeelden: • Stel geen vragen over het recente verleden. • Geef waardering voor wat goed gaat. • Stel geen vragen met waarom. Stel vragen die beginnen met ‘wat’, ‘wie’, ‘hoe’ of ‘waar’. • Spreek de persoon met dementie als volwassene toe. • Vermijd fluisteren. • Zoek oogcontact. De wijzer is opgefrist met cartoons die ontwikkeld werden voor de campagne van de Vlaamse overheid ‘Vergeet dementie, onthou mens’. De Dementiewijzer wil Sint-Niklaas als dementievriendelijke stad in de kijker zetten. Op 19 september 2012 ondertekenden het OCMW Sint-Niklaas en de stad de engagementsverklaring van het Expertisecentrum Vlaanderen als dementievriendelijke gemeente. De projecten

7


De nieuwe straten van de stad Onze stad groeit. De laatste drie jaar ontstonden nieuwe woonprojecten, zowel in de binnenstad als aan de buitenrand. Met al die nieuwe straten en pleinen raakt u de weg al eens kwijt. In dit overzicht vindt u informatie om onze groeiende stad te verkennen.

De dreef van de Ankerstraat naar de dekenij

Beenaertwijk: • Oude plaatsnaam.

Philippus Neridreef: • Het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia maakt deel uit van de Congregatie der Zwartzusters van de Heilige Philippus Neri. Ter ere van de 300ste verjaardag kreeg de dreef haar naam.

André Van Gassepark: • Openbaar park gelegen in de Beenaertwijk • Genoemd naar de vorige eigenaar, die het park destijds heeft aangelegd.

Binnengebied Nieuwstraat-Hemelaerstraat

Jef Burmpark Jef Burmpark: • Openbaar park • Acteur-cabaretier (1923-2011). Jef Burm is ereburger van de stad Sint-Niklaas en heeft van 1923 tot 1947 in de Nieuwstraat gewoond.

Den Beenaert: woonproject tussen Plezantstraat, Heistraat en Wegvoeringsstraat

Verkaveling De Vlaschaard: woonproject tussen Vlasstraat, Vijfstraten en Nieuwe Molenstraat

Rootputstraat Omwille van de nabijheid van de Vlasstraat kregen de drie nieuwe straten in deze verkaveling een benaming afgeleid uit de vlasteelt, een teelt die in Sint-Niklaas en Nieuwkerken tot midden vorige eeuw mee het landschap bepaalde. Rootputstraat: • Nieuwe woonstraat tussen de Vlasstraat en de Nieuwe Molenstraat • Een rootput is een put met water nabij een vlasveld waarin het vlas na het repelen ondergedompeld wordt. Roten is het blootstellen van vlasstengels aan water, zodat de vlasvezels vrijkomen, die gebruikt worden in de linnenindustrie. Repelstraat: • Eerste nieuwe woonstraat aan de rechterkant in de Rootputstraat, komende van de Vlasstraat. • “Repelen” is de vlasbewerking waarbij het vlas met de repel van de zaaddozen wordt ontdaan.

Den Beenaert

8


Zwingelstraat: • Tweede nieuwe woonstraat aan de rechterkant in de Rootputstraat, komende van de Vlasstraat • “Zwingelen” is de vlasbewerking waarbij, nadat het harde omhulsel van de stengel gebroken is, dit verwijderd wordt door de vezels tussen twee tegen elkaar indraaiende molens door te voeren.

Watermolenwijk II: woonproject tussen Hoge Bokstraat, Watermolenstraat en Pijkedreef. Puyenbekestraat: • Hoofdtoegangsweg tot het nieuwe woonproject tussen de Hoge Bokstraat, de Watermolenstraat en de Pijkedreef • Verwijzend naar het oude toponiem “Pumbeke” (13de eeuw). Voor de nieuwe woonwijk werd gekozen voor namen van Vlaamse vrouwelijke schrijvers, gezien de link met de (mannelijke) schrijverswijk uit de jaren ‘60 aan de overzijde van de Watermolenstraat. • • • • •

Hadewychstraat: dichteres en mystica (13de eeuw), vermoedelijk afkomstig uit Brabant Alice Nahonstraat: Vlaamse dichteres (1896-1933) Maria Rosseelstraat: Vlaamse barones, schrijfster en journaliste (1916-2005) Virginie Lovelingstraat: Vlaamse schrijfster (1836-1923) Christine D’Haenstraat: Vlaamse dichteres en prozaschrijfster (1923-2009)

Woonproject tussen Tortelduifstraat, Heistraat en Lepelhoekstraat Houtduifstraat: • Inheemse vogel die tot dezelfde familie behoort als de tortelduif en die de laatste jaren vanuit de bossen naar de woongebieden is opgerukt. Daarnaast verwijst de benaming ook naar Houthandel Vandewalle die destijds in de buurt was gevestigd.

Woonproject tussen Leopold II-laan en Tabakstraat

Bobijnhof: Een bobijn is een veel voorkomende typische benodigdheid uit de textielsector. Op de locatie waar het woonproject gerealiseerd wordt, was in het begin van de twintigste eeuw een tapijtweverij gevestigd.

Uitbreiding Clementwijk Fase I De straten in de nieuwe wijk hebben, ook omwille van het innovatief karakter, namen rond het thema ‘Europa’. Robert Schumanpark: • Park in de Clementwijk • Frans staatsman die op 9 mei 1950 de landen van Europa tot samenwerking verzocht. Hij wordt gezien als één van de “stichters” van Europa. Zes landen gingen in op zijn verzoek: Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg. Vredespad: • Fietspad • Verwijzing naar één van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie, nl. het waarborgen van vrede tussen de Europese landen. Lodewijk De Raetlaan: • Hoofdstraat vanaf de Frans Van Cauwelaertlaan • De auteur van het wetsvoorstel voor het gebruik van het Nederlands aan de Gentse universiteit dat op 31 maart 1911 door Frans Van Cauwelaert, Louis Franck en Camille Huysmans neergelegd werd in het Belgische parlement. Aan de woonstraten en dwarspleintjes worden namen van hoofdsteden van EU-landen toegekend. Voor de benaming van fase 1 van de nieuwe Clementwijk worden de hoofdsteden van de 15 landen gebruikt die vanaf de oprichting in 1952 tot in 1995 behoorden tot de Europese Unie. Het Robert Schumanpark vormt daarbij het middelpunt.

KMO-zone tussen Bremstraat, Heistraat en Wegvoeringsstraat Nobels-Peelmanstraat: • Zijstraat van de Wegvoeringsstraat • Verwijzing naar het metaalbedrijf Nobels-Peelman (1853-1982), dat gevestigd was in het deelgebied Bremstraat-Heistraat. Het bedrijf Nobels-Peelman was na de Tweede Wereldoorlog één van de meest toonaangevende metaalconstructiebedrijven in België. Atomiumstraat: • Zijstraat van de Bremstraat • Verwijzing naar het metaalbedrijf Nobels-Peelman, dat onder meer heeft meegewerkt aan de constructie van het Atomium voor de Wereldtentoonstelling van 1958.

Bobijnhof

9


Kort Nieuwe telefoonnummers stadsdiensten

Sinds eind mei hebben een groot aantal stadsdiensten een nieuw telefoonnummer. Het algemeen nummer van het stadhuis is .

03 778 30 00

De volledige lijst met de nieuwe nummers vindt u op de website: www.sint-niklaas.be.

Bloed geven doet leven Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Bent u tussen 18 en 66 jaar en in goede gezondheid, aarzel dan niet om bloedgever te worden! Het Rode Kruis organiseert tijdens de zomermaanden bloedafnames in het Ontmoetingscentrum Kon. Fabiolapark, Voskenslaan 154, op donderdag 20 juni, donderdag 18 juli, woensdag 7 augustus en vrijdag 16 augustus, telkens van 17.30 tot 20 uur.

Moderne kunst in de Stationsstraat Van 22 tot 29 juni organiseert het kunstenplatform Warp (Wase artistieke projecten) op verschillende plaatsen in de Stationsstraat pop-up tentoonstellingen. Warp inviteert jongere en oudere kunstenaars uit binnen- en buitenland onder de noemer ‘Mind the gap’, gebaseerd op de bekende uitspraak in de Londense metro. Het wordt de kans voor jong talent om zich kenbaar te maken en in dialoog te gaan met kunstwerken van een rijpere generatie. Met deze tentoonstelling neemt Warp ook de aanloop naar Coup de Ville II, een stadsfestival met hedendaagse kunst in de herfst.

grofvuil wordt betalend De Vlaamse overheid herwerkte de afvalwetgeving naar een duurzaam materialenbeleid, gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit zet de burger aan tot nog beter sorteren. Door de invoering van de nieuwe verplichting wordt de ophaling van grofvuil aan huis en de inzameling van grofvuil op het containerpark betalend.

1. Huis-aan-huis ophaling aanvragen Voor de eerste m³ grofvuil betaalt u 40 EUR. Per bijkomende m³ betaalt u 30 EUR. Let op: maximaal 4 m³ per ophaling. Hoe vraagt u een ophaling aan huis aan? Bel het gratis infonummer 0800 98 003. U verneemt er wanneer de volgende ophaling in uw straat zal plaats vinden. Wenst u ook grofvuil aan te bieden die dag, geef dan uw adresgegevens door en vermeld duidelijk welk afval u zal aanbieden. Van de telefoniste verneemt u wat de kostprijs is en op welke manier u de betaling tijdig kan uitvoeren. De grofvuilophaling aan huis wordt enkel uitgevoerd wanneer uw betaling ontvangen werd voor de afgesproken ophaaldag. Hoe biedt u grofvuil aan? Plaats grofvuil op de dag van de ophaling buiten voor 8.00 uur. Stel het grofvuil op voor uw woning aan de straatkant zonder weggebruikers te hinderen. Groepeer het houtafval, het metaalafval en het overige afval per soort. De grofvuilinzamelaar zal enkel de stukken grofvuil ophalen die u vooraf bij uw aanvraag heeft doorgegeven aan de infolijn. 2. Naar het containerpark brengen Vanaf 1 juli 2013 betaalt u daarvoor 30 EUR per m³. Bied uw afval altijd op een overzichtelijke manier aan. Een grote hoop ongeordend afval wordt niet toegelaten in het containerpark. Demonteer uw afval zoveel mogelijk vooraf. Zo kan u maximaal uitsorteren: bv. metalen onderdelen in de metaalcontainer, houten onderdelen in de container voor houtafval. Op deze manier kan u de prijs drukken.

Bon gratis bezoek aan de stedelijke musea Sint-Niklaas De stedelijke musea van Sint-Niklaas slagen er bijzonder goed in om hun waardevolle collecties aan een ruim publiek te presenteren. Geen hoogdravende uiteenzettingen over kunstgeschiedenis of cartografie maar verhalen van mensen uit het verleden. Wetenschap, kunst, geschiedenis, cartografie, techniek en volkscultuur… er is zeker iets bij voor jou! Met deze bon krijgt u gratis toegang tot SteM Zwijgershoek, het vernieuwd Mercatormuseum en de salons voor schone kunsten (vanaf midden september). Te gebruiken tot aan de wintersluiting op 8 december 2013. Per gezin max. vier gezinsleden, kinderen t.e.m. 12 jaar gratis.


Sinaai, gastgemeente voor nieuwe wielerronde van Oost-Vlaanderen Tussen 14 en 18 augustus vindt de eerste editie van de Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften plaats. Op de derde dag van deze nieuwe rittenkoers is Sinaai draaischijf van het gebeuren. Voor de lokale organisatie tekent de vzw Stadsbelangen. De rit van 16 augustus start om 13 uur aan de Dries, stuurt de renners daarna in een grote lus van 90 km doorheen de regio en eindigt met vijf plaatselijke ronden van elk 9 km. De aankomst wordt verwacht omstreeks 16.30 uur, opnieuw aan de Sinaaise Dries. De organisatoren verwachten een 200-tal renners, wat ongetwijfeld een boeiend spektakel zal opleveren.

Verlofplannen? De lokale politie houdt gratis een extra oogje in het zeil op uw woning. Deze controles gebeuren op wisselend tijdstip, zowel overdag als ’s nachts. U moet hiervoor enkel het aanvraagformulier volledig invullen en minstens een week voor uw vertrek aan de politie bezor-

gen. U kan het formulier verkrijgen in het Politiehuis, Dalstraat 26 en aan de inkom van het stadhuis en de deelgemeentehuizen. U kan het ook zelf uitprinten via www.politie.sint-niklaas.be of u kan het online aanvragen via www.police-on-web.be Meer info: Preventiecel diefstal – lokale politie, Dalstraat 26 - 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 65 98 politie.preventie@sint-niklaas.be

Zondag 21 juli 2013: viering nationale feestdag •

9.30 uur: Beiaardconcert door de heer Geert D’hollander, stadsbeiaardier, met muziekuitvoeringen op Thebaanse trompetten. 10.00 uur: Te Deum in de hoofdkerk. Daarna optocht naar het gedenkteken aan majoor Rolliers en de strijders van 1830 op het Regentieplein en naar het Heldenmonument op de Houtbriel. Aan beide monumenten vindt een bloemenhulde plaats.

Verkoop stadskavels Populierenwijk De stadsverkaveling Populierenwijk in Belsele is een uitbreiding van de huidige Populierenwijk langs de oostelijke zijde en heeft een totale oppervlakte van 4,2 ha. De stadsverkaveling is opgebouwd rond twee nieuwe straten: Bruin De Beerlaan en Tiecelijnlaan. De ontsluiting voor het autoverkeer verloopt via de Malpertuslaan. Er zijn twee noodwegen voorzien via de oude spoorwegzate. Doorheen het gebied loopt een wandelen fietspad. In deze verkaveling zal de stad 40 kavels te koop aanbieden voor private woningbouw. De kavels variëren tussen 290 m² en 650 m² (halfopen en gesloten bebouwing). Met uitzondering van lot 9 en 48 (hoekkavels) zijn alle gronden bestemd voor verkaveling Populierenwijk het bouwen van eengezinswoningen met tweeBelsele bouwlagen en een plat dak. De twee hoekkavels (lot 9 en 48, elk 750 m²) zijn bestemd voor open bebouwing: eengezinswoning of een beperkte meergezinswoning. De kavels zullen verkocht worden in 2 fasen: • 2013: loten 9 t.e.m. 18, 31 t.e.m. 39 • 2014: loten 1 t.e.m. 8, 40 t.e.m. 48 De fasering van de loten 19 t.e.m. 22 wordt later bepaald. Geïnteresseerde kopers kunnen de voorwaarden met betrekking tot de verkoop opvragen via tel. 03 778 32 61 of via patrimonium@sint-niklaas.be

Sociale koopwoningen en sociale huurwoningen: In de verkaveling zijn 13 loten voorzien waar de Waasse Landmaatschappij (lot 23 t.e.m. 30 en 49 t.e.m. 53) sociale koopwoningen zal bouwen en een projectgrond van 3.400 m² voor de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting om er 20 sociale huurwoningen op te bouwen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij: • Sociale koopwoningen: Waasse Landmaatschappij, Mgr. Stillemanstraat 45, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 91 83 • Sociale huurwoningen: Sint-Niklase Maatschapij voor de Huisvesting, Reynaertpark 207, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 780 58 48.


Sint-Niklaas toeristisch

Stad vol

belevenissen

Witte Molen valt in de prijzen Op zaterdag 27 april 2013 werden de stad Sint-Niklaas als eigenaar en de vrijwillige molenaars van de Witte Molen van SintNiklaas gelauwerd. In het Provinciehuis Boeverbos te Brugge kregen zij het kenteken ‘Actieve Molen 2013’ uitgereikt. De molen is eigendom van de stad Sint-Niklaas en wordt in werking gehouden door de molenaars Marc De Rudder, Alex Hosdez en Cyriel Apers. Deze nominatie gebeurde door het Molenforum Vlaanderen vzw (www.molenforumvlaanderen.be). De molen is gratis te bezoeken van 14 tot 18 uur op zondag 16 en 30 juni, 14 juli, 4 augustus, en tijdens het Ambachtelijk Weekend (17 en 18 augustus) en Open Monumentendag. In het najaar geeft één van de enthousiaste molenaars graag een woordje uitleg en een demonstratie op 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1, 15 en 29 december. Rondleidingen voor groepen zijn mogelijk mits reservatie bij de dienst toerisme, tel. 03 778 35 07.

Vijfhonderd kaarsjes uitblazen op de Grote Markt Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat het marktoctrooi werd afgeleverd door de Habsburgse keizer Maximiliaan van Oostenrijk, waardoor de inwoners van de toenmalige parochie van Sint-Niklaas een wekelijkse marktdag mochten houden. Sinds dan vormt de markt iedere donderdagochtend, jaar in jaar uit, de thuis voor honderden marktkramers die het plein vullen met kleuren, geuren, geluiden en smaken. De grootste markt

12

van het land viert haar vijfhonderdste verjaardag zoals het haar betaamt: groots! Tal van activiteiten zetten deze historische verjaardag in de kijker. Marktsneukelwandelingen Kom mee proeven van het beste wat de grootste markt van het land te bieden heeft. Iedere donderdag om 10 uur in juli en augustus. Start aan de dienst toerisme, vooraf inschrijven verplicht, 5 EUR per persoon, min. 10 en max. 15 personen per wandeling. Marktverkenningen Een gids doet het verhaal van de geschiedenis van de grootste markt van het land uit de doeken. Vijfhonderd jaar geschiedenis – van wonderdokter over boterrellen tot heksenverbranding – passeren de revue. Iedere eerste en tweede zondagochtend in juni, juli en augustus. Start aan de dienst toerisme, vooraf inschrijven verplicht, 2 EUR per persoon, min. 10 en max. 25 personen per wandeling.

Terrasjeswandeling Deze toeristische open dag vindt dit jaar één week vroeger plaats dan de voorbije jaren en wel op zondag 23 juni 2013 (en niet pas op 30 juni tijdens de Terrasjesdagen). De belangrijkste monumenten, musea en bezienswaardigheden ontvangen iedere geïnteresseerde bezoeker, en gidsen geven een woordje uitleg. De deelname is gratis. Meld u aan bij de dienst toerisme op het Stationsplein tussen 11 en 16 uur. U ontvangt dan een gratis infopakket met wan-


delgids en maakt bij deelname meteen kans op het winnen van één van de ballonvluchten.

Zomerse avondwandelingen en –fietstochten Ook deze zomer heeft de dienst toerisme weer een ruime waaier aan zomerse avondwandelingen voor u klaar. Naar goede traditie werd het aanbod weer helemaal geactualiseerd. Zo worden er dit jaar ook twee begeleide thematische fietstochten in het aanbod opgenomen. Een folder met het volledige aanbod is beschikbaar bij de dienst toerisme en diverse stadsdiensten. Inschrijven kan vanaf maandag 3 juni bij de dienst toerisme. De deelnameprijs bedraagt 2 EUR per persoon.

Sint-Niklase dag te Blankenberge Op zondag 4 augustus bezoeken de inwoners van Sint-Niklaas zoals ieder jaar de kustgemeente Blankenberge. Aan zee kan u genieten van het strand, de zee en de Paravangfeesten. De prijs bedraagt 16 EUR per persoon, inclusief één maaltijdcheque van 7,50 EUR per persoon, één drankbonnetje, een lotje voor de wedstrijd, het transport van Sint-Niklaas naar Blankenberge en terug. Houders van een kansenpas betalen 10 EUR, kinderen

jonger dan 12 jaar nemen gratis deel (vergezeld van één betalende volwassene, zonder maaltijdcheque). Inschrijven kan vanaf maandag 3 juni bij de dienst toerisme.

Stadsuitwisseling met Oudenaarde Op zondag 23 juni, tijdens de viering van 500 jaar marktrechten, zijn de inwoners van Oudenaarde onze bijzondere gasten. Zij genieten van al het fraais dat Sint-Niklaas aan monumenten, musea, bezienswaardigheden en streekproducten te bieden heeft. Op zondag 29 september is het dan tijd voor een wederbezoek: die dag trekt Sint-Niklaas naar de hoofdstad van de Vlaamse Ardennen. Inschrijven kan vanaf woensdag 7 augustus bij de dienst toerisme, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas. Het programma is vanaf die datum ook beschikbaar. De deelnameprijs bedraagt 10 EUR per persoon.

Meer info? Dienst toerisme – Grote Markt 45 – 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 35 00 – toerisme@sint-niklaas.be – www.sint-niklaas.be

13


Vlaanderen feest! Activiteiten van of i.s.m. de stad en de cultuurraad n.a.v. de Vlaamse feestdag op 11 juli

SINT-NIKLAAS Dinsdag 9 juli 20.30 uur: Udo tijdens het Walburgconcert/Parkies in het R. De Vidtspark. Woensdag 10 juli 20.30 uur: Sinnekloas danst op het Baleynbal op het Sint-Nicolaasplein.

18.00 uur: barbecue (vooraf inschrijven via oswald.opgenhaffen@skynet. be of tel. 03 776 27 45). 19.00 uur: optreden van Ferre Vandervreken en van Kelly Macharis. 20.00 uur: optreden van Conny Neefs met Bigband Enter (tot 22.30 uur). Organisatie: deelcultuurraad Nieuwkerken en plaatselijke verenigingen i.s.m. de stad Sint-Niklaas.

Donderdag 11 juli 18.30 uur: eucharistieviering in de Sint-Nicolaaskerk, opgeluisterd door Fiori Musicali. 19.30 uur: academische zitting in het stadhuis. VRT-journalist Rob Heirbaut praat met Rik Van Cauwelaert, voormalig directeur van Knack. Omlijsting met volksmuziek door het Progressief Volksmuziek Collectief. Tot slot samenzang met Fiori Musicali. Vanaf 20.30 uur: feest op het SintNicolaasplein met de Vlaamse folkgroep Kadril. Zaterdag 29 juni 17 uur: uitreiking van de ‘Orde van de Vlaamse Leeuw’ door prof. Matthias Storme en opening van de 11-daagse Vlaanderen Feest! door An de Moor, voorzitter vzw Vlaanderen-Europa, in de trouwzaal van het stadhuis. Donderdag 4 juli 20.00 uur: in de salons voor schone kunsten, Stationsstraat 85: uitreiking van de 27ste Leeuwenpenning aan Marcel Ryssen. Sprekers: Lut Van De Vijver, directeur Emiliani te Lokeren en Rik Van Daele, Reynaertspecialist. Gevolgd door een receptie. Organisatie: Davidsfonds Sint-Niklaas.

belsele Zaterdag 29 juni in de polyvalente zaal De Klavers, Sint-Andriesstraat 2: open Vlaams volksfeest. - 19.00 uur: fanfare Sinte-Cecilia Belsele. - 19.15 uur: gezellig samenzijn, diverse optredens en filmvertoning ‘Zo leefde Belsele’. - 21.00 uur: optreden van Jan De Wilde & Vrienden. De deelcultuurraad en de Belseelse verenigingen stellen zich voor in een infostand. Organisatie: deelcultuurraad Belsele en plaatselijke verenigingen i.s.m. de stad Sint-Niklaas. Zondag 30 juni in de polyvalente zaal De Klavers, Sint-Andriesstraat 2: traditioneel muzikaal guldensporenontbijt van 9.30 tot 13 uur. Deelnameprijs: 14 EUR voor volwassenen, 7 EUR voor kinderen tot 12 jaar en voor houders kansenpas. Vooraf inschrijven bij Guido Stevens, info@ verbruggenkring.be of op het nummer 03 772 46 00.

NIEUWKERKEN Zondag 7 juli op het dorpsplein: open Vlaams volksfeest. 15.30 uur: inhuldiging klomp 2013 aan het ‘klompenmonument’. 16.00 uur: fanfare De Eendracht speelt zijn zomerprogramma. 17.00 uur: optreden dansgroep Explozion en samenzang met begeleiding door de fanfare en het koor.

14

SINAAI Zaterdag 13 juli op de Dries: traditioneel volksfeest ook in het kader van de kermis. 20.00 uur: Feestoog (muzikaal kabaret met Rembert De Smet en Peter Merckx). 21.00 uur: Guido Belcanto & groep. 23.00 uur: volksbal tot 02.00 uur. Doorlopend randanimatie. Organisatie: Dorpsraad Sinaai (vzw Sinaai Leeft) en diverse verenigingen i.s.m. de stad Sint-Niklaas.


Volgt u ons al op

sociale media?

Afscheid van het oude spoorwegstation. Het Stationsplein was tijdens deze driedaagse herschapen in een minikermiszone.

1 september 1878 Het nieuwe neogotische stadhuis, een ontwerp van Pieter Van Kerkhove, wordt plechtig in gebruik genomen in aanwezigheid van koning Leopold II en koningin Maria Hendrika.

9 september 1944 Sint-Niklaas wordt bevrijd van de Duitse bezetter door de Britse 4th Armoured Brigade.

1217

23 augustus 1248

oktober 1217 Oprichting van de Sint-Nicolaasparochie.

1944

22 oktober 1971

De vernieuwde Grote Markt wordt feestelijk geopend. Het marktplein is heringericht als een ontmoetingsplaats en een aangename verblijfsruimte waar feesten, markten en evenementen heel het jaar door kunnen plaatsvinden.

Gravin Margaretha van Constantinopel schenkt “papendries” – bijna dubbel zo groot als de huidige Grote Markt. Het volledige plein moet voor altijd onbebouwd blijven en beschikbaar zijn voor de hele dorpsgemeenschap.

Word fan van de stad Sint-Niklaas op Facebook voor meer markante gebeurtenissen uit het verleden van onze stad én voor nieuws, informatie en updates over Sint-Niklaas (www.facebook.com/sintniklaas). U kan @stadsintniklaas ook volgen op Twitter (www.twitter.com/stadsintniklaas). Schrijf u in voor onze elektronische nieuwsbrief via www.sint-niklaas.be.

15

1248

1878

1971

september 2005

2005

De stad Sint-Niklaas is al enkele jaren actief op sociale media. Elke dag geven we op onze Facebook-pagina en via onze Twitter-account een gevarieerd aanbod van handige informatie, nieuws en beeldmateriaal over (het leven in) Sint-Niklaas. Sinds kort kan u ook via de Facebook-tijdlijn een duik nemen in de geschiedenis van onze stad. Hier lichten we alvast een tipje van de sluier op…


25 Jaar Open Monumentendag:

Het beste van...

e Op zondag 8 september vindt de 25 editie van de Open Monumentendag plaats. De ideale gelegenheid om onze toppers open te stellen voor het publiek. Het programma wordt later bekend gemaakt, maar we horen ook graag uw stem. Welk gebouw of welke plek vindt u het meest kenmerkend voor Sint-Niklaas of één van zijn deelgemeenten? Welk monument is een echt pareltje dat iedereen gezien zou moeten hebben? Kortom, welk gebouw is voor u de absolute topper van Sint-Niklaas? Wij grasduinden in het aanbod van 25 jaar Open Monumentendag en selecteerden 24 mogelijke toppers. Zijn we er één vergeten? Op nr. 25 kan u uw eigen favoriet vermelden…

1. Sint-Nicolaaskerk

2. Onze-LieveVrouwekerk

3. Sint-Jozef-Klein- Seminarie

4. VTS-site

5. Kristus-Koningkerk

6. Sint-Jozefskerk

7. Salons voor schone kunsten

8. Volkshuis

9. Huis Janssens

10. De Casino

11. Walburgkasteel

12. Kerkhof Tereken

13. Broederschool

14. Art deco-woning Mgr. Stillemansstraat

15. H. Hartkapel

16. Stadhuis

17. Egyptische zaal Moelandkasteel

18. Parochiehuis en Cipierage

19. Dorpskom Sinaai

20. Stiltegebied Fondatie Sinaai

21. Kerk Sint-Andreas- en-Ghislenus

22. Bisschoppelijk Kasteel - Hof van Belsele

23. Oud gemeentehuis ten Bos

24. Bolle Akkers Nieuwkerken

Deelnemen aan de poll kan via dit formulier (te bezorgen aan de infobalie van het stadhuis), de website www.sint-niklaas.be (vanaf 1 juli) of onze facebookpagina. Alle reacties moeten ons ten laatste op 10 september bereiken. We vragen u om minstens drie favorieten aan te duiden. Deelnemers maken kans op een exclusief bezoek aan de zolders en de beiaard van het stadhuis. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. 25.

Naam: Adres:

Colofon

De Stadskroniek is het infomagazine van de stad Sint-Niklaas. Het heeft een oplage van 35.000 exemplaren en verschijnt tweemaandelijks. Contactinfo: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 30 00, info@sint-niklaas.be, www.sint-niklaas.be. Onze medewerkers zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.15 tot 16.00 uur. U kan ons ook vragen stellen op Facebook (facebook.com/sintniklaas) en op Twitter (twitter.com/stadsintniklaas). Verantw. uitg.: Lieven Dehandschutter, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

E-mail:

Stadskroniek juni 2013  

Sint-Niklaas zomert, 500 jaar markt, nieuw park en nieuwe straten, Tentoonstelling De Vier Elementen, Vlaanderen Feest, De stad op sociale m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you