a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

welzijn voor iedereen •

Talent.com springplank naar opleiding en een job

Magazine rond welzijn • Jaargang 3 maart 2020 nr. 1

Kinderopvang met de klemtoon op spelen • Aydarus en Asmaa ontwikkelen hun talenten

1


INHOUDSOPGAVE Met kans enkr ant 3 5 6 7 9 11 13

Aydarus volgt AMA-traject Talent.com springplank naar opleiding en job Laat zien wat je kan en neem deel aan de proeftuin Inschrijven scholen Kinderopving met klemtoon op spelen Asmaa Amouri 25 jaar Den Azalee

Sociale dienstverlening

Azo-hee staat voor hoe we het doen, in het Sint-Niklase dialect azo hé.

In Azo-hee wijzen we onze lezers de weg naar meer welzijn. Azo-hee is een magazine met nuttige info, een blik op de dienstverlening in Sint-Niklaas, adressen en een Kansenkrant met weetjes om met jouw budget leuke dingen te doen.

welzijnshuis Sint-Niklaas Alle sociale dienstverlening van stad en OCMW onder één dak. Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 03 778 66 66 welzijnshuis@sint-niklaas.be

Openingsuren

Onthaalbalie Maandag van 8.30 tot 12.30 uur Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur Woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

2

(raadpleging maatschappelijke assistent of welzijnswerker) Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur Dinsdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur, enkel op afspraak.

Colofon Uitgave

Communicatiedienst stad Sint-Niklaas - Cluster welzijn Verantwoordelijke uitgever: Sofie Heyrman, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas Hoofd- en eindredactie: Gerry Van De Steene – Danny Bontinck Kernredactie: Gerry Van De Steene – Danny Bontinck – Veerle Vermeulen – Zoulikha Harrouch – Iris Segers – Els Cant – Elke Schoofs – Isabel Blommaert – Liesbeth Vergauwen – Ludwig De Meyer Peter Maris – Stefaan Verhaeghe – An Van Gasse Werkten mee aan dit magazine: Saavik Gevers – Anne Van Goey – Selma Verbeke – Zoë Riemis Tine Roelant – Kristel Laurie Bornbergen – Seppe Sevenich Tine Decroos – Lieven Collier – Danny Bontinck Foto’s: Paul De Malsche - Danny Bontinck – CC Sint-Niklaas – Stadsbestuur Sint-Niklaas Lay-out en druk: Zwartopwit drukkerij Bulckens Herenthout E-mail redactie: danny.bontinck@sint-niklaas.be


Aydarus volgt AMA-traject, leerde Nederlands en haalde rijbewijs Team maatschappelijke activering begeleidt werklozen naar betaald werk Aydarus Dahir Kahin (23) uit Somalië is één van de vele nieuwkomers in ons land die via het team maatschappelijke activering van Sint-Niklaas en het maatwerkbedrijf Den Azalee de eerste stappen zet naar betaald werk. Hij krijgt er opleiding en wordt door het team maatschappelijke activering voortdurend begeleid. ‘Ik heb intussen Nederlands geleerd en mijn rijbewijs gehaald. Dat was niet simpel, overdag werken en ’s avonds naar school. Maar ik ben blij dat ik daarin geslaagd ben’, beklemtoont Aydarus. Aydarus Dahir Kahin vluchtte in 2016 – hij was pas negentien - helemaal alleen naar België. ‘Ik ging op de loop voor het aanhoudende geweld en de eeuwige oorlog in Somalië’, vertelt Aydarus. ‘Dat was geen gemakkelijke beslissing. Ik moest van dag op dag iedereen achterlaten.’ Bij zijn aankomst in ons land kreeg hij eerst onderdak in het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in Brugge. Later verhuisde hij naar het asielcentrum van het Rode Kruis in de Kasteelstraat te Sint-Ni-

klaas. Een jaar later werd Aydarus erkend als vluchteling. Hij sprak toen nog geen Nederlands, en slaagde er maar niet in op eigen houtje een job te vinden. ‘Ik kon ook helemaal niets. In Somalië kreeg ik niet eens de kans om naar school te gaan’, merkt Aydarus op. Als werkloze en leefloontrekker kwam hij uiteindelijk terecht bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), waar een consulent hem doorverwees en in contact bracht met het team maatschappelijke activering in het welzijnshuis van Sint-Niklaas.

Aydarus Dahir Kahin

‘In vier jaar tijd haalde ik mijn rijbewijs en leerde Nederlands’

3


‘Ik kon niets. In Somalië kreeg ik niet eens de kans om naar school te gaan’ – Aydarus Dahir Kahin –

‘Ik werd er opgevangen door een trajectbegeleidster die mij voorstelde om te starten met AMA (zie kader), om op die manier stap voor stap via opleiding en begeleiding betaald werk te vinden’, herinnert Aydarus zich. Het team activering vond voor Aydarus een AMA-job in het maatwerkbedrijf Den Azalee in Sint-Niklaas, waar hij aan de slag ging in het atelier voor het sorteren en controleren van speelgoed voor hergebruik. Aydarus deed er zijn eerste werkervaring op en kreeg de nodige opleiding. Hij groeide en kon doorstromen. Hij wordt intussen ingezet op verschillende werkvloeren van Den Azalee in Sint-Niklaas.

‘Ik krijg nu onder meer een opleiding als schilder. We frissen De Kringwinkels op. Andere dagen leer ik alle herbruikbare spullen die binnenkomen sorteren, en ze klaar maken voor verkoop in De Kringwinkels. Dat sorteren en prijzen van de goederen vind ik wel leuk’, aldus nog Aydarus Dahir Kahin. Betaald voor dat werk wordt hij voorlopig niet. Tot nu toe moet Aydarus nog rondkomen met een leefloon van zo’n 900 euro per maand. Maar hij is een doorzetter en die laatste stap naar betaald werk in een maatwerkbedrijf zal hij door het AMA-project beslist wel halen. Onder begeleiding van het team maatschappelijke activering van Sint-Niklaas slaagde Aydarus Dahir Kahin erin met sprongen vooruit te gaan. ‘In vier jaar tijd haalde ik mijn rijbewijs en leerde Nederlands. Dat gaat nog moeizaam maar ik blijf oefenen door veel naar de Vlaamse televisie te kijken, kranten te lezen en met mijn kameraden samen te eten en Nederlands te blijven praten. Ik weet dat dit nodig is om mijn doel te halen’, besluit Aydarus.

Van vrijwillig AMA-traject tot betaald werk Arbeidsmatige activiteiten of AMA zijn vrijwillige onbezoldigde activiteiten voor wie problemen heeft op medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal vlak en tussen 18 en 65 jaar is. Wie met dergelijke moeilijkheden kampt kan via een AMA-project aan zinvolle tijdsbesteding doen. Het is meteen ook de eerste opstap van een activeringstraject naar betaald werk. Structuur in een dag brengen, nieuwe mensen leren kennen, iets bijleren door werk, opleiding en begeleiding zijn de hoofdingrediënten van een AMA-project, met als doel te kunnen doorstromen naar een traject op maat op verschillende werkvloeren van een maatwerkbedrijf, om uiteindelijk betaald werk te vinden. AMA-medewerkers vervangen in een organisatie geen andere medewerkers. Ze hebben geen arbeidsovereenkomst maar wel een samenwerkingsovereenkomst.

4

Wie in een AMA-project aan de slag wil moet als werkloze eerst de toestemming hebben van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Bij ziekte- of een invaliditeitsuitkering is de toestemming nodig van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Wie een leefloon ontvangt heeft dan weer de toestemming nodig van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van de stad. Is dat in orde dan gaat het team activering in het welzijnshuis van Sint-Niklaas op zoek naar een geschikte job met opleiding. Met de trajectbegeleiders van het team maatschappelijke activering wordt vooraf ook duidelijk afgesproken hoeveel uren er zal worden gewerkt, van minimaal 2 tot maximaal 32 uren per week. De begeleiding bestaat uit vele gesprekken, en bijsturen waar nodig en noodzakelijk is om de beste kansen te creëren voor doorstroming naar betaald werk.


Talent.com springplank naar opleiding en het vinden van een job Wie via het welzijnshuis van Sint-Niklaas sociale of financiële hulp ontvangt kan aan zijn of haar maatschappelijk assistent een doorverwijzing vragen naar het team activering van Sint-Niklaas. Afhankelijk van de situatie beslist dan het team of iemand in aanmerking komt voor een intakegesprek, en een eerste opstap naar een traject om zijn of haar talenten te ontwikkelen en werk te vinden. Talent.com is er om werkzoekenden die leefloon of bijstand ontvangen, en nog niet klaar zijn om in de privé te gaan werken, te ondersteunen en te begeleiden. De focus ligt vooral op het verder ontwikkelen van talenten, werkervaring op te doen en uiteindelijk een gepaste job te vinden.

Seppe Sevenich en Tine Decroos

‘We gaan op zoek naar werkplekken die realistisch en haalbaar zijn’

Tijdens het intakegesprek gaan de jobcoaches van het welzijnshuis na welk traject het best past bij de kandidaten. Daarna kunnen ze via stages in het Opleidingsen Oriëntatiecentrum (OOC) van de stad, in het maatwerkbedrijf Den Azalee, of in privé bedrijven beroepen ontdekken en ervaring opdoen. Hierdoor krijgen ze snel de kans hun talenten te tonen op een werkvloer die het meest aansluit bij de gewenste job. De jobcoaches Seppe Sevenich en Tine Decroos volgen de deelnemers intensief op. ‘We streven ernaar dat de juiste man of vrouw op de juiste plaats komt en gaan op zoek naar werkplekken die realistisch en haalbaar zijn’, leggen ze uit. ‘We gaan voor begeleiding op maat en gaan het liefste zo snel als mogelijk direct aan de slag op een concrete werkplek in een bedrijf. Onze trajecten duren zo kort als mogelijk, en zo lang als nodig.’ Na de stage hebben de deelnemers een waardevolle werkervaring opgedaan. Dat kan een springplank betekenen voor het volgen van een opleiding, het vinden van een goeie job, of het opstarten van een job met opleiding en begeleiding in een maatwerkbedrijf. ‘Uiteraard laten we niemand in de kou staan en helpen we iedereen graag verder met hun vragen. We denken dus mee na over een alternatieve oplossing, als ervaring via Talent.com niet mogelijk zou zijn’, aldus nog Seppe en Tine. Talent.com is een samenwerking tussen stad en OCMW en het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Info Team maatschappelijke activering Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 03 778 66 66

5


Laat zien wat je kan en neem deel aan de proeftuin Soms willen mensen graag laten zien waar ze goed in zijn om zo hun kans op een job te verbeteren. En soms willen mensen graag eens iets uitproberen wat ze nog nooit gedaan hebben. Maar hoe pak je zoiets aan? En stel dat je iets vindt waar je goed in bent of dat je graag zou doen, wat dan? Je ervaart het in de proeftuin van het Opleidings- en Oriëntatiecentrum (OOC) van Sint-Niklaas.

Wie in Sint-Niklaas een traject “activering” naar werk mag beginnen via een maatschappelijk assistent heeft veel kans om eens een proeftuin te kunnen volgen. Het Opleidings- en Oriëntatiecentrum (OOC) organiseert deze 10-daagse screening bijna elke maand. De deelnemers aan de proeftuin doen tijdens 10 dagen heel wat verschillende opdrachten. Er zijn handvaardigheidsopdrachten zoals houtbewerking, koken of monteren, of administratieve opdrachten zowel schriftelijk als met de computer. Die vinden meestal plaats in de ateliers van het OOC.

De deelnemers krijgen vooraf veel uitleg en er wordt gewerkt in kleine groepen. Bij de meeste opdrachten word je zelfs een beetje uitgedaagd en uit je comfortzone’ getrokken. Tijdens de proeftuin wordt er door ervaren begeleiders gekeken naar de manier van werken van de deelnemers en uiteraard het resultaat. De begeleiders gaan na over wat een deelnemer graag doet in een job of zou willen doen. Na de proeftuin is er nog een individueel overlegmoment met de begeleider. Zo krijg iedere deelnemer een goed beeld van zijn of haar competenties en worden de toekomstmogelijkheden bekeken. Veel deelnemers ervaren de proeftuin als een verrijking en houden er positieve herinneringen aan over. Wie een activeringstraject wil starten, neemt best contact op met het team activering.

Info Team maatschappelijke activering Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 03 778 66 66 OOC Nobels- Peelmanstraat 17 9100 Sint-Niklaas 03 778 69 30

6


Inschrijven basisschool Is je kind geboren in 2018 of wens je een andere basisschool voor je kind, eerst aanmelden dan inschrijven Ook in 2020 wil Sint-Niklaas geen kampeertoestanden aan basisscholen. Door aan te melden krijgt ieder kind een gelijke kans om in te schrijven in een basisschool van eigen keuze. De stad tracht op die manier in de scholen in dezelfde wijk tot een gelijke verdeling te komen van kinderen uit kansarme en kansrijke gezinnen. De plaats die je kind krijgt, is altijd in één van jouw voorkeurscholen, en bovendien zoveel als mogelijk in de volgorde van de voorkeurscholen waarvoor je aanmeldde.

Andere voordelen van aanmelden: • Je krijgt voorrang op ouders die de website www.naarschoolinsintniklaas.be niet gebruiken. • Je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van jouw voorkeur. • In de door jou gekozen scholen ordenen we de kinderen op basis van afstand ‘thuis - school’ of afstand ‘werkplek - school’. • Je vergroot je kansen op een plaats in een school van je voorkeur.

Hoe je moet aanmelden: • Meld aan via www.naarschoolinsintniklaas.be tot 31 maart 2020 om 12 uur. • Op 28 april ontvang je een e-mail met het resultaat, enkele dagen later gevolgd door een brief per post. • Ga tussen 4 en 26 mei naar de school om je kind in te schrijven. Maak vooraf een afspraak. • Was er geen plaats voor je kind, ga dan vanaf 29 mei 2020 naar een school met nog vrije plaatsen.

Naar het buitengewoon onderwijs Kinderen die je inschrijft in het buitengewoon onderwijs, moet je niet aanmelden. Inschrijvingen gebeuren in de school, tijdens de openingsuren van de school. Om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan, is een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). • Broers en zussen kunnen inschrijven van maandag 23 maart tot vrijdag 3 april 2020 • Kinderen van personeel schrijven in van maandag 20 april tot woensdag 22 april

• Alle andere kinderen kunnen inschrijven vanaf maandag27 april Meer informatie over inschrijven en aanmelden en over het scholenaanbod vind je op www.naarschoolinsintniklaas.be Ben je niet vertrouwd met online of digitaal inschrijven of heb je geen internet, dan kan je steeds terecht bij het loket Kinderopvang en Onderwijs in het welzijnshuis aan de Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas.

Info Loket Kinderopvang en Onderwijs Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 03 778 36 49 onderwijs@sint-niklaas.be

7


Inschrijven secundair onderwijs Ruilt jouw kind in het nieuwe schooljaar 2020-2021 de lagere schoolbanken voor die in het secundair onderwijs in Sint-Niklaas, dan mag je zeker niet vergeten je zoon of dochter eerst aan te melden. Dat is noodzakelijk om hij of zij later ook effectief in een secundaire school van jouw keuze te kunnen inschrijven.

VU Magda Vercauteren | Puitvoetstraat

24 | 9100 Sint-Niklaas

Aanmelden en inschrijven voor het eerste jaar gewoon secundair onderwijs Alle leerlingen die starten in het eerste jaar gewoon secundair onderONLINE wijs (1A of 1B) moeten AANMELDEN zich eerst aanmelden EERSTE JAAR om zich later te kunIJS ERW OND R SECUNDAI nen inschrijven in een school. Aanmelden betekent in feite dat je via een website laten weten welke secundaire scholen je bij voorkeur kiest voor je kind. Elke leerling heeft immers recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in die school.

SCHOOLJAAR 2020-2021

VANAF 30 MAART 9U TOT EN MET 24 APRIL MEER INFO: WWW.NAARHETSECUNDAIR.BE

Toewijziging via de computer De ordening en toekenning van een secundaire school aan leerlingen die zijn aangemeld gebeurt in de eerste plaats op basis van de schoolkeuzes die je zelf maakte. Zijn er echt te weinig vrije plaatsen in de gekozen scholen, dan zal de computer de leerlingen ordenen op basis van toeval.

15U 2020

Sint-Niklaas Temse

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behalen maken de overstap naar 1A. Leerlingen die dat getuigschrift niet behalen starten in 1B. Weet je niet of nog niet of je kind naar 1A of 1B zal gaan, bespreek dit dan vooraf met de basisschool en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Aanmelden van 30 maart tot 24 april Ga tussen maandag 30 maart om 9 uur tot vrijdag 24 april om 15 uur naar de website www.naarhetsecundair.be, en meld je kind aan via de verschillende en eenvoudige stappen op die website. We raden aan meer dan één schoolkeuze op te geven. Ben je niet vertrouwd met digitale inschrijvingen of lukt het niet je kind via het internet aan te melden, dan je altijd terecht bij het loket Kinderopvang en Onderwijs in het welzijnshuis van Sint-Niklaas aan de Abingdonstraat 99. Inschrijven van 6 mei tot 3 juni Vanaf woensdag 6 mei 2020 krijg je automatisch via mail of B-post het resultaat van je aanmelding. Je komt dan 8

te weten welke secundaire school van jou voorkeur ook effectief is toegewezen. Met dat bericht kan je vanaf 9 mei tot en met 3 juni je kind in die school ook inschrijven.

Een aantal leerlingen hebben wel voorrang bij de toewijzing. Dat zijn de broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen in de scholen van jouw keuze, en de kinderen van het personeel van de secundaire school van hun keuze. Wacht niet af en meld zeker aan Het is belangrijk dat je het aanmelden van je kind niet vergeet en zeker op tijd doet. Kinderen die niet zijn aangemeld kunnen weliswaar nog vanaf maandag 8 juni in een secundaire school worden ingeschreven, maar veel plaatsen zijn dan al ingenomen door kinderen die wel werden aangemeld. Jouw schoolkeuze is dan uiteraard beperkt. Wacht dus niet af en meld zeker aan.

Info www.naarhetsecundair.be of Loket Kinderopvang en Onderwijs Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 03/ 778 36 49 onderwijs@sint-niklaas.be of Cindy Vergult LOP-deskundige Sint-Niklaas – Temse secundair 0492 184 862 cindy.vergult@ond.vlaanderen.be


Kinderopvang met de klemtoon op spelen De Sprinkhaan is op achttien plaatsen gezellige buitenschoolse opvang Wie nood heeft aan kinderopvang buiten de schooluren kan gebruik maken van de stedelijke buitenschoolse groepsopvang De Sprinkhaan. De Sprinkhaan biedt opvang aan schoolgaande kinderen uit het basisonderwijs op achttien locaties in Sint-Niklaas en de deelgemeenten Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. Er wordt opvang voorzien voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen. Spelen blijft het motto. De Sprinkhaan kiest er voor om de opvang zo dicht mogelijk bij de school te organiseren. In veel gevallen is dat in de school zelf of in eigen opvanglokalen vlakbij. Hierdoor komen de kinderen voor en na school niet in het drukke verkeer terecht. ‘Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich voor- en na school niet ver moeten verplaatsten.’ zegt Selma Verbeke van De Sprinkhaan. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang willen komen moeten eerst geregistreerd zijn. Dat moet je als ouder slechts één keer doen voor al je kinderen. Dit kan éénvoudig online via de website www.sint-niklaas.be/ vakantieopmaat. Via die website klik je met de blauwe knop ‘naar de website Vakantie op maat’ verder door naar de registratiepagina. Helemaal onderaan kan je als ouder al je kinderen in enkele stappen meteen registreren. Aan het einde van de stappen moet je nog de overeenkomst en inlichtingenfiche afdrukken en bezorgen aan De Sprinkhaan in het welzijnshuis. Kinderopvang zonder afspraak tijdens het schooljaar Eens jouw kind is geregistreerd, moet je ook niet meer op voorhand laten weten of je zoon of dochter naar de buitenschoolse opvang komt. Dat is handig als je onverwacht door omstandigheden je kind niet op tijd kan afhalen van school, of je kind plots voor de schooltijd moet brengen. ‘En dat is echt niet je kind vroeger naar school sturen of langer op school laten’, aldus nog Tine Roelant en Selma Verbeke van De Sprinkhaan. ‘Bij De Sprinkhaan draait het slechts om één ding, een toffe vrije tijd voor 9


vakantiedag waarvoor je opvang nodig hebt aanvragen. Dat kan via de website www.sint-niklaas.be/ vakantieopmaat. De inschrijvingen voor de zomervakantie 2020 starten na de paasvakantie van dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 april 2020. Voor de herfst- en kerstvakantie 2020 starten de inschrijvingen van dinsdag 1 tot en met zaterdag 5 september 2020. Na deze eerste inschrijvingsperiode krijg je bericht of jouw kind op de aangevraagde dagen al dan niet kan komen. Na deze inschrijvingsperiode kan je enkel nog inschrijven als er plaatsen vrij zijn. Registreren en inschrijven aan het loket Ben je niet vertrouwd met digitale registraties of beschik je niet over internet, ook dan is je kind registeren voor de buitenschoolse opvang of inschrijven voor vakantieopvang makkelijk en eenvoudig. Je kan daarvoor steeds terecht bij het loket kinderopvang in het welzijnshuis van Sint-Niklaas.

Selma Verbeke & Tine Roelant

‘Bij De Sprinkhaan draait het slechts om één ding, een toffe vrije tijd voor de kinderen’

de kinderen. Ook moet de kinderopvang gezellig zijn, een beetje zoals thuis.’ Helft korting met kansenpas Hoeveel je betaalt is afhankelijk van de duurtijd en het aantal kinderen dat je naar de opvang brengt. Wil je graag op voorhand weten hoeveel je dat gaat kosten, dan kan je steeds met De Sprinkhaan contact opnemen. Gezinnen met een kansenpas krijgen alvast een korting van 50 procent. Wanneer er meerdere kinderen uit één gezin gelijktijdig aanwezig zijn, om het even op welke opvangplaats, wordt er bovenop een korting van 25 % toegekend. Kinderopvang tijdens schoolvakanties De Sprinkhaan organiseert ook opvang tijdens alle schoolvakanties, zowel in Sint-Niklaas als in de deelgemeenten, telkens van 7 tot 19 uur. Voor vakantieopvang is een volledig account verplicht. Je moet ook iedere 10

Info Loket Kinderopvang en Onderwijs Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 03 778 36 30 sprinkhaan@sint-niklaas.be Open Maandag – vrijdag 8.30 tot 12 uur Dinsdagavond 16.30 tot 19 uur Website www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat Buitenschoolse kinderopvang Voor school: van 7 tot 8.15 uur Na school: van 16 tot 18 uur Woensdagnamiddag: van 12 tot 18 uur Vakantieopvang van 7 tot 19 uur ’t Mispeltje Sint-Niklaas Gavertje 4 Belsele Droomballon Nieuwkerken Buurthuis Sinaai


Asmaa Amouri Asmaa Amouri ging met haar gezin voor de oorlog in Syrië op de vlucht en kwam in 2015 in SintNiklaas terecht. Ze droomt ervan hier als kleuterjuf te kunnen werken. Dat diploma behaalde ze in haar land. Om werkervaring op te doen en het Nederlands beter onder de knie te krijgen, kon ze via haar maatschappelijk assistent in het welzijnshuis van Sint-Niklaas aan de slag in de basisschool De Droomballon. Dat doet ze in een TWE-traject of Tijdelijke WerkErvaring, voor werkzoekenden die een leefloon krijgen met het doel een job te vinden die bij hen past. Asmaa Amouri (36) woont samen met haar man en 3 kinderen in Nieuwkerken. In april vorig jaar kon ze in een TWE-traject aan het werk in basisschool De Droomballon in Nieuwkerken. ‘Toen mijn dochter kon starten in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) in de De Droombal-

lon in Nieuwkerken, vroeg ik aan haar juf of ik als vrijwilliger kon meehelpen’, vertelt Asmaa. ‘Ik mocht aan de slag in de wereldklas bij de oudere kindjes, waar ik hielp met vertalingen in het Arabisch bij onder meer de lessen wiskunde en tekenen. Naast mijn vrijwilligerswerk in De Droomballon, volgde ik zelf lessen Nederlands te Sint-Niklaas.’

Asmaa Amouri

‘Ik was gelukkig toen ik te horen kreeg dat ik in De Droomballon mocht blijven werken’

11


‘Als ik als zelfstandige kleuterjuf wil werken, moet mijn Nederlands perfect zijn’ – Asmaa Amouri –

Na twee jaar vrijwilligerswerk kon ze nog een jaar in de basisschool blijven helpen als wijkwerker. In die drie jaar slaagde Asmaa er niet in een job te vinden. ‘Onze schooldirecteur klopte bij het OCMW Sint-Niklaas aan om na te gaan of er een mogelijkheid was dat ik in de school kon blijven werken. Zo kwam ik met een maatschappelijk assistent en een jobcoach in contact. Ik was gelukkig toen ik te horen kreeg dat ik in een TWE-traject in De Droomballon mocht blijven werken’, aldus nog Asmaa. Ze ondersteunt en helpt de juffen en meesters in de OKAN-klas en in de kleuterklassen, gaat mee op uitstappen of doet activiteiten met de kindjes. Ze houdt ook toezicht op de speelplaats en is tolk voor Arabisch sprekende ouders op het oudercontact.

‘Ik zoek altijd naar nieuwe, leuke activiteiten voor de kindjes. Ik leer ze bijvoorbeeld hoe ze brood moeten maken. Ik werk ideeën uit die ik zoek op het internet, en wissel ideeën uit met de juffen en meesters. Ik houd alles voor later bij in een schriftje.’ De laatste stap voor Asmaa is het Nederlands nog beter te spreken, lezen en schrijven, om de sprong te wagen naar vast werk in een school. ‘Als ik als zelfstandige kleuterjuf wil werken, moet mijn Nederlands perfect zijn. Op dit moment volg ik geen lessen meer, maar ik spreek regelmatig af met mijn taalcoach Annelies van het welzijnshuis van Sint-Niklaas en leer veel uit de gesprekken met mijn collega’s en de kindjes’, besluit Asmaa.

Info Team maatschappelijke activering Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 03 778 66 66

Tijdelijke werkervaring voor meer kansen op werk Wie langdurig werkloos is en een leefloon ontvangt of andere financiële steun kan aan zijn of haar maatschappelijk assistent vragen of TWE of Tijdelijk WerkErvaring mogelijk is. Tijdens dit traject doet de werkzoekende in een maatwerkbedrijf of andere organisaties werkervaring op. Zo ontdekken ze hun sterke en zwakke punten. Ze leren er op tijd komen, vakantie op tijd aanvragen, ziekte melden, samenwerken met collega’s,… Daarnaast leren ze de technische kant van een job, bijvoorbeeld

12

een droogkast repareren, met de kassa werken, een heftruck besturen… Een jobcoach begeleidt de medewerker tijdens het traject. Het doel is een job te vinden op de arbeidsmarkt die bij hen past. Een jobhunter biedt hierbij ondersteuning. Er is ook een taalcoach die de medewerker helpt om duidelijk in het Nederlands te communiceren op de werkvloer. Dit traject duurt maximum twee jaar. Wil je meer weten? Bespreek het met je maatschappelijk assistent.


25 jaar Den Azalee Feestprogramma van maandag 25 tot zaterdag 30 mei Smakelijk in De Kringwinkels van Den Azalee Gratis koffie en cake voor alle klanten en bezoekers, een hele week lang.

Achter de schermen van het kringloopcentrum

Den Azalee. De tips die leiden naar het voorwerp vind je op de facebookpagina van Den Azalee en hoor je op radio Goldies Oldies, 106.8 of 107.5 FM. Wees er als eerste bij en ga aan de haal met de jubileumschat van Den Azalee. Is de prijs gewonnen, dan vullen we de jubileumschatkist de volgende dag opnieuw met prijzen.

Pluk de cafetaria kaal

Gratis rondleidingen voor groepen van max 20 personen (2 x per dag). Je duikt achter de schermen van het kringloopcentrum in de Heistraat te SintNiklaas en komt terecht in een hergebruikwereld die je zal verrassen. Den Azalee is veel meer dan tweedehands. Groepen moeten wel vooraf aanvragen en inschrijven. Dat kan telefonisch op 03 778 69 16 of via 25jaar@vzwdenazalee.be

Bevrijd de jubileumschat Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 mei De Kringwinkel Temse Maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 mei De Kringwinkel Sint-Gillis-Waas Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 mei De Kringwinkel Sint-Niklaas Elke dag leiden tips naar een voorwerp in De Kringwinkels van Den Azalee. Vind het voorwerp, want daarop staat de code waarmee je de jubileumschatkist in De Kringwinkel kan openen. In die kist zitten schitterende prijzen als Siniscooptickets, bowlingtickets‌.en een bon van 25 euro voor aankopen in De Kringwinkels van

In de cafetaria van De Kringwinkel Sint-Niklaas beland je in een oord van bijzondere spullen aan een attractieve prijs. Kom langs en slag je slaag. Pluk de cafetaria een week lang kaal.

Drie stempels voor een gratis fietscontrole Loop eens langs in de drie Kringwinkels van Den Azalee in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas. Vraag achter je fietscontrolekaart. Wie in elke winkel een stempel op die kaart kreeg, kan ermee in het fietspunt aan het station te Sint-Niklaas zijn of haar fiets gratis laten controleren op gebreken.

Goldies Radio Op de parking van De Kringwinkel Sint-Niklaas is de mobiele studio van de Waaslandse radio Goldies Oldies gestrand. Live uitzendingen met muziek van toen en heel veel nieuws over Den Azalee. En dat een week lang. Laat op de radio ook jouw menig horen over hergebruik.

Donderdag 28 mei Den Azalee op de donderdagse marktdag

Fiets langs het fietspunt De Versnelling

Donderdagvoormiddag 28 mei staat Den Azalee op de donderdagse markt in Sint-Niklaas. Je vindt Den Azalee aan het stadhuis. We delen gratis koffie en cake uit. En ze wassen niet af. De koffietas en ondertas 25 jaar Den Azalee krijg je mee naar huis.

Zin in een fietstocht door het centrum van Sint-Niklaas met als tussenstop of eindstation het fietspunt De Versnelling van Den Azalee? Dat is zeker een aanrader. Zet jouw versnelling alvast een tandje hoger want ook het fietspunt heeft wat te vieren. Zij zijn elf lentes jong en vergasten die donderdag ook iedereen op koffie en cake. 13


Van zes naar 325 medewerkers in 25 jaar Den Azalee bleef groeien en in april 2007 werd de huidige locatie in de Heistraat in Sint-Niklaas in gebruik genomen, met een Kringwinkel en verschillende ateliers voor het sorteren van goederen en textiel en het herstellen van elektro. Aan het station in Sint-Niklaas opende Den Azalee in 2009 een fietspunt voor kleine fietsherstellingen en fietsverhuur.

In 1995 startte Den Azalee op een bovenverdieping van een OCMW-gebouw aan de Azalealaan te Sint-Niklaas, toen met drie medewerkers in de logistiek en in de winkel, en drie in het strijkatelier. De goederen werden toen nog opgehaald met een kar. Drie jaar later moest al worden verhuisd naar een groter pand in de Meesterstraat in Sint-Niklaas en werd de eerste echte Kringwinkel in Sint-Niklaas een feit. In 2000 open Den Azalee zijn sociaal restaurant De Variant. Twintig jaar later is dit restaurant helemaal vernieuwd. De Variant verwelkomt vandaag zijn klanten in een royaal en comfortabel complex, met een bistro en feestzalen aan de Lamstraat 23 te Sint-Niklaas.

Twee nieuwe Kringwinkels werden in 2001 en 2005 geopend en intussen totaal vernieuwd, in 2012 in SintGillis-Waas en in 2016 in Temse. Verschillende nieuwe ateliers en buitendiensten zoals de Energiescanners zorgden voor nog meer jobs en opleiding. Den Azalee bouwde haar sociale tewerkstelling voortdurend uit. De  organisatie biedt nu jaarlijks werk aan gemiddeld  325 medewerkers, waarvan 275 langdurig werklozen die er opleiding krijgen als springplank naar een job in de reguliere economie.

Den Azalee is veel meer dan tweedehands Met zijn drie Kringwinkels, een fietspunt, een waaier aan milieuvriendelijke buurtdiensten voor de bevolking en een sociaal restaurant bestrijdt Den Azalee de kansarmoede. De organisatie biedt jaarlijks werk, opleiding en toekomstperspectief aan 275 mensen die geen of weinig kans maken op de gewone arbeidsmarkt. Met het ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van tweedehands goederen en textiel verkleint Den Azalee de afvalberg, vermindert de co2 uitstoot en gaat de opwarming van ons klimaat tegen.

14

Info Den Azalee Heistraat 115, Sint-Niklaas 03 766 70 45 info@vzwdenazalee.be denazalee.be facebook.com/denazalee


Daar is de Sinimaat Een Sinimaat. Dat is een maat in Sint-Niklaas die je een duwtje in de rug geeft om te genieten van vakantie, vrije tijd of cultuur. Zo’n cultuurbuddy of Sinimaat is misschien ook wel iets voor jou. Hij of zij helpt mee met het voorbereiden van een uitstap of vakantie en gaat zelfs met jou mee naar een evenement, een museumbezoek, een toffe film…Op die manier kan je met een Sinimaat drempels overwinnen en een zalige dag beleven. Het welzijnshuis in Sint-Niklaas organiseert ook workshops om je extra goed te voelen tijdens een uitstap. Dat doen ze daar door onder andere jou te stylen, je van een frisse haarsnit te voorzien, jou te laten ontspannen en je met een professionele foto van jezelf naar huis te sturen. Zo kan je relaxed genieten. Ben je geïnteresseerd? Twijfel dan niet om contact op te nemen.

Info Sinimaat Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas Saavik Gevers 0478 63 92 44 saavik.gevers@sint-niklaas.be

Twintig kwaliteitsfilms op MOOOV filmfestival in Siniscoop Van woensdag 22 april tot en met zondag 3 mei 2020 komt het MOOOV filmfestival voor de 8ste keer naar Siniscoop in Sint-Niklaas. Naast zeven andere locatie is Sint-Niklaas de enige in Oost-Vlaanderen. Het stadsbestuur en verscheidene lokale partners stelden een programma samen met films uit de hele wereld, in verschillende talen, talks met regisseurs, workshops, interessante randactiviteiten… Typisch voor MOOOV-films is het engagement dat ze uitdragen in mondiale thema’s als internationale rechtvaardigheid, vrouwenrechten... Vrouwen spelen in deze achtste editie trouwens een belangrijke rol: als acteur, als regisseur of als onderwerp van het verhaal. MOOOV-films staan ook garant voor anderhalf uur aangename ontspanning.

Wie graag naar een MOOOV film wil, stuurt een mailtje naar internationalesamenwerking@sint-niklaas.be Deel mee naar welke film je wil gaan en met hoeveel personen. Op vertoon van je kansenpas aan de kassa bij Siniscoop krijg je dan voor de MOOOVfilm naar keuze een ticket voor 5 EUR i.p.v. 7.60 EUR. Inschrijven kan tot en met maandag 20 april 2020.

Het filmprogramma vind je op de website www.mooov.be

15


Overzicht van verenigingen die participatie-attest aanvaarden Jeugd

S&G Vlaanderen Sint-Jozef S&G Vlaanderen d’Olmen S&G Vlaanderen Akabe S&G Vlaanderen St.-Vincentius S&G Vlaanderen St.-Martinus Scouts Kriko Meisjes Scouts Sint-Fransiscus Scouts Sint-Tarsicius Scouts Tereken Scouts Don Bosco Scouts Jin Scouts Kriko Souts Sint-Kristoffel Scouts Bermijn Chiro Komverdrom Chiro Alleman Chiro Jomokri Chiro Kriko Chiro Iris KLJ Nieuwkerken-Waas KSA Reinaert VKSJ Trapsoet KLJ Sinaai Alle speelpleinwerkingen Vzw Idee-Kids

Cultuur, kunstonderwijs

De stedelijke academies (SAMWD en SASK) Femma Oost-Vlaanderen Jeugdtheater Ondersteboven Vrije Ateliers

Voetbal

GFC Waasland Beveren SK Sint-Niklaas VK White-Boys FC Gerda Waasland FC Wijnveld Sinaai-Girls KFC Herleving Sinaai Auti-voetbal VOS Reynaert voetbal

16

Volleybal

Volleybalclub Outlaws Volleybalclub Belvoc Belsele Vos Reinaert Volleybal Nidak Nieuwkerken Damesvolleybalclub Gemma Volley Ons Geluk

Badminton

Badmintonclub De Mintons

Circus

Circuspunt Circolito

Gymnastiek en dans

Gymteam Sint-Niklaas Turnkring Rust Roest Turnkring Kracht en Geduld Turnkring Jong en Blij Nieuwkerken Ritmica Ginga Mundo Capoeira Dansstudio eclips Kon.Vzw. AC Waasland Running team Sinaai Singym WTT Waasland Triathlon

Basket

Basketbalclub Condors

Gevechtsport

Aikido Tukugwawa Dojo Judoclub Sinaai Dragon & Phoenix Kung Fu Ju-Jitsu Samoerai Ju-Jitsu Academie Robert Clark Karateclub Shotoskan Fightersacademy Sint-Niklaas Budokwai Taekwondo Koryo Seiryoku Zenyo Sint-Niklaas Sint-Niklase Judoclub SHOTOKAN (Sint-Niklase Karate club)

Rachidsgym Wase Thaiboxing Bujinkan Sint-Niklaas Ippon Sint-Niklaas Ginga Mundo Saigen vzw Tai Jutsi Samoerai MMA Academy Falcons Taekwondo academie Sint-Niklaas Galaxy Combat thaiboxing

Netbal

Femma Belsele

Watersport

WZK Waterpolo Swimming team Waasland

Atletiek

Atletiekclub Waasland Running team Sinaai

Skeeleren

Rolschaatsclub De Ster Rolschaatsclub Waasland

Wandelen

Wandelclub Reynaertstappers Belsele

Triatlon

Waasland Triatlon & Duathlon

Rugby

Rugbyclub jeugdwerking

Tennis

Sint-Niklase Tafeltennisclub

Sport na School KVLV Nieuwkerken

Profile for Stad Sint-Niklaas

Azo-Hee welzijnsmagazine - voorjaar 2020  

Azo-Hee welzijnsmagazine - voorjaar 2020  

Advertisement