Page 1

Najaar 2021


'Heerlijk meanderend tussen anekdotes, zonder veel pretentie, soms grappig, dikwijls slim en altijd raak.' - NRC Handelsblad

....

'Zo schrijf je geschiedenis.' - Geert Mak 'De Gruyter is een erudiet reisleider.' - de Volkskrant ****

9789044542585 €22,50


Inhoud

najaar 2021

2

Srinivasan, Amia

Het recht op seks

4

Dumon Tak, Bibi

In een groen knollenland

5

Dumon Tak, Bibi

De dag dat ik mijn naam veranderde

6

Evaristo, Bernardine

Geef nooit op

8

Angelou, Maya

En toch heradem ik

9

Stein, Abby Chava

Eigenlijk Eva

10

Tóibín, Colm

De Tovenaar

12

Guevara, Ernesto Che

Boliviaans dagboek

13

Nijssen, Peter

De onvoltooide

14

Statovci, Pajtim Bolla

16

Levy, Deborah

Onroerend goed

17

Levy, Deborah

Dingen die ik niet wil weten | De prijs van het bestaan

18

Offill, Jenny

Afdeling ongewisse zaken

19

Vigan, Delphine de Dankbaarheid

20

Savage, Thomas

21

Piketty, Thomas, Amory Gethin, Ongelijkheid en ons stemgedrag

Het geweld van de hond

Clara Martínez-Toledano 22

Jackson, Stina

De laatste sneeuw

23

Cooper, Becky

De doden houden we bij ons

24

Nesser, Håkan

Herfst op Gotland

25

Nesser, Håkan

De man zonder hond

26

Robben, Jaap Zwijgmannen


2

non-fictie

© nina subin

Amia Srinivasan Het recht op seks Feminisme in de 21ste eeuw

Amia Srinivasan (Bahrein, 1984)

Sinds #metoo gaat het gesprek over seks vooral over seksueel overschrij-

is politiek filosoof. Ze is hoog-

dend gedrag. Maar seks is veel complexer dan alleen gewenst versus onge-

leraar aan Oxford University en

wenst. Het is een private handeling vol publieke betekenis. Hoe worden

redacteur van de London Review

onze voorkeuren gevormd? Hoe werken ideeën over verkrachting en ra-

of Books. Naast haar academische

cisme op elkaar in? Wat zegt porno over vrijheid?

werk publiceert ze in diverse bla-

In vijf baanbrekende essays onderzoekt filosoof Amia Srinivasan de poli-

den over onder meer dierenrech-

tiek en de ethiek van seks, in de hoop het gesprek een nieuwe wending te

ten, feminisme, woede, politiek en

geven.

technologie. ‘Srinivasan staat nog aan het begin van een fantastische carrière. Ze is een heldere denker met een scherpe pen en gevoel voor de tijdgeest, maar zwemt daarbij net zo lief tegen de stroom in. Haar engagement en gevoel voor het geschreven woord maken haar tot een echte filosoof voor de 21ste eeuw.’ – prospect • Baanbrekende feministische essays van jonge filosoof • Nieuwe invalshoeken bij immer actuele vraagstukken • Voor de lezers van Jia Tolentino, Rebecca Solnit en Susan Sontag • Verschijnt in de VS, Engeland, Korea, Brazilië en alle grote Europese landen

oorspronkelijke titel The Right to Sex • vertaling Anne Marie Koper • omslag Sander Patelski/Farrar, Straus & Giroux • Paperback met flappen • 135 x 215 mm • ca. 320 pagina’s • € 24,50 • isbn 978 90 445 4363 6 • nur 320/740 • verschijning oktober 2021


non-fictie

3 Het fysieke is politiek

Promotie • Interviews mogelijk • Evenement • Voorpublicatie mogelijk

‘Srinivasan staat op het punt Engelands scherpzinnigste publieke intellectueel te worden. Alles wat ze schrijft is opwindend.’ – alexis kirschbaum, publishing director bloomsbury ‘Dit boek van een Oxfordse hoogleraar over mannelijk seksueel privilege domineert de Frankfurter Buchmesse.’ – the bookseller


4

non-fictie

© koos breukel

Bibi Dumon Tak In een groen knollenland Een schotschrift tegen de jacht

Bibi Dumon Tak (1964) is schrijf-

Bibi Dumon Tak verhuisde vanuit Amsterdam naar stiltegebied 33, voor

ster van boeken voor kinderen en

haar rust. Om vervolgens bijna iedere ochtend wakker te worden van ge-

volwassenen. Haar laatste roman,

weerschoten. Jagers knallen haar rust aan flarden. Ze besloot zich te ver-

De dag dat ik mijn naam veranderde,

zetten tegen de mannen die op luidruchtige wijze een einde maken aan het

maakte overal veel indruk. Tho-

leven van hazen, eenden, ganzen, herten en wilde zwijnen.

mas de Veen schreef erover in NRC

In Waterland, in de Ardennen, in de kroondomeinen van het koninklijk

Handelsblad *****: ‘Woede kolkt en

huis: overal wordt gejaagd, en daarbij zoeken de jagers de grenzen op van

liefde brandt in deze autobiogra-

wat wettelijk is toegestaan, en vaak gaan ze eroverheen. Maar om de een

fische mokerslag die ingebakken

of andere schimmige reden krijgen jagers uiteindelijk toch altijd gelijk.

onrecht blootlegt.’ Dat geldt ook

Bibi Dumon Tak ontdekte dat in de jacht veel gebeurt dat het daglicht niet

voor dit boek.

verdragen kan. Dat onrecht stelt ze aan de kaak, in dit schotschrift over de praktijken van de jagers, die telkens opnieuw door de mazen van het net glippen. Hun taal is daarbij omfloerst. Het woord ‘bloed’ wordt vermeden en jacht heet vaak ‘natuurbeheer’. Waarom kies je voor zo’n hobby? Waarom kies je ervoor om je ontmoeting met een dier in het wild te laten eindigen met de dood? Dit boek is een woedend pleidooi tegen de mannen die dood en verderf zaaien in onze velden en bossen.

omslag Studio Frederik de Wal • Paperback • 125 x 200 mm • ca. 120 pagina’s • € 12,99 • isbn 978 90 445 4598 2 • nur 320 • verschijning oktober 2021


non-fictie

5 De jacht op de jacht is geopend

Bibi Dumon Tak

IN EEN GROEN KNOLLEN LAND

Promotie • Interviews • Onlinecampagne • 15 oktober evenement tijdens officiële opening van het jachtseizoen • POS-materiaal op aanvraag

Een sch tschrift tegen de jacht € 15,-

‘Bibi Dumon Tak zet met De dag dat ik mijn naam veranderde krachtig en met zwier haar handtekening onder een roman voor volwassenen.’ – de groene amsterdammer isbn 978 90 445 4602 6 • € 15,- • verschijning oktober 2021


6

non-fictie

© jennie scott

Bernardine Evaristo Geef nooit op Een manifest

Bernardine Evaristo (1959),

Geef nooit op is het intieme en inspirerende verslag van de weg die Bernar-

woonachtig in Londen, is ge-

dine Evaristo heeft afgelegd. Na decennia als baanbrekend schrijver in de

lauwerd auteur van fictie, korte

marge nam ze eindelijk haar plaats in de schijnwerpers in. Ze brengt haar

verhalen, essays en theater. Ze

strijd tegen de gevestigde orde in kaart. Aan de hand van haar eigen erva-

onderscheidt zich door haar ex-

ringen levert ze bovendien een essentiële bijdrage aan de huidige debatten

perimentele stijl en haar durf. In

over kwesties zoals ras, klasse, feminisme, seksualiteit en ouder worden.

haar werk onderzoekt ze diverse

Dit is een uniek boek over trouw blijven aan jezelf en aan je visie. Bernar-

aspecten van de Afrikaanse dias-

dine Evaristo is niet te stoppen – in haar werk en in haar leven. Dit is haar

pora. Meisje, vrouw, anders werd

pleidooi aan iedereen om nooit op te geven.

bekroond met de prestigieuze Booker Prize.

‘Ik wil een rolmodel zijn. Omwille van mijn achtergrond. Het is geen witte achtergrond, niet bevoorrecht, geen elite. Wat mij is overkomen is fantastisch, maar het was een lange weg.’ – bernardine evaristo • Eerste zwarte Booker Prize-winnaar • Verschijnt in 35 talen • Krachtig en urgent, gebaseerd op haar eigen leven • Over ras, klasse, feminisme en seksualiteit

oorspronkelijke titel Manifesto • vertaling Inge Pieters • omslag Kris Demey • Paperback • 135 x 215 mm • ca. 240 pagina’s • € 20,- • isbn 978 90 445 4582 1 • nur 320 • verschijning oktober 2021


non-fictie

7

Bernardine evaristo

Een opzwepend pleidooi van een vrouw van kleur in een witte wereld die ondanks alle obstakels trouw bleef aan zichzelf

Promotie • Auteursbezoek • Interviews • Evenement • Socialmediacampagne met filmpjes

GEEF NOOIT OP EEn manifEst

DEGEUS_MANIFEST_COV_MEI21_AB.indd 1

02/06/2021 09:12

‘Dit is literair vuurwerk dat je gelukkig maakt.’ – de groene amsterdammer ‘Een messcherpe, levenslustige symfonie van stemmen.’ – de standaard ‘Elena Ferrante meets Zadie Smith, met humor.’ – trouw


poëzie

8 Haar 25 mooiste gedichten

Maya Angelou En toch heradem ik

Maya Angelou En toch heradem ik Haar 25 mooiste gedichten Geselecteerd en vertaald door Astrid H. Roemer

Geselecteerd en vertaald door

Astrid H. Roemer

‘Zoals Hollanders dijken hebben gebouwd om de zee aan te kunnen, zo heeft Maya Angelou een leven lang gedichten geschreven om het geweld

DEGEUS_EN_TOCH_HERADEM_IK_COV_MEI21_AB.indd 1

04/06/2021 17:50

Promotie • Maya Angelou staat centraal bij ILFU • POS-materiaal • Socialmediacampagne

tegen te houden dat het bestaan van haarzelf, haar dierbaren en het persoonlijke leven van miljoenen onbekenden in de VS zocht en te vaak vond. En het is haar wonderlijk goed gelukt te blijven ademen en het leven te vieren tot het lijf zelf bezweek. Op 28 mei in het jaar 2014 stierf deze indrukwekkende dame bijna 90 jaar jong! Een zoon liet Maya Angelou achter en in haar nalatenschap ook veel bestsellergeld met een ton aan levenservaring en een enorm literair oeuvre waar wij maar geen genoeg van kunnen krijgen. Het is een eer en genoegen voor mij om 25 van haar mooiste gedichten te mogen bewerken voor een Nederlandstalig publiek

© charles hopkinson

en om me daarbij te verbeelden dat Maya Angelou fluistert: En toch heradem ik...’ – astrid h. roemer ‘Je zult horen wat de prijs is van het bestaan voor een zwarte vrouw. Zwart, bitter en beeldschoon spreekt zij over ons overleven.’ – james baldwin Maya Angelou (vs, 1928-2014) was een Amerikaanse dichter, schrijver, performer, docent en burgerrechtenactivist. Haar werk is wereldwijd vertaald.

© raúl neijhorst

Astrid H. Roemer (Paramaribo, 1947) schiep een omvangrijk oeuvre van proza, poëzie en toneelteksten, ontving onder meer de P.C. Hooftprijs en krijgt komend najaar de Prijs der Nederlandse Letteren toegekend.

vertaling Astrid H. Roemer • omslag Kris Demey • Gebonden • 125 x 200 mm • ca. 64 pagina’s • € 17,99 • isbn 978 90 445 4607 1 • nur 306 • verschijning september 2021


non-fictie

EVA

9

Abby Chava Stein Eigenlijk Eva Mijn transitie van ultraorthodoxe rabbi tot trans-vrouw

mijn transitie van

ultraorthodoxe rabbi tot trans-vrouw

Abby Chava Stein werd geboren als oudste zoon in een chassidisch gezin in Brooklyn. Als directe afstammeling van de grondlegger van deze zeer

Promotie • Interviews • Blogestafette • Socialmediacampagne

orthodoxe stroming was ze voorbestemd de leider te worden van een volgende generatie chassieden. Deze oudste zoon voelde zich haar hele leven al een meisje, maar cultureel gezien groeit Abby niet op in hedendaags New York maar in achttiendeeeuws Oost-Europa. Hoe weet je dat je niet de enige bent als je geen toegang hebt tot het internet? Als er in je taal geen woord is voor wat je bent?

Hoe vind je je ware identiteit als je niet eens weet dat die bestaat?

Na een opstandige, zoekende jeugd komt Abby voor de moeilijkste vraag van allemaal te staan: hoe ver ga je om te worden wie je werkelijk bent? ‘Het verhaal van Abby Chava Stein laat zien hoe vrij en groot de wereld kan zijn als je vertrouwt op je eigen stem en niet zonder meer op die van de groep die je omringt. Eigenlijk Eva bevestigt dat je soms moet breken met oeroude dogma’s, gewoontes en tradities om te kunnen zijn wie je bent.’ – Ronit Palache • Waargebeurd coming-of-ageverhaal • Voor fans van Unorthodox en Shtisel • Maatschappelijk relevant Abby Chava Stein (Brooklyn, 1991) is een tiende-generatie afstammeling van de Baal Shem Tov, de grondlegger van het chassidische jodendom. In 2015 kwam ze uit de kast als vrouw. In 2016 vierde ze haar transitie en nieuwe naam in een synagoge. Ze woont in New York en werkt als transactivist, schrijver, spreker en inmiddels ook weer als rabbi. oorspronkelijke titel Becoming Eve • vertaling Lette Vos • omslag Berry van Gerwen/Seal Press • Paperback • 135 x 215 mm • ca. 256 pagina’s • € 20,- • isbn 978 90 445 4475 6 • nur 320 • verschijning januari 2022


10

fictie

© brigitte lacombe

Colm Tóibín De Tovenaar

Colm Tóibín (Ierland, 1955) werd

Lübeck, omstreeks 1900. De jonge Thomas Mann houdt zijn artistieke

drie keer genomineerd voor de

ambities verborgen voor zijn conservatieve vader, en zijn homoseksue­

prestigieuze Booker Prize en won

le verlangens voor de hele wereld. Hij trouwt met Katia, dochter van een

verschillende literaire prijzen,

steenrijke joodse familie uit München, en krijgt zes kinderen met haar. Ze

waaronder de International Dub­

groeien uit tot de beroemdste familie van hun tijd. De opkomst van Hit-

lin Literary Award. Bij De Geus

ler dwingt hen tot ballingschap in Zwitserland, Frankrijk en uiteindelijk

verschenen eerder onder meer De

Amerika.

Meester over het leven van Henry

De Tovenaar is een epische roman over de complexe en intrigerende fami-

James, het succesvol verfilmde

liegeschiedenis van de wereldberoemde schrijver en Nobelprijswinnaar

Brooklyn en Nora, gebaseerd op

Thomas Mann, van meesterverteller Colm Tóibín op de top van zijn kun-

het leven van Tóibíns moeder.

nen.

Van Nora werden in Nederland en Vlaanderen meer dan 30.000 exem-

‘Zonder twijfel het werk van een eersteklas romancier: artistiek, ontroe-

plaren verkocht. Tóibíns meest

rend en ontzettend prachtig.’ – the new york times over de meester,

recente roman is Het huis van de

een roman over het leven van henry james

namen (2017). • Roman over het leven Thomas Mann • Geliefde bestsellerauteur • Meester-verteller Colm Tóibín op de top van zijn kunnen

oorspronkelijke titel The Magician • vertaling Lette Vos • omslag total italic • Gebonden • 135 x 215 mm • ca. 608 pagina’s • € 25,99 • isbn 978 90 445 4530 2 • nur 302 • verschijning oktober 2021


fictie

11

COLM TÓIBÍN

DE

TOVENAAR Roman over Thomas Mann

‘Een buitengewoon boek van een buitengewone schrijver. Tóibíns werk is altijd uitmuntend, maar deze roman is gewoonweg perfect.’ – the guardian over Nora

‘Tóibín blaast je omver.’ – de standaard

Promotie • Auteursbezoek • Evenement over het leven van Thomas Mann • POS-materiaal op aanvraag • Interviews


12

non-fictie

Ernesto Che Guevara Boliviaans dagboek

Dit is Che Guevara’s beroemde laatste dagboek. Gevonden in zijn rugzak, toen hij in oktober 1967 werd gevangengenomen door het Boliviaanse leger. Het werd onmiddellijk een internationale bestseller. Met een voorwoord van Che’s oudste zoon Camilo en een serie unieke foto’s is dit de definitieve, geautoriseerde editie van het dagboek dat Che postuum over de gehele wereld tot een icoon maakte. Ernesto Guevara de la Serna werd op 14 juni 1928 geboren in Rosario, Argentinië. In 1955 ontmoette hij Fidel Castro en hij sloot zich aan bij diens guerrillabeweging, die het regime van de Cubaanse dictator Batista omver wilde werpen. Aanvankelijk was hij arts voor de beweging, maar al snel werd hij commandant van het rebellenleger. In december 1958 speelde Guevara een beslissende rol in de militaire nederlaag van Batista.

oorspronkelijke titel El Diario del Che en Bolivia • vertaling T. HillegersZijlmans en F. Kleinjan-van Braam • omslag Sander Patelski • Paperback, geïllustreerd • 125 x 200 mm • ca. 320 pagina’s • € 17,50 • isbn 978 90 445 4603 3 • nur 320 • verschijning december 2021


fictie

13

Peter Nijssen

Peter Nijssen De onvoltooide

Peter Nijssen

DE ONVOLTOOIDE

Confronterende roman van een groot stilist ROMAN

DE ONVOLTOOIDE

Radioverslaggever Bern komt tijdelijk zonder gezin en werk te zitten. Deze situatie grijpt hij aan om iets te doen dat hij allang wilde: een essay schrij-

Promotie • Voorpublicatie • Vooruitexemplaren • Socialmediacampagne met audiofragmenten • Evenement

ven over de vraag waarom zoveel moderne kunstwerken onvoltooid zijn gebleven. Zijn eenzame dagen bestrijdt hij voorts met het maken van lange wandelingen en fietstochten in de eigen omgeving. Op een daarvan ontmoet hij een man die hem zijn even fascinerende als dramatische levensverhaal begint te vertellen. Maar wie is hij eigenlijk? Bij diverse ontmoetingen raken hun meanderende gesprekken alle facetten van het leven: liefde en dood, werk en drijfveren – en de vraag wanneer je kunt spreken van een gelukt leven. • Literair debuut van de hoofdredacteur van De Arbeiderspers • Bondig, zonder mooidoenerij en met fijne onderkoelde humor geschreven • Met oog voor de schoonheid van de nabije natuur Peter Nijssen (Helden, 1961) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht en was tot halverwege de jaren negentig als publicist en (literair) journalist verbonden aan weekbladen als Vrij Nederland en HP/De Tijd. Sinds 1995 is hij hoofdredacteur bij uitgeverij De Arbeiderspers.

© abdelkader benali

omslag Jan van Zomeren • Paperback • 135 x 215 mm • ca. 272 pagina’s • € 21,50 • isbn 978 90 445 4580 7 • nur 301 • verschijning januari 2022


14

fictie

© anna kurki

Pajtim Statovci Bolla

Pajtim Statovci (Kosovo, 1990) be-

In april 1995 verandert het leven van de Albanese Arsim binnen een week.

landde op tweejarige leeftijd met

Eerst was hij nog een gewone, getrouwde student aan de universiteit van

zijn Albanese familie in Finland na

Pristina. Dan blijkt zijn vrouw zwanger van hun eerste kind en valt hij als

de oorlog in voormalig Joegoslavië

een blok voor de Servische Milos. Opeens heeft hij een affaire met een man.

te zijn ontvlucht. Hij studeerde

Wanneer de oorlog uitbreekt worden Arsim en Milos van elkaar geschei-

literatuurwetenschappen en werkt

den. Pas jaren later keert Arsim terug naar Pristina. Verweven met het ver-

momenteel aan zijn proefschrift

haal van Arsim en Milos is de legende van de Bolla, een demonische slang;

aan de universiteit van Helsinki.

deze legende geeft hun een taal waarmee ze kunnen reflecteren op wat ze

Zijn debuut Mijn kat Joegoslavië

ooit hadden.

werd bekroond en zal nog bij De Geus verschijnen. Met zijn tweede

‘Een ontroerende en schokkende roman die betovert door zijn grote zeg-

roman werd hij genomineerd voor

gingskracht.’ – jury finlandia-prijs

de Amerikaanse National Book Award. Bolla is zijn derde roman

‘Meeslepend. Een nietsontziende blik op de verstrekkende gevolgen van

en won de belangrijkste Finse li-

een te vroeg afgebroken affaire.’ – kirkus reviews starred review

teratuurprijs. Ook werd Statovci uitgeroepen tot Finse schrijver van

• Jong Europees schrijftalent

het jaar.

• Internationaal doorgebroken • Veelvuldig bekroond werk

oorspronkelijke titel Bolla • vertaling Annemarie Raas • omslag Janine Hendriks | Kaftwerk • Paperback • 135 x 215 mm • ca. 224 pagina’s • € 20,99 • isbn 978 90 445 4383 4 • nur 302 • verschijning oktober 2021


fictie

15 Bolla is een delicate, intense roman over verlangen, vernietiging, intimiteit en oorlog, van een van Europa’s grootste jonge talenten

Promotie • Auteur neemt deel aan The Chronicles op Crossing Border • Winacties • Socialmediacampagne

‘Statovci’s literaire talent is uitzonderlijk.’ – new york times book review ‘Verbijsterend goed geschreven. Statovci is een meester.’ – publishers weekly starred review


16

non-fictie

© sheila burnett

Deborah Levy Onroerend goed

Deborah Levy (Zuid-Afrika, 1959)

Deborah loopt tegen de zestig en haar tweede dochter gaat het huis bijna

schrijft proza, toneel en poëzie. Ze

uit. Binnenkort is ze alleen in haar bouwvallige huurflatje op de heuvel in

won talloze prijzen en werd drie

Noord-Londen, waar ze zich uit voorzorg over een bananenplant ontfermt.

keer genomineerd voor de Booker

Haar hele leven al fantaseert ze over een mooi huis. Met een fontein. Nee,

Prize. Bij De Geus verschenen

toch een rivier. Een vijgenboom. Terwijl haar leeftijdgenoten inmiddels

eerder van haar hand de romans

daadwerkelijk villa’s en zelfs tweede huizen bezitten, schaaft Deborah tij-

Warme melk en De man die alles zag.

dens haar omzwervingen aan haar droomhuis in haar imaginaire portfolio

Onroerend goed is het derde deel

met onroerend goed. Wat bezit ze nu eigenlijk aan tastbaars? In elk geval

in haar autobiografische trilogie,

drie houten paarden, kurkumagele zijden lakens en een vloot elektrische

waartoe ook De prijs van het bestaan

fietsen.

en Dingen die ik niet wil weten behoren.

In dit derde en laatste deel van haar ‘levende autobiografie’ onderzoekt Deborah Levy hoe te leven als ouder wordende vrouw in een wereld die daar nauwelijks inspirerende rolmodellen voor biedt. Een onmisbaar boek voor iedereen die weleens worstelt met de vraag: wat vergaar je nu eigenlijk in dit leven, wat laat je straks achter, wat geef je door? ‘Ik ben verliefd op Deborah Levy, ik wil haar zijn.’ – nathalie maciesza in de nieuws bv • Sublieme stijl • Universele thema’s • Drievoudig Booker Prize-genomineerde auteur • Getipt door Ruth Joos in Brommer op zee

oorspronkelijke titel Real Estate • vertaling Astrid Huisman en Roos van de Wardt • omslag Anneke Germers/Penguin • Gebonden • 125 x 200 mm • ca. 320 pagina’s • € 23,50 • isbn 978 90 445 4450 3 • nur 320 • verschijning november 2021


non-fictie

17 Een Virginia Woolf voor onze tijd

Deborah Levy Promotie • Mogelijk auteursbezoek • Interviews • Socialmediacampagne • POS-materiaal op aanvraag

Onroerend goed

De trilogie is voltooid! ‘Dingen die ik niet wil weten is een

‘Scherp, geestig relaas. Ik wilde

boek dat buiten de oevers van het

meteen meer van haar lezen.’ –

essay treedt en dat even grillig,

Maarten Moll in Het Parool over De

dromerig en gelaagd is als Levy’s

prijs van het bestaan

beste romans.’ – De Tijd isbn 978 90 445 4403 9 • € 17,50 isbn 978 90 445 4389 6 • € 17,50


18

herexploitatie

Jenny Offill Afdeling ongewisse zaken Ze is jong, dapper en heeft onbezonnen, hoopvolle toekomstplannen. Ze trouwt, krijgt een kind en is gelukkig. Maar dan, langzaam en stilletjes,

Promotie • Interviews • Socialmediacampagne • POS-materiaal op aanvraag • Workshop creative writing

verandert er iets. Hoewel ze had gehoopt dat de liefde voor twee mensen haar compleet zou maken, voelt ze zich niet zo. Er zit nog zoveel scheef in haar hart. Ze becommentarieert haar leven, terwijl het uit haar vingers dreigt te glippen. ‘Het is zo hartverscheurend prachtig, dit kleine boek, zo grappig, zo grandioos goed geschreven. Lees het, onderstreep de mooie zinnen totdat alles onderstreept is.’ – niña weijers in nrc handelsblad • auteur is writer in residence in juli • Eerder als Verbroken beloftes zeer goed ontvangen • Moderne klassieker Jenny Offill geeft les in creatief schrijven aan onder meer Columbia University. Bij De Geus verschenen eerder De laatste dingen en Weersverwachting. Afdeling ongewisse zaken verscheen eerder als Verbroken beloftes en werd een internationale bestseller.

© michael lionstar

oorspronkelijke titel Dept. of Speculation • vertaling Roos van de Wardt • omslag Studio Marlies Visser • omslagbeeld Greg Olijnyk/Griffin Simm • Paperback • 125 x 200 mm • 192 pagina’s • € 15,- • isbn 978 90 445 4608 8 • nur 302• verschijning reeds


fictie

19

DELPHINE Delphine de Vigan DE VIGAN Dankbaarheid DANKBAARHEID

Je denkt altijd dat je nog alle tijd hebt om bepaalde dingen te zeggen, en dan is het opeens te laat.

Promotie • Enkele interviews in Parijs mogelijk • Auteursbezoek • Vooruitexemplaren • Socialmediacampagne

Michka beseft dat ze niet meer alleen kan leven. Ze wordt oud en verliest geleidelijk haar spraakvermogen. Maar voor ze voorgoed veroordeeld is tot stilte heeft ze nog één missie. Ze wil op zoek naar het koppel aan wie ze als klein Joods meisje haar leven te danken had tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de hoop dat ze eindelijk kan verwoorden wat zo lang onuitgesproken bleef. Helder en scherpzinnig toont Delphine de Vigan wat er uiteindelijk van ons overblijft: genegenheid, mededogen en dankbaarheid. ‘Van een verpletterende menselijkheid.’ – télérama ‘Een meeslepend eerbetoon aan de kracht van de liefde.’ – the guardian ‘Bloedeerlijk, precies en ontroerend.’ – the observer • Voor de lezers van Deborah Levy, Jennifer Egan en Renate Dorrestein • 350.000 exemplaren verkocht in Frankrijk • Verschijnt in 17 landen • Prijswinnende auteur van Niets weerstaat de nacht

© delphine jouandeau

Delphine de Vigan (Frankrijk, 1966) is een van de meest succesvolle en veelbekroonde Franse schrijfsters.

oorspronkelijke titel Les gratitudes • vertaling Floor Borsboom • omslag Marly Hendricks en Marinka Reuten • Paperback met flappen • 125 x 200 mm • ca. 172 pagina’s • € 18,99 • isbn 978 90 445 4299 8 • nur 302 • verschijning november 2021


20

fictie

Thomas Savage Het geweld van de hond omslag filmeditie volgt Twee vrijgezelle broers, George en Phil, hebben met hun ranch in Montana een behoorlijk kapitaal verdiend, maar ze leven sober. Eens in de zoveel tijd gaan de veehouders op stap in het naburige stadje. Daar vernedert Phil de aangeschoten lokale arts voor de ogen van diens zoon zo intens dat de man zich even later verhangt. Na het voorval vat George genegenheid op voor de doktersweduwe. Buiten medeweten van Phil trouwt het paar. Phil probeert haar en haar zoon kapot te maken. Maar niet de plotselinge eenzaamheid is de reden voor Phils gedrag, de oorzaak ligt dieper. ‘Met de sfeer van Ten oosten van Eden en Brokeback Mountain verdient dit heerlijke, complexe verhaal de kans een publiekslieveling te worden.’ – the guardian • Filmeditie, gelijknamige film verschijnt najaar 2021 op Netflix • Verfilmd door Academy Award-winnaar Jane Campion, met Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst in de hoofdrollen • Amerikaanse literaire grootmeester met de allure van John Williams Thomas Savage (1915-2003) heeft dertien romans op zijn naam staan. Het geweld van de hond werd door de San Francisco Chronicle in 1967 uitgeroepen tot Boek van het Jaar. Het geweld van de hond wordt momenteel verfilmd door de Oscarwinnende regisseur Jane Campion.

oorspronkelijke titel The Power of the Dog • vertaling Peter Bergsma • Paperback • 135 x 215 mm • ca. 320 pagina’s • € 12,99 • isbn 978 90 445 4606 4 • nur 302 • verschijning september 2021


non-fictie

Onder leiding van

AMORY GETHIN CL ARA MARTINEZ-TOLEDANO THOMAS PIKETTY

e

ONGELIJKHEID EN ONS STEMGEDRAG Een studie van 50 democratieën (1948 – 2020)

21

Ongelijkheid en ons stemgedrag onder leiding van Thomas Piketty, Amory Gethin en Clara Martínez-Toledano Een studie van 50 democratieën (1948-2020) Wie stemt voor wie en waarom? Waarom heeft de groeiende ongelijkheid niet geleid tot hernieuwde conflicten tussen klassen, maar tot verdeeld-

Promotie • Enkele interviews met auteurs mogelijk • Grote campagne • POS-materiaal

heid op basis van identiteit en integratie? Ongelijkheid en ons stemgedrag onderzoekt het verband tussen politieke voorkeuren en factoren zoals inkomen, opleiding, vermogen, beroep, religie, etniciteit, leeftijd en sekse. Deze studie toont hoe politieke partijen erin slagen om meerdere belangen en identiteiten te verenigen en wat kiezers van populistische politici, zoals Bolsonaro en Trump, met elkaar verbindt. ‘Wereldwijd de meest besproken denker in het publieke debat.’ – de groene amsterdammer ‘Piketty’s status als rockstereconoom is meer dan verdiend.’ – nrc handelsblad • Waarom stemmen we op partijen die onze belangen niet behartigen? • Een essentiële gids voor een beter begrip van de actuele stempatronen en die van de toekomst Thomas Piketty (1971) is een van de meest toonaangevende economen

© jérôme panconi/opale

van onze tijd. Hij schreef onder meer Kapitaal in de 21ste eeuw en Kapitaal en ideologie.

oorspronkelijke titel Clivages politiques et inégalités sociales. Une étude de 50 démocraties (1948-2020) • vertaling A. van Kesteren, D. Pieters, H. Gorthuis, R. van der Wal, N. Tabury • omslag Studio Jan de Boer • Gebonden • 160 x 240 mm • ca. 640 pagina’s • € 32,50 • isbn 978 90 445 4594 4 • nur 320/697 • verschijning november 2021


spanning

22

STINA JACKSON

Stina Jackson De laatste sneeuw

DE

LAATSTE SNEEUW In een afgelegen dorp in Lapland vergeet men geen enkele misstap

De winter weigert zijn ijzige greep op Ödesmark, een afgelegen dorp in Lapland, los te laten. Vele huizen zijn er langzaam in verval geraakt. Maar

Promotie • Vooruitexemplaren • Zweeds fika-evenement • Interviews mogelijk • Grote socialmedia campagne

Liv Björnlund is nooit weggegaan. Ze woont er samen met haar tienerzoon Simon en haar bejaarde vader Vidar. Liv voelt de blikken van hun weinige buren. Iedereen lijkt zich af te vragen of het waar is dat Vidar op een klein fortuin zit. Zijn twijfelachtige zaakjes hebben hem veel vijanden opgeleverd en in Ödesmark vergeet niemand ooit iets. Nu wil iemand terug wat rechtmatig van hem is. Niets zal hem stoppen, ongeacht wie hem in de weg staat…

In een afgelegen dorp in Lapland vergeet men geen enkele misstap…

‘Meesterlijk. Elk personage, goed of fout, wordt met mededogen behandeld. Het is alsof je een Griekse tragedie bekijkt die door Ingmar Bergman is geregisseerd.’ – the times • Beklijvende thriller over de dynamiek binnen een kleine gemeenschap • 200.000 exemplaren verkocht in Zweden • Verschijnt in vijftien landen Stina Jackson (Zweden, 1983) groeide op in het noorden van Zweden. Ze

© stefan tell

vertrok in 2006 naar Denver, Colorado. Daar schreef ze haar debuut, De Zilverweg, dat meteen een overweldigend verkoopsucces werd en bekroond werd als beste Zweedse thriller van het jaar. De laatste sneeuw is haar tweede thriller.

oorspronkelijke titel Ödesmark • vertaling Marika Otte • omslag Studio Jan de Boer • Paperback • 135 x 215 mm • ca. 368 pagina’s • € 22,50 • isbn 978 90 445 4415 2 • nur 305 • verschijning september 2021


true crime

23

Becky Cooper De doden houden we bij ons Een moord op Harvard en een halve eeuw stilzwijgen 1969 is het jaar van de tegencultuur, maar het prestigieuze Harvard staat nog bol van tradities. Vrouwelijke studenten worden er nauwelijks serieus

Promotie • Truecrime-evenement in museum • Interviews mogelijk • Voorpublicatie mogelijk • Leesclubavond

genomen. En dan wordt een van hen, de vrijgevochten Jane Britton, vermoord aangetroffen – onder mysterieuze omstandigheden. Veertig jaar later, als Becky Cooper er studeert, doen nog steeds de wilde geruchten de ronde. Janes minnaar, haar hoogleraar antropologie, zou haar na een duister ritueel hebben vermoord. De hoogleraar loopt nog vrij rond en het verhaal laat Becky niet los. Tien jaar lang doet ze onderzoek naar de ware toedracht. Het levert een onvergetelijk portret op, van een elite-instituut waar de machtsverhoudingen al eeuwenlang vastliggen, en

‘Dit boek wil ik lezen. Want terwijl

van een vrouw die tevergeefs droomde van een leven in een mannenwereld.

de schrijfster dacht dat ze een moord onderzocht, speurde ze

• Voor fans van Serial, West Cork en andere truecrimepodcasts

uiteindelijk naar hoe de wereld in

• Voor lezers van De verborgen geschiedenis en In koelen bloede

elkaar steekt.’ – joyce roodnat

• Behoort tot beste boeken van het jaar volgens Publishers Weekly, Vogue,

in nrc handelsblad

NPR e.v.a.

‘Een briljante variatie op het genre.’

Becky Cooper (New York, Queens) studeerde aan Harvard, waar haar

– new york review of books

afstudeerscriptie over David Foster Wallace bekroond werd als beste van haar jaar. Nadat ze onder meer werkte als redacteur van The New Yorker

© lily erlinger

keerde ze terug naar Harvard om onderzoek te doen naar de moord op Jane Britton. De doden houden we bij ons verscheen in 2020 en werd onmiddellijk een bestseller.

oorspronkelijke titel We Keep the Dead Close • vertaling Anne Marie Koper en Sylvie Hoyinck • omslag Sander Patelski/Grand Central Publishing • Paperback • 150 x 230 mm • ca. 576 pagina’s • € 23,50 • isbn 978 90 445 4567 8 • nur 320/339 • verschijning oktober 2021


24

spanning

© andreas ortner

Håkan Nesser Herfst op Gotland

Håkan Nesser (Zweden, 1950)

Inspecteur Barbarotti en zijn partner Eva Backman besluiten zich tijdelijk

is een van de meest succesvolle

terug te trekken op het herfstachtige Gotland. Er loopt namelijk een in-

Zweedse schrijvers. Hij wordt ge-

tern onderzoek in Stockholm tegen Backman nadat ze haar dienstwapen

roemd om zowel zijn romans als

gebruikte tijdens een operatie.

zijn thrillers, zoals De zomer van

Maar de rust is bedrieglijk. Barbarotti meent op het eiland de raadselachti-

Kim Novak, De hemel boven Londen,

ge buschauffeur te herkennen die zes jaar geleden het slachtoffer was van

de Commissaris Van Veeterenreeks

een misdrijf zonder dat zijn lichaam ooit werd gevonden…

en de populaire serie met inspecteur Barbarotti in de hoofdrol. In

‘Een van de origineelste misdaadschrijvers die we hebben.’ – dagbladet

Nederland zijn van zijn werk meer dan 300.000 exemplaren verkocht.

‘Een briljante auteur met een flinke dosis humor. Enkele uren in het gezelschap van Gunnar Barbarotti en Eva Backman in de leesstoel zijn welbesteed.’ – ölandsbladet • Een van de allerbeste Zweedse thrillerauteurs • Nesser verschijnt in 30 talen • Wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht • Veelvuldig bekroond

oorspronkelijke titel Den sorgsne busschauffören från Alster • vertaling Ydelet Westra • omslag Buro Blikgoed • Paperback • 135 x 215 mm • ca. 356 pagina’s • € 22,50 • isbn 978 90 445 3561 7 • nur 305 • verschijning november 2021


spanning

25 De Barbarotti-reeks in een nieuw jasje

Promotie • Interviews mogelijk • POS-materiaal op aanvraag • Socialmediacampagne • Persoonlijke filmpjes van Håkan Nesser

‘De Zweedse auteur Håkan Nesser weet hoe hij het spel moet spelen, of beter, opschrijven. Met de taal als melodieuze, overtuigende, bedrieglijke leidraad richt hij de boeken in.’ – de volkskrant

€ 12,50

isbn 978 90 445 3744 4 • € 12,50 verschijning november 2021


non-fictie

26

Op 1 september vallen omslag en illustraties als ansichtkaarten bij u op de mat

Jaap Robben Zwijgmannen

Via via kreeg ik het Poolse telefoonnummer van Iwan. Ons eerste gesprek was nogal bondig. • Met illustraties van Jam Hamstra

‘Ja?’ zei de stem die opnam.

• Uitgebreide en herziene versie

‘Sie sprechen mit Jaap Robben.’ Het bleef stil. Ik vertelde over onze oude

van het in Trouw gepubliceerde

kersenbomen die gesnoeid moesten worden.

feuilleton Po Polska

‘Gut,’ bromde de stem. ‘Samstag. Vier Uhr.’ Ik moest ons adres whatsappen.

• Over elkaar leren kennen

‘Bis Samstag,’ zei ik nog, maar er was al opgehangen.

wanneer je geen taal deelt

Mijn vriendin en ik woonden op dat ogenblik acht jaar in een voormalige boerderij uit 1910 in een Duits Rijndorp net over de grens bij Nijmegen. De eerste jaren renoveerden we alles zelf. Maar sinds we kinderen kregen

‘Deze serie behoort tot het mooiste dat ooit een krantenpagina heeft gesierd.’ – pieter van den blink

lukte dat niet meer. Bovendien waren we hoognodig aan nieuwe kozijnen toe. Die waren al besteld, maar om ze te kunnen plaatsen moest de gevel op sommige plekken nog worden uitgeslepen. Daarvoor zocht ik al tijden een goed klusbedrijf. Er was een mannetje langs geweest, dat beloofde de volgende maandag te beginnen maar nooit kwam. Daarna trof ik een mannetje dat op al mijn vragen antwoordde: geen probleem, geen probleem. Daarna nam hij zijn telefoon niet meer op. En dan had je nog de klusser die, als ik hem nabelde, zei dat hij de offerte bijna-bijna-bijna af had. We hadden de moed al bijna opgegeven, toen ik dat papiertje kreeg met het Poolse nummer erop gekrabbeld.

© charlie de keersmaecker

Het werd zaterdag. Onze bel ging om exact vier uur. Jaap Robben (1984) is dichter en auteur. Hij schrijft niet specifiek voor een leeftijd, maar voor iedereen in het bijzonder. Robben werkt op dit moment aan een nieuwe roman, die in 2022 zal verschijnen bij De Geus. omslag Jan Hamstra • Paperback met flappen • 125 x 200 mm • ca. 112 pagina’s • € 15,- • isbn 978 90 445 4481 7 • nur 320 • verschijning november 2021


zomerlezen

27

Internationale lof voor Zomervacht:

Longlist International Booker Prize 2021

€ 15,-

‘A deeply humane novel…The book is generous to all its flawed characters, beautifully written.’ – juryrapport international booker prize 2021 ‘An impressive novel: a deceptively simple story of lives at the margin, with a child’s viewpoint perfectly pitched and sustained, cleanly written and powerfully imagined.’ – hilary mantel ‘Robben depicts the limitations of a dysfunctional family but also celebrates empathy as a force for good.’ – the guardian isbn 978 90 445 4288 2 • €15,-

‘Like a photographer shooting a portrait, Robben captures his subjects in Summer Brother in a focused close-up. It’s intimate, even claustrophobic at times, just as life must be for an isola-

€ 12,50

isbn 978 90 445 3787 1 • € 12,50

€ 14,99

isbn 978 90 831 0059 3 • € 14,99 te bestellen bij uitgeverij Loopvis

ted boy like Brian, looking with wonder to the lights on the hill.’ – the new york times

* Haal de romans van Jaap Robben deze winter in huis!


Verschijningskalender SEPTEMBER Angelou, Maya

En toch heradem ik

Jackson, Stina

De laatste sneeuw

Savage, Thomas

Het geweld van de hond

OKTOBER Cooper, Becky

De doden houden we bij ons

Dumon Tak, Bibi

In een groen knollenland

Dumon Tak, Bibi

De dag dat ik mijn naam veranderde

Evaristo, Bernardine

Geef nooit op

Srinivasan, Amia

Het recht op seks

Statovci, Pajtim

Bolla

Tóibín, Colm

De Tovenaar

NOVEMBER Piketty, Thomas, Amory Gethin, Ongelijkheid en ons stemgedrag Clara Martínez-Toledano Levy, Deborah

Onroerend goed

Nesser, Håkan

Herfst op Gotland

Nesser, Håkan

De man zonder hond

Robben, Jaap

Zwijgmannen

Vigan, Delphine de

Dankbaarheid

DECEMBER Guevara, Ernesto Che

Boliviaans dagboek

JANUARI 2022 Nijssen, Peter

De onvoltooide

Stein, Abby Chava

Eigenlijk Eva

Prijzen en verschijningsdata in deze brochure zijn onder voorbehoud


'Een belangrijk boek.' - NRC

....

'Een hartverwarmende ode aan onze kust' - De Telegraaf 'Een geboren verteller ’ – Trouw 'Hendriksma voert je mee langs onze kust, als een banketbakker langs zijn taartjes.' - Pieter Waterdrinker

9789044541311 €23,50


Profile for Singel Uitgeverijen

Prospectus De Geus najaar 2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded