Page 1

stadskroniek SINT-NIKLAAS

januari / februari

2014

4ste jaargang - nr. 1 - Sint-Niklaas 1 januari 2014 - 4 ndelijks a a m e Twe

Nieuw centrum

voor hart- en vaatziekten in het Waasland

Verantw. uitg.: F. Willockx, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

van alle markten thuis


Beste stadsgenoten, Sint-Niklaas is een mooie stad met vele troeven. Als inwoner sta je daar niet altijd bij stil. Al zijn er wel bijzondere momenten, die je plots met andere ogen naar onze stad doen kijken. Zoals vorige herfst, toen de Stationsstraat heropende als stijlvolle winkelwandelstraat. Of toen het vergulde Mariabeeld op de Onze-Lieve-Vrouwekerk na vele jaren opnieuw begon te stralen en sindsdien als een baken de aandacht trekt van bezoekers. Er waren ook de talloze kinderen uit heel Vlaanderen, die zingend door de stadskern trokken op weg naar het Huis van de Sint en de Sint in de piste. En in de deelgemeenten is er altijd de natuur en de rust: in het stiltegebied van Sinaai, langs de trage wegen van Belsele of in de open landschappen rond de dorpskern van Nieuwkerken. Sint-Niklaas is ook een aangename stad om in te wonen en te leven. Ook dat lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar het is tegelijkertijd echt bijzonder. Een groeiend aanbod aan betaalbare en comfortabele woningen, de school op wandel- of fietsafstand, de jeugdbeweging, de sportclub, vrienden ontmoeten op de stadspleinen, theater, concerten en film, gezellig winkelen, medische voorzieningen bij de hand, samen tafelen in een gezellig eetcafé of restaurant: onze stad heeft het allemaal én op mensenmaat. Het spreekt voor zich dat het de eerste en voornaamste opdracht is van het stadsbestuur om onze levendige stedelijke gemeenschap alle kansen te geven en verder te laten bloeien. Dat betekent ook dat wij onze kop niet in het zand steken voor problemen en tekortkomingen. Het stadsbestuur pakt op een doortastende wijze de uitdagingen aan inzake veiligheid, mobiliteit en de sociale en economische leefbaarheid. Bijzondere aandacht gaat uit naar inwoners die het – om welke reden dan ook – moeilijk hebben om aansluiting te vinden bij de samenleving. Dat is geen eenvoudige zaak, want de stadsfinanciën staan onder druk. Tal van steden en gemeenten hebben het vandaag moeilijk en moeten de tering naar de nering zetten. Het opmaken van het meerjarenplan 2014-2019 was voor het stadsbestuur dan ook een delicate evenwichtsoefening. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet stijgen en dat wij alle personeelsleden aan boord houden. Door verantwoorde besparingen en door te streven naar een grotere efficiëntie, kan de kwaliteit van de stedelijke dienstverlening op peil blijven en kan het stadsbestuur zijn sociale rol blijven vervullen. Zo houden wij de waterzuivering in onze stad bovenaan de agenda. De dorpskernvernieuwing van Sinaai komt dit jaar in een nieuwe fase en op de vroegere Gerda-terrreinen opent een gloednieuwe welzijnssite, in een samenwerking tussen de stad en het OCMW. Belangrijke investeringen in sportcentrum De Witte Molen, Sinbad en in de jeugdcentra van Belsele en Sinaai komen tegemoet aan de behoeften van onze verenigingen. Op de VTS-site komt er extra ruimte voor de academies. Verder zetten wij ook sterk in op de verkeersveiligheid en de mobiliteit, onder meer door de heraanleg van het kruispunt Driekoningen. En natuurlijk timmeren we verder aan de weg als ‘Sint-Niklaas fietsstad’! Een volledig overzicht van nieuwe initiatieven en investeringen vindt u in het meerjarenplan, op de website van de stad en ook beschikbaar aan de infobalie van het stadhuis. Het stadsbestuur wil dit beleid de komende jaren concreet vorm geven in nauw overleg met de verenigingen, wijk- en straatcomités, werkgroepen en dorpsraden, maar ook met u als geïnteresseerde inwoner. Met dit voornemen wens ik u en iedereen die u dierbaar is, namens het stadsbestuur, een gelukkig nieuwjaar.

Dankbaar en dienstbaar, Lieven Dehandschutter, burgemeester

2


Ziekenhuisfusie werkt:

Nieuw centrum

voor hart- en vaatziekten in het Waasland Dankzij de fusie van de twee ziekenhuizen AZ Waasland en AZ Maria Middelares in januari 2007, konden een aantal belangrijke doelstellingen gerealiseerd worden in AZ Nikolaas. De voorbije zes jaar werden verschillende nieuwe diensten uitgebouwd, zoals het oncologisch centrum en radiotherapie (bestraling bij kanker), het diabetescentrum, kinder- en jeugdpsychiatrie en een afdeling voor volwassenenpsychiatrie. Met de start van het nieuwe centrum voor hart- en vaatziekten wordt de laatste belangrijke fusiedoelstelling van AZ Nikolaas bereikt.

Door een gezonde levensstijl en betere behandelingen zijn hartziekten de laatste decennia met 70 % teruggelopen. Toch is de strijd niet gewonnen. Door de vergrijzing van de bevolking blijft het de belangrijkste oorzaak van sterfte. Hartziekten zijn vijand nr. 1 in de gezondheidszorg. De oorzaak ligt meestal in vernauwingen (aderverkalking) van de bloedvaten van het hart. Wanneer deze vernauwingen belangrijk worden, vergroot de kans op een hartaanval. Op het ogenblik dat geneesmiddelen falen om de vernauwing af te remmen, beschikt het AZ Nikolaas nu over invasieve middelen om de vernauwingen aan te pakken. Reeds in 1977 slaagden vernuftige artsen erin om vernauwingen met minuscule ballonnetjes terug te dringen. Sinds 1986 gebruikt men ook stents of veertjes om een vernauwing te corrigeren. In de volksmond spreekt men van ‘doorblazen van een bloedvat’. Maar er gaat een hele technologie achter schuil.

Een troef voor het Waasland In het Waasland komen jaarlijks al gauw een duizendtal mensen in aanmerking voor de behandeling van vernauwingen van de bloedvaten. Tot recent waren zij hiervoor aangewezen op ziekenhuizen buiten het Waasland. Bij een 200-tal patiënten ging het om een acute hartaanval en werden ze dringend door de ziekenwagen richting Antwerpen of Gent getransporteerd. Die verplaatsing hoeft nu niet meer. Voortaan kan de patiënt in zijn vertrouwde omgeving geholpen worden.

3


Hartcentrum

plaatsing of overbruggingschirurgie.

*Ligging Het gloednieuwe hartcentrum situeert zich op de derde verdieping van een nieuw technisch blok van Campus SintNiklaas, net boven én in nauwe verbinding met de diensten spoedgevallen, intensieve zorgen en hartbewaking. Het kloppend hart er van wordt gevormd door twee ruime hartcatheterisatiezalen, beide uitgerust met de nieuwste technologie. De laatste soft- en hardware verbeteringen in medische beeldvorming staan garant voor een excellente beeldkwaliteit, gecombineerd met een fors gereduceerde stralingsbelasting voor zowel patiënt als medisch team.

*Hoe werkt het hartcentrum? Het nieuwe hartlabo vervangt geen operatiekamer. Maar door de technologische vooruitgang kunnen steeds meer hartproblemen zonder operatie verholpen worden. Hoe minder invasief de procedure, hoe kleiner het risico en hoe sneller de revalidatie. Klassiek gebeurde de toegang tot de kransslagaders via een catheter in de lies. Wereldwijd is er evenwel een toename van deze procedures via de pols. Dit leidt tot minder bloedingsrisisco en meer comfort. Bedrust is niet langer noodzakelijk en de patiënt kan sneller terug naar huis. Ook in AZ Nikolaas zal het merendeel van de hartonderzoeken via de pols verlopen. Zo’n onderzoek kan dan via daghospitalisatie gebeuren. Voor deze patiënten is er een ruime en aangename lounge in de onmiddellijke nabijheid van het hartlabo ingepland. *Team Het team van cardiologen, heeft een jarenlange ervaring opgedaan in Antwerpse en Gentse hartcentra. In het nieuwe hartcentrum gaan drie gespecialiseerde cardiologen aan de slag die worden bijgestaan door vijf hiervoor specifiek getrainde verpleegkundigen die bijkomende opleiding kregen in andere hartcentra.

Samenwerking

*Voor welke aandoeningen kan men er terecht? In het nieuwe gespecialiseerde hartcentrum worden patiënten met hartklachten opgevangen. Zowel de acute opvang van patiënten als de behandeling van lang aanslepende aandoeningen behoren tot de taken van de artsen. Tijdens hartcatheterisatie wordt onder andere gedetailleerde informatie bekomen over de pompfunctie van het hart en de diverse kleppen en een coronarografie toont eventuele vernauwingen op de kransslagaders. Bij een acute hartaanval wordt onmiddellijk een dergelijk onderzoek uitgevoerd om zeer snel de doorgankelijkheid van de kransslagader te herstellen. Bij andere patiënten, waarbij eerdere testen zoals de fietsproef een onderliggend hartprobleem lieten vermoeden, is een coronarografie onontbeerlijk om de beste therapiekeuze te maken. Het kan gaan om behandeling door middel van medicatie, stent-

4

AZ Nikolaas werkt nauw samen met de hartcentra van UZ Gent en AZ Sint-Lucas Gent. Deze samenwerking houdt in dat er gewerkt wordt volgens één zelfde hoge standaard van kwaliteitsrichtlijnen, procedures en behandelingsprotocols voor acute hartaandoeningen. Bovendien maken de drie ziekenhuizen gebruik van elkaars expertise: de drie centra zullen immers voortdurend met elkaar in verbinding staan om kennis uit te wisselen en advies in te winnen. Het AZ Nikolaas, dat de nieuwe evoluties in de geneeskunde op de voet volgt, is blij deze nieuwe behandelingsmogelijkheden ter beschikking te stellen. Het is een grote troef voor de bevolking van het Waasland.

16 MAART 2014 – DAG VAN DE ZORG IN AZ NIKOLAAS Kom op 16 maart zeker eens langs in de site Moerlandstraat van Campus Sint-Niklaas. Op die dag zet immers ook het hartcentrum de deuren open voor het grote publiek!


Ophaalregeling gewijzigd in 2014 Raadpleeg de afvalkalenders In de loop van december kreeg u de ophaalkalender voor het komende kalenderjaar in de brievenbus. Op de afvalkalender vindt u op welke dagen u het afval buiten mag plaatsen voor de inzameling aan huis. Gooi de kalender niet weg, maar bekijk hem goed en hou hem steeds bij de hand. Er verandert immers heel wat in 2014! UW STRAAT LIGT IN EEN NIEUWE OPHAALSECTOR Sinds 30 december 2013 wordt er niet langer gewerkt met 14 sectoren maar met vijf sectoren, namelijk sector A, B, C, D en E. Bovendien is iedere sector voor de afvalfracties papier-karton, PMD en textiel nog eens opgedeeld in twee zones. Op de achterzijde van uw afvalkalender 2014 vindt u onderaan een alfabetische stratenlijst. Zo komt u te weten of uw straat in zone 1 of 2 ligt.

UW AFVAL WORDT INGEZAMELD OP ANDERE DAGEN Door de aanpassing van de ophaalsectoren, wordt het afval in uw straat voortaan op andere dagen ingezameld. Daarom is het belangrijk dat u iedere week uw kalender raadpleegt, zodat uw afval niet op de foute datum buiten staat.

TIP! Hang uw kalender uit op een zichtbare plek. Zo kan u bij het begin van een nieuwe week makkelijk controleren welke afvalfracties worden opgehaald en wanneer. Bent u niet zeker over de sorteerregels of hoe u afval moet aanbieden, draai uw ophaalkalender dan even om. Daar vindt u alle info.

HEEFT U VRAGEN? BEL OF MAIL MIWA! Is de ophaalkalender onduidelijk voor u? Vindt u uw straat niet terug in de stratenlijst? Heeft u andere vragen in verband met de ophaalkalender? Bel MIWA op 03 776 72 50 of stuur een e-mail naar info@miwa.be.

DE AFVALKALENDER ONLINE EN RECYCLE APP De ophaaldata kan u ook steeds terugvinden op www. miwa.be. Daarnaast lanceert MIWA in samenwerking met Fost Plus, Bebat en Recupel de app Recycle!. Dankzij deze slimme app weet u perfect wat u waar ĂŠn wanneer kan sorteren. Download Recycle! gratis voor iPhone en Android. Surf naar www.miwa.be of www.ophaalkalender.be voor meer info.

Breng klein gevaarlijk afval (KGA) naar de chemocar Iedere eerste zaterdag van de maand kan u uw KGA naar de chemocar brengen die op verschillende locaties in Sint-Niklaas halt houdt. Op de achterzijde van uw ophaalkalender vindt u meer informatie over de locaties en de tijdstippen. Opgelet: geef uw KGA-afval persoonlijk af aan de medewerker van de chemocar. Het is ten strengste verboden om KGA achter te laten op deze locaties. Dit kan immers leiden tot gevaarlijke situaties! Uw KGA kan u ook steeds gratis kwijt in het containerpark.

5


Rap op Stap: reis- en vrijetijdadvies voor mensen met een kleine portemonnee! Rap op Stap helpt mensen met een beperkt budget met hun vakantie- en vrijetijdswensen. Vrijetijdsbesteding voor u en uw gezin, familie of vrienden: een daguitstap, culturele uitstap, vakantie of een sportieve activiteit. Steeds op maat en wanneer u wil! Rap op Stap ondersteunt bij het uitzoeken van een leuke uitstap/activiteit/cursus of een vakantieverblijf. U kiest zelf met wie en wanneer u een leuke activiteit of vakantie wil maken. De activiteiten gaan van daguitstappen tot vakanties tot sport- en cultuuractiviteiten. Samen zoeken we naar wat bij uw wensen of die van uw kinderen past. Verder helpt Rap op Stap bij tal van vragen van inhoudelijke en praktische aard. Zo helpen we u bijvoorbeeld de totale kostprijs van uw uitstap te berekenen en zoeken we samen naar geschikt vervoer. Bij Rap op Stap kan u kennis maken met het ruime vrijetijdsaanbod in Sint-Niklaas en van Vakantieparticipatie Vlaanderen en genieten van tal van kortingen en voordelen. Zo kan u een vakantie kiezen uit een ruim aanbod van weekendverblijven, jeugdherbergen of hotels dankzij het partnerschap met 500 toeristische aanbieders, net zoals iedereen.

met een paar mensen samen of in groep te gaan. Of onze vrijwilligers gaan mee als buddy. Sint-Niklaas is het tweede Rap op Stapkantoor in Oost-Vlaanderen. Ook in Lokeren is een Rap op Stapkantoor.

Voor wie? Rap op Stap is voor iedereen die omwille van een klein budget niet op vakantie of uitstap kan gaan. Komen in aanmerking: • Personen met leefloon • Personen met OMNIO of WIGW-statuut • Medewerkers van sociale en beschutte werkplaatsen • Mensen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling Kom zeker eens langs en breng een klevertje van uw ziekenfonds mee.

Waar en wanneer? Het Rap op Stapkantoor vindt u in het OCMW-gebouw in de Lodewijk De Meesterstraat 3. U kan er vrijblijvend en gratis terecht, elke maandagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur en elke woensdagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur.

Zin om naar een optreden te gaan in de stadsschouwburg, aan te sluiten bij een sportclub of jeugdbeweging maar vindt u de stap te groot? We spelen daar op in en stemmen vraag en aanbod op elkaar af. Op die manier krijgt u de kans om

6

www.ocmwsintniklaas.be


Bewoners van WZC Sint-Katharina zijn verhuisd naar het nieuwe WZC Het Lindehof in Belsele De tweede bouwfase van woonzorgcentrum Het Lindehof in de Kerkstraat in Belsele is klaar. Op woensdagvoormiddag 13 november verhuisden de 42 bewoners van WZC Sint-Katharina in de Vleeshouwersstraat in Sinaai naar woonzorgcentrum Het Lindehof in de Kerkstraat in Belsele. De verhuis verliep heel vlot. De bouw van woonzorgcentrum Het Lindehof startte in januari 2010 en verliep in twee fasen rond het vroegere rusthuis Herfstrust. Het eerste bouwgedeelte was in juli 2011 klaar. Na de afbraak van Herfstrust begon in het najaar van 2011 de bouw van het tweede gedeelte met 48 kamers en een centraal gedeelte met onthaal, bureelruimte en grote leef- en zitruimtes die beide bewonersgedeelten met elkaar verbinden. Het nieuwe woonzorgcentrum heeft 90 kamers voor bewoners en 6 kamers voor kortverblijf. Het gebouw in Sinaai blijft behouden en wordt grondig gerenoveerd tot sociale appartementen met voorrang voor

ouderen en een dienstencentrum. Het OCMW zal het gebouw in erfpacht geven aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting dat de verbouwingswerken zal uitvoeren. Voor de gronden rondom wordt momenteel een toekomstvisie uitgewerkt waarbij rekening gehouden wordt met de diverse belangen en waarbij de dorpsraad van Sinaai en de verenigingen ook nauw betrokken worden. Bezoek ons op 16 maart op de Dag van de Zorg.

Contact Woonzorgcentrum Het Lindehof, Kerkstraat 11, 9111 Belsele Tel. 03 561 17 00 Bezoekuren: elke dag van 9 tot 19 uur. Voor een opname: sociale dienst woonzorgcentra, tel. 03 778 69 61 of 62.

Spreekuur sociale dienst in Sinaai voortaan in deelgemeentehuis op de Dries Nu woonzorgcentrum Sint-Katharina niet meer in gebruik is, verhuist het spreekuur van de sociale dienst naar het deelgemeentehuis op de Dries 82 in Sinaai. Voortaan is het spreekuur op vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur. Hierbij de spreekuren van de sociale dienst OCMW: • • • •

OCMW, Lodewijk De Meesterstraat 3, elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op dinsdagnamiddag van 17.00 tot 18.30 uur (voor mensen met nieuwe hulpvragen – cliënten komen op afspraak). Belsele, WZC Het Lindehof, Kerkstraat 11, dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur. Sinaai, deelgemeentehuis, Dries 82, vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur. Nieuwkerken, deelgemeentehuis, Pastorijstraat 48, vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur. Zie ook www.ocmwsintniklaas.be

7


Hoe werkt

het strooiplan?

In de stadswerkplaatsen in het Industriepark-Noord wordt permanent een grote voorraad dooizout bewaard. Op die manier kan het stadsbestuur het strooiplan onmiddellijk activeren, van zodra er sneeuwval wordt aangekondigd. Strooien in fasen Alle 506 straten op het grondgebied van de stad tegelijk sneeuw- en ijzelvrij maken is praktisch onmogelijk. Daarom werd een ‘strooiplan’ opgemaakt in drie fasen. De fasering is bepaald op basis van de intensiteit van het verkeer door de straten. In fase 1 wordt er gestrooid op alle invalswegen van de stad, straten waar de lijnbus rijdt en op ontsluitingswegen tot de woonwijken en sociale voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, sporthallen, openbare parkings en hulpdiensten. In fase 1 wordt ook personeel ingezet voor het vrijhouden van de fietspaden (380 km). Fase 2 en 3 dekken alle andere straten van het grondgebied. Deze straten worden evenwel enkel aangepakt bij uitzonderlijke weersomstandigheden en/of na melding van de politie en altijd nadat het personeel ter beschikking is, na uitvoering van fase 1. U vindt het strooiplan op de website van de stad: www.sint-niklaas.be

Wees voorzichtig bij winterweer! Het stadsbestuur doet een maximale inspanning om de veiligheid op de openbare weg te garanderen. Maar het is ook belangrijk dat u als inwoner extra voorzichtig bent bij winterweer. Hou in dat verband rekening met de verplichting om het voetpad voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Op die manier draagt u ook uw steentje bij om de winterse ongemakken voor andere inwoners zoveel mogelijk te beperken. Voor meer informatie of meldingen over

8

het strooiplan kan u altijd terecht bij de klantendienst in het stadhuis, tel. 03 778 30 00, e-mail: klantendienst@sintniklaas.be

De sneeuwruimlijn voor 80-plussers Voor oudere inwoners is het vaak onbegonnen werk om sneeuw te ruimen voor de deur. Het stadsbestuur wil de oudste inwoners daarbij helpen. Bij hevige en langdurige sneeuwval kunnen 80-plussers een aanvraag doen bij de sneeuwruimlijn om het voetpad te vegen: tel. 03 778 30 00 (klantendienst stadhuis). De kostprijs bedraagt 3 EUR.

Wintertips: bescherm uw waterleiding en watermeter Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips. • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. • Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. • Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleert u best regelmatig de stand van uw watermeter. Stelt u plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Voor meer tips kan u terecht op de website www.dewatergroep.be


Sint-Niklase straten krijgen verkeersbord ‘doorlopende straat’ Een groot aantal verkeersborden ‘doodlopende straat’ worden de komende weken vervangen door een nieuw bord ‘doorlopende straat’. Na de inrichting van vier fietsstraten is dit een nieuwe maatregel, waarmee het stadsbestuur het fietsverkeer wil stimuleren.

97 straten, gespreid over heel het grondgebied

Wat is een doorlopende straat? De wegcode heeft er recent een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is. Het nieuwe bord moet bijdragen tot een beter gebruik van onze wegen, in het bijzonder om het stappen en fietsen als duurzaam vervoermiddel te bevorderen als alternatief voor het autogebruik. Fietsers en voetgangers die een buurt niet kennen, zullen immers geneigd zijn om wegen die zijn aangeduid als doodlopend niet te gebruiken, terwijl er voor hen toch vaak een doorgang is.

Het stadsbestuur wil nog meer inwoners, nog vaker op de fiets krijgen. Om duidelijk aan te geven dat een fietser – en ook een voetganger – zijn weg kan vervolgen in een straat die doodlopend is voor voertuigen, wordt het nieuwe bord op heel het grondgebied van Sint-Niklaas aangebracht. In totaal werden daarvoor 97 straten geselecteerd op basis van een grondige inventarisatie die door de Fietsersbond werd uitgevoerd. Het gaat zowel om straten in de deelgemeenten (o.a. Berkenhof, Molenwijk en Edgar Tinelstraat), als in de stadsrand (o.a. Botermelkstraat, Kleine Breedstraat en Reynaertpark) en in de stadskern (o.a. Collegestraat, Minderbroedersstraat en Monseigneur Stillemansstraat). Belangrijk is ook dat het stadbestuur de talrijke nieuwe wooninbreidingsgebieden die momenteel op stapel staan, standaard ook doorwaadbaar maakt voor fietsers en voetgangers om op die manier korte routes door de binnenstad te ontwikkelen (o.a. Jef Burmpark, VTS-site, de Weverij en de Beenaertwijk).

9


Kort DE LIJN VERDEELT NIEUWE ELEKTRONISCHE VERVOERSKAART VOOR 65-PLUSSERS Vervoersmaatschappij De Lijn is vorige herfst gestart met de verdeling van de MOBIB-kaart bij de Vlaamse 65-plussers. Dat is de nieuwe elektronische vervoerskaart. Wie gratis wil blijven reizen op het net van De Lijn, heeft een MOBIB-kaart nodig. Senioren die geen MOBIB-kaart hebben, moeten een vervoersbewijs kopen. 65-plussers moeten zelf geen initiatief nemen om de MOBIB-kaart te bekomen. Zij krijgen de komende maanden een brief thuisgestuurd met uitleg over hoe de kaart kan aangevraagd worden. Bij elke brief zit een overschrijvingsformulier. Om de kaart aan te vragen, volstaat het om per MOBIB-kaart 5 EUR over te schrijven met de bijhorende gestructureerde mededeling. Elke kaart dient met een aparte overschrijving betaald te worden. De senioren die een MOBIB-kaart willen, moeten geen foto opsturen. De Lijn mag van de federale overheid de foto van de elektronische identiteitskaart gebruiken. De 5 EUR voor de aanvraag van de kaart dekt de aanmaak en verzending van de kaart die 5 jaar geldig blijft. Het is dus geen abonnementskost. Reizen op het net van De Lijn blijft tot nader order gratis voor Vlaamse 65-plussers. Voor meer info, surf naar www.delijn.be of bel naar 070 220 200 of ga even langs bij de lijnwinkel op het Stationsplein.

BIOMETRIE (AFNAME VAN VINGERAFDRUKKEN) DOET HAAR INTREDE IN UW PASPOORT

Omdat de kosten niet opwegen tegen de baten, is er voor gekozen om de deelgemeentehuizen niet uit te rusten met de benodigde apparatuur. U zal daar dus geen paspoort meer kunnen aanvragen, maar zal zich moeten wenden tot de dienst bevolking in het stadhuis. Voor de vreemdelingenkaarten blijft de vreemdelingendienst in het stadhuis uw vertrouwde aanspreekpunt. Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst bevolking in het stadhuis, tel. 03 778 33 19 (paspoorten) en tel. 03 778 33 11 (vreemdelingenkaarten).

REGELING GRATIS HUISVUILZAKKEN AANGEPAST Sinds 1 januari 2014 hebben volgende inwoners recht op één rol grote grijze huisvuilzakken per jaar. Net zoals alle steden en gemeenten zal ook de stad Sint-Niklaas tegen begin februari beginnen met het afleveren van biometrische paspoorten voor Belgen en biometrische vreemdelingenkaarten. De federale overheid wil hiermee identiteitsfraude nog beter bestrijden. Behalve een foto en handtekening zullen deze biometrische paspoorten en verblijfskaarten ook de vingerafdrukken van de aanvrager bevatten. De prijs, geldigheidsduur en leveringstermijn blijven ongewijzigd. Als u van plan bent een reispas aan te vragen, wacht u – indien mogelijk – best tot onze diensten zijn opgestart met de biometrie. Hoewel de huidige paspoorten en vreemdelingenkaarten geldig blijven tot hun vervaldatum, is het in sommige situaties wellicht toch in uw voordeel dat u in het bezit bent van een biometrische versie (bvb. vlottere doorgang bij grenscontroles).

10

- Inwoners (gezinshoofden) die genieten van de voorkeurstarieven inzake gezondheidszorg. Bewijsstuk: attest van het ziekenfonds. - Inwoners (gezinshoofden) die meer dan twee jaar volledig werkloos zijn. Bewijsstuk: attest van een vakbond of van de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Inwoners (gezinshoofden) die aangewezen zijn op het leefloon. Bewijsstuk: attest van het OCMW. - Personen met ernstige incontinentieproblemen. Bewijsstuk: attest van zorgkas, ziekenfonds of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De criteria om een gratis rol huisvuilzakken te bekomen kunnen niet gecumuleerd worden, tenzij door personen met incontinentieproblemen.


DE STEDELIJKE MANTELZORGPREMIE AANVRAGEN KAN TOT 28 FEBRUARI 2014 De stad Sint-Niklaas kent een mantelzorgpremie toe aan personen of gezinnen die bij hen thuis een zorgbehoevende oudere verzorgen. De mantelzorgpremie wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden in verband met inwoning, domicilie, leeftijd, verwantschap, graad van zorgbehoevendheid en inkomen. U kan uw aanvraag indienen tot 28 februari 2014 bij de sociale dienst in het stadhuis. Neem met deze dienst contact op voor meer informatie over de voorwaarden en attesten die u bij uw aanvraag moet voorleggen: tel. 03 778 37 27.

SCHRIJF NU IN VOOR DE SPORTKAMPEN!

UW STAD VRAAGT UW MENING! Gedurende de maanden januari en februari vraagt het stadsbestuur uw mening. Surf naar www.v2020.be en laat u horen! Door deel te nemen maakt u kans op een van de vliegreizen naar New York of een van de iPads. Bovendien redt u 1m² bedreigd regenwoud van verdwijning door deel te nemen.

TIJDLIJN 25 BLIKT TERUG OP 200 JAAR STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN Bij een terugblik hoort een indrukwekkend jubileumboek. Geen stoffige blik in een door ouderdom beduimelde spiegel. Wel een heldere kijk op een dynamiek in voortdurende evolutie. Aansluitend op vorige publicaties die de rijke geschiedenis van de stedelijke academie voor schone kunsten omvatten, graaft TIJDLIJN 25 in het recente verleden van een kwarteeuw traditie, métier, onderzoek, experiment en hedendaagse kunst. TIJDLIJN 25 brengt boeiende interviews met de drie directeurs van de voorbije 25 jaar en een vloeiende tijdlijn met historische, artistieke, organisatorisch en ludieke hoogtepunten uit de periode 1988 - 2013 weergegeven in woord en beeld. De publicatie is rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal uit diverse academiepublicaties. TIJDLIJN 25 kost 25 EUR en is verkrijgbaar op het secretariaat van de academie, Boonhemstraat 1, tel. 03 778 38 76.

Voor jongeren van 3 tot 18 jaar is er in de krokus- en in de paasvakantie opnieuw een zeer gevarieerd aanbod van leuke sportkampen. Ook voor jongeren met een beperking is er een specifiek programma. Infofolders zijn beschikbaar in alle stedelijke sportcentra en bij de stedelijke sportdienst in het stadhuis. U kan de folder ook vinden op de website www.sint-niklaas.be en er digitaal inschrijven. Info: stedelijke sportdienst, tel. 03 778 37 57 of 50, e-mail: sport@sint-niklaas.be

BLOED GEVEN DOET LEVEN Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Bent u tussen 18 en 66 jaar en in goede gezondheid, aarzel dan niet om bloedgever te worden! Het Rode Kruis organiseert volgende bloedafnames (telkens van 17.30 tot 20 uur): - Ontmoetingscentrum, Voskenslaan 154, Sint-Niklaas op 23 en 29 januari en op 20 en 27 februari 2014. - De Klavers, Sint-Andriesstraat 1, Belsele op 5 februari 2014.

FEEST VOOR 75-JARIGEN Een aantal inwoners, die geboren zijn in 1939, nodigen hun leeftijdsgenoten uit voor een gezamenlijk verjaardagsfeest op 23 augustus 2014 om 12.30 uur in De Houtmuis in de Lange Rekstraat. Wie dit jaar 75 wordt en er graag bij is, kan contact opnemen met Julien Piessens (0495 30 88 80) of Flor Nys (0479 01 65 36).

11


Micro zoekt jou!

MAAK JE EIGEN VERSIE VAN HET SOLIDAIR LIED Fairtradecafé

Micro zoekt jou! Maak je eigen versie van het We verwachten alle inzendingen vóór 31 maart 2014! lied ‘Buurman’

In oktober 2013 werd het fairtradecafe in jeugdcentrum Den Eglantier aan het Sint-Nicolaasplein officieel geopend. Met dit initiatief wil Mundo Loco eerlijke handel in de kijker zetten. Eerlijke handel is een manier om armoede in het Zuiden efficiënt aan te pakken. Naast een eerlijke prijs voor de producent is ‘duurzaamheid’ een belangrijk criterium om erkend te worden als fairtradeproduct. De komende fairtradecafés vinden plaats op volgende vrijdagen: 10 januari, 24 januari, 14 februari, 28 februari, 4 april, 9 mei en 27 juni, telkens vanaf 16 uur tot 17.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Oproep inleefreis Dwagulu Dekkente

Met de lancering van SOLIDAIR Sint-Niklaas werden thema’s als tolerantie, solidariteit en burgerzin expliciet op de agenda geplaatst. SOLIDAIR zijn is niet moeilijk. Je hoeft geen grote wereldverbeteraar te zijn, SOLIDAIR zijn zit hem op de eerste plaats in kleine dingen. Dat is het verhaal dat we wijd willen verspreiden. De band Hush Hush slaagde erin om deze boodschap muzikaal vorm te geven in de song ‘Buurman’. Deze buurman is beslist zeer herkenbaar en zal velen in eigen boezem doen tasten. En dat is natuurlijk de bedoeling. Maar we willen ook dat het SOLIDAIR lied van iedereen is. Daarom nodigen we iedereen uit een eigen versie van ‘Buurman’ te maken. Elke fanfare, band, klasgroep, koor of ander muzikaal talent mag zijn creativiteit botvieren en een versie inzenden, al dan niet met beeldmateriaal. Meer info is te vinden op www.solidairsintniklaas.be.

Zit je in het vijfde middelbaar van een Sint-Niklase school? En ben je niet bang van een Zuiders avontuur? Dan is de inleefreis naar Senegal in de zomer van 2014 vast iets voor jou. Samen met Senegalese leeftijdsgenoten leer je het land en de cultuur op een unieke en pure manier kennen. In de zomer van 2015 komen de Senegalese jongeren op tegenbezoek in België. Want echte uitwisseling is wederkerig. Inleefreizigers vertrekken nooit onvoorbereid. In enkele weekends stomen we je helemaal klaar voor de boeiende uitwisselingen die je te wachten staan. Voor meer info: neem contact op met Valérie De Vos, valerie.devos@bevrijdewereld.be, of bel 03 777 20 15. Kandidaatstelling kan nog tot 17 januari.

12

Voor de beste inzending voorzien we een leuke prijs. Scholen maken kans op een gastoptreden van Hush Hush en particulieren mogen een dagje in de opnamestudio duiken.

Volwassenenuitwisseling Abingdon Van 8 tot 12 mei heeft de volwassenenuitwisseling in zusterstad Abingdon plaats. Het logement is in gastgezinnen. Kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn, in Groot-Sint-Niklaas wonen en bij voorkeur nog niet eerder aan een dergelijke uitwisseling hebben deelgenomen. Meer info over het programma zal in januari bekend zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de dienst onderwijs en internationale samenwerking via tineke.declercq@sint-niklaas.be of op het nummer 03 778 31 32.


Milieu

Samen op weg naar goedkopere groene energie Bent u ingeschreven voor de samenaankoop groene energie? En wenst u in te gaan op het aanbod van de nieuwe leverancier? Dit kan u doen via www.samengaanwegroener.be Beschikt u niet over internet? Dan kan u opnieuw een afspraak maken voor de zitdagen die doorgaan op het stadhuis op volgende data: maandag 27 januari, dinsdag 28 januari, woensdag

29 januari, donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari, telkens van 9 tot 12.30 uur. De zitdagen zijn enkel op afspraak en gaan door in de verzusteringszaal in het stadhuis. Afspraken kunnen worden gemaakt via de klantendienst op het telefoonnummer 03 778 30 00. Breng zeker opnieuw uw laatste eindafrekening mee!

Beëindiging premiereglement duurzaam bouwen Zoals reeds aangekondigd heeft het stadsbestuur de voorbije maanden werk gemaakt van de hervorming van de stedelijke woonpremies. Het premiereglement duurzaam bouwen en de stedelijke renovatiepremie werden hierbij geïntegreerd tot één reglement ‘duurzaam renoveren’, waarbij duurzame, structurele renovatiewerken worden betoelaagd, rekening houdende met de elementaire principes van gezondheid en veiligheid. Het premiereglement duurzaam bouwen liep af op 31 december 2013. Tot uiterlijk 31 januari 2014 kan u deze premie nog aanvragen, voor zover de aanvraag gebeurt op basis van facturen van vóór 1 januari 2014. In het reglement ‘duurzaam renoveren’ worden o.a. dakwer-

ken, gevelwerken en buitenschrijnwerk betoelaagd. Bij dak- en gevelwerken vormt het plaatsen van isolatie een verplichte voorwaarde. Een verhoogde premie wordt voorzien bij het gebruik van nagroeibare grondstoffen, het gebruik van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en het gebruik van natuurverven. Volgende werken worden niet meer betoelaagd in het reglement ‘duurzaam renoveren’: het plaatsen van vloerisolatie, het plaatsen van een zonneboiler en het plaatsen van een warmtepompsysteem. Voor meer informatie over de wijzigingen en het premiereglement ‘duurzaam renoveren’ kan u zich wenden tot de Woonwinkel, Parkstraat 10, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 778 32 42.

Voorstelling ‘Koe in Blik’ De milieudienst en Velt vzw nodigen u uit voor een gezellig, duurzaam avondje toneel. Het Gentse gezelschap ‘Kip van Troje’ brengt ‘Koe in Blik’, een voorstelling voor moderne milieuliefhebbers. Of zoals ze het zelf zeggen: theater dat cabaretesk op hol slaat, zoals enkel een windmolen wieken kan. Een voorstelling over zwerfvuil, groeihormonen, bio-producten, groene stroom, bijzondere dierenmanieren, ecologische voetafdrukken, opwarming met of zonder zonnepanelen... Dat en nog veel meer is Tine Hofman’s Koe in Blik’. U bent van harte welkom op donderdag 20 februari om 20 uur in het Museumtheater. De voorstelling is gratis, maar omwille van het beperkte aantal plaatsen vragen we wel om zeker in te schrijven. Reserveer dus snel uw plekje via duurzaamheid@ sint-niklaas.be Na de voorstelling bieden we u graag een hapje en een drankje aan.

13


Veegplan 2014 Samenwerken

voor een propere stad Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal ĂŠĂŠn keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen. Tijdens een veegbeurt wordt het kruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil wordt geruimd. Indien nodig worden rioolkolken geledigd en bladerresten verwijderd. Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren werden de data van de veegbeurten in 2014 vastgelegd. Deze kan u vinden in bijhorende tabel. Voor straten waarvoor geen parkeerverbod wordt opgelegd, werd geen vaste datum vastgesteld. Dit om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten. Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen vraagt het stadsbestuur met aandrang om het parkeerverbod strikt na te leven. Indien nodig zal, in samenwerking met de lokale politie, streng worden opgetreden tegen overtreders.

Veegplan van straten met parkeerverbod Abingdonstraat + pijpekoppen Adolf Daensplein Aerschotstraat Albrecht Rodenbachstraat Ankerstraat Antwerpse Steenweg Apostelstraat August De Boeckstraat August Nobelstraat August Vermeylenstraat Azalealaan Baenslandstraat Baron D'hanisstraat Beekstraat Begijnenstraat Begoniastraat Bellemanstraat Belseledorp Beneluxstraat Beukenlaan Blauwververstraat Bloempelderstraat Blokmakerstraat Boonhemstraat Bredadreef Breedstraat Bremstraat + kinderdagverblijf Broederstraat Broodstraat Brouwershof Brugsken Buurthuis Baensland Camiel Huysmanslaan Cardinaal Cardijnlaan Casinostraat Chrysantenstraat Clement Heirmanstraat Collegestraat + omgeving schouwburg Colmarstraat Daliaweg De Castrodreef De Gravestraat Dillaertwijk

14

14-5-2014 26-3-2014 3-6-2014 10-4-2014 19-2-2014 19-2-2014 15-4-2014 19-3-2014 27-5-2014 18-3-2014 8-4-2014 4-7-2014 25-2-2014 25-2-2014 20-2-2014 11-3-2014 19-6-2014 11-6-2014 26-3-2014 19-6-2014 4-7-2014 17-7-2014 27-5-2014 8-10-2014 4-3-2014 11-3-2014 6-3-2014 25-2-2014 25-3-2014 25-2-2014 24-6-2014 26-3-2014 27-2-2014 14-5-2014 25-3-2014 18-6-2014 27-5-2014 5-3-2014 4-3-2014 11-3-2014 25-6-2014 1-4-2014 13-3-2014

18-11-14 07-10-14 02-12-14 03-09-14 03-09-14 21-10-14 30-09-14 24-09-14 28-10-14 09-09-14 09-09-14 04-09-14 23-09-14 16-10-14 07-10-14

25-11-14 14-10-14 02-09-14 09-09-14 08-10-14 25-06-14 07-10-14 08-10-14 29-10-14 25-11-14 17-09-14 14-10-14 23-09-14 10-09-14

09-09-14

Don Boscokerk en parking Dr Verdurmenstraat Dr. Haeltermanlaan Dr. Van Raemdonckstraat Driegaaienhoek Driegaaienstraat Driekoningenstraat + doorsteek Dries Edgard Tinelstraat Edmond Meertstraat Eekhoornstraat Eindestraat Europark Zuid Europark-Noord Europark-Oost Fazantenstraat Franciscuslaan Frans Van Cauwelaertlaan Gareelmakerstraat Gasmeterstraaat Geraniumstraat Gladiolenstraat Gorinchemstraat + pijpekoppen Goudenregenlaan Goudenregenlaan Grote Heimelinckstraat van Raapstraat tot Vlasstraat Grote Hemelinckstraat (van Vlasstraat tot Uilenstraat Grote Peperstraat Guido Gezellelaan Gyselstraat Hazewindstraat Heistraat Heidebloemstraat Hemelaertstraat Hemelsbreedte Hendrik Consciencestraat Hendrik Heymanplein tot aan de Mgr Stillemansstraat Herderstraat Hertenhof Hertestraat

4-11-2014 23-4-2014 26-6-2014 13-5-2014 4-7-2014 17-6-2014 6-3-2014 12-3-2014 12-3-2014 18-3-2014 11-9-2014 11-6-2014 21-8-2014 28-8-2014 21-8-2014 27-2-2014 12-6-2014 27-2-2014 24-7-2014 17-4-2014 18-6-2014 11-3-2014 14-5-2014 18-6-2014 29-10-2014 11-9-2014

01-10-14 15-10-14

23-10-14 23-10-14 24-09-14 16-10-14

29-10-14 23-09-14 18-11-14 29-10-14

2-9-2014 15-4-2014 15-5-2014 25-9-2014 25-2-2014 13-3-2014 13-3-2014 3-6-2014 26-6-2014 10-4-2014 25-6-2014 6-3-2014 7-8-2014 7-8-2014

21-10-14 09-09-14 2-12-2014


Hertjen Hoveniersstraat Hof van Belsele Hofstraat Hoge Bokstraat van Vlyminckhoekstr tot singel Hoge Bokstraat vanaf Valk tot spoorweg Hogenakkerstraat Hooimanstraat Hooimanstraat tot Kouterstraat Hortentiastraat Hospitaalstraat Hugo Verrieststraat Huis Ten Halve Hulstendreef Jan Baptist Davidstraat Jan Breydelplein Jan Breydelstraat Jan Frans Willemstraat Joseph Lonckestraat Kaarsemakerstraat Kalkstraat Kamslagerstraat Kardinaal Cardijnlaan Kasteelstraat Katharinastraat Kazernestraaat Kerkstraat Klapperbeekstraat (parkeerverbod kant onpare nummers tot Meesterstraat Klaprozenstraat Kleibeekstraat + straatje naar MIWA Klein Hulststraat Kleine Breedstraat Kleine Heimelinckstraat Kleine Peperstraat Klein-Hulststraat Klokke Roelandlaan Knaptandstraat Kokkelbeekstraat Kon. Elisabethlaan Kon. Elisabethplein Kongostraat Kroonmolenplein Kroonmolenstraat + doodlopend stuk Kuildamstraat Kuiperstraat Lamstraat Land Van Waasstraat Landbouwerstraaat Langhalsbeekstraat Lavendelstraat Leon Scheerderslaan Lepelhoekstraat (enkel parkeerstroken parkeerverbod Lindestraat Lodewijk De Meesterstraat Lodewijk Dosfelstraat Louis Francklaan Loverkenslaan Luccastraat Madeliefjesdreef Magnolialaan Mandenmakerstraat Meesterstraat Mercatorstraat onpare kant Mercatorstraat pare kant Mezenstraat Mgr. Stillemanstraat Minderbroedersstraat Mispelstraat Moerlandstraat (kbc gebouw) Moleken Molendreef Molenwijk Nieuwe Molenstraat Nieuwkerkenstraat Nieuwstraat Nijverheidstraat Nobels Peelmanstraat Noordlaan Oude Molenstraat Paddeschootdreef Papenakkerstraat Parklaan kant sinbad Parklaan richting Grote Markt Passtraat van Raap tot Kleine Heimelinkstraat + kasseistrook garage Van Hoecke) Pastoor De Meerleerstraat Pastorijstraat

7-8-2014 25-6-2014 11-6-2014 20-5-2014 27-3-2014

16-10-14 16-9-14

22-5-2014 1-4-2014 30-10-2014 19-6-2014 8-4-2014 24-6-2014 10-4-2014 18-9-2014 5-6-2014 18-3-2014 8-5-2014 8-5-2014 18-3-2014 17-4-2014 17-7-2014 15-4-2014 17-7-2014 18-11-2014 4-6-2014 12-6-2014 6-3-2014 5-6-2014 18-9-2014 18-6-2014 27-3-2014 9-4-2014 7-8-2014 2-9-2014 15-4-2014 9-4-2014 12-6-2014 7-5-2014 7-5-2014 6-5-2014 6-5-2014 29-4-2014 3-6-2014 3-6-2014 27-2-2014 24-7-2014 16-4-2014 26-03-14 24-4-2014 22-5-2014 6-3-2014 15-5-2014 20-3-2014 23-4-2014 16-4-2014 10-4-2014 27-2-2014 12-6-2014 4-3-2014 11-3-2014 8-4-2014 4-7-2014 9-10-2014 2-4-2014 1-4-2014 26-6-2014 25-6-2014 9-4-2014 27-3-2014 26-2-2014 22-5-2014 5-6-2014 28-5-2014 11-9-2014 30-4-2014 25-6-2014 17-4-2014 24-4-2014 15-5-2014 6-5-2014 10-4-2014 9-4-2014 26-2-2014 5-3-2014 11-9-2014 29-4-2014 25-9-2014

10-09-14 28-10-14

24-09-14 27-11-14 27-11-14 24-09-14 21-10-14

29-10-14 19-11-14 21-10-14 30-10-14 05-11-14 05-11-14 02-12-14 02-12-14 22-10-14 7-10-2014

01-10-14 22-10-14

14-10-14 23-09-14 28-10-14 27-8-14 10-9-14 19-11-14

02-10-14

05-11-14 13-11-14 19-11-14 26-08-14

Pater Segersstraat (nadar bij parking) Patersbos Patershoek Patotterij Peperstraat Peter Benoitpark Peter Benoitstraat Philipus Neridreef Plezantstraat richting spoorweg Plezantstraat Spoor richting Grote Markt Plezantstraat spoor tot Heistraat Polderstraat Pottenbakkerstraat Pr. Marie Josestraat Prins Albertstraat Prins Karelstraat Prins Leopoldplein Raapstraat Raapstraat (tussen Ant.steenweg en Singel) Regentiestraat Reynaertpark Richard Van Britsomstraat Rode Kruisstraat Rollierstraat Rozenlaan Schaapherderstraat Schoolstraat kant Brugsken Schoolstraat kant zwembad Schrijberg kant Belsele Schuttershof Seringenstraat Sigarenmakerstraat Sinaaidorp Sint Rochushof Sint-Antoniusstraat Sint-Gillisbaan Sint-Jansplein Sint-Jansstraat Sint-Vincentiusstraat Slachthuisstraat Smisstraat Sparrenhofstraat Spoorweglaan kant school Spoorweglaan kant woningen Stanislav Maczekpark Stationswegel Strodekkerstraat Tabakstraat Ten Bos Tereken kant Smisstraat Tereken van kerk tot N70 Truweelstraat Tulpenstraat Turkyen Valk Van Durmestraat Van Haevermaetstraat Van Naemenstraat Veldstraat Verbindingsstraat Vermorgenstraat Verzusteringslaan Vijfstraten tot Singel Vijfstraten (Singel tot Begijnenstraat) Vijfstraten vanaf Begijnenstraat Vijverstraat Vleeshouwersstraat Vlyminckshoek Voskenslaan Vrasenestraat tot Kolkstraat Vrouw Mariastraat Walburgstraat Wallenhof Watermolendreef Watermolenstraat Wegvoeringstraat Westerlaan Westerplein Westerstraat Wijnveld Eiken Wijnveld school Wijnveld school tot Hemelsbreedte Wijnveld van Hemelsbreedte tot Hulstbaan William Griffithstraat Zamanstraat Zeeldraaierstraat Zeildoekstraat

17-6-2014 19-6-2014 27-3-2014 19-6-2014 25-9-2014 19-3-2014 19-3-2014 19-2-2014 5-3-2014 20-5-2014 3-4-2014 21-5-2014 24-7-2014 13-5-2014 21-5-2014 13-5-2014 6-5-2014 11-9-2014 19-2-2014 25-3-2014 31-7-2014 25-3-2014 20-2-2014 4-6-2014 5-6-2014 24-7-2014 26-2-2014 26-8-2014 19-6-2014 30-4-2014 11-3-2014 24-7-2014 12-3-2014 2-4-2014 14-5-2014 20-3-2014 26-3-2014 26-3-2014 21-5-2014 20-2-2014 4-7-2014 20-3-2014 20-5-2014 15-5-2014 31-7-2014 19-6-2014 17-7-2014 1-4-2014 30-4-2014 31-7-2014 7-5-2014 2-4-2014 8-4-2014 25-9-2014 22-5-2014 19-3-2014 9-4-2014 13-5-2014 23-4-2014 27-05-2014 21-5-2014 4-3-2014 27-8-2014 20-2-2014 18-9-2014 11-6-2014 12-3-2014 27-3-2014 7-8-2014 30-4-2014 20-3-2014 15-4-2014 9-10-2014 3-4-2014 3-4-2014 24-4-2014 4-6-2014 4-6-2014 4-6-2014 30-10-2014 30-10-2014 19-6-2014 26-6-2014 31-7-2014 23-4-2014 17-7-2014 16-4-2014

30-09-14 30-09-14 3-9-14 17-09-14 16-9-14 26-11-14 15-10-14 26-11-14 15-10-14 05-11-14 03-09-14 08-10-14 08-10-14

02-10-14 23-09-14 23-10-14 27-8-14 18-11-14 07-10-14 07-10-14 26-11-14 04-09-14 04-09-14 16-09-14

10-09-14 02-10-14 27-08-14 28-10-14 30-09-14 19-11-14 15-10-14 01-10-14 25-11-14 26-11-14 14-10-14

16-10-14 23-10-14 02-10-14 21-10-14

01-10-14 22-10-14

15


Welkom in de voetgangerszone Stationsstraat De voorbije maanden trok de prachtig vernieuwde Stationsstraat heel wat bezoekers aan. Om de mooie groene boulevard nog aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek werd de straat op 21 december 2013 voetgangerszone. Maar wat betekent dat nu precies?

Een voetgangerszone is een gebied waar enkel voetgangers en fietsers toegelaten worden. Voetgangers krijgen er altijd voorrang en kunnen zich vrij bewegen over heel de breedte van de straat. Wanneer het erg druk is, moet de fietser afstappen om de voetgangers niet te hinderen. Auto’s en bromfietsen (categorie A en B) worden niet toegelaten in de voetgangerszone. De voetgangerszone wordt aangeduid met een specifiek verkeersbord. Vóór 11.30 uur en na 18.30 uur is laden en lossen mogelijk, maar ook dan kunnen gewone automobilisten de straat niet inrijden. Een beperkt aantal vergunningshouders, zoals bewoners en hulpdiensten, krijgen permanent toegang

tot de voetgangerszone. Zij krijgen daarvoor een badge en een toegangskaart. De doorsteek Regentiestraat-Casinostraat kan verder gebruikt worden voor autoverkeer. In de aangrenzende straten van de Stationsstraat, vlakbij de voetgangerszone, zijn enkele parkeerplaatsen voorzien voor personen met een handicap. Op wandelafstand van de Stationsstraat zijn er ook bijna 2.000 parkeerplaatsen beschikbaar in de centrumparkings. De parking Grote Markt en de Stationspleinparking zijn op zaterdag tussen 13 en 19 uur gratis toegankelijk.

Verantw. uitg.: Lieven Dehandschutter, burgemeester, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Stadskroniek januari 2014  

Nieuw centrum voor hart- en vaatziekten in het Waasland, Ophaalregeling gewijzigd in 2014, Rap op Stap, Hoe werkt het strooiplan?, Sint-Nikl...

Stadskroniek januari 2014  

Nieuw centrum voor hart- en vaatziekten in het Waasland, Ophaalregeling gewijzigd in 2014, Rap op Stap, Hoe werkt het strooiplan?, Sint-Nikl...

Advertisement