Page 1

stadskroniek SINT-NIKLAAS

januari / februari

2012

2ste jaargang - nr. 1 - Sint-Niklaas 1 januari 2012 - 4 ndelijks a a m e Twe

Stationsstraat in het nieuw

Een winkelstraat voor alle seizoenen

Verantw. uitg.: F. Willockx, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

van alle markten thuis


Beste stadsgenoten, Vorig jaar beleefde onze stad een heel intense zomer. De klap op de vuurpijl waren de Vredefeesten van begin september, de meest succesrijke editie ooit. In november was Sint-Niklaas opnieuw de ‘Stad van de Sint’, met dagelijks honderden blije kinderen op weg naar het ‘Huis van de Sint’. Daarna opende de ijspiste en ging het winterprogramma van start. Op die manier vloeien de seizoenen in elkaar. Het valt op hoe - vooral de laatste jaren - steeds meer mensen dat ritme volgen en de weg vinden naar de grote en kleine evenementen in onze binnenstad. Het stadsbestuur vindt dat belangrijk. De openbare ruimte in het hart van Sint-Niklaas moet een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen, dingen beleven… Daar willen wij de komende maanden verder werk van maken. Met de overgang van oud naar nieuw, is voor het stadsbestuur ook het laatste jaar begonnen van de lopende bestuursperiode. In oktober 2012 zijn er in ons land immers gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Dan is het woord aan u, als inwoner van deze stad. U maakt dan de balans op en zal mee bepalen wie de volgende zes jaar aan het roer zal staan. Alleszins staat er ook dit laatste jaar nog heel wat op stapel. Zo gaan in september de sinds lang aangekondigde werken van start voor de vernieuwing van de Stationsstraat. De ontwerpers hebben écht alles uit de kast gehaald. Daar is zowat iedereen intussen van overtuigd. De Stationsstraat wordt een mooie wandelpromenade tussen de Grote Markt en het Stationsplein, met een uitgesproken groen karakter. Een winkelstraat voor alle seizoenen. Een andere belangrijke gebeurtenis is de opening van de westelijke tangent, met de brug over de spoorlijn Antwerpen-Gent, gepland voor dit najaar. De hinderlijke spoorwegovergang in de Hoge Bokstraat behoort dan definitief tot het verleden en de verkeerscirculatie rond de stad zal vanaf dan alvast een stuk vlotter lopen. Intussen blijft het stadsbestuur ook permanent investeren in waterzuivering, onder meer in de Hogenakkerstraat, Lange Rekstraat, Van Landeghemstraat, Vleeshouwersstraat, Wegvoeringsstraat, Gasmeterstraat en Nijverheidsstraat. Deze werken zijn vaak lastig en hinderlijk voor de betrokken bewoners, maar zo belangrijk voor de volgende generaties. Terug proper water krijgen in de beken en grachten rond de stad en op het platteland vraagt een jarenlang volgehouden inspanning. Ruim de helft van de investeringsuitgaven van het stadsbestuur blijft daarvoor gereserveerd. 2012 wordt eveneens het jaar van de huisvesting. Op meer dan tien plaatsen op het grondgebied lopen er momenteel huisvestingsprojecten of worden er projecten opgestart. De stijging van het aantal inwoners is een goede zaak voor de handel en diensten in onze stad, maar plaatst ons ook voor de uitdaging om de goede kanten van het leven in Sint-Niklaas - met het comfort maar niet de kwalen van een grootstad - in stand te houden. Als stadsbestuur trekken wij dagelijks aan de kar om van onze stad een plaats te maken waar het aangenaam wonen en leven is. Maar dat werkt pas echt goed, wanneer wij dat samen kunnen doen met u, als inwoner van Sint-Niklaas. Met dit voornemen wil ik u, namens het stadsbestuur, een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toewensen voor u en iedereen die u dierbaar is. Christel Geerts, burgemeester

2


Stationsstraat in het nieuw

Een winkelstraat

voor alle seizoenen

De Stationsstraat krijgt vanaf september een compleet nieuw uitzicht. De voornaamste winkelstraat van de stad wordt ingericht als groene esplanade, waar het aangenaam wandelen en winkelen is, in alle seizoenen. De nieuwe straat

Aandacht voor de groeninrichting

De Stationsstraat krijgt een symmetrische gelijkgrondse pleinaanleg. Van gevel tot gevel wordt een uniforme verharding in natuursteen aangebracht. Een centrale functionele strook omvat diverse groenvoorzieningen, parkeer- en laad- en loszones, bestaande en nieuwe terrassen, waterpartijen, straatmeubilair… en vormt de rode draad binnen deze herinrichting.

De blikvanger van het project is het groenontwerp, dat door Grontmij in samenwerking met Daniël Ost en Kristof Swinnen werd uitgewerkt. Er werd voor gekozen om ‘groene stadskamers’ in te richten in de Stationsstraat, met als visueel effect dat de straat kleiner en aantrekkelijker wordt.

Autoverkeer blijft mogelijk, in de richting van het Stationsplein. Maar door de heraanleg van de straat op maat van de voetganger en de fietser, zal het autoverkeer zich traag en subtiel door de straat bewegen. Fietsers kunnen comfortabel in beide richtingen rijden. Op zaterdagnamiddag wordt het deel van de Stationsstraat tussen de Casinostraat en het Stationsplein parkeer- en verkeersvrij gemaakt. Er zijn vier grote laad- en loszones voorzien, waarop kan geladen en gelost worden binnen bepaalde uren. Buiten deze uren is parkeren toegelaten, met een maximum parkeerduur van 1 uur (tarief 1 EUR). Naast de bovengrondse aanleg wordt eveneens de riolering vernieuwd. Het gaat om een gescheiden stelsel: afvalwater en hemelwater worden daardoor gescheiden afgevoerd, met het oog op een betere waterzuivering.

Aan beide uiteinden van de straat is binnen deze groenstructuur een waterpartij voorzien. Ook ter hoogte van de Salons voor Schone Kunsten, één van de mooiste panden in de straat, wordt een karakteristiek waterelement ingeplant. Er wordt nog onderzocht om de waterpartijen in de wintermaanden te vervangen door vuurelementen. Verder zijn er, binnen deze groeninrichting, ook enkele verhoogd aangelegde terrassen ingetekend. Ze worden aangelegd in blauwe hardsteen en liggen veilig afgeschermd van de rijbaan. De decoratieve elementen in de straat krijgen een sfeervolle ledverlichting. De groene stadskamers geven ruimte aan eigentijdse snoeivormen, die niet te hoog uitgroeien. Dat is een bewuste keuze. Op die manier blijven de gebouwen in de straat goed zichtbaar en ontstaat er een symbiose tussen de gevels en het groen. De beplanting blijft daardoor ook op mensenmaat en is gemakkelijk te onderhouden. Door gebruik te maken van meerstammige bomen behoudt de groenaanleg

3


bovendien een zekere lichtheid. Het groen vormt op die manier een aanzienlijke versterking van de belevingswaarde van de aangename wandelesplanade, die de Stationsstraat gaat worden. Tenslotte worden de bomen en planten zeer seizoensgericht gekozen, bijvoorbeeld frisgroen in het voorjaar, feestelijk in de zomer, met opvallende bladverkleuring in de herfst en mooie bast in de winter, kortom: een winkelstraat voor alle seizoenen.

De planning Het definitief ontwerp voor de heraanleg van de Stationsstraat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in het voorjaar van 2012. Daarna gaat de aanbestedingsprocedure van start voor de toewijzing van de werken aan een aannemer. Intussen zullen de bomen in februari verplant worden. De ‘lege’ plekken krijgen een tijdelijke invulling. Vóór de zomer van 2012 beginnen de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken in de straat. De effectieve start van de werken is gepland in september 2012. De uitvoeringstermijn bedraagt één jaar. In de aanloop naar de werken organiseert het stadsbestuur een regionale promotiecampagne rond de vernieuwing van de Stationsstraat. Ook wordt actief gezocht naar kandidaat-winkeliers voor de leegstaande panden. Bovendien voorziet het stadsbestuur – mede gesponsord door Europa en Vlaanderen – een extra premie voor de vernieuwing van leegstaande handelspanden.

Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

4

Door een goede fasering van de werken blijft de bereikbaarheid van de Stationsstraat gegarandeerd. Het budget voor de vernieuwing van de Stationsstraat bedraagt 3.766.593 EUR. Een deel van dat bedrag wordt gesubsidieerd: 829.856 EUR door Europa (EFRO), 445.744 EUR door Vlaanderen (Hermes) en 148.591 EUR door de provincie Oost-Vlaanderen. De heraanleg is een cruciaal onderdeel van een totaalvisie rond de nieuwe commerciële oriëntatie voor de Stationsstraat, waarbij onder meer aandacht uitgaat naar het aantrekken van bijkomende kwaliteitsvolle winkels (productontwikkeling), het versterken van de winkelsfeer (shoppen als belevenis), het bestrijden van leegstand door renovatiepremies, de bereikbaarheid en de promotie.

Al fietsend door de nieuwe Stationsstraat Op basis van het ontwerp werd een animatiefilm ontwikkeld, die een vrij goed beeld geeft van hoe de nieuwe Stationsstraat er precies zal uitzien. De film duurt ruim drie minuten en loodst u al fietsend door de straat. U vindt de animatiefilm op www. stationsstraat.be

Meer informatie Dienst economie, stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 760 90 43.


VMW voortaan enige drinkwaterleverancier voor Sint-Niklaas

Het stadsbestuur heeft met ingang van 1 januari 2012 het Stedelijk Waterbedrijf Sint-Niklaas overgedragen aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). De VMW stond al in voor de watervoorziening in Sinaai, Belsele en Nieuwkerken en levert voortaan drinkwater aan de volledige stad Sint-Niklaas. Om de overgang vlot te laten verlopen, is er een nauwe samenwerking tussen het Stedelijk Waterbedrijf en de VMW.

Hoe verloopt de overstap naar de VMW? In december zijn indexopnemers van beide waterbedrijven op pad gegaan om de stand van de watermeter op te nemen bij alle klanten die de overstap maken naar de VMW. Op basis van deze indexopname, krijgt u een eindfactuur toegestuurd. Indien u vragen heeft bij deze eindfactuur kan u contact opnemen met het Stedelijk Waterbedrijf Sint-Niklaas, Grote Markt 1, Sint-Niklaas, tel. 03 760 90 60. Het Stedelijk Waterbedrijf SintNiklaas bedankt u alvast voor uw vertrouwen.

Uw aanspreekpunten bij de VMW Zodra uw klantengegevens zijn overgedragen, krijgt u van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een brief met uw nieuwe contractgegevens. Dit zijn alvast uw aanspreekpunten bij de VMW:

Voor alle info kan u terecht op het telefoonnummer 09 240 91 11 (ook wachtdienst) of via mail aan info.oost.vlaanderen@vmw.be. Met administratieve vragen kan u daarnaast terecht bij: VMW – provinciale klantendienst Oost-Vlaanderen Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur, op donderdagvoormiddag gesloten Met technische vragen kan u terecht bij: VMW – sectoraal dienstencentrum Waasland Koning Boudewijnlaan 42, 9160 Lokeren of aan het infoloket aan de watertoren Schoolstraat 212, 9100 Sint-Niklaas (elke werkdag van 8 tot 12 uur) Tot slot kan u steeds terecht op de website www.vmw.be voor informatie over de VMW en haar dienstverlening. U vindt er ook een aantal courante formulieren en u kan er vragen stellen of problemen melden.

Twee tips om het nieuwe jaar in te zetten Nieuwjaarsdrink Grote Markt – Zondag 8 januari 2012 – 11 uur De ijspiste op de Grote Markt vormt het decor voor de nieuwjaarsdrink van het stadsbestuur. Alle inwoners zijn van harte welkom om nieuwjaarswensen uit te wisselen en 2012 te beginnen met een gezellige babbel in het winterdorp aan de ijspiste. Tijdens de drink wordt u een pittig concert aangeboden van de negenkoppige band Misses Big Stuff.

IJsberenduik Recreatiepark De Ster – Zondag 8 januari 2012 – 15 uur In samenwerking met het stadsbestuur organiseert WZK Waterpolo voor de derde maal de Wase ijsberenduik. Een recreatief evenement voor iedereen die van een echte uitdaging houdt. Dit winters spektakel trok bij de vorige editie niet minder dan 480 ijsberen aan en is op korte tijd een begrip geworden in onze stad. Graag vooraf inschrijven. De kleedruimtes gaan open om 14 uur. Opwarming vanaf 14.30 uur. Om 15 uur stipt gaat de ijsberenduik van start. Kijklustigen zijn van harte welkom. Na de duik is het gezelligheid troef in het winterdorp. In het kader van het UNICEF Solidariteitsjaar wordt aan de deelnemers uitzonderlijk een bijdrage gevraagd van 2 EUR. Bezoekers kunnen vrijblijvend een bijdrage doen voor UNICEF. Meer info: www.wzkwaterpolo.be

5


‘Fiets, lepel,appel…’ Drie eenvoudige woordjes… De arts vraagt aan Elvira om deze woordjes te herhalen, twee vragen later vraagt hij het opnieuw… Elvira weet het niet meer. Haar inprentingsvermogen laat haar in de steek. Momenteel zijn er in Vlaanderen al 100.000 mensen met dementie waarvan 65 % thuis woont. Dit aantal zal tegen 2020 nog stijgen met 30%. De groep ouderen in onze samenleving neemt immers toe, wordt ook ouder en woont langer thuis, ook met (beginnende) dementie. Beter leren omgaan met dementie wordt dus een uitdaging voor ieder van ons. Wat doe je met iemand die alles voortdurend herhaalt, dingen vergeet, soms agressief uit de hoek komt, doelloos door het huis of verder weg dwaalt of zijn kleding binnenstebuiten aantrekt? Dementie is er ook niet van vandaag of morgen, het sluipt stilletjes je leven binnen. Dementie is vaak erg confronterend. De persoon voor wie je zoveel bewondering en ontzag had, glipt immers weg. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk uit te zoeken wat er aan de hand is. Verwardheid en veranderend gedrag kunnen immers ook andere oorzaken hebben. Hoe sneller de diagnose, hoe efficiënter de aanpak kan zijn. Je krijgt inzicht in het verloop van het dementieproces. Je leert beter omgaan met de beperkingen maar ook met de behoeften van de persoon met dementie. Het OCMW ondersteunt de juiste beeldvorming rond dementie met diverse initiatieven.

Nieuw: informatie, advies en consult in ‘t Punt Thuiszorgcentrum ‘t Punt beschikt over de nodige deskundigheid om mantelzorgers, familieleden en gebruikers van dienstverlening te informeren en te adviseren. Een vrijblijvend consult is mogelijk bij onze referentiedeskundigen Caroline Van Laere en Lut Heyndrickx. Maak telefonisch een afspraak: 03 778 68 68 of via e-mail: dementie@tpunt.be

Dementievriendelijke werking in onze dienstverlening Thuiszorgcentrum ’t Punt is bezig met diverse initiatieven voor een ‘dementievriendelijke’ werking. Zo werden medewerkers breed gesensibiliseerd en gevormd. Wij ontwikkelden onder meer een observatieformulier, om alarmerende signalen te detecteren en samen te vatten.

6

Verder werken wij ook met levensverhalen. Elementen uit de levensverhalen, zoals bepaalde hobby’s, beroep en gebeurtenissen van vroeger kunnen immers verhelderend zijn. Het geeft onze verzorgenden de mogelijkheid om ‘de mens’ te ontdekken. Binnen onze woonzorgcentra ontwikkelen we een visie om bewoners met dementie met een respectvolle zorg te omringen. Daarnaast schakelden wij reeds in het dagverzorgingscentrum De Sprankel een therapiehond in als aanvulling op onze zorg. Dieren knuffelen en aaien geeft mensen een goed gevoel, het mobiliseert hun energie, het motiveert ze om meer te bewegen, het biedt een gespreksonderwerp en het stimuleert de zintuigen. Men kijkt uit naar het bezoek van de hond.

Bezoek de tentoonstelling “Dementie uit de mist”: nog tot eind januari 2012 Vrij toegankelijk in ‘t Punt, Lamstraat 23, Sint-Niklaas, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. In samenwerking met andere partners, zoals het expertisecentrum Dementie Meander, werkt het thuiszorgcentrum mee aan andere initiatieven, zoals de dementiepraatcafés en een protocol samen met de politiezone Sint-Niklaas. Dit protocol zal helpen om personen met dementie met wegloopgedrag snel op te sporen.

Dementiepraatcafés: voor familieleden van dementerende personen. • Donderdag 23 februari 2012: Wat is dementie? • Donderdag 10 mei 2012: Hoe omgaan met mensen met dementie? • Donderdag 20 september 2012: Keuzes maken, niet simpel. Stilstaan bij ethische en juridische vragen. • Donderdag 22 november 2012: Hoe hou ik het vol? Wegwijzers in hulpverlening en dienstverlening. Telkens van 19.30 tot 21.30 uur in het SteM, Zwijgershoek, Sint-Niklaas. De toegang is gratis.

Nuttige info op: www.dementie.be www.onthoumens.be www.omgaanmetdementie.be Over thuiszorg: www.tpunt.be


Mercator 2012:

260

270

280

250

0 24 3.6m/s

23 0

24m/s

|||

||

|||

||||

||||||||||||

|||

||

210

30

||

||

|||

|||||

220

|||||||||

|||

||

||

2012 GERARDUS MERCATOR (5 MAART 1512 – 2 DECEMBER 1594) 20

|

200

500 JAAR

40

2.7m/s

190

SNELHEID 40m/s

50

Gerard Mercator is 500 jaar geleden geboren op 5 maart 2012. Daarom wordt 2012 uitgeroepen tot het Mercatorjaar, dat internationaal en nationaal wordt gevierd.

||

10

feestjaar ter gelegenheid van 500 jaar Mercator

270 260

60

0 24

250

160

0 23

170

180

190

90200

150 140

100

110

120

1130

Voor meer informatie over het Mercator 2012, feestjaar in het Waasland, kan u terecht bij het Mercator 2012-secretariaat: Mercator2012vzw, p/a Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 780 52 15 - tom.houtman@mercator2012.be www.mercator2012.be

7

150

Informatie?

140

En tegen de tijd dat het internationale publiek de straten van Rupelmonde heeft verlaten, loopt het feestjaar 2012 van Mercator langzaam naar zijn einde met een aantal kleinere concerten van het Mercantille zangkoor, de Mercator Brass Band en de gezellige, feestelijke Mercatorkerstmarkt waar de souvenirs aan een druk feestjaar worden aangeboden, met de befaamde Wase hartelijkheid.

130

Bruegheliaans ingezet in Kruibeke, waar een folkloristisch volksfeest in het centrum de tijd van Mercator doet herleven en zo al een stevig voorproefje geeft van de vele zomerevenementen. In het najaar wordt de educatieve meerwaarde van dit cultuurproject in de kijker gezet door de vele activiteiten van verenigingen en cultuurcentra, zoals bijvoorbeeld de Mercatorrun, een estafetteloopwedstrijd tussen Gangelt en Rupelmonde.

120

WWW.MERCATOR2012.BE

110

1

22 0

Ook de jaarlijkse Davidsfonds zomerzoektocht en de Euromarkt 2012 trekken de Mercatorkaart. De zomervakantie wordt trouwens

21 0

In de aanloop naar de zomer zal de aandacht liggen op het toerisme en op de recreatieve activiteiten. Toerisme Waasland organiseert aangepaste activiteiten per locatie. Een hippe maar leerrijke digitale zoektocht doorheen het Sint-Niklase stadscentrum of een rustige, maar leerrijke begeleide wandeling rond de geboorteplaats van Mercator.

0

Bijna wekelijks vinden lezingen, workshops, kunsttentoonstellingen én concerten plaats in Sint-Niklaas en Kruibeke. Want het belooft ook een muzikaal jaar te worden dankzij het poprocknummer dat muziekgroep ‘One Custard Pie’ schreef over Mercator, dankzij de optredens van het kamerkoor Mercantille of dankzij het klassieke repertoire ‘De tijden van Mercator’ dat de Wase cultuurcentra in hun aanbod opnamen.

8

In het voorjaar zal de aandacht liggen op de tentoonstellingen rond de cartografische collecties van de heemkundige kringen en de musea. Centraal staat de prestigieuze tentoonstelling ‘Mercator Digitaal’ in het SteM (Stedelijke musea - Sint-Niklaas), die officieel opent op 5 maart 2012. Met deze hypermoderne, gedigitaliseerde museumsensatie zal het SteM zich nationaal op de kaart zetten als een onmisbare tussenstop tussen Antwerpen en Gent voor museumliefhebbers van alle generaties. Dankzij het uniek aanbod van educatief historisch erfgoed, namelijk de kaartcollectie en de globes, beschikt het SteM over een collectie die het historisch belang van de wetenschappelijke erfenis van Mercator prachtig in beeld brengt. Universiteiten en bedrijven uit de innovatieve sectoren vinden ruim de gelegenheid tot netwerken en studie op de internationale cartografische conferentie die Erfgoedcel Waasland organiseert in samenwerking met het SteM en Universiteit Gent.

70

170

280

290

300

60

180

40m/s

De grote cartograaf Mercator is afkomstig uit het Waasland en talloze evenementen zullen in het komende jaar hier plaatsvinden om Mercator, die werkelijk ons beeld van de wereld veranderde, te eren en te herdenken. Het programma voor 2012 omvat activiteiten in het Waasland vanaf januari tot en met december. Meer dan 36 Mercator2012-acties komen er in de aandacht, telkens rond één specifiek hoofdproject. Leerrijk, leuk of ludiek, het Mercatorjaar belooft voor elk wat wils!


Zorgende stad

Bent u pleegouder en woont u in Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai of Nieuwkerken? Dan helpt de stad! Wordt u pleegouder van een baby dan kan u bij de stedelijke dienst voor onthaalouders materiaal ontlenen, bijvoorbeeld: vast houten bed met matras, houten reisbed met matras, wiegbed met matras, stoffen reisbedden, dubbele buggy met regenhoes, enkele buggy met regenhoes, klemmen voor buggy, park, kinderstoel en babysit. Daarnaast kan u in de speel-o-theek terecht voor het ontlenen van speelgoed. Een lidkaart wordt aangemaakt op naam van het kind en u kan twee stukken speelgoed meenemen voor een periode van drie weken. Een lidkaart kost vijf EUR.

Het stadsbestuur wil pleegouders erkennen in de taak die ze op zich nemen en heeft beslist om een aantal ondersteunende initiatieven te nemen. Als u in 2012 een pleegkind voor een langere tijd opvangt, kan u een installatiepremie van 200 EUR aanvragen. Daanaast kan u ook een verblijfsvergoeding bekomen voor de kinderen (maximum 3) die u in 2011 voor een langere tijd opving. Ook het voorrangsbeleid van de stedelijke kinderopvang wordt aangepast en pleegouders worden hierin opgenomen.

Voor meer informatie kan u terecht in de Opvoedingswinkel, Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas, bij Elke Schoof, tel. 03 760 47 91 of elke.schoof@sint-niklaas.be Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt gezinnen, alleenstaanden, die voor korte of langere tijd een kind of een jongere willen opnemen in een gezin. Interesse? Meer info op www.pleegzorgoostvlaanderen.be of tel. 0471 91 91 02.

Uw woning zorgeloos verhuren aan het SVK Waasland Informatieavond voor eigenaars en verhuurders Als eigenaar-verhuurder steekt u veel tijd en energie in het degelijk beheer van uw huurwoning. Wilt u dat liever niet (meer) zelf doen, dan kan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland uw woning verhuren. Het SVK Waasland huurt panden op de private huurmarkt in de gemeenten SintNiklaas, Beveren, Sint-Gillis-Waas en Kruibeke en verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders. Het SVK Waasland treedt op als hoofdhuurder en komt alle verplichtingen als hoofdhuurder na. Als eigenaar-verhuurder bent u bijgevolg zeker van stipte maandelijkse betaling van de huur, onderhoud van de woning, teruggave van de woning in de oorspronkelijke staat, verzekering tegen brand en schade, ‌ Indien uw woning nog gerenoveerd dient te worden, kan de samenwerking met het SVK Waasland u nog extra voordelen opleveren zoals recht op een aantal extra renovatiepremies of een lening voor energiebesparende werken.

8

Werd uw interesse gewekt en wil u meer weten over de werking van het SVK Waasland alsook de voordelen voor eigenaar-verhuurders, die verhuren via het SVK Waasland, dan nodigen wij u graag uit op de informatieavond in het stadhuis van Sint-Niklaas op dinsdag 7 februari 2012 van 19 uur tot 20.30 uur. Nadien wordt een drankje aangeboden. Graag inschrijven via mail op info@svkwaasland.be of via tel. 03 778 62 50. Deze informatieavond wordt georganiseerd op initiatief van SVK Waasland in samenwerking met Wonen-Vlaanderen, stad Sint-Niklaas en Interwaas.

Meer info: SVK Waasland, tel. 03 778 62 50, www.svkwaasland.be, e-mail: info@svkwaasland.be Woonwinkel, tel. 03 760 91 99, www.sint-niklaas.be/huisvesting, e-mail: woonwinkel@sint-niklaas.be


Veegplan 2012

Samenwerken voor een propere stad Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minmaal ĂŠĂŠn keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen. Tijdens een veegbeurt wordt het kruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil wordt geruimd. Indien nodig worden rioolkolken geledigd en bladerresten verwijderd. Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren werden de data van de veegbeurten in 2012 vastgelegd. Deze kan u vinden in bijhorende tabel. Voor straten waarvoor geen parkeerverbod wordt opgelegd, werd geen vaste datum gepland. Dit om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten. Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen vraagt het stadsbestuur met aandrang om het parkeerverbod strikt na te leven. Indien nodig zal, in samenwerking met de lokale politie, streng worden opgetreden tegen overtreders.

Veegplan van straten met parkeerverbod Abingdonstraat Adolf Daensplein Aerschotstraat Albrecht Rodenbachstraat Ankerstraat Antwerpse Steenweg Apostelstraat August De Boeckstraat August Vermeylenstraat Azalealaan Baenslandstraat Baron Dhanisstraat Beekstraat Begijnenstraat Begoniastraat Bellemansstraat Belseledorp Bergstraat (tot Koning Nobellaan) Blauwververstraat Bloempelderstraat Blokmakerstraat Boonhemstraat Bredadreef Breedstraat Bremstraat (en kinderdagverblijf) Broedersstraat Broodstraat Brouwershof Brugsken Buurthuis Baensland Camiel Huysmanslaan Casinostraat Chrysantenstraat Clement Heirmanstraat Collegestraat (en omgeving schouwburg) Colmarstraat Daliaweg de Castrodreef De Gravestraat Dillaartwijk Dr. Van Raemdonckstraat

16-05 25-01 05-06 24-05 22-02 22-02 17-04 21-03 20-03 24-01 21-06 01-02 01-02 03-05 13-03 19-04 08-03 12-04 21-06 21-06 22-05 10-10 06-03 21-08 07-06 01-02 03-04 31-01 26-06 25-01 26-04 03-04 14-02 22-05 07-03 06-03 19-09 31-01 17-01 26-04 15-05

20-11 04-04 05-12 20-09 04-09 04-09 23-10 02-10 26-09 12-06 22-11 03-07 03-07 13-09 19-09 06-09 10-05 30-08 22-11 22-11 27-11

09-10

14-11

26-07

04-10

16-10 25-10 03-07 10-10 27-06 04-04 09-08 10-10 20-06 27-11 18-09 16-10 27-06 13-06 09-08 17-10

30-05 22-08

09-10 03-10

Don Boscokerk (en parking) 06-11 Dr. R. Haeltermanlaan 19-04 Dr. Verdurmenstraat 25-04 Driegaaienhoek 12-04 Driegaaienstraat 07-02 Driekoningenstraat 01-03 Dries 15-03 Edgar Tinelstraat 15-03 Edmond Meertstraat 20-03 Eekhoornstraat 05-04 Eindestraat 08-03 Europark-Noord 19-07 Europark-Oost 19-07 Europark-Zuid 19-07 Fazantenstraat 03-05 Frans Van Cauwelaertlaan 26-04 Franciscuslaan 15-03 Gareelmakerstraat 21-06 Gasmeterstraat 24-05 Geraniumstraat 14-02 Gladiolenstraat 13-03 Gorinchemstraat 16-05 Goudenregenlaan 14-02 Grote Heimelinkstraat (SN) 21-08 Grote Heimelinkstraat (NK) 31-05 Grote Peperstraat 17-04 Guido Gezellelaan 01-03 Gyselstraat 22-03 Hendrik Heymanplein (stuk tot Mgr. 31-01 Stillemansstraat) Hazewindstraat 01-02 Heidebloemstraat 07-06 Heistraat 01-03 Hemelaerstraat 05-06 Hemelsbreedte 19-04 Hendrik Consciencestraat 24-05 Herdersstraat 07-06 Hertenhof 28-06 Hertenstraat 05-04 Hertjen 05-04 Hofstraat 08-02 Hof van Belsele 08-03

06-09 31-10 30-08 04-07 05-07 02-08 02-08 26-09 14-06 10-05 15-11 15-11 15-11 13-09 09-08 02-08 22-11 20-09 20-06 19-09 20-11 20-06

22-08

03-10

22-08

03-10

23-08 23-10 05-07 16-08

18-10

03-07 25-10 05-07 05-12 06-09 20-09 25-10 27-09 14-06 14-06 10-07 10-05

12-12 11-10 11-10 08-11 26-07

04-10

11-10

08-11 08-11 26-07

04-10

9


Hoge Bokstraat Hogenakkerstraat Hortensiastraat Hospitaalstraat Hoveniersstraat Hugo Verrieststraat Huis ten Halve Isengrimlaan Jacob Van Arteveldestraat Jan Breydelplein Jan Breydelstraat Jan Frans Willemsstraat Jan-Baptist Davidstraat Joseph Lonckestraat Kaarsenmakerstraat Kalkstraat Kamslagerstraat Kardinaal Cardijnlaan Kasteeldreef Kasteelstraat Katharinastraat Kazernestraat KBC gebouw Kerkstraat Klapperbeekstraat (onpare nummers tot Meesterstaat) Klaprozenstraat Kleibeekstraat Kleine Breedstraat Kleine Heimelinkstraat Kleine Peperstraat Klein-Hulststraat Klokke Roelandlaan Kloosterlandstraat Knaptandstraat Kokkelbeekstraat Kongostraat Koningin Elisabethlaan Koningin Elisabethplein Kroonmolenplein Kroonmolenstraat Kuildamstraat Kuiperstraat Lamstraat Land Van Waasstraat Landbouwersstraat Langhalsbeekstraat Lavendelstraat Leon Scheerderslaan Lepelhoekstraat Lindenstraat Lode Dosfelstraat Lodewijk De Meesterstraat Louis Francklaan Loverkenslaan Luccastraat Madeliefjesdreef Magnolialaan Mandenmakerstraat Meesterstraat Mercatorstraat (onpaar) Mercatorstraat (paar) Mezenstraat Minderbroedersstraat Mispelstraat Moerlandstraat Moleken Molendreef Molenwijk Monseigneur Stillemansstraat Nieuwe Molenstraat Nieuwkerkenstraat Nieuwstraat Nijverheidsstraat Nobels-Peelmanstraat Noordlaan Oude Molenstraat Paddeschootdreef Papenakkerstraat Parklaan (kant richting Grote Markt) Parklaan (kant richting Sinbad) Passtraat (van Raapstraat tot Kleine Heimelinckstraat)

10

24-05 17-01 24-01 26-06 31-01 24-05 22-03 12-04 07-06 07-06 07-06 20-03 20-03 24-05 21-06 17-04 21-06 16-05 08-03 06-06 15-03 07-06 15-02 08-03 22-03 14-02 29-03 19-07 21-08 17-04 11-04 15-03 07-06 09-05 09-05 24-04 08-05 08-05 05-06 05-06 26-04 21-06 18-04 25-01 24-05 12-04 07-06 01-03 01-03 25-04 24-05 17-04 26-04 15-03 06-03 19-09 24-01 21-06 22-03 18-01 17-01 19-04 11-04 03-05 15-02 12-04 08-03 08-03 31-01 31-05 22-03 31-01 24-05 24-05 01-03 08-05 29-03 11-04 07-03 15-02 19-07

20-09 13-06 12-06 27-06 20-09 16-08 30-08 25-10 25-10 25-10 26-09 26-09 20-09 22-11 23-10 22-11 20-11 10-05 11-12 02-08 25-10

14-11

18-10

26-07

04-10

11-10

10-05 16-08

26-07 18-10

04-10

20-06 12-07 15-11

22-08

03-10

23-10 21-11 02-08 25-10 30-10 13-11 13-11 05-12 05-12 09-08 22-11 24-10 04-04 20-09 30-08 25-10 05-07 05-07 31-10 20-09 23-10 09-08 02-08 16-10 12-06 22-11 16-08 19-06 13-06 06-09 21-11 13-09 30-08 10-05 10-05 27-06 23-08 16-08 27-06 20-09 20-09 05-07 13-11 12-07 21-11 18-09 28-08 15-11

11-10

30-05

09-10

11-10 14-11 18-10

26-07 26-07 18-10

04-10 04-10

Pastoor De Meerleerstraat Pastorijstraat Pater Segersstraat Patersbos Peperstraat Peter Benoitpark Peter Benoitstraat Plezantstraat Plezantstraat (kant richting spoorweg) Plezantstraat (spoor richting Grote Markt) Polderstraat Pottenbakkerstraat Prins Albertstraat Prins Karelstraat Prins Leopoldplein Prinses Marie-JosĂŠstraat Raapstraat Raapstraat (enkel tussen Antwerpse Steenweg en Singel) Regentiestraat Reynaertpark Richard Van Britsomstraat Rode Kruisstraat Rolliersstraat Rozenlaan Schaapherderstraat Schongaustraat Schoolstraat Schrijberg (kant Belsele) Schuttershof Seringenstraat Sigarenmaaksterstraat Sint-Antoniusstraat Sint-Gillisbaan Sint-Jansplein Sint-Jansstraat Sint-Vincentiusstraat Slachthuisstraat Smisstraat Sparrenhofstraat Spoorweglaan (kant woningen) Spoorweglaan (kant zonder woningen) Stationswegel Strodekkerstraat Tabakstraat Tereken Tereken (tot Koningin Astridlaan) Truweelstraat Tulpenstraat Turkyen Valkstraat Van Durmestraat Van Havermaetstraat Van Naemenstraat Veldstraat Verbindingsstraat Vermorgenstraat Verzusteringslaan Vijfstraten (tot singel) Vijfstraten (1 kant) Vijverstraat Vleeshouwersstraat Vlyminckshoek Voskenslaan Vrasenestraat Vrouw Mariastraat Walburgstraat Wallenhof Watermolendreef Watermolenstraat Wegvoeringsstraat Westerlaan Westerplein Westerstraat Wijnveld William Griffithsstraat Zamanstraat Zeeldraaierstraat Zeildoekstraat

24-04 22-03 07-02 19-04 22-03 21-03 21-03 29-03 07-03

30-10 16-08 04-07 06-09 16-08 02-10 02-10 12-07 18-09

08-02

10-07

23-05 21-06 23-05 15-05 08-05 15-05 05-04 04-09

28-11 22-11 28-11 17-10 13-11 17-10 14-06

03-04 28-06 03-04 07-06 06-06 08-03 21-06 24-04 15-02 19-04 22-03 13-03 21-06 16-05 01-03 25-01 25-01 23-05 01-03 12-04 03-05 08-02 01-03

10-10 27-09 10-10 25-10 11-12 10-05 22-11 30-10 28-08 06-09 16-08 19-09 22-11 20-11 05-07 04-04 04-04 28-11 07-03 30-08 13-09 10-07 05-07

19-04 21-06 17-01 09-05 05-04 18-01 24-01 22-03 12-04 20-03 11-04 15-05 25-04 22-05 23-05 06-03 18-01 22-03 08-03 15-03 29-03 05-04 22-03 29-03 18-04 31-05 29-03 29-03 24-05 06-06 06-06 06-06 15-03 28-06 25-04 21-06 18-04

06-09 22-11 13-06 14-06 19-06 12-06 16-08 30-08 26-09 21-11 17-10 31-10 27-11 28-11 16-10 19-06 16-08 10-05 02-08 12-07 14-06 16-08 12-07 24-10 23-08 12-07 12-07 20-09 11-12 11-12 11-12 02-08 27-09 31-10 22-11 24-10

18-10 12-12 18-10

08-11

26-07

04-10

18-10

30-05 30-05

09-10 09-10

05-07

25-10

08-11 14-11 18-10

18-10 26-07 11-10 08-11 18-10

11-10

04-10


Sinaai

Straten mĂŠt parkeerverbod

Straten zonder parkeerverbod

Legende

11

Belsele

Veegplan Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Nieuwkerken

1:60.000

Âą


Dier in de kijker: u beslist!

Heel wat dieren die normaal in onze streek leven hebben het moeilijk. Ze zijn gevoelig voor allerlei veranderingen in hun omgeving. De stedelijke milieuraad (Stramin) en het stadsbestuur willen daarom voor de tweede maal één dier in de kijker plaatsen door lokale acties ter bescherming van dit dier te organiseren. In 2010 werd de honingbij gekozen.

Laat ons weten welk dier uw voorkeur geniet en u maakt kans op een mooie verrassing, onder meer een gezinsabonnement voor het recreatiepark De Ster of een geschenkenbon voor de stadskern. Dit zijn de dieren die in aanmerking komen:

ten. Ook de egel heeft het vandaag moeilijk. Hij moet wijken voor stadsuitbreiding en wegenaanleg en wordt bedreigd door verontreiniging.

Vlinder

De watersalamander leeft in zuiver water en dat is in onze streek nog wel een probleem. Hij kan meer dan 20 jaar oud worden. In de winter gaat hij aan land en doet een winterslaap. Het menu van de salamander bestaat uit allerlei kleine insecten. Hij voelt zich ook goed in de tuinvijver. Hiervoor is de afwezigheid van vis noodzakelijk. Hij houdt ook van waterplanten om zich te verschuilen en eitjes te leggen.

Vlinders zijn een lust voor het oog en brengen uw tuin tot leven met hun fladderende vlucht. Deze gevleugelde insecten bestuiven bloemen bij het halen van nectar. Vlinders worden echter bedreigd door onder andere afname van de biodiversiteit. Sommige soorten zijn heel gevoelig voor veranderingen in het plekje waar ze leven. Als een soort op een bepaalde plaats voorkomt, dan kan dat een teken zijn dat het daar goed gaat met de natuur. Andersom kan het verdwijnen van een soort aangeven dat het niet goed gaat met de natuur.

Egel

Egels zie je niet alle dagen. De natuurlijke leefomgeving van een egel is een bosrijk gebied. Ze kunnen zich daar goed verstoppen en nestmateriaal vinden. Ook in tuinen met voldoende schuilplaats en voedsel voelt de egel zich thuis. Hij is een welkome gast, want hij verlost ons van heel wat vervelende insec-

Watersalamander

Huismus Huismussen leven optimaal in kleine groepen van 10 tot 20 koppels. Ze vertonen een voorkeur voor mensen en hun bouwsels. Vooral de onderste rij dakpannen is hun geliefkoosde plekje. Het zijn uitermate honkvaste beestjes die zich, eenmaal gevestigd, nog amper verplaatsen. Toch zijn er sinds de jaren tachtig steeds minder huismussen, onder meer door het verdwijnen van het stedelijk groen.

Dier in de kijker 0 Vlinder

0 Egel

0 Watersalamander

0 Huismus

Naam: .................................................................................................................................................. Adres: .................................................................................................................................................. E-mailadres: ......................................................................................................................................... Telefoonnummer: .................................................................................................................................

12

Strookje terug te bezorgen vóór 31 maart 2012 aan: stedelijke milieudienst, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. U kan uw keuze ook mailen aan marleen.vandamme@sint-niklaas.be met opgave van uw naam, adres en telefoonnummer.


Kort

Sint-Niklaas is Boekegem

Sint-Niklaas werd eind oktober verkozen tot Boekegem 2011, zeg maar dé Oost-Vlaamse boekenstad van het jaar. Boekegem? Boekegem! Boekegem is een wedstrijd van Radio 2 Oost-Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. Elk jaar wordt een stad of gemeente die uitzonderlijke inspanningen gedaan heeft voor het bibliotheekwezen extra in de kijker gezet. Sint-Niklaas mag zich nu één jaar lang Boekegem noemen. Deze onderscheiding kwam misschien als een onverhoopt succes, helemaal wonderlijk was het niet. Dat blijkt uit het lovende juryrapport.

Huis van ontmoeting De jury prijst Sint-Niklaas voor het actieve beleid dat de Bib op diverse fronten voert. Vanaf oktober 2010 is er in de bibliotheek heel wat veranderd. Niet enkel kreeg de Bib een eigentijds kleedje aangemeten, ook inhoudelijk is er heel wat gesleuteld. De Bib is een huis van ontmoetingen geworden, waar je veel meer kan dan alleen maar boeken

De Potige Polders – een project van de Erfgoedcel Waasland De Erfgoedcel Waasland werkt samen met de Wase steden en gemeenten aan een project rond de geschiedenis en het leven in en rond het Wase water. Diverse aspecten komen aan bod: cartografie, de polder als bestuur en als landschap, het werk op en rond de polders, landbouwgeschiedenis van de polder enz. Het project zal uitmonden in een heus polderboek, een digitale ontsluiting van heel wat documenten en mondelinge getuigenissen op de erfgoedbank www.waaserfgoed.be, een reeks vertelmomenten en wandelingen. Oproep voor poldererfgoed Heeft u origineel materiaal liggen rond het leven en werken langs de Wase waters dat u graag wil delen op de Erfgoedbank Waasland? Familiearchief rond de overstromingen van de 20ste

Stadsbestuur pakt zwerfkattenprobleem aan Van huiskat tot zwerfkat Vele mensen laten nog altijd de natuur haar gang gaan, zonder aan de gevolgen te denken. Het lukt vaak niet om voor alle kittens een goed baasje te vinden. Ze worden naar (vaak overvolle) asielen gebracht. Of erger: men dumpt de katjes langs de weg. Zo ontstaat een zwerfkattenprobleem. Zwerfkatten zijn meestal verlaten huiskatten en kunnen na amper 16 maanden voor 36 nakomelingen zorgen. Let op: katten kunnen vanaf 5 à 6 maanden vruchtbaar zijn.

Zwerfkattenproject Het stadsbestuur wil op een diervriendelijke manier de overlast van zwerfkatten aanpakken. Daarom wordt vanaf dit jaar een

uitlenen. Een aantal unieke projecten springen in het oog: de Kinderstadsdichter, de Babyborrel, het Taalpunt, het Boekenruilrek… om maar enkele voorbeelden te noemen. Ook de doelgroepenwerking, van kleuters tot de senioren, van mensen met een taalachterstand tot boekenbeesten, wordt geprezen. Tenslotte heeft het juryrapport het ook over de actieve en dynamische inzet van het personeel. Het is mede dankzij hen dat Sint-Niklaas Boekegem werd.

eeuw, prentkaarten of oude foto’s van verdwenen landschappen, oude hoeves of oude beroepen? Neem dan contact op met de Erfgoedcel Waasland (erfgoedcel@interwaas.be, tel. 03 780 52 10). Op de dienst patrimonium en landbouw (stadhuis) en het deelgemeentehuis van Sinaai kan u, in afwachting, alvast de publicatie ‘75 jaar polder Sinaai-Daknam’ kopen voor 5 EUR. Info: tel. 03 760 92 01, filip.brokken@sint-niklaas.be.

Koning Albert op bezoek in Sinaai, naar aanleiding van de overstroming van 1925.

beroep gedaan op een erkende dierenarts, die de afgevangen zwerfkatten steriliseert/castreert en behandelt tegen vlooien, luizen, wormen en oormijt. Ze krijgen bovendien een kleine oorknip ter aanduiding dat ze onvruchtbaar zijn. Vervolgens worden de katten terug uitgezet op de plek waar ze gevangen werden. Hierdoor wordt vermeden dat andere katten het territorium innemen. Het stadsbestuur heeft voor dit project een bedrag voorzien van 5.000 EUR. Hiermee kunnen in 2012 een 100-tal zwerfkatten onvruchtbaar worden gemaakt.

Huiskatten Laat ook uw huiskat onvruchtbaar maken. Uw kater blijft energiek en wordt zelfs socialer en aanhankelijker, vertoont minder zwerfgedrag en stopt met het territorium af te bakenen door overal te urineren. Kattinnen worden niet meer krols en lopen minder risico op melkkliertumoren. Vraag raad aan uw dierenarts. Info: dienst landbouw, e-mail: rebecca.mora@sint-niklaas.be, tel. 03 760 92 04.

13


Sport De sportkampen komen eraan! In de krokus- en paasvakantie kunnen alle sportieve jongeren tussen 3 en 18 jaar opnieuw terecht in de stedelijke sportkampen. Voor jongeren met een beperking, ouder dan 6 jaar, is er ook een specifiek aanbod. De sportkampen vinden plaats in de gebruikelijke sportcentra én in Sinbad waar ook zwemlessen aangeboden zullen worden. Verder zullen er ook activiteiten zijn in tennisclub De Jasmijn, Schermkring Sint-Niklaas, Fitness De Kracht, de Sint-Niklase Tafeltennisclub, en Atletiekclub Waasland. Infofolders zijn beschikbaar in alle stedelijke sportcentra en ook in de stedelijke sportdienst, stadhuis. Ook via de website van de stad – www.sint-niklaas.be - kan u de folder bekijken én digitaal inschrijven.

Zwemlessen in Sinbad - Voor volwassenen: 10 vrijdagen tussen 13 januari en 23 maart, telkens van 18.30 tot 19.30 uur. - Voor 7- tot 12-jarigen: 10 vrijdagen tussen 13 januari en 23 maart, telkens van 17.30 tot 18 uur of van 18 tot 18.30 uur. Inschrijvingen aan de balie ter plaatse.

Nieuwe schepen De gemeenteraad nam eind oktober 2011 kennis van het ontslag van schepen Urbain Vercauteren. Tegelijk legde zijn opvolger Mike Nachtegael de eed af als nieuwe schepen. Sinds 1 november is Mike Nachtegael onder meer bevoegd voor financiën en informatica.

Gezocht: M/V geboren in Sint-Niklaas in 1956 Bent u geboren in het jaar 1956 in Sint-Niklaas, dan zijn wij op zoek naar u! Op 4 mei 2012 om 20 uur wordt u ontvangen in het stadhuis voor een drink. Benieuwd om uw leeftijdsgenoten terug te zien en wil u er graag bij zijn, reageer dan voor 1 maart 2012 via de e-mailadressen: veronique. crombez@hotmail.com en herminemeeus@hotmail.com

Smakelijk eten: filmvoorstelling De milieudienst en Velt Waasland organiseren de gratis filmvoorstelling ‘Smakelijk eten’ (90 min.) op dinsdag 31 januari 2012 om 20 uur in het museumtheater, Zwijgershoek 14, te Sint-Niklaas. In ‘Smakelijk eten!’ onderzoekt Walter Grotenhuis de schade aan mens en milieu, de voor- en nadelen van globalisering en de roekeloze overexploitatie van de aarde. De documentaire zoomt in op de thuisbasis van ons voedsel en werpt een blik op drie producenten: garnalen uit de Filippijnen, soja

14

(als basis voor veevoeder) uit Brazilië en diverse boontjes uit Kenia. Gelijklopend met deze verhalen wordt met deze producten een feestmaal gecreëerd. Na de film: infomarktje met gratis duurzaam drankje. Reservatie via duurzaamheid@sint-niklaas. be of via tel. 03 760 92 12.

Drie inschrijvingsperiodes voor kleuters en leerlingen lager onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 Sint-Niklaas heeft een lokaal overlegplatform, afgekort LOP, voor het basis- en secundair onderwijs. Alle scholen zijn daarin vertegenwoordigd. Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. In het LOP werden afspraken gemaakt over de inschrijving van kinderen geboren in 2010. Er zijn drie inschrijvingsperiodes voorzien. Alle ouders met een kind geboren in 2010 ontvangen binnenkort een informatiebrochure in de brievenbus. De inschrijvingsregeling wordt toegelicht op maandag 16 januari 2012 en woensdag 18 januari 2012, om 19.30 uur tijdens een informatievergadering in de stadsbibliotheek op het Hendrik Heymanplein. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie: dienst onderwijs in het stadhuis: tel. 03 760 91 35, e-mail: katlijne.hanssens@sint-niklaas.be of via het LOP: www.lop.be, e-mail: jeanpaul.debeleyr@ond. vlaanderen.be

Infoavonden Cambio autodelen Cambio autodelen ging in Sint-Niklaas van start met drie standplaatsen: Stationsplein, Hendrik Heymanplein en Koningin Fabiolapark. Intussen telt de stad meer dan 60 abonnees. Bent u ook geïnteresseerd? Kom dan eens langs op één van de infoavonden in het stadhuis: 23 februari, 26 april, 28 juni, 27 september of 29 november. Telkens op donderdag. Start om 20 uur. Graag vooraf inschrijven bij de milieudienst, cel duurzaamheid: tel. 03 760 92 12 of via duurzaamheid@sint-niklaas.be.

‘Sprakeloos in de buurt’ wint de Cultuurprijs 2011 Begin december reikte de cultuurraad in de stadsschouwburg de cultuurprijs 2011 uit aan ‘Sprakeloos in de Buurt’. Met dit vernieuwend en zeer succesvol buurt-, literair en bibproject rond het boek ‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye, werd de auteur voorgoed verankerd op zijn geboorteplek in Sint-Niklaas. Een mooie uitloper is het omvormen van de toenmalige buurtwandeling tot een officiële toeristische wandelroute, met vaste panelen, foto’s en citaten. De twee andere genomineerden voor de Cultuurprijs 2011 waren: Coup de ville (WARP) en Reynaertspel (op De Ster). Daarnaast werden pianiste Clara Strobel en beeldhouwer Frans Heirbaut in de bloemetjes gezet als ‘Verdienstelijke personen 2011’.


Actie- en Adviesraad Solidariteit Sint-Niklaas

Laat de wereld niet vallen! Ooit al gehoord van de AAS van Sint-Niklaas? Deze ‘Actie- en Adviesraad Solidariteit’ werkt in Sint-Niklaas rond de kloven die er nog steeds zijn in onze samenleving: de kloof tussen Noord en Zuid, de kloof tussen Oost en West, maar ook de kloof tussen rijk en arm, een kloof die dwars door alle andere werelden loopt. De raad is samengesteld uit mensen die willen meewerken aan het bevorderen van een duurzame Noord-Zuid solidariteit. Denken, doen en samenwerken zijn enkele kenmerken van deze dynamische adviesraad. Het profiel van een AAS-lid is: verbonden zijn met Sint-Niklaas en met een NGO of vierdepijlerorganisatie en werken met partners in het Zuiden. Aan dit profiel willen we ook graag toevoegen: individuele burger die zich betrokken voelt bij duurzame NoordZuid solidariteit. Kom kennismaken met de AAS op 9 maart 2012 tussen 19.30 en 21.30 uur. Locatie: Wereldhuis Bonangana, Nieuwstraat 25, SintNiklaas. Graag een seintje voor 22 februari 2012 op het nummer 03 760 91 38 of via ontwikkelingssamenwerking@sint-niklaas.be

Gezocht voor vijftig jaar jumelages in 2012: foto’s en objecten In 2012 bestaan de jumelages 50 jaar. Op 16 juni 1962 sloot SintNiklaas zijn eerste pact af: met Colmar dat diezelfde dag ook samenwerkingsverbanden ondertekende met Lucca en Schongau. Op 13 september 1962 werd een multilateraal akkoord ondertekend tussen de vier steden Colmar, Lucca, Schongau en SintNiklaas: de zogenaamde sterverzustering. Op 9 september 1967 ondertekende Sint-Niklaas een pact met Abingdon, dat op zijn beurt toetrad tot de sterverzustering. Op 9 september 1968 sloot Sint-Niklaas een bilateraal akkoord met Gorinchem. Sedert 2002 zijn er vriendschapsbanden met Tábor (Tsjechië). Om het vijftigjarig bestaan van de jumelages in de kijker te zetten, plannen wij een overzichtstentoonstelling en de uitgave van een publicatie over de geschiedenis van de jumelages. Daarom doen we een oproep aan de inwoners van Sint-Niklaas om te grasdui-

nen in hun archief! Heeft u mooie foto’s van jumelageactiviteiten of van onze zustersteden? Heeft u interessante objecten die we kunnen tentoonstellen? Neem dan contact op met de dienst internationale samenwerking op het nummer 03 760 91 37 of via jumelages@ sint-niklaas.be. Wie zin heeft om mee te werken aan de organisatie van deze activiteiten is ook zeker welkom en kan zich aanmelden via dezelfde gegevens.

Inwoners Sint-Niklaas maken hun gemeente fair trade Sint-Niklaas heeft oog voor eerlijke handel en lokale en duurzame landbouw. In 2008 behaalden we de titel ‘FairTradeGemeente’. Vandaag wordt nog iedere dag gewerkt voor het behoud van deze titel. Een trekkersgroep met diverse vrijwilligers en verenigingen zorgt ervoor dat fair trade leeft binnen de stad. We zetten de meer dan 1.000 beschikbare fairtradeproducten uit het Zuiden in beeld. Want fair trade is meer dan een banaan of koffie. Ook lokale producten die op een duurzame manier geteeld worden krijgen een plaats. Op die manier willen we bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleinschalige boer in het Zuiden én de duurzame producent in het Noorden. Doe mee! Spring op onze kar en word lid van de trekkersgroep! Neem contact op via het nummer 03 760 91 38 of via ontwikkelingssamenwerking@sint-niklaas.be.

Sint-Niklaas UNICEF Solidariteitsstad

Sint-Niklaas UNICEF Solidariteitsstad: het slotevent! Sint-Niklaas was in 2011 de allereerste UNICEF Solidariteitsstad. Een jaar lang was de stad in de weer voor de projecten van UNICEF in het zuiden. Op zaterdag 14 januari 2012 vindt een hartverwarmend slotevent plaats in ’t Bauhuis, met volgend programma:

Studio 100kinderdorp

14 – 17 uur: kindernamiddag met Studio 100-springkastelendorp, animatie en optreden.

(14 - 17u)

Slotshow

20 – 22 uur: slotshow met muziek, optreden van Viv Van Dingenen en Sean Dhondt, en een verrassend overzicht van activiteiten tijdens het voorbije actiejaar.

Doorlopend zijn hapjes en drankjes te verkrijgen. Iedereen is van harte welkom. Meer info: www.sint-niklaas.be, tel. 03 760 91 36.

Afterparty V.u.: Wouter Van Bellingen, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

22 uur: afterparty

(20 - 22u)

(vanaf 22u)

Meer info: www.sint-niklaas.be

15


Een rookmelder laat u niet stikken!

Jaarlijks zijn er in ons land ongeveer 10.000 branden, waarbij 100 dodelijke slachtoffers vallen. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar is vooral de rook dodelijk. Zeker als de brand ’s nachts uitbreekt, kan een eenvoudige rookmelder levens redden. Want een rookmelder detecteert sneller dan u de rook van een brand. Het waarschuwingssignaal maakt u ook wakker als u slaapt. Op 1 september 2011 gaven de FOD Binnenlandse Zaken en de stad SintNiklaas het startschot voor de Nationale Rookmeldercampagne. Meer dan 130 steden en gemeenten zullen gedurende één jaar de rookmelders promoten bij de burgers. Iedere eerste donderdag van de maand is er een speciale actiedag: ‘Dag van de Rookmelder’. De brandweer is dan met een stand aanwezig op de donderdagse markt om uitleg te geven over de functie en de plaatsing van rookmelders. Rookmelders van goede kwaliteit worden bij deze gelegenheid dan ook te koop aangeboden tegen 35 EUR. Een goede rookmelder is uitgerust met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar. Hij moet voorzien zijn van de labels CE en EN14604 en een certificatie door Bosec, VDS, NF of gelijkwaardige keuringsinstelling. Plaats één of meerdere rookmelders in de hal of het trappenhuis op elk bewoond niveau van uw huis. De juiste manier van installatie, onderhoud en testprocedure wordt vermeld op de rookmelderfolder, die u vindt in de displays in de voornaamste stadsgebouwen en bij de brandweer. Sinds kort beschikt de Sint-Niklase brandweer ook over enkele speciaal opgeleide ‘brandpreventieadviseurs’. Op uw vraag komen zij bij u langs voor GRATIS advies om uw woning brandveiliger te maken. Dit gratis advies kan worden aangevraagd via het e-loket op www.brandweersintniklaas.be of telefonisch: 03 777 71 72 (administratieve lijn van de brandweer).

Verantw. uitg.: C. Geerts, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Stadskroniek januari 2012  
Advertisement