Page 1

EĞİTİM SEN BÜLTENİ EKİDİR

1


EĞİTİM SEN SİNOP ŞUBE BÜLTENİ adına sahibi: Seyfi Çelebi Yayın Kurulu: Dinçer Demirkent, Faruk İrez, İrfan Mukul, Mustafa Koc, Mehmet Taki Yılmaz Düzenleme: Aysel Çelebi Web Sitesi: http://www.sinopegitimsen.org E-Posta Adresi (Yazışma): sinopegitimsen@hotmail.com

2


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır! Sinop KESK Şubeler Platformunun Suriye’de Emperyalist Müdahaleye karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

1- Bektaşağa İlkokulunda 2 Soruşturma 2- Okullara gönderilen Mesai Takip Yazısı 3- Açık Lise Sınavları Görevlendirmeleri 4- Öğretmenevi Yemek Uygulaması 5- Fen Lisesi Müdür Yardımcı Görevlendirmesi 6- Fen Lisesi Pansiyon Nöbet Uygulaması

3


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

8 MART 2013

Sinop’ta KESK ve Kadın Platformu üyesi kadınlar “Şiddete son, yaşasın kadın dayanışması” pankartıyla Uğur Mumcu alanına yürüdü. “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” sloganıyla yürüyen kadınlar, “Sinoplu emekçi kadınlar olarak eşitlik barış özgürlük mücadelesine buradan da bir ses katıyoruz. Her türlü şiddete, sömürüye, yolsuzluğa, yoksulluğa kadın cinayetlerine dur diyoruz” dedi.

4


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

Mücadele değerlerimizi hedef alan saldırılara karşı sessiz kalmayacağımızı göstermek, hak ve özgürlükleri için mücadele eden herkesi ‘potansiyel terör suçlusu’ olarak görenlerin emek ve demokrasi mücadelemizi hedef alan baskılarına, operasyonlarına karşı Sinop KESK Şubeler Platformu olarak Konfederasyonumuz Genel Merkez programı doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi 3 Nisan Çarşamba günü bugün saat 17.30’da Sinop’ta Uğur Mumcu Meydanında basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

5


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

6


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

7


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

8


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

http://www.sinopegitimsen.org/?p=15468

9


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

SİNOP UĞUR MUMCU MEYDANI 1 HAZİRAN 2013

10


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

11


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

12


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

13


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

14


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

6 Haziran 2013 Cuma günü saat 16.30’da Seyfi Çelebi, Uğur Karslı ve Mustafa Koç’tan oluşan bir heyetle İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’u makamında ziyaret ettik. Görüşmede 1- okulların dönüşümü 2- 4-5 Haziran Grevine yönelik idari uygulama 3- Şikayetler (BİMER, Alo 147 vb) gibi konular görüşüldü.

15


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

2013-2014 Toplu Sözleşme sürecinde Memur Sen’in AKP ile çalışanlar lehine uzlaşarak yangından mal kaçırırcasına mutabık kaldığı sözleşmeye dair 15 Ağustos 2013 Cuma günü KESK Sinop Şubeler Platformu olarak gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması . Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Eğitim Sen Şube Başkanı Seyfi Çelebi okumuştur.

16


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

17


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

18


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

19


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

20


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Konfederasyonumuzun 28 Mart 2012 tarihinde Kızılay’da yaptığı, iki gün süren ve polis saldırısı ile sonlanan eğitimde 4+4+4 sistemini getiren yasaya karşı yapmış olduğu eyleme ilişkin aralarında Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimizin de bulunduğu 502 kişi hakkında dava açtı. Öncelikle bu davanın, AKP rejiminin gölgesinde bulunan ülkemizde demokrasinin, insan haklarının rafa kalktığının önemli bir kanıtı olarak tarihe geçeceği bilinmelidir. Davada yargılanmak istenenler bu ülkenin meşru demokratik haklarını kullanan emekçileri, bu ülkenin eşit, parasız, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim hakkı için mücadele edenleridir. Bilindiği gibi kamuoyunda 4+4+4 olarak adı geçen, çocuklarımızın ve ülkenin geleceği açısından son derece önemli düzenlemeler içeren yasal düzenleme geçtiğimiz yıl AKP iktidarının siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda hayata geçti. AKP, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren böylesi önemli bir düzenlemeyi ailelerin, bilim insanlarının, emek örgütleri ve diğer tüm toplumsal kesimlerin itirazlarına kulaklarını tıkayarak hayata geçirdi; inşa ettiği yeni rejime uygun topyekûn bir dönüşüm sürecine tabi tuttuğu yeni eğitim sistemini topluma yine bir oldubittiyle dayattı. Sadece kamu emekçilerinin değil toplumun geniş kesimlerini doğrudan ilgilendiren düzenlemelere karşı her zaman sorumluluklarının gereğini yerine getirmiş olan Konfederasyonumuz da meşru ve yasal hakkını kullanarak 28-29 Mart tarihlerinde bu dayatmaya boyun eğmeyerek grev gerçekleştirmiş, Türkiye’nin tüm illerinden demokratik tepkilerini göstermek ve seslerini duyurmak için başta eğitim emekçileri olmak üzere binlerce kamu emekçisi 28 Mart Çarşamba günü Ankara’da bir araya gelmişlerdir. Kamu emekçilerinin kitlesel basın açıklaması yapmasının önünde hiçbir yasal engel olmamasına rağmen Ankara Valiliği “olay çıkar” gibi son derece taraflı bir bakış açısı ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet Edileceği” gerekçesiyle eylemi yasaklamış, fakat barışçıl bir şekilde, demokratik tepkilerini ifade etmek isteyenlerin tüm baskı ve tehditlere rağmen kent meydanında toplanarak geleceğine sahip çıkma iradelerine engel olamamıştı.

21


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

Bugün Gezi direnişiyle birlikte adeta sokakları sıkıyönetim alanına çeviren, yükselen halk muhalefetini polis devletinin sınırlarını genişleterek, halka karşı polis şiddetini meşrulaştırarak bastırmaya çalışan AKP iktidarı, söz konusu eylemimizde de bu ülkenin kamu emekçilerine, gençlerine, eşit, parasız, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim hakkı için mücadele eden tüm yurttaşlarına biber gazı, cop ve tazyikli su ile saldırmıştır. Barışçıl, demokratik taleplere yine polis şiddetiyle karşılık vererek kulağını tıkamış, demokratik eylemimizi engellemek için yasakçı, tehditkâr ve baskıcı tutumuyla tüm Türkiye’de adeta sıkıyönetim ilan etmiştir. İçişleri Bakanı’nın yayınladığı genelgeyle tüm illerde adeta olağanüstü hal koşulları yaratılmış, kamu emekçilerinin eylemleri polis ablukasına alınmıştır. Şimdi açılan dava soruşturmasına ilişkin iddianamede “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırılık, kamu görevlilerine cebir ve şiddet kullanma, kamu ve özel mallara zarar vermek” suçu bizlere isnat edilmekte, polisin “ölçülü gaz ve tazyikli su kullandığı” öne sürülmektedir. Öncelikle toplumsal muhalefeti susturmanın bir aracı haline dönüşen 2911Sayılı Kanun aracılığı ile demokratik haklarını ve tepkilerini gösterdikleri için emekçiler yargılanıyor, soruşturmaya uğruyor ve haklarında dava açılıyor. Oysa bugün asıl yargılanan yine demokrasinin kendisidir! İddianamede “ölçülü” olduğu iddia edilen polis şiddeti de, çok sayıda arkadaşımızı yaralayan, yerlerde sürükleyen, döverek gözaltına alan AKP’nin ileri demokrasisinin vazgeçilmezleri olan cop, tazyikli su ve helikopterlerden bile atılan gaz bombalarıyla yapılan vahşete varan polis saldırısıdır. Bizleri bu nedenle yargılamak isteyen, Uluslar arası Çalışma örgütü (ILO) ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının açıkça ihlal edildiği ve demokratik hakların suç unsuru sayıldığı hukuk AKP’nin hukukudur ve meşru değildir. Oysa, AKP hükümeti saldırmak yerine tüm bilimsel itirazları dikkate alsa ve toplumun geniş kesimlerinin tepkilerine kulak verseydi; bugün karşısında büyük bir kaosa dönüşen ve yap-boz tahtası haline gelmiş bir eğitim sistemini bulmayacaktı. Bugün küçük yaştaki çocukların ruhsal, duygusal ve bilişsel gelişiminde meydana gelen büyük tahribatların, okulların fiziksel yetersizliğinin, gerici müfredatıyla bilimsel eğitimin aldığı büyük darbenin tek sorumlusu AKP hükümetidir. Bizler çok iyi biliyoruz ki AKP iktidarı, kurduğu yeni düzende her alanda olduğu gibi eğitim alanında da stratejik hedeflerinden birini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi, gericileşmenin ve piyasalaşmanın kaynaklarından biri olarak hayata geçirilirken, eğitimin tüm kademeleri sermayenin yeni kar alanlarına dönüştürülmekte, AKP’nin “dindar nesil” yetiştirme gayesi hızla gerçeğe dönüşmektedir.

22


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

Bizler, eğitimin ve geleceğimizin iktidar partisinin siyasal hedeflerine kurban edilmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz! Herkesin eğitim hakkından eşit ve parasız olarak yaralanması için çocuklarımızın geleceğine sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. AKP iktidarı, bugüne kadar arkasına aldığı polis şiddeti, kendi siyasal hegemonyası için sınırlarını çizdiği yargı güçleriyle, tüm korkutma, tehdit ve karalama kampanyalarıyla sindiremediği mücadelemizden geri adım atmayacağımızı artık anlamalıdır. Bizler bu ülkenin geleceğinin ancak halkın kendi iradesiyle belirleneceği bir Türkiye kurulana dek alanlarda, taleplerimizin ve haklarımızın arkasında olacağız. Hiçbir zorbalık eşit, özgür, demokratik, barış içinde bir ülke kurma mücadelesinin önünde duramaz. Yürütme Kurulu

23


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

24


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

25


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

Gezi sürecine karşı geliştirilen özel yetkili hukuk Sinop’ta da baş gösterdi. Başbakana hakaret edildiği iddiasıyla KESK’e bağlı Eğitim Sen Şube Başkanı Seyfi Çelebi, Şube Sekreteri Uğur Karslı, Şube Kadın Sekreteri Derya Kırmızıtoprak, Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa Koç, Tüm-Bel-Sen İl Temsilcisi Erkan Kabal, SES İl Yöneticisi Kayhan Konukçu ve DİSK Genel İş Şube Başkanı Bülent Eroğlu’un yargılandığı

davanın ilk duruşması 11 Ekim 2013 günü Sinop Adliyesindegerçekleştirildi.

26


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

2 KASIM 2013 GÜNÜ SİNOP UĞUR MUMCU MEYDANINDA NÜKLEER SANTRALLARA HAYIR SLOGANLARI YÜKSELDİ.

27


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

28


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

29


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

30


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

31


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

Bir süredir hazırlıkları yürütülen Sinop Nükleer Karşıtı Platform’un (Sinop NKP) kuruluşu, Nükleer Karşıtı Platform’un Sekretaryasını yürüten Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş’ın da katıldığı basın toplantısı ile 8 Aralık 2013 tarihinde kamuoyuna duyuruldu. Uğur Mumcu Meydanında Sinop Nükleer Karşıtı Platform basın açıklaması gerçekleştirdi.

32


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

33


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

34


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

35


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

36


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

37


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

38


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

39


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

40


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

41


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

42


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

43


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

44


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

45


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

46


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

47


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

48


SİNOP EĞİTİM SEN BÜLTENİ

ETKİNLİKLERİMİZ

49


50


51


52


53

E bülten 4  

sendikal bülten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you