Page 1

SSint-Amands int-Amands • Oppuurs Op ppuurs • Lippelo Lippelo

Opening toeristisch seizoen Verkiezingen 2014 Ex Rode Duivel Danny Veyt Tweemaandelijkse uitgave - 49ste jaargang - Mei 2014 - nr.136


De winter, die er eigenlijk geen was, ligt ondertussen al even achter ons en zelfs de voorjaarsbloemen zijn al aan het verwelken. We genieten nog volop van de lente die nieuw leven en kleur in onze straten brengt. We startten de lente ook dit jaar met onze grote zwerfvuilactie waar de scholen en jeugdbewegingen massaal aan deelnamen, waarvoor hartelijk dank. Ik wil ook langs deze weg onze 11 meters en peters bedanken die zelf instaan voor het opruimen van het zwerfvuil in hun straat of buurt. Samen zorgen we ervoor dat onze gemeente er netjes bijligt. Het toeristisch seizoen is opnieuw gestart. Onze vrijwilligers van toerisme zitten terug in hun vertouwde locatie: “het Veerhuis”. Hier werden de voorbije maanden de nodige veiligheidswerken uitgevoerd in afwachting van de grondige renovatie die in 2016 zal plaats vinden. Met Toerisme Klein-Brabant openden we de nieuwe fiets- en wandelroutes rond de ‘Groote Oorlog’. Je kunt in het Veerhuis terecht voor de mooie brochures. Het is beslist de moeite waard om deze routes eens uit te proberen. In die periode staat er weer veel op het programma. Voor sommigen zullen de verkiezingen van 25 mei een hoogtepunt zijn, anderen kijken wellicht meer uit naar de wereldbeker voetbal, waarbij we met zijn allen voor onze Rode Duivels supporteren. Voor onze studenten en scholieren is het wellicht afwachten wat hun eindresultaat op school brengt. Ik wens onze schoolgaande jeugd dan ook veel succes met hun examens.

Eddy Ceurstemont Schepen voor leefmilieu, groenbeleid, lokale economie, landbouw, toerisme en feestelijkheden

Het gemeentebestuur houdt je via facebook en twitter op de hoogte. Ook inwoners en bezoekers lieten van zich horen. Post jouw bericht op Twitter of Facebook en misschien sta jij hier volgende keer.

@rvangucht geniet na het sporten van de mooiste Scheldebocht.

2

@Lauren_zotje_XD heeft ‘gewoon’ een molshoop versierd met bloemen.

#lippelo #oppuurs #sintamands

@noensroel is blij dat de reserven van F.C. Oppuurs kampioen speelden.


7

in dit nummer Opening toeristisch seizoen

8 12 Verkiezingen 2014

Ex Rode Duivel Danny Veyt

... en verder GAS in Sint-Amands - Be Alert, het nieuwe alarmeringssysteem - Provincie optimaliseert het waterlopenbeheer - Fotograaf Charlie De Keersmaecker wint Cultuurprijs Artistiek - Wij zoeken nieuwe kunstwerken - Stem op speeltuin Bieshuizen - Met Belgerinkel Naar DeWinkel 2014 -Vormingsaanbod voor seniorenorganisaties ‘Doe meer met verkeer’ - Fairtrade fietstocht 2014 - Zet vrijdag 30 mei je stoel op straat! - Onze sportdienst opent een webwinkel - Daar is de lente - Gebruik geen pesticide - ‘BOEBS’, wat is dat eigenlijk? - Hoe voorkom je dat je kind rookt, onverstandig omgaat met alcohol of drugs gebruikt? - Zwerfvuilactie 2014 - Geen telefoongids nodig? - Openingsuren en sluitingsdagen

3


GASSint-Amands in

Sinds 1 januari 2009 is er in de drie gemeenten van de politiezone Klein-Brabant een éénvormig politiereglement van kracht: de “Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant” Dit politiereglement werd goedgekeurd door elke gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein. Hierin staan duidelijke regels waarmee de gemeenten paal en perk willen stellen aan allerlei vormen van openbare overlast zoals bijvoorbeeld vervuiling, verloedering, lawaai … Eigenlijk gaat het om regels voor goed samenleven, voor goed burgerschap in onze gemeente.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES De aanpassing van de politiereglementen kadert in de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Een hele reeks bepalingen die werden toegevoegd aan de politiereglementen kunnen bestraft worden door middel van een gemeentelijke administratieve sanctie en moeten niet meer via de rechtbank of het parket. Als je één van deze regels overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete die kan oplopen tot € 350. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling. De politie stelt de overtredingen vast. De sanctionerend ambtenaar van de interlokale vereniging GASAM (gemeentelijke administratieve sancties arrondissement Mechelen), waar de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands deel van uitmaken, legt de geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. Een overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank. Daders en benadeelden kunnen bovendien via een bemiddelingsprocedure rond de tafel gebracht worden om zo tot een al dan niet symbolisch herstel van de geleden schade te komen. Brochure GAS-wetgeving: http://www.lokalepolitie.be/sites/5356/images/bijlage%20lr.pdf

MEER INFO Administratie GASAM Maurits Sabbestraat 119 2800 Mechelen Tel. 015 29 83 79 gasam@mechelen.be

4


5


Provincie optimaliseert het WATERLOPENbeheer

In de provincie Antwerpen bevinden zich vandaag 3 100 kilometer aan geklasseerde onbevaarbare waterlopen. Deze waterlopen zijn belangrijk voor de afvoer van overtollig water en hebben dus ook regelmatig een onderhoud nodig. Voor dit onderhoud staan de erkende waterloopbeheerders in: de provincie (voor het overgrote deel van de geklasseerde onbevaarbare waterlopen nl. 2 100 km), de polders en wateringen, het Vlaams gewest en een aantal gemeenten. In 2013 bracht de provincie samen met de gemeente de waterlopen in kaart die vandaag nog niet door een waterloopbeheerder onderhouden worden, maar waar dit wel wenselijk is. Daarnaast zijn er ook geklasseerde waterlopen in de loop der jaren verdwenen of minder belangrijk geworden. Deze laatste groep zijn dus het statuut van ‘geklasseerde waterloop’ niet meer waardig. Als een waterloop van statuut verandert, heeft dit een impact op de rechten en plichten van de bewoners langs deze waterlopen. Daarom organiseert de provincie met de gemeente een openbaar onderzoek waarbij iedereen de kans krijgt te reageren op een mogelijke statuutverandering. Dit openbaar onderzoek start midden juni 2014 en duurt 20 kalenderdagen. Bezwaren of opmerkingen kunnen in die periode schriftelijk (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij de burgemeester. Voor meer info over het beheer van de onbevaarbare waterlopen in de provincie, kan je surfen naar www.provincieantwerpen.be/waterlopen of via de milieudienst op het nummer 052 39 98 78.

6


Opening TOERISTISCH SEIZOEN in het teken van de

‘GROOTE OORLOG’

Met het begin van de paasvakantie werd ook de start van een nieuw toeristisch seizoen ingeluid. Blikvangers dit jaar zijn de terugkeer van het toeristisch infopunt naar het Veerhuis aan de Kaai en de lancering van nieuwe fietsroutes in het kader van de herdenking van de ‘Groote Oorlog’.

Drie nieuwe fietsroutes in het Scheldeland Toerisme Scheldeland ontwikkelde drie fietsroutes die de thema’s rond oorlogsherdenking belichten. De fietsroutes passeren de meest interessante bezienswaardigheden gelinkt aan het thema ‘Groote Oorlog’. De fietslussen zijn uitgerust met infoborden. In totaal gaat het om 50 infoborden die je terugvindt langs markante plaatsen van de WOI-geschiedenis van Aalst, Dendermonde, Zele, Lebbeke, Buggenhout, Puurs, Bornem en Sint-Amands. Hierop staan archieffoto’s van de heemkundige kringen en erfgoedcellen van de gemeenten, aangevuld met historische achtergrond en dit in vier talen.

De fortengordel De fietsroute van Puurs over Bornem naar Sint-Amands (51 km) neemt je mee naar het Antwerpse deel van het Scheldeland. De fortengordel rond Antwerpen speelt de hoofdrol, met speciale aandacht voor het fort van Liezele. Merk daarbij op dat het traject ook Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo aandoet en weet dat je je mag verwachten aan een unieke combinatie van historisch erfgoed met prachtige Scheldezichten, dorpjes, kerkjes en heel veel groen tussendoor. In de fietsgids ‘100 jaar Groote Oorlog’ staan alle fietsroutes gedetailleerd beschreven met een aantal extra tips voor onderweg. Deze fietsgids is gratis te verkrijgen bij de dienst toerisme in het gemeentehuis, de bibliotheek en in het infokantoor het Veerhuis aan de Kaai. Kijk even op onze website voor de openingsuren. toerisme@sint-amands.be 052 39 98 77

7


VERKIEZINGEN

op zondag 25 mei 2014

Op 25 mei 2014 gaan we met zijn allen naar de stembus. Dan vinden er regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. In onze gemeente wordt digitaal gestemd. De stemlokalen zijn open van 8 u. tot 16 u. Locatie van de stembureaus: Lippelo: voetbalkantine, Lippelodorp Oppuurs: voetbalkantine, sportterreinen Sint-Amands: gebouwen lagere school, Hekkestraat 26

Het ABC van elektronisch stemmen Je krijgt een stemkaart van de voorzitter van het stembureau. Je gaat naar een stemhokje en steekt de kaart tot aan de streep in de stemcomputer. Je brengt je stem uit op het scherm. Je bevestigt je stem waarna de stemcomputer het stembiljet afdrukt. Je vouwt dit biljet dubbel met de tekst naar binnen en haalt de kaart uit de stemcomputer. Je geeft de kaart terug aan een lid van het stembureau. Je scant de barcode van het stembiljet. Daarna vouw je je biljet opnieuw toe en steek je het in de stembus.

8


Probeer de verkiezingspc’s in het gemeentehuis Vanaf 5 mei tot 22 mei kan je tijdens de openingsuren in het gemeentehuis terecht om de verkiezingspc’s uit te proberen. Wellicht heb je vragen over het verkiezingsgebeuren. Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.verkiezingen.fgov.be, de officiÍle verkiezingswebsite van de federale overheid. In het gemeentehuis kan je met je vragen terecht bij de dienst bevolking op het nummer 052 39 98 61.

Elektronisch stemmen in 10 stappen Steek de kaart in de stemcomputer tot aan de streep

Vouw je biljet dubbel met de tekst naar binnen

Volg de instructies op het scherm

Neem de kaart terug en verlaat het stemhokje

Breng je stem uit

Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau

Bevestig je stem

Ga naar de stembus en scan de barcode op je stembiljet

Neem je stembiljet

Vouw je stembiljet opnieuw en steek het in de stembus

9


Fotograaf Charlie De Keersmaecker wint Cultuurprijs Artistiek Op zaterdag 29 maart reikten het Sint-Amandse gemeentebestuur en de cultuurraad de Cultuurprijs Artistiek 2012-2013 uit aan Charlie De Keersmaecker. Charlie De Keersmaecker is gekend als fotograaf van Knack Weekend, Focus, De Morgen, Humo … Als fotograaf legde hij tal van muzikanten vast (Bryan Ferry, The Pixies, Roland, Black Box Revelation, Axelle Red, Novastar, Adamo …). Hij was ook jarenlang huisfotograaf van dEUS. Ook tal van andere persoonlijkheden ontsnapten niet aan zijn lens: Luc Tuymans, Michael Borremans, An Demeulemeester, Dries Van Noten … In dag- en weekbladen verschijnen van zijn hand ook modereportages. De algemene vergadering verkoos hem tot winnaar van de Sint-Amandse Cultuurprijs Artistiek 2012-2013. De twee andere genomineerden waren auteur Bruno Borremans en installatiekunstenaar Jef Van Gucht. Uitgangspunt van de Cultuurprijs is dat de uitreiking een stimulans is, waardoor de Sint-Amandsenaren meer aandacht en interesse krijgen voor een rijk artistiek leven in de eigen regio.

De cultuurraad en het gemeentebestuur willen de lokale SintAmandse kunstenaars de kans geven een nieuw kunstwerk te maken dat gedurende drie jaar zal uitgereikt worden aan de winnaar van de cultuurprijs. Dit doen we via een wedstrijd.

Wij zoeken nieuwe kunstwerken

We zoeken artistieke projecten uit diverse beeldende kunstvormen zoals beeldhouwwerken, fotografie, keramiek en andere. Kunstenaars moeten in Sint-Amands wonen. Stel je kandidaat voor 1 oktober 2014. Je kan zowel individueel als in team deelnemen. Een kandidatuur moet bestaan uit: - gedetailleerde beschrijving + schets van het kunstwerk - filosofie achter het werk - verband van het werk of onderwerp met de gemeente Sint-Amands - materiaalkeuze - technische fiche - identificatiegegevens van de kunstenaar onder gesloten omslag De afgelopen drie jaar leverde Jacques Sansterre onze kunstwerken

Meer info vind je in het reglement op www.sint-amands.be (varia/documenten/cultuur en socio-cultuur) of bij de cultuurdienst.

Bezorg je kandidatuur uiterlijk op 1 oktober 2014 aan de voorzitter van de cultuurraad, Gerrit Bosteels, Jan Van Droogenbroeckstraat 63b, 2890 Sint-Amands, gerrit@skynet.be. Het gemeentebestuur voorziet € 500 per exemplaar van het kunstwerk. In totaal moeten er vier kunstwerken gemaakt worden: drie als cultuurprijs en één voor de kunstcollectie van het gemeentebestuur.

10


Stem op speeltuin Bieshuizen (Oppuurs) en WIN een buiten-gewoon FEEST!

Afgelopen maanden gingen de Antwerpse regionale landschappen en Landschapspark Zuidrand met de groene bezem doorheen 50 verrommelde plekjes in onze provincie. Er werden wilgenhutten gevlochten, hagen en bomen geplant, boomgaarden hersteld, picknickbanken geplaatst, speelgroen ontworpen, geurige kruidenhoekjes gecreëerd, insectenhotels gebouwd, en nog zo veel meer. De regionale landschappen kregen hierbij volop steun en medewerking van de betrokken gemeenten, maar ook de buurtbewoners, lokale jeugdbewegingen en scholen staken met veel enthousiasme een handje toe. Wij zijn alvast uitermate opgetogen over het resultaat. Tijd om deze 50 buiten-gewone plekjes in de kijker te zetten en aan jou voor te stellen! Als feestelijke afsluiter van dit project krijgen de mooiste ‘buiten-gewone plekjes’ van de provincie Antwerpen een heus publieksevenement cadeau. Stem de speeltuin Bieshuizen in Oppuurs naar de overwinning en kom samen met je vrienden en familie mee vieren. De wedstrijd loopt van 2 juni tot 31 juli. Stemmen kan via de website www.buitengewoneplekjes.be, daar vind je tevens alle info over de opknap- en ingroeningswerken van de 50 plekjes. Let op, door onvoorziene omstandigheden zijn nog niet bij alle plekjes de geplande werken uitgevoerd, enkele zijn uitgesteld tot het najaar. Alle inrichtingsvoorstellen worden wel uitgebreid beschreven op de website en gedocumenteerd zodat alle plekjes kunnen meedingen voor de publieksprijs.

11


Ex Rode Duivel en ere-burger van Sint-Amands

Danny Veyt (58 (58) 8) wint Beker van België

De assistent-trainer van SC Lokeren won immers afgelopen maand met zijn club de Beker van België. Lokeren versloeg in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, Zulte Waregem met 1-0. Danny is in die functie sinds 2011 aan de slag onder hoofdtrainer Peter Maes. In de drie jaar dat Danny er actief is, won de club twee maal de Beker van België. Voor hij als assistent-trainer aan de slag ging, was hij onder meer al jeugdtrainer bij Anderlecht en Lokeren.

Scoren tegen Maldini Als speler voetbalde Danny een mooi palmares bij mekaar. Hij speelde onder meer als spits voor FC Luik, AA Gent en KSV Waregem. Met KSV Waregem versloegen ze in de Uefacup onder andere A.C. Milan. Danny maakte de winning goal tegen de ploeg van de toen 17-jarige Paolo Maldini. Waregem haalde de halve finale, waarin het verloor van FC Keulen. Zijn prestaties in de Uefa Cup gingen niet onopgemerkt voorbij. Hij scoorde zes Europese doelpunten en werd geselecteerd voor de Wereldbeker Mexico ’86.

Danny tijdens het WK tegen de Sovjet-Unie in het Estadio Nou Camp in de stad León

Twee goals van Maradona Tijdens de campagne in ’86 eindigden de Rode Duivels vierde. Danny scoorde in de eerste ronde tegen Paraguay. In de halve finale verloren de Rode Duivels met 0-2 van Argentinië met twee goals van Maradona. Danny houdt aan deze wedstrijd een dubbel gevoel over.

12


“Ik wist verdorie al wat ik ging doen toen ik vertrok” Danny werd tijdens de halve finale onterecht afgevlagd voor buitenspel. “Als ik toen had mogen doorgaan, had mijn carrière en mijn leven er nadien volledig anders uitgezien. Ik kom daar dikwijls op terug en ze lachen daar een beetje mee. Maar stel je eens voor: baf, 1-0 tegen Argentinië, alle camera’s op jou en 120 000 man in het stadion. De kleine van Waregem! Ik was helemaal alleen door. Niemand kon mij nog bijbenen. En ik wist verdorie al wat ik ging doen toen ik vertrok. Ik zou zoals Pélé in de jaren ’70 de bal met buitenkant rechts opzij duwen en zo rond de doelman gaan. Ik had toch alle tijd en ruimte van de wereld. Ik had die kans afgemaakt. Dat garandeer ik iedereen. Ik zat in de vorm van mijn leven. Ik weet nog dat ik de bal uit colère wegtrapte. En ik heb die scheidsrechter uitgemaakt voor het vuil van de straat. Hij heeft er geen woord van begrepen, maar ik heb wel een gele kaart gekregen. Ik was kwaad, echt kwaad! Hoe voelt het om een WK mee te maken? Zonder wereldbeker is een carrière niet echt geslaagd. Je mag in mooie competities spelen, Europese wedstrijden... maar een wereldbeker is echt speciaal.

“Voetjes op de grond en werken als team” Hoe schat je de kansen van onze nationale ploeg in? “Het is al belangrijk om sowieso de eerste ronde door te komen. Dan ligt alles open. Een factor geluk komt er dan ook bij kijken. Dus eerste punt is die eerste ronde door te komen. Als dat niet lukt, worden alle goeie bedoelingen vooraf niet meer in dank afgenomen. Kwartfinale zou mooi zijn... dan wacht hen ook meteen een zware tegenstander. Voetjes op de grond en werken als team.”

Scan deze code met je gsm of tablet en bekijk de video van Danny op Sporza.be


Dat is elke dag Winnen

Met BELGERINKEL naar de WINKEL 2014! ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, dat is dit jaar elke dag winnen! Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei met de fiets of te voet boodschappen bij een handelaar in onze gemeente en maak elke dag kans op mooie prijzen. Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet of met de fiets verplaatsen, dragen bij aan de leefbaarheid van Sint-Amands. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te vertoeven. Je ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart maar een Belgerinkel-lot met een unieke code. Je registreert dit lot op www.belgerinkel.be en maakt zo kans op één van de dagelijkse, nieuwe, mooie prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen. Heb je geen pc, dan kan je steeds gratis gebruik maken van de pc’s in onze bibliotheek om je te registreren. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen! Heb je tijdens de campagneperiode nog niet gewonnen? Niet getreurd, je maakt dan nog steeds kans op de unieke Achielle retro-fiets en andere mooie prijzen, exclusief voorbehouden voor deelnemers in onze gemeente. Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkelaffiche en ben je te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om jouw Belgerinkel-lot te vragen. De campagne met ‘Belgerinkel naar de Winkel’ is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is één van de 160 gemeenten die aan deze campagne deelneemt. Wie weet ben je dit jaar één van de klanten die de unieke ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ Achielle retro-fiets of één van de andere mooie prijzen wint! Meer info: milieudienst@sint-amands.be 052 39 98 78

14


Vormingsaanbod voor seniorenorganisaties

‘Doe meer met verkeer’ ‘Verenigingen voor Verkeersveiligheid’ pakt voor het tweede jaar op rij uit met een aantrekkelijk vormingsaanbod voor seniorenorganisaties. Met de steun van de Vlaamse overheid kunnen de workshops aan € 50 uitgevoerd worden in de eigen vereniging of seniorenraad. De folders zijn nog maar net de deur uit en op amper enkele weken stroomden al een kleine honderd aanvragen binnen. Het beschikbare budget voor dit uitzonderlijke aanbod is beperkt… snel zijn is dus de boodschap! Ontdek zelf het aanbod op www.doemeermetverkeer.be en doe er meteen je aanvraag! Katrijn Braeckman: 09 331 59 14 info@verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be

Fairtrade fietstocht 2014 Voor de zesde keer op rij (derde keer met de medewerking van onze gemeente), vond de Fairtrade-fietstocht plaats in Klein-Brabant. Via een gekozen fietslus van 29 of 36 km tussen Bornem, Puurs en SintAmands passeerden vele deelnemers aan de Steenovens. Zij werden getrakteerd op een woordje uitleg over deze unieke locatie met info over de plaatselijke wijnbouw, de proeftuin van Velt en de sociale tewerkstelling die hier georganiseerd wordt. Voor een welkome (h)eerlijke verfrissing kon men terecht aan de drankstand van de OxfamWereldwinkel. Ook in Bornem en Puurs kon men halt houden op verschillende stopplaatsen waaronder plukboerderij ’t Lekkerland, de Havesdonckhoeve, bioboer Schelfhout, de Kers naast de Taart en er proeven van (h)eerlijke hapjes. Het werd een leerrijke, sportieve en recreatieve namiddag vol lekkers!

15


Zet JE

Vrijdag 30 mei

STOEL OP STRAAT !

Een vrijdagavond in mei. Het einde van de werkweek. En laat het net een fraai lenteweertje zijn. Neem dan die avond je favoriete stoel onder de arm en trommel je buren op om hetzelfde te doen. Je (h)eerlijke burendag is een feit! Eens gezapig en onbezonnen kletsen, keuvelen en kwebbelen. Sappige verhalen uit de spreekwoordelijke kast halen op een zachte lenteavond. Het gemeentebestuur moedigt je aan om op vrijdagavond 30 mei, samen met de buren, je stoel buiten te zetten. Het is immers een goed teken dat buurten bruisen van het leven. Daarom willen we je straat trakteren op heel wat (h)eerlijk lekkers van de wereldwinkel. Neem met je buren een kijkje op www.ikleefverstandig.be (>buurten & evenementen >(h)eerlijke burendag – 30 mei 2014). Bekijk het filmpje van Tony Chocolonely en geniet zo van een gratis pakket (h)eerlijke hapjes en drankjes naar keuze op jullie burendag. Voor meer info: 015 29 47 62 of walter.laurent@igemo.be

DRIE REDENEN OM VOOR

FAIR TRADE PRODUCTEN TE KIEZEN

Armoede terugdringen Door Fair tradeproducten te kopen, kies je ervoor om producenten uit het Zuiden de kans te geven zich op een duurzame manier te ontwikkelen. Met je aankoop zorg jij mee voor betere en gezonde werk- en leefomstandigheden voor de werknemers en help je armoede terug te dringen.

Hoge kwaliteit De Fair trademarkt is een markt in volle ontwikkeling: de producten uit eerlijke handel die je vandaag in BelgiĂŤ kan kopen, zijn vaak van hoge kwaliteit en moeten ook qua prijs steeds minder onderdoen voor de klassieke merken. De meest verkochte Fair tradeproducten zoals koffie of fruitsappen kennen zelfs geen prijsverschil meer.

Groot aanbod Het aanbod aan eerlijke producten is de laatste jaren sterk toegenomen. Momenteel zijn er meer dan 1 300 eerlijke producten op de markt!

16


Onze Sportdienst opent een

WEBWINKEL Ook het tennisveld naast de sporthal kan je via de webshop reserveren

Om de dienstverlening van de sportdienst te verbeteren en toegankelijker te maken, heeft onze gemeentelijke sportdienst sinds kort een webshop. Hiermee kan je vanop de computer thuis: 1. de beschikbaarheid van sportaccommodaties raadplegen (sporthal, basket-en tennisveld naast de sporthal en de turnzaal); 2. nakijken wanneer je een sportaccommodatie hebt gereserveerd of wanneer jouw sportclub een training heeft gepland; 3. voorlopige nieuwe reservaties aanmaken voor deze accommodaties; 4. info raadplegen van de sportactiviteiten van de sportdienst; 5. inschrijven voor deze activiteiten. Sportaccommodaties afhuren of inschrijven voor sportactiviteiten van de sportdienst Om te reserveren of om in te schrijven voor een activiteit moet je je eerst aanmelden. Handig is hierbij dat je voor het hele gezin één gebruikersnaam en wachtwoord kan aanmaken en daaraan de andere gezinsleden kan toevoegen. Bij het inschrijven voor een activiteit kan je dan kiezen welke gezinsleden je inschrijft. Je vindt de webshop via de gemeentelijke website of rechtstreeks via https://webshopsintamands.recreatex.be/ De sportdienst verneemt graag jouw opmerkingen, ervaringen en suggesties over deze webshop op sportdienst@sint-amands.be – 052 33 64 13.

17


DAAR is De LENTE

daar is de berenklauw, de processierups, de teek

De lente is aangebroken en dan willen we weer volop genieten van het groen en de zon. De natuur biedt prachtige landschappen en leuke plekjes waar het goed toeven en prettig spelen is. Het is vaak ook een ideale plek om tot rust te komen en te bekomen van de dagelijkse stress. En toch heeft de natuur ook een paar mindere, soms pijnlijke kantjes‌

de processierups Sinds enkele jaren wordt onze gemeente tijdens de zomermaanden ook geplaagd door processierupsen. Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Na de derde vervelling, die doorgaans start rond half mei, zorgen zij wel voor problemen. Aanraking met de brandharen leidt tot huiduitslag die gepaard gaat met hevige jeuk. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen twee weken.

de teek Laat je tocht in de natuur ook niet bederven door een tekenbeet. Een teek is een klein,, bruinzwart spinachtig beestje ter grootte van een speldenkop. Bossen, weiden, velden, stadsparken en tuinen zijn hun favoriete schuilplekken. Een tekenbeet is vaak onschuldig en pijnloos. Na enkele uren kan deze wel jeuk veroorzaken. Teken kunnen echter besmet zijn met een bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Na een tekenbeet verwijder je de teek best zo snel mogelijk, liefst binnen de eerste 12 tot 24 uur en bij voorkeur met een speciaal tekenpincet. Neem de teek zo dicht mogelijk tegen de huid vast en trek er hem voorzichtig uit zonder het lichaam te verpletteren. Het is een fabeltje dat je de teek er draaiend moet uithalen of eerst moet verdoven met alcohol of ether. Ontsmet nadien de wonde, was je handen en steriliseer de berenklauw het gebruikte materiaal. Het is een mooie plant met witte paraMeer info ? plugrote bloemschermen die in bossen en http://www.zorg-en-gezondheid.be/Gezond-leven-en-milieu/ langs bermen groeit. Het sap van deze plant Milieu-en-gezondheid/Dieren-en-planten/ bevat echter een bijtende stof die in combiBij ernstige gezondheidsklachten contacteer je best steeds de huisarts. natie met de zon reageert als een zuur. Bij aanraking ontstaan er na verloop van tijd rode, jeukende vlekken op de huid, die enkele uren later overgaan in een ontsteking met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen eruit zien als echte brandwonden en genezen maar traag. Wanneer het sap in je ogen terecht komt, kan je (in ernstige gevallen) blind worden.

18


Zonder is gezonder Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen. Werk daarom preventief en gebruik geen pesticiden om groen en verhardingen te onderhouden: 1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Laat de tuin, het park, het terras of plein zo ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets. 2. Gebruik alternatieven Het nieuwe decreet ‘Duurzaam gebruik pesticiden’ regelt het pesticidengebruik in open lucht op: • terreinen die voor openbare diensten worden gebruikt. Dat zijn bv. kinderopvangplaatsen, scholen, ziekenhuizen en alle terreinen van openbare besturen; • andere terreinen groter dan 200 vierkante meter, recreatiedomeinen en grote bedrijfsterreinen; • in specifiek beschermde zones, zoals waterwingebieden of speciale beschermingszones. Op bepaalde terreinen is het gebruik van pesticiden verboden of geldt een minimumgebruik.

Verbod vanaf 2015 Na 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure. Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen krijgen vanaf 1 januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. Dit verkleint de kans dat de meest kwetsbaren, zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze pesticiden. Professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen worden vanaf 25 november 2015 verplicht om een certificaat te hebben: de fytolicentie. Deze kan slechts onder bepaalde voorwaarden verkregen worden en is zes jaar geldig. Meer info vind je terug op de websites: www.zonderisgezonder.be en www.fytolicentie.be.

19


‘BOEBS’

wat is dat eigenlijk?

BOEBS staat voor ‘Blijf Op Eigen Benen Staan’. Het is een gemeenschapsproject om aan valpreventie te werken, met de gemeente als regisseur. De kern van dit project is ouderen bewust maken van de risico’s op vallen en mogelijkheden aanleren om vallen te voorkomen. Met BOEBS willen we werk maken van meer beweging en een veilige woon- en leefomgeving voor senioren.

20

Ben je zelden actief?

Ben je soms actief?

Ben je vaak actief?

• Start met activiteiten uit de basis van de piramide • Streef naar 30 minuten actief bewegen per dag • Werk jezelf op naar het midden van de piramide; elke vordering die je maakt is een winst • Bouw elke activiteit geleidelijk op, start met 3 keer 5 à 10 minuten per week • Stel hierbij wel je grenzen en kies haalbare doelen met activiteiten die je graag doet

• Bouw regelmaat op met activiteiten uit het midden van de piramide • Zoek een partner om samen te bewegen • Stel wekelijkse en maandelijkse doelen

• Kies voor een mix van specifieke oefeningen (kracht, lenigheid, evenwicht) • Probeer eens iets nieuws • Daag jezelf uit om nieuwe doelen te stellen


Hoe VOORKOM je dat je kind ROOKT, onverstandig omgaat met ALCOHOL of DRUGS gebruikt? Als ouder kan je meer doen dan je denkt! Wij geven je graag enkele tips om je op weg te helpen. Indien je niet wilt dat je kind rookt of gaat roken, zeg dat dan en leg uit waarom. Als je als ouder roken afkeurt, zijn je kinderen minder geneigd om ermee te beginnen. Duidelijke afspraken maken over het gebruik van alcohol en drugs zijn belangrijk. Wat kan voor jou en wat niet? Bespreek dit met je dochter of zoon. Grenzen scheppen duidelijkheid en houvast. Geef zelf het goede voorbeeld. Jongeren van ouders die roken worden vaak zelf ook roker. Denk na over je voorbeeldfunctie als ouder op het vlak van roken en alcoholgebruik.

Enkele hulplijnen • Telefonische begeleiding via Tabakstop (0800/111 000 of www.tabakstop.be) • Online begeleiding www.stopsmokingcoach.eu. Tevens beschikbaar als een gratis mobiele versie in de Appstore en op Google Play Store. • Persoonlijke- of groepsbegeleiding door een tabakoloog of huisarts (zoek via www.vlaanderenstoptmetroken.be naar het lokaal aanbod. De consultatie wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds). • Voor advies over drugs en alcohol, zie ook www.druglijn.be

Meer tips op www.gezondopvoeden.be www.gezondopvoeden.be biedt informatie aan ouders die hun kinderen (2-18 jaar) gezond willen opvoeden. Met behulp van artikels, filmpjes waarin herkenbare discussies tussen ouders en kinderen worden nagespeeld, interactieve tests en doeopdrachten geeft de website ouders de kans om over concrete situaties na te denken of zelf hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen.

21


Zwerfvuilactie 2014 De meest verrassende vondsten: een autostoel, een kapotte wasmand en een stofzuiger. milieudienst @sint-amands.be 052 39 98 78

22

Op zondag 23 maart 2014 waren de weergoden ons, jammer genoeg, niet gunstig gezind. Dit kon echter de talrijk opgekomen verenigingen tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie niet deren. De verschillende chiro-afdelingen in SintAmands, Oppuurs en Lippelo en de Selamjongeren trotseerden de veelvuldige maartse buien. Ondanks hagel en regen ruimden ze veel afval op. Op 17, 21 en 24 maart droegen de leerlingen van alle scholen van Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo hun steentje bij. Straten zoals o.a. de Lippeloseweg, Oppuurseweg, Meir en Meirstraat, Breutheide, Keten, Smissen, Heiken, Calleboutstraat, Buisstraat, Boonhof, het centrum van Sint-Amands…werden grondig aangepakt. Deze straten vormen echte zwerfvuilknelpunten in onze gemeente. Van harte dank aan alle deelnemers! We willen ook onze vrijwilligers bedanken die reeds enkele maanden peter of meter van hun straat zijn, voor hun engagement om het zwerfvuil mee te helpen bestrijden!


Openingsuren gemeentehuis

Iedere werkdag: 9 u. tot 12 u. Woensdagnamiddag: 13.30 u. tot 16 u. Donderdagavond: 17.30 u. tot 19 u. Openingsuren OCMW

Iedere werkdag: 9 u. tot 12 u. Donderdagnamiddag: 13.30 u. tot 15.30 u. Donderdagavond: 17.30 u. tot 19 u.

Geen telefoongids nodig? Laat het weten! Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo Belgium, de uitgever van de papieren telefoongidsen, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Om te voorkomen dat deze boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, biedt Truvo Belgium de mogelijkheid om uit te schrijven via de link http://info.goudengids.be/ms/ms/goudengidsbe-uitschrijven-gidsen-antwerpen-2018/ms156904-p-17/ Inwoners die zich uitschrijven voor 16/05/2014, met vermelding van hun adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Met uitschrijvingen die Truvo bereiken na bovenvermelde datum, zal pas volgend jaar rekening gehouden kunnen worden. Hartelijk dank voor je milieuvriendelijke medewerking.

Geen avonddienst en zitdagen tijdens de schoolvakanties Zitdag burgemeester Peter Van Hoeymissen Elke donderdag van 18 u. tot 19 u. in het gemeentehuis

Een overzicht op wegenwerken

Hinder in kaart

Zitdag OCMW-voorzitter Heiko Van Muylder Elke donderdag van 18 u. tot 19 u. in het OCMW Zitdagen schepenen Elke woensdag en donderdag in het gemeentehuis Schepenen L.O.S. van 18 u. tot 18.30 u. - Frans Joos: 1ste en 3de woensdag - Bart De Schutter: 2de en 4de woensdag Geen zitdag 5de woensdag Schepenen CD&V van 18.30 u. tot 19 u. - Els De Smedt: 1ste en 3de donderdag - Eddy Ceurstemont: 2de en 4de donderdag Geen zitdag 5de donderdag Sluitingsdagen gemeente, OCMW en bibliotheek: - donderdag 1 mei: Feest van de Arbeid - vrijdag 2 mei: Brugdag - donderdag 29 mei: O.L.H.-Hemelvaart - vrijdag 30 mei: Brugdag - zaterdag 31 mei: Brugdag - zaterdag 7 juni: Pinksterzaterdag - maandag 9 juni: Pinkstermaandag

De verspreiding van uitgebreide hinderinformatie vanuit het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) gebeurt niet meer op wegenwerken.be. Voor lokale wegenwerken en evenementen in je gemeente kan je terecht op www.geopunt. be/hinder-in-kaart. Daar kan je verder inzoomen op de gegevens van je straat of gemeente.

23


gespot In Lippelo, Oppuurs en Sint-Amands

Vier op een rij tijdens de Buitenspeeldag

Uitreiking cultuurprijs

Paaseieren vangen tijdens de paaseierenworp

Sint-Amands ontdekken tijdens de Scheldehappening

Opening van de Paastentoonstelling

Ontwerp en druk:

123 printing .be

v.u. Gemeentebestuur Sint-Amands, Livien Van der Looystraat 10 - 2890 Sint-Amands

Genieten van onze streekproducten tijdens de streekproductenbeurs

SAmagazine mei-juni 2014  
SAmagazine mei-juni 2014  

Infomagazine van gemeentebestuur Sint-Amands

Advertisement