Prospectus Querido - Voorjaar 2023

Page 1

voorjaar 2023 Q voorjaar 2023

Inhoud Verschijningsprogramma

1 Marente de Moor De schoft

4 Raz van Houts We zijn allemaal patiënten

6 Tomas Lieske Niets dat hier hemelt

8 Ramy El-Dardiry Tussen morgenzee en avondland

10 Drago Jančar Bij het ontstaan van de wereld

12 Marleen van den Berg Joods Rotterdam

14 A.N. Ryst Bonsai baby

16 Sebastian Barry De verre voortijd

18 Lies Gallez honger, heteronormativiteit & het heelal

19 Joost Oomen Lievegedicht

20 Anne Vegter Zam Zam 21 Leila Mottley Nightcrawling

22 Filip Müller Sonderbehandlung/Speciale behandeling

24 Toon Tellegen Langs een helling

januari

Bas von Benda-Beckmann Na het Achterhuis (midprice) Hella S. Haasse Ik stuur deze brief maar op goed geluk weg Anne Vegter Zam Zam februari

John Banville Singulariteiten Sebastian Barry De verre voortijd Lies Gallez honger, heteronormativiteit & het heelal Tomas Lieske Niets dat hier hemelt Alexander Reeuwijk Oog in oog met de goden maart

Matthijs van Boxsel Het Carnaval van het Zijn Drago Jančar Bij het ontstaan van de wereld Jeroen van Kan Het boek Zelf Iben Mondrup Tabita Joost Oomen Lievegedicht Steffie van den Oord De vrouwen van Hendrik de Jong A.N. Ryst Bonsai baby april Ramy El-Dardiry Tussen morgenzee en avondland Raz van Houts We zijn allemaal patiënten Marente de Moor De schoft Leila Mottley Nightcrawling Toon Tellegen Langs een helling

mei

Marleen van den Berg Joods Rotterdam Filip Müller Sonderbehandlung/Speciale behandeling

De nieuwe roman van Marente de Moor –actueel en scherp

© Eddo Hartmann
Het oeuvre van Marente de Moor De overtreder ‘Ze beschikt over een rijk vocabulaire én durft te fabuleren, zoals blijkt uit dit zeldzaam rijpe debuut.’ Vrij Nederland De Nederlandse maagd  AKO Literatuurprijs  European Union Prize for Literature Roundhay, tuinscène  Shortlist Libris Literatuur Prijs Gezellige verhalen  J.M.A. Biesheuvelprijs Foon  F. Bordewijk-prijs  Jan Wolkers Prijs  Shortlist BookSpot Literatuurprijs[3]

De pers over De Nederlandse maagd ‘Een verslavende roman die van een wrede schoonheid is.’ times

‘De Moors natuurmetaforen hebben een dierlijke kracht, haar beschouwin gen zijn even intelligent als eigenzin nig.’ frankfurter allgemeine zeitung

Marente de Moor (1972) debuteerde in 2007 met de veelgeprezen roman De overtreder. Haar volgende romans werden ook lovend ontvangen en steevast bekroond met diverse literaire prijzen. Van De Nederlandse maagd zijn de vertaalrechten aan zestien landen verkocht.

Marente

Tom Wilenski, een uitgerangeerde journalist, krijgt de opdracht om nog één reportage te schrijven; over een groep vrouwen die vluchtelin gen redt op de Middellandse Zee. Eenmaal aan boord van hun naamlo ze schip bekruipt hem het gevoel dat hij in de val is gelokt. De vrouwen menen dat hij foute meningen is toegedaan en willen hem kwijt, maar de Italiaanse kustwacht weigert het schip toegang tot de havens. Dan besluiten ze uit te varen voor een nieuwe reddingsmissie. Voedsel en brandstof raken op, de euforie van de geredde mannen slaat om in wan hoop en als bij toverslag is zowel Sicilië als Malta uit de zee verdwenen. Tom vraagt zich af of hij het schip ooit nog levend zal verlaten. De schoft raakt aan actuele thema’s, en is een scherpe roman over de eeuwenoude traditie om vrouwen te vereren die hun lichamen opoffe

‘Marente de Moor weet je onafgebroken te verleiden om door te lezen.’ De Groene Amsterdammer
3
Roman | Gebonden met stofomslag | 13,5 x 21,5 cm | 224 bladzijden | € 23,99 | ISBN 978 90 214 7553 0 | NUR 301 | Omslag Brigitte Slangen | Omslagbeeld Francisco de Zurbarán | April 2023
ren aan hun idealen.
De
 Interviews en recensies  Optreden op aanvraag  POS-materiaal  Leesexemplaren  Voorpublicatie  Onlinecampagne © Thor van der Klei
de Moor
schoft

Vier van de tien mensen wenden zich vroeg of laat tot een psycholoog

© Chris van Houts

Over het alledaagse leven van een jonge psycholoog in de praktijk

‘Raz van Houts geeft een kijkje in de psychologenkeuken. Met humor en relativeringsvermogen maakt hij duide lijk dat eigenlijk iedereen wel baat heeft bij het hebben van een psycholoog. We zijn allemaal patiënten. Dat is een hele geruststelling.’ literair agent

Interviews en recensies

op aanvraag

Raz van Houts (Amsterdam, 1997) stu deerde in 2021 af in de klinische gezond heidspsychologie. Hij deed ervaring op bij 113 Zelfmoordpreventie en werkt sinds ruim een jaar als psycholoog. Hij schreef We zijn allemaal patiënten bewust aan het begin van zijn carrière, nu een baan waar pijn en verdriet aan de orde van de dag zijn nog niet ‘normaal’ is. Afgelopen november was hij te zien op Crossing Border.

Raz van Houts

We zijn allemaal patiënten

We zijn allemaal patiënten neemt de lezer mee in de wereld van de psy choloog aan de hand van het behandeltraject. Van de verwijsbrief en de intake tot de afbouw van de behandeling. Raz van Houts geeft ant woord op alle vragen die je als lezer nooit hebt durven stellen aan een psycholoog. Analyseer je als psycholoog ook je eigen vrienden? Neem je je werk niet mee naar huis? Vinden mensen je niet te jong om ze te behandelen? Heb je toevallig nog een plek waar ik op korte termijn terechtkan?

In dit bloedeerlijke boek kijkt de lezer mee in het leven van een jonge psycholoog. Van Houts heeft een scherpe stijl, waarmee hij de absurdi teit van zijn werkdagen goed weet te verwoorden. Want hoe vervreem dend is het om na vier jaar in de studieboeken te hebben gezeten in eens tegenover een mens van vlees en bloed te zitten? Een écht mens met een écht probleem dat bij jou is voor een oplossing.

Non-fictie | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 256 bladzijden | € 22,99 | ISBN 978 90 214 6942 3 | NUR 320 | Omslag Sander Patelski | April 2023

5
 Optreden
 Leesexemplaren  Onlinecampagne  Voorpublicatie

‘Lieske lezen is een avontuur. Het is altijd spannend om aan een nieuwe Lieske te beginnen.’ Vrij Nederland ‘Een meesterlijke verteller. Het spel met tijd en ruimte, werkelijkheid en fantasie: vintage Lieske.’ De Morgen

Een virtuoze en liefdevolle roman over hoe het voelt als je geboortegrond verwoest dreigt te worden

De vrolijke verrijzenis van Arago groot virtuoos gedachte-experiment waarin in een onwerkelijk mooi Ne derlands een misschien onmogelijk, maar niet onvoorstelbaar verhaal wordt verteld.’ **** de morgen

‘De vloekende, briesende Beethoven is van meet af aan een feest om te lezen.’ nrc handelsblad hoge dagen

© Allard de Witte

Tomas Lieske (1943) schrijft proza en poëzie. Hij ontving voor beide genres belangrijke prijzen, zoals de Libris Literatuur Prijs en de VSB Poëzieprijs. Zijn oeuvre getuigt van stilistische brille, en in elk boek combineert hij gedurfdheid met ontroering, en geschiedenis met het heden. Zijn werk is in verschillende talen vertaald.

Tomas Lieske

Niets dat hier hemelt

Begin jaren dertig in de vorige eeuw. Indringers verstoren het leven in een vredig veendorp en dreigen het vertrouwde, omringende land te vernietigen. Vijf broers uit een binnenvallende familie hebben op hun strooptochten een ontdekking gedaan: een ruiter te paard, 2500 jaar ge leden verdronken, maar in het zure veen prachtig bewaard. Benjamin, een kind uit het dorp, wordt gedwongen het paard te beklimmen, en opgesloten in de ruiter valt hij met de dode samen.

Niets dat hier hemelt is een virtuoze roman over de dreiging en de verwoesting van je geliefde geboortegrond. En tegelijk is het een roman die overstroomt van liefde: liefde voor de vader, liefde voor de natuur van het veen en het moeras, liefde voor de hulpbehoevende grootmoe der, liefde voor muziek.

7
Roman | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 256 bladzijden | € 22,99 | ISBN 978 90 214 7594 3 | NUR 301 | Omslag Roald Triebels | Omslagbeeld Tomas Lieske | Februari 2023
 Interviews en recensies  Optreden op aanvraag  Leesexemplaren  Onlinecampagne  Voorpublicatie
‘Ineens was hij daar: Ramy El-Dardiry, een virtuoze verteller, een groot talent.’ Edzard Mik
© Tessa Posthuma de Boer

Een mythologische vertelling en een familiegeschiedenis ineen: het intrigerende debuut van Ramy El-Dardiry

‘Alexandrië had zich allang in hem ge nesteld. Hoe vaak was hij in zijn vroege puberjaren niet wakker geworden met natte haren – vooral na lange, lome zomerdagen vol lamlendigheid, vech tend met een zee zo zwart, zo groot, en de lichten van de stad als vuurvliegjes in zijn rug. Golf na golf. En dan twee fluorescerende ogen als van een kat, die hem aanstaarden terwijl hij hapte naar adem aan dek van een vissersboot. Die nachtmerrie, bijna vergeten, keerde samen met de herinneringen aan de stad terug.’

Interviews en recensies

Optreden op aanvraag

Affiches op aanvraag

Ramy El-Dardiry Tussen morgenzee en avondland

Ramy El-Dardiry (1985) is onderzoeker en schrijver. Hij promoveerde in de natuurkunde en werkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zijn korte verhalen verschenen in onder meer De Gids, Kluger Hans, Liter en NRC . In 2020 ontving hij de El Hizjra Literatuurprijs. Tussen morgenzee en avondland is zijn debuutroman.

Wanneer Amir hoort dat zijn vader Nessim een week eerder in Alexan drië is begraven, probeert hij die informatie weg te stoppen, de stad en zijn vader te vergeten. Hij wil in Nederland wortelen en carrière maken, en zijn leven niet laten beïnvloeden door de dood van een man die zijn gezin ooit in de steek liet. Tevergeefs. De stad kruipt via een droom zijn hoofd in.

Ook Nessim heeft de stad ooit geprobeerd te vergeten. In zijn jeugd ziet hij de plek veranderen. De nationalistische plannen van de Egyp tische regering bieden geen ruimte voor de levendige, internationale gemeenschap. Steeds meer families vertrekken en ook Nessim wil naar Europa. Misschien dat de liefde tussen hem en een Joods meisje daar wel een kans krijgt.

Tussen morgenzee en avondland laat op sprankelende en poëtische wijze zien hoe uit een mengelmoes van culturen nieuwe verhalen ont staan.

Roman | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 320 bladzijden | € 24,99 | ISBN 978 90 214 6384 1 | NUR 301 | Omslag Brigitte Slangen | Omslagbeeld William H. Hays | April 2023

9
 Leesexemplaren  Onlinecampagne
Janˇcar is een
de
‘In deze mooie roman zijn schuld, collabo ratie, vrijheidsstrijd, heldendom en verraad zelden van elkaar te onderscheiden.’ •••• nrc handelsblad ISBN 978 90 214 0694 7 ‘Een meesterlijke roman.’ **** de volkskrant ‘Grootse literatuur.’ •••• nrc han delsblad ISBN 978 90 214 1717 2
‘Drago
van
beste Sloveense schrijvers.’ NRC Handelsblad

Coming-of-ageroman over liefde ten tijde van voormalig Joegoslavië

De pers over

‘Een prachtig monument voor een dap per echtpaar dat verstrikt raakte in de geschiedenis.’

‘Een geslaagd portret van de complexe samenleving in Joegoslavië voor, tij dens en vlak na de Tweede Wereldoor log.’

Over ‘Janˇcar laat op ingenieuze wijze zien hoe gewone, aardige mensen ten onder gaan in een allesverwoestende oorlog.’

Auteursbezoek

Slovenië Schwerpunkt

Frankfurter Buchmesse 2023

Voorpublicatie

Leesexemplaren

Drago Janˇcar

Bij het ontstaan van de wereld

De grauwe oorlogstijd is net voorbij, het is lente en in de puber Danijel ontwaken nieuwe gevoelens wanneer naast hem de mooie jonge Lena komt te wonen. Hij kan zijn ogen niet van haar afhouden. Wie is zij? En wie zijn de twee mannen met wie zij een intieme relatie onderhoudt? Als haar liefdesverhaal na een bewogen zomer op tragische wijze ein digt, weet Danijel ‘dat alles draait om de liefde, het grote verhaal van het leven, dat zich sinds het ontstaan van de wereld in ontelbare vari anten afspeelt’.

Drago Janˇcar (Maribor, 1948) is een van de grootste Europese schrijvers en een van de meest bekroonde en vertaalde Sloveense auteurs. Hij ontving de Prešeren-prijs, de hoogste Sloveense literaire onderscheiding, en de Europese Prijs voor Literatuur. Liefst viermaal kreeg hij de prestigieuze Kresnikprijs voor de beste roman van het jaar. Zijn werk wordt in eenentwintig landen in vertaling uitgegeven.

Bij het ontstaan van de wereld is een verbeeldingsrijke roman over volwassen worden, over de aard van mensen, hun passies, hun schuld gevoel en hun nobele beslissingen – tegen de achtergrond van de Slo veense naoorlogse periode als deelrepubliek van Tito’s Joegoslavië.

Roman | Gebonden met stofomslag | 13,5 x 21,5 cm | 224 bladzijden | € 23,99 | ISBN 978 90 214 7079 5 |

NUR 302 | Oorspronkelijke uitgeverij Beletrina, Slovenië | Oorspronkelijke titel Ob nastanku sveta | Vertaald door Roel Schuyt | Omslag Roald Triebels | Omslagbeeld George Clausen/Bridgeman Images | Maart 2023

11
•••• 
© Branimir Ritonja
Onlinecampagne

Over de vervolging en het rechtsherstel van de Joden in Rotterdam tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog

‘Het verlangen naar een weerzien bleef, maar daarnaast was er het besef dat dit pas zou plaatsvinden wanneer de oorlog voorbij was.

“Dat zal het gelukkigste uur van ons leven wezen. Denk er om Jet wij delen alles hoor. Ik heb twee ledikanten met toebehoren dus slapen kunnen je al hoor en ook wat meubelen terugge kregen en wat geld om ondergoed enz. gekregen dus ik verwacht jelui hoor met open armen worden je ontvangen.”’  Publiekspresentatie 

Aandacht in de pers  Optreden op aanvraag  Leesexemplaren

Onlinecampagne  Voorpublicatie

Marleen van den Berg Joods Rotterdam

Joods Rotterdam brengt de lotgevallen van de op twee na grootste Jood se gemeenschap van Nederland in beeld. Het laat zien hoe het begrip oorlog in mei 1940 voor de Joodse Rotterdammers een heel eigen bete kenis kreeg. Door het bombardement op de stad werden hun synago gen weggevaagd; een deel van de bevolking verloor hun huis en alles wat ze bezaten; van anderen gingen met de consulaten ook hun emigra tiepapieren verloren en daarmee hun hoop op een uitweg.

Marleen van den Berg (1992) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Sinds 2018 is ze als promovendus werkzaam bij het NIOD. Samen met Hinke Piersma schreef ze een onderzoeksrapport voor de stad Rotterdam over het handelen van de gemeente ten opzichte van haar Joodse inwoners in de periode 1940-1955.

De brieven en dagboeken van drie Joodse families vormen een rode draad in het boek. Wat waren hun verwachtingen van de bezetting, hoe gingen ze om met de anti-Joodse maatregelen? Welke mogelijkheden zagen ze voor zichzelf toen de deportaties begonnen? Door de beschrij ving van individuele levens doet het boek recht aan de grote diversiteit die er bestond binnen de Joodse gemeenschap van Rotterdam en wordt het schrijnende leven in oorlogstijd voelbaar.

Non-fictie | Geïllustreerd | Paperback met flappen | 13,5 x 21,5 cm | 352 bladzijden | € 24,99 | ISBN 978 90 214 6909 6 | NUR 320 | Omslag Brigitte Slangen | Omslagbeeld Collectie Stadsarchief Rotterdam | Mei 2023

13
© Tessa Posthuma de Boer

Weet je wat me is opgevallen?

Mensen snappen er niets van. Niets van het raadsel van onze wisselwerking. Onze chemie. Die is persoonlijk. Zo ontzettend, strikt persoonlijk dat het niet te bevatten is. Niet eens door ons. Dat is het ware wonder van de schepping.

Word je nu religieus?

Ik word rancuneus. Maar jij bent weer teruggekeerd uit de onderwereld! Ik moet er nog steeds aan wennen. Ik hoop dat ik er nooit aan zal wennen. Kunnen we dat nu afspreken? Dat het nooit gewoon zal worden?

© Keke Keukelaar

Magistrale, originele en verontrustende liefdesroman

‘De harpij is tegelijk zo rijp en door dacht en doet zo’n waanzinnig grote greep, dat je wel van “volledig” kunt spreken. Een ander zou met dit mate riaal een oeuvre kunnen vullen. harpij laat je beduusd achter.’ nrc handelsblad

‘Ryst bouwt woord voor woord een wereld voor ons […] waarin het leven nagalmt.’ trouw

Interviews en recensies

Optreden op aanvraag

A.N. Ryst is het pseudoniem van Daan Remmerts de Vries, tweevoudig winnaar van de Gouden Griffel en winnaar van de Theo Thijssenprijs 2021, de grootste Nederlandse prijs voor kinderboekenschrijvers. Als A.N. Ryst maakte hij furore met de grote roman De harpij (2014). In 2016 verscheen zijn verhalenbundel De blauwe maanvis, die werd genomineerd voor de J.M.A. Biesheuvelprijs 2017, en in 2018 publiceerde hij de aangrijpende vertelling De nadagen

A.N. Ryst Bonsai baby

Na een scheiding van enkele maanden keert Violetta terug naar haar woning in de stad. Lennard heeft op haar gewacht; eindelijk gaan ze praten over eigenheid, over verwachtingen, over hun voorgeschiedenis en over ijskasten – over alle obstakels, kortom, die er tussen hen waren opgerezen.

Nog één keer krijgen ze de kans om bij elkaar te zijn...

Bonsai baby is een magistrale, diepgaande, verrijkende vertelling over gloed en over deemstering, spelend in een wereld tussen droom en realiteit.

15
Roman | Paperback met flappen | 12,5 x 20 cm | 204 bladzijden | € 21,99 | ISBN 978 90 214 7663 6 | NUR 301 | Omslag Moker | Omslagbeeld Daan Remmerts de Vries | Maart 2023
 Leesexemplaren  Onlinecampagne  Voorpublicatie
‘Barry’s boeken kruipen bijna ongemerkt onder je huid, om daar voorlopig niet meer weg te gaan.’

Aangrijpende roman over kindermisbruik in de katholieke kerk van de veelvuldig bekroonde Sebastian Barry

‘Dít is schrijven.’

‘Verbluffende stijl en prachtig taalge bruik, doorspekt met diepe wijsheden.’ nederlands dagblad

‘Van de eerste tot de laatste pagina knispert en fonkelt Barry's taal.’ trouw  Interviews en recensies  Leesexemplaren

Sebastian Barry (Dublin, 1955) is veelvuldig bekroond. Zijn romans, waaronder Een lange lange weg, De geheime schrift en Dagen zonder eind, wonnen onder meer twee Costa Book of the Year Awards, de Kerry Group Irish Fiction Award, de Irish Book Awards Best Novel, de Independent Booksellers’ Prize, de Walter Scott Prize for Historical Fiction en de James Tait Black Memorial Prize. Zijn boeken worden vertaald in bijna veertig talen.

Sebastian Barry De verre voortijd

Politieman Tom Kettle is onlangs met pensioen gegaan en geniet van zijn rust in zijn nieuwe huis met uitzicht op de Ierse Zee. Maandenlang ziet hij nauwelijks een levende ziel, en vangt hij alleen af en toe een glimp op van zijn excentrieke huisbaas en de nerveuze jonge moeder die naast hem is komen wonen. Hij heeft alle tijd om te mijmeren, bij voorbeeld over zijn geliefde vrouw June en hun kinderen. Tot twee voor malige collega’s aanbellen met vragen over een decennia oude zaak, een zaak die Tom nooit helemaal achter zich heeft kunnen laten, en hij verstrikt lijkt te raken in de duisterste uithoeken van zijn geheugen.

De verre voortijd is een roman over een van de zwartste bladzijdes uit de Ierse geschiedenis, geschreven door een meesterverteller op de top pen van zijn kunnen.

17
Roman | Paperback | 12,5 x 20 cm | 240 bladzijden | € 23,99 | ISBN 978 90 214 6852 5 | NUR 302 | Oorspronkelijke uitgeverij Faber & Faber, Groot-Brittannië | Oorspronkelijke titel Old God’s Time | Vertaald door Jan Willem Reitsma | Omslag Brigitte Slangen | Omslagbeeld Trevillion Images | Februari 2023
 Onlinecampagne © The Irish Times

Overrompelend en eerlijk poëziedebuut van een groot talent

De pers over Het water vangen

‘Uit de hele bundel spreekt een grote liefde voor de Nederlandse taal, voor het spelen met klanken, beelden en metafo ren.’ **** de volkskrant

‘Gallez debuteerde met een verhalenbun del, maar door haar beeldende manier van schrijven en de nadruk op stijl vermoed ik dat er ook een dichter in haar schuilgaat, die ieder moment de weg naar buiten kan vinden. Ik kan niet wachten.’ het parool

op aanvraag

©

Lies Gallez (1990) won de publieksprijs van de A.L. Snijdersprijs, de Hendrik Prijs-prijs en de TOTAALprijs. Haar verhalen verschenen onder meer in De Gids, Kluger Hans en Deus Ex Machina. Naast schrijven en dichten geeft Gal lez les aan anderstalige immigranten. In 2021 verscheen haar bejubelde verhalenbundel Het water vangen. Ze was ’rijzende ster’ van het jaar 2021 volgens NRC Handelsblad

Lies Gallez

het geluid van een eenzame hond uit het huis van je buren horen. oordop pen op maat laten maken. een reis naar de Dode Zee boeken. nog meer mie ren. nu vliegen ze. altijd niemand blijven. ben je al bang?

In honger, heteronormativiteit & het heelal maakt Lies Gallez een uit zoomende beweging. De bundel begint bij het kleine ik. Maar al snel plaatst diezelfde ik zich tegenover de ander, die zo verschillend en tege lijkertijd ontzettend gelijkend is. In het laatste deel staat die ik tegen over en midden in de grote, mooie, moeilijke wereld waarin we leven. honger, heteronormativiteit & het heelal is een verbluffend eerlijk poëziedebuut dat licht en donker samenbrengt. De bundel kruipt on der je hart, je geweten, je huid tot een vreemde je op straat vraagt: hoe te eren wat voor altijd boven je hoofd hangt zonder een vogel of wolk te zijn? en je dan antwoordt: o.

Poëzie | Paperback | 16 x 21 cm | 72 bladzijden | € 20 | ISBN 978 90 214 7662 9 | NUR 306 | Omslag Kaftwerk, Janine Hendriks | Februari 2023

18
Iris Kelly Kuntkes
 Optreden
 Onlinecampagne  Voorpublicatie
honger, heteronormativiteit & het heelal

Eindelijk weer een dichter die over de liefde schrijft

‘Oomen wil de wereld, beheerst door ernst en logica, verlichten met kunstige absurditeit.’ trouw

‘Door de voortdurende nadruk op ritme en klank herken je de dichter.’ de volkskrant

Aandacht in de pers

Optreden op aanvraag

Onlinecampagne

Voorpublicatie

POS-materiaal

Liz van den Akker

Joost Oomen (1990) is dichter, schrijver en theatermaker. Hij publiceerde de roman Het Perenlied en het reisverslag Visjes. Hij was stadsdichter van Groningen, won het Hendrik de Vriesstipendium voor nieuwe literatuur en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot hét literaire talent van 2021. Ook werd hij derde bij de nationale kennisquiz De Slimste Mens Oomen trad op van Pisa tot Ter Apel, van De Parade tot Lowlands en van Viseu tot Vlieland.

Joost Oomen

Lievegedicht

je vindt haar mooier dan de maan ze heeft krullen als de kringen in water als er eendenkuikens voor het eerst zwemmen gaan

Tien jaar lang trok Joost Oomen langs de poëziepodia van Europa. Hij droeg voor in kippenhokken, Portugese kastelen, de tv-studio’s van Eva Jinek en Humberto Tan, metrostations en circustenten. Hij stal het hart van het grote publiek door zijn deelname aan De Slimste Mens, waarna zijn shows op De Parade, Lowlands en Oerol in groten getale werden bezocht. Ook zijn roman Het Perenlied, zijn reisverslag Visjes en zijn columns op Instagram en in de noordelijke dagbladen kennen een trouwe schare fans. Het enige wat nog ontbreekt? Een dichtbundel. Met Lievegedicht presenteert Joost Oomen zijn gedichten eindelijk weer op papier.

19
Poëzie | Paperback | 16 x 21 cm | 72 bladzijden | € 20 | ISBN 978 90 214 1953 4 | NUR 306 | Omslag Moker | Maart 2023
©

Een bijzondere uitgave als afsluiting van het Rotterdamse stadsdichterschap van Anne Vegter

‘Vegter is een dichter naar mijn hart: rauw, direct, intelligent en gevoelig.’ de groene amsterdammer

‘Vegters talige universum is uniek. Ze weet met taal te verleiden, te troosten, om zich heen te slaan en een eigen plek te veroveren vanuit een aanstekelijke en rebelse taaldrift.’ gerhardt poëzieprijs 2022

op aanvraag

Anne Vegter (1958) is auteur van dichtbun dels, kinderboeken, theatermonologen en verhalen. Ze ontving talrijke literaire prijzen, waaronder de Anna Blaman Prijs in 2004 voor haar hele oeuvre en de Ida Gerhardt Poëzieprijs in 2022. Van 2013 tot 2017 was ze Dichter des Vaderlands; in 2021 en 2022 stadsdichter van Rotterdam.

Kamiel Verschuren (1968) is beeldend kunstenaar en ruimtelijk ontwerper.

Xandra Nibbeling (1963) werkt in de cultuursector, onder meer als hoofdredacteur van BK-informatie

Anne Vegter

Rotterdam is ‘snel en vernieuwend’ en bekend om zijn havens en mo derne architectuur. Alles lijkt er groot en fonkelnieuw, maar er is ook armoede, dakloosheid, isolement. Anne Vegter woont al dertig jaar in Rotterdam en onderzocht welke verhalen verteld moesten worden. Als stadsdichter doorkruiste ze de stad van Hoek van Holland tot Nesse lande en van Schiebroek tot IJsselmonde. Geflankeerd door een team kunstenaars bewerkte ze Rotterdam tot een levend atelier. Na een be zoek aan een wijk schreef ze nu eens lyrische, dan weer verhalende, soms activistische gedichten over en voor de stad.

Zam Zam verschijnt bij het einde van Vegters stadsdichterschap en bevat niet alleen al haar Rotterdamse gedichten: beeldend kunstenaar Kamiel Verschuren maakte een fotoverslag waarin we de stad aan de Maas zien zoals we die niet eerder zagen en compagnon Xandra Nibbe ling tekende voor een begeleidend essay.

20 © Saskia Vanderstichele Poëzie
| Paperback met flappen | Met foto’s en begeleidend essay | 20 x 25 cm | 96 bladzijden | € 21,99 | ISBN 978 90 214 7668 1 | NUR 306 | Omslag en binnenwerk Kamiel Verschuren | Januari 2023
© Caro Linares 
Optreden
Onlinecampagne
Voorpublicatie

‘Dit

is een héél

opwindend debuut.’ Dave Eggers

‘Nightcrawling is rijk aan rauwe schoonheid, begeesterende intensiteit en doordringende kwetsbaarheid en markeert de verbluffende komst van een stem die anders is dan alle stem men die we eerder hebben gehoord.’ the guardian

‘Mottley beschrijft het gevoel dat je soms hebt bij het lezen van Dickens, de ademloze sensatie dat een goede en on schuldige persoon een enorm onrecht wordt aangedaan.’ the wall street journal

Leila Mottley (2003) werd geboren in Oak land, Californië, waar ze nog steeds woont en werkt. Nightcrawling, haar debuutroman, stond op de longlist van de Booker Prize 2022 en was een Oprah’s Book Club-keuze. Op zestienjarige leeftijd werd Mottley uitgeroepen tot Oakland Youth Poet Laureate 2018. Ze publiceerde eerder al in The New York Times Nightcrawling wordt in tien talen vertaald.

Leila Mottley Nightcrawling

Kiara en haar broer Marcus scharrelen rond in een appartementencom plex in East Oakland. Beiden zijn gestopt met de middelbare school, hun vader is overleden en hun moeder zit vast. Terwijl Marcus zich vastklampt aan zijn droom om een beroemd rapper te worden, is Kiara koortsachtig op zoek naar werk om hun huur te betalen. Als de verhuur der van hun flatgebouw dreigt hun huur te verhogen, loopt Kiara in het donker door de straten, vastbesloten om te overleven in een wereld die weigert haar te beschermen. Haar leven komt nog sterker op losse schroeven te staan wanneer haar naam opduikt in een onderzoek dat haar ontmaskert als een belangrijke getuige in een enorm schandaal binnen het Oakland Police Department.

Nightcrawling is een duizelingwekkende roman over een jonge zwarte vrouw die in de straten van Oakland wordt geconfronteerd met het fa len van het rechtssysteem – een van de stoerste en aardigste jonge hel dinnen van onze tijd.

Roman | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 320 bladzijden | € 24,99 | ISBN 978 90 214 7530 1 | NUR 302 | Oorspronkelijke uitgeverij Alfred A. Knopf, Verenigde Staten | Oorspronkelijke titel Nightcrawling | Vertaald door Lette Vos | Omslag Brigitte Slangen | Omslagbeeld Getty Images | April 2023

21
© Magdalena Frigo  Auteursbezoek  Interviews en recensies  Leesexemplaren  Onlinecampagne  Voorpublicatie BookOprah’sClubkeuze

‘Niemand had verwacht dat ik, een ooggetuige, alles zou overleven, maar ook zelf had ik niet verwacht ooit de vrijheid weer te zien. Zelfs vandaag de dag kan ik niet begrijpen wat ik heb moeten meemaken.’ Filip Müller

Een van de belangrijkste ooggetuigenverslagen uit het diepst van de hel – voor het eerst vertaald in het Nederlands

‘De ooggetuigenverslagen van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau zijn divers en belangrijk – en toch springen een paar boeken eruit. Daar hoort zonder twijfel dit boek van Filip Müller bij.’ süddeutsche zeitung

‘Filip Müller overleefde de onder gang van het regime dat hem, net als miljoenen andere mensen, uit raciale waanzin wilde doden. En hij slaagde erin om de onvoorstelbare gruwelen vast te leggen. Een prestatie die niet kan worden overschat.’ 

Voorpublicatie

4 & 5 mei-herdenkingen 

Programma met Arnon Grunberg en Bart Nauta

© Privéarchief erven Filip Müller

Filip Müller

Sonderbehandlung/Speciale behandeling

Filip Müller (Tsjechoslowakije, 1922-Duits land, 2013) overleefde als een van de weinigen het Sonderkommando in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Hij trad op als centrale getuige in het Eerste Auschwitzproces (Krakau, 1947) en het Tweede Auschwitzproces (Frankfurt, 1963-1965). Claude Lanzmann interviewde hem in de film Shoah

Arnon Grunberg (1971) is een veelbekroond romanschrijver. Hij stelde de bloemlezing Bij ons in Auschwitz samen en verzorgde de uitgave Hierheen naar het gas, dames en heren van Tadeusz Borowski.

Met een van de eerste deportatietransporten uit Slowakije kwam Filip Müller in april 1942 in Auschwitz. Hij werd gedwongen om als lid van het Sonderkommando in de gaskamers en crematoria te werken. Bij wijze van hoge uitzondering heeft hij dat bijna drie jaar vol kunnen houden: de meeste leden van het Sonderkommando werden na drie maanden omgebracht. Müller, die door ziekte werd geplaagd en van zelfmoord weerhouden, overleefde niet alleen het kamp, maar ook de dodenmars in januari 1945, om uiteindelijk te getuigen van de dagelijkse praktijken in het diepst van de hel. ‘Het was mijn opdracht om te laten zien wat er zich tussen de muren heeft afgespeeld en hoe het mogelijk was om binnen 24 uur bijna 20 000 mensen te doden.’ Hij is een van de weinige gevangenen die zoveel mensen zag sterven en die zelf leefde om het te vertellen – in Shoah van Claude Lanzmann en in zijn eigen unieke oog getuigenverslag.

Arnon Grunberg, die eerder de bloemlezing Bij ons in Auschwitz sa menstelde, voorziet Filip Müllers getuigenis van een inleiding.

Non-fictie | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 272 bladzijden | € 23,99 | ISBN 978 90 214 7665 0 | NUR 320 | Oorspronkelijke uitgeverij Steinhausen, Duitsland | Oorspronkelijke titel Sonderbehandlung | Vertaald door Jan Sietsma | Omslag Brigitte Slangen | Omslagbeeld Arcangel Images | Mei 2023

23

Troostrijk, liefdevol en tegelijk verontrustend –de nieuwe poëzie van Toon Tellegen

‘Al een indrukwekkend oeuvre lang slaagt Tellegen erin om het grootse, het meest onbevattelijke, het meest complexe –liefde, haat, tegenzin, God, leven, vrede, dood – bij de lurven te vatten in gedichten van een raadselachtige eenvoud.’

Toon Tellegen (1941) is schrijver en dichter. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij de Theo Thijssenprijs, de Hendrik de Vriesprijs en de Constantijn Huygens-prijs. Hij schrijft gedichten en dierenverhalen, maar ook boeken over men sen, en onlangs licht absurdistische verhalen over God (God onder de mensen). Hij heeft inmid dels meer dan twintig dichtbundels op zijn naam staan. Een keuze daaruit verzamelde hij in Een van ons zal omkijken

Toon Tellegen Langs een helling

Een leven trekt voorbij in de nieuwe bundel van Toon Tellegen. Herin neringen aan vroeger wisselen af met overpeinzingen over het voorbij gaan van de tijd. Langzaam glijden we langs een helling en raakt onze tijd op, zien we de dood dichterbij komen. Zoals in het gedicht ‘Op weg’:

Ik wou dat ik langs een weg liep die onbegaanbaar was, zodat ik moest terugkeren, maar niet terugkeerde en maar doorliep en doorliep, het verschil tussen begaanbaar en onbegaanbaar nog niet wist.

Poëzie | Paperback | 15 x 21 cm | 64 bladzijden | € 18,99 | ISBN 978 90 214 7667 4 | NUR 306 | Omslag Brigitte Slangen | April 2023

24
© Patricia
 Onlinecampagne  Voorpublicatie
de Groot
Bekroond Carmien Michels Vaders die rouwen  Winnaar BNG Bank Literatuurprijs 2022  Nominatie Biesheuvelprijs  Nominatie Fintro Literatuurprijs  Nominatie De Inktaap  Nominatie Boekenbon Literatuurprijs ISBN 978 90 214 2691 4 Toon Tellegen Het verlangen van de egel Met illustraties van Annemarie van Haeringen ISBN 978 90 214 7082 5 Toon Tellegen De egel, dat ben ik Met illustraties van Annemarie van Haeringen ISBN 978 90 214 3679 1 Recent verschenen 40 000 exemplaren verkocht
Q
marketing
L&M Books Hessenstraatje
2000
Marc
marc@lmbooks.be +32
SINGEL UITGEVERIJEN
Em. Querido’s Uitgeverij Weteringschans 259 1017 XJ Amsterdam info@querido.nl www.querido.nl Salesmanager: Jesse Hoek Telefoon: 020 76 07 210 j.hoek@singeluitgeverijen.nl Vertegenwoordigers: Nandi Penning 06 15 23 95 60 n.penning@singeluitgeverijen.nl Willem Verduijn 06 50 68 51 97 w.verduijn@singeluitgeverijen.nl Verkoop binnendienst: Telefoon: 020 76 07 222 verkoop@singeluitgeverijen.nl Pers, promotie en boekingen boekhandel: Sjoukje Croux Telefoon: 06 19 81 52 68 s.croux@singeluitgeverijen.nl Verkoop en
Vlaanderen:
3 bus 6
Antwerpen www.lmbooks.be
Grossen
472 98 01 02 Ilse Schollaert ilse@lmbooks.be +32 474 34 81 07 Pers en promotie Vlaanderen: L&M Books bvba Inge Janssens inge@lmbooks.be +32 497 42 14 42 Em. Querido’s Uitgeverij maakt deel uit van Singel Uitgeverijen
Beeld voorzijde omslag © William H. Hays
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.