Page 1

Athenaeum zomer 2019


inhoudsopgave

1

Fik Meijer Schoonheid voor het oprapen

4

Virginia Woolf Nacht en dag

6

Dirk-Jan Verdonk Dierloos

8

Cicero Fatsoen

10

Theophrastos Karakterschetsen

12

Ulrich Raulff Afscheid van het paard

14

Luc Verhuyck Napoli

16

Eelco Runia Genadezesjes

18

Thomas Hardy De onbeduidende Jude

20 Christ Klep Van wereldmacht tot ‘braafste jongetje’ 22

Ovidius Heldinnenbrieven

24 Fik Meijer Vreemd volk 25

Michel de Montaigne De essays

26 Dante Alighieri De goddelijke komedie 27

Holger Gzella De eerste wereldtaal

28

Homeros Ilias

Verschijningsprogramma

April Gaston Dorren Babel Marcel Hulspas Uit de diepten van de hel Franz Kafka Brief aan mijn vader en ander proza uit de nalatenschap Patrick Lateur Europa Lucianus Ware verhalen Charles Sprawson Op zoek naar de zwarte masseur T.H. White Arthur, de koning van eens en ooit Mei Els van Diggele De misleidingsindustrie E.M. Forster Overtocht naar India Robert Macfarlane Benedenwereld Robert Macfarlane Lezen als geschenk Juni Johan van de Gronden Het vlindertje van Methusalem Christ Klep Van wereldmacht tot ‘braafste jongetje’ Fik Meijer Vreemd volk Ovidius Heldinnenbrieven Eelco Runia Genadezesjes Juli Dante Alighieri De goddelijke komedie Michel de Montaigne De essays Augustus Cicero Fatsoen Theophrastos Karakterschetsen Marc van Oostendorp Uogala Luc Verhuyck Napoli September Machiel Bosman Rembrandts val Thomas Hardy De onbeduidende Jude Fik Meijer Schoonheid voor het oprapen Ulrich Raulff Afscheid van het paard Dirk-Jan Verdonk Dierloos Virginia Woolf Nacht en dag


‘De oudhistoricus Fik Meijer heeft de afgelopen jaren een naam opgebouwd als auteur van boeken over de oudheid die uitblinken in toegankelijkheid en kennis van zaken.’ Allard Schröder in nrc Handelsblad

‘We hebben te maken met een reisleider/verteller, die ons vanuit een verbijsterende eruditie en kennis van de huidige toestand ter plaatse rondleidt door de Romeinse geschiedenis.’ Atte Jongstra in nrc Handelsblad

‘Vanwege zijn grenzeloze enthousiasme ook wel de David Attenborough van de oudheid genoemd.’ Stijn Fens in Trouw

Fik Meijer

© geert snoeijer

Schoonheid voor het oprapen


2

Andermans kunst is altijd mooier

f i k m e ij e r

Schoonheid voor het oprapen romeinse k uns t jag e r s & h u n navol g e r s

Verschijnt in september 2019


non-fictie • oudheid

 Fik Meijer

Schoonheid voor het oprapen   Romeinse kunstjagers en hun navolgers

toonden die in triomftochten aan het volk. Bij sommige senatoren ging hebzucht boven staatsbelang. Sommigen moesten zich daarvoor zelfs bij de rechtbank verdedigen. De beruchtste Romeinse kunstrover is

© erik van ‘t woud

Zegevierende veldheren namen de fraaiste beelden mee naar Rome en

Gaius Verres, van wie Cicero een onthutsend beeld schetst. De Romeinse elite betaalde grof voor Griekse kunstobjecten. Sommige collecties waren beroemd. Talloze voorwerpen werden per schip naar Rome gebracht, maar een aantal heeft zijn bestemming nooit bereikt. Onderzoekingen op de zeebodem vertellen verhalen over exorbitant dure sculpturen, maar ook over gemengde ladingen met kunst voor liefhebbers met een kleine beurs. Het Romeinse rijk ging ten onder, maar de praktijken van toen keerden terug. Napoleon bracht roofkunst uit Italië naar het Louvre. Kunstenaars, architecten en gefortuneerde liefhebbers kochten vazen en

Fik Meijer is al jaren de populairste schrijver over de oudheid in Nederland. Hij is de auteur van talloze veelgelezen en veelgeprezen boeken. Zijn werk is in dertien talen vertaald.

beelden in Italië en Griekenland — en overschreden daarbij soms de grenzen van het betamelijke. De discussie over ‘kunstrovers’ gaat door tot op de dag van vandaag.

➻ Boek een lezing via de Schrijverscentrale ➻ Presentatie in rmo

Gebonden | Geïllustreerd |   13,5 x 21,5 cm | 280 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 1039 4 | nur 683 |   2 21,99

➻ pos op aanvraag ➻ Interviews e-book | isbn 978 90 253 1040 0

3


4

‘Het zal iets van de vervoering van poëzie hebben [...]’ Virginia Woolf

VIRGINIA WOOLF Nacht en dag

v e r ta a l d d o o r barbara de lange Eerste Nederlandse vertaling

Verschijnt in september 2019


fictie • roman

 Virginia Woolf

Nacht en dag Vertaald door Barbara de Lange Voor Virginia Woolf was haar tweede roman, Nacht en dag, haar meesterproef. Ze trad in de voetsporen van de Engelse schrijfsters die ze het meest bewonderde, met name Jane Austen. In hun traditie schreef ze een modern verhaal over moderne mensen. We zijn aanwezig bij theevisites en diners, die Woolf beschrijft met haar bekende ironie en haar humoristische gevoel voor het absurde. En we gaan mee op prachtig beschreven omzwervingen door Woolfs geliefde Londen. Haar hoofdpersonen, drie vrouwen en twee mannen, staan voor grote keuzes in hun leven. Trouwen? Een carrière zonder huwelijk? Een combinatie? Mary Datchet, voorvechtster van vrouwenrechten, is verliefd op Ralph Denham, maar die is verliefd op Katharine Hilbery. Zij weet het nog niet, verlooft zich eerst met William Rodney maar twijfelt – en zijn oog valt op een nichtje van Katharine. Met groot psychologisch inzicht verweeft Woolf een subtiel liefdesverhaal met een moderne sociale roman over kwesties als vrouwenkiesrecht en de verschillende rollen van vrouwen.

Virginia Woolf (1882-1941) werd wereldberoemd door modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway, To the Lighthouse en Orlando. Haar thematiek, de gelaagdheid van haar werk en haar even vloeiende als complexe stijl (met veel monologue intérieur) zijn van blijvende invloed op de wereldliteratuur. Barbara de Lange vertaalde onder meer werk van Donna Tartt, Howard Jacobson, Margaret Atwood en D.H. Lawrence. Haar eerste Woolf-vertaling (De jaren, verschenen in januari 2017) werd zeer geprezen, en meerdere malen herdrukt.

De pers over De jaren: ‘De gedachten die bij Woolf zo belangrijk zijn, en de verwoording daarvan, zijn modern en zo ontzettend raak. Nee, Virginia Woolf is nog lang niet done.’ de Volkskrant ‘Het boek is op een kalme manier adembenemend.’ nrc Handelsblad *****

Oorspronkelijke titel Night and Day | Paperback | 12,5 x 20 cm |   496 bladzijden | Omslag: Marjo   Starink | isbn 978 90 253 0987 9 |   nur 302 | 2 25,99

➻ Barbara de Lange is beschikbaar voor interviews ➻ Schrijf u in voor onze Klassiekers-nieuwsbrief via www.singeluitgeverijen.nl/nieuwsbrief

e-book  | isbn 978 90 253 0988 6

5


6

Goed verteerbare kost

DIRK-JAN VERDONK

Een geschiedenis van vegetariĂŤrs en vegans in Nederland

Verschijnt in september 2019


non-fictie

 Dirk-Jan Verdonk

Dierloos   Een geschiedenis van vegetariërs en vegans in Nederland

© martien versteegh

Vegetarisme was ooit een onvoorstelbaar fenomeen. ‘Spoedig van honger omkomen’ was het lot van mensen met een plantaardig   dieet, aldus de gezaghebbende Gezondheidsleer voor ontwikkelden van alle standen van Nederland in 1879. In onze eeuw nemen vegetariërs en vegans snel in aantal toe, net als de zogeheten flexitariërs en flexinisten. Dat is niet zo gek: we maken ons zorgen over het welzijn van dieren, klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en gezondheidsrisico’s. Maar hoe is vegetarisme en veganisme eigenlijk ontstaan? Wie is er met een vleesloos dieet begonnen? In Dierloos legt Verdonk de wortels bloot, introduceert vegetarische voormannen en -vrouwen en beschrijft de ontwikkeling en verspreiding van vegetarische ideeën en praktijken en tegenwind die vegetariërs ervaren. Over Het dierloze gerecht: ‘Ontzettend leuk boek [...] overtuigend pleidooi [...] goed wetenschappelijk werk.’ ovt ‘Zijn aanpak levert een zeer leesbaar boek op, waarbij zijn

Dirk-Jan Verdonk ontving voor zijn proefschrift Het dierloze gerecht. Een vegetarische geschiedenis van Nederland de dissertatieprijs   Praemium Erasmianum. Hij publiceerde onder meer het goed ontvangen Dierenrechten (2016). Verdonk werkt sinds 2009 als hoofd programma’s van het Nederlandse kantoor van World Animal Protection.

vaardige pen een stevige hoeveelheid mentaliteitsgeschiedenis verweeft met een prettige portie anekdotiek.’ Trouw

➻ Lezingen ➻ Aandacht op gezaghebbende (food)blogs

Paperback | Geïllustreerd |   13,5 x 21,5 cm | 240 bladzijden |   Omslag: Studio Frederik de Wal |   isbn 978 90 253 1036 3 | nur 680 |   2 22,50

➻ Wereld Vegetarisme Dag 1 oktober ➻ Wereldvoedseldag 16 oktober   e-book | isbn 978 90 253 1041 7

7


8

Fatsoen moet je doen

Verschijnt in augustus 2019


non-fictie • klassieken

 Cicero

Fatsoen Vertaald en toegelicht door Paul Silverentand Wat moet je doen en wat moet je laten als je verantwoordelijkheden hebt? In de laatste weken voor zijn dood schreef Cicero De officiis, zijn spirituele testament en meesterwerk. Hij legt aan zijn zoon Marcus (die op dat moment in Athene studeert) uit hoe hij zich in de betere kringen van Rome moet gedragen als hij eenmaal een

Marcus Tullius Cicero was een beroemde staatsman, filosoof en redenaar in Rome. Paul Silverentand is leraar klassieke talen en reisleider. Hij vertaalde eerder Aristoteles, Thomas a Kempis en Thomas More.

voorbeeldfunctie heeft. Cicero baseert zich vooral op de theorie van de Stoa. Zijn ‘man van stand’ weet het juiste midden te vinden tussen de vier ‘kardinale deugden’ (wijsheid, dapperheid, rechtvaardigheid en gematigdheid) en treedt de uitdagingen van het leven tegemoet met een mengeling van fatsoen en praktisch denken. Ambrosius en Augustinus wilden dat kinderen De officiis op school vanbuiten leerden. Erasmus vond dat je niet de deur uit mocht zonder een exemplaar op zak. En Voltaire zei dat ‘niemand ooit nog een wijzer boek kon schrijven’. Fatsoen is de eerste moderne Nederlandse vertaling van De officiis.

Oorspronkelijke titel De officiis |   Paperback | 13,5 x 21,5 cm |   288 bladzijden | Omslag: Bart van den Tooren | isbn 978 90 253 1027 1 |   nur 683 | 2 22,50 

➻ Schrijf u in voor onze Klassiekers-nieuwsbrief via www.singeluitgeverijen.nl/nieuwsbrief e-book | isbn 978 90 253 1028 8

9


10

Cursiefjes uit de oudheid

Verschijnt in augustus 2019


non fictie • klassieken

 Theophrastos

Karakterschetsen Vertaald en toegelicht door Hein van Dolen Met illustraties van Louis van Geijn Karakterschetsen dankt zijn onsterfelijkheid aan de herkenbare, actuele toon waarop menselijke onhebbelijkheden worden beschreven. Het boekje biedt ons een blik op het dagelijks leven in het Athene in de vierde eeuw voor Christus. De typen zijn zo neergezet dat ze voor de eigentijdse stadsgenoten direct herkenbaar waren. Ook hedendaagse lezers zullen in Karakterschetsen vele oude bekenden tegenkomen.

Theophrastos werd geboren op   Lesbos. Hij was een leerling van Plato, en later van Aristoteles. Hij was de grootste plantkundige uit de oudheid, maar juist zijn Karakterschetsen heeft de eeuwen overleefd. Hein van Dolen is classicus, byzantinoloog, reisleider, schrijver en vertaler. Hij vertaalde eerder onder meer Aristofanes, Procopius en Herodotus.

Theophrastos hanteert een vast stramien: hij begint met een soort definitie, en gaat vervolgens te werk alsof hij de symptomen van een ziekte beschrijft. Een compleet mensbeeld wordt zo niet gegeven, maar er ontstaat wel een heel levendige schildering, zonder enige moralistische pretentie. De dertig rake typeringen zijn scherp en nietsontziend. De taal is die van het volk: soms hard, maar altijd met gevoel voor humor. De bokkenschieter Een bok schieten is steeds een pijnlijk verkeerd moment uitkiezen. Zo’n man wil je advies terwijl je net geen tijd hebt. Zijn meisje brengt hij een serenade als ze met koorts in bed ligt. Stel, iemand heeft borg gestaan en is zijn geld daarbij kwijtgeraakt. Híj gaat dan uitgerekend die persoon vragen voor hem in

Oorspronkelijke titel Etikoi charaktères | Paperback | 11,5 x 17,5 cm |   Geïllustreerd | 80 bladzijden |   Omslag: Nanja Toebak |   isbn 978 90 253 1035 6 | nur 683 |   2 12,50

te staan. Wanneer het vonnis al gewezen is, komt hij alsnog een getuigenis afleggen. e-book | isbn 978 90 253 1049 3

11


12

‘Een boek als dit heb je nog nooit gelezen.’ The Observer ulrich raulff

Afscheid van het paard e e n c u lt u u r g e s c h i e d e n i s

Verschijnt in september 2019


non-fictie • geschiedenis

 Ulrich Raulff

Afscheid van het paard   Een cultuurgeschiedenis

Vertaald door Salima Senders Van de Romeinse keizers tot Napoleon: alle grote veroveraars wilden te paard afgebeeld worden. Tolstoi rekende ooit uit dat hij alles bij elkaar zo’n negen jaar van zijn leven had doorgebracht op een paard. De relatie tussen mens en paard is al heel oud. Eeuwenlang hielpen paarden bij de landbouw en vervoerden ze mensen en goederen tussen steden en landen. Ze sloofden en sneuvelden in oorlogen. In de twintigste eeuw lijkt het verbond te zijn verbroken. Het paard verdween uit de geschiedenis waaruit het duizenden jaren niet weg te denken was geweest. Geschiedenisboeken zwijgen over dat afscheid. Ulrich Raulff trok alle registers open en schreef een ontroerend en confronterend boek vanuit een uniek gezichtspunt: de rol van het paard. Ze zijn vereeuwigd, gekoesterd en vereerd. Ze zijn mishandeld en blootgesteld aan grote gevaren. De menselijke geschiedenis zou er heel anders uitzien zonder paarden.

Ulrich Raulff is journalist. Hij is ook directeur van het Deutsche Literaturarchiv Marbach en maakt deel uit van het presidium van het Goethe-Instituut. Salima Senders schrijft en vertaalt   poëzie. Dit is haar eerste grote   prozavertaling.

‘Raulff is een erudiete en onderhoudende verteller [...] een eloquente filosoof.’ The Times Literary Supplement ‘Een briljante, meeslepende krachttoer.’ Die Zeit

➻ The Sunday Times History Book of the Year 2017

Oorspronkelijke titel Das letzte Jahrhundert der Pferde | Paperback |   Geïllustreerd | 13,5 x 21,5 cm |   512 bladzijden | Omslag: Ilona   Snijders | isbn 978 90 253 1048 6 |   nur 320 | 2 24,99

➻ Interviews met auteur mogelijk ➻ Dierendag 4 oktober e-book | isbn 978 90 253 1050 9

13


14

...en dan sterven

Anekdotische reisgids voor Napels en omstreken

Luc Verhuyck Verschijnt in augustus 2019

Napoli


non-fictie • reizen

 Luc Verhuyck

Napoli   Anekdotische reisgids voor Napels en omstreken

rende stad, die enorm veel te bieden heeft. Een stad om lief te   hebben. Napoli is een gids voor reizigers die de stad op een andere  

© gerda goossens

Sinds kort wil iedereen naar Napels. En terecht. Het is een fascine-

manier willen leren kennen. Die op zoek zijn naar meer dan feiten, cijfers, afmetingen, schilders, beeldhouwers en architecten – al zijn die voor de volledigheid wel opgenomen. Een stad komt pas echt tot leven door de talloze stadslegenden en volksverhalen, de leuke weetjes die verbazen en verrassen. Laat je daardoor meeslepen en geniet van het moment. In Napels of thuis. Dit boek behandelt plaatsen, pleinen, monumenten, musea, kerken, alles waar iemand die Napels bezoekt niet aan voorbij zou

Luc Verhuyck schreef eerder drie succesvolle anekdotische reisgidsen: spqr (twaalf drukken), Firenze en Venezia.

mogen gaan. En er is natuurlijk ook nog de omgeving: als je er toch bent, ga dan meteen naar Pompeii, Herculaneum. Misschien wil je de Vesuvius op of een tochtje maken langs de Amalfikust of Capri verkennen… ‘Je hebt allerlei reisgidsen, goede en slechte. Maar de gidsen van Luc Verhuyck vormen een klasse apart.’ Leidsch Dagblad

➻ pos: ansichtkaarten

Paperback | Geïllustreerd |  13,5 x 21,5 cm | 528 bladzijden |  Omslag: Anneke Germers |  isbn 978 90 253 1031 8 | nur 512 |  2 24,99

➻ Samenwerking met reisorganisatie ➻ Aandacht in Italië tijdschriften e-book | isbn 978 90 253 1030 1

15


16

Brieven aan mijn alma mater

Eelco Runia

Eelco Runia

g e nade z esj e s

genade z esjes

Over de moderne universiteit

22-01-19 11:46

Verschijnt in juni 2019


non-fictie

 Eelco Runia

Genadezesjes   Over de moderne universiteit

waarin hij vertelt dat hij ontslag nam bij de Rijksuniversiteit Groningen en waarom, leidde tot veel commotie. Wetenschappers vonden het bevrijdend dat eindelijk eens iemand de kat de bel aanbond.

© donald van tol

De brief van Eelco Runia, gepubliceerd in nrc Handelsblad in 2018

Runia’s beschrijving van regeldruk, protocolfetisjisme en verantwoordingshysterie vond ook buiten de universitaire wereld weerklank. In Genadezesjes laat hij zien wat iedereen weet maar niemand durft te zeggen. Hij analyseert op scherpe maar humoristische wijze de ontsporing van wat ooit een bolwerk van professionaliteit was. De vorm waarin Runia zijn boek gegoten heeft (brieven aan studenten, bestuurders, Kamerleden, belastingbetalers, collega’s, de bedrijfsarts) stelt hem in staat het fenomeen ‘universiteit’ vanuit verschillende gezichtspunten door te lichten. Genadezesjes is een feest van herkenning voor iedereen die bij

Eelco Runia is historicus en psycholoog. Hij doceerde theoretische en intellectuele geschiedenis in Stanford, Berkeley en Groningen. Eerder publiceerde hij onder meer het zeer geprezen Waterloo, Verdun, Auschwitz en Het Srebrenicasyndroom.

een verbureaucratiseerde non-profitinstelling werkt. En het zal ieders kijk op de universiteit voorgoed veranderen. Het boek eindigt met een tienpuntenplan waarin Runia aangeeft hoe we kunnen   ontsnappen aan het politiek correcte kader waarin elke oplossing   de volgende verslechtering is.

Paperback | 13,5 x 21,5 cm |   208 bladzijden | Omslag:   Mijke Wondergem |   isbn 978 90 253 1021 9 | nur 740 |   2 17,50

➻ Aandacht op radio en tv ➻ Twitter-campagne e-book  | isbn 978 90 253 1022 6

17


18

Wie voor een dubbeltje geboren is...

Thomas Hardy De onbeduidende Jude Vertaald door Arie Storm

Eerste Nederlandse vertaling

Verschijnt in september 2019


fictie • roman

 Thomas Hardy

De onbeduidende Jude Vertaald door Arie Storm De onbeduidende Jude ( Jude the Obscure) wordt algemeen beschouwd als de beste roman van Thomas Hardy. Het boek schildert het leven van individuen die worden vermorzeld door krachten die ze niet kunnen beheersen. Jude Fawley is een onbeduidende wees die ervan droomt aan de universiteit in Christminster te kunnen studeren. Iemand te worden. Dan komt het aardse plattelandsmeisje Arabella Donn in zijn   leven, en hij raakt op een zijspoor. Jude trouwt met Arabella,   maar zij verlaat hem. Vervolgens wordt hij verliefd op zijn nicht, Sue Bridehead. Met haar lijkt hij het geluk te vinden. Maar als het noodlot toeslaat, blijkt verrassend genoeg de moderne en geëmancipeerde Sue eraan onderdoor te gaan.

Thomas Hardy (1840-1928) was een Engelse romanschrijver en dichter. Hij werd wereldberoemd met zijn romans Tess of the d’Urbervilles, Jude the Obscure, The Mayor of Casterbridge en Far from the Madding Crowd. Het overgrote deel van zijn werk handelt over tragische karakters die worstelen met hun hartstochten en strijden voor verbetering van hun sociale omstandigheden. Schrijver, criticus en vertaler Arie Storm kreeg veel lof voor zijn vertalingen van het werk van uiteenlopende auteurs als John Banville en Ernest Hemingway.

Deze roman, gepubliceerd in 1895, zou Hardy’s laatste zijn. De openheid over seksualiteit, de kritiek op het huwelijk, op het universitaire systeem en op de Kerk schokten het publiek. Hardy richtte zich de rest van zijn leven uitsluitend op zijn poëzie. De taal van Thomas Hardy is prachtig, geestig, scherp en eigenzinnig. Zijn decorbeschrijvingen zijn fenomenaal. ‘[...] het werd tijd dat er een Nederlandse vertaling kwam. Zodat iedereen kan kennismaken met de dichter-schrijver die hier te lande lang in de schaduw heeft gestaan van zijn populairdere collega’s uit de 19de eeuw.’ nrc Handelsblad ****

Oorspronkelijke titel Jude the Obscure | Paperback | 12,5 x 20 cm |   464 bladzijden | Omslag: Ilona   Snijders | isbn 978 90 253 0991 6 |   nur 302 | 2 25,99

➻ Nr. 29 in de top 100 beste boeken van The Guardian e-book | isbn 978 90 253 0992 3

19


20

Onze militaire identiteitscrisis

Christ Klep

Van wereldmacht tot ‘braafste jongetje’

onze militaire identiteit door de eeuwen heen

Verschijnt in juni 2019


non-fictie

Christ Klep

Van wereldmacht tot ‘braafste jongetje’ Onze militaire identiteit door de eeuwen heen

Prins Maurits had rond 1600 ongekende innovaties doorgevoerd. Op zee werden we de sterkste. We vereerden helden over wie we

© kevin k wee

In de zeventiende eeuw had Nederland het beste leger van Europa.

nog steeds leren op school. Hoe anders kijken we naar het militaire Nederland van nu. We zijn een land dat niet van wapengekletter, heldendom of parades houdt. Het leger vervult ons niet met trots. Ervaringen in de twintigste eeuw (mei 1940, Nederlands-Indië en Srebrenica) hebben onze houding verder gecompliceerd. Een krijgshaftig land, nee, dat zijn we niet. Maar wat zijn we dan wel? In Van wereldmacht tot ‘braafste jongetje’ beschrijft Christ Klep de worsteling met onze militaire identiteit. Hij biedt een rijk en soms verrassend beeld van onze omgang met het leger, vanaf de zeventiende eeuw tot nu. Een bonte stoet van spelers passeert de revue, van Michiel de Ruijter en Van Speijk tot Thom Karremans en Marco Kroon.

Christ Klep is militair historicus, universitair docent en publicist. Hij schreef eerder boeken over onder meer de Tweede Wereldoorlog, internationale missies en de Joint Strike Fighter. In de media geeft hij regelmatig zijn mening over defensie en de krijgsmacht.

Paperback | Geïllustreerd |   13,5 x 21,5 cm | 248 bladzijden |   Omslag: Suzan Beijer |   isbn 978 90 253 1033 2 | nur 686 |   2 20

➻ Aandacht op radio en tv ➻ Eind mei: Landmachtdagen e-book | isbn 978 90 253 1034 9

21


22

Kom bij me terug, Theseus!

Ovidius HELDINNEN BRIEVEN Gekozen en vertaald door Marietje d’Hane-Scheltema

Verschijnt in juni 2019


fictie • klassieken

 Ovidius

Heldinnenbrieven Gekozen en vertaald door Marietje d’Hane-Scheltema Sterke vrouwen als Penelope, Medea en Dido zijn bekend uit de   mythologie, waarin mannen de dienst uitmaken. Nu zijn de vrouwen aan het woord. Ze schrijven brieven aan hun geliefden. Ze voelen zich in de steek gelaten, verdrietig, boos, soms zelfs radeloos. Ovidius heeft zich in hun situatie ingeleefd en beschrijft hun gevoelens – op een onverwacht ogenblik in het verhaal. Medea is nog niet van plan haar kinderen uit wraak te vermoorden. Hélena verzet zich nog tegen Paris’ voorstel (ook als brief te lezen, hoewel hij   natuurlijk geen ‘heldin’ is) om met hem weg te lopen naar Troje.   Ariadne heeft Theseus met haar draad uit het Labyrint gered, en is

Publius Ovidius Naso (43 v.Chr.-17) behoort tot de grootste dichters uit de oudheid. Hij viel in ongenade bij keizer Augustus, hij werd verbannen en hij stierf eenzaam. Maar zijn werk is voor altijd. Marietje d’Hane-Scheltema is bekend en geprezen als vertaalster van onder meer Ovidius’ Metamorphosen (70 000 exemplaren verkocht) en Lessen in liefde, Aischylos’ Oresteia en Vergilius’ Het verhaal van Aeneas. Naar aanleiding van haar vertaling van de Satiren van Juvenalis kreeg zij de Martinus Nijhoffprijs.

met hem van Kreta gevlucht. Ze wordt ’s ochtends wakker op het eiland Naxos, mist hem in bed en ziet zijn schip in de verte wegvaren… Deze uitgave bevat een selectie: negen brieven zijn voldoende om onder de indruk te raken van Ovidius’ originele opzet en spel met de mythologie.

Oorspronkelijke titel Heroides |   Paperback | 13,5 x 21,5 cm |   160 bladzijden | Omslag: Brigitte Slangen | isbn 978 90 253 1023 3 |   nur 683 | 2 14,99

➻ Schrijf u in voor onze Klassiekers-nieuwsbrief via www.singeluitgeverijen.nl/nieuwsbrief e-book  | isbn 978 90 253 1024 0

23


24

non-fictie • oudheid

Vreemdelingen van alle tijden  Fik Meijer

Vreemd volk   Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld

De woorden integratie, discriminatie, xenofobie, allochtonen en autochtonen vullen bijna dagelijks de kranten. Dat het Griekse en Romeinse woorden zijn die verwijzen naar een zeer oude vreemdelingenproblematiek is minder bekend. Vreemd volk begint bij de elitaire samenleving van de homerische helden en eindigt in de late Romeinse oudheid. Fik Meijer laat zien dat oude geschiedenis verrassend actueel kan zijn. ‘Meer dan wie ook in Nederland heeft Fik Meijer de antieke wereld toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. [...] Vreemd volk is prachtig geschreven en staat vol mooie anekdotes.’ de Volkskrant ‘Voor wie ook maar iets van de oudheid

f i k m e ij e r vr e e m d volk Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld

zou willen weten, zijn zijn boeken een absolute must. Meijer heeft de gave om een verhaal buitengewoon spannend voor het voetlicht te brengen.’ Geschiedenis.nl

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 336 bladzijden |   Geïllustreerd | Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 1032 5 | nur 683 | 2 17,50

Verschijnt in juni 2019

e-book | isbn 978 90 253 1051 6 


non-fictie • klassieken • essays

‘Wat weet ik?’ Michel de Montaigne

De essays Vertaald door Hans van Pinxteren

‘Ik hóórde Montaigne spreken in een wel zeer voortreffelijke nieuwe vertaling van Hans van Pinxteren.’ Haagse Courant ‘De essays, uitgekomen in een prachtige vertaling van Hans van Pinxteren, zou in elk hotel in het nachtkastje moeten liggen naast de bijbel. Het is het boek der boeken van de moderniteit. [...] Met De essays begon de bevrijding uit een tranendal van dogma’s.’ Vrij Nederland

Michel de Montaigne essays

‘Meestervertaler Hans van Pinxteren [...] heeft met zijn vertaling van de Essais een nieuw taalkunstwerk geschreven. Had hij niet al jaren geleden de Nijhoffprijs ontvangen, dan had hij hem met deze vertaling wel verdiend.’ de Volkskrant ‘grandioze vertaling [...] actueler dan ooit.’ nrc Handelsblad Vertaald door Hans van Pinxteren

Athenaeum---Polak & Van Gennep

Oorspronkelijke titel Essais |   Gebonden | 13,5 x 21,5 cm | 1 560 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 1046 2 | nur 323 | 2 40

Verschijnt in juli 2019

e-book | isbn 978 90 253 6667 4 

25


26

fictie • klassieken

Met Vergilius naar Beatrice  Dante Alighieri

De goddelijke komedie Vertaald door Ike Cialona en Peter Verstegen Met een nawoord van Marcel Möring ‘Laat ik maar meteen zeggen dat Cialona en Verstegen iets verbluffends hebben gepresteerd en de “Komedie” inderdaad tot een belevenis hebben gemaakt door hun poëzie.’

dan t e A li g h i e r i d e goddelijke komedie

Trouw ‘Wat Dante-vertalers Ike Cialona en Peter Verstegen voor elkaar brachten, is een prestatie die je in deze tijd haast niet meer voor mogelijk houdt. Een vertaling waarmee we een heel eind de eenentwintigste eeuw in kunnen.’ De Morgen

Oorspronkelijke titel La Divina Commedia |   Gebonden | 16 x 24 cm | 928 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 1047 9 | nur 306 | 2 35

Verschijnt in juni 2019

e-book | isbn 978 90 253 6458 8 


non-fictie • linguistiek

Wat Jezus sprak  Holger Gzella

De eerste wereldtaal   De geschiedenis van het Aramees

‘Gzella bedrijft wetenschap op haar mooist. Zijn alzijdige benadering is indrukwekkend breed en diep – zou er iets zijn wat deze virtuoos niet weet over het Aramees, het Hebreeuws en de taalhistorische context van de Bijbel?’ Trouw ***** ‘Een fantastisch boek. Als je van taal houdt en je wilt teruggaan naar een van de belangrijke oorsprongen van taal, dan moet je dit boek zeker lezen!’ Wim Daniëls in De Nieuws bv, radio 1 ‘Een boeiende les cultuurgeschiedenis – voor fijnproevers.’ Algemeen Dagblad **** ‘Het Aramees is nog springlevend.’ Nederlands Dagblad ‘Met aandacht voor de kleinste details weet Holger Gzella de indrukwekkende geschiedenis van het Aramees te reconstrueren. Zijn boek De eerste wereldtaal leest als avontuur van de geest.’ Mare

Gebonden | 16 x 24 cm | 408 bladzijden |   Geïllustreerd | Omslag: Piet Gerards   Ontwerpers | isbn 978 90 253 0701 1 |   nur 630 | 2 35,99

Reeds verschenen

27


28

fictie • klassieken

Pas op voor dat paard  Homeros

Ilias   Wrok in Troje

Vertaald door Patrick Lateur Met een nawoord van Tom Holland ‘Wie deze meeslepende Ilias ter hand neemt, blijft doorlezen.’ de Volkskrant ***** ‘De nieuwe Ilias van Patrick Lateur is er één die haar magistrale origineel waardig is, en dat is een prestatie. [...] Lateurs woordkeus, maar ook zijn keuze van metrum, is subliem.’ nrc Handelsblad ‘Sublieme nieuwe vertaling [...] Het huzarenstukje van vertaler Patrick Lateur houdt de Ilias vast nog generaties lang springlevend [...] Hoed af voor deze prestatie.’ De Standaard **** ‘Lateurs verdienste is dat hij de boel krachtig heeft afgestoft. Hij is dicht bij de oorspronkelijke tekst gebleven, maar heeft het toch gepresteerd er prima leesbaar Nederlands van te maken. Na meer dan 2500 jaar is de Ilias daarmee weer als nieuw.’ Noordhollands Dagblad

Paperback | 13,5 x 22 cm | 832 bladzijden |   Omslag: Anneke Germers |   isbn 978 90 253 0516 1 | nur 302 | 2 25,99

Reeds verschenen


Bij uitgeverij Athenaeum verschenen in 2019 ook deze Engelstalige boeken Hans den Hartog Jager

Freedom.Fifty Key Dutch Artworks since 1968 ‘Een ode aan de Nederlandse kunst.’ Boekverkoopster Iris Meijer in dwdd ‘De catalogus, die ook in het Engels is uitgegeven, gaat de tentoonstelling als naslagwerk overleven.’ de Volkskrant Ook verschenen in het Nederlands als   Vrijheid. De vijftig Nederlandse kernkunstwerken (2019) isbn 978 90 253 0945 9 | Gebonden |   20 x 26 cm | 240 bladzijden |   Omslag: Zeno Carpentier Alting |   isbn 978 90 253 0983 1 | nur 646 |   2 27,50

William Shakespeare

Venus & Adonis Vertaald, van commentaar en een nawoord voorzien door Hafid Bouazza Geïllustreerd door Marlene Dumas ‘Een feestelijke bevestiging van de veelzijdigheid van de Nederlandse taal [...] ijzingwekkend mooi geïllustreerd.’ de Volkskrant **** ‘Prachtig verzorgde vertaling. Zo wil iedereen de grote bard wel lezen.’ Het Parool Eerder verschenen in het Nederlands als   Venus & Adonis (2016)  isbn 978 90 253 0250 4 | Gebonden met   stofomslag | 16 x 24 cm | 152 bladzijden |   Omslag: Studio Frederik de Wal |   isbn 978 90 253 1020 2 | nur 302 |   2 25 


Athenaeum–Polak & Van Gennep Weteringschans 259  1017 xj Amsterdam info@uitgeverijathenaeum.nl www.singeluitgeverijen.nl/athenaeum 020 76 07 210 Salesmanager Jesse Hoek 020 76 07 210 j.hoek@singeluitgeverijen.nl Vertegenwoordigers Nandi Penning 06 15 23 95 60 n.penning@singeluitgeverijen.nl Willem Verduijn 06 50 68 51 97 w.verduijn@singeluitgeverijen.nl Verkoop binnendienst 020 76 07 222 verkoop@singeluitgeverijen.nl Publiciteit Rolinka Boot 020 76 07 229 r.boot@singeluitgeverijen.nl

Verkoop en marketing Vlaanderen l & m books Hessenstraatje 3 bus 6 2000 Antwerpen www.lmbooks.be Marc Grossen marc@lmbooks.be +32 472 98 01 02 Ilse Schollaert ilse@lmbooks.be +32 474 34 81 07 Pers en promotie Vlaanderen l & m books Inge Janssens inge@lmbooks.be +32 497 42 14 42

Aanvragen recensie-exemplaren & beeldmateriaal publiciteit@uitgeverijathenaeum.nl

Athenaeum—Polak & Van Gennep maakt onderdeel uit van Singel Uitgeverijen

Prijzen en verschijningsdata in deze prospectus zijn onder voorbehoud. De illustraties in deze prospectus zijn voor zover moge­lijk opgenomen in overleg met de rechthebbenden; wie verder rechten kan doen gelden wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever om alsnog in een regeling te voorzien. Vormgeving: Marjan Landman Omslagbeeld © Getty Images / Image Bank

Profile for Singel Uitgeverijen

Prospectus uitgeverij Athenaeum zomer 2019  

Prospectus uitgeverij Athenaeum zomer 2019  

Advertisement