Page 1

Querido Facto Najaar 2021


Martha C. Nussbaum (1947) is hoogleraar recht en ethiek aan de Universiteit van Chicago, en, onder meer, eredoctor aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en de Katholieke Universiteit Leuven. Ze studeerde theaterwetenschappen en klassieke talen aan New York University, en studeerde en doceerde filosofie aan Harvard University. Met haar actieve deelname aan het publieke debat en haar belangrijke publicaties op het gebied van recht, politiek en ethiek behoort zij tot de meest invloedrijke filosofen van onze tijd.

Over Bastions van hoogmoed ‘Met onverschrokken klaarheid en wijsheid belicht Nussbaum de schaamte en trots, de macht en vergelding waarmee seksueel geweld en intimidatie gepaard gaan.’ Martha Minow, voormalig decaan Harvard Law School ‘Dit is verplichte lectuur voor iedereen die diep overtuigd is van de noodzaak tot hervormingen.’ Adam Silver, National Basketball Association ‘Een even erudiete als lezenswaardige studie.’ Publishers Weekly ‘Nussbaum is een heldere denker en een uitstekende schrijver.’ Rachel Aviv, The New Yorker


3

Bastions van hoogmoed Seksueel geweld, rekenschap en verzoening

In dit belangrijke en actuele boek schept Martha Nussbaum helderheid in het pijnlijke vraagstuk van seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Ze laat zien dat hoogmoed en hebzucht de motoren zijn voor het gemak waarmee mannen denken anderen te kunnen domineren. Daarbij verkent ze drie sectoren die ze ‘bastions van hoogmoed’ noemt: de rechterlijke macht, de kunst en de sport. Ze rekent genadeloos af met de vanzelfsprekende bevoorrechting die de intelligentsia zich aanmeet, het onbestrafte narcisme in de wereld van de kunst en het machogedrag dat sporters en trainers vergiftigt. Nussbaum toont aan dat de moed waarmee velen naar buiten zijn getreden wel tot hervormingen heeft geleid, maar dat geld en macht werkelijke rechtvaardigheid in de weg staan. Bastions van hoogmoed bevat een vernietigende aanklacht tegen de cultuur van ‘male power’ waarmee mannen verantwoordelijkheid en rekenschap proberen te ontlopen. Niet alleen vertoont de wetgeving rond seksueel geweld nog altijd grote lacunes, we moeten ons ook veel meer richten op de verstoorde emoties die aan seksueel geweld ten grondslag liggen. Nussbaum stelt radicale oplossingen voor en biedt zo een hoopvol perspectief voor de toekomst: een weg naar rekenschap zonder rancune, generositeit zonder overgave en gelijkwaardigheid voor alle mensen.

h et geti j Filosofie / Paperback met flappen / 13,5 x 21,5 cm / 352 bladzijden / € 24,99 / Verschijning 28 oktober 2021 / isbn 978 90 214 3686 9 / nur 730 en 320 / Oorspronkelijke titel Citadels of Pride / Vertaling Arian Verheij / Omslag Sara Wood en Studio Jan de Boer

© Robert Tolchn

Een baanbrekend onderzoek naar seksueel geweld door een van de meest gerespecteerde denkers over recht en moraal van deze tijd

Mens en maatschappij

Martha C. Nussbaum


5 Geschiedenis

‘De zwijger wemelt van de nieuwe details en inzichten. Alles wijst erop dat dit voor de komende decennia het standaardwerk zal worden over Willem van Oranje.’ Geert Mak


Rene van Stipriaan (1959) is cultuurhistoricus, deskundig op het terrein van de zestiende en zeventiende eeuw. Hij stelde met Geert Mak Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis samen en met Luc Panhuysen Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog. Veel succes oogstte hij ook met Het volle leven, over de Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek, en De hartenjager, zijn biografie van Gerbrandt Adriaensz. Bredero.

Over De hartenjager ‘Een meesterlijke biografie.’ ***** nrc Handelsblad ‘Een prachtig monument.’ De Telegraaf ‘Van Stipriaan is een prettig verteller, wars van mythen en meningen.’ **** De Standaard ‘Magistrale biografie.’ Trouw ‘Een voorbeeldige biografie, die voortreffelijk geschreven is.’ De Limburger ‘Maakt nieuwsgiering naar wat Van Stipriaan nog meer over onze geschiedenis heeft te vertellen.’ Dagblad van het Noorden


7

De zwijger Het leven van Willem van Oranje

Omstreeks 1560 was Willem van Oranje de rijkste en meest veelbelovende edelman van de Nederlanden. Nog geen tien jaar later was hij zo goed als alles kwijt. Wat was er gebeurd? En wie wilde hem nog helpen? Oranje keerde zich tegen het bewind van de Spaanse koning Filips ii, dat in zijn ogen despotisch en geldbelust was. Hij vond niet alleen medestanders onder andere edelen, maar ook onder gewone burgers. Vanaf 1566, met de Beeldenstorm, kwamen de Nederlanden in opstand tegen Spanje. Filips ii stuurde er de gevreesde hertog van Alva met een grote troepenmacht op af. In Mechelen en Zutphen werd een slachting aangericht, die het verzet alleen maar vastberadener maakte. Wat dreef Oranje? Hij was beslist geen heilige en riep in zijn tijd meer weerzin op dan wel wordt aangenomen. Protestantse bolwerken als Gent en Antwerpen, die ooit zijn trouwste bondgenoten waren, keerden zich uiteindelijk van hem af. In De zwijger ontrafelt René van Stipriaan de duizelingwekkende loopbaan van een van de meest onverzettelijke figuren uit de wereldgeschiedenis: zijn ambities, successen, manipulaties, nederlagen. En ook de spanningen in zijn familie, zijn bizarre huwelijksleven – en zijn neiging om, als het erop aankwam, in het verborgene te opereren.

Biografie / Gebonden met stofomslag en leeslint / Geïllustreerd / 15 x 23 cm / 864 bladzijden / € 39,99 / Verschijning 16 november 2021 / isbn 978 90 214 0275 8 / nur 320 en 688 / Omslag Brigitte Slangen / Omslagbeeld Anthonis Mor (Gemäldegalerie Alte Meister Kassel)

© Bob Bronshoff

Een monumentale biografie van Willem van Oranje

Geschiedenis

René van Stipriaan


Geert Buelens (1971) is behalve hoogleraar in Utrecht ook dichter en essayist. Zijn overzichtswerk Van Ostaijen tot heden werd bekroond met de Vlaamse Cultuurprijs en de Prijs van de Provincie Antwerpen. Voor zijn dichtbundel Het is ontving hij de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Met Europa Europa! won hij de abn amro Bank Prijs voor de beste non-fictie, en zijn recente cultuurgeschiedenis De jaren zestig werd een bestseller. Werk van Buelens werd vertaald in het Engels, Frans, Duits, Servisch en Pools.

Over De jaren zestig ‘Monumentaal boek.’ Trouw ‘Een indrukwekkende röntgenfoto van de jaren zestig.’ **** De Standaard ‘Magistrale en heel leesbare studie. Het boek van het jaar.’ ***** Het Nieuwsblad ‘Overdonderende cultuurgeschiedenis. Prettig losse schrijfstijl.’ **** nrc Handelsblad ‘Voor wie ouder dan vijftig is, is het boek ook een trip down memory lane.’ De Tijd ‘Ocharme, de boekenkast die dit boek missen moet.’ humo


9

Wat we toen al wisten De vergeten groene geschiedenis van 1972

Betogingen tegen het gebruik van plastic. Paniek over dramatisch dalende biodiversiteit. Zorgen om de leefbaarheid van de oceanen. Onrust over klimaatverandering. Vandaag? Nee, in 1972. De milieucrisis is ouder dan veel mensen denken, en de wetenschappelijke en politieke strijd erover is dat evenzeer. De planeet gaat eraan, riepen onheilsprofeten destijds. Nee, susten vooruitgangsgelovigen: wetenschap en techniek zullen ons redden. Aanleiding voor het maatschappelijke debat was het rapport van de Club van Rome. Van Grenzen aan de groei werden alleen al in onze gewesten een kwart miljoen exemplaren verkocht. Vijftig jaar nadat de Club van Rome de alarmbel luidde, duiken we met Geert Buelens de geschiedenis in. We zien hoe een begin wordt gemaakt met de ontbossing van het Amazonewoud, we reizen met Jacques Cousteau naar de bedreigde Zuidpool, we ontdekken met biologen al plasticdeeltjes in de ingewanden van vissen en maken met de bemanning van de Apollo 17 de eerste kleurenfoto van de hele aarde. Aan de hand van films, televisieseries, romans, stripverhalen, nieuwsberichten en officiële rapporten uit het jaar 1972 laat Buelens zien wat we toen al wisten over het uitwonen van de wereld, wat we ervan geleerd hebben ook – en wat niet.

Literaire non-fictie / Paperback met flappen / 12,5 x 20 cm / 224 bladzijden / € 20 / Verschijning 13 januari 2022 / isbn 978 90 214 3672 2 / nur 320 en 694 / Omslag Brigitte Slangen / Omslagbeeld Haus-Rucker-Co (Documenta Kassel)

© Bianca Sistermans

‘Iedereen heeft het over het legendarische rapport van de Club van Rome, maar niemand herinnert zich wat er in 1972 werkelijk is gebeurd. Geert Buelens legt de fascinerende werkelijkheid bloot die schuilgaat achter een van de belangrijkste teksten uit de moderne geschiedenis, en vraagt zich af: hoe kon het gevoel van urgentie dat Grenzen aan de groei destijds genereerde zomaar verloren gaan?’ David Van Reybrouck

Geschiedenis

Geert Buelens


Frank Westerman (1964) verwierf grote bekendheid met De graanrepubliek, Ingenieurs van de ziel, El Negro en ik (bekroond met De Gouden Uil), Ararat, Stikvallei, Een woord een woord (bekroond met zowel de Brusseprijs als de Bob den Uyl-prijs) en, recentelijk, Wij, de mens en De kosmische komedie. Zijn werk verschijnt in zestien talen.

Over De kosmische komedie ‘Duizelingwekkende vertelling over de band tussen hemel en hel.’ Het Parool ‘Een genot om te lezen.’ Trouw ‘Een heerlijk boek over de mens, de kosmos en het verlangen verder te reiken dan mogelijk lijkt.’  nrc Handelsblad ‘Het is de gave van Frank Westerman om op een enthousiasmerende manier allerlei ideeën met elkaar te verbinden.’ Dagblad van het Noorden ‘Een van de boeiendste boeken van het moment. Het allerbeste dat er te lezen is.’ De Morgen


11

Te waar om mooi te zijn De beste verhalen

Bobsleeërs die op de baan plots niet meer naar beneden durven. Halsbandparkieten als ongewenste vreemdelingen in het Vondelpark. Het beramen en plegen van een peperdure en onnuttige aanschaf… Te waar om mooi te zijn bundelt de beste verhalen van meesterverteller Frank Westerman. In twaalf onvergetelijke reportages voert hij de lezer mee naar de domeinen van het onwaarschijnlijke. Een duel in de Himalaya op 8000 meter hoogte? Moord en doodslag op Spitsbergen, bezien vanuit een ijsbeer? Met deze en andere proeven van vertelkunst weerlegt Te waar om mooi te zijn Reves ‘wet van de onbruikbaarheid van de werkelijkheid’. Echt gebeurd, zegt Reve, is geen excuus: de werkelijkheid is te mooi om waar te zijn. Of is het omgekeerd?

querido fosfor Literaire non-fictie / Paperback met flappen / 13,5 x 21,5 cm / 240 bladzijden / € 20 / Verschijning 27 januari 2022 / isbn 978 90 214 3706 4 / nur 320 en 402 / Omslag Barbara van Ruyven / Omslagbeeld Teun Hocks

© Lionne Hietberg

‘Frank Westerman schrijft non-fictie met de pen en de bravoure van een groot romanschrijver.’ De Standaard

Reportage

Frank Westerman


Tonio Andrade (1986) is sinoloog en hoogleraar OostAziatische en internationale geschiedenis aan Emory University in Atlanta. Hij schreef eerder het veelgeprezen The Gunpowder Age, over de militaire opkomst van China, en Lost Colony, over de eerste grote Chinese zege op het Westen. Hij werkt nu aan een geschiedenis van de voc, die grotendeels gebaseerd is op materiaal uit Aziatische archieven.

Over Het laatste gezantschap ‘Een meesterlijke reconstructie van het China van de achttiende eeuw, die nieuw licht werpt op de geschiedenis van het Westen met China.’ Mark C. Elliott, hoogleraar Chinese en Aziatische geschiedenis aan Harvard University ‘Het laatste gezantschap is een wervelend geschreven, verhelderend boek, dat de lezer meeneemt op een grandioze reis door het politieke en culturele China van Qianlong.’ Evelyn S. Rawski, hoogleraar Chinese geschiedenis aan de University of Pittsburgh


13

Het laatste gezantschap De Nederlandse missie van 1795 en de westerse betrekkingen met China In de winter van 1795 ondernamen twee Nederlanders een diplomatieke vriendschapsmissie naar de Chinese keizer Qianlong, onder wiens leiding China was uitgegroeid tot een zeer welvarend land en een serieuze concurrent van het Westen. De kans op succes leek gering: twee jaar eerder was een soortgelijke Engelse missie pijnlijk mislukt en was de relatie met China ernstig bekoeld. Na een barre tocht arriveerden Isaac Titsingh en Andreas van Braam Houckgeest precies op tijd voor de viering van het zestigjarige regeringsjubileum van Qianlong. Hun missie werd een diplomatieke triomf. Met hun kennis van China en hun respect voor de Chinese gewoonten wisten ze de keizer te charmeren. Qianlong overlaadde zijn gasten met gunsten en vertrouwelijke informatie. Opgetogen keerden Titsingh en Van Braam terug van hun reis. Maar veel van hun voor Nederland en Europa belangrijke kennis over China ging verloren in het geweld dat daarna uitbrak. Nederland werd bezet door Napoleon. In China braken opstanden uit, en spoedig daarna volgden de Chinees-Engelse Opiumoorlogen. Aan de hand van grondig onderzoek en met een levendige pen laat Tonio Andrade het China van de achttiende eeuw herleven en reconstrueert hij een grotendeels vergeten episode in onze betrekkingen met China – met een glansrol voor Isaac Titsingh en Andreas van Braam.

h et geti j Literaire non-fictie / Paperback met flappen / Geïllustreerd / 13,5 x 21,5 cm / 472 bladzijden / € 29,99 / Verschijning 23 november 2021 / isbn 978 90 214 3009 6 / nur 320 / Oorspronkelijke titel The Last Embassy / Vertaling Robert Vernooy / Omslag Studio Jan de Boer / Omslagbeeld William Alexander en Bridgeman Images

© Sylvia Andrade

De vergeten triomftocht van twee Nederlandse diplomaten: de laatste Europese missie naar het keizerlijke hof van China

Geschiedenis

Tonio Andrade


‘Net zoals de Odysseia iedere tien jaar opnieuw vertaald wordt, moet ook de Bijbel steeds opnieuw onder handen genomen worden. De enige manier om een traditie levend te houden is haar permanent aan te passen.’ Piet Gerbrandy


15

Religie


Religie

16

Een gesloten tuin, een verzegelde bron Tien schrijvers over de betekenis van de Bijbel

Literaire non-fictie / Paperback / 12,5 x 20 cm /

‘De woorden zijn vele eeuwen oud, en zijn talloze

192 bladzijden / € 20 / Verschijning 14 oktober

keren herhaald, en toch lijken ze nog niet tot ons te zijn doorgedrongen, of toch niet voldoende,’ aldus Kristien Hemmerechts. ‘Vraag en er zal gegeven worden. Dan vraag ik een wereld waarin het waardevolle uit de Bijbel, het Oude Testament zowel als het Nieuwe, eindelijk in de praktijk wordt gebracht. Amen.’ Ter gelegenheid van de verschijning van de nieuwe Bijbel op 14 oktober 2021 buigen tien schrijvers zich over de betekenis van de Bijbel in de eenentwintigste eeuw: Désanne van Brederode, Arnon Grunberg, Kristien Hemmerechts, Guus Kuijer, Fik Meijer, Christine Otten, Willem Jan Otten, Anne Vegter, Annelies Verbeke en Frank Westerman. Sommigen doen dat vanuit religieuze inspiratie, anderen vanuit de gedachte dat de Bijbel veruit het invloedrijkste boek is in de westerse cultuur. Samen geven de schrijvers een caleidoscopisch en verrassend beeld van het belang dat de Bijbel heeft in onze tijd.

2021 / isbn 978 90 214 2877 2 / nur 320 / Omslag Frederik de Wal / Omslagbeeld Jan van Eyck (Sint-Baafskathedraal Gent)

Met medewerking van Désanne van Brederode, Arnon Grunberg, Kristien Hemmerechts, Guus Kuijer, Fik Meijer, Christine Otten, Willem Jan Otten, Anne Vegter, Annelies Verbeke en Frank Westerman


17 Religie

De Bijbel

De Bijbel is veruit het belangrijkste boek in de westerse cultuurgeschiedenis. De n bv21, de nieuwe Bijbel, is gemaakt door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, en tientallen specialisten hebben er vele jaren aan gewerkt. Deze vertaling voldoet dan ook aan alle nieuwe inzichten: het is de Bijbel van de eenentwintigste eeuw. De nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in diverse kerkelijke edities, maar de uitgave van Querido Facto is anders. Zo is het een editie die alle Bijbelboeken bevat die door joden, protestanten, katholieken én lutheranen als gezaghebbend worden beschouwd, en die het literaire karakter van het Oude en Nieuwe Testament benadrukt, doordat de tekst, anders dan in de meeste Bijbeluitgaven, in één brede kolom is opgemaakt. Bovendien bevat de Querido Facto-editie een verklarende woordenlijst en diverse inleidingen die de lezer helpen om de weg te vinden in de historische achtergronden van de Bijbel. De inleidingen zijn geschreven door de belangrijkste oudhistorici en Bijbelwetenschappers van Nederland en Vlaanderen. Deze editie is onmisbaar voor echte lezers – en voor iedereen die geïnteresseerd is in religie- en cultuurgeschiedenis.

Bijbel / Gebonden met stofomslag en leeslint / Voorzien van inleidingen / 13 x 21,3 cm / 2000 bladzijden / € 45 / Verschijning 14 oktober 2021 / isbn 978 90 214 2875 8 / nur 301 en 701 / Omslag Frederik de Wal / Omslagbeeld Francisco de Zurbarán (Museo Nacional del Prado Madrid)

De nieuwe Bijbel in de mooiste editie voor echte lezers – voorzien van cultuurhistorische inleidingen over de wereld waarin het Oude en Nieuwe Testament ontstonden


Ernst Hirsch Ballin (1950) is jurist. Tussen 1989 en 2010 vervulde hij politieke ambten, onder meer als minister en lid van de Eerste en Tweede Kamer. Hij is universiteitshoogleraar aan Tilburg University en emeritus hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam.

Over Tegen de stroom ‘Ernst Hirsch Ballin schrijft over mensen die standhielden tegen onrecht en de teloorgang van de medemenselijkheid. Hij houdt ons een spiegel voor.’ Friesch Dagblad ‘Mooie overdenkingen.’ Nederlands Dagblad ‘Het opmerkelijke en verfrissende is dat Hirsch Ballin heel ver gaat in de verdediging van het individuele recht.’ Vrij Nederland ‘Nationaal en internationaal recht staat of valt met onvoorwaardelijke barmhartigheid, stelt Hirsch Ballin.’ Trouw


19

Waakzaam burgerschap Vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen

De coronapandemie maakte ruw en abrupt een einde aan een lange periode van optimisme over menselijke mogelijkheden, hier en in andere landen. Toch is het niet de enige crisis die urgente veranderingen in ons denken en handelen vereist. Al veel langer wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van de klimaatverandering en extreme ongelijkheden, maar zonder toereikend effect. Hoe komt het dat zulke brandende kwesties niet genoeg doorklinken in de democratische besluitvorming? Dat is niet alleen een vraag aan de politiek: het gaat ook om burgerschap en de vraag of dat meer is dan ‘je stem laten horen’. In Waakzaam burgerschap laat Ernst Hirsch Ballin zien dat de rechtsstaat richting en inhoud geeft aan democratische processen. In het parlement aanvaarde wetten mogen de macht van de meerderheid niet onaantastbaar maken: ze behoren te kunnen worden getoetst aan de Grondwet en aan rechtsbeginselen. Burgers moeten daarvoor een beroep kunnen doen op de rechter, in Nederland en in Europees verband. Mensenrechten moeten de ontwikkeling van persoonlijke en gezamenlijke levensprojecten veiligstellen. Daarbij is solidariteit tussen mensen, met volgende generaties en met de natuur als geheel onmisbaar.

Filosofie / Paperback met flappen / 12,5 x 20 cm / 176 bladzijden / € 18,99 / Verschijning 30 november 2021 / isbn 978 90 214 3694 4 / nur 730 en 320 / Omslag Brigitte Slangen / Omslagbeeld Martin Bergsma en Alamy

© Jeroen Oerlemans

Een eigenzinnige inleiding in de staatsrechtelijke theorie en praktijk – ook bedoeld als een gids voor verantwoordelijk burgerschap in tijden van crisis

Mens en maatschappij

Ernst Hirsch Ballin


Reportage

20

Ella Maillart

Toerkestan solo Een vrouw op weg naar Samarkand, 1932

querido fosfor Literaire non-fictie / Paperback / 13,5 x 21,5 cm / 320 bladzijden / € 22,50 / Verschijning 20 januari 2022 / isbn 978 90 214 4913 5 / nur 508 en 320 / Oorspronkelijke titel Des monts célestes aux sables rouges: Turkestan Solo / Vertaling Han Meyer / Omslag Barbara van Ruyven / Omslagbeeld Keystone Images

De Zwitserse Ella Maillart (1903-1997) is een avonturier pur sang. Na een korte carrière als stuntvrouw, sportvrouw, actrice en model vestigt ze haar naam als een van de grootste reisschrijvers van het interbellum. Ze maakt al lange soloreizen als dat voor vrouwen nog volstrekt ongewoon is. Anders dan de veelal mannelijke ‘fellow travelers’ bezoekt ze Moskou niet om steun te betuigen aan Stalin – maar uit nieuwsgierigheid. Ongenaakbaar en met open vizier trekt Maillart door de pas onderworpen Sovjet-republieken van Centraal-Azië. Aan de oevers van de mythische rivieren Amoe Darja en Syr Darja is ze getuige van een van de grootste experimenten uit de geschiedenis van de mensheid: een van bovenaf opgelegde ‘deislamisering’ in naam van de vooruitgang. Ze maakt kennis met Kirgiezen en Oezbeken, dwaalt door Samarkand en Tasjkent, beklimt bergen en kampeert in woestijnen. Als ze haar reisgenoten achterlaat en besluit alleen verder te reizen, krijgt ze als eerste, onafhankelijke Europese waarnemer een beeld van de wijze waarop de islamitische opstanden door het Rode Leger zijn neergeslagen. Omdat ze het gebied zonder visum doorkruist, moet ze op haar hoede zijn voor de autoriteiten, maar ze weet haar aantekeningen en foto’s veilig over de grens te brengen. Als in 1934 Des monts célestes aux sables rouges verschijnt, wordt het uitzonderlijke karakter van haar boek én haar schrijverschap onmiddellijk herkend. Onder de titel Turkestan Solo verschijnt het korte tijd later in het Engels en Duits, waarna een internationale opmars begint. Inmiddels heeft het een klassieke status.

‘Ella Maillart begrijpt hoe belangrijk het is om veeleer te zoeken naar overeenkomsten dan naar verschillen tussen volkeren. En ze is tot op de dag van vandaag een grote inspiratiebron voor vrouwelijke reizigers.’ The Independent


querido facto Weteringschans 259 1017 xj Amsterdam info@querido.nl www.querido.nl

Verschijningsprogramma o k tob e r De Bijbel Een gesloten tuin, een verzegelde bron Martha Nussbaum Bastions van hoogmoed

uitgever: Annette Portegies Telefoon: 020 - 76 07 210 a.portegies@querido.nl salesmanager: Jesse Hoek Telefoon: 020 - 76 07 210 j.hoek@singeluitgeverijen.nl vertegenwoordigers: Nandi Penning 06 - 15 23 95 60 n.penning@singeluitgeverijen.nl Willem Verduijn 06 - 50 68 51 97 w.verduijn@singeluitgeverijen.nl

novemb e r Tonio Andrade Het laatste gezantschap Ernst Hirsch Ballin Waakzaam burgerschap René van Stipriaan De zwijger

jan uari Geert Buelens Wat we toen al wisten Ella Maillart Toerkestan solo Frank Westerman Te waar om mooi te zijn

verkoop binnendienst: Telefoon: 020 - 76 07 222 verkoop@singeluitgeverijen.nl pers en promotie: Madelon Witterholt Telefoon: 06 - 22 66 80 95 m.witterholt@singeluitgeverijen.nl verkoop en marketing vl aanderen: L&M Books Hessenstraatje 3 bus 6 2000 Antwerpen www.lmbooks.be Marc Grossen marc@lmbooks.be +32 472 98 01 02 Ilse Schollaert ilse@lmbooks.be +32 474 34 81 07 per s en promoti e vl a an d er en : L&M Books Inge Janssens inge@lmbooks.be +32 497 42 14 42 Querido Facto maakt deel uit van Singel Uitgeverijen

Profile for Singel Uitgeverijen

Prospectus Querido Facto najaar 2021  

Prospectus Querido Facto najaar 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded