Page 1

gemeente

Sint-Amands

UITNODIGING INSPRAAKMARKT

Praat mee over onze toekomst 22/09 ▐ GUMA-site ▌ Buisstraat 19 c


Kom naar de inspraakmarkt op 22 september

Op zondag 22 september reiken we jou een platform aan om jouw ideeën te delen met burgemeester, schepenen, ambtenaren en inwoners.

Programma 9 u. 9.30 u. 10 u. 11.30 u. 13 u.

onthaal inleiding start van gespreksronde 1 start van gespreksronde 2 einde van de gespreksrondes

Je kan ook kiezen om slechts aan één van de twee rondes deel te nemen.

Bedenk een naam voor ‘de Guma’

Het gemeentebestuur kocht twee panden op de voormalige Guma-site. We vragen aan jou om ons een voorstel te doen. Hoe zou jij de Guma-site noemen? Bezorg je voorstel en motivering voor 30 september aan onze cultuurdienst in het gemeentehuis. cultuurdienst@sint-amands.be - 052 39 98 62

Sint-Amandsenaren met een mening

Nnenna: een speeltuin zoals in Breeven (Bornem) Rune: permanente speelstraten

Stef: hulp bij de belastingaangifte tijdens de avond

Fons: veilige oversteekplaatsen aan de N17 Maria: meer groenonderhoud


Praat mee over onze gezamenlijke toekomst Sluit aan bij een van deze tien gesprekstafels 1. Samen aan de slag voor een propere en groene gemeente

Over zwerfvuil, hondenweides, sluikstorten, wijkcomposteringsplaatsen, groenafval, roze zakken en meer van dat.

2. Sint-Amands: Ibiza of Benidorm?

Over onze tieners en hun dromen: infrastructuur, vrijetijdsaanbod …

3. Een gezonde geest in een gezond lichaam

Hoe komen we tot gezondheidswinst voor elke inwoner? Over levenslang sporten, fit in je hoofd en andere gezondheidsthema’s.

4. Puzzelen met onze ruimte

Over zitbanken, bomen en pleintjes, maar ook over plaats voor recreatiegebieden, woonuitbreiding, natuur …

5. Werken aan een bruisend gemeenschapscentrum

Over de voormalige GUMA-site als vrijetijds-, jeugd- en verenigingssite en dorpshuis De Leeuw als cultureel hart van onze gemeente.

6. Focus op verkeersveiligheid

Over dorpskernen, schoolomgevingen, stoepen, oversteekplaatsen, parkeren, sluipverkeer, eenrichtingsverkeer, leuke fietsverbindingen …

7. Sint-Amands: gemeente van woord en water

Over het uitspelen van onze troeven: de Schelde, kunstenaars, Emile Verhaeren, de profilering als poëziedorp …

8. Acties verzinnen voor jonge, actieve gezinnen

Over een gevarieerd aanbod voor verschillende leeftijden, maar ook over andere vormen van ondersteuning voor jonge gezinnen.

9. Levenslang wonen voor allen

Over een plekje voor iedere Sint-Amandsenaar, verschillende woonvormen, buurtwerking en mantelzorg.

10. De Kaai als ontmoetingsplek en toeristische trekpleister

Over zomerse activiteiten, wandelaars, fietsers, terrasjes en andere vrijetijdsinitiatieven. Onze jeugddienst zorgt voor een springkasteel en kinderanimatie. Tijdens de inspraakmarkt zorgen wij voor een hapje en een drankje.


LIPPELO

WOORD FUIVEN

BANKJES

PROFESSIONEEL

OPPUURS

ONS GEDACHT PARKEREN

SPEELSTRATEN

MOBILITEIT BESPAREN

MIJN

MENING EVENEMENTEN VRIJWILLIGERS VOETPADEN GENIETEN WATER v.u. Gemeentebestuur Sint-Amands, L. Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands

SINT-AMANDS LEVEN IN DE BROUWERIJ

BETAALBAAR MODERN HORECA BUREN TOEKOMST

Folder inspraakmarkt  
Folder inspraakmarkt  

Uitnodiging Inspraakmarkt van gemeentebestuur Sint-Amands. Info bij het verloop van de dag en overzicht van de themarondes.

Advertisement