Page 1


Inhoud

zomer 2019

6

Baldwin, James

Kom, roep het van de bergen

36

Bofane, In Koli Jean

De schone van Casablanca

44

Catozzella, Giuseppe

Ook jij zult stralen

24

Crutzen, Carine

Uit het Zuiden

34

Eerkens, Mieke

De oorlog van horen zwijgen

18

Egmond, Klaas van

Homo universalis

40

Fatland, Erika

De grens

46

Iczkovits, Yaniv

De slachtersdochter

16

Kaldheim, Peter

Idiot Wind

12

Klein, Naomi

Vlammen

22

Kolosowa, Wlada

Het Leningrad-dieet

8

Marshall, Tim

De geografische factor

20

Mukwege, Denis

Pleidooi voor leven

2

Nesser, HĂĽkan

De vereniging van linkshandigen

38

Nordhaus, William

Het klimaatcasino

28

PazinĚ ski, Piotr

Het pension

30

Putten, Jan van der

Het centrum van de wereld

32

Smout, Bart

De geboorte van schuld

48

Vigan, Delphine de

Verborgen verbintenissen

VOORDEELEDITIES 42

Abdolah, Kader

De reis van de lege f lessen

50

Birney, Alfred

De tolk van Java

43

Dahl, Arne

Grensgebieden

15

Feldman, Deborah

Onorthodox (Netflix-editie)

14

Klein, Naomi

Nee is niet genoeg

11

Persson-Giolito, Malin Quicksand (Netflix-editie)

51

Robben, Jaap

10

Robben, Jaap & Benjamin Leroy Als iemand ooit mijn botjes vindt

Zomervacht


HĂĽkan Nesser De inspecteurs Van Veeteren en Barbarotti ontmoeten elkaar voor het eerst en het laatst


spanning

3

De vereniging van linkshandigen Een bloedstollende thriller Marten Winckelstroop groeide op met twee onvolkomenheden. Hij had geen vader en hij was linkshandig. Hij werd zich er al vroeg van bewust dat hij vaderloos was. Waarschijnlijk op driejarige leeftijd, of daaromtrent, want het was rond die tijd dat zijn moeder, Louise Henriette Winckelstroop, haar eniggeboren zoon de grondwaarden van het leven bij probeerde te brengen. Fragment uit De vereniging van linkshandigen

Š marek szturc


4

spanning

© joe voets/intrigo pictures ltd

Håkan Nesser De vereniging van linkshandigen Håkan Nesser (Zweden, 1950) is

Het is eind jaren zestig wanneer een paar linkshandige jongens onder lei-

een van de meest succesvolle Zweed-

ding van de jonge Marten Winckelstroop besluiten een vereniging op te

se schrijvers. Hij wordt geroemd om

richten omdat hun leerkracht hen dwingt met rechts te schrijven. In de

zowel zijn romans als zijn thrillers,

jaren negentig brandt een pension af, waarbij tijdens een reünie voorma-

zoals De zomer van Kim Novak, De

lige leden van de genoemde club omkomen. De zaak wordt gesloten, tot de

hemel boven Londen, de Commissaris

politie jaren later een bij werkzaamheden opgegraven lijk met de cold case

Van Veeterenreeks en de zeer succes-

in verband brengt. De hulp van de gepensioneerde inspecteur Van Veete-

volle serie met inspecteur Barbarotti

ren wordt ingeroepen om het onderzoek te heropenen.

in de hoofdrol. In Nederland zijn van zijn werk meer dan 300.000 exempla-

Van de boeken van Håkan Nesser zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen

ren verkocht.

exemplaren verkocht; ze zijn in ongeveer dertig talen vertaald en veelvuldig verfilmd. ‘Nesser heeft een meesterlijke stijl.’ – de volkskrant

isbn 978 90 445 4191 5

9 789044 541915

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Den vänsterhäntas förening (albert

978 90 445 4192 2 / € 14,99

bonniers förlag)

nur: 305

vertaling uit het zweeds:

uitvoering: paperback

Bart Kraamer

omvang: ca. 416 pagina’s

omslagontwerp:

formaat: 135 x 215 mm

total italic

verschijning: juni 2019

isbn/prijs: 978 90 445 4191 5 / € 22,50


juni 2019

5 • Grote Hollywood verfilmingen • Wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht • Een van de allerbeste Zweedse thrillerauteurs • Winnaar talloze prijzen

Van Veeteren en Barbarotti ontmoeten elkaar

‘Håkan Nesser is de meester van de ingenieuze intrige.’ – upsala nya tidning

Promotie – Backcard – Posters – Lezersacties – Socialmedia-acties – Advertentiecampagne


6

fictie

© bettmann/getty

James Baldwin Kom, roep het van de bergen Het werk van James Baldwin

Het is een zaterdag in maart 1935 en John Grimes wordt veertien. Hij is een

(1924-1987), Amerikaans intellectu-

gevoelige, hyperintelligente jongen uit Harlem, stiefzoon van een hard-

eel, schrijver, stem van de civil rights

vochtige prediker bij de pinkstergemeente. In deze sterk autobiografische

movement, staat wereldwijd enorm

roman doorspekt Baldwin zijn verhaal over de spirituele, seksuele en mo-

in de belangstelling. Meer dan dertig

rele ontwikkeling van de jongen met de levensverhalen van diens moeder,

jaar na zijn dood zijn de onderwerpen

vader en tante.

waarover hij schreef – ras, seksualiteit, religie – onverminderd actueel,

Baldwins debuut verbluft door de lyrische precisie, psychologische

en zien we pas goed hoezeer hij zijn

scherpte, symbolische kracht en de niet-aflatende maar ook empathische

tijd vooruit was. Bij De Geus verschij-

woede. Die geldt vooral de dubieuze rol als instrument van onderdrukking

nen daarom nieuwe vertalingen van

die de kerk speelde in de levens van veel zwarte Amerikanen. Een twintigste-

zijn boeken, na eerder Niet door wa-

eeuwse klassieker.

ter, maar door vuur en Als Beale Street kon praten nu zijn debuut Kom, roep

‘Een virtuoos schrijver.’ – de groene amsterdammer

het van de bergen.

‘Dit boek had net als The Catcher in the Rye tot Great American Novel gekroond moeten worden.’ – the independent ‘Een prachtig, woedend debuut.’ – the new york times, 1953

isbn 978 90 445 4189 2

9 789044 541892

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Go Tell It on the Mountain (knopf)

978 90 445 4190 8 / € 12,99

vertaling uit het engels:

nur: 302

Reintje Ghoos en Jan Pieter van der

uitvoering: paperback met flappen

Sterre

omvang: ca. 256 pagina’s

omslagontwerp:

formaat: 125 x 200 mm

Kris Demey

verschijning: september 2019

isbn/prijs: 978 90 445 4189 2 / € 21,50


september 2019

7 • Legendarisch debuut opnieuw vertaald • Een van de belangrijkste Amerikaanse romans van de twintigste eeuw • Semi-autobiografisch verhaal • Nederlandse pers laaiend enthousiast over Baldwin • Succesvol heruitgegeven in Duitsland

‘Het boek dat ik móést schrijven, wilde ik ooit nog iets anders kunnen schrijven.’ – james baldwin

‘Het werk van de legendarische James Baldwin is nog altijd hyperactueel.’ – nrc handelsblad Promotie – Posters op aanvraag – Recensies – Lezersacties – Socialmedia-acties – Online campagne


8

non-fictie

© adrian wells

Tim Marshall De geografische factor Tien landkaarten die de wereldpolitiek verklaren

Tim Marshall (1959) is een vooraan-

Waarom is Poetin geobsedeerd door de Krim? Wat voor rol speelden de Eu-

staand Brits journalist met meer dan

ropese winters en de Afrikaanse watervallen in de ontwikkeling van deze

vijfentwintig jaar ervaring in meer dan

continenten? Waarom is China een marinevloot aan het opbouwen? Wat

dertig landen. Hij werkte onder meer

voor conflict broeit er tussen Egypte en Ethiopië?

voor Sky News, de bbc en alle grote

Of het nu gaat om ondoordringbare bergketens of begeerlijke zeehavens,

Britse kranten, en deed verslag van

de geografische kenmerken van een land beïnvloeden het handelen van

conflicten in voormalig Joegoslavië,

zijn leiders. Om de wereldpolitiek te kunnen volgen moet je weliswaar

Afghanistan, Irak, Libanon, Syrië en

mensen, ideeën en bewegingen begrijpen, maar zonder kennis van de geo-

Israël. De geografische factor werd

grafie krijg je nooit een compleet beeld. Aan de hand van tien landkaarten

over de hele wereld vertaald en was

legt ervaren oorlogsverslaggever Tim Marshall uit hoe grenzen, grond-

een bestseller in onder meer het

stofvoorraden en de loop van rivieren de loop van de wereldgeschiedenis

Verenigd Koninkrijk, de vs, Duitsland

nog altijd bepalen.

en Italië.

‘Biedt scherpe inzichten in hoe geografie de keuzes van wereldleiders bepaalt.’ – financial times ‘Marshall durft moeilijke vragen te stellen en scherpzinnige antwoorden te geven.’ – newsweek

isbn 978 90 445 4218 9

9 789044 542189

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Prisoners of Geography (elliott &

978 90 445 4219 6 / € 14,99

thompson)

nur: 740

vertaling uit het engels:

uitvoering:

Arian Verheij

paperback, met illustraties

omslagontwerp:

omvang: ca. 352 pagina’s

Studio Jan de Boer

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4218 9 / € 23,50

verschijning: juni 2019


juni 2019

9 • Wereldwijd 1 miljoen exemplaren verkocht • Voor lezers van Harari • Nummer 1 in Engeland • 200.000 exemplaren verkocht in Duitsland • In 25 landen vertaald • Boek van de Maand bij Waterstones

Internationale bestseller brengt de ‘geo’ terug in geopolitiek

Net als Sapiens werd dit boek in Engeland groot gemaakt door Waterstones. Uitgever Mark Richards in The Guardian: ‘Ze kennen hun klanten en kunnen de

‘Behoort tot de beste “brainy” boeken van het decennium.’ – the guardian

boeken groot maken, en dat deden ze bij De geografische factor, dat als publicatie van een kleine uitgever

Promotie – Grote boekhandelscampagne met POS-materiaal op maat – Recensies – Socialmedia-acties

in eerste instantie niet opviel. Toen realiseerden ze zich wat een briljante synthese dit boek biedt, en hoezeer het veel van wat er nu in de wereld aan de hand is verklaart. Als zij er eenmaal achter staan, volgen andere boekverkopers.’


10

poëzie

Jaap Robben & Benjamin Leroy Als iemand ooit mijn botjes vindt Ulevel, Avegaar en Zefiertje. Nederlandse woorden die niemand nog ge-

• Cadeauboekje bij uitstek • Onvergetelijke gedichten • Prachtige illustraties

bruikt. Jaap Robben speurde er twintig op en bedacht dat het de namen van onbekende dieren zouden kunnen zijn. Elk van hen beschreef hij in een vaak grappig, soms ontroerend gedicht. Illustrator Benjamin Leroy toverde de nieuwe, spannende beestjes in zijn tekeningen tot leven. ‘Hilarisch.’ – trouw ‘Een knap staaltje kinderpoëzie. (...) Warm aanbevolen.’ – de morgen ‘Deze bundel schuimt.’ – nrc handelsblad ****

© johannes vande voorde

isbn 978 90 445 4212 7

9 789044 542127

world rights: De Geus

uitvoering: geplakte band, full

omslagontwerp: Benjamin Leroy

colour geïllustreerd

en Berry van Gerwen

omvang: 64 pagina’s

isbn/prijs: 978 90 445 4212 7 / € 17,50

formaat: 170 x 226 mm

nur: 290

verschijning: reeds verschenen


voordeeleditie

11

Malin Persson-Giolito Quicksand In dromen lieg je niet Wereldw ijd vanaf 5 april te zien op Netflix

Maja was een gewoon meisje van achttien. Mooi, slim, van rijke komaf en populair. Nu wordt ze verdacht van moord op haar klasgenoten. Is ze

• Eerste Zweedse Netflix-original • Wereldwijde release • Scenario van auteur van The Bridge • Meer dan 300.000 boeken verkocht in Zweden • Internationale bestseller • Veel buzz rond nieuwe serie

medeplichtig aan de school shooting die zij als enige overleefde? Winnaar beste Zweedse crime en beste Scandinavische crime ‘Haar schrijfstijl lijkt op die van Harlan Coben, de Amerikaanse meester van de knaleffecten. Ook Persson komt dikwijls geestig en recht voor zijn raap voor de dag, zonder dat de spanning eronder lijdt.’ – nrc handelsblad **** ‘Niet voor niets is het boek bekroond met de prijs voor de beste Zweedse thriller.’ – nederlands dagblad ‘Deze Scandinavische serie belooft de nieuwe grote hit van Netflix te worden.’ – elle

© viktor fremling

isbn 978 90 445 4240 0

9 789044 542400

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Störst av allt (wahlström &

978 90 445 4241 7 / € 9,99

widstrand)

nur: 305

vertaling uit het zweeds:

uitvoering: paperback

Ron Bezemer

omvang: 448 pagina’s

omslagontwerp:

formaat: 135 x 215 mm

Studio Jan de Boer

verschijning: reeds verschenen

isbn/prijs: 978 90 445 4240 0 / € 15,-


12

non-fictie

© kourosh keshiri

Naomi Klein Vlammen De brandende noodzaak voor een nieuwe groene politiek

Naomi Klein (1970) werd in één

Vijf jaar zijn er verstreken sinds Naomi Klein No Time publiceerde, haar

klap beroemd met No Logo, over

grondige analyse van de klimaatcrisis. Sindsdien is de opwarming van de

multinationals die zich toeleggen op

aarde nog veel dwingender op de agenda komen te staan. No Time geldt als

het verkopen van hun merk in plaats

de Bijbel voor de voorvechters van een duurzame planeet.

van hun product. In De shockdoctrine

In Vlammen bundelt Naomi Klein een serie artikelen en lezingen die ze de

onthulde ze de krachten die schuil-

afgelopen jaren schreef over brandende klimaatkwesties. Zoals over de or-

gaan achter de ingrijpende crises van

kaan Maria, die grote delen van Puerto Rico verwoestte. In de klimaatcrisis

de afgelopen veertig jaar. In No Time

komen vele problemen samen: ongelijkheid, de prijs van ongebreideld ka-

lag haar focus op het milieu. In haar

pitalisme, racisme, neokolonialisme, verminderde biodiversiteit. In Vlam-

meest recente boek, Nee is niet ge-

men legt Klein de vinger op de zere plekken en laat zien waarom elk van ons

noeg, combineerde ze haar inzichten

uit zijn cocon moet stappen om tot samenwerking te komen.

en schreef ze een vlijmscherp betoog over Donald Trump.

De pers over No Time: ‘Een vlijmscherp, veelomvattend en hoopgevend boek, ondanks de apocalyptische omvang van het probleem ter sprake.’ – de correspondent ‘Het feit is dat No Logo het handvest voor de “andersglobalisten” werd, en De shockdoctrine de Bijbel van de Occupy-beweging. Herhaalt dat stramien zich, dan is de klimaatverandering binnenkort weer hot in plaats van een rituele dans.’ – bert wagendorp in de volkskrant

isbn 978 90 445 4225 7

9 789044 542257

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs: 978 90 445 4225 7 / € 21,50

On Fire – The Burning Case For a Green

isbn/prijs e-boek:

New Deal (simon & schuster)

978 90 445 4226 4 / € 13,99

vertaling uit het engels:

nur: 320

Arjanne van Luipen, Astrid Staartjes

uitvoering: paperback

en Mirko Stuiveling

omvang: ca. 288 pagina’s

omslagontwerp:

formaat: 135 x 215 mm

Studio Jan de Boer

verschijning: september 2019


september 2019

13 • Verschijnt vóór Engelstalige editie! • De best beluisterde stem in het klimaatdebat • Onverminderd populair in Nederland en België • Eredoctoraat Universiteit van Amsterdam • No Time: 10.000 exemplaren verkocht

Heldere, krachtige stukken, scherpe politieke analyses, geweldige reportages uit de vuurlinie en een duidelijk beeld van hoe sociale verandering mogelijk is

‘Het is duidelijk: No Time moet de Bijbel worden van de massabeweging die de planeet moet redden.’ – vrij nederland Promotie – Auteursbezoek – Recensies – POS-materiaal – Socialmedia-acties – Leesexemplaren – Voorpublicatie


voordeeleditie

14

Naomi Klein Nee is niet genoeg Tegen Trumps shockpolitiek, voor de wereld die we nodig hebben

€ 12,99 Hoe extreem Trump ook is, hij is een logisch voortvloeisel uit de meest kwalijke trends van de voorbije vijf decennia. In Nee is niet genoeg laat Klein zien welke kwaadaardige krachten schuilen achter Trumps president-

• Internationale bestseller • Een jaar voor de nieuwe verkiezingen in de VS • Optimistische benadering van nieuwe weerstand • Bekendste Noord-Ameri kaanse activist/journalist

schap. En ze geeft een activerende visie die mensen in staat stelt in te gaan tegen militarisme, racisme en toenemende privatisering van de overheid, zowel in de vs als in de rest van de wereld. ‘Spoort ons aan om onze rug te rechten, en ons Nee te verweven met een programmatisch Ja.’ – yanis varoufakis ‘Naomi Klein is een intellectueel, ontegenzeggelijk, ook al is ze geen academicus en geen econoom. Haar boeken bestaan uit origineel denkwerk, gestaafd met jaren leeswerk en eigen onderzoek.’ – de volkskrant ‘Klein analyseert op indrukwekkende wijze hoe het zover heeft kunnen komen. Ondertussen onderzoekt ze, vastberaden maar ook een beetje

© kourosh keshiri

ongemakkelijk, hoe het verder moet.’ – nrc handelsblad

isbn 978 90 445 4228 8

9 789044 542288

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs: 978 90 445 4228 8 / € 12,99

No Is Not Enough – Resisting the New

nur: 320

Shock Politics and Winning the World We

uitvoering: paperback

Need (haymarket)

omvang: 336 pagina’s

vertaling uit het engels:

formaat: 135 x 215 mm

Jan Willem Reitsma en Pon Ruiter

verschijning: september 2019

omslagontwerp:

Ook als e-boek leverbaar

Moker Ontwerp


voordeeleditie

15

Deborah Feldman Onorthodox De schokkende breuk met mijn roots

€ 13,50 Deborah Feldman groeit op in de gesloten Satmargemeenschap in Brooklyn. Ze wordt jong uitgehuwelijkt en krijgt een zoon, maar dan is haar vrijheidsdrang niet meer te stuiten. In Onorthodox beschrijft ze haar jeugd en

• Internationale bestseller • De rol van de vrouw in een strenggelovige westerse gemeenschap • Inspirerende vrijheids strijd van een jonge vrouw • Netflix-serie in 2020

vlucht uit de religieuze sekte, waarbij het moeilijk voor te stellen is dat de gebeurtenissen maar enkele jaren geleden midden in New York plaatsvonden. ‘Deborah Feldman is een bijzondere vrouw en een uitstekende schrijfster. Haar verhaal is te weinig gehoord, haar inzichten zouden ons allemaal kunnen helpen.’ – arnon grunberg ‘Deborah Feldman weet de worstelingen die ze in haar jeugd moest doormaken overtuigend te schetsen.’ – dagblad van het noorden

© mathias bothor

isbn 978 90 445 4227 1

9 789044 542271

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs: 978 90 445 4227 1 / € 13,50

Onorthodox. The Scandalous Rejection

nur: 320

of my Hasidic Roots (simon & schus-

uitvoering: paperback

ter)

omvang: 336 pagina’s, geïllustreerd

vertaling uit het engels:

formaat: 135 x 215 mm

Patricia Piolon

verschijning: juli 2019

omslagontwerp:

Ook als e-boek leverbaar

bij Barbara


16

non-fictie

Peter Kaldheim Idiot Wind Ik werd wakker in de berm, dagdromend hoe iets soms lopen kan

Peter Kaldheim was een veelbe-

Tijdens een hevige sneeuwstorm in de winter van 1987 ontvlucht Peter

lovende student klassieke talen aan

Kaldheim in paniek New York. Hij heeft een schuld van duizend dollar

een Amerikaanse topuniversiteit.

bij zijn gewelddadige drugsdealer, een bedrag dat hij nooit in een week-

Hij werkte daarna onder meer als

end kan opbrengen. Met zijn laatste geld pakt hij de Greyhound naar het

redacteur bij uitgeverij Harcourt,

zuiden. Het is het begin van een maandenlange tocht door tweeëntwintig

tot zijn leven uit elkaar viel door zijn

Amerikaanse staten, levend van wat hij vindt, reizend met wie hij tegen-

drugsverslaving. Cocaïnehandel deed

komt en dolend door zijn eigen geest.

hem in de gevangenis belanden. Zijn

Idiot Wind – de titel is ontleend aan een lied van Bob Dylan – is het onthut-

inkeer kwam tijdens de reis die hij

send eerlijke verslag van Peter Kaldheims afdaling naar de krochten van

beschrijft in Idiot Wind. Momenteel

het bestaan, maar ook van zijn wederopstanding die leidde naar wijsheid

woont hij op Long Island, waar hij op

en innerlijke rust. Onderweg zien we een kant van Amerika die we zelden

vissersboten werkt. Idiot Wind is zijn

te zien krijgen, door de ogen van een man die steeds meer mededogen

eerste boek.

krijgt met de andere dolende zwervers. ‘De intelligente, ontspannen stem, de eerlijkheid en de nederigheid hadden me vanaf de eerste pagina in de greep. Ik wilde dat het nooit zou eindigen.’ – donald ray pollock, auteur van de hemelse tafel

isbn 978 90 445 4210 3

9 789044 542103

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Idiot Wind (canongate)

978 90 445 4211 0 / € 14,99

vertaling uit het engels:

nur: 320

Dirk-Jan Arensman

uitvoering: paperback

omslagontwerp:

omvang: ca. 384 pagina’s

Berry van Gerwen

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4210 3 / € 22,50

verschijning: september 2019


september 2019

17 • Voor de liefhebbers van On the Road en Post Office • Een ontwapende kijk op de achterkant van de maatschappij • Vlucht wordt ontdekkingsreis • Van zelfdestructie naar zelfontdekking

Een meeslepend en openhartig memoir in de geest van Jack Kerouac en Charles Bukowski

‘Een buitengewoon meeslepend verhaal van een verkwist en later herwonnen leven. Ondanks zijn zelfverklaarde losbandigheid is Kaldheim een scherpe beschouwer en een geweldige verhalenverteller.’ – jay mcinerney Promotie – Recensies – Socialmedia-acties – Voorpublicatie – Vooruitexemplaren – Affiches


18

non-fictie

Klaas van Egmond Homo universalis Een moreel kompas voor de problemen van onze tijd

Klaas van Egmond is sinds zijn af-

Zorgwekkende ontwikkelingen stapelen zich op: klimaatverandering,

studeren in Wageningen werkzaam

migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese

in het milieuonderzoek, later als

en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel.

directeur Milieu van het rivm. Vanaf

Deze problemen zijn terug te voeren op de eenzijdige overwaardering

2004 was hij de eerste directeur

van materialistische en individualistische waarden, waardoor mens en

van het huidige Planbureau voor

maatschappij rampzalige karikaturen van zichzelf zijn geworden. Mora-

de Leefomgeving. In 2008 werd hij

liteit en menselijke maat zijn daarbij verloren gegaan.

voltijds hoogleraar Milieukunde en

Om die te hervinden kunnen we terugkeren naar het ideale mensbeeld

Duurzaamheid aan de Universiteit

van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci

Utrecht. Hij was kroonlid van de ser

verbeelde homo universalis. Aan dat evenwichtige mensbeeld kan een

en mede-initiatiefnemer van het Sus-

moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg kunnen vin-

tainable Finance Lab, een financieel-

den uit de samenloop van zorgwekkende ontwikkelingen. Alleen wan-

economische denktank.

neer we, net als de homo universalis, het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamentele waarden kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid.

isbn 978 90 445 4234 9

9 789044 542349

world rights: De Geus

nur: 740

omslagontwerp:

uitvoering: paperback,

Studio Jan de Boer

geïllustreerd

isbn/prijs: 978 90 445 4234 9 / € 21,50

omvang: ca. 256 pagina’s

isbn/prijs e-boek:

formaat: 125 x 200 mm

978 90 445 4235 6 / € 11,99

verschijning: juni 2019


juni 2019

19 • Een diepgaande kijk op klimaat, economie en migratie • De moed om het onbespreekbare bespreekbaar te maken • Duurzaamheid is het evenwicht tussen fundamentele menselijke waarden • Wat we kunnen leren van William Shakespeare en James Bond • De grote wereld problemen hoopvol benaderd • Inzichten van een leven lang werkzaamheid in het milieuonderzoek

Renaissance van de menselijke maat

‘Een quote of streamer laten opvallen kan hier. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo.’ – afzender quote Promotie – 2 mei lezing en discussieavond in Teylers Museum – Vooruitexemplaren – Lezingen – Interviews – Socialmedia-acties


20

non-fictie

© claude truong-ngoc/wikimedia commons

Denis Mukwege met Berthild Akerlund

Pleidooi voor leven

Denis Mukwege werd in 1955 gebo-

In 1998, tijdens de tweede Congolese oorlog, opende gynaecoloog Denis

ren in voormalig Belgisch Congo. Hij

Mukwege een ziekenhuis waar hij vrouwen behandelt die het slachtoffer

studeerde medicijnen in Bujumbura

zijn van gewelddadige verkrachtingen.

(Burundi), waarna hij zich in Frankrijk

Congolese milities hebben verkrachting en genitale verminking tot oorlogs-

specialiseerde tot gynaecoloog. In

wapens gemaakt: niet alleen worden de vrouwen kapotgemaakt, ook fami-

2008 ontving hij de Olof Palme-prijs

lieverbanden en sociale en economische structuren worden vernietigd.

en de vn-Mensenrechtenprijs, in

Mukwege stelt deze misdaden aan de kaak, maar de Congolese regering

2010 de Van Heuven-Goedhartpen-

blijft ze ontkennen. In 2006 informeerde hij in een toespraak voor de Ver-

ning van de Stichting Vluchteling, in

enigde Naties de internationale gemeenschap. Mukwege heeft meerdere

2013 de Prijs van de Fondation Chirac

moordaanslagen overleefd en wordt voortdurend beveiligd. Hij strijdt on-

en in 2014 de Sacharovprijs van de eu.

vermoeibaar aan de zijde van de vrouwen om een einde te maken aan deze onaanvaardbare wreedheden. Pleidooi voor leven is het verslag daarvan. Tegelijkertijd is het boek een autobiografie: Mukwege vertelt hoe uit zijn achtergrond verklaarbaar is dat dit zijn levenspad werd. Op 5 oktober 2018 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met Nadia Murad Basee. ‘Als helden bestaan, dan is hij er een.’ – libération

isbn 978 90 445 4197 7

9 789044 541977

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Plaidoyer pour la vie (l’archipel)

978 90 445 4198 4 / € 14,99

vertaling uit het frans:

nur: 320

Mieke Maassen en Alice Teekman

uitvoering: paperback

omslagontwerp:

omvang: ca. 288 pagina’s

Studio Jan de Boer

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4197 7 / € 22,50

verschijning: juli 2019


juli 2019

21 • Nobelprijs voor de Vrede • Persoonlijk verslag • Spannend • Onmisbaar in het debat over vrouwenrechten

Hoe één man het verschil kan maken

‘Wij strijden om vrijheid en gerechtigheid te laten overwinnen.’ – denis mukwege Promotie – Affiches – Lezersacties – Recensies – Interviews onder voorbehoud


22

fictie

© nadine städtner

Wlada Kolosowa Het Leningrad-dieet

Wlada Kolosowa (Sint-Petersburg,

Buurmeisjes Oxana en Lena groeien op in een armoedige voorstad van

1987) werd geboren in Rusland, maar

Sint-Petersburg en doen alles samen. Overdag praten ze nooit over de din-

groeide op in Duitsland. Ze studeerde

gen die ze sinds kort ’s nachts met elkaar doen als Lena bij Oxana blijft

in New York creative writing bij Jo-

slapen.

nathan Safran Foer en Zadie Smith.

Wanneer de bleke, slungelige Lena gescout wordt als model en naar China

Ze werkt als journalist in Berlijn en

vertrekt, blijft de vollere Oxana gefrustreerd achter. Ze zoekt haar heil bij

schreef onder meer voor Vice en Der

een schimmige website waar meisjes competitief gewicht verliezen dank-

Spiegel. Dit is Kolosowa’s romande-

zij recepten uit de tijd van het beleg van Leningrad; tijdens de Tweede

buut.

Wereldoorlog waren de inwoners door jarenlange voedseltekorten gedwongen tot extreem creatief en caloriearm koken. Soep van leren riemen, gehaktballen van boekomslagen en graspuree: afvallen was nog nooit zo makkelijk! Het Leningrad-dieet is een voortreffelijk geschreven debuutroman over twee meisjes op zoek naar vriendschap en liefde ‘Tragikomisch en uiterst helder verteld.’ – neon ‘Een brutaal, slim en gepassioneerd boek.’ – wladimir kaminer

isbn 978 90 445 4122 9

9 789044 541229

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Fliegende Hunde (ullstein)

978 90 445 4183 0 / € 12,99

vertaling uit het duits:

nur: 302

Elbert Besaris

uitvoering: paperback

omslagontwerp:

omvang: ca. 256 pagina’s

Ontwerphaven

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4122 9 / € 20,99

verschijning: juni 2019


juni 2019

23 • Coming-of-age in Sint-Petersburg • LHBTQ-thema • Auteur studeerde bij Jonathan Safran Foer en Zadie Smith • Auteur bekend van Vice • Voor lezers van Hanna Bervoets en Renske de Greef • Voor fans van de film Fucking Åmål

Voortreffelijk debuut over twee Russische tienermeisjes met een honger naar vriendschap, liefde en het leven

‘Deze klassieke coming-of-ageroman verrijkt de feministische literatuur met nieuwe perspectieven.’ – literair blog zeilensprünge Promotie – Posters op aanvraag – Recensies – Lezersacties – Socialmedia-acties – Auteursbezoek

Dit boek maakt deel uit van het project Reading (more) Europeans: Further Strengthening Cultural Identity through Literature


Carine Crutzen Scènes uit een leven


fictie

25

Uit het Zuiden Een indringend debuut

Herinneringen komen tot leven in mijn dromen. Gedurende de dag blijven ze bij me, roepen een gevoel op, worden scherper. De ene na de andere duikt op. Beelden, geuren, zinnen buitelen over elkaar heen. Ze beroeren me, werpen me terug in de tijd. De behoefte ze toe te vertrouwen aan papier groeit, de gedachte dat ze anders zullen verdwijnen ook. Geen zussen of broers met wie ik ze kan delen, als ik er niet meer ben zullen ze met mij sterven. Ik wil ze koesteren, formuleren, herleven, ook als het pijnlijk is. Het idee een boek te schrijven over waar ik vandaan kom is geboren. Herinneringen van een dochter die opgroeide in het zuiden van het land, met een moeder die trouwde met een weduwnaar met kind. Die een groots en meeslepend leven zocht buiten de provincie, zichzelf tegenkwam in de hel, opkrabbelde en koste wat het kost een goede dochter wilde zijn. Fragment uit Uit het Zuiden

Š chantal ariÍns


26

fictie

© chantal ariëns

Carine Crutzen Uit het Zuiden

Carine Crutzen studeerde in 1984

Als Carine in haar geboortestad de laatste scène uit De kersentuin van Tsje-

af aan de Toneelacademie Maastricht.

chov speelt, waarin broer en zus noodgedwongen afscheid nemen van hun

Sindsdien speelde zij bij diverse ge-

ouderlijk huis, denkt ze aan haar net overleden moeder. Haar vader is al

zelschappen. Het grote publiek kent

eerder gestorven.

haar van rollen in tv-series als De

‘Het is daar dat ik ten diepste besef dat ik geen ouders meer heb, geen kind

Brug, Pleidooi, Oud geld, Vuurzee en

van iemand meer ben, alleen gelaten met herinneringen die ik niet meer kan

De Daltons. In de film Majesteit ver-

delen.’

tolkte ze de rol van koningin Beatrix.

Ze besluit over de relatie met haar ouders te gaan schrijven. Maar het wordt

Naast acteren, regisseren en doceren

meer dan dat.

schrijft ze columns en reisverhalen. Uit het Zuiden is haar debuut als pro-

Uit het Zuiden is een openhartig levensverhaal in fragmenten.

zaschrijfster.

Herkenbaar, confronterend, eerlijk en emotioneel.

isbn 978 90 445 4208 0

9 789044 542080

world rights: De Geus

nur: 301

omslagontwerp:

uitvoering: paperback met flappen

Berry van Gerwen

omvang: ca. 196 pagina’s

isbn/prijs: 978 90 445 4208 0 / € 19,99

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs e-boek:

verschijning: september 2019

978 90 445 4209 7 / € € 11,99


september 2019

27 • Aangrijpend debuut • Autobiografisch • Openhartig • Herkenbaar • Confronterend • Louterend

Schitterend debuut van een van onze grootste actrices

‘Tijd dendert door, ik dender mee, totdat ik het stop. Ik maak de geplande voorstellingen af, neem geen nieuw werk meer aan en duik in het grote niets.’ Promotie – Recensies – Interviews – Optredens – Socialmedia-acties – Advertenties

– Vooruitexemplaren – Presentatie – Veel media-aandacht


28

fictie

Piotr Paziński Het pension

Piotr Paziński (1973) schreef eerder

Een jongeman neemt de trein naar een pension in een klein stadje even

non-fictie. Het pension is zijn debuut-

buiten Warschau, waar de laatste generatie Holocaustslachtoffers woont.

roman, die werd onderscheiden met

Toen zijn oma nog leefde, bracht hij hier veel tijd door. Nu keert hij terug,

de prestigieuze prijs van het tijdschrift

voor een laatste glimp van het verleden.

Polityki alsmede met de eu-litera-

Het pension onderzoekt het verdrietige moment waarop levende herinne-

tuurprijs. Paziński woont in Warschau

ringen veranderen in geschiedenis.

en is hoofdredacteur van een joods tijdschrift.

‘Paziński verkiest ironie en geestigheid boven pathos in deze filosofische vertelling over achterblijven, sterven en verval.’ – polityka

isbn 978 90 445 4127 4

9 789044 541274

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Pensjonat (nisza)

978 90 445 4224 0 / € 12,99

vertaling uit het pools:

nur: 302

Sjef Vossen en Cela Pankiw

uitvoering: gebonden

omslagontwerp:

omvang: ca. 160 pagina’s

total italic

formaat: 125 x 200 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4127 4 / € 19,99

verschijning: juli 2019


juli 2019

29 • Winnaar van de EU-Prijs voor Literatuur • In heel Europa vertaald • Jong Pools schrijftalent • Voor de lezer van Bruno Schulz en Joseph Roth

Fijngevoelige novelle van groot Pools talent

‘Het pension onderzoekt het mysterie van de melancholieke identiteit, die niet door ervaringen, pijn of trauma gevormd is, maar door echo’s, schaduwen en herinneringen aan herinneringen.’ – gazeta wyborcza Promotie – Recensies – Lezersacties – Socialmedia-acties

Dit boek maakt deel uit van het project Reading (more) Europeans: Further Strengthening Cultural Identity through Literature


30

non-fictie

© dominique landau

Jan van der Putten Het centrum van de wereld Hardnekkige westerse misvattingen over China Jan van der Putten (1941) werkte

Steeds meer drukt China zijn stempel op de wereld. Machthebber Xi Jin-

lange tijd als buitenlandcorrespondent

ping heeft zich ten doel gesteld China wereldleider te maken en is hard op

voor diverse Nederlandse en Belgi-

weg die ambitie te verwezenlijken. Voor de Chinezen is dat niets nieuws:

sche media. Hij versloeg de meidagen

hun heerser zwaait sinds een paar duizend jaar de scepter over ‘alles onder

van ’68 vanuit Parijs, schreef over de

de hemel’ en China vormt het centrum van de wereld. Het wereldleider-

Griekse dictatuur, berichtte vanuit

schap is als een natuurwet: de oudste beschaving, de meeste inwoners en

Chili over Allende en Pinochet en van-

weldra de grootste economie.

uit Italië over Berlusconi. Tussen 1998

Het Westen heeft lang gedacht dat het Chinese communisme niet te ver-

en 2003 was Beijing zijn standplaats.

enigen viel met de noodzakelijke modernisering. Ongetwijfeld omdat wij

Sinds 2003 werkt hij als China-expert.

ons hardnekkig als de maat der dingen beschouwen. In Het centrum van

Hij schreef meer dan tien boeken

de wereld gaat Jan van der Putten diep in op de taaie misvattingen in het

over het ‘Rijk van het Midden’.

Westen over China. Kennis die hard nodig is om het uitdijende imperium tegemoet te treden. De pers over Verbijsterend China: ‘Een schat aan informatie en kennis. (…) Voor lezers die zich goed in China willen verdiepen.’ – de volkskrant ‘Een heldere introductie voor mensen die willen weten wat er achter de groeicijfers van China zit.’ – trouw

isbn 978 90 445 4180 9

9 789044 541809

world rights: De Geus

nur: 320

omslagontwerp:

uitvoering: paperback

Mijke Wondergem

omvang: ca. 224 pagina’s

isbn/prijs: 978 90 445 4180 9 / € 19,50

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs e-boek:

verschijning: augustus 2019

978 90 445 4179 3 / € € 13,99


augustus 2019

31 • 1 oktober 2019: 70 jaar Volksrepubliek China • Wat heeft China met de wereld voor? • Hoe kan het Westen reageren op de expansie drift? • 20 jaar ervaring als China-expert

Chinezen zijn niet uit op democratie

‘In heldere taal, onderbouwd met talloze voorbeelden, trekt de schrijver ons in het geopolitieke spel.’ – nrc.next over botsende supermachten Promotie – Interviews – Recensies – Lezingen – Socialmedia-acties – Voorpublicatie


32

fictie

© patricia börger

Bart Smout De geboorte van schuld Bart Smout (1983) woont en werkt

Tijdens een demonstratie met een monstertruck slaat het noodlot toe. De

in Tilburg en schreef onder andere

truck vliegt uit koers en komt in het publiek terecht. Vijf toeschouwers

voor de Volkskrant, De Optimist en

overleven het niet, anderen raken zwaargewond. Op het eerste gezicht lijkt

Hard/hoofd. Hij was redacteur van het

de onschuld van bestuurder Dylan vast te staan. Onderzoek wijst uit dat de

literaire tijdschrift De Titaan en stond

remmen van de truck defect waren. Maar rechercheur Tahiri is ervan over-

als schrijver onder meer op de podia

tuigd dat Dylan wel schuldig is. In zijn poging daarvoor bewijzen te ver-

van Lowlands, Mensen Zeggen Din-

zamelen, lopen feiten en emoties, waarheid en leugens door elkaar. Dylan

gen en Festival Tilt.

dreigt slachtoffer te worden van beeldvorming waartegen hij zich niet kan verweren en waarin hij zelf gaat geloven. Ondertussen dreigt hij de voogdij over zijn zoontje te verliezen en keert de wereld zich tegen hem. ‘Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als schuld of onschuld. Ik bedoel, het is niet iets wat je kunt aanwijzen, zoals een boom of een stoel. Er gebeuren dingen. Zo simpel is het.’ Uit De geboorte van schuld

isbn 978 90 445 4206 6

9 789044 542066

world rights: De Geus

nur: 301

omslagontwerp:

uitvoering: paperback

Ontwerphaven

omvang: ca. 256 pagina’s

isbn/prijs: 978 90 445 4206 6 / € 20,-

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs e-boek:

verschijning: augustus 2019

978 90 445 4207 3 / € 11,99


augustus 2019

33 • Spannend psychologisch steekspel • Pageturner • Kafkaësk beklemmend • Sterk stilist • Over het gevaar van beeldvorming • Een moderne Schuld en boete

Waarom kun je je schuldig voelen over iets waaraan je geen schuld hebt?

‘Ik stelde me het leven voor als een trekhaak waar je ’s ochtends aan gehangen wordt en pas ’s avonds laat weer vanaf wordt gehaald.’ Uit De geboorte van schuld

Promotie – Recensies – Optredens via publiciteit@degeus.nl – Interviews – Socialmedia-acties – Lezersacties


34

non-fictie

© daan brand

Mieke Eerkens De oorlog van horen zwijgen Een familiegeschiedenis

Mieke Eerkens is een Amerikaans-

Sjef, de vader van Mieke Eerkens, is tien als in Indië de oorlog uitbreekt.

Nederlandse schrijfster die haar

Korte tijd later wordt hij, gescheiden van zijn familieleden, in een Japans

tijd verdeelt tussen Californië en

kamp geïnterneerd. Dankzij zijn onverzettelijkheid en vindingrijkheid

Amsterdam. Ze studeerde aan de

weet hij te overleven. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog

universiteiten van Leiden en Iowa en

emigreert het gezin naar Nederland, waarmee een einde komt aan hun drie

schrijft voor diverse Amerikaanse

generaties lange verblijf in de Oost.

tijdschriften. Met haar vader bezocht

In Nederland wordt aan het eind van de oorlog de vijfjarige Else (Miekes

ze de plekken uit zijn jeugd in Indo-

moeder) door de politie uit haar huis gehaald, maatschappelijk doodver-

nesië, en ze dook met haar moeder

klaard als dochter van nazisympathisanten. Ze laten haar met haar broers

in haar Nederlandse verleden. Het

en zus op de stoep achter terwijl hun ouders gevangen worden gezet.

resultaat is een meeslepend familie-

Jaren later ontmoeten Sjef en Else elkaar. Ze trouwen en willen samen een

verhaal waarin het verleden nooit

nieuw, niet besmet leven beginnen in Californië. Maar de oorlog wordt

werd afgesloten.

voortdurend gevoeld, ook door hun kinderen, aan wie ze angsten, gewoontes, onbenoembare patronen en reflexen doorgeven. ‘Mieke Eerkens neemt geen genoegen meer met de vaste verhaaltjes waarmee haar ouders hun geschiedenis bezweren, ze vraagt door. Daarnaast pluist ze literatuur en archieven uit, én overweegt ze de motieven, keuzes en ervaringen van hoofdrolspelers en toeschouwers. Daarmee verdwijnt de afstand en kom je als lezer met je neus op de wreedheden van de oorlog te staan.’ – bastiaan geleijnse, nrc-columnist, fokke & sukke

isbn 978 90 445 3763 5

9 789044 537635

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

All Ships Follow Me – A Family Memoir of

978 90 445 3764 2 / € 14,99

War Across Three Continents (picador)

nur: 320

vertaling uit het engels:

uitvoering: paperback

Patricia Piolon

omvang: ca. 352 pagina’s

omslagontwerp: Berry van Gerwen

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 3763 5 / € 22,50

verschijning: september 2019


september 2019

35 • Twee verschillende oorlogservaringen komen samen • Oorlog kent geen eendimensionale slachtoffers en daders • Amerikaans-Nederlands perspectief • Durft ongemakkelijke vragen te stellen over grote conflicten

‘Wat een prachtig boek. Mieke Eerkens doorbreekt het zwijgen van haar familie met grote betrokkenheid en compassie. Geweldig geschreven. In één ruk uitgelezen.’ – diederik van vleuten ‘Een ijzersterk en ontroerend Amerikaans familieverhaal over Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. Ik kon het niet wegleggen.’ – franca treur Promotie – Interviews – Presentatie – Lezingen – Recensies – Socialmedia-acties – Voorpublicatie


36

fictie

© lionel lecoq

In Koli Jean Bofane De schone van Casablanca In Koli Jean Bofane (1954, Congo)

Wie heeft de mooie Ishrak vermoord? Haar lichaam wordt ontdekt in een

schreef diverse romans, die met ver-

steegje in Casablanca, de buurt reageert geschokt. Was het Sese, de illegale

schillende prijzen werden onderschei-

immigrant uit Kinshasa, die haar de keel heeft doorgesneden? Of gebruikt

den. Zijn werk wordt in talloze landen

de corrupte smeris Mokhtar Daoudi hem als dekmantel? Welke rol speelt

vertaald. Bij De Geus verscheen van

Ahmed, voormalig minnaar van gekke Zahira, Ishraks moeder? En waar-

zijn hand eerder Congolese wiskunde.

om wil Ahmeds vrouw, de meedogenloze Farida, samen met een criminele

Bofane woont in Brussel.

pooier de volkse wijk ontruimen? De chergui, de hete woestijnwind, voert de spanningen tot het uiterste op. De schone van Casablanca is een briljant geschreven roman vol vlijmscherpe humor, over corruptie, mensenhandel en lust. ‘Met zijn verteltalent, zijn bijtende humor, scherpe blik en oor voor dialogen weet Bofane de ervaring van de vluchteling invoelbaar te maken.’ – page des libraires ‘Nostalgie, identiteitsvragen, lachsalvo’s, geweld tegen vrouwen: een verrotte komedie vol tegenstellingen in een wanhopige wereld die bloed en water zweet.’ – l’humanité

isbn 978 90 445 4221 9

9 789044 542219

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

La Belle de Casa (actes sud)

978 90 445 4222 6 / € 12,99

vertaling uit het frans:

nur: 302

Katelijne De Vuyst

uitvoering: gebonden

omslagontwerp:

omvang: ca. 224 pagina’s

Frédérique Schimmelpenninck en

formaat: 125 x 200 mm

Rozemarijn Koopmans

verschijning: juni 2019

isbn/prijs: 978 90 445 4221 9 / € 19,99


juni 2019

37 • Over vluchtelingen problematiek, vrouwen rechten en gentrificatie • Portret van hedendaags Marokko • Belangrijke Congolees Belgische auteur • Goed ontvangen in Franse pers

Wervelend als de hete woestijnwind die de steegjes van Casablanca teistert

‘Een waarlijk kosmopolitische roman.’ – le magazine littéraire Promotie – Recensies – Interviews – Socialmedia-acties


38

non-fictie

© michael marsland/yale university

William Nordhaus Het klimaatcasino Risico, onzekerheid en de economie van een opwarmende wereld

William Nordhaus is professor

De opwarming van de aarde is een enorme bedreiging voor de mens en de

Economie aan Yale University. Hij

natuurlijke systemen op aarde. Hoewel de meningen nog steeds verschil-

studeerde en schreef de afgelopen

len over de oorzaken en de vraag of de opwarming aangepakt moet wor-

veertig jaar veelvuldig over de opwar-

den, is het voor William Nordhaus duidelijk: wereldwijde economische

ming van de aarde. In 2018 ontving

groei zorgt voor levensgevaarlijke veranderingen aan het klimaat. De sei-

hij voor zijn werk de Nobelprijs voor

nen staan op rood, maar het is nog niet te laat.

Economie.

Nordhaus schrijft over wetenschap, economie en politiek, betrokken bij het klimaatdebat, en over de benodigde stappen om opwarming te stoppen. Hij begint bij ons persoonlijke energiegebruik en eindigt bij samenlevingen die belastingen heffen, reguleringen instellen en subsidies verstrekken om de

co2-uitstoot

af te remmen. Een nuchtere en realistische

kijk, die hem de Nobelprijs voor Economie opleverde. ‘Zijn conclusie is duidelijk: het stoppen van klimaatverandering kost geld. Het probleem negeren kost nog veel meer. Deze boodschap zou weleens veel effectiever kunnen zijn in de aanzet tot actie nu hij wordt gebracht door een cijfervretende econoom in plaats van door een moreel opgewonden milieuactivist.’ – the new york times

isbn 978 90 445 4195 3

9 789044 541953

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs: 978 90 445 4195 3 / € 24,99

The Climate Casino – Risk, Uncertainty

isbn/prijs e-boek:

and Economics for a Warming World

978 90 445 4196 0 / € 16,99

(yale university press)

nur: 740

vertaling uit het engels:

uitvoering: paperback

Huub Stegeman

omvang: ca. 416 pagina’s

omslagontwerp:

formaat: 135 x 215 mm

Mijke Wondergem

verschijning: september 2019


september 2019

39 • Winnaar Nobelprijs voor Economie 2018 • Heldere, toegankelijke taal • De grootste vragen van deze tijd van antwoorden voorzien

Nobelprijswinnaar Economie analyseert politiek en economie van het actuele duurzaamheidsvraagstuk en geeft de richting aan voor werkelijke oplossingen

‘Biedt een uitvoerige inventarisatie van de mogelijkheden en gevolgen van de klimaatverandering, wat samengevat kan worden in één zin: de opwarming van de aarde is een biljoenenprobleem en vergt een biljoenenoplossing.’ – sheridan jobbins, World Economic Forum Promotie – Recensies – Socialmedia-acties – Auteursbezoek onder voorbehoud


40

non-fictie

© tine poppe

Erika Fatland De grens Een reis rond Rusland…

Erika Fatland (Noorwegen, 1983)

Rusland heeft de langste grens ter wereld, en de landen die erlangs liggen

spreekt zeven talen, studeerde sociale

hebben behalve hun buurland weinig gemeen. Wat betekent het eigenlijk

antropologie en schreef Engelbewaar-

om het grootste land ter wereld als buurman te hebben? Doorgaans is het

der van Beslan over haar antropolo-

bepaald niet makkelijk: in de afgelopen 500 jaar werden 13 van de 14 buur-

gisch onderzoek op de Kaukasus. Bij

landen door Rusland binnengevallen of raakten er anderszins mee in con-

De Geus verschenen van haar hand

flict. Alleen Noorwegen, Fatlands thuisland, ontsprong de dans.

eveneens Het jaar zonder zomer en Sovjetistan.

Fatland schrijft beeldend, ontwapenend en meeslepend over de geschiedenissen, de landschappen en de mensen van deze 14 grenslanden. Ze reist langs eenzame meteorologen op de Siberische eilanden, sjamanen op de Mongoolse taiga en suïcidale taxichauffeurs in de Kaukasus om het antwoord te vinden op die ene vraag: is het mogelijk om vanuit het gezichtspunt van de buren een land en een volk te begrijpen? ‘Erika Fatland schrijft mooie verhalen.’ – de standaard ‘Meesterlijk. Een Noorse Marco Polo.’ – dagbladet

isbn 978 90 445 4087 1

9 789044 540871

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Grensen – En Reise Rundt Russland

978 90 445 4088 8 / € 15,99

(kagge forlag)

nur: 320/740

vertaling uit het noors:

uitvoering: paperback

Maud Jenje

omvang: ca. 640 pagina’s

omslagontwerp:

formaat: 135 x 215 mm

Berry van Gerwen

verschijning: september 2019

isbn/prijs: 978 90 445 4087 1 / € 32,50


september 2019

41 • Noorse bestseller • Een van de beste jonge non-fictieauteurs van Europa • Writer in residence ten tijde van verschijning • Reisliteratuur over Rusland

‘Fatland is een ware meester van de reisliteratuur. Dit boek is grensoverschrijdend in alle opzichten. Een genot om te lezen.’ – aftenposten

‘Een boek als een verrassingsei: een reisboek, geschiedenisboek en een biografie van mensen over wie we doorgaans niet veel horen.’ – vg Promotie – Writer in residence – Interviews – Evenementen – Recensies – Socialmedia-acties


voordeeleditie

42

Kader Abdolah De reis van de lege flessen € 9,99 De vluchteling Bolfazl probeert in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Zijn enige contact met de buitenwereld is zijn buurman René, die ook een buitenstaander blijkt te zijn. Door de werkelijkheid van Nederland te

• Van de auteur van Het huis van de moskee • Pendelen tussen Nederland en Iran • Zoektocht naar identiteit • 50.000 verkocht

verbinden met herinneringen uit Iran houdt Bolfazl greep op het leven. In de van hem bekende stijl beschrijft Abdolah hoe de twee culturen verschillen. ‘Dit boek blijft lang nazinderen in de geest.’ – de volkskrant ‘Mooie, vaak tragikomische anekdotes, ingehouden verteld, alsof anders hun magie verloren zou gaan.’ – nrc handelsblad ‘Het allerknapste aan dit melancholisch en kwetsbaar boek is dat er volstrekt geen plaats is voor rancune of cynisme.’ – standaard der letteren

© merlijn doomernik

isbn 978 90 445 4238 7

9 789044 542387

world rights: De Geus

omvang: 160 pagina’s

omslagontwerp: Berry van Gerwen

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4238 7 / € 9,99

verschijning: juli 2019

nur: 301

Ook als e-boek leverbaar

uitvoering: paperback


voordeeleditie

43

Arne Dahl Grensgebieden € 10,Wanneer de vijftienjarige Ellen spoorloos verdwijnt, vermoedt Sam Berger van de Stockholmse politie dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Niemand deelt zijn vermoeden; Sam ziet zich genoodzaakt alleen op

• Meer dan 100.000 verkocht in Zweden • Meer dan 150.000 verkocht in Duitsland • In 20 landen vertaald • Shortlist ThrillZone Awards • Eerste deel succesvolle reeks

onderzoek uit te gaan. En dan ontdekt hij sporen – sporen die speciaal voor hem bedoeld lijken. Het razend spannende eerste deel van de Berger & Blom-reeks nu voor een tientje! ‘De beste Zweedse misdaadroman ooit.’ – sydsvenskan ‘Niemand schrijft betere Scandinavische thrillers dan Arne Dahl.’ – jyllands-posten *****

© sara arnald

isbn 978 90 445 4096 3

9 789044 540963

oorspronkelijke titel: Utmarker

nur: 305

(albert bonniers förlag)

uitvoering: paperback

vertaling uit het zweeds:

omvang: 352 pagina’s

Ron Bezemer

formaat: 135 x 215 mm

omslagontwerp:

verschijning: juni 2019

Multitude

Ook als e-boek leverbaar

isbn/prijs: 978 90 445 4096 3 / € 10,-


44

fictie

© leonardo cendamo

Giuseppe Catozzella Ook jij zult stralen

Giuseppe Catozzella (Milaan, 1976)

In het Italiaanse bergdorp Arigliana, ‘een gehucht van vijftig stenen hui-

studeerde filosofie, verhuisde naar

zen en amper tweehonderd bewoners’, brengen Pietro en Nina de vakantie

Sydney en keerde terug naar Milaan.

door bij hun onoverwinnelijke oma en hun opa die mager is van kwaad-

Zijn roman De geur van vrijheid ver-

heid.

scheen eerder bij De Geus. Het werd

Het is een plek waar nooit iets verandert, tot een groep vreemdelingen hun

genomineerd voor de Premio Strega

intrek neemt in de eeuwenoude Normandische toren. Hun aanwezigheid

2014 en won de eerste editie van de

ontregelt de kleine gemeenschap. Wie zijn deze vreemden? Wat willen ze?

Young Strega Prize 2014. In Neder-

Waarom gaan ze niet terug naar waar ze vandaan kwamen?

land kreeg De geur van vrijheid een

Vanuit de onbevangen blik van een kind schreef Giuseppe Catozzella een

nominatie voor de Dioraphte Litera-

kleurrijke roman over een tragische situatie.

tourprijs.

‘Een boek dat recht naar het hart gaat. Het opent je de ogen voor de kwetsbaarheid van de mens in zijn onwetendheid en egoïsme ten opzichte van diegenen die we als “anderen” beschouwen.’ – literario ‘Door dit ene verhaal wordt duidelijk wat een drama’s zich vlak voor de Europese kust afspelen. (…) Een prachtig, noodzakelijk verhaal.’ – reformatorisch dagblad over de geur van vrijheid

isbn 978 90 445 4123 6

9 789044 541236

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

E tu splendi (feltrinelli)

978 90 445 4223 3 / € 12,99

vertaling uit het italiaans:

nur: 302

Manon Smits

uitvoering: paperback

omslagontwerp:

omvang: ca. 224 pagina’s

Berry van Gerwen

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4123 6 / € 19,99

verschijning: juli 2019


juli 2019

45 • Tegengif voor vreemdelingenhaat • Literair talent uit Italië • Pijnlijk actuele roman • Tragikomisch • Onderdeel van het project Lees Europees

Over hoe mensen tegen de stroom in toch aan hun idealen vasthouden

‘Giuseppe Catozzella brengt een ongelooflijk schrijnend verhaal uit het nieuws tot leven met een roman die dicht op de huid geschreven is.’ – nrc.next over de geur van vrijheid Promotie – Recensies – Socialmedia-acties – Voorpublicatie

Dit boek maakt deel uit van het project Reading (more) Europeans: Further Strengthening Cultural Identity through Literature


46

fictie

© eric sultan

Yaniv Iczkovits De slachtersdochter Hoe Fanny Kejzman op pad gaat om de man van haar zus op te sporen en daarbij bijna het Russische Rijk ten val brengt

Yaniv Iczkovits (1975) studeerde

Als de joodse Fanny tien jaar wordt, krijgt ze van haar vader een mes voor

filosofie in Tel Aviv en Oxford, pro-

de rituele slacht. Al is ze een meisje, dit familieambacht zit haar in het

moveerde in Tel Aviv op een onder-

bloed, en jarenlang trekt ze met haar slachttalent mensen naar haar stadje

zoek naar Wittgenstein, was postdoc

in Wit-Rusland. Na een schokkende gebeurtenis stopt ze abrupt met slach-

aan Columbia University in New York

ten en concentreert zich op haar rol van vrouw en moeder.

en docent aan de universiteit van

Dan verdwijnt de man van haar zus Mende. Hangt hij rond bij de intel-

Tel Aviv. Tegenwoordig is hij fulltime

lectuelen in Odessa? In de bordelen van Kiev? Zit hij in Minsk? Waar haar

schrijver. De slachtersdochter is de

zwager zich ook moge bevinden, Fanny zweert dat ze hem zal terugvinden.

eerste van Iczkovits’ romans die in het

Samen met de zwijgzame ex-militair Zjizjek gaat ze op pad. En voor het

Nederlands wordt vertaald.

eerst sinds lange tijd komen haar oude vaardigheden met het slagersmes weer van pas. Fanny’s missie om haar zus te helpen ontaardt al snel in een avontuur dat de politieke en sociale orde op zijn kop zet en het Russische Rijk op zijn grondvesten doet trillen. ‘Historisch realisme met een vleugje fantasy, en een liefdevolle terugblik op het joodse leven in laatnegentiende-eeuws Rusland. Briljant, geestig en uniek.’ – juryrapport van de agnon-prijs

isbn 978 90 445 3932 5

9 789044 539325

oorspronkelijke titel:

isbn/prijs e-boek:

Tikoen achar chatsot (keter)

978 90 445 3933 2 / € 15,99

vertaling uit het hebreeuws:

nur: 302

Hilde Pach

uitvoering: paperback

omslagontwerp:

omvang: ca. 576 pagina’s

Studio Ron van Roon

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 3932 5 / € 29,99

verschijning: augustus 2019


augustus 2019

47 • Anarchistisch volksverhaal • Sterke vrouwelijke hoofdpersoon • Michael Chabon meets Toergenjev • Vertaald in heel Europa • Avonturenroman tegen de achtergrond van 19de-eeuws Rusland

Een joodse familiegeschiedenis die verandert in een episch avontuur in de nadagen van het Russische Rijk

‘Een grote, virtuoos vertelde roman die liefdevol meandert tussen geschiedenis en psychologie.’ – haaretz

Promotie – Vooruitboekjes – Posters op aanvraag – Recensies – Interviews – Socialmedia-acties


48

fictie

© delphine jouandeau

Delphine de Vigan Verborgen verbintenissen Delphine de Vigan (Frankrijk, 1966)

Théo en Mathis zijn twaalf en hebben een nieuwe geheime hobby: drinken.

is een veelbekroonde Franse schrijf-

Mathis’ moeder vindt Théo vooral een slechte invloed op haar zoon, biolo-

ster. Bij De Geus verschenen eerder

giedocente Hélène maakt zich juist zorgen om haar steeds vermoeider en

Niets weerstaat de nacht, waarvan

fragieler ogende leerling. Ze herkent in hem iets uit haar eigen verleden.

wereldwijd meer dan een miljoen

Terwijl de jongens steeds verder in de ban van alcohol raken, moeten de

exemplaren werden verkocht, Dagen

twee vrouwen onder ogen zien hoe hun eigen getroebleerde jeugd hun le-

zonder honger en Het ware verhaal van

ven nog steeds beïnvloedt.

haar en mij, dat zowel de prestigieuze Prix Renaudot als de Prix Goncourt

Verborgen verbintenissen is een roman vol onderhuidse spanning, over de

des Lycéens won.

onzichtbare banden die ons aan anderen binden en de wetten uit onze kindertijd die in ons binnenste sluimeren. ‘De Vigans talent om de wereld te beschrijven is tot grote hoogten gestegen.’ – elle ‘Leest als een thriller.’ – le monde des livres

isbn 978 90 445 4073 4

oorspronkelijke titel:

nur: 302

Les loyautés (jc lattès)

uitvoering: paperback

vertaling uit het frans:

omvang: ca. 224 pagina’s

Floor Borsboom en Eef Gratama

formaat: 125 x 200 mm

omslagontwerp: Berry van Gerwen

verschijning: augustus 2019

isbn/prijs: 978 90 445 4073 4 / € 21,50 isbn/prijs e-boek:

9 789044 540734

978 90 445 4074 1 / € 12,99


augustus 2019

49 • Meer dan 150.000 verkocht in Frankrijk • In 20 landen vertaald • Een van de 20 beste Franse boeken van 2018 • Prijswinnende auteur van Niets weerstaat de nacht

‘Beeldschoon, schrijnend, vol ingehouden geweld.’ – télérama

‘Een roman vol wrange tederheid.’ – livres hebdo Promotie – Auteursbezoek – Posters op aanvraag – Vooruitexemplaren – Lezersacties – Socialmedia-acties


voordeeleditie

50

Alfred Birney De tolk van Java € 17,50 Voor een Helmondse schoenmakersdochter, een Indische voormalige oorlogstolk en hun zoon bestaat er geen heden. Alleen een belast verleden.

• 100.000 exemplaren verkocht • Winnaar Libris Literatuur Prijs • Winnaar Henriette Roland Holst-prijs

De zoon achtervolgt zijn ouders met vragen over de oorlog in NederlandsIndië, die doorwoedt in het gezin. Hun verhalen zijn spannend, hilarisch, gruwelijk en nauwelijks te bevatten. ‘Zo’n meesterwerk. Léés dit bloody boek.’ – adriaan van dis ‘Een meesterlijke roman.’ – de volkskrant **** ‘Als je zo kunt schrijven, kun je alles aan.’ – de groene amsterdammer

© eddo hartmann

isbn 978 90 445 4244 8

9 789044 542448

world rights: De Geus

omvang: 544 pagina’s

omslagontwerp: Multitude

formaat: 135 x 215 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4244 8 / € 17,50

verschijning: augustus 2019

nur: 301

Ook als e-boek leverbaar

uitvoering: paperback


actieprijs

51

Jaap Robben Zomervacht € 15,De dertienjarige Brian woont bij zijn vader op een afgelegen terrein in een caravan. Een renovatie in de instelling waar Brians verstandelijk en fysiek

• Actieperiode: juni-juli-augustus 2019 • 20.000 verkocht • Keuze van Boekenpanel DWDD • Uniek boek over (broeder) liefde

beperkte broer Lucien verblijft maakt het noodzakelijk dat Lucien elders wordt opgevangen. De vader haalt zijn oudste zoon naar de caravan en maakt Brian verantwoordelijk voor de verzorging. Maar hoe maak je de juiste keuzes als je zelf nog zo veel moet ontdekken? ‘Een verhaal over onvoorwaardelijke liefde, over bescherming. Hartverscheurend.’ – dwdd boekenpanel ‘Als hij de komende generatie niet aan het lezen krijgt, lukt niemand dat.’ – trouw ‘Dat je in een erg goed boek verzeild raakt, merk je al aan de eerste zin.’ – het parool

© charlie de keersmaecker

isbn 978 90 445 4245 5

9 789044 542455

world rights: De Geus

omvang: 320 pagina’s

omslagontwerp: Kris Demey

formaat: 125 x 200 mm

isbn/prijs: 978 90 445 4245 5 / € 15,-

verschijning: juni 2019

nur: 301

Ook als e-boek leverbaar

uitvoering: gebonden


Verschijningskalender JUNI Bofane, In Koli Jean

De schone van Casablanca

Dahl, Arne

Grensgebieden

Egmond, Klaas van

Homo universalis

Kolosowa, Wlada

Het Leningrad-dieet

Marshall, Tim

De geografische factor

Nesser, HĂĽkan

De vereniging van linkshandigen

Robben, Jaap

Zomervacht

JULI Abdolah, Kader

De reis van de lege flessen

Catozzella, Giuseppe

Ook jij zult stralen

Feldman, Deborah Onorthodox Mukwege, Denis

Pleidooi voor leven

PazinĚ ski, Piotr

Het pension

AUGUSTUS Birney, Alfred

De tolk van Java

Iczkovits, Yaniv

De slachtersdochter

Putten, Jan van der

Het centrum van de wereld

Smout, Bart

De geboorte van schuld

Vigan, Delphine de

Verborgen verbintenissen

SEPTEMBER Baldwin, James

Kom, roep het van de bergen

Crutzen, Carine

Uit het Zuiden

Eerkens, Mieke

De oorlog van horen zwijgen

Fatland, Erika

De grens

Kaldheim, Peter

Idiot Wind

Klein, Naomi

Nee is niet genoeg

Klein, Naomi

Vlammen

Nordhaus, William

Het klimaatcasino

Prijzen en verschijningsdata in deze brochure zijn onder voorbehoud


Profile for Singel Uitgeverijen

Prospectus De Geus zomer 2019  

Prospectus De Geus zomer 2019  

Advertisement