Page 1

INFORMATIEBLAD Sint-Amands

van het gemeentebestuur van

TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

45STE JAARGANG

NOVEMBER 2010

NR 115


Voor de allerlaatste nieuwtjes of activiteiten, neem een kijkje op www.sint-amands.be of schrijf je in op de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.

DIENSTREGELING

p. 2

GEMEENTERAAD

p. 3

• Nieuwjaarsreceptie

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Iedere werkdag: 9u tot 12u Woensdagnamiddag: 13.30u tot 16u Donderdagavond: 17.30u tot 19u (enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, technische dienst, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening)

B U R G E R L I J K E S TA N D

p. 4

SA M E N L E V I N G

p. 6

• Landelijke kinderopvang • Pakistan 12-12 • Oudermis(be)handeling

Op donderdag 11 november 2010 en 30 december 2010 zal er geen avonddienst zijn. OPENINGSUREN OCMW Iedere werkdag: 9u tot 12u Donderdagnamiddag: 13.30u tot 15.30u Donderdagavond: 17.30u tot 19u (uitgezonderd schoolvakanties)

• LETS Klein-Brabant • Jeanneke Moeyersons • Steun 11.11.11 • Geschenkenbeurs Oxfam Wereldwinkel • Amnesty • Vaccinatie baarmoederhalskanker

DIENSTREGELING

• Openingsuren politiepost

Burgemeester Donderdagavond van 18u tot 19u. De burgemeester heeft geen zitdag op donderdag 11 november 2010 en donderdag 30 december 2010.

• Vacature technisch assistent

OCMW

p. 12

• Samen tegen bestrijding armoede • Fotoverslag seniorenfeest

OCMW-voorzitter Peter Van Hoeymissen Iedere 2de, 3de en 4de donderdag van de maand van 17.30u tot 19u. Op donderdag 11 november 2010 heeft OCMW-voorzitter Peter Van Hoeymissen geen zitdag.

• Serviceflats OCMW

Schepen Jozef De Kinder Maandagavond van 18.45u tot 19.30u. Op maandag 1 november 2010 heeft schepen Jozef De Kinder geen zitdag.

C U LT U U R

TO E R I S M E

p. 15

• Vroege kerststal • Kerststallenwandeltochten

p. 16

• Jan Van Droogenbroeck • Academie muziek, woord en dans • Kaaifeest en drakendorp • 11 november

Andere schepenen: na afspraak

• Tips eindejaarsgeschenken

Tijdens de vakantieperiodes zullen er geen zitdagen zijn. HET GEMEENTEHUIS, OCMW EN BIB ZULLEN GESLOTEN ZIJN OP: Maandag 1 november Allerheiligen Dinsdag 2 november Allerzielen Donderdag 11 november Wapenstilstand Vrijdag 12 november Sluitingsdag Vrijdag 24 december Sluitingsdag Zaterdag 25 december Kerstmis Zondag 26 december 2de Kerstdag Vrijdag 31 december Sluitingsdag

-2-

SPORTBERICHTEN

p. 20

• Jeugdzaalvoetbaltornooi • Kampioenenviering 2010 • Vernieuwing sportvloer • Uitslag scholenveldloop

AC T I V I T E I T E N K A L E N D E R p . 2 2 • PROEFstuk • Socio-culturele kalender • Sportkalender


Een overzicht van enkele recente gemeenteraadsbeslissingen: Aankoop tweedehands autobus

Pensioen contractuele personeelsleden

De gemeenteraad heeft besloten over te gaan tot de aankoop van een tweedehands autobus voor leerlingenvervoer en personenvervoer ten behoeve van culturele en/of sportactiviteiten. De kosten worden geraamd op 50.000,00 EUR (BTW inbegrepen). De huidige oude autobus wordt verkocht.

Het personeel van de lokale sector bestaat voor om en bij de helft uit contractuele personeelsleden, met inbegrip van de gesubsidieerde contractuelen. Ze hebben nu een werknemerspensioen dat, rekening houdend met hun loonniveau en met de vervangingsratio ten opzichte van het loon, laag of erg laag ligt. De gesprekspartners beschouwen dat als een onrechtvaardigheid die ze op sectoraal niveau willen verhelpen door de geleidelijke uitbouw van een tweede pensioenpijler. De gemeenteraad besluit een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 en dit door een pensioentoelage van 1% van het pensioengevend jaarloon te storten.

Deontologische code voor lokale mandatarissen De gemeenteraad keurt de deontologische code voor de lokale mandatarissen van de gemeente SintAmands goed. De richtlijnen en principes vervat in deze code willen de dialoog tussen bevolking en mandatarissen bevorderen door middel van deontologische afspraken en spelregels. Op die manier krijgt de burger duidelijkheid over wat hij kan en mag verwachten van een lokale politieke mandataris.

Overeenkomst Natuurwerk vzw

Jaarrekening 2009 OCMW Sint-Amands

Telefoonnetwerk gemeentehuis

De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening dienstjaar 2009 OCMW Sint-Amands.

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het data- en telefonienetwerk van het Sint-Amandse gemeentehuis goed. De uitgaven worden geraamd op 70.000,00 EUR (BTW inbegrepen).

Lening IVAREM De gemeenteraad keurt de gemeentelijke borgstelling lening IVAREM goed. Aangezien IVAREM (de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen) besloten heeft een lening aan te gaan voor de financiering van haar diverse projecten wordt een borgstelling gevraagd van de aangesloten gemeenten.

Jeugdbeleidsplan 2011-2013 De gemeenteraad keurt het jeugdbeleidsplan 2011 – 2013 goed. Driejaarlijks stelt de gemeente Sint-Amands een jeugdbeleidsplan op. Het jeugdbeleidsplan 20112013 bestaat uit twee belangrijke delen: een hoofdstuk jeugdwerkbeleid en een hoofdstuk jeugdbeleid. In het jeugdbeleidsplan 2011-2013 kunnen gemeenten inspelen op twee prioriteiten die de Vlaamse overheid naar voor schuift. Voor het hoofdstuk jeugdbeleid is de prioriteit ‘jeugdcultuur’. De gemeente Sint-Amands wenst hier op in te

Door een gemeentelijke borgstelling wordt vermeden dat de bank een substantieel hogere rente aanrekent die uiteindelijk zou resulteren in hogere bijdragen voor de gemeenten. Het deel dat door de gemeente dient te worden gewaarborgd, wordt bepaald volgens haar relatief aandeel in IVAREM.

-3-

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad gaat akkoord om een nieuwe overeenkomst af te sluiten met Natuurwerk vzw voor 3 WEP+ ers en 1 Mina-werker voor een periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012.


kaderden binnen dit thema. Uiteraard is ‘brandveiligheid’ een thema dat blijvend aandacht verdient en worden er nog een aantal acties opgenomen in het nieuwe jeugdbeleidsplan. Jeugdverenigingen die hier nog verder in wensen te investeren, kunnen sowieso op steun van het gemeentebestuur rekenen binnen het nieuwe, breder gelegde, accent ‘jeugdwerkinfrastructuur’. Bij de uitvoering van het plan zal er ten allen tijde gelet worden op het zoveel mogelijk betrekken van kinderen en jongeren.

tekenen. Voor het hoofdstuk jeugdwerkbeleid is de prioriteit 'brandveiligheid'. De gemeente SintAmands wenst hier van af te wijken, het onderwerp te verbreden en het accent te leggen op ‘jeugdwerkinfrastructuur’. Het gemeentebestuur meent immers dat er de laatste jaren reeds verschillende inspanningen werden geleverd m.b.t. het thema ‘brandveiligheid’ en dat de jeugdwerkinitiatieven hier op de goede weg zijn. In het vorige jeugdbeleidsplan werd er immers een stappenplan uitgewerkt en verscheidene acties

BURGERLIJKE

S TA N D

Nieuwjaarsreceptie Op zondag 9 januari 2011 vindt om 11u aan de Kaai de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van groot Sint-Amands plaats. Deze receptie vervangt de kerstboomverbranding.

UITNO

voor a D I G I N G lle inw oners

Het gemeentebestuur trakteert iedere inwoner opnieuw op 2 gratis consumpties! Duffel jij je warm in? Dan zorgen wij voor de sfeermuziek en de nodige opkikkertjes. Stip deze datum alvast aan in je agenda! Meer informatie volgt nog via het volgende gemeentelijke informatieblad en de website.

Onze allerbeste wensen aan de gelukkige ouders bij de geboorte van Rechtzetting Op 08.07.2010 werd Lily-Rose De Mars, dochter van Joël De Mars en Sandra Bergiers, geboren.

AUGUSTUS 09 17 17 18 18 21 22 25 25 29

Diesel Roskam Lars Goossens Tobi Blaaubeen Lias Dauti Vince Wittens Maksymilian Moens Canelle Van Riet Marie Michiels Mare Van Mol Xander Schelfhout

zoon zoon zoon zoon zoon zoon dochter dochter dochter zoon

Dave Roskam en Marianne Ceurstemont Erwin Goossens en Kristel Verelst Jurgen Blaaubeen en Cindy De Boeck Adem Dauti en Ann Lenaerts Sven Wittens en Ilse De Maeyer Ivan Moens en Izabela Moens Robbe Van Riet en Valerie Delforge Steven Michiels en Annelies Vermeiren Koen Van Mol en Kim Cools Stijn Schelfhout en Anneke Lambrecht

zoon zoon zoon zoon

Filip Pepermans en Elke Sanders Johan Goossens en Cindy Cornelis Geert Wouters en Lieve Gies Ivan Boterbergh en Elsy Van Cauwenbergh

SEPTEMBER 09 16 16 23

Mats Pepermans Luiz Goossens Andreas Wouters Tristan Boterbergh

-4-


OKTOBER 06 06 07 10

Sam Cleemput Diewke Aerts Daan Van Linden Serra Necla Elmas

dochter dochter zoon dochter

Jan Cleemput en Cindy Van De Vyver Lieven Aerts en Wendy Stroobant Kris Van Linden en Sofie Moens Mümtaz Elmas en Betül Akbalci

Het gemeentebestuur betuigt zijn innige deelneming aan de families van de overledenen AUGUSTUS Valentina De Keersmaecker Albert De Bock Rosalia Hermans Sonja Collier Willy Van Hemelryk

weduwe van weduwnaar van weduwe van echtgenote van echtgenoot van

Jan Cools Maria Moons Jan Booghmans Patrick De Bruyne Josephina Van Looveren

echtgenote van weduwe van

Ibrahim Argu Augustinus Selleslagh

weduwe van echtgenoot van echtgenoot van echtgenoot van

Désiré Seghers Agnes Van Reeth Christiana Van Gysel Suzanna Van Stappen

weduwe van

Albrecht Sarens

weduwnaar van weduwnaar van

Rosalia Beuckelaers Philomena Meysman

echtgenoot van

Maria Blommaert

SEPTEMBER 01 04 04 07 07 09 13 15 20

Ayse Celik Rosa Van den Bergh Philemondus Vermorgen Marie Willocx Joannes Van Evercooren Marcel De Smedt Georges Ceurvelt Rosalia Verheyden Hortensia Verbruggen

OKTOBER 03 08 09 10

Karel De Schutter Isidorius Lamberts Maria Lamberts Georgius De Leeuw

Het gemeentebestuur wenst volgende paren van harte geluk bij hun huwelijk AUGUSTUS en en en

Maryse Van Borm Jo-Anne van der Krogt Wendy Van Assche

en en en

Els Herie Lies Sollie Sonia De Vlieger

en en

Gülcan Ozdemir Dominique Van Eetvelt

SEPTEMBER 10 Patrick Rochtus 11 Jeroen De keersmaecker 14 Geert Van Keer

OKTOBER 09 Bünyamin Cebeci 16 Gino van Roeyen

-5-

S TA N D

21 Stefan De Pauw 28 Jan Hermans 28 Gert Koek

BURGERLIJKE

13 20 24 30 31


Beste inwoners van Sint-Amands,

SAMENLEVING

De voorbije maanden mochten we regelmatig nieuwe kindjes in onze 3 opvanglocaties verwelkomen. Deze kersverse ‘stekelbeesjes’ worden dan warm onthaald, niet alleen door onze begeleiding, maar ook door de andere kinderen. Vaak nemen dan enkele kinderen spontaan de rol van ‘rondleider’ op en tonen de nieuwkomers alle hoekjes en speelgoed in de opvang. De oudere kinderen vinden die kleine kleutertjes ‘toch zo schattig’, en helpen dan graag mee zorg dragen voor hen, echt heel mooi om te zien! Onze begeleiding is dan ook dagelijks in de weer om dat gevoel van verbondenheid en respect voor elkaar bij de kinderen te creëren. Sinterklaasfeest Op woensdag 1 december 2010 komt de Sint langs in het Zonnehuis! Alle kinderen worden vanuit Oppuurs en Lippelo naar het Zonnehuis gebracht. Meer info over inschrijvingen ed. vinden jullie in onze nieuwsbrief van november.

Sluitingsdagen Stekelbees is gesloten op: • maandag 1 november 2010: Allerheiligen • donderdag 11 en vrijdag 12 november 2010: Wapenstilstand en brugdag • vrijdag 24 december zijn we geopend van 12 tot 16.30u, de naschoolse opvang vindt die dag voor alle locaties plaats in het Zonnehuis (meer hierover in de nieuwsbrief). • Collectieve sluiting: van maandag 27 tem. vrijdag 31 december 2010 Inschrijven in Stekelbees Je kind(eren) inschrijven bij Stekelbees kan enkel na afspraak met de verantwoordelijke kinderopvang of met één van de kinderbegeleidsters.

-6-


internationale gemeenschap reageerde te traag op deze crisis en de hulp volstaat ook niet om het lijden van miljoenen Pakistani te verlichten. Velen hebben niet alleen alles verloren, ze moeten ook nog eens in erbarmelijke omstandigheden zien te overleven. Caritas International, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Dokters van de wereld en UNICEF België zijn allen aanwezig en actief in Pakistan met humanitaire programma’s. Zes maanden na “Haïti Lavi 12-12” verenigen zij opnieuw de krachten via het Belgisch Consortium voor Noodhulpoperaties met deze gezamenlijke oproep voor steun.

Miljoenen mensen zijn getroffen door de watersnood in Pakistan: ze zijn dakloos geworden en zijn al hun bezittingen kwijt. Er werden de voorbije tijd heel wat vergelijkingen gemaakt rond de overstromingen in Pakistan: deze generatie had nooit eerder zulke zware overstromingen gezien, de grootste natuurramp in de geschiedenis van Pakistan en het aantal mensen dat getroffen was, werd vergeleken met het aantal getroffenen van de tsunami in de Indische Oceaan en de aardbevingen in Haïti en in Kasjmir (2005) samen. Dergelijke vergelijkingen schetsen de werkelijke omvang van deze ramp.

Omdat de omvang van de ramp blijft toenemen, stijgen ook de financiële noden. Steun daarom Pakistan op rekeningnummer 0000000012-12 met vermelding ‘Pakistan’. In naam van de slachtoffers danken we je alvast!

Pakistan kwam al veel in het nieuws maar de

Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie krijgt verzorging maar die laat te wensen over

Zwijgen biedt geen uitkomst

Waar kan je terecht? Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Zij bieden de mogelijkheid om anoniem een melding te maken van een situatie van ouderenmis(be)handeling. Alles wat wordt verteld, is onderworpen aan het beroepsgeheim.

Vormen van ouderenmis(be)handeling • Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,… • Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren,… • Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen,… • Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid,… • Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,… • Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek,… • Verzorging laat te wensen over: de oudere

Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling Sociaal huis Pandora Grotenbergestraat 24-26 9620 Zottegem Tel.: 078 15 15 70 Fax: 09 361 06 57 Mail: meldpuntomb@skynet.be www.meldpuntouderenmishandeling.be

-7-

SAMENLEVING

Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderen hebben meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden, zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties.


LETS Klein-Brabant

Jeanneke Moeyersons blaast 100 kaarsjes uit!

Heb jij spullen die je graag met anderen wil delen? Ben jij vaardig in dingen waarmee je anderen kan helpen? Heb je zelf hulp nodig bij een karwei of mis je dat stuk gereedschap dat je eenmalig wil gebruiken? Smeed je graag nieuwe vriendschapsbanden? Vind jij ook dat niet alles in geld uitgedrukt kan worden?

Op zondag 12 september 2010 werd Jeanneke Moeyersons in de bloemetjes gezet. Ze mocht immers 100 kaarsjes uitblazen! Jeanneke en de genodigden mochten het Guldenboek van de gemeente Sint-Amands ondertekenen. De feestneus was in de wolken met haar cadeau van de burgemeester: een gehandtekende foto van de koning en koningin.

Sluit je dan aan bij LETS Klein-Brabant en bouw mee aan ons lokaal netwerk om goederen en diensten uit te wisselen. Meer info bij Sven Abbeloos, tel. 03 830 50 98 (Bornem) of bij Frank Bervoets, GSM 0476 69 00 22 (Puurs-Ruisbroek) en op www.letsvlaanderen.be.

SAMENLEVING

LETS Klein-Brabant... dat is onbetaalbaar!

Steun 11.11.11! in je pyjama 's morgens een uitgebreid ontbijt geserveerd krijgen? Wel, voor de 13de maal op rij, komen 11.11.11 vrijwilligers voor dag en dauw uit hun bed om dit mogelijk te maken. Zij die reeds kennis maakten met ons aanbod, hoeven we niet meer te overtuigen. Een (h)eerlijke ontbijtkorf met (h)eerlijke producten, afkomstig van sponsoring of uit de Wereldwinkel waardoor we het Zuiden tweemaal steunen. En dit alles voor maar 7 EUR.

Naar jaarlijkse gewoonte is het 2de weekend van november een hoogtepunt in de werking van de 11.11.11 beweging. Ook in onze gemeente gaan weer verschillende vrijwilligers op pad. De succesformule van vorige jaren wordt verder gezet. Geldinzameling zaterdag 13 november Op zaterdag 13 november komen vrijwilligers langs voor de jaarlijkse geldinzameling. Dat Sint-Amands een groot hart heeft, wordt bewezen met de cijfers van vorig jaar. De omhaling per inwoner bedroeg voor onze gemeente 1,42 EUR, terwijl het gemiddelde voor Vlaanderen slechts 0,62 EUR is. Wij hopen dit bedrag in 2010 te evenaren of misschien wel te overschrijden!

Bestellen kan je doen via de website www.11-1111sintamands.be of via de comitĂŠleden. Hou alvast je brievenbus in de gaten. Begin november ontvang je een flyer met meer info over de ontbijtactie, de envelop voor de geldinzamelactie en meer uitleg over de projecten van 11.11.11.

Ontbijtactie zondag 14 november Laat je verwennen met ontbijt op bed op zondag 14 november. Zeg nu zelf, wat is er ontspannender dan

-8-


Oxfam Wereldwinkel Geschenkenbeurs Op zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 organiseert de Wereldwinkel een geschenkenbeurs in het dorpshuis De Leeuw.

Dorpshuis De Leeuw – E. Verhaerenstraat, Sint-Amands Toegang gratis!

Op zoek naar een leuk en (h)eerlijk geschenk? In zaal De Leeuw vind je een ruime keuze voedingsproducten én tal van leuke geschenkideeën zoals juwelen, boeken, CD’s, speelgoed, schoonheidsproducten, wenskaarten, …

Openingsuren Wereldwinkel Jan Van Droogenbroeckstraat 30 (Parochiecentrum) Dinsdag: 10u – 12u Woensdag: 14u – 17u Zaterdag: 10u – 12u en 14u – 17u

In de ontmoetingsruimte (zolder) is er een bar waar je kunt genieten van Oxfam drankjes en hapjes. Ook geschenkmanden op maat, wijnen en vele andere (h)eerlijke producten zijn er te koop

Altijd welkom!

• Zaterdag 27 november van 10 tot 18u • Zondag 28 november van 10 tot 17u

Mensenrechten verdedig je met vuur! Gemeente Sint-Amands steunt de mensenrechten! En jij?

De mensenrechten worden echter nog elke dag zwaar met voeten getreden. Miljoenen mensen leven, de Millenniumdoelstellingen ten spijt, in diepe armoede omdat overheden er niet in slagen het recht op voedsel, huisvesting, gezondheid en water te garanderen. Over heel de wereld leven burgers dag in dag uit in een conflictzone waar vrouwen en meisjes vaak het slachtoffer worden van verkrachtingen en geweld. Wereldwijd zitten duizenden mensen in de cel omdat ze vreedzaam hun mening geuit hebben. Als waakhond van de mensenrechten trekt Amnesty International voortdurend aan de alarmbel. De organisatie voert wereldwijde campagnes, organiseert acties en spreekt regeringen aan op hun verantwoordelijkheden. Traditioneel komt de organisatie op straat in de periode rond 10

-9-

SAMENLEVING

december, de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Grote spandoeken worden opgehangen waarop gemeenten en steden hun steun betuigen aan de mensenrechten. Zo kan iedereen een steentje bijdragen en de vlam van Amnesty met vuur verdedigen. Vanuit onze maatschappelijke voorbeeldfunctie steunt gemeente Sint-Amands voluit de eindejaarscampagne van Amnesty International die plaats vindt vanaf eind november tot 12 december 2010, met als hoogtepunt de Internationale Mensenrechtendag op 10 december. Zo zal je binnenkort de spandoeken in het straatbeeld zien verschijnen.

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goedgekeurd door de Verenigde Naties. 62 jaar na de ondertekening van dit baanbrekend document is er heel wat vooruitgang geboekt. Zo voeren meer en meer landen de doodstraf niet meer uit en hebben tal van staten zich bereid getoond een internationaal wapenhandelsverdrag te sluiten om de ongecontroleerde wapenhandel te stoppen.


Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker gratis voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs raadpleging betaald worden. Voordien konden deze meisjes zich al laten inenten met een gedeeltelijke terugbetaling door het RIZIV via de mutualiteit. Omdat preventieve maatregelen beter bereikbaar en opgevolgd worden naarmate het opleidingsniveau en sociale klasse hoger is, was tot nu toe amper de helft van de meisjes ingeënt. Door de Vlaamse maatregel om de vaccins in het eerste secundair gratis aan te bieden, mogen we verwachten dat het grootste deel van de meisjes hun inentingen zullen krijgen.

“Drie prikjes nu kunnen je later veel leed besparen”. Dat is de slogan waarmee de Vlaamse overheid vanaf het schooljaar 2010-2011 alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen (of geboren in 1998) het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aanbiedt. Een aantal types van het HPV-virus kan bij meisjes en vrouwen op lange termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Volledige vaccinatie bestaat uit 3 inspuitingen in de loop van één schooljaar. Ze kunnen gegeven worden door de CLB’s of door een arts naar keuze. De vaccinatie is sterk aanbevolen, maar niet verplicht.

Waarom gratis vaccineren in het eerste jaar secundair?

SAMENLEVING

HPV, wat is dat eigenlijk? De inenting werkt doeltreffend als je nog niet met de types HPV 16 en 18 besmet bent. Eenmaal besmet met een van deze types, kan het vaccin nog tegen het andere type beschermen. Besmetting met deze types gebeurt door seksueel contact. Meisjes worden dus best ingeënt als ze nog niet seksueel actief zijn. Daarom heeft de Vlaamse overheid voor inenting van meisje in het eerste jaar secundair onderwijs gekozen.

Van sommige humaan papillomavirussen (HPV) is al lang geweten dat ze baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Twee types HPV (type 16 en 18) veroorzaken ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Andere virustypen uit deze omvangrijke familie zijn minder schadelijk. Ze bezorgen de mens vervelende kwalen zoals huidwratten. Baarmoederhalskankervirus wordt gemakkelijk overgedragen bij seksueel contact. 8 op 10 mensen komen er in de loop van hun leven mee in contact. Vooral jonge mensen worden besmet. Gelukkig leidt niet elke besmetting tot baarmoederhalskanker. Ons lichaam schakelt 9 op 10 keer het virus uit. Als het daar niet in slaagt, kan het virus op de duur kanker veroorzaken. Dat duurt meestal langer dan 10 jaar.

Uitstrijkjes blijven nodig! Omdat het vaccin niet beschermt tegen alle types HPV die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken, blijft het belangrijk om vanaf de leeftijd van 25 jaar om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen, zelfs al ben je voordien ingeënt. Vroegopsporing van baarmoederhalskanker door uitstrijkjes is een prima methode om de sterfte aan baarmoederhalskanker drastisch te verminderen.

HPV-vaccinatie, een nieuw strijdmakker tegen baarmoederhalskanker

Meer informatie op www.zorg-en-gezondheid.be/HPV

Tegen de twee types (16 en 18) van HPV die de meeste gevallen (70%) van baarmoederhalskanker veroorzaken, kan je je laten inenten. Een volledige vaccinatie bestaat uit drie prikken in de loop van één jaar. De Vlaamse overheid biedt vanaf september 2010 gratis vaccins aan voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs. De vaccinatie kan gegeven worden door het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) of door een arts naar keuze. Dan moet wel een

- 10 -


Wijziging openingsuren politiepost Sint-Amands Vanaf 1 september is de wijkpost Sint-Amands enkel geopend tijdens de zitdagen van de burgemeester op donderdagavond van 17.30u tot 19.00u.

22) vragen dat zij je zo spoedig mogelijk contacteren.

Met je wijkinspecteurs Sonja Heymans (GSM 0498 88 55 91) en Michel De Cauwer (GSM 0473 96 56 05) kan je een telefonische afspraak maken waarna ze bij je langskomen of je zullen ontvangen op het wijkbureel te Sint-Amands. Indien de wijkinspecteurs niet bereikbaar zijn, kan je via het hoofdonthaal te Bornem (tel. 03 293 22

Het digitaal loket op onze website www.pz-kleinbrabant.be biedt je de mogelijkheid allerhande meldingen of vragen over te maken.

Ook op het onthaal in het hoofdcommissariaat te Bornem, Puursesteenweg 389, kan je terecht elke werkdag van 07.00 tot 19.00u en zaterdag van 09.00 tot 17.00u.

Voor dringende politiehulp bel je nog steeds 101. Het Sint-Amandse wijkteam

Aanwerving van technisch assistent ten behoeve van de technische uitvoeringsdiensten M/V

Aanwervingsvoorwaarden: • rijbewijs C • geen diplomavereiste • slagen voor de selectieprocedure

functiebeschrijving en functieprofiel kan je op eenvoudig verzoek verkrijgen bij de personeelsdienst, tel.: 052 39 98 66, mail personeelsdienst@sint-amands.be

Hoofddoel van de functie: Werkzaamheden bestaande uit onderhoudswerken en andere aan het openbaar domein.

Ben je kandidaat? Stuur dan je kandidatuur aangetekend aan het College van Burgemeester en Schepenen, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands uiterlijk op 18 november 2010. Je mag je kandidatuur ook tot en met die datum tegen ontvangstbewijs afgeven bij de personeelsdienst.

Wij bieden: Een veelzijdige job in een dynamische omgeving. Verloning op niveau D1- D3 (met max. 8 jaar geldelijke anciënniteit, bruto +/- 1679,90 EUR/maand bij 0 jaar anc., bruto +/- 1856,73 EUR/maand bij 8 jaar anc.,) Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, … Alle

verdere

informatie,

Je kandidatuur moet bestaan uit: • eigenhandig geschreven sollicitatiebrief; • curriculum vitae; • pasfoto; • uittreksel uit het strafregister; • kopie rijbewijs C.

examenprogramma,

- 11 -

SAMENLEVING

in contractueel verband / voor onbepaalde duur met proefperiode / met een prestatie van 38/38 / wervingsreserve met een geldigheidsduur van één jaar


Wedstrijd Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In het vorige infoblad werd in het kader van het Europees Jaar van de bestrijding tegen armoede en sociale uitsluiting een wedstrijd gelanceerd. Ter herinnering herhalen we nog even de vraag: Je dochter wordt 10 jaar en wil graag een verjaardagsfeestje organiseren voor 10 vriendjes en vriendinnetjes. Zij zou ook graag de ganse klas (20 kinderen) trakteren. Omdat elke euro telt, wil je proberen niet te veel geld te spenderen. Op welke manier kan je met een zeer beperkt budget een leuk en origineel verjaardagsfeestje organiseren en de klasgenootjes trakteren? We ontvingen heel wat leuke en originele ideetjes. Er blijken verschillende mogelijkheden te zijn om op een budgetvriendelijke manier een geslaagd verjaardagsfeestje te organiseren. Een greep uit de inzendingen:

OCMW

Het huren van reuzespelen in de spelotheek is echt wel budgetvriendelijk. Voor een reuze vier op één rij of een reuze Jenga, zeeslag, bowling, betaal je slechts 1 EUR per stuk. Eénmaal per jaar betaal je 5 EUR lidgeld. Voor weinig geld een reuze plezierig verjaardagsfeestje!

‘speeltuinen-wandeltocht’. Samen met de kinderen trekken we van de ene speeltuin naar de andere. Indien de kinderen iets ouder zijn, kunnen we er een fietstocht van maken. Met frisdrank en koekjes die we zelf meenemen, blijft het budget beperkt. Om de klasgenootjes te trakteren, maak ik een grote snoeptaart. Als basis wordt piepschuim gebruikt. Het piepschuim wordt bekleed met aluminiumfolie en versierd met snoepjes. Hiermee kan mijn dochter rondgaan in de klas. Omdat ik niet zo sterk ben in het organiseren van feestjes en activiteiten zou ik het verjaardagsfeestje van mijn dochter laten samenvallen met een intergemeentelijk evenement, bv. Letterfretter, buitenspeeldag,…. Op deze manier kan ik een originele activiteit aanbieden aan de klasgenootjes. Waarom geen namiddag met z’n allen naar de kinderboerderij in Sint-Amands? IJsje eten, diertjes kijken en ravotten op de vernieuwde speeltuin. Wat willen kinderen nog meer? Voor 5 EUR kan je via de verminderde gemeentekaart bij de Lijn 10 ritten in KleinBrabant en Willebroek kopen. Op die manier kan je met verschillende kinderen naar het Breeven te Bornem waar je kan genieten van de speeltuin of minigolf. Als je eventueel nog budget over hebt, kan je nog een 10-beurten zwemkaart aankopen via de gemeente voor 13,80 EUR. Voor 1,38 EUR per kind kan je het niet droog houden!

Wij hebben reeds een aantal keren de gemeentelijke sporthal afgehuurd. De kinderen vonden het geweldig om een hele sporthal voor zich alleen te hebben. Door zelf te zorgen voor een ‘natje en een droogje’ hebben we de kostprijs beperkt gehouden. De kinderen zijn ’s avonds moe maar voldaan naar huis gegaan. Een echte aanrader!!

Onlangs verjaarde mijn zoontje en ik heb een wedstrijd: ‘De beste kleuterkok van Sint-Amands’ georganiseerd. Wij hebben eerst samen deeg gemaakt en nadien zandkoekjes gebakken. Iedereen mocht zijn koekjes versieren. We stelden een jury samen en hebben gezocht naar de beste kleuterkok. Een heel leuk feestje en achteraf bekeken helemaal niet duur!!

Voor het verjaardagsfeestje organiseer ik een

Al

- 12 -

verscheidene

jaren

gaan

wij

naar

een


Voor het slapengaan vertellen we nog even griezelverhalen. Als ontbijt krijgt ieder een kommetje cornflakes. In plaats van een film te kijken, kan je ook een make-over party doen. Alle kleine meisjes zijn immers gek op make-up, hoge hakken en verkleedkleedjes. Jongens daarentegen vinden een griezelig avondspel misschien wel leuker.

binnenspeeltuin. Niet alle binnenspeeltuinen zijn even duur. Sommigen zijn echt budgetvriendelijk. Kwestie van op voorhand even te informeren. Als je aan mijn kleuter vraagt wat hij wil doen voor zijn verjaardagsfeestje zegt hij steevast: “tekenen, kleuren en naar verhaaltjes luisteren”. Met wat tekengerief en een grote stapel voorleesboeken van de bibliotheek kom ik al een heel eind.

Ongetwijfeld vind je in al deze leuke antwoorden inspiratie voor een volgend verjaardagsfeestje. In de loop van de volgende dagen zal een onschuldige hand een gelukkige winnaar uit de inzendingen trekken. Deze krijgt dan een leerrijk boek toegestuurd met nog meer praktische tips om op een verantwoorde manier met je budget om te gaan.

Wat te denken van een pyjamafeestje? Wij nodigen de vriendinnen uit op vrijdagavond en bakken frietjes met curryworst. Wie zin heeft, kan als dessert nog zelf cake bakken. Nadien kruipen we met z’n allen in onze slaapzak voor TV (DVD huren).

Fotoverslag seniorenfeest

OCMW

- 13 -


Serviceflats OCMW Stand van zaken Begin juni 2009 startte het OCMW met de bouw van 20 serviceflats. Momenteel is de ruwbouwfase achter de rug en wordt binnen alles netjes afgewerkt, de keukens en badkamers worden geplaatst, binnenmuren krijgen een eerste laagje verf,… Geïnteresseerden die zich reeds op de wachtlijst ingeschreven hebben, ontvingen in de loop van oktober een brief met de vraag hun voorkeur qua ligging van de flat door te geven. In de loop van de volgende maanden zullen de eerste serviceflats definitief worden toegewezen.

minimum 10 jaar samenleefde voor de toewijzing is opgenomen in woonzorgcentrum ‘Ter Schelde’. • In tweede instantie wordt voorrang gegeven aan kandidaat-bewoners die een familieband hebben tot de tweede graad met een inwoner van SintAmands.

Wachtlijst Kandidaten voor de serviceflats kunnen zich nog steeds op de wachtlijst inschrijven. Deze chronologische wachtlijst dient als basis voor de toewijzing van de flats. Voorrang wordt gegeven aan: • Inwoners van de gemeente Sint-Amands. Als inwoner van de gemeente wordt beschouwd al wie bij inschrijving op wachtlijst minimum 36 maanden onafgebroken in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Amands is ingeschreven en er effectief verblijft, en diegenen die na hun meerderjarige leeftijd minstens 40 jaar op SintAmands hebben gewoond. Hierbij wordt absolute prioriteit gegeven aan de kandidaat-bewoners van wie de echtgenoot of de persoon met wie hij

Voor meer informatie kan je contact opnemen met : OCMW Sint-Amands, woonzorgcentrum ‘Ter Schelde’, Kristel Heyvaert, Kouterpark 25, 2890 Sint-Amands Tel. 052 46 92 25 De kostprijs De dagprijs voor de huur van een serviceflat bedraagt 27.95 EUR (op jaarbasis bedraagt dit gemiddeld 850 EUR per maand). Naast deze huur zijn ook de kosten voor de verwarming voor de flats, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de huur van het oproepsysteem in de dagprijs inbegrepen. Bezichtigen serviceflats

OCMW

Om geïnteresseerden een beter beeld te geven van ons nieuw serviceflatcomplex, bieden wij de mogelijkheid aan alle inwoners van onze gemeente om een modelflat te komen bezichtigen begin 2011. Meer info hierover kan je lezen in het volgende informatieblad.

- 14 -


Vroege kerststal Traditiegetrouw worden in december en januari door verenigingen, wijkcomités en organisaties heel wat kerstactiviteiten op touw gezet. We denken daarbij aan: • het bouwen van een kerststal • kerstmarkten • kerst- of nieuwjaarsconcerten • eindejaarswandeltochten • Driekoningen zingen • kerstboomverbrandingen • enz. Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland maakt in samenwerking met De Streekkrant elk jaar een kerstkalender op, die begin december gepubliceerd wordt in De Streekkrant. Heeft je vereniging of organisatie (een) kerstactiviteit(en) gepland of wil je wijk een eigen kerststal bouwen? Bezorg dan vóór 15 november je contactgegevens en de precieze plaats, datum, uur en omschrijving van je kerstactiviteit aan: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw Het Landhuis Boomstraat 1, 2880 Bornem Tel. 03 899 28 68 Fax 03 744 20 26 Mail info@tkbs.be

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland beloont de prachtigste kerststallen in Klein-Brabant met mooie geldprijzen!

Via bovenstaande contactgegevens kan je eveneens op eenvoudig verzoek het reglement van de kerststallenwedstrijd bekomen.

- 15 -

TOERISME

Op zondag 19 december 2010 worden in samenwerking met wandelclub Kadee kerststallenwandeltochten georganiseerd langs een aantal mooie kerststallen in Klein-Brabant met versnaperingen en aangepaste drankstops onderweg. Voor meer inlichtingen over dit leuke evenement kan je elke werkdag van 10u tot 12.30u en van 13u tot 16u terecht bij Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland in Het Landhuis.


Dompel je onder in de wondere wereld van het woord Jan Van Droogenbroeck jaar Jan Van Droogenbroeck, zijn loopbaan Van Droogenbroeck werd hulponderwijzer in Leest (juni 1854), in Schoten (juni 1855) en nog in datzelfde jaar kwam hij in Breendonk terecht om zich te verdiepen in de muziek.

Lezing Organisatie van het Sint-Amandse gemeentebestuur, Davidsfonds en de werkgroep Het Jan Van Droogenbroeck jaar loopt stilaan op zijn einde. Op donderdag 4 november 2010 kan je in de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Leeuw om 20u nog een lezing rond Jan Van Droogenbroeck meepikken. Inkom is gratis!

Als hulponderwijzer logeerde hij bij onderpastoor – koster – organist X. De Pauw van wie hij muziekles kreeg en er zelfs het orgel bespeelde. Op 3 april 1861 trok hij van Breendonk naar SintGillis (Brussel) waar hij als onderwijzer ontslag nam op 28 december 1861. Vervolgens werd hij hulponderwijzer - onderwijzer aan de Schaarbeekse gemeenteschool en later aan de betalende school.

Programma • Inleiding • Voordracht gedichten • Lezing door Karel van den Bossche met focus op het werk van Jan Van Droogenbroeck • Voordracht gedichten • Voorstelling gedichtenbundel door schepen voor cultuur Els De Smedt

Vanaf 1870 was hij ook muziekleraar aan de muziekscholen van Schaarbeek en Sint-Joost ten Node, een functie die hij tot in het jaar 1899 bleef uitoefenen. Ondertussen had hij reeds in 1877 als onderwijzer ontslag genomen in Schaarbeek en werd hij beambte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1883 wordt hij benoemd tot opsteller, in 1886 bevorderd tot Bureeloverste in het Algemeen Bestuur van Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten. Hij wordt er zelfs diensthoofd, een aanstelling die op 28 september 1894 officieel bevestigd werd. Nog in het zelfde jaar werd hij op 29 september tot directeur benoemd.

Bestelde je de bundel? Dan kan je, indien gewenst, deze ter plaatse ophalen. Na de lezing kan je napraten bij een drankje. We hopen je daar te mogen ontmoeten!

C U LT U U R

Uiteraard willen we Jan Van Droogenbroeck nog voor de laatste keer in beeld brengen via de onderstaande biografie:

Jan Van Droogenbroeck, de dichter Enkele van zijn verwezenlijkingen: • de dichtbundel 'Dit zijn Zonnestralen' (1873): de bundel kende een grote verspreiding in het lager onderwijs en werd 9 keer herdrukt • de dichter zette zelf een aantal teksten van zijn gedichten op muziek, terwijl ondermeer componist Jan Blockx hiervoor de muziek componeerde • vertalingen uit het Duits van 'Makamen en Ghazelen'. Hiervoor ontving hij de 'Vijf jaarlijkse Staatsprijs voor Nederlandse Literatuur' waarbij hij voor G. Gezelle gekozen werd. • actief lid van diverse culturele verenigingen, genootschappen en tijdschriften • samenstelling van de eerste Caluwaert uitgave van het woordenboek 'Nederlands-Frans/ FransNederlands' in 1872 dat vele herdrukken kende

Jan Van Droogenbroeck, zijn kinderjaren In de tijd van de Franse taaloverheersing werd op 8 januari 1835 Jan Van Droogenbroeck als zoon van Josephus Donatus Van Droogenbroeck geboren in SintAmands. De dichter – componist genoot lager onderwijs aan de Sint-Amandse gemeenteschool. Nadien ging hij naar de lagere school in Willebroek. Vervolgens zette hij zijn studies voort aan de Normaalschool te Lier waar hij in 1854 zijn onderwijzersdiploma behaalde.

- 16 -


Saegher • een selectie, gemaakt door Christina Guirlande, van Jan Van Droogenbroeck gedichten.

• vertaling en woordenlijst van juridische termen en uitdrukkingen (1890) • Nederlandse uitgave van de 'Algemene Grondbeginselen van Strafrecht en Strafvordering' (1894) • 1 jaar voor zijn overlijden verschijnt een volledige Kunst- en Vakwoordenlijst over het ambacht van loodgieter en zinkbewerker met Franse-Hoog Duitse en Engelse benamingen

Interesse? Bestel de gedichtenbundel aan 10 EUR/stuk! Dit is een gereduceerde prijs door een subsidie van de provincie Antwerpen. Bestellen kan door een mail te sturen naar cultuurdienst@sint-amands.be of te bellen naar tel. 052 39 98 62. Je kan cash betalen op de cultuurdienst of het geld storten op rekening van de gemeente SintAmands 0910001154-19 met de vermelding 'aankoop gedichtenbundel Jan Van Droogenbroeck'.

Jan Van Droogenbroeck had een zeer groot aandeel in de vernederlandsing van de administratie, geschriften en wetten. Koop nu de gedichtenbundel! Het gemeentebestuur lanceert, in samenwerking met de provincie Antwerpen en de werkgroep, een gedichtenbundel. Deze gedichtenbundel bevat: • enkele voorwoorden • een korte biografie van Jan Van Droogenbroeck • de 20 geselecteerde gedichten van de gedichtenwedstrijd Wo(o)rd dichter aangevuld met tekeningen van het tekenatelier Romain De

11 november = voor vrede, tegen geweld lichtjes voorzien worden, zelf kan je een lantaarn met theelichtje of zaklamp meebrengen.

Op donderdag 11 november, Wapenstilstand, herdenken we met z’n allen het einde van de eerste Wereldoorlog. Dit is ook het moment om stil te staan bij actuele conflicten, maar ook bij het belang van vrede, verdraagzaamheid en respect.

Bewoners mogen lichtjes langs de weg plaatsen.

18.30u Last Post wordt gespeeld aan het erepark (kerkhof Sint-Amands) Fakkeltocht voor de vrede van het kerkhof naar het herdenkingsmonument te Sint-Amands.

Na de hulde kan je de tentoonstelling ‘Kinderen voor vrede’ (grote zaal, dorpshuis De Leeuw) bekijken waar je een warm drankje aangeboden krijgt.

Streven naar een geweldloze maatschappij is de boodschap die deze vredestocht uitdraagt. Verenigingen, families, kinderen, jongeren, kom je bescheiden bijdrage leveren aan een wereld van vrede en stap mee! Er zullen een aantal

In Lippelo vindt om 11u een eucharistieviering plaats met aansluitend een bloemenhulde voor de oorlogsslachtoffers.

- 17 -

C U LT U U R

19u Hulde aan herdenkingsmonument Alle verenigingen en adviesraden worden uitgenodigd om met een delegatie aanwezig te zijn.

De 11 november hulde vindt plaats op donderdag 11 november. Het programma ziet er als volgt uit:


Tip eindejaarsgeschenk Romain De Saegher, leven en werk Auteur: Annemie Van den Eynde In opdracht van het gemeentebestuur in samenwerking met provincie Antwerpen

Emile Verhaeren in woord en beeld met vertalingen van Julien De Mey Een eenmalige unieke uitgave, rijk geïllustreerd met prentkaarten en foto’s die Sint-Amands en de streek van Klein-Brabant uit de gedichten van Verhaeren tot leven brengen.

Het boek, rond het leven en werk van de SintAmandse kunstschilder Romain De Saegher, is te koop voor 20 EUR op de gemeentelijke cultuurdienst Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands tel. 052 39 98 62 mail: cultuurdienst@sint-amands.be

Julien De Mey (1937-1987) selecteerde een 70-tal gedichten uit verschillende bundels en 3 unieke verhalen van Emile Verhaeren (1855-1916) die verschenen in diverse publicaties en nu voor het eerst samen zijn in een tweetalige uitgave. Het boek is A4 formaat, telt 240 blz., heeft een harde kaft, zwart linnen band en is met zilveren letters bedrukt. Het boek is aan de democratische prijs van 20 EUR verkrijgbaar: • Bij Simone De Mey – Lauwaert, Hekkestraat 7c, Sint-Amands, tel. 052 33 36 51 • In het Provinciaal Emile Verhaeren Museum (gesloten op maandag), tel. 052 33 08 05, mail Verhaerenmuseum@skynet.be

C U LT U U R

Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans Bornem, Hingene, Sint-Amands en Oppuurs De academie voor muziek, woord en dans brengt Bach in een klavertje vier of Bach in één week. Vier Bach concerten voor en door jong en oud.

Vrijdag 19.11.2010 Bach voor beginners Concertzolder academie, 19u

Maandag 15.11.2010 Bach rockt CC Ter Dilft Bornem, 19.30u

Ook de leerlingenvoordracht in november staat in het teken van componist Bach. Zaterdag 27.11.2010 Herfstvoordracht Schouwburg CC Ter Dilft Bornem, 10.30u

Woensdag 17.11.2010 Bach Mach Bach concert (ensembles en soli), 20u Sint-Pieterskerk Puurs

Hierbij treden leerlingen uit de muziek- en woordklassen samen op en brengen een bloemlezing uit het werk van Bach.

Donderdag 18.11.2010 Bach Mach Celloklas Pieter Stas Cellosuiteconcert CC Ter Dilft Bornem, 20u

Op zaterdag 11.12.2010 vindt de ‘Dag van de koperblazers’ plaats in de academie in Bornem.

- 18 -


Kaaifeest en Drakendorp… je was weer geweldig! Op zondag 5 september 2010 stroomden de Kerkstraat en Kaai weer boordevol mensen voor respectievelijk het Drakendorp en Kaaifeest.

vuurwerk betaald werd – kom je aan een bedrag van 400 EUR dat het gemeentebestuur met veel plezier aan de 20 deelnemende verenigingen kan schenken.

De nieuwe formule van dit Kaaifeest – een uitgebreider programma en vuurwerk als afsluiter – sloeg duidelijk aan.

Het Kaaifeest werd mede mogelijk gemaakt door volgende sponsors: Marcel Nijs NV, ‘t Ebdiep NV, Euroglas-De Landtsheer, Veja BVBA, Jules De Keersmaecker BVBA, Ann De Block, Jul Waumans BVBA Algemene renovatie, Colpin-De Meester NV, Apotheek Delang NV, Wegeplant NV, Jordant Eddy, Architectenbureau Ludwig Beckers, Groenservice BVBA, ‘t Gouden Frietje, Thierens André NV, Smetco NV, Abati NV, Augustinus BVBA, Depowal NV, Hacienda, Aveve De Keersmaecker, Den Amandus, A&F, Keukens Segers NV, ‘t Boerinneke NV en het college van burgemeester en schepenen.

Voeg hier een stralend zonnetje, de grote inzet van alle deelnemende verenigingen, vele bezoekers optredens en animatie aan toe, en het wordt duidelijk dat de afgelopen editie van het Kaaifeest en Drakendorp weer meer dan geslaagd was! Traditioneel wordt de winst – nadat de onkosten van de verenigingen betaald werden – verdeeld onder de deelnemende verenigingen. Samen met het restbedrag van de sponsoring – waarmee het

Foto’s André Van de Velde

C U LT U U R

- 19 -


Jeugdzaalvoetbaltornooi Kerstvakantie 2010-2011: dinsdag 4 januari 2011 (10 – 13 jaar) + woensdag 5 januari 2011 (14 – 16 jaar)

gehuldigd te worden, voor zover zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. In het vorige informatieblad kon je een inschrijfformulier vinden om kandidaten voor te stellen. Ook via de gemeentelijke sportdienst kan je jouw kandidaturen nog indienen (voor 28 oktober).

SPORTBERIHTEN

Vernieuwing sportvloer gemeentelijke turnzaal

Jeugdzaalvoetbaltornooi voor jongeren van 10 - 16 jaar. Het tornooi wordt opgedeeld in 2 categorieën: ploegen met maximumleeftijd 13 jaar en ploegen met maximumleeftijd 16 jaar. Indien een ploeg bestaat uit spelers jonger en ouder dan 13 jaar, dan speelt deze bij de categorie + 13 jaar. Ook meisjesploegen en gemengde ploegen zijn welkom! Een ploeg bestaat uit min. 5 spelers en deelnemen kost 15 EUR per ploeg. Hiervan krijg je op de tornooidag 10 EUR terug. Inschrijven kan bij de sportdienst.

Kampioenenviering 2010 Vrijdag 17 december 2010

De jaarlijkse kampioenenviering vindt plaats op vrijdag 17 december om 19u in dorpshuis De Leeuw. Zoals steeds komen alle Sint-Amandse sportkampioenen van 2010 hierbij in aanmerking om

- 20 -

Eén van de aandachtspunten in het sportbeleidsplan 2008 – 2013 was de kwaliteitsverbetering van o.a. de gemeentelijke turnzaal. De voorbije jaren werden reeds de toiletten, douches en verwarming aangepakt. Tijdens de herfstvakantie wordt er een nieuwe sportvloer aangelegd. De oude vloer (= oude vloer van de sporthal) wordt vervangen door een kwaliteitsvolle sportvloer waarop alle sporten kunnen beoefend worden en die ook nog geschikt is voor andere activiteiten (verkiezingen, schoolfeest, …). Hierdoor zullen zowel de schoolsportlessen als de turnlessen in nog betere omstandigheden kunnen verlopen. Bovendien wordt het podium, dat zeer zelden werd gebruikt, afgebroken en geïntegreerd in de zaal waardoor deze 40m2 groter wordt. Ook zal er een bijkomende berging gecreëerd worden voor het stockeren van het talrijke turnmateriaal van de turnkring.

Info over dit alles: Sportdienst Sint-Amands Sporthal – Sportlaan 7 2890 Sint-Amands tel. & fax: 052 33 64 13 mail: sportdienst@sint-amands.be


Scholenveldloop vrijdag 24 september 2010 Hierbij de uitslag en foto’s van de medaillewinnaars van de jaarlijkse scholencross die de sportdienst i.s.m. alle plaatselijke scholen, de schoolsportfederatie en Bloso nu al voor de 18de keer organiseerden op vrijdagnamiddag 24 september in Sint-Amands. De sportdienst bedankt alle medewerkende scholen en de deelnemers. Ongeveer 550 kinderen zetten hun beste beentje voor.

De Kameleon Zonnebloem Zonnebloem

1ste leerjaar meisjes: 1ste Muyshondt Marie Zonnebloem 2de Van Haverbeke Renée Libos 3de Van der Heyden Hanne Libos

2de leerjaar jongens: 1ste De Roo Berno 2de Van Laeken Tibbe 3de De Nys Rune

De Kameleon Libos Libos

2de leerjaar meisjes: 1ste De Maeyer Birte 2de Kerremans Bo 3de Van Gucht Kato

Libos De Kameleon Zonnebloem

3de leerjaar jongens: 1ste Houttequiet Jules 2de Jansegers Milan 3de Kerremans Yens

De Kameleon Zonnebloem Libos

3de leerjaar meisjes: 1ste Janssens Silke 2de Lejon Helene 3de Van Assche Lotte

Libos Zonnebloem Zonnebloem

4de leerjaar jongens: 1ste Van Laeken Sijmen 2de Otzipka Ian 3de Van Opstal Jorden

Libos De Kameleon Libos

4de leerjaar meisjes: 1ste Hulsbosch Yitte 2de De Smedt Tanisha 3de Claes Sien

De Kameleon Zonnebloem De Kameleon

5de leerjaar jongens: 1ste Lahey Nathan 2de Drieghe Daan 3de Tuyaerts Pieter-Jan

5de leerjaar meisjes: 1ste Lahey Léonie 2de De Boeck Lies 3de Janssens Astrid

De Kameleon Libos Zonnebloem

6de leerjaar jongens: 1ste Vincke Cisse 2de Delcroix Nick 3de Van Roy Emiel

- 21 -

Zonnebloem Zonnebloem Zonnebloem

6de leerjaar meisjes: 1ste Goossens Cloë 2de Meys Cleis 3de Spiessens Shana

De Kameleon Zonnebloem Zonnebloem

Zonnebloem De Schorre De Schorre

SPORTBERICHTEN

1ste leerjaar jongens: 1ste Cantillon Gaétan 2de De Blaiser Senne 3de Seck Yoro


PROEFstuk, de kook en kw’eet quiz

ACTIVITEITENKALENDER

Ook dit jaar organiseren de 3 cultuurdiensten van Bornem, Puurs en Sint-Amands in het teken van de Week van de Smaak, PROEFstuk. Dit keer wordt het echter geen kookwedstrijd op zich, maar een gezellige kook- en kw’eet quiz. PROEFstuk vindt plaats op vrijdagavond 19 november vanaf 19.30u in de polyvalente zaal van CC De Kollebloem, Puurs. Thema is Spanje. PROEFstuk laat niemand op zijn honger zitten! De avond zelf strijden 20 quizploegen van max. 4 personen naar de hoofdprijs. We hanteren een afvalsysteem in verschillende rondes waardoor op het einde nog twee ploegen overblijven. Zij dingen naar de hoofdprijs, maar dan wel achter het fornuis. Met opgelegde ingrediënten moeten ze de lekkerste tapas toveren. De jury o.l.v. Wilfried Fleurackers velt het eindoordeel. Deze finale start rond 21.30u. De prijsuitreiking vindt plaats rond 23u. Ook voor de andere Bourgondische aanwezigen valt er heel wat te beleven. De topformatie, La Guardia Flamenca, brengt met ‘actos de sorpresa’ enkele originele surprise acts vol grappen en grollen doorspekt met de onvermijdelijke flamencozwier. CVO Sint-Donatus Merchtem zorgt naar goede gewoonte voor gratis Spaanse proevertjes. Hasta luego!

S O C I O - C U LT U R E L E K A L E N D E R

NOVEMBER 4 do Ziekenzorg Oppuurs Gemeentebestuur 6 za KVLV Sint-Amands 8 ma Kant & Hobbyclub KAV Sint-Amands 10 wo Markant 11 do Oud Soldatenbond Lippelo

Bezinningsnamiddag, parochiezaal, 14u. Samen met het Davidsfonds en werkgroep JVD: Jan Van Droogenbroeck lezing, ontmoetingsruimte Dorpshuis de Leeuw, 20u. Koken o.l.v. Ria Tersago - Feestelijk gebak uit 'Ons Bakboek', parochiecentrum, 14u. Kant en Hobby, kinderboerderij, 13u30 Creatief koken elke dag, parochiecentrum, 19u. Workshop kerstdecoratie, parochiecentrum, 20u. Jaarlijkse Heilige mis, aansluitend bloemenhulde aan de gedenksteen

- 22 -


Gemeentebestuur

12 vr Sinterklaascomité 13 za Thaleia

15 ma Reumaliga Klein-Brabant Markant AMWD 17 wo AMWD 18 do AMWD 19 vr Kon. Harmonie Sinte-Cecilia

20

23 24 26 27

29

KVLV Lippelo AMWD Gemeente Sint-Amands, Bornem en Puurs PROEFstuk, de kook en kw’eet quiz, CC De Kollebloem Puurs, 19u. za Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Teerfeest met uitgebreid Breugelbuffet en nadien discobar, sympathisanten ook welkom, kinderboerderij, 19u. Thaleia Toneelopvoering, Het zonnehuis (sprookje), auteur en regie Ivan Van Gucht, zaterdag om 19u., zondag om 15u., parochiezaal Oppuurs di KAV Sint-Amands FIMO (zelf juwelen maken), parochiecentrum, 19u. wo Libos Ouderfeest en grootouderfeest, parochiezaal Lippelo, 9u. vr ConTempo Klein-Brabant Voordracht 'Omgaan met kwetsbaarheid en pijn', parochiecentrum Bornem, 19u30 za Oxfam Wereldwinkel Geschenkenbeurs, op zaterdag van 10-18u. en zondag van 10-17u., zaal de Leeuw én ontmoetingsruimte (zolder) dorpshuis De Leeuw. Kon. Harmonie Sint-Cecilia Lippelo Concert, parochiezaal Lippelo, 20u. Thaleia Toneelopvoering, Het zonnehuis (sprookje), auteur en regie Ivan Van Gucht,parochiezaal Oppuurs, 19u. AMWD Herfstvoordracht, Schouwburg CC Ter Dilft Bornem, 10u30. ma Kant & Hobbyclub Kant en Hobby, kinderboerderij, 13u30

DECEMBER 3 vr Oudercomité Libos 4 za Heverstam 6 ma Reumaliga Klein-Brabant KAV Sint-Amands

Frituur Libos, kleine zaal parochiezaal Lippelo, 18u. Tritsing tornooi (kampen voor prijzen op 19dec), lokaal Dorpshuis De Leeuw, tijdens openingsuren Dorpshuis Kerstfeest met zelfhulpgroep Reumalige Klein-Brabant, cafetaria zwembad Breeven, 12u15-16u15. Bloemschikken, parochiecentrum Sint-Amands, 19u.

- 23 -

ACTIVITEITENKALENDER

14 zo Kon. Harmonie Sinte-Cecilia

achteraan in de kerk voor de overledenen van beide wereldoorlogen, kerk Lippelo, 11u. Samen met de harmonies en NSB Sint-Amands: 11 november hulde: opening met 'Last Post', nadien fakkeltocht om 18u30 vanaf kerkhof Sint-Amands, vervolgens hulde aan het herdenkingsmonument om 19u, afsluiten met bezoek aan tentoonstelling 'Kinderen voor vrede', inclusief warm drankje, in zaal De Leeuw. Breugelfestijn vrijdag én zaterdag, parochiezaal Lippelo, 17u. Toneelopvoering, Het zonnehuis (sprookje), auteur en regie Ivan Van Gucht, zaterdag om 19u., zondag om 15u., parochiezaal Oppuurs Eucharistieviering, opgeluisterd door de muzikanten, ter gelegenheid van het naamfeest van de Heilige Cecilia in de H. Amanduskerk, met misintentie voor overleden leden, 9u30. Aromatherapie-workshop, KSV Lokaal Breeven, 14u. "Una fiesta española" (n.a.v. week van de smaak), parochiecentrum, 19u. Bach rockt, CC Ter Dilft Bornem, 19u30. Bach Mach Bach concert (ensembles en soli), Sint-Pieterskerk Puurs, 20u. Bach Mach, Celloklas Pieter Stas, Cellosuiteconcert, CC Ter Dilft Bornem, 20u. Ceciliafeestje met kaas- en wijnavond en diapresentatie over de champagnereis, sympathisanten ook welkom, lokaal Plaza, 21u; inschrijven via ceciliafeestje@sinte-cecilia.be of bij het bestuur. Avondwandeling, vertrek aan parochiezaal Lippelo Bach voor beginners, concertzolder academie, 19u.


Markant KVLV Lippelo AMWD KAV Sint-Amands Ziekenzorg Oppuurs Markant 17 vr ConTempo Klein-Brabant 18 za KerstcomitĂŠ Lippelo Kon. Harmonie Sinte-Cecilia

ACTIVITEITENKALENDER

7 8 12 13 14

di wo zo ma di

"Vrouwen maken het nieuws", door Kristl Strubbe, parochiecentrum, 20u. Bloemschikken voor de feestdagen, parochiezaal Lippelo, 19u. De dag van de koperblazers, academie Bornem. Creatief koken elke dag, parochiecentrum, 19u. Kerstfeest, parochiezaal, 14u. "Koken voor de feesten", Chris Rombout, parochiecentrum, 19u. Kerstontmoeting, parochiecentrum Bornem Kerstmarkt Lippelo, Lippelodorp, 18-24u. Kerstconcert onder leiding van Johan Van den Eede met nadien gratis opwarmertje voor de concertgangers in de ontmoetingsruimte van Dorpshuis De Leeuw, concert in H. Amanduskerk, 20u. Kerstmarkt op de Kerkhofdries, 15-22u. Kant en Hobby, kinderboerderij, 13u30

19 zo Group 7 20 ma Kant & Hobbyclub

SPORTKALENDER

NOVEMBER 6 za Sint-Amands BBC 7 zo SK Sint-Amands 11 12 14 20 21

do vr zo za zo

Sint-Amands BBC 4de Prov. C - Spartacus Sck Heren An - B, sporthal, 19u. SK Sint-Amands - Rumst eerste elftal, sportterreinen Sint-Amands, 14u30-16u15. VVH Lippelo - Hove Sp, sportterreinen Lippelo, 14u30-16u15. Pandoeren, cafetaria RVT "Ter Schelde", inschrijven 13u45, start 14u stipt FC Oppuurs - Maccabi, sportterreinen Oppuurs, 14u30. Sint-Amands BBC 4de Prov. C - BBC Coveco Niel - B, sporthal, 19u. SK Sint-Amands - Heindonk eerste elftal, sportterreinen Sint-Amands, 15u-16u45. VVH Lippelo - Puurs, sportterreinen Lippelo, 14u30-16u15 FC Oppuurs - SV Grasheide, sportterreinen Oppuurs, 14u30.

VVH Lippelo Kaartclub "Ter Schelde" FC Oppuurs Sint-Amands BBC SK Sint-Amands

VVH Lippelo 28 zo FC Oppuurs

DECEMBER 5 zo SK Sint-Amands VVH Lippelo 9 do Kaartclub "Ter Schelde" 11 18 19 26

za za zo zo

SK Sint-Amands - Leest United, sportterreinen Sint-Amands, 14u30-16u15 VVH Lippelo - Assyria Mechelen, sportterreinen Lippelo, 14u30-16u15 Pandoeren, ontmoetingsruimte 'de steiger' van het rusthuis RVT "Ter Schelde", inschrijven 13u45, start 14u stipt Sint-Amands BBC 4de Prov. C - BBC Kangoeroes Boom - C, sporthal, 19u. Sint-Amands BBC 4de Prov. C - Mercurius BBC Berchem - C, sporthal, 19u. FC Oppuurs - Volharding Wintam, sportterreinen Oppuurs, 14u30. SK Sint-Amands - K. Exc. Puurs RSK eerste elftal, sportterreinen Sint-Amands, 14u30-16u15 VVH Lippelo - Apollo Nielse, sportterreinen Lippelo, 14u30-16u15

Sint-Amands BBC Sint-Amands BBC FC Oppuurs SK Sint-Amands VVH Lippelo

al

coh

o lv r i

jg ed

ru

kt

www.deduurzamedrukker.be - T 052-33 23 30

infomagazine nov 2010  

infomagazine gemeente sint-amands november 2010

infomagazine nov 2010  

infomagazine gemeente sint-amands november 2010

Advertisement